Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer"

Transkript

1 Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om efteruddannelse og kurser. Blandt de inviterede var der også en kreds af privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer - heriblandt Bibliotekarforbundets Privatgruppe, der blev inviteret til at give udtryk for de behov og ønsker. På mødet blev der - udover forskellige kursusemner givet udtryk for, at de privatansatte kunne have brug for speciel markedsføring, der udelukkende var tilrettelagt med kursustilbud, der henvendte sig til dem. Vi har derfor udarbejdet denne brochure, der præsenterer en lang række kursustilbud, som henvender sig til de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. Blandt kursusemnerne er informations- og emnesøgning, hvor der bl.a. er kurser om avanceret Internetsøgning og søgning indenfor specielle emneområder som jura og eu. Der er kurser om web 2.0, kurser om vidensorganisation og en lang række kurser om kommunikation, formidling og markedsføring. Der er også kurser om ledelse og medarbejderudvikling, bl.a. et kursus i bedre mødeplanlægning og kurser i personlig udvikling, bl.a. et kursus i mindmap og notatteknik. Endelig indeholder brochuren også beskrivelser af 2 temadage som kunne have interesse for de privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer. For det første en temadag om Integrated Search, der tager temperaturen på den seneste udvikling indenfor feltet og for det andet en temadag om brugeradfærd, hvor teorier, tendenser og metoder indenfor området sættes under lup. Brochuren udsendes via Bibliotekarforbundets -liste for privatansatte, og sker med Bibliotekarforbundets tilladelse og samtidig håber såvel Kursus- og Konsulentafdelingen som Bibliotekarforbundet, at brochuren kan give dig overblik og inspirere til din personlige kompetenceudvikling og at nogle af de beskrevne kurser passer til dine behov. Og vil glæder os til at se dig til kursus på Danmarks Biblioteksskole i det kommende efterår, og modtager gerne forslag til nye kurser. Venlig Hilsen Konsulent Esben Fjord - Kursus- og Konsulentafdelingen, Danmarks Biblioteksskole

2 INFORMATIONSSØGNING Websøgning Google er ikke gud! Google er blevet de flestes foretrukne og ofte eneste søgemaskine på nettet. Men set med professionelle øjne er Google ikke altid det oplagte valg, og der er mange gode grunde til at udvide værktøjskassen med andre redskaber. Styrker og især svagheder hos Google vil blive illustreret, og deltagerne vil få en grundig introduktion til de andre store søgemaskiner, foruden nyere interessante søgemaskiner som fx. Ask og Exalead. Også et udvalg af nye eksperimenterende redskaber vil blive diskuteret. Deltagerne vil opnå praktiske færdigheder i flere redskaber samt indsigt i hvilke redskaber, der egner sig bedst til hvilke typer søgninger. Googles styrker og svagheder I dybden med Yahoo og MSN Live Ask, Exalead og andre nye søgemaskiner - kan de det, vi savner hos de store? Semantiske og visuelle søgemaskiner Tips og tricks til bedst mulig udnyttelse af redskaberne : Den 9. september 2008, DB København : Den 13. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Google Scholar og videnskabelig information på WWW Med Google Scholar er der for alvor kommet fokus på de videnskabelige informationer på WWW. Kursets formål er at give deltagerne en grundig forståelse for den videnskabelige publicering på nettet, hvad der er tilgængeligt, og hvordan det findes. Deltagerne sættes i stand til at foretage kvalificerede søgninger i de tilgængelige redskaber og lærer at evaluere resultaterne. Styrker og svagheder demonstreres, og forskellen fra traditionelle redskaber vil blive grundigt belyst. Google Scholar grundig analyse af indhold og funktionalitet Øvrige redskaber til videnskabelig information på WWW Scirus m.fl. Google Scholar i bibliotekssammenhæng Integration med bibliotekssystemer (OpenURL) Google Scholar & Scirus vs. traditionelle betalingsdatabaser : Den 23. september 2008, DB København : Den 25. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen

3 INFORMATIONSSØGNING Web 2.0 søgeredskaber: tips og trends Kursets formål er at opdatere og uddybe deltagernes viden om informationssøgning på internet med henblik på bedre udnyttelse af de tilgængelige redskaber. I kølvandet på de mange nye Web 2.0 teknologier er der kommet en række forskellige søgeredskaber med fokus på nye typer indhold. Deltagerne vil få overblik over disse og vil få en grundig introduktion til et udvalg af de i bibliotekssammenhænge mest brugbare redskaber samt opnå avancerede færdigheder i brugen af disse. Andre nye trends og redskaber vurderes og analyseres, og deltagerne bliver ført ajour med den seneste udvikling inden for informationssøgning på internettet. Nyeste trends indenfor websøgning Web 2.0 Bibliotek 2.0 Web 2.0 søgeredskaber video, lyd, fotos, weblogs, wikis etc. Udnyttelse af brugergenererede metadata : Den 6. oktober 2008, DB København : Den 4. december 2008, DB København Introduktion til patenter og patentinformationssøgning Flere og flere bibliotekarer og cand. scient.bibl. er beskæftiger sig med patentinformation, og kendskab til patentområdet er en eftertragtet færdighed hos mange arbejdsgivere. Kurset vil give deltagerne indblik i juraen omkring patenter og grundigt kendskab til de forskellige dokumenttyper, der er tilgængelige. Forskellige anvendelser af patentinformation vil blive belyst med fokus på informationsspecialistens typiske opgaver. Deltagerne vil blive introduceret til en række forskellige gratis og betalingsbaserede systemer og opnå grundlæggende færdigheder i benyttelsen af disse. Informationsspecialistens arbejde med patenter Jura og konventioner Dokumenttyper og terminologi USpto.gov, Google Patents og andre gratis redskaber Derwent World Patents Index og andre betalingsbaserede systemer : Den 3. november 2008, DB København Kursusleder: Benno Jensen Kursusleder: Benno Jensen

4 EMNESØGNING Lov og ret på Internet (Danmark) Formålet med kurset er dels at give en introduktion til juridisk informationssøgning og dels at gennemgå og sammenligne et udvalg af danske kilder til juridisk informationssøgning på internet. Kurset vil lægge særlig vægt på Retsinformation og Folketingets hjemmeside. Desuden giver kurset et indblik i ministerier/styrelser på internet med særligt henblik på disses dækning af lovstof. Andre udbydere af juridisk information og rådgivning på internet vil også blive gennemgået. Onlineversioner af Ugeskrift for Retsvæsen og Karnov præsenteres. Hvordan en lov bliver til Retsinformation Folketingets hjemmeside Ugeskrift for Retsvæsen Karnov Ministerier/styrelser Juridisk rådgivning på internet : Den 13. november 2008, DB Aalborg : Den 20. november 2008, DB København Kursusleder: Karen Nedergaard EU-ret kilder på nettet Formålet med kurset er at give deltagerne en introduktion til EU-informationssøgning med udgangspunkt i de mange gratis kilder, der er tilgængelig på internettet. Kurset vil fokusere på kilder til juridisk informationssøgning, men også kilder til aktuelle emner såsom reformtraktaten, de danske forbehold m.v. vil blive berørt. Den primære kilde til EU-lovstof, Eur-Lex, vil blive gennemgået, ligesom du vil blive præsenteret for databaser, hvorved du kan følge EU-beslutningsprocessen. Dokumenttyper og kilder der kan give en hurtig og letforståelig indgang til konkrete EU-sager vil desuden blive berørt. Sådan følger du et forslag til retsakt: Prelex, OEIL, statusblade Folketingets behandling af EU-sager Eur-Lex EU-institutionernes hjemmesider EU-institutionernes dokumentregistre Folketingets EU-Oplysnings hjemmeside Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusleder: Hella Møller Rasmussen

5 Bliv bedre til at blogge Hvordan skriver man gode tekster i en weblog? En weblog består af indlæg og på dette kursus koncentrerer vi os om det indholdsmæssige i blogindlæg. Vi beskæftiger os med sproget, det personlige og stilelementerne på blogs. Vi ser nærmere på, hvordan man skriver personligt og til dialog. Vi laver øvelser i at skrive indlæg og kommentarer, og vi træner hvordan man svarer på kommentarer. Efter kurset har du fået indblik i, hvordan du skriver til dialog og hvordan du kan skabe netværk og deltagelse som blogger. Hvordan skriver man blogindlæg? Hvordan skriver man svar på kommentarer? Hvordan indbyder man til dialog og fremmer samtalen? Hvad må man, og hvad må man ikke? Bloggen og de etiske spilleregler : Den 12. november 2008, DB København Kursusledelse: Trine-Maria Kristensen Lad nyhederne komme til dig - Nyhedsovervågning 2.0 Med de mange nye muligheder for brugerdeltagelse på det nye web 2.0, bliver en større del af indholdet på nettet genereret af brugerne selv, via blogs, wikis, sociale netværk, tagging, podcasts og billeddeling etc. Men hvad betyder det for informationssøgning og formidling? Hvordan finder man kvalitet i brugergenereret indhold? Og hvordan følger man med i den voksende mængde indhold? På kurset ser vi på hvorledes blogs har indflydelse på meningsdannelsen i samfundet samt hvordan de traditionelle medier og de nye net-baserede brugermedier smelter sammen. Du får kendskab til, hvordan man kan lave og vedligeholde nyhedsalerts, så nyt om emner der interesserer dig finder dig automatisk i modsætning til aktivt at fremsøge information om emnerne. Hvorledes blogs indgår i "net-økologien" Konkrete cases fra blogosfæren Sammensmeltning af nye og gamle medier Smarte anvendelser af RSS til informationsovervågning Værktøjer og teknikker til overvågning af bruger-genereret indhold : Den 10. november 2008, DB København Kursusledelse: Stefan Bøgh-Andersen Sociale Teknologier Web 2.0 og

6 VIDENSORGANISATION Begrebsmodellering principper og metoder Formålet med begrebsmodellering er at skabe overblik over sammenhænge mellem begreber indenfor et givet fagområde eller domæne. I begrebsmodellering udarbejdes definitioner, og der fastlægges ækvivalens mellem begreber og andre former for relationer (generiske, del-helheds, temporale, kausale, oprindelsesrelationer, etc.). Målet er at afgrænse, definere og relatere et fagområdes eller et domænes begrebsapparat. Begrebsmodellen giver overblik og forståelse for begrebsapparatet og kan bruges i flere sammenhænge, f.eks. som grundlag for entydig kommunikation i projektarbejde, tone-of-voice i virksomheder, og til organisering, styring og søgning af information og viden i informationssystemer. Formålet med kurset er at give deltagerne forståelse for formål, principper og metoder til begrebsmodellering. Hensigten er at kvalificere dem til at udvikle begrebsmodeller. Sprogteori og sprogniveauer Begreber og termer Typer af relationer Indsamlings- og analysemetoder Den 11. december 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen Social tagging i virksomheder Social, bruger-styret tagging giver nye, spændende muligheder for at synliggøre og dele information og viden i virksomheder. Bruger-tagging kan ikke erstatte de traditionelle indekserings- og søgemetoder, men fungere som et vigtigt supplement til det eksisterende informationsflow. Formålet med kurset er at give en forståelse for de muligheder, der er forbundet med social tagging. Deltagerne kvalificeres til at arbejde analytisk og metodisk med teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med implementering af social tagging. Deltagerne præsenteres for egenskaber og karakteristika for tagging, f.eks. typer af tags, tag clouds og folksonomier, sproglige problemstillinger og overvejelser vedr. kvalitet, konsistens og motivation. En væsentlig succesfaktor er tagging softwarets interface og funktionalitet. Kursisterne vil opnå en forståelse for designprincipper, herunder tilrettelæggelse af tagging processen. Tagging begrebet og tag typer Potentiale og udfordringer i informationssøgning og videndeling Funktion i informationsarkitekturen Tagging software Pris: Kr Den november 2008, DB København Kursusledelse: Marianne Lykke Nielsen

7 formidling Kommunikation og Appreciative Inquiry (AI) AI har oprindelig været en metode til udvikling af virksomheder. Metoden er ca. 20 år gammel, men har bredt sig til andre områder. Det mest kendte eksempel er Imagine Chicago - et projekt, som havde til hensigt at revitalisere nogle af Chicagos mest nedbrudte bydele. I Danmark har man forsøgt sig med et lignende projekt i Århus i Gellerup området. Nøglen til succesen er den såkaldte selvopfyldende profeti: bestyrk menneskernes i deres drømme og visioner og de vil udvikle sig i denne retning. Succesen opnås gennem den anerkendende og værdsættende undersøgelse - et nøje fastlagt forløb bestående af fire faser. Man starter altid med drømmefasen og slutter med at iværksætte de dele af drømmene, der er realistiske. Kurset vil giver et indblik i grundprincipperne for AI og de dertil hørende metodiske værktøjer. Deltagerne instrueres i at bruge metoderne. Vi diskuterer anvendelsesmuligheder samt metodens styrker og begrænsninger. De grundlæggende principper for AI Det konstruktive perspektiv: bygge videre på positive erfaringer, udfolde det gemte potentiale Metoder og værktøjer til AI: AI summit som fremtidsværksted, 4-D cirkel, AI-interview Bliv set bliv hørt bliv forstået! - formidling, gennemslag og personlig stil. Billeder og historier taler til den individuelle fantasi og er derfor med til at skabe lynhurtig genkendelse og forståelse hos vores tilhørere. Samtidig er det blevet vigtigere end nogensinde at kunne formidle sine ideer og visioner, sit forslag eller budskab på en måde, som er personlig og klar. Derfor er dette kursus lagt an på individuelt arbejde med at identificere og udnytte de udtryksmuligheder, som vi hver især fra naturens hånd er rigt begavet med. Som regel er vi kun bevidste om en lille del af dem resten ligger parat til at blive udforsket og afprøvet. Målet med kurset, der er inspireret af teknikker fra scenens verden, er at undersøge og udvikle deltagernes personlige gennemslagskraft. Individuel feedback er derfor et vigtigt element i dagens program. Opbygningen af historie Struktur og fokus At stille ind på sine tilhørere Afsøgning og træning af personlige kompetencer Konstruktiv, personlig feedback : Den 17. november 2008, DB København Kursusledelse: Hans Elbeshausen Pris: Kr : Den 16. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

8 Ud over rampen med effektiv præsentationsteknik Ind i mellem møder man en oplægsholder, som formår at brænde igennem med sådan en kraft, at tilhørerne bliver tryllebundet, og budskabet sent bliver glemt. Lær hvad de gode gør godt! Få indsigt i de mange brugbare værktøjer, som kan gøre os alle i stand til at komme ud over rampen. Kursets formål er at bibringe deltagerne kendskab til værktøjer i præsentationsteknik. Forberedelsen af præsentationen at finde og ordne sit stof Indledning og afslutning der huskes Retoriske virkemidler Ud over rampen med stemme og krop Personlig gennemslagskraft Pris: Kr : Den 8. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Skriv så det fænger! Læserne er utålmodige, og de sorterer hårdt i det, de gider - og har tid til - at læse. Her lærer du at opbygge en tekst, så man straks fanger hovedbudskaberne, og du hele vejen pirrer læsernes nysgerrighed og giver dem lyst til at læse videre helt til sidste linje. Vi sorterer stof ud fra klassiske journalistiske grundprincipper, og vi leger med at skrive gode overskrifter og mellemrubrikker. Desuden gennemgår vi de grundlæggende principper for, hvordan man formidler faglig viden til ikke-fagfolk - i et forståeligt, levende og handleorienteret sprog. Du vil få masser af praktiske tips og små øvelser, der bliver bedømt individuelt eller i plenum. Du får også lejlighed til at sende eksempler på dine tekster inden kurset. Journalistiske grundprincipper Artikler og pressemeddelelser Hvem skriver du til? Vinkling og overskrifter Aktivt sprog uden gummiord og fraser : Den 9. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech Skriv til nettet Hypertekst, dybe links og navigationstekster. Det lyder kompliceret, men i virkeligheden er det ikke så svært at skrive godt og målrettet til nettet. Med udgangspunkt i klassisk, journalistisk tekstopbygning afmystificerer vi begreberne og øver enkle teknikker, der gør dine hjemmesider læseværdige og brugervenlige. Desuden får du tips til, hvordan dine budskaber kommer højt op på hitlisten, når folk googler og bruger andre søgemaskiner. Underviseren vil i videst muligt omfang målrette kurset til deltagernes aktuelle behov, så hvis du allerede skriver til en hjemmeside, beder vi dig sende et link til denne inden kurset. På kurset diskuterer vi disse og andre hjemmesider, og du får desuden udleveret materiale, der kan fungere som en praktisk værktøjskasse fremover. Forskellen på at skrive til papiret og til skærmen Skriv til målgruppen Tekstens opbygning Konstruktivt og aktivt sprog Søgemaskineoptimering Den 25. september 2008, DB København Kursusledelse: Karin Bech

9 Markedsføring af e-tjenester i biblioteket Er der en magisk knap et eller andet sted, som vi kan trykke på til at markedsføre bibliotekernes e-ressourcer? Hvis ikke, så skal vi selv beskæftige os med markedsføring og vide, hvordan vi gør vi os synlige og personlige i det elektroniske univers? Men er det omkostningerne værd? Formålet med denne kursusdag er at give svar på disse spørgsmål. Deltagerne går hjem med inspiration, tips og ideer til at arbejde i praksis med forskellige typer af intern og ekstern markedsføring. Kursuselementer Udnytter vi alle vore ressourcer? Kan vi udnytte ressourcerne effektivt? Forskellige typer af intern og ekstern markedsføring Case studies Værktøjer til markedsføring Analytiske matrixer som den magiske deux ex machina Effektivitetstips Pris: Kr I kursusprisen indgår bogen: Marknadsföring på bibliotek - udgivet af BTJs forlag : Den 4. november 2008, DB København Kursusledelse: Zuzana Helinsky Markedsføring og profilering at forstå, tiltrække og fastholde brugerne Dette kursus giver dig viden og værktøjer til at forstå dine brugere, tiltrække dem samt stimulere og udvikle deres brug af bibliotekets ydelser. Markedsføring forstås bredt og strækker sig fra blød kommunikation til hård økonomi. Vi har særlig fokus på brugerpsykologi og kommunikation. Vi tager også fat på det vigtige forarbejde med at skabe opbakning fra kolleger og samarbejdspartnere. Markedsføring starter med en forståelse af brugerne: Hvilke motiver driver dem, hvilken kontekst indgår vore ydelser i, hvordan bearbejder de informationer og hvordan træffer de beslutninger? Værktøjskassen: hvilke virkemidler har du til rådighed, og hvordan virker de? Marketingplanen: fra idé til resultater Intern markedsføring få din organisation med Brugerrelationer: om at opbygge pleje og udvikle dialogen med brugerne. Dag 1: Fokus på forståelse: Af marketing, af brugerne og af den interne og eksterne arena markedsføringen skal fungere i Dag 2: Fokus på virkemidler: Hvordan virker de hver især, hvordan de spiller sammen og hvordan det hele sammenfattes i en overskuelig og effektiv marketingplan. Pris: Kr : Den september 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen MARKEDSFØRING

10 Ledelse og medarbejderudvikling Troværdighed - dit vigtigste aktiv som leder Som leder skal du skabe resultater gennem andre mennesker. Med en høj troværdighed får du ting til at ske. Er den lav, får du stort set intet igennem. Det gælder indad i det lille fællesskab med dine medarbejdere. Og det gælder opad i det store fællesskab med forvaltning, politisk ledelse og andre eksterne samarbejdspartnere. Troværdig er svar nr. 1, når man spørger verden over, hvordan en god leder er. Det fremgår af den måske mest omfattende undersøgelse af ledelse, der nogensinde er lavet. Gennem 30 år er hundredtusinder af medarbejdere og samarbejdspartnere interviewet over hele verden. Faktagrundlag: Kort præsentation af undersøgelsen og dens kilder Hvad er troværdighed, og hvorfor er den så vigtig? Hvordan kan du opbygge, vedligeholde og styrke din troværdighed som leder? Ledere er altid på og meget mere synlige end de selv tror: Kortlæg dine udstillingsvinduer og brug dem Walk the talk : Du er hvad du gør og ikke hvad du siger. Om styrken i synlige, symbolske handlinger Kurset kan rekvireres som foredrag af en halv dags varighed. Indhent tilbud Pris: Kr : Den 21. november 2008, DB København Kursusledelse: Kim Buch-Madsen Møder der rykker! - mødeteknik i teori og praksis Vi holder dem hele tiden møderne!! Og der er mange slags de uformelle, de officielle, de besluttende, de orienterende, de udforskende. Får vi nok ud af dem? At være på som mødeleder eller facilitator kræver teknik og viden om de mange muligheder der er for at inspirere og hjælpe deltagerne gennem mødets forløb og opnå resultater. Også som deltager er værktøjerne effektive - få medindflydelse på mødernes forløb og resultater. Derfor er en vigtig del af dette kursus at opleve praktisk anvendelse af det teoretiske stof at få mulighed for at lede og deltage i forskellige slags møder og høste erfaring til fremtidig indsats. Målet med kurset er at styrke deltagernes mulighed for at lede og bidrage til effektive og konstruktive møder - praktiske øvelser er derfor et vigtigt element i dagens program. Mødetekniske elementer Mål og formål Planlægning Forløb Praktisk mødeteknik Værktøjer Træning i mødeledelse og -deltagelse Pris: Kr : Den 23. september 2008, DB København Kursusledelse: Berrit Kvorning

11 Ledelse og medarbejderudvikling Gå gladere hjem fra arbejde end du kom Find din indre glæde frem og hjælp andre med at gøre det samme! Ofte oplever vi, at vaner og rutiner har taget over og styrer en stor del af vores liv. Hvordan danner vi os et overblik over vores liv, og hvad der dræner os for energi? Hvordan kan vi komme i en positiv udvikling og tage "skeen i egen hånd". Vi vil under oplægget se på, hvad vi kan gøre ved vores vaner og rutiner samt de faktorer, der i hverdagen forbruger vores psykiske ressourcer, såvel positivt som negativt. Alle har motivation Skal man tage det sure med det søde? Egen identitet, skyld og personlig medvirken Kommunikation og følelser Livsgrundlag fra nej- til ja-siger Selvværd og selvtillid giv plads til glæde også selvglæde Du kan, hvis du vil og tør Rekvireret kursus - Foredrag med debat eller workshop af nogle timers varighed. Pris: Indhent tilbud Myter og tabuer på arbejdspladsen Det der sker på din arbejdsplads er som et isbjerg. Alt det vigtigste er skjult under overfladen. På overfladen taler vi om strukturer, systemer, regler, mål, værdier etc., kort sagt alt det rationelle. Under overfladen hersker følelser, normer, forsvarsmekanismer, magtspil, halve sandheder og meget andet ubevidst og/eller politisk ukorrekt! Dette kursus er en humoristisk øjenåbner for alt det alle ved, men ingen taler om! Særligt ikke i den danske pænhedskultur på arbejdspladsen, som kan være meget svær at afkode for vore gæster. Historien om bør, gør og de umage tvillinger holdning og handling Rationalitetsmyten og så hvordan vi virkelig træffer beslutninger Kritisk feed-back; hvorfor er det så svært? Når pæne intentioner fører til mindre pæn adfærd Politiske kandestøbere, magtspil og personlige ambitioner Kultur - organisationens personlighed Rekvireret kursus - Form og varighed kan tilpasses efter ønske. Pris: Indhent tilbud Kursusledelse: Kim Buch Madsen Kursusledelse: Freddy Meyer

12 Personlige kompetencer i arbejdslivet Mindmap og notatteknik - skab overblik sidste ende! Gode notater og mindmaps er dyrebare. De fastholder koncentrationen og opmærksomheden, støtter kreativiteten, hjælper hjernen med at bearbejde stoffet, giver overblik og hjælper dig til at forstå sammenhænge og huske. Rigtige notater er gode investeringer de sparer tid i den Formål med notater Tag de rigtige notater De syv trin i teknikken Notatark Modelnotater Scripping Mindmaps Kurset er tilrettelagt således, at emnerne behandles i teori og praksis vekslende mellem korte oplæg, diskussioner og ikke mindst konkrete øvelser, som gør dig i stand til at anvende teknikkerne umiddelbart efter kursusafslutning Pris: Kr : Den 18. november 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander Styr på tiden - arbejder du rigtigt? Styrer du tiden, eller styrer den dig? Tiden er en ressource, vi har alle lige meget af den. Det, der gør os forskellige, er HVORDAN, vi anvender tiden. Så hvis du oplever, at dit arbejde hober sig op, at du bliver stresset af alt det, du ikke har tid til at gøre, og at tiden er blevet en mangelvare, så har du brug for at få Styr på tiden. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for effektivt at udnytte egne ressourcer, få mere ud af arbejdstiden og ikke at være slave af tiden. Vi arbejder med de grundlæggende begreber i teori og praksis. Proaktiv vs. reaktiv arbejdsstil Sæt mål, og nå dem Prioriteringer Planlægning gennem simple regler og teknikker Effektivitet og motivation Fysisk arbejdsorganisering Find dine tidsrøvere Pris: Kr : Den 21. oktober 2008, DB København Kursusledelse: Line Sander

13 Integrated Search - samsøgning i alle kilder Mange taler om at vi skal udvikle vores systemer så de kan understøtte søgning i mange forskellige kilder samtidig, også kendt som Integrated Search. Det kunne f.eks. være bibliografiske poster, fuldtekstartikler m.v. Enkelte systemer er allerede i drift f.eks. Statsbibliotekets Summa og Det Kongelige Biblioteks Primo, men hvad betyder det så for vores eksisterende systemer? Kan eksisterende biblioteksstandarder leve sammen med Integrated Search? På temadagen vil vi give et overblik over de nyeste tiltag og forskning indenfor Integrated Search og vi berører tendenser og problemstillinger som: National og international udvikling Biblioteksstandarder og Integrated Search Z39.50 og fuldtekst? Erfaringer med eksisterende løsninger Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 22. januar 2009, DB København Kursusledelse: Haakon Lund Looking for Information - tendenser, teorier og metoder indenfor brugeradfærd Brugerne spiller i dag en aktiv rolle som informationssøgere, - formidlere og -arkitekter. De blander sig, er uforudsigelige og stiller krav. Det giver biblioteker og andre informationsservicevirksomheder mange nye udfordringer bl.a. når indhold og oplevelser skal målrettes og formidles. Indsigt i brugernes adfærdsmønstre er imidlertid afgørende for at kvalificere udvikling og formidling af informationsprodukter og serviceydelser. Temadagen har til formål at belyse brugeradfærd gennem en række udfordrende og tankevækkende bidrag fra både teori og praksis. Teorier, modeller og tendenser inden for brugeradfærd Psykologiske, sociale og personlige faktorer ved brugeradfærd Interaktiv informationsformidling i digitale, fysiske og sociale informationsrum Brugerinvolvering i udviklingen af informations- og formidlingsrum, herunder udvalgte metoder Dagen annonceres yderligere Pris: Kr : Den 20. november 2008, DB København Kursusledelse: Niels Ole Pors og Jette Hyldegård

14 Praktiske oplysninger: Hvis du er interesseret i at deltage på et kursus eller en temadag, kan du tilmelde dig via: Telefon: Eller via kursusafdelingens hjemmeside: Husk at oplyse kursets kursusnummer, der står lige før datoen i opslaget Du kan læse mere om kurser på Danmarks Biblioteksskole på websiden om praktisk info -

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE KURSER Efterår 2008 Danmarks Biblioteksskole Birketinget 6, 2300 København S Frederik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg tlf. 32 58 60 66 tlf. 98 15 79 22 fax 32 84 02 01 fax 98 15 10

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence

Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence Projektet Udvikling af transportvirksomheden gennem øget viden og kompetence www.tinv.dk www.oresund.org/femernlogistics http://regionsjaelland.dk/politik/vaekstforumsjaelland www.ibiz-center.dk PROGRAM

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber

Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber Forårskurser Nye kommunikations- og it muligheder i din virksomhed via nye redskaber GRATIS Morgenmøde Den 13. maj Få det optimale ud af din webshop NYE KOMMUNIKATIONSREDSKABER Få mere ud af din webshop.

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Grundforløb 2013 til studieretningsforløb 2014 Institution EUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Kommunikation/it C Jeppe Moritz Led Htx 2013-2014, 1. E Oversigt

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Webdesign og webkommunikation 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Program Kage næste gang: Lærerne! 10-12 Søgemaskineoptimering Tilgængelighed 13-15 Vejledning Husk: Obligatorisk opgave

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere