Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet. Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012. Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap"

Transkript

1 Beskrivelse af hjælpemiddeldepotet Temamøde i Socialudvalget den 12. september 2012 Udarbejdet af: Sagsnummer.: Hjælpemiddeldepot, økonomistab og Sundhed og Handicap Dato: Version nr.: G

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Afgrænsning Sammenfatning af muligheder for fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet i Faaborg- Midtfyn Kommune Funktionsudbud Aktivitetsbaseret udbud Etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat samarbejde OPP Fortsat kommunal drift Beskrivelse af den nuværende drift Nuværende standard Hjælpemiddeldepotet Bilpark Depotets administration af hjælpemidler Depotpersonalet består af Funktioner på depotet Administrationens opgaver Chaufførernes opgaver Teknikernes opgaver Beskrivelse af driftsøkonomien Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Køb af biler Øvrige varekøb Drift og vedligeholdelse af biler Drift og vedligeholdelse i forhold til værksted Telefoni Grunde og bygninger Husleje Vedligeholdelse El Varme Vand Renovation og spildevand Overvejelser om fremtidig organisation Samarbejde med andre kommuner og Region Syddanmark Fortsat kommunal drift Konkurrenceudsættelse Funktionsudbud Aktivitetsbaseret udbud Kontrolbud Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Krav til social ansvarlighed Medarbejderinddragelse Nøgletal...16 Side 2

3 1 Indledning Analyse af drift af hjælpemiddeldepotet indgår som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udbudsstrategi. Området skal derfor beskrives i forhold til en eventuel konkurrenceudsættelse. I materialet vil andre muligheder for fremtidig drift også blive beskrevet. Hjælpemiddeldepotet har siden strukturreformen arbejdet på sammensmeltningen af tidligere kulturer med en samtidig professionalisering af opgavevaretagelsen. I denne proces er depotet blevet opkvalificeret til en virksomhed, der er gearet til de udfordringer, der er på hjælpemiddelområdet og på det velfærdsteknologiske område. Der er således sket et kompetenceløft samtidig med, at depotet har investeret i biler og teknisk udstyr. Således er depotet i dag i stand til at varetage flere og flere reparationsopgaver og depotet fremstår som en integreret og kompetent del af det kommunale beredskab på sundhedsområdet. Et sundhedsområde med accelererede forløb på sygehusene og behov for hastige udskrivninger og herved udkørsel af hjælpemidler. Hvis hjælpemiddeldepotet skal konkurrenceudsættes, forudsætter det derfor en grundig beskrivelse af de mulige afledte konsekvenser, det må have for den samlede brede opgavevaretagelse målt op imod de eventuelle økonomiske fordele, der kan forventes i forhold til kerneopgaven omkring håndtering af hjælpemidler. I dag involveres hjælpemiddeldepotet i hele processen frem til tilpasning af hjælpemidlet og mindre boligændringer. En konkurrenceudsættelse på hjælpemiddeldepotet kan ske på forskellige niveauer lige fra kun at omfatte transport af hjælpemidler til at omfatte alle hjælpemiddeldepotets opgaver. Hvis der træffes beslutning om konkurrenceudsættelse af driften af hjælpemiddeldepotet vil Fællesindkøb Fyn gennemføre udbuddet. Der vil ikke være ekstraudgifter i den forbindelse. 2 Afgrænsning Beskrivelsen omhandler selve driften af hjælpemiddeldepotet, svarende til de udgifter, der registreres under funktion , sted nr grupperingerne 400 til 700. Udbuddet omfatter således ikke bilsager og boligændringssager samt indkøb af hjælpemidler efter Servicelovens pgf. 112 gruppering 007. (Afgrænsningen gælder ikke beskrivelsen af etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat partnerskab OPP her kendes afgrænsningen ikke) 3 Sammenfatning af muligheder for fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet i Faaborg-Midtfyn Kommune Dette afsnit indeholder en kort opsummering af de forskellige muligheder for en fremtidig organisering af hjælpemiddeldepotet. Der gives en kort beskrivelse af opmærksomhedspunkter ved de enkelte muligheder. Uddybende beskrivelse findes under afsnit 6. På baggrund af Udbudsrådets effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011 tages udgangspunkt i en nettobesparelse på 9 pct. af driftsudgifterne. Der er tale om nettobesparelser, hvor der er taget højde for både udbuds- og følgeomkostninger. Det svarer til Side 3

4 ca kr. i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette udgangspunkt vil være gennemgående i beskrivelsen. 3.1 Funktionsudbud Funktionsudbud er ikke særlig udbredt i Danmark, så der er ikke stor erfaring på området. Det vil være vigtigt, at der er opbakning til forandringer, da denne løsning kan give store ændringer i forretningsgangen uden at kommunen har indflydelse derpå. Et funktionsudbud giver anledning til: Der bruges færre ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Der vil skulle bruges flere ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de opstillede resultatmål Løsningen vil give nye input til opgaveløsningen innovation Flere interessenter bør tages i ed, inden der træffes beslutning om udbudsform (fx kommunalbestyrelse, handicapråd og ældreråd) Nettobesparelse vurderet til ca kr. jf. Udbudsrådets effektanalyse. 3.2 Aktivitetsbaseret udbud Et aktivitetsbaseret udbud giver anledning til: Der bruges flere ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Der vil skulle bruges færre ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de udførte aktiviteter, der er beskrevet med den ønskede frekvens. Løsningen vil bygge på kendte og indarbejdede metoder Nettobesparelse vurderet til ca kr. jf. Udbudsrådets effektanalyse. 3.3 Etablering af fælles hjælpemiddeldepot som offentligt privat samarbejde OPP Der er inviteret til en uformel drøftelse på direktørniveau om interessen for et fremtidigt fynsk samarbejde om hjælpemiddeldepot med tilbagemelding til Odense Kommune senest den 17. september Den økonomiske gevinst afhænger af en konstruktion, hvor en reduktion af udgifterne på 9 pct. anses, som et pejlemærke. Ses der kun på drift af depot, vil det udgøre ca kr. Ses der på det samlede hjælpemiddeldepot inklusiv hjælpemidler er potentialet skønnet til ca. 1 mio. kr. Potentialet vil afhænge af den valgte løsning. 3.4 Fortsat kommunal drift Der har gennem de senere år været arbejdet intensivt med at forbedre arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Det vurderes, at der er en del fordele ved en fortsat kommunal drift. Med råderet over eget depot i egen kommune har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende fordele: Side 4

5 Lokalerne benyttes som arbejdspladser for de sagsbehandlende terapeuter, hvilket giver en effektiv sagsbehandling mellem myndighed og leverandør (integration). Der ud over vil 3 fysiske arbejdspladser til de sagsbehandlende terapeuter forsvinde, hvis depotdriften outsources. Lokalerne benyttes til undervisning af hjemmeplejens forflytningsinstruktører senge og lifte er lige ved hånden. Borgerne kan komme direkte på depotet og afprøve/afhente deres hjælpemidler. Det faktum, at de sagsbehandlende terapeuter kan komme ud på depotet, hvor de kan undersøge hjælpemidlet giver mere kvalificeret sagsbehandling med bedre overblik, og dermed et øget genbrug af hjælpemidlerne. Depotet håndterer desuden velfærdsteknologi, træningsredskaber og APVhjælpemidler for hjemmeplejen. Depotet er samtidig et stort aktiv i det nære sundhedsvæsen i forsøget på at finde integrerede løsninger. Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom, ekstra arbejdsopgaver m.v. Fakturering kan foretages uproblematisk i forhold til regler om udbud. Care anvendes ligeledes af Pleje og Omsorg samt træningsområdet og er derfor en vigtig platform i den tværfaglige kommunikation. Hvis hjælpemiddeldepotet skal driftes i andet regi, vil der være nogle af ovenstående forhold, der skal findes en anden løsning på. Side 5

6 4 Beskrivelse af den nuværende drift Hjælpemiddeldepotet varetager håndteringen af Faaborg-Midtfyn Kommunes genbrugshjælpemidler. Det gælder følgende elementer: Indkøb og styring af depot og hjælpemiddellager, herunder betaling og fakturering Ud- og hjemkørsel af hjælpemidler, herunder montering og instruktion Rengøring, servicering, tilpasning af hjælpemidlet samt vurdering og kassation af disse Reparationer af hjælpemidler på depotet og i borgernes hjem Mindre boligændringer (opsætning og nedtagning af nøglebokse, greb, dørkiler og ramper) 4.1 Nuværende standard Faaborg-Midtfyn Kommune råder over mange aktiver på depotet i form af bygninger (leje), biler og andet materiel Hjælpemiddeldepotet Depotet er beliggende i lejede lokaler på Nordbakken 7 i Ringe og består af: Lagerhal på m 2 med 4 el-porte Værksted med: Højdejusterbare arbejdsborde Udsugning Svejseværk og andet nødvendigt værktøj Vaskeareal med: Højdejusterbart arbejdsbord Udsugning Vaskerum med industrivaskemaskine og tørretumbler, herunder baderum og toiletfaciliteter Frokoststue/mødelokale Kontor med plads til 5 arbejdspladser: 2 administrative medarbejdere 3 sagsbehandlende terapeuter Kopirum med ekstra arbejdsplads Der er etableret trådløs edb-dækning i hallen og alle hjælpemidler er registreret med HMInumre og stregkoder, som scannes ind elektronisk. Alle delfunktioner, herunder lagerstyring, registreres i elektronisk sags- og dokumenthåndterings system (Care) Bilpark Til ud- og hjemkørsel af hjælpemidler ejer depotet: 1 kassebil til stort kørekort med el-lift 1 varebil til almindeligt kørekort med el-lift 2 teknikerbiler begge med foldbar rampe Den ene teknikerbil fungerer desuden, som akutbil til brug for ekstraordinære udkørsler Side 6

7 4.1.3 Depotets administration af hjælpemidler Der er telefontid på depotet fra kl. 9 til kl. 11 på alle hverdage. Depotets levering af hjælpemidler er meget smidig, således leveres lagerværende hjælpemidler på nærmeste efterfølgende hverdag efter bestilling. (fredag foretages dog kun akut kørsel med hjælpemidler) Borgere har desuden adgang til depotet efter forudgående aftale med terapeuter. Dette tiltag har effektiviseret administrationen af hjælpemidler med sparede kørsler og hurtigere sagsbehandling for borgerne, som samtidig har en lettere adgang til afprøvning af hjælpemidlet Depotpersonalet består af Administration: 1 daglig leder 15 timer ugentligt, administrativ medarbejder 10 timer ugentligt, teamledelse Kørsel/rengøring af lokaler: Teknikere/vask/klargøring: 2 chauffører 4 håndværkere Håndværkerne er uddannet som følger: 1 elektriker 1 radiotekniker 1 mekaniker 1 karetmager Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom ekstra arbejdsopgaver m.v. Der er i sagens natur et tæt samarbejde mellem de sagsbehandlende terapeuter og depotet med fælles teamleder. Et tæt samarbejde som er nødvendigt for at sikre den rigtige tilpasning/reparation af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne bestilles fra depotet af: Sagsbehandlende terapeuter, hjemmeplejen, plejehjem, aktive terapeuter og visitatorer Funktioner på depotet Depotet har primært følgende funktioner: Administration Kørsel Teknik Administrationens opgaver Modtagelse og behandling af henvendelser: Personligt Telefonisk Mail Advis Side 7

8 Oprettelse af reparationer i Care Bestilling, modtagelse, registrering og betaling af hjælpemidler. Fakturering Varetagelse af hele nødkaldshåndteringen - herunder kontakten til vagtcentralen Udregning af lejepriser og ajourføring af disse i forhold til APV-hjælpemidler Ansvar for lovpligtige eftersyn af lifte Håndtering af afvigelser i den elektroniske hjælpemiddelregistrering Indberetning af syge- og raskmeldinger Koordinering af ferie, kurser og andet Chaufførernes opgaver Ud fra elektronisk bestilling: Hente hjælpemidlerne på lageret Pakke hjælpemidlerne Levere hjælpemidlet til borgerne Opsætning af hjælpemidlerne Instruere borgeren og personale i brug af hjælpemidlerne efter behov Hjemkørsel af hjælpemidler fra borgerne Registreringer af hjælpemidler efter hjemkørsel Opsætning/nedtagning af nøglebokse Montering af kiler ved dørtrin Lagerarbejde generelt, herunder registrering i Care Rengøring af lokaler Afsendelse af hjælpemidler til andre kommuner og til regionen Teknikernes opgaver Telefonvagt Modtagelse, registrering og udførelse af reparationer af hjælpemidler på depotet eller hos borgeren Bestilling af reservedele og forbrugsmaterialer Batterivedligeholdelse Montering og tilpasning af kiler og ramper samt opsætning af nøglebokse Vask og servicering af hjælpemidler, herunder afprøvning, klargøring og registrering til lager Demontering af hjælpemidler hos borgere fx loftslift I tæt samarbejde med terapeuter at indstille kørestole, deltage i siddestillingssager og elkøretøjsafprøvninger Oprydning på lager, udpakning og registrering af nye hjælpemidler Afløser for chauffører Bistå chauffør ved levering af senge 5 Beskrivelse af driftsøkonomien Drift af hjælpemiddeldepotet indgår som en del af aftaleområdet Fagsekretariatet Sundhed og Handicap. Sundheds- og handicapchefen har det overordnede ansvar for området. Ved beskrivelse af driftsøkonomien er der taget udgangspunkt i regnskab 2011, som er det senest afsluttede regnskabsår. Udgifterne til drift af hjælpemiddeldepotet fremgår af regnskab Side 8

9 2011 med 3,639 mio. kr. Hertil kommer et beløb på 0,128 mio. kr. som er bogført på andre fagområder. Kategori Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger I alt Bogført udgift kr kr kr kr kr. Indkøb af hjælpemidler indgår ikke som en del af denne beskrivelse, idet hjælpemidlerne også fremadrettet tilhører kommunen. Hjælpemiddeldepotet har indkøbt hjælpemidler for 7,32 mio. kr. i Udgifter hertil udgør således den største del af depotets budget. Indkøb af hjælpemidler udbydes løbende i regi af FællesIndkøb Fyn. Nedenfor er de enkelte delelementer beskrevet. 5.1 Personale I 2011 var der i alt 7 fuldtidsansatte på hjælpemiddeldepotet jf. Faaborg-Midtfyn Kommunes LedelsesInformationsSystem (LIS). Hertil kommer 10 timer for ledende ergoterapeut. 1 person er ansat i fleksjob. Stillingskategorierne dækker kontorassistent, håndværkere, teknisk servicemedarbejdere, leder/mellemledere samt specialarbejdere. Lønninger kr. Beløbet indeholder udgifter til løn, feriegodtgørelse, udbetaling af 6. ferieuge, akut-bidrag, AER, gruppeliv, sygedagpenge, dagpengegodtgørelse samt refusioner for fleksjob og sygedagpenge. Af øvrige personaleudgifter kan nævnes: Uddannelse Beklædning Frugtordning Forsikringer Diverse I alt kr kr kr kr kr kr. 5.2 Materiale- og aktivitetsudgifter Området dækker udgifter til indkøb af kontorartikler, porto og repræsentation. Kontorartikler Porto m.v. Repræsentation I alt kr kr. 261 kr kr. Da hjælpemiddeldepotet organisatorisk er en del af fagsekretariatet henter hjælpemiddeldepotet i mindre omfang kontorartikler i fagsekretariatet. (anslået kr. årligt) Side 9

10 5.3 It, inventar og materiel Området er delt op i køb samt drift og vedligeholdelse Køb af biler Der er anskaffet en bil i Køb af bil kr. Der er tale om indkøb af en Citroën Jumper. Hjælpemiddeldepotet råder over 4 biler: UZ Citroën, Jumper 2007 VH Citroën, 40 ch 2007 XE Citroën, Jumper 2009 BG Citroën, Jumper 2011 Bilernes samlede aktuelle værdi pr er kr. Bilerne afskrives i forhold til anskaffelsesprisen og efter de gældende afskrivningsregler for biler i Faaborg-Midtfyn Kommune, det vil sige over 8 år Øvrige varekøb Her registreres indkøb til værksted, såsom pc ere, værktøj med videre. Værktøj mv kr Drift og vedligeholdelse af biler Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af biler. Diesel Varekøb Afgifter Vedligeholdelse Tjenesteydelser I alt kr kr kr kr kr kr. Der er i 2011 indkøbt liter brændstof til et beløb på kr., til en gennemsnitspris på 7,82 kr. pr. liter. Varekøb skal ses i sammenhæng med vedligeholdelsen, idet varekøb i forbindelse med værkstedsregninger er udkonteret særskilt. Det vil ikke ske fremadrettet. Afgifterne vedrører vægt- og ejerafgifter og tjenesteydelserne vedrører udgifter til vask af biler samt leje af bil Drift og vedligeholdelse i forhold til værksted Her registreres udgifter til drift og vedligeholdelse af værksted. Varekøb Tjenesteydelser I alt kr kr kr. Side 10

11 5.3.5 Telefoni Der afholdes udgifter til abonnementer, samtaler og indkøb. Telefoni kr. 5.4 Grunde og bygninger Husleje Hjælpemiddeldepotet har til huse i en lejet bygning beliggende Nordbakken 7 i Ringe. Bogført husleje Faktisk husleje kr kr. Den faktiske årlige husleje udgør kr. inkl. udgifter til bygningsforsikringer, ejendomsskat og energimærkning. Udgiften udgør de faktiske kvartalsopkrævninger fra udlejer i 2011, eksklusiv reguleringer vedrørende tidligere år. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår. Nedsættelse af husleje. Det kan blive aktuelt, at huslejen nedsættes, idet Sundhed og Handicap har fået et tilbud om dette Vedligeholdelse Varekøb Ukrudtsbekæmpelse Vinduespudsning m.v. Tyverialarm og vagttj. Diverse eftersyn I alt kr kr kr kr kr kr. Diverse eftersyn vedrører eftersyn af porte og pulverslukkere med videre El Bogførte El-udgifter Faktiske El-udgifter kr kr. Udgiften til el på kr. er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i Der er tale om de faktiske afregninger fra Energi Danmark og Midtfyns El-forsyning. Der er taget højde for den afregning, som udlejer betaler til Hjælpemiddeldepotet, idet Hjæpemiddeldepotet betaler den fulde udgift til el, hvorefter udlejer afregner for sin andel jf. måler. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes reguleringer vedrørende tidligere år og forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår Varme Varme-udgifter kr. Udgiften til varme er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2011 hos Naturgas Fyn. Side 11

12 5.4.5 Vand Bogførte vand-udgifter Faktiske vand-udgifter kr kr. Udgiften til vand er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i Der er tale om de faktiske afregninger fra Midtfyns Vandforsyning. Der er taget højde for den afregning, som udlejer betaler til Hjælpemiddeldepotet, idet Hjæpemiddeldepotet betaler den fulde udgift til vand, hvorefter udlejer afregner for sin andel jf. måler. Afvigelsen i forhold til den bogførte udgift på kr. skyldes reguleringer vedrørende tidligere år og forskydninger i bogføringen i forhold til tidligere regnskabsår Renovation og spildevand Renovation m.v kr. Udgiften til renovation er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug i 2011 hos FFV, City container Fyn og HTS-transport og spedition. 6 Overvejelser om fremtidig organisation I det fremtidige nære sundhedsvæsen med accelererede patientforløb med flere sundhedsopgaver til kommunerne og samtidigt fokus på velfærdsteknologier vil hjælpemiddeldepotet spille en stadig større rolle. Dette forstærkes af, at behandlinger i fremtiden i højere grad vil blive lagt ud til borgerne selv. Herved bliver udlåns- og velfærdsteknologiske hjælpemidler af stadig større vigtighed med behov for hjælpemidler som en integreret del af løsningen hos borgerne. I FMK ruster Pleje og Omsorg og Sundhed og Handicap sig til denne virkelighed med fokus på træning frem for hjemmehjælp med samtidig udvikling af velfærdsteknologiske hjælpemidler. I dette nære samarbejde omkring borgeren spiller et effektivt hjælpemiddeldepot en væsentlig rolle. Internt i Sundhed og Handicap er hjælpemiddeldepotet nu organiseret som en del af fagsekretariatet, hvor de sagsbehandlende terapeuter har samme teamleder som depotet, hvilket styrker det tætte samarbejde mellem de bevilgende terapeuter og medarbejderne på depotet. Grundet en stadig større specialisering på hjælpemiddelområdet vil der samtidigt være behov for et tæt samarbejde kommunerne imellem, hvilket ikke nødvendigvis vil kollidere med at kommunen har sit eget depot samarbejder kommunerne imellem omkring de mest specialiserede hjælpemidler vil kunne ske digitalt med udlån kommunerne imellem som en biblioteksløsning. 6.1 Samarbejde med andre kommuner og Region Syddanmark Teamlederen har siddet i en arbejdsgruppe med Odense, Kerteminde og Svendborg kommuner i forsøget på at vurdere eventuelle fordele ved et fælles depot på Fyn. Arbejdet har dog ikke givet noget resultat ud over et forslag om et elektronisk samarbejde mellem depoterne i forhold til specialiserede og sjældent brugte hjælpemidler (Biblioteksmodellen). Side 12

13 Der har i sundhedsaftaleregi været foreslået, at der oprettes èt hjælpemiddeldepot for hele Regionen, hvilket endnu ikke er afklaret. Der kører i øjeblikket forskellige processer, så man skal være opmærksomme på, hvilken strategi man vælger. I forlængelse af arbejdet med at vurdere fordele ved et fælles depot på Fyn er der modtaget en invitation fra Odense Kommune til at deltage i en uformel drøftelse om etablering af et fælles hjælpemiddeldepot på Fyn med deltagelse af OUH, Region Syddanmark, Odense Kommune og de øvrige fynske kommuner. Der skal meldes tilbage senest den 17. september 2012, hvorvidt man ønsker at deltage i mødet. Fordelene ved etablering af fælles depotdrift vurderes at være: Mulighed for en mere effektiv udnyttelse af hjælpemidler/behandlerredskaber Forbedret serviceniveau for borgere og patienter intet skift mellem sygehus og kommune, lettere og hurtigere levering af specielle og sjældent brugte produkter Rationalisering af arbejdsgange, herunder mindre sårbarhed på personalesiden grundet større depot Tilknytning og udnyttelse af specialister fx til løsning af komplicerede reparationsopgaver Minimering af indkøb Mere fordelagtige indkøbsaftaler Øgning af genbrugseffekten Udbudsrådet har udarbejdet en effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011, som viser følgende fordele ved at indgå i et offentligt-privat partnerskab: At der opleves en nettobesparelse på mellem 9 40 pct. af driftsudgifterne At 8 ud af 10 kommuner oplever en fastholdelse eller en forbedring af kvalitet og serviceniveau og at kommunerne har opnået en væsentlig bedre styring af hjælpemiddeldepotet Det er vanskeligt at vurdere, hvad potentialet for Faaborg-Midtfyn Kommune vil være ved at indgå i et OPP- samarbejde på Fyn. Her skal nævnes at hjælpemidlerne løbende udbydes i regi af Fællesindkøb Fyn og at der de senere år har været arbejdet med effektivisering af arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Hvis der tages udgangspunkt i en besparelse på 9 pct. vil det for driften betyde en besparelse på godt kr. Tages der udgangspunkt i hele området inklusiv hjælpemidler, vil potentialet udgøre 1 mio. kr. Da rammerne for et samarbejde ikke kendes, vil der være stor usikkerhed om et eventuelt besparelsespotentiale. 6.2 Fortsat kommunal drift Der har gennem de senere år været arbejdet intensivt med at forbedre arbejdsgangene på hjælpemiddeldepotet. Det vurderes, at der er en del fordele ved en fortsat kommunal drift. Med råderet over eget depot i egen kommune har Faaborg-Midtfyn Kommune følgende fordele: Lokalerne benyttes som arbejdspladser for de sagsbehandlende terapeuter, hvilket giver en effektiv sagsbehandling mellem myndighed og leverandør (integration). Der ud over vil 3 fysiske arbejdspladser til de sagsbehandlende terapeuter forsvinde, hvis depotdriften outsources. Lokalerne benyttes til undervisning af hjemmeplejens forflytningsinstruktører senge og lifte er lige ved hånden. Side 13

14 Borgerne kan komme direkte på depotet og afprøve/afhente deres hjælpemidler. Det faktum, at de sagsbehandlende terapeuter kan komme ud på depotet, hvor de kan undersøge hjælpemidlet giver mere kvalificeret sagsbehandling med bedre overblik, og dermed et øget genbrug af hjælpemidlerne. Depotet håndterer desuden velfærdsteknologi, træningsredskaber og APVhjælpemidler for hjemmeplejen. Depotet er samtidig et stort aktiv i det nære sundhedsvæsen i forsøget på at finde integrerede løsninger. Depotpersonalet er organiseret som ét team og kan således fleksibelt hjælpe hinanden i flere funktioner ved ferie, sygdom, ekstra arbejdsopgaver m.v. Fakturering kan foretages uproblematisk i forhold til regler om udbud. Depotet involveres løbende i (opsætning af ramper, boligændringer, tilpasning af hjælpemidler) som enten skal med i udbud eller skal ydes af andre, som afledt drift. Plan/udviklingstiltag Sundhed og Handicap planlægger fra 2013 at udbygge muligheden for at få leveret hjælpemidler akut under mottoet Ingen patienter skal ligge færdigbehandlede på sygehuset, fordi de venter på et hjælpemiddel. Der er indhentet tilbud om nedsætning af husleje og udskiftning af varmekilde til nedbringelse af varmeudgifterne. Konkret vil dette tilbud kunne give en årlig besparelse på kr. Konkret arbejder Pleje og Omsorg og Sundhed ihærdigt med at sundhedsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune skal fremstå som ét samlet sundhedsvæsen det nære sundhedsvæsen, som er forberedt på velfærdsteknologiske løsninger i integrerede løsninger mellem de 2 sekretariater. Her spiller formidling af hjælpemidler en stor rolle. Således har Faaborg-Midtfyn Kommune en klar strategi om, at borgeren først og fremmest skal klare sig selv, hvilket indbefatter træning frem for hjemmehjælp, hvilket forudsætter en tæt forbindelse til hjælpemiddelformidlingen. 6.3 Konkurrenceudsættelse Som det fremgår af kommunens udbudsstrategi vil fordelen ved konkurrenceudsættelse være, at der sker en kvalitets- og priskontrol af opgaven, som jf. kommunens udbudsstrategi er målet med konkurrenceudsættelse. Samtidig kan der ske en afdækning af, hvilke løsningsmuligheder, der eksisterer. Herved sikres borgerne den bedste ydelse til lavest mulig pris../. Der henvises til bilag med beskrivelse af funktionsudbud contra aktivitetsbaseret udbud. Som tidligere beskrevet har Udbudsrådet udarbejdet en effektanalyse af hjælpemiddelområdet fra december 2011, som viser et forventet besparelsespotentiale på mellem 9 og 40 pct., hvor 9 pct. må anses for at være det mest sandsynlige ud fra de effektiviseringer, der allerede er sket på Hjælpemiddeldepotet, svarende til ca kr. Dette skal vurderes i sammenhæng med de mistede fordele ved ikke at drifte området i eget regi. Hertil kommer en vurdering af, hvad der skal ske i den situation, at kommunen ønsker at hjemtage driften igen. Ved udbud skal der tages stilling til, hvorvidt det kræves, at det fremtidige depot skal drives fra Nordbakken 7. I tilfælde af anden placering, skal der tages stilling til, hvor de sagsbehandlende terapeuter og uddannelsen i løfte- og flytteteknik skal placeres Funktionsudbud Funktionsudbud er ikke særligt udbredt i Danmark, så der er ikke stor erfaring på området. Side 14

15 Et funktionsudbud giver anledning til: Der bruges færre ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Der vil skulle bruges flere ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et aktivitetsbaseret udbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de opstillede resultatmål Løsningen vil give nye input til opgaveløsningen innovation Flere interessenter bør tages i ed inden der træffes beslutning om udbudsform (fx kommunalbestyrelse, handicapråd og ældreråd) Det er vigtigt, at der er opbakning til forandringer, da denne løsning kan give store ændringer i forretningsgangen uden at kommunen har indflydelser derpå Aktivitetsbaseret udbud Et aktivitetsbaseret udbud giver anledning til: Der bruges flere ressourcer til udarbejdelse af kravsspecifikation end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Der vil skulle bruges færre ressourcer til evaluering af de tilbudte løsninger end det vil være tilfældet ved et funktionsudbud Den efterfølgende løbende opfølgning vil være rettet mod de udførte aktiviteter, der er beskrevet med den ønskede frekvens. Løsningen vil bygge på kendte og indarbejdede metoder Kontrolbud I forbindelse med beslutning om konkurrenceudsættelse af en opgave kan Kommunalbestyrelsen beslutte, at den enhed, der i dag løser opgaven i kommunen, selv skal afgive tilbud på opgaven, på lige fod med private tilbudsgivere. Hvis det besluttes at sende driften af Hjælpemiddeldepotet i udbud, kan depotet selv udarbejde et kontrolbud på sin egen opgave. Et kontrolbud er et internt arbejdsredskab, hvor kommunen rent teknisk kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udlicitere opgaven. Der skal afsættes midler til, at en revisor vurderer kommunens kontrolbud. Såfremt en ekstern leverandør overtager opgaven efter et udbud, skal der afsættes administrative ressourcer til at følge op og sikre, at kontrakten overholdes. I tilfælde af konkurrenceudsættelse, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om kontraktens længde, idet det kan have betydning for prisen. 6.4 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Ved udlicitering af en opgave skal kommunen vurdere, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. Ved anvendelse af loven skal tre betingelser være opfyldt: 1. Overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte 2. Overførslen skal ske ved aftale 3. Overførslen skal vedrøre en virksomhed eller dele heraf, dvs. at der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Side 15

16 Alternativet til anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven vil være omplacering eller afskedigelse af involverede medarbejdere på baggrund af den opståede arbejdsmangel. Når virksomhedsoverdragelse finder sted, har medarbejderne ret og pligt til at følge opgaven og overgå til ansættelse hos den eksterne leverandør. Medarbejdere, der overgår til den private leverandør, aflønnes efter den offentlige overenskomst i den løbende overenskomstperiode. Kommunen kan stille en betingelse i kontrakten med leverandøren om, at denne aflønning gælder i hele kontraktperioden. Det vil gøre kontrakten dyrere for kommunen og derfor må betingelsen kun stilles, såfremt kommunen dermed varetager en lovlig kommunal interesse, som fx at betingelsen vil sikre kommunen en reel mulighed for at hjemtage opgaven efter kontraktens udløb. Af hensyn til en god proces i forhold til involverede medarbejdede bør der så tidligt som muligt tages stilling til, om der skal ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. 6.5 Krav til social ansvarlighed Hjælpemiddeldepotet skal løbende kunne tilbyde aktiveringstilbud efter anvisning. 6.6 Medarbejderinddragelse Rapporten er gennemgået med MED-udvalget og MED-repræsentanten har deltaget i udarbejdelsen af rapporten. 7 Nøgletal Det har ikke været muligt at finde relevante nøgletal, der beskriver niveau for drift af hjælpemiddeldepoter. Der er typisk tale om nøgletal for selve hjælpemidlerne og her kan konteringspraksis i de enkelte kommuner vanskeliggøre en sammenligning. Fx kontering af APVhjælpemidler, hvor nogle kommuner konterer udgiften under hjælpemiddeldepotet og andre under de enkelte plejehjem. Udbudsrådets effektanalyse af hjælpemiddelområdet giver udtryk for det samme. Side 16

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune

Notat. Fremtidig drift af hjælpemiddeldepot i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4690 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune

Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Udbud af hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn Kommune Baggrund På baggrund af en række konkrete udfordringer på hjælpemiddeldepotet, der dels bunder i dårlige fysiske rammer for depotdrift samt lokalitet

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr.

Taleområdet ekskl. T23, T24 og T25. 1.597.933 kr. Oplæg til Socialudvalget den 2. april 2014 Forslag om, at Job og Aktiv udbyder Tale- Høreydelser til voksne fra 1. januar 2015. Tale- og Høreområdet er en del af den pakke, som FMK køber hos CRS-Odense.

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. Værd at vide om frit valg af hjælpemidler ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler bevilget efter Servicelovens 112 Når du får bevilget et hjælpemiddel, har du to

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.

For de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse. 1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,

Læs mere

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa.

Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Flytning af Hjemmeplejen ØST fra Posthaven til Regionssygehuset, Grenaa. Omplacering af dele af træning/hjælpemidler ØST fra Hedebo- Centret til Posthaven. 03 Den 10. april 2008 1 Indledning Plejeforvaltningen

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Koncernledelsen 1. Juni 2015 Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Koncernledelsen 1. Juni 2015 Partnerskaber med borgere og virksomheder for at sikre den bedste udnyttelse af teknologien Samarbejde er afgørende succes, tillid og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere