Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer"

Transkript

1 Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om efteruddannelse og kurser. Blandt de inviterede var der også en kreds af privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer - heriblandt Bibliotekarforbundets Privatgruppe, der blev inviteret til at give udtryk for de behov og ønsker. På mødet blev der - udover forskellige kursusemner givet udtryk for, at de privatansatte kunne have brug for speciel markedsføring, der udelukkende var tilrettelagt med kursustilbud, der henvendte sig til dem. Vi har derfor udarbejdet denne brochure, der præsenterer en lang række kursustilbud, som henvender sig til de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. Blandt kursusemnerne er informations- og emnesøgning, hvor der bl.a. er kurser om avanceret Internetsøgning og søgning indenfor specielle emneområder som jura og eu. Der er kurser om web 2.0, kurser om vidensorganisation og en lang række kurser om kommunikation, formidling og markedsføring. Der er også kurser om ledelse og medarbejderudvikling, bl.a. et kursus i bedre mødeplanlægning og kurser i personlig udvikling, bl.a. et kursus i mindmap og notatteknik. Endelig indeholder brochuren også beskrivelser af 2 temadage som kunne have interesse for de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. For det første en temadag om Integrated Search, der tager temperaturen på den seneste udvikling indenfor feltet og for det andet en temadag om brugeradfærd, hvor teorier, tendenser og metoder indenfor området sættes under lup. Brochuren udsendes via Bibliotekarforbundets -liste for privatansatte, og sker med Bibliotekarforbundets tilladelse og samtidig håber såvel Kursus- og Konsulentafdelingen som Bibliotekarforbundet, at brochuren kan give dig overblik og inspirere til din personlige kompetenceudvikling og at nogle af de beskrevne kurser passer til dine behov. Og vil glæder os til at se dig til kursus på Danmarks Biblioteksskole i det kommende efterår, og modtager gerne forslag til nye kurser. Venlig Hilsen Konsulent Esben Fjord - Kursus- og Konsulentafdelingen, Danmarks Biblioteksskole

2 INFORMATIONSSØGNING Websøgning Google er ikke gud! Google er blevet de flestes foretrukne og ofte eneste søgemaskine på nettet. Men set med professionelle øjne er Google ikke altid det oplagte valg, og der er mange gode grunde til at udvide værktøjskassen med andre redskaber. Styrker og især svagheder hos Google vil blive illustreret, og deltagerne vil få en grundig introduktion til de andre store søgemaskiner, foruden nyere interessante søgemaskiner som fx. Ask og Exalead. Også et udvalg af nye eksperimenterende redskaber vil blive diskuteret. Deltagerne vil opnå praktiske færdigheder i flere redskaber samt indsigt i hvilke redskaber, der egner sig bedst til hvilke typer søgninger. Googles styrker og svagheder I dybden med Yahoo og MSN Live Ask, Exalead og andre nye søgemaskiner - kan de det, vi savner hos de store? Semantiske og visuelle søgemaskiner Tips og tricks til bedst mulig udnyttelse af redskaberne : Den 9. september 2008, DB København : Den 13. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Google Scholar og videnskabelig information på WWW Med Google Scholar er der for alvor kommet fokus på de videnskabelige informationer på WWW. Kursets formål er at give deltagerne en grundig forståelse for den videnskabelige publicering på nettet, hvad der er tilgængeligt, og hvordan det findes. Deltagerne sættes i stand til at foretage kvalificerede søgninger i de tilgængelige redskaber og lærer at evaluere resultaterne. Styrker og svagheder demonstreres, og forskellen fra traditionelle redskaber vil blive grundigt belyst. Google Scholar grundig analyse af indhold og funktionalitet Øvrige redskaber til videnskabelig information på WWW Scirus m.fl. Google Scholar i bibliotekssammenhæng Integration med bibliotekssystemer (OpenURL) Google Scholar & Scirus vs. traditionelle betalingsdatabaser : Den 23. september 2008, DB København : Den 25. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen

3 INFORMATIONSSØGNING Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Kursets formål er at opdatere og uddybe deltagernes viden om informationssøgning på internet med henblik på bedre udnyttelse af de tilgængelige redskaber. I kølvandet på de mange nye Web 2.0 teknologier er der kommet en række forskellige søgeredskaber med fokus på nye typer indhold. Deltagerne vil få overblik over disse og vil få en grundig introduktion til et udvalg af de i bibliotekssammenhænge mest brugbare redskaber samt opnå avancerede færdigheder i brugen af disse. Andre nye trends og redskaber vurderes og analyseres, og deltagerne bliver ført ajour med den seneste udvikling inden for informationssøgning på internettet. Nyeste trends indenfor websøgning Web 2.0 Bibliotek 2.0 Web 2.0 søgeredskaber video, lyd, fotos, weblogs, wikis etc. Udnyttelse af brugergenererede metadata : Den 6. oktober 2008, DB København : Den 4. december 2008, DB København Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Flere og flere bibliotekarer og cand. scient.bibl. er beskæftiger sig med patentinformation, og kendskab til patentområdet er en eftertragtet færdighed hos mange arbejdsgivere. Kurset vil give deltagerne indblik i juraen omkring patenter og grundigt kendskab til de forskellige dokumenttyper, der er tilgængelige. Forskellige anvendelser af patentinformation vil blive belyst med fokus på informationsspecialistens typiske opgaver. Deltagerne vil blive introduceret til en række forskellige gratis og betalingsbaserede systemer og opnå grundlæggende færdigheder i benyttelsen af disse. Informationsspecialistens arbejde med patenter Jura og konventioner Dokumenttyper og terminologi USpto.gov, Google Patents og andre gratis redskaber Derwent World Patents Index og andre betalingsbaserede systemer : Den 3. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Kursusleder: Benno Jensen

4 EMNESØGNING Lov og ret på Internet (Danmark) Formålet med kurset er dels at give en introduktion til juridisk informationssøgning og dels at gennemgå og sammenligne et udvalg af danske kilder til juridisk informationssøgning på internet. Kurset vil lægge særlig vægt på Retsinformation og Folketingets hjemmeside. Desuden giver kurset et indblik i ministerier/styrelser på internet med særligt henblik på disses dækning af lovstof. Andre udbydere af juridisk information og rådgivning på internet vil også blive gennemgået. Onlineversioner af Ugeskrift for Retsvæsen og Karnov præsenteres. Hvordan en lov bliver til Retsinformation Folketingets hjemmeside Ugeskrift for Retsvæsen Karnov Ministerier/styrelser Juridisk rådgivning på internet : Den 13. november 2008, DB Aalborg : Den 20. november 2008, DB København Kursusleder: Karen Nedergaard EU-ret kilder på nettet Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til EU-informationssøgning med udgangspunkt i de mange gratis kilder, der er tilgængelig på internettet. Kurset vil fokusere på kilder til juridisk informationssøgning, men også kilder til aktuelle emner såsom reformtraktaten, de danske forbehold m.v. vil blive berørt. Den primære kilde til EU-lovstof, Eur-Lex, vil blive gennemgået, ligesom du vil blive præsenteret for databaser, hvorved du kan følge EU-beslutningsprocessen. Dokumenttyper og kilder der kan give en hurtig og letforståelig indgang til konkrete EU-sager vil desuden blive berørt. Sådan følger du et forslag til retsakt: Prelex, OEIL, statusblade Folketingets behandling af EU-sager Eur-Lex EU-institutionernes hjemmesider EU-institutionernes dokumentregistre Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusleder: Hella Møller Rasmussen

5 Bliv bedre til at blogge Hvordan skriver man gode tekster i en weblog? En weblog består af indlæg og på dette kursus koncentrerer vi os om det indholdsmæssige i blogindlæg. Vi beskæftiger os med sproget, det personlige og stilelementerne på blogs. Vi ser nærmere på, hvordan man skriver personligt og til dialog. Vi laver øvelser i at skrive indlæg og kommentarer, og vi træner hvordan man svarer på kommentarer. Efter kurset har du fået indblik i, hvordan du skriver til dialog og hvordan du kan skabe netværk og deltagelse som blogger. Hvordan skriver man blogindlæg? Hvordan skriver man svar på kommentarer? Hvordan indbyder man til dialog og fremmer samtalen? Hvad må man, og hvad må man ikke? Bloggen og de etiske spilleregler : Den 12. november 2008, DB København Kursusledelse: Trine-Maria Kristensen Lad nyhederne komme til dig - Nyhedsovervågning 2.0 Med de mange nye muligheder for brugerdeltagelse på det nye web 2.0, bliver en større del af indholdet på nettet genereret af brugerne selv, via blogs, wikis, sociale netværk, tagging, podcasts og billeddeling etc. Men hvad betyder det for informationssøgning og formidling? Hvordan finder man kvalitet i brugergenereret indhold? Og hvordan følger man med i den voksende mængde indhold? På kurset ser vi på hvorledes blogs har indflydelse på meningsdannelsen i samfundet samt hvordan de traditionelle medier og de nye net-baserede brugermedier smelter sammen. Du får kendskab til, hvordan man kan lave og vedligeholde nyhedsalerts, så nyt om emner der interesserer dig finder dig automatisk i modsætning til aktivt at fremsøge information om emnerne. Hvorledes blogs indgår i "net-økologien" Konkrete cases fra blogosfæren Sammensmeltning af nye og gamle medier Smarte anvendelser af RSS til informationsovervågning Værktøjer og teknikker til overvågning af bruger-genereret indhold : Den 10. november 2008, DB København Kursusledelse: Stefan Bøgh-Andersen Sociale Teknologier Web 2.0 og

6 VIDENSORGANISATION Begrebsmodellering principper og metoder Formålet med begrebsmodellering er at skabe overblik over sammenhænge mellem begreber indenfor et givet fagområde eller domæne. I begrebsmodellering udarbejdes definitioner, og der fastlægges ækvivalens mellem begreber og andre former for relationer (generiske, del-helheds, temporale, kausale, oprindelsesrelationer, etc.). Målet er at afgrænse, definere og relatere et fagområdes eller et domænes begrebsapparat. Begrebsmodellen giver overblik og forståelse for begrebsapparatet og kan bruges i flere sammenhænge, f.eks. som grundlag for entydig kommunikation i projektarbejde, tone-of-voice i virksomheder, og til organisering, styring og søgning af information og viden i informationssystemer. Formålet med kurset er at give deltagerne forståelse for formål, principper og metoder til begrebsmodellering. Hensigten er at kvalificere dem til at udvikle begrebsmodeller. Sprogteori og sprogniveauer Begreber og termer Typer af relationer Indsamlings- og analysemetoder Den 11. december 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen Social tagging i virksomheder Social, bruger-styret tagging giver nye, spændende muligheder for at synliggøre og dele information og viden i virksomheder. Bruger-tagging kan ikke erstatte de traditionelle indekserings- og søgemetoder, men fungere som et vigtigt supplement til det eksisterende informationsflow. Formålet med kurset er at give en forståelse for de muligheder, der er forbundet med social tagging. Deltagerne kvalificeres til at arbejde analytisk og metodisk med teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med implementering af social tagging. Deltagerne præsenteres for egenskaber og karakteristika for tagging, f.eks. typer af tags, tag clouds og folksonomier, sproglige problemstillinger og overvejelser vedr. kvalitet, konsistens og motivation. En væsentlig succesfaktor er tagging softwarets interface og funktionalitet. Kursisterne vil opnå en forståelse for designprincipper, herunder tilrettelæggelse af tagging processen. Tagging begrebet og tag typer Potentiale og udfordringer i informationssøgning og videndeling Funktion i informationsarkitekturen Tagging software Pris: Kr Den november 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen

7 formidling Kommunikation og Appreciative Inquiry (AI) AI har oprindelig været en metode til udvikling af virksomheder. Metoden er ca. 20 år gammel, men har bredt sig til andre områder. Det mest kendte eksempel er Imagine Chicago - et projekt, som havde til hensigt at revitalisere nogle af Chicagos mest nedbrudte bydele. I Danmark har man forsøgt sig med et lignende projekt i Århus i Gellerup området. Nøglen til succesen er den såkaldte selvopfyldende profeti: bestyrk menneskernes i deres drømme og visioner og de vil udvikle sig i denne retning. Succesen opnås gennem den anerkendende og værdsættende undersøgelse - et nøje fastlagt forløb bestående af fire faser. Man starter altid med drømmefasen og slutter med at iværksætte de dele af drømmene, der er realistiske. Kurset vil giver et indblik i grundprincipperne for AI og de dertil hørende metodiske værktøjer. Deltagerne instrueres i at bruge metoderne. Vi diskuterer anvendelsesmuligheder samt metodens styrker og begrænsninger. De grundlæggende principper for AI Det konstruktive perspektiv: bygge videre på positive erfaringer, udfolde det gemte potentiale Metoder og værktøjer til AI: AI summit som fremtidsværksted, 4-D cirkel, AI-interview Bliv set bliv hørt bliv forstået! - formidling, gennemslag og personlig stil. Billeder og historier taler til den individuelle fantasi og er derfor med til at skabe lynhurtig genkendelse og forståelse hos vores tilhørere. Samtidig er det blevet vigtigere end nogensinde at kunne formidle sine ideer og visioner, sit forslag eller budskab på en måde, som er personlig og klar. Derfor er dette kursus lagt an på individuelt arbejde med at identificere og udnytte de udtryksmuligheder, som vi hver især fra naturens hånd er rigt begavet med. Som regel er vi kun bevidste om en lille del af dem resten ligger parat til at blive udforsket og afprøvet. Målet med kurset, der er inspireret af teknikker fra scenens verden, er at undersøge og udvikle deltagernes personlige gennemslagskraft. Individuel feedback er derfor et vigtigt element i dagens program. Opbygningen af historie Struktur og fokus At stille ind på sine tilhørere Afsøgning og træning af personlige kompetencer Konstruktiv, personlig feedback : Den 17. november 2008, DB København Kursusledelse: Hans Elbeshausen Pris: Kr : Den 16. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

8 Ud over rampen med effektiv præsentationsteknik Ind i mellem møder man en oplægsholder, som formår at brænde igennem med sådan en kraft, at tilhørerne bliver tryllebundet, og budskabet sent bliver glemt. Lær hvad de gode gør godt! Få indsigt i de mange brugbare værktøjer, som kan gøre os alle i stand til at komme ud over rampen. Kursets formål er at bibringe deltagerne kendskab til værktøjer i præsentationsteknik. Forberedelsen af præsentationen at finde og ordne sit stof Indledning og afslutning der huskes Retoriske virkemidler Ud over rampen med stemme og krop Personlig gennemslagskraft Pris: Kr : Den 8. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Skriv så det fænger! Læserne er utålmodige, og de sorterer hårdt i det, de gider - og har tid til - at læse. Her lærer du at opbygge en tekst, så man straks fanger hovedbudskaberne, og du hele vejen pirrer læsernes nysgerrighed og giver dem lyst til at læse videre helt til sidste linje. Vi sorterer stof ud fra klassiske journalistiske grundprincipper, og vi leger med at skrive gode overskrifter og mellemrubrikker. Desuden gennemgår vi de grundlæggende principper for, hvordan man formidler faglig viden til ikke-fagfolk - i et forståeligt, levende og handleorienteret sprog. Du vil få masser af praktiske tips og små øvelser, der bliver bedømt individuelt eller i plenum. Du får også lejlighed til at sende eksempler på dine tekster inden kurset. Journalistiske grundprincipper Artikler og pressemeddelelser Hvem skriver du til? Vinkling og overskrifter Aktivt sprog uden gummiord og fraser : Den 9. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech Skriv til nettet Hypertekst, dybe links og navigationstekster. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det ikke så svært at skrive godt og målrettet til nettet. Med udgangspunkt i klassisk, journalistisk tekstopbygning afmystificerer vi begreberne og øver enkle teknikker, der gør dine hjemmesider læseværdige og brugervenlige. Desuden får du tips til, hvordan dine budskaber kommer højt op på hitlisten, når folk googler og bruger andre søgemaskiner. Underviseren vil i videst muligt omfang målrette kurset til deltagernes aktuelle behov, så hvis du allerede skriver til en hjemmeside, beder vi dig sende et link til denne inden kurset. På kurset diskuterer vi disse og andre hjemmesider, og du får desuden udleveret materiale, der kan fungere som en praktisk værktøjskasse fremover. Forskellen på at skrive til papiret og til skærmen Skriv til målgruppen Tekstens opbygning Konstruktivt og aktivt sprog Søgemaskineoptimering Den 25. september 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech

9 Markedsføring af e-tjenester i biblioteket Er der en magisk knap et eller andet sted, som vi kan trykke på til at markedsføre bibliotekernes e-ressourcer? Hvis ikke, så skal vi selv beskæftige os med markedsføring og vide, hvordan vi gør vi os synlige og personlige i det elektroniske univers? Men er det omkostningerne værd? Formålet med denne kursusdag er at give svar på disse spørgsmål. Deltagerne går hjem med inspiration, tips og ideer til at arbejde i praksis med forskellige typer af intern og ekstern markedsføring. Kursuselementer Udnytter vi alle vore ressourcer? Kan vi udnytte ressourcerne effektivt? Forskellige typer af intern og ekstern markedsføring Case studies Værktøjer til markedsføring Analytiske matrixer som den magiske deux ex machina Effektivitetstips Pris: Kr I kursusprisen indgår bogen: Marknadsföring på bibliotek - udgivet af BTJs forlag : Den 4. november 2008, DB København Kursusledelse: Zuzana Helinsky Markedsføring og profilering at forstå, tiltrække og fastholde brugerne Dette kursus giver dig viden og værktøjer til at forstå dine brugere, tiltrække dem samt stimulere og udvikle deres brug af bibliotekets ydelser. Markedsføring forstås bredt og strækker sig fra blød kommunikation til hård økonomi. Vi har særlig fokus på brugerpsykologi og kommunikation. Vi tager også fat på det vigtige forarbejde med at skabe opbakning fra kolleger og samarbejdspartnere. Markedsføring starter med en forståelse af brugerne: Hvilke motiver driver dem, hvilken kontekst indgår vore ydelser i, hvordan bearbejder de informationer og hvordan træffer de beslutninger? Værktøjskassen: hvilke virkemidler har du til rådighed, og hvordan virker de? Marketingplanen: fra idé til resultater Intern markedsføring få din organisation med Brugerrelationer: om at opbygge pleje og udvikle dialogen med brugerne. Dag 1: Fokus på forståelse: Af marketing, af brugerne og af den interne og eksterne arena markedsføringen skal fungere i Dag 2: Fokus på virkemidler: Hvordan virker de hver især, hvordan de spiller sammen og hvordan det hele sammenfattes i en overskuelig og effektiv marketingplan. Pris: Kr : Den september 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen MARKEDSFØRING

10 Ledelse og medarbejderudvikling Troværdighed - dit vigtigste aktiv som leder Som leder skal du skabe resultater gennem andre mennesker. Med en høj troværdighed får du ting til at ske. Er den lav, får du stort set intet igennem. Det gælder indad i det lille fællesskab med dine medarbejdere. Og det gælder opad i det store fællesskab med forvaltning, politisk ledelse og andre eksterne samarbejdspartnere. Troværdig er svar nr. 1, når man spørger verden over, hvordan en god leder er. Det fremgår af den måske mest omfattende undersøgelse af ledelse, der nogensinde er lavet. Gennem 30 år er hundredtusinder af medarbejdere og samarbejdspartnere interviewet over hele verden. Faktagrundlag: Kort præsentation af undersøgelsen og dens kilder Hvad er troværdighed, og hvorfor er den så vigtig? Hvordan kan du opbygge, vedligeholde og styrke din troværdighed som leder? Ledere er altid på og meget mere synlige end de selv tror: Kortlæg dine udstillingsvinduer og brug dem Walk the talk : Du er hvad du gør og ikke hvad du siger. Om styrken i synlige, symbolske handlinger Kurset kan rekvireres som foredrag af en halv dags varighed. Indhent tilbud Pris: Kr : Den 21. november 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen Møder der rykker! - mødeteknik i teori og praksis Vi holder dem hele tiden møderne!! Og der er mange slags de uformelle, de officielle, de besluttende, de orienterende, de udforskende. Får vi nok ud af dem? At være på som mødeleder eller facilitator kræver teknik og viden om de mange muligheder der er for at inspirere og hjælpe deltagerne gennem mødets forløb og opnå resultater. Også som deltager er værktøjerne effektive - få medindflydelse på mødernes forløb og resultater. Derfor er en vigtig del af dette kursus at opleve praktisk anvendelse af det teoretiske stof at få mulighed for at lede og deltage i forskellige slags møder og høste erfaring til fremtidig indsats. Målet med kurset er at styrke deltagernes mulighed for at lede og bidrage til effektive og konstruktive møder - praktiske øvelser er derfor et vigtigt element i dagens program. Mødetekniske elementer Mål og formål Planlægning Forløb Praktisk mødeteknik Værktøjer Træning i mødeledelse og -deltagelse Pris: Kr : Den 23. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

11 Ledelse og medarbejderudvikling Gå gladere hjem fra arbejde end du kom Find din indre glæde frem og hjælp andre med at gøre det samme! Ofte oplever vi, at vaner og rutiner har taget over og styrer en stor del af vores liv. Hvordan danner vi os et overblik over vores liv, og hvad der dræner os for energi? Hvordan kan vi komme i en positiv udvikling og tage "skeen i egen hånd". Vi vil under oplægget se på, hvad vi kan gøre ved vores vaner og rutiner samt de faktorer, der i hverdagen forbruger vores psykiske ressourcer, såvel positivt som negativt. Alle har motivation Skal man tage det sure med det søde? Egen identitet, skyld og personlig medvirken Kommunikation og følelser Livsgrundlag fra nej- til ja-siger Selvværd og selvtillid giv plads til glæde også selvglæde Du kan, hvis du vil og tør Rekvireret kursus - Foredrag med debat eller workshop af nogle timers varighed. Pris: Indhent tilbud Myter og tabuer på arbejdspladsen Det der sker på din arbejdsplads er som et isbjerg. Alt det vigtigste er skjult under overfladen. På overfladen taler vi om strukturer, systemer, regler, mål, værdier etc., kort sagt alt det rationelle. Under overfladen hersker følelser, normer, forsvarsmekanismer, magtspil, halve sandheder og meget andet ubevidst og/eller politisk ukorrekt! Dette kursus er en humoristisk øjenåbner for alt det alle ved, men ingen taler om! Særligt ikke i den danske pænhedskultur på arbejdspladsen, som kan være meget svær at afkode for vore gæster. Historien om bør, gør og de umage tvillinger holdning og handling Rationalitetsmyten og så hvordan vi virkelig træffer beslutninger Kritisk feed-back; hvorfor er det så svært? Når pæne intentioner fører til mindre pæn adfærd Politiske kandestøbere, magtspil og personlige ambitioner Kultur - organisationens personlighed Rekvireret kursus - Form og varighed kan tilpasses efter ønske. Pris: Indhent tilbud Kursusledelse: Kim Buch Madsen Kursusledelse: Freddy Meyer

12 Personlige kompetencer i arbejdslivet Mindmap og notatteknik - skab overblik sidste ende! Gode notater og mindmaps er dyrebare. De fastholder koncentrationen og opmærksomheden, støtter kreativiteten, hjælper hjernen med at bearbejde stoffet, giver overblik og hjælper dig til at forstå sammenhænge og huske. Rigtige notater er gode investeringer de sparer tid i den Formål med notater Tag de rigtige notater De syv trin i teknikken Notatark Modelnotater Scripping Mindmaps Kurset er tilrettelagt således, at emnerne behandles i teori og praksis vekslende mellem korte oplæg, diskussioner og ikke mindst konkrete øvelser, som gør dig i stand til at anvende teknikkerne umiddelbart efter kursusafslutning Pris: Kr : Den 18. november 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Styr på tiden - arbejder du rigtigt? Styrer du tiden, eller styrer den dig? Tiden er en ressource, vi har alle lige meget af den. Det, der gør os forskellige, er HVORDAN, vi anvender tiden. Så hvis du oplever, at dit arbejde hober sig op, at du bliver stresset af alt det, du ikke har tid til at gøre, og at tiden er blevet en mangelvare, så har du brug for at få Styr på tiden. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for effektivt at udnytte egne ressourcer, få mere ud af arbejdstiden og ikke at være slave af tiden. Vi arbejder med de grundlæggende begreber i teori og praksis. Proaktiv vs. reaktiv arbejdsstil Sæt mål, og nå dem Prioriteringer Planlægning gennem simple regler og teknikker Effektivitet og motivation Fysisk arbejdsorganisering Find dine tidsrøvere Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander

13 Integrated Search - samsøgning i alle kilder Mange taler om at vi skal udvikle vores systemer så de kan understøtte søgning i mange forskellige kilder samtidig, også kendt som Integrated Search. Det kunne f.eks. være bibliografiske poster, fuldtekstartikler m.v. Enkelte systemer er allerede i drift f.eks. Statsbibliotekets Summa og Det Kongelige Biblioteks Primo, men hvad betyder det så for vores eksisterende systemer? Kan eksisterende biblioteksstandarder leve sammen med Integrated Search? På temadagen vil vi give et overblik over de nyeste tiltag og forskning indenfor Integrated Search og vi berører tendenser og problemstillinger som: National og international udvikling Biblioteksstandarder og Integrated Search Z39.50 og fuldtekst? Erfaringer med eksisterende løsninger Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 22. januar 2009, DB København Kursusledelse: Haakon Lund Looking for Information - tendenser, teorier og metoder indenfor brugeradfærd Brugerne spiller i dag en aktiv rolle som informationssøgere, - formidlere og -arkitekter. De blander sig, er uforudsigelige og stiller krav. Det giver biblioteker og andre informationsservicevirksomheder mange nye udfordringer bl.a. når indhold og oplevelser skal målrettes og formidles. Indsigt i brugernes adfærdsmønstre er imidlertid afgørende for at kvalificere udvikling og formidling af informationsprodukter og serviceydelser. Temadagen har til formål at belyse brugeradfærd gennem en række udfordrende og tankevækkende bidrag fra både teori og praksis. Teorier, modeller og tendenser inden for brugeradfærd Psykologiske, sociale og personlige faktorer ved brugeradfærd Interaktiv informationsformidling i digitale, fysiske og sociale informationsrum Brugerinvolvering i udviklingen af informations- og formidlingsrum, herunder udvalgte metoder Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 20. november 2008, DB København Kursusledelse: Niels Ole Pors og Jette Hyldegård

14 Praktiske oplysninger: Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus eller en temadag, kan du tilmelde dig via: Telefon: Eller via kursusafdelingens hjemmeside: Husk at oplyse kursets kursusnummer, der står lige før datoen i opslaget Du kan læse mere om kurser på Danmarks Biblioteksskole på websiden om praktisk info -

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Workshop om Stressforebyggelse.

Workshop om Stressforebyggelse. Workshop om Stressforebyggelse www.stressfrihverdag.dk/forebyg-stress Plan Om de 10 værktøjer Smagsprøve på et værktøj Spørgsmål og dialog Lad os gå stille og roligt frem, Vi når det vi når Stressforebyggelsen

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt!

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! A Kursusprogram: Online markedsføring Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! For når alt kommer til

Læs mere

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus

Informationskompetence i teori og praksis. Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Informationskompetence i teori og praksis Susanne Thrige Handelshøjskolen i Århus Agenda Læring på biblioteket Informationskompetence i ASB Biblioteks optik At arbejde med information og metode teoretisk

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation.

Visionen (organisationens) gemmer vi til en anden dag. Den er stadig under udviklinging, og det er ok. Events og kommunikation. REFERAT Bestyrelsesmøde 5 / workshop Dato: 10.03.2009 Sted: Schleppegrellsgade 2, 1. Tv. Tid: 19.00 Tilstede: Klaus E. Jørgensen (KEJ), Ida K. F. Tinning (IKFT), Marianne Filtenborg (MF), Karin Elkjær

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Rådgivning til store kvægbedrifter

Rådgivning til store kvægbedrifter Kvæg Rådgivning til store kvægbedrifter Tid og sted 5.-7. februar 2003 på AgroForum Koldkærgård. Baggrund Der stilles forskellige krav til management og organisering alt efter, om der er én eller flere

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Medietræning - MBK A/S

Medietræning - MBK A/S Vil du lære at håndtere journalister og medier? Vil du have et trygt fundament før mødet med pressen? Vil du lære mediernes spilleregler? Vil du fremstå professionelt i medierne? Kurset i Medietræning

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere