Årsberetningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk"

Transkript

1 Årsberetningen 2006

2 Forord Side : har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at holde dem skarpe. Det har været et år præget af en fantastisk entusiasme og virkelyst. Der har blandt andet været afholdt fine arrangementer, som er med til at profilere Vestegnens Brandvæsen i offentligheden. VB har fået en ny og fremtidssikret vagtcentral. Det er VB, der selv har bygget den samt de nye køkkener på begge stationer. Det er en flok brandmænd med hænderne godt skruet på - og det er nødvendigt, for deres job er både farligt, og det kræver præcision. Bestyrelsesformand for I/S Glostrups borgmester Søren Enemark Derfor er sikkerheden også altid i højsædet, som du vil kunne læse om i sikkerhedsgruppens beretning. VB har i 2006 fået en styrket ledelse med to nyansættelser - en ny stationsleder på Glostrup og en ny uddannelsesleder. VB har fokus på økonomien, og her er slukkerafdelingen en vigtig indtægtsgivende faktor. Centralværkstedet på station Hvidovre har samtidig formået at spare mange penge ved selv at udføre forskellige reparationer på vognparken. I beretningen vil du også kunne læse fortsættelsen fra sidste år om Brandvæsnets historie. Denne gang gælder det perioden Venlig hilsen Søren Enemark Borgmester i Glostrup Kommune Bestyrelsesformand i Vestegnens Brandvæsen I/S

3 Indholdsfortegnelse Side : 2 Indholdsfortegnelse: Side Forord...1 Indholdsfortegnelse...2 Vestegnens Brandvæsen I/S Stationslederen Glostrup Beretning... 4 Stationslederen Hvidovre Beretning... 7 Vagtcentralen...10 Uddannelsesafdelingen Deltidsstyrken Beretning Børneprojektet Beretning Sikkerhedgruppen Beretning Hjemmesiden Udrykningsstatistikker...32 Det grønne regnskab begge stationer Brandstation og vagtcentral Vagtcentralen...39 Glostrup brandstation Hvidovre brandstation Brandvæsnets opgaver Centralværkstedet Beretning Brandmateriel Beretning Brandhaner Glostrup/Hvidovre Beretning...51 Stigerørskontrol Brøndby Strandplanen...53 Øvelsesaktiviteter Kemikalieuheld Redningsøvelse Motorkædesav Eksternt Frigørelseskursus...63

4 Indholdsfortegnelse Side : 3 Indholdsfortegnelse: Side Arrangementer og opvisninger Sidste øvelsesaften Bakkens åbning The Iceflames på isen VB bragte sommeren til Høje-Tåstrup BIF CUP Glostrup Parkstafét Åbent hus Kvickly Hovedvejen i Glostrup Kulturnatten...90 Brandvæsnets historie Perioden fra

5 Stationslederen Glostrup Side : 4 Vi står nu og kan gøre status over det forgangne år, og vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt, men også turbulent år for Vestegnens brandvæsen (VB). August 2006 blev et glædeligt vendepunkt for undertegnede, da jeg kunne sige ja til stillingen som stationsleder her på station Glostrup, et valg som jeg er blevet rigtigt glad for, og jeg vil gerne her, sige alle tak for den modtagelse jeg fik i forbindelse med min tiltrædelse. Når man starter på en ny arbejdsplads, er det altid krævende og vanskeligt, der er nemlig så meget man ikke ved eller kender til, og så meget man hele tiden må spørge om. Stationsleder Glostrup Dan Løbnitz Skjoldborg Men alle her på station Glostrup og i hele VB har været utroligt imødekomne, hjælpsomme og forstående. Når man kommer fra en anden arbejdsplads har man også chancen for at se og opleve med nye øjne og jeg ser VB som et brandvæsen med et stærkt sammenhold og en faglig stolthed. Derudover ser jeg en positiv stemning, med meget få konflikter, en god dialog alle imellem, samt en god og stor opbakning til brandvæsnet. Det har også været en god og stor oplevelse, at føle den styrke og kraft, der er her i vores organisation og jeg vil gerne udtrykke min dybtfølte tak for den indsats og det engagement, som hver enkelt medarbejder udviser. Det lover godt for de kommende års udvikling af VB. En tidligere brandchef har udtalt, at brandvæsnet har brug for en storbrand en gang imellem, for at mindske sladderen på stationerne. Brandvæsnet er og vil nok altid være genstand, for mere eller mindre opdigtede historier, det hører sig til i en kultur, hvor man i beredskabstiden venter på TUREN!

6 Stationslederen Glostrup Side : 5 Storbranden er heldigvis udeblevet, men til gengæld kan 2006 i allerhøjeste grad, huskes for at være et ombygningens år. Først var der ombygningen af administrationen, samt bygningen af ny vagtcentral, dernæst henover sommeren fulgte en større nedrivning i villaen på brandstationen, fordi der skulle gøres plads til et nyt køkken og spiserum for brandmandskabet. Alle medarbejdere har deltaget aktivt på hver deres måde, ved enten at deltage direkte i opgaven, eller ved at overtage fagrelaterede arbejdsopgaver som de implicerede normalt skulle varetage. Resultatet er i mine øjne ud over al forventning, takket været egne dygtige håndværkere, som ikke har skelet til klokken når opgaven skulle løses, og bidraget med eget værktøj, og der er udvist en meget stor fleksibilitet fra alle. Jeg er sikker på, at alle på stationen vil få glæde af køkkenet i mange år frem. Brandvæsnets nyindkøbte flag vajer stolt over Glostrup brandstation. Der er kommet styr og ro på tingene i VB, og dette giver os mulighed for vækst, og som I allerede ved, er vi i gang med en omfattende udvikling. Ind imellem fornemmer jeg dog, at man rundt omkring spørger sig selv, om det nu også er nødvendigt at vokse. "Kan man ikke bare drive brandvæsnet og gøre som vi plejer?". Svaret er nej. Hvis vi ikke udvikler os og sikrer den nødvendige kvalitet, så vil vi dø på den lange bane. Ikke alt kan køre som det plejer eller for evigt for den sags skyld, hvor gerne vi end ville, for vi har stærke konkurrenter. Derfor må og vil vi hele tiden udvikle os og være foran. Det er den vej, vi skal. Vi skal udvikle os, og blive de bedste på alle felter.

7 Stationslederen Glostrup Side : 6 Vi i ledelsen, ser med sindsro på de kommende år og vi er overbevist om at alle både kan og vil være med til at løfte denne spændende opgave og de spændende udfordringer som helt sikkert vil dukke op. Det kan blive hårdt, men der er ikke meget andet at gøre, end at tage det som en ny udfordring, og hele tiden være forandringsvillige i denne dynamiske verden. Jeg tror på, at den enkelte ansatte kan gøre en forskel, og at alle kan være med til at præge og motivere, i det arbejdsmiljø som skabes. Et miljø som skal være præget af respekt, værdighed og anerkendelse. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at være mere anerkendende i min lederstil, og jeg håber, at i alle også vil tage del i dette anerkendende positive udgangspunkt. Med disse ord vil jeg sige alle medarbejderne tak for indsatsen og samarbejdet i Godt Nytår 2007 Stationsleder Glostrup Dan Løbnitz Skjoldborg

8 Stationslederen Hvidovre Side : 7 Som stationsleder på Hvidovre brandstation kan jeg med ro i sindet gøre status over det forgange år og jeg kan se tilbage på et begivenhedsrigt og til tider turbulent, men dog spændende år for (VB). Udviklingen på station Hvidovre skal ses som en helhed i VB var året, hvor vi udvidede vores forretningsområder indenfor levering af totalløsninger. Her kan jeg bla. nævne levering af brandkurser, mobil førstehjælpkuffert og ikke mindst to mobile skadestuer til medicinal virksomheden Leo pharma i Ballerup. Selve konceptet omkring opbygningen og indholdet af den mobile skadestue blev udviklet i og diverse ressourcepersoner i VB stod for selve konstruktionen og opbygningen. Skadestuen er opbygget på en Euro-palle, som derfor gør det muligt at flytte den til de områder, eksempelvis byggepladser og koncerter, hvor der måtte være brug for en sådan. Selve indholdet er flg. : 1 stk. Førstehjælpskuffert, en øjenskyllestation, 1 stk. Brandtæppe, 1 stk. Vandslukker, 1 stk. Co2-slukker, 1 stk. Pulverslukker og en båre. Konceptet kan videreudvikles med salg for øje, hvis efterspørgslen er tilstede. Dette er helt klart et område, som vi målrettet vil bruge mange kræfter på at videreudvikle i Filmoptagelser i fuld gang på station Hvidovre Året 2006 blev desuden året, hvor VB fik produceret en kortfilm, som omhandler alle de ydelser, vi leverer. Optagelserne blev foretaget på begge stationer og medarbejderne deltog med stor arbejdsomhed, tålmodighed og indlevelse. Her skal selvfølgelig nævnes at det var vores leverandører og samarbejdspartnere, som sørgede for at VB i den forbindelse forholdt os 100 % omkostningsneutrale. Filmen kan ses i sin fulde længde på brandvæsnets hjemmeside.

9 Stationslederen Hvidovre Side : 8 Selvom brandvæsnets kerneydelse er af vente på at alarmen lyder, så er de store ildebrande heldigvis udeblevet i Det har jo kun været i borgernes favør og til gengæld har vi så brugt en del af tiden på at forbedre køkkenforholdene for brandmandskabet på station Hvidovre, så også det lever op til den standard, der iøvrigt kendetegner resten af virksomheden VB. Køkkenet har i gennem de sidste par måneder været erstatningen for branden som udeblev, men er blevet det store samtaleemne på station Hvidovre. Alle medarbejde har deltaget på hver deres måde, ved enten at deltage direkte eller overtage arbejdsopgaver som de implicerede normalt varetager. Produktet er mine øjne blevet over alt forventning, takket været dygtige håndværkere, som ikke har set på uret, når opgaven skulle løses. Ydermere har de også bidraget med eget værktøj og sågar fritid. Stor ros til det! Jeg er sikker på at alle på stationen vil få stor glæde af vores nye køkken i mange år frem blev også året, hvor VB for første gang i sin 90 årige eksistens, fik eget flag. Logoet som oprindeligt, efter en intern konkurrence i VB, så dagens lys tilbage i 1983 er endeligt kommet til tops og vajer nu stolt i vinden over vore to brandstationer. Flaget blev, på begge stationer, officielt hejst d. 11. december 2006 og er et klart symbol på nye tider i vores dynamiske virksomhed. Stationsleder Michael Nyrand Pedersen (bagest th.) og mandskab ved den officielle flaghejsning på station Hvidovre.

10 Stationslederen Hvidovre Side : 9 For at bringe vores brandvæsen op på det næste plan rent ledelsesmæssigt, så er der derfor allerede iværksat en ledelsesudvikling af brandmestrene på de 2 stationer med en tidshorisont på 3 måneder. Et kursus som bliver afholdt i form af seperate workshops for brandmestrene og for ledelsesgruppen, for til sidst at samle alle i en fælles workshop. Dette skulle gerne give os en stærk og handlekraftig organisation. Der er i det hele taget ikke meget, der kommer til at ligge stille i Vi er klar til de nye udfordringer. Det kan blive hårdt, men der er ikke meget andet at gøre, end at vi må tage det som en udfordring og hele tiden være forandringsvillige i en dynamisk verden. Anerkendelse er jo ikke noget nyt, men desværre glemmer vi alle at vise/give det engang imellem. Det handler om hvad vi ser efter, hvad vi beslutter os for at holde øje med. Hvis vi beslutter os for at se efter fejl, det være sig fejl som medarbejderne, lederne eller andre begår, så bliver dette udgangspunktet og resultatet vil selvfølgelig blive at man finder fejlene (hullerne i osten). Man kunne i stedet, bestemme sig for at se efter succeser, det gode samarbejde, de gode egenskaber folk besidder, de goder man har, og så bliver udgangspunktet pludseligt et helt andet. Hvis man så samtidigt øver sig på at kommunikere anerkendelsen, så bliver det helt automatisk et meget bedre og mere positivt arbejdsmiljø man befinder sig i. Vi har i året, der er gået sagt farvel til medarbejdere, som har søgt andre udfordringer udenfor brandvæsnet, og i den forbindelse selvfølgelig, også sagt goddag til nye. De nye medarbejdere kommer fra bla. fra sygehusvæsnet, andre brandvæsner og redningskorps. Jeg er sikker på at de kan bidrage med nye friske input til vores virksomhed og ser derfor meget frem til dette fremtidige samarbejde. Slutteligt vil jeg godt takke alle for den gode indsats og det store engagement i det forgangne år med et stort ønske om et fortsat godt, positivt og konstruktivt samarbejde i Jeg ser frem til et nyt og spændende år i VB. Godt nytår 2007 Stationsleder Hvidovre Michael Nyrand Pedersen

11 Vagtcentralen Side : 10 Borgmester Søren Enemark skriver i forordet til årsberetningen 2005 blandt andet om engagement og omstillingsparathed. Det er min påstand at netop disse to ord meget godt beskriver de forhold og den stemning, der har hersket på vagtcentralen i 2006, hvilket jeg vil vende tilbage til. I årsberetningen 2005 beskrives på vagtcentralområdet udførligt om flytning og arbejdet med udvælgelse af den platform, der skal danne grundlag for vagtcentralens virke i årene, der kommer. Det er hensigten med efterstående afsnit at skrive videre på denne historie. Som læsere af sidste års beretning vil erindre, var en af opgaverne for vagtcentralens medarbejdere at tilvejebringe en software, der modsvarer nutidens krav til ydelse, stabilitet og alsidighed. Da valget endeligt skulle træffes faldt det på programmet InterView leveret og supporteret af firmaet Innovative. Denne afgørelse begrundes i, at det med denne platform er muligt at imødekomme de forventninger og ønsker internt som eksternt der umiddelbart kunne afdækkes. Det er muligt i samme enhed at tilgodese de af VB opstillede ønsker/krav til det fremtidige produktsortiment på vagtcentralen. Ønskerne er at kunne håndtere: videoovervågning tyverialarmer tryghedsalarmer for ældre borgere overfaldsalarmer tekniske alarmer, f.eks. elevator- og pumpealarmer foranstående opgaver på løst på døgnbasis

12 Vagtcentralen Side : 11 Visionen for vagtcentralen beskrives i årsberetningen 2005 som indenfor en kort årrække at være servicecenter for interessentkommunerne på ovenstående områder, og min tilføjelse skal være såvel som p.t. ikke erkendte behovsområder. Vi er nu nået dertil, hvor vi konkret er i stand til at udbyde de ydelser, der indtil i år kun har været ønsker. Det har derfor været en stor fornøjelse at være i dialog med en af interessentkommunerne på et område, der er inkluderet i ovenstående sortiment. Vestegnens Brandvæsen har med implementeringen af den nye vagtcentral fået et tidssvarende maskinrum, der har det nødvendige kraftoverskud til at løse såvel nuværende som kommende opgaver. Vi skuer derfor frem med såvel spænding som forventning. Som det fremgår af billederne på disse sider råder VB nu over en tidssvarende vagtcentral med et professionelt snit. Vagtcentralen var fuldt operativ d. 23/ kl , og den første alarm, en brandmelder, indløb d. 24/11 kl til adressen Kirkesvinget 1 i Rødovre kommune.

13 Vagtcentralen Side : 12 I 2006 er vi på vagtcentralen gået aktivt ind i opgaven at sikre og optimere input til ODIN Online Dataregistrerings- og INdberetningssystem, der er Beredskabsstyrelsens program til registrering af relevante oplysninger i tilknytning til brandvæsnets udrykninger. For at kunne dokumentere, at brandvæsnet overholder de krav, der stilles til afgangs- og responstid, er det vigtigt, at de indtastede tider er så detaljerede og nøjagtige som overhovedet muligt. Dette område har vi tillagt stor betydning, fordi det efterfølgende er grundlaget for de statistikker, VB præsenterer for blandt andre bestyrelsen. Jeg indledte dette afsnit med at trække begreberne engagement og omstillingsparathed frem. Det gjorde jeg, idet det er min opfattelse, at vagtcentralens medarbejdere i høj grad har levet op til disse begreber i det forgangne år. En stor cadeau til de 4 faste medarbejdere såvel som afløsere. De har på trods af omskiftelige forhold omkring vagtcentralens ledelse evnet at drive butikken samtidig med flytning samt opbygning og ibrugtagning af den nye vagtcentral. Jeg føler mig samtidig utroligt godt modtaget og ført ind i vagtcentralens opgavekompleks og løsning. For dette skal lyde en stor tak såvel på egne som på brandvæsnets vegne. Med venlig hilsen Niels Rasmussen Vagtcentralleder

14 Uddannelsesafdelingen Side : 13 Uddannelse af brandmandskabet: Grundelementet i uddannelse af mandskabet udgøres af de lovpligtige øvelser, der fastlægges af Beredskabsstyrelsen for så vidt angår emne og indhold. Øvelserne i 2006 er en del af et forløb, der har som mål over en 3-årig periode at opgradere alt brandmandskab fra uddannelsen funktionsuddannelse - brand til funktionsuddannelse indsats. Det vil komme for vidt at beskrive forskellene indgående, men kort fortalt drejer det sig om, at der er integreret elementer inden for redning og miljø i uddannelsen, der er øget fra 111 til 148 timer. En mere indgående beskrivelse kan fås ved at benytte Beredskabsstyrelsens hjemmeside på adressen: De 12 lovpligtige øvelser i 2006 havde følgende emner. Øvelse nr. 1: Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader. " " 2: Taktisk brandventilation. " " 3: Opsamlingsmateriel. " " 4: Farlige stoffer på landjorden. " " 5: Kemikaliedykker - materielkendskab. " " 6: Kemikaliedykker - øvelse. " " 7: Fastklemte og indespærrede i transportmidler. " " 8: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - teori. " " 9: Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg - øvelse. " " 10: Vedligeholdelseskursus i Håndtering af tilskadekomne. " " 11: Røgdykkerøvelse VIII. " " 12: Lokalt tilrettelagt øvelse. Kemikaliedykkerøvelse i Rypehusene, Albertslund

15 Uddannelsesafdelingen Side : 14 Som det fremgår af foranstående har årets pligtige øvelser haft et stort indhold målrettet miljø- og redningsområdet. Disse øvelser er i 2006 blevet suppleret med et antal lokalt tilrettelagte øvelser, hvor VB selv har fastsat indholdet. Følgende emner blev udvalgt: Kortmateriel og vejkendskab Radioprocedurer Springpude Gennemgang af stigrør i Rødovre Centrum/Brøndby Strand planen Frigørelsesøvelse på varevogn og lastbil Nødbetjening af redningslift/drejestige Slukning fra stigetop og bruge af tågesøm Ansugning Stigrørsøvelse Kemikalieindsatsdragt Brug af støttebukke under frigøring på bil ( FAST-STAB) Motorkædesavsøvelse Redningsopgave Emnet Brøndulykke Lokaltilrettelagte frigørelsesøvelser i bil på siden og bil på tag Fast Stab bruges til at stabilisere køretøjet.

16 Uddannelsesafdelingen Side : 15 Et visuelt tilbageblik på de lokaltilrettelagte øvelser i Frigørelsesøvelse på lastbil Frigørelsesøvelse på lastbil Højderedningsøvelse i Brøndby Teambuilding.

17 Uddannelsesafdelingen Side : 16 Ansugningsøvelse ved Herstedøster gadekær. Vand på stigetop-øvelse ved Glostrup Stadion. Redningsøvelse i brønd forenden af Sortevej i Hvissinge Motorkædesavsøvelse i Bispehusene i Albertslund kommune

18 Uddannelsesafdelingen Side : 17 Ansvaret for øvelsernes tilrettelæggelse og afvikling har hele året ligget hos underbrandmester-gruppen. Afhængigt indholdet i den enkelte øvelse er afviklingen sket hjemme, under anvendelse af faciliteter i slukningsområdet eller for røgdykkerøvelsens vedkommende i brandhus i Hedehusene. VB har endvidere har dele af mandskabsstyrken på forskellige eksterne uddannelser i årets løb. I den forbindelse har kursusinstitutionerne været Beredskabsstyrelsen, BaneDanmark, DBI, VEU-center Vest samt Fuks + Reinholdt. Kurserne har haft nedenstående temaer: Hjælpeinstruktør Kollegastøtte, vedligeholdelse Brandtekniske emner for indsatsledere Jording af køreledninger Instruktør i varmt arbejde, tagdækning og gnistproducerende værktøjer Frigørelse Udvikling af ledergruppen På VB s hjemmeside, og andetsteds i denne årsberetning, kan man under overskriften Et brandvæsen på forkant læse et længere indlæg om frigørelseskurset i Esbjerg. Som titlen mere end antyder, drejer kurset sig om dygtiggøre sig i de teknikker, der tages i anvendelse i forbindelse med færdselsuheld med fastklemte. På disse sider vil pladsen blive givet til en sammenskrivning af de tilbagemeldinger, nogle af kursusdeltagerne har givet: Kurset var godt, fordi vi startede fra bunden og fik grundreglerne genopfrisket mandskabets sikkerhed kommer først. Det er altid rart at få opfrisket sin viden, specielt omkring egen sikkerhed og blandt andet glashåndtering. Skadestedets opbygning, hvor placerer vi køretøjerne og hvordan? Vi lærte blandt andet en måde at udtage patienter og opdagede hvor effektiv, Forceøksen kan være som dåseåbner. Vi fik kendskab til materiel, som vi ikke har i brandvæsnet endnu. Det var interessant at se alt det forskellige hydrauliske værktøj, der findes og så prøve det.

19 Uddannelsesafdelingen Side : 18 At klippe i så mange biler/lastbiler, som har realistiske skader og udstyret med fuldskaladukker, er rigtigt godt. Der lærer du en masse. Den megen praktik gør, at vi bliver bedre på skadestedet. Sikkerhedssystemer på nye biler er ikke ukomplicerede, og vi skal være opmærksomme på airbags, sele-strammere, effekten af stødabsorberingszoner, glastyper m.m. For mig var kurset lærerigt. Jeg har fået en god ballast med hjem, som jeg vil lære fra mig, så andre kan få glæde af det, jeg har lært. Udbyttet var også en bedre teoretisk viden omkring forskellige problemstillinger ved frigørelse. Kurset er absolut noget at satse på i fremtiden, da man både lærer noget fagligt og man får automatisk et andet forhold til ens kollegaer, som styrker brandvæsnet i det daglige. Pengene er givet godt ud. Lederfokus. I forlængelse af sidste års uddannelsesforløb Fra kollega til leder, hvor brandmestrene var i fokus, har VB i år fortsat udviklingen af den samlede ledergruppe fra brandmester til brandchef i samme forløb. Titlen er Se med nye øjne på din lederrolle - et forløb for brandmestrene og den øverste ledergruppe. Uddannelsen udgøres af et antal workshops, der varierer i personsammensætning, indhold og fokus. Der er fællesmoduler, brandmestre alene, den øvrige ledelse alene alt sammen afsluttet med en fælles opsamling. Fokus er på lederen i VB en afklaring og afstemning af krav, forventninger og holdninger. En del af forløbet består i, at den enkelte kan fremdrage forhold, som opfattes forkerte, uhensigtsmæssige eller på anden måde i strid med egen holdning eller opfattelse. Øvelsen er så i plenum at få belyst andre vinkler på samme tema. Målet er ikke at alle skal have et ensrettet tankesæt; tværtimod skulle vi gerne individuelt opnå et mere nuanceret og detaljeret billede af vores hverdag og andres bevæggrunde for de dispositioner, de foretager. Det er også vigtigt inden afslutningen i marts 2007 af få afstemt og indpasset egne individuelle mål i forhold til VB s samlede og overordnede målsætning. På baggrund af åbningsseancen 28/11 er der belæg for at sige, at der i den samlede ledelsesgruppe består en fælles forventning om et positivt og berigende udviklingsforløb.

20 Uddannelsesafdelingen Side : 19 Kursusudbud: 2006 har trods vanskelige vilkår budt på gode resultater på kursussiden. Som det fremgår af nedenstående diagram er der i 2006 afviklet 98 kurser fordelt over det samlede kursusudbud. Som det fremgår, er det Elementær brandbekæmpelse, der tegner sig for det markant største antal kurser. Fordeling på kurser antal FHB FHV FH12 EB VA HJR FH6 FHIB APP Kursustype FHB : Førstehjælp til børn HJR: Hjælperøgdykkerkursus FHV: Førstehjælp, vedligeholdelse FH6: Førstehjælp, 6 timer FH12: Grundlæggende førstehjælp FHIB: Førstehjælp i børnehøjde EB: Elementær brandbekæmpelse APP: Apparatbrugerkursus, røgdykkerapparater VA: Varmt arbejde Grundstammen i kursustilbuddene fra VB er uforandret, men igen i 2006 er der kommet nye kurser til. I årets løb har 2 af vore instruktører gennemgået uddannelsen og kvalificeret sig til at forestå den certificerede uddannelse Varmt arbejde, i retningerne Tagdækning og Gnistproducerende værktøj. Når kursisterne har gennemført uddannelsen ved VB modtager de et officielt uddannelsesbevis, der samtidig er et certifikat, der har gyldighed i hele Norden. Disse to kurser samt Færdselsrelateret førstehjælp, der er blevet en forudsætning for erhvervelse af kørekort fra 1/10, er føjet til kursuspaletten. Hvor sidstnævnte ikke har udmøntet sig i afviklede kurser, har vi i 2. halvår af 2006 afviklet 2 kurser, og forventningen til 2007 er, at der vil være en forøgelse af antallet af kurser på dette område.

21 Deltidsstyrken Side : 20 Beretning 1.0 Indledning 2006 har for deltidsstyrken som for resten af personalet ved Vestegnens Brandvæsen været et travlt år, med mange forskellige spændende opgaver. Det har samtidig været året, hvor der har været sat mere og mere fokus på 2. slukningstog på station Glostrup et 2. slukningstog, der jo som bekendt er baseret på deltidsansatte brandfolk. Denne fokus har primært bestået i at optimere 2. slukningstog til også at være et velfungerende 2. slukningstog på hverdage i dagtimerne. Ganske kort kan man sige, at denne fokus har båret frugt, idet 2. slukningstog i dagtimerne på hverdage nu er oppe i omdrejninger. Dette er lykkedes ikke mindst på grund af et godt samarbejde mellem de forskellige personalegrupper på Station Glostrup. 2.0 Et udpluk af enkelte opgaver for deltidsstyrken i årets løb. Opvisningsholdet: En af deltidsstyrkens historiske traditioner er opvisningsholdet en gruppe af deltidsansatte brandfolk, der efter aftale med Ledelsen kommer ud til forskellige institutioner m.v. og viser udstyr, ligesom de der må have interesse deri får lejlighed til at lege brandmand og bl.a. sprøjte med vand m.v. En af disse opvisninger var på Kroppedal Museum, hvor overskriften var M3 fra mælkevej til Motorvej. Der er andets steds i årsberetningen skrevet et længere indlæg om denne opvisning, hvorfor jeg ikke skal komme nærmere ind på den her.

22 Deltidsstyrken Side : 21 En anden opvisning, hvor Vestegnens Brandvæsen for første gang var inviteret, var den 8. august 2006 ved BIF Cup BIF Cup er en fodboldturnering arrangeret af BIF, for børne- og ungdoms fodboldhold fra ind og udland. Herudover har der selvfølgelig været mange andre opvisninger, hvor deltidsstyrken frivilligt har stillet op for at promovere Vestegnens Brandvæsen. En motivation som deltager på opvisningsholdet der i øvrigt er ganske ulønnet - er den umiddelbare og altid glade og positive reaktion man får for både børn og barnlige sjæle, når brandbilerne kommer kørende. Vi håber selvfølgelig, at vi også i 2007 får mulighed for at stille op til diverse opvisninger. Udvalgte indsatser 2006: 1 Onsdag den 15. februar 2006 kl Meldingen blev afgivet som Ild i havehus. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme konstateres det at der var tale om et havehus på ca. 70 km2, der var overtændt. Der blev udlagt B/C slanger og i alt 3 C rør til slukningen. Under slukningen blev i øvrigt udfundet 3 gasflasker, som alle var gået af, hvilket har været medvirkende til den voldsomme brand, hvor der skete voldsom skade på havehuset. Der var ingen personskade.

23 Deltidsstyrken Side : 22 2 Fredag den 17. marts 2006 kl Meldingen blev afgivet som Ild i bygning. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme blev konstateret, at der var tale om ildløs i 2 havehuse, der blev slukket med 2 HT rør. Havehusene var overtændte, og der var gasflasker i begge husene. Der var ingen personskade. 3 Mandag den 17. juli 2006 kl Meldingen blev afgivet som Røg fra lejlighed. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme blev konstateret voldsom røgudvikling fra en lejlighed beliggende i tæt/lav bebyggelse. 1. slukningstog indsat på lejlighedens forside, imens 2. slukningstog blev indsat på lejlighedens bagside. Skaderne på lejligheden var begrænset, men lejligheden blev stærkt sodskadet. Der var ingen personskade september 2006 kl Meldingen blev afgivet som Røg fra børnehave. Det skal her indskydes, at den 10. september var en søndag. Begge stationens slukningstog blev afsendt til stedet og fremme konstateredes en voldsom røg og brandudvikling fra børnehaven. Der var på denne indsats indsat i alt 4 røgdykkerhold. Efter en indsats af næsten 2 ½ times varighed var begge slukningstogene færdige med opgaven. Der var ingen personskade.

24 Deltidsstyrken Side : Øvelser Et vigtigt element er de 12 lovpligtige øvelser, som alle brandfolk skal gennemføre. Indholdet af disse øvelser er fastsat af Beredskabsstyrelsen og indeholder alle elementer fra Funktionsuddannelsen, som er den uddannelse samtlige brandfolk hos Vestegnens Brandvæsen har gennemført og bestået for at kunne bestride jobbet som brandmand hos Vestegnens Brandvæsen både på fuldtidssiden og på deltidssiden. Princippet i disse øvelser er, at man over en 3 års periode via de lovpligtige øvelser kommer igennem Funktionsuddannelsen og således bibeholder de kompetencer man har erhvervet sig da Funktionsuddannelsen blev gennemført. Da Beredskabsstyrelsen ikke har fastsat rækkefølgen af disse øvelser har deltidsholdledergruppen selv sammensat øvelsesrækken, således at der har været en rød tråd gennem årets øvelser. Årets øvelser har bl.a. indeholdt: Frigørelse teoretisk og praktisk, Opsamlingsmateriel og farlige stoffet på landjorden, Kemikaliedykker materielkendskab og øvelse, Vedligeholdelse i håndtering af tilskadekomne, Sikring ved arbejde i højder og på skrå flader, Fastklemte i bygninger og produktionsanlæg teori og praktisk, Taktisk brandventilation og røgdykkerøvelse, Lokalt tilrettelagt øvelse. Specielt vedrørende den lokalt tilrettelagte øvelse er der tale om en øvelse, der kan planlægges og gennemføres ud fra lokale forhold d.v.s. at der stort set er frie muligheder for at sammensætte en øvelse der er realistisk for slukningsområdet. I 2006 var denne øvelse lagt i hænderne på brandmester Michael From Hansen fra deltidsstyrken. Øvelsen blev planlagt ud fra den forudsætning, at der skulle være tale om en øvelse hvor de enkelte hold selvfølgelig godt vidste at de skulle på øvelse på dagen, men at de ikke have noget forhåndskendskab til øvelsens indhold.

25 Deltidsstyrken Side : 24 Samtidig var der et ønske om at der skulle være elementer af samarbejde på brandsted mellem Station Glostrups 2. slukningstog det døgnbetjente slukningstog og det deltidsbetjente slukningstog og dermed en styrkelse af det samarbejde, der skal være mellem indsatsleder og de 2 holdledere på slukningstogene, der jo har kommandoen over hvert deres slukningstog, samt et generelt samarbejde mellem de komponenter, der nu er realistiske for et større skadested. I et fortrinligt samarbejde med Beredskabsmyndigheden i Albertslund blev der skabt kontakter til repræsentanter for Statsfængslet ved Vridsløselille, Anstalten ved Herstedvester samt Lille Amalienborg, der er en udslusningsinstitution i forbindelse med Vridsløselille, BRS ved Frivilligenheden i Hedehusene, Falck Taastrup samt Glostrup Politi. Efterfølgende blev der sammensat 3 uvarslede øvelser, således at man udover at få afprøvet samarbejdet internt i Vestegnens Brandvæsen kunne få afprøvet samarbejdet med de forskellige komponenter på et større skadested, samt disse skadesteders interne beredskabsplaner og sikkerhedsprocedurer. Øvelserne blev som sags afholdt uvarslet på følgende datoer: Onsdag den 10. maj 2006 Anstalten ved Herstedvester, Onsdag den 17. maj 2006 Statsfængslet ved Vridsløselille, Onsdag den 24. maj 2006 Lille Amalienborg. På de forskellige objekter havde BRS ved Frivilligenheden i Hedehusene velvilligt stillet figuranter til rådighed. Disse figuranter var sminket efter alle kunstens regler, ligesom de meget livagtigt reagerede som tilskadekomne reagerer ved større skadestedet. Sammenfattende kan man sige, at der var tale om en stor succes, som virkelig har givet stof til eftertanke og ikke mindst efterfølgende justeringer i de forskellige plansæt, der nødvendigvis må være ved objekter af denne art og størrelse. Med venlig hilsen Michael From Hansen Brandmester Deltidsstyrken.

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien

NR. 1 - JANUAR 2008. Beredskab i Californien NR. 1 - JANUAR 2008 i Californien Flere grunde til at vælge ABC Brandteknik 3 Grunde til at vælge ABC Brandteknik 44447747#6330 3 Personbrandattrap Miljøvenlig Væskebrand/Gaskar Miljøvenlig Grunde mere

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.6 / December 2010 / årgang 88 Leder INDHOLD: Side 3: Klubberne Side

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere