Årsberetningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk"

Transkript

1 Årsberetningen 2006

2 Forord Side : har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at holde dem skarpe. Det har været et år præget af en fantastisk entusiasme og virkelyst. Der har blandt andet været afholdt fine arrangementer, som er med til at profilere Vestegnens Brandvæsen i offentligheden. VB har fået en ny og fremtidssikret vagtcentral. Det er VB, der selv har bygget den samt de nye køkkener på begge stationer. Det er en flok brandmænd med hænderne godt skruet på - og det er nødvendigt, for deres job er både farligt, og det kræver præcision. Bestyrelsesformand for I/S Glostrups borgmester Søren Enemark Derfor er sikkerheden også altid i højsædet, som du vil kunne læse om i sikkerhedsgruppens beretning. VB har i 2006 fået en styrket ledelse med to nyansættelser - en ny stationsleder på Glostrup og en ny uddannelsesleder. VB har fokus på økonomien, og her er slukkerafdelingen en vigtig indtægtsgivende faktor. Centralværkstedet på station Hvidovre har samtidig formået at spare mange penge ved selv at udføre forskellige reparationer på vognparken. I beretningen vil du også kunne læse fortsættelsen fra sidste år om Brandvæsnets historie. Denne gang gælder det perioden Venlig hilsen Søren Enemark Borgmester i Glostrup Kommune Bestyrelsesformand i Vestegnens Brandvæsen I/S

3 Indholdsfortegnelse Side : 2 Indholdsfortegnelse: Side Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Vestegnens Brandvæsen I/S Stationslederen Glostrup Beretning... 4 Stationslederen Hvidovre Beretning... 7 Vagtcentralen...10 Uddannelsesafdelingen Deltidsstyrken Beretning Børneprojektet Beretning Sikkerhedgruppen Beretning Hjemmesiden Udrykningsstatistikker...32 Det grønne regnskab begge stationer Brandstation og vagtcentral Vagtcentralen...39 Glostrup brandstation Hvidovre brandstation Brandvæsnets opgaver Centralværkstedet Beretning Brandmateriel Beretning Brandhaner Glostrup/Hvidovre Beretning...51 Stigerørskontrol Brøndby Strandplanen...53 Øvelsesaktiviteter Kemikalieuheld Redningsøvelse Motorkædesav Eksternt Frigørelseskursus...63

4 Indholdsfortegnelse Side : 3 Indholdsfortegnelse: Side Arrangementer og opvisninger Sidste øvelsesaften Bakkens åbning The Iceflames på isen VB bragte sommeren til Høje-Tåstrup BIF CUP Glostrup Parkstafét Åbent hus Kvickly Hovedvejen i Glostrup Kulturnatten...90 Brandvæsnets historie Perioden fra

5 Stationslederen Glostrup Side : 4 Vi står nu og kan gøre status over det forgangne år, og vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt, men også turbulent år for Vestegnens brandvæsen (VB). August 2006 blev et glædeligt vendepunkt for undertegnede, da jeg kunne sige ja til stillingen som stationsleder her på station Glostrup, et valg som jeg er blevet rigtigt glad for, og jeg vil gerne her, sige alle tak for den modtagelse jeg fik i forbindelse med min tiltrædelse. Når man starter på en ny arbejdsplads, er det altid krævende og vanskeligt, der er nemlig så meget man ikke ved eller kender til, og så meget man hele tiden må spørge om. Stationsleder Glostrup Dan Løbnitz Skjoldborg Men alle her på station Glostrup og i hele VB har været utroligt imødekomne, hjælpsomme og forstående. Når man kommer fra en anden arbejdsplads har man også chancen for at se og opleve med nye øjne og jeg ser VB som et brandvæsen med et stærkt sammenhold og en faglig stolthed. Derudover ser jeg en positiv stemning, med meget få konflikter, en god dialog alle imellem, samt en god og stor opbakning til brandvæsnet. Det har også været en god og stor oplevelse, at føle den styrke og kraft, der er her i vores organisation og jeg vil gerne udtrykke min dybtfølte tak for den indsats og det engagement, som hver enkelt medarbejder udviser. Det lover godt for de kommende års udvikling af VB. En tidligere brandchef har udtalt, at brandvæsnet har brug for en storbrand en gang imellem, for at mindske sladderen på stationerne. Brandvæsnet er og vil nok altid være genstand, for mere eller mindre opdigtede historier, det hører sig til i en kultur, hvor man i beredskabstiden venter på TUREN!

6 Stationslederen Glostrup Side : 5 Storbranden er heldigvis udeblevet, men til gengæld kan 2006 i allerhøjeste grad, huskes for at være et ombygningens år. Først var der ombygningen af administrationen, samt bygningen af ny vagtcentral, dernæst henover sommeren fulgte en større nedrivning i villaen på brandstationen, fordi der skulle gøres plads til et nyt køkken og spiserum for brandmandskabet. Alle medarbejdere har deltaget aktivt på hver deres måde, ved enten at deltage direkte i opgaven, eller ved at overtage fagrelaterede arbejdsopgaver som de implicerede normalt skulle varetage. Resultatet er i mine øjne ud over al forventning, takket været egne dygtige håndværkere, som ikke har skelet til klokken når opgaven skulle løses, og bidraget med eget værktøj, og der er udvist en meget stor fleksibilitet fra alle. Jeg er sikker på, at alle på stationen vil få glæde af køkkenet i mange år frem. Brandvæsnets nyindkøbte flag vajer stolt over Glostrup brandstation. Der er kommet styr og ro på tingene i VB, og dette giver os mulighed for vækst, og som I allerede ved, er vi i gang med en omfattende udvikling. Ind imellem fornemmer jeg dog, at man rundt omkring spørger sig selv, om det nu også er nødvendigt at vokse. "Kan man ikke bare drive brandvæsnet og gøre som vi plejer?". Svaret er nej. Hvis vi ikke udvikler os og sikrer den nødvendige kvalitet, så vil vi dø på den lange bane. Ikke alt kan køre som det plejer eller for evigt for den sags skyld, hvor gerne vi end ville, for vi har stærke konkurrenter. Derfor må og vil vi hele tiden udvikle os og være foran. Det er den vej, vi skal. Vi skal udvikle os, og blive de bedste på alle felter.

7 Stationslederen Glostrup Side : 6 Vi i ledelsen, ser med sindsro på de kommende år og vi er overbevist om at alle både kan og vil være med til at løfte denne spændende opgave og de spændende udfordringer som helt sikkert vil dukke op. Det kan blive hårdt, men der er ikke meget andet at gøre, end at tage det som en ny udfordring, og hele tiden være forandringsvillige i denne dynamiske verden. Jeg tror på, at den enkelte ansatte kan gøre en forskel, og at alle kan være med til at præge og motivere, i det arbejdsmiljø som skabes. Et miljø som skal være præget af respekt, værdighed og anerkendelse. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at være mere anerkendende i min lederstil, og jeg håber, at i alle også vil tage del i dette anerkendende positive udgangspunkt. Med disse ord vil jeg sige alle medarbejderne tak for indsatsen og samarbejdet i Godt Nytår 2007 Stationsleder Glostrup Dan Løbnitz Skjoldborg

8 Stationslederen Hvidovre Side : 7 Som stationsleder på Hvidovre brandstation kan jeg med ro i sindet gøre status over det forgange år og jeg kan se tilbage på et begivenhedsrigt og til tider turbulent, men dog spændende år for (VB). Udviklingen på station Hvidovre skal ses som en helhed i VB var året, hvor vi udvidede vores forretningsområder indenfor levering af totalløsninger. Her kan jeg bla. nævne levering af brandkurser, mobil førstehjælpkuffert og ikke mindst to mobile skadestuer til medicinal virksomheden Leo pharma i Ballerup. Selve konceptet omkring opbygningen og indholdet af den mobile skadestue blev udviklet i og diverse ressourcepersoner i VB stod for selve konstruktionen og opbygningen. Skadestuen er opbygget på en Euro-palle, som derfor gør det muligt at flytte den til de områder, eksempelvis byggepladser og koncerter, hvor der måtte være brug for en sådan. Selve indholdet er flg. : 1 stk. Førstehjælpskuffert, en øjenskyllestation, 1 stk. Brandtæppe, 1 stk. Vandslukker, 1 stk. Co2-slukker, 1 stk. Pulverslukker og en båre. Konceptet kan videreudvikles med salg for øje, hvis efterspørgslen er tilstede. Dette er helt klart et område, som vi målrettet vil bruge mange kræfter på at videreudvikle i Filmoptagelser i fuld gang på station Hvidovre Året 2006 blev desuden året, hvor VB fik produceret en kortfilm, som omhandler alle de ydelser, vi leverer. Optagelserne blev foretaget på begge stationer og medarbejderne deltog med stor arbejdsomhed, tålmodighed og indlevelse. Her skal selvfølgelig nævnes at det var vores leverandører og samarbejdspartnere, som sørgede for at VB i den forbindelse forholdt os 100 % omkostningsneutrale. Filmen kan ses i sin fulde længde på brandvæsnets hjemmeside.

9 Stationslederen Hvidovre Side : 8 Selvom brandvæsnets kerneydelse er af vente på at alarmen lyder, så er de store ildebrande heldigvis udeblevet i Det har jo kun været i borgernes favør og til gengæld har vi så brugt en del af tiden på at forbedre køkkenforholdene for brandmandskabet på station Hvidovre, så også det lever op til den standard, der iøvrigt kendetegner resten af virksomheden VB. Køkkenet har i gennem de sidste par måneder været erstatningen for branden som udeblev, men er blevet det store samtaleemne på station Hvidovre. Alle medarbejde har deltaget på hver deres måde, ved enten at deltage direkte eller overtage arbejdsopgaver som de implicerede normalt varetager. Produktet er mine øjne blevet over alt forventning, takket været dygtige håndværkere, som ikke har set på uret, når opgaven skulle løses. Ydermere har de også bidraget med eget værktøj og sågar fritid. Stor ros til det! Jeg er sikker på at alle på stationen vil få stor glæde af vores nye køkken i mange år frem blev også året, hvor VB for første gang i sin 90 årige eksistens, fik eget flag. Logoet som oprindeligt, efter en intern konkurrence i VB, så dagens lys tilbage i 1983 er endeligt kommet til tops og vajer nu stolt i vinden over vore to brandstationer. Flaget blev, på begge stationer, officielt hejst d. 11. december 2006 og er et klart symbol på nye tider i vores dynamiske virksomhed. Stationsleder Michael Nyrand Pedersen (bagest th.) og mandskab ved den officielle flaghejsning på station Hvidovre.

10 Stationslederen Hvidovre Side : 9 For at bringe vores brandvæsen op på det næste plan rent ledelsesmæssigt, så er der derfor allerede iværksat en ledelsesudvikling af brandmestrene på de 2 stationer med en tidshorisont på 3 måneder. Et kursus som bliver afholdt i form af seperate workshops for brandmestrene og for ledelsesgruppen, for til sidst at samle alle i en fælles workshop. Dette skulle gerne give os en stærk og handlekraftig organisation. Der er i det hele taget ikke meget, der kommer til at ligge stille i Vi er klar til de nye udfordringer. Det kan blive hårdt, men der er ikke meget andet at gøre, end at vi må tage det som en udfordring og hele tiden være forandringsvillige i en dynamisk verden. Anerkendelse er jo ikke noget nyt, men desværre glemmer vi alle at vise/give det engang imellem. Det handler om hvad vi ser efter, hvad vi beslutter os for at holde øje med. Hvis vi beslutter os for at se efter fejl, det være sig fejl som medarbejderne, lederne eller andre begår, så bliver dette udgangspunktet og resultatet vil selvfølgelig blive at man finder fejlene (hullerne i osten). Man kunne i stedet, bestemme sig for at se efter succeser, det gode samarbejde, de gode egenskaber folk besidder, de goder man har, og så bliver udgangspunktet pludseligt et helt andet. Hvis man så samtidigt øver sig på at kommunikere anerkendelsen, så bliver det helt automatisk et meget bedre og mere positivt arbejdsmiljø man befinder sig i. Vi har i året, der er gået sagt farvel til medarbejdere, som har søgt andre udfordringer udenfor brandvæsnet, og i den forbindelse selvfølgelig, også sagt goddag til nye. De nye medarbejdere kommer fra bla. fra sygehusvæsnet, andre brandvæsner og redningskorps. Jeg er sikker på at de kan bidrage med nye friske input til vores virksomhed og ser derfor meget frem til dette fremtidige samarbejde. Slutteligt vil jeg godt takke alle for den gode indsats og det store engagement i det forgangne år med et stort ønske om et fortsat godt, positivt og konstruktivt samarbejde i Jeg ser frem til et nyt og spændende år i VB. Godt nytår 2007 Stationsleder Hvidovre Michael Nyrand Pedersen

11 Vagtcentralen Side : 10 Borgmester Søren Enemark skriver i forordet til årsberetningen 2005 blandt andet om engagement og omstillingsparathed. Det er min påstand at netop disse to ord meget godt beskriver de forhold og den stemning, der har hersket på vagtcentralen i 2006, hvilket jeg vil vende tilbage til. I årsberetningen 2005 beskrives på vagtcentralområdet udførligt om flytning og arbejdet med udvælgelse af den platform, der skal danne grundlag for vagtcentralens virke i årene, der kommer. Det er hensigten med efterstående afsnit at skrive videre på denne historie. Som læsere af sidste års beretning vil erindre, var en af opgaverne for vagtcentralens medarbejdere at tilvejebringe en software, der modsvarer nutidens krav til ydelse, stabilitet og alsidighed. Da valget endeligt skulle træffes faldt det på programmet InterView leveret og supporteret af firmaet Innovative. Denne afgørelse begrundes i, at det med denne platform er muligt at imødekomme de forventninger og ønsker internt som eksternt der umiddelbart kunne afdækkes. Det er muligt i samme enhed at tilgodese de af VB opstillede ønsker/krav til det fremtidige produktsortiment på vagtcentralen. Ønskerne er at kunne håndtere: videoovervågning tyverialarmer tryghedsalarmer for ældre borgere overfaldsalarmer tekniske alarmer, f.eks. elevator- og pumpealarmer foranstående opgaver på løst på døgnbasis

12 Vagtcentralen Side : 11 Visionen for vagtcentralen beskrives i årsberetningen 2005 som indenfor en kort årrække at være servicecenter for interessentkommunerne på ovenstående områder, og min tilføjelse skal være såvel som p.t. ikke erkendte behovsområder. Vi er nu nået dertil, hvor vi konkret er i stand til at udbyde de ydelser, der indtil i år kun har været ønsker. Det har derfor været en stor fornøjelse at være i dialog med en af interessentkommunerne på et område, der er inkluderet i ovenstående sortiment. Vestegnens Brandvæsen har med implementeringen af den nye vagtcentral fået et tidssvarende maskinrum, der har det nødvendige kraftoverskud til at løse såvel nuværende som kommende opgaver. Vi skuer derfor frem med såvel spænding som forventning. Som det fremgår af billederne på disse sider råder VB nu over en tidssvarende vagtcentral med et professionelt snit. Vagtcentralen var fuldt operativ d. 23/ kl , og den første alarm, en brandmelder, indløb d. 24/11 kl til adressen Kirkesvinget 1 i Rødovre kommune.

13 Vagtcentralen Side : 12 I 2006 er vi på vagtcentralen gået aktivt ind i opgaven at sikre og optimere input til ODIN Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem, der er Beredskabsstyrelsens program til registrering af relevante oplysninger i tilknytning til brandvæsnets udrykninger. For at kunne dokumentere, at brandvæsnet overholder de krav, der stilles til afgangs- og responstid, er det vigtigt, at de indtastede tider er så detaljerede og nøjagtige som overhovedet muligt. Dette område har vi tillagt stor betydning, fordi det efterfølgende er grundlaget for de statistikker, VB præsenterer for blandt andre bestyrelsen. Jeg indledte dette afsnit med at trække begreberne engagement og omstillingsparathed frem. Det gjorde jeg, idet det er min opfattelse, at vagtcentralens medarbejdere i høj grad har levet op til disse begreber i det forgangne år. En stor cadeau til de 4 faste medarbejdere såvel som afløsere. De har på trods af omskiftelige forhold omkring vagtcentralens ledelse evnet at drive butikken samtidig med flytning samt opbygning og ibrugtagning af den nye vagtcentral. Jeg føler mig samtidig utroligt godt modtaget og ført ind i vagtcentralens opgavekompleks og løsning. For dette skal lyde en stor tak såvel på egne som på brandvæsnets vegne. Med venlig hilsen Niels Rasmussen Vagtcentralleder

14 Uddannelsesafdelingen Side : 13 Uddannelse af brandmandskabet: Grundelementet i uddannelse af mandskabet udgøres af de lovpligtige øvelser, der fastlægges af Beredskabsstyrelsen for så vidt angår emne og indhold. Øvelserne i 2006 er en del af et forløb, der har som mål over en 3-årig periode at opgradere alt brandmandskab fra uddannelsen funktionsuddannelse - brand til funktionsuddannelse indsats. Det vil komme for vidt at beskrive forskellene indgående, men kort fortalt drejer det sig om, at der er integreret elementer inden for redning og miljø i uddannelsen, der er øget fra 111 til 148 timer. En mere indgående beskrivelse kan fås ved at benytte Beredskabsstyrelsens hjemmeside på adressen: De 12 lovpligtige øvelser i 2006 havde følgende emner. Øvelse nr. 1: Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader. " " 2: Taktisk brandventilation. " " 3: Opsamlingsmateriel. " " 4: Farlige stoffer på landjorden. " " 5: Kemikaliedykker - materielkendskab. " " 6: Kemikaliedykker - øvelse. " " 7: Fastklemte og indespærrede i transportmidler. " " 8: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - teori. " " 9: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - øvelse. " " 10: Vedligeholdelseskursus i Håndtering af tilskadekomne. " " 11: Røgdykkerøvelse VIII. " " 12: Lokalt tilrettelagt øvelse. Kemikaliedykkerøvelse i Rypehusene, Albertslund

15 Uddannelsesafdelingen Side : 14 Som det fremgår af foranstående har årets pligtige øvelser haft et stort indhold målrettet miljø- og redningsområdet. Disse øvelser er i 2006 blevet suppleret med et antal lokalt tilrettelagte øvelser, hvor VB selv har fastsat indholdet. Følgende emner blev udvalgt: Kortmateriel og vejkendskab Radioprocedurer Springpude Gennemgang af stigrør i Rødovre Centrum/Brøndby Strand planen Frigørelsesøvelse på varevogn og lastbil Nødbetjening af redningslift/drejestige Slukning fra stigetop og bruge af tågesøm Ansugning Stigrørsøvelse Kemikalieindsatsdragt Brug af støttebukke under frigøring på bil ( FAST-STAB) Motorkædesavsøvelse Redningsopgave Emnet Brøndulykke Lokaltilrettelagte frigørelsesøvelser i bil på siden og bil på tag Fast Stab bruges til at stabilisere køretøjet.

16 Uddannelsesafdelingen Side : 15 Et visuelt tilbageblik på de lokaltilrettelagte øvelser i Frigørelsesøvelse på lastbil Frigørelsesøvelse på lastbil Højderedningsøvelse i Brøndby Teambuilding.

17 Uddannelsesafdelingen Side : 16 Ansugningsøvelse ved Herstedøster gadekær. Vand på stigetop-øvelse ved Glostrup Stadion. Redningsøvelse i brønd forenden af Sortevej i Hvissinge Motorkædesavsøvelse i Bispehusene i Albertslund kommune

18 Uddannelsesafdelingen Side : 17 Ansvaret for øvelsernes tilrettelæggelse og afvikling har hele året ligget hos underbrandmester-gruppen. Afhængigt indholdet i den enkelte øvelse er afviklingen sket hjemme, under anvendelse af faciliteter i slukningsområdet eller for røgdykkerøvelsens vedkommende i brandhus i Hedehusene. VB har endvidere har dele af mandskabsstyrken på forskellige eksterne uddannelser i årets løb. I den forbindelse har kursusinstitutionerne været Beredskabsstyrelsen, BaneDanmark, DBI, VEU-center Vest samt Fuks + Reinholdt. Kurserne har haft nedenstående temaer: Hjælpeinstruktør Kollegastøtte, vedligeholdelse Brandtekniske emner for indsatsledere Jording af køreledninger Instruktør i varmt arbejde, tagdækning og gnistproducerende værktøjer Frigørelse Udvikling af ledergruppen På VB s hjemmeside, og andetsteds i denne årsberetning, kan man under overskriften Et brandvæsen på forkant læse et længere indlæg om frigørelseskurset i Esbjerg. Som titlen mere end antyder, drejer kurset sig om dygtiggøre sig i de teknikker, der tages i anvendelse i forbindelse med færdselsuheld med fastklemte. På disse sider vil pladsen blive givet til en sammenskrivning af de tilbagemeldinger, nogle af kursusdeltagerne har givet: Kurset var godt, fordi vi startede fra bunden og fik grundreglerne genopfrisket mandskabets sikkerhed kommer først. Det er altid rart at få opfrisket sin viden, specielt omkring egen sikkerhed og blandt andet glashåndtering. Skadestedets opbygning, hvor placerer vi køretøjerne og hvordan? Vi lærte blandt andet en måde at udtage patienter og opdagede hvor effektiv, Forceøksen kan være som dåseåbner. Vi fik kendskab til materiel, som vi ikke har i brandvæsnet endnu. Det var interessant at se alt det forskellige hydrauliske værktøj, der findes og så prøve det.

19 Uddannelsesafdelingen Side : 18 At klippe i så mange biler/lastbiler, som har realistiske skader og udstyret med fuldskaladukker, er rigtigt godt. Der lærer du en masse. Den megen praktik gør, at vi bliver bedre på skadestedet. Sikkerhedssystemer på nye biler er ikke ukomplicerede, og vi skal være opmærksomme på airbags, sele-strammere, effekten af stødabsorberingszoner, glastyper m.m. For mig var kurset lærerigt. Jeg har fået en god ballast med hjem, som jeg vil lære fra mig, så andre kan få glæde af det, jeg har lært. Udbyttet var også en bedre teoretisk viden omkring forskellige problemstillinger ved frigørelse. Kurset er absolut noget at satse på i fremtiden, da man både lærer noget fagligt og man får automatisk et andet forhold til ens kollegaer, som styrker brandvæsnet i det daglige. Pengene er givet godt ud. Lederfokus. I forlængelse af sidste års uddannelsesforløb Fra kollega til leder, hvor brandmestrene var i fokus, har VB i år fortsat udviklingen af den samlede ledergruppe fra brandmester til brandchef i samme forløb. Titlen er Se med nye øjne på din lederrolle - et forløb for brandmestrene og den øverste ledergruppe. Uddannelsen udgøres af et antal workshops, der varierer i personsammensætning, indhold og fokus. Der er fællesmoduler, brandmestre alene, den øvrige ledelse alene alt sammen afsluttet med en fælles opsamling. Fokus er på lederen i VB en afklaring og afstemning af krav, forventninger og holdninger. En del af forløbet består i, at den enkelte kan fremdrage forhold, som opfattes forkerte, uhensigtsmæssige eller på anden måde i strid med egen holdning eller opfattelse. Øvelsen er så i plenum at få belyst andre vinkler på samme tema. Målet er ikke at alle skal have et ensrettet tankesæt; tværtimod skulle vi gerne individuelt opnå et mere nuanceret og detaljeret billede af vores hverdag og andres bevæggrunde for de dispositioner, de foretager. Det er også vigtigt inden afslutningen i marts 2007 af få afstemt og indpasset egne individuelle mål i forhold til VB s samlede og overordnede målsætning. På baggrund af åbningsseancen 28/11 er der belæg for at sige, at der i den samlede ledelsesgruppe består en fælles forventning om et positivt og berigende udviklingsforløb.

20 Uddannelsesafdelingen Side : 19 Kursusudbud: 2006 har trods vanskelige vilkår budt på gode resultater på kursussiden. Som det fremgår af nedenstående diagram er der i 2006 afviklet 98 kurser fordelt over det samlede kursusudbud. Som det fremgår, er det Elementær brandbekæmpelse, der tegner sig for det markant største antal kurser. Fordeling på kurser antal FHB FHV FH12 EB VA HJR FH6 FHIB APP Kursustype FHB : Førstehjælp til børn HJR: Hjælperøgdykkerkursus FHV: Førstehjælp, vedligeholdelse FH6: Førstehjælp, 6 timer FH12: Grundlæggende førstehjælp FHIB: Førstehjælp i børnehøjde EB: Elementær brandbekæmpelse APP: Apparatbrugerkursus, røgdykkerapparater VA: Varmt arbejde Grundstammen i kursustilbuddene fra VB er uforandret, men igen i 2006 er der kommet nye kurser til. I årets løb har 2 af vore instruktører gennemgået uddannelsen og kvalificeret sig til at forestå den certificerede uddannelse Varmt arbejde, i retningerne Tagdækning og Gnistproducerende værktøj. Når kursisterne har gennemført uddannelsen ved VB modtager de et officielt uddannelsesbevis, der samtidig er et certifikat, der har gyldighed i hele Norden. Disse to kurser samt Færdselsrelateret førstehjælp, der er blevet en forudsætning for erhvervelse af kørekort fra 1/10, er føjet til kursuspaletten. Hvor sidstnævnte ikke har udmøntet sig i afviklede kurser, har vi i 2. halvår af 2006 afviklet 2 kurser, og forventningen til 2007 er, at der vil være en forøgelse af antallet af kurser på dette område.

21 Deltidsstyrken Side : 20 Beretning 1.0 Indledning 2006 har for deltidsstyrken som for resten af personalet ved Vestegnens Brandvæsen været et travlt år, med mange forskellige spændende opgaver. Det har samtidig været året, hvor der har været sat mere og mere fokus på 2. slukningstog på station Glostrup et 2. slukningstog, der jo som bekendt er baseret på deltidsansatte brandfolk. Denne fokus har primært bestået i at optimere 2. slukningstog til også at være et velfungerende 2. slukningstog på hverdage i dagtimerne. Ganske kort kan man sige, at denne fokus har båret frugt, idet 2. slukningstog i dagtimerne på hverdage nu er oppe i omdrejninger. Dette er lykkedes ikke mindst på grund af et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper på Station Glostrup. 2.0 Et udpluk af enkelte opgaver for deltidsstyrken i årets løb. Opvisningsholdet: En af deltidsstyrkens historiske traditioner er opvisningsholdet en gruppe af deltidsansatte brandfolk, der efter aftale med Ledelsen kommer ud til forskellige institutioner m.v. og viser udstyr, ligesom de der må have interesse deri får lejlighed til at lege brandmand og bl.a. sprøjte med vand m.v. En af disse opvisninger var på Kroppedal Museum, hvor overskriften var M3 fra mælkevej til Motorvej. Der er andets steds i årsberetningen skrevet et længere indlæg om denne opvisning, hvorfor jeg ikke skal komme nærmere ind på den her.

22 Deltidsstyrken Side : 21 En anden opvisning, hvor Vestegnens Brandvæsen for første gang var inviteret, var den 8. august 2006 ved BIF Cup BIF Cup er en fodboldturnering arrangeret af BIF, for børne- og ungdoms fodboldhold fra ind og udland. Herudover har der selvfølgelig været mange andre opvisninger, hvor deltidsstyrken frivilligt har stillet op for at promovere Vestegnens Brandvæsen. En motivation som deltager på opvisningsholdet der i øvrigt er ganske ulønnet - er den umiddelbare og altid glade og positive reaktion man får for både børn og barnlige sjæle, når brandbilerne kommer kørende. Vi håber selvfølgelig, at vi også i 2007 får mulighed for at stille op til diverse opvisninger. Udvalgte indsatser 2006: 1 Onsdag den 15. februar 2006 kl Meldingen blev afgivet som Ild i havehus. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme konstateres det at der var tale om et havehus på ca. 70 km2, der var overtændt. Der blev udlagt B/C slanger og i alt 3 C rør til slukningen. Under slukningen blev i øvrigt udfundet 3 gasflasker, som alle var gået af, hvilket har været medvirkende til den voldsomme brand, hvor der skete voldsom skade på havehuset. Der var ingen personskade.

23 Deltidsstyrken Side : 22 2 Fredag den 17. marts 2006 kl Meldingen blev afgivet som Ild i bygning. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme blev konstateret, at der var tale om ildløs i 2 havehuse, der blev slukket med 2 HT rør. Havehusene var overtændte, og der var gasflasker i begge husene. Der var ingen personskade. 3 Mandag den 17. juli 2006 kl Meldingen blev afgivet som Røg fra lejlighed. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme blev konstateret voldsom røgudvikling fra en lejlighed beliggende i tæt/lav bebyggelse. 1. slukningstog indsat på lejlighedens forside, imens 2. slukningstog blev indsat på lejlighedens bagside. Skaderne på lejligheden var begrænset, men lejligheden blev stærkt sodskadet. Der var ingen personskade september 2006 kl Meldingen blev afgivet som Røg fra børnehave. Det skal her indskydes, at den 10. september var en søndag. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme konstateredes en voldsom røg og brandudvikling fra børnehaven. Der var på denne indsats indsat i alt 4 røgdykkerhold. Efter en indsats af næsten 2 ½ times varighed var begge slukningstogene færdige med opgaven. Der var ingen personskade.

24 Deltidsstyrken Side : Øvelser Et vigtigt element er de 12 lovpligtige øvelser, som alle brandfolk skal gennemføre. Indholdet af disse øvelser er fastsat af Beredskabsstyrelsen og indeholder alle elementer fra Funktionsuddannelsen, som er den uddannelse samtlige brandfolk hos Vestegnens Brandvæsen har gennemført og bestået for at kunne bestride jobbet som brandmand hos Vestegnens Brandvæsen både på fuldtidssiden og på deltidssiden. Princippet i disse øvelser er, at man over en 3 års periode via de lovpligtige øvelser kommer igennem Funktionsuddannelsen og således bibeholder de kompetencer man har erhvervet sig da Funktionsuddannelsen blev gennemført. Da Beredskabsstyrelsen ikke har fastsat rækkefølgen af disse øvelser har deltidsholdledergruppen selv sammensat øvelsesrækken, således at der har været en rød tråd gennem årets øvelser. Årets øvelser har bl.a. indeholdt: Frigørelse teoretisk og praktisk, Opsamlingsmateriel og farlige stoffet på landjorden, Kemikaliedykker materielkendskab og øvelse, Vedligeholdelse i håndtering af tilskadekomne, Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader, Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg teori og praktisk, Taktisk brandventilation og røgdykkerøvelse, Lokalt tilrettelagt øvelse. Specielt vedrørende den lokalt tilrettelagte øvelse er der tale om en øvelse, der kan planlægges og gennemføres ud fra lokale forhold d.v.s. at der stort set er frie muligheder for at sammensætte en øvelse der er realistisk for slukningsområdet. I 2006 var denne øvelse lagt i hænderne på brandmester Michael From Hansen fra deltidsstyrken. Øvelsen blev planlagt ud fra den forudsætning, at der skulle være tale om en øvelse hvor de enkelte hold selvfølgelig godt vidste at de skulle på øvelse på dagen, men at de ikke have noget forhåndskendskab til øvelsens indhold.

25 Deltidsstyrken Side : 24 Samtidig var der et ønske om at der skulle være elementer af samarbejde på brandsted mellem Station Glostrups 2. slukningstog det døgnbetjente slukningstog og det deltidsbetjente slukningstog og dermed en styrkelse af det samarbejde, der skal være mellem indsatsleder og de 2 holdledere på slukningstogene, der jo har kommandoen over hvert deres slukningstog, samt et generelt samarbejde mellem de komponenter, der nu er realistiske for et større skadested. I et fortrinligt samarbejde med Beredskabsmyndigheden i Albertslund blev der skabt kontakter til repræsentanter for Statsfængslet ved Vridsløselille, Anstalten ved Herstedvester samt Lille Amalienborg, der er en udslusningsinstitution i forbindelse med Vridsløselille, BRS ved Frivilligenheden i Hedehusene, Falck Taastrup samt Glostrup Politi. Efterfølgende blev der sammensat 3 uvarslede øvelser, således at man udover at få afprøvet samarbejdet internt i Vestegnens Brandvæsen kunne få afprøvet samarbejdet med de forskellige komponenter på et større skadested, samt disse skadesteders interne beredskabsplaner og sikkerhedsprocedurer. Øvelserne blev som sags afholdt uvarslet på følgende datoer: Onsdag den 10. maj 2006 Anstalten ved Herstedvester, Onsdag den 17. maj 2006 Statsfængslet ved Vridsløselille, Onsdag den 24. maj 2006 Lille Amalienborg. På de forskellige objekter havde BRS ved Frivilligenheden i Hedehusene velvilligt stillet figuranter til rådighed. Disse figuranter var sminket efter alle kunstens regler, ligesom de meget livagtigt reagerede som tilskadekomne reagerer ved større skadestedet. Sammenfattende kan man sige, at der var tale om en stor succes, som virkelig har givet stof til eftertanke og ikke mindst efterfølgende justeringer i de forskellige plansæt, der nødvendigvis må være ved objekter af denne art og størrelse. Med venlig hilsen Michael From Hansen Brandmester Deltidsstyrken.

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning:

Blinde og falske alarmer er i dag bl.a. defineret i ODIN og i Redningsberedskabets Statistiske Beretning: NOTAT April 2011 Sagsnr.: Sagsbehandler: JP Baggrund Der har gennem årene været anvendt forskellige definitioner af begreberne blinde og falske alarmer, og der har været en række forespørgsler

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Brandvæsenets udrykninger i April 2015

Brandvæsenets udrykninger i April 2015 Brandvæsenets udrykninger i April 015 Udrykninger : Antal i måneden Løst før ankomst Småredskaber 7 1 HT-rør 1 1 strålerør 1-3 strålerør 1 Over 3 strålerør 0 Blind 18 Falsk 0 Mindre uheld m farlige stoffer

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing

Emne Beskrivelse Antal Kommentarer Kontant Leasing Ombygning af vagtcentral Der skal ombygges på vagtcentralen og den skal fremtidssikres til SINE. Der skal skabes mere plads, ved at sammenlægge 2 lokaler. Der skal indkøbes yderlig et vagtbord. 2013 Ejendomscenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ODIN

KOM GODT I GANG MED ODIN KOM GODT I GANG MED ODIN Anvend denne folder hvis du skal i gang med at bruge ODIN, eller hvis du ønsker vejledning i indberetning af oplysninger om redningsberedskabets udrykningsaktivitet i ODIN. INDHOLD

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDBRUD

FOREBYGGELSE AF INDBRUD FOREBYGGELSE AF INDBRUD Infomøde 25 Juni 2015 Program Fakta: Indbrud i tal DK/Østjylland/Brabrand Viden: Hvad ved vi om Indbrud og Indbrudstyve? Forebyggelse: Hvordan kan I forhindre Indbrud? Nabohjælp

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet. Udrykningsstatistik 2010 FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet Udrykningsstatistik 2010 2 Udrykningsstatistik 2010 Tale ved nytårsparolen 2010, den 8. januar 2011. Velkommen til alle såvel medarbejdere som gæster, vores samarbejdspartnere,

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere