(U)tryghed i Gørlev Kruize, Peter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(U)tryghed i Gørlev Kruize, Peter"

Transkript

1 university of copenhagen (U)tryghed i Gørlev Kruize, Peter Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Kruize, P. (2010). (U)tryghed i Gørlev: Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Gørlev. (s. 1-25). Det Juridiske Fakultet: Museum Tusculanum. Download date: 18. aug

2 Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet (U)tryghed i Gørlev Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne i Gørlev Juni 2010 Peter Kruize

3 Forord Denne rapport er en del af et større forskningsprojekt med titlen Hjemmerøverier og utryghed i lokalsamfundet. Dette projekt består af tre empiriske dele: - Analyse af politianmeldte hjemmerøverier - Spørgeskemaundersøgelse blandt beboere i lokalsamfund, hvor der er sket et hjemmerøveri - Semistrukturerede interviews med beboere i lokalsamfund, hvor der er sket et hjemmerøveri. Spørgeskemaundersøgelsen skal gennemføres i tre lokalsamfund. Gørlev by er den første i rækken. Projektet slutter i januar 2011 men vi synes, at borgerne i Gørlev har krav på en foreløbig analyse af spørgeskemaundersøgelsens resultater og har derfor lavet denne rapport. Det er ikke en endelig analyse af resultaterne, men giver et indblik i respondenternes bekymring for kriminalitet i almenlighed og for boligindbrud/hjemmerøverier i særdeleshed. Projektet er et samarbejde mellem Annalise Kongstad og Peter Kruize begge ansat ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet og er økonomisk støttet af Justitsministeriets forskningspulje og Det Kriminalpræventive Råd. Ved indpakning og uddeling af spørgeskemaer i Gørlev har vi fået hjælp af Aliana Escobar Sørensen. Lea Fuglsang har tastet spørgeskema-oplysninger ind i computeren og har læst korrektur på rapporten. Vi vil gerne takke alle borgere i Gørlev, som har deltaget i undersøgelsen. Juni 2010, Peter Kruize 2

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Gørlev by Hvorfor Gørlev? Gørlevs historie Spørgeskemaundersøgelsen Indhold Lokal support Respons og profil respondenter Kriminalitet og bekymring Boligindbrud og hjemmerøveri i Gørlev by Konklusioner Litteratur Bilag 1 Spørgeskema (u)tryghed i lokalsamfund Bilag 2 Pressemeddelelse

5 1. Indledning De fleste mennesker føler sig trygge i eget hjem. Når dette sted bliver invaderet af uvedkomne, skaber det utryghed. Forskning viser, at nogle ofre for boligindbrud viser en reaktion, som kan sammenlignes med reaktionen hos voldtægtsofre. De kan ikke holde tanken ud om, at fremmede har gennemrodet deres ejendele, og de føler trang til at gøre rent og i værste fald smider ting væk for at slippe for minder om, at gerningsmanden har været der. Dette stemmer overens med fund i en svensk undersøgelse (Brå, 2009), som viser, at de personer, der inden for det sidste år har været udsat for integritetsforbrydelser som fx indbrud, vold, trusler eller personrøveri, er de mest utrygge. Det må derfor formodes, at ofres følelser af utryghed forstærkes, når indtrængningen i deres hjem sker, når de selv er hjemme, og hvis indtrængningen medfører trusler og/eller vold i forbindelse med fratagelse af ejendele og værdier. At blive udsat for eller truet med vold i eget hjem bryder med en basal forståelse i vores samfund om, at man kan være tryg i sit eget hjem. Det må endvidere formodes, at omkringboende vil opleve bekymring eller angst for, at noget tilsvarende kan ske for dem. Vores projekt fokuserer på de følger, som hjemmerøverier har for beboerne i lokalsamfundet. Følger i form af personlig (u)tryghed, syn på (lokal)samfundet samt reel og symbolsk adfærd til at forebygge mod at blive det næste offer. For at undersøge, hvordan et hjemmerøveri påvirker et lokalsamfund, inddrages tre mindre bysamfund i projektet. De tre byer er valgt ud fra følgende kriterier: Geografi. Vi vil begrænse os til lokalsamfund på Sjælland. Begrundelsen herfor er projektøkonomisk. Samtidig ser vi ingen store metodemæssige argumenter mod denne afgrænsning, da det under alle omstændigheder ikke er muligt at foretage en repræsentativ udvælgelse. Karakter og størrelse. Lokalsamfundet skal have en vis sammenhængskraft, det vil sige, at området ikke skal være større, end at beboere kan formodes at have et vist kendskab til hinanden. Desuden bør der findes en del fælles faciliteter og fælles mødesteder, som fx en lokal dagligvarebutik. Tidsafstand til hjemmerøveriet. Der vil blive valgt lokalområder, hvor det er henholdsvis kort og længere tid siden, hjemmerøveriet er blevet begået. Hermed vil det kunne belyses, om konsekvenserne af hjemmerøveri er forbigående eller mere vedvarende. Hjemmerøveriets grovhed. Der bliver valgt hjemmerøverier, hvor gerningspersoner har anvendt vold (slået, sparket eller bundet), men ikke så groft, at ofret er afgået ved døden. ffervalg. fre(t) har ingen kendskab til gerningspersonen i forvejen. 4

6 2. Gørlev by 2.1 Hvorfor Gørlev? Den 28. januar 2010 bliver Midt- og Vestsjællands Politi orienteret om et hjemmerøveri i Gørlev. I den lokale presse beskrives røveriet som følgende: Røvere bandt kvinde med gaffatape En 44-årig kvinde blev torsdag middag udsat for hjemmerøveri i Gørlev. To mænd bandt hende med gaffatape. To mænd begik torsdag middag røveri mod en 44-årig kvinde på Vinde Helsingevej i Gørlev, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. De trængte ind i hendes hjem, bandt hende fast med gaffatape og gik derefter på rov i husstanden, hvor det lykkedes røverne at stjæle noget it-udstyr samt nogle smykker. Hun blev befriet af sin mand Mændene forsvandt fra stedet i ukendt retning i en gul Citröen Berlingo. Den 44-årige kvinde blev efterfølgende fundet og befriet af sin mand. Kvindens mand var taget i byen for at købe ind, og da han efter en lille time kom hjem, lå hun bagbundet. Hun er ikke kommet fysisk til skade ved røveriet og kunne beskrive de to røvere for politiet. En slank og en tyk mand på fri fod Den ene er etnisk dansk, cirka 30 år, slank af bygning, mørkhåret med bakkenbarter. Iført sort trøje med rullekrave, sorte bukser med lynlås på tværs af låret. Han var iført handsker med afklippede fingre. Den anden beskrives som cm høj, kraftig af bygning, korte ben, iført sort trøje og mørke bukser. Politiets teknikere er på vej til stedet for at samle yderligere spor i sagen. Vidner med oplysninger, der kan hjælpe politiet, bedes ringe 114. Kilde: Dette røveri opfylder alle udvælgelseskriterierne, hvilket også Gørlev by gør. Gørlev ligger mellem Kalundborg og Slagelse og er en by med indbyggere (2009). Gørlev Kommune var indtil 1.januar 2007 en kommune i Vestsjællands Amt. Kommunen bestod af hovedbyen Gørlev samt de større landsbyer: Svallerup, Bjerge, Kirke Helsinge, Mullerup, Drøsselbjerg og Reersø. Efter kommunesammenlægningerne hører Gørlev under Kalundborg kommune. Gørlev by har adskillige (dagligvare)butikker i gaderne omkring Torvet. I denne del af byen er bebyggelsen tættest, med en del ældreboliger. Lidt længere væk fra byens centrum findes adskillige villakvarterer. Gørlev skole er den lokale kommuneskole for elever fra Gørlev og nærmeste omegn. To uger før den planlagte uddeling af spørgeskemaer i Gørlev kunne vi læse i lokalpressen, at det hjemmerøveri, som vi havde hæftet os ved, aldrig har fundet sted. Der er tale om en falsk anmeldelse. Dette har ikke ændret vores plan om at gennemføre undersøgelsen i Gørlev by. Det er der to grunde til. For det første har borgerne i Gørlev levet to måneder i den overbevisning, at der har været et hjemmerøveri i deres by. g hvis det har påvirket deres tryghed og adfærd, så har den begivenhed allerede sat sit spor. For det andet var forberedelsen i sin afsluttende fase, og det ville derfor have været dyrt at aflyse Gørlev som undersøgelsesby. 5

7 Hjemmerøveri var pure opspind Borgere i Gørlev syd for Kalundborg var skræmte efter et hjemmerøveri, som nu viser sig at bygge på en løgn. To er sigtet for falsk forklaring. Borgerne i Gørlev kan ånde lettet op over, at den lille by syd for Kalundborg alligevel ikke har været hjemsøgt af hjemmerøvere. En kvinde anmeldte i januar, at hun var blevet overfaldet af røvere i sit hjem, mens hendes mand var ude at købe ind. Røverne havde bagbundet hende med gaffatape og røvet edb-udstyr og smykker. Men nu viser politiets efterforskning, at der ikke har været røvere i huset - og heller intet er røvet. To personer sigtes nu for falsk forklaring, og den ene har tilstået, oplyser Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet vil af hensyn til det lille lokalsamfund ikke nærmere oplyse, hvem de sigtede er. Men borgerne var opskræmte, og den frygt kan vi nu mane i jorden, siger Carsten Andersen. Kilde: 2.2 Gørlevs historie Der er to vigtige begivenheder i Gørlevs historie. Den første er anlæggelsen af stationen i Med baneanlægget opstod en vis bebyggelse øst for og omkring stationen med hotel og valgmenighedskirke. Den anden vigtige begivenhed er oprettelsen af Gørlev Sukkerfabrik i Hermed indtræder en vækstperiode for Gørlev by. Bygninger med tilhørende klynge af funktionærboliger dominerer fortsat den sydøstlige del af byen. Rollen som stations- og erhvervsby med stigende befolkningstal gav grundlag for udvikling af handel og service, bankfilialer, biograf, skoler, plejehjem, apotek, forsamlingshus, hoteller, missionshus, mejeri og andre aktiviteter. Mange af disse bygninger ligger stadig i den centrale bydel. Her er også tilføjet nye bebyggelser i en tilpasset arkitektur. 1 Stationen blev nedlagt i 1971, godsbanen Høng-Gørlev i 1994 og sukkerfabrikken i Gørlev Sukkerfabrik udgør et komplet industrimiljø med produktionsbygninger, roebane, direktør-, funktionær- og arbejderboliger samt barakker til sæsonarbejderne. Fabriksbygningerne er opført i røde mursten, overvejende med jernvinduer i rundbuestil og tage beklædt med tagpap. Dertil kommer en række hvide siloer til opbevaring af sukker. Fabrikken har kun gennemgået få ændringer siden opførelsen i Sukkerfabrikken i Gørlev Sukkerfabrikken blev grundlagt i 1912 af en kreds af landmænd med godsejeren Carl Lawaetz i spidsen. I 1934 blev fabrikken overtaget af De Danske Sukkerfabrikker A/S (senere: Danisco Sugar). mkring 1950'erne var Gørlev Sukkerfabrik landets største med ca roedyrkere tilknyttet fra hele Sjælland og Jylland. I sæsonen beskæftigede fabrikken over 700 arbejdere. I forbindelse med fabrikken blev der anlagt et omfattende banenet, som var fuldt udbygget i 1920'erne. Med den smalsporede roebane kunne man hente sukkerroerne lokalt og bringe roeaffaldet tilbage til gårdene, hvor det blev anvendt som husdyrfoder. I 1922 fik fabrikken en banestrækning til Mullerup Havn. Herfra afskibedes de færdige sukkerprodukter, og samtidig modtog man kul til fabrikkens drift og til roebanens lokomotiver. Fabrikken ejede havnen i perioden ca , men brugen af den aftog med tiden, da omlæsningen blev for dyr. Efter 1960 blev roebanerne nedlagt til fordel for lastbil- og traktortransport, som var hurtigere og billigere. Danisco lukkede Gørlev Sukkerfabrik i år Kilde: 1 6

8 3. Spørgeskemaundersøgelsen 3.1 Indhold Spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedrørende angst/bekymring for kriminalitet i almindelighed samt spørgsmål med fokus på trygheden i selve hjemmet. Tryghed, bekymring og angst for kriminalitet er begreber, som ikke bare kan måles. I vores spørgeskema har vi så vidt muligt brugt eksisterende operationaliseringer af disse begreber. Dermed opnår vi resultater, der kan sammenlignes med andre forskningsresultater. Spørgeskemaet (se også bilag 1) består af tre dele: Baggrundsinformation med spørgsmål om borgernes person og deres sociale og kulturelle tilknytning til byen. Kriminalitet og bekymring med spørgsmål om bekymring om kriminalitet og offererfaringer i forbindelse med boligindbrud og hjemmerøveri. Kriminalpræventive tiltag med spørgsmål, som er direkte rettet mod borgernes tekniske sikring af deres bolig og adfærd i almindelighed. 3.2 Lokal support På forhånd var der etableret kontakt med Gørlevs lokale politi via landbetjent Svend Erik Autzen. Desuden er Svend Erik byrådsmedlem for Venstre. Politiet er inddraget for at få lokal opbakning og fordi der bliver spurgt om borgernes sikring af deres hjem. Lokal opbakning har vi også søgt ved kontakt med bageren i Super Brugsen. Der er aftalt, at respondenterne kan indlevere spørgeskemaet hos bageren, og at de som tak vil få et stykke wienerbrød eller en kage. I alt har 185 respondenter benyttet denne mulighed til at aflevere skemaet. Beboere advarer hinanden om tyve To forskere fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet deler i disse dage et spørgeskema ud i Gørlev. De undersøger om, borgerne føler sig trygge ved at bo i et mindre bysamfund. Vi skal rundt til omkring husstande, hvor vi håber, at én i familien vil svare på spørgsmålene. Vi skal også bruge et par frivillige, der vil deltage i et interview, fortæller sociolog Peter Kruize. prettet sms-kæde Sammen med magister i psykologi, Annalise Kongstad, undersøger han, om du har oplevet et indbrud, føler dig utryg ved at gå på gaden, når det er mørkt, og om du har sikret dig mod de lyssky og langfingrede. En af dem, der har tænkt sig at sætte sine krydser i svareboksene, er Jan Erik Johansson. Sammen med beboerne på den vej, han bor på, har han oprettet en sms-kæde, så de kan advare hinanden, hvis de ser eller oplever noget mistænkeligt. Der har dog ikke været brug for den siden, den blev oprettede for et par år siden. Der er jo langt til politiet i Kalundborg, så der kan man ikke forvente hjælp med det samme. Det skaber lidt utryghed, men så er det godt, man har et godt naboskab, forklarer han. Kilde: Til sidst har vi inddraget lokalaviser til at informere Gørlevs indbyggere om vores projekt. Der er med vilje ikke sagt noget om, at hjemmerøveri har været anledning til vores valg af Gørlev. Vi har sendt tre lokale aviser en meddelelse om vores projekt (se også bilag 2). På selve dagen, hvor skemaerne blev uddelt, talte vi med en journalist fra Sjællandske og Ugeavisen. Sjællandske har omtalt vores projekt to gange en gang før 7

9 uddeling og dagen efter uddeling af spørgeskemaer. Ugeavisen har skrevet om projektet dagen efter uddeling. 3.3 Respons og profil respondenter Der er uddelt ca spørgeskemaer. Vi havde trykt spørgeskemaer, og havde 23 skemaer tilbage efter uddeling. Der er imidlertid en mindre del af skemaerne, som er delt ud til erhvervsadresser og en gang i mellem gik der lidt kaos i koordineringen, så enkelte husstande har fået 2 skemaer i brevkassen. Vores bedste bud er, at ca skemaer er delt ud til private husstande. I alt har vi fået 414 spørgeskemaer retur: 185 skemaer er indleveret ved bageren og 229 er sendt med posten. Svarresponsen ligger dermed på godt 40 procent. Der er ingen forskel i respondenternes profil i forhold til om de har indleveret ved bageren eller sendt med posten, bortset fra spørgsmålet om arbejde. 40 procent af respondenterne, der har indleveret skema ved bageren har arbejde, mens tilsvarende procenttal er 52 for respondenterne, der har benyttet postvæsenet. Vi har bedt den person i husstanden, som er over 18 år og som først har fødselsdag, om at udfylde spørgeskemaet. Responsen viser, at kvinder klart er overrepræsenteret: af de 414 skemaer er der 267 udfyldt af kvinder (64 procent) og 147 af mænd (36 procent). Denne overrepræsentation gælder alle aldersgrupper, men specielt den ældste kategori: over 75 år. Dette skyldes formentligt, at kvinder oftere overlever deres mand end omvendt. Tabel 3.1 er en oversigt over respondenternes alder og køn. Tabel 3.1 Alders- og kønsfordeling af respondenterne i Gørlev by Mænd Kvinder I alt Procent år ,9 % år ,8 % år ,0 % år ,8 % år ,9 % år ,5 % 75 år eller ældre ,1 % I alt ,0 % Det ser ud til, at den yngre generation er underrepræsenteret blandt respondenterne. For at kunne være sikkert på det, må vi sammenligne med befolkningssammensætningen i Gørlev by. De tal har vi ikke fundet, men Gørlev skoledistrikt kommer næste overens med Gørlev by, og en opgørelse fra Kalundborg Kommune bekræfter, at den yngste aldersgruppe (18-24 år) er underrepræsenteret og at pensionister (65 år eller ældre) er overrepræsenteret blandt respondenterne (se tabel 3.2). Det viser sig i øvrigt, at pensionisterne står for en større del af befolkning i Gørlev by end i gennemsnits Danmark. Tabel 3.2 Aldersfordeling i forhold til Gørlev skoledistrikt og Danmark Respons Gørlev skoledistrikt* Danmark** antal procent antal procent procent år 12 2,9 % år 208 9,6 % 10,8 % år ,5 % år ,6 % 68,1 % 65 eller ældre ,6 % 65 eller ældre ,8 % 21,0 % I alt ,0 % I alt ,0 % 100,0 % * Befolkningsprognose , Kalundborg kommune; ** Statistikbanken (Danmarks Statistik) 8

10 Fire ud af ti respondenterne er opvokset i Gørlev by eller nærmeste omegn, mens 60 procent af respondenterne kan betragtes som tilflyttere. På grund af den store andel af pensionister er det ikke overraskende, at en betydelig del af respondenterne ikke er i arbejde. Ca. 40 procent af respondenterne er pensionister og en ud af seks respondenterne er uden arbejde. mkring en ud af tre af dem, der arbejder, arbejder i Gørlev, mens to ud af tre arbejder i en anden by (se også tabel 3.3). Tabel 3.3 Arbejdssted Mænd Kvinder I alt Procent Arbejder i Gørlev ,0 % Arbejder i en anden by ,7 % Arbejder ikke ,7 % Pensionist ,6 % I alt ,0 % Lokal tilknytning De fleste respondenter følger med i, hvad der foregår i byen ved at læse lokalaviser og at se lokal-tv. Den lokale binding er imidlertid mindre, når det gælder at være sammen med andre borgere fra byen. Mindre end halvdelen af respondenterne deltager i lokalsamfundet i form af aktiviteter eller en snak med medborgere. Tabel 3.4 Elementer af lokal tilknytning Meget Til dels Ring Lokale aktiviteter 37,9 % 35,7 % 26,3 % Lokalavis 77,8 % 18,4 % 3,9 % Lokal TV 74,6 % 21,5 % 3,9 % Lokal snak 41,1 % 49,8 % 9,2 % På basis af disse fire tilknytningselementer er der lavet en ny variabel. Hver faktor kan score 1 (stærk tilknytning), 2 (til dels tilknytning) eller 3 (ring tilknytning). Ved at tælle disse tal op og dele med fire er der konstrueret en variabel lokal tilknytning med en minimal score på 1 og maksimal på 3. Efterfølgende er denne variabel delt i to: stærk lokal forankring (score 1 til 1,5) og mindre stærk lokal forankring (score 1,75 til 3). I analysen af respondenternes syn på boligindbrud og hjemmerøveri bliver denne variabel anvendt. Syn på byen De fleste respondenter oplever Gørlev som et trygt sted at være og føler at borgerne kender og hjælper hinanden. Men dette billede begynder at hælde lidt, når vi tager svarene på spørgsmål omkring kriminalitetsudvikling og liv i byen i betragtning. Tabel 3.5 Syn på Gørlev N (delvis) enig Hverken enig/uenig (delvis) uenig Byen er et trygt sted at være ,3 % 17,7 % 13,0 % Færre sociale aktiviteter i byen ,3 % 41,0 % 19,7 % Kender og hjælper hinanden ,9 % 24,7 % 10,3 % Fremtid som levende by ,1 % 29,9 % 21,0 % Kriminalitet er vokset i byen ,2 % 32,9 % 6,9 % Mindre liv i byen ,8 % 27,2 % 18,0 % 9

11 4. Kriminalitet og bekymring I en national offerundersøgelse fra 2008 (på basis af telefoniske interviews) bliver der spurgt om, hvor ofte respondenten tænker på risikoen for at blive offer for kriminalitet. Dette spørgsmål bliver tolket som en angst for kriminalitet målestok. Dem der næsten hele tiden eller ofte tænkte på risikoen for, at de kunne blive udsat for kriminalitet, anses for at være dem, der er angste for kriminalitet (Balvig & Kyvsgaard, 2009, s. 72). I 2008 svarede 19 procent af de adspurgte danskere, at de næsten hele tiden eller ofte tænker på risikoen for at bliver offer for kriminalitet. Vi har stillet det samme spørgsmål i Gørlev. Her svarer 28 procent, at de tænker næsten hele tiden eller ofte på risikoen for at bliver offer for kriminalitet. Det er markant flere end i den nationale offerundersøgelse. Det kan til dels forklares af overrepræsentation af kvinder blandt respondenterne i Gørlev. Kvinder har mere angst for kriminalitet end mænd. Men det kan ikke forklare hele forskellen. Ser vi på mænd og kvinder separat (se tabel 4.1), så er der stadig flere respondenter, der er angste for kriminalitet i Gørlev end i offerundersøgelsen fra gså andelen, der af og til tænker på risikoen for at blive offer for kriminalitet, er betydelig større i Gørlev end i den nationale offerundersøgelse. Det er oplagt at konkludere, at borgerne i Gørlev har et højere niveau af angst for kriminalitet, men der kan også være metodiske grunde til denne forskel. Det kan være, at folk er mindre tilbøjelige til at sige, at de ofte tænker på offerrisikoen i et telefonisk interview. Det kan også være, at der er forholdsvis mange bekymrede borgere, der har sendt spørgeskemaet retur, og at de 60 procent nonrespons følger sig mindre angste for kriminalitet. Lige som i den nationale offerundersøgelse har respondenternes alder ingen stor indflydelse på angstniveauet for kriminalitet (Balvig & Kyvsgaard, 2009, s ). Tabel 4.1 Tænker på risikoen for at blive offer for kriminalitet Gørlev Danmark (2008)* Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Næsten hele tiden 3 % 5 % 4 % 2 % 4 % 3 % fte 19 % 27 % 24 % 14 % 18 % 16 % Af og til 45 % 45 % 45 % 23 % 26 % 24 % Sjældent 26 % 19 % 21 % 35 % 35 % 35 % Aldrig 8 % 5 % 6 % 27 % 17 % 22 % * Balvig & Kyvsgaard (2009), Tabel 9.1, s. 72. En tredje metodiske forklaring af forskellene mellem Gørlev og den nationale offerundersøgelse kan være tidspunktet for måling. Den nationale offerundersøgelse er fra 2008, mens spørgeskemaundersøgelse i Gørlev er fra Denne hypotese finder støtte i tryghedsmålingerne af Trygfonden. Måling 2009 viser, at danskerne er påfaldende mere utrygge for kriminalitet: Det er en særdeles markant udvikling over en kort årrække. Så markant, at vi satte gang i en kontrolundersøgelse i august 2009, halvanden måned efter hovedundersøgelsen. Den bekræftede imidlertid tendensen. (Trygfonden, 2009, s ). Tabel 4.2 viser, at utryghed blandt Gørlev-respondenterne er nogenlunde på højde med Tryghedsmåling 2009 for så vidt angår at blive overfaldet eller slået. Specielt når vi tager den overrepræsentation af kvinder 10

12 blandt Gørlev-respondenterne i betragtning. Utryghed for at blive udsat for et indbrud er derimod markant højere blandt Gørlev-respondenterne end i Tryghedsmåling Nu er vi tilbøjelige til at tro, at tidsfaktoren spiller en vigtig rolle her. Tryghedsmåling 2009 viser, at 23,2 procent af respondenterne føler sig utrygge i forhold til risikoen for at blive udsat for indbrud. I 2007-måling var det ca. 13 procent og i kontrolmålingen allerede 27 procent. Der har de seneste år været en stor mediedækning af indbrud i Danmark (fra ca indbrud i 2006 til næsten indbrud i 2009), og dette kan være en del af forklaringen på, at bekymringsniveauet for netop denne type forbrydelse er steget. Tabel 4.2 Meget eller ret utryg i forhold til risikoen for følgende: Gørlev Danmark (2009)* Mænd Kvinder I alt 2009-måling Kontrol måling For at blive overfaldet eller slået 19,9 % 26,7 % 24,3 % 15,2 % 20,6 % For at blive udsat for et indbrud 47,6 % 50,4 % 49,4 % 23,2 % 27,0 % For at blive udsat for et hjemmerøveri 28,7 % 45,2 % 39,4 % At gå alene efter mørkets frembrud 16,6 % 46,4 % 35,7 % 13,6 % 14,3 % * Trygfonden 2009, Figur 1.5, s. 22; Figur 1.4, s. 17 (2009-måling) og Figur 3.1, s 70 (kontrol måling). En undersøgelse blandt respondenter af Idényts villapanel 2 viser, at frygten for indbrud og hjemmerøveri står øverst på listen af bekymringer for kriminalitet blandt villaejere: 61 procent af respondenterne svarer, at de er bekymret for bolig-indbrud, medens halvdelen er bekymret for hjemmerøverier (Idényt, 2009, tabel 1). Det er iøjefaldende, at næsten 40 procent af Gørlev-respondenterne følger sig utryg for at blive udsat for et hjemmerøveri. Der er stor forskel mellem kvinder og mænd på dette punkt (45 versus 29 procent). Det er et meget højt procenttal når vi sætter det i forhold til den reelle risiko for at blive udsat for et røveri i eget hjem. Her spiller det (falskanmeldte) hjemmerøveri måske en rolle. Er hjemmerøveri kommer så tæt på, at borgerne i Gørlev (dermed) frygter denne type forbrydelse? Det ser ud til, at vi kan besvare ovenstående spørgsmål med et delvist ja. I spørgeskemaet er der også spurgt, om respondenten har kendskab til, om der har været røveri i beboernes eget hjem i Gørlev. Det viser sig (se tabel 4.3), at dem der har kendskab til, at der har været hjemmerøveri i Gørlev, er mere utryg herfor end dem der mener, at der ikke har været sådan et forbrydelse i byen. Dem der ikke ved om der har været et hjemmerøveri i Gørlev indtager en mellemposition. Tabel 4.3 Sammenhæng mellem kendskab og angst for hjemmerøveri Kendskab til hjemmerøveri i Gørlev Utryg for at blive udsat for et hjemmerøveri Ja 50,0 % Nej 28,5 % Ved ikke 38,0 % Ca. en fjerdedel af respondenterne i Gørlev er bekymret for, at en nærstående person skal bliver udsat for kriminalitet. Yderligere en fjerdedel er ret sjældent bekymret for dette, mens ca. halvdelen ikke har denne bekymring. Angst for kriminalitet påvirker livskvaliteten af ca. halvdelen af respondenter i Gørlev. Påvirkningen er for det meste i lille udstrækning, mens 3 procent af respondenterne siger, at denne 2 Det er uklart, hvordan panelet er sammensat, men på grund af den anvendte metode må det nok antages, at den viser et mere ekstremt billede end en repræsentativ undersøgelse ville have gjort. 11

13 bekymring påvirker deres livskvalitet i stor udstrækning. Det sker fx ved at afholde sig fra en aktivitet en tur i biografen eller mødes med andre mennesker på grund af angst/bekymring for kriminalitet. Bekymring for kriminalitet hænger ikke nødvendigvis sammen med det faktuelle niveau af kriminalitet. Respondenterne i Gørlev er blevet spurgt, om de mener, at kriminaliteten er steget, faldet eller er uforandret inden for de sidste tre år. Når vi ser på udviklingen af anmeldte straffelovsforbrydelser, er der tale om en betydelig stigning: fra anmeldte straffelovsovertrædelser i 2007 til overtrædelser i 2009 (Statistikbanken, Danmarks Statistik). Det vil sige, en stigning på 10 procent. Mere end halvdelen af respondenterne i Gørlev mener, at kriminaliteten er steget noget i Danmark de sidste tre år. Et realistisk billede i forhold til anmeldte straffelovsovertrædelser. Tabel 4.4 Kriminalitetsudvikling i Danmark de seneste tre år Antal Procent Stiger meget ,6 % Stiger noget ,7 % Uforandret 61 14,7 % Falder noget 6 1,4 % Falder meget - - Ved ikke/ikke udfyldt 23 5,6 % I alt ,0 % Der viser sig en sammenhæng mellem det billede respondenterne har af kriminalitetsudviklingen og hvor bekymrede de er for at blive udsat for kriminalitet. Jo mere respondenten tror, at kriminaliteten er steget meget, des mere angst har respondenten for kriminalitet (eller omvendt). Tabel 4.5 giver et overblik. Tabel 4.5 Syn på kriminalitetsudvikling og risikobevidsthed N Tænker på risikoen for at blive offer for kriminalitet Hele tiden/ofte Af og til Sjældent/aldrig Kriminalitet er steget meget % 23 % 21 % Kriminalitet er steget noget % 59 % 57 % Kriminalitet er uforandret 96 6 % 18 % 22 % 12

14 5. Boligindbrud og hjemmerøveri i Gørlev by Boligindbrud og hjemmerøveri har det til fælles, at ubudne gæster kommer ind i en persons private hjem. Indbrud forekommer oftest, når folk ikke er hjem. Ved et røveri bliver der netop søgt konfrontation med beboerne, hvorved det adskiller sig fra et indbrud; bortset fra de indbrud som udvikler sig til et røveri idet gerningsperson(er) bliver forstyrret ved hjemkomst af beboerne. I Gørlev by har 22 respondenter været udsat for boligindbrud de sidste 12 måneder. Det svarer til 5,3 procent af respondenterne. g da der kun er en respondent pr. husstand, må det betyde, at 5,3 procent af husstandene i Gørlev by har været udsat for boligindbrud på årsbasis. Men denne konklusion holder kun, hvis respondenterne er repræsentativ for hele byen, og det er de formentlig ikke. 5,3 er et meget højt procenttal. Gennemsnitligt bliver knap 2 procent af de danske husstande udsat for boligindbrud på årsbasis. 3 Ved siden af de 22 respondenter, der har haft indbrud indenfor de seneste 12 måneder, er der 43 respondenter, som har haft indbrud indenfor de seneste 5 år. Det vil sige ca. to gange så mange udsatte for boligindbrud i en periode, der er 4 gange længere. Nu er antallet af boligindbrud steget markant de sidste par år, men sådan en stor forskel kræver en anden forklaring. Den kan vi finde i begrebet telescoping. Telescoping peger på, at mennesker er tilbøjelige til at rykke oplevelser, der har gjort stort indtryk, frem i tiden. Så selv om indbruddet måske er sket for 1½ år siden, føles og huskes det som om det ikke er ret længe siden, hvorfor respondenten svarer ja til, at det er sket indenfor de seneste 12 mdr. Det er et kendt fænomen ved offerundersøgelser (se også fx Van Dijk, 1992). Så i alt 65 af de 414 respondenter (15,7 procent), det vil sige 1 ud af 6, har en personlig erfaring med boligindbrud. Der er også spurgt, om respondenten personligt kender beboere i Gørlev, som har været udsat for indbrud. Det viser sig, at tre ud af fire respondenten kender nogen, der har været offer for boligindbrud. Dette procenttal ligger højest for dem med en stærk social binding i Gørlev. Røveri i eget hjem er et sjældent fænomen og derfor er der ikke spurgt om personlig erfaring med denne forbrydelse. Derimod er der spurgt om respondenten personligt kender beboere i Gørlev, som har været offer for et hjemmerøveri. En ud af tre respondenten svarer bekræftende på dette spørgsmål. gså her gælder, at dette procenttal ligger højere for dem med en stærk social binding i Gørlev end dem med mindre binding. Tabel 5.1 Hvor tæt er boligindbrud og hjemmerøveri på respondenterne? Stærk binding Mindre binding I alt Antal Procent Personlig relation til udsatte for boligindbrud 87,6 % 62,0 % ,8 % Personlig relation til ofre for hjemmerøveri 40,2 % 26,3 % ,5 % Udover at være personligt udsat for boligindbrud eller personligt kendskab til forurettede af boligindbrud/ hjemmerøveri, er der spurgt til, hvorvidt boligindbrud/hjemmerøveri er et samtaleemne i Gørlev. De fleste 3 I 2009 blev der anmeldt ca boligindbrud til politiet, og der er ca husstande i Danmark (kilde: Post Danmark). Det giver et indbrudsrisiko på 1,9 procent. 13

15 respondenter mener, at denne problematik en gang i mellem er genstand for samtale blandt borgerne. Der er en sammenhæng mellem lokal binding og svaret på dette spørgsmål (se tabel 5.2). Tabel 5.2 Boligindbrud/hjemmerøveri samtaleemne i Gørlev? Stærk binding Mindre binding I alt Antal Procent fte 23,1 % 8,2 % 74 17,9 % En gang i mellem 63,8 % 47,9 % ,2 % Nej 3,4 % 10,3 % 24 5,8 % Ved ikke/ikke udfyldt 9,7 % 33,6 % 75 18,1 % I alt ,0 % Kriminalpræventive tiltag Der er forelagt respondenterne to sæt af spørgsmål vedr. kriminalpræventive tiltag i forbindelse med deres bolig. Det første sæt spørgsmål sigter efter teknisk sikring, mens det andet sæt spørgsmål retter sig mod respondenternes adfærd i forhold til at sikre deres hjem mod ubudne gæster. Der er spurgt, om respondenternes husstand har eller ikke har bestemte former for teknisk sikring. Yderligere er der spurgt, om de overvejer at anskaffe denne form for sikring. Hvis husstanden har den form for sikring, er der spurgt, om den er anskaffet inden for et år eller for mere end et år siden. Idéen bag disse supplerende oplysninger er, at dem, der overvejer at anskaffe denne form for sikring eller har købt det fornyeligt, er påvirket af den aktuelle situation med boligindbrud og/eller hjemmerøveri. Tabel 5.3 viser, at ca. 1 ud af 3 husstande har ekstra sikring af låse og/eller døre. Ca. 1 ud af 6 husstande har en tyverialarm. For begge former for sikring gælder, at ca. en tredjedel har anskaffet denne form for sikring inden for det sidste år. En betydelig del (næsten 20 procent) af respondenterne siger, at de overvejer at anskaffe ekstra sikring på låse/døre eller en tyverialarm. Godt 60 procent af husstandene har udendørsbelysning, men det er ikke nødvendigvis opsat mod indbrud/hjemmerøveri, for det er i almindelighed vel rart at have udendørs-belysning. En form for sikring, der specielt kan være gavnligt for at undgå hjemmerøveri er en dørspion, som giver mulighed for at se, hvem der ringer på (en ofte anvendt metode til at skaffe adgang til ofrenes bolig ved et røveri). Denne sikring er markant mindre udbredt blandt husstande i Gørlev end de to ovenfor nævnte. Andre tiltag rettet mod hjemmerøveri overfaldsalarm og panikværelse er sjældne fænomener i husstande i Gørlev. At have været udsat for boligindbrud ser ud til at have øget brugen af ekstra sikring af døre/låse og installering af tyverialarm. Husstande, der har været udsat for boligindbrud, har mere end to gange så ofte en tyveri-alarm installeret end de husstande, der ikke har oplevet et indbrud. 14

16 Tabel 5.3 Teknisk sikring af privat bolig i Gørlev by Har denne form af sikring I alt Anskaffet < 1 år vervejer denne form af sikring Har været udsat for boligindbrud Ekstra sikring låse/døre 31,9 % 9,9 % 18,8 % 46,2 % Udendørsbelysning 60,4 % 10,6 % 7,2 % 58,5 % Dørspion 8,4 % 1,4 % 6,3 % 4,6 % Tyverialarm 14,8 % 5,1 % 14,7 % 33,8 % Vagtordning 5,8 % 1,9 % 7,0 % 7,7 % Kameraer i huset 0,7 % 0,2 % 8,9 % - verfaldsalarm 3,1 % 1,4 % 5,8 % 4,6 % Panik/sikret værelse 1,2 % 0,7 % 2,2 % 1,5 % I undersøgelsen af Idényts villapanel er der spurgt om en del af de samme tekniske tiltag som i vores spørgeskemaundersøgelse i Gørlev. Tabel 5.4 viser, hvordan disse to undersøgelser forholder sig til hinanden. Resultaterne fra Gørlev og Villapanelet ligner hinanden meget. En forskel er dog, at flere respondenter i Gørlev overvejer at anskaffe sig en form for sikring end villaejerne. Dette kan skyldes ordlyden af spørgsmålet. Vi har i Gørlev spurgt, om respondenten overvejer at anskaffe denne form for sikring, mens respondenterne i Villapanel blev spurgt, om de vil anskaffe den i løbet af det næste år. Tabel 5.4 Teknisk sikring af privat bolig i Gørlev by i forhold til villaejere i Danmark Har denne form af sikring vervejer denne form af sikring Gørlev Villapanel Gørlev Villapanel Ekstra sikring låse/døre 32 % 27 % 19 % 12 % Tyverialarm 15 % 12 % 15 % 5 % Vagtordning 6 % 7 % 7 % 3 % Kameraer i huset 1 % 3 % 9 % 4 % verfaldsalarm 3 % 2 % 6 % 1 % Vi forventer, at teknisk sikring af boligen hænger sammen med respondenternes færden i byen. For at undersøge om der er en sammenhæng og hvordan dette ser ud, er de seks former for teknisk sikring sammenlagt i et variabel, hvormed vi måler, hvor mange former for sikring husstanden har anskaffet. Denne nye variabel er delt op i tre svarkategorier: ingen sikring, 1-2 former for sikring og 3-6 former for sikring. Det viser sig, at dem, der har angst for kriminalitet, bor i et hus med flere former for teknisk sikring end dem der ikke har angst for kriminalitet. Teknisk sikring giver åbenbart ikke sindsro på dette punkt (hvilket vi heller ikke havde forventet). Respondenter, der har været udsat for indbrud, har mere sikring end dem uden offererfaring. g til sidst viser det sig, at dem med en stærk lokal binding har flere former for teknisk sikring end dem med en mindre stærk binding. Det hænger formentligt sammen med en stærkere bevidsthed om, hvad der forgår i byen, blandt dem med mest lokale binding. 4 4 Sammenhængen er også testet ved hjælp af t-testen. Ved alle tre variabler er der tale om en statistisk signifikant sammenhæng med antal former for teknisk sikring. Respondenter med angst for kriminalitet har gennemsnitligt 1,48 former for sikring mod 1,18 for respondenter uden angst. Ved offererfaring er gennemsnittet 1,57 versus 1,21 og ved lokal binding 1,38 versus 1,05. 15

17 Tabel 5.5 Sikringsniveau af privat bolig og respondenternes profil Angst for kriminalitet Udsat for boligindbrud Lokal binding Ja Nej Ja Nej Stærk Mindre Ingen teknisk sikring 25,4 % 29,0 % 18,5 % 29,8 % 25,7 % 32,2 % 1-2 former af sikring 54,4 % 61,3 % 63,1 % 58,7 % 60,1 % 58,2 % 3-6 former af sikring 20,2 % 9,7 % 18,5 % 11,5 % 14,2 % 9,6 % Den anden type af kriminalpræventive tiltag, der er spurgt ind til, er respondenternes adfærd i forhold til sikring af deres bolig. Spørgsmålet er, om de udfører nogen bestemte handlinger for at mindske risikoen for boligindbrud/hjemmerøveri. Derudover er der spurgt til, om de er begyndt med denne adfærd indenfor det sidste år eller det har været en vane i en længere periode. Næste alle respondenter låser døren om natten og har gjort det altid. Aftaler med naboer ved ferie og tændt lys, når man ikke er hjemme, er også for de fleste af respondenterne en vane. At låse døren om dagen når man er hjem sker ved 2 ud af 3 respondenter. Her er der sket en markant ændring det sidste år. Næsten 20 procent af respondenterne siger, at de er begyndt hermed det sidste år. Tilsvarende mønstre ses i forhold til at holde øje med, hvem der færdes i lokalsamfundet. Disse adfærdsændringer peger i retning af, at borgerne i Gørlev er blevet mere opmærksomme på risikoen for boligindbrud og/eller hjemmerøveri. Idényts villapanel har været i mediernes fokus på grund af omfanget af villaejeres våbenbesiddelse med henblik på beskyttelse: 2 procent af respondenterne siger, at de har et skydevåben mens 6 procent har bevæbnet sig med køller, peberspray eller lignende (Idényt, 2009, tabel 6). gså vores undersøgelse i Gørlev viser, at anskaffelse af et våben forekommer; i mere eller mindre det samme omfang som registeret ved Villapanelet. Når vi ser nærmere på, hvem der har anskaffet sig et våben, viser det sig, at mænd oftere end kvinder har et våben, og at aldersklasse år er overrepræsenteret i forhold de andre aldersklasser. Når vi kombinerer alder og køn er resultatet, at 8 ud af 58 mænd i aldersklassen år (13,8 procent) har anskaffet sig et våben til at sikre sit hjem. Tabel 5.6 Adfærdssikring af privat bolig Har denne form af adfærd I alt Ændring < 1 år Har været udsat for boligindbrud Låser døren om natten 94,9 % 1,4 % 95,4 % Låser døren om dagen, også når hjem 66,7 % 19,1 % 72,3 % Tænder lys, når ikke er hjem 67,1 % 12,8 % 84,6 % Aftale med naboer ved ferie osv. 78,3 % 5,6 % 87,7 % Åbner ikke døren sent om aften 52,9 % 9,9 % 56,9 % Har anskaffet et våben 5,1 % 1,4 % 4,6 % Mere opmærksom hvem der færdes i byen 70,5 % 23,2 % 80,0 % At have været udsat for boligindbrud ser ud til at have begrænset indflydelse på adfærd, men dem der har været udsat for boligindbrud forsøger lidt oftere at værne om deres bolig, når de ikke er hjem (tændt lys, aftale med naboer). 121 af de 414 respondenter (29 procent) har fået sikring eller ændret deres adfærd på grund af en speciel begivenhed. I langt de fleste tilfælde er denne begivenhed indbrud. Det kan være indbrud ved respondenten selv, men også i nabolaget eller ved familie/bekendte. Enkelte respondenter peger på hærværk (på bilen) 16

18 som begrundelse for deres boligsikring. Til sidst er der få respondenter, som siger, at de er påvirkede af medieindslag. 17

19 6. Konklusioner I dette afsluttende kapitel opsummerer vi kort de mest iøjefaldende konklusioner. Som sagt, skal resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen indgå i en mere omfattende analyse af (u)tryghed i lokale samfund, men det her er de første delkonklusioner med hensyn til Gørlev. Respons Ca. 40 procent af husstandene i Gørlev by har deltaget i undersøgelsen. Der er en overrepræsentation af kvinder blandt respondenterne. Det samme gælder for ældre. Det er dermed tvivlsomt om responsen må anses for repræsentativ for hele Gørlev by. Formentlig er respondenterne generelt mere bekymret for kriminalitet og deres hjem end dem, der ikke har deltaget i undersøgelsen. Bekymring for kriminalitet De fleste respondenter ser Gørlev som et trygt sted at være og et sted, hvor borgerne kender og hjælper hinanden. Men dette billede ændres lidt i forhold til kriminalitet. 28 procent af respondenterne i Gørlev har angst for kriminalitet (nationalt billede: 14 procent). Kvinder har mere angst for kriminalitet end mænd. Bekymring for indbrud/hjemmerøveri Ca. halvdelen af respondenterne i Gørlev frygter boligindbrud (nationalt billede: ca. en fjerdedel). Der er ingen forskel mellem kvinder og mænd på dette punkt. Ca. 40 procent frygter hjemmerøveri. Der er markant flere kvinder, der er bekymrede for hjemmerøverier end mænd. Kendskabet til det faktum at der har været hjemmerøveri i Gørlev ser ud til at øge bekymringsniveauet. Teknisk sikring Ca. 1 ud af 3 husstande har ekstra sikring på låse og/eller døre. Ca. 1 ud af 6 husstande har en tyverialarm. For begge former for sikring gælder, at ca. en tredjedel har anskaffet denne form for sikring inden for det sidste år. En betydelig del af respondenterne siger, at de overvejer at anskaffe ekstra sikring på låse/døre eller en tyverialarm. Dette peger i retning af, at borgerne i Gørlev er mere opmærksomme på risikoen for boligindbrud end tidligere. Husstande, der har været udsat for boligindbrud, har mere end to gange så ofte en tyverialarm installeret end de husstande, der ikke har oplevet et indbrud. Dem, der har angst for kriminalitet, bor i en bolig med flere former for teknisk sikring end dem der ikke har angst for kriminalitet. Teknisk sikring giver ikke sindsro på dette punkt. Respondenter, der har været udsat for indbrud har mere sikring end dem uden offererfaring. Respondenter med en stærk lokal binding har flere former for teknisk sikring end dem med en mindre stærk binding. Præventiv adfærd Næste alle respondenter låser døren om natten og har gjort det altid. Aftaler med naboer ved ferie og at tænde lys, når man ikke er hjemme, er også for de fleste af respondenterne en vane. At låse døren om dagen når man er hjem sker ved 2 ud af 3 respondenter. Her er der sket en markant ændring det sidste år. Næsten 20 procent af respondenterne siger, at de er begyndt hermed det sidste år. Det gælder også for at holde øje med, hvem der færdes i lokalsamfundet. Disse adfærdsændringer peger også i retning af, at borgerne i Gørlev er mere opmærksomme på risikoen for boligindbrud og/eller hjemmerøveri end hvad de har været tidligere. 18

20 Litteratur Balvig, Flemming & Britta Kyvsgaard (2009) fferundersøgelserne Københavns Universitet/Justitsministeriets Forskningsenhed, Brå (2009) m utsatthet, trygghet och förtroende. Brottforbyggande rådet. Dijk, J.J.M. van (1992) Als de dag van gisteren: ver de betrouwbaarheid van het slachtofferverhaal. Justitiële verkenningen, 18(3), Hede, Anders, Jørgen Goul Andersen & Jacob Andersen (2009) Danskernes tryghed på verdenskrisens og bandekrigenes tid. Tryghedsmåling 2009, Trygfonden. Idényt (2009) Villaejerne forskanser sig i hjemmet. 19

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark Trygheden i danske byområder -

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2010 Af Flemming Balvig & Britta Kyvsgaard November 2011 Københavns Universitet * Justitsministeriet Det Kriminalpræventive

Læs mere

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt?

Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Vidste du, at det omvendte er næsten lige så usandsynligt? Slå angsten ud af hovedet Det Kriminalpræventive Råd Slå angsten ud af hovedet Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. Det er ikke så

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD

Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Forebyggelse af VOLD OG OVERFALD Det Kriminalpræventive Råd Denne folder er til dig...... som måske er usikker på, hvordan du vil reagere på en mulig voldelig situation. Faren for at blive udsat for vold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

!"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3

!##$%&'()*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)'4%-%.12328,+9! 3 Sjælsmark 2 !"##$%&'()"*+,'-%./(0+12*34%-%.5(-%+67..,*2&'5(6,)"'4%-%.12328,+9! 3 Indbrudssikring/Nabohjælp KRIMINALITETSTREKANTEN Motiveret gerningsmand Gerningssted Offer/Forurettet - Tyvens indgang 26

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Nørager Kløver- og Hvedemarken Stenbjergparken Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej Jørgensgård Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb

Kapitel 13. Vold og seksuelle overgreb Kapitel 13 Vold og seksuelle overgreb 13. Vold og seksuelle overgreb Voldskriminaliteten i det danske samfund vækker bekymring og fører jævnligt til forslag om skærpelse af strafferammen for vold og voldtægt.

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere