Kommunikation med patienter og kolleger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation med patienter og kolleger"

Transkript

1 Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus Lillebælt, Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

2 Kommunikation med patienter og kolleger Baggrund kommunikation i ortopædkirurgien Formål Materiale og metode Resultater Styrker og svagheder Konklusion Perspektiver

3 Kommunikation i ortopædkirurgien Baggrund Traditionelt mere sygdomsorienteret end andre specialer Tror mere på erfaring og observation af andre end på kurser Vægter patientbehandling og medicinsk kundskab højere end kommunikative kompetencer og problembaseret læring Læger er fødte kommunikatorer Ikke særlig grundigt undersøgt Bernat et al. (2006) Fossum et al. (2004) Lundine et al. (2008)

4 Baggrund Centrale professionelle kommunikative kompetencer forbedres ikke trods mere end 10 års klinisk arbejde Aspegren et al. (2005) Fellowes et al. (2004)

5 Formål At undersøge: 1. Effekten af et kommunikationskursus på sundhedspersonalets selfefficacy i kommunikation med patienter og kolleger 2. Effekten af et kommunikationskursus på sundhedspersonalets vurdering af interkollegial kommunikation monofagligt og tværfagligt 3. Sundhedspersonalets oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus Med henblik på at forbedre: 4. Den ortopædkirurgiske patients vurdering af kommunikation (information, kontinuitet og omsorg)

6 Self-efficacy / definition Et psykologisk begreb, der udtrykker en persons tillid til egne evner i forhold til en given opgave Hvor sikker er du på, at du med succes kan I forhold til kommunikation kan det formuleres som: Albert Bandura - videregive dårlige nyheder til patienter? - sige til kolleger, hvis du vurderer, at de ikke løser deres opgaver kompetent? Scores på en skala fra 1 til 10 og scoren bliver interessevariabel

7 Metode og materiale Interventionsstudie med før- og eftermålinger Kommunikationskursus Spørgeskemaundersøgelse - personale: papir-skemaer / før, efter og 6 måneder efter kurset - patienter: touch-screen spørgeskema umiddelbart før udskrivelse Fokusgruppeinterviews

8 Metode og materiale Kommunikationskursus Kontekstrelevant Små, tværfaglige hold med deltagere fra forskellige afsnit i afdelingen Interaktive undervisningsmetoder Redskabskassen Non-verbal kommunikation Opmærksom lytning Empati Pause Samtaleteknikker Psykosociale aspekter Hints Fælles dagsorden Opsummering(er) Screening Samtalens anatomi Indlede samtalen Indhente information Formidle information Afslutte samtalen

9 Resultater Formål 1 At undersøge sundhedspersonalets self-efficacy i kommunikation med patienter og kolleger efter et kommunikationskursus Spørgeskema umiddelbart før kursus Kommunikationskursus Spørgeskema umiddelbart efter kursus Spørgeskema 6 måneder efter kursus

10 Resultater 190 af 191 mulige (99,5 %) gennemførte kurset 181 blev inkluderet i studiet I alt Kvinder Mænd Læger Sygeplejersker Social-og sundhedsassistenter Lægesekretærer Andre Ikke besvaret Ikke angivet 2 86 % kvinder / 14 % mænd

11 Resultater Svarprocent: Før: 97,8 % (177/181) Efter: 97,6 % (165/169) 6 måneder efter: 98 % (150/153) 148 svarede på alle tre skemaer

12 Resultater self-efficacy i kommunikation med patienter Hvor sikker er du på, at du med succes kan udføre følgende opgaver? Svarskala: 1-10

13 Resultater - self-efficacy i kommunikation med patienter

14 Resultater - self-efficacy i kommunikation med patienter Ændring fra før til efter kurset Ændring fra før til 6 mdr. efter kurset n Før Efter Forskel p n Før 6 mdr. efter Forskel p Alle Læger Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Lægesekretærer

15 Resultater self-efficacy i kommunikation med kolleger Hvor sikker er du på, at du med succes kan udføre følgende opgaver? Svarskala: 1-10

16 Resultater self-efficacy i kommunikation med kolleger

17 Resultater self-efficacy i kommunikation med kolleger Ændring fra før til efter kurset Ændring fra før til 6 mdr. efter kurset n Før Efter Forskel p n Før 6 mdr. efter Forskel Alle Læger Sygeplejersker Social-og sundhedsassistenter Lægesekretærer p

18 Resultater Formål 2 At undersøge sundhedspersonalets vurdering af interkollegial kommunikation monofagligt og tværfagligt Spørgeskema umiddelbart før kursus Kommunikationskursus Spørgeskema umiddelbart efter kursus Spørgeskema 6 måneder efter kursus

19 Resultater monofaglig kommunikation Svarmuligheder: I høj grad / I nogen grad / I mindre grad / Slet ikke

20 Resultater tværfaglig kommunikation Svarmuligheder: I høj grad / I nogen grad / I mindre grad / Slet ikke

21 Resultater interkollegial kommunikation Ændring fra før til efter kurset Ændring fra før til 6 mdr. efter kurset n Før Efter Forskel p n Før 6 mdr. efter Forskel Alle p Ingen signifikant forskel mellem aldersgrupper, køn eller profession.

22 Resultater interkollegial kommunikation Ændring fra før til efter kurset Ændring fra før til 6 mdr. efter kurset MONOFAGLIGT p n p n Vi taler respektfuldt til hinanden Vi taler respektfuldt om hinanden Vi har tillid til hinanden Vi er åbne og imødekommende overfor hinanden Vi giver løbende feedback til hinanden Vi griber ind, hvis vi oplever drillerier og krænkelser af andre kolleger TVÆRFAGLIGT p n p n Vi taler respektfuldt til hinanden Vi taler respektfuldt om hinanden Vi har tillid til hinanden Vi er åbne og imødekommende overfor hinanden Vi giver løbende feedback til hinanden Vi griber ind, hvis vi oplever drillerier og krænkelser af andre kolleger Interessevariabel : I høj grad

23 Resultater Formål 3 At undersøge sundhedspersonalets oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus Fokusgruppeinterviews

24 Studie 3 Fokusgruppeinterviews 5 grupper: Læger - 7 Sygeplejersker - 6 Social- og sundhedassistenter - 6 Lægesekretærer - 5 Ledere - 8

25 Resultater Interviewspørgsmål Hvordan oplevede du at deltage i kommunikationskurset? Hvad gjorde størst indtryk i forbindelse med kurset? Hvad var særligt godt i forbindelse med kurset? Hvad var særligt vanskeligt i forbindelse med kurset? Hvordan oplever du, kurset har påvirket din kommunikation med patienter og kolleger?

26 Resultater personale oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus det er s gu da noget, vi altid har det var forstyrrende gjort.. tror ikke, det har påvirket mig et sekund, det det har ikke der... givet mig en brik i nogen retning man kan godt føle det som et overgreb alt det der med empati og sådan noget det bruger vi jo ikke

27 Resultater personale oplevelse af at deltage i et kommunikationskursus så giver det sådan et fælles sprog fået struktur på fra starten.. at få parkeret tingene hos rette vedkommende... er nok blevet bedre til at styre samtalerne er nok blevet mere patientrettet har fået lidt redskaber til bedre kan sige til en kollega, ved du hvad, det var altså ikke godt, det der

28 Resultater Lægesekretærer: rollespil og videooptagelser, tværfaglige hold, fælles dagsorden, pausen, bedre håndtering af vrede patienter Social- og sundhedsassistenter: tværfaglige hold, videooptagelser og rollespil, pausen, opmærksomhed på patienternes behov Sygeplejersker: små hold, feedback, øget patientcentrering, bedre håndtering af vrede patienter Læger: obligatorisk kursus, fælles dagsorden, opsummering Ledere: fælles værdier i afdelingen, redskaberne, bedre håndtering af vrede patienter og konflikter i personalegruppen

29 Resultater Formål 4 At undersøge den ortopædkirurgiske patients vurdering af kommunikation (information, kontinuitet og omsorg) Spørgeskema før udskrivelse Svarmuligheder: I høj grad / I nogen grad / I mindre grad / Slet ikke / Ikke relevant (Interessevariabel: I høj grad )

30 Resultater Svarprocent: Førmålingsperiode: 67,8 % (n = 1279) Eftermålingsperiode: 77,6 % (n = 1854) I alt 3133 patienter blev inkluderet i studiet

31 Resultater

32 Styrker og svagheder Styrker Populationens størrelse Svarprocent personale Effectiveness-studie Svagheder Signifikans og relevans Svarprocent patienter, bortfaldsanalyse Organisatoriske forandringer Spørgeskemaer kontekstrelevans Spørgeskemaer - reliabilitet Stringens i kursusafvikling Tværfagligt design - alt personale skulle deltage Deltagerbias Fagpræferencer Patienter er spurgt ved udskrivelse Patienter er spurgt ved udskrivelse

33 Konklusion Øget self-efficacy i kommunikation med patienter Øget self-efficacy i kommunikation med kolleger Forbedret vurdering af interkollegial kommunikation - især den tværfaglige kommunikation Kurset har givet en oplevelse af at have fået anvendelige redskaber og fokus på patientcenteret kommunikation, hvilket har bidraget til øget kontrol i samtalen især over for vrede patienter og i konflikter med kolleger denne oplevelse er delvist professionsafhængig Øget andel af patienter, der svarer I høj grad efter kurset

34 Perspektiver Anbefalinger: Kommunikationskurser Kurserne bør have fokus på kommunikation med både patienter og kolleger Kurserne bør være tværfaglige Det kan være nødvendigt med særlig motivation af lægerne Undervisningsmetoderne rollespil og videooptagelser har vist sig at være effektive

35 Ph.d.-studie: kommunikation med patienter og kolleger Projektet er støttet af: Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Syddansk Universitet Forskningsfonden, Fredericia og Kolding Sygehuse Gudrun Krauses Mindefond M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Survey af anvendelser, holdninger og forudsætninger September 2012 Teknologisk Institut I samarbejde med UCC, Metropol og Århus Universitet

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann August 2005 2 Indholdsfortegnelse Indledning s. Facts om Guidet Egen-Beslutning s. Bedre samarbejde om sukkersygen - viser vejen s. Hun kom overens med sin sukkersyge

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner

pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner Grethe Kragh-Müller Charlotte Ringsmose pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner En rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner au AARHUS UNIVERSITET Grethe

Læs mere

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011

Forskningsberetning. Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 Forskningsberetning Enhed for Sundhedstjenesteforskning 2011 1 Kære læser Vores forskningsenhed har nu eksisteret i 4 år, og vi har i det forgangne år haft den fornøjelse at kunne afslutte vores første

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere