UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG"

Transkript

1 UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

2

3 AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst

4 MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 7 Perspektiv og potentiale 8 Processen Når genbrug betaler sig 10 Genbrug og upcycling 10 Livscyklusanalyse 11 Design ved hjælp af materialer 12 Huset To containere og et mellemrum 16 Huset i haven 16 Materialer og metoder Fra container til hus 20 Genbrugsmateriale fra inderst til yderst 21 Finurlig snusfornuft 23 Hus på skruer 23 Materialer med gode historier 23 Gulv af kork og væg af plastik 24 Yderliggående vinduer 25 Genbrug på flere niveauer 25 Livet i huset CO2-reduktion og arkitektonisk kvalitet 31 Husets CO2-profil 32 4 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

5 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 5

6 MINICO2 HUSENE STEENSAGER STEENSAGER Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus Tradition Fornyelse Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2 Typehuset BØJDENVEJ 6 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

7 MINICO2 HUSENE På en grund lidt vest for Nyborg har Realdania Byg udviklet og opført seks nye enfamiliehuse. De hedder Mini- CO2 Husene og har det til fælles, at de alle er enfamiliehuse, de er mellem 135 og 150 kvadratmeter store, og opføres indenfor en almindelig økonomi, sådan at de nu er klar til at blive solgt til helt almindelige familier. Nok så vigtigt har de seks huse også det til fælles, at de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk mens de adskiller sig fra hinanden, ved at gøre det på hver sin måde. Det er ikke gjort før herhjemme. Nyt er det også at målrette hvert hus en særlig parameter i forhold til, hvor vidtgående det er muligt at reducere CO2-udledningen. I hvert enkelt projekt skrues altså op for et afgrænset felt, mens de øvrige parametre holdes indenfor gældende bygningsregler. Det betyder, at det bliver muligt at vurdere vægten af de forskellige parametre, målt op mod hinanden. CO2-udledning falder i forskellige perioder i en bygnings levetid, nemlig i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold. Der udledes med andre ord både CO2, når huset bygges, og når mennesker bor i det og bruger vand, varme og el. Derudover udledes CO2, når huset løbende vedligeholdes, og når det undergår væsentlig bygningsændringer i løbet af hele dets levetid, og endelig betyder det også noget for CO2-regnskabet, når huset efter endt brug skal bortskaffes. SEKS HUSE SEKS ERFARINGER Det første hus, Upcycle House, retter fokus mod anlægsfasen og undersøger, hvor meget CO2, der kan spares ved udelukkende at bruge genbrugsmaterialer, eller helst upcyclede materialer, til opførelsen. Intentionen i de to såkaldt Vedligeholdelsesfri Huse er, som navnet antyder, at opføre huse, der ikke kræver vedligeholdelse i de første 50 år, og 0,7 kg 5 kg UPCYCLE HOUSE vs REFERENCEHUS CO2-udledningen fra Upcycle House s materialeforbrug til konstruktionen er 86 % mindre end referencehusets. Konstruktionen i Upcycle House udleder over en periode på 50 år kun 0,7 kg CO2/m2/år mod referencehusets 5 kg CO2/m2/år (se side 32). UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 7

8 MINICO2 HUSENE som ydermere har en levetid på ikke mindre end 150 år. Det er ambitiøst og skal lykkes ad to veje; den ene går gennem at opføre et hus af traditionelle materialer, som har været afprøvet og bevist deres værd gennem århundreder, mens den anden vej bryder ny grund ved at bygge huset af dagens og morgendagens materialer. Levetid er en meget væsentlig faktor, når man taler om at reducere CO2-udledning, for hvis et hus kan stå i 150 år, svarer det til to- tre gange levetiden for et almindeligt enfamiliehus og dermed lige så mange gange sparet CO2. Det Foranderlige hus tager fat på den udfordring, at et hus typisk gennemlever mange ombygninger i løbet af sin levetid, i takt med at familien vokser, og nye behov opstår. Hver gang materialer udskiftes, og der bruges energi på selve ombygningen, udledes CO2. For at imødegå det, er det Foranderlige Hus meget tilpasningsdygtigt og kan f. eks. ved hjælp af skydedøre ændre funktioner og indretning, uden brug af destruktive metoder med byggerod til følge. Endelig er der i Kvotehuset lagt op til, at det er beboerne, der skal i spil. Erfaringer viser, at netop de er den helt store joker, når det gælder CO2-udledning, og kan alt efter adfærd påvirke energiforbruget med en faktor 3, både op og ned. Kongstanken er, at Kvotehuset på tre niveauer opfordrer beboerne til en fornuftig adfærd i CO2- mæssig forstand. Dels gennem sit design, og iboende teknologi, dels ved ganske kontroversielt at introducere Hvis vi skal kunne håndtere klimaforandringer, er vi nødt til at finde ud af, hvad nyt byggeriet kan bidrage med. Hidtil har vi været gode til at få styr på energi til opvarmning, men det er måske problematisk, fordi man risikerer at glemme de øvrige forhold i byggeriet, som udleder CO2, som også er vigtige, når man fokuserer for meget på en parameter og byggeri er jo en enormt kompleks proces. Her kan Mini-CO2 Husene måske være et værdifuldt bidrag. en kvote, der sætter en grænse for mængden af CO2, beboerne kan udlede pr. måned. Det skal forstås som en slags budgetkonto, der skal hjælpe beboerne med at fastsætte en ramme for energiforbruget, og når kvoten er brugt, gør husets tekniske systemer opmærksom på det. Tanken er, at man på denne måde kan skabe eftertanke og skære unødigt overforbrug væk. Mens de fem første huse altså er eksperimenter, som i ekstrem grad undersøger hvert sit aspekt af CO2-udledning, er det ambitionen, at man i det sjette og sidste samler og balancerer erfaringerne og resultaterne fra alle de foregående huse, for så på almindelige kommercielle vilkår og indenfor en almindelig økonomisk ramme at udvikle et MiniCO2 Typehus med mindst muligt CO2-fodaftryk og bredest mulige arkitektoniske appel. PERSPEKTIV OG POTENTIALE Det er Realdania Bygs mål, at projektet vil række ud over de seks konkrete huse, Jørgen Søndermark, Realdania Byg og at det dermed vil komme andre end de seks familier, der vælger at købe husene, til gode. Erfaringerne er derfor i samarbejde med SBi efterfølgende blevet ekstraheret ud af den konkrete kontekst og brugt til at udpege generelt anvendelige veje for byggeriet til at reducere CO2-fodaftrykket. De gode ideer er samlet i et fælles baggrundsdokument, der stilles til rådighed for den danske byggebranche via Realdania Bygs hjemmeside. Det indeholder konkrete ideer til, hvordan man sparer CO2, og samler alle de afledte ekstra kvaliteter og værdier, der er et produkt af tankerne om at reducere CO2: Væksthus, svalekammer, fleksibilitet, holdbare materialer og ikke at forglemme den ekstra tid, som boligejeren får til rådighed, når han bor i et hus, hvor der ikke skal males vinduer eller skiftes tagsten de første 50 år. 8 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

9 Fordeling af af energiforbrug i et typisk i et typisk parcelhus parcelhus KWH/M2/ÅR 120 Energiforbrug til materialer 100 Energiforbrug til drift Fordeling af CO2-udledning i et typisk parcelhus Fordeling af CO2-udledning i et typisk parcelhus Opførelse af bygning, total Udskiftning af bygningsdele End of life El til bygningsdrift Varmebehov ENERGI + Udvikling og tid i fordelingen af energiforbrug fra henholdsvis materialer og drift. Figuren viser, at mens energiforbruget til boligernes opvarmning er støt faldende, er energiforbruget bundet i de byggematerialer, huset er bygget af, konstant. Det er forventeligt, at CO2-udledningen vil følge et tilsvarende forløb. Det er denne del, dette projekt har fokus på. Fordelingen af CO2-udledning i et typisk parcelhus. Figuren viser, at med det nye bygningsreglement, der træder i effekt i 2015, udgør den del af et parcelhus CO2-udledning, som er knyttet til byggematerialer (opførelse, udskiftning af bygningsdele og nedrivning), knap 40 %. UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 9

10 PROCESSEN PROCESSEN NÅR GENBRUG BETALER SIG Upcycle House er udviklet og tegnet som en moderne og nyskabende ramme, med tilslag af gode gamle dyder, om en families hverdagsliv. Huset er opført af gode og sunde materialer, og alle materialer, fra inderst til yderst, er genbrug. Hvorfor bygge et nyt parcelhus af genbrugsmaterialer, vil nogle måske spørge, men spørgsmålet burde i virkeligheden lyde: Hvorfor egentlig ikke? Genbrugsmaterialer bliver allerede produceret i stor stil, de er tilgængelige, og de sparer miljøet for mange tons CO2. Beregninger af Upcycle House materialer viser således, at det kan spare miljøet for op til 86 % CO2 i forhold til et hus opført på traditionel vis af nye byggematerialer. Forklaringen er den simple, at materialerne allerede indgår i kredsløbet og derfor allerede har betalt CO2-regningen én gang, da de blev produceret som nye. FAKTA LCA bruges til at vurdere et materiale eller en bygningsdels indvirken på miljøet i hele levetiden fra råmateriale, over produktion og drift til den endelige bortskaffelse, og i analysen undersøger man syv forskellige faktorer, hvoraf CO2 er den vigtigste, fordi den har afgørende betydning for klimaforandringer og global opvarmning. Life Cycle Costing kan bruges til at beregne en bygnings samlede omkostninger i hele dens levetid, og her er det f.eks. muligt at analysere, om det giver økonomisk mening at skifte en komponent mange gange i løbet af bygningens levetid, eller om det er en bedre ide at bruge komponenter af bedre kvalitet fra begyndelsen, selv om det giver en større udgift i anlægsfasen. Med det tal i baghovedet siger det sig selv, at det kan få stor betydning for hele landets CO2-udledning. Set i et samfundsøkonomisk perspektiv giver det også god mening at huske på, at enfamiliehuset stadig er danskernes foretrukne boligform hele 70 % af befolkningen over 15 år udtrykker således ønske om at bo i eget hus, med egen have. Det betyder, at der med ret stor sikkerhed også i fremtiden vil blive bygget nye enfamiliehuse i Danmark, og potentialet ved at bygge af genbrugsmaterialer kan altså tænkes at være betydeligt. GENBRUG OG UPCYCLING De fleste har sikkert en ganske god forestilling om, hvad begrebet genbrug eller recycling betyder; en gammel balkjole får nyt liv på dansegulvet; en antik stol, købt på loppemarked flytter ind i en ny stue; vingetegl fra en gammel bygning tages ned og bruges på et andet hus. Her er der tale om genanvendelse af materialer i deres oprindelige form, der integreres i nye sammenhænge, og som sådan, om den simpleste form for genanvendelse. Men der findes også en mere sofistikeret form for genanvendelse, nemlig upcycling, som bedst kan oversættes med ordet forædling. Upcycling dækker over den proces, der omdanner affaldsprodukter eller ubrugelige materialer til nye produkter og materialer af højere værdi. Dette står således i kontrast til et andet nyt begreb, downcycling, som betyder nedbrydning og forringelse af materialer, som f.eks. en betonvæg, der efter endt brug knuses og bruges som vejfyld. 10 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

11 Upcycling er inspireret af tankerne om Cradle to Cradle, der går ud på at skabe produkter, som kan skilles ad igen efter endt levetid, således at de enkelte materialekomponenter kan indgå i nye materialekredsløb. Upcycling tager sigte på at forædle materialer og råstoffer, som allerede er brudt og er i omløb, og dem er der enorme mængder af, hvilket verdens bugnende lossepladser tydeligt vidner om. Der produceres ikke mindre end 1,3 milliarder tons affald globalt om året, og upcycling kan således også være et bidrag til løsning af verdens affaldsproblemer, hvis man begynder at se på affald som en direkte ressource. Selv om det måske kunne lyde sådan, er upcycling er ikke ren fremtidsmusik, og der findes både virksomheder, der laver upcyclede materialer som en biproduktion ved siden af deres konventionelle produktion for at løse egne affaldsproblemer, og virksomheder for hvem det er deres egentlig mission. Vi troede oprindeligt, at de 65 % sparet CO2 var urealistisk højt sat, men da vi regnede hele projektet igennem, viste det sig, at vi havde knap 86 % bedre CO2-regnskab end et referencehus. Med det i baghovedet undrer vi os over, at der ikke er mange andre, som arbejder med dette. Hvorfor indgår det ikke i alt, hvad vi laver som arkitekter, og hvorfor indgår det ikke i Bygningsreglementet, at en vis procentdel af byggematerialerne skal være genbrug? LIVSCYKLUSANALYSE Det store spørgsmål er om alle upcyclede materialer er lige gode, om de er til at få fat på, eller om de skal transporteres fra den anden side af kloden, og dermed om de er fornuftige set i CO2-mæssig forstand og overhovedet økonomisk realistisk at bruge. Besvarelsen af disse spørgsmål udgør bogstavelig talt hele fundamentet i Upcycle House og er gået forud for selve designprocessen. Ambitionen har været, at Upcycle House skal være inderst-til-yderst-genbrug, og arkitekterne har derfor som første del af Anders Lendager, Lendager Arkitekter projektet, inden der overhovedet blev tegnet en streg, gennemført en såkaldt desk top analyse af eksisterende viden for at finde frem til upcyclede og genbrugsmaterialer, som dernæst er organiseret på en bruttoliste for at skabe overblik over mulighederne. Næste øvelse har handlet om at beregne og sammenligne, hvad det vil betyde for CO2-udledningen at bruge f.eks. en facadebeklædning af aluminiumtyndplade, hvad enten den var produceret som upcyclet materiale eller som ny facadeplade af nyudvundet aluminium. Eller hvad det vil betyde UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 11

12 -34 % Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år -CO2-8 % +CO2 63 % 4,3 tons 11,8 tons Terrændæk Ydervægge Tag PROCESSEN Indervægge Indvendige overflader VVS og el Fra affald til byggematerialer - eksempler på upcyclede materialer anvendt i Upcycle House at erstatte den traditionelle mineraluldsisolering, som kræver mindre produktionsenergi, f. eks. papir-, hør- eller træuldisolering. Derefter er den samme beregning foretaget for alle byggematerialer, der skal bruges til at bygge et udsnit af et hus på 1 kvadratmeter, og denne beregning har umiddelbart vist, at det ville være muligt at spare 65 % CO2 i forhold til et referencehus, bygget af traditionelle materialer. For at blive klogere på, om besparelsen er realistisk, har arkitekterne i et samarbejde med SBi og DTU analyseret materialerne ved hjælp af to analysemetoder, nemlig Life Cycle Analysis og Life Cycle Costing. Analyserne har tydeligt dokumenteret, at arkitekternes første beregning ikke var for optimistisk snarere tværtimod. En beregning af hele projektet har således vist sig, at Upcycle House sparer 86 % CO2 i forhold til et tilsvarende referencehus. Desuden har de kunnet konkludere, at miljømæssigt fornuftige valg også resulterer i en økonomisk fordel, fordi det er billigere at opføre huset af genbrugsmaterialer. DESIGN VED HJÆLP AF MATERIALER På sin vis er Upcycle House skabt bagvendt, i forhold til, hvordan et hus normalt designes. Selvfølgelig har byggeprogrammet og den økonomiske ramme udgjort de overordnede styrende parametre. De foreskrev blandt andet, at Upcycle House ikke måtte ligne et sammenflikket klondykehus, i stil med favellaernes slumbebyggelser, men derimod skulle appellere alment og bredt, med en tidssvarende arkitektur, som enhver familie kunne se sig selv i. Det skulle med andre ord ikke ligne genbrug det skulle bare være genbrug. I den kreative designproces er en vurdering af materialernes CO2-regnskab og deres genbrugskvaliteter gået forud for deres æstetiske kvaliteter, selv om æstetikken naturligvis i sidste ende også har haft betydning for de endelige valg. Det har betydet, at arkitekterne har arbejdet tæt sammen med den ph.d-studerende, der har lavet LCA-beregninger på de materialer, som arkitekterne løbende foreslog. Faktisk kunne han nedlægge veto mod et materiale, som arkitekterne havde udvalgt, fordi de syntes, at det var flot Facedebeklædning -58 % Gulve -58 % Plast Korkpropper 2 % 20 % 15 % Fundamenter -34 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år Indvendige overflader -58 % -CO2 4,3 tons Tagbeklædning Lofter og vægge Brugt gips -8 % VVS og el +CO2 63 % 11,8 tons Korkgulv 2 % 20 % 15 % Fundamenter -34 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år Indvendige overflader -58 % -CO2 4,3 tons Isolering Avis/papir -8 % VVS og el +CO2 63 % 11,8 tons Aluminiumsplader 2 % 20 % 15 % Fundamenter -34 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år Indvendige overflader -58 % -CO2 4,3 tons -CO2 4,3 tons Indervægge, gulve Genbrugstræ 11,8 tons UPM Profi-facade 2 % 20 % 15 % Fundamenter -34 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år Indvendige overflader Genbrugsaluminium +CO2-8 % VVS og el -8 % VVS og el +CO2 63 % 63 % 11,8 tons Gipsplader 2 % 20 % 15 % Fundamenter -34 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader -8 % VVS og el 63 % Papirisolering OSB-plader 12 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

13 og havde egenskaber, som andre materialer ikke havde, hvis analysen viste, at det var skidt i forhold til CO2-regnskabet. I løbet af denne valideringsproces er det også blevet klart, at flere af de materialer, som ifølge producenterne selv er bæredygtige alternativer til konventionelle materialer, ikke nødvendigvis er det hele vejen igennem; som f.eks. et glasmateriale, der godt nok er produceret af genbrugsglas, men den gas, der bliver brugt til at ekspandere glasset med, har vist sig at være noget skidt, der belaster CO2-regnskabet. Andre materialer, som egentlig er i orden i forhold til at spare CO2, er blevet dømt ude, hvis de produceres for langt fra Danmark transport udleder som bekendt CO2 i store mængder, hvad enten den foregår ad motorvej eller i luften. Udviklingen af Upcycle House har naturligvis ikke kun handlet om valg af materialer, men det har tydeligt smittet af på designprocessen og betydet, at der er opstået nye løsninger og inddraget materialer med en anderledes æstetik i designet. Upcycle House vs vs Referencehus 4 3 KG CO 2 /M 2 /ÅR I 50 ÅR 2 1 Upcycle House Referencehus OPFØRELSE AF BYGNING TOTAL UDSKIFTNING AF BYGNINGSDELE END OF LIFE Upcycle House: CO2 fordelt på bygningsdele i 120 år Upcycle House: CO 2 fordelt på bygningsdele i 120 år -58 % -CO2 4,3 tons -34 % +CO2 11,8 tons 2 % 20 % 15 % Fundamenter % ENERGI + 63 % Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige overflader VVS og el Upcycle House har en lav CO2-belastning fra konstruktionen i forhold til et almindeligt typehus. Det skyldes, at brugen af upcyclede materialer i konstruktion ikke indebærer så stor en CO2-belastning som nyproducerede materialer. I figuren øverst kan man se CO2-bidragene fra de materiale-relaterede livscyklusfaser i Upcycle House og et referencehus (se side 32). Brugen af træ bidrager med en CO2-gevinst i en livscyklusvurdering af bygningen. Det er derfor, at udskiftningerne i Upcycle House sparer CO2 i det samlede regnskab. Til gengæld udledes alt CO2 en, som er bundet i træet, hvis træet forbrændes, når bygningen rives ned. Det er derfor, at End-of-Life er relativt høj for Upcycle House. I figuren nederst kan man se bygningsdelenes CO2-udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse, der for Upcycle House s 120-årige levetid samlet set er 7,5 tons CO2, svarende til 58 kg CO2/m2. UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 13

14 PROCESSEN Konceptet i upcycling er startet med at validere brugen af et givent materiale, og så har vi designet huset bagefter, og jeg vil godt stå ved, at jeg flere steder whar sat materialernes egenskaber over æstetikken. Alligevel ligner det jo bare et almindeligt hus, og nogle vil måske spørge: hvor er det nye hvor kan man se upcyclingen? Det er jo netop en af de vigtige pointer, at huset ikke skal ose demonstrativt af genbrug, det må meget hellere glide naturligt ind i helheden. Anders Lendager, Lendager Arkitekter 14 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

15 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 15

16 HUSET HUSET TO CONTAINERE - OG ET MELLEMRUM Den enkleste måde at skabe rum er at skubbe to massive bygningselementer fra hinanden, så der opstår et mellemrum, under et samlende tag, og det er netop hovedgrebet i Upcycle House. De to containere er simpelthen trukket så langt fra hinanden, at husets grundplan er blevet omtrent kvadratisk, og det er blandt andet gjort for at give plads til et forældresoveværelse, som ikke kan rummes inden for containernes afgrænsning. Det kan derimod entréen, de tre børneværelser, badeværelse, bryggers og svalekammer, hvis funktioner og proportioner egner sig til containernes moduler. Dette enkle greb har frem for alt resulteret i et stort og højloftet spise- og opholdsrum, der fungerer som husets samlingssted, i åben forbindelse med køkkenet. Opholdsrummets generøse størrelse og proportioner skaber en dynamisk kontrast til de mere kompakte rumligheder i containerne. Det nyder desuden godt af den skrå tagflade, der hæver sig mod vest i fem meters højde og giver plads til et vindue i tagets lodrette flade, som sender lys ned i spisestuen i midten af det forholdsvis dybe hus. Resultatet er et hus, som er kompakt og rummeligt på én gang her er ikke meget spildplads og gangarealer, der ikke kan bruges til andet, for der er direkte adgang fra alle værelser til opholdsrummet. Og fra køkkenet og bryggers er der direkte adgang til et væksthus, der ligger langs hele husets facade mod øst som en integreret del af selve huset. Væksthuset forlænger havesæsonen og haven ind i huset og kan både bruges til at opholde sig i, når den første forårssol lokker, til at dyrke bær og grøntsager hen over sommerhalvåret og til at tørre tøj hele året. Endelig gemmer huset også på et rum, som er en genoplivning af en god gammel dyd, nemlig et svalekammer eller viktualierum, til opbevaring af de hjemmedyrkede grøntsager hen over vinteren under optimale betingelser køligt og mørkt. I sig selv har det ikke meget med tankegangen bag upcycling at gøre, men er en rumlig kvalitet, som er opstået som en naturlig del af intentionen om at spare CO2. HUSET I HAVEN Huset ligger på en hjørnegrund. Mod adgangsvejen er huset trukket omtrent så langt op, som byggelinjen tillader, og her tegner Upcycle House sig med sin skrå taglinje og den ene del af facaden med beklædning af aluminium, der er monteret med vandret bølgemønster, hvorpå to vinduer nærmest synes at være klistret fast. Facaden mod nabohuset vest for Upcycle House er lav, med vandret tag, og gemmer på den ene af de to containere, beklædt af sorte facadeplader. Den mørke bygningskrop er forsynet med en solafskærmning, der skærmer indgangsdøren og den smalle terrasse, som løber langs hele husets vestfacade, og om hjørnet mod syd. Her åbner facaden sig med et stort glasparti, der kan skydes til side, mod en bred terrasse og den sydvendte have, hvor der er plads til leg og afslapning. Facaden mod øst domineres helt af væksthusets store sammenhængende glasfacade. OPSTALT VEST 1:250 OPSTALT SYD 1: UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

17 N Værelse m² Værelse m² Entré 3.07 m² Wc / bad 6.37 m² Stue m² Spisestue m² Soveværelse m² * Værelse m² Køkken 10.8 m² Væksthus m² 1:100 Huset er placeret på grunden, så det efterlader en stump forhave og plads til at parkere cykler og måske en genbrugt bil men også til beholdere til affaldssortering. I haven er der i lighed med resten af huset tænkt over, hvordan ressourcerne bedst udnyttes og genanvendes, mens affaldet minimeres. Haven kan derfor betragtes og bruges som et ressource reservoir, der skal give større forståelse for tilvejebringelsen af råvarer. Derfor foreslås der anlagt køkkenhave i forlængelse af væksthuset, og et regnvandsanlæg, der tager imod afvandingen fra det skrå tag og leder det til et lille regnvandsbassin i den sydlige del af haven, hvor frugttræer danner rum og giver skyggemuligheder. OPSTALT NORD 1:250 OPSTALT ØST 1:250 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 17

18 18 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE HUSET

19 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 19

20 MATERIALER OG METODER MATERIALER OG METODER FRA CONTAINER TIL HUS Det helt centrale materiale i Upcycle House er genbrugt stål, i form af to brugte High- Cube skibscontainere. De udgør både på det konkrete og på det idébærende plan udgangspunktet for hele projektet, idet de oprindeligt satte tankerne i gang hos Lendager Arkitekter og i dag fungerer som husets primære bærende konstruktion. Ideen til at bruge containere til at bygge af opstod, fordi der er et misforhold i importen og eksporten mellem Asien og Europa, som betyder, at containere i tusindtal står og fylder op i europæiske havne. De kan derfor erhverves forholdsvis billigt, og det har mange andre da også gjort, før bygherren og arkitekterne bag Upcycle House begyndte at tænke i de baner; både boliger til hjemløse og skæve eksistenser og regulære bykvarterer med etageblokke med studielejligheder har allerede set dagens lys. Det nye er at betragte containere som en CO2-mæssig bæredygtig bygningsdel. Den kan ses som et byggemateriale, der ikke længere bliver brugt til sit oprindelige formål, som har betalt sin indlejrede CO2-belastning af på regnskabet, og som desuden ville blive smeltet om, hvis den ikke, som nu, har fået og genereret ny værdi som bærende konstruktion i Upcycle House. Inden de er nået så langt, blev containerne i løbet af bare en måned forberedt og tildannet på entreprenørvirksomhedens fabrik i Ringsted. Allerførst blev der skåret huller til døre, vinduer og til køkken, samt lavet forstærkninger Første spadestik til opførelsen af fremtidens parcelhus skete overraskende med en vinkelsliber i en lade hos EVD Ejendommes bygninger i Ringsted langt fra grunden i Nyborg. Her ses den ene af de to containere, der kom til at indgå i Upcycle House. De følgende måneder blev de to containere grovindrettet i ladens varme, inden de blev flyttet til den forberedte grund og hejst på plads og færdigapteret. 20 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

21 ANLÆG STI TERASSE KONSTRUKTION FUNDAMENT BÆRENDE KONSTRUKTION SOKKEL / ROTTESIKRINGSPLADE GENBRUGTE BETONFLISER PLANKER AF GENBRUGT PLASTIK OG TRÆGRANULAT (UPM PROFI) GENBRUGTE SKRUEPÆLE (URETEK) 2 STK. GENBRUGTE 40-FODS HIGH-CUBE CONTAINERE NYLONPLADER FRA SKØJTEBANE GENBRUGSMATERIALER FRA INDERST TIL YDERST Sinusplader af genbrugsaluminium Papiruldsisolering af gamle aviser 45 x 50 mm lægter i genbrugstræ 45 x 195 mm træåser i genbrugstræ Facadebeklædning af presset genbrugspapir Ø 60 søjle i genbrugsaluminium Planker i genbrugsplastik og trægranulat Sternkant af presset genbrugspapir Beklædning af genbrugte lagener Termisk massevæg af dunke af genbrugsplast Genbrugte vinduespartier Isolering mod terræn af glasskumsgranulat Papiruldsisolering af gamle aviser Reglar af spånplader af affaldstræ Bordplade af brugte gulvbrædder Genbrugte køkkenelementer Genbrugte mursten Genbrugsgips af genindvundet- og industrigips Limfri OSB-Plader af genbrugstræ Fliser af genbrugsglas Korkgulv af afskårne champagnepropper Vinduer med genbrugt glas 45 x 50 mm lægter i genbrugstræ 45 x 95 mm strøer i genbrugstræ 40-fods high-cube fragtcontainer Isolering af genbrugt granuleret flamingo Sokkel af tidligere skøjtebane Punktfundament af genbrugte skruepæle UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 21

22 MATERIALER OG METODER GULVOPBYGNING OPBYGNING AF YDERVÆG TERRASSE-SØJLER INDRE FLADER VÆGBEKLÆDNING #1 VÆGBEKLÆDNING #2 OG GULVBELÆGNING SOVEVÆRELSER / STUE GENBRUGTE STÅLPROFILER SPÅNPLADER AF AFFALDSTRÆ (NOVOPAN) GENBRUGTE SØJLER GENBRUGSGIPS AF GENINDVUNDET- OG INDUSTRIGIPS LIMFRI OSB-PLADER AF AFFALDSTRÆ Hvor meget giver genbruget? I Upcycle House er CO2-aftrykket for byggefasen bragt ned med 86 % i forhold til et almindeligt typehus i samme energiklasse. Den meget lave CO2-belastning skyldes, at materialerne er genbrugte, enten direkte som brug af fejlproducerede vinduer, eller som materialegenanvendelse, som når papiraffald bruges til facadeplader eller papiruldsisolering. I valget af materialer til Upcycle House har arkitekten naturligvis forsøgt at finde de mindst belastende materialer og metoder helt generelt. Så hvor meget skyldes genbrug, og hvor meget skyldes et bedre valg af materialer? Det har SBi også undersøgt: Hvis samtlige materialer anvendtes fra nye, ville CO2-profilen fra materialerne stadig være bedre end for et almindeligt typehus. Den samlede udledning fra husets materialer ville være 3,0 i stedet for som nu 0,7 sammenlignet med referencehusets 5,0 alt målt i kg CO2/m2/år. Det vil sige, at et Upcycle House opført helt som nu, men i nye materialer, ville have en besparelse på 40 %. Når de nye materialer ville give så pæn en besparelse, skyldes det dog kun, at brugen af papiruld fortsat giver en CO2-gevinst. Hvis man udskiftede papiruldsisoleringen med mineraluld, ville husets CO2-profil faktisk ligge på niveau med referencehusets. Det kan undre, når nu der benyttes en hel del træ, og når der f.eks. er undgået brug af beton i fundamenterne. Men det skyldes den store andel metal, der benyttes i Upcycle House, især i containerne. Det trækker den anden vej på regnskabet. Det er dog ren teori at tænke sig et Upcycle House opført udelukkende i nye materialer det er næppe realistisk at forestille sig en container, der fremstilles kun til konstruktion af et hus. 22 UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE

23 BORDPLADE KØKKEN ELEMENTER KØKKEN GULVBELÆGNING KØKKEN GULVBELÆGNING BAD VÆGBEKLÆDNING VÆKSTHUS GENBRUGTE GULVBRÆDDER GENBRUGTE HVIDMALEDE ELEMENTER KORKGULV AF AFSKÅRNE CHAMPAGNEPROPPER (BLEILE) FLISER AF GENBRUGSGLAS (HISBALIT) GENBRUGTE MURSTEN (GAMLE MURSTEN) af stål der, hvor materiale var skåret væk og konstruktionen svækket. Desuden blev der gjort klar til at kunne indrette køkken i den ene container og badeværelse i den anden. Endelig blev der monteret forskalling på containerne til brug for indvendig og udvendig isolering og beklædning, inden containerne blev læsset på en blokvogn og kørt over broen til byggepladsen ved Nyborg i øvrigt fulde af byggematerialer, for containere kan jo stadig bruges til opbevaring, selv om de er på vej til at blive et hus! FINURLIG SNUSFORNUFT Entreprenøren har mere end 30 års erfaring med at bygge miljørigtigt og har på den baggrund kunnet sparre med arkitekt og bygherre, når det gjaldt om at luge ud i materialer, der brystede sig af at være CO2-venlige, men reelt ikke var det, eller fravælge materialer, der skulle sejles ind fra den anden side af jorden, og erstatte dem med materialer, der kunne skaffes lokalt. En særlig pointe er i den forbindelse, at entreprenøren tog kontakt med et nærliggende møbelfirma, som hver uge sender store mængder flamingo, der har været brugt som emballage, til et forbrændingsanlæg som affald. Entreprenøren tilbød derfor at overtage nogle læs og kørte materialet gennem en makulator, så det blev til granulat, der er lagt ud som isoleringsmateriale i byggegruben under huset, beskyttet af en membran, som samtidig sikrer huset mod radon. HUS PÅ SKRUER De upcyclede materialer findes altså allerede i jorden under huset. Fundamentet er et punktfundament af skruepæle udført delvist af genbrugsstål og med mulighed for både genanvendelse og omsmeltning, den dag huset ikke står længere. De fungerer som overdimensionerede skruer, som skrues ned i jorden, hvor de skaber bæreevne ved hjælp af såkaldte snegleflanger. Den løsning er valgt, fordi de to containeres stive konstruktion i forvejen er skabt til at støtte på få punkter i lastbilen eller på containerskibet. Når først containerne står på sine pæle, spændes resten af gulvkonstruktionen op mellem dem på tværs af huset, og dette betyder, at der er sparet mange tons beton til fundamenter og dermed CO2, for produktion af beton koster meget på den konto. MATERIALER MED GODE HISTORIER Det er nærmest lige meget, hvor blikket falder i Upcycle House, så vil det se upcyclede materialer, som ved første øjekast måske vil kræve tilvænning mens andre vil være fuldkommen usynlige for de fleste men alle rummer inspirerende og tankevækkende historier. Det begynder selvfølgelig allerede udenfor; sinuspladerne, der beklæder den ene del af facaden og taget, består af 95 % genbrugsaluminium, mens de mørke facadepaneler, der skjuler containeren, umiddelbart ligner skiffer eller en anden dyr natursten. Det er det ikke. Produktet hedder Richlite og består af papirgranulat, lavet af genbrugspapir, som presses sammen med en bioharpiks og varmebehandles. Resultatet er en såkaldt bio-komposit, der er så hårdfør, at den kan bruges til alt fra køkkenbordplader og guitarhalse, til skaterramper og facadebeklædning. Materialet blev oprindeligt udviklet til brug for den amerikanske rum- og bilindustri og må derfor formodes at kunne holde til lidt af hvert. Billigt er det ikke, men regnskabet går op, når materialets levetid og lave vedligeholdelseskrav tages med i betragtning. Også terrassedækket og solafskærmningen peger i en ny materialemæssig retning, idet brædderne består af et kompositmateriale fremstillet af to slags giftfri affaldsprodukter, nemlig 40 % cellulosemasse fra genbrugspapir og 60 % plastikpolymerer, der stammer fra produktion af selvklæbende plastiketiketter. Denne kombination skaber en vejrbestandig planke, der ifølge producenten kan tåle det meste og desuden vil kunne indgå i et forsat materialekredsløb efter endt brug. For arkitekterne eksemplificerer netop dette materiale hele tankesættet i Upcycle House; UPM-plankerne viser, at det er muligt at lave et holdbart materiale af genbrugsprodukter, som det er muligt at tjene penge på, som er prismæssigt konkurrencedygtigt, og som desuden eliminerer producentens eget affaldsproblem. Spørgsmålet om, hvordan materialet patinerer over tid, har arkitekterne imidlertid endnu til gode at finde ud af. UPCYCLE HOUSE / MINI-CO2 HUSENE 23

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Referencehus Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus A Det Vedligeholdelsesfri Hus B Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2-typehuset Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Livscyklusvurdering

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS

DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden AF BIRGITTE KLEIS DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET bedre og grønnere AF BIRGITTE KLEIS TYPEHUSET bedre og grønnere MINICO2 HUSENE INDHOLD Erfaringerne udstikker kursen Lærenemt typehus 5 Værdifuld høst af erfaringer Forudsætninger

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst

3 Eksempler. Renovering eller energirenovering? o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst 3 Eksempler o Boligblok i Langkærparken Tilst o 5 rækkehuse i Albertslund Syd o 4 parcelhuse i Tilst Ved Claus Poulsen, seniorkonsulent, AL2bolig Energirenovering af klimaskærm i Langkærparken Formål:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten

dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten dampspærre Et sammenhængende dampspærresystem bestående af membran, klæbemidler, tilbehør og monteringsanvisning m.m. At styrke kvaliteten At skabe overblik At sikre korrekt anvendelse Ordningen er trådt

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kolben 15 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. januar 2014 Til den 13. januar 2024. Energimærkningsnummer 311033525

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere