Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK"

Transkript

1 Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS

2 BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard VHF med DSC VHF en et enestående redskab til at få hjælp, hvis du er i nød Kanal 16 på en VHF-radio er nødkanalen, der ikke blot aflyttes af Lyngby Radio i alle danske farvande, men desuden og næsten allervigtigst af alle skibe på havet. VHF en sætter dig let og hurtigt i kontakt med andre skibe i det nærmeste farvand og har gennem årtier vist sig meget effektiv som kommunikationsmiddel i søredningsaktioner. Man får direkte kontakt med dem, der er nærmest til at hjælpe, og Lyngby Radio fungerer som backup med et landsdækkende net af 18 basisstationer, hvor der lyttes efter nødopkald 24 timer i døgnet året rundt. Med kanal 16 som nødkanal understøtter VHF et meget grundlæggende element i sikkerhed til søs, nemlig viljen og evnen til gensidigt at hjælpe andre i nød. Det er derfor meget vigtigt, at alle holder kanal 16 åben, når man er på vandet. Erhvervsskibe skal, fritidssejlere bør. Hvad er egentlig en VHF? VHF står for Very High Frequencies, men forkortelsen dækker i almindelig tale over en radiotelefon med en rækkevidde på ca. 50 km, som fylder lidt, er let at installere, nem at betjene og med god lydgengivelse. Hvis du afgiver en nødmelding på VHF en, alarmerer du altså både den officielle redningstjeneste via Lyngby Radio og alle skibe i nærheden. 2

3 Bærbar eller stationær VHF? VHF radioer fås i dag til priser fra kr. i både stationære og bærbare udgaver. Det stationære anlæg vil næsten altid være at foretrække, hvis man har mulighed for montering ombord, idet sendeeffekten og dermed rækkevidden - er betydelig større. I mindre fartøjer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med en fastmonteret VHF, må det anbefales at medbringe en bærbar VHF. En bærbar VHF er typisk vandtæt og bygget til at klare de hårde krav til søs. Og husk, at trods den mindre rækkevidde har den bærbare VHF også den afgørende fordel, at nødopkald aflyttes af alle skibe i nærheden. Selvom den bærbare VHF altså ikke skulle række helt ind til en kyststation, vil et nødopkald alligevel blive hørt af omkringliggende skibe. På større fritidsfartøjer med redningsflåde vil det være en ekstra sikkerhed at medbringe en bærbar VHF, som i en nødsituation kan tages med over i redningsflåden. En VHF med DSC og tilsluttet GPS*) er det absolut mest sikre DSC (Digital Selective Call) er et vigtigt led i det moderne verdensomspændende sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Til DSC-udsendelser anvendes kanal 70. DSC indebærer, at man på nyere stationære VHF-anlæg har en digital nødknap, der bedst kan sammenlignes med brandalarmen slå ruden ind, så kommer brandvæsenet. Når du aktiverer DSC nødknappen, er hjælpen allerede på vej. DSC findes ikke på bærbare VHF er. En VHF med DSC kan og bør tilsluttes en GPS navigator, som kontinuerligt opdaterer systemet med den aktuelle position. Eksempel på en bærbar VHF *) GPS står for Global Positioning System og bruges som betegnelse for stationære eller bærbare enheder, der ved hjælp af satellitter kan bestemme en position med ned til få meters nøjagtighed. 3

4 Sådan virker en VHF med DSC og GPS 1. Når nødknappen aktiveres, udsender VHF en på kanal 70 en digital nødmelding, som indeholder et 9-cifret nummer, der er tildelt skibet. Med nødmeldingen følger den senest opdaterede position fra den tilsluttede GPS. 2. Skibe med DSC og Lyngby Radio modtager disse oplysninger på en skærm. Alle skibe med DSC bliver hermed øjeblikkeligt alarmeret. (Alle erhvervsskibe har DSC, mange nyere fritidsfartøjer har det, og stadigt flere ejere af ældre fritidsfartøjer udskifter gamle anlæg med nye, der har DSC). En kvittering fra Lyngby Radio på et DSC nødopkald vil altid indeholde ordene "Distress Acknowledge" DISTRESS ACKNOWLEDGE 3. Lyngby Radio afsender omgående en digital kvittering, som kan læses på skibes DSC udstyr, og dermed ved alle, at alarmen er gået. Skibe i nærheden kan allerede nu gå til assistance. 4. Nu følger udveksling af vigtige informationer på kanal 16, som beskrevet efterfølgende i afsnittet om nødopkald med en VHF. Den digitale alarmering er afsluttet i løbet af få sekunder, og i en nødsituation vil man næsten omgående kunne se skibe indenfor synsvidde ændre kurs på vej til assistance. Dette betyder, at systemet skal behandles med omtanke, og nødknappen er da også fysisk sikret mod fejlagtig aktivering. 4

5 Sådan gennemfører du et nødopkald Nødtrafik på anlæg med DSC Aktiver DISTRESS-knappen på din VHF Gå på kanal 16 og fortsæt som nedenfor angivet Nødtrafik på VHF kanal 16 Vælg kanal 16 på din VHF (husk max. sendeefekt) Nødtrafikken indledes på følgende måde: MAYDAY MAYDAY MAYDAY HER ER Skibets navn, sagt 3 gange Skibet kaldesignal, sagt 1 gang Oplys så vidt muligt - Hvis DSC-nødalarm er udsendt: Sig skibets MMSI-nummer én gang - Nøjagtig position - Situationens art - Hvor mange personer om bord - Særlige kendetegn på båden - Hvilken hjælp, der er nødvendig - Vejrforholdene - Andet som kan lette redningsarbejdet VHF-kanaler , 85 VHF-kanaler 4, , , , 7 7 Lyngby Radio DSC , 64 3, 26 Bevar roen, tal tydeligt og så vidt muligt i et naturligt stemmeleje. Det koster tid, hvis du bliver misforstået. Orienter dine medsejlende om nødproceduren. Lyngby Radio hjælper med at spørge til supplerende oplysninger og alarmerer SOK. Hvis du ikke får fat i Lyngby Radio, men et andet skib (kunne f.eks. være ved brug af en bærbar VHF), så husk at bede det pågældende fartøj videresende din nødmelding. HUSK AT HOLDE VHF EN ÅBEN UNDER HELE REDNINGSAKTIONEN Test din VHF Sikkerhedsudstyr bør testes. Derfor er du er altid velkommen til at teste din VHF ved et opkald til Lyngby Radio på en af de arbejdskanaler (= almindelige samtalekanaler), der er angivet på ovenstående kort. Vælg blot en af de kanaler, der ligger i nærheden af, hvor du befinder dig. Du kan også efter aftale med en anden båd teste på en skib-til-skib kanal som f.eks. kanal 6. Selv efter at have anvendt DSC til alarmering anbefales det at gennemføre hele nødkaldsproceduren på kanal 16, idet man derved også opnår kontakt til nærliggende fritidsfartøjer uden DSC. 5

6 Der er andre nød- og sikkerhedssignaler end MAYDAY På VHF anlæg: MAYDAY er det radiotelefoniske nødsignal, som anvendes, hvor der er overhængende fare for tab af menneskeliv. Udsendes 3 gange efterfulgt af skibets navn og kaldesignal 3 gange på kanal 16. Signalet fordrer radiotavshed på kanal 16 af skibe, som ikke er direkte involveret i redningsaktionen eller en efterfølgende eftersøgning, indtil aktionen afblæses med signalet Seelonce Feenee. PAN PAN er det radiotelefoniske ilsignal, som anvendes i situationer, hvor der ikke umiddelbart er fare for menneskeliv, men hvor det ikke kan udelukkes, at situationen kan udvikle sig faretruende. Signalet anvendes også i forbindelse med udsendelser omhandlende efterlysning af savnede skibe. Udsendes på samme måde som nødsignalet og fordrer tilsvarende radiotavshed på kanal 16 under udsendelsen. På VHF anlæg med DSC: DISTRESS handler om nødsituationer, og vil altid automatisk benyttes, når en alarmering udløses ved hjælp af nødknappen. URGENCY svarer til det radiotelefoniske ilsignal PAN PAN. Anvendelse af denne prioritet kræver et indgående kendskab til DSC- og radioudstyret. SAFETY anvendes typisk, når en kyststation ønsker at annoncere en sikkerhedsmelding. Det frarådes, at fritidssejlere anvender denne prioritet, da dette også kræver indgående kendskab til udstyret. SECURITE er det radiotelefoniske sikkerhedssignal, som anvendes på kanal 16 til annoncering af udsendelse af en melding vedrørende skibes navigation. Signalet udsendes på samme måde som de foregående, med tilføjelse af på hvilken kanal meldingen følger. Selve meldingen udsendes derefter på den angivne kanal indledt med sikkerhedssignalet. 6

7 Spørgsmål og svar om VHF og DSC Hvad har AIS med VHF at gøre? AIS (Automatic Identification System) sender og modtager via VHF systemet. I stedet for at have separate enheder kan man i dag få VHF-modtagere med indbygget AIS-sender/modtager, så man kan kombinere begge dele i én boks. Er VHF ens kanal 16 på vej ud? Kanal 16 repræsenterer en næsten 100 år gammel nødprocedure, mens DSC på kanal 70 er det nye. DSC er den nye teknik, men den gamle lever videre sideløbende med den nye. Kræves et kaldesignalbevis? Ja, en VHF (inklusiv bærbare) og andet maritimt radioudstyr i skibe kræver en registrering og tildeling af kaldesignal og MMSI-nummer fra Søfartsstyrelsen, som udsteder et kaldesignalbevis som dokumentation for registreringen. Er der kurser i VHF med DSC? Ja, sejlklubber, oplysningsforbund og nogle private arrangerer kurser. Søfartsstyrelsen, telefon (direkte ), kan hjælpe med oplysninger om kursusudbydere i de enkelte landsdele. Gælder mit gamle VHF radiocertifikat stadig? Ja til en VHF, men ikke til en VHF med DSC. For at bruge en VHF med DSC skal man aflægge ny prøve hos Søfartsstyrelsen, som med jævnlige mellemrum afholder disse prøver rundt om i landet. Nærmere oplysninger kan fås på Søfartsstyrelsens hjemmeside Oplysninger om pensum til SRC-prøven (SRC = Short Range Certificate) kan ligeledes fås her. Skal man aflægge prøve for at bruge en VHF eller en VHF med DSC? Ja, prøven er et krav - også for en bærbar VHF, men kursusdeltagelse er ikke obligatorisk. Selvstudie er derfor tilladt, men et kursus er ofte en god forberedelse til prøven. Prøvekravet gælder også en bærbar VHF. Hvad koster kurser, certifikat, registrering og kaldesignal? Kursuspriserne ligger oftest mellem 800 kr. og 1500 kr. Prøvegebyret er 525 kr. Gebyr for kaldesignal er en engangsafgift på p.t. 750 kr. i forbindelse med oprettelsen. Priser og oplysninger er indhentet marts Min VHF har en knap, hvorpå der står 1W. Hvornår skal man bruge den? På de fleste VHF-radioer kan man vælge en lav sendeeffekt på 1w. Til nødkommunikation anbefaler vi dog den højeste effekt, som er 25w på stationære og 5w på bærbare. 1w er oftest tilstrækkelig sendeeffekt til samtale mellem skibe. Det sparer strøm, og nok så vigtigt undgår du, at din samtale på en god højtryks-dag larmer ud i æteren helt fra Gedser til Skagen. 7

8 ANNONCE Denne plads er ledig til en sponsor. Brochuren udgives i ca eksemplarer årligt OPHAVSRET TIL SØKORT: KORT OG MATRIKELSTYRELSEN / 5. OPLAG Søsportens Sikkerhedsråd har til formål at arbejde for sikkerhed til søs for alle, der benytter danske farvande til rekreative formål.

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING?

TURSEJLEREN. MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4. KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23. ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? NR. 1 / 2015 TURSEJLEREN MED BÅDKONSULENTEN PÅ ARBEJDE side 4 ROD I SEJLADSREGLERNE side 9 DÆKKER MIN FORSIKRING? side 12 KANAL 16 ER DIN LIVLINE side 23 1 TILRETTELÆGGELSE OG LAYOUT FFP Kommunikation

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Sikkerhed i trådløse netværk

Sikkerhed i trådløse netværk Beskyt dit trådløse netværk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 Kbh. Ø Telefon 3545 0000 Telefax 3545 0010 E-post: itst@itst.dk www.itst.dk Rådet for it-sikkerhed www.raadetforitsikkerhed.dk Der

Læs mere

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT

KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT E-guide fra Symatic Webbureau KOM I MÅL MED DIT WEBPROJEKT SÅDAN UNDGÅR DU, AT DIT WEBPROJEKT KØRER AF SPORET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION 2. IDENTIFICER DINE KRAV OG ØNSKER 3. DEFINER DIN ØKONOMISKE

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet

Sikkerhed og velfærd har høj prioritet Lørdag den 2. marts 2013 7 TEMA 12 sider med nyheder og baggrund indenfor elektronik og kommunikation i fiskerierhvervet Sikkerhed og velfærd har høj prioritet AKTUELT Fiskere investerer gerne i elektronik,

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE:

NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: NEM OPGRADERING MED EKSTRA HUKOMMELSE: SÅDAN! Hukommelse kan du aldrig få for meget af. Læs her, hvad ekstra ram betyder for din pc, hvor meget du skal bruge, hvilken type, og hvordan du installerer den,

Læs mere