på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S."

Transkript

1 17. april 2007 Den 13. april 2007 kl afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet") på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. I overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat Søren Meisling til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen, at generalforsamlingen ville blive optaget på bånd, og at formanden ville forelægge de tre første punkter på dagsordenen under ét, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af årsrapporten samt beslutning om godkendelse af denne og meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder udbetaling af ordinært udbytte på 2,00 DKK pr. aktie for regnskabsåret 1. september til 31. december Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter 7. Bemyndigelser til bestyrelsen 8. Bemyndigelse til dirigenten 9. Eventuelt

2 17. april 2007 Ad 1-3. Bestyrelsens beretning, årsrapport og resultatdisponering Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, aflagde følgende beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår: Fire afgørende måneder Som nævnt omhandler denne generalforsamling alene de sidste fire måneder af kalenderåret På trods af den korte periode blev disse fire måneder meget begivenhedsrige for ALK- Abelló. I september 2006 godkendte lægemiddelmyndighederne i 27 europæiske lande ALK-Abellós tabletbaserede vaccine mod græspollenallergi, GRAZAX. Og i november 2006 blev GRAZAX lanceret på det første marked, nemlig Tyskland. Ligeledes i november indgik selskabet en aftale med det italiensk baserede selskab Menarini om fælles markedsføring, distribution og licensering af tabletbaserede allergivacciner, herunder GRAZAX, i de dele af Europa, hvor ALK-Abelló ikke har den nødvendige salgs- eller distributionsstyrke. Og kort efter nytår indgik selskabet en aftale med den amerikanske medicinalvirksomhed Schering-Plough om kommercialisering af tabletvaccinerne på det nordamerikanske kontinent. Men nu først til regnskabet for regnskabsåret 1. september til 31. december Omsætning 4 måneder 2006 (I) ALK-Abelló opnåede i regnskabsåret 2006 en omsætning på 563 mio. kr. svarende til en vækst på 6 %, hvilket er i overensstemmelse med det forventede. Omsætningen for hele kalenderåret 2006 blev dermed mio. kr. Alle vore nøglemarkeder oplevede positiv organisk vækst, og vi så en tilfredsstillende salgsvækst i de fleste geografiske regioner. Ligesom i det forrige regnskabsår kommer godt tre fjerdedele af omsætningen fra salget af allergivacciner resten fra salget af øvrige allergirelaterede produkter, herunder selskabets adrenalinprodukt og produkterne til allergidiagnostik. De injektionsbaserede allergivacciner her benævnt SCIT, som er en forkortelse for subkutan immunterapi bidrager med 53 % af omsætningen. Og de dråbebaserede SLIT-produkter, som er en forkortelse for sublingual immunterapi, bidrager med 28 %. I perioden november - december 2006 har vi for første gang også salg af den tabletbaserede allergivaccine GRAZAX. Tabletten har været på markedet i Tyskland siden medio november 2 / 11

3 17. april , og der blev frem til regnskabsårets udløb solgt for ca. 3 mio. kr. Salget blev præcist som forventet, og vi har fået en god modtagelse af produktet blandt de tyske læger. Lanceringen af GRAZAX fortsætter gennem 2007 og forløber indtil videre helt efter planen. Væksten i salget af de injektionsbaserede SCIT-produkter steg med 3 % og er bl.a. negativt påvirket af en mild pollensæson i 2005 i Mellemeuropa samt af stigende konkurrence på det tyske marked inden for injektionsbaseret allergivacciner. Med en 12 % vækst i omsætningen fortsætter de dråbebaserede produkter den seneste tids tendens og vokser dermed hurtigere end de injektionsbaserede produkter. Omsætningen fra de øvrige produkter steg med i alt 3 %. Korrigeres der for udgående produkter, er den organiske vækst dog 9 %. Det skyldes hovedsageligt en fortsat positiv udvikling i salget af adrenalinproduktet EpiPen i Storbritannien. Omsætning 4 måneder 2006 (II) Den positive udvikling i salget af EpiPen er også tydelig, når man betragter den geografiske fordeling af omsætningen, hvor omsætningen i den nordeuropæiske region er vokset med 9 %. I Mellemeuropa blev omsætningen som før nævnt påvirket af en mild pollensæson i 2005 samt øget konkurrence, hvorfor den samlede vækst blev 4 %. I den sydeuropæiske region er omsætningen vokset med 11 %, primært som følge af fremgang i salget af dråbebaserede SLIT-produkter. På øvrige markeder faldt omsætningen med 4 %, som følge af at visse produkter er udgået af vores produktsortiment. Der er her tale om produkter, som ikke har strategisk betydning for selskabet, og denne udvikling var som ventet. Udvikling i indtjening 4 måneder 2006 Dækningsbidraget udgør 69 % og er dermed uændret i forhold til samme periode sidste år. Den samlede primære indtjening før renter og skat, benævnt EBIT, udgjorde -28 mio. kr., sammenlignet med 82 mio. kr. sidste år. Resultatet er ekstraordinært påvirket med 40 mio. kr. til nedlukningen af In Vitro Diagnostik forretningsområdet. Nedlukningsomkostningerne er i overensstemmelse med det forventede niveau, som blev annonceret i december Forsknings- og udviklingsomkostningerne blev 120 mio. kr. mod 82 mio. kr. i de sidste 4 måneder af 2005 og er særligt påvirket af opstarten af et større studie med tabletten mod husstøvmideallergi. 3 / 11

4 17. april 2007 Lanceringen af GRAZAX i Tyskland samt forberedelser til markedsføringen af GRAZAX i resten af Europa medførte stigende salgs- og markedsføringsomkostninger. Kapacitetsomkostningerne blev 269 mio. kr. mod 204 mio. kr. i samme periode i Hovedbegivenheder Som nævnt indledningsvist blev de sidste fire måneder af kalenderåret 2006 meget betydningsfulde for ALK-Abelló. I september 2006 afsluttede ALK-Abelló den gensidige anerkendelsesprocedure for GRAZAX med en europæisk godkendelse i 27 lande inklusive referencelandet Sverige. Og medio november 2006 blev tabletten lanceret i Tyskland. I dag er GRAZAX yderligere lanceret i 6 lande og er tilgængelig i Danmark, Norge, Storbritannien, Irland, Østrig og Sverige. Den 28. november meddelte selskabet, at der var indgået samarbejdsaftale med den italienske Menarini Gruppe om et europæisk samarbejde vedrørende markedsføring og salg af de tabletbaserede produkter, herunder GRAZAX. Aftalen omfatter markedsføring, distribution og licensering af tabletterne i 25 europæiske lande, hvor ALK-Abellós tilstedeværelse er begrænset, herunder England, Østeuropa og Rusland. Endvidere meddelte selskabet den 11. december, at forretningsområdet In vitro diagnostik afvikles. Aftageren af In vitro diagnostik-produkterne, Bayer Diagnostiscs, blev overtaget af Siemens Medical Solutions, som ejer et konkurrerende analysefirma. Området er nu under afvikling, og det er lykkedes at finde anden, relevant beskæftigelse i ALK-Abelló for en række af de berørte medarbejdere. De resterende medarbejdere tilbydes hjælp til at finde anden beskæftigelse. Kort efter nytår indgik selskabet endnu en partnerskabsaftale om de tabletbaserede allergivacciner, denne gang for det nordamerikanske kontinent. Valget faldt på den amerikanske medicinalvirksomhed Schering-Plough, der har en betydelig erfaring med allergi og luftvejssygdomme samt en stærk markedsposition inden for området. Med fokus på nye produkter og en stærk salgsstyrke på det nordamerikanske marked står Schering-Plough efter ALK-Abellós opfattelse godt rustet til at introducere de tabletbaserede produkter i Nordamerika. Aftalen med Schering-Plough omfatter udvikling og markedsføring af ALK-Abellós tabletbaserede allergivacciner i USA, Canada og Mexico. Aftalen giver Schering-Plough eksklusive licensrettigheder til udvikling, markedsføring og distribution af tabletterne mod græspollenallergi, husstøvmideallergi og ragweedallergi. I henhold til aftalen betaler Schering-Plough op til 1,6 milliarder kr. i upfront- og milepælsbetalinger over de kommende år ved en succesrig udvikling og salg af tabletterne. Oven i dette beløb kommer licensbetalinger af salget af tabletterne på det nordamerikanske marked, de såkaldte 4 / 11

5 17. april 2007 royalties. Alle omkostninger til kliniske udvikling, registrering og markedsføring af tabletterne til det nordamerikanske marked afholdes af Schering-Plough. Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (I) Sideløbende med de fremskridt, der er gjort inden for godkendelse og lancering af GRAZAX, har ALK-Abellós forsknings- og udviklingsafdelinger fortsat arbejdet med den videre kliniske udvikling af GRAZAX og de øvrige tabletvacciner i selskabets pipeline. Den 11. december meddelte selskabet, at man havde modtaget de amerikanske sundhedsmyndigheders tilladelse til at iværksætte et fase III studie i USA med selskabets tabletbaserede allergivaccine, GRAZAX det såkaldte GT-14 studie. Studiet er iværksat med henblik på at få produktet registreret på det nordamerikanske marked og gennemføres i samarbejde med Schering- Plough, som afholder alle omkostninger til studiet. I slutningen af december 2006 kunne ALK-Abelló offentliggøre hovedresultaterne fra anden behandlingssæson i det såkaldte GT-08 studie med GRAZAX. Studiet viser øget effekt i anden behandlingssæson sammenlignet med første behandlingssæson, hvilket understøtter forventningen om en gavnlig langtidseffekt af GRAZAX. Desuden foreligger der nu solide sundhedsøkonomiske data, der viser, at GRAZAX sparer penge for samfundet, bl.a. fordi tabletten mindsker behovet for lægebesøg og mindsker antallet af sygedage. Derfor er vi af den klare overbevisning, at GRAZAX, i lighed med f.eks. Tyskland og Sverige, også i Danmark bør tildeles status som fuldt tilskudsberettiget behandling til gavn for de danske græspollenallergikere. Patienterne i GT-08 studiet fortsætter behandlingen gennem græspollensæsonen 2007, hvorefter patienterne følges gennem yderligere to år uden behandling med henblik på at dokumentere en vedvarende effekt af GRAZAX. Endelig har ALK-Abelló i regnskabsperioden iværksat et fase III studie, der skal undersøge effekten af GRAZAX ved behandling af børn, som er et meget vigtigt område. Behandlingen af patienter i dette studie fortsætter gennem græspollensæsonen Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (II) Hvad angår den tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi har ALK-Abelló i regnskabsåret iværksat et større fase II/III studie af dosis og effekt, det såkaldte MT-02 studie. Rekrutteringen af patienter til studiet blev afsluttet i december 2006, og behandlingen fortsætter gennem kalenderåret 2007 og ind i / 11

6 17. april 2007 Desuden har ALK-Abelló igangsat et klinisk studie i USA med en tabletbaseret vaccine mod ragweedallergi. Studiet har til formål at vurdere dosering og sikkerhed og forventes afsluttet i 2. kvartal Den videre udvikling af ragweedtabletten er overdraget til Schering-Plough som en del af samarbejdsaftalen. Kapitalforhold Virksomhedens kapitalgrundlag må fortsat siges at være rimeligt stærkt. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at overskudslikviditet skal føres tilbage til aktionærerne. Set i lyset af: at der er investeret op mod 1 milliard kr. i udviklingen af GRAZAX at vi står over for den store opgave at lancere produktet i mange lande alene eller sammen med samarbejdspartner at vi står over for store investeringer i produktionsanlæg i USA, England og Danmark at udviklingen af andre tabletbaserede allergivacciner er startet, og at akkvisitioner fortsat er på ledelsens dagsorden er det bestyrelsens hensigt indtil videre at fastholde det rimeligt stærke kapitalgrundlag, som ALK-Abelló har. Bestyrelsen har ønsket fortsat at have mulighed for at udbetale interimsudbytte, hvorfor det indstilles til generalforsamlingens godkendelse under dagsordenens pkt. 7, at der kan udbetales interimsudbytte. ALK-Abelló forventninger til omsætning i 2007 For kalenderåret 2007 forventes en nettoomsætning, inklusive salg af GRAZAX, på mellem mio. kr. med en organisk vækst på mellem %. Forventningen til omsætningen forudsætter, at GRAZAX -tabletten lanceres på alle vore egne markeder i Europa inden udgangen af Vi forventer samtidig, at væksten i de øvrige produkter bliver moderat. ALK-Abelló forventninger til indtjening i 2007 Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes at blive i niveauet mio. kr., hvilket er uændret i forhold til kalenderåret / 11

7 17. april 2007 Tages der højde for betydelige salgs- og markedsføringsomkostninger til lanceringen af GRA- ZAX i Europa, forventes det primære driftsresultat (EBIT) at blive mio. kr. Inkluderet heri er en indtægt fra vores amerikanske partner Schering-Plough på ca. 200 mio. kr. Resultat før skat (EBT) forventes at udgøre mio. kr. Aktiekursudvikling I løbet af regnskabsåret 1. september til 31. december 2006 steg kursen på ALK-Abelló-aktien med 84 % til kurs Efter regnskabsårets afslutning er aktien faldet tilbage til en kurs i niveauet Et fald svarende til % i forhold til begyndelsen af januar. Samlet set er der dog tale om en betydelig værdistigning i aktien som følge af de mange positive nyheder i løbet af året. Omsætningen af aktier har ligeledes været støt stigende. I regnskabsåret blev der således omsat aktier for gennemsnitligt 63 mio. kr. pr. handelsdag. Det skal sammenlignes med et gennemsnit på 27 mio. kr. pr. handelsdag for regnskabsåret 2005/06. OMXC20 stillingen Den stigende omsætning i handlen med ALK-Abelló aktien bringer ligeledes selskabet tæt på en optagelse i det såkaldte OMXC20 indeks over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs. For tiden ligger ALK-Abelló på en 22. plads dvs. kun 2 pladser fra at blive inkluderet i indekset. Den næste udvælgelse til OMXC20 indekset sker ved udgangen af maj. Overskudsopgørelse og -disponering Som tidligere meddelt udgjorde underskuddet før skat 18 mio. kr. og 20 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der for 4 måneders perioden deklareres et ordinært udbytte på 2 kr. pr. aktie, hvilket svarer til i alt 20 mio. kr. Udbyttet vil blive udbetalt den 19. april. Og som konsekvens heraf foreslås 40 mio. kr. overført fra reserverne. Med disse bemærkninger anmoder bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender den forelagte årsrapport og den foreslåede fordeling af nettoresultatet for overgangsregnskabet for perioden 1. september til 31. december 2006, og at der gives decharge til bestyrelsen og direktionen for den aflagte årsrapport. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og direktionen for et godt samarbejde samt ikke mindst vore medarbejdere i ALK-Abelló for den store indsats, de har ydet i løbet af denne regnskabsperiode. Tak. 7 / 11

8 17. april 2007 Der var herefter følgende indlæg fra salen: Kjeld Turman udtrykte utilfredshed med, 1) at Selskabets hjemmeside er på engelsk til trods for, at hovedparten af selskabets aktionærer er dansksprogede, 2) at Selskabet ikke afholder aktionærernes parkeringsudgifter i forbindelse med fremmøde på generalforsamlingen, og 3) at honoraret til hvert enkelt bestyrelsesmedlem ikke er udspecificeret i årsrapporten. Formanden svarede hertil, 1) at hjemmesiden fortsat vil være på engelsk fremover, da hovedparten af Selskabets kunder er udlændinge, men at han dog vil undersøge, om Selskabets hjemmeside i øvrigt kan gøres bedre, 2) at parkeringsudgiften ikke vil blive afholdt af Selskabet, og 3) at Selskabet ikke har planer om at udspecificere hvert enkelt bestyrelsesmedlems honorar i årsrapporten. Generalforsamlingen tog dernæst beretningen til efterretning, vedtog årsrapporten og meddelte decharge for bestyrelse og direktion og godkendte resultatdisponeringen og det deklarerede udbytte, i alle tilfælde med overvejende flertal. Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen I overensstemmelse med vedtægterne var bestyrelsesmedlemmerne Ingelise Saunders og Carsten Lønfeldt på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af begge personer. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer Ingelise Saunders og Carsten Lønfeldt som medlemmer af Selskabets bestyrelse. Dirigenten kunne i øvrigt oplyse, at der her i foråret har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Peter Adler Würtzen og Jesper Fromberg Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen og nyvalgt blev Lars Simonsen, som indtræder i bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen. Alle tre ønskedes tillykke med valget. Ad 5. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som Selskabets revisor. 8 / 11

9 17. april 2007 Ad 6. Forslag fra bestyrelsen om ændring af Selskabets vedtægter Bestyrelsen stillede forslag om følgende: a) at vedtægternes 2.1 ændres fra: Selskabets hjemstedskommune er Birkerød. til: Selskabets hjemstedskommune er Rudersdal. b) at vedtægternes 6.1 ændres fra: Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller andet sted i Storkøbenhavn til: Generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. c) at vedtægternes 5.10, 1. punkt, ændres fra: Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Taastrup, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. til: Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup, der af bestyrelsen er udpeget til aktiebogsfører. d) at vedtægternes 5.3, sidste punkt, ændres fra: Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de af Værdipapircentralen modtagne meddelelser. til: Selskabet indestår ikke for rigtigheden af de af Værdipapircentralen og VP Investor Services A/S modtagne meddelelser. 9 / 11

10 17. april 2007 e) at vedtægternes 6.5, 1. punkt, ændres fra Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hver navnenoteret aktionær, som har anmodet derom, jf. pkt. 8 samt ved bekendtgørelse i et landsdækkende blad. til: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved meddelelse til hver navnenoteret aktionær, som har anmodet derom, jf. pkt. 8, ved bekendtgørelse i et landsdækkende blad samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Indlæg fra salen: Ejvind Larsen udtrykte en general utilfredshed med valget af VP Investor Services A/S som aktiebogsfører, idet der efter hans opfattelse havde været flere eksempler på fejl i forbindelse med VP Investor Services A/S håndtering af generalforsamlinger i en række selskaber, herunder ALK-Abelló. Generalforsamlingen vedtog herefter de af bestyrelsen fremsatte forslag med overvejende flertal. Ad 7. Bemyndigelser til bestyrelsen Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen: a) at bestyrelsen efter aktieselskabslovens 109a bemyndiges til at udlodde ekstraordinært udbytte uden tidsbegrænsning, såfremt Selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette. Herved ændres vedtægternes 5c.1 til: Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, såfremt Selskabets økonomiske situation giver grundlag for dette. b) at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne B-aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af B- aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for B-aktier på Københavns Fondsbørs. Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen fremsatte forslag enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer. 10 / 11

11 17. april 2007 Ad 8. Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslog, at dirigenten med substitutionsret blev bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen fremsatte forslag enstemmigt og med alle repræsenterede stemmer. Ad 9. Eventuelt Indlæg fra salen: Mogens Kristensen ønskede oplyst, hvorvidt udmeldingen om, at man ikke vil opnå fuldt tilskud til behandling med GRAZAX i Danmark, forventes at få indvirkning på aktiekursen. Hertil meddelte formanden, at man på baggrund af udsigten til en dokumenterbar langtidseffekt ved behandling med GRAZAX forventer med tiden at opnå fuldt tilskud til behandling i Danmark. ***** Generalforsamlingen hævet. Dirigent Søren Meisling Bestyrelsesformand Jørgen Worning 11 / 11

12 Velkommen til generalforsamling i ALK-Abelló 13. april 2007

13 Fire afgørende måneder Godkendelse og lancering af GRAZAX i Europa Europæisk partnerskab med Menarini Gruppen Partnerskab med Schering-Plough vedrørende Nordamerika 13. april 2007 Generalforsamling 2

14 Omsætning 4 måneder 2006 (I) Omsætningen udgjorde 563 mio. DKK (vækst 6 %) Subkutan immunterapi (SCIT) Injektioner under huden 53 % af omsætning (vækst 3 %) Sublingual immunterapi (SLIT) Under tungen 28 % af omsætning (vækst 12 %) Tabletbaseret immunterapi <1 % af omsætning (lancering i gang) Diagnostik af allergi samt akut behandling af allergisk chok (adrenalinpen) 19 % af omsætning (vækst 3 %) 13. april 2007 Generalforsamling 3

15 Omsætning 4 måneder 2006 (II) 13. april 2007 Generalforsamling 4

16 Udvikling i indtjening 4 måneder 2006 Dækningsbidrag uændret 69 % Samlet EBIT blev -28 mio. DKK (80) Resultat ekstraordinært påvirket af afviklingen af In Vitro Diagnostics Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde 120 mio. DKK (82) Kapacitetsomkostninger udgjorde 269 mio. DKK (204) 13. april 2007 Generalforsamling 5

17 Hovedbegivenheder Den gensidige anerkendelsesprocedure afsluttet GRAZAX godkendt i 27 lande GRAZAX lanceret i Tyskland Partnerskabsaftale med Menarini om tabletbaserede allergivacciner i visse dele af Europa In Vitro Diagnostics forretningsområdet i Stenløse afvikles Partnerskabsaftale med Schering-Plough om tabletbaserede allergivacciner i USA, Canada og Mexico 13. april 2007 Generalforsamling 6

18 Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (I) GRAZAX : Det kliniske program fortsætter Fase III studie i USA iværksat sammen med Schering-Plough Positive resultater fra andet behandlingsår i GT-08 studiet offentliggjort. Studiet fortsætter med henblik på at dokumentere vedvarende effekt Et større fase III studie (GT-12) af tablettens effekt ved behandling af børn er iværksat 13. april 2007 Generalforsamling 7

19 Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (II) Tabletvaccine mod husstøvmideallergi Fase III studie af dosis og effekt (MT-02) iværksat i Europa Tabletvaccine mod ragweedallergi Tolerabilitetsstudie (RT-01) iværksat i USA 13. april 2007 Generalforsamling 8

20 Kapitalforhold Investeret op til 1 mia. DKK i udviklingen af GRAZAX GRAZAX lancering i mange lande alene eller med samarbejdspartnere Væsentlige investeringer i produktionsanlæg i USA, Storbritannien og Danmark Udvikling af nye innovative produkter iværksat Akkvisitioner fortsat en mulighed 13. april 2007 Generalforsamling 9

21 Forventninger til omsætning i 2007 Forventet omsætning på mio. DKK Organisk vækst på % GRAZAX forventes lanceret i Nord-, Mellem- og Sydeuropa Organisk vækst i den øvrige forretning forventes at blive moderat 13. april 2007 Generalforsamling 10

22 Forventninger til indtjening i 2007 Forsknings- og udviklingsomkostninger forventes på niveau med 2006 Salgs- og markedsføringsomkostninger vil være påvirket af betydelige omkostninger til lanceringen af GRAZAX EBIT forventes at blive mio. DKK Inkluderer indtægt fra Schering-Plough på ca. 200 mio. DKK Ordinært resultat før skat, EBT, forventes at blive mio. DKK 13. april 2007 Generalforsamling 11

23 Aktiekursudvikling Aktiekurs og omsætning sep okt nov dec jan feb mar apr Tusind Daglig omsætning (stk) ALK B 13. april 2007 Generalforsamling 12

24 OMXC20 stillingen Papirnavn Omsætning Dage på top 25 1 Danske Bank ,00% 2 Vestas Wind Systems ,00% 3 A.P. Møller - Mærsk B ,00% 4 Novo Nordisk B ( m) ,00% 5 Genmab ,73% 6 Carlsberg B ,00% 7 DSV ,00% 8 GN Store Nord ,86% 9 Danisco ,00% 10 Novozymes B ( m ) ,73% 11 H. Lundbeck ,59% 12 FLSmidth & Co ,00% 13 Nordea Bank- stk 1 EUR ,18% 14 Sydbank ,86% 15 TrygVesta ,59% 16 Coloplast B (18m) ,59% 17 Topdanmark ,45% 18 William Demant Holding ,05% 19 D/S Torm ,68% 20 A.P. Møller - Mærsk A ,45% 21 Jyske Bank ,95% 22 ALK-Abello B (9.2076m) ,23% 23 NKT Holding ,91% 24 Bang & Olufsen B (10.855m) ,23% 25 Østasiatiske Kompagni ,00% 22 ALK-Abelló B ,23% 13. april 2007 Generalforsamling 13

25 Overskudsopgørelse og -disponering Resultat før skat, EBT (ALK-Abelló Gruppen) Skat Resultat Ordinært udbytte 2006: 2 DKK pr. aktie Overført til/fra andre reserver april 2007 Generalforsamling 14

26 Pkt. 4: Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Ingelise Saunders og Carsten Lønfeldt foreslås genvalgt Valg af medarbejderrepræsentanter Peter Adler Würtzen og Jesper Fromberg Nielsen blev genvalgt Lars Simonsen blev nyvalgt 13. april 2007 Generalforsamling 15

27 Pkt. 5: Valg af revisor DELOITTE Statsautoriseret Revisionsselskab foreslås genvalgt 13. april 2007 Generalforsamling 16

28 Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen Ændre selskabets vedtægter Kommunesammenlægning Aktiebogsfører Indkaldelse til generalforsamling 13. april 2007 Generalforsamling 17

29 Pkt. 7: Bemyndigelser til bestyrelsen Bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte Uden tidsbegrænsning Bemyndigelse til at erhverve indtil 10 % af egne B-aktier 13. april 2007 Generalforsamling 18

30 13. april 2007 Generalforsamling 19

31 Stemmeseddel 13. april 2007 Generalforsamling 20

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

G ORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD Vedtægter for ITH Industri Invest A/S 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling ALM. BRAND A/S Direktionen Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 35 26 62 38 E-mail almbrand@almbrand.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 6/2000

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 7/2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 24. april 2008 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted torsdag den 24. april 2008

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 184, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 13. marts 2009

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 2009 1. Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning. J.nr. 007226-0063 sme/toh/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK- ABELLÓ A/S DEN 26. MARTS 2010 April 2010 Den 26. marts 2010 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 27. marts 2009

Generalforsamling Fredag d. 27. marts 2009 Generalforsamling Fredag d. 27. marts 2009 1 27. marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK 2008: Et godt år for ALK Samlet omsætning 1.784 mio. DKK Salg af allergivacciner steg organisk med 12 %

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende Exiqon A/S Bygstubben 9 2950 Vedbæk Denmark Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18 98 44 31 22. marts

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere