Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer"

Transkript

1 Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om efteruddannelse og kurser. Blandt de inviterede var der også en kreds af privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer - heriblandt Bibliotekarforbundets Privatgruppe, der blev inviteret til at give udtryk for de behov og ønsker. På mødet blev der - udover forskellige kursusemner givet udtryk for, at de privatansatte kunne have brug for speciel markedsføring, der udelukkende var tilrettelagt med kursustilbud, der henvendte sig til dem. Vi har derfor udarbejdet denne brochure, der præsenterer en lang række kursustilbud, som henvender sig til de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. Blandt kursusemnerne er informations- og emnesøgning, hvor der bl.a. er kurser om avanceret Internetsøgning og søgning indenfor specielle emneområder som jura og eu. Der er kurser om web 2.0, kurser om vidensorganisation og en lang række kurser om kommunikation, formidling og markedsføring. Der er også kurser om ledelse og medarbejderudvikling, bl.a. et kursus i bedre mødeplanlægning og kurser i personlig udvikling, bl.a. et kursus i mindmap og notatteknik. Endelig indeholder brochuren også beskrivelser af 2 temadage som kunne have interesse for de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. For det første en temadag om Integrated Search, der tager temperaturen på den seneste udvikling indenfor feltet og for det andet en temadag om brugeradfærd, hvor teorier, tendenser og metoder indenfor området sættes under lup. Brochuren udsendes via Bibliotekarforbundets -liste for privatansatte, og sker med Bibliotekarforbundets tilladelse og samtidig håber såvel Kursus- og Konsulentafdelingen som Bibliotekarforbundet, at brochuren kan give dig overblik og inspirere til din personlige kompetenceudvikling og at nogle af de beskrevne kurser passer til dine behov. Og vil glæder os til at se dig til kursus på Danmarks Biblioteksskole i det kommende efterår, og modtager gerne forslag til nye kurser. Venlig Hilsen Konsulent Esben Fjord - Kursus- og Konsulentafdelingen, Danmarks Biblioteksskole

2 INFORMATIONSSØGNING Websøgning Google er ikke gud! Google er blevet de flestes foretrukne og ofte eneste søgemaskine på nettet. Men set med professionelle øjne er Google ikke altid det oplagte valg, og der er mange gode grunde til at udvide værktøjskassen med andre redskaber. Styrker og især svagheder hos Google vil blive illustreret, og deltagerne vil få en grundig introduktion til de andre store søgemaskiner, foruden nyere interessante søgemaskiner som fx. Ask og Exalead. Også et udvalg af nye eksperimenterende redskaber vil blive diskuteret. Deltagerne vil opnå praktiske færdigheder i flere redskaber samt indsigt i hvilke redskaber, der egner sig bedst til hvilke typer søgninger. Googles styrker og svagheder I dybden med Yahoo og MSN Live Ask, Exalead og andre nye søgemaskiner - kan de det, vi savner hos de store? Semantiske og visuelle søgemaskiner Tips og tricks til bedst mulig udnyttelse af redskaberne : Den 9. september 2008, DB København : Den 13. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Google Scholar og videnskabelig information på WWW Med Google Scholar er der for alvor kommet fokus på de videnskabelige informationer på WWW. Kursets formål er at give deltagerne en grundig forståelse for den videnskabelige publicering på nettet, hvad der er tilgængeligt, og hvordan det findes. Deltagerne sættes i stand til at foretage kvalificerede søgninger i de tilgængelige redskaber og lærer at evaluere resultaterne. Styrker og svagheder demonstreres, og forskellen fra traditionelle redskaber vil blive grundigt belyst. Google Scholar grundig analyse af indhold og funktionalitet Øvrige redskaber til videnskabelig information på WWW Scirus m.fl. Google Scholar i bibliotekssammenhæng Integration med bibliotekssystemer (OpenURL) Google Scholar & Scirus vs. traditionelle betalingsdatabaser : Den 23. september 2008, DB København : Den 25. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen

3 INFORMATIONSSØGNING Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Kursets formål er at opdatere og uddybe deltagernes viden om informationssøgning på internet med henblik på bedre udnyttelse af de tilgængelige redskaber. I kølvandet på de mange nye Web 2.0 teknologier er der kommet en række forskellige søgeredskaber med fokus på nye typer indhold. Deltagerne vil få overblik over disse og vil få en grundig introduktion til et udvalg af de i bibliotekssammenhænge mest brugbare redskaber samt opnå avancerede færdigheder i brugen af disse. Andre nye trends og redskaber vurderes og analyseres, og deltagerne bliver ført ajour med den seneste udvikling inden for informationssøgning på internettet. Nyeste trends indenfor websøgning Web 2.0 Bibliotek 2.0 Web 2.0 søgeredskaber video, lyd, fotos, weblogs, wikis etc. Udnyttelse af brugergenererede metadata : Den 6. oktober 2008, DB København : Den 4. december 2008, DB København Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Flere og flere bibliotekarer og cand. scient.bibl. er beskæftiger sig med patentinformation, og kendskab til patentområdet er en eftertragtet færdighed hos mange arbejdsgivere. Kurset vil give deltagerne indblik i juraen omkring patenter og grundigt kendskab til de forskellige dokumenttyper, der er tilgængelige. Forskellige anvendelser af patentinformation vil blive belyst med fokus på informationsspecialistens typiske opgaver. Deltagerne vil blive introduceret til en række forskellige gratis og betalingsbaserede systemer og opnå grundlæggende færdigheder i benyttelsen af disse. Informationsspecialistens arbejde med patenter Jura og konventioner Dokumenttyper og terminologi USpto.gov, Google Patents og andre gratis redskaber Derwent World Patents Index og andre betalingsbaserede systemer : Den 3. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Kursusleder: Benno Jensen

4 EMNESØGNING Lov og ret på Internet (Danmark) Formålet med kurset er dels at give en introduktion til juridisk informationssøgning og dels at gennemgå og sammenligne et udvalg af danske kilder til juridisk informationssøgning på internet. Kurset vil lægge særlig vægt på Retsinformation og Folketingets hjemmeside. Desuden giver kurset et indblik i ministerier/styrelser på internet med særligt henblik på disses dækning af lovstof. Andre udbydere af juridisk information og rådgivning på internet vil også blive gennemgået. Onlineversioner af Ugeskrift for Retsvæsen og Karnov præsenteres. Hvordan en lov bliver til Retsinformation Folketingets hjemmeside Ugeskrift for Retsvæsen Karnov Ministerier/styrelser Juridisk rådgivning på internet : Den 13. november 2008, DB Aalborg : Den 20. november 2008, DB København Kursusleder: Karen Nedergaard EU-ret kilder på nettet Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til EU-informationssøgning med udgangspunkt i de mange gratis kilder, der er tilgængelig på internettet. Kurset vil fokusere på kilder til juridisk informationssøgning, men også kilder til aktuelle emner såsom reformtraktaten, de danske forbehold m.v. vil blive berørt. Den primære kilde til EU-lovstof, Eur-Lex, vil blive gennemgået, ligesom du vil blive præsenteret for databaser, hvorved du kan følge EU-beslutningsprocessen. Dokumenttyper og kilder der kan give en hurtig og letforståelig indgang til konkrete EU-sager vil desuden blive berørt. Sådan følger du et forslag til retsakt: Prelex, OEIL, statusblade Folketingets behandling af EU-sager Eur-Lex EU-institutionernes hjemmesider EU-institutionernes dokumentregistre Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusleder: Hella Møller Rasmussen

5 Bliv bedre til at blogge Hvordan skriver man gode tekster i en weblog? En weblog består af indlæg og på dette kursus koncentrerer vi os om det indholdsmæssige i blogindlæg. Vi beskæftiger os med sproget, det personlige og stilelementerne på blogs. Vi ser nærmere på, hvordan man skriver personligt og til dialog. Vi laver øvelser i at skrive indlæg og kommentarer, og vi træner hvordan man svarer på kommentarer. Efter kurset har du fået indblik i, hvordan du skriver til dialog og hvordan du kan skabe netværk og deltagelse som blogger. Hvordan skriver man blogindlæg? Hvordan skriver man svar på kommentarer? Hvordan indbyder man til dialog og fremmer samtalen? Hvad må man, og hvad må man ikke? Bloggen og de etiske spilleregler : Den 12. november 2008, DB København Kursusledelse: Trine-Maria Kristensen Lad nyhederne komme til dig - Nyhedsovervågning 2.0 Med de mange nye muligheder for brugerdeltagelse på det nye web 2.0, bliver en større del af indholdet på nettet genereret af brugerne selv, via blogs, wikis, sociale netværk, tagging, podcasts og billeddeling etc. Men hvad betyder det for informationssøgning og formidling? Hvordan finder man kvalitet i brugergenereret indhold? Og hvordan følger man med i den voksende mængde indhold? På kurset ser vi på hvorledes blogs har indflydelse på meningsdannelsen i samfundet samt hvordan de traditionelle medier og de nye net-baserede brugermedier smelter sammen. Du får kendskab til, hvordan man kan lave og vedligeholde nyhedsalerts, så nyt om emner der interesserer dig finder dig automatisk i modsætning til aktivt at fremsøge information om emnerne. Hvorledes blogs indgår i "net-økologien" Konkrete cases fra blogosfæren Sammensmeltning af nye og gamle medier Smarte anvendelser af RSS til informationsovervågning Værktøjer og teknikker til overvågning af bruger-genereret indhold : Den 10. november 2008, DB København Kursusledelse: Stefan Bøgh-Andersen Sociale Teknologier Web 2.0 og

6 VIDENSORGANISATION Begrebsmodellering principper og metoder Formålet med begrebsmodellering er at skabe overblik over sammenhænge mellem begreber indenfor et givet fagområde eller domæne. I begrebsmodellering udarbejdes definitioner, og der fastlægges ækvivalens mellem begreber og andre former for relationer (generiske, del-helheds, temporale, kausale, oprindelsesrelationer, etc.). Målet er at afgrænse, definere og relatere et fagområdes eller et domænes begrebsapparat. Begrebsmodellen giver overblik og forståelse for begrebsapparatet og kan bruges i flere sammenhænge, f.eks. som grundlag for entydig kommunikation i projektarbejde, tone-of-voice i virksomheder, og til organisering, styring og søgning af information og viden i informationssystemer. Formålet med kurset er at give deltagerne forståelse for formål, principper og metoder til begrebsmodellering. Hensigten er at kvalificere dem til at udvikle begrebsmodeller. Sprogteori og sprogniveauer Begreber og termer Typer af relationer Indsamlings- og analysemetoder Den 11. december 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen Social tagging i virksomheder Social, bruger-styret tagging giver nye, spændende muligheder for at synliggøre og dele information og viden i virksomheder. Bruger-tagging kan ikke erstatte de traditionelle indekserings- og søgemetoder, men fungere som et vigtigt supplement til det eksisterende informationsflow. Formålet med kurset er at give en forståelse for de muligheder, der er forbundet med social tagging. Deltagerne kvalificeres til at arbejde analytisk og metodisk med teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med implementering af social tagging. Deltagerne præsenteres for egenskaber og karakteristika for tagging, f.eks. typer af tags, tag clouds og folksonomier, sproglige problemstillinger og overvejelser vedr. kvalitet, konsistens og motivation. En væsentlig succesfaktor er tagging softwarets interface og funktionalitet. Kursisterne vil opnå en forståelse for designprincipper, herunder tilrettelæggelse af tagging processen. Tagging begrebet og tag typer Potentiale og udfordringer i informationssøgning og videndeling Funktion i informationsarkitekturen Tagging software Pris: Kr Den november 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen

7 formidling Kommunikation og Appreciative Inquiry (AI) AI har oprindelig været en metode til udvikling af virksomheder. Metoden er ca. 20 år gammel, men har bredt sig til andre områder. Det mest kendte eksempel er Imagine Chicago - et projekt, som havde til hensigt at revitalisere nogle af Chicagos mest nedbrudte bydele. I Danmark har man forsøgt sig med et lignende projekt i Århus i Gellerup området. Nøglen til succesen er den såkaldte selvopfyldende profeti: bestyrk menneskernes i deres drømme og visioner og de vil udvikle sig i denne retning. Succesen opnås gennem den anerkendende og værdsættende undersøgelse - et nøje fastlagt forløb bestående af fire faser. Man starter altid med drømmefasen og slutter med at iværksætte de dele af drømmene, der er realistiske. Kurset vil giver et indblik i grundprincipperne for AI og de dertil hørende metodiske værktøjer. Deltagerne instrueres i at bruge metoderne. Vi diskuterer anvendelsesmuligheder samt metodens styrker og begrænsninger. De grundlæggende principper for AI Det konstruktive perspektiv: bygge videre på positive erfaringer, udfolde det gemte potentiale Metoder og værktøjer til AI: AI summit som fremtidsværksted, 4-D cirkel, AI-interview Bliv set bliv hørt bliv forstået! - formidling, gennemslag og personlig stil. Billeder og historier taler til den individuelle fantasi og er derfor med til at skabe lynhurtig genkendelse og forståelse hos vores tilhørere. Samtidig er det blevet vigtigere end nogensinde at kunne formidle sine ideer og visioner, sit forslag eller budskab på en måde, som er personlig og klar. Derfor er dette kursus lagt an på individuelt arbejde med at identificere og udnytte de udtryksmuligheder, som vi hver især fra naturens hånd er rigt begavet med. Som regel er vi kun bevidste om en lille del af dem resten ligger parat til at blive udforsket og afprøvet. Målet med kurset, der er inspireret af teknikker fra scenens verden, er at undersøge og udvikle deltagernes personlige gennemslagskraft. Individuel feedback er derfor et vigtigt element i dagens program. Opbygningen af historie Struktur og fokus At stille ind på sine tilhørere Afsøgning og træning af personlige kompetencer Konstruktiv, personlig feedback : Den 17. november 2008, DB København Kursusledelse: Hans Elbeshausen Pris: Kr : Den 16. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

8 Ud over rampen med effektiv præsentationsteknik Ind i mellem møder man en oplægsholder, som formår at brænde igennem med sådan en kraft, at tilhørerne bliver tryllebundet, og budskabet sent bliver glemt. Lær hvad de gode gør godt! Få indsigt i de mange brugbare værktøjer, som kan gøre os alle i stand til at komme ud over rampen. Kursets formål er at bibringe deltagerne kendskab til værktøjer i præsentationsteknik. Forberedelsen af præsentationen at finde og ordne sit stof Indledning og afslutning der huskes Retoriske virkemidler Ud over rampen med stemme og krop Personlig gennemslagskraft Pris: Kr : Den 8. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Skriv så det fænger! Læserne er utålmodige, og de sorterer hårdt i det, de gider - og har tid til - at læse. Her lærer du at opbygge en tekst, så man straks fanger hovedbudskaberne, og du hele vejen pirrer læsernes nysgerrighed og giver dem lyst til at læse videre helt til sidste linje. Vi sorterer stof ud fra klassiske journalistiske grundprincipper, og vi leger med at skrive gode overskrifter og mellemrubrikker. Desuden gennemgår vi de grundlæggende principper for, hvordan man formidler faglig viden til ikke-fagfolk - i et forståeligt, levende og handleorienteret sprog. Du vil få masser af praktiske tips og små øvelser, der bliver bedømt individuelt eller i plenum. Du får også lejlighed til at sende eksempler på dine tekster inden kurset. Journalistiske grundprincipper Artikler og pressemeddelelser Hvem skriver du til? Vinkling og overskrifter Aktivt sprog uden gummiord og fraser : Den 9. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech Skriv til nettet Hypertekst, dybe links og navigationstekster. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det ikke så svært at skrive godt og målrettet til nettet. Med udgangspunkt i klassisk, journalistisk tekstopbygning afmystificerer vi begreberne og øver enkle teknikker, der gør dine hjemmesider læseværdige og brugervenlige. Desuden får du tips til, hvordan dine budskaber kommer højt op på hitlisten, når folk googler og bruger andre søgemaskiner. Underviseren vil i videst muligt omfang målrette kurset til deltagernes aktuelle behov, så hvis du allerede skriver til en hjemmeside, beder vi dig sende et link til denne inden kurset. På kurset diskuterer vi disse og andre hjemmesider, og du får desuden udleveret materiale, der kan fungere som en praktisk værktøjskasse fremover. Forskellen på at skrive til papiret og til skærmen Skriv til målgruppen Tekstens opbygning Konstruktivt og aktivt sprog Søgemaskineoptimering Den 25. september 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech

9 Markedsføring af e-tjenester i biblioteket Er der en magisk knap et eller andet sted, som vi kan trykke på til at markedsføre bibliotekernes e-ressourcer? Hvis ikke, så skal vi selv beskæftige os med markedsføring og vide, hvordan vi gør vi os synlige og personlige i det elektroniske univers? Men er det omkostningerne værd? Formålet med denne kursusdag er at give svar på disse spørgsmål. Deltagerne går hjem med inspiration, tips og ideer til at arbejde i praksis med forskellige typer af intern og ekstern markedsføring. Kursuselementer Udnytter vi alle vore ressourcer? Kan vi udnytte ressourcerne effektivt? Forskellige typer af intern og ekstern markedsføring Case studies Værktøjer til markedsføring Analytiske matrixer som den magiske deux ex machina Effektivitetstips Pris: Kr I kursusprisen indgår bogen: Marknadsföring på bibliotek - udgivet af BTJs forlag : Den 4. november 2008, DB København Kursusledelse: Zuzana Helinsky Markedsføring og profilering at forstå, tiltrække og fastholde brugerne Dette kursus giver dig viden og værktøjer til at forstå dine brugere, tiltrække dem samt stimulere og udvikle deres brug af bibliotekets ydelser. Markedsføring forstås bredt og strækker sig fra blød kommunikation til hård økonomi. Vi har særlig fokus på brugerpsykologi og kommunikation. Vi tager også fat på det vigtige forarbejde med at skabe opbakning fra kolleger og samarbejdspartnere. Markedsføring starter med en forståelse af brugerne: Hvilke motiver driver dem, hvilken kontekst indgår vore ydelser i, hvordan bearbejder de informationer og hvordan træffer de beslutninger? Værktøjskassen: hvilke virkemidler har du til rådighed, og hvordan virker de? Marketingplanen: fra idé til resultater Intern markedsføring få din organisation med Brugerrelationer: om at opbygge pleje og udvikle dialogen med brugerne. Dag 1: Fokus på forståelse: Af marketing, af brugerne og af den interne og eksterne arena markedsføringen skal fungere i Dag 2: Fokus på virkemidler: Hvordan virker de hver især, hvordan de spiller sammen og hvordan det hele sammenfattes i en overskuelig og effektiv marketingplan. Pris: Kr : Den september 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen MARKEDSFØRING

10 Ledelse og medarbejderudvikling Troværdighed - dit vigtigste aktiv som leder Som leder skal du skabe resultater gennem andre mennesker. Med en høj troværdighed får du ting til at ske. Er den lav, får du stort set intet igennem. Det gælder indad i det lille fællesskab med dine medarbejdere. Og det gælder opad i det store fællesskab med forvaltning, politisk ledelse og andre eksterne samarbejdspartnere. Troværdig er svar nr. 1, når man spørger verden over, hvordan en god leder er. Det fremgår af den måske mest omfattende undersøgelse af ledelse, der nogensinde er lavet. Gennem 30 år er hundredtusinder af medarbejdere og samarbejdspartnere interviewet over hele verden. Faktagrundlag: Kort præsentation af undersøgelsen og dens kilder Hvad er troværdighed, og hvorfor er den så vigtig? Hvordan kan du opbygge, vedligeholde og styrke din troværdighed som leder? Ledere er altid på og meget mere synlige end de selv tror: Kortlæg dine udstillingsvinduer og brug dem Walk the talk : Du er hvad du gør og ikke hvad du siger. Om styrken i synlige, symbolske handlinger Kurset kan rekvireres som foredrag af en halv dags varighed. Indhent tilbud Pris: Kr : Den 21. november 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen Møder der rykker! - mødeteknik i teori og praksis Vi holder dem hele tiden møderne!! Og der er mange slags de uformelle, de officielle, de besluttende, de orienterende, de udforskende. Får vi nok ud af dem? At være på som mødeleder eller facilitator kræver teknik og viden om de mange muligheder der er for at inspirere og hjælpe deltagerne gennem mødets forløb og opnå resultater. Også som deltager er værktøjerne effektive - få medindflydelse på mødernes forløb og resultater. Derfor er en vigtig del af dette kursus at opleve praktisk anvendelse af det teoretiske stof at få mulighed for at lede og deltage i forskellige slags møder og høste erfaring til fremtidig indsats. Målet med kurset er at styrke deltagernes mulighed for at lede og bidrage til effektive og konstruktive møder - praktiske øvelser er derfor et vigtigt element i dagens program. Mødetekniske elementer Mål og formål Planlægning Forløb Praktisk mødeteknik Værktøjer Træning i mødeledelse og -deltagelse Pris: Kr : Den 23. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

11 Ledelse og medarbejderudvikling Gå gladere hjem fra arbejde end du kom Find din indre glæde frem og hjælp andre med at gøre det samme! Ofte oplever vi, at vaner og rutiner har taget over og styrer en stor del af vores liv. Hvordan danner vi os et overblik over vores liv, og hvad der dræner os for energi? Hvordan kan vi komme i en positiv udvikling og tage "skeen i egen hånd". Vi vil under oplægget se på, hvad vi kan gøre ved vores vaner og rutiner samt de faktorer, der i hverdagen forbruger vores psykiske ressourcer, såvel positivt som negativt. Alle har motivation Skal man tage det sure med det søde? Egen identitet, skyld og personlig medvirken Kommunikation og følelser Livsgrundlag fra nej- til ja-siger Selvværd og selvtillid giv plads til glæde også selvglæde Du kan, hvis du vil og tør Rekvireret kursus - Foredrag med debat eller workshop af nogle timers varighed. Pris: Indhent tilbud Myter og tabuer på arbejdspladsen Det der sker på din arbejdsplads er som et isbjerg. Alt det vigtigste er skjult under overfladen. På overfladen taler vi om strukturer, systemer, regler, mål, værdier etc., kort sagt alt det rationelle. Under overfladen hersker følelser, normer, forsvarsmekanismer, magtspil, halve sandheder og meget andet ubevidst og/eller politisk ukorrekt! Dette kursus er en humoristisk øjenåbner for alt det alle ved, men ingen taler om! Særligt ikke i den danske pænhedskultur på arbejdspladsen, som kan være meget svær at afkode for vore gæster. Historien om bør, gør og de umage tvillinger holdning og handling Rationalitetsmyten og så hvordan vi virkelig træffer beslutninger Kritisk feed-back; hvorfor er det så svært? Når pæne intentioner fører til mindre pæn adfærd Politiske kandestøbere, magtspil og personlige ambitioner Kultur - organisationens personlighed Rekvireret kursus - Form og varighed kan tilpasses efter ønske. Pris: Indhent tilbud Kursusledelse: Kim Buch Madsen Kursusledelse: Freddy Meyer

12 Personlige kompetencer i arbejdslivet Mindmap og notatteknik - skab overblik sidste ende! Gode notater og mindmaps er dyrebare. De fastholder koncentrationen og opmærksomheden, støtter kreativiteten, hjælper hjernen med at bearbejde stoffet, giver overblik og hjælper dig til at forstå sammenhænge og huske. Rigtige notater er gode investeringer de sparer tid i den Formål med notater Tag de rigtige notater De syv trin i teknikken Notatark Modelnotater Scripping Mindmaps Kurset er tilrettelagt således, at emnerne behandles i teori og praksis vekslende mellem korte oplæg, diskussioner og ikke mindst konkrete øvelser, som gør dig i stand til at anvende teknikkerne umiddelbart efter kursusafslutning Pris: Kr : Den 18. november 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Styr på tiden - arbejder du rigtigt? Styrer du tiden, eller styrer den dig? Tiden er en ressource, vi har alle lige meget af den. Det, der gør os forskellige, er HVORDAN, vi anvender tiden. Så hvis du oplever, at dit arbejde hober sig op, at du bliver stresset af alt det, du ikke har tid til at gøre, og at tiden er blevet en mangelvare, så har du brug for at få Styr på tiden. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for effektivt at udnytte egne ressourcer, få mere ud af arbejdstiden og ikke at være slave af tiden. Vi arbejder med de grundlæggende begreber i teori og praksis. Proaktiv vs. reaktiv arbejdsstil Sæt mål, og nå dem Prioriteringer Planlægning gennem simple regler og teknikker Effektivitet og motivation Fysisk arbejdsorganisering Find dine tidsrøvere Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander

13 Integrated Search - samsøgning i alle kilder Mange taler om at vi skal udvikle vores systemer så de kan understøtte søgning i mange forskellige kilder samtidig, også kendt som Integrated Search. Det kunne f.eks. være bibliografiske poster, fuldtekstartikler m.v. Enkelte systemer er allerede i drift f.eks. Statsbibliotekets Summa og Det Kongelige Biblioteks Primo, men hvad betyder det så for vores eksisterende systemer? Kan eksisterende biblioteksstandarder leve sammen med Integrated Search? På temadagen vil vi give et overblik over de nyeste tiltag og forskning indenfor Integrated Search og vi berører tendenser og problemstillinger som: National og international udvikling Biblioteksstandarder og Integrated Search Z39.50 og fuldtekst? Erfaringer med eksisterende løsninger Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 22. januar 2009, DB København Kursusledelse: Haakon Lund Looking for Information - tendenser, teorier og metoder indenfor brugeradfærd Brugerne spiller i dag en aktiv rolle som informationssøgere, - formidlere og -arkitekter. De blander sig, er uforudsigelige og stiller krav. Det giver biblioteker og andre informationsservicevirksomheder mange nye udfordringer bl.a. når indhold og oplevelser skal målrettes og formidles. Indsigt i brugernes adfærdsmønstre er imidlertid afgørende for at kvalificere udvikling og formidling af informationsprodukter og serviceydelser. Temadagen har til formål at belyse brugeradfærd gennem en række udfordrende og tankevækkende bidrag fra både teori og praksis. Teorier, modeller og tendenser inden for brugeradfærd Psykologiske, sociale og personlige faktorer ved brugeradfærd Interaktiv informationsformidling i digitale, fysiske og sociale informationsrum Brugerinvolvering i udviklingen af informations- og formidlingsrum, herunder udvalgte metoder Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 20. november 2008, DB København Kursusledelse: Niels Ole Pors og Jette Hyldegård

14 Praktiske oplysninger: Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus eller en temadag, kan du tilmelde dig via: Telefon: Eller via kursusafdelingens hjemmeside: Husk at oplyse kursets kursusnummer, der står lige før datoen i opslaget Du kan læse mere om kurser på Danmarks Biblioteksskole på websiden om praktisk info -

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere