UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UV Plan for. H3 Kommunikation & Sikring"

Transkript

1 UV Plan for H3 Kommunikation & Sikring 1

2 Indholdsfortegnelse UV Plan for...1 H Generelt... 3 Fagbeskrivelse... 4 Fremmedsprog : TYSK... 5 Engelsk fremmedsprog niveau E og D... 6 Modul KURSER... 7 Kursusoversigt... 8 M1.K M1.K Modul KURSER Kursusoversigt M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K M2.K Modul KURSER Kursusoversigt M3.K M3.K Læringsaktiviteter. Hovedforløb 3 Kommunikation & Sikring Oversigt over læringsaktiviteter M2.L M2.L M2.L M2.L Telefoni PABC M2.L M2.L M2.L M2.L

3 Generelt UV planen for H3 kommunikation & sikring er opbygget af 3 moduler. Modul 1 ser lidt tilbage på H2, modul 2 indeholder selve H3 s pensum, og modul 3 ser frem mod H4. Modulerne er opbygget af emner som så er opdelt i kurser, som eleven kan deltage i. Disse kurser understøtter de læringsaktiviteter der er i hovedforløbet. Moduler og læringsaktiviteter optager 7 uger, hvor anvendelsen af valgfagspuljen er en aftale mellem lærerne og eleverne. Grundfaget fremmedsprog implementeres i undervisningen, dog med sådan vægt på den sproglige kunnen at eleven på fornuftig vis kan gå til eksamen. Den sidste uge indeholder valgfri specialefag, som aftales mellem elever og lærer. Rækkefølge af moduler og læringsaktiviteter er ikke fastlagt, da det er op til den enkelte lærer, ligesom understøttende opgaver er op til den enkelte lærer. En del af kurserne indeholder ikke tilknyttede opgaver, da disse understøttes direkte af en læringsaktivitet. Dette er ikke ensbetydende med at den enkelte lærer ikke giver eleverne nogle småopgaver. Evalueringen forgår løbende, hvor en del af de understøttende opgaver løses på klassen, ligesom nogle afleveres og rettes af læreren. I starten af forløbet, samt midt i forløbet foretages kontaktlærer samtaler for at sikre at den enkelte elev opnår den fornødne progression. Den afsluttende evaluering foregår ved en skriftlig prøve og en mundtlig overhøring, bestående af et trukket spørgsmål, samt udarbejdede rapporter. Tilstede ved den afsluttende evaluering er læreren og udpeget skuemester. 3

4 Fagbeskrivelse Fagbeskrivelse Lektioner Valgfag Normer og standarders herkomst 4 Trådløs telefoni 8 AFO og aftaler 8 Arbejdsstationer 8 Matematik generelt og logaritmer 10 Dokumentation 8 Ekstrabeskyttelse og jordforbindelser 4 Områdefag - kvalitetssikring Kvalitetssikring - kursorisk 8 Dokumentation og certificering 10 Områdefag elektroteknik EMC 6 Stærkstrømsforsyning af AIA, dataanlæg og teleanlæg 12 Bundne specialefag - teleanlæg Analog / digital telefoni 12 Kabling af telefoni 2 Undercentraler 8 Telefoner 2 læringsaktivitet M2.L4 & M2.L5 12 Bundne specialfag antenneanlæg Antenner 2 Fordelersystemer 2 Æterbåren transmissionsteknologi 4 Normer 2 Læringsaktivitet M2.L7 8 Bundne specialefag dataanlæg Computerens opbygning og virkemåde 8 Netværkssystemer 16 Læringsaktivitet M2.L1, M2.L2, M2.L3, M3.L6 36 Bundne specialefag - sikringsteknik AIA 12 Normer og regler 4 Læringsaktivitet M2.L8 8 Valgfri specialefag F.eks. AG Eksamen Afsluttende skriftlig prøve 4 Mundtlig evaluering 16 Arbejdsmiljø grundfag Arbejdsmiljø kursus 8 Læringsaktivitet M2.L6 8 Tysk/engelsk - grundfag 64 4

5 EMNEOVERSIGT / UNDERVISNINGSPLAN for Fremmedsprog : TYSK Hvad mål og formål angår henvises til Grundfagsbekendtgørelsen. Disse mål søges nået ved mundtligt arbejde med tekstmateriale om flg. emner. Hertil kommer større og mindre skriftlige opgaver i forbindelse hermed, samt video. Der evalueres løbende. Emner: Antal lektioner GRUNDLEGENDE ELEKTRIZITÄT: Ohm s Gesetz - Magnetismus - Relais Schutzgerät 10 ELEKTRIZITÄT IN DER INDUSTRIE : Alarm / Störmeldung 4 BERUFLICHES : Werkzeuge Ausbildung / Arbeitsmarkt 8 STROMVERSORGUNG : Erzeugung Verteilung 4 COMPUTERS : Aufbau - Wirkungsweise Netz 6 ALLGEMEINES : Auto - Gesellschaftliches Grammatik Erfassung 16 Gennem ovennævnte dækkes Grundfagsbekendtgørelsen centrale områder ind, med hovedvægt på faget/branchen og almen teknologi. i alt 48 Undervisningsform: Klasseundervisning, individuelt arbejde, makkerarbejde, gruppearbejde Typiske aktiviteter er: -oplæsning på tysk -samtale/redegørelse på tysk om læst tekst -skriftlig oversættelse og kommentering fra dansk til tysk -samtaleøvelser 5

6 Engelsk fremmedsprog niveau E og D Engelsk fremmedsprog niveau E og D Emneområde Titel Øvelser Antal normalsider Niveau Antal lektioner Samfund + Energy - Spørgsmål 2,4 E + D 2 erhvervsmæssigt supply and demand Samfund + Hydro-electric Spørgsmål + 1,8 E + D 3 erhvervsmæssigt Samfund Samfund + erhvervsmæssigt + erhvervsfagligt Samfund + erhvervsfagligt Erhvervsfagligt dam Environmental impacts of hydro-power Renewable energy basics How robots work Kultur + uddannelse Electrician - lights up your life (USA) Kultur Erhvervsfagligt oversættelsesøvelse Spørgsmål + oversættelsesøvelse + indsættelsesøvelse Spørgsmål + oversættelsesøvelse 5,8 E + D 5 4,6 E + D 3 Wave Dragon Spørgsmål 2 E + D 3 Film: Once were Warriors How IPtelephony works Erhvervsfagligt How DVDs work Samfund Ice-cold in Paris Grammatikgennemgang Simpel/udvidet tid + kongruens Spørgsmål + 9,3 E + D 6 miniprojekt Spørgsmål 8,1 E + D 4 Resuméopgave 2 E + D 4 Spørgsmål + indsættelsesøvelse 7,3 D 4 Spørgsmål 8 D 4 Spørgsmål 3,5 D 4 + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Passiv form + + øvelser E + D 2 kongruens Grammatikgennemgang Henførende + øvelser E + D 1 stedord Grammatikgennemgang Ordstilling + øvelser E + D 1 Grammatikgennemgang Foreløbigt + øvelser E + D 1 grundled Valgfrit emne Stil 2 Områdefagligt emne Stil 4 6

7 Modul 1 KURSER 7

8 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M1.K1 Generel el-teknik. M1.K2 Analog telefoni. Repetition 8

9 Varighed: M1.K1 Repetition. 4 lektioner Generel el-teknik Du får genopfrisket de generelle el-tekniske begreber, indenfor både AC og DC. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver. 9

10 Varighed: M1.K2 Repetition. 4 lektioner Analog telefoni. Du får genopfrisket virkemåde og begreber som knytter sig til den analoge telefoni. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver 10

11 Modul 2 KURSER 11

12 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M2.K1 M2.K2 M2.K3 M2.K4 M2.K5 M2.K6 M2.K7 M2.K8 M2.K9 M2.K10 M2.K11 M2.K12 M2.K13 M2.K14 M2.K15 M2.K16 M2.K17 M2.K18 M2.K19 M2.K20 M2.K21 Teleanlæg ISDN / PSTN Teknik. Digitale bi centraler (PABC). DECT telefoni. Telefoner. Antenneanlæg Antenne-teknik. Æterbåren transmissionsteknologi. Telestyrelsens normer. Opbygning af mindre antenneanlæg. Dataanlæg Computerens opbygning og virkemåde. Operativsystemer. Opbygning af lokalt netværk (LAN). Netværkskort (NIC). Netværksadressering og kommunikation PDS kabling og test. Digitalteknik. EMC. Sikringsanlæg Normer og regler for AIA / ABA anlæg Sensorer i AIA anlæg. AIA centraler. Kabling af AIA anlæg. Generelt Nettilslutning af dataanlæg. 12

13 Varighed: M2.K1 Teleanlæg 8 lektioner ISDN / PSTN Teknik. Du har forståelse for virkemåden af en ISDN forbindelse, med hensyn til U/Snit, T/Snit, samt til S0 bussens kabling, spændinger på S0 bussen, terminering, samt anvendelse af MSN numre. Du har forståelse for forskellen mellem ISDN og PSTN teknik. Tilknyttede opgaver: Udleverede opgaver. 13

14 Varighed: M2.K2 Teleanlæg 20 lektioner Digitale bi centraler (PABC) Du har forståelse for virkemåden af en digital undercentral, indeholdende tilslutning for ISDN telefoner, analoge telefoner, system telefoner, og DECT telefoner. Du kan programmere en mindre undercentral med hensyn til lokalnumre, bylinier, og automatiske funktioner. Du kan tilslutte ISDN, Analog, System telefoner til en PABC ud dennes manual. Du har forståelse for både PTMT og PTP teknologi. Tilknyttede opgaver: 14

15 Varighed: M2.K3 Teleanlæg 6 lektioner. DECT telefoni. Du har forståelse for trådsløs telefoni i forbindelse med PABC (DECT). Du har forståelse for placering af basestationer, samt teknologien i forbindelse med handover situationer. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 15

16 Varighed: M2.K4 Teleanlæg 2 lektioner Telefoner. Du har forståelse for forskellen mellem ISDN, Analog, System telefoner, samt deres anvendelse. Tilknyttede opgaver : 16

17 Varighed: M2.K5 Antenneanlæg 4 lektioner Antenne-teknik Du har kendskab til opbygningen af en element antenne, samt de enkelte deles funktion. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 17

18 Varighed: M2.K6 Antenneanlæg 8 lektioner Æterbåren transmissionsteknologi Du har kendskab til udbredelsen af elektromagnetiske bølger, samt til sammenhængen mellem bølgelængde og frekvens. Du har kendskab til db og dbµv samt omregningen mellem disse. Du har kendskab til TV og radio signalers frekvenser og bølgelængder. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 18

19 Varighed: M2.K7 Antenneanlæg 4 lektioner Telestyrelsens normer. Du har kendskab til de regler og normer, som telestyrelsen udsteder i forbindelse med transmission af TV og radio. Du har kendskab til de normer som telestyrelsen anviser i forbindelse med største og mindste værdi af et modtagersignal. Du kan på en installation verificere disse spændinger ved måling. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 19

20 Varighed: M2.K8 Antenneanlæg 20 lektioner. Opbygning af mindre antenneanlæg Du har kendskab til de kabeltyper der anvendes ved antenneinstallationer. Du har kendskab til samle og skille -filtre, samt til vægudtag. Du kan opbygge en mindre antenneinstallation og ved måling verificere om installation overholder gældende normer. Tilknyttede opgaver : 20

21 Varighed: M2.K9 Dataanlæg 4 lektioner Computerens opbygning og virkemåde Du har forståelse for opbygningen af en PC, men hensyn til CPU, hukommelse, I/O systemer, IRQ, DMA, busser, samt til PC ens strømforsyning både XT og AT. Du har forståelse for konfigurering af indstikskort af såvel ISA som PCI art. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 21

22 Varighed: M2.K10 Dataanlæg 8 lektioner Operativsystemer. Du har forståelse for et operativsystems virkemåde. Du kan implementere Windows på en tom PC, både hvad angår formatering af harddisk, og systemopsætning af Windows. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 22

23 Varighed: M2.K11 Dataanlæg 24 lektioner Opbygning af lokalt netværk (LAN). Du har forståelse for opbygning af et lokalt netværk, både som stjerne, bus og ringnet. Du har forståelse for virkemåde af HUB, Switch og MAU. Du kan opbygge et mindre lokalt netværk, opdelt i subnets. Du kan oprette delte mapper til overførsel af filer. Du kan opbygge en multihomed maskine til deling af filer og udskrift. Tilknyttede opgaver : 23

24 Varighed: M2.K12 Dataanlæg 8 lektioner Netværkskort (NIC). Du har forståelse for virkemåde og opsætning af et netværkskort både som P&P og med manuel indstilbare IRQ og I/O adresser. Du har kendskab til netværkskort for stjerne, bus og ring net. Du kan implementere et netværkskort i en PC og tildele dette en IP adresse og undernetmaske. Tilknyttede opgaver : 24

25 Varighed: M2.K13 Dataanlæg 8 lektioner Netværksadressering og kommunikation. Du har forståelse for IP adressers opbygning og herkomst. Du har forståelse for anvendelsen af undernetmasker. Du har forståelse TCP/IP. Du har forståelse for opbygningen af subnets. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 25

26 Varighed: M2.K14 Dataanlæg 8 lektioner PDS kabling og test. Du kan vælge korrekt kabeltype til en PDS installation med hensyn til Kategori. Du kan ved brug af autoriseret udstyr verificere om kablingen overholder de angive krav. Du kan udføre behørig dokumentation. Tilknyttede opgaver : 26

27 Varighed: M2.K15 Dataanlæg 8 lektioner Digitalteknik. Du har forståelse for digitalteknikkens grundbegreber, samt til talsystemerne binær, octal og hexadecimal. Du kan regne på mindre digitale systemer ved brug af bools algebra. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 27

28 Varighed: M2.K16 Dataanlæg 4 lektioner EMC Du har forståelse for hvad støj er, såvel æterbåren som ledningsbåren, samt hvad der menes med at et apparat er EMC godkendt. Du har kendskab til nogle metoder hvormed man kan skærme et apparat mod støj, samt nogle metoder til at forebygge at et apparat udsender støj. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 28

29 Varighed: M2.K17 Sikringsanlæg 8 lektioner Normer og regler for AIA og ABA anlæg Du har forståelse sikringsbranchens struktur og opbygning. Du har forståelse for kompetence og ansvarsområder. Du har forståelse for opbygningen af AIA og ABA anlæg. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 29

30 Varighed: M2.K18 Sikringsanlæg 4 lektioner Sensorer i AIA anlæg Du har forståelse for virkemåde og tilslutning af de sensorer der anvendes i forbindelse med AIA anlæg, både hvad angår rumfølere (PIR), og følere til døre og vinduer. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 30

31 Varighed: M2.K19 Sikringsanlæg 8 lektioner AIA centraler. Du kan programmere en AIA central med flere zoner, samt tilslutte forbikobler. Du har forståelse for balancerede / sabotagesikrede indgange. Du kan kendskab til dørblik. Tilknyttede opgaver : 31

32 Varighed: M2.K20 Sikringsanlæg 16 lektioner Kabling af AIA anlæg Du kan udføre kabling af et AIA alarm anlæg med flere zoner og forbikobler efter gældende regler og normer. Du kan konfigurere anlægget, samt afprøve dette. Du kan udføre behørig dokumentation af anlægget. Tilknyttede opgaver : 32

33 Varighed: M2.K21 Generelt 4 lektioner Nettilslutning af dataanlæg Du har forståelse for en tavleudvidelse med hensyn til forsyning af PC'er og datanetværk. Du har forståelse for behørig ekstrabeskyttelse af dataudstyr. Tilknyttede opgaver : Udleverede opgaver. 33

34 Modul 3 KURSER 34

35 Kursusoversigt Kursus nr. Kursusnavn M3.K1 M3.K2 Information Datatransport via modem og ISDN Data servere 35

36 M3.K1 Information Varighed: 2 Datatransport via modem og ISDN Du informeres om de muligheder der er vedrørende overførsel af data via en telefonlinie. Tilknyttede opgaver : 36

37 M3.K1 Information Varighed: 4 Data servere. Du informeres om de egenskaber der er ved at bruge serverløsningen kontra at bruge et flat netværk. Dette omfatter såvel sikkerhed som brugerstyring. Tilknyttede opgaver : 37

38 Læringsaktiviteter. Hovedforløb 3 Kommunikation & Sikring 38

39 Oversigt over læringsaktiviteter. M2.L1 M2.L2 M2.L3 M2.L4 M2.L5 M2.L6 M2.L7 M2.L8 Udskiftning af netkort IP Adresser og hvor de kommer fra Projekteringsopgave data Telefoni PABC Ændring til telefoni opgave Opbygning af netværk med printer- / filserver Antenneanlæg Alarmanlæg 39

40 M2.L1 Udskiftning af netkort. Når man skal skifte fra et netkort til et andet, er det vigtigt at man er meget systematisk. Hvis man ikke er det, bruger man ofte meget længere tid end nødvendigt på opgaven. Afmontering af det gamle netkort. PS! Hvis computeren ønsker at genstarte, skal dette IKKE gøres før alle punkter er gennemført. Procedure - Find via kontrolpanel > netværk de oplysninger som det gamle netkort havde, og noter disse oplysninger ned. - Fjern netkortet og den tilhørende TCP/IP protokol i netværksviduet. - Find via kontrolpanel > system > enhedshåndtering netkortet og fjern det. Når maskinen nu ønsker at genstarte, gøres dette, men der slukkes for maskinen så snart skærmen er blevet sort. Afmonter netkortet i maskinen og monter det nye efter de forskrifter som i brugte da i monterede det første netkort. (Drivere forefindes nu på den medfølgende CD) Test om det hele kører som det skal ved at koble jer sammen i gruppen. (1 hub i hver gruppe). b) Firmaet ønsker nu at omadressere computerne grundet at der er kommet flere brugere end før således at der nu skal kunne være 510 brugere på det. Denne ændring fortages via telefonsamtale. De nye IP adresser går nu fra til med en undernetmaske på PS! den i snakker med må kun og KUN gøre det i fortæller. 40

41 M2.L2 IP Adresser og hvor de kommer fra? De mange millioner internetadresser der findes, skal administreres et eller andet sted fra. For at finde ud af hvordan det foregår, skal du og din makker lave et lille projekt. Projektet: a) Hvordan og af hvem administreres IP adresser på verdensplan? b) Hvordan er regler for IP adressers beskrevet? c) Hvad med regler for de protokoller der anvendes? Søgeord til hjælp : RFC, IANA, IP, TCP/IP, Projektet må maks. fylde 20 sider incl. alt, men skal være rimeligt fyldestgørende. Aflevering : torsdag den 3 oktober kl Som hjælp til en start på projektet, skulle du prøve at gå ind på hjemmesiden PS! Prøv at følge følgende: Gå til Vælg punktet : IP Address Services Vælg punktet : RIPE NCC (Réseaux IP Européens) - Europe and Surrounding Regions Vælg punktet : Whois db I det fremkomne søgefelt indtastes nu : /16 Læs oplysningerne der fremkommer. I søgefeltet indtastes nu : /24 Læs oplysningerne der fremkommer. Giv et bud på hvad /16 og /24 står for 41

42 M2.L3 Projekteringsopgave data. (næste 2 sider) En metal virksomhed ønsker at få installeret et netværk til transport af data rundt i virksomheden. Virksomheden ønsker at der skal være plads til udvidelser indenfor virksomhedens matrikel, da man senere ønsker at udbygge. Der skal i netværket tages højde for denne udvidelsesmulighed. Virksomheden har på indeværende 9 computere som skal sammenkobles. Der er ingen af computerne der på indeværende har netkort i. Det som virksomheden ønsker at vide er hvor meget det koster, og hvor lang tid det vil tage at installere nettet. Spørg virksomheden, hvis der er tvivl om noget. Virksomhedens grund 80 meter Senere bygning Nuværende Bygning 150 meter 42

43 Virksomhedens nuværende bygning. 30 meter 1. stk. NT PC 1 stk. dos PC Tek. Rum 50 meter 3 stk. win98 PC Kontor Printer Internet 4 stk. NT PC CAD/CAM 43

44 M2.L4 Telefoni PABC. Virksomheden fra M2.L3 ønsker at få udbygget deres telefonsystem. Firmaet har på nuværende 3 almindelige analog linier, hvoraf den ene bliver brugt til en fax. Firmaet ønsker at der kan tales indbyrdes mellem alle medarbejdere, samt at man ønsker at internetforbindelsen bliver bedre end den er nu, hvor der anvendes en analog linie. Firmaet ønsker et system som er fremtidssikret, med hensyn til diverse features, såsom trådløse enheder. Opgave til belysning af ovenstående. a) Aftal med virksomhedens direktør hvilke telefontyper og hvor mange virksomheden ønsker. b) Aftal med virksomhedens direktør hvad telefonanlægget skal kunne. c) Opbyg en demonstrations model som direktøren kan se og prøve. d) Udfør en behørig dokumentation. 44

45 M2.L5 Ændring til telefoni opgave. Firmaet har fået en ny afdeling, en salgsafdeling. Denne afdeling skal udstyres med en ISDN telefon, som skal kunne følgende: - Der skal kunne ringes ud af huset. - Der skal kunne ringes til denne telefon direkte udefra. - Hvis sekretæren ikke tager telefonen indenfor 5 ring, skal der automatisk viderestilles til denne telefon. - Der skal selvfølgelig kunne ringes internt til alle andre. 45

46 M2.L6 Opbygning af netværk med printer- / filserver. Krav til nettet: - Nettet skal køre TCP/IP. - Nettet skal bestå af 2 subnets. - De to subnets skal kunne dele den samme printer. - De to subnets skal kunne dele filer på filserveren. - De to subnets må ikke kunne se hinnanden. - Printer- / filserver skal være placeret i standen. De resterende computere skal være i arbejdsrummet. Opgave: Ekstra: - Konstruer nettet. - Opbyg nettet. - Test og afprøv nettet. - Dokumenter nettet. - Implementer en proxyserver på nettet. - Implementer en lokal mail-server. - Implementer en hjemmeside på printer- / filserveren som kan bruges af alle på nettet. 46

47 M2.L7 Antenneanlæg. Direktøren for virksomheden fra M2.L3 har i de sidste 3 måneder fået bygget sig et hus til sig selv på en grund lige ved siden af virksomheden. I sit nye hus ønsker direktøren at der skal installeres et antenneanlæg, så han kan modtage de gængse danske TV kanaler, samt radio. Direktøren ønsker at kunne se TV og høre radio 3 forskellige steder i sit hus. a) Forklar for direktøren hvilke muligheder han har. b) Lav en demonstrationsmodel, hvor han kan se hvad der skal til for at løse problemet. c) Udfør en dokumentation der viser at det rent faktisk kan lade sig gøre, så det overholder gældende normer. 47

48 M2.L8 Alarmanlæg. I det område hvor virksomheden fra M2.L3 er beliggende, har der i den seneste tid været en del indbrud. Derfor ønsker direktøren at få opsat et alarmanlæg, som kan dække virksomheden. a) Anskueliggør for direktøren hvilke muligheder han har. b) Aftal med direktøren hvad han så ønsker af alarmsystem. c) Opbyg en demonstrationsmodel ud fra det direktøren ønsker og gældende regler og normer. d) Lav et 2 timers kursus for virksomheden medarbejdere i den nye alarm. 48

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik

Hovedforløb H 3. Lys- & Energiteknik Hovedforløb H 3 Lys- & Energiteknik 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Hovedforløbet H3 Lys & Energi :... 4 Gennemførelsen af skuemester prøve :... 5 Kontaktlærer funktion... 6 Fagbeskrivelse... 7 Fremmedsprog

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den Jydske Haandværkerskole, 2015 Bekendtgørelse 2008 E l a f d e l i n g e n Revideret 22-06-2015 w w w. h a d s t

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H3 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Modul 1 Modulet er overordnet et repetitionsmodul, hvor allerede kendte emner fra tidligere forløb gennemgås og evt. videreføres.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3 Undervisningsform...3

Læs mere

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54

Undervisningen, H3. Hovedforløb 3. Total antal Lektioner. Operativsystemer 3. Netværk 3. Projekt. Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Undervisningen, H3 Hovedforløb 3 5 ugers varighed Netværk 3 Operativsystemer 3 Projekt Total antal Lektioner Områdefag: Netværk 3 36 18 54 Bundne specialefag: Operativsystemer 3 72 18 90 Fejlfinding 36

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA,

Undervisningen, H5. Hovedforløb 5. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Produktudv., produktion og service. Netværksdesign - CCDA, Undervisningen, H5 Hovedforløb 5 10 ugers varighed Undervisningsfag Produktudv., produktion og service erverteknologi - Cluster Backupteknologi 2a Netværksdesign - CCDA, DEGN Bekendtgørelsesfag Grundfag:

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Navn Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Uddannelse Speciale Navn Data og Kommunikation IT-Supporter Uddannelsen er en erhvervsuddannelse, der gennemføres efter reglerne for individuelt tilrettelagt

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08.2010 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2

Undervisningen, H1. Hovedforløb 1. Produktudv.produkt. Læring, Komm- og. Operativsystemer Server. Informationsteknologi. Netværk semester 2 Undervisningen, H1 Hovedforløb 1 10 ugers varighed Valgfri specialefag PC kendskab Operativsystemer erver Netværk semester 2 Produktudv.produkt. og service Læring, Komm- og samarbejde. Områdefag: Computer

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

ADSL i TDC koncernen

ADSL i TDC koncernen i TDC koncernen Tor Ottens Product Manager TDC Internet www.zillion.dk (erhvervs produkter) www.opasia.dk (privat produkter) tjenester - Asymetric Digital Subscriber Line Teknologien tillader op til 800

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests 1 EUD-tests EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Pakken kan hentes fra adressen http://kurser.ef.dk/eud_test/eud_test.zip, og indeholder 5 forskellige

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014

Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Kom godt i gang DRG 737v2 Fiberboks Foreningskunde December 2014 Fiber Tv Telefoni 02 Indhold Fibernet fra Fibia 03 Tilslutning af kabel-tv og FM-radio 04 Introduktion til din fiberboks 05 Sådan får du

Læs mere

Vidicode præsentation

Vidicode præsentation Vidicode præsentation Blue line Fax Servere Netværks fax integration nemt og simpelt Blueline Fax Servere Hvad er det? Hvorfor er det nemt? Hvad har du brug for? Hvordan virker det? Hvad ellers? Blueline

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2

Undervisningen, H2. Hovedforløb 2 Undervisningen, H2 Hovedforløb 2 10 ugers varighed Netværk semester 3 Operativsystemer infrastruktur Engelsk niveau E Informationsteknologi niveau E Læring, kommunikation og samarbejde Produktudvikling,

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law

Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Side 1 af 14 Dato: 12-04-2004 Projektopgave: Tilbud på netværk til SUPER-law Udarbejdet af: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Lærer: John Austin Fag: Virksomhedsøkonomi Dato: 12-04-2004 Dato Søren Guldbrand

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

Integrated. Digitaligital. Networketwork. Services. Fra kunde til central

Integrated. Digitaligital. Networketwork. Services. Fra kunde til central Integrated Services Digitaligital Networketwork Fra kunde til central 00 Digitalisering - Lyd Amplitude Analog 300-3400 Hz Amplitude xxxx x111 xxxx x110 xxxx x101 xxxx x100 xxxx x000 xxxx x001 xxxx x110

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere