Vingstedkursus. for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre. Vingstedscentret september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vingstedkursus. for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre. Vingstedscentret 2. - 3. september 2015"

Transkript

1 Vingstedkursus for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved kommunikationscentre Vingstedscentret september 2015 Hovedforedrag: Cognitive spare capacity for communication v. Mary Rudner, Professor Tinnitus v. Susanna Løve Callaway, Clinical Researcher Viden og erfaring vedrørende udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer v. Inger Merete Terp, Kognitiv tilgængelighed med tinnitus/hyperacusis som underliggende eksemplificerende temaer v. Mette Riber, Psykolog APD - Auditory Processing Disorders v. Stine Borges, Audiologopæd Hyperakusis mangfoldige oplevelser af samme fænomen. v. Katja Neubert, Audiologopæd Universielt design med fokus på kognitiv og auditiv tilgængelighed v. Camilla Ryhl, Professor Arrangør: Universielt design med Vingstedudvalget fokus på kognitiv og Kommunikation auditiv tilgængelighed og, Høre v. Camilla Ryhl

2 Program - onsdag d Ankomst, kaffe og brød Velkomst og indledning - praktiske informationer Cognitive spare capacity for communication. v. Mary Rudner, Professor at Linkjöping University Individual differences in working memory capacity have been found to predict the ability to understand speech in noise under a variety of conditions. This suggests that limited working memory resources are engaged during listening, leaving fewer resources for higher level processing of the spoken message. In order to fully understand the impact of adverse listening conditions including background noise and hearing impairment on speech communication, it is important to investigate cognitive spare capacity, the cognitive resources available for actively engaging in conversation when the message is hard to hear. The talk will focus on cognitive spare capacity and how it may be influenced by external factors such as signal quality and background noise as well as internal factors including hearing impairment, cognitive abilities and linguistic knowledge. Oplægget er på engelsk Udstilling og hands on v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler Frokost Tinnitus v. Susanna Løve Callaway, Clinical Researcher, Centre for Applied Audiology Research, Oticon A/S Tinnitus kan være en gyser for de fleste klinikere. Hvordan har vi behandlet tinnitus tidligere, og hvilke audiologiske tilgange bruger vi i dag? Der er megen ny og ældre relevant evidens, som kan hjælpe os til at forstå, hvad der er effektiv behandling. Jeg vil forsøge at belyse, hvorfor en kombineret lydterapi og psykologisk/vejledende rådgivning er et godt bud på effektiv tinnitusbehandling. Der vil være fokus på kognition og den klient-centrerede tilgang til tinnitus, og hvad det betyder rent praktisk, når man som professionel skal ud og arbejde med tinnitusklienter Udstilling og hands on v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler Posterpræsentation v. bidragene institutioner.

3 Viden og erfaring vedrørende udredning og behandling af medicinsk uforklarede symptomer v. Inger Merete Terp, enhedsleder og overlæge, Liaison Psykiatrisk Klinik Køge Hvorfor bliver følelse, hos nogle, til kropslige symptomer i stedet for refleksion, psykologisk udvikling og modning? Jeg vil forsøge at relatere mit oplæg til mennesker med hørehandicap I kan læse mere om emnet via: Pause - udstilling Kognitiv tilgængelighed med tinnitus/hyperacusis som underliggende eksemplificerende temaer v. Mette Riber, Psykolog, CKV Høre. Hvad kan grunden være til at den kognitive tilgang ikke rækker i forhold til borgere med tinnitus, hyperacusis og høreapparatbrugere generelt? Udstilling og hands on v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler Middag Er der plads til 2 høreforeninger i Danmark? Vi har inviteret Majbritt Garbul Tobberup, Formand for Høreforeningen og Mikkel Schramm, Sekretariatschef HørNu til en debat om dette og aktuelle brændpunkter i hørerehabiliteringen i Danmark. HørNu oplæg - er en ny organisation, som har en vision om, at Danmark bliver et foregangsland for behandling af personer med nedsat hørelse. Samtidig ønsker HørNu i langt højere grad at udbrede kendskabet til årsagerne til at optimere hørelsen, og dermed være medvirkende til at nedsætte stigmatiseringen omkring brug af høreapparater. Høreforeningen oplæg Spænder vi ben for hinanden på høreområdet? Præsentation af Høreforeningens opgaver og visioner. Hvad skal brugerne og de øvrige interessenter på området med en handicaporganisation som Høreforeningen? Hvordan sikrer vi at det er brugernes tarv og interesser vi varetager? Nyt på Vingstedkursus Poster/lille infostand Som det fremgår af programmet, så bryder vi med mange års tradition og lader Landet rundt udgå. Hvis I har planlagt indhold til Landet rundt, vil vi i stedet tilbyde jer mulighed for at lave en poster eller lille stand i forbindelse med udstillingen i foyeren. Hvis I ønsker dette, skal I melde jer til Anne-Mette Flinch på senest den 15.juli.

4 Program - torsdag d Morgenmad God morgen og morgensang Workshops/oplæg m. pause til udstilling fra SPOR Pæd. Programsættes evt. senere eller der afvikles firmaworkshop Fremlæggelse af speciale: Kan høretab give stress en kvalitativ undersøgelse af årsager og symptomer på stress hos erhvervsaktive hørehæmmede v. Ditte Thornfelt Højland, Audiologopæd, hørekonsulent hos KC Region H Et skjult støjinduceret høretab - Tegn på at støjeksponering fører til primær skade af de perifere afferente nervefibre og synapser, inden skade på de ydre hårceller finder sted! v. Pernille Holtegaard, Audiologopæd/ audiolog Programsættes evt. senere eller der afvikles firmaworkshop "Stress fylder i medierne som aldrig før og koster os dyrt, både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Men hvad er det, der gør os så stressede? Kan et høretab spille en rolle - og i så fald hvordan?" Oplægget er baseret på min afhandling, som havde til formål at undersøge, om den primære nerveskade, bevist hos støjeksponerede mus og marsvin, også kunne påvises hos støjeksponerede mennesker. Firmaer Høreapparater, Høreapparater, Høreapparater, Høreapparater,

5 Frokost - udstilling pause APD Auditory Processing Disorder v. Stine Borges, Hørekonsulent, cand. mag. i audiologopædi I 2014 kom der kliniske retningslinjer for udredningen af APD på de danske audiologiske afdelinger. Siden oplever flere og flere rundt om i landet, at de modtager sager om voksne med APD. Nogle steder har man meget lille erfaring med denne udredning, andre steder meget stor. Jeg vil gennemgå APD som audiologisk diagnose, belyse de forskellige tests i testbatteriet, samt give nogle retningslinjer for hvordan vi kan arbejde med disse borgere i vores regi. Der findes megen god information på (i skrivende stund er siden dog under ombygning, men den er vel snart oppe at køre igen) Hyperakusis mangfoldige oplevelser af samme fænomen. v. Katja Neubert, audiologopæd Pause Tilsyneladende flere og flere mennesker søger hjælp for lydoverfølsomhed, men i dag eksisterer der kun et fåtal af undersøgelser, der har bestræbt sig på at forstå den subjektive oplevelse af lydoverfølsomhed. Lydoverfølsomhed kaldes også hyperakusis, og defineres som en nedsat tolerance over for almindelige hverdagslyde. I dette oplæg bliver der fremlagt resultater fra en kvalitativ analyse af, hvordan mennesker med lydoverfølsomhed oplever, forstår og fortolker de karakteristika, der er forbundet med hyperakusis. Samtidig inddrages de erfaringer og tanker, som professionelle behandlere, der arbejder med mennesker med hyperakusis, har gjort sig i deres arbejde. Link til kandidatspecialet om hyperakusis: Link til igangværende ph.d.-projekt af Susanne Nemholt om prævalensen af tinnitus og/eller lydoverfølsomhed hos børn og unge (study protocol artikel)

6 Universielt design med fokus på kognitiv og auditiv tilgængelighed v. Camilla Ryhl, Professor, Seniorforsker Med afsæt i mange års forskning i sammenhængen mellem sanselig funktionsnedsættelse og arkitektonisk kvalitet, vil oplægget introducere Universel Design som et nyt designbegreb der i høj grad rummer sanselige og kognitive behov i byggeriet. Camilla Ryhl vil, baseret på forskning og eksempler fra praksis, beskrive hvordan man i højere grad end nu kan imødekomme syns- og hørelsesnedsættelse i arkitekturen og hvad der sker når man ikke gør det Tak for i dag - hjemrejse Kursusudvalget: Anne-Mette Flinch, Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland Marie Kirketerp Ringsmose, Videnscenter for Specialpædagogik VISP, Næstved Kommune Maiken Hansen, Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune Jan Hoedt, - Høre, Region Syddanmark Tilmelding og priser: Tilmelding på - early bird rabat kr. 300,- ved tilmelding senest 29. maj Tilmelding senest 29. maj Kr. 2760,- (excl. moms) Kursusgebyr (kursus, forplejning, overnatning fra d ) Kr. 3400,- (excl. moms) Kr. 3600,- (excl. moms) Kursusgebyr + ankomst d med overnatning med morgenmad fra Kursusgebyr + ankomst d.1.9. med aftensmad samt overnatning med morgenmad fra Tilmelding efter 29. maj Kr. 3060,- (excl. moms) Kursusgebyr (kursus, forplejning, overnatning fra d ) Kr. 3700,- (excl. moms) Kr. 3900,- (excl. moms) Kursusgebyr + ankomst d med overnatning med morgenmad fra Kursusgebyr + ankomst d.1.9. med aftensmad samt overnatning med morgenmad fra

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik

En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET En spørgeskemaundersøgelse af danske unges brug af HØJ mp3 musik Hvad er baggrunden for deres adfærd, og er de klar over eventuelle skadevirkninger på hørelsen?

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

Incest som et socialt problem

Incest som et socialt problem Speciale Generel Pædagogik Incest som et socialt problem Incest as a social problem Louise Storm Rasmussen (201202705) & Stine Storm Forgaard (201202683) Skriftligt speciale, september 2014 Institut for

Læs mere

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD?

forskning social LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? social 1 / 2015 MARTS forskning NYT FRA SFI LÆS BL.A: HJEMLØSE DRØMMER OGSÅ OM VILLA, VOLVO OG VOVSE DIT BARN HAR BRUG FOR HJÆLP SKAL VI TRÆKKE LOD? ANBRAGTE BØRN TRIVES BEDST I FAMILIEPLEJE Indhold side

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Masterprojekt. Hverdagslivets kommunikation

Masterprojekt. Hverdagslivets kommunikation Masteruddannelsen i Rehabilitering Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet, August 2007 Masterprojekt Hverdagslivets kommunikation - i familier, hvor et familiemedlem har amyotrofisk lateral

Læs mere

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED

adhd KOM OG NET- VÆRK MED 1000 ANDRE Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL BARKLEY Tilmeld dig allerede i dag! VISION & VIRKELIGHED adhd VISION & VIRKELIGHED ÅRETS KONFERENCE OM ADHD D 5. & 6. SEP. 2013, HOTEL NYBORG STRAND Konferencen åbnes af Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag Mød den anerkendte ekspert i ADHD RUSSELL

Læs mere

Projektledelse og medarbejdere

Projektledelse og medarbejdere Projektledelse og medarbejdere - en undersøgelse af hvordan man kan forbedre projektledelsesmetoder så de bedre involverer medarbejderne Af Sigvard Vasard Kjær Andersen August 2013 Department of Business

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere