Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual"

Transkript

1 Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager med Embedded Viaccess SRT 8410 Bruger Manual

2 INHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER INDLEDNING Front Panel Bag Panel Fjernbetjening 6 Dansk 3.0 TILSLUTNING Tilslutning af Terrestrisk Antenne Tilslutning til TV med HDMI kabel Tilslutning til TV med SCART kabel Tilslutning af et HiFi system KOM GODT IGANG Opstart Førstegangs Installation Juster antenne HOVEDMENU Organiser kanaler Installation Timer Information FUNKTIONER Standby/Power knap Program Guide Skift Kanaler Volume Kontrol Audio Kontrol Favorit Kanaler Text TV Undertekster Visning af program information Skift mellem kanal lister SPECIFIKATIONER 14 A.0 FEJLFINDING 17 1

3 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE DENNE ENHED FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, fjern ikke låget (eller bagsiden) på modtageren. Overlad reparationer/service til kvalificeret personale. Symbolet med lynet i en trekant er til for at advare brugeren mod uisoleret stærk strøm inde i enheden der kan forårsage alvorligt elektrisk stød. Udråbstegnet i trekanten er til for at henvise brugerens opmærksomhed til vigtige instruktioner i brugervejledningen som følger med modtageren. Læs den følgende vejledning omhyggeligt ADVARSEL: FOR AT MINIMERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, UDSÆT IKKE MODTAGEREN FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ ELEKTRISK STØD, SØRG FOR AT STRØMSTIKKET ER SAT KORREKT I. Modtageren skal ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand/væske og ingen beholdere med flydende væske må placeres ovenpå modtageren VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Ud over stor opmærksomhed under produktionen på kvalitet er sikkerhed også et væsentligt punkt. Men sikkerheden er også dit ansvar. Manualen indeholder vigtige informationer som kan hjælpe dig til at sikre korrekt brug af modtageren og tilbehøret hertil. Læs dem omhyggeligt før ibrugtagning af modtageren. INSTALLATION 1. Læs og følg vejledningen alle sikkerheds og brugs instruktioner skal læses før ibrugtagning af modtageren. Følg alle instruktionerne. 2. Gem brugermanualen Sikkerheds og brugermanualen bør gemmes til evt. senere brug. 3. Vær opmærksom på alle advarsler Tag dig af alle advarsler på modtageren og I brugermanualen. 4. Polaritet Modtageren kan være udstyret med et polariseret vekselstrøms kabel. Hvis dette stik ikke passer ind i strømudtaget, prøv at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, kontakt din forhandler så kan han udskifte det forældede udtag. For at undgå elektrisk stød, brug ikke dette polariserede stik med en forlængerledning. Hvis du har brug for en forlængerledning, brug et polariseret kabel. 5. Strøm Kilder Denne modtager skal kun bruges med den strømkilde der er angivet på label på bagsiden af modtageren. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strøm kilde du har i dit hjem, spørg din forhandler eller den lokale el forsyning. For modtagere der er beregnet til batterier, eller andre strøm kilder, se brugervejledningen. 2

4 6. Overbelastning Overbelast ikke vægkontakter eller forlængerledninger da dette kan resultere i elektrisk stød. Overbelastede stikkontakter, forlængerledninger, slidte kabler, ødelagt eller revnet ledninger, og ødelagte stik er farlige. De kan resultere i stød eller brandfare. Undersøg periodisk kabler, og hvis disse ser ødelagte eller slidte ud, få dem udskiftet af en elektriker. 7. Strøm kabel beskyttelse Strøm kabler skal føres så den ikke bliver trådt på eller klemt af noget der star ovenpå eller ved siden af dem. 8. Ventilation - Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation for at sikre pålidelig funktion af modtageren og for at beskytte imod overophedning. Disse åbninger må ikke tildækkes eller blokeres på anden måde. De må ikke blokeres ved at stille modtageren på en seng, en sofa eller radiator. Denne modtager bør ikke placeres i en indbygget reol, på en bogreol, med mindre der er god ventilation omkring modtageren eller brugervejledningen er fulgt. 9. Tilbehør Brug ikke tilbehør med mindre det er anbefalet af producenten af modtageren da dette kan udgøre risiko for fare. 10. Vand og Fugt. Brug ikke denne modtager i nærheden af vand, fx i nærheden af et badekar, vaskemaskine, køkkenvask eller vasketøjskurv, i en våd kælder eller i nærheden af en swimming pool m.v.. Vigtigt: Vedligehold elektrisk sikkerhed. Tilbehør tilsluttet til denne modtager skal have sikkerheds certifikat på selve tilbehøret og må ikke modificeres så det forringer sikkerheden. Dette vil hjælpe til at undgå nogen potential fare så som elektrisk stød eller brand. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. 11. Tilbehør Placer ikke denne modtager på et ustabilt underlag, reol eller bord. Modtageren kan risikere at falde på gulvet og forårsage skade på et barn eller en voksen såvel som på modtageren selv. Placer kun modtageren på et underlag, stativ eller bord anbefalet af producenten eller et der sælges sammen med modtageren. 11a Modtageren og evt. holder/hylde/bord skal flyttes med forsigtighed. Bratte stop, tryk og ujævne flader kan gøre at modtageren falder på gulvet. Bemærkning til CATV installatør: Denne bemærkning er til at minde alle CATV installatører om Sektion I NEC som oplyser om retningslinier for korrekt grundlag og især specificerer at stikkontakter skal være koblet til jord. 12. Udendørs Antenne Hvis en udendørs antenne eller kabel system er tilsluttet modtageren, skal du sikre dig at antennen eller kabel systemet er jordet for at få beskyttelse imod strømstød og opbygger statisk elektricitet. Sektion 810 I The National Electrical Code, ANSI/ NFPA No (Sektion 54 i Canadian Electrical Code, Part1) giver informationer omkring korrekt jord forbindelse til elektriske apparater. 13. Strøm Kabler En udendørs antenne system bør ikke placere I nærheden af overophedede strøm kabler, andre elektriske lys- eller strømkredse eller hvor den kan falde ned på strømkabler. Når en udendørs antenne installeres skal du være meget forsigtig med at omgås eller røre ved sådanne strømkredse eller kabler, da direkte kontakt kan være fatal. Installation af en udendørs antenne kan være farlig og bør udføres af en professionel installatør. Dansk 3

5 BRUG 14. Rengøring Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) før rengøring påbegyndes. Brug ikke flydende rengøringsmidler eller spray. Brug kun en hårdt opvredet klud. 15. Objekter som rører ved farlig spænding/strøm kan resultere i brand eller elektrisk stød. Spild aldrig flydende væske af nogen art på Modtageren. 16. Lyn For øget beskyttelse af denne modtager under lyn og torden vejr, eller hvis den efterlades ubrugt I en længere periode, tag stikket ud af stikkontakten og frakobbel antenne eller kabelsystemet- Dette vil forhindre skade på modtageren forårsaget af lyn eller strømstød Service 17. Servicering Forsøg aldrig selv at reparere Modtageren, da garantien bortfalder når låget har været åbnet eller fjernet. Desuden er der fare for elektrisk stød og andre farer. Overlad al reparation til kvalificeret personale spørg din forhandler. 18. Tilstande der kræver reparation Tag strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten) og overlad reparation til kvalificeret personale under følgende omstændigheder: A. Hvis stikket eller strømledning er beskadiget. B. Hvis der har været spildt væske eller objekter er faldet ned i Modtageren C. Hvis Modtageren har været udsat for regn eller vand. D. Hvis Modtageren ikke fungerer normalt efter at have fulgt betjeningsvejledningen. Juster kun de parametre der beskrives I betjeningsvejledningen. Forkert justering af andre parameter kan resultere i skader og kræver ofte omfattende arbejde af en kvalificeret tekniker for at få Modtageren til at fungere normalt igen E. Hvis Modtageren har været tabt eller kabinettet er skadet F. Hvis modtageren opfører sig anderledes end den plejer kan dette indikere at der er brug for Service. 19. Udskiftning af dele Når det er nødvendigt at udskifte dele på Modtageren, skal den kvalificerede tekniker sikre sig at de reservedele han burger har samme sikkerheds karakteristika som de originale dele. Ved at bruge de reservedele producenten anbefaler kan brand, elektrisk stød og andre farer undgås. 20. Sikkerheds Check Efter en reparation af Modtageren, bed teknikeren om at udføre et sikkerheds check som anbefales af producenten for at fastslå at modtageren fungerer sikkert og korrekt. 21. Væg eller Loftmontering Hvis modtageren skal monteres på en væg eller I loftet skal producentens anvisninger følges. 22. Varme Modtageren må ikke placeres i nærheden af varmekilder så som radiator, ovn, brændeovn og andre (inkl. forstærker) som afgiver varme. Sikkerheds Advarsel 1. Den normale drifts- temperatur for den digital Modtager er mellem 0 C og 40 C 2. Undgå venligst at bruge modtageren i meget støvede områder. 4

6 3. Modtageren skal installeres I et ventilleret område væk fra varme kilder. Ingen objekter indeholdende væske så som vaser eller lignende må placeres på modtageren. Modtageren må ikke udsættes for dryppende væsker, skulle dette ske afbryd da modtageren med det samme og kontakt din forhandler 4. Afmonter ikke kabinet, da dette kan medføre elektrisk stød. Dette kan også medføre at modtageren bliver beskadiget. I tilfælde af at kabinet har været fjernet bortfalder garanti. 5. Grundet risiko for lynnedslag I antenne skal produktet være sluttet til HFI relæ. 6. Hvis modtageren ikke virker, kontakt venligst Kunde Support. Dansk Denne Modtager er produceret for at imødegå internationale sikkerheds standarder. Læs følgende anbefalede sikkerheds foranstaltninger nøje. STRØM TILSLUTNING: DC 12 V 1.25 A via AC adapter V ~50/60 Hz OVEROPHEDNING: Overophed ikke stikkontakter, forlængerledninger eller adaptere da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. VÆSKE: Hold væske væk fra din Modtager. RENGØRING: Før rengøring tages strømmen fra Modtageren (fra stikkontakten). Brug en hårdt opvredet klud med vand for at rengøre den udvendig. VENTILATION: Bloker ikke ventilationshullerne i din Modtager. Du skal sikre dig at der er frit omkring Modtageren. Placer aldrig din Modtager i direkte sollys eller i nærheden af apparater der afgiver varme f.eks. radiator. Stabel aldrig andet elektronik ovenpå din Modtager. Placer din Modtager mindst 30 mm fra væggen. TILBEHØR: Brug ikke tilbehør til din Modtager som ikke er godkendt af producenten, da dette kan udgøre en fare eller skade udstyret. TILSLUTNING: Tilslut alle komponenter før der tilsluttes nogen kabler til stikkontakten. Sluk altid din Modtager, TV og andre komponenter før du tilslutter eller tager kabler fra. SERVICE: Forsøg ikke at reparere dette produkt selv. Ethvert forsøg vil betyde at garantien bortfalder. Overlad alle reparationer til en kvalificeret tekniker (spørg din forhandler). LYN: Hvis din Modtager er installeret i et område der er udsat for større lyn aktivitet, er beskyttelses anordninger for Modtager strømindgang og modem indgang essentielle. Den enkelte producents instruktion for sikkerhed for andet udstyr, så som TV, Hi-Fi osv.. Tilsluttet din Modtager skal også følges under lyn- og torden vejr. JORD: Kabler skal være jordet. (SABS 061) BEMÆRK: Aflever dine brugte batterier på genbrugsstationen for miljøets skyld! 5

7 2.0 INDLEDNING 2.1 Front Panel 1. Power ON/STAND BY knap 2. pq Kanal OP/NED knapper 3. Display: Tændt vises kanal nummer 2.2 Bag Panel 6 1. ANT IN Tilslutning af terrestrisk antenne 2. TO TV Hvis du ønsker antenne signal fra ANT IN tilslutning, tilsluttet til anden modtager eller dit TV. Brug da gennemsløjfning TO TV For at forbinde disse. Benyt skærmet coax kabel. 3. HDMI Brug denne tilslutning for at tilslutte modtageren til dit TV ved brug af et HDMI kabel. 4. S/PDIF Digital audio output Brug denne coaxial udgang for at tilslutte modtageren til indgangen på din digitale audio forstærker. 5. AUDIO Højre (RØD RCA) og Venstre (Hvid RCA) Disse kontakter giver mulighed for at tilslutte audio signalet til en ekstern forstærker eller til audio indgangen på dit TV. 6. TV SCART Brug denne tilslutning for at tilslutte Modtageren til dit TV ved brug af et SCART Kabel. 7. Tilslutning af DC 12 V 1.25 A forsyningsspænding 2.3 Fjernbetjening Fjern batteridækslet. Sæt 2 stk. AAA (UM-4 eller R03) batterier i. Vær sikker på at batterierne vender rigtigt så de matcher symbolerne +/- der er markeret. Sæt batteridækslet på igen. Når batterierne udskiftes, skal begge batterier udskiftes samtidig. Bland ikke gamle og nye batterier, så vil levetiden blive

8 væsentligt forkortet på batterierne. Fjern batterierne hvis enheden ikke skal benyttes i en længere periode. Fjernbetjeningen sender et retningsbestemt infrarødt signal. Vær sikker på at rette fjernbetjeningen direkte mod den infrarøde modtager på produktet ved brug. Hvis sensoren er dækket til eller der er et stort objekt imellem fjernbetjeningen og sensoren, vil sensoren ikke reagere. Sensoren kan ikke modtage signalet hvis den er udsat for indirekte sollys eller andet stærkt lys. I sådanne tilfælde, afskærm for lyset eller flyt maskinen for at undgå direkte sollys. Dansk SKÅN MILJØET Smid ikke batterier ud som normalt affald, Vær miljøbevidst: aflever brugte batterier på dertil indrettede affaldsstationer. 1. Power On/Standby (Skift til ON / STANDBY mode) 2. Numeriske taster (Taster numeriske værdier og vælger kanalerne direkte ved at indtaste deres nummer) 3. FAV (Åbner Favorit Listen) 4. TEXT (Åbner Text TV) 5. EPG (Åbner Elektronisk Program Guide Menu) 6. EXIT (Exit fra menu) 7. RØD (information ses på skærmen) 8. GRØN (information ses på skærmen) 9. GUL (information ses på skærmen) 10. BLÅ (information ses på skærmen) 11. MENU (Åbner menu) 12. P+ / P- (vælger kanaler eller OP/NED navigation i menuen) 13. VOL+ / VOL- (for at juster lyden) 14. OK (Bekræfter et valg eller en indtastning) 15. MUTE 16. i (Tryk for nuværende kanal information) 17. AUDIO (Vælg audio: VENSTRE/HØJRE/ Stereo/Mono) 18. pq (Op og Ned) 19. tu (Venstre og Højre) 20. TV/RAD (Skift mellem TV og Radio) 21. SUB (Undertekst menu) 22. OPT (ingen funktion) 7

9 3.0 TILSLUTNING 3.1 Tilslutning af Terrestrisk Antenne Man kan tilslutte modtager på følgende måder: 1. Standard Antenne 2. Aktiv Antenne med indbygget forstærker. BEMÆRK: Hvis aktiv antenne (+ 5 volt) skal benyttes må den aktiveres enten i avanceret installation eller i menuen. 3.2 Tilslutning til TV med HDMI kabel Tilslut antennen til ANT IN på modtageren Tilslut HDMI stikket på modtageren til HDMI stikket på dit TV ved brug af et HDMI kabel Tænd dit TV, tilslut og tænd din modtager Du skal måske vælge HDMI indgang på dit TV for at se Digital TV. I de fleste tilfælde vil dit TV automatisk vælge denne indgang når modtageren tændes. 3.3 Tilslutning til TV med SCART kabel Tilslut antenne til ANT IN indgang på modtageren Tilslut TV SCART på modtageren til SCART indgang på TV ved brug af et SCART kabel Tænd dit TV, tilslut og tænd din modtager Du skal måske vælge SCART indgang på dit TV for at se Digital TV. I de fleste tilfælde vil dit TV automatisk vælge denne indgang når modtageren tændes. 8

10 3.4 Tilslutning af et HiFi system Brug AUDIO L/R udgang for stereo lyd til et analogt Hi-Fi system Brug Coaxial S/PDIF udgang for Digital lyd til en Digital indgang på dit Hi-Fi system BEMÆRK: For at undgå forstyrrelser skal du bruge skærmede audio kabler. Tilslut Aldrig en digital udgang til en analog indgang. Det anbefales altid at man læser nærmere om dette i Hi-Fi instruktions bogen. Dansk 4.0 KOM GODT IGANG 4.1 Opstart Tænd dit TV. Tilslut medfølgende strømforsyning til modtageren og tryk Power On/Standby knappen på modtagerens fjernbetjening. Hvis dit TV ikke automatisk vælger HDMI / SCART indgangen, vælg da denne indgang med AV knappen, på din TV fjernbetjening. 4.2 Førstegangs Installation Set up wizard: Når modtageren tændes for første gang ser man menuen Set up wizard Vælg Land ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne. Vælg Menu sprog ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne. Vælg TV format ved brug af VENSTRE/HØJRE knapperne. (brug 4:3 hvis du ikke har et bredformat TV ellers brug altid 16:9.) Vælg Antenne forsyning OFF eller ON (ON til aktiv antenne) Tryk OK for hurtig opsætning eller MENU for avanceret opsætning. Ved brug af hurtig opsætning starter kanal søgning. Ved brug af avanceret opsætning kan Sprog valg, TV indstilling konfigureres manuelt Vælg Sprog valg ved brug af VENSTRE/HØJRE/OP/NED knapperne Her kan indstilles: Menu sprog, Audio 1- og 2 sprog, tekst 1- og 2 sprog samt standard undertekst Undertekst feltet vælger den undertekst indstilling der skal bruges som standard til alle programmer (hvis tilgængelig), valgmulighederne er: Normal, Hørehæmmede eller Ingen. Vælg TV indstilling ved brug af VENSTRE/HØJRE/OP/NED knapperne Her kan indstilles: HDMI udgang, TV format, Billedformat, forsinkelse af lyd, Digital lyd samt HDCP aktivering Når du har foretaget de indstillinger du ønsker, tryk BLÅ Gem&Næste tasten for at gå til næste trin 9

11 4.3 Juster antenne I denne menu kan du vælge en kanal med signal for at justere din antenne for maksimalt signal. Vælg MUX for at vælge en bestemt kanal. Indtast MUX nummer med tal tasterne på fjernbetjeningen. Ved MUX menes den/de kanal(er) der sender digitalt signal i dit område. Tryk OK for at starte kanal søgningen. Kanal Søgning processen bliver nu vist på skærmen. Når søgnings processen er færdig og alle kanaler er fundet bliver de gemt på din modtager, og derefter påbegyndes TV visning. 5.0 HOVEDMENU Hovedmenuen aktiveres med menu tasten på fjernbetjeningen På Hovedmenuen finder du Organiser kanaler, Installation, Timer og Information. 5.1 Organiser kanaler Tryk OK for at vælge undermenuer og pil OP/NED for at vælge mellem underpunkterne, aktiver med OK. a. Sorter kanaler BEMÆRK: BEMÆRK: man kan kun sortere i favorit lister ikke hovedlisten Sorteringsmulighederne er kun aktive i favorit listerne Tryk på RØD Sorter for at se muligheder for automatisk sortering af kanaler. Tryk på GRØN Flyt flytter den valgte kanal man vælger den kanal der skal flyttes med OK og indsætter med OK. Tryk på GUL Gem gemmer listen Tryk på BLÅ Gem & exit gemmer listen of afslutter b. Tilføj til favoritter Vælg kanal med pil OP/NED og favorit liste med pil VENSTRE/HØJRE og aktiver med OK. Tryk GUL Gem for at gemme favoritterne Tryk BLÅ Gem & exit for at gemme og afslutte c. Rediger kanaler Tryk RØD Lås for at låse kanaler. (Tryk Lås igen for at slette låsning af kanaler). Indtast lås start og slut tid. Modtageren vil spørge om PIN kode i dette tidsrum. Standard koden er 1234 Tryk GRØN Rediger for at redigere favorit listens navn (kun aktiv når favorit liste er valgt) Tryk GUL Gem for at gemme ændringer Tryk BLÅ Gem & exit for at gemme og afslutte 10

12 5.2 Installation Tryk OK for at vælge undermenuer og pil OP/NED for at vælge mellem underpunkterne, aktiver med OK. a. Kanal opsætning Vælg bånd eller MUX med piletasterne Tryk RØD Slet for at slette alle kanaler i boksen, bekræft med OK Tryk GUL Manuel for at foretage en manuel søgning på en MUX, indtast MUX først. Tryk BLÅ Auto søgning for at foretage en automatisk søgning på alle frekvenser b. Terrestrisk opsætning Vælg Land eller antenneforsyning med piletasterne og OK Tryk GUL Gem for at gemme opsætning Tryk BLÅ Gem & exit for at gemme opsætning og afslutte c. System opsætning Sprog valg Vælg med piletasterne og OK Menu sprog, audio 1- og 2 sprog, samt tekst 1- og 2 sprog, samt undertekst type. TV indstilling Vælg med piletasterne og OK Standard for; HDMI udgang, TV format, Digital lyd, Billedformat og HDCP Software opdatering Indtast pinkode og tryk OK for at foretage en software opdatering (standard kode er 1234). Fabriksindstilling Indtast pinkode og tryk OK for at foretage fabriksindstilling af modtageren. Bemærk at dette sletter alle boksens indstillinger (standard kode er 1234). Tag IKKE strømmen fra modtageren under Opdateringen eller Fabriksindstilling. d. Forældrelås Forældrekontrol: Aktiver eller Deaktiver med piletasterne og OK Aldersgrænse: vælg med piletasterne og OK Menulås: Aktiver eller Deaktiver med piletasterne og OK Nuværende PIN-kode Indtast nuværende PIN kode (4 tal) hvis koden ønskes ændret Ny PIN-kode Indtast den nye ønskede PIN kode (4 tal) Bekræft PIN-kode Gentag indtastningen af den ønskede PIN kode (4 tal) Dansk 11

13 5.3 Timer Tryk OK for at aktivere dette menu punkt a. Timer nummer Vælg med piletasterne, start med nummer 1 b. Timer status Vælg med piletasterne om timeren skal være aktiveret eller deaktiveret Bemærk; sæt dato og tid før aktivering. c. Periode Vælg med piletasterne om timeren skal køre En gang, Hver dag eller Ugenligt d. Dato e. Tid Indtast dato for timeren i følgende format ÅÅÅÅ-MM-DD Indtast start tid for timeren i 24 timers format f. Varighed Indtast varighed for timeren i 24 timers format g. Kanal Vælg kanal for timeren med piletasterne 5.4 Information Tryk OK for at vælge undermenuer og pil OP/NED for at vælge mellem underpunkterne, aktiver med OK. a. System information I denne menu finder du information om din enheds produkt ID, Software version og serienummer b. Smart Card STB information Her finder du information om din STB Smartkort information Her finder du information om kort pairing PIN kode ændring Her kan du ændre PIN koden på dit program kort Forældre kontrol Her kan du skifte program kortets forældre niveau Rights Consultation Her kan du se information om dit program kort Purchase consultation Her kan du se information om dit program kort Operator Message Consultation Her kan du se beskeder fra program kort udbyderen 12

14 6.0 FUNKTIONER 6.1 Standby/Power knap Tryk på Standby/Power, tænder modtageren. Hvis du trykker på Standby/Power knappen igen går modtageren i standby. 6.2 Program Guide 1. Tryk på EPG knappen på fjernbetjeningen for at gå til Program guide. 2. Brug VENSTRE/HØJRE, OP/NED knapperne for at vælge program eller kanal. 3. Tryk på RØD Forrige dag knappen for at få vist program information for den forrige dag (hvis tilgængelig). 4. Tryk på GRØN Næste dag knappen for at få vist program information for den næste dag (hvis tilgængelig). 5. Tryk på GUL Detaljer knappen for at se detaljer om det valgte program. 6. Tryk på BLÅ Timer knappen for at indstille en timer funktion for det valgte program. 7. Tryk på EXIT knappen gå ud af Program Guiden. Dansk 6.3 Skift Kanaler 1. Skift igennem kanallisten: For at bevæge sig gennem kanallisten tryk på P+ eller P- knappen på fjernbetjeningen. 2. Vælg fra on-screen kanal listen: Du kan også vælge den ønskede kanal direkte fra on-screen kanal listen. Denne vises ved at tryk på fjernbetjeningens OK knap. Tryk på knapperne 56 for at skifte kanal trin for trin. Tryk på OK knappen for at skifte til den ønskede kanal. 6.4 Volume Kontrol Lyd niveauet kan indstilles med VOL+ eller VOL- på fjernbetjeningen. NOTE: Den valgte lydstyrke forbliver selvom modtageren slukkes og tændes igen, indtil lydstyrken ændres igen. Du kan slå lyden fra ved at trykke på knappen. Lyden forbliver slået fra indtil der igen trykkes på knappen eller VOL+ eller VOL- tasterne bruges eller indtil modtagere slukkes og tændes igen. 6.5 Audio Kontrol Du kan trykke på AUDIO knappen for at vælge mellem forskellige lyd indstillinger Stereo eller AC3 (S/PDIF) hvis tilgængeligt på den valgte kanal 13

15 6.6 Favorit Kanaler BEMÆRK: FAV knappen fungerer kun hvis der er oprettet en favorit liste Tryk på FAV knappen for at vælge mellem favorit listerne Ved tryk på pil Højre/venstre kan de prædefinerede kanallister også vælges. 6.7 Text TV Tryk på TEXT knappen for at starte Text TV. Tryk på TEXT eller EXIT for at gå ud af Text TV. 6.8 Undertekster Tryk på SUB knappen aktiverer undertekst menuen. Vælg det ønskede undertekst spor med piletasterne og tryk OK for at aktivere 6.9 Visning af program information 1. Du kan læse nuværende program information ved at trykke på i knappen på fjernbetjeningen. Tryk RØD knap for detaljer på nuværende program. Tryk RØD for at gå tilbage. 2. Tryk på GRØN knap for at få detaljeret signal information. Tryk i for at gå tilbage Skift mellem kanal lister Du kan skifte mellem de prædefinerede kanal lister i modtageren ved at trykke på TV/RAD knappen. 7.0 SPECIFIKATIONER Demodulator Modulation: Frequency range : Channel bandwidth: MPEG Video Decoder Standards: Formats: Aspect ratio: Video Scaling: OSD Colours: Resolution: Overlay: DVB-T COFDM MHz (VHF III) MHz (UHF IV/V) 7/8 MHz switchable bandwidth ISO (MPEG-2) ISO MPEG-4 AVC 576i25 (SD), 576p50, 720p50 (HD), 1080i25 (HD) 4 :3, 16 :9, Pan & Scan, Letter Box Variable 16/256 colours 2 16 bits per pixel MPEG stills/live image insertion 14

16 MPEG Audio Decoder Standard : Decompression ISO / ISO (MPEG) ISO MPEG-4 AAC LC/HE Dolby Digital (AC3) MPEG layers 1, 2 (Mono, Dual Channel, Joint Stereo, Stereo) HE-AAC (profile v1) level 4 decoding S/PDIF and HDMI audio output formats: PCM (decompressed stereo) Compressed Dolby Digital 5.1 pass-through DTS with transcoded multichannel HE-AAC Dansk System resources Processor: RAM (system): ST MBytes Loader Full code software download mechanism Authentication of downloaded material Front panel 3 digits 7 segments red display. 3 LEDs with backlighted symbols 3 buttons Smartcard slot Software & Features Access control: Setup menu: EPG: Languages: Viaccess ACS3.0 Automatic channel installation, diagnosis, decoder configuration, parental control 7 days of EPG, if available from distributor multilingual OSD, audio and signaling supported Teletext processing EN teletext re-insertion in the composite video signal EN & EN teletext and subtitling decoding 15

17 Interfaces Mains input connector: Detachable lead ANT input: IEC-type, female TO TV: IEC-type, male (loop-through) 1 Scart: TV with RGB Analogue Audio: 2 RCA Stereo audio outputs (left and right) Digital Audio: S/PDIF audio electrical output Digital Video/Audio: HDMI 1.2A with HDCP copy protection Smartcard reader: 1 slot, ISO , 2 & 3 General data Mains voltage: V 48/62 Hz Power consumption: max 10 W Typical consumption: 8.5 W in SD / 9.5 W in HD Power consumption in standby: max 0.5 W Operating temperature: +10 ~ +40 C Product dimensions: 280 x 200 x 35 mm Weight: 1.2 kg SRT 8410 EAN code: Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Viaccess is a trademark of France Telecom, all other product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. STRONG All rights reserved. 01/2009 NOTE: Design og Specifikationer kan ændres uden advarsel. Vægt og dimensioner er tilnærmelsesvise. 16

18 A.0 FEJLFINDING I nogle regioner kan det digitale terrestriske signal være svagt, i sådanne tilfælde bør du bruge en antenne med indbygget forstærker. Problem Mulig årsag Hvad gør jeg Standby lys lyser ikke Kabler ikke tilsluttet Check kabler Dansk Intet signal fundet Antennen er frakoblet Antennen er i stykker Udenfor digitalt signal område Check antennekablet Check antenne Check med forhandler Ingen billede eller lyd Tekst TV er slået til Slå Tekst TV fra Informationsbox på skærmen Kanal kodet/ scrambled Fjernbetjeningen virker ikke Har glemt kanal-kode Kanalen er kodet Modtageren er slukket Der peges ikke korrekt mod modtageren Front panel ødelagt Batterierne er opbrugte Vælg en alternativ kanal eller Indsæt programkort Sæt til og tænd modtager Sigt imod modtageren Check for skader Sæt nye batterier i Geninstaller kanalen for at låse op Har glemt menu-kode Kontakt help-line Standard kode er 1234 Efter at have flyttet modtageren til et andet rum kan du ikke længere modtager digitale signaler Antennen kan være koblet til et filter, som kan forringe signalet.. Prøv at slutte modtageren direkte til antennen TIPS OG TRICKS Standard koden til denne boks er:

19 18 PART 1 Dansk

20 Environmental Issues ENVIRONMENTAL ISSUES STRONG is committed to reducing the impact of its products on the environment. To maximise the benefits of our design enhancements, your co-operation is required. Electronic product recycling Do not dispose of this product with your domestic rubbish. At the end of its useful life, this product contains materials which when processed correctly can be recovered and recycled. By participating in the responsible recycling of this product you will be reducing the requirement for new raw materials and reducing the amount of material that would otherwise end up in landfill. When you purchase a new, similar product your retailer may offer to take this old one off you. Alternatively, you can take it to your local recycling centre. Your retailer or local municipal authority will advise you of the collection facilities available for waste electronically products in your area. User of this service will be free to you. Within the scope of the European legislation on Waste Electrical and Electronic Equipment (Directive 2002/96/ EC valid as of August 2005) STRONG provides a recycling system free of charge for consumers to returning products after end of life. For more information about STRONG s environmental policy to you: - select About us and Environmental Policy from the submenu. Packaging When disposing of this product packaging, please ensure that it is recycled. Packaging material is to be depolluted in waste separation. Power Saving To save power and money, please put the product into standby mode when not in use. We also recommend disconnection from mains supply when not in use for longer periods of time. Batteries Do not dispose of the batteries from your handset with your domestic waste. Where they are available, participate in your local municipal or retailer collection schemes for spent batteries. Batteries discarded in landfill sites or incinerated increases the chances of pollutants being dispersed into the atmosphere. Alternations reserved 01/2009

21 Environmental Issues

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2

Indhold. 1. Funktioner og tilbehør...1. 2. Tilslutning...1. 3. Fjernbetjening...1. 4. Første Gangs Installation...2 Indhold 1. Funktioner og tilbehør...1 2. Tilslutning...1 3. Fjernbetjening...1 4. Første Gangs Installation...2 5. Hoved Menu...3 5.1 Menu Struktur...3 5.2 Hoved Menu...4 5.3 Program Liste...4 5.4 Program

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5910

Din brugermanual STRONG SRT 5910 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7

1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2. 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 INDHOLD 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 INDLEDNING 6 2.1 Front Panel 6 2.2 Bag Panel 6 2.3 Fjernbetjening 7 3.0 TILSLUTNING 8 3.1 Tilslutte til Terrestrisk Antenne 8 3.2 Tilslutte til TV med SCART kabel

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air Satellit Modtager SRT 60 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 2 2.0 TILSLUTNING 5 3.0 FJERNBETJENING 6 4.0 KOM GODT IGANG 6 4.1 Tilslut

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Free-To-Air DVB-T Modtager SRT 5011 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Installation 2 1.3 Brug 4 1.4 Service 4 1.5 Funktioner

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205

Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Digital Terrestrisk Modtager SRT 5200/SRT 5202/SRT 5205 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1. Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 5 1.3 Opsætning 5 1.4 Funktioner

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110

Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Digital HD Terrestrisk (DVB-T) Modtager SRT 8110 Foto lignende Bruger Manual Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktioner 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 4 1.3 Opsætning 4 1.4 Tilbehør 4 2.0

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-3 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2.4GHz Trådløs Audio / Video System

2.4GHz Trådløs Audio / Video System 2.GHz Trådløs Audio / Video System 1. INDLEDNING 2. PAKKENS INDHOLD 3. FUNKTIER. SYSTEM STRUKTUR 5. SYSTEM INSTALLATI 6. BETJENING 7. PROBLEMSLØSNING 8. SPECIFIKATIER 1 2 3 5 7 11 13 Brugermanual LÆS DENNE

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver

Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver TTR500 Digital High Definition Terrestrial Receiver User manual Manuel d utilisateur Manuale utente Manual del usuario Brugervejledning Vartotojo instrukcija Инструкция пользователя Look, Listen & Live

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning

Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning Picture similar Digital Free-To-Air Terrestrisk Modtager SRT 5025 Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING 1.0 INSTRUKTION 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 2 1.2 Opbevaring 3 1.3 Installering af udstyret

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974

Din brugermanual STRONG SRT 5025 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231974 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning

Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning Foto lignende Parabolantenne med integreret LNB SlimSat SA60 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HVAD ER SLIMSAT SA60? 2 2.0 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2 3.0 HVORDAN FUNGERER INSTALLATIONEN? 3 3.1

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Brugervejledning DT12

Brugervejledning DT12 Brugervejledning DT12 1. Sikkerhedsforanstaltninger Læs venligst nedenstående sikkerhedsforanstaltninger før brug af boksen. KABEL på boksen. PLACERING RENGØRING at rengøre boksen. OVERBELASTNING VENTILATION

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1

INDHOLD TILBEHØR. o Brugsanvisning (denne) o Fjernbetjening x 1 o Batteri indeni fjernbetjeningen. o Audio/Video kabel x 1. o Strømforsyning x 1 Tak fordi du har valg at købe dette Strong bærbare LCD TV. Dette LCD TV indeholder vor nyeste teknologi og det er designet til sikker installation og optimal ydelse. Denne brugsanvisning er gældende for

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK

BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK Digital TV-modtager BETJENINGSVEJLEDNING DVBT-40 DANSK INDHOLD SIKKERHEDSOPLYSNINGER INTRODUKTION TILSLUTNING AF SYSTEMET BETJENING AF DEN DIGITALE TV-MODTAGER Førstegangsopsætning Justering af lydstyrken

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45

Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 Digital Active Outdoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 45 User Manual Manuel d utilisateur Bedienungsanleitung Istruzioni d uso Manual de usuario Manual do Usuário Bruksanvisning Bruger Manual Käyttöohje Használati

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere