UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING"

Transkript

1 NOTAT UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Forskningschef, Catharina Sørensen RESUME Der er stadig et klart flertal i befolkningen for at omdanne retsforbe- holdet til en tilvalgsordning ved folkeafstemningen den 3. december. Hele 46 pct. svarer ja mod 31 pct. nej i en ny måling foretaget af YouGov september for Tænketanken EUROPA blandt 999 repræsentativt udvalgte danskere i alderen år. Undersøgelsen afslører dog samtidig, at der er sket et tydeligt holdningsskifte i forhold til tidligere målinger, hvor vælgerne er blevet stillet samme spørgsmål. Nej- siden har fået et klart momentum, og henover sommeren er nej- siden gået 7 procentpoint frem på bekostning af ja- siden. Uden kursændring risikerer ja- siden at tabe folkeafstemningen d. 3. december, og udviklingen bør være et wake- up call for ja- siden. For nylig har enkelte meningsmålinger ligefrem vist et nej- flertal. Tænketanken EUROPA har løbende monitoreret udviklingen, og denne nye måling viser, at ja- siden trods alt stadigvæk har et forspring, men også at den er alvorligt udfordret. Denne måling omfatter desuden en række spørgsmål, der giver et indblik i de dybere vælgerstrømninger, og folks motiver for at stemme, som de gør. Dertil kommer, at flygtningekrisen kan få mange vælgere til at skifte mening ved folkeafstemningen. Over en tredjedel af vælgerne siger nu, at krisen gør dem mere tilbøjelige til at stemme enten ja eller nej til tilvalgsordningen. Følelsen af politisk uro og stigende usikkerhed om fremtiden kan flytte mange vælgere i slutspurten. Statsminister Lars Løkke Rasmussen har forsøgt at dæmme op for Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 denne usikkerhed ved under åbningen af Folketinget at give vælgerne garanti for, at der skal afholdes en ny og separat folkeafstemning om asyl- og indvan- dring, hvis ja- partierne på et senere tidspunkt ønsker at opgive deres veto mod den del. Det er endnu usikkert om denne nye garanti kan bringe debatten tilbage på ja- sidens hovedbane om at sikre fortsat dansk deltagelse i Europol. Flygtnin- gekrisen vil også være et stort emne i de kommende måneder. Desuden kan uklar kommunikation fra regeringens side også have bidraget til at øge forvirrin- gen blandt vælgerne: På den ene side anbefales en omdannelse af retsforbehol- det, men under flygtningekrisen bruges netop retsforbeholdet som en dansk garant mod en fælles asylfordelingsnøgle i EU. Mens nej- siden henter stemmer på danskernes modvilje mod at overdrage suverænitet til EU, er det endnu ikke lykkedes regeringen og dens allierede at få leveret budskaberne om, at status quo og fortsat dansk deltagelse i Europol bedst sikres med et ja, og at tilvalgsordningen giver Danmark særstatus i EU med mulighed for et tag- selv- bord på det retspolitiske område. 2

3 HOVEDKONKLUSIONER: Der er stadig et solidt flertal for et ja ved folkeafstemningen d. 3. decem- ber, men nej- siden har momentum og er gået 7 procentpoint frem hen over sommeren. Der er udbredt mangel på viden blandt vælgerne, og mange tvivlere føler ikke, at de ved nok om EU s retlige samarbejde og tilvalgsordningen. 41 pct. af dem, der svarer nej eller ved ikke til tilvalgsordningen, siger, at de enten ikke ved nok om emnet eller slet ikke ved, hvad de skal mene. Nej- sidens alternativ står uklart blandt vælgerne. Kun 21 pct. af de ad- spurgte ønsker en parallelaftale i tilfælde af et nej den 3. december. Vælgernes tillid til Folketinget er høj, og et klart flertal har tillid til, at Folketinget kan forvalte tilvalgsordningen fornuftigt. Nej- sidens forsøg på at spille på mistillid til Folketinget har åbenbart ikke klangbund blandt vælgerne. Flygtningekrisen kan flytte mange vælgere, og 36 pct. af de adspurgte siger, at krisen gør dem mere tilbøjelige til at stemme enten ja eller til at stemme nej. Krisen har skabt øget politisk turbulens, men er endnu ikke en gamechanger for nogen af parterne. Det er danskernes modvilje mod at overdrage ny suverænitet til EU, der giver nej- siden medvind. Ja- siden har stærke kort på hånden, men mang- ler endnu at overbevise danskerne om, at et nej ikke er ensbetydende med status quo, men derimod et skridt ud i ukendt territorium, hvor Danmark risikerer at falde ud af Europol. 3

4 Et større holdningsskred i befolkningen er i øjeblikket i gang. Det kan føre til et tæt opløb før folkeafstemningen den 3. december om at omdanne retsforbehol- det til en tilvalgsordning. I en række undersøgelser har ja- siden haft et stort forspring, men en meningsmåling foretaget af Voxmeter viste i slutningen af september, at 37 pct. af vælgerne vil sige nej til tilvalgsordningen, mens blot 26 pct. vil sige ja. Det er den første måling, der viser et så stort forspring til nej- siden. I andre målinger fra YouGov, Megafon og Gallup har ja- siden imidlertid stadig et forspring. Der er dog ingen tvivl om, at nej- siden har fået et stærkt momentum hen over sommeren. En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA har grundigt undersøgt de dybere vælgerstrømninger, og folks motiver for at stemme, som de gør. Den afslører en række opsigtsvækkende bevægelser i vælgernes holdninger. Helt overordnet viser målingen, at nej- siden haler kraftigt ind på ja- siden. Befolkningen hælder stadig overvejende til et ja, når de bliver spurgt om, hvordan de vil stemme til en tilvalgsordning, hvor Folketinget kan tage stilling fra sag til sag. Så siger 46 pct. af vælgerne ja, mens 31 pct. siger nej. Undersøgel- sen er foretaget fra den september blandt et repræsentativt udsnit af 999 danskere i alderen år og adskiller sig fra målingen fra Voxmeter ved ganske kort at oplyse de adspurgte om, hvordan tilvalgsordningen fungerer. Noget tyder på, at denne ekstra oplysning får flere til at se positivt på ordningen. Det ændrer dog ikke ved, at YouGov målingen viser en væsentlig tilbagegang til ja- siden til fordel for nej- siden siden juni, hvor Tænketanken EUROPA gennem- førte en undersøgelse med samme spørgsmål. Se figur 1. Ja- siden har mistet 7 procentpoint, mens nej- siden er gået tilsvarende frem. Tendensen slår igennem både hos mandlige og kvindelige vælgere, hvor der har været en bevægelse hen over sommeren. 4

5 Figur 1: Holdningsændring: Nej-siden haler ind på ja-siden Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, De Radikale og SF foreslår at erstatte det danske forbehold over for EU s retlige og indre anliggender med en tilvalgsordning, hvor Folketinget fra sag til sag kan vælge, om Danmark skal deltage i samarbejdet eller stå uden for. Hvis der var folkeafstemning i morgen om at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning, hvordan ville du så stemme?, pct April Juni 20 September 10 0 Ja Nej Ved ikke Kilde: YouGov for Tænketanken EUROPA. Meningsmålinger i april, juni og september Survey blandt et repræsentativt udsnit af ca vælgere i alderen år. Tre nærliggende forklaringer på holdningsskredet kan være: Nej- alliancen. Nej- siden har i de seneste måneder ført en mere ihærdig kampagne, og de har her først i september præsenteret et fælles oplæg frem mod folkeafstemningen. Det har givet eksponering i medierne. Men meningsmålingen viser samtidig, at nej- alternativet endnu står uklart for vælgerne. Flygtningekrisen. Usikkerhed i forbindelse med flygtningekrisen kan have fået flere vælgere til at genoverveje, hvad de vil stemme ved folkeaf- stemningen. I Tænketanken EUROPAs måling giver mange vælgere udtryk for, at krisen påvirker deres stemmeafgivning ved folkeafstemningen. Uklar kommunikation. En tredje årsag kan være uklar kommunikation fra ja- siden. Regeringen, der på ene side vil omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, har under flygtningekrisen argumenteret for, at netop retsforbeholdet er med til at sikre, at Danmark ikke skal tage del i fælles asylfordeling i EU. Det kan skabe forvirring blandt vælgerne og bringe dem i tvivl om, hvad regeringen vil, og hvad der ligger i tilvalgsordningen. Trods den stigende usikkerhed, viser denne måling, at ja- siden stadigvæk et forspring, men fortsætter de sidste tre måneders udvikling, kan det ende med at 5

6 blive en gyser i slutspurten. Hvor ja- siden i juni havde et forspring på 29 procentpoint, er forspringet nu skrumpet til 15 procentpoint. Uanset køn, alder, uddannelsesbaggrund, indkomstniveau eller region er der imidlertid en klar overvægt af ja- sigere. Der er dog visse forskelle. Nordjyderne er de stærkeste tilhængere af tilvalgsordningen med 51 pct. ja- sigere, mens folk fra Region Syddanmark har ni procentpoint færre ja- sigere. Region Syddanmark har også flest vælgere, der fortsat er i tvivl om, hvad de vil stemme. Alder betyder noget. Jo yngre vælgerne er, jo flere tvivlere er der, mens der findes flest ja- sigere i gruppen år. Jo højere uddannelse og jo højere løn, desto flere ja- sigere. Desuden kan man se, at jo mere interesse folk har for politik, desto større sandsynlighed er der for, at de stemmer ja. Den eneste kategori med et flertal for et nej er gruppen af vælgere, der siger, at de slet ikke er interesseret i politik, men over halvdelen af disse vælgere siger dog samtidig, at de slet ikke har en holdning til tilvalgsordningen. Vælgerne er relativt loyale over for deres partiers indstilling til folkeafstemnin- gen. Der er især en tydelig overvægt af nej- sigere blandt Dansk Folkepartis vælgere, og en klar overvægt af ja- sigere blandt samtlige ja- partiers vælgere. Liberal Alliance er det eneste parti, hvor meningsmålingen ikke viser en overensstemmelse mellem partiets anbefaling og vælgernes holdning. Her anbefaler partiet et nej, mens et flertal af partiets vælgere ønsker et ja. Holdningsændring Tænketanken EUROPA har løbende undersøgt og analyseret danskernes holdning til tilvalgsordningen. Efter den politiske aftale om folkeafstemningen blev indgået i marts mellem Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, De Radikale og SF, var der et solidt flertal i vælgerbefolkningen for at erstatte retsforbeholdet med en tilvalgsordning. Ja- siden var 21 procentpoint foran. 1 Dette forspring har kunnet iagttages i de fleste meningsmålinger. I en Gallup- måling i midten af august var det således hele 58 pct. af vælgerne, der sagde, at de ville stemme ja, mens kun 22 pct. sagde nej. 2 Men i midten af september kom den første indikation på, at nej- siden er på vej frem, da 40 pct. af vælgerne i en 1 Danskerne klar til mere EU-samarbejde på retsområdet, Tænketanken EUROPA, april 2015 ( 2 Stort flertal vil af med EU-forbehold, Berlingske, 21. august 2015 ( 6

7 Megafon- måling sagde ja til en tilvalgsordning, mens 31 pct. sagde nej. 3 Den nye YouGov undersøgelse bekræfter, at nej- siden har fået et politisk momentum. Det unikke ved den nye YouGov- måling, som Tænketanken EUROPA har fået gennemført, er, at den også undersøger motiverne hos både ja- og nej- sigere. 40 pct. af ja- vælgerne siger, at det i første række er ønsket om at blive i Europol, som får dem til at sige ja til tilvalgsordningen. Langt færre argumenterer med, at det gælder om at holde sig så tæt på kernen af EU som muligt det gælder kun for én ud af seks ja- sigere. Kun cirka hver tiende ja- siger begrunder sit valg med, at det kan give flere rettigheder som borger, og blot hver tyvende ja- siger henviser til, at det kan være gavnligt for virksomhederne. Det indikerer, at argumenter fra de danske erhvervsorganisationer om, at tilvalgsordningen giver fordele for virksomhederne, endnu ikke har fyldt så meget i den offentlige debat. Et af nej- partiernes kerneargumenter er, at tilvalgsordningen kan blive en glidebane. Det er noget, der optager deres kernevælgere. 32 pct. af dem, der svarer nej eller ved ikke til tilvalgsordningen, angiver, at den kan føre til en glidebane mod for stor indflydelse for EU. Væsentligt færre siger, at de mere generelt er imod EU eller f.eks. er bekymret over de økonomiske omkostninger. Det er dog stadig ikke- viden, der er den stærkeste årsag til, at lidt over halvdelen af befolkningen ikke har besluttet sig for at sige ja til tilvalgsordningen. Faktisk siger 41 pct. af dem, der svarer nej eller ved ikke til tilvalgsordningen, at de enten ikke ved nok om emnet eller slet ikke ved, hvad de skal mene. Både ja- siden og nej- siden har mulighed for at påvirke denne store gruppe af vælgere, der endnu ikke føler, at de ved nok om emnet, eller slet og ret er i tvivl på grund af manglende viden. Det bidrager yderligere til usikkerheden om udfaldet af folkeafstemningen d. 3. december. Kun hver femte vælger vil have en parallelaftale Nej- partierne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten, samt Folkebe- vægelsen mod EU, har først i september præsenteret deres bud på et alternativ. De er enige om, at der i tilfælde af et nej hurtigt skal holdes en ny folkeafstem- ning. To af partierne DF og LA ønsker en parallelaftale og/eller en begrænset 3 Megafon, 20. September 2015 ( 7

8 tilvalgsordning om Europol og enkelte andre retsakter, mens Enhedslisten og Folkebevægelsen har tilkendegivet, at de ikke ønsker en parallelaftale, men dog støtter, at der kommer en folkeafstemning om emnet. Fællesnævneren for de fire i nej- alliancen er, at de foretrækker at et retligt samarbejde med EU på mellem- statslig basis frem for som det er muligt indenfor tilvalgsordningen- at tilvælge Europol og andre EU- retsakter i det overstatslige EU- samarbejde for retlige og indre anliggender. Det er dog hverken til en parallelaftale eller en begrænset tilvalgsordning, vælgerne hælder til, hvis det skulle blive et nej. Tænketanken EUROPA har nemlig spurgt danskerne, hvad der bør gøres, hvis det skulle blive et nej den 3. december. 36 pct. ved ikke, hvad der skal gøres i tilfælde af et nej, og 25 pct. af danskerne hælder til at fastholde retsforbeholdet, som det er i dag. Kun 21 pct. vil søge en parallelaftale, mens 8 pct. vil stemme om en ny tilvalgsordning, der er begrænset til Europol og ganske få andre retsakter. Noget tyder med andre ord på, at nej- alliancens alternative løsningsforslag stadig ikke har vundet særlig stor indpas blandt vælgerne. På den anden side tyder det også på, at vælgerne ikke har købt ja- sidens argument om, at Danmark risikerer at falde ud af Europol, hvis det bliver et nej ved folkeafstemningen. Ifølge Voxmeter- målingen fra slut september mener 46 pct. af vælgerne, at Danmark kan få en aftale med Europol, mens kun 17 pct. mener, at Danmark risikerer at forlade politisamarbejdet ved et nej. 4 På papiret kunne ja- siden argumentere med, at Danmark via en tilvalgsordning kan bevare status quo dvs. fortsat deltagelse i Europol men næsten halvdelen af vælgerne tror, at de kan bevare en form for status quo uanset, hvad resultatet af folkeaf- stemningen bliver. Mistillid bliver ikke vinderargument for nej-siden Et af de andre centrale argumenter fra nej- partierne har været, at borgerne ikke bør have tillid til Folketingets flertal, for med en tilvalgsordning kan et simpelt flertal fra sag til sag tilvælge EU- retsakter. Men et flertal på 54 pct. af de adspurgte erklærer i Tænketanken EUROPAs undersøgelse, at de i høj eller i nogen grad har tillid til Folketinget i forbindelse med forvaltningen af en tilvalgsordning. 34 pct. af de adspurgte erklærer dog, at de har meget lidt eller slet ikke tillid til Folketinget på dette område, og denne gruppe må formodes at tælle mange 4 Ritzau 28. september 2015 ( 8

9 vælgere, der allerede har besluttet sig for et nej. Det kan tale for, at nej- siden kan få svært ved at vinde nye stemmer ved at slå på argumentet om mistillid til Folketinget. I undersøgelsen er der også blevet spurgt ind, hvilke bevæggrunde der rører sig blandt de vælgere, der har forskellige grader af mistillid til Folketinget på dette felt. Næsten hver anden af disse vælgere siger, at de generelt har mistillid til Folketinget. En mindre andel en tredjedel angiver forventningen om, at Folketinget vil overdrage for meget suverænitet til EU. Flygtningekrise påvirker vælgerne Selv om ja- partierne har lovet, at asyl og indvandring ikke bliver tilvalgt fra dansk side, er vælgerne alligevel tydeligt påvirket af flygtningekrisen. Den kan smitte af på folks stillingtagen, og der har i den forbindelse været spekulationer i dagspressen, om krisen måske kan flytte større vælgergrupper i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december. Det kan den. Også selv om såvel Venstre som Socialdemokraterne har sagt, at dansk udlændingepolitik fortsat skal fastlægges i Danmark. Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokra- ternes leder Mette Frederiksen har længe begge givet klare meldinger om, at vi ikke stemmer om asyl og indvandring den 3. december, og at Danmark i øvrigt ikke skal tage del i en obligatorisk asylfordelingsnøgle i EU. Statsministeren gav under sin åbningstale i Folketinget d. 6. oktober en garanti om, at "vi hæver ikke vores veto" imod at lade asyl og indvandring blive en del af tilvalgsordningen "uden at spørge danskerne ved en ny folkeafstemning". Mette Frederiksen har bakket op om denne garanti, men spørgsmålet er, om de vælgere - der er bekymrede for en fælles EU- asylpolitik - også vil føle sig overbevist om, at garantien er stærk nok? Den nye YouGov meningsmåling, der er lavet før åbningen af Folketinget, dokumenterer, at den aktuelle flygtninge- og migrantsituation i EU kan få mange vælgere til at ændre holdning, når de den 3. december går til stemmeurnerne. Hele 36 pct. af vælgerne erklærer, at krisen kan få dem til at ændre holdning og vil gøre dem mere tilbøjelige til at stemme enten ja eller nej. Det viser, at flygtningekrisen har skabt politisk turbulens om afstemningstemaet. Men det lader endnu ikke til at blive udslagsgivende. Foreløbig ser det ud til, at nej- siden (19 pct.) kan høste lidt flere stemmer end ja- siden (17 pct.) på den konto, men det er stadig inden for den statistiske usikkerhed. 45 pct. af vælgerne erklærer, at de ikke agter at ændre stemme den 3. december som følge af flygtningekrisen. 9

10 Noget tyder på, at ja- siden måske løber den største risiko i dette scenarie. Et flertal på 55 pct. af de adspurgte ønsker nemlig, at Danmark skal være med i en ny fordelingsaftale, så hvert EU- land modtager deres andel af asylansøgere. Kun 30 pct. er imod, og på dette punkt er både Venstre, Socialdemokraterne og Konservative ude af trit med vælgerne, når disse partier afviser dansk deltagelse i en fælles EU- asylfordelingsnøgle. Dansk Folkeparti er det eneste af de tre nej- partier i Folketinget, hvis vælgere er imod fordelingsnøglen, mens et solidt flertal af V-, K- og S- vælgere ønsker at tage del i den. Kun 17 pct. af de socialdemokrati- ske vælgere er imod fordelingsnøglen, mens næsten syv ud af ti socialdemokra- ter er for. Og over halvdelen af V- vælgerne er for, mens en tredjedel af dem er imod. Europol er stadig i fokus I meningsmålingen har de adspurgte fået mulighed for at markere de områder af EU s retlige samarbejde, som de mener, Danmark som udgangspunkt bør være en del af. Det europæiske politisamarbejde, Europol, er den suveræne topscorer. Her giver hele 70 pct. udtryk for, at Danmark bør deltage. Næsthøjeste opbakning får Schengen- samarbejdet med 49 pct. Rent formelt stemmer danskerne ikke om Schengen- grænsesamarbejdet d. 3. december, da Danmark allerede er med i Schengen, men ja- partierne har på forhånd meddelt, at alle Schengen- retsakter fremover vil tilvælges. Derfor er YouGov- undersøgelsen et vigtigt signal til ja- siden, om at der trods debat om genindfør- sel af grænsekontrollen stadig er en betydelig opbakning til Schengen- grænsesamarbejdet blandt vælgerne. Til gengæld er det overraskende, at kun 21 pct. nævner civilret som et område, hvor Danmark bør være med, da det er et område, der kan give borgerne og virksomhederne flere rettigheder. Det kan muligvis hænge sammen med, at mange ikke er klar over, hvad begrebet civilret dækker over, og de kommende danske tilvalg inden for det civilretlige område såsom konkursregler, småkrav- sprocedure, betalingskrav, tvangsfuldbyrdelse, lovvalg og arveret har ikke været særlig meget fremme i den offentlige debat. Når vælgerne andetsteds i undersøgelsen specifikt spørges, om de ønsker at deltage i det civilretlige samarbejde om behandling af konkurssager mellem virksomheder i to forskellige medlemslande, siger 43 pct. dog ja, mens kun 23 pct. siger nej. Det samme mønster gør sig gældende på et konkret spørgsmål om, 10

11 hvorvidt Danmark skal tilvælge EU- reglerne om, hvilke myndigheder der skal håndtere skilsmissesager. Her svarer 38 pct. ja og 31 pct. nej. Bemærkelsesværdigt er det, at en tredjedel af vælgerne svarer ved ikke til begge spørgsmål. Det understreger, at der mangler folkelig oplysning om konsekven- serne af mange af de 22 tilvalg, som ja- partierne har anbefalet. Folk har en klar holdning til Europol, Schengen- grænsesamarbejde, samt asyl og indvandringspo- litik, men de civilretlige tilvalg interesserer enten ikke vælgerne, eller også mangler folk viden om konsekvenserne af dem. At Europol er i danskernes fokus kan blive ja- sidens redning ved folkeafstemnin- gen den 3. december. Men det vil i givet fald kræve, at de kan vinde argumentet om, at et nej ved folkeafstemningen kan føre til, at Danmark må forlade Europol, og på dette punkt har de endnu ikke overbevist vælgerne. Nej- siden forsøger derimod på sin måde at afdramatisere risikoen for et farvel til Europol, og i den fælles nej- aftale anfører de, at folkeafstemningen slet ikke handler om Europol men om andre politikområder, som ja- siden forsøger at snige ind under dække af politisamarbejdet. Folkeafstemningen den 3. december handler i høj grad om Europol. Alt andet end et ja til tilvalgsordningen vil rent sagligt sætte spørgsmålstegn ved dansk politis status i Europol. Sagen er den, at folkeafstemningen både handler om Europol og om Danmarks stilling i Europa inden for en lang række andre centrale politikom- råder. Gode kort på hånden og en joker Den nye YouGov- måling for Tænketanken EUROPA viser, at hverken ja- eller nej- siden endnu har haft held med få deres argumenter ud til den bredere befolk- ning. Nej- sidens mistillidsvotum til Folketinget og vage ønsker om en ny folkeafstemning om en parallelaftale eller ny tilvalgsordning har ikke haft genklang i befolkningen og det har ja- sidens forsikring om, at tilvalgsordningen ikke er en glidebane mod mere EU, heller ikke. Nej- sidens bedste kort på hånden forud for dysten den 3. december er præcis det samme som ved alle forudgående danske EU- folkeafstemninger. Det er nemlig suverænitetskortet, der handler om modviljen blandt en del danskere om, at EU skal have mere indflydelse. For næsten 27 pct. af vælgerne er det vigtigt om et tilvalg medfører suverænitetsafgivelse. Hvis dette kort spilles rigtigt, og omstændighederne er gunstige, er det noget, der kan påvirke mange vælgere. 11

12 I udgangspunktet har ja- siden denne gang dog et ekstra kort på hånden end ved de tidligere EU- afstemninger. International forskning viser, at vælgere typisk favoriserer status quo ved en folkeafstemning. For første gang i dansk EU- afstemningshistorie er det ja- siden, der den 3. december sidder med status quo- kortet på hånden. Hvor tidligere afstemninger har handlet om at introducere en ny traktat eller euroen, giver et ja til tilvalgsordningen mulighed for at bevare Danmarks status i EU s politi- og strafferetlige samarbejde, som den er. Op til i dag har Danmark nemlig kunnet deltage i Europol og meget af EU s øvrige politi- og strafferetlige samarbejde, fordi disse retsakter endnu ikke er opdateret efter Lissabon- traktatens nye regler. Kun med tilvalgsordningen kan Danmark være helt sikker på fortsætte samarbejdet om bl.a. Europol, Eurojust og soningsover- førsel af domfældte udlændige som i dag, mens et nej på sigt rummer en reel risiko for udtrædelse af samarbejdet. Men hvis ikke vælgerne overbevises om disse konsekvenser, mister ja- siden muligheden for at spille status quo- kortet. Som førnævnt tror 46 pct. af vælgerne stadig, at Danmark også efter et nej kan fortsætte i Europol, og derfor tyder noget på, at nej- siden på dette punkt stadig står stærkest. Ja- siden har denne gang også et andet kort, man kan spille, og det er særstatus- kortet. Det handler om, at Danmark med tilvalgsordningen har fået en helt særlig mulighed i EU, der tilgodeser følsomme danske interesser. En tilvalgsordning på det EU- retlige område er en usædvanlig konstruktion et tag- selv- bord som alle EU s 28 medlemslande ud fra en isoleret national interesse i princippet må tænkes at ville ønske for sig selv, men som er forment alle andre end Danmark, Storbritannien og Irland. Yderst vanskelige forhandlinger i forbindelse med Lissabon- traktaten sikrede Danmark denne ordning, da de øvrige medlemslande gerne ville give Danmark mulighed for at kunne fortsætte i bl.a. det politi- og strafferetlige samarbejde. Kombinationen af status quo- og særstatuskortet er stærk, men YouGov- målingen viser, at hverken ja- eller nej- siden endnu for alvor har fået tag i de stemmeafgivende danskere på række af de afgørende punkter. Banen forud for folkeafstemningen er stadig åben, og flygtningekrisen er en joker, der kan flytte rigtig mange vælgere før den 3. december. Denne analyse er støttet af Europa-Nævnet 12

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER

DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER NOTAT DANSKERE FORETRÆKKER FÆLLES EU-LØSNINGER OM ASYL OG GRÆNSER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Flygtninge- og migrantkrisen i Europa har fået debatten om grænsekon-

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Aftale om Danmark i Europol

Aftale om Danmark i Europol Aftale om Danmark i Europol Vi er enige om, at Danmarks interesser og værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde. Det er gennem medlemskabet af EU, at Danmark får den indflydelse, som

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12?

Afstemning om retsforbeholdet. Hvad stemmer vi om den 3/12? Afstemning om retsforbeholdet Hvad stemmer vi om den 3/12? Det Konservative Folkeparti Oktober 2015 Baggrunden for afstemningen Danmark har, siden vi i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten, haft fire

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU NOTAT BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre- venstre akse

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET

PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET NOTAT PARTIERNES (SKJULTE) TILVALG I EUROPAPARLAMENTET Kontakt: S en iora na lyt ike r, ph.d., M aj a K lu ger Ra sm us s en +45 30 59 55 87 m kr@ th inke uro pa.dk S en iorforske r, p h.d., Julie Hassing

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI

NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI NOTAT NORSK MODEL VIL VÆRE EN HÆMSKO FOR DANSK POLITI Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Euroskeptiske politikere fremhæver ofte Norge som et forbillede

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen

Analyse. Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet. 11. november 2015. Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Analyse 11. november 2015 Partiernes (skjulte) tilvalg i Europa-Parlamentet Af Maja Kluger Rasmussen og Julie Hassing Nielsen Danmarks nuværende retsforbehold betyder, at Danmark ikke kan sidde med ved

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED

DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED DANSK EUROPAPOLITIK VEDTAGES OFTE I ENIGHED Kontakt: Jurist, Nadja Schou Lauridsen +45 21 54 87 97 nsl@thinkeuropa.dk RESUME Den danske europapolitiske linje fastlægges af et solidt og bredt flertal af

Læs mere

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE

13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE NOTAT 13 NEDSLAG I NEJ-SIDENS EGEN SKRÆMMEKAMPAGNE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015

Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Q&A OM FOLKEAFSTEMNINGEN DEN 3. DECEMBER 2015 Oversigt over spørgsmålene: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed?

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? af Kenneth Madsen - søndag, oktober 28, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/meningsmalinger-hvad-kan-vi-sige-med-sikkerhed/ Jeg vil i dette indlæg præsentere

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE

FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE NOTAT FØR FOLKEAFSTEMNING: EUROPOL STYRKER KAMP MOD MENNESKESMUGLERE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME I takt med at antallet af flygtninge og migranter,

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Retsforbeholdet før og nu

Retsforbeholdet før og nu Retsforbeholdet før og nu Af Poul Skytte Christoffersen Ambassadør Poul Skytte Christoffersen har en lang karriere i det danske diplomati. Han forberedte bl.a. forhandlingerne om EU's udvidelse med 10

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde

Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Notat vedrørende Dansk tiltrædelse af EU s politisamarbejde Nedenstående notat er udarbejdet

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Spørgsmål om Grønland/Færøerne

Spørgsmål om Grønland/Færøerne Spørgsmål om Grønland/Færøerne Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Færøudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 7. oktober

Læs mere

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning?

Q: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Q&A: Oversigt: Hvad er fordelene ved, at Danmark løbende kan foretage tilvalg af EU s regler på retsområdet med tilvalgsordning? Kan vi ikke bare få en parallelaftale om Europol, hvis vi stemmer nej? Hvorfor

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN

Er Du i Tvivl. TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN Er Du i Tvivl? TÆNKETANKEN EUROPAS AVIS OM FoLKEAFSTEMNINGEN LÆS OM: EUROPOL FLYGTNINGE FAMILIER FORBRUGERE ARBEJDSMARKED & VIRKSOMHEDER SAMT LARS LØKKE RASMUSSEN & KRISTIAN THULESEN DAHL OM JA / NEJ ANNONCETILLÆG

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Det har virkelig været venstrehåndsarbejde fra både japartiernes og organisationernes side.

Det har virkelig været venstrehåndsarbejde fra både japartiernes og organisationernes side. FORBEHOLD Organisationer tøver: Få vil slås for et ja ved EU-afstemning Af Allan Christensen @journallan Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 11. november 2015, 05:00 Del: Organisationerne er tilsyneladende

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ

BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ BEVAR RETSFORBEHOLDET STEM NEJ LÆS, HVORFOR RETSFORBUNDET ANBEFALER ET NEJ Regeringen mener... ikke, at der er behov for at fortsætte dialogen med Kommissionen om... en eventuel parallelaftale Daværende

Læs mere

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK

PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK NOTAT PARALLELAFTALE OM EUROPOL ER EN DÅRLIG LØSNING FOR DANMARK Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at EU s politisamarbejde,

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Partiledernes troværdighed

Partiledernes troværdighed Radius Kommunikation Partiledernes troværdighed Faktaark Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU

Ambitiøs plan for fremtidens retspolitik i EU Executive summary EU-Kommissionen er kommet med et udspil til det politiske program for EU s retspolitik de næste fem år. Det såkaldte Stokholm-program er ambitiøst og sigter grundlæggende mod at normalisere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen

ONLINE-APPENDIKS Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse Repræsentativitet og frafald i panelundersøgelsen ONLINE-APPENDIKS for Politiske partier som opinionsledere: Resultater fra en panelundersøgelse af Rune Slothuus, Michael Bang Petersen og Jakob Rathlev Politica 44. årg., nr. 4, 2012 14. maj 2012 I dette

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti, og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, mener jeg, at EU skal

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere