REFERAT NR. 95 AFDELINGSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT NR. 95 AFDELINGSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR 2010"

Transkript

1 REFERAT NR. 95 AFDELINGSBESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 2. FEBRUAR 2010 Til stede: Allan Johansen (AJ), Anita Heisterberg (AH), Edna Nielsen (EN) referent, Lars Lindquist (LL), Marianne Andersen (MA), Pia Liske (PL), Svend Johannsen (SWO) Afbud: Ingen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Godkendt. 2. BEHANDLING/GODKENDELSE AF REFERATER 1 a. BESTYRELSESMØDE DEN 7. JANUAR Referat nr. 94 blev godkendt. a. AFDELINGSMØDE DEN 24. SEPTEMBER Referatet er endeligt godkendt af bestyrelse, dirigent og referent og lægges på hjemmesiden. Referatet vil blive indstillet til endelig godkendelse på afdelingsmødet onsdag den 26. maj MEDDELELSER a. FRA ADMINISTRATIONEN Driftschef for afdelingen Henrik Juul Nielsen ophører som driftschef for afdelingen. FSB havde pr. 1. januar 2010 ansat en ny mand som driftschef. Imidlertid er denne allerede fratrådt. Indtil ny driftschef ansættes varetages driftschefsfunktionen af Lars Nørgaard. Ejendomskontoret Vores nye inspektør Martin Kofoed er tilbage fra barselsorlov. Tillykke til Martin, der har fået en lille datter! Ronnie Holst, der startede i maj 2009 som praktikant på ejendomskontoret, er fratrådt som planlagt med udgangen af januar måned. Det er yderligere planlagt, at der skal ansættes en ny ejendomsfunktionær, der kan virke som stedfortræder for inspektøren. Stillingen er blevet opslået. 1 Alle referater opslås på afdelingens hjemmeside, Side 1 af 1

2 Indtil ny mand ansættes, hentes forsat assistance fra AF Ejendomsservice. b. FRA LOKALOMRÅDET Møde om Københavnertunnel i Lundehuskirken Københavnertunnelen ApS har d. 11. januar orienteret Ryparken Emdrupgruppen 2 om sit projekt: en betalingsvej ført i en nedgravet/nedsænket tunnel fra Ryparken station til Nordhavnen og igennem havneløbet til motorvejssystemet på Amager. AJ deltog i mødet. Projektet er i opposition til Københavns Kommunes Nordhavnsvejprojekt, og satser på statslig støtte og privat finansiering. Projektet har en besnærende ide for vores område, idet der planlægges et underjordisk tilslutningsanlæg ved Ryparken Station. Men der findes i Ryparken Emdrupgruppen usikkerhed om dets kapacitet set i forhold til trafikafviklingen. Det frygtes, at biler i retning mod Hans Knudsens Plads vil skulle føres op på Lyngbyvejens parallelveje, da opstuvende bilkøer nede på motorvejen ellers vil spærre for trafikken i retning mod Nordhavn. Støjværn opsættes på Lyngbyvejen Ifølge vejdirektoratets målinger befinder Ryparken II sig i et såkaldt hot spot, hvor støjbelastningen er langt over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Vejdirektoratet har planlagt, at der skal opsættes støjskærme ved Lyngbyvejen, men desværre ikke ud for vores bebyggelse. AJ søger at få opmærksomhed omkring dette via lokalpressen. PL, der er medlem af lokaludvalget, har samtidig anmodet lokaludvalget om opbakning, hjælp og støtte til at få ændret denne beslutning, så der også bliver opsat støjværn ud for vores bebyggelse. Støjdæmpende asfalt Der er et forlydende om, at Vejdirektoratet inden for de næste 2 3 år planlægger, at udlægge støjdæmpende asfalt på hele strækningen fra Ryparken Station til IKEA i Vangede, hvilket må siges, at være gode meldinger, hvis det holder. Ny skøjtebane Der er indkaldt til borgermøde d 9. februar i Lundehuskirken kl om lokalplansforslag for anlæggelse af en ny skøjtehal i Ryparken. Vedrørende tilkørselsforholdene til idrætsanlægget har Ryparken Emdrupgruppen i januar måned haft møde med Jesper Kamstrup fra Københavns Kommune. PL deltog i mødet. Vejen, der går ned mod idrætshallerne, ud for stoppestedet ved vores ejendom, skal udvides med busvenlige bump og fortov. Men for at minimere tilkørslen ad denne vej, 2 Ryparken Emdrupgruppen er en fælles arbejdsgruppe bestående af lokalområdets boligforeninger, haveforeninger, vejlav og menighedsråd, og som følger Nordhavnsvejsprojektet og projektet omkring ny skøjtehal. Side 2 af 2

3 4. SAGER vil en alternativ indkørsel fra Lyngbyvejen blive åbnet, idet hele vejen langs boldbanerne vil blive gjort dobbeltrettet. FRA SAGSLISTE a. BLANDINGSBATTERIER Der er forsat en usikkerhed om udskiftningen af blandingsbatterier i mere end 1/10 af de lejemål, hvor uskiftningen skulle være foretaget (taglejligheder undtaget) fra 3. kvartal 2008 frem til 1. kvartal Bestyrelsen beder regelmæssigt afdelingens driftschefer om at drive sagen frem til en afslutning. b. DØRRENOVERING Ifølge den aftalte kalenderplan skulle afdelingsbestyrelsen have haft et tilbud i hænde d. 29. januar. Tilbuddet skulle indhentes af Teknik og Miljø. Bestyrelsen har rykket afdelingens driftschefer, der skal sikre fremdrift i sagen. c. ENERGI OG FORBRUGSSTYRING De seneste målertal, der nu inkluderer en ekstraordinær kuldeperiode, tyder forsat på en meget ujævn og uøkonomisk varmefordeling på ejendommen ifølge Allan Sanhof (Teknik og Miljø). 30 % af lejlighedernes radiatorer bidrager stort set ikke til opvarmningen. For at kompensere, skal de sidste 70 % afgive relativt mere varme, end der spares på første 30 %. Forberedelserne er ved at blive lagt til en kampagne med henblik på at opnå både varmebesparelser og komfort. Martin (inspektør) aftaler møder med Poul Trane (Teknik og Miljø) om gennemgang af styringen. Ved første møde er pumpetrykket blevet justeret. Når der er kommet styr på den tekniske side af sagen, aftaler Allan Sanhof møde med bestyrelsen med henblik på at få valgt strategi for en beboerkampagne. d. PLEJEPLANSAFTALE FOR UDEAREALER SWO kontakter Hedevig Østergaard (FSB s landskabsarkitekt) med henblik på forlængelse af plejeplansaftale på de eksisterende vilkår og inden for de budgetmæssige rammer som afdelingen har vedtaget. e. EKSTRABETALING TIL ADMINISTRATIONEN Administrationen har annonceret at ville belaste afdelingen med ekstrabetalinger på et ikke nærmere angivet grundlag end det, at afdelingen skulle kræve mere sagsbehandling end andre afdelinger. Aktuelt er afdelingen blevet belastet af et honorar for driftschefstøtte i år 2009 udover det administrationsbidrag, der betales for afdelingens drift. Side 3 af 3

4 Det blev besluttet at klage til FSBs direktion over ekstrabetalingen. Særbehandlingen undrer bestyrelsen, eftersom det er driftscenteret, der er hovedansvarlig for alle de hængepartier, der blev opbygget indtil et godt stykke ind i år Der er tilsyneladende ikke en erkendelse af ansvar, heller ikke for oprydningen. Bestyrelsen mener, det er et beboerdemokratisk problem og et anliggende for organisationsbestyrelsen, hvis FSB ikke skulle være underlagt faste og fælles regningslinjer for administrationsbidragets dækning versus fakturering af ydelser. Det blev derfor yderligere besluttet, at klage til organisationsbestyrelsen over administrationens behandling af afdelingen. f. PILETRÆER Ved stormen i november væltede et af de store piletræer. FSBs landskabsarkitekt har anbefalet en uvildig gennemgang af de andre større piletræer, der er placeret ved ejendommens gavle, for at få vurderet sundhedstilstand og risiko for at flere træer vælter. Der er indhentet et tilbud på kr. fra TreeCare på træerne mellem nr. 21 og 23 og træerne mellem nr. 49 og 51. Bestyrelsen accepterede tilbuddet. SWO orienterer Hedevig Østergaard om accepten. ØVRIGE SAGER g. TRAPPERENGØRING Ejendomskontoret har måttet minde Andersen Rengøring om, at trapperengøring skal ske efter kl. 7 og ikke før. h. 2 ÅRS KARANTÆNE FOR LEJE AF SELSKABSLOKALERNE En lejer af selskabslokalet har set stort på lejekontrakten ved afholdelse af en fest, hvor der blev spillet høj musik indtil kl. 3 om morgenen. Bestyrelsen og udlejer har derfor besluttet, at den pågældende lejer skal meddeles 2 års karantæne, før en genudlejning kan finde sted. 5. BEBOERINFORMATION 3 a. BLADET RYPEN Seneste afdelingsmødereferat inkluderes ved næste udsendelse. b. HJEMMESIDEN RYPEN.DK Seneste afdelingsmødereferat opslås på hjemmesiden. Link indsættes til Nyhed om borgermødet d 9. februar. 3 AH og SWO er redaktører for henholdsvis bladet Rypen og hjemmesiden rypen.dk. Side 4 af 4

5 SWO er i fuld gang med at scanne papirer med gamle afdelingsreferater. Der savnes p.t. et diskettedrev, så referater og forslag, der er lagret på gamle disketter også kan kopieres til hjemmesiden. MØDEFORBEREDELSE I BESTYRELSEN a. DRIFTSMØDE TORSDAG DEN 11. FEBRUAR Det forventes, at Teknik og Miljøchef Benny Mulbjerg vil deltage på næste driftsmøde, hvor bestyrelsen får mulighed for, at stille spørgsmål om tilstandsrapporter, særligt omkring døre og vinduer. Andre emner: Procedure ved husordensovertrædelser, Procedure for opfølgning og ajourføring af vaskeripriser, Sporingsmuligheder i forhold til målere med ekstraordinært forbrug, Tyverialarm på ejendomskontoret, Sundhedstjek, Udluftning af radiatorer, Flækkede vinduesrammer. b. NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER MANDAG DEN 8. MARTS EVENTUELT Intet. 4 Driftsmøder holdes kvartalsmæssigt mellem afdelingens driftschef, inspektør og bestyrelse. Side 5 af 5

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006

Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 FSB Information Nyhedsbrev for afdelingsbestyrelser og ansatte Nr. 1 7. marts 2006 Væggelus et stigende problem Den lille blodsugende tæge bliver desværre mere og mere almindelig i de danske hjem. Det

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013

Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 1 Referat fra møde mellem afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 19. feb. 2013 Ejendomskontoret kl. 19:00-21:00 Deltagere: Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30. Henrik, Lisbeth, Maria. Lejerklubben.

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere