Kursuskatalog 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog 2012/13"

Transkript

1 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening

2 Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for ledelsesteam... 6 Ledelse i praksis... 8 Ledelse Udvikling Praksis (LUP2)...10 Personalejura og overenskomster Effektiv økonomistyring Kommunikation og samarbejde Kursuskalender Tilmelding og andre praktiske oplysninger... 15

3 Ledelse - organisation - samarbejde Forord Gymnasieskolerne må løbende være i stand til at tilpasse sig omverdenens skiftende krav og forventninger. Undervisning af høj kvalitet og med moderne undervisningsformer, den almene dannelse af stadig flere elever, effektiv drift af institutionen som en attraktiv arbejdsplads, internationalisering og indførelse af ny teknologi det er alt sammen indsatser, der gør ledelsesopgaven udfordrende og interessant men også kompleks. Der er også behov for at kunne rekruttere dygtige ledere og motivere lærere til at vælge ledelsesopgaven som karrierevej. For nye ledertalenter er der nu mulighed for at deltage i kurset Lyst til ledelse. Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de tre foreninger, som løbende vil evaluere og udvikle udbuddet af aktiviteter. Det er derfor vigtigt, at vi konstant arbejder med udvikling af ledelse i gymnasiet. Gymnasial ledelse udøves i et samspil mellem bestyrelsen, rektor og ledelsesgruppen. Derfor har de tre foreninger: Bestyrelsesforeningen, Gymnasieskolernes Rektorforening og Gymnasieskolernes Lederforening indledt et samarbejde om udbud af en række ledelsesudviklingsaktiviteter, der kan kompetenceudvikle og styrke ledelse i gymnasiet. Vi glæder os til at se jer på kurserne. Jens Boe Nielsen Jørgen Christiansen Benny Dylander KURSUSKATALOG 2012/13 3

4 Kursus for nye rektorer og vicerektorer Formål og indhold Har du sagt ja til en ledelsesopgave, og finder du, at ledelsesopgaven er udfordrende, mangfoldig og kompleks? Formålet med kursus for nye rektorer er at give nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling. På kurset kommer vi rundt om jobbet som gymnasieleder med oplæg fra erfarne rektorer om samarbejdet med bestyrelse, samarbejde med tillidsrepræsentanter og personlige fortællinger om den første tid som rektor. Rammevilkår om økonomistyring, selvforsikring, personalejura og forvaltningsret vil blive gennemgået i hovedtræk. Der vil være fokus på pressehåndtering og strategisk kommunikation. Målgruppe Målgruppen er rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser Praktiske oplysninger Kurset har en varighed på tre dage med internat, og finder sted den september Tilmeldingsfrist den 1. august Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantallet, men forventes på ca kr. inkl. ophold og konsulenthonorar. Hvad er god ledelse af et gymnasium? Hvordan håndterer jeg ledelse af mit ledelsesteam? Hvad karakteriserer mit personlige lederskab? Konsulenthuset Resonans sætter fokus på de organisationspsykologiske aspekter af ledelse såsom samtaler, anerkendelse, coaching og håndtering af konflikter og krisehåndtering. 4 KURSUSKATALOG 2012/13

5 Lyst til ledelse? Formål og indhold Overvejer du at sige ja til en lederopgave nu eller i fremtiden? Har du ideer og tanker om, hvad der er god ledelse, som du har lyst til at afprøve? Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger og opgaver der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset Lyst til ledelse? måske noget for dig Kurset giver dig: Individuel afklaring og sparring ift. din personprofil, dine styrker og mulige faldgruber i lederrollen Viden og metoder til at håndtere ledelsesmæssige opgaver særligt med fokus på personaleledelse og overblik Konkret erfaring med ledelse i praksis. Vi træner dine lederkompetencer både i kursuslokalet og hjemme på arbejdspladsen Netværk som styrker dine refleksioner om ledelse og karriereveje fremover Målgruppe Kurset henvender sig til gymnasielærere og nyudnævnte mellemledere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over fire dage fordelt på to moduler af to dage med internat. Modul 1: oktober 2012 Modul 2: januar 2013 Tilmeldingsfrist den 3.september Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr. inkl. ophold, konsulenthonorar og test. Forløbet gennemføres af erfarne konsulenter fra konsulenthuset Resonans. KURSUSKATALOG 2012/13 5

6 Realisering af strategien kursus for ledelsesteam Formål og indhold Gymnasieskolerne har markante forandringsopgaver. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset vil være en kombination af korte, teoretiske oplæg, anvendelse af konkrete værktøjer på deltagernes forandringsopgaver og sparring på tværs af skolerne. Målgruppe Målgruppen er rektor og ledelsesgruppen. Der kan maksimalt være 24 deltagere, og kurset vil derfor typisk være for ledelsesgrupperne på 4 5 gymnasier. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver. En central ide i kurset er, at ledelsesteamet sammen gennemgår kurset og arbejder med en konkret, aktuel forandringsopgave som case. Dermed styrkes både det samlede ledelsesteam og den enkelte leders evne til at skabe udvikling. Og man har en fælles og gennemarbejdet realiseringsplan for en strategisk indsats med hjem. Deltagerne går således fra kurset med følgende: Et fælles fundament i ledelsen for tilgangen til strategirealisering Styrket forståelse for de roller, man som leder skal varetage gennem forandringen En række værktøjer til forandringsledelse ift. at engagere medarbejdere og andre interessenter En teoretisk rammesætning, hvor forståelsen af forandringsopgaven er skærpet Før kurset beskriver ledelsesteamet en strategisk indsats/forandringsudfordring på 1 side ud fra et sæt spørgsmål. Og man læser 2 tekster vedr. realisering af strategi. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over to dage med internat, og finder sted den september 2012 og den marts 2013 Tilmeldingsfrist til kurset i efteråret 2012 er den 1. august Tilmeldingsfrist til kurset i foråret 2013 er den 28. januar Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr kr. pr. deltager inkl. ophold og konsulenthonorar. 6 KURSUSKATALOG 2012/13

7 KURSUSKATALOG 2012/13 7

8 Ledelse i praksis Kurset ledelse i praksis er udviklet i et samarbejde med Danske Erhvervsskoler Lederne, og administreres af Foreningen Forum 100 %. Kurserne evalueres og udvikles løbende i et samarbejde mellem foreningerne, og er et tilbud til alle ledere på ungdomsuddannelserne. Formål og indhold Ledelse i praksis giver nuværende ledere et solidt indblik i de arbejdsopgaver og udfordringer, lederstillingen indebærer, samt mulighed for at tilegne sig de fornødne kompetencer til at bestride en lederstilling. Endvidere giver forløbet et godt fundament for, at deltagerne senere kan påbegynde en kompetencegivende videreuddannelse inden for ledelse. Kurset består af seks seminarer og en projektopgave 1. seminar Forandringsledelse på en uddannelsesinstitution/ pædagogisk ledelse/kodeks for ledelse af uddannelsesinstitutioner 2. seminar Økonomi som strategisk ledelsesredskab/vilkår og rammebetingelser for beslutningsprocesser 3. seminar: Fokus på det personlige lederskab, konfliktløsning, positiv psykologi 4. seminar Fokus på det personlige lederskab/coaching, mentoring, mediering, supervision 5. Seminar Ledelse på kort og langt sigt/kvalitet og evaluering 6. seminar Projektopgave 8 KURSUSKATALOG 2012/13

9 Målgruppe Forløbet henvender sig til ledere med pædagogisk ansvar både erfarne og nye. Det fordres, at deltagerne har personaleansvar og stor interesse i at dygtiggøre sig. Forløbet henvender sig til ledere fra flere skoleretninger. Forløbet indeholder derfor både fælles elementer med relevans for hele uddannelsessektoren og mere specifikke elementer, der retter sig mod de enkelte skoleformers særlige problemstillinger. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over seks seminarer af to dage med internat på følgende datoer: Hold 11: 1. Seminar torsdag den 1. november til fredag den 2. november 2012 Hold 11: 2. Seminar torsdag den 24. januar til fredag den 25. januar 2013 Hold 11: 3. Seminar torsdag den 11. april til fredag den 12. april 2013 Hold 11: 4. Seminar torsdag den 23. maj til fredag den 24. maj 2013 Hold 11: 5. Seminar torsdag den 5. september til fredag den 6. september 2013 Hold 11: 6. Seminar torsdag den 7. november til fredag den 8. november 2013 Tilmeldingsfrist: 1. september Tilmelding sker ved mail til Benyt tilmeldingsblanketten i folderen, der kan findes på Rektorforeningens medlemssider. Kontakt Ulla Eriksen på ovennævnte mail eller telefon Sted: Brogaarden, Middelfart Pris: kr. inkl. ophold, undervisningsmaterialer mv. KURSUSKATALOG 2012/13 9

10 LUP2 seminarer Hvad betyder LUP2? LUP er en forkortelse for Ledelse Udvikling og Politik, som var en betegnelse Undervisningsministeriet brugte i en kursusrække, der blev udbudt i forbindelse med overgangen til selveje. Det er atter tid til at sætte lup på udvalgte emner, der ligger indenfor ledelsernes beslutningsfelt. Emnerne udvalgt i dette katalog er effektiv økonomistyring, personalejura og overenskomster og kommunikation På seminarerne får deltagerne faglige input og konkrete redskaber til at håndtere opgaver og udfordringer i forhold til gymnasiets udvikling og drift. Ved hvert seminar giver faglige ressourcepersoner og centrale aktører oplæg til drøftelser og diskussion, som deltagerne behandler i forhold til deres egen kontekst. 10 KURSUSKATALOG 2012/13

11 Effektiv økonomistyring Formål og indhold Selvejende gymnasieskolers drift og udviklingsmuligheder er afhængig af en effektiv ressourcestyring. Dette indebærer, at ledelsen har et solidt overblik over de ressourcer, der tilflyder skolen, det løbende forbrug og årsregnskabet. Hvad gælder i forhold til de statslige regler om budget og regnskaber? Hvad er principperne og mekanikken bag de ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv.? Hvordan kan skolen i praksis tilrettelægge sin økonomiske organisation, og håndtere de lovgivningsmæssige krav og regler? Hvordan håndteres skolens økonomiske drift, f.eks. i forhold til indkøb og udbud? Målgruppe Målgruppe er ledere, mellemledere og bestyrelsesmedlemmer ved selvejende gymnasieskoler. Praktiske oplysninger: Seminaret afholdes som et internat af to dages varighed og finder sted den november 2012 og den april Tilmeldingsfrist den 8. oktober 2012 til kurset i efteråret og den 11. februar 2013 til kurset i foråret. Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantallet, men forventes på ca kr. Seminaret fokuser på drift og udvikling af skolens økonomiske organisation, lægger op til drøftelser om konkrete udfordringer, og giver deltagerne konkrete redskaber til en effektiv økonomistyring. KURSUSKATALOG 2012/13 11

12 Personalejura og overenskomster Formål og indhold Selvejende gymnasieskoler er en del af det statslige arbejdsmarked, og følger de regler og principper, der gælder for arbejdspladser i staten. På undervisningsområdet er der en lang tradition for et tæt samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstagerrepræsentanter om rammerne for undervisningen. Og ofte spiller fagpolitiske interesser en central rolle. Hvad gælder i forhold til forvaltningsmæssige og juridiske regler for ansatte ved selevejende gymnasier? Ansættelse, personalepolitik og afsked. Hvilke perspektiver og muligheder er der i gældende aftaler og overenskomster? Forhandlinger og aftaler, information, drøftelse og samarbejde Hvad skal man? Hvad kan man? Målgruppe Målgruppen er ledere, mellemledere og bestyrelsesmedlemmer ved selvejende gymnasieskoler. Praktiske oplysninger: Seminaret afholdes som et internat af to dages varighed og finder sted den september 2012 og den januar Tilmeldingsfrist den 1. august 2012 til kurset i efteråret og den 26.november til kurset i januar Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantallet, men forventes på ca kr. Seminaret fokuser på forpligtelser og muligheder som arbejdsgiver på en statsligt selvejende institution, og lægger op til drøftelser om konkrete udfordringer og potentialer. 12 KURSUSKATALOG 2012/13

13 Kommunikation og samarbejde Formål og indhold God kommunikation skaber grundlag for godt samarbejde. Derfor er det væsentligt, at gymnasiets ledelse tilrettelægger den interne og eksterne kommunikation, så den understøtter prioriterede målsætninger og synliggør rammer for godt samarbejde. Seminaret behandler kommunikation som strategisk ledelsesredskab. Der lægges på seminaret op til drøftelser om praktiske udfordringer, og gives input og redskaber til arbejdet med skolens egen kommunikation. Hvordan ser god kommunikation ud, og hvordan opleves den? Hvordan kan ledelsen tilrettelægge sin kommunikation, så den understøtter prioriteringer og strategiske målsætninger? Hvordan kan ledelsen praktisere god kommunikation til elever, forældre og lokalsamfundet og skabe forudsætningerne for et godt samarbejde? Nye og sociale medier? Hvad kan de? Hvordan gør man? Målgruppe Målgruppen er ledere, mellemledere, kommunikationsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer ved selvejende gymnasieskoler. Praktiske oplysninger: Seminaret afholdes som et internat af to dages varighed og finder sted den oktober 2012 og den 28. februar - 1. marts Tilmeldingsfrist den 13. august 2012 til kurset i efteråret og den 7. januar 2013 til kurset i foråret Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantallet, men forventes på ca kr. KURSUSKATALOG 2012/13 13

14 Kursuskalender Den september 2012: Realisering af strategien kursus for ledelsesteam i at gennemføre forandringer Den september 2012: Kursus for nye rektorer Den september 2012: Personalejura og overenskomster (LUP2) Den oktober 2012: Kommunikation og samarbejde (LUP2) Den januar 2013: Personalejura og overenskomster (LUP2) Den januar 2013: Ledelse i praksis, seminar 2 Den 28. februar - 1. marts 2013: Kommunikation og samarbejde (LUP2) Den marts 2013: Realisering af strategien kursus for ledelsesteam i at gennemføre forandringer Den oktober 2012: Lyst til ledelse modul 1 kursus for kommende ledere Den april 2013: Effektiv økonomistyring (LUP2) Den november 2012: Ledelse i praksis, seminar 1 Den april 2013: Ledelse i praksis, seminar 3 Den november 2012: Effektiv økonomistyring (LUP2) Den maj 2013: Ledelse i praksis, seminar 4 Den januar 2013: Lyst til ledelse modul 2 14 KURSUSKATALOG 2012/13

15 Tilmelding og kontakt Tilmeldingsfrister er angivet under kurserne. Tilmelding sker via dette link tilmelding til kursusstedet Comwell Kellers Park. Du vil modtage bekræftelse på tilmeldingen og faktura fra Comwell Kellers Park. Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladserne. Tilmelding til Ledelse i praksis sker via mail til Foreningen Forum 100 % på mailadressen: Hvis kurset er overtegnet, vil du blive tilbudt at komme på venteliste. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gymnasieskolernes Rektorforening v/chefrådgiver Kirsten Overgaard Bach på mail telefon eller direktionssekretær Karina Vittarp Gøling på mail telefon KURSUSKATALOG 2012/13 15

16 Ny Vestergade 13, stuen / 1471 København K / Telefon / Fax / /

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere