Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser"

Transkript

1 Resuméer af åres faglige voldgiftsafgørelser Fortolkningsspørgsmål mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 7. februar 2013 FV Poul Søgaard Fagligt Fælles Forbund for 3F København, Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund, mod DI Overenskomst I ved DI for Tivoli A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om ikke blot røde, men også grønne kontrollører er omfattet af en kutyme for vagtplanlægning og afløsning, og om denne kan opsiges særskilt eller kun i forbindelse med opsigelse af overenskomsten) Forlig efter tilkendegivelse af 7. februar 2013 FV Poul Sørensen FTF for Lederforeningen i TDC mod DI Overenskomst I ved DI for TDC A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til hovedaftalen mellem TDC og lederforeningen (om ordrekoordinatorer kan henføres under virksomhedens overenskomst med Dansk Metal) Kendelse af 25. februar 2013 FV Per Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI (AKT) for Nettbuss A/S Fortolkning af landsoverenskomsten for rutebilkørsel (om der kan afspadseres under behørigt anmeldt sygdom) Kendelse af 5. august 2013 (FV ) Poul Søgaard FOA mod DI Overenskomst I ved DI for Arriva Danmark A/S Fortolkning af og afgørelser i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om medarbejdere i en paralleloverenskomstsituation løbende kan vælge mellem overenskomsterne, samt om en medarbejder, der har valgt den ene overenskomst, kan kræves anerkendt som tillidsrepræsentant for medarbejdere, der arbejder under den anden) Kendelse af 5. november 2013 FV Lene Pagter Kristensen CO-industri for 3F mod DI Overenskomst I ved DI for Fipros A/S. Afgørelse i forhold til og fortolkning af aftaler mellem parterne (om lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid var gyldigt indgået og om forståelsen af dem) Kendelse af 29. november 2013 FV Poul Dahl Jensen CO-industri for Teknisk Landsforbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S. Fortolkning af parternes overenskomst (om forståelsen af bestemmelse om, at en medarbejder i forbindelse med sin afskedigelse havde krav på at deltage i et kursus, hvor prisen oversteg prisen for deltagelse i AMU-kursus af over 2 ugers varighed) Kendelse af 4. december 2013 FV Marianne Levy Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Brande Buslinier ApS. Fortolkning af landsoverenskomsten for turistchauffører mv. (om deltidsansatte chaufførers arbejdstid kan afbrydes uden for virksomhedens hjemsted)

2 Kendelse af 17. december 2013 FV Mogens Kroman Ingeniørforeningen for IDA, DM og Djøf mod Frederiksberg Forsyning A/S ved DI Overenskomst I ved DI. Fortolkning af og afgørelse i henhold til partenes overenskomst (om det fulde pensionsbidrag indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse mv. samt i givet fald, om bod er forskyldt) DI Overenskomst II Forlig efter tilkendegivelse af 17. januar 2013 FV Jon Stokholm Dansk El-Forbund for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for G4S Security Services A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om der skal betales overtidstillæg til servicemontører ved kørsel til og fra interne kurser uden for almindelig arbejdstid) Forlig efter tilkendegivelse af 11. marts 2013 FV Poul Sørensen Dansk El-Forbund mod DI overenskomst II ved DI for Falck Danmark A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om arbejde med montage og service af trådløse enkle tyverialarmer hører under alarm- og elektrikeroverenskomsten, faglærteoverenskomsten eller overenskomsten med 3F/Chaufførernes Fagforening i København) Kendelse af 17. november 2013 FV Per Sørensen 3F Transportgruppen mod DI Overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S. Fortolkning af vinduespolereroverenskomsten (om der er mulighed for ved lokalaftale at reducere akkordbetalingens minutfaktor) Overenskomster med Dansk Byggeri Forlig efter tilkendegivelse af 6. juni 2013 FV Niels Waage Dansk Metal mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S. Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om hvilken overenskomst en medarbejder skulle have været ansat i henhold til, om ansættelse under anden overenskomst var bodspådragende samt om forpligtelse til at holde tillidsmanden underrettet om forestående ansættelser) Kendelse af 8. november 2013 FV Niels Waage Fagligt Fælles Forbund, Industrigruppen, for et medlem mod Dansk Byggeri for Wega Vinduer A/S. Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om feriefridage er individuelle rettigheder, som ikke kan indgå i en kollektiv ferieplan) Overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver Forlig efter tilkendegivelse af 24. februar 2013 FV Per Sørensen Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTL s arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation ved Bjørn Filtenborg Fortolkning af dagrenovationsoverenskomsten (om arbejdet efter overenskomsten skal udføres i akkord, om der var indgået aftale mellem virksomheden og medarbejderne om overgang til timeløn, og om virksomheden havde godtgjort, at ændringer i arbejdsopgaverne nødvendiggjorde en sådan overgang)

3 Overenskomst med Tekniq Kendelse af 13. februar 2013 FV Jon Stokholm (4. februar 2013) Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod TEKNIQ for L&H Rørbyg A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om indgåelse af akkord skal ske på rørprislistens akkordaftaleseddel) Kendelse af 11. oktober 2013 FV Jon Stokholm Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S. Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om dokumenter til medarbejderne kan fremsendes elektronisk ved at gøre dem tilgængelige i et af virksomheden kontrolleret IT-system, og om udlevering af dokumenter i papirform kan ske ved at give medarbejderne mulighed for at dem på virksomheden uanset afstanden til den daglige arbejdsplads) Overenskomster med andre private arbejdsgiverforeninger Forlig efter tilkendegivelse af 29. januar 2013 FV Vibeke Rønne Pharmadanmark mod Danmarks Apotekerforening Fortolkning af parternes overenskomst (om en farmaceut, der benytter sig af en overenskomstmæssig ret til fritstilling, har krav på minimalerstatning efter funktionærloven) Forlig efter tilkendegivelse af 14. januar 2013 FV Jon Stokholm HK/Privat mod Dansk Tandlægeforening Fortolkning af overenskomsten for klinikassistenter (om aflønning af deltidsansat assistent, der indkaldes på en normalt arbejdsfri hverdag) Kendelse af 26. februar 2013 FV Mogens Kroman HK/Privat mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening Fortolkning af overenskomsten for lægesekretærer i lægepraksis (om både hel- og deltidsbeskæftigede har krav på det fulde tillæg, der ydes i stedet for fri tjenestedragt) Forlig efter tilkendegivelse af 28. februar 2013 FV Poul Sørensen Dansk Frisør og Kosmetiker forbund mod dofk for HOM A/S ved Brian Finn Larsen ved Tom Homsuwan Rasmussen Fortolkning af frisøroverenskomsten (om seneste tidspunkt opsigelse af månedslønnede svende) Forlig efter tilkendegivelse af 5. marts 2013 FV Poul Sørensen Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund mod dofk for Salon Max ved Helle Skov Fortolkning af frisøroverenskomsten (om elever har krav på frihed med løn på barns 1. sygedag) Forlig efter tilkendegivelse af 14. november 2013 FV Poul Sørensen (25. oktober 2013) Fagligt Fælles Forbund mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere for HedeDanmark A/S. Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om varsling af ringere ansættelsesvilkår kunne ske under vinterafskedigelse, når ingen af de varslede tilegnede sig denne som en opsigelse) Overenskomster med private enkeltarbejdsgivere

4 Forlig efter tilkendegivelse af 12. april 2013 FV Niels Waage Serviceforbundet for Air Greenland Cabin Union mod Air Greenland Fortolkning af parternes overenskomst (om beregningsgrundlaget for produktionstillæg) Kendelse af 13. juni 2013 FV Mogens Kroman 3F Privat Service, Hotel og Restauration mod Nordisk Film Biografer A/S Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om der var kutyme for udbetaling af sædvanlig timeløn på lukkedage den 24. og 31. december til medarbejdere, som ellers havde vagt) Forlig efter tilkendegivelse af 27. november 2013 FV Lene Pagter Kristensen (19. november 2013) 3F Transportgruppen for Havnegruppen mod APM Terminals - Cargo Service A/S. Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om en lokalaftale skal forstås således, at den angivne timeløn skal reguleres på samme måde dom fællesoverenskomsten med DI, eller om der er kutyme herfor). Overenskomst med kooperationen Forlig efter tilkendegivelse af 11. juni 2013 FV Poul Sørensen 3F Transportgruppen mod Coop Danmark A/S Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om forskudttidstillæg bevares under overarbejde) Overenskomst med fagbevægelsen Forlig efter tilkendegivelse af 2. november 2013 FV HK Privat mod Dansk El-forbund MidtVest. Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om ændringer af gruppelivsforsikring kunne gøres gældende) Statslige overenskomster Kendelse af 15. maj 2013 FV Jon Stokholm Offentligt Ansattes Organisationer, Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet Fortolkning af parternes overenskomst-grundlag (om der skal beregnes pensionsbidrag af rådighedstillæg udbetalt til medarbejdere på Risø i henhold til lokalaftale) Kendelse af 9. juli 2013 FV Jytte Scharling Lærernes Centralorganisation mod Moderniseringsstyrelsen Fortolkning af og afgørelse i henhold til organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler (om arbejde udført af skoleassistenter er omfattet af aftalen og skal honoreres overenskomstmæssigt)

5 Forlig efter tilkendegivelse af 29. august 2013 FV Lene Pagter Kristensen Foreningen af Dansk Lægestuderende mod Moderniseringsstyrelsen for Københavns Universitet Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om studentermedhjælpere på Medicinsk Museiom er omfattet af bestemmelsen om præparatfremstillere) Regionale og kommunale overenskomster Kendelse af 4. februar 2013 FV Niels Waage FOA mod KL Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes aftalegrundlag (om navigatører er omfattet af overenskomst om maritimt personale) Forlig efter tilkendegivelse af 22. maj 2013 FV Vibeke Rønne (17. maj 2013) KTO mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn med Sundhedskartellet som biintervenient til støtte for førstnævnte Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om et forældrepar ansat på det regionale område, hvoraf den ene er omfattet af KTO s barselsaftale og den anden af Sundhedskartellets, kan anses for at være omfattet af samme aftale) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 FV Lene Pagter Kristensen (27. august 2013) FOA for FOA Odense mod KL for Odense Kommune Fortolkning af parternes overenskomstgrundlag (om weekendgodtgørelse for beredskabstjeneste på lørdage) Forlig efter tilkendegivelse af 6. november 2013 FV Jytte Scharling Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikområdet for Dansk Musikpædagogisk Forening mod KL for Aarhus kommune. Fortolkning af og afgørelser i forhold til parternes overenskomst (om forståelsen af bestemmelser om timereduktion, om kutyme er opstået og i givet fald om opsigelse af denne). Spørgsmål om overenskomstbrud mv. DI Overenskomst I Forlig efter tilkendegivelse af 15. februar 2013 FV Jytte Scharling Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Allianceplus A/S Afgørelse (om virksomheden ved ansættelse af medarbejder i en tidsbegrænset stilling havde givet en garanti for ansættelse indtil udløbet af tidsbegrænsningen) Forlig efter tilkendegivelse af 23. maj 2013 FV Poul Søgaard Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for G4S Security Services A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om varsling af ændret mødested efter opsigelse af lokalaftale skulle ske med den enkelte ansattes individuelle opsigelsesvarsel) Forlig efter tilkendegivelse af 17. september 2013 FV Jytte Scharling CO-industri for 3F Industrigruppen, Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I ved DI for Beauvais Foods A/S

6 Afgørelse (om virksomheden var berettiget til at opretholde ensidigt, men uden protest indført obligatorisk sundhedsforsikring, efter denne som følge af lovændring var blevet skattepligtig for medarbejderne) Overenskomster med Dansk Byggeri Kendelse af 7. februar 2013 FV Mogens Kroman 3F Aabenraa for et medlem mod Dansk Byggeri for Bo Michelsen A/S Afgørelse (om fastsættelse af akkordsum) Kendelse af 4. marts 2013 FV Mogens Kroman 3F Aalborg for murere og murerarbejdsmænd mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S Afgørelse (om betaling af siddepenge ved kørsel i firmabil til og fra byggepladser) Kendelse af 14. marts 2013 FV Mogens Kroman 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for et antal medlemmer mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse (om krav på akkordtimeløn for aflastningstimer og daglønstimer) Forlig efter tilkendegivelse af 14. marts 2013 FV de partsudpegede medlemmer ved Mogens Kroman 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, København, for et medlem mod Dansk Byggeri for 3T Bygningsentreprise A/S Afgørelse (om hvor længe, der var arbejdet) Kendelse af 29. april 2013 FV Mogens Kroman Fagligt Fælles Forbund for et murersjak mod Dansk Byggeri for MPS Murermester og Entreprenørfirma Afgørelse (om opgørelse af akkordregnskab) Kendelse af 24. juni 2013 FV og 0161 Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersvende og murerarbejdsmænd på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 24. juni 2013 FV Mogens Kromann 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på en byggeplads mod Dansk Byggeri for Celco Murer- og Flisefirma A/S Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om opgørelse af akkord) Kendelse af 9. juli 2013 FV Mogens Kromann 3F mod Dansk Byggeri for CRH A/S Betonelement Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om muligheden for ændring af tidspunktet for hjemsendelse som følge af manglende ordrer) Kendelse af 9. september 2013 FV Mogens Kroman

7 3F Randers for et murersjak på en byggeplads mod Dansk Byggeri for MMT A/S Afgørelse (om opgørelse af akkord) Overenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver Kendelse af 21. februar 2013 FV Mogens Kroman HK/Privat for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S Afgørelse (om en medarbejder under ansættelsen efter sine arbejdsopgaver var omfattet af landsoverenskomsten for reklamebureauer og forlag) Overenskomster med Tekniq Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 FV Poul Sørensen Dansk El-Forbund mod Tekniq for Insta A/S Afgørelse i henhold til elektrikeroverenskomsten (om virksomheden og medarbejderne havde indgået lokalaftale om betaling for rejse- og udearbejde) Forlig efter tilkendegivelse af 29. oktober 2013 FV Poul Dahl Jensen Dansk El-Forbund for et medlem mod Tekniq for Kemp & Lauritzen A/S Afgørelse med udgangspunkt i sygedagpengeloven (om sygefravær efter operation for langsynethed kunne anses for at være pådraget ved forsæt eller grov uagtsomhed) Kendelse af 7. november 2013 FV Thomas Rørdam Dansk Metal mod Tekniq for Eltel Networks A/S. Afgørelse (om medarbejdere, der var omfattet af elektrikeroverenskomsten, i henhold til tiltrædelsesoverenskomst generelt også var omfattet af industrioverenskomsten) Andre private overenskomster Forlig efter tilkendegivelse af 13. marts 2013 FV Niels Waage Fødevareforbundet mod Danish Crown Afgørelse (om grundlaget for beregning af fratrædelsesgodtgørelse) Forlig efter tilkendegivelse af 30. august 2013 FV Niels Waage HK Privat mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Bornholms Tidende. Afgørelse (om arbejdsgiveren trods bestemmelse i overenskomsten var berettiget til ensidigt at ændre arbejdstiden den 1. maj) Kendelse af 23. december 2013 FV Lene Pagter Kristensen Pharmadanmark for et medlem mod Danmarks Apotekerforening for Kjellerup Apotek Afgørelse (om en tidsbegrænset ansat havde en berettiget forventning om, at begrænsningen ikke var reel, samt om loven vedrørende tidsbegrænset ansættelse og parternes overenskomst var krænket) Regionale og kommunale overenskomster

8 Kendelse af 25. marts 2013 FV Niels Waage Socialpædagogerne mod KL for Skanderborg Kommune. Afgørelse (om beregning af opsigelsesvarsel) Kendelse af 4. april 2013 FV Poul Dahl Jensen Fag og Arbejde mod Kommunernes Landsforening for Københavns Kommune Afgørelse (om kommunen var berettiget til i forbindelse med udmøntning af centralt aftalt lønstigning at ændre 6 lederes hidtidige lønindplacering uden at gå frem om opsigelse/ændring af gyldige aftaler) Forlig efter tilkendegivelse af 6. juni 2013 FV Niels Waage HK Kommunal mod KL for Faaborg-Midtfyn Kommune Afgørelse (om der var indgået lønaftale uden modregningsklausul) Kendelse af 19. november 2013 FV Niels Waage Fagligt Fælles Forbund, 3F Offentlig gruppe, mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden for Region Hovedstatens Apotek Afgørelse (om det strider mod principperne om ligebehandling og ligeløn i bl.a. ligelønsloven samt tidligere indgåede forlig, at de fortrinsvis kvindelige hospitalsmedhjælpere ikke har samme ret til betalt frokostpause, som de fortrinsvis mandlige portører) Forlig efter tilkendegivelse af 29. december 2013 FV Lene Pagter Kristensen (9. december 2013) Dansk Sygeplejeråd for et medlem mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland Afgørelse i henhold til parternes overenskomstgrundlag (om oversygeplejerske havde et retskrav på at bevare et kvalifikationstillæg ved ansættelse i en anden oversygeplejerskestilling) Særligt om udenlandske arbejderes løn- og ansættelsesforhold Overenskomster med Dansk Byggeri Kendelse af 4. januar 2013 FV Asbjørn Jensen Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Afgørelse (om virksomhed havde bevist at polske arbejdere havde fået udbetalt korrekt løn) Kendelse af 12. april 2013 FV Poul Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsysems Denmark A/S Afgørelse (om der var indgået gyldige akkordaftaler og foretaget tilstrækkelig aflønning i forhold til overenskomsten) Kendelse af 13. april 2013 FV Poul Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH Afgørelse (om der var udbetalt overenskomstmæssig timeløn)

9 Kendelse af 2. maj 2013 FV Poul Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Ptampa ved Piotr Trochimczuk Afgørelse (om der var indgået gyldige entrepriseaftaler og om der i modsat fald var betalt overenskomstmæssig løn) Kendelse af 25. juni 2013 FV Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Clean-Bud Afgørelse (om efterbetaling til udenlandske arbejdere) Kendelse af 12. juli 2013 FV Poul Sørensen 3F mod Dansk Byggeri for Værum Byg & Montage ApS Afgørelse (om overenskomsten kunne anses for omgået ved virksomhedens videregivelse af dele af tømrerentreprise til polske virksomheder) Kendelse af 18. november 2013 FV Poul Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Tækkefirmaet Segall ApS. Afgørelse (om indgåelse af underentrepriseaftale med et ungarsk firma var udtryk for en omgåelse af overenskomstens 5 og omfanget af virksomhedens forpligtelser efter 48-timers møde) Industrioverenskomsten Kendelse af 12. august 2013 FV Poul Søgaard, Poul Sørensen og Lene Pagter Kristensen Fortolkning af og afgørelse (om en dansk virksomhed hæfter for, at der udbetales overenskomstmæssig løn til udenlandske medarbejdere, der som ansatte hos en udenlandsk underentreprenør, er udstationeret til den danske virksomhed) Spørgsmål om usaglig afskedigelse Afskedigelsesnævnet Afgørelser efter nævnsbehandling i henhold til hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark Kendelse af 2. januar 2013 AN Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam HK/Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Scanpharm A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om nævnets kompetence i forhold til aftale om implementering af ligebehandlingsdirektivets bestemmelser om alder og handicap i industriens funktionæroverenskomst) Forlig efter tilkendegivelse af 14. januar 2013 AN Jytte Scharling 3F Privat Service, Hotel og Restauration for 2 medlemmer mod HORESTA Arbejdsgiver for Select Service Partner A/S (om kriterier for afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 5. marts 2013 AN og 0697 Poul Søgaard HK Danmark for 2 medlemmer mod LN Eurocom A/S

10 (om afskedigelse af medarbejdere på barselsorlov i situation med arbejdsmangel var i strid med ligebehandlingslovens 9) Forlig efter tilkendegivelse af 14. marts 2013 AN Poul Søgaard Fødevareforbundet NNF for 4 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Danish Crown A/S (om afskedigelse af medarbejdere med anciennitet på mellem 7 og 17 år i situation med arbejdsmangel var sagligt begrundet) Forlig efter tilkendegivelse af 18. marts 2013 AN Lene Pagter Kristensen 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Trevi Foundations Denmark A/S (om afskedigelse af tidligere tillidsrepræsentant var saglig) Forlig efter tilkendegivelse af 24. marts 2013 AN Lene Pagter Kristensen 3F Privat Service, Hotel og Restauration for et medlem mod HORESTA for Sodexo Remote Sites (om ansættelsesforholdet for en medarbejder på offshore-rigge siden 2003, som af psykiske grunde ikke havde formået at gennemføre et lovpligtigt evakueringskursus og efter et natligt psykisk sammenbrud frameldte sig et vandtilvænningskursus, kunne anses for misligholdt eller bortfaldet som følge af bristende forudsætninger) Forlig efter tilkendegivelse af 4. juni 2013 AN Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Miljø Team A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 13. juni 2013 AN Jytte Scharling 3F for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for LW Wind Power A/S (om vurdering og afvejning af kriterier ved afskedigelse i situation med arbejdsmangel) Forlig efter tilkendegivelse af 19. juni 2012 AN Poul Søgaard 3F for et medlem mod DI for Lantmännen Schulstad A/S (om afskedigelse var usaglig) Forlig efter tilkendegivelse af 20. september 2013 AN Lene Pagter Kristensen Fagligt Fælles Forbund for 19 medlemmer mod DI Overenskomst I ved DI for Sauer-Danfoss ApS (om forventede besparelser i forbindelse rationalisering mv. er udtryk for arbejdsmangel, og i givet fald om kriterierne for udvælgelse af specialarbejdere til afskedigelse var saglige). Forlig efter tilkendegivelse af 27. september 2013 AN Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Nobina Danmark A/S (om kriterierne for udvælgelse af chauffører til afskedigelse i en omstruktureringssituation var saglige) Kendelse af 26. november 2013 AN Poul Søgaard Fødevareforbundet NNF for et medlem mod Dansk Erhverv for Dansk Supermarked A/S (Føtex Vejle) (om afskedigelse af medarbejder med 12 års anciennitet i situation med arbejdsmangel var usaglig)

11 Forlig efter tilkendegivelse af 27. december 2013 AN Lene Pagter Kristensen 3F Transportgruppen for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for Agri-Norcold A/S (om bortvisning eller afskedigelse af medarbejder efter uheld med truck var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 27. december 2013 AN Lene Pagter Kristensen Dansk Metal for et medlem mod DI for TDC A/S (om afskedigelse af medarbejder med henvisning til, at han i en række tilfælde uberettiget havde spist frokost på sin bopæl og herunder nogle gange havde holdt pause ud over 30 minutter, var berettiget, og i modsat fald om vedkommende skal genansættes) Behandlet i henhold til tilsagn over for organisationer uden for DA/LO området Forlig efter tilkendegivelse af 4. februar 2013 AN Poul Søgaard HK/Privat for et medlem mod Tandlægehuset Padborg ApS (om der i en situation med arbejdsmangel efter hovedaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat var taget tilstrækkelig hensyn til, at den afskedigede havde 29 års anciennitet) Forlig efter tilkendegivelse af 13. maj 2013 AN Lene Pagter Kristensen HK/Privat for et medlem mod dintandlæge-havndal ApS (om afskedigelse af klinikassistent var i strid med hovedaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat eller funktionærlovens 2b) Forlig efter tilkendegivelse af 13. maj 2013 AN Lene Pagter Kristensen HK/Privat for et medlem mod dintandlæge-havndal ApS (om afskedigelse af klinikassistent var i strid med ligebehandlingsloven, hovedaftalen mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat eller funktionærlovens 2b) Forlig efter tilkendegivelse af 15. november 2013 AN Poul Søgaard HK Danmark for et medlem mod Tandlægeselskabet Barbara Holck ApS. (om afskedigelse af gravid klinikassistent stred mod ligebehandlingslovens 4, stk. 3, eller med hovedsaftalens 6, stk. 2, der svarer til DA/LO hovedaftalens 4, stk. 3. Andre private Forlig efter tilkendegivelse af 20. januar 2013 FV Jytte Scharling Dansk Psykolog Forening for et medlem mod Den selvejende institution Filadelfia (om afskedigelse var rimeligt begrundet) Forlig efter tilkendegivelse af 21. januar 2013 FV Jon Stokholm HK/Privat mod Tekniq for Eltel Networks A/S (om afskedigelse af tidligere tjenestemand ansat på overenskomstvilkår med rettigheder i henhold til reglerne om tjenestemandspension og rådighedsløn)

12 Forlig efter tilkendegivelse af 29. april 2013 FV Poul Søgaard Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/DTL s arbejdsgiverforening for H. Nielsen & Sønner Bagsværd A/S (om opsigelse skete under sygemelding efter uforskyldt tilskadekomst på virksomheden) Forlig efter tilkendegivelse af 27. maj 2013 FV Poul Sørensen CO-industri for Dansk Metal for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Semler Retail A/S (om svends mobning af lærling gav grundlag for bortvisning) Forlig efter tilkendegivelse af 29. maj 2013 FV Thomas Rørdam HK Privat mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Formula A/S (om medarbejders forpligtelse til at give relevant person meddelelse, før arbejdspladsen forlades på grund af sygdom, og i givet fald konsekvenserne af undladelse) Forlig efter tilkendegivelse af 12. juni 2013 FV Jon Stokholm 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hansen & Andersen, Næstved A/S (om arbejdsulykke ikke var selvforskyldt med den konsekvens, at virksomheden havde været uberettiget til at afskedige medarbejderen) Forlig efter tilkendegivelse af 3. september 2013 FV Jon Stokholm Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark for et medlem mod Tekniq for Pilegaard-Henriksen A/S (om bortvisning af montør skulle annulleres eller som uberettiget medføre godtgørelse) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 FV Poul Sørensen HK Privat mod Bilfærgernes Rederiforening for Molslinien A/S (om en afdelingsleder indtog en ledende stilling og dermed ikke var omfattet af parternes overenskomst, og i benægtende fald om hun havde krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse) Offentlig ansættelse Kendelse af 2. januar 2013 FV Per Sørensen Dansk Psykologforening for et medlem mod Vejen Kommune (om afskedigelse var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 1. marts 2013 FV Per Sørensen Fagligt Fælles Forbund for et medlem mod Kommunernes Landsforening for Næstved Kommune (om mistanke om spirituspåvirkning var således underbygget, at afskedigelse var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 11. marts 2013 FV Poul Sørensen Fagligt Fælles Forbund mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste (om opsigelse af ejendomsservicetekniker med henvisning til manglende erhvervelse af kørekort var sagligt begrundet)

13 Kendelse af 11. marts 2013 FV Lene Pagter Kristensen Ingeniørforeningen som mandatar for 2 medlemmer mod Moderniseringsstyrelsen for Vejdirektoratet (om sagligheden af afskedigelse af medarbejderne som led i besparelsesrunde, herunder om der reelt forelå opgavebortfald, om der var lagt fornøden vægt på alder og anciennitet, og om afskedigelsesprocessen var gennemført på en fagligt forsvarlig måde) Forlig efter tilkendegivelse af 26. marts 2013 FV Jytte Scharling Dansk Magisterforening for 2 medlemmer mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC (om afskedigelser i forbindelse med besparelser var sket på usagligt grundlag) Kendelse af 15. april 2013 FV Lene Pagter Kristensen HK Danmark som mandatar for et medlem mod DSB (om reglerne om aldersdiskrimination var overtrådt i forbindelse med generelt tilbud om fratrædelsesaftale til medarbejdere over 60 år i nedskæringssituation) Kendelse af 1. november 2013 FV Per Sørensen 3F Offentlig Gruppe for et medlem mod Haderslev Kommune (om bortvisning eller afskedigelse af medarbejder, der havde sat legeudstyr borttaget fra genbrugsplads til salg, var berettiget) Kendelse af 1. december 2013 FV Marianne Levy Fagligt Fælles Forbund - Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Forsvarets Personeltjeneste (om afskedigelse i forbindelse med arbejdsmangel som følge af omstruktureringer af ansat med stærke læse og skrivevanskeligheder var udtryk for indirekte forskelsbehandling) Forlig efter tilkendegivelse af 12. december 2013 FV Vibeke Rønne (5. december 2013) Danmark Lærerforening som mandatar for et antal medlemmer mod Helsingør Kommune (om afskedigelse af lærere som følge af driftsmæssige forhold var omfattet af bestemmelser om stillingsreduktioner i kommunen og i tilfælde af, at det ikke var tilfældet, om de var saglige) Særligt om tillidsrepræsentanter Afskedigelse Forlig efter tilkendegivelse af 8. april 2013 FV Jon Stokholm Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bindslev Tømrer- og Snedkerforretning A/S (om medarbejder havde status som arbejdsmiljørepræsentant og krav på godtgørelse for urimelig opsigelse efter tilbud om genansættelse) Forlig efter tilkendegivelse af 25. april 2013 FV Jon Stokholm (20. marts 2013) Blik- og Rørarbejderforbundet mod TEKNIQ for John Jensen A/S (om varsel ved opsigelse af samarbejdsudvalgsmedlem på grund af arbejdsmangel i ikke lukningstruet virksomhed)

14 Kendelse af 6. maj 2013 FV Jon Stokholm Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Håndværk for Holm Tømrer- og Snedkerfirma A/S (om hvilken bestemmelse opsigelse af langtidssygemeldt tillidsrepræsentant kan ske efter) Forlig efter tilkendegivelse af 9. maj 2013 FV Lene Pagter Kristensen (30. april 2013) DI Overenskomst I ved DI for Post Danmark A/S mod CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et medlem (om afskedigelse af medtillidsrepræsentant var begrundet i tvingende årsager, og om det var overenskomststridigt at hjemsende og fritstille den pågældende) Kendelse af 13. maj 2013 FV Per Sørensen Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for et medlem mod Hjørring Kommune (om der var tvingende grunde i form af arbejdsmangel til at afskedige fællestillidsrepræsentant) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 FV Thomas Rørdam Socialpædagogernes Landsforbund mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland (om bortvisning eller opsigelse af pædagogisk assistent, som bl.a. var arbejdsmiljørepræsentant, var berettiget) Forlig efter tilkendegivelse af 11. september 2013 FV Poul Søgaard Finansforbundet for et medlem mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Basisbank A/S (om opsigelse af privatkunderådgiver, der var tillidsrepræsentant, kunne anses for at være tilstrækkeligt begrundet i udtalelser på facebook-profil) Forlig efter tilkendegivelse af 5. november 2013 FV Jon Stokholm (1. oktober 2013) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer& Partner ApS (om opsigelse var afgivet før vedkommendes valg til tillidsrepræsentant og om den i så fald berettigede til godtgørelse). Andet Forlig efter tilkendegivelse af 18. marts 2013 (også omtalt under Afskedigelsesnævnet) AN Afskedigelsesnævnet) Lene Pagter Kristensen 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Trevi Foundations Denmark A/S (om afskedigelse af tidligere tillidsrepræsentant var saglig) Kendelse af 5. august 2013 (også omtalt under fortolkningsspørgsmål mv.) FV Poul Søgaard FOA mod DI Overenskomst I ved DI for Arriva Danmark A/S (om medarbejdere i en paralleloverenskomstsituation løbende kan vælge mellem overenskomsterne, samt om en medarbejder, der har valgt den ene overenskomst, kan kræves anerkendt som tillidsrepræsentant for medarbejdere, der arbejder under den anden) Kendelse af 25. november 2013 FV Mogens Kroman 3F for et medlem mod Dansk Byggeri for Hammelsvang A/S (om skriftlig advarsel til tillidsrepræsentant for manglende gulvvask, anvendelse af fuck-finger og registrering af for megen arbejdstid skulle annulleres)

15 Interessetvist Kendelse af 29. januar 2013 FV Jørn Andersen HK/Privat mod 3F Randers Afgørelse efter behandling i overenskomstudvalg (om forlængelse af parternes overenskomst for perioden ) Formalitetsspørgsmål Kendelse af 2. januar 2013 (også omtalt under Afskedigelsesnævnet) AN Poul Søgaard, Lene Pagter Kristensen og Thomas Rørdam HK/Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Scanpharm A/S Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (om nævnets kompetence i forhold til aftale om implementering af ligebehandlingsdirektivets bestemmelser om alder og handicap i industriens funktionæroverenskomst) Forlig efter tilkendegivelse af 9. januar 2013 FV Poul Sørensen Dansk Metal mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Eniro Danmark A/S Afgørelse (om voldgiftsrettens kompetence i forhold til tvist om erhververs mulige hæftelse i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven som følge af overdragers opsigelse af tillidsrepræsentant) Kendelse af 7. februar 2013 FV Lene Pagter Kristensen Serviceforbundet for et medlem mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S Afgørelse (om en tvist vedrørende forståelsen af en undervisningsaftale kan kræves behandlet ved faglig voldgift) Forlig efter tilkendegivelse af 13. maj 2013 (også omtalt under Afskedigelsesnævnet) AN Lene Pagter Kristensen HK/Privat for et medlem mod dintandlæge-havndal ApS Afgørelse efter nævnsbehandling i overensstemmelse med DA/LO-hovedaftalen (om betingelserne for behandling af sagen i henhold til tilsagn overfor organisationer uden for DA/LO området, her Tandlægeforeningen, var opfyldt) Kendelse af 18. december 2013 FV Poul Sørensen Dansk El-Forbund for et medlem mod Strøm Hansen A/S. Afgørelse (om en tiltrædelsesaftale vedrørende lønforhold for medlemmer, der beskæftiges i Norge, kan fortolkes ved en dansk voldgiftsret, og om en tvist kan realitetsbehandles ved voldgiftsretten, selvom tiltrædelsesaftalen henviser til en norsk overenskomst).

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret juni 2013

Nyt om kollektiv arbejdsret juni 2013 Nyt om kollektiv arbejdsret juni 2013 Billede fra Sankt Annæ Plads 2013. Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer

Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Oversigt over priser på lærlingeforsikringer Har du en lærling ansat i din virksomhed, er du forpligtet til at oprette en lærlingeforsikring. Her kan du se, hvad en lærlingeforsikring koster inden for

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013

Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Nyt om kollektiv arbejdsret september 2013 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Virksomhedens andel pr. måned kr. 820,00 kr. 890,00 Medarbejdernes andel pr. måned kr. 410,00 kr. 445,00 I alt kr ,00 kr. 1.

Virksomhedens andel pr. måned kr. 820,00 kr. 890,00 Medarbejdernes andel pr. måned kr. 410,00 kr. 445,00 I alt kr ,00 kr. 1. HK 1. Landsoverenskomsten for butikker med HK Handel Virksomhedens andel 6,8% 7,4% Medarbejdernes andel 3,4% 3,7% I alt 10,2% 11,1% pensionsbidrag til medarbejderne med 2. Landsoverenskomst for kontor

Læs mere

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Melfar Bil-Center A/S (advokat Lars Bruhn) 2

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYT OM KOLLEKTIV ARBEJDSRET november 2011

NYT OM KOLLEKTIV ARBEJDSRET november 2011 NYT OM KOLLEKTIV ARBEJDSRET november Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

Forretningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse Herved fastsættes forretningsorden for de 8 paritetiske nævn (Nævn) i henhold til bestemmelserne om interessetvister

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Ledelse og Udvikling i Praksis

Ledelse og Udvikling i Praksis Ledelse og Udvikling i Praksis Den gode arbejdsplads Personalejura og konflikter kursus,, den 23. marts 2010 Per Krøyer Alsbæk, PLA 1 Personalejura Kollektiv arbejdsret PLA har OK med DSR/Dbio Dbio og

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere