Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd til en. sikker håndtering af affald"

Transkript

1 Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G

2 Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige materialer i arbejdet og der dukker forskellige materialer og bildele frem undervejs, der kan være skadelige. Både for arbejdsmiljøet på jeres daglige arbejdsplads og for miljøet generelt. Det kan være forskellige væsker (f.eks. bremse- og koblingsvæsker), fugemasse (der indeholder organiske opløsningsmidler, kølemidler og batterier. Der er dog også en hel del»venligt«affald, der kan anvendes igen og genbruges. Det kan for eksempel være autoglas/autoruder, bremseklodser, dæk og plast. Med omtanke for (arbejds)miljøets skyld For begge typer af affald handler det om at behandle det med omtanke både for jeres egen og for miljøets skyld. Og omtanke kan man kun have, hvis man ved det nødvendige om, hvad der er hvad og hvad der er at gøre ved det. I denne minivejledning til en sikker håndtering af affald finder du en række gode, praktiske råd og den første, basale del af det nødvendige overblik. ABAS AutoBranchens AffaldsService ABAS er autobranchens egen forening, der er etableret for at gøre arbejdet med de forskellige affaldstyper lettere for det enkelte værksted. Derved minimeres omkostningerne til håndtering og bortskaffelse af affald for autoværkstederne eller andre typer af virksomheder, der har relation til branchen. ABAS-systemer er sat sammen, så det både kan hjælpe store og små virksomheder. Sammen med genvindingsvirksomheden H.J. Hansen har ABAS udarbejdet et 100% dækkende totalsystem til indsamling og genvinding og/eller destruktion af rest- og affaldsprodukter fra autobranchen. En mere udførlig beskrivelse af ABAS-systemet finder du på Fleksible løsninger til en sikker opbevaring Der er i dag mange muligheder for at gøre det let og lettere at opbevare både ikke-farligt og farligt affald på autoværkstedet. Ved at få et overblik over de affaldstyper, I har med at gøre, er det muligt at bygge en container- og opbevaringsløsning op, der gør det nemt at håndtere affaldet i det daglige. Samtidig giver det jer mulighed for en forsvarlig opbevaring, indtil affaldet skal afleveres eller bliver afhentet. Billedet her over viser, hvordan et konkret værksted har valgt at sætte en løsning af containere og andre opbevaringsmuligheder sammen. Samtidig har de sørget for en klar og tydelig skiltning/afmærkning, så ingen er i tvivl, hvor den enkelte type affald skal hen. På er der mulighed for at se en række konkrete containerløsninger. Bortskaffelse af affald overblikket starter her De følgende to lister er et godt sted at starte, hvis I vil have et overblik over de affaldstyper, I har på værkstedet. Og hvis I vil vide, hvordan affaldet skal bortskaffes. Listerne omfatter henholdsvis farligt og ikkefarligt affald i autobranchen. 2

3 Farligt affald i autobranchen Affaldsfraktion Bemærkninger Bortskaffelse/genanvendelse Absorptionsmidler Airbags Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, som er forurenet med farligt affald, emballager fra smørefedt, olie, sprinklervæske og kølervæske. Airbags må ikke kasseres, før de er udløst. Udløsning skal foretages efter leverandørens anvisning. Kommunal indsamlingsordning / godkendt Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Udløste airbags kan afhændes som normalt skrot. Bilvrag Skrotbiler der ikke er miljøbehandlede er farligt affald. Skal til registreret ophugger. Bremseklodser, bremsebakker, koblingsnav m/ asbest Asbest forekommer kun i sjældne tilfælde i personbiler. Kommunal indsamlingsordning / godkendt indsamler Bremsevaskervand Indeholder tungmetaller. Bremsevaskervand basisk affedt. Bremsevæske- og koblingsvæske Indeholder tungmetaller. Blyakkumulatorer Blyakkumulatorer, herunder batterisyre, Afleveres til virksomheder, der håndterer blyakkumulatorer med henblik på genanvendelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af blyakkumulatorer. Blyholdig balanceklodser Fugemasse fra rudelimning ej hærdet Gulvopfej fin fraktion/støvsugerposer Hydraulikslanger (indeholder olie) Kviksølvkontakter fra airbags Bly fra afbalancering. Kan afleveres sammen med akkumulatorer. Indeholder org. opløsningsmidler. Formodet tungmetalholdig/ olieholdig/ asbeststøv. Farligt pga. olie. PVC -holdige til deponi. Kviksølvholdigt affald. Afleveres til genvindingsvirksomheder, der håndterer blyholdigt affald med henblik på Kølemiddel Chlorfluorcarboner. Kommunal indsamlingsordning / godkendt indsamler Kølemidler destrueres ved forbrænding i anlæg godkendt til forbrænding af CFC eller ved anden tilsvarende effektiv godkendt destruktionsmetode. Kølervæske (frostsikringsvæske) Lysstofrør, lavenergipærer og glimtændere Ved mere end 10 mg Hg pr. lyskilde. Afleveres i en selvstændig fraktion til kommunal indsamlingsordning / godkendt Afleveres i en selvstændig fraktion til kommunal indsamlingsordning / godkendt Motorbenzin og dieselolie Brændstof i form af benzin og dieselolie. Hvis det ikke genbruges i virksomheden, afleveres det i en selvstændig fraktion til kommunal indsamlingsordning / godkendt Ni-Cd batterier Malingsrester Olie fra olieudskiller/slam og sandfang Maling-, lak- og træbeskyttelsesaffald indeholdende organiske opløsningsmidler. Malingemballager, malingrester i emballager, filtre fra malerkabiner, limrester, epoxy. Olie/slam fra olieudskiller og sandfang. Lukkede Nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder, der håndterer nikkelcadmium akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om indsamling af nikkel-cadmium-akkumulatorer. Oliefiltre Oliefiltre. Afleveres i en selvstændig fraktion til kommunal indsamlingsordning / godkendt Rensevæske alkalisk (rensebar) Rensevæske petroleum (rensebar) Sandfang Småbatterier fra værktøj, alarmer m.m. Spildolie (motor, gear, hydraulik) Spraydåser Basisk affedt. Rensevæske petroleum (rensebar), opløsningsmidler. MST har oplyst koden dækker hele udskilleranlægget. (A 6.05 = ved mere end 5-10 % olie) Blandede batterier. Opsorterede. Eller klassificeres efter indholdet. Sprinklervæske Sprinklervæske kan som regel genbruges i virksomheden. Sprinklervæske som ikke genbruges i virksomheden afleveres i en selvstændig fraktion til kommunal indsamlingsordning /godkendt 3

4 Affaldshåndtering Ikke-farligt affald i autobranchen Affaldsfraktion Bemærkninger Bortskaffelse/genanvendelse Airbags Airbags må ikke kasseres, før de er udløst. Udløsning skal foretages efter leverandørens anvisning. Ikke udløste airbags er Eksplosivt affald. Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Udløste airbags kan afhændes som normalt skrot. CO-Industri Vester Søgade København V Tlf Fax Autoglas (autoruder) Glas i form af bilruder, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik på Bilkatalysatorer Afmonterede bilkatalysatorer indeholdende ædle metaller. Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på Bilkatalysatorer, andre Andre afmonterede bilkatalysatorer. Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik på Biler Kasserede biler (skrotbiler), der er miljøbehandlede dvs. uden væsker eller andre farlige dele. Godkendt ophugger. Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Bremseklodser/ kobling u/asbest Blandet affald brændbart Metalskrot, bremseklodser/kobling uden asbest (incl. bremsebakker). Håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ. Produkthandler. Blandet affald til deponi Håndteres i overensstemmelse med kommunens regulativ. Deponi. Dæk Brugte dæk. Dæk der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer dæk med henblik på nyttiggørelse i henhold til de til enhver tid gældende regler om indsamling af dæk. Elektronisk udstyr Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner. Udstyr der ikke genbruges, afleveres til kommunale indsamlingsordninger for affald i form af elektriske og elektroniske produkter eller godkendt Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Fugemasse fra rudelimning udhærdet Hærdede klæbestoffer og fugemasser. Jernskrot Luftfilter pollenfilter Papir- og papemballage Plast (kofangere, spoilere m.m) Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter. Plast Se MST vejledning nr. 1/1998»Genanvendelse af transportemballage af plast.«produkthandler. Genanvendelse. Plastkofangere og spoilere, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer plast med henblik på Genanvendelse. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Varenr EAN Grafisk design og tryk: GCL

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG

GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG GØR DET FOR MILJØET GENBRUG AF VINFLASKER DET MILJØRIGTIGE VALG Har I taget stilling? Vil I være med til at videreføre det danske flaskegenbrugssystem til gavn for miljøet og hele Danmark. Så er det nu

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere