Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til skolefrugt- og grøntordningen Skoleåret Maj 2015

2 Kolofon Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og grøntordningen Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Hanne Loop Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Indholdsfortegnelse Nyt om ordningen: Indledning Formål Hvem kan søge om tilskud Hvad udbetales der tilskud til Hvor stort et tilskud udbetales Tilsagn om tilskud Ansøgningsfrister Ansøgning om tilsagn Prioritering af tilsagnsansøgninger Særlig prioritering af skoler der deltager i effektmåling og andre tiltag 7 7. Uddeling og justering af antal deltagere Rammerne for skolefrugtordninger Merværdi Udbetaling af tilskud Ansøgning om udbetaling Udbetaling Dokumentation, kontrol og sanktionering Dokumentation Kontrol Sanktion Suspension Ledsageforanstaltninger Dokumentation af ledsageforanstaltning Udbudsregler Udbetaling af tilskud til ledsageforanstaltninger Ændring af tilsagn Overdragelse af tilsagn Lovgrundlag Klagevejledning Offentliggørelse af data om støtte på Internettet Bilag I: Ikke udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, som der kan søges om tilskud til samt ledsageforanstaltninger, der stilles til rådighed BILAG II: ikke-udtømmende liste BILAG III: Ansøgere der ikke er skoler Bilag IV: Ansøgning om tilsagn til levering af skolefrugt Institution/skole BILAG V: Vigtige datoer i skoleåret

4 Nyt om ordningen: Du skal være opmærksom på, at ordningen er omfattet af EU s udbudsregler og/eller den danske tilbudslov se afsnit Det vil sige, at hvis du er en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ, skal du sikre, at dit projekt lever op til udbudsreglerne og/eller den danske tilbudslov. NaturErhvervstyrelsen har ændret praksis i forhold til, hvilken dokumentation der skal indsendes, når du søger om udbetaling af tilskud som leverandør. Du kan orientere dig om dette i afsnittet 8.1. ansøgning om udbetaling samt bilag III, ansøgere der ikke er skoler. NaturErhvervstyrelsen kan ikke regulere et privat aftaleforhold mellem tilsagnshaver og tredjemand, dvs. hvis tilsagnshaver fx er leverandør af skolefrugt- og grønt og indgår aftale med skoler vedrørende udlæg som finansieringsform, skal I være opmærksomme på, at NaturErhvervstyrelsen ikke er en del af dette privatretlige aftaleforhold. I skal derfor også være opmærksomme på, at det er tilsagnshaver, der får tilskuddet udbetalt fra NaturErhvervstyrelsen. Et tilsagn kan kun overdrages til en anden efter ansøgning fra den oprindelige tilsagnshaver. Du skal være opmærksom på, at når du søger om udbetaling, skal du sammen med ansø g- ningsskemaet vedlægge dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og/eller grønt. Skema til udbetalingsanmodning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du kan orientere dig om dette i afsnittet 8.1. Du skal være opmærksom på, at hvis skolefrugt- og grønt sælges via en frugtbod, skal du som ansøger kunne fremvise elevoversigter, så det er muligt at se, hvilke elever, der har deltaget i ordningen. 1. Indledning I denne vejledning kan du læse om retningslinjerne for tilskud til uddeling af frugt og grønt til elever på undervisningsinstitutioner. 2. Formål At spise frugt og grøntsager kan spille en vigtig rolle i kampen mod fedme og følgesygdomme som sukkersyge og hjertesygdomme. Derfor har EU-Kommissionen vedtaget en skolefrugtordning, der skal give skoleelever bedre adgang til frugt og grønt. I Danmark omfatter ordningen økologisk og konventionel frugt og grønt. Produkterne skal være friske og uforarbejdede og kan uddeles til elever i børnehaveklassen og klassetrin eller på tilsvarende niveau i andre undervisningsinstitutioner. EU medfinansierer op til 75 % af udgifterne til frugt og grønt, resten finansieres af forældre, kommuner eller private sponsorer. Da ordningens midler er begrænsede, er den bygget op som en tilsagnsordning, dvs. at ansøgere først søger om at få reserveret en del af puljen. Efter at have opnået tilsagn, kan en ansøger sætte uddelingen af frugt og grønt i gang inden for ordningens ramme r og derefter søge om udbetaling. Læs mere om skolefrugtordningen på 3. Hvem kan søge om tilskud Følgende kan ansøge om tilskud: a) Alle folkeskoler, anmeldte frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler, statsskoler, håndarbejdeskoler, gymnasieskoler, hvor der i børnehaveklassen og klassetrin 4

5 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 eller på tilsvarende niveau, undervises i overensstemmelse med folkeskoleloven eller gives en undervisning, der står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Skolefritidsordninger kan ikke søge om tilskud. b) Kommuner, der søger om tilskud til skolefrugtsordninger på skoler i kommunen. c) Leverandører og/eller distributører af frugt og grønt. d) Organisationer bag skolefrugtordninger kombineret med beslægtede tiltag eller med effektmåling. Bemærk at parten der medfinansierer skolefrugten, ikke i alle tilfælde er identisk med a n- søger om tilskud. For eksempel kan en leverandør søge tilskud, til en forældrebetalt skol e- frugt-ordning. Det er parternes eget ansvar at udarbejde aftaler omkring betaling og eventuel tilbage betaling i disse tilfælde. Se bilag III med særlig vejledning for leverandører, kommuner og organisationer. Tilsagnshaver er den der: søger om tilsagn til tilskud, modtager tilsagnet, er ansvarlig for, at betingelserne for tilsagn overholdes søger om udbetaling af tilskud, og modtager tilskuddet. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 6, stk. 2. Bekendtgørelsen 4) 4. Hvad udbetales der tilskud til Der udbetales tilskud til frugt og grønt leveret til elever på uddannelsesinstitutionen. Produkterne skal være friske og uforarbejdede, dvs. ikke tilsat salt, fedt - eller sødestoffer og ikke blandet sammen med anden mad. Produkterne kan dog klargøres, dvs. skrælles eller skæres ud, før eleverne får dem. Det er i begrænset omfang tilladt, at tilberede eller købe tilberedte frugter og grøntsager, dog skal produkterne leve op til kravene for Fødevarestyrelsens nøglehulsmærke. Se bilag II, hvilke produkter skolefrugtordningen omfatter, samt for flere oplysninger omkring Nøglehulsmærket. Der ydes ikke tilskud til moms. Momsen bæres derfor alene af dig som ansøger. Udgifter til levering og uddeling vil ofte blive faktureret sammen med frugten. Hvis disse udgifter faktureres særskilt, fordi de varetages af en tredjepart, må de ikke overstige 3 % af produktomkostningerne. Øvrige omkostninger, fx til administration, udbetales der ikke tilskud til. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 2, 3 og 5. Bekendtgørelsen 1, stk. 2 og 12, stk. 5) 5. Hvor stort et tilskud udbetales Tilskudsloftet er 75 % af de tilskudsberettigede omkostninger, dog maksimalt 1,25 kr. for konventionelle produkter og 2,00 kr. for økologiske produkter per elev per undervisningsdag. Beregninger foretages på grundlag af tilskudsberettigede omkostninger eksklusiv moms. Det er vigtigt at bemærke, at tilskuddet ikke forudbetales. (Rådets forordning 1370/2013, artikel 5, stk. 1, litra a, romertal 2. Bekendtgørelsen 12) 6. Tilsagn om tilskud 5

6 Det er en betingelse for senere at få udbetalt tilskud, at du har søgt og fået tilsagn. Med en ansøgning om tilsagn søger man om på forhånd at få reserveret en del af den sa m- lede tilskudspulje. Fremgangsmåden er nødvendig for at undgå, at ansøgningerne overst i- ger tilskudspuljen ved skoleårets udgang. Tilsagn kan ikke overføres til næste skoleår. 6.1 Ansøgningsfrister Frist for ansøgning om tilsagn udløber 4. juni Ansøgere modtager svar på korrekt udfyldte og rettidigt modtagne ansøgninger ultimo juni Uddeling af frugt og grønt kan påbegyndes fra 3. august Såfremt en skole eller institution ønsker at deltage i ordningen, men ikke har nået at søge inden fristen, kan den efterfølgende henvende sig til en leverandør. Leverandører kan én gang årligt søge om tildeling af eventuelle restmidler, der er tilovers efter fordelingen af tilsagn i juni Ansøgningsrunden om restmidler vil ligge i foråret Restmidlerne vil kun udgøre midler, som vedrører tilskud til uddeling af frugt og grønt. Det vil således ikke være muligt, at søge tilskud til ledsageforanstaltninger ved denne ansø g- ningsrunde. Leverandører har samtidig mulighed for at tilmelde nye skoler til ordningen. OBS. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte udgifter hvortil der er m odtaget anden EU-støtte. Det betyder, at der ikke kan opnås tilsagn til samme udgifter under Skolefrugt og grøntordningen og under eksempelvis ordningen Promotion. 6.2 Ansøgning om tilsagn Du skal benytte ansøgningsskemaerne, der kan hentes via eller ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Skoler og institutioner skal benytte Ansøgning om tilsagn til levering af skolefrugt Institution/skole Skoleåret Det er et krav, at der iværksættes ledsageforanstaltninger i forbindelse med uddeling af frugt og grønt. NaturErhvervstyrelsen stiller gratis ledsageforanstaltninger til rådighed, men I har også selv mulighed for at søge om tilskud til iværksættelse af ledsageforanstaltninger. Hvis der søges om tilskud til ledsageforanstaltninger, skal det anføres i ansøgningsskemaet. NaturErhvervstyrelsen kan ikke regulere et privat aftaleforhold mellem tilsagnshaver og tredjemand, dvs. hvis tilsagnshaver fx er leverandør af skolefrugt- og grønt og indgår aftale med skoler vedrørende udlæg som finansieringsform, skal I være opmærksomme på, at NaturErhvervstyrelsen ikke er en del af dette privatretlige aftaleforhold. I skal derfor også være opmærksomme på, at det er tilsagnshaver, der får tilskuddet udb e- talt fra NaturErhvervstyrelsen. Et tilsagn kan kun overdrages til en anden efter ansøgning fra den oprindelige tilsagnshaver. Andre ansøgere skal benytte Ansøgning om tilsagn til levering af skolefrugt Kommune/leverandør Skoleåret I den forbindelse, skal ansøger benytte skemaet Erklæring i forbindelse med levering af skolefrugt - Institution/skole til at indhente erklæringer fra de deltagende skoler. Hvis I søger om tilskud til ledsageforanstaltninger, skal I udfylde et særskilt ansøgningsskema for ledsageforanstaltninger Ved ansøgning om tilsagn, skal du oplyse, hvilken eller hvilke ledsageforanstaltninger, du agter at anvende. Så frem du ikke ønsker at anvende de ledsageforanstaltninger NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed, har du mulighed for selv at søge om tilskud til iværksættelse af andre ledsageforanstaltninger. (Se afsnit 10) 6

7 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Du skal sende din ansøgning elektronisk til Center for Erhverv på mailadresse: 6.3 Prioritering af tilsagnsansøgninger Hvis der er modtaget ansøgninger om flere midler, end der er til rådighed, prioriteres tilsagns-ansøgningerne i følgende rækkefølge: 1) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler, der ikke tidligere har modtaget EU -tilskud under Skolefrugtordningen 2) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler, som alene uddeler økologisk frugt og grønt 3) Der gives prioritet til ansøgninger for skoler med høj dækningsgrad for deltagende el e- ver i børnehaveklasse til 8. klassetrin 4) Der gives prioritet til ansøgninger fra kommuner eller leverandører, der søger til hele klassetrin eller skoler (Bekendtgørelsen 6, stk. 3) 6.4 Særlig prioritering af skoler der deltager i effektmåling og andre tiltag Hvis skolefrugt og grøntordningen kombineres med en effektmåling af øget indtag af frugt og grønt eller deltagelse i andre ordninger med fokus på ernæring, motion og sund levevis, kan ansøger opnå tilsagn uanset punkt 6.3. Det er ikke skolen, men organisationen ansva r- lig for initiativet, der skal ansøge. Se bilag III. (Bekendtgørelsen 7) 7. Uddeling og justering af antal deltagere Umiddelbart efter en ansøger har opnået tilsagn, dog tidligst fra 3. august 2015, kan uddelingen begynde og kan fortsætte, så længe tilskuddet rækker eller senest til 24. juni OBS senest den 13. november 2015 skal du orientere NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt ordningen er etableret eller ej. Orienteringen skal foretages på et justeringsskema, som NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed på Du er som tilsagnshaver forpligtet til skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om ovenstående eller andre forhold, der kan medføre, at tilsagnet helt eller delvist bortfa l- der. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 9. Bekendtgørelsen 8, 13, 14 og 15) 7.1 Rammerne for skolefrugtordninger En tilskudsberettiget skolefrugtordning skal fungere inden for følgende rammer: Kun tilskudsberettigede produkter (se bilag II) uddelt til elever, er omfattet af skolefrugt-ordningen. Der kan uddeles frugt og grønt i perioden 3. august 2015 til 24. juni 2016, så længe tilsagnet rækker Hvis frugten og grøntsagerne sælges via en frugtbod, er det et krav, at I skal kunne fremvise elevoversigter, så det er muligt at se, hvilke elever, der har deltaget i ordningen på de enkelte undervisningsdage 7

8 Der uddeles frugt på undervisningsdage, dvs. hverdage med aktiv, skemalagt undervisning. Uddeling i weekender er ikke tilskudsberettiget, medmindre der er skemalagt undervisning med mødepligt. Ansøger eller skolen vælger selv den form for uddeling af frugt og grønt, der passer bedst til deres individuelle skolefrugtordning. Se dog Merværdi (punkt 7.2). Det er en betingelse for at opnå tilsagn, at skolerne kombinerer uddelingen af frugt og grønt med ledsageforanstaltninger, der styrker den positive indflydelse ordningen kan have på elevernes sundhed og kostvaner. NaturErhvervstyrelsen stiller gratis ledsageforanstaltninger til rådighed, men ansøger har også mulighed for selv at søge om tilskud til ledsageforanstaltninger. (Se punkt 10) Når skolen deltager i en skolefrugtordning med EU-tilskud er det et krav, at skolen gør opmærksom på dette enten via en plakat ved skolens hovedindgang eller et banner på skolens hjemmeside. Plakaten kan fås ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen. Udgifterne til ordningen skal være dokumenterbare. Du skal derfor fra starten være særligt opmærksom på kravene til udbetaling og dokumentation (punkt 8 og 9). (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 5 & 14. Bekendtgørelsen 2 og 8) 7.2 Merværdi For at en skolefrugtordning er berettiget til tilskud, skal tilskuddet skabe en merværdi. Det vil sige at tilskuddet skal lette finansieringen af ordningen eller udvide eksisterende frugtordninger. 8. Udbetaling af tilskud Du kan søge om udbetaling af tilskud 3 gange om året efter uddeling i følgende perioder: 3. august 2015 til 31. december januar 2016 til 31. maj juni 2016 til 24. juni 2016 (Bekendtgørelsen 5) 8.1 Ansøgning om udbetaling Alle udgifter omfattet af ansøgningen skal være afholdt og dokumenterbare (se også punkt 10) Tilskuddet forudbetales ikke. Du skal benytte de ansøgningsskemaer og bilagsoversigter, der kan hentes via eller kan rekvireres ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv. Skoler og institutioner skal benytte Ansøgning om udbetaling af tilskud til levering skolefrugt Institution/skole skoleåret Du skal være opmærksom på, at du blandt andet skal oplyse og vedlægge dokumentation for følgende: De uddelte mængder frugt og grønt i kilo. Hvis vægten ikke fremgår af fakturaen, kan du hente hjælp i frugtlisten, som findes sammen med denne vejledning på vores hjemmeside Hvor mange elever, der i gennemsnit deltog i ordningen i den ansøgte periode Dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt. En bilagsoversigt over de fakturaer med de støtteberettigede omkostninger, der danner grundlag for ansøgningen. 8

9 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Som dokumentation for de faktisk leverede mængder frugt og grønt kan følgende anvendes: Følgeseddel fra leverandøren Faktura udstedt af leverandøren til ansøger Krav til følgesedler En følgeseddel skal indeholde: Tilsagnshavers navn og adresse Leverandørens navn, adresse og CVR-nr. (eller CPR-nr. hvis CVR-nr. ikke findes) Dato Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art Krav til faktura En faktura skal indeholde: Tilsagnshavers navn og adresse. Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nr. (eller CPR-nr. hvis CVR-NR. ikke findes). Fakturadato. Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til ordningen, der er givet tilsagn til. Betalingsdato og betalingsinformation. Momsgrundlaget, dvs. beløb ekskl. moms, momsbeløbet, beløb inkl. moms. Eventuelle rabatter og prisnedslag. Det er afgørende for udbetaling, at faktura er udstedt til tilsagnshaver. Andre ansøgere skal benytte Ansøgning om udbetaling af tilskud til levering af skolefrugt Kommune/leverandør/organisation Skoleåret Du skal være opmærksom på, at du blandt andet skal oplyse og vedlægge følgende: Indkøbsfakturaer fra grossisten, som indeholder mængde og pris på de indkøbte frugt og grøntsager omfattet af ansøgningen. Oplysninger om indkøbsfakturaerne skal indtastes i NaturErhvervstyrelsens bilagsoversigt. En uges leverancelister for hver af de perioder, der søges om tilskud til. Af levera n- celisterne skal antallet af leveret frugt og grønt fremgå, samt til hvilken elev det er leveret. Endvidere skal der indsendes et regnskab, som indeholder følgende omkostninger forbundet med administration af skolefrugtordningen: - Udgifter til emballering - Indkøbsfakturaer fra grossisten, som indeholder udgifter til pakning mængde og pris på de indkøbte frugter og grøntsager - Udgifter til transport af frugt til skolerne omfattet af ansøgningen - Øvrige udgifter, herunder hjemmeside, lokaleleje, betalingsaftale med NETS mv. Hvis du har søgt om tilskud til iværksættelse af ledsageforanstaltninger, skal du være o p- mærksom på, at der først kan søges om udbetaling af tilskud til disse i forbindelse med slutudbetalingen. 9

10 OBS! Hvis der søges om tilskud til både konventionelle og økologiske produkter, skal der vedlægges en bilagsliste for hver produkttype. Såfremt du er blevet tildelt et tilsagn til uddeling af økologiske produkter, er det en betingelse, at der indkøbes og uddeles økologiske produkter. Dog kan der søges om tilskud til økologiske produkter, selvom tilsagnet er givet til konventionelle produkter. I dette tilfælde, skal du dog være opmærksom på, at tilskudsloftet for økologiske produkter er højere end det er for konventionelle, og der derfor er risiko for, at tilsagnet ikke kan dække uddeling af frugt og grønt i hele perioden. Hvis tilsagnet er givet til økologi, skal det fremgå af faktura. Et korrekt udfyldt skema skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest 3 måneder efter udløbet af den periode, som ansøgningen omfatter. Vi opfordrer til, at ansøgninger om udbetaling indsendes hurtigst muligt. Modtages ansøgningen indtil 1 måned efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 5 % Modtages ansøgningen indtil 2 måneder efter fristen, udbetales støtten med en reduktion på 10 % Modtages ansøgningen mere end 2 måneder efter fristen, nedsættes støtten yderligere med 1 % pr. dags yderligere forsinkelse. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 10 & 11. Bekendtgørelsen 10 og 11) 8.2 Udbetaling Er betingelserne for ordningen overholdt, sker udbetaling af tilskud til din Nemkonto senest tre måneder efter, at en korrekt udfyldt og gyldig ansøgning om udbetaling er modtaget i NaturErhvervstyrelsen. Den samlede udbetaling kan ikke overstige dit tilsagn eller rammerne fastlagt i punkt 4 og Dokumentation, kontrol og sanktionering Ved ansøgning om tilsagn, forpligter tilsagnshaver sig til at kunne dokumentere grundlaget for ansøgningen og til at deltage i en eventuel kontrol, samt at sikre, at deltagende skoler medvirker ved kontroleftersyn. 9.1 Dokumentation Udgifterne til ordningen skal kunne dokumenteres. Købsfakturaer og betalingsbevis skal angive hvilke produkter og mængder (i kilo), der er indkøbt til ordningen. Det er vigtigt, at udgifterne til ordningen faktureres særskilt fra andre indkøb. I skal derudover kunne fremvise elevoversigter, så det er muligt at se, hvilke elever, der har deltaget i ordningen samt leverancelister som dokumentation for, at der er sket lev e- ring af de indkøbte mængder. OBS: hvis skolen uddeler og søger støtte til økologiske produkter, skal det klart fremgå af fakturaen, at der er tale om økologisk produkter. Ansøger skal registrere fakturanummer og andre oplysninger fra disse bilag i et skema udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen. Skemaet anvendes som dokumentation i forbindelse med ansøgning om udbetaling og kan findes på 10

11 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Du skal på anmodning fra NaturErhvervstyrelsen, kunne fremlægge bilag, som er relevante for ansøgningen. Du skal derfor sikre, at ansøgning om udbetaling af tilskud og tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for udbetaling af ti l- skud. Kontrolmyndighederne kan forlange disse oplysninger bekræftet af en revisor. (Kommissionens forordning 288/2007, artikel 7, e). Bekendtgørelsen 8 stk. 4 og 6, 10, 12 og 13) 9.2 Kontrol Der foretages hvert år en fysisk stikprøvekontrol af nogle ansøgere. Hvis ansøgeren ikke er en skole, suppleres kontrol hos ansøger med kontrol hos mindst to af de skoler, der er omfattet af tilsagnet. Kontrollen udføres løbende og omfatter blandt andet: Kontrol af købsfaktura og betalingsdokumentation (f.eks. kontoudtog) i forbindelse med de tilskudsberettigede udgifter. Leverancelister Vurdering af om ordningen gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet og de lovmæssige rammer. Udover den årlige kontrol på stedet, som beskrevet ovenfor, vil NaturErhvervstyrelsen f o- retage administrativ kontrol. Det betyder, at der sammen med udbetalingsansøgningen skal indsendes dokumentation for de faktisk leverede mængder. Se afsnit Sanktion Konstateres der uregelmæssigheder før tilskudsudbetaling, tilpasses tilskuddet de faktiske omstændigheder og støtteberettigede udgifter. Uretmæssigt udbetalte tilskud tilbagebetales med renter efter rentelovens sats for renter ved forsinket betaling m.v. Konstateres det, at ansøger har udvist svig eller grov forsømmelighed, skal ansøger derudover betale et beløb, der svarer til forskellen mellem det oprindeligt udbetalte beløb og det beløb, som ansøgeren er berettiget til. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 15). Bekendtgørelsen Suspension En ansøger, der med overlæg ikke overholder betingelserne i lovgrundlaget for skolefrugt - ordningen, kan suspenderes fra at ansøge i tolv måneder. En suspenderet ansøger kan anmode om, at suspensionen ophæves efter maksimalt tolv måneder. (Kommissionens forordning 288/2009, artikel 9 og 13. ) 10. Ledsageforanstaltninger Det er en betingelse for at opnå tilsagn om tilskud under skolefrugt- og grøntordningen, at der anvendes ledsageforanstaltninger. Dette er gjort til en betingelse for at opnå bedre muligheder for langsigtede resultater og ændre elevernes kostvaner. Ved en ledsageforanstaltning forstås et tiltag, der skal fremme elevernes viden om ernæring, sundhed og frugt og grønt, herunder også økologi, eksempelvis gennem undervisningsmateriale. NaturErhvervstyrelsen stiller ledsageforanstaltninger gratis til rådighed, i form af en tegneserie til de mindste børn fra børnehaveklassen - 2. klassetrin og en quiz til de større børn fra klassetrin. NaturErhvervstyrelsen står for leveringen af ledsageforanstaltningerne, og skolen står for uddelingen til de elever, der deltager i ordningen. 11

12 Du kan få tilsendt ledsageforanstaltningerne ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen Du har endvidere mulighed for selv at iværksætte ledsageforanstaltninger, og søge om tilskud til disse. Det maksimale tilskud til ledsageforanstaltninger er 75 % af de faktiske udgifter, dog kan tilskuddet ikke udgøre mere end 15 % af det anvendte tilsagn til uddeling. Hvis du ønsker selv at iværksætte ledsageforanstaltninger, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema. Skemaet findes på vores hjemmeside Eks. Der søges om tilsagn på 100 kr. Der kan således opnås tilskud på 15 kr. til ledsag e- foranstaltninger dvs. tilsagnet samlet bliver 115 kr. Hvis det på slutudbetalingstidspunktet viser sig, at der kun er uddelt frugt for 90 kr. kan der kun opnås tilskud på 13,50 kr. til ledsageforanstaltninger. 90 kr. kan anvendes til uddeling af frugt og grønt, og de 13,50 kr. kan anvendes til ledsageforanstaltning. Skol e- frugtordningen finansierer således 75 % af de 13,50 kr. Dvs. 10,13 kr. finansieres af Sk o- lefrugtordningen. Se bilag I, ikke-udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, der kan søges tilskud til. (Bekendtgørelsen 5, stk. 5 og 6, 8, stk. 1, nr. 5) Dokumentation af ledsageforanstaltning Hvis du vælger at søge tilskud til iværksættelse af en ledsageforanstaltning, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema, om ledsageforanstaltninger. Du skal i ansøgningsskemaet udfylde alle relevante felter. - Beskrivelse af hvilken type af ledsageforanstaltninger, der søges iværksat - Beskrivelse af, hvordan du vil måle effekten af ledsageforanstaltningen Udbudsregler Du skal være opmærksom på, at hvis dit projekt er omfattet af EU udbudsregler eller tilbudslovens regler, skal du oplyse om det allerede på ansøgningstidspunktet. Hvis dit pr o- jekt indgår som en del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU s udbudsd i- rektiv, som gælder. Du skal senest ved ansøgning om udbetaling dokumentere, at du har opfyldt reglerne. De t betyder også, at du kan komme til at skulle sende dokumentation for, at du har genne m- ført udbud for dele af dit projekt, som ikke er omfattet af NaturErhvervstyrelsens tilsagn. Du skal opbevare al dokumentation for, at reglerne er overholdt, dvs. ikke kun det, som skal indsendes, i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal opbevare de tilbud, du ikke har accepteret. Vi kan på et hvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, kan det medføre, at du bliver sanktioneret. Du skal være opmærksom på, at vi kan foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis udbuds- og tilbudsreglerne ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af ove r- trædelsen. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om udbuds- og tilbudsreglerne. Du finder informationen på Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. 12

13 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ (Bekendtgørelsen 8, nr. 6 og 16, stk. 1 og 2) Udbetaling af tilskud til ledsageforanstaltninger Du kan søge om udbetaling af tilskud til ledsageforanstaltninger sammen med din ansø g- ning om slutudbetaling. På slutudbetalingstidspunktet, skal du kunne dokumentere udgifterne ved faktura eller kvittering. Derudover skal der medsendes betalingsdokumentation, som viser, at udgiften er betalt. 11. Ændring af tilsagn Du kan søge om ændring af et tilsagn vedrørende: Overdragelse af tilsagnet Ændring af ledsageforanstaltninger Du skal søge om ændring af projektet hos NaturErhvervstyrelsen Overdragelse af tilsagn Vi kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden skole, kommune eller leverandør, der indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af tilsagnet. Det er en betingelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter den pågæ l- dende bekendtgørelse. Den oprindelige tilsagnshaver skal sende et udfyldt overdragelsesskema, og en begrundet ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden. Skemaet ska l sendes til NaturErhvervstyrelsen. Din ansøgning om ændring af tilsagnshaver skal sendes hurtigst muligt og skal være mo d- taget i NaturErhvervstyrelsen straks efter, den kommende, nye tilsagnshaver har underskrevet overdragelsesskemaet. Vi kan ikke godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft. 12. Lovgrundlag Nedenstående EU-forordninger og bekendtgørelse danner lovgrundlag for skolefrugtordningen. Kommissionens Forordning (EF) nr. 288/2009 af 7. april 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af frugt og grønsagsprodukter, forarbejdede frugt- og grønsagsprodukter og bananprodukter til børn på undervisningsinstitutioner inden for rammerne af en skolefrugtordning Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodu k- ter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1234/2007 Rådets forordning (EU) nr. 1370/2013 om foranstaltninger til fastsættelse af støtte og r e- stitutioner i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter Bekendtgørelse nr. 611 af 5. maj 2015 Forordninger og bekendtgørelse kan findes under Hvad siger loven på vores hjemmeside. 13

14 13. Klagevejledning Du kan klage skriftligt over afgørelsen senest 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Du sender klagen til NaturErhvervstyrelsen til eller med almindelig post. Du kan bruge klageskemaet, som du finder på naturerhverv.dk/klageskema. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Fødevareministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet. Klager over NaturErhvervstyrelsens afgørelser sendes til NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V att.: Center for Erhverv (Bekendtgørelsen 17) 14. Offentliggørelse af data om støtte på Internettet I 2008 blev der vedtaget en EU-forordning som angiver, at oplysninger om udbetaling af tilskud og støtte skal offentliggøres på internettet. Derfor vil en række oplysninger om modtagere af tilskud til skolefrugt blive offentliggjort. Det drejer sig bl.a. om oplysninger som navnet og adresse på institution/firma, samt størrelsen af det modtagne tilskud. O p- lysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer. Formålet med dette er at sikre, at der ikke sker uberettiget udbetaling af støtte fra EU-fondene. Tilskudsmodtagere skal derfor være opmærksomme på: at de afgivne oplysninger i ansøgninger vil blive behandlet i forbindelse med afgørelsen om udbetaling af tilskud fra NaturErhvervstyrelsen at, hvis man modtager tilskud, bliver oplysninger om navn og adresse på institut i- on/firma, samt størrelsen af det modtagne tilskud offentliggjort på internettet at NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig Endvidere skal ansøger være opmærksom på, at man i medfør af persondataloven: kan anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med ansøgni n- gen, jf. persondatalovens 31 på begæring har krav på, at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivni n- gen, jf. persondataloven 37 (Kommissionens forordning 908/2014 og Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger) 14

15 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Bilag I: Ikke udtømmende liste over ledsageforanstaltninger, som der kan søges om tilskud til samt ledsageforanstaltninger, der stilles til rådighed I nærværende bilag, er der udarbejdet en ikke udtømmende liste over, hvilke ledsageforanstaltninger, der kan søges tilskud til, samt de ledsageforanstaltninger, som NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed. Nr. 1. Ledsageforanstaltninger, som NaturErhvervstyrelsen stiller til rådighed Såfremt man ikke selv ønsker at iværksætte ledsageforanstaltninger, stiller NaturErhvervstyrelsen ledsageforanstaltninger gratis til rådighed. For de mindste elever fra børnehav e- klasse til 2. klassetrin er der udarbejdet en tegneserie. For de ældre elever fra klassetrin, er der udarbejdet en quiz. Nr. 2. Eksempler på øvrige støtteberettigede ledsageforanstaltninger Beskrivelse Støtteberettiget Ikke støtteberettiget Etablering og vedligeholdelse af nyttehave på skolen En del af disse omkostninger er som oftest engangsomkostninger, og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål. Skolen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven. Alle omkostninger skal være proportionale med størrelsen af haven og anvendelse af haven, og skal udelukkende være relateret til ordningen. Frugt og grønt frø/planter, frugttræer og frugtbuske og frugtplanter. Leje og køb af haveredskaber og ikkemotoriserede haveredskaber (spade, skovl, rive, hakkejern, etc.). Vandkande, potter, brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord/spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven. Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriseret udstyr, arbejdstøj, omkostninger til lærere og forældre, og omkostninger ved at have kendte personer ude at se på haven. Omkostninger, som ikke kan relateres til haven og formålet med ordningen. 15

16 Etablering og vedligeholdelse af gårdhave på skolen En del af disse omkostninger er som oftest engangsomkostninger, og der skal således være en klar sammenhæng til ordningens formål. Skolen må ikke sælge/få profit af de produkter, der dyrkes via haven. Alle omkostninger skal være proportionale med størrelsen af haven, og anvendelse af haven og skal udelukkende være relateret til ordningen. Frugt og grønt, frø/planter, frugttræer, frugtbuske og frugtplanter. Leje eller køb af haveredskaber og ikkemotoriserede haveredskaber, f.eks. spade, skovl, rive, hakkejern, vandkande, potter, brochurer og andre læringsmaterialer om haver, jord, spagnum, gødning, nyttedyr, komposteringsudstyr, opbinding, drivhus i klasse, hobbydrivhus udenfor, fragt/transport af materialer til skolen og ekstern rådgivningsekspert til rådgivning af lærere og elever for korrekt behandling af haven. Vedligeholdelse af grønne områder omkring skolen, motoriserede udstyr, arbejdstøj, omkostninger til lærere og forældre og omkostninger ved at have kendte personer ude og se haven. Omkostninger som ikke kan relateres til haven og formålet med ordningen. Indkøb af frugttræer og frugtbuske samt plantning af disse mv. på skolen Transport evt. indgangsbilletter (indgangsbilletter for andre personer, må ikke overstige 10 % af prisen til elever og lærere) en evt. guide, udgifter til frugt og grønt i relation til besøget, hvis ikke omkostningerne allerede er inkluderet i prisen. Løn til lærere, værtsgave, løn til værten, løn til chaufføren, forsikring, frokost på stedet, snacks, køb af bøger, andet end de bøger, som købes i forbindelse med læringsmaterialer, omkostninger til producenten/3. person i forbindelse med guidetur. Indkøb eller leje af haveredskaber og ikke-motoriserede udstyr, f.eks. spade, skovl, rive, hakke, vandkande, havemateriale, muld, træ, plast, planker, brædder, jord, tørv, gødning, materiale til bekæmpelse af skadedyr og ukrudt, udstyr til kompost, drivhuse til klasselokale eller hobbydrivhus til udendørs brug, foldere og anden undervisningsmateriale om havearbejde i forbindelse med undervisning. Ekspertrådgivning/kvalificerede personale til at vejlede og uddanne elever og lærere til vedligeholdelse af nyttehave eller gårdhave. Hvis der er tale om en ekstern person, skal der være en klar kontrakt for alle ydelser og specificering af omkostninger. 16

17 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Landbrugs- og/eller gartneribesøg for hele skolen, herunder omkostninger forbundet med transport af lærere og elever til stedet for aktiviteten. Der skal vælges den billigste mulige transportform. Temadage om frugt, grønt og sunde madvaner, herunder smagsklasse, workshops om madlavning. I forbindelse hermed, kan der ydes tilskud til diætister, kok eller andre fagfolk, udstyr der er nødvendigt for at udføre aktiviteten, frugt og grøntsager samt andre hjælpeingredienser. Aktiviteten skal være omfattet af en deltaljeret kontrakt og specifikation af omkostningerne. Anvendelse af undervisningsmateriale om frugt, grønt og ernæringslære Pædagogisk/indbydende indpakning af frugt og grønt. Indpakningen skal have et positivt budskab, som fortæller om frugt og grønts sunde egenskaber. Leje udstyr fx køkkenudstyr, hvis ikke skolen har et køkken, omkostninger til en rådgiver. Udgifter i forhold til at promovere sunde spisevaner (frugt og grønt) udført af eksterne eksperter, undervisningsmateriale i relation til skolefrugt og sunde spisevaner, foldere/brochurer, opskriftsbøger, undervisnings- DVD og -film, - bøger, -plakater, udgifter til layout, print og levering. Leje af udstyr relateret til skolefrugt. Det vil være muligt at opnå tilskud til udvikling af emballage med print. Printet kan udformes som en lille tegneserie, hvor frugt og grønt indgår. Printet skal være påført EU s logo. Udgifter til lærere. Undervisningsmaterialer som almindeligvis anvendes i undervisningen eller som pensum stiller krav om, papir, tusser, løn, juicepresser, frugttørrer og organisering af informationsmøder for børn, forældre og lærere. 17

18 BILAG II: ikke-udtømmende liste Nedenfor er en ikke- udtømmende liste over de produkter, der er omfattet eller ikke omfattet af ordningen. Kontakt NaturErhvervstyrelsen med tvivlsspørgsmål omkring andre pr o- dukter. Omfattede produkter Abrikoser Agurker og asier Ananas Appelsiner, mandariner og andre citrusfrugter Avocadoer Bananer Blommer, friske Broccoli Bær Druer, friske Ferskner Figner, friske Gulerødder, radiser og andre spiselige rødder Mango Meloner Peberfrugter Pærer Tomater Salat Æbler Ærter og andre bælgfrugter Ikke omfattede produkter Kartofler Majs Nødder Oliven Forarbejdede produkter Skolefrugtordningen giver tilskud til uddelingen af frisk, uforarbejdet frugt og grønt. Pr o- dukter der er klargjorte, dvs. skåret eller skrællet, betragtes som uforarbejdede. Produkter er dog tilskudsberettigede selvom de tilberedes eller købes tilberedte, såfremt de lever op til følgende krav under Fødevarestyrelsens Nøglehulsmærke for frugt og grønt: Frugt og bær, som er renset, skivet, kølet, frosset eller optøet. Rodfrugter, bælgfrugter og andre grønsager, som ikke er forarbejdede; de må dog være blancheret, tørret, skivet, kølet, dybfrosne, optøet eller være konserveret i vand. Produkterne må være tilsat krydderier inden for følgende rammer: - renfremstillede sukkerarter højst 1g/100 g - natrium højst 0,2 g/100 Læs mere om Nøglehulsmærket på 18

19 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 BILAG III: Ansøgere der ikke er skoler Kommuner kan søge om tilskud til skolefrugt på udvalgte skoler i kommunen. Leverandører af skolefrugt kan søge om tilskud til skolefrugt, på vegne af de skoler de leverer til. Organisationer bag skolefrugt og grøntordninger med planlagt effektmåling af øget indtag af frugt og grønt eller bag andre ordninger med fokus på ernæring, motion og sund levevis, der kombineres med en skolefrugtordning, kan søge på vegne af de deltagende skoler (kaldet Ordninger med effektmåling eller beslægtede tiltag ). Ansøgere der ikke er skoler skal overholde alle almindeligt gældende regler for ordningen. Derudover er der en række forhold, man skal være opmærksom på, når ansøger ikke er den skole, som skolefrugtordningen afholdes på. Det er tilsagnshaver, der er ansvarlig overfor NaturErhvervstyrelsen for, at skolefrugt- og grøntordningen afvikles i overensstemmelse med de gældende regler, men mange af beti n- gelserne for udbetaling af tilskud afhænger af de deltagende skoler. De deltagende skoler skal underskrive en erklæring, hvor de erklærer at ville deltage i ordningen. Det betyder, at det påhviler tilsagnshaver at sikre, at de deltagende skoler yder den nødvendige bistand ved kontrolbesøg. Derudover skal tilsagnshaver sikre, at de deltagende skoler skilter med, at de deltager i EU-skolefrugtordningen. Krav til dokumentation for leverandører på udbetalingstidspunktet Indkøbsfakturaer fra grossisten, som indeholder mængde og pris på de indkøbte frugt og grøntsager omfattet af ansøgningen En uges leverancelister for hver af de perioder, der søges om tilskud til. Af levera n- celisterne skal antallet af leveret frugt og grønt fremgå, samt til hvilken elev det er leveret Endvidere skal der indsendes et regnskab, som indeholder følgende omkostninger forbundet med administration af skolefrugtordningen: - Udgifter til emballering - Indkøbsfakturaer fra grossisten, som indeholder udgifter til pakning mængde og pris på de indkøbte frugter og grøntsager - Udgifter til transport af frugt til skolerne omfattet af ansøgningen - Øvrige udgifter, herunder hjemmeside, lokaleleje, betalingsaftale med NETS mv. Tilsagnsansøgningen institutionsliste Ansøger skal ved tilsagnsansøgningen oplyse, hvilke skoler der er omfattet af deres skolefrugtordning. For hver skole oplyses adresse, kontaktperson og cvr/p -nummer (skoler under kommunal administration bruger kommunens cvr nummer, samt et undernummer af dette kaldet et p-nummer ). En erklæring om levering af skolefrugt- og grønt udfyldes for hver skole og underskrives af en tegningsberettiget part for skolen. Ansøgning om tilsagn skal ledsages af en institutionsliste. Skemaerne kan findes på Etablering og ændring Opnår man tilsagn, er næste skridt for ansøger at indhente mere bindende tilmeldinger, så uddelingen kan begynde. Ønsker en tilmeldt skole alligevel ikke at deltage, kan en anden skole tilmeldes eller tilsagnet ændres ved, at ansøger indsender en ændringsanmodning. 19

20 Uddeling af frugt og grønt Det er obligatorisk, at der ophænges en plakat på den deltagende skole, eller lægges et internetbanner på skolens hjemmeside. Plakaten kan fås ved at kontakte NaturErhvervstyrelsen. Internet banner kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Ansøger skal være opmærksom på at få alle kvitteringer for udgifter til brug ved tilskudsansøgning. Ansøgning om tilskud Som ved tilsagnsansøgningen indsendes en underskrevet erklæring per skole sammen med et skema for Fællesansøgninger. Skolerne erklærer i den sammenhæng for levering svarende til de ansøgte udgifter. Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du vedlægge dokumentation for de faktisk leverede mængder. Eventuel kontrol Kontrol af ansøger omfatter bilagskontrol hos ansøger og kontrol hos udvalgte skoler o m- fattet af tilsagnet. Ansøgninger i forbindelse med effektmåling eller beslægtede tiltag Hvis ansøger er ansvarlig for ordninger kombineret med effektmåling eller beslægtede ti l- tag, skal ansøgningen omfatte minimum fire skoler for at komme i betragtning. Ansøgni n- gen suppleres med en beskrivelse af hele tiltaget, inklusiv budget og foreløbig tidsplan. Disse ansøgninger kan opnå tilsagn uanset prioriteringskriterierne under punkt 7.2. Nat u- rerhvervstyrelsen vurderer på baggrund af den enkelte ansøgning, om den kan opnå tilsagn under dette kriterium. (Kommissionens forordning 288, artikel 6, 8 og 11. Bekendtgørelsen 7) 20

21 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT / MAJ 2015 Bilag IV: Ansøgning om tilsagn til levering af skolefrugt Institution/skole Skoler og institutioner, der ansøger om tilsagn, skal udfylde alle relevante felter i ansøgningsskemaet. Under A. Skole udfyldes de enkelte felter med adresse og kontaktoplysninger Under B. Projektansvarlig skal der afgives oplysninger om den person på skolen, der er ansvarlig for projektet. Under C. Oplysninger om skolen skal der afgives oplysninger om: o Type af skole (c.1) o Antal elever og fordeling på klassetrin (c.2) o Forventede antal af deltagende elever og fordeling på klassetrin (c.3) o Skolen tidligere har haft etableret en skolefrugtordning (c.4) Under D. Tilsagn der søges om skal ansøger udfylde en tabel. I nedenstående eksempel, er tabellen udfyldt af en skole, der planlægger at uddele økologiske pr o- dukter i 200 dage til 300 elever. Produkter Antal under- Visningsdage (d.1) Antal elever (d.2) Tilskudssats pr. elev pr. undervisningsdag Tilsagn (d.3) Konventionelle 0 0 1,25 kr. 0 Økologiske ,00 kr (eksempel) Samlet tilsagn (d.4) For eksemplet gør det sig gældende, at tilsagnsbeløbene i felterne under d.3 findes ved at multiplicere antallet af undervisningsdage med antallet af elever og tilskudssatsen for det enkelte produkt. Det samlede tilsagn (felt d.4) er en sum af tilsagnet under (d.3) for hver enkelt produkttype. OBS: Der er som udgangspunkt 200 undervisningsdage i skoleåret, så der kan maksimalt angives 200 under felt d.1. Hvis skolen på ansøgningstidspunktet ved, at der kun vil blive uddelt frugt i 180 dage, skrives dette under d.1. På den måde sikres det, at midlerne kommer så mange elever som muligt til gode. Under E. Medfinansiering skal det oplyses, hvem der står for medfinansieringen af frugten. Under F. Ledsageforanstaltninger skal det oplyses, hvilke ledsageforanstaltninge r skolen anvender Under H. Underskrift dateres og underskrives ansøgningen. 21

22 BILAG V: Vigtige datoer i skoleåret juni 2016 Skoleåret slutter Indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud efter uddeling i perioden 1. juni juni (1 måned) Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter uddelingsperioden er afsluttet 4. juni 2015 Første deadline for ansøgning om tilsagn 3. august 2015 Uddelingsperioden for skoleåret begynder. 13. november 2015 Frist for indsendelse af justeringsskema. Vi udsender Informationsbrev med link til skemaet. Indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud efter uddeling i perioden 1. januar 2016 til 31. maj (5 måneder) Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter uddelingsperioden er afsluttet. Indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud efter uddeling i perioden 3. august 2015 til 31. december 2015 (5 måneder) Ansøgningen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 3 måneder efter uddelingsperioden er afsluttet. 22

23 Vejledning om tilskud til skolefrugt og grøntordningen 2015 ISBN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2014-2015 Maj 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 )

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 ) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5 a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1 I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, 4, stk. 1 og 3, og 5 a lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt- og grøntordningen 1) BEK nr 391 af 27/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin, NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80616-000007 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017

VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 VEJ nr 9968 af 07/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevareministeriet., NaturErhvervstyrelsen. j.nr. 15-80616-000003

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1)

Bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt, mælk og visse mejeriprodukter til uddeling på skoler og dagtilbud mv. 1) BEK nr 180 af 21/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr.16-8044-000006 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015

Vejledning om støtte til skolemælk. Januar 2015 Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 2 Kolofon Vejledning om støtte til skolemælk Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2015 Bidragyder(e):

Læs mere

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk

UDKAST. Skoleordningen. for frugt, grønt og mælk UDKAST Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt, grønt og mælk Skoleåret 2017/2018 Kolofon Skoleordningen for frugt, grønt og mælk Vejledning om tilskud til skolefrugt,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til skolefrugt

Vejledning om tilskud til skolefrugt Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2013-2014 Juni 2013 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL SKOLEFRUGT /JUNI 2013 Kolofon Vejledning om tilskud til skolefrugt Skoleåret 2013-2014 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017

Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk Skoleåret 2016/2017 Kolofon Skolemælksordningen Vejledning om tilskud til skolemælk skoleåret 2016/2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø-

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16

Kontrolinstruks. for. Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2015/16 Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere