LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune"

Transkript

1 LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: Idéen bag MUSIKTANKEN er at samle musikalsk interesserede i lokalområdet, tilbyde undervisning i forskellige musikalske dicipliner og derved formidle de mange kapaciteter, der er tilgængelige i musikken. Vigtige, dannelsesmæssige kvaliteter, såvel som musikalsk udviklende kvaliteter, der opnås gennem beskæftigelse med musik. 4. Projekt MUSIKTANKEN handler om at give alle i Stenum og omegn mulighed for at gå til musik i nærområdet. Det skal ske ved at få udbygget en privat musikskole, som jeg igennem flere år har drevet fra min bopæl. Jeg har brug for økonomisk hjælp til at kunne tilbyde endnu flere musikglade elever undervisning. Jeg har derfor ansøgt Lag-B om penge til indkøb af musikinstrumenter, såsom elguitar/forstærker, elbas, trommer/percussion, transportabelt klaver og keyboard, lydudstyr + diverse, så jeg i højere grad end tidligere får muligheden for at tilbyde og udvikle de tilbud, jeg har. Det handler også om at kunne gøre det mere attraktivt at gå til musik, når instrumenterne er tilgængelige for eleverne, og der er gode lokaliteter, som er indrettet til formålet. På den baggrund søgte jeg hjælp til at indrette ca. 60 m2 af vores bolig til musikskole, her tænkes primært på møblering. Min uddannelsesmæssige baggrund er, at jeg er uddannet musiklærer fra Aalborg Universitet. Jeg har undervist i musik i mange forskellige sammenhænge og fungerer også selv som udøvende musiker og skriver og udgiver selv musik. Mine styrker er: - at jeg kan tilbyde individuelle, meget fleksible forløb, som kan passe den enkelte (børn, handicappede, familier, ældre og voksne, workshops), ex. sammensang/sammenspil for handicappede. - Jeg kan tilbyde, at man kan få undervisning med afvekslende intervaller og kun betaler, når man kommer, hvilket er muligt for soloelever. - Mulighed for at gå til sammenspil som en selvstændig aktivitet, uden at man også går til soloundervisning. P.t. har jeg gang i en aktivitet for børn, hvor sammenspil er kombineret med kor i form af et børnegospelkor. - Handicappede, familier, ældre og voksne er velkomne på lige fod med børn. Det er altså ikke nødvendigvis børnene, der får førsteprioritet, men folk prioriteres i den rækkefølge, de melder sig til.

2 - Jeg er ikke bundet af kommunegrænser; jeg har pt. elever fra Vrensted, Thise, Rakkeby, Aalborg, Stenum og Brønderslev. Jeg mener at kunne tilbyde så tilpas fleksible tilbud, at flere vil have muligheden for at afprøve musikundervisning, uden at skulle binde sig til en hel sæson. Indsatsområder og udviklingsstrategi i forhold til LAG: Projekt MUSIKTANKEN vedrører bl.a. indsatsområdet fra LAG s bekendtgørelse, der handler om livskvalitet og bosætning, hvor planen er at lave et lokalt samlingssted for musikalske aktiviteter, hvilket ikke findes i forvejen. Herved vil de kreative kompetencer hos lokalbefolkningen styrkes, hvilket på sigt vil give øget livskvalitet. Ved at etablere en musikskole i Stenum vil dette område tillige blive et mere attraktivt sted at leve, da de eksisterende fritidstilbud primært retter sig imod idrætsområdet. Derved indgår MUSIKTANKEN som en udvidelse af de tilbud, der allerede findes til lokalbefolkningen. Musik er unikt til at knytte mennesker sammen, så jeg tror på, at mit projekt vil være med til at styrke sammenholdet i lokalområdet. Jeg håber at kunne udvikle den gode kontakt, jeg har til Tolstrup-Stenum Friskole, og jeg vil arbejde på at få flere kontakter i lokalområdet. MUSIKTANKENS forårskoncert i 2009, blev afviklet i Thise Forsamlingshus med 80 elever/publikummer, og det er i høj grad, også aktuelt for mig at kigge den vej efter samarbejdspartnere. Dette års forårskoncert (2010) er netop blevet afviklet i Vrensted Forsamlingshus, og dette år var vi tæt på 100elever/publikummer. MUSIKTANKEN ansøgte om tilskud fra LAG-Brønderslev i efteråret, Dette tilskud blev bevilliget, og selve projektet blev igangsat umiddelbart herefter. 1. halvdel, som indeholdt indkøb af instrumenter og stole til MUSIKTANKEN, blev ført ud i livet sidst i oktober, hvor en varebil fyldt med instumenter kom hertil. Vi fik pakket masser af kasser ud og sat udstyr op i stor stil. Lige siden er grejet blevet brugt flittigt, og det har også været ude af huset flere gange, når vi har holdt koncerter. Musikcentret på Vesterbro i Aalborg har været en god samarbejdspartner i denne proces. Først i fasen med indhentning af tilbud, senere ved tvivlsspørgsmål og levering, og nu, på daglig basis, en åben linje, der kontaktes, også når eleverne har brug for indkøb af nyt udstyr.

3 Et mindre beløb er blevet brugt til indkøb af gode, ergonomisk korrekte stole, da meget af undervisningen foregår siddende. Der har været god respons fra eleverne på disse stole. Det store udbud af nye instrumenter har virkelig givet nye og store dimensioner for udvikling af undervisningen. Eleverne har også tilkendegivet op til flere gange, at det er fedt at der er så meget udstyr. Jeg har oplevet forøget interesse omkring min virksomhed, i takt med, at den bliver kendt rundt omkring. Jeg har fået flere henvendelser fra helt nyt kundepotentiale og må pt. til at overveje, hvordan jeg får tid til at tage flere elever ind. Bevillingen til mit projekt har skabt grobund for udvikling i MUSIKTANKEN, både på et rent fysisk plan, men ikke mindst på mit mentale plan. At nogen beslutter at bakke op om mine visioner og på den måde har set mulighederne sammen med mig, har været meget inspirerende og positivt for mig. Jeg sætte stor pris på denne bevilling og så nyder jeg, at kvaliteten på udstyret er rigtig god, og at det er tilgængeligt på daglig basis gør, at jeg også udvikler egne færdigheder og derved får mulighed for at tilbyde nye tiltag. Omkring samarbejdspartnere, i øvrigt, så er mine bedste samarbejdspartnere absolut mine kunder; eleverne og deres forældre. Der er fantastisk opbakning fra dem, og hvis ikke de valgte at komme igen år efter år og reklamere for MUSIKTANKEN, ja, så var der jo ikke nogen musikskole på Løkkenvej 436. Jeg oplever

4 rigtig god kontakt med mine elever, stor interesse om det, vi laver til undervisningen og altid usvigelig opbakning til de koncertarrangementer, jeg planlægger. Projektet er endnu ikke færdigt, da en renovering/udbygning af privatboligen skal udføres, før 2. del af projektet kan blive udført. Denne udbygning begynder i sommeren Det er en temmelig omfattende udbygning, men målet er da, at MUSIKTANKENS 2 nye og større undervisningslokaler kommer til at stå færdige, senest omkring 1. sept., Jeg havde håbet, at vi var kommet i gang noget tidligere, men af mange forskellige årsager, har det ikke været muligt. Jeg glæder mig meget til at få lokalerne til MUSIKTANKEN indrettet og gjort helt klar, men må udvise tålmodighed et stykke tid endnu. Og så forventer jeg også, at det bliver rigtig godt. 5. Økonomi. Omkring financeringen af projekt MUSIKTANKEN, så er det sådan, at LAG-B støtter med halvdelen af de kr., som projektet koster. Den anden halvdel betales af MUSIKTANKEN. Der er også søgt flere andre fonde, men ingen andre har endnu givet tilsagn om støttekroner. Tilsagnet fra LAG-B har været af afgørende betydning for projektets realisering. Var støtten herfra ikke kommet i en af ansøgningsrunderne, så havde jeg ikke turdet satse så stort ift. indretning og indkøb af de mange instrumenter, og motivationen for at fortsætte under tidligere forhold var ikke enorm. Efter tilsagnet om støtte er der en helt anderledes glæde og et stort engagement for at videreudvikle MUSIKTANKEN. TUSIND TAK skylder jeg LAG-B for at reagere positivt på min 2.ansøgning. Budgettet ser sådan ud: Diverse instrumenter: 80000,- Hylder, borde, stole, lamper, tavle, spejle: 30000,- Tyverialarm: 4000,- PR (diverse): 20000,- Revision: 8000,- I alt: ,- Der er brugt ca ,- på indkøb af instrumenter og ca. 8000,- på stole indtil videre. En hjemmeside er også lavet, som dækker hele mit musikalske virke. Resten af pengene vil først blive brugt, når de nye lokaler står færdige. Omkring indkøb af instrumenter, så havde jeg en lang liste af ønsker, og de fleste af ønskerne var der heldigvis budgetteret med. Der foregår jo en afvejning af, om man er til kvalitet frem for kvantitet. Om budgettet fremadrettet kommer til at holde, er tvivlsomt. Måske bliver der brug for en omfordeling af budgetposterne for at kunne ramme de største behov i MUSIKTANKEN mest optimalt.

5 6. Om at arbejde med projekter. Det har været en omfattende og tidskrævende proces at nå ind til kernen i dette projekt. Jeg har haft flere hjælpere inde over ift. projektudarbejdelsen; 1.gang, jeg ansøgte var projektet noget større og mere omfattende. Efter afslaget og begrundelsen for afslaget, arbejdede vi målrettet ud fra dette i håb om at finde ind til et mere realistisk projekt. Vi søgte at gå LAG-B i møde ved at søge at opfylde de fleste af de punkter, de havde set kritisk på ved 1. afslag. Selve udarbejdelsen af den samlede ansøgning, tog lang tid. Det sker ikke over en nat. Jeg havde nok ikke forventet, at der blev krævet så meget, men samtidigt var det en sund proces at gå igennem, fordi man bliver tvunget til at formulere sine idéer og budgettere selv de mindste poster. Det har været meget motiverende at gå gennem processen, og det første afslag var et hårdt slag for drømmene. Heldigvis gav vi ikke op, og det skyldtes ikke mindst, at der var opbakning at hente hos min projektassistent og LAG-B. Igennem begge ansøgningsrunder fik jeg uvurderlig hjælp fra både Formand Hans Jørgen Melvej og projektkoordinator Anne O. Ritman. Jeg var i kontakt med dem adskillige gange og blev altid taget venligt imod. Jeg har fået udbetalt første del af støttekronerne, og det foregik hurtigt og uden problemer. Har forståelse for behandlingstiden på ansøgninger er lang, men det føltes som rigtig lang tid, fordi man venter i spænding, når først ansøgningen er sendt afsted. God kontakt til kontaktpersonen i DFFE. Min bedste erfaring er nok, at man ikke skal give op, selv om man får et eller flere afslag. Tror egentlig bare, at projektet modnes til det bedre. MUSIKTANKEN/Karen M.V. Olesen, juni, 2010.

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces

MGP. skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP. Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces MGP skaber ikke stjerner stjernerne skaber MGP Et landsdækkende projekt med fokus på talent og på den kreative proces Et nyetableret samarbejde mellem DR, KODA, DAF samt 9 kommuner fordelt på hele landet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere