Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne"

Transkript

1 Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00

2 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6 Typisk brug 6 Brug via internet 9 Serviceudviklingen Brugerhed udvalg Brugerhed fysiske forhold Hovedbiblioteket-Lokalbibliotekerne 4 Brugernes prioriteringer 7 Stamoplysninger 8 Bibliotekernes score 9 De undersøgte bibliotekers resultater 0 Bilag: Spørgeskema Samlet randfordeling Resume Brugerne er igen i denne undersøgelse generelt ovenud e med bibliotekernes tilbud. Specielt de digitale og on-line reservering/fornyelse er faldet i god jord både mht. hed og brug. Kun på enkelte områder er brugerne samlet set mindre e, nemlig mht. ventetid ved publikumspc er og på bestilt materiale, og mht. udbuddet af cd-rom, film og lydbøger. Det samlede resultat dækker over mange udsving blandt de undersøgte biblioteker. Alligevel udpeger brugerne en række mulige indsatsområder både generelt og på de enkelte biblioteker. I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Web-bestilling/fornyelse Ventetid ved udlånsautomater,5 Børnebøger Aviser og tidsskrifter Hjemmeside Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Klassisk musik Pc'er og internet Fagbøger Moderne musik Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Udover at belyse brugsmønsteret og i hvor høj grad bibliotekerne lever op til brugernes forventninger er kvalitetsudviklingen i bibliotekernes kerneydelser over et år belyst i forbindelse med kontraktstyringsforsøget. Til det formål blev brugerne bedt om at tage stilling til, om en række forhold havde ændret sig over året. På alle punkter på nær ét enkelt har flere brugere samlet set oplevet forbedringer end andre brugere har oplevet forringelser. Kun mht. ventetiden ved publikumspc erne, oplever flere - % (af de 8% af samtlige adspurgte der svarede på spørgsmålet) at den er blevet længere, mens 5% mener den er blevet kortere - resten at den er uændret. Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år?,5 Arrangementer Ventetid pc'er Digitale tilbud Udvalget af materialer Ventetid bestilte mat. Faglig vejledning Personalets hjælpsomhed mm. Ventetid pers. betjening Dårligere/ % der har en mening om (bruger) - resten = /ikke oplyst Brugerundersøgelse 00 -

3 Undersøgelsen Antal svarpersoner - i alt.478 Beder-Malling 50 Egå 50 Harlev 54 Hasle 79 Hovedbiblioteket 574 Solbjerg 48 Tilst 79 Tranbjerg 0 Viby 4 Åby 7 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 40,0% Undersøgelsen blev afviklet i uge 44 som ikke var specielt ukarakteristisk biblioteksmæssigt set. Brugerne er udvalgt så systematisk og tilfældigt som muligt på de enkelte biblioteker fordelt over de forskellige åbningsdage- og tidspunkter på dagen. Fordelingen af spørgeskemaer afspejler nogenlunde bibliotekernes størrelse målt på udlån og besøgstal. En 95% konfidensberegning på den samlede undersøgelse giver en usikkerhed på max. ca. % i forhold til samtlige brugere. Brugen af bibliotekerne Hvor tit bruger du biblioteket? - gange om måneden 4% - gange om ugen 40% Med - måneders mellemrum 8% Alle åbningsdage 5% Sjældnere 4% Uoplyst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% Gruppen der bruger biblioteket - gange om ugen er vokset med 4%, mens andelen der bruger biblioteket - gange om måneden er faldet med 6% i forhold til de foregående år. Bruger du andre biblioteker? Ja 5% Nej 47% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 60,0% Hvis ja, hvilke? Andre biblioteker end folkebibliotekerne % Andre folkebiblioteker % Bogbus % Hovedbiblioteket i Mølleparken % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% Brugerundersøgelse 00 -

4 Hvem bruger bibliotekerne fordeling på alder, køn, uddannelse og erhverv Hvor tit bruger du biblioteket? Alle åbningsdage - gange om ugen - gange om måneden Med - måneders mellemrum Sjældnere % Under 8 8 til 6 7 til 40 4til 60 Over Alle åbningsdage - gange om ugen - gange om måneden Med - måneders mellemrum Kvinde Mand Sjældnere Brugerundersøgelse 00-4

5 Hvor tit bruger du biblioteket? Alle åbningsdage - gange om ugen - gange om måneden Med - måneders mellemrum Sjældnere Op til 0 år til år 4 til 6 år Mere end 7 år Alle åbningsdage - gange om ugen - gange om måneden Med - måneders mellemrum Sjældnere Lønmodtager Selvstændig Pensionist Studerende Arbejdsledig Andet, Brugerundersøgelse 00-5

6 Søndagsåbent Hvilken åbningstid foretrækker du, hvis du har lyst til at bruge Hovedbiblioteket om søndagen? 0-4 8% -5 9% -6 6% -7 9% Uoplyst 8% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% Det er specielt de yngre aldersgrupper der foretrækker den sene åbningstid på HB. Blandt HB s egne brugere foretrækker 5% til 7 og 8% til 6. Typisk brug Samlet, på Hovedbiblioteket og på Lokalbibliotekerne Som mødested Hvordan bruger du typisk biblioteket? 0 bibl. Hovedbiblioteket 9 Lokalbiblioteker Som læseplads Til at hente information via pjecer Til at bruge Internet Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting Til at lade dig inspirere Til at bruge tekstbehandling mv. Andet % I forhold til tidligere år er typisk brug af Internet og af biblioteket som læseplads øget med hver 5%. Det øvrige brugsmønster er stort set uændret i forhold til de tidligere undersøgelser. Brugerundersøgelse 00-6

7 Typisk brug - på alder, køn og uddannelse Hvordan bruger du typisk biblioteket? Som mødested Som læseplads Til at hente information via pjecer og hå Til at bruge Internet Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting Til at lade dig inspirere Til at bruge tekstbehandling mv. Andet Under 8 8 til 6 7 til 40 4til 60 Over 60 % Som mødested Som læseplads Til at hente information via pjecer og håndbøger Til at bruge Internet Kvinde Mand Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting Til at lade dig inspirere Til at bruge tekstbehandling mv. Andet Brugerundersøgelse 00-7

8 Hvordan bruger du typisk biblioteket? Som mødested Som læseplads Til at hente information via pjecer og håndbøger Til at bruge Internet Op til 0 år til år 4 til 6 år Mere end 7 år Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting Til at lade dig inspirere Til at bruge tekstbehandling mv. Andet Som mødested Som læseplads Til at hente information via pjecer og hå Lønmodtager Selvstændig Pensionist Studerende Arbejdsledig Andet, Til at bruge Internet Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting Til at lade dig inspirere Til at bruge tekstbehandling mv. Andet Brugerundersøgelse 00-8

9 Brug via internet Bruger du biblioteket via internettet? Ja, hjemmefra 7% Ja, fra arbejdsplads/uddannelsessted % Ja, fra bibliotekets computere % 6% Ja, fra: % Nej 9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% Brugen af biblioteket via internet er vokset, nemlig fra til nu 6%. Det er især brugen hjemmefra der tegner sig for stigningen nemlig fra 8% i 000 til nu 7%. Brug via internet på alder, køn, uddannelse og erhverv Bruger du biblioteket via internettet? Nej Ja, fra bibliotekets computere Ja, fra arbejdsplads/ uddannelsessted Under 8 8 til 6 7 til 40 4 til 60 Over 60 Ja, hjemmefra Nej Ja, fra bibliotekets computere Ja, fra arbejdsplads/uddannelsessted Kvinde Mand Ja, hjemmefra Brugerundersøgelse 00-9

10 Bruger du biblioteket via internettet? Nej Ja, fra bibliotekets computere Ja, fra arbejdsplads/uddannelsessted Lønmodtager Selvstændig Pensionist Studerende Arbejdsledig Andet, Ja, hjemmefra Nej Ja, fra bibliotekets computere Ja, fra arbejdsplads/uddannelsessted Op til 0 år til år 4 til 6 år Mere end 7 år Ja, hjemmefra Brugerundersøgelse 00-0

11 Serviceudviklingen Diagrammerne giver en samlet oversigt over hed mv. Sammenholdt med den %-del af de adspurgte der har en mening om tilbuddet (= bruger det). Bedre/,5 Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? 0 biblioteker Arrangementer Ventetid pc'er Digitale tilbud Udvalget af materialer Ventetid bestilte mat. Faglig vejledning Ventetid ved udlånsautomater Personalets hjælpsomhed mm. Ventetid pers. betjening Dårligere/ % der har en mening om (bruger) - resten = /ikke oplyst Hovedbiblioteket Bedre/ Digitale tilbud,5 Arrangementer Ventetid pc'er Ventetid bestilte mat. Udvalget af materialer Faglig vejledning Ventetid udlånsautomater Ventetid pers. betjening Personalets hjælpsomhed mm. Dårligere/ Lokalbibliotekerne Bedre/ Digitale tilbud,5 Arrangementer Ventetid pc'er Ventetid udlånsautomater Udvalget af materialer Personalets Ventetid bestilte mat. hjælpsomhed mm. Personalets vejledning Ventetid pers. betjening Dårligere/ Brugerundersøgelse 00 -

12 Brugerheden - udvalget I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? 0 biblioteker Web-bestilling/fornyelse,5 Børnebøger Aviser og tidsskrifter Hjemmeside Klassisk musik Klassisk skønlitteratur Pc'er og internet Ny skønlitteratur Fagbøger Moderne musik Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke % der har en mening om (bruger) - resten = /ikke oplyst I høj grad,5 Børnebøger Klassisk musik Lydbøger Cd-rom Hovedbiblioteket Aviser og tidsskrifter Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Hjemmeside Moderne musik Pc'er og internet Fagbøger Film (video & dvd) Web-bestilling/fornyelse Slet ikke Lokalbibliotekerne I høj grad Web-bestilling/fornyelse,5 Pc'er og internet Klassisk musik Lydbøger Cd-rom Børnebøger Aviser og tidsskrifter Klassisk skønlitteratur Moderne musik Film (video & dvd) Hjemmeside Ny skønlitteratur Fagbøger Slet ikke Brugerundersøgelse 00 -

13 Brugerheden - fysiske forhold Meget,5 Er du med bibliotekets.. 0 biblioteker Indeklima Lokaleindretning Støjforhold Adgangsforhold Pladsforhold Beliggenhed Ikke % der har en mening om (resten = /ikke oplyst) Hovedbiblioteket Meget,5 Adgangsforhold Beliggenhed Indeklima Lokaleindretning Pladsforhold Støjforhold Ikke Lokalbibliotekerne Meget,5 Støjforhold Indeklima Beliggenhed Adgangsforhold Pladsforhold Lokaleindretning Ikke Brugerundersøgelse 00 -

14 % Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Hovedbiblioteket Lokalbibliotekerne Bedre Dårligere Udvalget af materialer? Bedre Dårligere Udbuddet af digitale tilbud på bibliotekets hjemmeside? Bedre Dårligere Bedre Dårligere Kvaliteten i arrangementerne? Bedre Dårligere Bedre Dårligere Den faglige kvalitet i personalets vejledning? Bedre Dårligere Bedre Dårligere Ventetiden ved udlånsautomaterne? Ventetiden på personlig betjening? Ventetiden på bestilte materialer? Ventetiden ved pc'erne? Bedre Dårligere 0 0 Personalets hjælpsomhed, imødekommenhed og forståelse? Bedre Dårligere 00 Brugerundersøgelse 00-4

15 Brugerheden - udvalg - Hovedbiblioteket og 9 lokalbiblioteker I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Hovedbiblioteket Lokalbibliotekerne % Høj grad Ny skønlitteratur? Høj grad Ny skønlitteratur? Høj grad Klassisk skønlitteratur? Høj grad Klassisk skønlitteratur? Høj grad Klassisk musik? Høj grad Klassisk musik? Høj grad Moderne musik? Høj grad Moderne musik? Høj grad Fagbøger? Høj grad Fagbøger? Høj grad Høj grad Børnebøger? Aviser og tidsskrifter? Høj grad Høj grad Børnebøger? Aviser og tidsskrifter? Høj grad Pc'er og internetadgange? Høj grad Pc'er og internetadgange? Høj grad Film (video & dvd)? Høj grad Film (video & dvd)? Høj grad Cd-rom? Høj grad Cd-rom? Høj grad Lydbøger? Høj grad Lydbøger? Brugerundersøgelse 00-5

16 Brugerheden - fysiske forhold Er du med...? Hovedbiblioteket % Lokalbibliotekerne Beliggenhed? Beliggenhed? Meget Meget Ikke Ikke Adgangsforhold? Adgangsforhold? Meget Meget Ikke Ikke Pladsforhold? Pladsforhold? Meget Meget Ikke Ikke Lokaleindretning? Lokaleindretning? Meget Meget Ikke Ikke Støjforhold? Støjforhold? Meget Meget Ikke Ikke Indeklima? Indeklima? Meget Meget Ikke Ikke Brugerundersøgelse 00-6

17 Brugernes prioriteringer Hvis du skulle vælge, ville du så foretrække... Brugerundersøgelse 00-7

18 Stamoplysninger Alder Over 60 % % % 8-6 9% Under 8 4% Uoplyst % 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% Køn Kvinde 54% Mand 46% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% 60,0% Hvor mange års uddannelse har du sammenlagt - incl. Folkeskolen? Mere end 7 år 9% 4 til 6 år 8% til år % Op til 0 år 9% Ej oplyst % 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 40,0% Hvilken erhvervsgruppe tilhører du? Lønmodtager 46% Studerende 5% Pensionist % Arbejdsledig 7% Selvstændig 5% Andet 4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 50,0% Brugerundersøgelse 00-8

19 Brug, serviceudvikling og hed - hvert bibliotek Bibliotekernes 'score' (akkumuleret sammenvægtning af hed og brug) HB LB Åby Viby Tranbjerg Serviceudvikling Udvalg Fysiske forhold Samlet score Tilst Hasle Solbjerg Tilst Egå Beder-M Harlev Brugerundersøgelse 00-9

20 9 lokalbiblioteker Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år?,5 Digitale tilbud på hjemmesiden Personalets hjælpsomhed mm. Kvaliteten i arrangementerne Faglig kvalitet i personalets vejledning Ventetiden på bestilte materialer Udvalget af materialer Ventetiden ved udlånsautomaterne Ventetiden ved pc'erne Ventetiden på personlig betjening Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Børnebøger Aviser og tidsskrifter Bibliotekets hjemmeside Pc'er og internetadgange Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Moderne musik Fagbøger Klassisk musik Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Adgangsforhold Beliggenhed,5 Indeklima Støjforhold Pladsforhold Lokaleindretning Ikke Brugerundersøgelse 00-0

21 Hovedbiblioteket Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden,5 Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden ved udlånsautomaterne Udvalget af materialer Personalets hjælpsomhed mm. Faglig kvalitet i personalets vejledning Ventetiden på bestilte materialer Ventetiden på personlig betjening Ventetiden ved pc'erne Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Aviser og tidsskrifter Børnebøger Klassisk musik Klassisk skønlitteratur Bibliotekets hjemmeside Ny skønlitteratur Fagbøger Pc'er og internetadgange Moderne musik Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Beliggenhed,5 Adgangsforhold Indeklima Lokaleindretning Støjforhold Pladsforhold Ikke Brugerundersøgelse 00 -

22 Åby Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Udvalget af materialer,5 Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden ved pc'erne Ventetiden på bestilte materialer Ventetiden ved udlånsautomaterne Personalets hjælpsomhed mm. Faglig kvalitet i personalets vejledning Ventetiden på personlig betjening Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Børnebøger Aviser og tidsskrifter Bibliotekets hjemmeside Klassisk skønlitteratur Pc'er og internetadgange Klassisk musik Moderne musik Ny skønlitteratur Fagbøger Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Meget Er du med bibliotekets..,5 Indeklima Støjforhold Lokaleindretning Beliggenhed Adgangsforhold Pladsforhold Ikke Brugerundersøgelse 00 -

23 Viby Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Ventetiden ved udlånsautomaterne,5 Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden ved pc'erne Udvalget af materialer Personalets hjælpsomhed mm. Faglig kvalitet i personalets vejledning Ventetiden på personlig betjening Ventetiden på bestilte materialer Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Aviser og tidsskrifter Børnebøger Pc'er og internetadgange Lydbøger Cd-rom Klassisk musik Moderne musik Klassisk skønlitteratur Film (video & dvd) Ny skønlitteratur Bibliotekets hjemmeside Fagbøger Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Beliggenhed Adgangsforhold,5 Pladsforhold Indeklima Støjforhold Lokaleindretning Ikke Brugerundersøgelse 00 -

24 Tranbjerg Bedre/,5 Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Kvaliteten i arrangementerne Digitale tilbud på hjemmesiden Ventetiden på personlig betjening Faglig kvalitet i personalets vejledning Udvalget af materialer Ventetiden på bestilte materialer Ventetiden ved udlånsautomaterne Personalets hjælpsomhed mm. Ventetiden ved pc'erne Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Børnebøger Bibliotekets hjemmeside Aviser og tidsskrifter Pc'er og internetadgange Klassisk skønlitteratur Moderne musik Klassisk musik Fagbøger Ny skønlitteratur Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Adgangsforhold Beliggenhed Pladsforhold,5 Indeklima Lokaleindretning Støjforhold Ikke Brugerundersøgelse 00-4

25 Tilst Bedre/,5 Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Udvalget af materialer Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden ved udlånsautomaterne Faglig kvalitet i pe rsonalets vejledning Ventetiden ved pc'erne Ventetiden på bestilte materialer Ventetiden på personlig betjening Personalets hjælpsomhed mm. Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Børnebøger Bestilling og fornyelse,5 Bibliotekets hjemmeside Pc'er og internetadgange Aviser og tidsskrifter Klassisk musik Cd-rom Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Film (video & dvd) Moderne musik Fagbøger Lydbøger Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Beliggenhed Adgangsforhold,5 Indeklima Støjforhold Pladsforhold Lokaleindretning Ikke Brugerundersøgelse 00-5

26 Hasle Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år?,5 Kvaliteten i arrangementerne Digitale tilbud på hjemmesiden Ventetiden ved pc'erne Personalets hjælpsomhed mm. Ventetiden på personlig betjening Ventetiden ved udlånsautomaterne Faglig kvalitet i personalets vejledning Udvalget af materialer Ventetiden på bestilte materialer Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Klassisk musik Lydbøger Børnebøger Klassisk skønlitteratur Cd-rom Pc'er og internetadgange Aviser og tidsskrifter Moderne musik Film (video & dvd) Ny skønlitteratur Fagbøger Bibliotekets hjemmeside Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Adgangsforhold Beliggenhed,5 Pladsforhold Lokaleindretning Indeklima Støjforhold Ikke Brugerundersøgelse 00-6

27 Solbjerg Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Kvaliteten i arrangementerne,5 Ventetiden ved pc'erne Udvalget af materialer Personalets hjælpsomhed mm. Ventetiden på bestilte materialer Faglig kvalitet i personalets vejledning Ventetiden ved udlånsautomaterne Ventetiden på personlig betjening Dårligere/ I høj grad,5 I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse Børnebøger Bibliotekets hjemmeside Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Aviser og tidsskrifter Moderne musik Lydbøger Fagbøger Pc'er og internetadgange Cd-rom Film (video & dvd) Klassisk musik Slet ikke Meget Er du med bibliotekets..,5 Støjforhold Beliggenhed Pladsforhold Lokaleindretning Adgangsforhold Indeklima Ikke Brugerundersøgelse 00-7

28 Egå Bedre/,5 Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Udvalget af materialer Ventetiden på personlig betjening Personalets hjælpsomhed mm. Faglig kvaliteti pers onalets vejledning Ventet iden ved udlånsautomaterne Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden på bestilte materialer Ventetiden ved pc'erne Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse,5 Bibliotekets hjemmeside Lydbøger Børnebøger Pc'er og internetadgange Fagbøger Moderne musik Ny skønlitteratur Cd-rom Klassisk skønlitteratur Aviser og tidsskrifter Film (video & dvd) Klassisk musik Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Beliggenhed Adgangsforhold,5 Støjforhold Indeklima Pladsforhold Lokaleindretning Ikke Brugerundersøgelse 00-8

29 Beder-Malling Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden,5 Ventetiden ved udlånsautomaterne Ventetiden på personlig betjening Ventetiden ved pc'erne Udvalget af materialer Ventetiden på bestilte materialer Faglig kvalitet i personalets vejledning Personalets hjælpsomhed mm. Kvaliteten i arrangementerne Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Bestilling og fornyelse Bibliotekets hjemmeside,5 Børnebøger Pc'er og internetadgange Aviser og tidsskrifter Klassisk skønlitteratur Ny skønlitteratur Lydbøger Klassisk musik Moderne musik Fagbøger Cd-rom Film (video & dvd) Slet ikke Meget Er du med bibliotekets..,5 Støjforhold Beliggenhed Adgangsforhold Indeklima Lokaleindretning Pladsforhold Ikke Brugerundersøgelse 00-9

30 Harlev Bedre/ Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Digitale tilbud på hjemmesiden Ventetiden på personlig betjening Ventetiden ved udlånsautomaterne,5 Kvaliteten i arrangementerne Ventetiden ved pc'erne Faglig kvalitet i personalets vejledning Udvalget af materialer Ventetiden på bestilte materialer Personalets hjælpsomhed mm. Dårligere/ I høj grad I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Børnebøger Bestilling og fornyelse,5 Pc'er og internetadgange Klassisk skønlitteratur Aviser og tidsskrifter Fagbøger Lydbøger Cd-rom Film (video & dvd) Klassisk musik Moderne musik Ny skønlitteratur Bibliotekets hjemmeside Slet ikke Meget Er du med bibliotekets.. Beliggenhed,5 Lokaleindretning Støjforhold Adgangsforhold Pladsforhold Indeklima Ikke Brugerundersøgelse 00-0

31 Brugerundersøgelse på Hovedbiblioteket Må vi låne 5 minutter af din tid? Vi ønsker så vidt muligt at indrette Hovedbiblioteket efter dine og andre brugeres behov. Derfor vil vi gerne vide, hvad du mener om biblioteket nu, og hvad du vil lægge vægt på i fremtiden. På forhånd tak for hjælpen! Dine svar behandles anonymt, og det er selvfølgelig frivilligt, om du vil deltage. Tidspkt. for besvarelsen: Spørgeskema: Dato Klokkeslet. Hvor tit bruger du Hovedbiblioteket? (Sæt kun ét kryds) Alle åbningsdage - gange om ugen - gange om måneden Med - måneders mellemrum Sjældnere. Bruger du andre biblioteker end Hovedbiblioteket? Ja Nej Hvis ja, hvilke? (Sæt evt. flere kryds) Andre folkebiblioteker, hvilke: Bogbus Andre biblioteker end folkebibliotekerne (f.eks. Statsbiblioteket, skolebiblioteker m.fl.). Hvilken åbningstid foretrækker du, hvis du har lyst til at bruge Hovedbiblioteket om søndagen? (Sæt kun ét kryds) Vend!

32 4. Hvordan bruger du typisk Hovedbiblioteket? (Sæt evt. flere kryds) Som mødested Som læseplads Til at hente information via pjecer og håndbøger Til at bruge Internet Til at låne til mine børn Til at låne eller bruge bestemte ting, som du forventer at finde på biblioteket? Til at lade dig inspirere til at låne eller bruge ting du ikke på forhånd har bestemt dig for? Andet: 5. Bruger du biblioteket via internettet? Nej Ja, fra bibliotekets computere Ja, hjemmefra Ja, fra arbejdsplads/uddannelsessted Ja, fra: x Hvis ja Er du Er du med muligheden med bibliotekets for bestillinger og fornyelser hjemmeside? via bibliotekets hjemmeside? x I høj grad I høj grad X 6. Hvordan oplever du at følgende forhold har ændret sig i det seneste år? Udvalget Udbuddet af digitale Kvaliteten i af tilbud på bibliotekets arrangementerne materialer? hjemmeside? x x (arrangementer for børn, forfatteraftener mm.)? Bedre Bedre Bedre Dårligere Dårligere Dårligere Den faglige kvalitet i Ventetiden Ventetiden personalets vejledning ved udlåns- på personlig herunder personalets viden om automaterne? betjening? relevante materialer? X Bedre Dårligere x Ventetiden Ventetiden Personalets hjælpsomhed, på bestilte ved imødekommenhed og materialer? pc erne? forståelse? x X X Bedre Dårligere

33 7. I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Udvalget af... Ny Klassisk Klassisk Moderne skønlitteratur? skønlitteratur? musik? musik? x x x X I høj grad I høj grad I høj grad I høj grad Aviser Pc er og Fagbøger? Børnebøger? og tidsskrifter? internetadgange? X X X X I høj grad I høj grad I høj grad I høj grad Film (video & DVD)? Cd-rom? Lydbøger? x X X I høj grad I høj grad I høj grad Skriv evt. kommentarer til udvalget: 8. Er du med bibliotekets.. Beliggenhed? Adgangs- Plads- (f.eks. i forhold til forhold? forhold? busholdepladser og parkeringsmuligheder) x Meget Ikke X X X X Meget Meget Ikke Ikke Lokale- Støj- Indeindretning? forhold? klima? x x X Meget Meget Meget Ikke Ikke Ikke Skriv evt. kommentarer til de fysiske forhold: Vend!

34 9. Hvis du skulle vælge ville du så foretrække... (Sæt kun ét kryds - ved henholdsvis a. b. c. d. e. og f.) a. åbningstid med højere grad af selvbetjening eller Nuværende åbningstid med betjening b. At biblioteket holder længere åbent eller At biblioteket indkøber flere materialer c. At biblioteket satser på indkøb af musik, DVD video, cd-rom eller At biblioteket satser på indkøb af bøger d. At biblioteket satser på mange eksemplarer af populære bøger m.v. eller At biblioteket i højere grad satser på et bredt udvalg e. Kort afstand til bibliotek med få materialer, kort åbningstid og begrænset faglig betjening eller Lang afstand til bibliotek med mange materialer, lang åbningstid og udvidet faglig betjening f. At der er mulighed for at eller bestille tid hos en bibliotekar (en konsekvens kan være længere ventetid for dig, når du ikke har bestilt tid)? Fortsættelse af nuværende ordning, hvor man ikke kan bestille tid 0. Har du et godt råd eller en god idé til Hovedbiblioteket? Og til sidst lidt om dig selv.... Hvor gammel er du? år. Er du Kvinde Mand. Hvad er postnummeret på din adresse? 4. Hvor mange års uddannelse har du sammenlagt - incl. folkeskolen? Op til 0 år til år 4 til 6 år mere end 7 år 5. Hvilken erhvervsgruppe tilhører du? Lønmodtager Selvstændig Pensionist Studerende Arbejdsledig Andet, skriv: Tak for hjælpen!

35 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent Brugerundersøgelser 00 Bibliotek Dag Tidspunkt 4 Hvor tit bruger du biblioteket? 5 Bruger du andre biblioteker? HB Åby 7 5 Viby 4 5 Tranbjerg 0 7 Tilst 79 5 Hasle 79 5 Solbjerg 48 Egå 50 Beder-Malling 50 Harlev 54 4 Antal svar ialt.478 man 7 8 tir 99 7 ons 6 8 tor 98 7 fre 86 6 lør 08 7 uoplyst Antal svar ialt Uoplyst 6 0 Antal svar ialt 64 Alle åbningsdage gange om ugen gange om måneden 6 4 Med - måneders mellemrum 8 Sjældnere 59 4 Uoplyst 5 0 Antal svar ialt Side

36 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent Ja Nej Antal svar ialt Hvis ja, hvilke? (Sæt evt. flere kryds) 7 Søndagsåbent på Hovedbiblioteket, hvornår? 8 Hvordan bruger du typisk biblioteket? (0) 9 Bruger du biblioteket via internettet? 0 Er du med bibliotekets hjemmeside? Hovedbiblioteket i Mølleparken 7 Andre folkebiblioteker, skriv 07 kommentar Bogbus Andre biblioteker end 8 folkebibliotekerne Antal svar ialt Uoplyst 8 Antal svar ialt.478 Som mødested 4 Som læseplads 55 7 Til at hente information via pjecer og håndbøger Til at bruge Internet 4 0 Til at låne til mine børn 47 0 Til at låne eller bruge bestemte ting.66 Til at lade dig inspirere 7 0 Til at bruge tekstbehandling mv. 6 Andet 8 Antal svar ialt.5 Nej 65 9 Ja, fra bibliotekets computere 86 Ja, fra 6 arbejdsplads/uddannelsessted Ja, hjemmefra 66 7 Ja, fra: Antal svar ialt Side

37 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent Høj grad Antal svar ialt 89 Er du med muligheden for bestillinger og fornyelser...? Hvordan oplever du at flg. forhold har ændret sig i det seneste år? Udvalget af materialer? Udbuddet af digitale tilbud på bibliotekets hjemmeside? 4 Kvaliteten i arrangementerne? 5 Den faglige kvalitet i personalets vejledning? 6 Ventetiden ved udlånsautomaterne? Høj grad Antal svar ialt 89 Bedre 477 Dårligere Antal svar ialt.478 Bedre 44 8 Dårligere Antal svar ialt.478 Bedre 0 7 Dårligere Antal svar ialt.478 Bedre 46 8 Dårligere Antal svar ialt Side

38 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent 7 Ventetiden på personlig betjening? 8 Ventetiden på bestilte materialer? 9 Ventetiden ved pc'erne? 0 Personalets hjælpsomhed, imødekommenhed og forståelse? I hvor høj grad passer bibliotekets udvalg til dine behov? Ny skønlitteratur? Klassisk skønlitteratur? Antal svar ialt Antal svar ialt Antal svar ialt Antal svar ialt.478 Bedre 50 5 Dårligere Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Side

39 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent Klassisk musik? 4 Moderne musik? 5 Fagbøger? 6 Børnebøger? 7 Aviser og tidsskrifter? 8 Pc'er og internetadgange? 9 Film (video & dvd)? Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt Side

40 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent 0 Cd-rom? Lydbøger? Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Høj grad Antal svar ialt.478 Er du med bibliotekets.. Beliggenhed? Adgangsforhold? 4 Pladsforhold? 5 Lokaleindretning? Meget Ikke 4 5 Antal svar ialt.478 Meget Ikke Antal svar ialt.478 Meget Ikke Antal svar ialt.478 Meget Side

41 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent 6 Støjforhold? 7 Indeklima? 8 Hvis du skulle vælge a... Ikke Antal svar ialt.478 Meget Ikke Antal svar ialt.478 Meget Ikke Antal svar ialt.478 åbningstid Nuværende åbningstid Uoplyst 80 Antal svar ialt Hvis du skulle vælge b Hvis du skulle vælge c... 4 Hvis du skulle vælge d... 4 Hvis du skulle vælge e åbent 78 9 Flere materialer 9 6 Uoplyst 77 9 Antal svar ialt.478 Indkøb af musik, video, cd-rom 75 5 Indkøb af bøger Uoplyst 99 0 Antal svar ialt.478 Flere populære bøger 8 5 Flere forskellige bøger Uoplyst 76 9 Antal svar ialt.478 Kort afstand Side

42 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent 4 Hvis du skulle vælge f 44 Godt råd, god idé? 45 Alder? 46 Køn? Lang afstand Uoplyst 97 7 Antal svar ialt.478 Bestille tid Ikke bestille tid Uoplyst Antal svar ialt.478 (kommentar) 7 uoplyst.5 78 Antal svar ialt.478 Under Over 60 6 Uoplyst 7 Antal svar ialt.478 Kvinde Mand Antal svar ialt Postnr.? 48 Hvilken uddannelse? 49 Hvilken erhvervsgruppe tilhører du? Skriv i kommentar Uoplyst 50 Antal svar ialt.478 Op til 0 år 7 9 til år 5 4 til 6 år Mere end 7 år 46 9 Uoplyst 4 Antal svar ialt.478 Lønmodtager Selvstændig Side

43 0 biblioteker 0alle Svartekst Antal Procent Pensionist 7 Studerende 66 5 Arbejdsledig 09 7 Andet, skriv kommentar 66 4 Antal svar ialt Side

44 Randfordeling og brugerkommentarer for de enkelte biblioteker Hovedbiblioteket Randfordeling Brugerkommentarer Åby Bibliotek Randfordeling Viby Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Brugerkommentarer Tranbjerg Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Tilst Bibliotek Randfordeling Hasle Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Brugerkommentarer Solbjerg Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Egå Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Beder-Malling Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer Harlev Bibliotek Randfordeling Brugerkommentarer

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende

10 biblioteker 02egaa. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv kommentar. Alder?: Under 18 Køn?: Mand Hvilken : Studerende Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 4 Hvor tit bruger du biblioteket? Respondentens svar: 1-2 gange om ugen og somme tider hver dag Alder?: 41-60 Køn?: Mand Hvilken : Andet, skriv Respondentens svar: 1-2

Læs mere

10 biblioteker 02viby. Alder?: Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager

10 biblioteker 02viby. Alder?: Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager. Alder?: Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 4 Hvor tit bruger du biblioteket? Respondentens svar: 1-2 gange om ugen Varierer Spørgsmål: 6 Hvis ja, hvilke? (Sæt evt. flere kryds) Respondentens svar: Andre folkebiblioteker,

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Tilfredshed med bibliotekerne 2003

Tilfredshed med bibliotekerne 2003 hed med bibliotekerne Hvor tilfreds er du med udvalget af... 5 4 Klassisk musik Lydbøger Cd-rom Aviser og tidsskrifter B ørne b øge r Web-bestilling/fornyelse Fa gb øg e r Hjemmeside tilfreds Moder n e

Læs mere

10 biblioteker 02aaby. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager

10 biblioteker 02aaby. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 1 Bibliotek Respondentens svar: Åby Spørgsmål: 4 Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager Hvor tit bruger du biblioteket? Respondentens svar: 1-2 gange om ugen

Læs mere

10 biblioteker 02tilst. Alder?: 18-26 Køn?: Mand Hvilken : Studerende. Alder?: 27-40 Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager

10 biblioteker 02tilst. Alder?: 18-26 Køn?: Mand Hvilken : Studerende. Alder?: 27-40 Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 6 Hvis ja, hvilke? (Sæt evt. flere kryds) Respondentens svar: Andre folkebiblioteker, skriv Rønde, Ebeltoft Randers Hammel Bibliotek Højbjerg, Viby Alder?: Over 60 Køn?:

Læs mere

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker

Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker Brugerundersøgelse på Københavns Kommunes Biblioteker 1 Indhold: 1. Indledning og sammenfatning...3 Portræt af brugerne...4 Brug af biblioteket...4 Vurdering af biblioteket...5 Brug af IT...6 Prioritering

Læs mere

Alder?: 41-60 Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Studerende. Alder?: 41-60 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager

Alder?: 41-60 Køn?: Mand Hvilken : Lønmodtager. Alder?: 18-26 Køn?: Kvinde Hvilken : Studerende. Alder?: 41-60 Køn?: Kvinde Hvilken : Lønmodtager Brugerundersøgelser 2002 Spørgsmål: 1 Bibliotek Respondentens svar: HB Spørgsmål: 2 Dag Respondentens svar: uoplyst Kl. 18.15 Respondentens svar: uoplyst Kl. 14.00 Spørgsmål: 4 Hvor tit bruger du biblioteket?

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek

Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Budget 2007-2010 - 1 - Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice 1. december 2006 Ændret mål som følge af bevarelsen af Åby Bibliotek Følgende mål ændres som følge af bevarelsen af Åby. Ændringerne er markeret.

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue)

Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner i et nyt vindue) Vælg enhed: Blågården OBS! Hvis du foretager en manuel ændring i en tabel (f.eks. sletter en række), slår denne ændring igennem i de øvrige tabeller Tryk her for en print- og eksportvenlig udgave (åbner

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011

SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011 Til Deltagere i Benchmarkundersøgelse 2011 Dokumenttype Tabelrapport Dato Maj, 2011 SAMLET TABELRAPPORT BENCHMARKUNDERSØGELSE 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 1. Introduktion 1 2. Metode 2 2.1 Vægtning

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE FORÅRET 2015 INDHOLD Lær mere om it foråret 2015 Aarhus Kommune ITK Design Møllegade 1 8000 Aarhus C Layout: Jan Thomassen Tryk: Bording A/S Oplag: 3.000 ISBN: 978-87-89860-09-1

Læs mere

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)?

s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? s1 Først vil jeg gerne vide, hvor ofte du køber bøger overordnet set (både til dig selv og til andre)? KØN ALDER TOTAL Mand Kvinde 15 19 år 20 24 år 25 29 år 30 39 år 40 49 år 50 59 år 60 69 år 70 år og

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Åbne biblioteker i Aalborg

Åbne biblioteker i Aalborg Åbne biblioteker i Aalborg Bodil Have bibliotekschef Aalborg Bibliotekerne 1 hovedbibliotek 13 by- og lokalbiblioteker 3 bogbusser 155 medarbejdere 110 mio. kr. (95 mio. kr.) 1,7 mio. udlån 1,8 mio. besøgende

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour.

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk

Folkebibliotekernes brugere. Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk Folkebibliotekernes brugere Jakob Heide Petersen jhp@bs.dk 2 Indhold Udbredelse - hvor mange bruger bibliotekerne? Brugergrupper - hvem bruger bibliotekerne? Brugeradfærd - hvad bruges bibliotekerne til?

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Hvad synes du, at biblioteket gør rigtig godt?

Hvad synes du, at biblioteket gør rigtig godt? BILAG 2: Svar fra forårets nationale brugerundersøgelse. Hvad synes du, at biblioteket gør rigtig godt? SERVICE/BETJENING/ÅBNINGSTIDER: Adgang efter lukketid. Har mødelokaler. Alt er godt organiseret og

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 EGEDAL BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 VARDE BIBLIOTEKERNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Årsberetning 2012 Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Åbent, digitalt, videnskabende og fællesskabende Vi lever i en tid, hvor evnen til at skaffe sig viden, til at kommunikere digitalt og

Læs mere

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet

Erfaringer med Åbne Biblioteker. 1. Baggrund. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 8. juni 2012. Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet Kulturudvalget Dato 8. juni 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Erfaringer med Åbne Biblioteker 1. Baggrund I 2009-2010 etablerede Aarhus Kommune såkaldt Åbne Biblioteker på to lokalbiblioteker,

Læs mere

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18

Hvad er dit køn? Alle svarpersoner (N=98) 1/18 Hvad er dit køn? 8 6 58 4 4 2 Dreng Pige 1/18 Hvad klasse går du i?: Klasse 8 6 4 2 19 2 16 22 21 1. A 1. B 1. C 1. D 1. E 2/18 Af hvilke grunde valgte du efterskole? Du må gerne benytte flere valg. 8

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Varde Handelsskole og Handelsgymnasium - HG Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Varde

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014

Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider. Februar 2014 Aalborg Bibliotekerne Det med småt og åbningstider Februar 2014 Velkommen Velkommen på biblioteket. Vi glæder os til at se dig. Vi håber du vil bruge bibliotekets tilbud og få mange gode oplevelser. Reglement

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010

Elevtrivselsundersøgelsen november 2010 Elevtrivselsundersøgelsen november Frederikshavn Handelsskole - EUD Elevtrivselsundersøgelse Spørgsmål : Er du kvinde eller mand? Base Kvinde, Mand, Spørgsmål : Hvor gammel er du? Base Skriv din alder:,

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER

RESULTATER OG ANBEFALINGER RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 LEJRE KOMMUNE INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere