Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale cand.merc.aud. Bruttotrækordninger"

Transkript

1 Af: Allan Bjergene Christensen Vejleder: John Engsig

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resume / Summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodevalg Målgruppe Personalegoder Beskatning af personalegoder Udbredelsen af personalegoder Personalegoder som bruttotrækordninger Hvilke personalegoder kan med fordel etableres som bruttotrækordning? Personalegoder der værdiansættes lavere end markedsværdien Personalegoder der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige Personalegoder der momsmæssigt er fradragsberettigede for arbejdsgiveren Personalegoder der ikke er lønsumsafgiftspligtige Hjemme-pc ordninger - de første bruttotrækordninger Delkonklusion Betingelser for bruttotrækordninger i relation til KSL 46, stk TfS 1998, Give Kommune mod Skatteministeriet TfS 1998, Egtved Kommune mod Skatteministeriet TfS 1999, bindende forhåndsbesked

3 Afslutning vedrørende KSL 46, stk SKM LR og SKM LSR SKM LR SKM LR SKM LR SKM LR SKM LR SKM DEP SKM SR SKM SR SKM SR SKM SR Delkonklusion betingelser for bruttotrækordninger Ændret vederlagsaftale med reel fremadrettet kontantlønnedgang Overenskomster skal kunne rumme ændret vederlagsaftale Lønreduktionen skal løbe over hele overenskomstperioden Allerede erhvervet krav på løn kan ikke konverteres til naturalieydelse Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen Arbejdsgiveren skal stille godet til rådighed Støttekriterier Personalegoder i godkendte bruttotrækordninger Medarbejderbredbånd MBA uddannelse o. lign Medarbejderaktie- og -obligationsordninger Befordring m.v

4 7.5. Avis Bøger Sundhedsydelser Personalegoder der ikke med fordel kan etableres som bruttotrækordning Konklusion Litteraturliste Liste over refererede SKAT-meddelelser samt TfS henvisningsnumre...83 Appendix A - Personalegoder, der ikke indkomstbeskattes til markedsværdi Appendix B - Beregning af marginalskatteprocenter Appendix C - Personalegoder omfattet af grundbeløbet i LL 16, stk. 3, 3. pkt

5 1. Forord Denne hovedopgave er blevet til som afslutningen på mit cand.merc.aud. studium på Aalborg Universitet. Opgaven handler om bruttotrækordninger - et begreb som i de senere år er blevet mere og mere udbredt. Jeg syntes, at det kunne være et interessant emne for en hovedopgave, da det er begrænset, hvad der er skrevet omkring emne indtil nu. Der skal her lyde en tak til mine kolleger hos Palsgaard & Hansen, Brønderslev, som har været behjælpelige igennem processen med råd og vejledning med videre. Redaktionen er afsluttet ultimo Brønderslev, den 23. januar 2008 Allan Bjergene Christensen 5

6 2. Resume / Summary Salary sacrifice schemes is a concept which has become more and more popular as part of the payment agreement between the employer and the employee. Salary sacrifice schemes are used to finance an employers awarding of fringe benefits to employees. This is done by equally reducing the employees' salary in order to finance the fringe benefits. By doing this the employer does not bear the cost of the fringe benefit except from the administration costs of the scheme. The employees' immediate benefit is that the fringe benefit is paid for by reducing the salary. In Denmark the maximum marginal income tax of 64% entails that the net salary (after taxation) is only reduced by approximately 36%. This dissertation deals with the concept of salary sacrifice schemes concentrated on the examination of the following issues: 1. Which fringe benefits can be established as salary sacrifice schemes in accordance with taxation laws? 2. Which fringe benefits can be beneficial to the employee in order to obtain tax benefits? 3. Which requirements of a salary sacrifice scheme are imposed by the tax authorities in order to approve the scheme and its taxation effects? 4. Which implemented salary sacrifice schemes have so far been approved - what is the legal practice in this area? Fringe benefits are to some degree benefits for private consumption to the employee other than salary. As a rule the employee's fringe benefits are taxed at market value as salary. However, certain fringe benefits are given preferential treatment as these according to tax legislation are exempt from taxation. There are four different ways in which this tax preferential treatment can happen. 1. The fringe benefit is measured at a lower value than the market value at income taxation. 6

7 2. The fringe benefit is exempt from labour market contributions. 3. The employer can claim back VAT of the fringe benefit. 4. The fringe benefit is exempt from payroll tax. Out of these four methods the first one is most beneficial for the employee. The remaining three methods do not carry enough profitability on their own to put a salary sacrifice scheme into practice. A combination of the four methods can be applied simultaneously however the first method must be used in order for the scheme to be beneficial. The requirements in order for salary sacrifice schemes to be accepted by tax authorities have emerged through the legal practice which in particular has arisen through the answers published by the tax authorities in response to questions asked by tax payers (employee's or employers). Presently the tax authorities have put in to place six requirements and two supporting criteria for salary sacrifice schemes: 1. A revised salary agreement must be available which includes an actual future reduction in the gross salary. 2. The revised salary agreement must comply with the collective agreements which all parties must abide by. 3. As a rule the agreed reduction of the gross salary must continue through out the entire term of the collective agreement. 4. An already received salary cannot be converted into fringe benefits. 5. The employer must run a financial risk in connection with the scheme. It means that the employee's gross salary reduction must be agreed upon beforehand and cannot be adjusted according to the employee's use of the fringe benefit or by the continuous costs to the employer for making the benefit available. 7

8 6. The employer must actually make the benefit in question available to the employee. Thus the employer must be either the owner of the benefit or be a contracting party in relation to the external supplier of the benefit. Supporting criteria: a) A voluntary agreement must be made between the employer and the employee. b) The employee must be able to withdraw from the scheme; possibly giving a fair notice. Furthermore, the review of the practice has shown that the tax authorities have approved salary sacrifice schemes concerning the following fringe benefits: Employee broadband Master degrees or similar Employee share or employee bond schemes Transport etc. Newspapers Books Health care services The main conclusion is that it is beneficial to the employee to receive a fringe benefit through salary sacrifice scheme if the fringe benefit is taxed at a lower value than the market value; or if the fringe benefit is fully exempt from taxation. As listed above there are six requirements and two supporting criteria's for salary sacrifice schemes. So far the tax authorities have approved salary sacrifice schemes for the seven fringe benefits mentioned above. 8

9 3. Indledning Personalegoder - eller populært frynsegoder - er og har altid været et vigtigt element i forholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Oftest kan personalegoderne beskrives som glasuren på toppen af den kage (lønnen) som medarbejderen får, for at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren. I en tid som denne hvor ledigheden er lav, kan personalegoderne også lige være det ekstra, som arbejdsgiveren kan bruge for at tiltrække de rette medarbejdere. Det er i de senere år blevet mere og mere anvendt, at mange personalegoder kombineres med en bruttotrækordning. Bruttotrækordningen fremstilles ofte som en fidus, idet medarbejderen får et personalegode, men selv finansierer det ved et træk i bruttolønnen - det vil sige før skatteberegning. Umiddelbart lyder dette som en god forretning for såvel medarbejderen som arbejdsgiveren, idet konsekvenserne umiddelbart er følgende: Medarbejderen går ned i bruttoløn for at betale for personalegodet, men med en maksimal marginal beskatning på ca. 64% 1 er medarbejderens nettoløn kun faldet med ca. 36%. Betalte medarbejderen inden bruttotrækordningen selv for personalegodet med beskattede penge, får medarbejderen således mere ud af at gå ned i bruttoløn, for at betale for personalegodet end ved selv at betale med beskattede penge. Arbejdsgiveren bliver - bortset fra en eventuel øget personaleadministration - holdt omkostningsfri, idet omkostningen til personalegodet modsvares af lønnedgangen. Eksemplet er dog et forsimplet billede af bruttotrækordninger, idet disse dog under alle omstændigheder er underlagt skattelovgivningens regler. 1 Ved maksimal marginal beskatning på 64% forstås, at en person af sin indkomst betaler kommune-/kirkeskat og sundhedsbidrag (i alt 33,3% i gennemsnits kommune) samt bundskat (5,48%), mellemskat (6%) og topskat (15%). Forinden indkomsten er opgjort, er der betalt 8% arbejdsmarkedsbidrag. Alle satser er fra

10 3.1. Problemformulering Opgaven vil gennemgå og analysere begrebet personalegoder som bruttotrækordninger, og herunder undersøge disse i relation til skattelovgivningens regler. Der kan opstilles følgende del-problemer til undersøgelse: 1. Hvilke personalegoder kan etableres som bruttotrækordninger i overensstemmelse med skattelovgivningens regler? 2. Hvilke personalegoder kan være fordelagtige for medarbejderen at deltage i, hvis der skal være en skattemæssig fordel for medarbejderen? 3. Hvilke betingelser stilles der til en bruttotrækordning for at SKAT vil kunne godkende (eller afstå fra at tilsidesætte) ordningen og dens skattemæssige konsekvenser? 4. Hvilke bruttotrækordninger er ifølge praksis hidtil godkendt - hvad er praksis på området? 3.2. Afgrænsning Opgavens formål er at belyse personalegoder som bruttotrækordninger, hvilket medfører, at der ikke vil blive set på selvstændige erhvervsdrivendes muligheder for at fratrække tilsvarende goder i virksomhedernes overskud før beskatning. Opgaven vil kun beskæftige sig med danske medarbejdere ansat af danske virksomheder i stillinger, hvor arbejdet udføres i Danmark, og hvor medarbejderen er fuldt skattepligtig til Danmark. Udenlandske medarbejdere ansat under specielle ordninger i stillinger hvor arbejdet udføres i Danmark eller danske medarbejdere udstationeret i udlandet, hvor arbejdet udføres i udlandet, vil ikke blive inddraget. Forholdet mellem en hovedaktionær som medarbejder og hovedaktionærens selskab som arbejdsgiver vil ikke særskilt blive behandlet, men det forudsættes, at dette forhold er at sammenstille med det forhold, der er mellem en medarbejder og en arbejdsgiver uden denne forbindelse. 10

11 3.3. Metodevalg Opgaven baserer sig på gældende dansk skattelovgivning anno I tilfælde hvor tidligere lovgivning er relevant for forståelse af en problemstilling, vil den dog blive omtalt. Udover skattelovgivningen tages der udgangspunkt i praksis - det vil sige afgørelser herunder domme, kendelser samt bindende svar og forhåndsbeskeder som er offentliggjort inden for de seneste år (hovedsageligt 2003 til men også i enkelte tilfælde før 2003). På grund af omfanget, vil det ikke være muligt at omtale alt, hvad der er offentliggjort af ovenstående vedrørende personalegoder som bruttotrækordninger, men der vil blive fokuseret på de mest relevante af denne retspraksis. Øvrige publikationer fra eksempelvis SKAT eller rådgivere indenfor skat vil også blive inddraget, såfremt disse har relevans for opgaven. Opgavens første del vil bestå af en indledende beskrivelse af begrebet personalegoder som bruttotrækordninger, samt en undersøgelse af hvilke personalegoder der kan etableres som bruttotrækordninger (del-problem et). I undersøgelsen vil der indgå beregningseksempler, for at belyse fordelagtigheden for medarbejderen (del-problem to). Herefter vil der ud fra konkret offentliggjort retspraksis blive udført en analyse af problemformuleringens to sidste delproblemer. Der sluttes af med en konklusion Målgruppe Opgavens målgruppe er som udgangspunkt studerende på cand.merc.aud. studiet. 11

12 4. Personalegoder Selve begrebet personalegoder er ikke defineret i lovgivningen, men forstås sædvanligvis som ydelser udover løn, der af arbejdsgiveren ydes til den ansatte som følge af ansættelsesforholdet. En afgørende karakteristik af et givent personalegode er, at der i et eller andet omfang er tale om privat forbrug af godet. Er der ikke tale om bare en lille andel af privatforbrug, er der heller ikke tale om et personalegode. Personalegodet kan sagtens tjene både som arbejdsredskab i forbindelse med den ansattes arbejde for arbejdsgiveren samt være af privatforbrugsmæssig karakter. Som eksempler herpå kan nævnes håndgribelige ting som fri bil og telefon, men også uhåndgribelige ting såsom kurser og uddannelse. Personalegodet kan også være af ren privatforbrugsmæssig karakter, og som eksempler herpå kan nævnes sommerhus og lystbåd. Men personalegodet kan også udelukkende være til rådighed på arbejdspladsen. Eksempler herpå kan være gratis kaffe og morgenbrød. Der vil dog typisk være tale om personalegoder af begrænset værdi, og det er samtidig svært at udskille forbruget på den enkelte medarbejder. Arbejdsgiverens begrundelse for at yde de ansatte personalegoder kan udspringe af ovenstående tre sondringer. Vedrørende de personalegoder der tjener som arbejdsredskab, kan dette være af praktiske årsager, for at den ansatte bedre kan passe sit arbejde for arbejdsgiveren. De rene privatforbrugs orienterede personalegoder kan ydes som en del af aflønningen eller som belønning, og de personalegoder der er til rådighed på arbejdspladsen for at tiltrække eller beholde de ansatte. De samme begrundelser kan dog sagtens gælde for alle tre sondringer - også samtidigt. I de senere år er man begyndt at tale om lønpakker 2 i forbindelse med aflønningen af de ansatte. Lønpakker kan - udover lønnen og personalegoder - også bestå af andre ting - for eksempel 2 Af andre betegnelser for lønpakker kan nævnes frit-valgs ordninger, fleksible benefits, lønbuffet'er, lønkataloger, total rewards m.v. 12

13 pension, og ferie (herunder feriefridage). Lønpakkerne kan være fordelagtige for såvel arbejdsgiveren som for de ansatte: Arbejdsgiver Ansat Ønske om at være attraktiv for nuværen- Individuel frihed i valget mellem kon- de og kommende ansatte. tantløn, fritid, pension og personalegoder. Øget motivering af de ansatte - herunder Forskellig skattemæssig behandling af at få de ansatte til at identificere sig med elementerne i lønpakken her og nu. virksomheden til gavn for indtjeningen. Tilpasning til forskellige faser i arbejds- Introduktion og understøttelse af nye livet over tid - f.eks. ønske om mere fritid måder at arbejde på, og virke som et ef- senere kontra større disponibel indkomst fektivt styringsredskab. nu. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl., oktober 2003, p. 40. Når der forhandles løn mellem arbejdsgiveren og den ansatte, kan de begge af hver deres årsager - jævnfør ovenstående - have interesse i at sammensætte en lønpakke inklusiv personalegoder Beskatning af personalegoder Hovedreglen for beskatningen af de indtægter, som den ansatte modtager af arbejdsgiveren fremgår af statsskattelovens (SL) 4, hvori følgende slås fast: "Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi " 13

14 Med andre ord er det således ikke afgørende, om årsindtægterne er i form af penge = løn eller om de er i form af formuegoder af pengeværdi = personalegoder 3. Under alle omstændigheder tilhører begge dele den skattepligtige indkomst. SL er fra 1922, og retspraksis udviklede sig efterfølgende i den retning, at der blev lagt vægt på en subjektiv værdiansættelse af personalegoder. Dette betyder, at man ved værdiansættelsen tog udgangspunkt i værdien for modtageren (den ansatte) af personalegodet - som oftest ved at vurdere værdien af det sparede privatforbrug hos modtageren. Det er således nytteværdien for den enkelte ansatte, der er afgørende for værdiansættelsen, og det samme personalegode kan derfor have forskellige værdier for hver ansat, der får det stillet til rådighed. I 1993 vedtog Folketinget ligningslovens (LL) 16, hvor beskatningen af personalegoder slås fast i stk. 1, med henvisning til SL 4-6. Det slås endvidere fast, at der er tale om personalegoder, som modtages som led i et ansættelsesforhold. Heraf kunne man så - fejlagtigt - slutte, at personalegoder - eller rettere goder - som man måtte modtage udenfor ansættelsesforhold er skattefrie, men i denne situation vil goderne stadig være omfattet af SL 4, og dermed stadig skattepligtige. I LL 16, stk. 3 gøres der endvidere op med den subjektive værdiansættelse, idet det anføres at " goder skal ved skatteansættelsen, medmindre andet følger af stk. 4-13, fastsættes til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel." Vi har nu således at gøre med en objektiv værdiansættelse af personalegoder, med mindre andet følger af andre bestemmelser i LL. I dag vil værdien af det samme personalegode derfor umiddelbart skulle værdiansættes til det samme for hver ansat, der får det stillet til rådighed. Den værdi som et personalegode skal ansættes til - hvis den ansatte selv anskaffede godet - vil som udgangspunkt også svare til arbejdsgiverens anskaffelsessum for godet. Men arbejdsgiverens faktiske omkostning ved at stille personalegodet til rådighed kan være større, idet der for arbejdsgiveren godt kan være følgeomkostninger i form af øgede administrationsudgifter 3 Begrebet personalegoder af nyere dato, hvorfor begrebet naturalieydelser nok historisk set passer bedre. For at undgå begrebsforvirring, holdes der dog her fast i ordet personalegoder. 14

15 med videre. Men arbejdsgiverens omkostninger kan også vise sig at være mindre, hvis arbejdsgiveren har mulighed for at opnå rabatter (for eksempel mængde- eller flåderabatter), som den ansatte alene ikke kan opnå Udbredelsen af personalegoder I statusrapporten til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser fra december 2007 er udbredelsen af personalegoder opgjort til følgende: Antal Gns. beløb Samlet beløb Gode personer i kr. mio. kr. Fri bil Fri kost og logi (landbrugsmedhjælpere m.v.) Fri helårsbolig Fri sommerbolig Fri lystbåd Fri tv-licens Fri telefon Ansattes årlige andel vedr. ny hjemme-pc ordning (fradrag maks. kr ) Købe- og tegningsretter til aktier LL Medarbejderaktier LL 7 H Felter hvor beløb ikke indberettes: Personalelån Fri sommerbolig i udlandet Frikort til offentlig befordring Fortsættes 15

16 Antal Gns. beløb Samlet beløb Gode personer i kr. mio. kr. Personalegoder skønnet ud fra andre kilder: Sundhedsforsikring (skattefri) ADSL-forbindelser uden adgang til arbejdsstedets netværk (beskattes som fri telefon) PC-hjemmearbejdsplads (skattefri) Datakommunikation med adgang til arbejdsstedets netværk (skattefri) Fra andre kilder: Købe- og aktietegningsretter LL 7 A, nr Medarbejderaktier LL 7 A, nr Medarbejderobligationer LL 7 A, nr Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl., december 2007, p

17 5. Personalegoder som bruttotrækordninger Med hensyn til selve begrebet bruttotræk forstås det, at betalingen for personalegodet sker brutto. Brutto defineres som 'uden fradrag', og i et ansættelsesforhold vil det sige, at den ansatte trækkes i lønnen før fradrag af skat 4. Modsætningen til brutto er netto, og for at illustrere forskellen kan der opstilles dette forenklede 5 beregningseksempel: Bruttotræk Nettotræk Bruttoløn Træk af personalegode Til beskatning Skat, 50% Træk af personalegode Nettoløn Ved bruttotræk vil den ansatte i ovenstående eksempel få udbetalt kr ved nettotræk kun kr Den ansatte har således sparet halvdelen (svarende til skatteprocenten) af værdien af personalegodet i skat, hvilket medfører tilsvarende større nettoløn. Arbejdsgiveren har den samme omkostning, kr , uanset om der er tale om bruttotræk eller nettotræk. Som fastslået ovenfor er personalegoder skattepligtige, så hvorfor overhovedet begynde at tale om personalegoder som bruttotrækordninger? Indledningsvist kan problematikken illustreres ved næste forenklede 5 eksempel: A er bagersvend og ansat hos bagermester B. Lad os antage, at A af arbejdsgiveren får lov til at tage brød med hjem til privat forbrug mod tilsvarende at gå ned i løn før skattetræk - det vil 4 I denne forbindelse omfatter begrebet skat arbejdsmarkedsbidrag og A-skat, der begge trækkes af arbejdsgiveren forinden udbetaling af løn til den ansatte. 5 Med forenklet menes, at der ikke tages udgangspunkt i reglerne for skatteberegningen jf. kildeskatteloven (KSL) eller anden skattelovning, der måtte forhindre bruttotræk. 17

18 sige som en bruttotrækordning. A's årsløn før brød er kr og værdien af brødet kan opgøres til kr skatteprocenten sættes 50%. A's lønseddel for hele året vil se således ud: Årsløn før bruttotræk Bruttotræk af brød Til beskatning Kildeskat, 50% Udbetalt løn for året Værdi af brød Løn og personalegode i alt Ved opgørelse af A's indkomst for året, vil den selvangivne indkomst og skatteberegningen komme til at se således ud: Lønindkomst Værdi af personalegode Beskatningsgrundlag Indkomstskat heraf, 50% Betalt kildeskat Restskat Efter opgørelse af A's indkomst og skatteberegning ses det, at A har en restskat på kr A havde i løbet af året en nettoværdi af løn og personalegode på kr Efter betaling af restskatten har A kr tilbage, hvilket nøjagtigt svarer til det A ville have fået udbetalt i løn, hvis ikke der var foretaget bruttotræk af brødet (50% af = ). A er med andre ord hverken blevet rigere eller fattigere ved, at hans personalegode - brødet - er blevet kørt som bruttotrækordning, idet personalegodet er skattepligtigt. Lad os nu antage, at der i skattelovgivningen er en bestemmelse om, at brød ikke beskattes til markedsværdien, men for eksempel kun til halvdelen. I så fald vil opgørelsen af A's selvangivne indkomst og skatteberegningen se således ud: 18

19 Lønindkomst Værdi af personalegode, 50% af Beskatningsgrundlag Indkomstskat heraf, 50% Betalt kildeskat Restskat Nu får A kun en restskat på kr , og efter betalingen af denne, har A nu kr tilbage. Havde A ikke fået personalegodet som bruttotrækordning, ville han stadig kun have haft kr Kombinationen af bruttotrækordningen og begunstigelsen af brød i skattelovgivningen har således givet A en gevinst på kr Generelt kan man derfor konstatere, at såfremt et personalegode begunstiges skattemæssigt, vil der for den ansatte være en fordel i, at personalegodet er etableret som bruttotrækordning. Den skattemæssige begunstigelse opstår i følgende tilfælde hvis: Personalegodet ved indkomstopgørelsen skattemæssigt værdiansættes lavere end markedsværdien, idet lønnen altid værdiansættes til markedsværdien. Personalegodet ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtigt, idet lønnen altid er arbejdsmarkedsbidragspligtig. Personalegodet er momsmæssigt fradragsberettiget for arbejdsgiveren, idet lønnen, der ikke er momspligtig, erstattes af et personalegode, der er momspligtig. Personalegodet ikke er lønsumsafgiftspligtigt, idet lønnen er lønsumsafgiftspligtig. 19

20 Grunden til at visse personalegoder er skattemæssigt begunstigede, bunder hovedsageligt ud i to forhold, der gør sig gældende 6. For det første har skiftende regeringer i årenes løb via lovgivningen valgt at fremme bestemte formål af samfundsmæssig interesse, og har dermed skabt skattebegunstigelse for visse personalegoder. Det kan for eksempel være hjemme-pc (mere herom i næste afsnit 5.2), bredbåndsforbindelser, sundhedsbehandlinger- og forsikringer, uddannelse og så videre. For det andet har man ønsket at lette de administrative byrder for såvel borgere, virksomheder og skattemyndigheder, ved at forenkle opgørelse og værdiansættelse af visse personalegoder, og derved spare en masse ressourcer Hvilke personalegoder kan med fordel etableres som bruttotrækordning? Som det under 4.1 i sidste afsnit på side 14 blev anført, så værdiansættes personalegoder til markedsværdien, med mindre andet følger af andre bestemmelser i LL eller af praksis i øvrigt. For en oversigt over disse henvises der til Appendix A. I dette afsnit vil der blive set nærmere på udvalgte personalegoder ud fra de fire tilfælde, hvor der opstår skattemæssig begunstigelse - jævnfør ovenfor. I eksemplerne ses der indtil videre bort fra de betingelser som SKAT måtte stille til etablering af bruttotrækordninger. En analyse heraf følger senere i afsnit 6 side Personalegoder der værdiansættes lavere end markedsværdien Som et eksempel på et personalegode der ikke beskattes til markedsværdien kan nævnes fri telefon. Af LL 16, stk. 3 fremgår det, at fri telefon (nr. 3. i stk. 3) ikke omfattes af grundbeløbet på kr (jævnfør 3. punktum i stk. 3). Værdien af fri telefon fastsættes årligt af SKAT - senest i SKM SKAT for Værdien for 2007 udgør kr , hvilket i øvrigt har været en uændret værdi i en længere årrække. Værdien er den samme, uanset hvor 6 Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet m.fl., december 2006, p Grundbeløbet (betegnes også som 'bagatelgrænsen') udgør i 2007 kr

21 mange telefonabonnementer arbejdsgiveren stiller til rådighed for den ansatte, men vil ikke skulle sættes højere end arbejdsgiverens faktiske udgift. Det vil med andre ord sige, at hvis den ansattes telefonudgifter som udgangspunkt er mindre end kr pr. år, så vil der ikke være nogen fordel ved bruttotrækordningen, idet bruttotrækket modsvares af beskatningen af fri telefon. Den ansatte kan også selv betale en del af udgiften ved betaling til arbejdsgiveren - såkaldt egenbetaling. I så fald vil egenbetalingen fragå i det beløb, der beskattes som fri telefon. Egenbetalingen sker endvidere netto - det vil sige efter skattetræk - og er således ikke en bruttoordning. Arbejdsgiveren har oplysningspligt om beløbet for fri telefon, men skal ikke indeholde A-skat af fri telefon 8. Den ansatte skal herefter på sin selvangivelse angive beløbet for fri telefon, men har mulighed for at fratrække husstandens privat afholdte telefonudgifter i den skattepligtige værdi. Ifølge LL 16, stk. 13 er datakommunikation til den ansattes private computer betalt af arbejdsgiveren fritaget for beskatning, såfremt den ansatte har adgang til arbejdsgiverens netværk. Her følger et beregningseksempel for en ansat, der af sin arbejdsgiver får tilbud om at få betalt sine private telefonudgifter mod tilsvarende at gå ned i løn. Eksemplet viser tre situationer. Den første situation er før tilbuddet og den anden efter tilbuddet. I disse to situationer forudsættes det, at den ansatte har to telefonabonnementer - en fastnet med en årlig udgift på kr samt en mobiltelefon med en årlig udgift på kr pr. år - arbejdsgiveren vil betale for begge disse telefonabonnementer mod lønnedgang. I situation tre vil der endvidere blive taget højde for, at den ansattes ægtefælle får sig en mobiltelefon med en årlig udgift på kr , og som betales privat. Fælles for alle tre situationer forudsættes det endvidere, at den ansatte marginalt beskattes af sidst tjente krone med ca. 64% 9 : 8 Idet der er tale om B-indkomst - jævnfør LønLeksikon 2005 p Se fodnote 1 samt Appendix B, hvor beregningen af marginalskatten er vist. 21

22 Situation 1 Situation 2 Situation 3 Den ansattes husstands private udgift til telefon Bruttotræk for personalegode Beskatning af fri telefon Fradrag for telefonudgifter betalt privat Beskatningsgrundlag Marginal skat heraf, 64% Privat udgift til telefon Lønnedgang i form af bruttotræk Skattebesparelse Nettoudgift Eksemplet viser i situation 1, at den ansatte før bruttotrækordningen betaler for sine telefonabonnementer privat - i alt kr som således er husstandens nettoudgift. I situation 2 betaler arbejdsgiveren nu for den ansattes telefonabonnementer mod bruttotræk i lønnen, og samtidig beskattes den ansatte af fri telefon. I denne situation udgør husstandens nettoudgift kr , og i forhold til situation 1 sparer husstanden kr , hvilket præcist svarer til marginalskatten af den indkomstnedgang, den ansatte har. I situation 3 - hvor det forudsættes at den ansattes ægtefælle får sig en mobiltelefon - ses det, at den ansatte i forhold til situation 1 sparer kr. 880, hvilket svarer til nedgangen i marginalskatten kr fratrukket omkostningen - kr til den ekstra telefon i husstanden. Der opstår således en skattemæssig fordel for den ansatte, såfremt denne får sin telefon betalt af arbejdsgiveren mod bruttotræk, idet beskatningsværdien af fri telefon er mindre end den faktiske værdi af telefonudgifterne. Slutteligt skal det bemærkes vedrørende ovenstående eksempel om fri telefon, at der også er en momsmæssig fordel, hvilket der ikke er taget højde for i eksemplet, da eksemplet drejer sig 22

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode

Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode Bruttotrækordning med et udvalgt personalegode Af: Adnan Fejzic Vejleder: John Engsig 1 Indholdsfortegnelse 1 Resume...4 2 Forord...6 3 Disposition af afhandlingen...7 4 Indledning...8 4.1 Problemformulering...9

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING

FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING 3. februar 2006 Af Frithiof Hagen, direkte telefon 33557719 FRYNSEGODER: FORTSAT VÆKST OG SKÆV FORDELING Resumé: Det samlede offentlige provenutab som følge af skattesubsidierede frynsegoder er i en statusrapport

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut

Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 26. april 2010 Copenhagen Business School, 2010 Juridisk Institut Personalegoder Den skattemæssige behandling af udvalgte personalegoder Udarbejdet af: Lone Andersen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG SKATTEMINISTERIET NOVEMBER 2004 I. INDLEDNING I.1. Baggrund.

Læs mere

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS

Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 1 Fribolig udnyttelse af ret til fribolig en skattepligtig løbende ydelse TfS 39388 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 3/12 2008, jf. tidligere TfS 2007, 423

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Cand.merc.aud. Vejleder: Jane Bolander. Beskatning af: Hjemme-pc, kommunikationslinier og sundhedsudgifter

Cand.merc.aud. Vejleder: Jane Bolander. Beskatning af: Hjemme-pc, kommunikationslinier og sundhedsudgifter Juridisk Institut Hovedopgave Cand.merc.aud Opgaveløser: Betina Frydberg Houe Vejleder: Jane Bolander Beskatning af: Hjemme-pc, kommunikationslinier og sundhedsudgifter Handelshøjskolen i Århus 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen

Personalegoder. Fra en medarbejders perspektiv. Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen. Vejleder Henrik Nielsen Personalegoder Fra en medarbejders perspektiv Udarbejdet af Thomas Corvinius Andersen Sofie Lindegaard Jacobsen Vejleder Henrik Nielsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Indledning med beskrivelse af problemstilling...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Beskatning af udvalgte personalegoder

Beskatning af udvalgte personalegoder Beskatning af udvalgte personalegoder Forfatter: Pernille Doktor Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Cand. Merc. Aud. Afleveret d. 15. september 2011 Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fra 1. januar 2013 ændrer Skat grundlaget for beskatning af at have fri bolig stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Nu skal markedsværdien afgøre skatten. Det ville

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 19. december 2011 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere