KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET halvår Tal og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse"

Transkript

1 KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET halvår Tal og analyse

2 Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, Emneord: KAG, hjerte-ct, hjerteundersøgelser, tal og analyse Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 1. juni 2012 Format: pdf Elektronisk ISBN: Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Opsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Layout af forside: Wright Graphics Udgivet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, juni Denne rapport citeres således: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Statens Serum Institut Sundhedsanalyser Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Artillerivej København S Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Telefon: Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra - under Udgivelser

3 Indhold 1 Introduktion Baggrund og formål 4 2 Resumé 5 3 Aktivitet Koronararteriografi CT-scanning af hjertet 10 4 Undersøgelsesmønster Undersøgelseshyppighed Undersøgelsesmønster 18 5 Kilder og metode 23 6 Bilag 24 Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

4 Figurer og tabeller Tabel 1 Opgørelse af antal koronararteriografier efter køn og alder (angivet ved 10- års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra halvår Figur 1 Grafisk overblik over antal koronararteriografier efter køn fra halvår Tabel 2 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn halvår 2011 absolutte tal. 9 Tabel 3 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn halvår 2011 rate pr indbyggere. 9 Tabel 4 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter køn og alder (angivet ved 10-års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra halvår Figur 2 Grafisk overblik over antal CT-scanninger af hjertet efter køn fra halvår Tabel 5 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn halvår absolutte tal. 13 Tabel 6 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn halvår 2011 rate pr indbyggere. 13 Tabel 7 Antal koronararteriografier hhv. CT-scanninger af hjertet pr. patient pr. halvår (angivet ved gennemsnit og median). 16 Tabel 8 Opgørelse af antal patienter, der får flere hjerteundersøgelser (koronararteriografi og CT-scanning af hjertet) i perioden halvår Tabel 9 Opgørelse af antal patienter, der har fået 1 eller begge typer hjerteundersøgelse i perioden halvår Tabel 10 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter køn i tilfælde, hvor der i perioden halvår 2011 er foretaget flere hjerteundersøgelser på samme patient (angivet i kalenderdage ved gennemsnit, median og percentiler). 19 Tabel 11 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter patientens bopæl i tilfælde, hvor der i perioden halvår 2011 er foretaget flere undersøgelser på samme patient (angivet i kalenderdage ved median og percentiler). 21 Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

5 1 Introduktion 1.1 Baggrund og formål Formålet med denne publikation er at bidrage til en aktuel drøftelse af anvendelsen af hjerteundersøgelserne koronararteriografi og CT-scanning af hjertet i Danmark. Koronararteriografi (KAG) og CT-scanning af hjertet (hjerte-ct) er undersøgelser, der anvendes i udredningen af patienter i forhold til en række hjertesygdomme. Koronararteriografi er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer ved hjælp af kontraststof, som har været anvendt i en årrække. I de senere år er CT-scanning af hjertet blevet introduceret blandt andet som et bredere alternativ til den invasive KAG. Begge typer hjerteundersøgelser bliver i dag anvendt i vid udstrækning i Danmark. Det er imidlertid uklart hvor mange patienter, der får foretaget begge undersøgelser, hvilken type af patienter, der er tale om, samt årsagerne til, at patienter får foretaget begge hjerteundersøgelser. Ved hjælp af data fra Landspatientregisteret præsenteres forskellige opgørelser til belysning af hjerteundersøgelsesaktiviteten, patientpopulationerne i forhold til køn, alder og bopælsregion, samt tilfælde af flere hjerteundersøgelser af samme patienter over en årrække, herunder tidsafstand mellem undersøgelserne. Opgørelserne tager udgangspunkt i patienter undersøgt med koronararteriografi og CTscanning af hjertet i perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2011, og er præsenteret i kommenterede tabeller og figurer. Fokus er således på en beskrivelse af specifikke hjerteundersøgelser i forhold til udvalgte patientkarakteristika samt rækkefølge og tidsspænd mellem undersøgelserne. Publikationen kan bidrage til en afgrænset del af drøftelsen, men berører eksempelvis ikke resursemæssige aspekter eller andre forhold og patientkarakteristika, som kunne være relevante i tilknytning til udredning af hjertesygdom. I specialeplanlægningen er hjerte-ct fastsat som en udviklingsfunktion på regionsniveau blandt andet med henblik på at fastlægge krav og indikationsområde. Sundhedsstyrelsen arbejder fortsat med denne udviklingsfunktion. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

6 2 Resumé Fra 2008 til og med 1. halvår 2011 blev der foretaget undersøgelser koronararteriografier og CT-scanninger af hjertet. Gennem perioden ses en stigning i antallet af undersøgelser især antallet af CT-scanninger af hjertet. Samme billede ses på tværs af alle fem regioner. Der er generelt blevet undersøgt flere mænd end kvinder, og kvindernes alder var på undersøgelsestidspunktet et par år højere end mændenes. For CT-scanninger af hjertet ses en tendens til, at en voksende andel kvinder undersøges. Der ses ingen ændringer over perioden i patienternes kønsfordeling eller alder på undersøgelsestidspunktet i forbindelse med koronararteriografi. Antallet af undersøgelser pr indbyggere er forskelligt på tværs af regionerne. For CT-scanning af hjertet er raterne på landsplan ens for mænd og kvinder over perioden, mens der i de enkelte regioner er forskel på kønnenes rater. For koronararteriografi er raterne på landsplan såvel som i regionerne næsten dobbelt så høje for mænd i forhold til kvinder i hele perioden. I løbet af perioden har 79 pct. af den undersøgte patientpopulation fået foretaget en enkelt hjerteundersøgelse, 21 pct. af patienterne har fået foretaget 2 eller flere undersøgelser, og 5 pct. har fået foretaget 3 eller flere undersøgelser. Mænd har generelt fået foretaget lidt flere undersøgelser end kvinder. Knap 15 pct. af de patienter, der har fået foretaget CT-scanning af hjertet, har fået foretaget flere hjerte-cter end denne ene. Ud af de patienter, der har fået foretaget koronararteriografi, har ligeledes godt 15 pct. fået foretaget flere koronararteriografier end denne ene. Godt 7 pct. af den samlede patientpopulation har fået foretaget begge typer undersøgelser. Opgøres rækkefølgen af undersøgelser foretaget på samme patient, forekommer der flest tilfælde af koronararteriografi, der følger en forudgående koronararteriografi, og færrest tilfælde af CT-scanning af hjertet, der følger en forudgående koronararteriografi. To tredjedele af tilfældene, hvor der i perioden er foretaget flere hjerteundersøgelser på samme patient, udgøres af mandlige patienter. Kønsfordelingen varierer afhængigt af undersøgelsernes rækkefølge. Mandlige patienter er størst repræsenteret med 71 pct. i tilfælde, hvor koronararteriografi er foretaget efter en forudgående koronararteriografi. For 10 pct. af tilfældene foretages undersøgelserne samme dag. Tidslængden mellem undersøgelserne er meget forskellig afhængigt af patientens køn og bopælsregion samt rækkefølgen af hjerteundersøgelser. For halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet, der følger en forudgående CT-scanning af hjertet, har patienten fået foretaget disse undersøgelser samme dag. Er der foretaget en koronararteriografi, der følger en forudgående koronararteriografi, har halvdelen af disse patienter fået foretaget undersøgelserne indenfor en periode på knap 8 måneder. I halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografi, der følger en forudgående CT-scanning af hjertet, er undersøgelserne foretaget indenfor 27 dage. Er der foretaget en CT-scanning af hjertet, der følger en forudgående koronararteriografi, er undersøgelserne for halvdelen af disse patienter foretaget indenfor knap 2 måneder. Der er generelt lidt længere tidsafstand mellem undersøgelserne for mandlige patienters vedkommende. Der er dog stor forskel på tidsspændet mellem undersøgelserne blandt mænd og kvinder afhængigt af undersøgelsernes rækkefølge. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

7 3 Aktivitet 3.1 Koronararteriografi I det følgende belyses aktiviteten for koronararteriografier på sygehuse i Danmark over perioden 1. halvår 2008 til og med 1. halvår I tabel 1 nedenfor er antallet af koronararteriografier opgjort efter køn og alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Undersøgelserne er fordelt på 10-års aldersgrupper, og der er angivet gennemsnits- og medianalder alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

8 Tabel 1 Opgørelse af antal koronararteriografier efter køn og alder (angivet ved 10-års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra halvår Aldersgruppe halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt 0-10 år år år år år år år år år år Gennemsnitsalder 65,1 62,9 63,7 65,2 63,2 63,9 65,7 63,4 64,2 65,7 63,4 64,2 66,1 63,5 64,4 65,8 63,7 64,4 66,2 64,0 64,7 Medianalder 66,0 63,0 64,0 66,0 64,0 64,0 67,0 64,0 65,0 67,0 64,0 65,0 67,0 64,0 65,0 67,0 65,0 65,0 67,0 65,0 65,0 Total Anm.: Medianalderen er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som er yngst på undersøgelsestidspunktet, og de 50 %, som er ældst. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

9 Figur 1 nedenfor illustrerer antal og andel af koronararteriografier fordelt på køn. Figur 1 Grafisk overblik over antal koronararteriografier efter køn fra halvår 2011 Antal udførte KAG Andel udførte KAG 100% 80% 60% 40% 20% h h h % h h h 2011 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Anm.: Figuren til venstre illustrerer det absolutte antal koronararteriografier fordelt på køn, mens figuren til højre illustrerer kønsfordelingen i procent. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

10 I tabel 2 og 3 nedenfor er opgjort koronararteriografier efter patientens bopæl og køn i absolutte tal og i rater pr indbyggere. Tabel 2 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn halvår 2011 absolutte tal. Region halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ukendt/udenfor DK Hele landet Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tabel 3 Opgørelse af antal koronararteriografier efter patientens bopæl og køn halvår 2011 rate pr indbyggere. Region halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen & Danmarks Statistik, Statistikbanken Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

11 Af tabel 1 og 2 samt figur 1 fremgår, at antallet af koronararteriografier i perioden 1. halvår 2009 til 1. halvår 2011 er steget fra til pr. halvår en stigning på godt 5 pct. Antallet af koronararteriografier steg mærkbart fra 1. til 2. halvår 2008, hvilket formentlig skyldes konflikten på sundhedsområdet i foråret Størstedelen af de undersøgte patienter er mænd gennem hele perioden er ca. 65 pct. af patienterne, som får foretaget koronararteriografi, mænd. Den 10-års aldersgruppe, hvor koronararteriografi foretages hyppigst, er de årige. Medianalderen markerer skillelinjen mellem de 50 pct. af patienterne, som er yngst, og de 50 pct., som er ældst på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Det vil sige, at halvdelen af patienterne var ligeså gamle som eller er yngre end medianalderen, da de fik foretaget undersøgelsen. Over hele perioden er medianalderen stort set uændret på år, hvilket vil sige, at halvdelen af patienterne, som fik foretaget koronararteriografi, var 65 år eller yngre. Kvindernes medianalder er over hele perioden 2-3 år højere end mændenes. Igennem hele perioden er region Nordjylland den region, hvor borgerne får foretaget færrest koronararteriografier, region Midtjylland og Hovedstaden er de regioner, hvor borgerne får foretaget flest koronararteriografier. Den største stigning fra ses for patienter med bopæl i region Nordjylland, hvor antallet af koronararteriografier er steget med 20 pct. I 1. halvår 2011 blev der foretaget koronararteriografier på patienter bosiddende i region Nordjylland, og hhv koronararteriografier på patienter bosiddende i region Midtjylland hhv. Hovedstaden. Ligesom stigningen i det absolutte antal koronararteriografier fremgår det af tabel 3, at raten for hele landet også er støt stigende i perioden fra 249 til 269 koronararteriografier pr borgere fra 2009 til Raten er over hele perioden højest for region Midtjylland, som i 1. halvår 2011 tegnede sig for 293 koronararteriografier pr borgere. Region Hovedstaden havde i hele perioden den laveste rate blandt regionerne i 1. halvår koronararteriografier pr borgere. Den største ratestigning fra ses i region Nordjylland, hvor raten stiger med 20 pct. Raten på landsplan såvel som for de enkelte regioner er generelt næsten dobbelt så høj for mænd i forhold til kvinder i hele perioden. 3.2 CT-scanning af hjertet I det følgende belyses aktiviteten for CT-scanninger af hjertet på sygehuse i Danmark over perioden 1. halvår 2008 til og med 1. halvår I tabel 4 nedenfor er antallet af CT-scanninger af hjertet opgjort efter køn og alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Undersøgelserne er fordelt på 10-års aldersgrupper, og der er angivet gennemsnits- og medianalder alder på tidspunktet for hjerteundersøgelsen. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

12 Tabel 4 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter køn og alder (angivet ved 10-års aldersgrupper samt beregnet gennemsnit og median) fra halvår Aldersgruppe halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt 0-10 år år år år år år år år år år Gennemsnitsalder 60,4 58,0 59,1 59,2 57,7 58,4 58,2 56,5 57,4 58,1 57,2 57,6 58,6 56,7 57,6 58,0 56,5 57,3 58,8 56,5 57,6 Medianalder 61,0 59,0 60,0 60,0 58,0 59,0 59,0 58,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 58,0 58,0 59,0 57,0 58,0 60,0 57,0 59,0 Total Anm.: Medianalderen er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som er yngst på undersøgelsestidspunktet, og de 50 %, som er ældst. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

13 Figur 2 nedenfor illustrerer antal og andel af CT-scanninger af hjertet fordelt på køn. Figur 2 Grafisk overblik over antal CT-scanninger af hjertet efter køn fra halvår 2011 Antal udførte hjerte-ct Andel udførte hjerte-ct 100% % 60% % % h h h % h h h 2011 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Anm.: Figuren til venstre illustrerer det absolutte antal CT-scanninger af hjertet fordelt på køn, mens figuren til højre illustrerer kønsfordelingen i procent. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

14 I tabel 5 og 6 nedenfor er opgjort CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn i absolutte tal og i rater pr indbyggere. Tabel 5 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn halvår absolutte tal. Region halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ukendt/udenfor DK Hele landet Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tabel 6 Opgørelse af antal CT-scanninger af hjertet efter patientens bopæl og køn halvår 2011 rate pr indbyggere Region 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Hele landet Anm.: Region angiver patientens bopæl på undersøgelsestidspunktet. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen & Danmarks Statistik, Statistikbanken Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

15 Af tabel 4 og 5 samt figur 2 fremgår, at antallet af CT-scanninger af hjertet i perioden 1. halvår 2009 til 1. halvår 2011 er steget fra til pr. halvår en stigning på godt 85 pct. Antallet af CT-scanninger af hjertet steg, ligesom antallet af koronararteriografier, mærkbart fra 2008 til 2009, hvilket formentlig skyldes konflikten på sundhedsområdet i foråret Det skal herudover bemærkes, at anvendelse af CT-scanning af hjertet fortsat er under udvikling i Danmark. Kønsfordelingen mellem patienterne er stort set lige med en smule overvægt af mandlige patienter den første del af perioden. Fra 2. halvår 2009 anes dog en tendens til en lille overvægt af kvindelige patienter i 2. halvår 2010 var 52 pct. af patienterne, som fik foretaget CT-scanning af hjertet, kvinder. De 10-års aldersgrupper, hvor hjerte-ct foretages hyppigst, er de årige. I 2. halvår 2010 var halvdelen af patienterne, som fik foretaget CT-scanning af hjertet, 58 år eller yngre. Kvindernes medianalder er over hele perioden et par år højere end mændenes. I er region Syddanmark den region, hvor flest borgere får foretaget CTscanninger af hjertet, hvor majoriteten fra 2010 er patienter bosiddende region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland. Fra halvår 2010 er region Nordjylland den region, hvor der foretaget færrest CT-scanninger af hjertet resten af perioden er det region Sjælland. Den største stigning i antal hjerte-cter fra ses for patienter med bopæl i region Nordjylland og Hovedstaden, hvor antallet af CT-scanninger af hjertet 3-4 dobles. I 1. halvår 2011 blev der foretaget 429 CT-scanninger af hjertet på patienter bosiddende i region Sjælland, og hhv hjerte-cter på patienter bosiddende i region Hovedstaden hhv. Syddanmark. Ligesom stigningen i det absolutte antal CT-scanninger af hjertet fremgår det af tabel 6, at raten for hele landet også er støt stigende i perioden fra 58 til 107 hjerte-cter pr borgere fra 2009 til Raten er over hele perioden højest for region Syddanmark, som i 1. halvår 2011 tegnede sig for 133 hjerte-cter pr borgere. I 2. halvår 2010 er region Midtjylland imidlertid regionen med den højeste rate. Region Hovedstaden havde i første del af perioden den laveste rate blandt regionerne, og den sidste del af perioden region Sjælland, som i 1. halvår 2011 tegnede sig for 52 hjerte-cter pr borgere. Den største ratestigning fra ses i region Hovedstaden, hvor raten 3-dobles. Raterne på landsplan for mænd og kvinder er ens over hele perioden dog er raterne for kvinder højere i region Nordjylland og lavere i region Hovedstaden. Over den samlede periode halvår 2011 er der foretaget undersøgelser koronararteriografier og CT-scanninger af hjertet. 62 pct. af undersøgelserne er foretaget på mænd. For koronararteriografi er 65,1 pct. foretaget på mandlige patienter, og 50,2 pct. af CT-scanningerne af hjertet er foretaget på mænd. Alderen på tidspunktet for hjerteundersøgelsen var for kvindelige patienter generelt et par år højere. På tværs af de fem regioner ses samme tendens til, at antallet af begge typer undersøgelser er steget, samt at andelen af CT-scanninger af hjertet ud af det samlede antal hjerteundersøgelser er steget over perioden. Antallet af undersøgelser pr indbyggere er forskelligt på tværs af regionerne. For CT-scanning af hjertet er raterne på landsplan ens for mænd og kvinder over perioden, mens der i de enkelte regioner er forskel på kønnenes rater. For koronararteriografi er raterne på landsplan såvel som i regionerne næsten dobbelt så høje for mænd i forhold til kvinder i hele perioden. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

16 4 Undersøgelsesmønster 4.1 Undersøgelseshyppighed I det følgende belyses hyppigheden af hjerteundersøgelserne over perioden 1. halvår 2008 til og med 1. halvår I tabel 7 nedenfor er undersøgelseshyppigheden afspejlet ved det gennemsnitlige og mediane antal undersøgelser pr. patient pr. halvår. I tabel 7 kan samme patient indgå i opgørelsen i flere forskellige halvår. Som et supplement til belysning af undersøgelseshyppigheden er antallet af undersøgelser pr. patient opgjort over den samlede periode i tabel 7B i bilag 1. Her er undersøgelseshyppigheden over den samlede periode afspejlet ved det gennemsnitlige og mediane antal undersøgelser pr. patient samt percentiler. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

17 Tabel 7 Antal koronararteriografier hhv. CT-scanninger af hjertet pr. patient pr. halvår (angivet ved gennemsnit og median). KAG CT halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt K M I alt Antal patienter Us./ pers (gnsnit) 1,05 1,07 1,06 1,05 1,07 1,06 1,05 1,07 1,06 1,06 1,08 1,07 1,06 1,07 1,06 1,05 1,07 1,07 1,06 1,08 1,07 Us./ pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Antal patienter Us./ pers (gnsnit) 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,03 1,15 1,15 1,15 1,14 1,18 1,16 1,20 1,21 1,20 1,11 1,13 1,12 1,15 1,16 1,16 Us./ pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Antal patienter Total Us./ pers (gnsnit) 1,08 1,11 1,10 1,09 1,11 1,10 1,12 1,12 1,12 1,12 1,14 1,13 1,16 1,15 1,15 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16 Us./pers (median) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Anm.: Det mediane antal undersøgelser er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har fået foretaget færrest undersøgelser, og de 50 %, som har fået foretaget flest i pågældende halvår. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

18 Af tabel 7 fremgår, at det gennemsnitlige antal koronararteriografier og CTscanninger af hjertet er på godt 1 besøg pr. patient pr. halvår hen over perioden. Mænd får generelt foretaget lidt flere undersøgelser end kvinder. I tabel 7 kan samme patient indgå i opgørelsen i flere halvår, hvor der i tabel 7B (bilag 1) opgøres antal undersøgelser over den samlede periode pr. patient. Sammenlignes tabel 7 og 7B fremgår det, at det mediane antal undersøgelser stort set er det samme, uanset om der opgøres på enkelte halvår eller over den samlede periode 1 hjerteundersøgelse pr. patient. Det gennemsnitlige antal undersøgelser pr. patient over den samlede periode er imidlertid højere end det gennemsnitlige antal undersøgelser pr. patient pr. halvår, hvilket tyder på, at nogle af patienterne bliver undersøgt flere gange i løbet af perioden. Det lidt højere samlede gennemsnit for begge undersøgelser sammenlignet med gennemsnitstallene for de to undersøgelsestyper hver for sig tyder endvidere på, at nogle patienter får foretaget begge typer hjerteundersøgelser i perioden. Tabel 7B angiver desuden, at det er størstedelen over 75 pct. - af alle undersøgte patienter, der alene får 1 af hjerteundersøgelserne over perioden. Denne andel er større blandt patienter, der har fået foretaget koronararteriografi, samt blandt kvinder. Det er således en gruppe patienter, der får foretaget mere end 1 hjerteundersøgelse i perioden 2008 til 1. halvår Tabel 8 nedenfor viser hvor mange patienter, der har fået mere end 1 hjerteundersøgelse i perioden. Tabel 8 Opgørelse af antal patienter, der får flere hjerteundersøgelser (koronararteriografi og CT-scanning af hjertet) i perioden halvår Antal undersøgelser i hele perioden Antal patienter KAG CT Begge undersøgelser Andel (pct.) af alle patienter Antal patienter Andel (pct.) af alle patienter Antal patienter Andel (pct.) af alle patienter Min. 1 undersøgelse (alle) Min. 2 undersøgelser , , ,6 Min. 3 undersøgelser , , ,6 Min. 4 undersøgelser 681 0,8 27 0, ,1 Min. 5 undersøgelser 174 0,2 2 0, ,3 Min. 6 undersøgelser 59 0,1 1 0, ,1 Min. 7 undersøgelser 20 0,0 33 0,0 Min. 8 undersøgelser 11 0,0 15 0,0 Min. 9 undersøgelser 7 0,0 9 0,0 Min. 10 undersøgelser 3 0,0 4 0,0 Min. 11 undersøgelser 2 0,0 3 0,0 Min. 12 undersøgelser 1 0,0 Anm.: Med minimum x undersøgelser menes en patient, som fx har fået foretaget mindst 7 undersøgelser over perioden, og er således også repræsenteret i de ovenfor stående tal. Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Af tabel 8 fremgår, at det højeste antal undersøgelser, en patient har fået foretaget i perioden halvår 2011 er 12, samt at tilfælde, hvor samme patient undersøges flere end 2 gange i perioden, er relativt sjældent forekommende. Ud af alle hjerteundersøgte patienter har knap 21 pct. fået foretaget 2 eller flere undersøgelser over perioden, og knap 5 pct. har fået foretaget 3 eller flere undersøgelser. Knap 15 pct. af de patienter, der har fået foretaget CT-scanning af hjertet, har fået foretaget flere hjerte-cter end denne ene. Ud af de patienter, der har fået foretaget Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

19 koronararteriografi, har ligeledes godt 15 pct. fået foretaget flere koronararteriografier end denne ene. Summeres de opgjorte antal patienter (fx tabel 7B bilag 1), der har fået foretaget koronararteriografi hhv. CT-scanning af hjertet, er denne sum større end det opgjorte antal patienter, som har fået minimum 1 hjerteundersøgelse. Dette viser, ligesom i de foregående tabeller, at en del af patienterne har fået foretaget begge typer hjerteundersøgelser i løbet af perioden. I tabel 9 nedenfor opgøres antallet af patienter i den samlede patientpopulation, som alene har fået foretaget koronararteriografi hhv. CT-scanning af hjertet, samt antallet af patienter, der har fået foretaget begge typer hjerteundersøgelse i perioden. Tabel 9 Opgørelse af antal patienter, der har fået 1 eller begge typer hjerteundersøgelse i perioden halvår Patientpopulation N Andel (pct.) af N Samlet patientpopulation Patienter der alene har fået CT ,5 Patienter der alene har fået KAG ,4 Patienter der har fået begge typer undersøgelser ,1 Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Det fremgår af tabel 9, at langt størstedelen godt 77 pct. af de hjerteundersøgte patienter alene har fået foretaget koronararteriografi, samt at godt 15 pct. alene har fået foretaget CT-scanning af hjertet. 7,1 pct. af patientpopulationen har fået foretaget begge typer hjerteundersøgelser i perioden. 4.2 Undersøgelsesmønster I det følgende fokuseres på de tilfælde, hvor samme patient har fået foretaget mere end 1 hjerteundersøgelse i perioden, herunder rækkefølgen af undersøgelserne samt tidsafstanden imellem disse. I tabel 10 er opgjort, hvor lang tid der går mellem hjerteundersøgelser foretaget på samme patient, herunder hvilken rækkefølge af undersøgelser, det drejer sig om. Samme patient kan således indgå i opgørelsen flere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelser vedkommende har fået foretaget i perioden. Som det fremgår af tabel 8 og 9 vil der imidlertid ikke være overvægt af gengangere blandt de undersøgte patienter, der er opgjort i de følgende tabeller. Tiden mellem undersøgelserne er angivet i kalenderdage ved gennemsnit, median og percentiler. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

20 Tabel 10 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter køn i tilfælde, hvor der i perioden halvår 2011 er foretaget flere hjerteundersøgelser på samme patient (angivet i kalenderdage ved gennemsnit, median og percentiler). CT-CT CT-KAG KAG-CT KAG-KAG Samlet Antal tilfælde Tid i kalenderdage mellem undersøgelserne gennemsnit og percentiler Gn.snit p5 p10 p15 p20 p25 p30 p35 p40 p45 median p55 p60 p65 p70 p75 p80 p85 p90 p95 K ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 11,0 52,0 341,0 M ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 7,0 19,0 88,0 266,0 402,0 I alt ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 32,0 154,0 376,0 K ,1 1,0 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 19,0 21,0 24,0 28,0 31,0 35,0 40,0 46,0 56,0 68,0 91,0 158,0 378,0 M ,0 0,0 1,0 4,0 7,0 9,0 13,0 16,0 20,0 22,0 26,0 29,0 34,0 39,0 46,0 54,0 67,0 95,0 173,0 365,0 I alt ,0 1,0 2,0 5,0 7,0 11,0 14,0 16,0 20,0 23,0 27,0 30,0 34,0 39,0 46,0 55,0 67,0 93,0 169,0 366,0 K ,9 1,0 4,0 7,0 10,0 16,0 24,0 34,0 45,0 60,0 77,5 110,0 174,0 246,0 379,0 502,0 670,0 832, , ,0 M ,2 1,0 1,0 3,0 6,0 9,0 14,0 21,0 28,0 36,0 49,0 70,0 99,0 138,0 202,0 315,0 403,0 540,0 714, ,0 I alt ,8 1,0 1,0 4,0 7,0 11,0 17,0 25,0 33,0 42,0 58,0 82,0 113,0 168,0 253,0 364,0 478,0 631,0 850, ,0 K ,2 2,0 6,0 15,0 26,0 37,0 59,0 93,0 133,0 183,0 234,0 287,0 345,0 397,0 464,0 556,0 666,0 782,0 948, ,0 M ,0 2,0 7,0 16,0 28,0 39,0 60,0 94,0 133,0 182,0 230,0 280,0 332,0 375,0 434,0 524,0 641,0 751,0 919, ,0 I alt ,7 2,0 7,0 16,0 27,0 38,0 60,0 94,0 133,0 182,0 231,0 281,0 335,0 380,0 443,0 533,0 648,0 760,0 926, ,0 K ,0 0,0 0,0 1,0 4,0 8,0 15,0 22,0 30,0 39,0 55,0 82,0 127,0 197,0 276,0 364,0 462,0 613,0 786, ,0 M ,2 0,0 1,0 4,0 9,0 16,0 24,0 33,0 44,0 65,0 101,0 151,0 208,0 272,0 339,0 398,0 495,0 643,0 800, ,0 I alt ,0 0,0 0,0 3,0 7,0 14,0 21,0 29,0 38,0 54,0 82,0 124,0 184,0 249,0 322,0 386,0 484,0 632,0 796, ,0 Anm.: Samme patient kan indgå i opgørelsen flere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelser vedkommende har fået foretaget i perioden. En patient, der har fået foretaget 2 undersøgelser i perioden, indgår 1 gang i tabellen som 1 tilfælde, mens patienter, der har fået foretaget 4 undersøgelser i perioden, indgår 3 gange som 3 tilfælde, og så fremdeles. Opgørelsen tager afsæt i hjerteundersøgelsernes rækkefølge. Mediantiden er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har kortest tid mellem 2 undersøgelser, og de 50 %, som har længst tid. Percentilerne deler patientpopulationen i forhold til tiden mellem hjerteundersøgelserne. Percentil10 beskriver det antal kalenderdage, som 10 % af patienterne har mellem undersøgelserne, percentil50 er mediantiden, percentil75 beskriver det antal kalenderdage, som 75 % af patienterne har mellem undersøgelserne, og så fremdeles. Bemærk at der kan være forskel i opfølgningsperioden efter undersøgelse. Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

21 Af tabel 10 fremgår, at der i knap tilfælde er foretaget en CT-scanning af hjertet efter en foregående CT-scanning af hjertet, i godt tilfælde er der foretaget en koronararteriografi efter en foregående CT-scanning af hjertet, i knap tilfælde er der foretaget en CT-scanning af hjertet efter en foregående koronararteriografi, og i godt tilfælde er der foretaget en koronararteriografi efter en foregående koronararteriografi. Ses alle kombinationer af undersøgelsesrækkefølge under ét, på tværs af køn og uanset rækkefølge af undersøgelserne, er to tredjedele af tilfældene repræsenteret af mandlige patienter. Kønsfordelingen varierer afhængigt af undersøgelsernes rækkefølge. Mandlige patienter er størst repræsenteret med 71 pct. i tilfælde, hvor koronararteriografi er foretaget efter en forudgående koronararteriografi samt i tilfælde, hvor hjerte-ct er foretaget efter en foregående koronararteriografi med 67 pct. Kvindelige patienter er størst repræsenteret med knap 48 pct. i tilfælde, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet efter en foregående CTscanning af hjertet. For 10 pct. af tilfældene foretages undersøgelserne samme dag. Også tidsafstanden mellem undersøgelserne er meget forskellig afhængigt af rækkefølgen af undersøgelserne. For halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet, der følger en forudgående CT-scanning af hjertet, har patienten fået disse undersøgelser samme dag for 80 pct. af disse tilfælde er undersøgelserne foretaget indenfor en uge. For halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografi, der følger en forudgående koronararteriografi, har patienten fået undersøgelserne indenfor en periode på 231 dage eller knap 8 måneder. I halvdelen af tilfældene, hvor der følger en koronararteriografi efter en forudgående CT-scanning af hjertet, er undersøgelserne foretaget indenfor 27 dage. Er der foretaget en CTscanning af hjertet, der følger en forudgående koronararteriografi, er undersøgelserne for halvdelen af tilfældene foretaget indenfor 58 dage eller knap 2 måneder. Der er lidt længere tidsafstand mellem undersøgelserne for mandlige patienters vedkommende. For halvdelen af tilfældene går der 55 hhv. 101 dage mellem undersøgelserne for hhv. mænd og kvinder. Der ses, indenfor samme undersøgelsesrækkefølge, endnu større forskelle i tidsafstanden mellem undersøgelserne foretaget på mænd og kvinder. I tilfælde, hvor der foretages en CT-scanning af hjertet efter en foregående koronararteriografi, er der for kvinder væsentligt længere tid mellem undersøgelserne. I tabel 11 nedenfor er opgjort hvor lang tid der går mellem hjerteundersøgelser foretaget på samme patient efter patientens bopælsregion. Tiden mellem undersøgelserne er angivet i kalenderdage ved median og 25 henholdsvis 75 percentiler. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

22 Tabel 11 Opgørelse af tidsafstand mellem hjerteundersøgelser efter patientens bopæl i tilfælde, hvor der i perioden halvår 2011 er foretaget flere undersøgelser på samme patient (angivet i kalenderdage ved median og percentiler). CT dernæst CT CT dernæst KAG KAG dernæst CT KAG dernæst KAG Samlet Bopælsregion Antal tilfælde Tid i kalenderdage mellem undersøgelserne percentiler Percentil25 Median Percentil75 Region Hovedstaden ,0 0,0 0,0 Region Sjælland 275 0,0 0,0 12,0 Region Syddanmark 901 0,0 0,0 84,0 Region Midtjylland 727 0,0 0,0 14,0 Region Nordjylland 344 7,0 7,0 11,0 Ukendt/udenfor DK 16 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstaden ,5 31,0 71,0 Region Sjælland 746 1,0 20,0 51,0 Region Syddanmark ,0 27,0 65,0 Region Midtjylland ,0 29,5 50,0 Region Nordjylland 758 8,0 20,0 32,0 Ukendt/udenfor DK 64 0,0 1,0 37,5 Region Hovedstaden ,0 69,0 413,0 Region Sjælland 528 2,0 45,0 130,5 Region Syddanmark 824 8,0 25,5 252,5 Region Midtjylland ,0 146,0 536,0 Region Nordjylland ,0 129,0 538,0 Ukendt/udenfor DK 23 1,0 2,0 29,0 Region Hovedstaden ,0 213,0 529,0 Region Sjælland ,0 191,0 492,0 Region Syddanmark ,0 263,5 579,0 Region Midtjylland ,0 206,0 495,0 Region Nordjylland ,0 302,0 643,0 Ukendt/udenfor DK ,0 239,0 570,0 Region Hovedstaden ,0 58,0 361,0 Region Sjælland ,0 95,0 393,0 Region Syddanmark ,0 94,0 406,0 Region Midtjylland ,0 81,0 377,0 Region Nordjylland ,0 126,0 449,5 Ukendt/udenfor DK 370 2,0 82,0 441,0 Anm.: Region angiver patientens bopæl på tidspunktet for den første hjerteundersøgelse. Samme patient kan indgå i opgørelsen flere gange, afhængigt af hvor mange undersøgelserne vedkommende har fået i perioden. En patient, der har fået 2 undersøgelser i perioden, indgår 1 gang i tabellen som 1 tilfælde, mens patienter, der har fået foretaget 4 undersøgelser i perioden, indgår 3 gange som 3 tilfælde, og så fremdeles. Opgørelsen tager afsæt i undersøgelsernes rækkefølge samt patientens bopæl på tidspunktet for den først forekommende undersøgelse. Mediantiden er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har kortest tid mellem 2 undersøgelser, og de 50 %, som har længst tid. Percentilerne deler patientpopulationen i forhold til tiden mellem undersøgelserne. Percentil25 beskriver det antal kalenderdage, som 25 % af patienterne har mellem undersøgelserne, percentil50 er mediantiden, percentil75 beskriver det antal kalenderdage, som 75 % af patienterne har mellem undersøgelserne, og så fremdeles. Bemærk, at der kan være forskel i opfølgningsperioden efter undersøgelse samt at regionernes befolkningstal er forskellige. Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Af tabel 11 fremgår, at der er regionale forskelle på antallet af tilfælde, hvor samme patient undersøges flere gange i perioden. Der er flest tilfælde blandt patienter bosiddende i region Midtjylland og Hovedstaden hhv og , og færrest i region Nordjylland tilfælde. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

23 Der er ligeledes regionale forskelle i forhold til den rækkefølge, undersøgelserne foretages i. Over den samlede periode tegner patienter bosiddende i region Hovedstaden sig for flest CT-scanninger af hjertet foretaget efter en forudgående CTscanning af hjertet flere tilfælde i forhold til region Sjælland, der tegner sig for færrest af disse tilfælde. Patienter bosiddende i region Midtjylland tegner sig for flest koronararteriografier foretaget efter en forudgående undersøgelse af begge typer flere tilfælde i forhold til region Sjælland, der tegner sig for færrest tilfælde af koronararteriografi foretaget efter en forudgående CT-scanning af hjertet, og flere tilfælde i forhold til region Nordjylland, der tegner sig for færrest tilfælde af koronararteriografi foretaget efter en forudgående koronararteriografi. Patienter bosiddende i region Syddanmark tegner sig for flest CTscanninger af hjertet foretaget efter en forudgående koronararteriografi 519 flere tilfælde i forhold til region Nordjylland, der tegner sig for færrest af disse tilfælde. Tidsafstanden mellem hjerteundersøgelserne er også forskellig på tværs af regionerne. Mediantiden mellem undersøgelserne er højest i region Nordjylland 126 dage, i forhold til region Hovedstaden med den korteste mediantid på 58 dage. Der er imidlertid også regionale forskelle i mediantiden i forhold til den rækkefølge hjerteundersøgelserne foretages i. I tilfælde, hvor der foretages en CT-scanning af hjertet efter en forudgående CT-scanning af hjertet, er disse undersøgelser for halvdelen af tilfældene foretaget samme dag i alle regioner med undtagelse af region Nordjylland, hvor der, for halvdelen af tilfældene, er 7 dage imellem undersøgelserne. I halvdelen af tilfældene, hvor der er foretaget en koronararteriografi foretaget efter en forudgående CT-scanning af hjertet, er disse undersøgelser foretaget med kortest mellemrum i region Sjælland og Nordjylland indenfor 20 kalenderdage. I tilfælde, hvor der er foretaget en CT-scanning af hjertet efter en forudgående koronararteriografi, er disse undersøgelser for halvdelen af tilfældene foretaget indenfor 26 kalenderdage i region Syddanmark og 146 dage i region Midtjylland. I tilfælde, hvor der er foretaget en koronararteriografi foretaget efter en forudgående koronararteriografi, er disse undersøgelser for halvdelen af tilfældene foretaget indenfor 191 kalenderdage i region Sjælland og 302 dage i region Nordjylland. Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

24 5 Kilder og metode Datagrundlaget for opgørelserne er de lovbundne indberetninger fra sygehuse i Danmark til Landspatientregisteret. Dataopgørelserne er fra januar Sygehuskontakter med relevant hjerteundersøgelse indgår i opgørelsen uanset registreret diagnose, speciale/sygehusafdeling, indlæggelsesmåde (akut eller ikkeakut), om undersøgelsen er registreret på offentligt eller privat sygehus, samt om kontakten er afsluttet eller ej. Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet er afgrænset ved SKSprocedurekoderne i boksen nedenfor. Betydning Koronararteriografi Koronararteriografi via arteria femoralis Koronararteriografi via arteria radialis Koronararteriografi via arteria brachialis Koronararteriografi via aorta abdominalis CT-scanning af hjertet SKS-kode UXAC85 UXAC85A UXAC85B UXAC85C UXAC85D UXCC00A Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

25 6 Bilag Tabel 7B Antal koronararteriografier henholdsvis CT-scanninger af hjertet pr. patient over den samlede periode halvår 2011 (angivet ved gennemsnit, median og percentiler). Antal patienter Antal undersøgelser fra halvår 2011 gennemsnit og percentiler Gn.snit p5 p10 p15 p20 p25 p30 p35 p40 p45 median p55 p60 p65 p70 p75 p80 p85 p90 p95 K ,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 KAG M ,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 I alt ,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 K ,15 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 CT M ,17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 I alt ,16 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 K ,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Total M ,29 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 I alt ,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Anm.: Det mediane antal undersøgelser er skillelinjen mellem de 50 % af patienterne, som har fået foretaget færrest undersøgelser, og de 50 %, som har fået foretaget flest over den samlede periode. Percentilerne deler patientpopulationen i forhold til antallet af undersøgelser. Percentil10 beskriver det antal undersøgelser, som 10 % af patienterne får, percentil50 er medianen, percentil75 beskriver det antal undersøgelser, som 75 % af patienterne får, og så fremdeles. Tallene kan være influeret af konflikten på sundhedsområdet i foråret Kilde: Landspatientregisteret januar 2012, Sundhedsstyrelsen Tal og analyse: Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet halvår

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010

MONITORERING AF KRÆFTOMRÅDET 1. HALVÅR HALVÅR 2010 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 9502 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 9502 67

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater 214 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER

SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER 21 SAMMENHÆNGENDE INDSATS I SUNDHEDSVÆSENET SYNLIGE RESULTATER, 21 1 Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater, 21 Udarbejdet

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013

Kvartalsopgørelse. 4. kvartal 2012. Monitorering af kræftområdet. Offentliggørelse 31. maj 2013 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15285 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 4. kvartal 2012 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 31. maj 2013 Datagrundlag:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk

Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. URL: http://www.sst.dk KRÆFTPROFIL BRYSTKRÆFT 2000-2007 2009 Kræftprofil: Brystkræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Cancer; Bryst; Mamma; Cancerregisteret;

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere