Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap"

Transkript

1 Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: Version nr.: G

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Afgrænsning Sammenfatning af muligheder for fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet i Faaborg- Midtfyn Kommune Funktionsudbud Aktivitetsbaseret udbud Etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat samarbejde OPP Fortsat kommunal drift Beskrivelse af den nuværende drift Nuværende standard Hjælpemiddeldepotet Bilpark Depotets administration af hjælpemidler Depotpersonalet består af Funktioner på depotet Administrationens opgaver Chaufførernes opgaver Teknikernes opgaver Beskrivelse af driftsøkonomien Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af biler Øvrige varekøb Drift og vedligeholdelse af biler Drift og vedligeholdelse i forhold til værksted Telefoni Grunde og bygninger Husleje Vedligeholdelse El Varme Vand Renovation og spildevand Overvejelser om fremtidig organisation Samarbejde med andre kommuner og Region Syddanmark Fortsat kommunal drift Konkurrenceudsættelse Funktionsudbud Aktivitetsbaseret udbud Kontrolbud Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Krav til social ansvarlighed Medarbejderinddragelse Nøgletal...16 Side 2

3 1 Indledning Analyse af drift af hjælpemiddeldepotet indgår som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udbudsstrategi. Området skal derfor beskrives i forhold til en eventuel konkurrenceudsættelse. I materialet vil andre muligheder for fremtidig drift også blive beskrevet. Hjælpemiddeldepotet har siden strukturreformen arbejdet på sammensmeltningen af tidligere kulturer med en samtidig professionalisering af opgavevaretagelsen. I denne proces er depotet blevet opkvalificeret til en virksomhed, der er gearet til de udfordringer, der er på hjælpemiddelområdet og på det velfærdsteknologiske område. Der er således sket et kompetenceløft samtidig med, at depotet har investeret i biler og teknisk udstyr. Således er depotet i dag i stand til at varetage flere og flere reparationsopgaver og depotet fremstår som en integreret og kompetent del af det kommunale beredskab på sundhedsområdet. Et sundhedsområde med accelererede forløb på sygehusene og behov for hastige udskrivninger og herved udkørsel af hjælpemidler. Hvis hjælpemiddeldepotet skal konkurrenceudsættes, forudsætter det derfor en grundig beskrivelse af de mulige afledte konsekvenser, det må have for den samlede brede opgavevaretagelse målt op imod de eventuelle økonomiske fordele, der kan forventes i forhold til kerneopgaven omkring håndtering af hjælpemidler. I dag involveres hjælpemiddeldepotet i hele processen frem til tilpasning af hjælpemidlet og mindre boligændringer. En konkurrenceudsættelse på hjælpemiddeldepotet kan ske på forskellige niveauer lige fra kun at omfatte transport af hjælpemidler til at omfatte alle hjælpemiddeldepotets opgaver. Hvis der træffes beslutning om konkurrenceudsættelse af driften af hjælpemiddeldepotet vil Fællesindkøb Fyn gennemføre udbuddet. Der vil ikke være ekstraudgifter i den forbindelse. 2 Afgrænsning Beskrivelsen omhandler selve driften af hjælpemiddeldepotet, svarende til de udgifter, der registreres under funktion , sted nr grupperingerne 400 til 700. Udbuddet omfatter således ikke bilsager og boligændringssager samt indkøb af hjælpemidler efter Servicelovens pgf. 112 gruppering 007. (Afgrænsningen gælder ikke beskrivelsen af etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat partnerskab OPP her kendes afgrænsningen ikke) 3 Sammenfatning af muligheder for fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet i Faaborg-Midtfyn Kommune Dette afsnit indeholder en kort opsummering af de forskellige muligheder for en fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet. Der gives en kort beskrivelse af opmærksomhedspunkter ved de enkelte muligheder. Uddybende beskrivelse findes under afsnit 6. På baggrund af Udbudsrådets effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011 tages udgangspunkt i en nettobesparelse på 9 pct. af driftsudgifterne. Der er tale om nettobesparelser, hvor der er taget højde for både udbuds- og følgeomkostninger. Det svarer til Side 3

4 ca kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette udgangspunkt vil være gennemgående i beskrivelsen. 3.1 Funktionsudbud Funktionsudbud er ikke særlig udbredt i Danmark, så der er ikke stor erfaring på området. Det vil være vigtigt, at der er opbakning til forandringer, da denne løsning kan give store ændringer i forretningsgangen uden at kommunen har indflydelse derpå. Et funktionsudbud giver anledning til: Der bruges færre ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Der vil skulle bruges flere ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de opstillede resultatmål Løsningen vil give nye input til opgaveløsningen innovation Flere interessenter bør tages i ed, inden der træffes beslutning om udbudsform (fx kommunalbestyrelse, handicapråd og ældreråd) Nettobesparelse vurderet til ca kr. jf. Udbudsrådets effektanalyse. 3.2 Aktivitetsbaseret udbud Et aktivitetsbaseret udbud giver anledning til: Der bruges flere ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Der vil skulle bruges færre ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de udførte aktiviteter, der er beskrevet med den ønskede frekvens. Løsningen vil bygge på kendte og indarbejdede metoder Nettobesparelse vurderet til ca kr. jf. Udbudsrådets effektanalyse. 3.3 Etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat samarbejde OPP Der er inviteret til en uformel drøftelse på direktørniveau om interessen for et fremtidigt fynsk samarbejde om hjælpemiddeldepot med tilbagemelding til Odense Kommune senest den 17. september Den økonomiske gevinst afhænger af en konstruktion, hvor en reduktion af udgifterne på 9 pct. anses, som et pejlemærke. Ses der kun på drift af depot, vil det udgøre ca kr. Ses der på det samlede hjælpemiddeldepot inklusiv hjælpemidler er potentialet skønnet til ca. 1 mio. kr. Potentialet vil afhænge af den valgte løsning. 3.4 Fortsat kommunal drift Der har gennem de senere år været arbejdet intensivt med at forbedre arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Det vurderes, at der er en del fordele ved en fortsat kommunal drift. Med råderet over eget depot i egen kommune har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende fordele: Side 4

5 Lokalerne benyttes som arbejdspladser for de sagsbehandlende terapeuter, hvilket giver en effektiv sagsbehandling mellem myndighed og leverandør (integration). Der ud over vil 3 fysiske arbejdspladser til de sagsbehandlende terapeuter forsvinde, hvis depotdriften outsources. Lokalerne benyttes til undervisning af hjemmeplejens forflytningsinstruktører senge og lifte er lige ved hånden. Borgerne kan komme direkte på depotet og afprøve/afhente deres hjælpemidler. Det faktum, at de sagsbehandlende terapeuter kan komme ud på depotet, hvor de kan undersøge hjælpemidlet giver mere kvalificeret sagsbehandling med bedre overblik, og dermed et øget genbrug af hjælpemidlerne. Depotet håndterer desuden velfærdsteknologi, træningsredskaber og APVhjælpemidler for hjemmeplejen. Depotet er samtidig et stort aktiv i det nære sundhedsvæsen i forsøget på at finde integrerede løsninger. Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom, ekstra arbejdsopgaver m.v. Fakturering kan foretages uproblematisk i forhold til regler om udbud. Care anvendes ligeledes af Pleje og Omsorg samt træningsområdet og er derfor en vigtig platform i den tværfaglige kommunikation. Hvis hjælpemiddeldepotet skal driftes i andet regi, vil der være nogle af ovenstående forhold, der skal findes en anden løsning på. Side 5

6 4 Beskrivelse af den nuværende drift Hjælpemiddeldepotet varetager håndteringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes genbrugshjælpemidler. Det gælder følgende elementer: Indkøb og styring af depot og hjælpemiddellager, herunder betaling og fakturering Ud- og hjemkørsel af hjælpemidler, herunder montering og instruktion Rengøring, servicering, tilpasning af hjælpemidlet samt vurdering og kassation af disse Reparationer af hjælpemidler på depotet og i borgernes hjem Mindre boligændringer (opsætning og nedtagning af nøglebokse, greb, dørkiler og ramper) 4.1 Nuværende standard Faaborg-Midtfyn Kommune råder over mange aktiver på depotet i form af bygninger (leje), biler og andet materiel Hjælpemiddeldepotet Depotet er beliggende i lejede lokaler på Nordbakken 7 i Ringe og består af: Lagerhal på m 2 med 4 el-porte Værksted med: Højdejusterbare arbejdsborde Udsugning Svejseværk og andet nødvendigt værktøj Vaskeareal med: Højdejusterbart arbejdsbord Udsugning Vaskerum med industrivaskemaskine og tørretumbler, herunder baderum og toiletfaciliteter Frokoststue/mødelokale Kontor med plads til 5 arbejdspladser: 2 administrative medarbejdere 3 sagsbehandlende terapeuter Kopirum med ekstra arbejdsplads Der er etableret trådløs edb-dækning i hallen og alle hjælpemidler er registreret med HMInumre og stregkoder, som scannes ind elektronisk. Alle delfunktioner, herunder lagerstyring, registreres i elektronisk sags- og dokumenthåndterings system (Care) Bilpark Til ud- og hjemkørsel af hjælpemidler ejer depotet: 1 kassebil til stort kørekort med el-lift 1 varebil til almindeligt kørekort med el-lift 2 teknikerbiler begge med foldbar rampe Den ene teknikerbil fungerer desuden, som akutbil til brug for ekstraordinære udkørsler Side 6

7 4.1.3 Depotets administration af hjælpemidler Der er telefontid på depotet fra kl. 9 til kl. 11 på alle hverdage. Depotets levering af hjælpemidler er meget smidig, således leveres lagerværende hjælpemidler på nærmeste efterfølgende hverdag efter bestilling. (fredag foretages dog kun akut kørsel med hjælpemidler) Borgere har desuden adgang til depotet efter forudgående aftale med terapeuter. Dette tiltag har effektiviseret administrationen af hjælpemidler med sparede kørsler og hurtigere sagsbehandling for borgerne, som samtidig har en lettere adgang til afprøvning af hjælpemidlet Depotpersonalet består af Administration: 1 daglig leder 15 timer ugentligt, administrativ medarbejder 10 timer ugentligt, teamledelse Kørsel/rengøring af lokaler: Teknikere/vask/klargøring: 2 chauffører 4 håndværkere Håndværkerne er uddannet som følger: 1 elektriker 1 radiotekniker 1 mekaniker 1 karetmager Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom ekstra arbejdsopgaver m.v. Der er i sagens natur et tæt samarbejde mellem de sagsbehandlende terapeuter og depotet med fælles teamleder. Et tæt samarbejde som er nødvendigt for at sikre den rigtige tilpasning/reparation af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne bestilles fra depotet af: Sagsbehandlende terapeuter, hjemmeplejen, plejehjem, aktive terapeuter og visitatorer Funktioner på depotet Depotet har primært følgende funktioner: Administration Kørsel Teknik Administrationens opgaver Modtagelse og behandling af henvendelser: Personligt Telefonisk Mail Advis Side 7

8 Oprettelse af reparationer i Care Bestilling, modtagelse, registrering og betaling af hjælpemidler. Fakturering Varetagelse af hele nødkaldshåndteringen - herunder kontakten til vagtcentralen Udregning af lejepriser og ajourføring af disse i forhold til APV-hjælpemidler Ansvar for lovpligtige eftersyn af lifte Håndtering af afvigelser i den elektroniske hjælpemiddelregistrering Indberetning af syge- og raskmeldinger Koordinering af ferie, kurser og andet Chaufførernes opgaver Ud fra elektronisk bestilling: Hente hjælpemidlerne på lageret Pakke hjælpemidlerne Levere hjælpemidlet til borgerne Opsætning af hjælpemidlerne Instruere borgeren og personale i brug af hjælpemidlerne efter behov Hjemkørsel af hjælpemidler fra borgerne Registreringer af hjælpemidler efter hjemkørsel Opsætning/nedtagning af nøglebokse Montering af kiler ved dørtrin Lagerarbejde generelt, herunder registrering i Care Rengøring af lokaler Afsendelse af hjælpemidler til andre kommuner og til regionen Teknikernes opgaver Telefonvagt Modtagelse, registrering og udførelse af reparationer af hjælpemidler på depotet eller hos borgeren Bestilling af reservedele og forbrugsmaterialer Batterivedligeholdelse Montering og tilpasning af kiler og ramper samt opsætning af nøglebokse Vask og servicering af hjælpemidler, herunder afprøvning, klargøring og registrering til lager Demontering af hjælpemidler hos borgere fx loftslift I tæt samarbejde med terapeuter at indstille kørestole, deltage i siddestillingssager og elkøretøjsafprøvninger Oprydning på lager, udpakning og registrering af nye hjælpemidler Afløser for chauffører Bistå chauffør ved levering af senge 5 Beskrivelse af driftsøkonomien Drift af hjælpemiddeldepotet indgår som en del af aftaleområdet Fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Sundheds- og handicapchefen har det overordnede ansvar for området. Ved beskrivelse af driftsøkonomien er der taget udgangspunkt i regnskab 2011, som er det senest afsluttede regnskabsår. Udgifterne til drift af hjælpemiddeldepotet fremgår af regnskab Side 8

9 2011 med 3,639 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 0,128 mio. kr. som er bogført på andre fagområder. Kategori Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger I alt Bogført udgift kr kr kr kr kr. Indkøb af hjælpemidler indgår ikke som en del af denne beskrivelse, idet hjælpemidlerne også fremadrettet tilhører kommunen. Hjælpemiddeldepotet har indkøbt hjælpemidler for 7,32 mio. kr. i Udgifter hertil udgør således den største del af depotets budget. Indkøb af hjælpemidler udbydes løbende i regi af FællesIndkøb Fyn. Nedenfor er de enkelte delelementer beskrevet. 5.1 Personale I 2011 var der i alt 7 fuldtidsansatte på hjælpemiddeldepotet jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes LedelsesInformationsSystem (LIS). Hertil kommer 10 timer for ledende ergoterapeut. 1 person er ansat i fleksjob. Stillingskategorierne dækker kontorassistent, håndværkere, teknisk servicemedarbejdere, leder/mellemledere samt specialarbejdere. Lønninger kr. Beløbet indeholder udgifter til løn, feriegodtgørelse, udbetaling af 6. ferieuge, akut-bidrag, AER, gruppeliv, sygedagpenge, dagpengegodtgørelse samt refusioner for fleksjob og sygedagpenge. Af øvrige personaleudgifter kan nævnes: Uddannelse Beklædning Frugtordning Forsikringer Diverse I alt kr kr kr kr kr kr. 5.2 Materiale- og aktivitetsudgifter Området dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, porto og repræsentation. Kontorartikler Porto m.v. Repræsentation I alt kr kr. 261 kr kr. Da hjælpemiddeldepotet organisatorisk er en del af fagsekretariatet henter hjælpemiddeldepotet i mindre omfang kontorartikler i fagsekretariatet. (anslået kr. årligt) Side 9

10 5.3 It, inventar og materiel Området er delt op i køb samt drift og vedligeholdelse Køb af biler Der er anskaffet en bil i Køb af bil kr. Der er tale om indkøb af en Citroën Jumper. Hjælpemiddeldepotet råder over 4 biler: UZ Citroën, Jumper 2007 VH Citroën, 40 ch 2007 XE Citroën, Jumper 2009 BG Citroën, Jumper 2011 Bilernes samlede aktuelle værdi pr er kr. Bilerne afskrives i forhold til anskaffelsesprisen og efter de gældende afskrivningsregler for biler i Faaborg-Midtfyn Kommune, det vil sige over 8 år Øvrige varekøb Her registreres indkøb til værksted, såsom pc ere, værktøj med videre. Værktøj mv kr Drift og vedligeholdelse af biler Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af biler. Diesel Varekøb Afgifter Vedligeholdelse Tjenesteydelser I alt kr kr kr kr kr kr. Der er i 2011 indkøbt liter brændstof til et beløb på kr., til en gennemsnitspris på 7,82 kr. pr. liter. Varekøb skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsen, idet varekøb i forbindelse med værkstedsregninger er udkonteret særskilt. Det vil ikke ske fremadrettet. Afgifterne vedrører vægt- og ejerafgifter og tjenesteydelserne vedrører udgifter til vask af biler samt leje af bil Drift og vedligeholdelse i forhold til værksted Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af værksted. Varekøb Tjenesteydelser I alt kr kr kr. Side 10

11 5.3.5 Telefoni Der afholdes udgifter til abonnementer, samtaler og indkøb. Telefoni kr. 5.4 Grunde og bygninger Husleje Hjælpemiddeldepotet har til huse i en lejet bygning beliggende Nordbakken 7 i Ringe. Bogført husleje Faktisk husleje kr kr. Den faktiske årlige husleje udgør kr. inkl. udgifter til bygningsforsikringer, ejendomsskat og energimærkning. Udgiften udgør de faktiske kvartalsopkrævninger fra udlejer i 2011, eksklusiv reguleringer vedrørende tidligere år. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår. Nedsættelse af husleje. Det kan blive aktuelt, at huslejen nedsættes, idet Sundhed og Handicap har fået et tilbud om dette Vedligeholdelse Varekøb Ukrudtsbekæmpelse Vinduespudsning m.v. Tyverialarm og vagttj. Diverse eftersyn I alt kr kr kr kr kr kr. Diverse eftersyn vedrører eftersyn af porte og pulverslukkere med videre El Bogførte El-udgifter Faktiske El-udgifter kr kr. Udgiften til el på kr. er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i Der er tale om de faktiske afregninger fra Energi Danmark og Midtfyns El-forsyning. Der er taget højde for den afregning, som udlejer betaler til Hjælpemiddeldepotet, idet Hjæpemiddeldepotet betaler den fulde udgift til el, hvorefter udlejer afregner for sin andel jf. måler. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes reguleringer vedrørende tidligere år og forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår Varme Varme-udgifter kr. Udgiften til varme er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2011 hos Naturgas Fyn. Side 11

12 5.4.5 Vand Bogførte vand-udgifter Faktiske vand-udgifter kr kr. Udgiften til vand er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i Der er tale om de faktiske afregninger fra Midtfyns Vandforsyning. Der er taget højde for den afregning, som udlejer betaler til Hjælpemiddeldepotet, idet Hjæpemiddeldepotet betaler den fulde udgift til vand, hvorefter udlejer afregner for sin andel jf. måler. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes reguleringer vedrørende tidligere år og forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår Renovation og spildevand Renovation m.v kr. Udgiften til renovation er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2011 hos FFV, City container Fyn og HTS-transport og spedition. 6 Overvejelser om fremtidig organisation I det fremtidige nære sundhedsvæsen med accelererede patientforløb med flere sundhedsopgaver til kommunerne og samtidigt fokus på velfærdsteknologier vil hjælpemiddeldepotet spille en stadig større rolle. Dette forstærkes af, at behandlinger i fremtiden i højere grad vil blive lagt ud til borgerne selv. Herved bliver udlåns- og velfærdsteknologiske hjælpemidler af stadig større vigtighed med behov for hjælpemidler som en integreret del af løsningen hos borgerne. I FMK ruster Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap sig til denne virkelighed med fokus på træning frem for hjemmehjælp med samtidig udvikling af velfærdsteknologiske hjælpemidler. I dette nære samarbejde omkring borgeren spiller et effektivt hjælpemiddeldepot en væsentlig rolle. Internt i Sundhed og Handicap er hjælpemiddeldepotet nu organiseret som en del af fagsekretariatet, hvor de sagsbehandlende terapeuter har samme teamleder som depotet, hvilket styrker det tætte samarbejde mellem de bevilgende terapeuter og medarbejderne på depotet. Grundet en stadig større specialisering på hjælpemiddelområdet vil der samtidigt være behov for et tæt samarbejde kommunerne imellem, hvilket ikke nødvendigvis vil kollidere med at kommunen har sit eget depot samarbejder kommunerne imellem omkring de mest specialiserede hjælpemidler vil kunne ske digitalt med udlån kommunerne imellem som en biblioteksløsning. 6.1 Samarbejde med andre kommuner og Region Syddanmark Teamlederen har siddet i en arbejdsgruppe med Odense, Kerteminde og Svendborg kommuner i forsøget på at vurdere eventuelle fordele ved et fælles depot på Fyn. Arbejdet har dog ikke givet noget resultat ud over et forslag om et elektronisk samarbejde mellem depoterne i forhold til specialiserede og sjældent brugte hjælpemidler (Biblioteksmodellen). Side 12

13 Der har i sundhedsaftaleregi været foreslået, at der oprettes èt hjælpemiddeldepot for hele Regionen, hvilket endnu ikke er afklaret. Der kører i øjeblikket forskellige processer, så man skal være opmærksomme på, hvilken strategi man vælger. I forlængelse af arbejdet med at vurdere fordele ved et fælles depot på Fyn er der modtaget en invitation fra Odense Kommune til at deltage i en uformel drøftelse om etablering af et fælles hjælpemiddeldepot på Fyn med deltagelse af OUH, Region Syddanmark, Odense Kommune og de øvrige fynske kommuner. Der skal meldes tilbage senest den 17. september 2012, hvorvidt man ønsker at deltage i mødet. Fordelene ved etablering af fælles depotdrift vurderes at være: Mulighed for en mere effektiv udnyttelse af hjælpemidler/behandlerredskaber Forbedret serviceniveau for borgere og patienter intet skift mellem sygehus og kommune, lettere og hurtigere levering af specielle og sjældent brugte produkter Rationalisering af arbejdsgange, herunder mindre sårbarhed på personalesiden grundet større depot Tilknytning og udnyttelse af specialister fx til løsning af komplicerede reparationsopgaver Minimering af indkøb Mere fordelagtige indkøbsaftaler Øgning af genbrugseffekten Udbudsrådet har udarbejdet en effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011, som viser følgende fordele ved at indgå i et offentligt-privat partnerskab: At der opleves en nettobesparelse på mellem 9 40 pct. af driftsudgifterne At 8 ud af 10 kommuner oplever en fastholdelse eller en forbedring af kvalitet og serviceniveau og at kommunerne har opnået en væsentlig bedre styring af hjælpemiddeldepotet Det er vanskeligt at vurdere, hvad potentialet for Faaborg-Midtfyn Kommune vil være ved at indgå i et OPP- samarbejde på Fyn. Her skal nævnes at hjælpemidlerne løbende udbydes i regi af Fællesindkøb Fyn og at der de senere år har været arbejdet med effektivisering af arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Hvis der tages udgangspunkt i en besparelse på 9 pct. vil det for driften betyde en besparelse på godt kr. Tages der udgangspunkt i hele området inklusiv hjælpemidler, vil potentialet udgøre 1 mio. kr. Da rammerne for et samarbejde ikke kendes, vil der være stor usikkerhed om et eventuelt besparelsespotentiale. 6.2 Fortsat kommunal drift Der har gennem de senere år været arbejdet intensivt med at forbedre arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Det vurderes, at der er en del fordele ved en fortsat kommunal drift. Med råderet over eget depot i egen kommune har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende fordele: Lokalerne benyttes som arbejdspladser for de sagsbehandlende terapeuter, hvilket giver en effektiv sagsbehandling mellem myndighed og leverandør (integration). Der ud over vil 3 fysiske arbejdspladser til de sagsbehandlende terapeuter forsvinde, hvis depotdriften outsources. Lokalerne benyttes til undervisning af hjemmeplejens forflytningsinstruktører senge og lifte er lige ved hånden. Side 13

14 Borgerne kan komme direkte på depotet og afprøve/afhente deres hjælpemidler. Det faktum, at de sagsbehandlende terapeuter kan komme ud på depotet, hvor de kan undersøge hjælpemidlet giver mere kvalificeret sagsbehandling med bedre overblik, og dermed et øget genbrug af hjælpemidlerne. Depotet håndterer desuden velfærdsteknologi, træningsredskaber og APVhjælpemidler for hjemmeplejen. Depotet er samtidig et stort aktiv i det nære sundhedsvæsen i forsøget på at finde integrerede løsninger. Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom, ekstra arbejdsopgaver m.v. Fakturering kan foretages uproblematisk i forhold til regler om udbud. Depotet involveres løbende i (opsætning af ramper, boligændringer, tilpasning af hjælpemidler) som enten skal med i udbud eller skal ydes af andre, som afledt drift. Plan/udviklingstiltag Sundhed og Handicap planlægger fra 2013 at udbygge muligheden for at få leveret hjælpemidler akut under mottoet Ingen patienter skal ligge færdigbehandlede på sygehuset, fordi de venter på et hjælpemiddel. Der er indhentet tilbud om nedsætning af husleje og udskiftning af varmekilde til nedbringelse af varmeudgifterne. Konkret vil dette tilbud kunne give en årlig besparelse på kr. Konkret arbejder Pleje og Omsorg og Sundhed ihærdigt med at sundhedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune skal fremstå som ét samlet sundhedsvæsen det nære sundhedsvæsen, som er forberedt på velfærdsteknologiske løsninger i integrerede løsninger mellem de 2 sekretariater. Her spiller formidling af hjælpemidler en stor rolle. Således har Faaborg-Midtfyn Kommune en klar strategi om, at borgeren først og fremmest skal klare sig selv, hvilket indbefatter træning frem for hjemmehjælp, hvilket forudsætter en tæt forbindelse til hjælpemiddelformidlingen. 6.3 Konkurrenceudsættelse Som det fremgår af kommunens udbudsstrategi vil fordelen ved konkurrenceudsættelse være, at der sker en kvalitets- og priskontrol af opgaven, som jf. kommunens udbudsstrategi er målet med konkurrenceudsættelse. Samtidig kan der ske en afdækning af, hvilke løsningsmuligheder, der eksisterer. Herved sikres borgerne den bedste ydelse til lavest mulig pris../. Der henvises til bilag med beskrivelse af funktionsudbud contra aktivitetsbaseret udbud. Som tidligere beskrevet har Udbudsrådet udarbejdet en effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011, som viser et forventet besparelsespotentiale på mellem 9 og 40 pct., hvor 9 pct. må anses for at være det mest sandsynlige ud fra de effektiviseringer, der allerede er sket på Hjælpemiddeldepotet, svarende til ca kr. Dette skal vurderes i sammenhæng med de mistede fordele ved ikke at drifte området i eget regi. Hertil kommer en vurdering af, hvad der skal ske i den situation, at kommunen ønsker at hjemtage driften igen. Ved udbud skal der tages stilling til, hvorvidt det kræves, at det fremtidige depot skal drives fra Nordbakken 7. I tilfælde af anden placering, skal der tages stilling til, hvor de sagsbehandlende terapeuter og uddannelsen i løfte- og flytteteknik skal placeres Funktionsudbud Funktionsudbud er ikke særligt udbredt i Danmark, så der er ikke stor erfaring på området. Side 14

15 Et funktionsudbud giver anledning til: Der bruges færre ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Der vil skulle bruges flere ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de opstillede resultatmål Løsningen vil give nye input til opgaveløsningen innovation Flere interessenter bør tages i ed inden der træffes beslutning om udbudsform (fx kommunalbestyrelse, handicapråd og ældreråd) Det er vigtigt, at der er opbakning til forandringer, da denne løsning kan give store ændringer i forretningsgangen uden at kommunen har indflydelser derpå Aktivitetsbaseret udbud Et aktivitetsbaseret udbud giver anledning til: Der bruges flere ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Der vil skulle bruges færre ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de udførte aktiviteter, der er beskrevet med den ønskede frekvens. Løsningen vil bygge på kendte og indarbejdede metoder Kontrolbud I forbindelse med beslutning om konkurrenceudsættelse af en opgave kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at den enhed, der i dag løser opgaven i kommunen, selv skal afgive tilbud på opgaven, på lige fod med private tilbudsgivere. Hvis det besluttes at sende driften af Hjælpemiddeldepotet i udbud, kan depotet selv udarbejde et kontrolbud på sin egen opgave. Et kontrolbud er et internt arbejdsredskab, hvor kommunen rent teknisk kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere opgaven. Der skal afsættes midler til, at en revisor vurderer kommunens kontrolbud. Såfremt en ekstern leverandør overtager opgaven efter et udbud, skal der afsættes administrative ressourcer til at følge op og sikre, at kontrakten overholdes. I tilfælde af konkurrenceudsættelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om kontraktens længde, idet det kan have betydning for prisen. 6.4 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Ved udlicitering af en opgave skal kommunen vurdere, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Ved anvendelse af loven skal tre betingelser være opfyldt: 1. Overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte 2. Overførslen skal ske ved aftale 3. Overførslen skal vedrøre en virksomhed eller dele heraf, dvs. at der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Side 15

16 Alternativet til anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven vil være omplacering eller afskedigelse af involverede medarbejdere på baggrund af den opståede arbejdsmangel. Når virksomhedsoverdragelse finder sted, har medarbejderne ret og pligt til at følge opgaven og overgå til ansættelse hos den eksterne leverandør. Medarbejdere, der overgår til den private leverandør, aflønnes efter den offentlige overenskomst i den løbende overenskomstperiode. Kommunen kan stille en betingelse i kontrakten med leverandøren om, at denne aflønning gælder i hele kontraktperioden. Det vil gøre kontrakten dyrere for kommunen og derfor må betingelsen kun stilles, såfremt kommunen dermed varetager en lovlig kommunal interesse, som fx at betingelsen vil sikre kommunen en reel mulighed for at hjemtage opgaven efter kontraktens udløb. Af hensyn til en god proces i forhold til involverede medarbejdede bør der så tidligt som muligt tages stilling til, om der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. 6.5 Krav til social ansvarlighed Hjælpemiddeldepotet skal løbende kunne tilbyde aktiveringstilbud efter anvisning. 6.6 Medarbejderinddragelse Rapporten er gennemgået med MED-udvalget og MED-repræsentanten har deltaget i udarbejdelsen af rapporten. 7 Nøgletal Det har ikke været muligt at finde relevante nøgletal, der beskriver niveau for drift af hjælpemiddeldepoter. Der er typisk tale om nøgletal for selve hjælpemidlerne og her kan konteringspraksis i de enkelte kommuner vanskeliggøre en sammenligning. Fx kontering af APVhjælpemidler, hvor nogle kommuner konterer udgiften under hjælpemiddeldepotet og andre under de enkelte plejehjem. Udbudsrådets effektanalyse af hjælpemiddelområdet giver udtryk for det samme. Side 16

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1 Hjælpemidler. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1 Hjælpemidler Tårnby dok.nr. 2024214 Forord Dragør og Tårnby Kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen

Samarbejdsaftale. Om drift af fælles hjælpemiddeldepot. mellem. Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Nordsjællands Brandvæsen Samarbejdsaftale Om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner og Nordsjællands Brandvæsen 1. Aftalens deltagere Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen Randers Kommune Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen 2014-2017 Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Ydelserne fra Hjælpemiddelhuset udføres indenfor

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Revideret udbudsstrategi

Revideret udbudsstrategi Revideret udbudsstrategi 2010-2013 Udarbejdet af: Lis Christiansen / Marlene Møller Dato: 15-02-2012 Sagsnummer.: 00.15.00-G00-6-10 Version nr.: 02 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2012 Indledning

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Fælles Hjælpemiddeldepot.

Fælles Hjælpemiddeldepot. Punkt 24. Fælles Hjælpemiddeldepot. 2012-18282. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at der med virkning fra 1. januar 2015 oprettes et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev

Læs mere

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af

Notat om timepriser på fritvalgsområdet af Notat om timepriser på fritvalgsområdet af 30.08.2010 I henhold til lov om Social Service 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde personlig pleje og praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler?

Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Kan du være i spidsen for udviklingen af området for visitation til hjemmepleje og hjælpemidler? Formålet er, at skabe værdighed i ældreplejen og dermed øget livskvalitet og selvbestemmelse for borgerne

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Potentialeafklaring - Lønadministrationen.

Potentialeafklaring - Lønadministrationen. Potentialeafklaring - Lønadministrationen. 1. Organisering og opgaver a. Organisering Opgaven med Løn- og personaleadministration, samt afregninger/afstemninger og hjemtagelse af refusioner ligger i dag

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse

Udbud og konkurrenceudsættelse. fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse Udbud og konkurrenceudsættelse Involvering af fagudvalg, Magistrat og kommunalbestyrelse (Kommunalbestyrelsens beslutninger den 26. april og den 29. nov. 2010) UDBUD & INDKØB 1 Retningslinjer for involvering

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens 112 Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du to

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem

Virksomhedsoverdragelse. Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Virksomhedsoverdragelse Udlicitering af plejehjem Virksomhedsoverdragelse 28 feb Lov om virksomhedsoverdragelse Lovbekendtgørelse nr 710 af 20 august 2002 om lønmodtageres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING

FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING FRIT VALG HJÆLPEMIDLER OG BOLIGINDRETNING Frit valg af hjælpemidler Når du har fået bevilget et hjælpemiddel, har du mulighed for at vælge at få dit hjælpemiddel fra en anden leverandør end den, som Rudersdal

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. hurtig visitation af hjælpemidler. SUNDHED OG OMSORG Strategi og Udvikling Aarhus Kommune

Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. hurtig visitation af hjælpemidler. SUNDHED OG OMSORG Strategi og Udvikling Aarhus Kommune Svar på spørgsmål fra byrådet vedr. hurtig visitation af hjælpemidler Byrådet behandlede 1. februar 2017 udtalelse fra Sundhed og Omsorg til forslag fra SF om hurtig visitation af hjælpemidler. I forbindelse

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere