Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende"

Transkript

1 Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region Nordjylland formidle viden om palliation og palliativ omsorg og give deltagerne konkrete redskaber til deres arbejde med døende mennesker og deres pårørende skabe grobund for udvikling af ny viden om palliation Målgruppe: Professionelle der minimum har en mellemlang videregående uddannelse og i deres arbejde beskæftiger sig med alvorlig syge og døende mennesker. Det kan være sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, psykologer, præster og andre. Der udstedes kursusbevis Kurset afholdes: KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Kastetvej 3, 3. etage 9000 Aalborg Spørgsmål vedr. kurset rettes til: Sygeplejerske Gitte Fischer Sygeplejerske Lisbeth Halager Tid: Modul 1: 26. januar 28. januar 2015 Modul 2: 26. februar 27. februar 2015

2 Pris 2.700,- kr. inkl. forplejning. Deltagerantal: min. 18 max. 28 personer. Program og tilmelding vil kunne findes på KamillianerGaardens hjemmeside: Tilmelding senest den 17/ Besked om optagelse bliver sendt direkte til ansøgeren pr. mail. Betaling senest den 9/ Med oplysning om: Stilling Navn Afdeling Arbejdsplads adr. EANNR Kontaktperson(modtager af faktura) Ansatte ved Sygehus eller anden offentlig institution SKAL påføre EANNR. (Elektronisk nr. som afd. modtager regninger på, spørg ledelsen)

3 Kursusprogram. Palliativ indsats i Region Nordjylland Morgenkaffe + brød Mandag den 26. januar Velkomst og gensidig præsentation Præsentation af Center for Lindrende Behandling og det tværfaglige samarbejde. Information om det palliative felt i Danmark og i Nordjylland v/sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager Pause Behandling af symptomer fra fordøjelseskanalen, dyspnø og angst. v/overlæge Helle Bjørn Larsen og sygeplejerske Lotte Thisted Palliation er meget andet end smerter. Vi vil kort redegøre for nogle af de andre store symptomgrupper og lægge op til diskussion om pleje og behandlingen ud fra deltagernes ønsker. Desuden vil vi berøre emnet aktiv dødshjælp Frokost Diskussion/spørgsmål til formiddagens emne. v/overlæge Helle Bjørn Larsen og sygeplejerske Lotte Thisted Pause Palliativ fysioterapi v/ fysioterapeut Ulla Kjærgaard Vi skal se på hvordan fysioterapi kan være en del af behandlingen, også når patienter er alvorlig syge, og målene går i retning af livskvalitet og værdighed i stedet for gangdistance og muskelstyrke

4 Tirsdag den 27. januar Morgenkaffe + brød Tosporsmodellen den nye sorgforståelse. psykolog Britta Munkholm Tosporsmodellen betegner de to spor, som den sørgende på skift befinder sig i efter tabet af en nærtstående. Det ene spor er det tabsrelaterede spor, mens det andet er et reetablerende spor. Andre anvender udtrykkene sorgens rum og livets rum. Sørgende pendulerer mellem de to spor eller rum. Det stiller andre krav til de professionelle at agere i det felt, end det gjorde da forestillingen var, at sørgende gennemlevede et ensartet forløb, hvor de bevægede sig fra en fase til en anden Pause Palliativ neuropædagogisk tilgang til patienter med kognitive forstyrrelser. v/sygeplejerske Mette Albæk Christensen En stor del af patienterne i palliativ regi får kognitive forstyrrelser. Hvordan identificerer vi disse og tilrettelægger pleje og omsorg, der tager hensyn dertil? Hvordan udnytter vi, de potentialer patienten har i behold, så patienten stadig oplever autonomi og selvbestemmelse? Pause Samtalens udfordringer, muligheder og begrænsninger. v/ præst Ole Raakjær Som professionelle oplever vi nogle samtaler med patienter og pårørende som sværere end andre. Men hvad er det svære egentlig? Hvorfor er det svært, og for hvem er det svært? Hvad kan og skal vi, og hvad kan og skal vi ikke? Hvordan trøster vi den utrøstelige? Hvordan skaber vi håb i håbløsheden? Oplæg til workshop v/sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager Frokost To parallelle workshops. Kursisterne deltager på skift tirsdag eftermiddag og onsdag formiddag Beskrivelse af workshop om kommunikation v/præst Ole Raakjær, sygeplejerske Lisbeth Halager og socialrådgiver Jannie Emborg Kristoffersen

5 Workshoppen tager udgangspunkt i, at kommunikation i den palliative indsats er svær i betydningen byrdefuld og tung, fordi man i kontakten møder patienten eller den pårørendes afmagt, og derved konfronteres med ens egen. Med udgangspunkt i dagens undervisning øves kommunikation i trygge rammer, hvor deltagerne afprøver forskellige situationer. Målet er, at deltagerne bliver bevidst om sin rolle i kommunikation med patient og pårørende. At deltagerne får "værktøjer" i udførelsen af "den svære samtale" og endeligt får disse værktøjer afprøvet. Hvordan bliver den palliative tankegang tydelig Beskrivelse af workshop om kognitive forstyrrelser og lejring v/fysioterapeut Ulla Kjærgaard og sygeplejerske Mette Albæk Christensen Denne workshop handler om det ikke verbale sprog. Det bliver hovedsagelig praktisk vejledning og afprøvning ved og i sengene. Det centrale bliver basalstimulation, sansestimulation, forflytning, berøring - altså det sprog vi har med patienterne ved siden af det verbale sprog. Vi vil arbejde med måden, vi gør det på, mere end hvad vi gør, når vi hjælper/støtter/samarbejder med den alvorlige syge pt. og se på, hvad det betyder i praksis "at tage udgangspunkt i patienternes egne ressourcer. Der vil ikke blive indøvet 7 forskellige forflytningsmetoder, håndgreb eller lejringer, men forhåbentlig skubbet til holdninger og gamle vaner" Morgenkaffe + brød Onsdag den 28. januar To parallelle workshops. Kursisterne deltager på skift tirsdag eftermiddag og onsdag formiddag Beskrivelse af workshop om kommunikation v/præst Ole Raakjær, sygeplejerske Lisbeth Halager og socialrådgiver Jannie Emborg Kristoffersen Workshoppen tager udgangspunkt i, at kommunikation i den palliative indsats er svær i betydningen byrdefuld og tung, fordi man i kontakten møder patienten eller den pårørendes afmagt, og derved konfronteres med ens egen. Med udgangspunkt i gårsdagens undervisning øves kommunikation i trygge rammer, hvor deltagerne afprøver forskellige situationer. Målet er, at deltagerne bliver bevidst om sin rolle i kommunikation med patient og pårørende. At deltagerne får "værktøjer" i udførelsen af "den svære samtale" og endeligt får disse værktøjer afprøvet.

6 Hvordan bliver den palliative tankegang tydelig Beskrivelse af workshop om kognitive forstyrrelser og lejring v/fysioterapeut Ulla Kjærgaard og sygeplejerske Mette Albæk Christensen Denne workshop handler om det ikke verbale sprog. Det bliver hovedsagelig praktisk vejledning og afprøvning ved og i sengene. Det centrale bliver basalstimulation, sansestimulation, forflytning, berøring - altså det sprog vi har med patienterne ved siden af det verbale sprog. Vi vil arbejde med måden, vi gør det på, mere end hvad vi gør, når vi hjælper/støtter/samarbejder med den alvorlige syge pt. og se på, hvad det betyder i praksis "at tage udgangspunkt i patienternes egne ressourcer. Der vil ikke blive indøvet 7 forskellige forflytningsmetoder, håndgreb eller lejringer, men forhåbentlig skubbet til holdninger og gamle vaner" Det frivillige arbejde Frokost Børn og unge som pårørende v/sygeplejerske, Ph.d. Dorte Buchwald. Når børn mister/eller skal miste. Hvordan er børns sorg, hvordan kan vi være opmærksomme på deres behov? Hvad kan den enkelte professionelle gøre for at imødekomme disse behov? Pause Træthed / Fatique - et aktuelt, men ofte overset problem. v/sygeplejerske Dorte Pallesen Hvordan defineres træthed / fatique? Hvordan kommer det til udtryk, og hvordan hjælpes patienten til mestring? Mulighed for rundvisning på hospice

7 Torsdag den 26. februar Morgenkaffe Smertebehandling. v/ overlæge Tine Bech og sygeplejerske Birthe Stoffersen Formålet er at give et tværfagligt - teoretisk og praktisk indblik i emnet. Vi vil komme ind på bl.a. smerteanamnese og farmakologisk behandling. Vi vil gennemgå principper for anvendelse af de meste brugte smertestillende midler og herunder komme med eksempler fra praksis Frokost Smertebehandling fortsat. Drøftelse af dagens emne De sidste døgn - herunder terminalt delirium, terminal sedering. v/ overlæge Tine Bech og sygeplejerske Gitte Fischer Hvad sker der fysiologisk, psykologisk og eksistentielt de sidste døgn af et menneskes liv? Hvorledes imødekommer vi de behov, der opstår? Pause Musikterapi, berøring med toner. v/musikterapeut Signe Marie Lindstrøm Musikterapi for patienter og pårørende ved livets afslutning handler om at dele og være sammen med de følelser, tanker og stemninger, der fylder. Musikkens æstetiske og sanselige rum muliggør kommunikation, lindring/velvære og afbalancering som supplement til det verbale sprog Morgenkaffe Fredag den 27. februar Dysphagia synkebesvær og omsorg gennem mad og drikke - til den alvorligt syge og døende patient v/økonoma Mary Larsen og sygeplejerske Lisbeth Halager Mange alvorligt syge får ud over manglende madlyst besvær med af spise og drikke. Hvordan skal madens konsistens være, hvordan hjælper vi den syge med måltidet, og hvordan skal maden være? - kort gennemgang af retningslinier for sammensætningen af kost til småtspisende - muligheder for at skabe tilbud til patienten, så måltidet bliver en social og sanselig oplevelse Brochurer med relevans for småtspisende vil være fremlagt

8 Pause Hvordan passer vi på os selv? v/sygeplejerske Lisbeth Halager I vores arbejde med alvorligt syge og døende samt deres pårørende er behandling, pleje, støtte og ubetinget omsorg nogle af nøgleordene. Arbejdet er givende, men naturligvis også krævende, og derfor må vi passe på os selv og hinanden. Hvordan gør vi det? Pause Sociale tiltag i det palliative felt. v/socialrådgiver Jannie Emborg Kristoffersen Palliative patienter har ofte brug for svar på spørgsmål om økonomi, pensions- og forsikringsordninger, arv og testamente, plejeorlov, forældremyndighed mv. Dette vil blive belyst via eksempler fra praksis Frokost Pårørende til uhelbredeligt syge er en vigtig målgruppe i den palliative indsats v/sygeplejerske, Ph.d. Karen Marie Dalgaard - Hvordan støtter vi de pårørende på deres egne betingelser? - Hvad skal vi som personale være opmærksomme på? - Hvilke udfordringer er der i samarbejdet? Pause Palliation i historisk perspektiv v/sygeplejerske, Ph.d. Karen Marie Dalgaard Hvordan har udviklingen været i det palliative felt? Hvilke udfordringer kan vi formode, at fremtiden bringer? Afslutning og evaluering v/sygeplejerske Gitte Fischer og sygeplejerske Lisbeth Halager

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Børn og unge i hjerneskaderamte

Børn og unge i hjerneskaderamte Børn og unge i hjerneskaderamte familier Børn og unge i hjerneskaderamte familier - at arbejde med børn og unge som pårørende Et inspirationskatalog Psykolog Tonny Andersen, Vejlefjord Neurorehabilitering

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere