Geodemografisk klassifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geodemografisk klassifikation"

Transkript

1 A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark

2 Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske klassifikation G er udgivet af: Center for geoinformatik Ny Kongensgade København K T + Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse Indledning side Den danske befolkning set med friske øjne Din genvej til den danske befolkning Fuld diskretion og anonymitet Familietræet Om Gallup Kompas Grupper A Velfunderede husejere B Komfort og hygge C Livet på landet D Velhavere E Urban mangfoldighed F Vid og velstand G Seniorer H Unge på vej I Provinsliv Geomatics geodemografiske klassifikation er en videreudvikling af tidligere klassifikationssystemer, målrettet anvendelse i den offentlige sektor. Nuværende klassifikation kaldes generation, eller G. Alle anvendte data opdateres årligt, mens denne bog alene repræsenterer seneste statistikker som var tilgængelig ved udgivelsestidspunktet. Derved betegnelsen G, hvor angiver landet, G angiver at det er femte generation og angiver året for frigivelse af statistikker. Læs mere om vores klassifikationer på geomatic.dk eller kontakt os på Kilder: Geomatic, Danmarks Statistik /, Danmark / Gallup HH, Ministeriet for By, Bolig og Landskab (OIS), Geodatastyrelsen, Fødevareministeriets Generelle LandbrugsRegister (GLR) og Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR), Erhvervsstyrelsen (CVR), Boliga, Experian. Logo: Scandinavian Branding A/S Design: Everiin Silas, Christina Petersen, Geomatic og Advice, Layout: Bjørk&Glad, Kort på omslag: Legind A/S Foto: Philip David Rosendal - Tekst: Lars Gardan, Jeanette Mayland Olsen, Martin Kaae Glarvig og Jeanette Flygenring, Geomatic a/s Tryk: Clausen Grafisk ApS ISSN - Geomatic a/s Typer A Karriereorienterede familier med overskud A Veluddannede og børnerige familier A Formuende familier med fraflyttede børn A Erhvervsdrivende fra hjemmeadressen A Midaldrende med gode kår B Kortuddannede familier uden børn B Veluddannede børnefamilier på vej B Seniorfamilier med fraflyttede børn B Par og enlige i ældre huse B Små familier i mindre rækkehuse i provinsen C Familier med aktivt landbrug C Børnefamilier i det åbne land C Seniorfamilier i det åbne land C Formuende familier på landet C Par og enlige med landboliv D Veluddannede, etablerede højindkomstfamilier D Formuende og ressourcestærke børnefamilier D Veluddannede velstillede, voksne familier E Unge lejere under uddannelse E Veluddannede i andelslejligheder E Voksne enlige midt i byen E Unge og ældre i ydre by E Enlige med lave indkomster F Yngre, veluddannede højindkomstfamilier F Veluddannede byfamilier F Familier med formue og forstand G Seniorfamilier i rækkehuse i provinsen G Vise og velstillede veteraner G Enlige seniorer i lejligheder G De ældste og borgere i særlige boliger H Studerende på kollegier H Unge singler i første bolig I Unge singler i provinsbyerne I Lejere uden for arbejdsmarkedet I Midaldrende i ældre lejligheder I Enlige voksne med lave indkomster Til sidst Bonusinfo Om Geomatic Oversigt over de hustandstyper/grupper Se indersiden af flap.

3 Indledning Den danske befolkning set med friske øjne Unge singler i provinsbyerne, Veluddannede byfamilier eller Vise og velstillede veteraner? Det er forskellige typer, som du vil møde i denne bog. For du sidder nu bogstaveligt talt med den danske befolkning i dine hænder. I bogen finder du den danske befolkning delt op i overordnede hovedgrupper og underliggende unikke typer. Typerne baserer sig på hårde data, tal og statistikker, som er baggrunden for en række informationer om de enkelte husstande og familiers særlige kendetegn. Men kan det lade sig gøre? Kan du, jeg og alle andre placeres, beskrives og ikke mindst identificeres på basis af hård statistik? Er vi som mennesker og individer ikke alle unikke? Selvfølgelig er vi det. Med vores klassifikation ved vi meget om mange, men ikke alt om alle og slet ikke noget om dig eller mig. Men selvom vi hver især er unikke, så er der også en række fælles træk ved os mennesker. Træk eller tendenser, der kan findes og måles på kryds og tværs af landet gennem matematisk data modellering, statistikker, interviews og naturligvis egen empiri, som er opnået gennem mange års arbejde med data og mennesker. Det kalder vi for teknoantropologi, og det anvendes bredt i vores samfund til gavn for vores udvikling og fælles forståelse af den enkeltes behov og adfærd. Men det er ikke os hos Geomatic, der deler befolkningen op og lægger dem i firkantede kasser. Vores teknikker gør det blot muligt at beskrive fragmenter af det samfund, som allerede eksisterer og som i en vis grad har opdelt sig selv. Så vil du vide, om de Unge singler i provinsbyerne læser faglitterære magasiner, om Veluddannede byfamilier spiser økologisk eller om de Vise og velstillede veteraner stemmer på Radikale Venstre, kan du med vores klassifikation få en god indikation og det bedste afsæt for at blive klogere på Danmark og danskerne. Du får med klassifikationen et indblik i typernes baggrund og forudsætninger for livet. Dermed er du hjulpet godt på vej, når du skal kommunikere klart og målrettet; når du skal forklare forskelle på markedsandele fordelt på områder; når du i dit næste forskningsprojekt vil forklare og dokumentere demografiske forskelle; eller når du som politiker eller embedsmand vil tænke på optimale serviceudbud til landets borgere. Første generation af denne klassifikation blev til i. Siden er data blevet opdateret hvert eneste år. Gennem årene har vi foretaget tilpasninger, så klassifikationen til stadighed er tilpasset tiden og det samfund, som den afspejler. Derfor er der også denne gang ændringer i såvel grupper som typer. For befolkningen udvikler sig hele tiden, ligesom den viden og indsigt du kan få fra os bliver større år for år. Denne femte generation af klassifikationen er som noget nyt beriget med information om blandt andet ejerboligernes markedsværdi, vores socialklasser i samfundet samt om der er erhverv tilknyttet privatadressen. Jeg håber, at du vil finde inspiration i dette værk og blive klogere på Danmark og alle os der bor i landet. God læse- og arbejdslyst! Martin Kaae Glarvig Præsident og stifter Geomatic a/s center for geoinformatik

4 Indledning Din genvej til den danske befolkning Med denne klassifikation har du adgang til de mest avancerede og datadrevne analyser af danskernes demografiske forhold, deres livsstil, adfærd og holdninger. Grundlaget for klassifikationen er adresser, der er samlet i meget ensartede klynger af husstande. Du vil se befolkningen opdelt i overordnede grupper (A-I) og i alt specifikke typer, som har numre inden for hver gruppe (A, A osv.). Det afgørende har været at se på ligheder og forskelle i det samlede datamateriale. De overordnede grupper er defineret, så de hver især udgør så ensartede dele af den danske befolkning som muligt. De underliggende typer er til gengæld så forskellige fra hinanden som muligt. Bogens indhold følger denne struktur: Først de befolkningsgrupper Først præsenteres du for grupperne samlet. Du får et godt overblik og indsigt i hvilke karakteristika de enkelte befolkningsgrupper samlet har. Du kan se befolkningen på tre måder Hver gruppe og type er først beskrevet i billeder og herefter følger en overordnet beskrivelse, der giver dig et indblik i, hvem du møder her. Til sidst får du en grafisk fremstilling af nogle af de informationer som du kan få gennem arbejdet med klassifikationen. Ikke alle vores informationer er medtaget, men vi har valgt at præsentere dig for en vifte af gode variable, som alle er tilgængelige hos Geomatic. Nogle er anvendt i selve opbygningen af klassifikationen, mens andre er mere bløde variable, der tjener til formål at give et godt helhedsindtryk af typerne. Som du ved, kan du ikke med klassifikationen finde informationer på enkeltpersoner. Men du kan nu få informationer på klynger fra tre til fem husstande. Klynger, der består af husstande, der er hinanden meget lig. Vi har gjort vores yderste for ikke at værdilade grupper og typer, men blot iagttage og præsentere. Det skulle gøre det let for dig at vælge, hvilke overordnede grupper og underliggende typer, som du ønsker at kommunikere med eller analysere nærmere. Skab hurtigt overblik i diagrammerne Gennem hele klassifikationen giver diagrammerne dig vigtige demografiske og adfærdsmæssige karakteristika for den enkelte befolkningsgruppe og -type. Tager vi en type som C Familier med aktivt landbrug, så viser diagrammerne, hvordan denne type opfører sig i forhold til den danske befolkning betragtet under ét. Når bjælken ud for udsagnet Går i kirke slår ud på højre side af midteraksen, angiver det, at C-typen i højere grad end resten af befolkningen går i kirke. Når bjælken for samme C-type slår ud til venstre ved udsagnet Går til pop-/rockkoncert, så er det fordi C-typen generelt går mindre til pop-/rockkoncerter end den gennemsnitlige befolkning. Tallet på den enkelte søjle er angivet med både i et indekstal og en procentsats. Et udsving på fx indeks betyder, at typen er overrepræsenteret med % i forhold til et gennemsnit for Danmarks befolkning. Når bjælken ikke svinger ud i forhold til midteraksen = indeks, så ligner typen altså det gennemsnitlige Danmark hvad angår netop dette udsagn. Det lyder enkelt, men det er afgørende samtidig at tage den egentlige andel i betragtning. For eksempel er indekstallet for topledere hos D Veluddannede, etablerede højindkomstfamilier ganske højt i forhold til hele befolkningen. Men den faktiske andel af topledere blandt D ere er til trods kun, % imod, % på landsplan (i G klassifikationen). Selv om beskæftigelsen som topleder derfor er med til at kendetegne D- typen, så er der stadig langt imellem toplederne, også ved denne type. Jo færre individer, der ligger til grund for et givent forhold, des større bliver udsvinget og det er her, at man skal passe på med sine tolkninger. Læs og bliv klogere på den danske befolkning og på alle de træk, der gør det muligt at sammenligne grupper og individer på trods af deres unikke eksistens. Dernæst finder du de befolkningstyper Dernæst bliver du præsenteret for typerne med alder, indkomst, boligform, geografi, socialklasse og om de har børn eller ej, deres uddannelse og en masse andre faktorer. Der er gået fire år, siden vi udgav seneste generation af vores klassifikation. Som du vil læse på næste side, så er der tilføjet en del nye informationer, som du kan få adgang til. Forhåbentlig lever vi op til eller endnu bedre overstiger dine forventninger.

5 Indledning Fuld diskretion og anonymitet Hverken Danmarks Statistik eller Geomatic må under nogen form videregive data, som kan identificere enkeltpersoner, husstande eller virksomheder. Dette er fastslået i Lov om behandling af personoplysninger, i daglig tale persondataloven. Vores virke og troværdighed er afhængig af, at du kan stole på os, vores samarbejdspartnere og vores metoder. Det er altafgørende, at der ikke opstår usikkerhed i befolkningen, om hvordan oplysninger fra åbne og offentlige datakilder eller data, som er indsamlet af Danmarks Statistik, behandles af Geomatic. Det er derfor vigtigt at påpege, at denne klassifikation ikke viser person- eller individoplysninger af nogen art. Enhver information, som indgår i klassifikationen fremstår i aggregeret form. Data opgøres i klynger af personer og husstande, hvor mindre følsomme data såsom boligform indgår fra klynger på tre husstande, mens oplysninger om mere følsomme oplysninger såsom indkomst, alene anvendes på klynger fra fem husstande og større. Klassifikationen kan altså på ingen måde identificere hverken enkeltpersoner, familier eller husstande, men alene en række fællestræk ved grupper af sammenlignelige områder. Derudover har vi et anonymitetsprincip, der betyder, at vi fjerner eventuelle ekstremværdier i statistikkerne. Hvis for eksempel en enkelt person eller husstand på en vej, altså i en klynge, har en formue eller indkomst, der ligger markant over/ under normalen, da sættes loft/bund på denne person allerede i statistikken, så den aldrig vil fremgå specifikt i statistikken og vedkommende derved kan identificeres. For indkomster og formueforhold er dette beløb sat til +/-..,- kr. Det betyder at alle, der har formuer eller indtægter, der ligger markant højt eller lavt, opskrives/nedskrives henholdsvis til et beløb på +/-..,- kr. Vigtige love, regler og principper Reglerne for datasikkerhed er nærmere beskrevet i Datasikkerhedsreglement for Danmarks Statistik. Reglementet omfatter de generelle regler for, hvorledes oplysningerne skal beskyttes under opbevaring og bearbejdning i Danmarks Statistik. Derudover regulerer Persondataloven alle forhold omkring indsamling, bearbejdning og videregivelse af persondata, herunder også til markedsføringsmæssige forhold. Vi ser det som vores pligt at sikre, at vores samarbejdspartnere kender rammerne for brug af personoplysninger. Det gør vi dels af respekt for dig som person, dels af respekt for vores samarbejdspartnere og ikke mindst den danske befolkning. Har du spørgsmål om persondataloven eller markedsføringsloven i forbindelse med vores samarbejde, så tøv ikke med at spørge os. De vigtigste forskelle fra G til G Siden generation fra er der dels sket ændringer i befolkningens sammensætning og dels i hvilke data vi har adgang til. Det har affødt en række ændringer, som du kan følge i det lille oversigtshæfte bag i bogen. Oversigten vil løbende blive udsendt til alle, som enten har et kundeforhold eller abonnerer på vores nyhedsbrev. Således vil der blive udsendt en opdateret oversigt, når data igen opdateres. En oversigt hvor du kan følge ændringer eller vandringer i befolkningens sammensætning fra år til år. Socialklasserne Der findes flere måder at opdele Danmarks befolkning på. I denne klassifikation indgår nu også fem socialklasser. De er baseret på fire faktorer: ) Personlig indkomst ) Husstandens formue ) Uddannelsesniveau og ) Beskæftigelse. Den personlige indkomst og husstandens formue giver en umiddelbar placering i en af de fem socialklasser. Herefter flytter vi eventuelt socialklassen et trin, afhængig af uddannelsesniveau. Til sidst kan vi igen flytte et trin, afhængig af beskæftigelsen, hvis det er muligt i forhold til hvilken klasse man allerede er placeret i, idet man hverken kan få en placering over socialklasse eller under socialklasse. Familietræet Familietræet er en simplificeret visualisering af Geomatics geodemografiske klassifikation mange dimensioner. Nedenfor er husstandstyperne placeret efter deres stærkeste forgreninger, der udspringer fra stammen i form af fuldoptrukne linjer. Samtidigt har vi ved stiplede linjer vist nære relationer mellem familietræets grene, altså relationer mellem typer med store ligheder. B B G F F Plejehjem Ledig Rækkehus G H Ny bolig Flerfamiliehus Ældre Parcel Ældre E Ung Kollegium F G Andel Rækkehus G H B Rig B Børn Etage Metropol Middelklasse Enfamiliehus Rækkehus E B Rig Såfremt der mellem to typer er en fuldoptrukken sort linje med betegnelsen Ældre, betyder dette, at der ved forgreningen primært er udskilt de i en højere alder. Hvor en forgrening, der senere udspringer i grene, er forbundet i en relation, så breder denne relation sig til de øvrige grene i en kombineret forgrening. Dette er eksemplet for G. Naturligvis findes der mange andre relationer rent datamæssigt, men vi har for klarhedens skyld valgt alene at vise relationerne på variablene alder, indkomst og børn. Land C Rig Ejer D Børn Provins D Ældre A A A Ældre Børn Overklasse C C Børn Erhverv Rig Rig Landmand I Ung Ældre A A D C C I Ung E Ejer E I Ledig Almen nyttig E I Alder Børn Indkomst Kombinerede forgreninger Nære relationer

6 Indledning Om Gallup Kompas Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj, der Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj, der udelukkende på baggrund af holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i vores holdninger, værdier og livsstil. Gallup Kompas er løsningen, hvis du ønsker en meget præcis profil af forbrugere som borgere, der arbejder sig ud over de geodemografiske målgrupper. Gallup Kompas bruges til en lang række undersøgelser heriblandt Danmark / Gallup, TvMeter og Gallup Radio. Grundlæggende er Gallup Kompas statistiske konstruktion etableret i to hoveddimensioner som respondenten scorer point i: Moderne - Traditionel Individ - Fællesskab Resultatet af disse scorer placerer respondenten i en af modellens ni segmenter, hvor for eksempel personer med en høj individorienteret score og en neutral score i dimensionen Moderne - Traditionel tilhører segmentet Individorienterede. Om Danmark Danmark / Gallup er et syndikeret informationssystem, der løbende måler danskernes medie- og mærkevareforbrug samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger. Med adgang til denne dybdegående og detaljerede viden om den danske forbruger fremstår Danmark / Gallup som et unikt værktøj når strategiske og taktiske beslutninger skal træffes. Danmark / Gallup er delt op i kerneområder: Media - Officielle læsertal for dagblade, ugeblade, magasiner og distriktsblade. Eksponeringstal for outdoor- og biograf reklamer. Marketing - Information om danskernes forbrug, adfærd, indkøb, kendskab og loyalitet overfor langvarige eller kortvarige produkter/ mærker samt TNS Gallups livsstilssegmenteringsværktøj, Gallup Kompas. Læs mere om Gallup Kompas og Danmark på gallup.dk De fire Kompassegmenter - og kombinationerne De Individorienterede Det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen dog ikke i geografisk forstand - skal hovedsageligt findes vest for Storebælt, i særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn aldersmæssig fordeling, dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under år samt blandt mænd. De Traditionelle Til en stor grad den ældre del af befolkningen. Personerne i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder nu godt af det danske velfærdssamfunds goder. Segmentet, der ligger i bunden af Kompasrosen, kan man hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for Storebælt. En relativ stor del af de Traditionelle er ude af erhverv, men blandt dem, der stadig er aktive på erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere især ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller ikke så høj, da størsteparten har en husstandsindkomst, der ligger noget under landsgennemsnit. På de næste sider kan du læse en kort karakteristik af de enkelte kompassegmenter. Diagrammet viser de typer placeret efter udfaldet af de i årligt alt ca.. personers score. Ø Ø F F F E E Moderne D H H De Fællesskabsorienterede Det er nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, omsorg, økologi og sundhed, der i overvejende grad kendetegner dette segment. Selv om det er det vestligste segment i Kompasrosen, finder man flest øst for Storebælt, især i hovedstadsregionen ved København og Frederiksberg. Personerne er i stor udstrækning i aldersgruppen til år og især kvinder. De Moderne-individorienterede Her finder man de unge, der er med fremme og oppe på beatet. De er dynamiske, karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk uddannelse, der har banet vejen for deres succes eller overrepræsentation af højere indkomster, som er til stede i dette segment. E D Individorienterede Fællesskabsorienterede G G E E I G A D A I A C C B I C B B B A G A Traditionelle I C C B De Moderne I stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. De Moderne er i overvejende grad under år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i hovedstadsområdet. Der dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment. De Traditionelle-individorienterede Nøgleord som fædrelandskærlighed, teknologiskepsis samt gør-det-selv danner hovedsageligt rammen for dette befolkningsudsnits fællestræk. Her finder man den ældre generation, der nyder sin pensionist tilværelse og ikke ønsker, at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske rammer og værdier. Personerne i dette segment har typisk lavere indkomster og ofte ingen eller en lavere uddannelse. De har overvejende huse i provinskommunerne især vest for Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den foretrukne boligform.

7 De Moderne-fællesskabsorienterede Her finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene eller når det gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. De Traditionellefællesskabsorienterede Dette befolkningsudsnit lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser samt et velfungerende velfærdssamfund. Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af ældre i alderen år og derover med en klar overrepræsentation af kvinder. De Traditionelle-fællesskabsorienterede har allerede forladt eller er i færd med at forlade arbejdsmarkedet og de har nået et stadium i deres liv, hvor de vil sætte sig selv i centrum og nyde deres velfortjente otium. Center-segmentet Denne befolkningsgruppe har holdninger, der enten i lige høj eller lav grad kan inddeles i hvert enkelt segment. De er groft sagt det gennemsnitlige segment, uden særlige signifikante udsving på TNS Gallups Kompas-parametre.

8 Grupper A-I

9 A Velfunderede husejere Velfunderede husejere A % arbejder hjemmefra hver uge % handler i et byggemarked hver måned Overrepresenterede byer/kommuner

10 A Velfunderede husejere Velfunderede husejere Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning A Velfunderede husejere A Fundamentet for denne gruppes liv er præcis så solidt som fundamentet under deres bolig. De Velfunderede husejere er altovervejende par, der enten har en pæn indkomst og tilsvarende formue eller en meget høj indkomst og endnu ingen formue. De ældste har haft nogle år til at skabe fundamentet, idet de typisk er fra sidst i erne til midt i erne, hvor børnefamilierne er fra erne og op. De Velfunderede husejere har to til tre børn, der ikke nødvendigvis er hjemmeboende længere. Uddannelsesniveauet er generelt højere end for gennemsnitsdanskeren. Det kan næppe undre, at man finder en overvægt i forhold til Danmarks befolkning af selvstændige, topledere og lønmodtagere i de højere lønklasser blandt Velfunderede husejere. Derfor er der også en god del, der har husstandsindkomster over millionen. Det afspejler sig i socialklasserne, hvor de ligger fra midten og op. Hver femte har et CVR-nummer på hjemmeadressen. Det gælder ikke kun de selvstændige, men også aktive i en bestyrelse eller forening, hvor man tager ansvar og bidrager med sin viden. For andre er det holdingselskaber, der kan dække over mange finansielle aktiviteter og investeringer. De Velfunderede husejere bor stort og godt, men typisk ikke i landets største byer. Deres huse er Moderne nyere, fra erne og frem, men kun få af husene er blandt de allernyeste. Rigtig mange har alarm, så man kan holde indbrudstyve fra dørene og deres værdier. Til en god bolig hører en pæn have, og de Velfunderede husejere holder af at passe haven selv. Præcis ligesom de gerne maler huset, hvor det trænger. Derfor er en stor del også jævnligt at finde i byggemarkedet. Det handler ikke nødvendigvis om at spare penge på håndværkere, men mere om at selvgjort nu engang er velgjort, når man ved, hvad man vil have. Aktiviteten med hus og have er for mange også et tiltrængt afbræk i en ellers travl og aktiv familie. Der holder mindst en bil i garagen eller indkørslen. Og endnu en udenfor, hvis der ikke er plads nok til begge biler. Den ene af bilerne kan endda være en firmabil. En pæn del af de Velfunderede husejere har også sommerhus, men ikke nødvendigvis et meget dyrt et. Vil du kommunikere med de Velfunderede husejere, så tænk på, at de har brede interesser og generelt er ganske velorienterede. De læser de større morgenaviser, ligesom de læser tidsskrifter og magasiner. Godt % af Danmarks befolkning befinder sig gruppe A. Højeste personlige bruttoindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr Husstandens disponible indkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr Husstandens samlede formue Under -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr A A A Individorienterede Fællesskabsorienterede Husstandsindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr A Traditionelle Erhverv på privatadressen Registreret erhverv Intet erhverv A

11 A Velfunderede Boligejere husejere med overskud A Velfunderede husejere A Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Højeste gennemførte uddannelse A Område A Grundskole Metropol Gymnasiel Metropolomegn Erhvervsfaglig Større provinsby Kort videregående Mindre provinsby Mellemlang videregående og Bachelor Landsby Lang videreg. og forskere Det åbne land Anden, herunder uoplyst Gns. uddannelseslængde Socialklasse A Beskæftigelse Selvstændige Topledere Lønmodtagere, højt niveau A Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Arbejderklasse Underklasse Lønmodtagere, mellem niveau Lønmodtagere, øvrige Arbejdsledige og aktiverede Midl. uden for arbejdsstyrken Under uddannelse Efterlønsmodtagere Førtidspensionist Pensionist Øvrige uden for arbejdstyrken Ældste person i husstanden Under år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år A Finansielle forhold A Fra til år Over år Aktier og anparter Kassekredit Uddannelsesopsparing Boligopsparing Familietype Enlige med børn Enlige uden børn A Ugentlig arbejdstid A Par med børn Par uden børn Mindre end timer - timer - timer - timer Mere end timer Børn i familien Ingen børn Et barn To børn A Økonomisk gennemsnit A Tre eller flere børn Børn i familien (gennemsnit),, Højeste personlig indkomst Husstandens disponible indkomst tkr tkr tkr tkr Personer over år i husstanden A Husstandens samlede formue tkr tkr person Husstandsindkomst tkr tkr personer Beregnet handelsværdi (ejerboliger) tkr tkr eller flere personer

12 A Velfunderede husejere Velfunderede husejere A Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Boligtyper Stuehuse til landbrug Enfamiliehuse Række-/kædehuse Dobbelt-/flerfamiliehuse Etageboliger Andet, herunder kollegium Ejerforhold Ejerbolig Privat lejebolig Offentlig lejebolig Andelsbolig Sikring i hjemmet Har tyverialarm Opførelsesår Før Efter Boligstørrelse Mindre end m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Større end m² Fritidsbolig i Danmark Andel med fritidsbolig Sommerhus til værdi over mio Sommerhus til værdi under mio Kolonihavehus Uanmodede henvendelser Er registreret på Robinsonlisten Har sagt "Nej tak" til reklamer A A A A A A A Stemte ved folketingsvalg Stemte ikke / stemte blankt Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Socialdemokraterne Radikale Venstre Venstre Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Dansk Folkeparti Bilrådighed Ingen bil En bil To eller flere biler Befordring Kører i personbil Kører med bus Kører med tog/metro Kører på cykel Kører på knallert/scooter Online adfærd Foretager e-handel Utryg ved online betaling Internettet giver mange fordele Har facebookprofil Har LinkedInprofil Har Twitterprofil Benytter Interesser i husstanden Politik generelt Arbejdsmarkedspolitik Skatteforhold Erhvervsforhold EU-forhold Egns- & lokalforhold Forurering/Miljø Teknologi Sundhed Ernæring A A A A A

13 A Velfunderede husejere Velfunderede husejere A Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe A i forhold til Danmarks befolkning Aktiviteter i familien Bager selv Nyder havearbejde Gør-det-selv Hygger med håndarbejde Spiller om penge online Spiller online spil Besøger ofte venner eller familie Har ofte gæster til spisning Laver finere/gourmet mad Spiser købte færdigretter Spiser slankemad Dyrker regelmæssigt sport/motion Går på aftenskole/hobbykursus Læser meget faglitteratur Læser meget skønlitteratur Læser mange tidsskrifter Går ofte i kirke Går ofte på diskotek Går ofte i teater Går ofte på udstilling Går ofte på museum Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera Går ofte til pop-/rockkoncert Går ofte i biografen Holdninger (er enig) Traditionelle fam.værdier forsvinder For let at få penge fra det offentlige Gør mere for de svage og ældre Elsker at bruge penge på mig selv Køber helst økologiske fødevarer Stor forskel mellem rig og fattig i Frivilligt om man vil være i fagforening Privatiser gerne den offentlige sektor Tillad rygning på offentlige steder Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet Danmark skal passe sig selv Vigtigt for mig at have succes Globaliseringen skræmmer mig Jeg er god til at forkæle mig selv Alting ændrer sig for hurtigt Der gøres for lidt for flygtninge i A A Dagblade Berlingske Tidende Politiken Jyllands-Posten B.T. Ekstra bladet Børsen MetroXpress Gratis lokalaviser Undværer gerne den daglige avis Radiovaner P P P/DR Regional Radiosyv Nova FM The Voice Radio Lokalradio TV-vaner DR DR TV TV Charlie TV/TV+ Kanal /Kanal Foretrukne dagligvarebutikker SuperBrugsen/Dagli Brugsen Kvickly Irma Bilka Netto Aldi Fakta Lidl Føtex Rema SuperBest Spar/Superspar/Eurospar Kiwi Minipris A A A A

14 B Komfort og hygge Komfort og hygge B % læser beboerbladet % er traditionelle Overrepresenterede byer/kommuner

15 B Komfort og hygge Komfort og hygge B Komfort og hygge Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Denne befolkningsgruppe lever komfortabelt i deres hyggelige huse. De udgør en ret gennemsnitlig del af den brede danske befolkning, og flyver ikke højere end vingerne bærer. De stræber med andre ord ikke alt for højt og passer på ikke at overskride deres rådighedsbeløb. Det kan måske være meget fornuftigt, da størsteparten af Komfort og hygge har husstandsindkomster lige under gennemsnitsdanskerens. Deres uddannelser er ikke de højeste, så de befinder sig derfor heller ikke i de øverste samfundslag, men typisk i de lavere socialklasser. Komfort og hygge rummer mange lønmodtagere på grundniveau, men også en god andel af de, der har forladt arbejdsmarkedet og nu mod tager efterløn eller pension. Det giver måske ikke økonomi til den største komfort, men masser af tid til hygge og samvær. Komfort og hygge boligerne er på til m². Rigtig mange er række- eller kædehuse fra midten af erne. Ofte ligger boligerne i mindre provins- eller landsbyer i god afstand fra de største metropoler. Mange er ejerboliger, og de bruger masser af tid og en forholdsmæssig stor del af deres penge på at holde hjemmet vedlige. Haven fylder meget i Komfort og hygge-typernes liv, selvom den måske ikke er så stor. Inden døre tager de sig, som nævnt, af reparationer og maling. I øvrigt hygger de sig med aktiviteter som at sy og strikke, fordi de i høj grad finder det hyggeligt. Over halvdelen af Komfort og hygge har bil, andre kører på knallert. En stor del er dog ganske godt kendt med kollektiv transport, når de bevæger sig uden for hjemmets fire vægge. De meget få, der har erhverv på hjemmeadressen, er typisk beskæftigede med dagpleje. Godt % af Danmarks befolkning befinder sig i gruppe B. Højeste personlige bruttoindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr Husstandens disponible indkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr B B Moderne Husstandens samlede formue Under -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr B Individorienterede Fællesskabsorienterede Husstandsindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr B Traditionelle Erhverv på privatadressen Registreret erhverv Intet erhverv B

16 B Komfort og hygge Komfort og hygge B Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Højeste gennemførte uddannelse Grundskole Gymnasiel Erhvervsfaglig Kort videregående Mellemlang videregående og Bachelor Lang videreg. og forskere Anden, herunder uoplyst Gns. uddannelseslængde Beskæftigelse Selvstændige Topledere Lønmodtagere, højt niveau Lønmodtagere, mellem niveau Lønmodtagere, øvrige Arbejdsledige og aktiverede Midl. uden for arbejdsstyrken Under uddannelse Efterlønsmodtagere Førtidspensionist Pensionist Øvrige uden for arbejdstyrken Finansielle forhold Aktier og anparter Kassekredit Uddannelsesopsparing Boligopsparing Ugentlig arbejdstid Mindre end timer - timer - timer - timer Mere end timer Økonomisk gennemsnit Højeste personlig indkomst Husstandens disponible indkomst Husstandens samlede formue Husstandsindkomst Beregnet handelsværdi (ejerboliger) B B B B B tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Område Metropol Metropolomegn Større provinsby Mindre provinsby Landsby Det åbne land Socialklasse Overklasse Højere middelklasse Middelklasse Arbejderklasse Underklasse Ældste person i husstanden Under år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Fra til år Over år Familietype Enlige med børn Enlige uden børn Par med børn Par uden børn Børn i familien Ingen børn Et barn To børn Tre eller flere børn Børn i familien (gennemsnit) Personer over år i husstanden person personer eller flere personer B B B B B, B,

17 B Komfort og hygge Komfort og hygge B Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Boligtyper Stuehuse til landbrug Enfamiliehuse Række-/kædehuse Dobbelt-/flerfamiliehuse Etageboliger Andet, herunder kollegium Ejerforhold Ejerbolig Privat lejebolig Offentlig lejebolig Andelsbolig Sikring i hjemmet Har tyverialarm Opførelsesår Før Efter Boligstørrelse Mindre end m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Fra til m² Større end m² Fritidsbolig i Danmark Andel med fritidsbolig Sommerhus til værdi over mio Sommerhus til værdi under mio Kolonihavehus Uanmodede henvendelser Er registreret på Robinsonlisten Har sagt "Nej tak" til reklamer B B B B B B B Stemte ved folketingsvalg Stemte ikke / stemte blankt Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Socialdemokraterne Radikale Venstre Venstre Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance Dansk Folkeparti Bilrådighed Ingen bil En bil To eller flere biler Befordring Kører i personbil Kører med bus Kører med tog/metro Kører på cykel Kører på knallert/scooter Online adfærd Foretager e-handel Utryg ved online betaling Internettet giver mange fordele Har facebookprofil Har LinkedInprofil Har Twitterprofil Benytter Interesser i husstanden Politik generelt Arbejdsmarkedspolitik Skatteforhold Erhvervsforhold EU-forhold Egns- & lokalforhold Forurering/Miljø Teknologi Sundhed Ernæring B B B B B

18 B Komfort og hygge Komfort og hygge B Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Husstandsgruppe B i forhold til Danmarks befolkning Aktiviteter i familien Bager selv Nyder havearbejde Gør-det-selv Hygger med håndarbejde Spiller om penge online Spiller online spil Besøger ofte venner eller familie Har ofte gæster til spisning Laver finere/gourmet mad Spiser købte færdigretter Spiser slankemad Dyrker regelmæssigt sport/motion Går på aftenskole/hobbykursus Læser meget faglitteratur Læser meget skønlitteratur Læser mange tidsskrifter Går ofte i kirke Går ofte på diskotek Går ofte i teater Går ofte på udstilling Går ofte på museum Går ofte til klassisk koncert, ballet eller opera Går ofte til pop-/rockkoncert Går ofte i biografen Holdninger (er enig) Traditionelle fam.værdier forsvinder For let at få penge fra det offentlige Gør mere for de svage og ældre Elsker at bruge penge på mig selv Køber helst økologiske fødevarer Stor forskel mellem rig og fattig i Frivilligt om man vil være i fagforening Privatiser gerne den offentlige sektor Tillad rygning på offentlige steder Nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet Danmark skal passe sig selv Vigtigt for mig at have succes Globaliseringen skræmmer mig Jeg er god til at forkæle mig selv Alting ændrer sig for hurtigt Der gøres for lidt for flygtninge i B B Dagblade Berlingske Tidende Politiken Jyllands-Posten B.T. Ekstra bladet Børsen MetroXpress Gratis lokalaviser Undværer gerne den daglige avis Radiovaner P P P/DR Regional Radiosyv Nova FM The Voice Radio Lokalradio TV-vaner DR DR TV TV Charlie TV/TV+ Kanal /Kanal Foretrukne dagligvarebutikker SuperBrugsen/Dagli Brugsen Kvickly Irma Bilka Netto Aldi Fakta Lidl Føtex Rema SuperBest Spar/Superspar/Eurospar Kiwi Minipris B B B B

19 C Livet på landet Livet på landet C % har campingvogn % har hund Overrepresenterede byer/kommuner

20 C Livet på landet Livet på landet C Livet på landet Husstandsgruppe C i forhold til Danmarks befolkning Engang var de fleste danskere bønder. Nu er der få rigtige landmænd eller beskæftigede med erhverv i tilknytning til landbruget. Men Livet på landet har stadig stor betydning for Danmark og selvom mange flytter mod storbyen, er der også familier, der flytter på landet for at få lys og luft. De fleste steder i landet er det muligt at få mere bolig for mindre. Det koster til gengæld mere i form af færre lokale jobmuligheder eller udgifter og tidsforbrug til at pendle mellem arbejdet og landlivet. De, som finder job i lokalområder, er ofte indenfor produktion eller landbrug, hvis ikke man vælger at blive selvstændig. Livet på landet leves i høj grad i familien. De fleste bor i ejerbolig, men blandt C-typen er der en del, der bor til leje. Der er store økonomiske forskelle i Livet på landet. Ikke alene blandt landmændene, men i det hele taget. Enkelte landbrugsejendomme kan handles til langt over ejendomsværdien, mens andre må se i øjnene, at udbuddet er stort og efterspørgslen lille. Fritiden kan være sparsom hos landmændene, men har stor betydning hos alle. Have- og håndarbejde er almindelige sysler, ligesom Livet på landet indeholder masser af hjemmebag og naturoplevelser. Ellers handler det om reparationer og maling i hjemmet, at nyde naturen og så besøger de oftere kirken end gennemsnitsdanskeren. De er engagerede og involverer sig ofte i lokalsamfundet, forsamlingshuset eller den lokale gymnastikforening. For at kommunikere med Livet på landet, skal du se på typerne hver for sig. Ganske vist adskiller alle typerne sig generelt fra det øvrige Danmark, men det er fordi deres geografiske placering har så stor betydning. Landmændene er professionelle i deres tilgang til livet, der bærer præg af deres arbejdsliv med jorden. De øvrige, der lever Livet på landet, kan have et mere romantisk forhold til livet. Når først de er hjemme, er der rigeligt at tage sig til. Samtidig er de der, hvor de har det bedst, så der skal noget til at drive dem af gårde. Godt % af Danmarks befolkning befinder sig i gruppe C. Højeste personlige bruttoindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr Husstandens disponible indkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Over. kr C C Moderne Husstandens samlede formue Under -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til -. kr Fra -. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr C Individorienterede Fællesskabsorienterede Husstandsindkomst Under. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til. kr Fra. til.. kr Fra.. til.. kr Over.. kr C Traditionelle Erhverv på privatadressen Registreret erhverv Intet erhverv C

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger

ET VÆRELSE MED UDSIGT. ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER BENDT BENDTSEN om andelsboliger NR.10 EFTERÅR 2006 4 8 14 TEMA: Andelsboliger ET VÆRELSE MED UDSIGT Fra tørreloft til moderne taglejlighed ANDELSBOLIGFOLKET EN STAMME FOR SIG SELV Lån & Spar Bank analyse ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTER

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Personas for borger.dk proces og baggrund

Personas for borger.dk proces og baggrund Personas for borger.dk proces og baggrund maj 2012 udarbejdet af Lene Nielsen, ITU Elisabeth Landbo, SnitkerGroup Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet... 3 Hvem står bag undersøgelsen... 3 Hvad er

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter

Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter university of copenhagen Økologiske fødevarer - hvor bevæger forbrugerne sig hen? Tveit, Geir; Sandøe, Peter Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010)

Læs mere

Danskerne og velgørenhed anno 2013

Danskerne og velgørenhed anno 2013 Danskerne og velgørenhed anno 2013 Indhold 1. Kort om baggrunden for undersøgelsen... 4 Hvad er velgørenhed?... 4 2. Analysens hovedkonklusioner... 5 Hvordan er profilen på en nej siger i forhold til de

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Mange singler forventer at bo alene

Mange singler forventer at bo alene Mange singler forventer at bo alene Hver 3. single i 30 erne og 40 erne forventer at bo alene resten af livet, viser en ny undersøgelse, YouGov har foretaget for BEDRE HJEM. Det vil betyde fortsat pres

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden

Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Kapitel 1: Forbrugeren på rejse ind i fremtiden Det er svært at se forandringernes retning, når hverdagen er fyldt med flimrende billeder, der ikke nødvendigvis har nogen retning eller nogen indbyrdes

Læs mere