Vi finder os ikke i stress!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi finder os ikke i stress!"

Transkript

1 psykisk arbejdsmiljø Vi finder os ikke i stress! Introduktion til otte forebyggende værktøjer

2 Udgivet af Indhold Otte korte og koncentrerede forløb 3 Tag udgangspunkt i jeres ønsker og behov 4 Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Januar 2007 Tekst: Journalist Søren Svith, Periskop Faglige konsulenter: Arbejdspsykolog Pia Ryom, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Sygehus og konsulent Lise Keller, Arbejdsmiljøsekretariatet Grafisk design: Hans-Michael Testmann, MDD Fotos: Thomas Søndergaard, Periskop Projektleder: Lise Keller ISBN: Styregruppen bag Vi finder os ikke i stress! består af repræsentanter for Danske Regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Skal Skal ikke 6 Du kan ændre dig sammen med dine kolleger 8 Tre centrale strategier 11 APV, ledelse og omgangstone 12 Kultur, supervision og stresspolitik 14 I kan få hjælp på nettet 16 Kom i gang! 18 Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på

3 Otte korte og koncentrerede forløb Vi finder os ikke i stress! er otte værktøjer, som I kan bruge uden hjælp fra eksterne konsulenter. De er udviklet af arbejdspsykolog Pia Ryom og afprøvet på 19 arbejdspladser indenfor ældreområdet, sygehusområdet, handicapområdet og børneog ungeområdet. Formålet med dette hæfte er at give jer en kort introduktion til, hvad I kan bruge værktøjerne til på jeres arbejdsplads. Selve værktøjerne finder I på hvor der også yderligere hjælp og inspiration at hente. De enkelte værktøjer er formet, så de fylder et personalemøde eller en halv temadag. Filosofien er at lave små, koncentrerede forløb og bagefter bruge en længere periode til at bearbejde holdninger. Det har vist sig at være en effektiv metode til at forebygge stress. Den metodiske ramme er den værdsættende tilgang, som handler om at se på det, der virker, og lade sig inspirere af det. Både dig selv og arbejdspladsen Der er i dag typisk to tilgange til at forebygge stress. Den ene satser på, at det er den enkelte, der skal ændre sin måde at handle på, mens den anden fokuserer mest på arbejdspladsens krav. Vi finder os ikke i stress! griber fat i begge disse tilgange, fordi vi mener, at de hænger uløseligt sammen: Forandringer på arbejdspladsen kan føre til, at den enkelte ændrer sig, mens den enkeltes handlinger også smitter af på kollegerne og arbejdspladsen som helhed. Rammer og ressourcer Formålet med værktøjerne er at skabe den bedst mulige dagligdag på jeres arbejdsplads med de normeringer og bevillinger, I nu engang har. Venlig hilsen Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 3

4 Tag udgangspunkt i jeres ønsker og behov Værdsættende Den værdsættende tilgang tilgang Find jer ikke i stress! bygger på den værdsættende tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i det, vi gerne vil have, i stedet for det, vi gerne vil undgå. Den værdsættende tilgang går ud på at skabe ændringer ved at undersøge, hvad folk er tilfredse med og bygge videre på det. Væk med offer-sproget Stress er en situation, hvor vi føler, at vi har mistet kontrollen. Når vi har mistet kontrollen begynder vi typisk at bruge et meget negativt sprog, der placerer os selv som ofre. I den værdsættende tilgang bruger vi i stedet et aktivt ordforråd, der sætter os selv i en position som den, der handler. I stedet for at snakke om, at vi ikke kan nå opgaverne, siger vi, at vi har valgt ikke at prioritere dem. Forskellen er meget stor, for det signalerer, at det er mig der, taget beslutningen, ikke omgivelserne, der har presset mig i det. Når vi vil skabe ændringer bliver det tit meget op ad bakke, hvis vi kun snakker om, hvad vi ikke er tilfredse med. Tager vi i stedet fat på, hvad vi gerne vil have, slipper vi vores kreativitet og idérigdom løs. 4

5 5

6 Skal Skal ikke Værktøj 1 Visioner og ressourcer - om at skabe en fælles forståelse for, hvad der er det vigtigste. Alt for mange af os går hjem fra arbejde med en oplevelse af, at vi ikke når det, vi skal. At vi ikke lever op til de krav, vores arbejde stiller. Vi forestiller os, at kravene er uendelige, fordi vi altid kan gøre det bedre, gøre noget mere eller noget andet, end det vi gør. Mange af os tror måske også, at vores kolleger forventer, at vi skal gøre mere, end det vi når i dagligdagen. Formålet med dette værktøj er at blive enige om, hvad vi SKAL nå, for at blive tilfredse med vores arbejde. Værktøjet hjælper jer til at blive enige om jeres visioner for arbejdet og om, hvad der er jeres kerneydelse. Processen går ud på at dele arbejdskravene op i to grupper: Skal-krav og kan-krav. ª Skal-krav er kerneydelsen, altså det I, groft sagt, får jeres løn for at levere. ª Kan-krav er det, I KAN lave, hvis der er tid til det. Prioritering med god samvittighed Opdelingen sætter fokus på, at I bruger jeres tid rigtigt og samtidig får I mulighed for med god samvittighed at prioritere bestemte opgaver fra i travle perioder. Det forebygger stress, at I gør det i fællesskab, så det ikke alene er op til den enkelte at træffe valgene i hverdagen. Når I bliver enige om skal-kravene, kommer der mere ro i hverdagen, fordi I er sikre på, at I har fokus det rigtige sted. Visioner og ressourcer er det første værktøj i serien, og vi anbefaler, at I bruger det, før I går i gang med de øvrige. Det skyldes, at værktøjet sætter nogle diskussioner i gang, som vil gøre det lettere for jer, at bruge de andre værktøjer. Den største oplevelse var, at der er enormt mange ting, man går og gør, som hører under KAN, men som vi troede var SKAL-krav. Afdelingssygeplejerske Pia Guldager, Herlev Sygehus. 6

7 7

8 Du kan ændre dig sammen med dine kolleger Værktøj 2 Personlige strategier mod stress - hvordan I finder nye måder at handle på i samarbejde med dine kolleger. Vi har alle sammen haft en dag, hvor vi ser alting negativt. Vi har alle sammen en gang i mellem følt, at vi skal yde mere end vi kan, og vi har også oplevet, at vi nogle gange ikke kan tillade os at sige fra. Personlige strategier mod stress hjælper den enkelte til at blive stærkere til det, hun er god til og til at blive bedre til det, hun finder vanskeligt i forhold til at mestre stress. Værktøjet sætter den enkelte i stand til bedre at håndtere stress, ved at alle vælger deres personlige strategi mod stress og arbejder videre med den. Selvom den enkelte er i fokus i dette værktøj, er processen bygget op, så kollegerne og lederen får en rolle i forhold til den enkeltes arbejde med at blive bedre til at mestre stress. Ændringer er lettere, når vi er fælles om dem Vi kender sikkert alle sammen nytårsforsætter og andre fromme løfte til os selv, som er løbet ud i sandet. Ideen med værktøjet er, at det er lettere at ændre sig i fællesskab med andre, end hvis man står alene med det. På arbejdspladsen er der sikkert andre med den samme vanskelighed som os selv, og de kan være de allerbedste til at hjælpe os med at komme videre. Derfor foregår arbejdet ikke som den enkeltes projekt, men som et projekt sammen med kollegerne. Personlige strategier mod stress lægger op til, at den enkelte vælger at fokusere på at blive bedre til at følge en enkelt af strategierne. Det handler ikke om at blotte jeres sjæle, men om at se på, hvordan I handler, når I bliver pressede og stressede i arbejdslivet. Personlige strategier mod stress er det andet værktøj i serien, og vi anbefaler, at I bruger det efter værktøjet Visioner og ressourcer, og før I går i gang med de øvrige. Det skyldes, at værktøjet sætter nogle diskussioner i gang, som vil gøre det lettere for jer, at bruge de øvrige. Folk er blevet bevidste om, hvordan man selv håndterer stress, og at stress ikke kun er noget, der kommer udefra. Susan Peng, sikkerhedsrepræsentant, Børnehuset Troldemosen i Gentofte. 8

9 9

10 10

11 Tre centrale strategier Værktøj 2 Personlige stategier mod stress Værktøjet Personlige strategier mod stress beskriver en række strategier, som kan give jer en mere realistisk opfattelse af de krav, I møder på arbejdet, og af hvor gode I er til at mestre dem. Det følgende er tre af de mest centrale strategier: Nej Du kan ændre på en potentielt stressende situation ved at vurdere din egen kapacitet realistisk. Det kræver, at du kan sig nej men et nej, bliver kun godt, hvis du giver det uden dårlig samvittighed. Pyt For at optræde professionelt er det nødvendigt med distance i arbejdet. Hjælp: Det kræver en udviklet evne til at bede om hjælp og støtte, hvis man skal mestre stress, når tingene er ved at vokse én over hovedet. Vi bruger imidlertid ikke muligheden for at bede om hjælp og støtte nær så meget, som vi burde. Andre strategier ª Bliv mere optimistisk ª Slip kontrol ª Bekæmp overansvarlighed og perfektionisme ª Planlæg ª Sæt mål og prioritér dem ª Brug lysten som drivkraft i dit arbejde ª Dyrk motion eller afspænding I en situation med mange skal-krav kan du blive frustreret over, at du ikke kan udføre alle opgaver lige godt. Stop katastrofetænkning ved at sige til dig selv: Hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg ikke når det? 11

12 APV, ledelse og omgangstone Værktøj 3 Værktøj 4 Værktøj 5 De værktøjer, som er beskrevet på de næste sider, kan I vælge efter lyst og behov, helst efter, at I har gennemgået de to første. Værktøj 3: Værdsættende APV I den værdsættende APV handler det om, hvad der kunne gøre det sjovere og mere tilfredsstillende at komme på arbejde, og hvordan I bliver mere stolte af jeres arbejde og jeres arbejdsplads. Den værdsættende APV om det psykiske arbejdsmiljø gør det lettere at holde fokus på det, I gerne vil opnå, og på den måde kan I lettere skille store og små problemer fra hinanden. Værktøj 4: Lederens arbejde med stress Ikke alle ledere er bevidste om, hvordan deres adfærd kan virke stressende på medarbejderne. Nogle ledere sender signaler, som skaber et højt forventningspres på medarbejderne, fx ved at være så åben over for nye initiativer, at medarbejderne bliver udmattede og føler, at der er mange både ude at sejle, men ikke mange, som kommer i havn. Målet med Lederens arbejde med stress er, at lederen og medarbejderne bliver mere realistisk i deres forventninger til hinanden. Det vil gøre lederen bedre til både at forebygge sin egen og medarbejdernes stress. Værktøj 5: Omgangstone og kollegialitet Hvis I får et aktivt og kreativt sprog, ser I også nye muligheder. Mange gange snakker vi hinanden ned i et sort hul, og af misforstået loyalitet synes vi, at vi er nødt til at bekræfte hinandens hjælpeløshed. God kollegialitet handler om at hjælpe med både faglige og personlige vanskeligheder i arbejdet. Både kollegialitet og omgangstonen kan have indflydelse på stress i enten negativ eller positiv retning. Værktøjet er et bud på, hvordan I på en sjov og anderledes måde kan arbejde med dette. 12

13 13

14 Kultur, supervision og stresspolitik Værktøj 6 Værktøj 7 Værktøj 8 Værktøj 6: Personalemøder og arbejdspladskultur Mange personalemøder drukner desværre i detaljer og endeløse lister over ting, vi skal blive enige om. For at forebygge stress er det vigtigt at have nogle gode og konstruktive møder, hvor I kan blive enige om, hvad I skal have fokus på. Målet med værktøjet er, at personalemøderne giver faglig inspiration og gør rammerne omkring arbejdet tydeligere, og at I samtidig udvikler arbejdspladskulturen, så idéudvikling får en betydelig plads. Værktøj 7: Supervision og kollegial feedback Vi elsker at snakke om vores fag, men der er meget stor forskel på at have en uformel snak og at have en professionel samtale om problemstillinger i dagligdagen. Mange arbejdspladser tror, at de behøver en ekstern hjælper for at komme i gang med supervision, men det er ikke rigtigt. Dette værktøj peger på, hvordan I kan bruge arbejdspladsens egne faglige ressourcer langt mere aktivt. Værktøj 8: Stresspolitik En stresspolitik kan hjælpe jer til at holde jeres fokus på forebyggelsen af stress og give en ramme for, hvad I gør, hvis det uheldige skulle ske, at en eller flere medarbejdere bliver syge af stress. Dette værktøj hjælper jer til at få en enkel og holdningspræget stresspolitik baseret på holdninger, som ledelsen og personalet har diskuteret og er enige om. Supervision og kollegial respons har en dokumenteret forebyggende effekt på stress og udbrændthed. Vi kan betragte det som en time out, hvor I drøfter tingene udelukkende på et professionelt, fagligt grundlag. 14

15 15

16 I kan få hjælp på nettet etsundtarbejdsliv.dk/stress På er der hjælp at hente for jer, der gerne vil bruge værktøjerne på jeres arbejdsplads. Værktøjerne Værktøjerne er dynamiske redskaber, som I selv skal tilpasse til jeres arbejdsplads. I skal klippe, smide ud og sætte nyt ind, hvor det er nødvendigt. Derfor ligger værktøjerne på nettet i to versioner: ª En layoutet pdf-version, som I eventuelt kan printe ud. ª En Word-version, som I umiddelbart kan tilpasse til netop jeres behov PowerPoints For mange af værktøjerne er der udarbejdet en serie PowerPoints, som konsulentgruppen kan tage udgangspunkt i. Pia Ryoms introduktion og hjælp til værktøjerne For hvert værktøj giver arbejdspsykolog Pia Ryom en lille video-introduktion og fortæller om erfaringerne med værktøjet. Hun introducerer også den værdsættende tilgang og giver generelle råd om at arbejde med værktøjerne Vi finder os ikke i stress. Erfaringer fra arbejdspladserne Fire arbejdspladser, som ikke finder sig i stress, fortæller om, hvad de har fået ud af at bruge procesværktøjerne. De forholder sig blandt andet til tidsforbruget, det gode og det svære i processerne. Erfaringerne består af små videoklip. 16

17 Strategier mod stress En multimediefortælling, som bygger på værktøjet Personlige strategier mod stress. Her skal du vælge en strategi mod stress og får hjælp fra dels ni personer, som selv har valgt en strategi, og dels af stressrådgiver Pia Ryom. Kan bruges som appetitvækker til arbejdet med stress, eller det kan integreres i arbejde med værktøjet Personlige strategier mod stress. Links og litteratur På hjemmesiden har vi også samlet et lille, men centralt udvalg af hjemmesider og litteratur. Udviklingsnetværk mod stress Det elektroniske netværk mod stress er et tilbud om at være med til at videreudvikle værktøjerne og arbejde med stress på en ny måde, hvor I samarbejder og deler erfaringer med andre arbejdspladser. Der er plads til maksimalt 60 arbejdspladser i det lukkede netværk, hvor der også er mulighed for at få hjælp fra arbejdspsykolog Pia Ryom. Netværket går i gang 1. marts

18 Kom i gang! Brug værktøjerne med eller uden netværk Værktøjerne i Vi finder os ikke i stress! ligger på nettet, og alle arbejdspladser er velkomne til at bruge dem. Vi anbefaler, at I som minimum tilmelder jer et nyhedsbrev, så I jævnligt får tilsendt inspirationsmateriale og opdateringer til værktøjerne. I har også mulighed for at deltage i Udviklingsnetværk mod stress. Lav en konsulentgruppe Vi anbefaler, at I laver en intern konsulentgruppe, der som minimum består af en leder, en sikkerhedsrepræsentant og en tillidsrepræsentant. Konsulentgruppen har ansvaret for at gennemføre processerne i værktøjerne og for, at alle er engagerede i de forandringer, I sætter i gang. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne af konsulentgruppen sætter sig godt ind i værktøjerne og eventuelt afprøver dem selv først. Erfaringen siger, at hvis folk ikke selv har været med til at træffe afgørelsen, er deres motivation for at gå ind i processen ikke så stor. Gør værktøjerne til jeres egne Vi har forsøgt på at skabe en god ramme for jeres arbejde med at forebygge stress, men vi er helt bevidste om, at værktøjerne netop kun er en ramme. I skal fylde den ud med jeres egne eksempler, erfaringer og fagudtryk, for at de kommer til at virke på netop jeres arbejdsplads. Så brug det, I kan bruge, og smid resten væk. Værktøjernes begrænsninger Værktøjerne er lavet til arbejdspladser, som generelt er velfungerende og ikke er plaget af alvorlige problemer såsom interne konflikter mellem medarbejderne eller mellem ledelsen og medarbejderne. I kriseplagede situationer kan værktøjerne ikke umiddelbart bruges. I stedet bør I overveje at få professionel hjælp til at løse de akutte problemer, før I går i gang med værktøjerne. ª Se værktøjerne ª Få hjælp til værktøjerne ª Tilmeld jer nyhedsbrev eller netværk - på 18

19 Værktøjerne er afprøvet og udviklet i samarbejde med: ª Ældrecentret Mariebo, Tversted ª Ældrecentret Smedegården, Bindslev ª Køkkenet, Århus Sygehus ª Nyremedicinsk afsnit, Ålborg Sygehus ª Holberghus, Randers ª Behandlingscenter Hammer Bakker, Vodskov ª Aflastningshjemmet for børn og unge i Roskilde ª Broen, Hellerup ª Børnehuset Æblehaven, Randers ª Center for døve, Greve ª Børne- og ungdomscenter Ranum ª Åmoseskolen, Herning ª Ungdomshøjskolen, Nørre Sundby ª Nordjyllands Amts specialtilbud for døve ª Akutmedicinsk kardiologisk afdeling S, Herlev Sygehus ª Solparkens børnehave, Lunderskov ª Klinisk biologisk afdeling, Kolding og Fredericia Sygehus ª Trøjborg vuggestue, Århus ª Børnehuset Troldemosen, Gentofte 19

20 Vi finder os ikke i stress! er otte værktøjer, som I kan bruge uden hjælp fra eksterne konsulenter. De er udviklet af arbejdspsykolog Pia Ryom og afprøvet på 19 arbejdspladser indenfor ældreområdet, sygehusområdet, handicapområdet og børne-og ungeområdet. Formålet med dette hæfte er at give en kort introduktion til, hvad I kan bruge værktøjerne til på jeres arbejdsplads. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Januar 2007 Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogernes Landsforbund og 3F. Varenummer Køb materialet i Prisen er 20 kr. Hent opdateringer samt pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Introduktion. 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads. 1 introduktion

Introduktion. 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads. 1 introduktion Introduktion 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads 1 introduktion 1. Introduktion til projektet Vi finder os ikke i stress! 2. Den værdsættende tilgang 3. Litteratur, links m.v. Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Indhold 1. Det gode personalemøde 2. Kortlægning af arbejdspladskulturen

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING Prioritering Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PRIORITERING Indhold 1. Program for processen Oplæg: Kan og skal - krav 2. Gruppearbejde 3. Fælles Grupper 4. Fælles Konsulent 5. Gruppearbejde

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Prioritering Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! Prioritering er det første værktøj i serien Vi finder os ikke

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Indhold 1. Omgangstone og spilleregler for omgangstonen 2. Omsorg og kollegial støtte ved

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet TEMA Psykisk arbejdsmiljø Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Omgangstone og kollegialitet er det femte værktøj

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre hvis der er tid og overskud værktøj 2 1 Indhold 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Prioritering af tiden 4 Kerneydelserne og det ekstra 4 Kerneydelserne

Læs mere

Kollegial feedback og supervision. Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 KOLLEGIAL FEEDBACK OG SUPERVISION

Kollegial feedback og supervision. Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 KOLLEGIAL FEEDBACK OG SUPERVISION Kollegial feedback og supervision Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 KOLLEGIAL FEEDBACK OG SUPERVISION Indhold 1. Oplæg: Supervision forebygger stress og udbrændthed 2. Øvelse: Den gode

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PERSONLIGE STRATEGIER MOD STRESS

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PERSONLIGE STRATEGIER MOD STRESS Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PERSONLIGE STRATEGIER MOD STRESS Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. 1455 København K. 2010. Redesign 2014 ISBN: 978-87-92364-81-4 Tekst: Arbejdspsykolog

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Stresspolitik er det ottende værktøj i serien Vi finder os

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Kollegial feedback og supervision

Kollegial feedback og supervision TEMA Psykisk arbejdsmiljø Kollegial feedback og supervision Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 7 i serien Vi finder os ikke i stress! Kollegial feedback/supervision er det syvende

Læs mere

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting!

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! BAR SoSu s værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, 29. oktober 2009 BAR SoSu Vi leverer fælles information fra arbejdsgivere og fagforeninger

Læs mere

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Introduktion til fire værktøjshæfter om større trivsel og arbejdsglæde for ledere Værktøj for ledere 1 Projekt Hjælp til selvhjælp Dette hæfte er et led i projektet

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer Psykisk arbejdsmiljø Intro til værktøjer Indholdsfortegnelse Et sundt arbejdsliv Værktøjer til mindre stress..................................... side 4 Lederens psykiske arbejdsmiljø................................

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd.

Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Udgivet af: Indhold God pædagogik gør mindre ondt Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Oktober 2007

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress godkendt af MED-Hovedudvalget den 24. oktober 2012 Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Denne vejledning er en

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision værktøj 5 1 Indhold 3 Introduktion 3 Processen 3 Lav et oplæg til at indlede processen 4 Mening og

Læs mere

Den mobbefri zone. En vejledning om mobning

Den mobbefri zone. En vejledning om mobning Den mobbefri zone En vejledning om mobning 1 Indhold Mobning et reelt problem...4 Mobber, offer og tilskuer...6 Sådan skabes Den mobbefri Zone...9 Gode råd... 11 Få mere at vide... 15 Konflikter er uundgåelige

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Styr uden om trusler og vold

Styr uden om trusler og vold Psykisk arbejdsmiljø Styr uden om trusler og vold - inspiration til ansatte i klub, SFO, daginstitution og dagpleje Trusler og vold er en faglig udfordring Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Kend din stress tæm din stress

Kend din stress tæm din stress TEMA Stress Værktøj 7 Kend din stress tæm din stress Om at se din stress udefra 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Individuel refleksion Fælles refleksion 4 Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Syv værktøjer til brug i de lokale MED / arbejdsmiljøgrupper som led i en strategisk indsats mod muskel- og skeletbesvær MSB-værktøj-FINAL.indd 1 01/11/2016

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Fra stress til trivsel et fælles ansvar

Fra stress til trivsel et fælles ansvar Fra stress til trivsel et fælles ansvar v/kirsten Elkjær Schrøder, Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Rejseholdet

Læs mere

Før vold bliver til virkelighed

Før vold bliver til virkelighed Før vold bliver til virkelighed Introduktion til fire film om at håndtere konflikter Indhold Forord 3 Sådan kan I bruge filmene på arbejdspladsen 4 Kiosken 6 Banken 8 Ambulatoriet 10 Jobcenteret 12 Kom

Læs mere

De stressreducerende strategier

De stressreducerende strategier værktøj 8 De stressreducerende strategier - anbefalinger og øvelser til forebyggelse af stress værktøj 8 1 Indhold 3 Introduktion 3. Individuel øvelse 4. Fælles øvelse 5. De stressreducerende råd Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen!

Stress, ledelse og roller. Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! Stress, ledelse og roller Konference 4. og 5. april 2017 Velkommen! 1 Hvem er Branchefælleskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig Administration? 2 Hvordan arbejder vi? Partsamarbejde mellem arbejdsgivere

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET INDHOLD 3 God pædagogik gør mindre ondt i ryggen 5 Styr din hjælperefleks 6 Se på hverdagens situationer 8 Brug ergonomipyramiden

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i døgntilbud TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

De stressreducerende strategier

De stressreducerende strategier TEMA Stress Værktøj 8 De stressreducerende strategier Anbefalinger og øvelser til forebyggelse af stress 1 Indhold Introduktion 1. Individuel øvelse 2. Fælles øvelse Hvis I arbejder med flere grupper De

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere