Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram. Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram. Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin"

Transkript

1 Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin

2 Introduktion Isotretinoin kapsler indeholder det aktive stof isotretinoin som er stærkt teratogenisk. Der er ekstrem høj risiko for, at et foster, som udsættes for isotretinoin, vil få livstruende medfødte misdannelser. Svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin er derfor udviklet for at sikre, at kvindelige patienter ikke er gravide, når de påbegynder behandling med isotretinoin og at de ikke bliver gravide under behandlingen eller mindst en måned efter, at behandlingen med isotretinoin er afsluttet. Programmet inkluderer foranstaltninger relateret til andre patientgrupper med reduceret risiko for foster eksponering. Denne vejledning indeholder en oversigt over svangerskabsforebyggelsesprogrammet. Alle oplysninger om svangerskabsforebyggelsesprogrammet findes i produktresuméet for isotretinoin i afsnit 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Denne brochure skal bruges sammen med Lægens tjekliste for ordinering til kvindelige patienter. 1

3 Teratogeniske risici forbundet med isotretinoin Hvis kvinden bliver gravid under behandling med isotretinoin eller i måneden umiddelbart efter afslutningen af behandlingen med isotretinoin, er der stor risiko for alvorlige misdannelser af fostret. De misdannelser, som fostret kan blive udsat for ved eksponering for isotretinoin, omfatter: Abnormaliteter i centralnervesystemet (hydrocephalus, misdannelser/abnormaliteter i cerebellum, mikrocefali) Ansigtsdysmorfi Ganespalte Abnormaliteter i ydre øre (fravær af det ydre øre, små eller manglende udvendige øregange) Abnormaliteter i øjne (mikroftalmi) Kardiovaskulære abnormaliteter (konotrunkale misdannelser som f.eks. Fallots tetralogi, transposition af de store blodkar, septumdefekter) Abnormal thymuskirtel og abnormal parathyroid kirtel. Der er endvidere øget risiko for spontan abort. 2

4 Svangerskabsforebyggelsesprogram for isotretinoin Svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal følges af alle kvindelige patienter med risiko for graviditet. Svangerskabsforebyggelsesprogrammet består af tre dele: Uddannelsesprogram Behandlingsstyring Distributionskontrol Uddannelsesprogram Formålet med uddannelsesprogrammet er at: Fremme forståelsen blandt både patienter og læger af de teratogeniske risici forbundet med isotretinoin. Forbedre kvindelige patienters information og opmærksomhed. Følgende brochurer medfølger som en del af uddannelsesprogrammet: Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin (dette dokument) Lægens tjekliste for ordinering til kvindelige patienter Apotekets vejledning til udlevering Patientinformationsbrochure Behandlingsstyring De grundlæggende komponenter af behandlingsstyringen i svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin er: Udlevering af informationsmateriale til patienterne. Graviditetstestning under lægeligt tilsyn før, under og fem uger efter afsluttet behandling. Brug af mindst én præventionsmetode, helst to supplerende metoder. Herunder en barrieremetode i mindst én måned inden påbegyndelse af behandlingen, gennem hele behandlingsperioden uden afbrydelser og herefter i mindst én måned efter afsluttet behandling. Udleveringskontrol I henhold til svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal ordineringen af isotretinoin til kvinder begrænses til 30 dages forbrug. Recepten på isotretinoin vil endvidere kun være gyldig i syv dage. 3

5 Kriterier for ordinering af isotretinoin til kvindelige patienter med risiko for graviditet Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fødedygtige alder, med mindre alle følgende betingelser i svangerskabsforebyggelsesprogrammet er opfyldt: Kvinden skal have svær akne (som f.eks. nodulær akne eller konglobat akne eller akne, som bærer risiko for permanent ardannelse), der er resistent over for adækvat standardbehandling med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling. Kvinden skal forstå den teratogene risiko. Kvinden skal forstå behovet for streng, månedlig kontrol. Kvinden skal forstå og acceptere behovet for at anvende effektiv prævention uden afbrydelse i en måned før behandlingen påbegyndes, under hele behandlingen og i en måned efter behandlingen er afsluttet. Der skal anvendes mindst én, helst to præventionsmetoder, som supplerer hinanden, inklusive en barrieremetode. Selv i tilfælde af amenorré skal kvinden følge hele anvisningen om sikker prævention. Kvinden skal være i stand til at overholde de nødvendige forholdsregler for sikker prævention. Kvinden skal have oplysning om og forstå de mulige konsekvenser af graviditet og behovet for hurtigt at søge læge, hvis der er risiko for graviditet. Kvinden skal forstå nødvendigheden af og acceptere at få foretaget en graviditetstest, før behandlingen påbegyndes, under behandlingen og fem uger efter behandlingens afslutning. Kvinden skal bekræfte, at hun har forstået risikoen og de nødvendige forsigtighedsregler, som er forbundet med anvendelsen af isotretinoin. Disse forholdsregler gælder også kvinder, som ikke for øjeblikket er seksuelt aktive, medmindre receptudstederen mener, at der er vægtige grunde, der indikerer, at der ikke er nogen graviditetsrisiko. Receptudstederen skal sikre sig, at: Patienten opfylder betingelserne for svangerskabsforebyggelse, som nævnt ovenfor, herunder bekræftelse af, at patienten har forstået informationerne i tilfredsstillende omfang. Patienten har godkendt de ovenfor nævnte betingelser. Patienten har anvendt mindst én, helst to sikre præventionsmetoder, herunder en barrieremetode, i mindst en måned før behandlingens påbegyndelse og fortsætter med at anvende sikker prævention i hele behandlingsperioden og i mindst en måned efter behandlingens ophør. Der foreligger negative resultater fra graviditetstests foretaget før og under behandlingen samt fem uger efter behandlingens ophør. Datoer og resultater af graviditetstestene skal dokumenteres. 4

6 Andre forsigtighedsregler Kvindelige patienter uden risiko for graviditet Det er vigtigt, at kvindelige patienter, som ikke har risiko for graviditet, advares om de teratogene risici forbundet med isotretinoin. Betydningen af prævention skal også drøftes med disse patienter, da en kvinde uden risiko for graviditet ved begyndelsen af behandlingen med isotretinoin kan have ændrede omstændigheder. Alle kvindelige patienter uden risiko for graviditet skal informeres fyldestgørende om den teratogene risiko forbundet med isotretinoin og de strenge svangerskabsforebyggende forholdsregler. Mandlige patienter De tilgængelige data tyder på, at omfanget af eksponering til moderen fra sæd fra en mandlig patient, der behandles med isotretinoin, er af utilstrækkeligt omfang til at kunne associeres med isotretinoinens teratogene effekt. Mandlige patienter skal dog mindes om, at de ikke må dele deres medicin med andre, især ikke med kvinder. Alle mandlige patienter skal have fuld patientinformation om den teratogene risiko og de strenge svangerskabsforebyggende foranstaltninger. Alle patienter Patienterne skal have besked om, at de aldrig må give isotretinoin til andre, og at de skal aflevere ubrugte kapsler på apoteket ved behandlingens afslutning. Alle patienter skal informeres om, at de ikke må donere blod under behandlingen med isotretinoin eller i en måned efter behandlingens ophør på grund af den mulige risiko for fostret hos en gravid transfusionsmodtager. 5

7 Yderligere information Der kan rekvireres yderligere information vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin ved at kontakte: Orion Pharma A/S Tlf.: Websted: Yderligere informationsmateriale vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin Der kan rekvireres yderligere informationsmateriale vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin ved at kontakte: Orion Pharma A/S Tlf.: Websted: Udfærdigelsesdato 6

8 Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram Tjekliste for ordinering til kvindelige patienter Isotretinoin er stærkt teratogenisk. Der er ekstremt høj risiko for, at et foster, som udsættes for isotretinoin, vil få livstruende medfødte misdannelser. Der skal gøres alt for at sikre, at alle kvindelige patienter, der overvejes behandling til, forstår risiciene og konsekvenserne fuldt ud. Før behandling af en kvinde i den fødedygtige alder med isotretinoin påbegyndes, skal følgende tjekliste udfyldes. Tjeklisten indeholder desuden et afsnit til monitorering af de opfølgende besøg for patienter med risiko for graviditet. Tjeklisten består af tre dele: Afsnit A Skal udfyldes for alle patienter side x Afsnit B Patienter med risiko for graviditet Kriterier for ordinering af isotretinoin til patienter med risiko for graviditet Udlevering af information til patienter med risiko for graviditet Prævention til patienter med risiko for graviditet Graviditetstestning af patienter med risiko for graviditet side x side x side x side x side x Afsnit C Patienter uden risiko for graviditet Udlevering af information til patienter uden risiko for graviditet side x side x Denne tjekliste skal bruges sammen med følgende brochurer: Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin Lægens tjekliste for ordinering til kvindelige patienter (dette dokument) Apotekets vejledning til udlevering Patientinformationsbrochure

9 Afsnit A. Skal udfyldes for alle patienter Patientens navn Fødselsdato... Der skal registreres en aktuel seksualhistorik for alle kvinder i den fødedygtige alder. Der må ikke formodes noget på baggrund af alder, race eller religiøs overbevisning, men klinikere bør dog være opmærksomme på sådanne problemstillinger. Det kan være nødvendigt at gennemføre en del af denne undersøgelse alene sammen med patienten, uden tilstedeværelse af forældre eller partnere. Det skal fastslås, om patienten har risiko for graviditet: 1. Har patienten risiko for graviditet? Ja Nej Hvis ja, patienten har risiko for graviditet, bedes du gå videre til afsnit B. Hvis nej, patienten har ikke risiko for graviditet, bedes du gå videre til afsnit C. 2

10 Afsnit B. Patienter med risiko for graviditet Svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal følges af alle patienter med risiko for graviditet. Bemærk, at patienter med uregelmæssig menstruation udgør et vanskeligt styringsproblem, som kan kræve specialistvejledning Kriterier for ordinering af isotretinoin til patienter med risiko for graviditet Når man overvejer at ordinere isotretinoin til patienter med risiko for graviditet, er det vigtigt at sikre, at følgende kriterier er opfyldt. 1. Har patienten akne (som f.eks. nodulær eller konglobat akne eller akne med risiko for permanent ardannelse), som er modstandsdygtig over for passende standardbehandlingsforløb med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling? 2. Forstår patienten den risiko for fosterskader, der er forbundet med Ja Nej 3. Forstår patienten behovet for grundig opfølgning på månedlig basis? Ja Nej Ja Nej 4. Forstår og accepterer patienten behovet for brug af effektiv prævention uden afbrydelse en måned før påbegyndelse af behandlingen, under hele behandlingen og en måned efter afsluttet behandling? 5. Forstår patienten, at mindst én, og helst to supplerende præventionsmetoder, herunder en barrieremetode, skal bruges? Ja Ja Nej Nej 6. Er patienten i stand til at administrere effektive Ja Nej 7. Hvis patienten har amenorré, er hun så indforstået med, at hun skal overholde vejledningen vedrørende effektiv prævention? Ja Nej 8. Er patienten informeret om og forstår de potentielle konsekvenser ved graviditet og behovet for hurtigt at konsultere en læge, hvis der er risiko for graviditet? 9. Forstår patienten behovet for og accepterer at gennemgå en graviditetstest før, under og fem uger efter afsluttet behandling? 10. Har patienten givet til kende, at hun har forstået risiciene og de nødvendige forholdsregler, som er forbundet med brug af isotretinoin? Ja Ja Ja Nej Nej Nej 3

11 Udlevering af information til patienter med risiko for graviditet Patienter med risiko for graviditet skal have patientinformationsbrochuren og skal informeres om at bruge prævention. 11. Har patienten modtaget patientinformationsbrochuren? Ja Nej 12. Er patienten blevet informeret om at bruge prævention? Ja Nej Prævention til patienter med risiko for graviditet En behørigt uddannet sundhedsmedarbejder skal give vejledning i korrekt brug af prævention: Dette er ikke nødvendigvis en opgave for dermatologen. Kvinder med potentiel risiko for graviditet skal som minimum bruge mindst én effektiv præventionsmetode. De mest effektive metoder omfatter svangerskabsforebyggende injektioner, p-stave, hormon- eller kobberspiraler, kombinations-p-piller og p-plastre, når disse anvendes med omhu. Alle patienter skal helst bruge to supplerende præventionsmetoder, herunder en barrieremetode. Barrieremetoder alene anbefales ikke. Der skal fortsat bruges prævention mindst en måned efter, at behandlingen med isotretinoin er afsluttet. Dette gælder også patienter med amenorré. 13. Har patienten modtaget vejledning i dækkende prævention? Ja Nej 14. Har patienten anvendt effektiv prævention uden afbrydelse i mindst én Ja Nej måned? Graviditetstestning af patienter med risiko for graviditet Graviditetstests baseret på enten urin eller blod kan bruges, så længe minimumsensitiviteten er 25 mie/ml Før påbegyndelsen af behandling med isotretinoin: Alle kvindelige patienter med risiko for graviditet skal have foretaget en graviditetstest under lægeligt tilsyn i forbindelse med konsultationen, når isotretinoin ordineres, eller tre dage før besøget hos receptudstederen, og dette skal udsættes, indtil patienten har brugt effektiv prævention i mindst en måned. Denne test skal sikre, at patienten ikke er gravid, når hun påbegynder behandlingen med isotretinoin. 15. Er graviditetstesten, som blev foretaget før påbegyndelse af behandling med isotretinoin, positiv? Præventionsmetode: Dato for graviditetstest: Ja*. Nej * Hvis graviditetstesten er positiv, må behandling med isotretinoin ikke påbegyndes. 4

12 Påbegyndelse af behandling med isotretinoin Behandlingen skal påbegyndes på den dag, hvor isotretinoin modtages, hvilket bør være inden for syv dage efter besøget hos receptudstederen, hvor en graviditetstest var negativ. Ordinering af isotretinoin skal begrænses til 30 dages behandling, og fortsættelse af behandlingen derudover kræver en ny recept. Graviditetstesten, udskrivelse af recepten og udlevering af isotretinoin skal ideelt set ske på den samme dag. Udlevering af isotretinoin skal ske inden for maksimalt syv dage efter ordineringen. Opfølgende besøg Opfølgende besøg skal ske med 28 dages intervaller. En graviditetstest med lægeligt tilsyn skal foretages igen, når det er nødvendigt efter overvejelse af patientens seksuelle aktivitet og nylige menstruationshistorik (unormal menstruation, udeblevne menstruationer eller amenorré). Når det er indikeret, skal der foretages en opfølgende graviditetstest på ordineringsdatoen eller i de tre dage før besøget hos receptudstederen. 16. Oversigt over graviditetstest ved opfølgende besøg, når dette skønnes nødvendigt Opfølgende besøg Dato for graviditetstest Resultat af graviditetstest Ikke foretaget/ Positiv*/ Negativ Tilgængelige præventionsmetoder Graviditetstests foretaget ved eventuelle ekstra opfølgende besøg skal også registreres. * Hvis en kvinde, der har modtaget behandling med isotretinoin, viser sig at være gravid, skal behandlingen afbrydes, og patienten skal henvises til en læge med speciale i eller erfaring med teratologi med henblik på rådgivning. Afslutning af behandlingen Fem uger efter afbrydelse af behandlingen, skal kvinden have foretaget en sidste graviditetstest for at udelukke graviditet. 17. Er graviditetstesten, foretaget fem uger efter afbrydelsen af behandlingen med isotretinoin, positiv? Dato for graviditetstest.. Ja*. Nej * Hvis kvinden bliver gravid inden for fem uger efter afslutningen af behandlingen med isotretinoin, skal patienten henvises til en læge med speciale i eller erfaring med teratologi med henblik på rådgivning. 5

13 Afsnit C. Patienter uden risiko for graviditet En patients seksuelle adfærd kan ændre sig under behandlingen, så en samtale om de risici, der er forbundet med teratogenicitet, skal ikke kun begrænse sig til de patienter, der er seksuelt aktive før påbegyndelsen af behandlingen. 1. Forstår patienten den risiko for fosterskader, der er forbundet med isotretinoin? Ja Nej Udlevering af information til patienter uden risiko for graviditet Patienter uden risiko for graviditet skal have udleveret patientinformationsbrochuren og skal informeres om at bruge prævention. 2. Har patienten modtaget patientinformationsbrochuren? Ja Nej 3. Er patienten blevet informeret om at bruge prævention? Ja Nej 6

14 Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram Apotekets vejledning til udlevering af isotretinoin

15 Introduktion Isotretinoin kapsler indeholder det aktive stof isotretinoin, som er stærkt teratogenisk. Der er ekstrem høj risiko for, at et foster, som udsættes for isotretinoin, vil få livstruende medfødte misdannelser. Svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin er derfor udviklet for at sikre, at kvindelige patienter ikke er gravide, når de påbegynder behandling med isotretinoin, og at de ikke bliver gravide under behandlingen eller mindst en måned efter, at behandlingen med isotretinoin er afsluttet. Programmet inkluderer foranstaltninger relateret til andre patientgrupper med reduceret risiko for foster eksponering. Denne brochure indeholder en vejledning til udlevering af isotretinoin i overensstemmelse med svangerskabsforebyggelsesprogrammet. Alle oplysninger om svangerskabsforebyggelsesprogrammet findes i produktresuméet for isotretinoin i afsnit 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. BEMÆRK, AT DENNE VEJLEDNING KUN INDEHOLDER INFORMATION VEDRØRENDE SVANGERSKABSFOREBYGGELSE I FORBINDELSE MED BRUG AF ISOTRETINOIN. PRODUKTRESUMÉET FOR ISOTRETINOIN INDEHOLDER ALLE ORDINERINGSOPLYSNINGER, HERUNDER INFORMATION OM BIVIRKNINGER. 1

16 Teratogeniske risici forbundet med isotretinoin Hvis kvinden bliver gravid under behandling med isotretinoin eller i måneden umiddelbart efter afslutningen af behandlingen med isotretinoin, er der stor risiko for alvorlige misdannelser af fostret. Der er endvidere øget risiko for spontan abort. Svangerskabsforebyggelsesprogram for isotretinoin Svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal følges af alle kvindelige patienter med risiko for graviditet. Svangerskabsforebyggelsesprogrammet består af tre dele: Uddannelsesprogram Behandlingsstyring Udleveringskontrol Uddannelsesprogram Formålet med uddannelsesprogrammet er at: Fremme forståelsen blandt både patienter og læger af de teratogeniske risici forbundet med isotretinoin. Forbedre kvindelige patienters information, viden og få en bekræftelse af dette. Følgende brochurer medfølger som en del af uddannelsesprogrammet: Lægens vejledning til ordinering af isotretinoin Lægens tjekliste for ordinering til kvindelige patienter Apotekets vejledning til udlevering (dette dokument) Patientinformationsbrochure Behandlingsstyring De grundlæggende komponenter af behandlingsstyringen i svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin er: Udlevering af informationsmateriale til patienterne. Graviditetstestning under lægeligt tilsyn før, under og fem uger efter afsluttet behandling. Brug af mindst én præventionsmetode, helst to supplerende metoder. Herunder en barrieremetode i mindst én måned inden påbegyndelse af behandlingen, gennem hele behandlingsperioden uden afbrydelser og herefter i mindst én måned efter afsluttet behandling. 2

17 Udleveringskontrol I henhold til svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal ordineringen af isotretinoin begrænses til 30 dages forbrug. Recepten på isotretinoin er endvidere kun gyldig i syv dage. Kriterier for ordinering af isotretinoin til kvindelige patienter med risiko for graviditet Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fødedygtige alder, med mindre alle følgende betingelser i svangerskabsforebyggelsesprogrammet er opfyldt: Kvinden skal have svær akne (som f.eks. nodulær akne eller konglobat akne eller akne, som bærer risiko for permanent ardannelse), der er resistent over for adækvat standardbehandling med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling. Kvinden skal forstå den teratogene risiko. Kvinden skal forstå behovet for streng, månedlig kontrol. Kvinden skal forstå og acceptere behovet for at anvende effektiv prævention uden afbrydelse i en måned før behandlingen påbegyndes, under hele behandlingen og i en måned efter, behandlingen er afsluttet. Der skal anvendes mindst én, helst to præventionsformer, som supplerer hinanden, inklusive en barrieremetode. Selv i tilfælde af amenorré (udeblivende menstruation) skal kvinden følge hele anvisningen om sikker prævention. Kvinden skal være i stand til at overholde de nødvendige forholdsregler for sikker prævention. Kvinden skal have oplysning om og forstå de mulige konsekvenser af graviditet og behovet for hurtigt at søge læge, hvis der er risiko for graviditet. Kvinden skal forstå nødvendigheden af og acceptere at få foretaget en graviditetstest, før behandlingen påbegyndes, under behandlingen og fem uger efter behandlingens afslutning. Kvinden skal bekræfte, at hun har forstået risikoen og de nødvendige forsigtighedsregler, som er forbundet med anvendelsen af isotretinoin. Disse forholdsregler gælder også kvinder, som ikke for øjeblikket er seksuelt aktive, medmindre receptudstederen mener, at der er vægtige grunde, som indikerer, at der ikke er nogen graviditetsrisiko. Receptudstederen skal sikre sig, at: Patienten opfylder betingelserne for svangerskabsforebyggelse, som nævnt ovenfor, herunder bekræftelse af, at patienten har forstået informationerne i tilfredsstillende omfang. Patienten har godkendt de ovenfor nævnte betingelser. Patienten har anvendt mindst én, helst to sikre præventionsformer, herunder en barrieremetode, i mindst en måned før behandlingens påbegyndelse og fortsætter med at anvende sikker prævention i hele behandlingsperioden og i mindst en måned efter behandlingens ophør. Der foreligger negative resultater fra graviditetstests foretaget før og under behandlingen samt fem uger efter behandlingens ophør. Datoer og resultater af graviditetstestene skal dokumenteres. 3

18 Andre forsigtighedsregler Kvindelige patienter uden risiko for graviditet Det er vigtigt, at kvindelige patienter, som ikke har risiko for graviditet, advares om de teratogene risici forbundet med isotretinoin. Betydningen af prævention skal også drøftes med disse patienter, da en kvinde uden risiko for graviditet ved begyndelsen af behandlingen med isotretinoin kan have ændrede omstændigheder. Alle kvindelige patienter uden risiko for graviditet skal informeres fyldestgørende om den teratogene risiko forbundet med isotretinoin og de strenge svangerskabsforebyggende forholdsregler. Mandlige patienter De tilgængelige data tyder på, at omfanget af eksponering til moderen fra sæd fra en mandlig patient, der behandles med isotretinoin, er af utilstrækkeligt omfang til at kunne associeres med isotretinoinens teratogene effekt. Mandlige patienter skal dog mindes om, at de ikke må dele deres medicin med andre, især ikke med kvinder. Alle mandlige patienter skal have fuld patientinformation om den teratogene risiko og de strenge svangerskabsforebyggende foranstaltninger. Alle patienter Patienterne skal have besked om, at de aldrig må give isotretinoin til andre, og at de skal aflevere ubrugte kapsler på apoteket ved behandlingens afslutning. Alle patienter skal informeres om, at de ikke må donere blod under behandlingen med isotretinoin eller i en måned efter behandlingens ophør på grund af den mulige risiko for fostret hos en gravid transfusionsmodtager. 4

19 RESTRIKTIONER FOR UDLEVERING AF ISOTRETINOIN I henhold til svangerskabsforebyggelsesprogrammet gælder følgende udleveringsrestriktioner for recepter på isotretinoin. 1. Ordinering af isotretinoin til kvinder skal begrænses til 30 dages behandling og recepten er kun gyldig i syv dage. I henhold til svangerskabsforebyggelsesprogrammet skal recepter, der indleveres på apoteket mere end syv dage efter udstedelsesdatoen, betragtes som udløbet, og patienten skal bedes om at indhente en ny recept fra receptudstederen. For visse kvindelige patienter kan dette indebære behov for en ny negativ graviditetstest. Kontakt receptudstederen i tvivlstilfælde. 2. Recepter til mandlige patienter er ikke omfattet af en begrænset varighed af behandlingen eller en begrænsning af receptens gyldighedsperiode. 3. Graviditetstesten, udskrivelse af recepten og udlevering af isotretinoin skal ideelt set ske på den samme dag. 4. Tag ikke imod: Fornyede recepter Gratis vareprøver 5. Alle patienter skal instrueres i: Aldrig at give denne medicin til andre. At aflevere ubrugte kapsler på apoteket ved behandlingens afslutning. Ikke at donere blod under behandlingen med isotretinoin eller i en måned efter behandlingens ophør på grund af den mulige risiko for fostret hos en gravid transfusionsmodtager. 5

20 Yderligere information Der kan rekvireres yderligere information vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin ved at kontakte: Orion Pharma A/S Tlf.: Websted: Yderligere informationsmateriale vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin Der kan rekvireres yderligere informationsmateriale vedrørende svangerskabsforebyggelsesprogrammet for isotretinoin ved at kontakte: Orion Pharma A/S Tlf.: Websted: Udfærdigelsesdato 6

21 Udkast Isotretinoin Orion (isotretinoin) Svangerskabsforebyggelsesprogram Patientinformationsbrochure Formålet med denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information, især for kvinder i den fødedygtige alder, på grund af den høje risiko for medfødte misdannelser hos fosteret hvis der behandles med Isotretinoin Orion under graviditeten eller i en periode efter behandlingen er slut. Læs hele brochuren grundigt, inden du begynder at tage Isotretinoin Orion. Der er forekommet alvorlige medfødte misdannelser hos børn af kvinder, der har taget Isotretinoin Orion i enhver mængde, selv i korte perioder, under graviditeten. Disse inkluderer alvorlige abnormaliteter i centralnervesystemet og hjertet, hørelses- og synsforstyrrelser, øremisdannelser, læbe- og ganespalte og andre ansigts-abnormaliteter, samt abnormaliteter i halskirtlen og bi-skjoldbruskkirtlen. Der er også en øget risiko for abort. Vigtig information til kvinder der bruger Isotretinoin Orion Isotretinoin-kapsler indeholder det aktive stof isotretinoin, som giver alvorlige medfødte misdannelser hvis det tages under graviditeten. Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder, må du ikke være gravid eller blive gravid under behandlingen eller i en måned efter behandlingen er slut. En passende form for prævention er afgørende. - Tal med din læge omkring en passende, effektiv og uafbrudt præventionsmetode. - Alle præventionsmetoder kan svigte, inklusive p-piller og svangerskabsforebyggende injektioner/implementerbare præventionsmetoder. Det anbefales derfor kraftigt, at du bruger to præventionsmetoder, der supplerer hinanden og at den ene er en barrieremetode som f.eks. kondom der bruges af manden. - Start med at anvende præventionsmetoden mindst 4 uger før behandlingen med Isotretinoin Orion påbegyndes. - Brug prævention konsekvent. Du må ikke stoppe med at bruge prævention på noget tidspunkt i din behandling med isotretinoin. - Du må ikke blive gravid indenfor en måned efter, at du er holdt op med tage Isotretinoin Orion. Du skal derfor blive ved med at bruge de anbefalede præventionsmetoder, i en måned efter du stopper behandlingen med Isotretinoin Orion. Regelmæssige graviditetstests Inden du begynder din behandling med Isotretinoin Orion, vil din læge få dig til at tage en 1

22 Udkast graviditetstest, for at sikre at du ikke er gravid under behandlingen. Det kan nogen gange også være nødvendigt med en gynækologisk undersøgelse. Da Isotretinoin Orion skal påbegyndes på anden- eller tredjedagen af en normal menstruationscyklus skal en graviditetstest ikke udføres tidligere end 3 dage før du begynder behandlingen. Din læge vil have du foretager en graviditetstest hver måned, inden du får fornyet din recept på Isotretinoin Orion. Du skal også tage en graviditetstest fem uger efter du er stoppet din behandling. Hvis du bliver gravid under eller efter behandlingen Stop med at tage Isotretinoin Orion og kontakt din læge med det samme, hvis du har ubeskyttet samleje, hvis din menstruation udebliver eller hvis du bliver gravid, mens du tager isotretinoin eller i måneden efter du er holdt op med at tage Isotretinoin Orion. Hvis du på trods af forholdsreglerne bliver gravid under behandlingen eller i måneden efter du er holdt med at tage Isotretinoin Orion, er fostret i høj risiko for at få meget alvorlige medfødte misdannelser. Hvis du bliver gravid under behandlingen, skal du stoppe med at tage isotretinoin og kontakte din læge. Du må ikke amme under behandling med Isotretinoin Orion Du må ikke amme, under behandling med Isotretinoin Orion eller i en måned efter, at du er holdt op med at tage isotretinoin. Det er sandsynligt at isotretinoin udskilles i modermælken og kan skade barnet. Alle ovenstående forholdsregler skal overholdes, også selvom du ikke er seksuelt aktiv, din menstruation er stoppet eller du er ufrugtbar (med undtagelse af tilfælde hvor livmoderen er fjernet). Vigtig information til mænd der bruger Isotretinoin Orion Undersøgelser har vist, at behandling med isotretinoin ikke påvirker dannelsen og kvaliteten af sædcellerne. Isotretinoin og dets metabolitter er til stede i meget små mængder i din sæd. Disse niveauer vurderes, at være for små til at kunne skade din kvindelige partners ufødte barn. Vigtig information til både mænd og kvinder der tager Isotretinoin Orion Bloddonation under behandling med Isotretinoin Orion Isotretinoin Orion passerer over i blodbanen. Hvis en gravid kvinde modtager en transfusion fra en donor i behandling med Isotretinoin Orion, kan det skade det ufødte barn. Derfor er det ikke tilladt for mænd og kvinder i behandling med Isotretinoin Orion at donere blod under behandlingen og i en måned efter at behandlingen er afsluttet Andre lægemidler og plantelægemidler Fortæl din læge, hvis du har planer om at tage andre lægemidler eller plantelægemidler. Dette er særligt vigtigt for kvinder, der tager p-piller eller andre hormonbaserede 2

23 Udkast præventionsmidler. Visse lægemidler og plantelægemidler kan nedsætte effekten af orale præventionsmidler. Dette lægemiddel er udskrevet til dig Du må aldrig give dette lægemiddel til andre. Dette kan medføre misdannelser hos ufødte børn af andre gravide kvinder eller give andre alvorlige helbredsmæssige problemer. Aflever al resterende ubrugt eller udløbet medicin på apoteket, som kan bortskaffe medicinen på sikker vis. En recept er kun gyldig i syv dage Brug recepten til at hente din forsyning af isotretinoin inden for syv dage fra receptens dato. Apoteket kan ikke udlevere medicinen efter deadline på syv dage. Yderligere information Denne brochure beskriver nogle af de vigtigste fakta om Isotretinoin Orion, som du skal være opmærksom på. Den erstatter dog ikke den rådgivning, som du vil modtage fra en hudlæge, læge eller farmaceut. Yderligere information om isotretinoin (herunder hvordan Isotretinoin Orion anvendes, advarsler og forsigtighedsregler og mulige bivirkninger) findes i den indlægsseddel, der følger med alle pakker isotretinoin. Læs indlægssedlen omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller er utryg ved at bruge Isotretinoin Orion, når du har læst denne brochure, bedes du kontakte hudlægen eller den praktiserende læge. Udfærdigelsesdato 3

BILAG BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER SOM SKAL IMPLEMENTERES AF MEDLEMSSTATERNE MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV BRUG AF LÆGEMIDLET.

BILAG BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER SOM SKAL IMPLEMENTERES AF MEDLEMSSTATERNE MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV BRUG AF LÆGEMIDLET. BILAG BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER SOM SKAL IMPLEMENTERES AF MEDLEMSSTATERNE MED HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV BRUG AF LÆGEMIDLET. 1 Medlemsstaterne skal sikre, at alle betingelser eller begrænsninger

Læs mere

ISOTRETINOIN TEVA til behandling af svær acne

ISOTRETINOIN TEVA til behandling af svær acne 17.07.2015 ISOTRETINOIN TEVA til behandling af svær acne Information til læger Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) komité for lægemidler til mennesker (CHMP) har besluttet, at man skal følge et nøje

Læs mere

Mycophenolat natrium (Myfortic ) VEJLEDNING OM MYCOPHENOLAT TIL SUNDHEDSPERSONALE Risiko for medfødte misdannelser

Mycophenolat natrium (Myfortic ) VEJLEDNING OM MYCOPHENOLAT TIL SUNDHEDSPERSONALE Risiko for medfødte misdannelser Mycophenolat natrium (Myfortic ) VEJLEDNING OM MYCOPHENOLAT TIL SUNDHEDSPERSONALE Risiko for medfødte misdannelser Indledning Denne vejledning er udarbejdet for at understrege de risici, der er forbundet

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Undervisningsmateriale til sundhedspersonale

Undervisningsmateriale til sundhedspersonale Thalidomide Celgene TM Undervisningsmateriale til sundhedspersonale Undervisningsmateriale til sundhedspersonale Thalidomide Celgene TM Celgene ApS Kristianiagade 8, 3. sal 2100 Københamn Ø Tlf: 35 27

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-B VEJLEDNING TIL LÆGER OG APOTEKER Toctino (alitretinoin) Vejledning til læger der ordinerer Toctino Læs venligst denne vejledning grundigt, før De diskuterer muligheden

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PRÆVENTIONSPROGRAM Toctino (alitretinoin) Patientkort Patientnavn TOC 010 250908 C Toctino tilhører en lægemiddelgruppe, som en kendt for at kunne forårsage fosterskader. Hvis Toctino tages under graviditeten,

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad

At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist. Spørgsmål til den kvindelige partner. Tag endnu et skridt fremad At forberede sig på at se en fertilitetsspecialist Tag endnu et skridt fremad Det kræver stor dygtighed at identificere kilden til fertilitetsproblemer og anbefale den rette behandling. En fertilitetsklinik

Læs mere

Information om. levonorgestrel. Mirena 1

Information om. levonorgestrel. Mirena 1 Information om levonorgestrel Mirena 1 Hvad er Mirena? Indhold Hvad er Mirena?... 2 Hvordan virker Mirena?... 3 Kan Mirena blive udstødt?... 3 Mirena er et receptpligtigt lægemiddel med høj præventiv sikkerhed

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN NorLevo 1,5 mg tablet Levonorgestrel Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Levodonna 1,5 mg tabletter Levonorgestrel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Levodonna 1,5 mg tabletter Levonorgestrel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Levodonna 1,5 mg tabletter Levonorgestrel Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Isotrex 0,05 % gel Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention.

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention Dialogliste 02:00:00 02:35:20 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark, og ikke mindst ændringen

Læs mere

Risiko Minimerings Program

Risiko Minimerings Program REVLIMID Risiko Minimerings Program Risiko Minimerings Program Celgene ApS Kristianiagade 8, 3. sal 2100 København Ø Tlf: 35 27 16 00 Fax: 35 27 16 60 Email: medinfo.dk@celgene.com www.celgene.com 2009-03-23

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Isotretinoin Actavis 10 mg og 20 mg bløde kapsler. Isotretinoin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Isotretinoin Actavis 10 mg og 20 mg bløde kapsler. Isotretinoin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Isotretinoin Actavis 10 mg og 20 mg bløde kapsler Isotretinoin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel

Bilag III. Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel Bilag III Tilføjelser til relevante punkter i produktresumé, etikettering og indlægsseddel 43 Tilføjelser, som skal inkluderes i de relevante punkter i produktresuméet for monovalente mæslinge-vacciner.

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd BF ( lykkepiller ) Tid og sted: Folketinget, onsdag den 25. maj 2011, kl. 13. Dok nr. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 761 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd BF ( lykkepiller ) (8-9 min.) Tid og sted: Folketinget, onsdag

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAG I LISTE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGEMIDLETS STYRKER, INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSLANDENE 1 Medlemsland

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-E INFORMATION OM PRÆVENTION Toctino (alitretinoin) Indholdsfortegnelse 1. Myter og fakta 1. Myter og fakta 3 2. Præventionsmetoder egnede for dig 4 3. Primære præventionsmetoder

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter:

De vigtigste risici du bør være opmærksom på når du udskriver Arava omfatter: ARAVA leflunomid Praktisk vejledning til læger specifik sikkerhedsinformation Arava (leflunomid) er et sygdomsmodificerende antirheumatisk middel ( Disease Modifying Antirheumatic Drug, DMARD), der er

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Wartec 5 mg/ml kutanopløsning Podophyllotoxin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE)

CAPRELSA DOSERINGS- OG OVERVÅGNINGSGUIDE TIL PATIENTER OG DERES OMSORGSPERSONER (PÆDIATRISK ANVENDELSE) Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger CAPRELSA

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Wartec 0,15 % creme Podophyllotoxin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

CERAZETTE 75 mikrogram filmovertrukne tabletter Desogestrel

CERAZETTE 75 mikrogram filmovertrukne tabletter Desogestrel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN CERAZETTE 75 mikrogram filmovertrukne tabletter Desogestrel Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bilag III Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bemærk: Disse ændringer til de relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral-proceduren. Produktinformationen

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

Kvinder med. EPILEPSI hos kvinder EPILEPSI. Overlæge Anne Sabers

Kvinder med. EPILEPSI hos kvinder EPILEPSI. Overlæge Anne Sabers Kvinder med EPILEPSI EPILEPSI hos kvinder Overlæge Anne Sabers Kvinder med epilepsi Indledning Epilepsi optræder stort set på samme måde hos kvinder og mænd, men det er særlige problemstillinger, der

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen

Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen Gå sammen to og to og spil nedenstående scenarier igennem med den aldersgruppe, som er relevant for

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason

Indlægsseddel: Information til brugeren. Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet

Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Patientinformation Medicinsk behandling af tilgrundegået graviditet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Behandlingsforløbet Mange kvinder oplever, at graviditeten går

Læs mere

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180

84, 90, 100, 112, 120, 84, 90, 100, 112, 120, 168 & 180 168 & 180 BILAG I LISTE OVER LÆGEMIDLETS NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGEMIDLETS STYRKER, INDGIVELSESVEJ, ANSØGER, INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, EMBALLAGE OG PAKNINGSSTØRRELSER I MEDLEMSLANDENE CPMP/2811/03

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Brentacort salve 20 mg/g / 10 mg/g miconazolnitrat

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Behandling af stærke smerter

Behandling af stærke smerter PATIENTVEJLEDNING Behandling af stærke smerter MÅ KUN UDLEVERES I FORBINDELSE MED LÆGEORDINERING Janssen-Cilag A/S Kære patient Til behandling af Deres smerter har Deres læge ordineret Jurnista. Jurnista

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Accutin, kapsler, bløde

PRODUKTRESUMÉ. for. Accutin, kapsler, bløde 1. februar 2007 PRODUKTRESUMÉ for Accutin, kapsler, bløde 0. D.SP.NR. 20584 1. LÆGEMIDLETS NAVN Accutin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 10 mg eller 20 mg isotretinoin.

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MIRENA Intrauterint indlæg 20 mikrogram/24 timer Levonorgestrel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MIRENA Intrauterint indlæg 20 mikrogram/24 timer Levonorgestrel INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN MIRENA Intrauterint indlæg 20 mikrogram/24 timer Levonorgestrel Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med dødt foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat

Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Indlægsseddel: Information til brugeren Brentan 20 mg/g creme Miconazolnitrat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Avodart 0,5 mg bløde kapsler Dutasterid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Avodart 0,5 mg bløde kapsler Dutasterid Indlægsseddel: Information til brugeren Avodart 0,5 mg bløde kapsler Dutasterid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Zarelle 75 mikrogram, filmovertrukne tabletter. Desogestrel

Indlægsseddel: Information til brugeren. Zarelle 75 mikrogram, filmovertrukne tabletter. Desogestrel Indlægsseddel: Information til brugeren Zarelle 75 mikrogram, filmovertrukne tabletter Desogestrel Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage lægemidlet, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Indlægsseddel: Information til brugeren Dostinex Tabletter 0,5 mg cabergolin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere