Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Luft/vand-varmepumpe. DVI LV Kompakt & Split DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. Model produktserierne:"

Transkript

1 Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Maj 2017

2 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf CVR-nr

3 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 4 Vækning af display fra dvale...4 Hovedafbryder... 4 Driftsstatus... 5 Centralvarmeanlæg... 6 Varmt vand... 8 Information... 9 Eksempler på fejl... 9 Vedligeholdelse Sikkerhed Ansvar Datablad Energimærkning Mine notater DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf CVR-nr

4 Betjening af varmepumpen Varmepumpen betjenes med det berøringsfølsomme display. Der er fem menuer, hvor anlægget kan overvåges og betjenes. Driftsstatus Centralvarme Viser anlægssituationen Indstillinger for centralvarmen Vækning af display fra dvale Når varmepumpens display ikke har været benyttet i nogle minutter, slukkes displayet automatisk, og skærmen bliver sort. Displayet tændes igen ved berøring. Hovedafbryder Med knappen afbrydes og tilsluttes varmepumpen med dertil hørende cirkulationspumper. Knappen fungerer som en hovedafbryder for anlægget. Varmt vand Information Hovedafbryder Indstillinger for varmt vand Information om driftstimer, evt. fejl og anlægstype Tænder / slukker anlægget Sluk anlægget (standby) Tryk på knappen. Anlægget stopper og displayet bliver sort Tænd anlægget Tryk på knappen. Anlægget startes, og menuen Driftsstatus vises i displayet. Dansk Varmepumpe Industri A/S 4 Brugervejledning DVI LV og 16

5 Driftsstatus Den aktuelle anlægssituation er illustreret i denne menu. vælg F7 F13 F9 F12 F11 F3 F4 Symbol Navn Forklaring / F3 F5 / / / / Udetemperatur F7 i C Indetemperatur F4 i C (ekstra tilbehør) Kompressor Udedel (fordamper) Radiator (eller gulvvarme) Akkumuleringstank El-patron Solvarme (ekstra tilbehør) F14 F8 Kompressor stoppet / Kompressor i drift Temperaturerne på kompressorens suge- og trykrør vises, F12 og F11. Ventilator stoppet / Ventilator i drift Når varmepumpen er i drift (vist med roterende ventilator) Når udetemperaturen er under 13 C skifter ventilatoren automatisk til høj hastighed. Når udetemperaturen er under ca. 7 C vil der forekomme en automatisk afrimning af fordamperfladen efter hver driftstime. F6 viser temperaturen i fordamperen. Radiator opvarmes ikke / Radiator opvarmes Når vandet i centralvarmekredsen cirkulerer (vist med pile ), vises frem- og returtemperaturen, F1 og F2. Forskellen på frem- og returtemperaturen er normalt 5 til 15 C. Fremløbstemperaturen ændres automatisk med årstiden, således at den er højest i vinterperioden. F3 viser temperaturen i akkumuleringstankens øverste halvdel (lager for varmt vand). F5 viser temperaturen i akkumuleringstankens nederste halvdel (lager for centralvarmeanlægget). Ingen symbol: El-patron afbrudt El-patronen er indstillet til automatisk at supplere varmepumpen / El-patronen er i drift. Solvarme stoppet / Solvarme i drift Solvarmen er i drift, når solfangerens temperatur (F9) er ca. 4 C højere end temperaturen i akkumuleringstanken (F5). Solfangervæsken cirkuleres gennem solfangeren (vist med pile ). Herved opvarmes akkumuleringstanken med solvarme. F5 F1 F2 Dansk Varmepumpe Industri A/S 5 Brugervejledning DVI LV og 16

6 Centralvarmeanlæg Displayet nedenfor viser menuens forside. vælg fra disse forhold. Den af kurven beregnede temperatur til centralvarmeanlægget kan ses nederst på displayet i denne menu. Den beregnede temperatur kan ændres ved at vælge et andet kurvenummer. Et højere nummer vil give en højere temperatur og et lavere nummer en lavere temperatur. Hvert kurvenummer svarer til 1 C. Vælg + og - for at skifte kurvenummer. Styringen husker automatisk ændringen og arbejder for fremtiden herefter. Normalindstillingen er kurve 10. For at sikre at varmepumpen ikke arbejder med for høje temperaturer, har installatøren programmeret styringen til en maksimal temperatur i centralvarmeanlægget. Denne maksimale temperatur bliver altid respekteret. Under varmeanlæg vælges det, om varmepumpen skal være afbrudt, tilsluttet eller eksternt styret. Afbrudt - Opvarmning af hus frakoblet Tilsluttet - Opvarmning af hus tilkoblet Eksternt styret (ekstra tilbehør) - Funktionen anvendes, såfremt opvarmningen ønskes eksternt styret af et GSM-modem (eksempelvis i et sommerhus). Når funktionen er valgt, kan man via GSM-modemmet fjernbetjene opvarmningen med tilsluttet/ frakoblet. Funktionen anvendes ofte sammen med MINIMUM RUMTEMPERATUR. Spareråd For at opnå lavest muligt strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at centralvarmeanlæggets temperatur sænkes til et minimum. Dette gøres som hovedregel ved at åbne og udnytte husets varmeafgivere, eksempelvis gulvvarme og radiatorer mest muligt og samtidig vælge et lavere kurvenummer. (Ekstra tilbehør) Funktionen er kun aktiv, når varmepumpen er ekstern styret. Uanset at varmeanlægget via den eksterne styring er afbrudt, vil den indtastede minimum-rumtemperatur altid opretholdes. (Anvendes f.eks. som frostsikring i sommerhuse) Varmepumpens strømforbrug afhænger af temperaturen i centralvarmeanlægget, således at en højere temperatur medfører et højere strømforbrug. For at sikre at centralvarmeanlægget altid arbejder med lavest mulig temperatur, er anlægget forsynet med en automatik, som regulerer temperaturem i forhold til udetemperaturen. En stigende udetemperatur medfører en lavere temperatur i centralvarmeanlægget og herved et lavere strømforbrug. Når din varmepumpe installeres, registrerer installatøren dine varmeforhold i huset - gulvvarme, radiatorer o.l., og derefter vælger han en varmekurve ud Varmepumpens størrelse er ofte dimensioneret således, at den ikke dækker hele varmeforbruget i den koldeste tid. Der kan derfor være nogle dage om året, hvor varmepumpens kapacitet ikke er tilstrækkelig. Derfor er anlægget udstyret med en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen. Automatikken sørger for, at varmepumpen har førsteprioritet, og el-patronen kun indkobles, når behovet er der. Indstilling af el-patron Afbrudt (normalindstilling) - El-patronen indkobles ikke. Dansk Varmepumpe Industri A/S 6 Brugervejledning DVI LV og 16

7 Automatisk - El-patronen supplerer automatisk varmepumpen, hvis denne ikke kan opretholde den ønskede temperatur i centralvarmeanlægget. Reservedrift - Hvis du af en eller anden årsag skulle komme ud for, at din varmepumpe er ude af drift, har du et reserveanlæg i form af el-patronen, indtil der når en reparatør frem. I denne periode vil det være din el-patron, der sørger for opvarmningen af din bolig. I menuen Driftsstatus vises symbolet når automatisk eller reservedrift er valgt og symbolet er i bevægelse, når el-patronen er i drift. Funktionen giver mulighed for at sænke centralvarmetemperaturen eksempelvis om natten. Der er under natsænkning følgende indstillingsmuligheder: I menuen indtastes det antal grader, centralvarmeanlæggets temperatur ønskes sænket med om natten. Eksempel: Centralvarmetemperaturen er via udetemperatur og kurvevalg 45 C (dag-temperatur). Natsænkningstemperaturen er 5 C. Centralvarmetemperaturen om natten bliver: 45 C - 5 C = 40 C OBS Hvis den indstillede værdi for natsænkning er for høj, kan anlægget få problemer med at genetablere den ønskede temperatur i dagtimerne. I den koldeste tid bør natsænkning derfor fravælges eller minimeres til få grader. Ur - Ugeplanen styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem dag og nat. Konstant dag - Ved konstant dag er natsænkning ikke aktivt. (Normalindstilling) Konstant nat - Ved konstant nat er natsænkning konstant aktivt. (Ferieindstilling) I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på natsænkning mellem kl. 21 og kl. 04 i alle ugens dage. Grøn = Nat - temperatur Grå = Dag - temperatur Dansk Varmepumpe Industri A/S 7 Brugervejledning DVI LV og 16

8 Varmt vand vælg Varmt vand (kun modeller med varmtvandsprioritering) (Vises kun hvis funktionen er aktiveret af installatøren) Uret anvendes til at forudbestemme på hvilket tidspunkt i døgnet varmt vand skal opvarmes. På denne måde er det muligt at flytte elforbruget til opvarmning af varmt vand til det tidspunkt, hvor el er billigst. Eksempel: Er der differentierede elpriser, kan forbruget med fordel flyttes til om natten, hvor prisen typisk er lavest. Afbrudt Varmt vand opvarmes ikke Tilsluttet Varmt vand opvarmes (normalindstilling) Varmtvandsprioritering sikrer, at der som 1. prioritet altid er varmt vand. (Centralvarmeanlægget opvarmes ikke, når varmepumpen opvarmer varmt vand) Eksternt styret (Ekstra tilbehør) I specielle anlæg kan varmtvandsproduktionen styres af ekstern automatik. Denne valgmulighed vises kun, såfremt montøren har aktiveret funktionen. Her indstilles den ønskede varmtvandstemperatur. Er der installeret solceller, kan der afhængig af afregningsmetoden være fordele ved at flytte forbruget til midt på dagen, hvor el-produktionen fra solcellerne er størst. Følgende indstilllinger er mulige: Ur - Uret styrer automatisk, hvornår der skiftes mellem, at varmtvandsproduktion er slået til og fra Konstant tilsluttet - Varmepumpen vil prioritere at producere varmt vand hele ugen Konstant afbrudt - Varmtvandsproduktionen er ikke aktiv I nedenstående ugeplan er indtastet et eksempel på planlagt varmtvandsprioritering mellem mellem kl. 02 og kl. 06 og igen mellem kl. 10 og kl. 16 i alle ugens dage. Grøn = Varmtvands prioritering Grå = Ingen varmtvands prioritering Spareråd For at opnå lavest mulig strømforbrug til varmepumpen er det vigtigt, at varmtvandstemperaturen ikke indstilles til en højere værdi end nødvendigt (normalt 50 til 55 C). Dansk Varmepumpe Industri A/S 8 Brugervejledning DVI LV og 16

9 Information vælg Denne menu indeholder tre undermenuer. Der trykkes på en undermenu for at se indholdet. De tre undermenuer er Status, Fejlliste og Indstil ur. Vælg > Status Menuen viser varmepumpens timetællere for rumopvarmning, kompressor, el-patron samt evt. tilsluttet solfanger. Denne menu er god til at få et overblik over, hvordan økonomien er. Mange laver en ugentlig eller månedlig registrering af kompressorens og el-patronens driftstid. Din registrering vil fortælle dig, at det er udetemperaturen, der er altafgørende for kompressorens driftstimer. Du kan herved observere, at hvis der eksempelvis har været koldt i en måned, har varmepumpen kørt i forholdsvis mange timer. Har du haft varmepumpen i flere år, kan du yderligere begynde at sammenligne de enkelte år med hinanden. Er en solfanger tilsluttet anlægget, vil du kunne følge med i, hvordan anlæggets solfanger reducerer køretiden for varmepumpens kompressor, når solfangeren er aktiv. Yderligere kan varmepumpens installationsdato samt fabrikationsnummer findes. skærmen Eksempler på fejl Overstrømsafbryder for kompressor er udkoblet Kontroller, at der er korrekt el-forsyning til varmepumpen. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Lavtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Kan naturligt forekomme ved opstart Varmepumpens kølesystem er defekt Ingen tilførsel af energi fra udeluften. Ventilator defekt eller fordamperflade tillukket med rim/is Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. Højtryksafbryder for kompressor er udkoblet Mulige årsager: Luft i akkumuleringstank For høj temperatur i akkumuleringstank Udluft akkumuleringstanken. Genstart ved at slukke og tænde varmepumpen. vælg > Indstil ur Det er her muligt at indstille tid og dato på varmepumpen. Det er bl.a. denne tid, som kalenderen for varmt vand og kalenderen for natsænkning styrer efter. vælg > Fejlliste Skulle der opstå en fejl i anlægget, vil infolampen blinke i displayet. Der trykkes på, og fejlen ses på Dansk Varmepumpe Industri A/S 9 Brugervejledning DVI LV og 16

10 Vedligeholdelse af indedel Udluftning og vandpåfyldning i centralvarmeanlægget Udluftning af varmepumpens akkumuleringstank (luftskrue på toppen af anlægget på model Single og Combi) og radiatorer skal den første tid, efter at anlægget er installeret, foretages jævnligt. Efter afsluttet udluftning efterfyldes anlægget med vand. Vandtrykket skal være min. 1 og maks. 2 bar (vises på manometeret). Når der ikke findes mere luft i anlægget, og vandtrykket forbliver konstant, kan kontrollen indskrænkes til ca. fire gange pr. år. Hvis der jævnligt skal påfyldes vand, skal centralvarmeanlægget efterses for utætheder, da der ved vedvarende vandpåfyldning skabes rustangreb i centralvarmeanlægget. Udluftningshane for akkumuleringstank (kun model Single og Combi) Sikkerhed For at sikre anlægget mod skader er/skal det forsynet med følgende sikkerhedsudstyr: Sikkerhedsventil for centralvarme (påkrævet tilbehør) Sikkerhedsventil for varmt vand (kun model Combi) Høj-/lavtryksafbryder for kølemiddelsystem Overstrømsrelæ for kompressor Ekspansionsbeholder for centralvarme (påkrævet tilbehør) 1 bar 2 bar Ansvar Ansvaret for vedligeholdelsen af varmepumpeanlægget påhviler ejeren/brugeren. Af hensyn til anlæggets driftsikkerhed, levetid og energiøkonomi er det lovpligtigt, at der gennemføres serviceeftersyn én gang om året. Sikkerhedsautomatikken skal afprøves i forbindelse med det årlige eftersyn. Manometer til centralvarmeanlægget (ekstra tilbehør) Dansk Varmepumpe Industri A/S 10 Brugervejledning DVI LV og 16

11 DATABLAD for DVI LV7, 9, 12 og 16 KOMPAKT Følgende data er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlementets og Rådets direktiv 2010/30/EU TYPE DVI LV7 DVI LV9 DVI LV12 DVI LV16 RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) Opvarmningssystem Gulvvarme Radiator Gulvvarme Radiator Gulvvarme Radiator Gulvvarme Radiator Design temperatur Tdesign C Sæson koefficient SCOP 4,11 3,48 4,42 3,64 3,91 3,29 3,89 3,20 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ Nominel nytteeffekt varmepumpe (bygn. effektbehov Pdesign) Prated kw 5,62 5,97 7,7 7,3 10,5 9,91 12,23 13,02 Varmepumpens effekt ved dellast (Pdh) Tj = -15 C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44 Pdh kw 3,99 3,76 5,45 5,07 7,63 7,22 8,50 9,20 Tj = -10 C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44 Pdh kw 5,07 4,71 6,30 5,94 8,63 8,19 9,90 10,66 Tj = -7 C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44 Pdh kw 4,97 5,28 6,81 6,46 9,29 8,77 10,82 11,52 Tj = +2 C Varm side: Gulvvarme 30/25 - Radiator 42/34 Pdh kw 6,72 6,54 8,55 8,39 11,04 10,85 14,63 14,27 Tj = +7 C Varm side: Gulvvarme 27/22 - Radiator 36/28 Pdh kw 9,47 9,07 10,98 10,72 14,24 15,00 20,61 19,79 Tj = +12 C Varm side: Gulvvarme 24/19 - Radiator 30/22 Pdh kw 10,66 10,35 13,88 13,59 19,50 18,71 23,20 22,59 Varmepunpens effekt ved bivalenttemperatur (Tj = -7 C) Pdh kw 4,97 5,28 6,81 6,46 9,29 8,77 10,82 11,52 Varmepumpens effekt ved temperaturgrænse (Tj = -15 C) Pdh kw 3,99 3,76 5,45 5,07 7,63 7,22 8,50 9,20 Bivalenttemperatur Tbiv C Cyklusintervalydelse for rumopvarmning Pcych kwh Årlig energiforbrug for rumopvarmning kwh Koefficient for effektivitetstab Cdh 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Slukket tilstand Poff kw 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Termostat fra tilstand PTO kw 0,002 0,000 0,012 0,012 0,006 0,012 0,012 0,012 Standby tilstand PSB kw 0,006 0,006 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 Krumtaphusopvarmning tilstand PCK kw 0,006 0,006 0,007 0,007 0,006 0,007 0,007 0,007 Ydelsesregulering Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Fast Lydeffekt ude LWA DB Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning Tj = -10 C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44 COPd 2,85 2,04 3,02 2,13 2,77 2,01 2,83 2,06 Tj = -7 C Varm side: Gulvvarme 34/29 - Radiator 52/44 COPd 2,85 2,34 3,26 2,39 2,97 2,21 3,10 2,40 Tj = +2 C Varm side: Gulvvarme 30/25 - Radiator 42/34 COPd 3,97 3,31 4,27 3,46 3,72 3,07 4,20 3,40 Tj = +7 C Varm side: Gulvvarme 27/22 - Radiator 36/28 COPd 5,33 4,62 5,58 4,78 4,76 4,43 4,70 4,80 Tj = +12 C Varm side: Gulvvarme 24/19 - Radiator 30/22 COPd 6,01 5,58 6,95 6,41 6,07 5,78 6,40 5,80 Tj = bivalenttemperatur (Tj = -7 C) COPd 2,85 2,34 3,26 2,39 2,97 2,21 3,10 2,40 Tj = temperaturgrænse for drift (Tj = 15 C) COPd 2,35 1,54 2,23 1,44 2,44 1,68 2,13 1,34 Temperaturgrænse for drift TOL C Cyklusintervalydelse COPcyc 1,66 1,40 1,78 1,46 1,57 1,32 1,57 1,32 Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs % Temperaturgrænse for vand opvarmning WTOL C Nominel luftgennemstrømning ude (sommer/vinter) m³/t 2000/ / / /5500 BRUGSVANDSOPVARMNING (Varmepumpe tilsluttet til DVI Combi varmepumpekabinet) Forbrugsprofil L L L L Klasse for årsvirkningsgrad ved vandopvarmning A A A A Dagligt elforbrug Qelec kwh 4,35 4,45 4,35 4,35 Årligt elforbrug AEC kwh Energieffektivitet ηwh % Dansk Varmepumpe Industri A/S 11 Brugervejledning DVI LV og 16

12 YDERLIGERE DATA for udedel TYPE DVI LV7 DVI LV9 DVI LV12 DVI LV16 Eltilslutning Tilslutningsspænding 3x400V+N+PE/50 Hz 3x400V+N+PE/50 hz 3x400V+N+PE/50 Hz 3x400V+N+PE/50 hz Tilslutningseffekt varmepumpe kw 2,50 3,50 5,00 6,00 Tilslutningseffekt el-parton (placeret i DVI varmepumpekabinet) kw 6,00 6,00 6,00 6,00 Samlet tilslutningseffekt kw 8,50 9,50 11,00 12,00 Anbefalet sikring i elforsyning (med el-patron / uden el-patron) Amp / / / / 16 Varmepumpe Kompressor Danfoss HHP021T4LP6 Danfoss HHP026T4LP6 Danfoss HHP038T4LC6 Danfoss HHP045T4LP6 Kondensator Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Pladeveksler Kølemiddel (Hermetisk lukket kølekredsløb) R407C 4,0 kg R407C 4,3 kg R407C 4,5 kg R407C 4,6 kg Varm side (centralvarmeanlæg) Min./maks. Tryk Bar 0,50/2,50 0,50/2,50 0,50/2,50 0,50/2,50 Nominel flow L/H Maks tryktab i centralvarmeanlæg ved nom. mvs 3,50 3,50 3,50 3,50 Tilslutningsdimension ø25 ø25 ø25 ø25 Min./maks. temperatur C 25/60 25/60 25/60 25/60 Mål - Vægt - Farve Højde x Diameter / Vægt 1225 x 950 / 110 kg 1305 x 950 / 120 kg 1305 x 950 / 130 kg 1305 x 950 / 140 kg Farve Antrasitgrå RAL 7016 Antrasitgrå RAL 7016 Antrasitgrå RAL 7016 Antrasitgrå RAL 7016 YDERLIGERE DATA for Combi varmepumpekabinet (indedel) Akkumuleringstank for varmeanlæg L 40 Akkumuleringstank for varmt vand L 160 Princip for opvarmning af varmt vand Gennemstrømsveksler Tappekapacitet ved 40 grader L 200 Cirkulationspumpe for varmeanlæg Wilo Yonos PARA 25/6 Cirkulationspumpe for varmepumpe Wilo Yonos PARA 25/6 Tilslutningsdimension varmepumpe og varmeanlæg ø25 Tilslutningsdimension varmt og koldt vand ø20 Min./maks. tryk varmekreds Bar 0,50/2,50 Maks. tryk brugsvandskreds Bar 16 Vægt eks./inkl. vandindhold Kg 90/390 Højde x Brede x Dybde mm 1710 x 650 x 705 Farve RAL 9016 Dansk Varmepumpe Industri A/S 12 Brugervejledning DVI LV og 16

13 Energimærkning LV7 Energimærkning LV9 Dansk Varmepumpe Industri A/S 13 Brugervejledning DVI LV og 16

14 Energimærkning LV12 Energimærkning LV16 Dansk Varmepumpe Industri A/S 14 Brugervejledning DVI LV og 16

15 Mine notater: Dansk Varmepumpe Industri A/S 15 Brugervejledning DVI LV og 16

16 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf CVR-nr

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S rugervejledning Væske/vand-varmepumpe VI VV 5, 7, 9, 12 og 16 Model 2014 - den naturlige varme fra jorden NSK VRMPUMP INUSTRI /S Maj 2017 NSK VRMPUMP INUSTRI /S Nymøllevej 17 K-9240 Nibe Tlf. +45 98 35

Læs mere

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A

Type DVI VV5 DVI VV7 DVI VV9 DVI VV12 DVI VV16. RUMOPVARMNING (middel klimaforhold) A A A A A T for VI VV, 7,, og 1 ølgende data er i overensstemmelse med kravene i U-forordningerne /2013, /2013 og /2013 om supplering af uropa-parlementets og Rådets direktiv 2010/30/U Type VI VV VI VV7 VI VV VI

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen

BRUGERVEJLEDNING Queen BRUGERVEJLEDIG Queen Legionellafunktion on - 1 - VARMEPUMPES BETJEIGSPAEL Menu 1 Menu 1-1 Legionellafunktion on Legionellafunktion 02 min Viser anlæggets status T1: Varmepumpens C (fremløb) T2: Varmepumpens

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi

BRUGERVEJLEDNING Queen Combi BRUGERVEJLEDNING Queen Combi VARMEPUMPENS BETJENINGSPANEL E E2 E3 97 A B C D E F L E Sikring E3 Temperaturbegrænser L Kontrollampe A sikring for manøvrestrøm Hvis temperaturen i anlæggets el-patron ved

Læs mere

alpha innotec SW 232H kw kw db - db

alpha innotec SW 232H kw kw db - db alpha intec 50 10074642 alpha intec 10074642 pakke (varmepumper og varmepumpeanlæg) Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpe (ηs) Nominel nytteeffekt for varmepumpe (Prated ) 3,5 Temperaturstyring

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Bruger- & montagevejledning

Bruger- & montagevejledning Bruger & montagevejledning DVI LV 25/32/40 Single DVI LV 25/32/40 Hot Gas den naturlige varme fra luften Marts 2013 DVI luft/vand endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften

Bruger- og montagevejledning. Queen LV DC. Januar 11. - den naturlige varme fra luften Bruger- og montagevejledning Queen LV DC - den naturlige varme fra luften Januar 11 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 3 Vækning af display fra dvale 3 Hovedafbryder 3 Driftsstatus 4 Centralvarmeanlæg

Læs mere

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas

DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas Bruger- & montagevejledning DVI VV 25/32/40 Single DVI VV 25/32/40 Hot Gas - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUStRI A/S Maj 2013 Dansk Varmepumpe InDustrI a/s Juelstrupparken 16 DK-9530

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Maj 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Juni 2011 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Standardstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Brugervejledning Indhold Hovedafbryder

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Luft/vand varmepumpe Queen LV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra luften Marts 2012 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen 4 Hovedafbryder 4 Driftsstatus

Læs mere

LUFT/VAND VARMEPUMPER

LUFT/VAND VARMEPUMPER LUFT/VAND VARMEPUMPER DVI LV 7/9/12/16 KOMPAKT illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi

Læs mere

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

Gyllekøling. Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Gyllekøling Få bedre, økonomi og dyrevelfærd og skån miljøet DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Fordele, udbytte og miljø Overhold de lovmæssige miljøkrav omkring ammoniakfordampning, og få en økonomisk gevinst

Læs mere

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 9/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 9/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Juni 2011 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 6 LWM RF 8738204779 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 46 d 7 6 6 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι 6000 6 WM R 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger 6000 6 WM R ølgende produktdata er i overensstemmelse med kravene

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Væske/vand varmepumpe

Væske/vand varmepumpe Væske/vand varmepumpe VV 25 / 32 / 40 / 45 / 60 / 85 kw 500-5.000 m 2 bygning dansk produceret vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S intelligent & fleksibelt systemdesign opfylder

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 5000 LW 22 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering

Læs mere

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 6000 AW AW 7 kw m. AWM 8738207807 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM d 5 5 6 kw kw kw 53 d 2015 811/2013 Ι ompress 6000 W W 7 kw m. WM 2015 811/2013 Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger ompress 6000 W W 7 kw m. WM ølgende

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Standardstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 4 Betjening

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G

WPF 23 sæt 55 C 35 C A ++ A + A B C D E F G WPF 23 sæt 55 C 35 C A A A B C D E F G 2015 812/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt x A A A A B C D E F G 2015 811/2013 WPF 23 sæt 185366 WPF 23 sæt 185366 Volumenstrøm på varmekildesiden m³/h 5,4 WPF 13

Læs mere

Bruger- og montagevejledning

Bruger- og montagevejledning Bruger- og montagevejledning Jordvarme Queen VV DC Solfangerstyring - den naturlige varme fra jorden Marts 2012 DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME Billede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper siden 1979, og har derfor stor viden og

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Montagevejledning Luft/vand varmepumpe DVI LV 7, 9 & 12 Kompakt Model 2014 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Oktober, 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer

Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af radiatorventiler/ termostatstyringer Varmeforbruget til rumopvarmning kan reduceres væsentligt ved anvendelse af termostatstyrede

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Hvad står der i energimærkerne?

Hvad står der i energimærkerne? Hvad står der i energimærkerne? - en forklaring af ikonerne på energimærker for opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Bilag til informationsbrochure om nye krav i 2015 til reklame, markedsføring

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg

når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Sådan opfylder du lovkravene når du afgiver tilbud på opvarmningsanlæg Til installatører og entreprenører Få overblik over hvilke oplysninger, du fremover skal have med i dine tilbud på kedler, varmepumper,

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere