Kursuskatalog Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :"

Transkript

1 Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

2 Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her en række efteruddannelseskurser, som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelseskurser for arbejdsmiljøorganisationen. Kurserne afholdes hos CRECEA A/S på Industrivej 6A i Odense. Indholdsfortegnelse: Tema Side Psykisk arbejdsmiljø 3 Konflikthåndtering - 1/2 dag 4 Konflikthåndtering - 1 dag 5 Forebyggelse af mobning 6 Stresshåndtering - 1/2 dag 7 Stresshåndtering - 1 dag 8 Nudging - adfærdsændring via nudging 9 Håndtering af vold og trusler - 1/2 dag 10 Vanskelige relationer til pårørende og borgere 11 Social kapital - 1/2 dag 12 Social kapital - 1 dag 13 Kommunikation 14 Kollegial supervision 15 Debriefing og psykisk førstehjælp 16 Mindfulness 17 Virksomhedskurser 18 Mindfulness forløb 18 Tilmelding 19 Side 2 Efteruddannelse

3 Psykisk arbejdsmiljø - 1 dag Hvordan hænger medarbejdernes trivsel sammen med den daglige drift? Hvordan lever man op til Arbejdstilsynets krav om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter et indblik i de vigtigste begreber indenfor psykisk arbejdsmiljø og lærer at omsætte begreberne til handlinger og aktiviteter for at skabe en bedre trivsel på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer på deres egen arbejdsplads, og der vil blive afprøvet forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at give kursusdeltagerne forståelse for grundlæggende psykisk arbejdsmiljø samt en basal forståelse for redskaber, der kan være med til at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Social kapital Metoder til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Hvad skal fokus være på i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan spottes mistrivsel hos medarbejderen? Grundantagelser i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan skal arbejdsmiljøgruppen arbejde med det psykiske arbejdsmiljø Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog, refleksionsrunder og casearbejde. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 6. marts og den 22. september Efteruddannelse Side 3

4 Konflikthåndtering - ½ dag På kurset vil konfliktbegrebet blive gennemgået, sammen med metoder til forebyggelse og nedtrapning af konflikter. Her vil der være fokus på, hvordan en konflikt spottes, og hvordan den udvikler sig. Samtidig vil der være fokus på bearbejdning og forebyggelse af konflikter både mellem enkeltpersoner og i grupper. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne spotte potentielle konflikter og kunne forebygge, at konflikterne optrapper. Hvordan kan man forstå konflikters opståen på arbejdspladsen? Hvordan kan man betragte forskellighed og faglige uoverensstemmelser på arbejdspladsen som et udviklingspotentiale frem for et problem? Hvordan kan jeg hjælpe andre med konflikthåndtering? Hvilken rolle skal jeg have i en given konflikt? Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 3. april Side 4 Efteruddannelse

5 Konflikthåndtering -1 dag For at deltage på dette kursus er det nødvendigt, at man har en grundlæggende forståelse for konflikthåndtering og kender til gængse redskaber som konflikttrappen, konflikthåndteringens ABC og konfliktniveauerne. Ligeledes vil en viden indenfor feed-back metoder være en fordel. På kurset vil der være fokus på at gennemarbejde cases, som vil tage udgangspunkt i grundlæggende konflikter. Der vil blive arbejdet med situationsspil, og det vil derfor være nødvendigt, at deltagerne har lyst til at arbejde med at påtage sig roller og udspille disse. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne være i en konflikt og kunne bearbejde denne uden at falde i en mæglerrolle, men derimod kunne være i konflikten med de implicerede. Kurset omhandler følgende : Hvad gør konflikter ved os? Faldgruber i arbejdet med konflikter Forståelsen for den rigtige tilgang til konflikter Transaktionsanalyse Casearbejde Situationsspil Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. oktober Efteruddannelse Side 5

6 Forebyggelse af mobning - 1 dag At håndtere en sag om mobning ordentligt er ofte en tidskrævende og vanskelig opgave. Erfaringen viser her, at mange ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ikke føler sig klædt på til opgaven. Som konsekvens håndteres mange mobbesager mangelfuldt eller slet ikke. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en forsknings- og praksisbaseret indføring i de 6 trin i håndtering af mobbesager. Derudover erhverver deltagerne gennem træning redskaber til at intervenere i konkrete sager. Endelig får deltagerne viden om, hvordan man gennem forskellige organisatoriske tiltag, herunder udarbejdelse og implementering af en mobningspolitik, kan forebygge at mobning opstår. Deltagelse på kurset forudsætter at man har indsigt i mobning som fænomen, herunder mobningens forskellige delfænomener. Derudover forudsættes det, at deltagerne har viden om mobningens årsager og konsekvenser. At deltagerne får viden om og konkrete redskaber til at håndtere og forebygge sager om mobning. Håndtering af sager om mobning en 6-trins model Samtalen med den mobbede Samtalen med mobberen Mediation som redskab til håndtering af konfliktmobning Organisationsudvikling som redskab til at håndtere mobbesager Forebyggelse af mobning På kurset vil der være oplæg, dialog i grupper og på plenum, film om mobning samt øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 8. maj Side 6 Efteruddannelse

7 Stresshåndtering - ½ dag Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en grundlæggende viden om, hvad stress er - samt redskaber til at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på deres arbejdsplads. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i stress som begreb og, at kursusdeltagerne får enkle metoder til at forbygge og italesætte stress på arbejdspladsen. Hvad er stress? Hvor kommer det fra? Indblik i stressteorier og nyere forskning indenfor området Symptomer på stress Forebyggelse og håndtering En enkel mindfulnessøvelse Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et ½ dags kursus fra kl Kurste afholdes den 10. april Efteruddannelse Side 7

8 Stresshåndtering 1 dag For at deltage i dette kursus er det nødvendigt, at man har viden om og forståelse for de generelle stressteorier: Krav/kontrol modellen og effort/reward modellen. Yderligere er det nødvendigt, at man har en forståelse for symptomer på stress. Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en udvidet viden omkring de hormonelle ubalancer ved stress, en forståelse for og arbejde med strukturelle ændringer i organisationen for at forebygge og komme stress til livs, mulighed for at arbejde med konkrete stresspolitikker og arbejde med cases vedrørende stressramte. Yderligere vil der være eksempler på de gængse stressårsager på virksomheder, blandt andet forandringer og følelsesmæssige ubalancer. Formålet er at give kursusdeltagerne en udvidet forståelse for stress og mulighed for at arbejde konkret med tiltag der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Den kropslige stress og hormonerne Hvordan kan en virksomhed struktureres for at forebygge stress, og hvad skal man undgå? Stresspolitikker Cases omkring stress Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 11. september Side 8 Efteruddannelse

9 Nudging - Hvordan vi kommer i mål med reel adfærdsændring - 1 dag Hvad er Nudging? Nudging er et forskningsbaseret redskab til varig adfærdsændring. Nudging redskabet baserer sig på en ny forståelse af de dagligdags beslutningsprocesser, som ligger til grund for vores adfærd. Nudging ændrer vores forståelse af det, vi normalt betegner som dårlige vaner. Nudging hjælper os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår og giver os hermed langt bedre redskaber til at ændre dem. Kendte eksempler på Nudges: Et af de mest genkendelige eksempler på Nudges i praksis, er fluen i urinalet. Udfordringen var for meget spild på gulvet. Ved at introducere billedet af en flue og dermed styre fokus minimerede man spild med 80 pct. Et nyligt eksempel på et Nudge i Danmark er de store, tragtformede affaldsbeholdere ved udkørslen fra motorvejsrastepladser. Hermed får bilisterne mulighed for stadig at kaste affald ud ad vinduet - men nu med et acceptabelt resultat. Nudging er et godt redskab i alle situationer, hvor der er behov for at ændre medarbejdernes adfærd for at nå de opstillede mål. Præsentation af generel viden om motivation og adfærdsændring Introduktion til Nudging Præsentation af redskaber indenfor Nudging Arbejde med brug af Nudging på deltagernes egne arbejdspladser Kurset vil bestå af en kombination af oplæg og forskellige former for deltagerinddragelse. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 28. april Efteruddannelse Side 9

10 Håndtering af vold og trusler - ½ dag Krænkelser fra borgere i forhold til offentlige ansatte er et stadigt større problem, hvorfor der er øget fokus på arbejdspladsens håndtering af, når forældre, borgere, skolebørn, patienter, ældre m.fl. overskrider grænserne for acceptabel adfærd. Kurset henvender sig derfor til medarbejdere og ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de selv kan blive bedre til at håndtere vold og trusler. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Yderligere vil kurset introducere, hvorledes medarbejderne kan støtte hinanden umiddelbart efter krænkelser. Generelt om vold, trusler og andre typer af krænkelser: Hvad er det, hvorfor optræder det? Forebyggelse: Optrappende og nedtrappende adfærd (Kommunikations-) model til håndtering af situationen: LEAP Når uheldet er ude.: Kollegaernes rolle hvornår skal de gribe ind? Og hvordan? Efter hændelse: Den umiddelbare kollegiale førstehjælp Hvornår er der behov for professionel bistand? EVT: Arbejdsmiljørepræsentantens og ledelsens forpligtelser og faldgruber Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser i form af drøftelser, interviews og interventioner. Undervisningen indeholder både oplæg og filmklip. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 6. november Side 10 Efteruddannelse

11 Vanskelige relationer til pårørende og borgere - ½ dag Stadig mere komplekse personsager kombineret med vanskelige relationer til borgere og pårørende stiller store krav til de medarbejdere, der bl.a. arbejder inden for omsorgsområdet. Kurset henvender sig derfor til alle, der mangler inspiration til at håndtere de svære situationer og samtidig bevare den professionelle, faglige tilgang i dette krydspres. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i de psykologiske mekanismer, der er på spil i disse vanskelige relationer samt afprøve metoder til, hvordan de svære situationer kan håndteres. De psykologiske mekanismer bag de vanskelige relationer Bevaring af sin professionalisme/faglige tilgang, herunder: LEAP-modellen en dialogmodel Grænsesætning Omsorg og støtte til ramte kolleger Forebyggelse og håndtering af splitning i personalet Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 13. november Efteruddannelse Side 11

12 Introduktion til social kapital - ½ dag Hvad er social kapital, og hvad kan vi bruge den til? Hvordan skaber vi en arbejdsplads, der er båret af tillid, retfærdighed og samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i arbejdet? Lær hvordan man kan sætte den sociale kapital i spil med henblik på at skabe gode arbejdsvilkår og rammer for hverdagen. Kurset henvender sig til alle, der ønsker en introduktion til begrebet social kapital og kræver ikke et forudgående kendskab. Det kan være relevant for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt alle medarbejdere, der ønsker nye perspektiver på deres arbejdsmiljø. Arbejdspladsens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Samtidig er den sociale kapital grundlaget for den enkelte medarbejders psykiske arbejdsmiljø. Kurset vil inspirere deltagerne til at finde den sociale kapital på deres egen arbejdsplads og lysten til at arbejde med at øge den. Grundlæggende viden om social kapital Den teoretiske baggrund Værktøjer der kan anvendes i arbejdet med social kapital Kursusformen tager udgangspunkt i teoretisk oplæg, som giver en baggrund til praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 22. maj Side 12 Efteruddannelse

13 Arbejd med social kapital - 1 dag Hvad er social kapital i praksis, og hvordan arbejder vi med den? Hvordan finder vi den sociale kapital på vores egen arbejdsplads, og hvilke metoder kan vi bruge for at forøge den? Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt andre medarbejdere der har et forudgående kendskab til social kapital og ønsker at afprøve forskellige metoder og værktøjer i trygge omgivelser. Deltagerne vil ved tilmelding få en forberedende opgave, så de kan tage en relevant case med på kurset. Derved bliver der mulighed for at arbejde med aktuelle udfordringer fra egen arbejdsplads og komme hjem med konkrete ideer og tiltag. Kurset har fokus på det praktiske arbejde med den sociale kapital, og vil derfor hovedsagelig bestå af øvelser mellem deltagerne, dialog om værktøjer og erfaringsudveksling. Formålet er at klæde deltagerne på til at udvikle den sociale kapital på deres egen arbejdsplads. Gennemgang af tilgængelige metoder og værktøjer Afprøvning af øvelser og evaluering af erfaringerne Case arbejde med egne temaer/emner Udarbejdelse af handlingsplaner for fremadrettet indsats Kursusformen har hovedvægten lagt på praktiske øvelser og dialog med enkelte korte teoretisk oplæg. Kurset er et dagskursus fra kl Kurset afholdes den 23. oktober Efteruddannelse Side 13

14 Kommunikation - 1 dag Samarbejdets medie er kommunikation. Kommunikation foregår ad flere kanaler, verbalt såvel som nonverbalt. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en indføring i forskellige former for kommunikation og introduceres til redskaber til at skabe en konstruktiv dialog. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på arbejdspladsen. Der vil blive eksperimenteret med forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne kommunikere på deres arbejde, således at misforståelser og konflikter kan minimeres. Hvad er kommunikation? Hvordan kommunikerer I i jeres virksomhed? Kommunikationsformer Symboler som middel til kommunikation Nonverbal kommunikation Social kapital Omgangstone Feedback Videndeling og kommunikation Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i kommunikation. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 24. marts Side 14 Efteruddannelse

15 Kollegial supervision - 1 dag At arbejde med mennesker er et omfangsrigt og ansvarsfuldt arbejde, der ofte medfører et behov for faglig og menneskelig støtte/opbakning. Kurset henvender sig derfor til alle, der arbejder med mennesker og ønsker at øge egne såvel som virksomhedens ressourcer og viden gennem kollegial supervision. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i kollegial supervision som metode, således at de efterfølgende selv kan benytte metoden. Hvad er kollegial supervision? Og hvad er formålet? Aktiv lytning Forløb og roller/teknikker i kollegial supervision Faldgruber og kontrakt i kollegial supervision Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. juni og den 27. oktober Efteruddannelse Side 15

16 Debriefing og psykisk førstehjælp - 1 dag Når uheldet er ude, og f.eks. en kollega bliver udsat for en traumatisk hændelse, har vi ofte et stort ønske om at hjælpe den ramte. Men hvordan hjælper man en kollega efter en traumatisk hændelse, og kan der være risiko for at forværre situationen? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om kriser og håndteringen af disse. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til krisereaktioner og til, hvordan man som leder eller kollega kan støtte den ramte i tiden umiddelbart efter hændelsen. Yderligere gives inspiration til det videre arbejde med lokalt kriseberedskab på arbejdspladsen. Deltagerne vil efter kurset kunne varetage den umiddelbare akutte kollegiale krisehjælp samt have grundlæggende viden om, hvornår der bør tilkaldes ekstern krisehjælp. Hvad er en krise? Reaktioner efter en krise: Faserne i et kriseforløb Defusing / Debriefing Hvornår og hvordan Psykisk førstehjælp hvad er det, hvordan gør man? Beredskabsplan: Hvem gør hvad, hvordan og hvornår. Roller og rammer Visitation til professionel krisebistand: Hvornår og hvem afgør? Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 4. september Side 16 Efteruddannelse

17 Introduktion til mindfulness - 1 dag Mindfulness handler om træning i indre ro og overskud til at håndtere dagligdagen. I en travl arbejdsdag / hverdag har vi ofte mange bolde i luften, som kræver, at vi hurtigt tager mange beslutninger. Mindfulness hjælper os til at holde fokus på en ting ad gangen og til at træffe det gode valg. Effekten af mindfulness understøttes af forskning, som viser særdeles lovende resultater inden for mindfulness betydning for reducering af bl.a. stress, angst, depression og kroniske smerter. På kurset vil du få indblik i, hvilke metoder der bruges til at træne mindfulness Kurset er en smagsprøve på mindfulness Kurset er sansebaseret krydret med teori, øvelser og refleksion Kom i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag og eller tæppe. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 12. juni Efteruddannelse Side 17

18 Flere gode kursuspladser hos CRECEA Ud over de supplerende kurser i denne folder, tilbyder CRECEA i samarbejde med kommunerne den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse specielt rettet mod kommunerne. Se mere om kurserne samt datoer på Side 18 Efteruddannelse

19 Efteruddannelseskurser for fynske kommuner 2014 Årskalender Tema Varighed Marts April Maj Juni Sept. Okt. Nov. Psykisk arbejdsmiljø 1 dag Konflikthåndtering 1/2 dag Konflikthåndtering 1 dag Forebyggelse af mobning 1 dag Stresshåndtering 1/2 dag Stresshåndtering 1 dag Nudging 1 dag Håndtering af vold og trusler 1/2 dag Vanskelige relationer 1/2 dag Social kapital 1/2 dag Social kapital 1 dag Kommunikation 1 dag Kollegial Supervision 1 dag Debriefing og psykisk førstehjælp 1 dag Mindfulness 1 dag Priser 1 dag: kr. 1/2 dag: kr. klip Tilmelding til efteruddannelse 2014 Kursets navn: Kursistens navn: Virksomhed samt EAN nr.: Adresse: Postnummer og by Mail: Telefon: Sendes i brev til CRECEA A/S, Industrivej 6A, 5260 Odense S, att.: Pia Nielsen eller på mail til eller tilmed dig på under det aktuelle kursus. Efteruddannelse Side 19

20

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Konference for kvartetten

Konference for kvartetten Konference for kvartetten Vi har fået et påbud! Hvad gør vi? 7. juni 2016 v. ErgoSupport Helle Niewald Arbejdsmiljørådgiver gennem mere end 25 år. Helle Torsbjerg Niewald Fremme af trivsel og arbejdsglæde

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde!

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! V/ Christine Vallentin. Arbejds- og organisationspsykolog Aut.cand.psych. Formål Viden om håndtering af konflikter med

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

TEMADAG OM ARBEJDSMILJØ

TEMADAG OM ARBEJDSMILJØ TEMADAG OM ARBEJDSMILJØ 2. MAJ 2018 LEGOLAND HOTEL & CONFERENCE 23. MAJ 2018 GLOSTRUP PARK HOTEL arbejdsmiljøcentret PROGRAM Kl. 8.30-9.00 Kl. 9.00-9.40 Registrering og morgenkaffe Plenum: Forebyggelse

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen v. psykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA FORMÅL En smagsprøve på værktøjet Indblik i vidnetypologien Risikosituationer for udvikling af

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Psykisk Førstehjælp. Have forståelse for: hvornår der er behov for en professionel hjælp

Psykisk Førstehjælp. Have forståelse for: hvornår der er behov for en professionel hjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser Førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden om psykisk førstehjælp, at vedkomne kan

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Did you have a nice day at work?

Did you have a nice day at work? CBS 22.05 2017 Did you have a nice day at work? - erfaringer fra CBS trivselskampagne Vejen til Trivsel af Frank Güsmer og Trine Madsen, CBS HR Kort om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på CBS Opgaven

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

BALANCE-projektet Nyhedskatalog

BALANCE-projektet Nyhedskatalog Nyhedskatalog Information om BALANCE-projektet fra: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, BALANCEkoordinatoren, Arbejdsmiljø København og Psykiatrifonden. Indhold Kære TRIO... 3 Nyt fra BALANCE-koordinationen...

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE

OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE OPKVALIFICERING FRONTPERSONALE OG LEDERE VI HOLDER OPLÆG OG KURSER OM PSYKISK SYGDOM OG SUNDHED I HELE LANDET Vi skræddersyr oplæg og kurser Psykiatrifondens beskæftigelsesafdeling opkvalificerer fagpersoner,

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Samlet APV-rapport. Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Samlet APV-rapport 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Januar 2015 1. Indledning Denne rapport indeholder det generelle resultat af arbejdspladsvurderingen (APV en) 2014.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige

Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige Specular: Vejen til bedre samarbejde vejen til bedre ledelse Alle både ledere og medarbejdere bidrager til det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere