Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk"

Transkript

1 Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose

2 Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår i konfliktfyldte situationer. 2) At styrke deltagernes evne til at håndtere konflikter, bl.a. vha. samtaleteknikker, opmærksomhed på sprogbrug og kropssprog. Mål 1) At øve og forbedre deltagernes egen konflikthåndtering, ikke at lære at undgå konflikter. 2) At skærpe fokus på deltagernes egen rolle i konfliktfyldte situationer.

3 PROGRAM Dag 1 Præsentation af kursusramme Oplæg: Konflikt analyse Forventninger til TR Konfliktspiralen Frokost Oplæg: Samtaleteknik Øvelser af samtaleteknik Case-træning Dag 2 Case-træning Nonverbal kommunikation Øvelser med kropssprog Frokost Oplæg: Løsningsfokuseret tilgang Øvelse: Find ønsket bag problemet Fokus og træning efter kursus Afslutning

4 Hvor starter du og hvor vil du gerne bevæge dig hen af? Snak sammen i grupper af 4 pers, hvor I skiftes til at fortælle hinanden: Hvorfor har du valgt dette kursus? Fortæl lidt om de typiske konfliktudfordringer, du oplever i dit arbejde? Hvad kunne du godt tænke dig at få ud af konflikt kurset? Udvælg de vigtigste pointer til deling. I har 15 min i alt.

5 Behind every problem lies a frustrated dream. Peter Lang Se et problem som en invitation.

6 Definition på en konflikt En konflikt er en situation, hvor et modsætningsforhold mellem to eller flere parter aktiverer negative følelsesmæssige spændinger hos den ene eller begge.

7 Konflikters dimensioner. Metode konflikt Uenighed om konkrete midler, procedure, metoder m.m. Ressourcekonflikt Fordeling af ressourcer (tid, penge, plads, goder). Værdikonflikt Normativ, hviler på sociale og kulturelle holdninger og overbevisninger. Personlige konflikter Tillid, respekt, identitet m.m. Behov for autonomi og anerkendelse. Følelser på spil. Pseudokonflikt: Skyldes misforståelser, dvs. der er reelt ikke tale om uoverensstemmelser mellem personer.

8 Konflikt-navigering som TR er Som TR er har du mange forskellige opgaver. Det at navigere i en konflikt, er også at gennemskue, på det organisatoriske plan, hvilke forventninger, udfordringer, opgaver, dilemmaer du har med at gøre som TR. Er der dilemmaer i form af modsatrettede forventninger? Hvilken rolle har du? Mediator, falckredder, vagthund, ærkefjende, advokat, dommer

9 Øvelse: Undersøgelse af forventninger. Snak sammen to og to. I skiftes til at interviewe hinanden (7 min. til hver) 1. Hvilke modsatrettede forventninger, skal du være opmærksom på i din funktion som TR? - fra dine kollegaer? - fra din ledelse? - fra din fagforening? - fra dig selv? 2. Har du en god erfaring med at takke nej til en forventning, du ikke ønskede at leve op til? - Hvad gjorde du, der virkede godt?

10 De to kanaler.. En konstruktiv dialog forudsætter, at vi sender på samme kanal, derfor: Vær opmærksom på om I sender på den samme kanal.

11 Det er eddermame ikke mange, der har fået det tilbud, jeg er ikke nogen flyttesammen-type Her er hun i gang med at sende på begge kanaler. Mentalt/følelsesmæssigt Læg mærke til hvornår er hun på de relationskanalen, skifter fra sags- men hun til snakker på sagskanalen. relationskanal. Hvis vi skulle sætte ord på relationskanalen, hvad kunne det så være?

12 Konfliktspiralen Den relationelle krise er den centrale. Behov for autonomi og anerkendelse Iboende motivation til at løse konflikten. En konflikt er en dynamisk proces, svinger i intensitet. Empowerment-tiltag vender konflikten. (Bush & Folger, 2004)

13 Nedtrappende adfærd. Øvelse: 2 & 2, 10 min. Brug et par min. på at komme i tanke om en konkret konfliktsituation, hvor du bidrog med en konfliktnedtrappende adfærd. Fortæl på skift: Hvilken nedtrappende adfærd brugte du? Hvad sagde/gjorde du helt konkret? (Du skal ikke redegøre for konflikten). Hvad fik dig til at gøre det? Hvilke effekt havde det?

14 Hvordan kan vi fysiologisk forstå de følelsesmæssige reaktioner der opstår, når konflikter optrappes og nedtrappes.

15 Frontallapperne: Refleksion, eftertænksomhed, erfaring, humor, kreativitet, viden, sprog. En del af reptilhjernen: Instinktiv reaktion, en del af nervesystemet. Handlemuligheder: Flygt, frys el. kæmp. (Model fra Seidenfaden & Draiby, 2007)

16 1. Sæt tempoet ned Godt at gøre Når vi oplever modstand, bliver vi let lidt stressede og sætter tempoet op. Stress reducerer den mentale kapacitet, derfor: Hold pauser efter dine budskaber Træk vejret gennem næsen og helt ned i maven Foreslå time out, hvis dialogen eller følelserne løber af sporet

17 2. Skab kontakt Godt at gøre Mærk efter, hvordan du selv har det lige nu, og hvordan den anden /de andre kunne tænkes at have det. - tag bestik af det du mærker. Det er lidt svært det her, fordi det virker som om, at vi ser helt forskelligt på om det er problem eller ej. Tilkendegiv egne følelser/tanker: Jeg er faktisk lidt forvirret over, hvad du mener.. Jeg bliver irriteret, når jeg ikke må tale færdig. Skal vi ikke aftale, at vi lægger os i selen for at undgå at afbryde hinanden? Vis indlevelse i den andens følelser/tanker: Jeg kan godt forstå, du bliver vred, når du føler dig uretfærdigt behandlet ; Du ser ked ud af det, er det okay at fortsætte?

18 Luk øjnene

19 Tomkins teori om følelser Følelser er nødvendige for at vi kan klare os, ikke mindst i relationer til andre mennesker Stærke følelser er handlingsorienterede, derfor hæmmes vores tænkning, hvilket gør det vanskeligere at forstå, hvorfor vi føler som vi gør.

20 Øvelse: Min sidste stærke følelse Kom i tanke om sidste gang du blev rigtig vred, ked af det el. bange. Genkald den konkrete situation: Hvad følte du? Hvad gjorde du? Vend jer samme to & to, og aftalt hvem der først fortæller: Fortælle om følelsen, og hvordan du handlede på den. Undersøg sammen alternative handlinger. En følelse kan fremkalde mange forskellige handlinger og vi kan træne os i mere bevidst at vælge handlingerne!

21 3. Undersøg den andens perspektiv Godt at gøre Stil masser af åbne spørgsmål: Det er din opgave at forstå, hvad den anden forstår Genfortæl med jævne mellemrum, hvad du har hørt Spørg ind til det, du ikke forstår Opsummer modpartens vigtigste pointer, når hele beretningen er fortalt Gå over broen

22 VÆLG DÉT UDSAGN DU SYNES ER MEST INTERESSANT HUSK DET! Mænd kan ikke multitaske At være skilsmissebarn er et hårdt grundvilkår Dødsstraf er en god idé Aktiv dødshjælp er mord Sort arbejde er ok TV er en god barnepige Vi har verdens bedste skolesystem i Danmark! Sociale medier skaber afstand mellem mennesker Danmark har verdens bedste hospitalsvæsen Vi skal have flere indvandrere til Danmark Homoseksuelle skal kunne adoptere på lige fod med heteroseksuelle Mere brugerbetaling i det offentlige er vejen frem Investeringer i grønenergi er nyttesløse Der er for lave straffe for vold og voldtægt i Danmark Flere kvinder burde sidde på lederposter.

23 Øvelse: Gå over broen Fordel rollerne: En fortæller, en forstår (træner at gå over broen). Fortæller begynder at uddybe, hvorfor netop dette udsagn er interessant. Den der skal forstå træner at Stille åbne spørgsmål. Genfortælle Spørge ind til det, du ikke forstår. Opsummere fortællers vigtigste pointer ved afslutningen. Drøft: Hvordan var det at gå over broen & at fortælle? (Byt roller)

24 MEN overdøver! Jeg kan godt forstå dig, hvis du ikke føler dig så varmt modtaget her på afdelingen, men din holdning til vagtplanlægning, er nok lidt svært at håndtere.

25 Undgå MEN og skab kontakt. Jeg kan godt forstå dig, hvis du ikke føler dig så varmt modtaget her på afdelingen. - Adskil budskaberne. - Hold pauser efter budskaber. Jeg synes, din holdning til vagtplanlægning, er lidt svært at håndtere

26 Kommunikationskompetencer 2. Skab kontakt 3. Undersøg den andens perspektiv 1. Sæt tempoet ned

27 Casetræning i plenum. Vi skal bruge to pers. - en TR-fokusperson, som skal spille sig selv - en som spiller lederen og en som spiller medarbejder (begge spiller rollespil) Casen læses igennem (der hvor I mangler information, skal der digtes ) Opgaven for TR eren er at afprøve og træne sine kommunikationskompetencer. Opgaven for lederen er at give et tilpas modspil, så der bliver en konflikt. Vi arbejder efter laboratoriets lov: Det gælder om at undersøge, hvad der sker og prøve teknikker af. Lykke er gamemaster og må trykke på pause. Tre observerende grupper med hver sit fokus på TRs brug af de tre teknikker. Efter casespil, gives feedback på brug af teknikkerne.

28 Konstruktiv feedback: Hold fokus på de teknikker, der skal trænes Vær specifik og konkret Vær beskrivende snarere end vurderende Tilbyd alternativer/gode idéer Husk: Vi lærer bedst ved positiv feedback!

29 Velkommen til dag 2. Konflikthåndtering for TR i Aalborg kommune. Godmorgen Det er ingen kunst at blive vred. Det kan alle og enhver blive. Derimod er det en kunst at blive vred på den rette person, på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt og af den rette årsag. - Aristoteles -

30 PROGRAM Dag 1 Præsentation af kursusramme Oplæg: Konflikt analyse Forventninger til TR Konfliktspiralen Frokost Oplæg: Samtaleteknik Øvelser af samtaleteknik Case-træning Dag 2 Case-træning Nonverbal kommunikation Øvelser med kropssprog Frokost Oplæg: Løsningsfokuseret tilgang Øvelse: Find ønsket bag problemet Fokus og træning efter kursus Afslutning

31 Opsamling på øvelsen Hvordan var det for A er og B er?

32 Nonverbal kommunikation Man kan ikke ikke kommunikere. Dvs. Vi kommunikerer hele tiden nonverbalt. Kongruens mellem verbal og nonverbal kommunikation understøtter budskab. Bevidsthed om kroppens signaler muliggør at man - Kan bruge sin krop til at underbygge sine budskaber. - Kan læse andres budskaber. Mimik Gestik Pauser Vejrtrækning Kropsholdning Toneleje Puls (fx røde kinder, sved)

33 Spejlneuroner Spejler den andens oplevelse. Spejlneuroner kan både spejle andres handlinger og andres følelser. Når vi ser en anden blive rørt ved, aktiveres automatisk tilsvarende neuroner hos os selv, som hvis vi havde oplevet den samme berøring. Så vi ser ikke blot indtrykket, men forstår hvordan det føles, fordi vi i kraft af spejlneuroner selv mærker indtrykket. Fokus på spejlneuronerne/spejling kan styrke jeres evne til nonverbalt at skabe kontakt til andre.

34

35 I konflikter lytter vi mest til nonverbalkommunikation. Når vi lytter til én, der fortæller om hvad han/hun kan li og ikke kan li (dvs. når budskabet vedrører følelser, holdninger m.m.) og vi oplever uoverensstemmelse mel. det verbalt og nonverbale, skaber vi mening ud fra det samlede indtryk af: 7% de ord, der bliver sagt 55% ansigtsudtryk, kropssprog 38% toneleje, intonation Pointe: Der er god grund til at arbejde med at skabe kongruens mellem verbal og nonverbal kommunikation.

36 Øvelse med nonverbal kommunikation

37 Kropssprog i konflikter I konflikter kan I bruge kropssprog til: - At kommunikere tydeligere, ved at være bevidst om sammenhæng mellem det verbale og det nonverbale sprog (fx arbejde med os selv, når vi ønsker at ændre lidt på vores attitude). - At aflæse andre bedre, ved at læse deres kropssprog.

38 Kropssprog i konflikter 1. Skridt er at være opmærksom på det! Godt at gøre: Forhold dig til din modparts kropssprog Mærk efter reaktionerne i din krop - tilstræb en tilpas spænding Træk vejret rolig Undgå krydsede ben og arme Hold øjenkontakt Alting med måde ;-)

39 Oplæg: Vend mønten (Sagen i fokus)

40 Hvad vi tror, har indflydelse på, hvad vi leder efter og taler om Vores forventninger påvirker muligheden for læring og forandring!

41 Adfærd, der vises opmærksomhed, bliver gentaget Dermed bliver det, den uønskede adfærd der gentager sig, hvis man fokuserer på problemerne.

42 Der findes både Problemer og Ikke-problemer Hvornår er problemet ikke tilstede? I hvilke situationer er det mindre slemt?

43 Så hvad er forskellen fra en traditionel problemorienteret tilgang til konfliktløsning?

44 Du behøver ikke forstå problemet for at løse det - find hellere en nøgle til løsningen! I sociale systemer: Det er ikke nødvendigt at være ekspert i problemerne for at løse dem! Det er vigtigt at stille gode spørgsmål!

45 Problemfokus vs. løsningsfokus Problemfokus (Naturvidenskabelige problemer & mekaniske systemer) Hvad er problemet? Årsag til problem Analyse af problemet Hvad er værre nu og hvorfor? Hvad får vi ikke gjort og hvorfor? Hvem har skylden? Fokus på: Fejl, Mangler og Svagheder Løsningsfokus (Sociale systemer) Hvad er det positive ønske bag problemet? Årsagen til løst problem/opfyldte drøm Analyse af drømmehverdagen Hvad er bedre i den situation og hvorfor? Hvad får vi (trods alt) gjort og hvordan får vi mere af det? Hvem har æren? Fokus på: Fortrin, Kvaliteter, Kloge greb

46 Må vi så ikke snakke om problemer? Jo, naturligvis! Vi skal bare bruge problemerne til at finde løsninger Løsningsfokuseret tilgang i konfliktløsningen : Det handler om at lade spørgsmålene gøre arbejdet. Parterne skal selv finde nogle gode mål for udvikling.

47 Drøftelse: LØFT (LØsningsFokuseretTilgang) I TR-rollen VI VED AT: Hvis LØFT skal være virksom, kræver det en klar ramme for, hvordan man arbejder: Det er altid parterne selv, der skal finde løsningerne. Man fokuserer på ønsker, undtagelser, muligheder m.m. Man kan hjælpe ved at stille løsningsfokuserede spørgsmål. HVAD BETYDER DET FOR TR ER ROLLEN I KONFLIKTER? Hvordan kan I bruge LØFT som part i konflikter og som bisidder? Hvad er vigtigt at være opmærksom på, for at lykkes med at bruge LØFT som TR?

48 Hvad skal du øve dig på? Hvad skal du fokusere på og træne, for at forbedre din evne til at navigere i - og håndtere konflikter? Hvordan vil du gerne træne det? Er der situationer/relationer, som du især vil arbejde med? Hvordan kan du mærke det, når træningen virker/du udvikler dig (tag afsæt i gode mål)?

49 Hvad skal du øve dig på? Hvad skal du fokusere på og træne, for at forbedre din evne til at navigere i - og håndtere konflikter? Hvordan vil du gerne træne det? Er der situationer/relationer, som du især vil arbejde med? Hvordan kan du mærke det, når træningen virker/du udvikler dig (tag afsæt i gode mål)?

50 Slut

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere