Det tørrer ikk det skidt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tørrer ikk det skidt"

Transkript

1 Det tørrer ikk det skidt - om tørring og mangel på samme i linoliemaling I et nyt projekt er muligheden for at fremstille et nyt miljøvenligt tørremiddel undersøgt Anne Dall a,c, Lars Duelund b og Hans Toftlund c a Vivamedica, Odense, b MEMPHYS Center for biomembranfysik, Kemisk Institut, Syddansk Universitet, Odense, c Kemisk Institut, Syddansk Universitet, Odense Linolie har i de seneste år fået et comeback som overfladebehandling til træ. Nogle mener, at det er DR1 s tidligere handyman, Fleming Leth, der egenhændigt fik snakket brugen op (»og så skal det bare have noget rå linolie«). I hans program var et af de klassiske spørgsmål»hvorfor tørrer min linoliemaling ikke?«, og alle der har arbejdet med linolie, kender til de lange tørretider. Et andet problem er mere skjult: Det tørremiddel, eller sikkativ, der bruges, er baseret på kobolt, der er klassificeret som et uønsket stof af Miljøstyrelsen. Men hvorfor så bruge linoliemaling? Fordi linoliemaling har nogle klare fordele. Det giver en malingfilm, der tillader træet at ånde, samtidig med at træet beskyttes så fugtproblemer reduceres. Endvidere er brugen af opløsningsmidler lille ift. andre malingtyper, og olien stammer fra en naturlig, genvoksende kilde. I et projekt finansieret af Miljøstyrelsens»Program for renere produkter m.v.«har vi undersøgt muligheden for at fremstille et nyt tørremiddel, der ikke er baseret på kobolt, til brug i linoliemaling og andre oliebaserede malingtyper. Vi mente, at vi med en videnskabelig tilgang til problemet kunne skabe et nyt sikkativ, der ikke bare løste problemet med kobolt, men også fik malingen til at tørre hurtigere. Hvad er linolie? Linolie, eller hørfrøolie, er en lys-gullig viskos olie, der udvindes af hørplantens frø (Linum usitatissimum). Frøene indeholder ca. 45% (w/w) olie og udvindes normalt ved presning af frøene. Der skelnes mellem koldpresning, der giver et mindre udbytte af høj kvalitet, og varmpresning, der giver et større udbytte med dårligere kvalitet. Linolie er et triglycerid, der ligesom alle andre triglycerider består af et glycerolmolekyle, hvortil der er bundet tre fedtsyrer via esterbindinger. I tabel 1 ses den typiske fedtsyresammensætning for linolie. Det ses, at der er en stor andel af tripel-umættet linolensyre. Det er især indholdet af denne fedtsyre, der gør, at linolie kan danne film, hvilket udnyttes, når den bruges til maling. Ud over triglycerider indeholder linolie et par procent vand, lidt protein, lidt sukkerstoffer og antioxidanter. Indholdet af den meget effektive antioxidant, tocopherol (vitamin e) er på ca. 0,7 mg/g [1] og indholdet af ß-carotener er på ca. 700 ng/g [2]. Indholdet af disse meget effektive antioxidanter er et problem, når linolien skal bruges til fremstilling af maling. s Fedtsyre indhold i procent Linolie Tung Olie palmitinsyre (C 16 ) Stearinsyre (C 18 ) Oliesyre ( C18:1 ) Linolsyre(C 18:2 ) Linolensyre (C 18:3 ) Elostearinsyre(C 18:3 conj ) 0 80 Tabel 1. Typisk fedtsyresammensætning for linolie. Notation C 18:3 skal læses som en fedtsyre med 18 kulstofatomer og tre ikke-konjugerede dobbeltbindinger. Tørringen af linoliemaling beskrives som en radikal polymerisation af oxiderede, umættede fedtsyrer. Tørringen består af en autooxidation af olien, hvorefter de oxiderede fedtsyrer danner krydsbindinger (polymeriserer). Reaktionerne kan beskrives ved følgende reaktionsligninger, hvor R er en umættet fedtsyre: Specialister i -Automatiseret Fastfaseoprensning Gilson ASPEC XL, ASPEC XLi, ASPEC XL4. - Automatisering af væskehåndtering. - HPLC, LC, SFC kromatografi. - ERWEKA Dissolution systemer. - Avancerede systemer til tabletkontrol. - Salg og kalibrering af Gilson pipetter. Biolab A/S Sindalsvej 29 DK-8240 Risskov Telefon Telefax (1) (2) (3) (4) (5) (6) 37 dansk kemi, 84, nr. 10, 2003

2 (7) (8) (9) (10) (11) Ligning (1 2) beskriver oxidation af fedtsyren. Initiatoren kan være UV-lys, en forurening i olien, f.eks. metaller, eller et sikkativ i malingen. Ligning (3 6) beskriver propageringstrinene, hvorunder der dannes hydroperoxider, og disse dissocieres til forskellige radikaler. De dannede radikaler kan derefter lave H abstraction fra fedtsyren og danne et nyt radikal, der kan indgå i tørringsreaktionerne. Flere af disse trin katalyseres effektivt vha. lys eller forskellige metaller. Det er typisk reaktion 5 og 6, de nu anvendte sikkativer formodes at katalysere. Radikal kædereaktion termineres typisk ved rekombination af radikaler som angivet i ligning Her foregår den egentlige tørring eller hærdning af olien under dannelse af et fast polymernetværk (undertiden kaldet linoxyn). Dvs. det er ikke en simpel sag at optimere tørringen af linoliemalingen. De viste reaktioner er langtfra de eneste, der foregår, når linoliemaling tørrer. Det lugtes tydeligt i den karakteristiske»linoliemalinglugt«. Den stammer fra diverse kortkædede alkoholer og aldehyder, der dannes ved β klipning, hvor radikalet i stedet for at rekombinere med et andet radikal omlejrer og bryder bindingen i radikalets β -position. Testmetoder Vi har valgt en modelmaling med 60% linolie, 40% titandioxid og sikkativet. Modellen er simpel, og den omfatter de væsentlige aspekter ved maling, nemlig en oxiderbar binder, linolie, og et fast fyldstof, TiO 2. Titandioxid er det mest udbredte pigment og findes på trods af sin meget hvide farve i næsten al maling - også sort. Malingen blev fremstillet ved en simpel proces, hvor linolien blandes med TiO 2 på en granitkakkel, ved en såkaldt rivning. Tørringen af olien blev målt med to simple teknikker: Fingertesten: Her bestemte vi, hvornår malingen var berørings eller overfladetør. Det blev gjort ved at rive en malingprøve, smøre den på en lille glasplade (et objektglas) og derefter med en finger teste, hvornår malingen var tør (i malebranchen kendt som»thumb test«). Måling af vægtændring: Her måltes vægtændringen i tid ved tørring. Det blev udført på en analysevægt (Mettler-Toledo AB204- S), der blev forbundet til en computer for kontinuert dataopsamling. Vægtændringen stammer især fra malingens iltoptag, men den kan ikke sættes lig med optaget ilt, da der også afdampes flygtige forbindelser dannet ved β -klipning. Titandioxid Titandioxid findes i flere krystalformer. De vigtigste er rutil- og anatasformerne, hvor koordinationsoktaederne er forbundet forskelligt. Rutilformen er termodynamisk stabil og anatasformen er stabil op til 700ºC. Maling med TiO 2 har stor dækkeevne, men desværre er titandioxid ikke en harmløs ingrediens. Det er en halvleder, og ved belysning exiteres en elektron op i ladningsbåndet, hvorved der dannes mobile elektroner og elektronhuller i TiO 2 - krystallen. Begge kan vandre til overfladen og ved reaktion med O 2 eller vand danne en lang række reaktive substanser, bl.a. OH, O 2 - og singlet oxygen. Processerne, der fører til dannelse af reaktive substanser, standser ikke, når malingen er tør. De fortsætter, og i den tørre malingfilm nedbryder de den dannede film og forkorter malingens levetid væsentligt. For at undgå dette bruges der stort set kun coatet TiO 2 (oftest med silaner) for at forhindre O 2 og vand i at komme i kontakt med overfladen. En anden mulighed er at dope med aluminium, der i krystallen kan fremme rekombinationen af elektroner og elektronhuller, derved forhindres det, at de vandrer til overfladen og danner radikaler. I figur 1 ses tørretiden (SDT = Surface Drying Time) som funktion af den relative mængde udopet TiO 2. Det ses, at udopet TiO 2 nedsætter tørretiden, men interessant Figur 1. Tørretidens (SDT) afhængighed af den relative mængde udopede TiO 2. nok ikke med en liniær afhængighed af mængden af TiO 2. Kurven har et markant knæk, når koncentrationen stiger fra 30% til 40%. Tørretiden nedsættes markant fra ca. 50 til 30 timer. Nedsættelsen af tørretiden betales desværre med nedsat holdbarhed af malingen, men det viser, at en stor tilførsel af oxiderende forbindelser og radikaler kan reducere tørretiden. Koordinationsforbindelser En oplagt mulighed for at fremstille hurtigere virkende og mere miljøvenligt sikkativ er at designe en ny oxidationskatalysator baseret på et overgangsmetalkompleks. Vi har arbejdet (og arbejder stadig) med modelforbindelser for enzymet lipoxygenase, der kan katalysere oxidationen af umættede fedtsyrer til hydroperoxider. Enzymet findes naturligt med mangan og jern i det aktive site. Vi koncentrerede os om de manganholdige modeller, da disse, i modsætning til jernkomplekserne, ikke er kraftigt farvede. Det er et problem, at enzymet og vore modeller ikke er opløselige i olie. Det er vist, at opløseligheden i olien er den begrænsende faktor, men problemet kan afhjælpes ved valg af passende store modioner, f.eks. sulfonater. En anden mulighed er at bruge ladede ligander, så komplekset er neutralt. Sådanne neutrale komplekser er blevet fremstillet, men de gav desværre anledning til en kraftig misfarvning af malingen, og er derfor ikke en hensigtsmæssig løsning [3]. Ved en systematisk modifikation af de mest lovende ligandsystemer er det lykkedes at fremstille komplekser med god opløselighed i olien, der kan tørre olien hurtigt og uden misfarvning [4]. Desværre gør den komplicerede syntese af disse ligander det nok urealistisk at anvende dem teknisk. Ved den fysisk-kemiske karakterisation af alle disse mangankomplekser er det opdaget, at de sandsynligvis virker som oxidationskatalysatorer og derfor fremmer tørringen af olien ved en katalyse af peroxiddannelsen, ikke ved en katalyse af nedbrydningen af de dannede organiske peroxider. Kogt olie Gennem tiden har man bl.a. forsøgt at forbedre linoliens tørreegenskaber ved at koge olien, før den bruges. Fra Grønninggaard Olie har vi fået en linolie, der er kogt med luftgennembobling. Olien er mørkere end en rå linolie og mindre viskøs. Det sidste er lidt overraskende, da man ville forvente en begyndende polymerisering. Olien er undersøgt vha. NMR-spektroskopi, og der er ikke fundet nogen forskel på kogt olie og rå olie [7]). Effekten af kogning er markant (figur 2). Ved tilsætning af 25% kogt olie kan tørretiden halveres. Det er en høj effekt i betragtning af, at der ikke er blevet observeret nogen forandring ved NMR-analysen. Vores spin-label oximetri-målinger viser, at indholdet af antioxidanter falder ved kogningen, og det er muligvis forklaringen. Tungolie Effekten af at tilsætte tungolie, også kendt som kinesisk træolie, er undersøgt. Tungolie udvindes af nødden fra det kinesiske tungtræ Aleurites fordii, A montana. Den har traditionelt være brugt til maling og lak i Kina og blev i Vesten første gang beskrevet af Marco Polo. Fedtsyresammensætningen er angivet i tabel 1. Den væsentligste fedtsyre er elostearinsyre, som er bemærkelsesværdig ved at indeholde tre konjugerede dobbeltbindinger. Det burde ikke være en oplagt fordel mht. tørretiden, men som det ses i figur 3, reducerer tungolie tørretiden markant. Ved et indhold af udopet TiO 2 på 15% reduceres tørretiden fra næsten 50 timer til ca. 25 timer. Ved højere dansk kemi, 84, nr. 10,

3 Figur 2. Tørretidens (SDT) afhængighed af den relative mængde kogt olie i malingen med hhv. udopet og dopet TiO 2. Figur 3. Tørretiden (SDT) som funktion af den tilsatte mængde tungolie. indhold af udopet TiO 2 (anatas) kan tørretiden bringes ned på 1 til 2 timer. Igen er der observeret et skarpt knæk på kurven mellem 10 15%. Den store effekt kan forklares ved et skift i forholdet mellem de enkelte reaktioner. Det er ved massespektrometri blevet vist af Muizebelt et al [5], at en fedtsyre, der ikke indeholder konjugerede dobbeltbindinger, reagerer ved kombination af radikaler til et ikke radikalprodukt (reaktion 7 10). Fedtsyrer, der indeholder konjugerede dobbeltbindinger, reagerer ved at radikalet adderes til en dobbeltbinding (reaktion 11). Derved bevares radikalet, og der skal ikke genereres et nyt. Det er et sandsynligt svar på, hvorfor en blanding af tungolie og linolie tørrer hurtigere end rene olier. Spin-label oximetry Vha. ESR spin-label oximetry (ESR = Elektron Spin Resonance spektroskopi) er vi ved at afprøve muligheden for at måle ændringer i iltkoncentrationen. Med denne teknik kan iltkoncentrationen i en opløsning bestemmes vha. linjeforbredningen i et ESR-spektrum fra koblingen mellem det paramagnetiske ilt og et frit, stabilt radikal [6]. Man anvender typisk radikalet TEMPO (2,2,6,6- tetramethyl-1-piperidinyloxy). Spin-label oximetri er den eneste teknik, der kan anvendes til intravenøs in vivo-måling af iltkoncentrationer i levende organer og dyr. Ændringen i iltkoncentration er målt vha. et assay, hvor oxidationen blev stated med α azoisobutyronitril(aibn), en azo forbindelse der ved opvarmning spaltes i to fri radikaler, der kan initiere oxidationen. Derefter har vi bestemt den relative iltkoncentration som funktion af tiden (figur 4). Figur 4. Den relative O 2 -koncentration, som funktion af tiden ved AIBN, initierer oxidation af forskellige linolier og linolieblandinger (5:25) i en chlorobenzen-opløsning. L6 er rå linolie, L8 er en kogt linolie og T1 er tungolie. Iltkoncentration er bestemt ved ESR. 39 dansk kemi, 84, nr. 10, 2003

4 Det ses, at blandinger af lin- og tungolie bruger ilt meget hurtigere end de rene olier, i overensstemmelse med at maling baseret på olieblandinger tørrede hurtigere. Det bemærkes også, at kurverne for blandinger med kogt olie (L8 og L8:T1) ikke har noget knæk, dvs. at oxidationshastigheden er konstant. De andre har et knæk, hvorefter oxidationshastigheden stiger. Det er i overensstemmelse med teorien: at kogning fjerner eller ødelægger antioxidanter (herunder vand). Konklusion Undersøgelserne viser, at man kan få linolie til at tørre på flere måder. Mange af metoderne peger på, at rå linolie indeholder antioxidanter. Det er ikke noget problem at fjerne antioxidanterne eller oxidere kraftigere, så antioxidanterne ødelægges under den første del af tørringen. Mange foretrækker at få tingene så»rene«,»naturlige«og ubehandlede som muligt og køber en rå, koldpresset udgave, der har alle antioxidanterne intakte. Hvis man vil have en olivenolie, eller for den sags skyld en hørfrøolie/linolie, til madlavning, er det det rigtige at gøre, men til maling er det langt bedre at købe en varmpresset eller kogt olie. Det er også en mulighed at gemme olien længe nok, hvilket er den strategi Nationalmuseet anvender. Vi har også set, at den mest effektive katalyse fremkommer ved at tilsætte oxidationskatalysatorer som TiO 2 - eller mangankomplekser. Det tyder på, at det trin, der begrænser tørringens hastighed, er dannelsen og ikke nedbrydningen af organiske peroxider, som det ofte er blevet hævdet. www Besøg os på nettet Taksigelse Projektet var støttet af Miljøministeriet. MEMPHYS er et center støttet af Danmarks Grundforskningsfond. Tak til Grønninggaard for linolien og til Ulla Lauridsen for redaktion af teksten. -adresser: Anne Dall: Lars Duelund: Hans Toftlund: Referencer: 1. K.H. Wagner og I. Elmadfa»Effects of Tocophorols and ther mixtures on the oxidativ stability of olive oil and linseed oil under heaing«. Eur. J. Lipid Sci Technol. 102 (2000), S. Lutterotti, M. Franko, M. Sikovec og D. Bicanic»Ultrasensitiv assay of trans and cis [EQUATION] carotenes in vegetable oil by high performance liquid chromatography thermal lens detection«anal. Chim. Acta. 460 (2002) M. N. Mortensen, upubliceret. 4. J. Wolny, upubliceret. 5. W. J. Muizebelt, M.W.F. Nielen»Oxidativ Crosslinking of Unsatureted Fatty Acids studied with Mass Spectrometry«J. Mass Spec. 31 (1996) H. M. Swartz og J. F. Glockner i A. J. Hoff, ed.»advanced EPR, Applications in Biology and Biochemistry«pp , Elsevier, Amsterdam F. Gunstoen, 13 C NMR chemical shifts for fatty acids and their derivatives, Vakuumpumper Lavtrykskompressorer Sidekanalblæsere dansk kemi, 84, nr. 10,

5

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA

GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA GODE RÅD OM MALING MED TRADITIONELLE MALINGSTYPER PÅ TRÆ OG MURVÆRK AF SØREN VADSTRUP ARKITEKT MAA indhold indledning..................... 3 1. oliefarver.....................4 linolie 5 linoliefarve 8

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer

Den magiske kugle. farvestoffer til tekstilindustrien. I sine forsøg med at udnytte farvestoffer til at farve mikroorganismer 18 T E M A M L Æ G E M I D L E R Den magiske kugle Visionen om fremstillingen af det perfekte lægemiddel en slags magisk kugle, der selv opsøger sit mål er en stor udfordring for lægemiddelforskningen.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen

Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Stegning af kød myter, fakta og nye metoder Ina Clausen & Anne Lassen Storkøkkencentret Afdeling for Ernæring Fødevaredirektoratet 1 Stegning af kød myter, fakta og nye metoder FødevareRapport 2002:01

Læs mere

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010

Bachelorprojekt 6. april 11. juni 2010 Anvendelsen af GMCP-SA som erstatning for ITLC-SG som fast fase ved kvalitetssikring af de 99m Tc-pertechnetate mærkede lægemidler Pentacis og Myoview ved tyndtlagskromatografi. Bachelorprojekt 6. april

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

-et spørgsmål om fedt

-et spørgsmål om fedt Liv -et spørgsmål om fedt Af Ole G. Mouritsen Jeg forsker i modellering af komplekse, molekylære fænomener. Hvad behager? Eller sagt på anden måde: Jeg forsker i fedtstoffer, og resultaterne kan bruges

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg

SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI. Debatoplæg SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYN TESE SYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI BIOLOGI SYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGISYNTESEBIOLOGI SYNTESEBIOLOGI

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Sukkerets funktionelle egenskaber

Sukkerets funktionelle egenskaber Sukkerets funktionelle egenskaber Sukker findes i dag i mange forskellige varianter og kan derfor bruges i mange forskellige levnedsmidler. Sukker har en række unikke egenskaber, som hver for sig eller

Læs mere

At give den gas i laboratoriet

At give den gas i laboratoriet At give den gas i laboratoriet Af: Bo Elberling & Anders Michelsen 22 TEMA // At give den gas i laboratoriet Fig. 1. Zackenberg i 2013 hvor en række permafrostkerner blev hjembragt for at undersøge, i

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere