UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring"

Transkript

1 UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1

2 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul KURSER... 7 Kursusoversigt... 8 M1.K M1.K Modul KURSER Kursusoversigt M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K Modul KURSER Kursusoversigt M3.K M3.K Læringsaktiviteter. Hovedforløb 3 Kommunikation & Sikring Oversigt over læringsaktiviteter M2.L M2.L M2.L M2.L Telefoni PABC M2.L M2.L M2.L M2.L

3 Generelt UV planen for H3 kommunikation & sikring er opbygget af 3 moduler. Modul 1 ser lidt tilbage på H2, modul 2 indeholder selve H3 s pensum, og modul 3 ser frem mod H4. Modulerne er opbygget af emner som så er opdelt i kurser, som eleven kan deltage i. Disse kurser understøtter de læringsaktiviteter der er i hovedforløbet. Moduler og læringsaktiviteter optager 7 uger, hvor anvendelsen af valgfagspuljen er en aftale mellem lærerne og eleverne. Grundfaget fremmedsprog implementeres i undervisningen, dog med sådan vægt på den sproglige kunnen at eleven på fornuftig vis kan gå til eksamen. Den sidste uge indeholder valgfri specialefag, som aftales mellem elever og lærer. Rækkefølge af moduler og læringsaktiviteter er ikke fastlagt, da det er op til den enkelte lærer, ligesom understøttende opgaver er op til den enkelte lærer. En del af kurserne indeholder ikke tilknyttede opgaver, da disse understøttes direkte af en læringsaktivitet. Dette er ikke ensbetydende med at den enkelte lærer ikke giver eleverne nogle småopgaver. Evalueringen forgår løbende, hvor en del af de understøttende opgaver løses på klassen, ligesom nogle afleveres og rettes af læreren. I starten af forløbet, samt midt i forløbet foretages kontaktlærer samtaler for at sikre at den enkelte elev opnår den fornødne progression. Den afsluttende evaluering foregår ved en skriftlig prøve og en mundtlig overhøring, bestående af et trukket spørgsmål, samt udarbejdede rapporter. Tilstede ved den afsluttende evaluering er læreren og udpeget skuemester. 3

4 Fagbeskrivelse Fagbeskrivelse Lektioner Valgfag Normer og standarders herkomst 4 Trådløs telefoni 8 AFO og aftaler 8 Arbejdsstationer 8 Matematik generelt og logaritmer 10 Dokumentation 8 Ekstrabeskyttelse og jordforbindelser 4 Områdefag - kvalitetssikring Kvalitetssikring - kursorisk 8 Dokumentation og certificering 10 Områdefag elektroteknik EMC 6 Stærkstrømsforsyning af AIA, dataanlæg og teleanlæg 12 Bundne specialefag - teleanlæg Analog / digital telefoni 12 Kabling af telefoni 2 Undercentraler 8 Telefoner 2 læringsaktivitet M2.L4 & M2.L5 12 Bundne specialfag antenneanlæg Antenner 2 Fordelersystemer 2 Æterbåren transmissionsteknologi 4 Normer 2 Læringsaktivitet M2.L7 8 Bundne specialefag dataanlæg Computerens opbygning og virkemåde 8 Netværkssystemer 16 Læringsaktivitet M2.L1, M2.L2, M2.L3, M3.L6 36 Bundne specialefag - sikringsteknik AIA 12 Normer og regler 4 Læringsaktivitet M2.L8 8 Valgfri specialefag F.eks. AG Eksamen Afsluttende skriftlig prøve 4 Mundtlig evaluering 16 Arbejdsmiljø grundfag Arbejdsmiljø kursus 8 Læringsaktivitet M2.L6 8 Tysk/engelsk - grundfag 64 4

5 EMNEOVERSIGT / UNDERVISNINGSPLAN for Fremmedsprog : TYSK Hvad mål og formål angår henvises til Grundfagsbekendtgørelsen. Disse mål søges nået ved mundtligt arbejde med tekstmateriale om flg. emner. Hertil kommer større og mindre skriftlige opgaver i forbindelse hermed, samt video. Der evalueres løbende. Emner: Antal lektioner GRUNDLEGENDE ELEKTRIZITÄT: Ohm s Gesetz - Magnetismus - Relais Schutzgerät 10 ELEKTRIZITÄT IN DER INDUSTRIE : Alarm / Störmeldung 4 BERUFLICHES : Werkzeuge Ausbildung / Arbeitsmarkt 8 STROMVERSORGUNG : Erzeugung Verteilung 4 COMPUTERS : Aufbau - Wirkungsweise Netz 6 ALLGEMEINES : Auto - Gesellschaftliches Grammatik Erfassung 16 Gennem ovennævnte dækkes Grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. i alt 48 Undervisningsform: Klasseundervisning, individuelt arbejde, makkerarbejde, gruppearbejde Typiske aktiviteter er: -oplæsning på tysk -samtale/redegørelse på tysk om læst tekst -skriftlig oversættelse og kommentering fra dansk til tysk -samtaleøvelser 5

6 Engelsk fremmedsprog niveau E og D Engelsk fremmedsprog niveau E og D Emneområde Titel Øvelser Antal normalsider Niveau Antal lektioner Samfund + Energy - Spørgsmål 2,4 E + D 2 erhvervsmæssigt supply and demand Samfund + Hydro-electric Spørgsmål + 1,8 E + D 3 erhvervsmæssigt Samfund Samfund + erhvervsmæssigt + erhvervsfagligt Samfund + erhvervsfagligt Erhvervsfagligt dam Environmental impacts of hydro-power Renewable energy basics How robots work Kultur + uddannelse Electrician - lights up your life (USA) Kultur Erhvervsfagligt oversættelsesøvelse Spørgsmål + oversættelsesøvelse + indsættelsesøvelse Spørgsmål + oversættelsesøvelse 5,8 E + D 5 4,6 E + D 3 Wave Dragon Spørgsmål 2 E + D 3 Film: Once were Warriors How IPtelephony works Erhvervsfagligt How DVDs work Samfund Ice-cold in Paris Grammatikgennemgang Simpel/udvidet tid + kongruens Spørgsmål + 9,3 E + D 6 miniprojekt Spørgsmål 8,1 E + D 4 Resuméopgave 2 E + D 4 Spørgsmål + indsættelsesøvelse 7,3 D 4 Spørgsmål 8 D 4 Spørgsmål 3,5 D 4 + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Passiv form + + øvelser E + D 2 kongruens Grammatikgennemgang Henførende + øvelser E + D 1 stedord Grammatikgennemgang Ordstilling + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Foreløbigt + øvelser E + D 1 grundled Valgfrit emne Stil 2 Områdefagligt emne Stil 4 6

7 Modul 1 KURSER 7

8 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M1.K1 Generel el-teknik. M1.K2 Analog telefoni. Repetition 8

9 Varighed: M1.K1 Repetition. 4 lektioner Generel el-teknik Du får genopfrisket de generelle el-tekniske begreber, indenfor både AC og DC. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver. 9

10 Varighed: M1.K2 Repetition. 4 lektioner Analog telefoni. Du får genopfrisket virkemåde og begreber som knytter sig til den analoge telefoni. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver 10

11 Modul 2 KURSER 11

12 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M2.K1 M2.K2 M2.K3 M2.K4 M2.K5 M2.K6 M2.K7 M2.K8 M2.K9 M2.K10 M2.K11 M2.K12 M2.K13 M2.K14 M2.K15 M2.K16 M2.K17 M2.K18 M2.K19 M2.K20 M2.K21 Teleanlæg ISDN / PSTN Teknik. Digitale bi centraler (PABC). DECT telefoni. Telefoner. Antenneanlæg Antenne-teknik. Æterbåren transmissionsteknologi. Telestyrelsens normer. Opbygning af mindre antenneanlæg. Dataanlæg Computerens opbygning og virkemåde. Operativsystemer. Opbygning af lokalt netværk (LAN). Netværkskort (NIC). Netværksadressering og kommunikation PDS kabling og test. Digitalteknik. EMC. Sikringsanlæg Normer og regler for AIA / ABA anlæg Sensorer i AIA anlæg. AIA centraler. Kabling af AIA anlæg. Generelt Nettilslutning af dataanlæg. 12

13 Varighed: M2.K1 Teleanlæg 8 lektioner ISDN / PSTN Teknik. Du har forståelse for virkemåden af en ISDN forbindelse, med hensyn til U/Snit, T/Snit, samt til S0 bussens kabling, spændinger på S0 bussen, terminering, samt anvendelse af MSN numre. Du har forståelse for forskellen mellem ISDN og PSTN teknik. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver. 13

14 Varighed: M2.K2 Teleanlæg 20 lektioner Digitale bi centraler (PABC) Du har forståelse for virkemåden af en digital undercentral, indeholdende tilslutning for ISDN telefoner, analoge telefoner, system telefoner, og DECT telefoner. Du kan programmere en mindre undercentral med hensyn til lokalnumre, bylinier, og automatiske funktioner. Du kan tilslutte ISDN, Analog, System telefoner til en PABC ud dennes manual. Du har forståelse for både PTMT og PTP teknologi. Tilknyttede opgaver: 14

15 Varighed: M2.K3 Teleanlæg 6 lektioner. DECT telefoni. Du har forståelse for trådsløs telefoni i forbindelse med PABC (DECT). Du har forståelse for placering af basestationer, samt teknologien i forbindelse med handover situationer. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 15

16 Varighed: M2.K4 Teleanlæg 2 lektioner Telefoner. Du har forståelse for forskellen mellem ISDN, Analog, System telefoner, samt deres anvendelse. Tilknyttede opgaver : 16

17 Varighed: M2.K5 Antenneanlæg 4 lektioner Antenne-teknik Du har kendskab til opbygningen af en element antenne, samt de enkelte deles funktion. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 17

18 Varighed: M2.K6 Antenneanlæg 8 lektioner Æterbåren transmissionsteknologi Du har kendskab til udbredelsen af elektromagnetiske bølger, samt til sammenhængen mellem bølgelængde og frekvens. Du har kendskab til db og dbµv samt omregningen mellem disse. Du har kendskab til TV og radio signalers frekvenser og bølgelængder. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 18

19 Varighed: M2.K7 Antenneanlæg 4 lektioner Telestyrelsens normer. Du har kendskab til de regler og normer, som telestyrelsen udsteder i forbindelse med transmission af TV og radio. Du har kendskab til de normer som telestyrelsen anviser i forbindelse med største og mindste værdi af et modtagersignal. Du kan på en installation verificere disse spændinger ved måling. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 19

20 Varighed: M2.K8 Antenneanlæg 20 lektioner. Opbygning af mindre antenneanlæg Du har kendskab til de kabeltyper der anvendes ved antenneinstallationer. Du har kendskab til samle og skille -filtre, samt til vægudtag. Du kan opbygge en mindre antenneinstallation og ved måling verificere om installation overholder gældende normer. Tilknyttede opgaver : 20

21 Varighed: M2.K9 Dataanlæg 4 lektioner Computerens opbygning og virkemåde Du har forståelse for opbygningen af en PC, men hensyn til CPU, hukommelse, I/O systemer, IRQ, DMA, busser, samt til PC ens strømforsyning både XT og AT. Du har forståelse for konfigurering af indstikskort af såvel ISA som PCI art. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 21

22 Varighed: M2.K10 Dataanlæg 8 lektioner Operativsystemer. Du har forståelse for et operativsystems virkemåde. Du kan implementere Windows på en tom PC, både hvad angår formatering af harddisk, og systemopsætning af Windows. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 22

23 Varighed: M2.K11 Dataanlæg 24 lektioner Opbygning af lokalt netværk (LAN). Du har forståelse for opbygning af et lokalt netværk, både som stjerne, bus og ringnet. Du har forståelse for virkemåde af HUB, Switch og MAU. Du kan opbygge et mindre lokalt netværk, opdelt i subnets. Du kan oprette delte mapper til overførsel af filer. Du kan opbygge en multihomed maskine til deling af filer og udskrift. Tilknyttede opgaver : 23

24 Varighed: M2.K12 Dataanlæg 8 lektioner Netværkskort (NIC). Du har forståelse for virkemåde og opsætning af et netværkskort både som P&P og med manuel indstilbare IRQ og I/O adresser. Du har kendskab til netværkskort for stjerne, bus og ring net. Du kan implementere et netværkskort i en PC og tildele dette en IP adresse og undernetmaske. Tilknyttede opgaver : 24

25 Varighed: M2.K13 Dataanlæg 8 lektioner Netværksadressering og kommunikation. Du har forståelse for IP adressers opbygning og herkomst. Du har forståelse for anvendelsen af undernetmasker. Du har forståelse TCP/IP. Du har forståelse for opbygningen af subnets. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 25

26 Varighed: M2.K14 Dataanlæg 8 lektioner PDS kabling og test. Du kan vælge korrekt kabeltype til en PDS installation med hensyn til Kategori. Du kan ved brug af autoriseret udstyr verificere om kablingen overholder de angive krav. Du kan udføre behørig dokumentation. Tilknyttede opgaver : 26

27 Varighed: M2.K15 Dataanlæg 8 lektioner Digitalteknik. Du har forståelse for digitalteknikkens grundbegreber, samt til talsystemerne binær, octal og hexadecimal. Du kan regne på mindre digitale systemer ved brug af bools algebra. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 27

28 Varighed: M2.K16 Dataanlæg 4 lektioner EMC Du har forståelse for hvad støj er, såvel æterbåren som ledningsbåren, samt hvad der menes med at et apparat er EMC godkendt. Du har kendskab til nogle metoder hvormed man kan skærme et apparat mod støj, samt nogle metoder til at forebygge at et apparat udsender støj. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 28

29 Varighed: M2.K17 Sikringsanlæg 8 lektioner Normer og regler for AIA og ABA anlæg Du har forståelse sikringsbranchens struktur og opbygning. Du har forståelse for kompetence og ansvarsområder. Du har forståelse for opbygningen af AIA og ABA anlæg. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 29

30 Varighed: M2.K18 Sikringsanlæg 4 lektioner Sensorer i AIA anlæg Du har forståelse for virkemåde og tilslutning af de sensorer der anvendes i forbindelse med AIA anlæg, både hvad angår rumfølere (PIR), og følere til døre og vinduer. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 30

31 Varighed: M2.K19 Sikringsanlæg 8 lektioner AIA centraler. Du kan programmere en AIA central med flere zoner, samt tilslutte forbikobler. Du har forståelse for balancerede / sabotagesikrede indgange. Du kan kendskab til dørblik. Tilknyttede opgaver : 31

32 Varighed: M2.K20 Sikringsanlæg 16 lektioner Kabling af AIA anlæg Du kan udføre kabling af et AIA alarm anlæg med flere zoner og forbikobler efter gældende regler og normer. Du kan konfigurere anlægget, samt afprøve dette. Du kan udføre behørig dokumentation af anlægget. Tilknyttede opgaver : 32

33 Varighed: M2.K21 Generelt 4 lektioner Nettilslutning af dataanlæg Du har forståelse for en tavleudvidelse med hensyn til forsyning af PC'er og datanetværk. Du har forståelse for behørig ekstrabeskyttelse af dataudstyr. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 33

34 Modul 3 KURSER 34

35 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M3.K1 M3.K2 Information Datatransport via modem og ISDN Data servere 35

36 M3.K1 Information Varighed: 2 Datatransport via modem og ISDN Du informeres om de muligheder der er vedrørende overførsel af data via en telefonlinie. Tilknyttede opgaver : 36

37 M3.K1 Information Varighed: 4 Data servere. Du informeres om de egenskaber der er ved at bruge serverløsningen kontra at bruge et flat netværk. Dette omfatter såvel sikkerhed som brugerstyring. Tilknyttede opgaver : 37

38 Læringsaktiviteter. Hovedforløb 3 Kommunikation & Sikring 38

39 Oversigt over læringsaktiviteter. M2.L1 M2.L2 M2.L3 M2.L4 M2.L5 M2.L6 M2.L7 M2.L8 Udskiftning af netkort IP Adresser og hvor de kommer fra Projekteringsopgave data Telefoni PABC Ændring til telefoni opgave Opbygning af netværk med printer- / filserver Antenneanlæg Alarmanlæg 39

40 M2.L1 Udskiftning af netkort. Når man skal skifte fra et netkort til et andet, er det vigtigt at man er meget systematisk. Hvis man ikke er det, bruger man ofte meget længere tid end nødvendigt på opgaven. Afmontering af det gamle netkort. PS! Hvis computeren ønsker at genstarte, skal dette IKKE gøres før alle punkter er gennemført. Procedure - Find via kontrolpanel > netværk de oplysninger som det gamle netkort havde, og noter disse oplysninger ned. - Fjern netkortet og den tilhørende TCP/IP protokol i netværksviduet. - Find via kontrolpanel > system > enhedshåndtering netkortet og fjern det. Når maskinen nu ønsker at genstarte, gøres dette, men der slukkes for maskinen så snart skærmen er blevet sort. Afmonter netkortet i maskinen og monter det nye efter de forskrifter som i brugte da i monterede det første netkort. (Drivere forefindes nu på den medfølgende CD) Test om det hele kører som det skal ved at koble jer sammen i gruppen. (1 hub i hver gruppe). b) Firmaet ønsker nu at omadressere computerne grundet at der er kommet flere brugere end før således at der nu skal kunne være 510 brugere på det. Denne ændring fortages via telefonsamtale. De nye IP adresser går nu fra til med en undernetmaske på PS! den i snakker med må kun og KUN gøre det i fortæller. 40

41 M2.L2 IP Adresser og hvor de kommer fra? De mange millioner internetadresser der findes, skal administreres et eller andet sted fra. For at finde ud af hvordan det foregår, skal du og din makker lave et lille projekt. Projektet: a) Hvordan og af hvem administreres IP adresser på verdensplan? b) Hvordan er regler for IP adressers beskrevet? c) Hvad med regler for de protokoller der anvendes? Søgeord til hjælp : RFC, IANA, IP, TCP/IP, Projektet må maks. fylde 20 sider incl. alt, men skal være rimeligt fyldestgørende. Aflevering : torsdag den 3 oktober kl Som hjælp til en start på projektet, skulle du prøve at gå ind på hjemmesiden PS! Prøv at følge følgende: Gå til Vælg punktet : IP Address Services Vælg punktet : RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe and Surrounding Regions Vælg punktet : Whois db I det fremkomne søgefelt indtastes nu : /16 Læs oplysningerne der fremkommer. I søgefeltet indtastes nu : /24 Læs oplysningerne der fremkommer. Giv et bud på hvad /16 og /24 står for 41

42 M2.L3 Projekteringsopgave data. (næste 2 sider) En metal virksomhed ønsker at få installeret et netværk til transport af data rundt i virksomheden. Virksomheden ønsker at der skal være plads til udvidelser indenfor virksomhedens matrikel, da man senere ønsker at udbygge. Der skal i netværket tages højde for denne udvidelsesmulighed. Virksomheden har på indeværende 9 computere som skal sammenkobles. Der er ingen af computerne der på indeværende har netkort i. Det som virksomheden ønsker at vide er hvor meget det koster, og hvor lang tid det vil tage at installere nettet. Spørg virksomheden, hvis der er tvivl om noget. Virksomhedens grund 80 meter Senere bygning Nuværende Bygning 150 meter 42

43 Virksomhedens nuværende bygning. 30 meter 1. stk. NT PC 1 stk. dos PC Tek. Rum 50 meter 3 stk. win98 PC Kontor Printer Internet 4 stk. NT PC CAD/CAM 43

44 M2.L4 Telefoni PABC. Virksomheden fra M2.L3 ønsker at få udbygget deres telefonsystem. Firmaet har på nuværende 3 almindelige analog linier, hvoraf den ene bliver brugt til en fax. Firmaet ønsker at der kan tales indbyrdes mellem alle medarbejdere, samt at man ønsker at internetforbindelsen bliver bedre end den er nu, hvor der anvendes en analog linie. Firmaet ønsker et system som er fremtidssikret, med hensyn til diverse features, såsom trådløse enheder. Opgave til belysning af ovenstående. a) Aftal med virksomhedens direktør hvilke telefontyper og hvor mange virksomheden ønsker. b) Aftal med virksomhedens direktør hvad telefonanlægget skal kunne. c) Opbyg en demonstrations model som direktøren kan se og prøve. d) Udfør en behørig dokumentation. 44

45 M2.L5 Ændring til telefoni opgave. Firmaet har fået en ny afdeling, en salgsafdeling. Denne afdeling skal udstyres med en ISDN telefon, som skal kunne følgende: - Der skal kunne ringes ud af huset. - Der skal kunne ringes til denne telefon direkte udefra. - Hvis sekretæren ikke tager telefonen indenfor 5 ring, skal der automatisk viderestilles til denne telefon. - Der skal selvfølgelig kunne ringes internt til alle andre. 45

46 M2.L6 Opbygning af netværk med printer- / filserver. Krav til nettet: - Nettet skal køre TCP/IP. - Nettet skal bestå af 2 subnets. - De to subnets skal kunne dele den samme printer. - De to subnets skal kunne dele filer på filserveren. - De to subnets må ikke kunne se hinnanden. - Printer- / filserver skal være placeret i standen. De resterende computere skal være i arbejdsrummet. Opgave: Ekstra: - Konstruer nettet. - Opbyg nettet. - Test og afprøv nettet. - Dokumenter nettet. - Implementer en proxyserver på nettet. - Implementer en lokal mail-server. - Implementer en hjemmeside på printer- / filserveren som kan bruges af alle på nettet. 46

47 M2.L7 Antenneanlæg. Direktøren for virksomheden fra M2.L3 har i de sidste 3 måneder fået bygget sig et hus til sig selv på en grund lige ved siden af virksomheden. I sit nye hus ønsker direktøren at der skal installeres et antenneanlæg, så han kan modtage de gængse danske TV kanaler, samt radio. Direktøren ønsker at kunne se TV og høre radio 3 forskellige steder i sit hus. a) Forklar for direktøren hvilke muligheder han har. b) Lav en demonstrationsmodel, hvor han kan se hvad der skal til for at løse problemet. c) Udfør en dokumentation der viser at det rent faktisk kan lade sig gøre, så det overholder gældende normer. 47

48 M2.L8 Alarmanlæg. I det område hvor virksomheden fra M2.L3 er beliggende, har der i den seneste tid været en del indbrud. Derfor ønsker direktøren at få opsat et alarmanlæg, som kan dække virksomheden. a) Anskueliggør for direktøren hvilke muligheder han har. b) Aftal med direktøren hvad han så ønsker af alarmsystem. c) Opbyg en demonstrationsmodel ud fra det direktøren ønsker og gældende regler og normer. d) Lav et 2 timers kursus for virksomheden medarbejdere i den nye alarm. 48

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Den lille ordbog MTL

Den lille ordbog MTL Den lille ordbog MTL Indhold Adgangskode... 5 Anti-virusprogram... 5 Backup... 5 BIOS... 5 Bit... 6 Blog... 6 Bluetooth... 6 Bredbånd... 7 Browser... 7 Bundkort/ Motherboard... 8 Byte... 8 Cd-rom-brænder

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Grundlæggende informationsteknologi (IT)

Grundlæggende informationsteknologi (IT) 1 af 21 Grundlæggende informationsteknologi (IT) Indholdsfortegnelse Grundlæggende informationsteknologi (IT)... 1 Indholdsfortegnelse... 1 Kort fortalt... 3 Hvad er så revolutionen?... 3 Offentlige registre...

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2. Informationsteknologi. Læring, kommunikation og samarbejde. Total antal Lektioner. Netværksteknologi Programmering Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk III erverteknologi II Netværksteknologi Programmering Database Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2011 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold

IT FOR BEGYNDERE 09. Indhold Indhold Hvad består dit computersystem af?... 5 Laptop / Bærbar Pc er... 5 Dele i Pc en, Bundkort, Processor, Ram, Graffikkort, Harddisk, CD/DVD... 5 Stik og Port tilslutninger... 8 Brug af mus og tastatur...

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere