Arbejdsskadeforsikringens udfordringer. Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskadeforsikringens udfordringer. Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting"

Transkript

1 Arbejdsskadeforsikringens udfordringer Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Tirsdag den 30. oktober Frank Kjær Christensen Risk Management & Underwriting

2 Emner Lidt om If Definitioner Arbejdsskadessystemet Arbejdsskadeproduktet og udviklingen Ifs værktøjer 2

3 I dag er If Nordens førende skadeforsikrer med heldækkende tilbud og stor tilstedeværelse i Europa Geografisk nærvær i Europa Fakta om If 2006 Præmieindkomst MSEK S&P rating A; Moody's rating A2 ~6.600 medarbejdere Kunder Privat ~3 millioner Erhverv ~ Baltikum ~ Forretningsområder og præmieindtægt (%) 15% 31% 3% 51% Privat Erhverv Industri Baltikum 3

4 Nordiske skadeforsikringspræmier 2006 SEK Milliarder If 37,2 TrygVesta Codan 20,2 19,8 Länsförsäkringar Gjensidige 15,2 16,4 Topdanmark 11,0 Folksam Pohjola 8,5 8,1 Tapiola 5,8 SpareBank 1 4,3 Fennia 3,0 GWP ifølge årsregnskaber. For Länsförsäkringar vises netto præmieindtægt, for Gjensidige og Folksam vises netto præmieindtægt (GWP ej tilgængeligt). Valutakurser ifølge Sveriges Riksbank. 4

5 Arbejdsskadeforsikringen skal sikre arbejdstagere en hvis kompensation ved skader fra ulykker eller sygdomme der udspringer af arbejdssituationen 5

6 Definition arbejdsulykke og erhvervssygdom En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage En erhvervssygdom er en sygdom, der er forårsaget af særlige påvirkninger som personer udsættes for gennem deres arbejde 6

7 Det danske system vedrørende arbejdsskader er todelt Sikring mod arbejdsulykker skal tegnes i et privat forsikringsselskab Sikring mod erhvervssygdomme skal tegnes hos en selvejende institution - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) - oprettet

8 Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og det betyder at der er sikringspligt Alle private virksomheder med ansatte skal tegne arbejdsskadeforsikring Offentlige virksomheder kan vælge at tegne forsikring eller være selvforsikret 8

9 4 forskellige systemer i Norden Sverige: Arbejdsskadeforsikring nationaliseret. Arbejdsgiver betaler sociale afgifter til Försäkringskassen herunder arbejdsskadesikring. Norge: I Norge er arbejdsskadesikringen helt privatiseret. Dog er belastningslidelser ikke dækket. Lovpligtig forsikring. Finland: Helt privatiseret system. Systemet giver mulighed for retroaktivt tariferingssystem. Lovpligtig forsikring. 9

10 Væsentligste aktører Arbejdsskadestyrelsen Ankestyrelsen Retssystemet Kommunerne Forsikringsselskaberne og AES Arbejdsmarkedets partere Beskæftigelsesministeren Folketinget Lægerne Det videre arbejdsmiljøsystem: Arbejdstilsynet Rådgivningssystemet Arbejdsmiljøforskningen 10

11 Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen (ASK) er den danske myndighed, der træffer afgørelser i arbejdsskadesager - det kan være: Afgørelse om erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab Tvivl om arbejdsskaden hører under loven Tvivl om der skal tegnes arbejdsskadeforsikring Tvivl om erstatningens størrelse ved brille- og tandskader 11

12 Arbejdsskadestyrelsen Større ændringer i lovgivning/praksis med betydning for arbejdsskadeforsikringen: Arbejdsskadereformen 2004: Nyt udvidet ulykkesbegreb (påvirkning over 5 dage) betyder forventet stigning i anerkendelse fra omkring 60 % til 83 % - medførte store præmiestigninger Udmøntning af anbefalinger arbejdsskadeudvalget 2005: Ændring i kapitaliseringsfaktoren ved EET sager Ændring i pensionsalderen: fra 65 til 67 år - og måske senere 69 år 12

13 Ankestyrelsen Ankestyrelsen (AST) er klageinstans for de offentlige myndigheders afgørelser indenfor det sociale område. Vedrørende arbejdsskader træffer AST afgørelser om: Ulykken er en arbejdsulykke og derfor omfattet af loven. Arbejdsgiver, skadelidte og forsikringsselskabet kan anke Størrelsen af en ménerstatning. Den skadelidte og forsikringsselskabet kan anke Størrelsen af et erhvervsevnetab. Den skadelidte og forsikringsselskabet kan anke 13

14 Landsretten og Højesteret er domstole vedrørende arbejdsskadesager Skadelidte og forsikringsselskaber kan anlægge sager Domsafsigelserne kan betyde ændring af ASK praksis Dette kan tillige være med tilbagevirkende kraft fx Fleksdommen - folk på midlertidig EET fik for lave erstatninger såfremt de var i fleksjob fx Revalideringsdommen - sager før 2002 fik for lidt i erstatning - genoptager sager fra

15 Arbejdsmiljøcertificering To former for certificering på arbejdsmiljøområdet OHSAS og bek. om arbejdsmiljøcertificering OHSAS er nu muligt i akkrediteret udgave i DK (Kontrol af kvalitet ved DANAK) - DS/OHSAS Forskel fra OHSAS og DS/OHSAS virksomheden må ikke have arbejdsmiljøproblemer, der kan medfører påbud Tre akkrediterede certificeringsorganer: Dansk Standard BVC (tidligere BVQI) DNV - Det Norske Veritas 15

16 Arbejdsmiljøcertificering Fordele ved certificering ift systemet Undtages for pligt til at etablere BST (i udfasningsperioden) Undtages for screeningsbesøg Får ret til at få tildelt grøn krone smiley på AT's hjemmeside Reform af AES - certificerede får lavere præmier Arbejdsskadepræmier? 16

17 Arbejdsskadeforsikring - totalt DK Udvikling i præmieindtægter og erstatningsudgifter m illioner D KK År præmie erstatning Kilde: Forsikring & Pension - statistiske oversigter 17

18 Fordeling af præmiekroner på forskellige lines of business - total DK Millioner DKK Arbejdsskadeforsikring % % Bygningsforsikring % % Løsøreforsikring m.v % % Erhvervsansvarsforsikring % % Sø- og transportforsikring 758 9% 908 8% Anden erhvervsforsikring 615 7% 578 5% l alt erhvervsforsikring % % Kilde: Forsikring & Pension - statistiske oversigter 18

19 Forebyggelse og skader Forebyggelse Skadebehandling skade 19

20 Ifs tilgang til skadeforebyggelse N A V I G A T Sikkerhedsledelses System Risiko kortlægning og vurdering ASKELMA On-site risiko konsulentarbejde Skadestatistik benchmarking Handlingsplaner O Holdning og kultur R vedrørende sikkerhed Risikokonsulent tilknyttet kunden Handlingsplaner Risikoprofilering og opfølgning 20

21 Skadeforebyggelse og skadereduktion Workers Compensation WC Portfolio Overview - 20 Risk large Portfolio policies Severity Average (claim Claim cost Cost ) Skadereduktion -Hurtig behandling Rehabilitation -Fastholdelsespolitiker Skadeforebyggelse -Sikkerhedsledelse Riskokortlægning og evaluering -Sikkerhedskultur Sikkerheds træning -Ulykke- og næved ulykke analyser 0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Frequency 21

22 If RM værktøjer arbejdsskade (risiko vurdering) - Ifs services Risk Information Tool Property risk engineers besøger lokaliteter Basale informationer om systemer og forebyggelse UW værktøj til afklaring af overordnet niveau Workers Comp Navigator Arbejdsskadeekspert besøger lokaliteter Detaljerede informationer om systemer og forebyggelse UW værktøj til afklaring af detaljeret niveau Virksomheden får overblik over indsatsmuligheder ASKELMA Arbejdsskadeeksperter gennemfører seminar og gennemgang af lokaliteter Detaljerede informationer om systemer og forebyggelse Virksomheden får mulighed for at etablere en handlingsplan for området 22

23 Workers Comp Navigator Navigator på site og corporate level Der angives anbefalinger I det videre forløb vil gennemførelse af anbefalinger og dokumenteret effekt kunne give præmiereduktioner 23

24 ASKELMA kortlægning af nuværende niveau af arbejdsmiljøet rapportdokumentation af arbejdsmiljøniveauet forbedring af niveauet 24

25 ASKELMA - emner Risikoforhold Virksomhedsmodel Sikkerheds- og sundhedstilstand 25

26 26

27 Disclaimer This material is made for presentation purposes only and is based upon circumstances, conditions and information made available by you at the time of this review. It does not purport to list all hazards or to indicate that other hazards do not exist. It shall not be construed as indicating the existence or availability of coverage under any policy. If P&C Insurance Company Ltd. specifically disclaims any warranty or representation that compliance with any advice contained herein will eliminate or reduce hazards, or make any premises or operations safe or in compliance with any law, rule or regulation. No liability shall be assumed by virtue of this advisory report. If there are any questions concerning the recommendations or you have alternative solutions, please contact us. 27

28 Rolig, vi hjælper dig. 28

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER

VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER VIRKSOMHEDENS ULYKKESOMKOSTNINGER En undersøgelse af omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker i udvalgte danske virksomheder Pall Rikhardsson Martin Impgaard Birgitte Mogensen Anne Søgaard Melchiorsen

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012

Forsikringsenhedens årsrapport Faxe Kommune 2012 s årsrapport Faxe Kommune 202 Sikkerhedsprisen 202 tildelt af Danske Risikorådgivere Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION OG

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Organisationer i dansk fiskeri

Organisationer i dansk fiskeri Kapitel 2 side 5 Organisationer i dansk fiskeri Det er blevet anderledes at være fisker i løbet af de sidste 20-30 år. Fra at have været et temmelig frit erhverv er det nu et af de mest regulerede erhverv

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune

Sikkerhedsforum. For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Sikkerhedsforum For SEL 96 Borgerstyret Personlig Assistance Århus Kommune Arbejdsskade Hvornår skal man som arbejdsgiver anmelde en arbejdsskade: Ifølge: 1. Lov om arbejdsmiljø. Her er formålet at arbejdstilsynet

Læs mere