Kursuskatalog Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :"

Transkript

1 Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

2 Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her en række efteruddannelseskurser, som tæller som supplerende arbejdsmiljøuddannelseskurser for arbejdsmiljøorganisationen. Kurserne afholdes hos CRECEA A/S på Industrivej 6A i Odense. Indholdsfortegnelse: Tema Side Psykisk arbejdsmiljø 3 Konflikthåndtering - 1/2 dag 4 Konflikthåndtering - 1 dag 5 Forebyggelse af mobning 6 Stresshåndtering - 1/2 dag 7 Stresshåndtering - 1 dag 8 Nudging - adfærdsændring via nudging 9 Håndtering af vold og trusler - 1/2 dag 10 Vanskelige relationer til pårørende og borgere 11 Social kapital - 1/2 dag 12 Social kapital - 1 dag 13 Kommunikation 14 Kollegial supervision 15 Debriefing og psykisk førstehjælp 16 Mindfulness 17 Virksomhedskurser 18 Mindfulness forløb 18 Tilmelding 19 Side 2 Efteruddannelse

3 Psykisk arbejdsmiljø - 1 dag Hvordan hænger medarbejdernes trivsel sammen med den daglige drift? Hvordan lever man op til Arbejdstilsynets krav om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter et indblik i de vigtigste begreber indenfor psykisk arbejdsmiljø og lærer at omsætte begreberne til handlinger og aktiviteter for at skabe en bedre trivsel på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer på deres egen arbejdsplads, og der vil blive afprøvet forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at give kursusdeltagerne forståelse for grundlæggende psykisk arbejdsmiljø samt en basal forståelse for redskaber, der kan være med til at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Social kapital Metoder til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Hvad skal fokus være på i det psykiske arbejdsmiljø? Hvordan spottes mistrivsel hos medarbejderen? Grundantagelser i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Hvordan skal arbejdsmiljøgruppen arbejde med det psykiske arbejdsmiljø Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog, refleksionsrunder og casearbejde. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 6. marts og den 22. september Efteruddannelse Side 3

4 Konflikthåndtering - ½ dag På kurset vil konfliktbegrebet blive gennemgået, sammen med metoder til forebyggelse og nedtrapning af konflikter. Her vil der være fokus på, hvordan en konflikt spottes, og hvordan den udvikler sig. Samtidig vil der være fokus på bearbejdning og forebyggelse af konflikter både mellem enkeltpersoner og i grupper. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne spotte potentielle konflikter og kunne forebygge, at konflikterne optrapper. Hvordan kan man forstå konflikters opståen på arbejdspladsen? Hvordan kan man betragte forskellighed og faglige uoverensstemmelser på arbejdspladsen som et udviklingspotentiale frem for et problem? Hvordan kan jeg hjælpe andre med konflikthåndtering? Hvilken rolle skal jeg have i en given konflikt? Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 3. april Side 4 Efteruddannelse

5 Konflikthåndtering -1 dag For at deltage på dette kursus er det nødvendigt, at man har en grundlæggende forståelse for konflikthåndtering og kender til gængse redskaber som konflikttrappen, konflikthåndteringens ABC og konfliktniveauerne. Ligeledes vil en viden indenfor feed-back metoder være en fordel. På kurset vil der være fokus på at gennemarbejde cases, som vil tage udgangspunkt i grundlæggende konflikter. Der vil blive arbejdet med situationsspil, og det vil derfor være nødvendigt, at deltagerne har lyst til at arbejde med at påtage sig roller og udspille disse. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne være i en konflikt og kunne bearbejde denne uden at falde i en mæglerrolle, men derimod kunne være i konflikten med de implicerede. Kurset omhandler følgende : Hvad gør konflikter ved os? Faldgruber i arbejdet med konflikter Forståelsen for den rigtige tilgang til konflikter Transaktionsanalyse Casearbejde Situationsspil Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i konflikthåndtering. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. oktober Efteruddannelse Side 5

6 Forebyggelse af mobning - 1 dag At håndtere en sag om mobning ordentligt er ofte en tidskrævende og vanskelig opgave. Erfaringen viser her, at mange ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ikke føler sig klædt på til opgaven. Som konsekvens håndteres mange mobbesager mangelfuldt eller slet ikke. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en forsknings- og praksisbaseret indføring i de 6 trin i håndtering af mobbesager. Derudover erhverver deltagerne gennem træning redskaber til at intervenere i konkrete sager. Endelig får deltagerne viden om, hvordan man gennem forskellige organisatoriske tiltag, herunder udarbejdelse og implementering af en mobningspolitik, kan forebygge at mobning opstår. Deltagelse på kurset forudsætter at man har indsigt i mobning som fænomen, herunder mobningens forskellige delfænomener. Derudover forudsættes det, at deltagerne har viden om mobningens årsager og konsekvenser. At deltagerne får viden om og konkrete redskaber til at håndtere og forebygge sager om mobning. Håndtering af sager om mobning en 6-trins model Samtalen med den mobbede Samtalen med mobberen Mediation som redskab til håndtering af konfliktmobning Organisationsudvikling som redskab til at håndtere mobbesager Forebyggelse af mobning På kurset vil der være oplæg, dialog i grupper og på plenum, film om mobning samt øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 8. maj Side 6 Efteruddannelse

7 Stresshåndtering - ½ dag Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en grundlæggende viden om, hvad stress er - samt redskaber til at håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på deres arbejdsplads. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i stress som begreb og, at kursusdeltagerne får enkle metoder til at forbygge og italesætte stress på arbejdspladsen. Hvad er stress? Hvor kommer det fra? Indblik i stressteorier og nyere forskning indenfor området Symptomer på stress Forebyggelse og håndtering En enkel mindfulnessøvelse Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et ½ dags kursus fra kl Kurste afholdes den 10. april Efteruddannelse Side 7

8 Stresshåndtering 1 dag For at deltage i dette kursus er det nødvendigt, at man har viden om og forståelse for de generelle stressteorier: Krav/kontrol modellen og effort/reward modellen. Yderligere er det nødvendigt, at man har en forståelse for symptomer på stress. Stress er blevet et populært begreb, som bruges i mange forskellige sammenhænge - men hvad er stress egentlig, og hvordan håndterer man en stresset kollega, leder eller medarbejder på en konstruktiv og hjælpsom måde og forebygger langtidsfravær som følge af stress? På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en udvidet viden omkring de hormonelle ubalancer ved stress, en forståelse for og arbejde med strukturelle ændringer i organisationen for at forebygge og komme stress til livs, mulighed for at arbejde med konkrete stresspolitikker og arbejde med cases vedrørende stressramte. Yderligere vil der være eksempler på de gængse stressårsager på virksomheder, blandt andet forandringer og følelsesmæssige ubalancer. Formålet er at give kursusdeltagerne en udvidet forståelse for stress og mulighed for at arbejde konkret med tiltag der kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen. Den kropslige stress og hormonerne Hvordan kan en virksomhed struktureres for at forebygge stress, og hvad skal man undgå? Stresspolitikker Cases omkring stress Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 11. september Side 8 Efteruddannelse

9 Nudging - Hvordan vi kommer i mål med reel adfærdsændring - 1 dag Hvad er Nudging? Nudging er et forskningsbaseret redskab til varig adfærdsændring. Nudging redskabet baserer sig på en ny forståelse af de dagligdags beslutningsprocesser, som ligger til grund for vores adfærd. Nudging ændrer vores forståelse af det, vi normalt betegner som dårlige vaner. Nudging hjælper os til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd opstår og giver os hermed langt bedre redskaber til at ændre dem. Kendte eksempler på Nudges: Et af de mest genkendelige eksempler på Nudges i praksis, er fluen i urinalet. Udfordringen var for meget spild på gulvet. Ved at introducere billedet af en flue og dermed styre fokus minimerede man spild med 80 pct. Et nyligt eksempel på et Nudge i Danmark er de store, tragtformede affaldsbeholdere ved udkørslen fra motorvejsrastepladser. Hermed får bilisterne mulighed for stadig at kaste affald ud ad vinduet - men nu med et acceptabelt resultat. Nudging er et godt redskab i alle situationer, hvor der er behov for at ændre medarbejdernes adfærd for at nå de opstillede mål. Præsentation af generel viden om motivation og adfærdsændring Introduktion til Nudging Præsentation af redskaber indenfor Nudging Arbejde med brug af Nudging på deltagernes egne arbejdspladser Kurset vil bestå af en kombination af oplæg og forskellige former for deltagerinddragelse. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 28. april Efteruddannelse Side 9

10 Håndtering af vold og trusler - ½ dag Krænkelser fra borgere i forhold til offentlige ansatte er et stadigt større problem, hvorfor der er øget fokus på arbejdspladsens håndtering af, når forældre, borgere, skolebørn, patienter, ældre m.fl. overskrider grænserne for acceptabel adfærd. Kurset henvender sig derfor til medarbejdere og ledere, der ønsker inspiration til, hvordan de selv kan blive bedre til at håndtere vold og trusler. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Yderligere vil kurset introducere, hvorledes medarbejderne kan støtte hinanden umiddelbart efter krænkelser. Generelt om vold, trusler og andre typer af krænkelser: Hvad er det, hvorfor optræder det? Forebyggelse: Optrappende og nedtrappende adfærd (Kommunikations-) model til håndtering af situationen: LEAP Når uheldet er ude.: Kollegaernes rolle hvornår skal de gribe ind? Og hvordan? Efter hændelse: Den umiddelbare kollegiale førstehjælp Hvornår er der behov for professionel bistand? EVT: Arbejdsmiljørepræsentantens og ledelsens forpligtelser og faldgruber Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser i form af drøftelser, interviews og interventioner. Undervisningen indeholder både oplæg og filmklip. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 6. november Side 10 Efteruddannelse

11 Vanskelige relationer til pårørende og borgere - ½ dag Stadig mere komplekse personsager kombineret med vanskelige relationer til borgere og pårørende stiller store krav til de medarbejdere, der bl.a. arbejder inden for omsorgsområdet. Kurset henvender sig derfor til alle, der mangler inspiration til at håndtere de svære situationer og samtidig bevare den professionelle, faglige tilgang i dette krydspres. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i de psykologiske mekanismer, der er på spil i disse vanskelige relationer samt afprøve metoder til, hvordan de svære situationer kan håndteres. De psykologiske mekanismer bag de vanskelige relationer Bevaring af sin professionalisme/faglige tilgang, herunder: LEAP-modellen en dialogmodel Grænsesætning Omsorg og støtte til ramte kolleger Forebyggelse og håndtering af splitning i personalet Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 13. november Efteruddannelse Side 11

12 Introduktion til social kapital - ½ dag Hvad er social kapital, og hvad kan vi bruge den til? Hvordan skaber vi en arbejdsplads, der er båret af tillid, retfærdighed og samarbejde med henblik på at skabe kvalitet i arbejdet? Lær hvordan man kan sætte den sociale kapital i spil med henblik på at skabe gode arbejdsvilkår og rammer for hverdagen. Kurset henvender sig til alle, der ønsker en introduktion til begrebet social kapital og kræver ikke et forudgående kendskab. Det kan være relevant for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt alle medarbejdere, der ønsker nye perspektiver på deres arbejdsmiljø. Arbejdspladsens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver. Samtidig er den sociale kapital grundlaget for den enkelte medarbejders psykiske arbejdsmiljø. Kurset vil inspirere deltagerne til at finde den sociale kapital på deres egen arbejdsplads og lysten til at arbejde med at øge den. Grundlæggende viden om social kapital Den teoretiske baggrund Værktøjer der kan anvendes i arbejdet med social kapital Kursusformen tager udgangspunkt i teoretisk oplæg, som giver en baggrund til praktiske øvelser. Kurset er et ½ dags kursus fra kl Det afholdes den 22. maj Side 12 Efteruddannelse

13 Arbejd med social kapital - 1 dag Hvad er social kapital i praksis, og hvordan arbejder vi med den? Hvordan finder vi den sociale kapital på vores egen arbejdsplads, og hvilke metoder kan vi bruge for at forøge den? Kurset henvender sig til arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere samt andre medarbejdere der har et forudgående kendskab til social kapital og ønsker at afprøve forskellige metoder og værktøjer i trygge omgivelser. Deltagerne vil ved tilmelding få en forberedende opgave, så de kan tage en relevant case med på kurset. Derved bliver der mulighed for at arbejde med aktuelle udfordringer fra egen arbejdsplads og komme hjem med konkrete ideer og tiltag. Kurset har fokus på det praktiske arbejde med den sociale kapital, og vil derfor hovedsagelig bestå af øvelser mellem deltagerne, dialog om værktøjer og erfaringsudveksling. Formålet er at klæde deltagerne på til at udvikle den sociale kapital på deres egen arbejdsplads. Gennemgang af tilgængelige metoder og værktøjer Afprøvning af øvelser og evaluering af erfaringerne Case arbejde med egne temaer/emner Udarbejdelse af handlingsplaner for fremadrettet indsats Kursusformen har hovedvægten lagt på praktiske øvelser og dialog med enkelte korte teoretisk oplæg. Kurset er et dagskursus fra kl Kurset afholdes den 23. oktober Efteruddannelse Side 13

14 Kommunikation - 1 dag Samarbejdets medie er kommunikation. Kommunikation foregår ad flere kanaler, verbalt såvel som nonverbalt. På dette kursus får ledere og arbejdsmiljørepræsentanter en indføring i forskellige former for kommunikation og introduceres til redskaber til at skabe en konstruktiv dialog. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne udfordringer på arbejdspladsen. Der vil blive eksperimenteret med forskellige metoder, som deltagerne efterfølgende kan tage med hjem og bruge i virksomheden. Formålet er at klæde deltagerne på til at kunne kommunikere på deres arbejde, således at misforståelser og konflikter kan minimeres. Hvad er kommunikation? Hvordan kommunikerer I i jeres virksomhed? Kommunikationsformer Symboler som middel til kommunikation Nonverbal kommunikation Social kapital Omgangstone Feedback Videndeling og kommunikation Kurset vil veksle mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser i kommunikation. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 24. marts Side 14 Efteruddannelse

15 Kollegial supervision - 1 dag At arbejde med mennesker er et omfangsrigt og ansvarsfuldt arbejde, der ofte medfører et behov for faglig og menneskelig støtte/opbakning. Kurset henvender sig derfor til alle, der arbejder med mennesker og ønsker at øge egne såvel som virksomhedens ressourcer og viden gennem kollegial supervision. Formålet er at give kursusdeltagerne indsigt i kollegial supervision som metode, således at de efterfølgende selv kan benytte metoden. Hvad er kollegial supervision? Og hvad er formålet? Aktiv lytning Forløb og roller/teknikker i kollegial supervision Faldgruber og kontrakt i kollegial supervision Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dags kursus fra kl Det afholdes den 2. juni og den 27. oktober Efteruddannelse Side 15

16 Debriefing og psykisk førstehjælp - 1 dag Når uheldet er ude, og f.eks. en kollega bliver udsat for en traumatisk hændelse, har vi ofte et stort ønske om at hjælpe den ramte. Men hvordan hjælper man en kollega efter en traumatisk hændelse, og kan der være risiko for at forværre situationen? Kurset henvender sig til alle, der ønsker at vide mere om kriser og håndteringen af disse. Formålet er at give kursusdeltagerne øget kendskab til krisereaktioner og til, hvordan man som leder eller kollega kan støtte den ramte i tiden umiddelbart efter hændelsen. Yderligere gives inspiration til det videre arbejde med lokalt kriseberedskab på arbejdspladsen. Deltagerne vil efter kurset kunne varetage den umiddelbare akutte kollegiale krisehjælp samt have grundlæggende viden om, hvornår der bør tilkaldes ekstern krisehjælp. Hvad er en krise? Reaktioner efter en krise: Faserne i et kriseforløb Defusing / Debriefing Hvornår og hvordan Psykisk førstehjælp hvad er det, hvordan gør man? Beredskabsplan: Hvem gør hvad, hvordan og hvornår. Roller og rammer Visitation til professionel krisebistand: Hvornår og hvem afgør? Kurset vil veksle mellem teori og praktiske øvelser. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 4. september Side 16 Efteruddannelse

17 Introduktion til mindfulness - 1 dag Mindfulness handler om træning i indre ro og overskud til at håndtere dagligdagen. I en travl arbejdsdag / hverdag har vi ofte mange bolde i luften, som kræver, at vi hurtigt tager mange beslutninger. Mindfulness hjælper os til at holde fokus på en ting ad gangen og til at træffe det gode valg. Effekten af mindfulness understøttes af forskning, som viser særdeles lovende resultater inden for mindfulness betydning for reducering af bl.a. stress, angst, depression og kroniske smerter. På kurset vil du få indblik i, hvilke metoder der bruges til at træne mindfulness Kurset er en smagsprøve på mindfulness Kurset er sansebaseret krydret med teori, øvelser og refleksion Kom i løstsiddende tøj og medbring liggeunderlag og eller tæppe. Kurset er et dagskursus fra kl Det afholdes den 12. juni Efteruddannelse Side 17

18 Flere gode kursuspladser hos CRECEA Ud over de supplerende kurser i denne folder, tilbyder CRECEA i samarbejde med kommunerne den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse specielt rettet mod kommunerne. Se mere om kurserne samt datoer på Side 18 Efteruddannelse

19 Efteruddannelseskurser for fynske kommuner 2014 Årskalender Tema Varighed Marts April Maj Juni Sept. Okt. Nov. Psykisk arbejdsmiljø 1 dag Konflikthåndtering 1/2 dag Konflikthåndtering 1 dag Forebyggelse af mobning 1 dag Stresshåndtering 1/2 dag Stresshåndtering 1 dag Nudging 1 dag Håndtering af vold og trusler 1/2 dag Vanskelige relationer 1/2 dag Social kapital 1/2 dag Social kapital 1 dag Kommunikation 1 dag Kollegial Supervision 1 dag Debriefing og psykisk førstehjælp 1 dag Mindfulness 1 dag Priser 1 dag: kr. 1/2 dag: kr. klip Tilmelding til efteruddannelse 2014 Kursets navn: Kursistens navn: Virksomhed samt EAN nr.: Adresse: Postnummer og by Mail: Telefon: Sendes i brev til CRECEA A/S, Industrivej 6A, 5260 Odense S, att.: Pia Nielsen eller på mail til eller tilmed dig på under det aktuelle kursus. Efteruddannelse Side 19

20

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Trivsel og stresshåndtering

Trivsel og stresshåndtering www.piafrahm.dk Trivsel og stresshåndtering Kursus for Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i Helsingør Kommune Erhvervspsykolog Pia Frahm, Østergade 13, 1100 København K, tlf. 27208736, mail@piafrahm.dk

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015

Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Roskilde den 15. januar 2015 Velkommen til temadag om kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Roskilde den 15. januar 2015 Program: 12.30-13.00 Registrering og let frokost (Sanwich, øl og vand) 13.00-13.15 Velkomst v/teksam 13.15-13.45

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013

Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013 Fra undersøgelse til handling Voldsundersøgelsen i Børn og Unge 2013 Lasse Holm Lahol@aarhus.dk Arbejdsmiljøkonsulent Børn & Unge Aarhus kommune Sagt om vold og trusler Vi genkender, at vi ser flere trusler

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen

Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde. v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen Faglighed, arbejdsmiljø og kultur en helhedstanke i forebyggende arbejde v. Sektorsikkerhedsleder Rikke Kvist og Projektleder Marlene Andersen DELTAGENDE DØGNTILBUD SPECIALSEKTOREN SOCIAL- PSYKIATRI HANDICAP

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard

v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard BLIV BEDRE RUSTET TIL AT YDE PSYKISK FØRSTEHJÆLP Onsdag d. 13/11 2013 kl. 14:00 15:30 v. Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard 70 10 86 00 / 24 28 91 51 FORMÅL Give handlemuligheder og større sikkerhed

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 2013 Lev op til reglerne om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser 2 lovpligtige

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Personalemøde med MED-status

Personalemøde med MED-status Cafémøder er for alle beboere, familiemedlemmer og medarbejdere og afholdes hver 4.onsdag kl. 14.00 16.00 Dagsordenspunkter kan sættes på under mødet. Personalemøde med MED-status Dato: 22. april 2015

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere