Kursuskatalog Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :"

Transkript

1 Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

2 Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her en række efteruddannelseskurser, som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelseskurser for arbejdsmiljøorganisationen. Kurserne afholdes hos CRECEA A/S på Industrivej 6A i Odense. Indholdsfortegnelse: Tema Side Psykisk arbejdsmiljø 3 Konflikthåndtering - 1/2 dag 4 Konflikthåndtering - 1 dag 5 Forebyggelse af mobning 6 Stresshåndtering - 1/2 dag 7 Stresshåndtering - 1 dag 8 Nudging - adfærdsændring via nudging 9 Håndtering af vold og trusler - 1/2 dag 10 Vanskelige relationer til pårørende og borgere 11 Social kapital - 1/2 dag 12 Social kapital - 1 dag 13 Kommunikation 14 Kollegial supervision 15 Debriefing og psykisk førstehjælp 16 Mindfulness 17 Virksomhedskurser 18 Mindfulness forløb 18 Tilmelding 19 Side 2 Efteruddannelse

3 Psykisk arbejdsmiljø - 1 dag Hvordan hænger medarbejdernes trivsel sammen med den daglige drift? Hvordan lever man op til Arbejdstilsynets krav om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter et indblik i de vigtigste begreber indenfor psykisk arbejdsmiljø og lærer at omsætte begreberne til handlinger og aktiviteter for at skabe en bedre trivsel på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer på deres egen arbejdsplads, og der vil blive afprøvet forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at give kursusdeltagerne forståelse for grundlæggende psykisk arbejdsmiljø samt en basal forståelse for redskaber, der kan være med til at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Social kapital Metoder til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Hvad skal fokus være på i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan spottes mistrivsel hos medarbejderen? Grundantagelser i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan skal arbejdsmiljøgruppen arbejde med det psykiske arbejdsmiljø Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog, refleksionsrunder og casearbejde. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 6. marts og den 22. september Efteruddannelse Side 3

4 Konflikthåndtering - ½ dag På kurset vil konfliktbegrebet blive gennemgået, sammen med metoder til forebyggelse og nedtrapning af konflikter. Her vil der være fokus på, hvordan en konflikt spottes, og hvordan den udvikler sig. Samtidig vil der være fokus på bearbejdning og forebyggelse af konflikter både mellem enkeltpersoner og i grupper. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne spotte potentielle konflikter og kunne forebygge, at konflikterne optrapper. Hvordan kan man forstå konflikters opståen på arbejdspladsen? Hvordan kan man betragte forskellighed og faglige uoverensstemmelser på arbejdspladsen som et udviklingspotentiale frem for et problem? Hvordan kan jeg hjælpe andre med konflikthåndtering? Hvilken rolle skal jeg have i en given konflikt? Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 3. april Side 4 Efteruddannelse

5 Konflikthåndtering -1 dag For at deltage på dette kursus er det nødvendigt, at man har en grundlæggende forståelse for konflikthåndtering og kender til gængse redskaber som konflikttrappen, konflikthåndteringens ABC og konfliktniveauerne. Ligeledes vil en viden indenfor feed-back metoder være en fordel. På kurset vil der være fokus på at gennemarbejde cases, som vil tage udgangspunkt i grundlæggende konflikter. Der vil blive arbejdet med situationsspil, og det vil derfor være nødvendigt, at deltagerne har lyst til at arbejde med at påtage sig roller og udspille disse. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne være i en konflikt og kunne bearbejde denne uden at falde i en mæglerrolle, men derimod kunne være i konflikten med de implicerede. Kurset omhandler følgende : Hvad gør konflikter ved os? Faldgruber i arbejdet med konflikter Forståelsen for den rigtige tilgang til konflikter Transaktionsanalyse Casearbejde Situationsspil Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. oktober Efteruddannelse Side 5

6 Forebyggelse af mobning - 1 dag At håndtere en sag om mobning ordentligt er ofte en tidskrævende og vanskelig opgave. Erfaringen viser her, at mange ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ikke føler sig klædt på til opgaven. Som konsekvens håndteres mange mobbesager mangelfuldt eller slet ikke. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en forsknings- og praksisbaseret indføring i de 6 trin i håndtering af mobbesager. Derudover erhverver deltagerne gennem træning redskaber til at intervenere i konkrete sager. Endelig får deltagerne viden om, hvordan man gennem forskellige organisatoriske tiltag, herunder udarbejdelse og implementering af en mobningspolitik, kan forebygge at mobning opstår. Deltagelse på kurset forudsætter at man har indsigt i mobning som fænomen, herunder mobningens forskellige delfænomener. Derudover forudsættes det, at deltagerne har viden om mobningens årsager og konsekvenser. At deltagerne får viden om og konkrete redskaber til at håndtere og forebygge sager om mobning. Håndtering af sager om mobning en 6-trins model Samtalen med den mobbede Samtalen med mobberen Mediation som redskab til håndtering af konfliktmobning Organisationsudvikling som redskab til at håndtere mobbesager Forebyggelse af mobning På kurset vil der være oplæg, dialog i grupper og på plenum, film om mobning samt øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 8. maj Side 6 Efteruddannelse

7 Stresshåndtering - ½ dag Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en grundlæggende viden om, hvad stress er - samt redskaber til at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på deres arbejdsplads. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i stress som begreb og, at kursusdeltagerne får enkle metoder til at forbygge og italesætte stress på arbejdspladsen. Hvad er stress? Hvor kommer det fra? Indblik i stressteorier og nyere forskning indenfor området Symptomer på stress Forebyggelse og håndtering En enkel mindfulnessøvelse Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et ½ dags kursus fra kl Kurste afholdes den 10. april Efteruddannelse Side 7

8 Stresshåndtering 1 dag For at deltage i dette kursus er det nødvendigt, at man har viden om og forståelse for de generelle stressteorier: Krav/kontrol modellen og effort/reward modellen. Yderligere er det nødvendigt, at man har en forståelse for symptomer på stress. Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en udvidet viden omkring de hormonelle ubalancer ved stress, en forståelse for og arbejde med strukturelle ændringer i organisationen for at forebygge og komme stress til livs, mulighed for at arbejde med konkrete stresspolitikker og arbejde med cases vedrørende stressramte. Yderligere vil der være eksempler på de gængse stressårsager på virksomheder, blandt andet forandringer og følelsesmæssige ubalancer. Formålet er at give kursusdeltagerne en udvidet forståelse for stress og mulighed for at arbejde konkret med tiltag der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Den kropslige stress og hormonerne Hvordan kan en virksomhed struktureres for at forebygge stress, og hvad skal man undgå? Stresspolitikker Cases omkring stress Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 11. september Side 8 Efteruddannelse

9 Nudging - Hvordan vi kommer i mål med reel adfærdsændring - 1 dag Hvad er Nudging? Nudging er et forskningsbaseret redskab til varig adfærdsændring. Nudging redskabet baserer sig på en ny forståelse af de dagligdags beslutningsprocesser, som ligger til grund for vores adfærd. Nudging ændrer vores forståelse af det, vi normalt betegner som dårlige vaner. Nudging hjælper os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår og giver os hermed langt bedre redskaber til at ændre dem. Kendte eksempler på Nudges: Et af de mest genkendelige eksempler på Nudges i praksis, er fluen i urinalet. Udfordringen var for meget spild på gulvet. Ved at introducere billedet af en flue og dermed styre fokus minimerede man spild med 80 pct. Et nyligt eksempel på et Nudge i Danmark er de store, tragtformede affaldsbeholdere ved udkørslen fra motorvejsrastepladser. Hermed får bilisterne mulighed for stadig at kaste affald ud ad vinduet - men nu med et acceptabelt resultat. Nudging er et godt redskab i alle situationer, hvor der er behov for at ændre medarbejdernes adfærd for at nå de opstillede mål. Præsentation af generel viden om motivation og adfærdsændring Introduktion til Nudging Præsentation af redskaber indenfor Nudging Arbejde med brug af Nudging på deltagernes egne arbejdspladser Kurset vil bestå af en kombination af oplæg og forskellige former for deltagerinddragelse. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 28. april Efteruddannelse Side 9

10 Håndtering af vold og trusler - ½ dag Krænkelser fra borgere i forhold til offentlige ansatte er et stadigt større problem, hvorfor der er øget fokus på arbejdspladsens håndtering af, når forældre, borgere, skolebørn, patienter, ældre m.fl. overskrider grænserne for acceptabel adfærd. Kurset henvender sig derfor til medarbejdere og ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de selv kan blive bedre til at håndtere vold og trusler. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Yderligere vil kurset introducere, hvorledes medarbejderne kan støtte hinanden umiddelbart efter krænkelser. Generelt om vold, trusler og andre typer af krænkelser: Hvad er det, hvorfor optræder det? Forebyggelse: Optrappende og nedtrappende adfærd (Kommunikations-) model til håndtering af situationen: LEAP Når uheldet er ude.: Kollegaernes rolle hvornår skal de gribe ind? Og hvordan? Efter hændelse: Den umiddelbare kollegiale førstehjælp Hvornår er der behov for professionel bistand? EVT: Arbejdsmiljørepræsentantens og ledelsens forpligtelser og faldgruber Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser i form af drøftelser, interviews og interventioner. Undervisningen indeholder både oplæg og filmklip. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 6. november Side 10 Efteruddannelse

11 Vanskelige relationer til pårørende og borgere - ½ dag Stadig mere komplekse personsager kombineret med vanskelige relationer til borgere og pårørende stiller store krav til de medarbejdere, der bl.a. arbejder inden for omsorgsområdet. Kurset henvender sig derfor til alle, der mangler inspiration til at håndtere de svære situationer og samtidig bevare den professionelle, faglige tilgang i dette krydspres. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i de psykologiske mekanismer, der er på spil i disse vanskelige relationer samt afprøve metoder til, hvordan de svære situationer kan håndteres. De psykologiske mekanismer bag de vanskelige relationer Bevaring af sin professionalisme/faglige tilgang, herunder: LEAP-modellen en dialogmodel Grænsesætning Omsorg og støtte til ramte kolleger Forebyggelse og håndtering af splitning i personalet Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 13. november Efteruddannelse Side 11

12 Introduktion til social kapital - ½ dag Hvad er social kapital, og hvad kan vi bruge den til? Hvordan skaber vi en arbejdsplads, der er båret af tillid, retfærdighed og samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i arbejdet? Lær hvordan man kan sætte den sociale kapital i spil med henblik på at skabe gode arbejdsvilkår og rammer for hverdagen. Kurset henvender sig til alle, der ønsker en introduktion til begrebet social kapital og kræver ikke et forudgående kendskab. Det kan være relevant for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt alle medarbejdere, der ønsker nye perspektiver på deres arbejdsmiljø. Arbejdspladsens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Samtidig er den sociale kapital grundlaget for den enkelte medarbejders psykiske arbejdsmiljø. Kurset vil inspirere deltagerne til at finde den sociale kapital på deres egen arbejdsplads og lysten til at arbejde med at øge den. Grundlæggende viden om social kapital Den teoretiske baggrund Værktøjer der kan anvendes i arbejdet med social kapital Kursusformen tager udgangspunkt i teoretisk oplæg, som giver en baggrund til praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 22. maj Side 12 Efteruddannelse

13 Arbejd med social kapital - 1 dag Hvad er social kapital i praksis, og hvordan arbejder vi med den? Hvordan finder vi den sociale kapital på vores egen arbejdsplads, og hvilke metoder kan vi bruge for at forøge den? Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt andre medarbejdere der har et forudgående kendskab til social kapital og ønsker at afprøve forskellige metoder og værktøjer i trygge omgivelser. Deltagerne vil ved tilmelding få en forberedende opgave, så de kan tage en relevant case med på kurset. Derved bliver der mulighed for at arbejde med aktuelle udfordringer fra egen arbejdsplads og komme hjem med konkrete ideer og tiltag. Kurset har fokus på det praktiske arbejde med den sociale kapital, og vil derfor hovedsagelig bestå af øvelser mellem deltagerne, dialog om værktøjer og erfaringsudveksling. Formålet er at klæde deltagerne på til at udvikle den sociale kapital på deres egen arbejdsplads. Gennemgang af tilgængelige metoder og værktøjer Afprøvning af øvelser og evaluering af erfaringerne Case arbejde med egne temaer/emner Udarbejdelse af handlingsplaner for fremadrettet indsats Kursusformen har hovedvægten lagt på praktiske øvelser og dialog med enkelte korte teoretisk oplæg. Kurset er et dagskursus fra kl Kurset afholdes den 23. oktober Efteruddannelse Side 13

14 Kommunikation - 1 dag Samarbejdets medie er kommunikation. Kommunikation foregår ad flere kanaler, verbalt såvel som nonverbalt. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en indføring i forskellige former for kommunikation og introduceres til redskaber til at skabe en konstruktiv dialog. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på arbejdspladsen. Der vil blive eksperimenteret med forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne kommunikere på deres arbejde, således at misforståelser og konflikter kan minimeres. Hvad er kommunikation? Hvordan kommunikerer I i jeres virksomhed? Kommunikationsformer Symboler som middel til kommunikation Nonverbal kommunikation Social kapital Omgangstone Feedback Videndeling og kommunikation Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i kommunikation. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 24. marts Side 14 Efteruddannelse

15 Kollegial supervision - 1 dag At arbejde med mennesker er et omfangsrigt og ansvarsfuldt arbejde, der ofte medfører et behov for faglig og menneskelig støtte/opbakning. Kurset henvender sig derfor til alle, der arbejder med mennesker og ønsker at øge egne såvel som virksomhedens ressourcer og viden gennem kollegial supervision. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i kollegial supervision som metode, således at de efterfølgende selv kan benytte metoden. Hvad er kollegial supervision? Og hvad er formålet? Aktiv lytning Forløb og roller/teknikker i kollegial supervision Faldgruber og kontrakt i kollegial supervision Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. juni og den 27. oktober Efteruddannelse Side 15

16 Debriefing og psykisk førstehjælp - 1 dag Når uheldet er ude, og f.eks. en kollega bliver udsat for en traumatisk hændelse, har vi ofte et stort ønske om at hjælpe den ramte. Men hvordan hjælper man en kollega efter en traumatisk hændelse, og kan der være risiko for at forværre situationen? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om kriser og håndteringen af disse. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til krisereaktioner og til, hvordan man som leder eller kollega kan støtte den ramte i tiden umiddelbart efter hændelsen. Yderligere gives inspiration til det videre arbejde med lokalt kriseberedskab på arbejdspladsen. Deltagerne vil efter kurset kunne varetage den umiddelbare akutte kollegiale krisehjælp samt have grundlæggende viden om, hvornår der bør tilkaldes ekstern krisehjælp. Hvad er en krise? Reaktioner efter en krise: Faserne i et kriseforløb Defusing / Debriefing Hvornår og hvordan Psykisk førstehjælp hvad er det, hvordan gør man? Beredskabsplan: Hvem gør hvad, hvordan og hvornår. Roller og rammer Visitation til professionel krisebistand: Hvornår og hvem afgør? Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 4. september Side 16 Efteruddannelse

17 Introduktion til mindfulness - 1 dag Mindfulness handler om træning i indre ro og overskud til at håndtere dagligdagen. I en travl arbejdsdag / hverdag har vi ofte mange bolde i luften, som kræver, at vi hurtigt tager mange beslutninger. Mindfulness hjælper os til at holde fokus på en ting ad gangen og til at træffe det gode valg. Effekten af mindfulness understøttes af forskning, som viser særdeles lovende resultater inden for mindfulness betydning for reducering af bl.a. stress, angst, depression og kroniske smerter. På kurset vil du få indblik i, hvilke metoder der bruges til at træne mindfulness Kurset er en smagsprøve på mindfulness Kurset er sansebaseret krydret med teori, øvelser og refleksion Kom i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag og eller tæppe. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 12. juni Efteruddannelse Side 17

18 Flere gode kursuspladser hos CRECEA Ud over de supplerende kurser i denne folder, tilbyder CRECEA i samarbejde med kommunerne den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse specielt rettet mod kommunerne. Se mere om kurserne samt datoer på Side 18 Efteruddannelse

19 Efteruddannelseskurser for fynske kommuner 2014 Årskalender Tema Varighed Marts April Maj Juni Sept. Okt. Nov. Psykisk arbejdsmiljø 1 dag Konflikthåndtering 1/2 dag Konflikthåndtering 1 dag Forebyggelse af mobning 1 dag Stresshåndtering 1/2 dag Stresshåndtering 1 dag Nudging 1 dag Håndtering af vold og trusler 1/2 dag Vanskelige relationer 1/2 dag Social kapital 1/2 dag Social kapital 1 dag Kommunikation 1 dag Kollegial Supervision 1 dag Debriefing og psykisk førstehjælp 1 dag Mindfulness 1 dag Priser 1 dag: kr. 1/2 dag: kr. klip Tilmelding til efteruddannelse 2014 Kursets navn: Kursistens navn: Virksomhed samt EAN nr.: Adresse: Postnummer og by Mail: Telefon: Sendes i brev til CRECEA A/S, Industrivej 6A, 5260 Odense S, att.: Pia Nielsen eller på mail til eller tilmed dig på under det aktuelle kursus. Efteruddannelse Side 19

20

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

stress hvad kan der gøres?

stress hvad kan der gøres? stress hvad kan der gøres? En vejledning om at forebygge og håndtere stress i finanssektoren Stress i finanssektoren Indholdsfortegnelse: Forord...3 1. Hvad er stress?...4 Stressorer på arbejdspladsen...6

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere