Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR Autentifikation i Nyt BBR Grundelementer Log på-funktionalitet Autorisation i Nyt BBR Security Application Block design Autorisation i forhold til funktionsvalg Datamodel for BBR sikkerhed Sikkerhed i forbindelse med Reporting Services Administration Rolleprofiler Version 6.2 Side 1 af 29

2 9. Sikkerhed i BBR Helt overordnet vil beskyttelsen af BBR-data og hele BBR løsningen ske i henhold til statens standard for IT sikkerhed - Dansk Standard DS484. Sikkerheden i Nyt BBR bygges op af to hoveddele: Autentifikation med brug af certifikater eller brugernavn og kodeord. Til BBR Klienten benytter medarbejderen certifikat eller brugernavn og kodeord. Til Kommuneklient/system-til-system integration benyttes certifikater i henhold til OWSA model T. Autorisation med brug af Enterprice Library for.net Framework 2.0 Security Application Block, der baserer sig på en provider model for sikkerhed i ASP.NET 2.0. De to dele griber ind i hinanden men beskrives herunder særskilt. 9.1 Autentifikation i Nyt BBR Som en del af Nyt BBR skal der udstilles OIO web-services til eksempelvis 3. part, den såkaldte Kommuneklient. Sikkerhedsmodellen til denne løsning implementerer OIO Web Service Arkitektur Model Transport (OWSA model T). Herunder en kort forklaring af begreber: OIOWSDL er en WSDL, som overholder WS-I Basic Profile 1.1 og som gør brug af OIOXML i de beskeder WSDL en beskriver. OIOWSA-Service er en applikation-til-applikation implementeret efter en fælles offentlig OWSA model. Model T refererer til sikkerhed på transportlaget for to applikationers direkte kommunikation uden formidling gennem 3. part. Begrebet er interessant fordi det har betydning i forhold til autorisation og autentifikation mellem to applikationer. Version 6.2 Side 2 af 29

3 Figur 9.1 Autentifikation i Nyt BBR 9.2 Grundelementer Sikkerheden i Nyt BBR implementerer OIO Web Service arkitekturen som er sammensat af tre hovedelementer: En serviceaftager, de fælles offentlige standarder og en serviceudbyder. Serviceaftageren kommunikerer med Serviceudbyder. De fælles offentlige standarder definerer rammerne for kommunikationen. De fælles offentlige standarder specificerer transport, autentifikation, snitflader og datatyper. HTTPS håndterer kryptering af dataudvekslingen, yderligere benyttes HTTPS s mulighed for overførsel af certifikater. En Web Service der overholder OWSA Model T skal: Implementere tosidet autentifikation, hvis serviceaftageren skal autentificeres. Dvs. Serviceaftager autentificerer Serviceudbyder på Serviceudbyders servercertifikat og Serviceudbyder autentificerer Serviceaftager på Serviceaftagers OCES certifikat. Implementere ensidet HTTPS, hvis forretningsscenariet ikke kræver autentificering af service-aftageren. Persondatalovens og forvaltningslovens krav indgår i forretningsscenariet og specielt udeladelse af aftagers autentifikation (anonym bruger) skal specifikt vurderes i forhold hertil. De fælles offentlige standarder implementerer en central database (ISB), der udstiller datatyper som XML-Skemaer (OIOXML) og snitflader som WSDL. Yderligere benyttes OCES infrastruktur for certifikater, der håndterer distribution af certifikater, samt vedligeholder og distribuerer listen af udgåede certifikater. I Nyt BBR s tilfælde eksisterer der tre typer af Serviceaftagere: Version 6.2 Side 3 af 29

4 Ekstern. Identificeres af Serviceudbyder med et OCES medarbejdercertifikat (MOCES). En ekstern medarbejder benytter en tynd klient (browser). En ekstern medarbejder skal have et ansættelsesforhold til en virksomhed. Dette er et U2B scenario. I tilfældet ekstern medarbejder (BBR Klient) gøres der ikke brug af OIOXML. Sagsbehandler. Identificeres af Serviceudbyder med et OCES medarbejdercertifikat (MOCES) eller simpel logon. En sagsbehandler benytter en tynd klient (browser). En sagsbehandler skal have et ansættelsesforhold til en virksomhed. Dette er et U2B scenario. I tilfældet sagsbehandler (BBR klient) gøres der ikke brug af OIOXML. Virksomhed. Identificeres af Serviceudbyder med et OCES virksomhedscertifikat (VOCES). Her foregår kommunikationen mellem to servere. Dette er et B2B scenario. Nyt BBR udstiller snitflader til applikationer. En snitflade (WSDL) og alle de datatyper (XSD) der indgår i snitfladen, skal være registreret i ISB og overholde OIO s retningslinier for OIOXML. Det påhviler Serviceudbydere generelt at kontrollere om et OCES-certifikat er nedlagt. Derfor skal Nyt BBR validere indkomne certifikater mod listen af certifikater som skal afvises. Dette gøres ved http opslag mod TDC s revocationlist (CRL). Bestilling af og fornyelse af certifikater hvert andet år ligger hos virksomheden/kommunen. I Nyt BBR tilknyttes Subject DName i certifikatet til brugeren og dette felt ændres ikke ved fornyelse af certifikatet så der kræves ingen indsats fra Nyt BBRs side med hensyn til fornyelse af certifikater. Nyt BBR behandler forespørgselen og danner svaret i en applikation. Såfremt denne applikation kommunikerer med andre applikationer (SU andre apps) og datakilder (SU DBs), er det løsningens ansvar, at disse applikationer ligger indenfor det sikkerhedsdomæne, som aftalen om data-udvekslingen specificerer Log på-funktionalitet Det er et krav, at man skal kunne logge på med OCES-medarbejdercertifikat eller med brugernavn og kodeord. Hvis brugeren ikke er autentificeret og forsøger at tilgå BBR-Kommune viderestilles til en log på -side. Her er det muligt at indtaste brugernavn og kodeord som autentifikation. Indtastes et forkert kodeord mere end 3 gange, låses brugeren, og må bede en administrator om at blive låst op igen. På log på -siden er det også muligt for brugeren at skifte kodeord. Et kodeord gælder i højst 3 måneder. Er det ikke skiftet inden da kan man ikke logge på før det skiftes. Ligeledes bliver brugeren bedt om at skifte kodeord, hvis brugeren har fået tildelt et nyt fra en administrator. Version 6.2 Side 4 af 29

5 Hvis man ikke benytter systemet i 8 timer logges man automatisk af. På log på siden er der også et link til Log på med certifikat. Klikker man på det bliver man sendt til en side som kræver et certifikat. Er dette et gyldigt OCES certifikat mappes fra certifikat til bruger af systemet. 9.3 Autorisation i Nyt BBR Implementation af autorisation i Nyt BBR bygger på standardkomponenter fra Microsoft Enterprice Library for.net Framework 2.0. Enterprice Library for.net Framework 2.0 er et library til.net Framework 2.0 med prædefinerede blokke til bl.a. sikkerhed og logning. Komponenterne er anbefalet af Microsoft til brug i forbindelse med Web baserede løsninger. Enterprice Library for.net Framework 2.0 implementeres i Nyt BBR med følgende byggeklodser i sikkerhedsmodulet: Security Application Block (eksempel 1.1) Logging Application Block Security Application Block design Applikationsblokken er designet til at opfylde følgende mål: Give et simpelt og intuitivt interface til den ønskede autorisationsfunktionalitet. Indkapsle logikken som forestår autorisation og sikkerhedsrelateret caching. Præsentere en standard providermodel for autorisation og sikkerhedsrelateret caching. Sikre at applikationsblokken kan udvides uden at ændre Nyt BBR grundfunktionalitet. Sikre at der er minimalt performancemæssigt overhead set i forhold til egenudviklet sikkerhedskode som understøtter samme funktionalitet. Inkorporere best practice for applikationssikkerhed. Med andre ord er Security Application Block designet til at komponentisere implementationen af autorisation og caching provideren. Designet giver mulighed for at ændre implementationen uden at ændre koden i Nyt BBR s grundfunktionalitet. Figur 9.2 illustrerer relationerne mellem de vigtigste byggesten i Security Application Block. Enterprice Library for.net Framework Security Application Block: Version 6.2 Side 5 af 29

6 Figur 9.2. De vigtigste byggesten i Security Application Block Autorisation i forhold til funktionsvalg Efterfølgende check af autorisation i forhold til funktioner foregår via komponenter fra Security Application Block (se nedenstående eksempel). Metodekald til at afgøre om en bruger har de fornødne privilegier til at udføre en funktion. IPrincipal principal = new GenericPrincipal(new GenericIdentity("Username"), new string[]{"manager"}); IAuthorizationProvider ruleprovider = AuthorizationFactory.GetAuthorizationProvider("RuleProvider"); //Afgør om brugeren er autoriseret til rollen "Print Document". Version 6.2 Side 6 af 29

7 bool authorized = ruleprovider.authorize(principal, "Print Document"); 9.4 Datamodel for BBR sikkerhed Datamodellen for sikkerheden i Nyt BBR bygger på ASP.NET 2.0 SQL Server database til understøttelse af standard SQL sikkerhedsprovider, med enkelte tilføjelser (se figur 9.3). Datamodellen vil blive fysisk implementeret i Nyt BBR databasen. Entiteterne Bruger, Brugerrettighed, BrugerKommuneRolle, LogiskFelt og Rollerettighed er specifikke Nyt BBR tilføjelser. I datamodellen ses der en blanding af engelsk og dansk det engelske er ASP.NET 2.0 specifikt, det danske er Nyt BBR specifikt. Entiten Bruger og aspnet_users hænger logisk sammen og vil i en logisk datamodel være én entitet. Det kunne være valgt at oprette dem som den samme entitet i den fysiske model, men af hensyn til integriteten er valgt en vertikal partitionering af brugeren. Entiteten Bruger definerer en bruger i Nyt BBR. Entiteten LogiskFelt indeholder metadata om alle attributter i Nyt BBR databasen. Entiteten Rollerettighed implementerer relationen mellem aspnet_roles og Felt. Relationen afgør hvilke rettigheder en Rolle har på et givent felt i databasen. Attributten Rettighed i Brugerrettighed kan have følgende værdier: 0 = Ingen adgang 1 = Læserettighed 2 = Skriverettighed 3 = Læse- og skriverettighed Entiteten Brugerrettighed implementerer relationen mellem Bruger og LogiskFelt. Relationen bruges til at overstyre en brugers adgang til et felt i forhold til Rollen. På oprettelsestidspunktet har en bruger de samme rettigheder til de forskellige felter i databasen som den rolle vedkommende er oprettet under. Det er muligt at overstyre dette. Dette gøres ved at brugeradministratoren har mulighed for at minimere en brugers adgang til data. Attributten Rettighed i Rollerettighed kan have følgende værdier: Feltnavn Skriv/læs Skriv Læs Ingen Kort feltbeskrivelse Brugeren har rettigheder til både at skrive i felter og at læse disse. Brugeren har kun rettigheder til at skrive, ikke til at læse. Brugeren har rettigheder til at læse et felt, men ikke til at skrive i det. Brugeren har ikke rettigheder til hverken at skrive eller se i feltet. Version 6.2 Side 7 af 29

8 Resten af datamodellen nedenfor tilhører ASP.NET 2.0 og er beskrevet på følgende side Sikkerhedsmodellen er en delmængde af Administrationsdatabasen. PK PK aspnet_roles RoleId FK1,U1 ApplicationId RoleName U1 LoweredRoleName Description aspnet_applications ApplicationId U2 ApplicationName U1,I1 LoweredApplicationName Description PK aspnet_usersinroles PK,FK2 UserId PK,FK1,I1 RoleId aspnet_users UserId PK FK1,FK2,I1,U1 ApplicationId UserName U1 LoweredUserName MobileAlias IsAnonymous I1 LastActivityDate BrugerKommuneRolle BrugerKommuneRolle_id FK2 FK_Bruger_id FK3 FK_Kommune_id FK1 FK_RoleId BrugerKommuneRolleOpretTimestamp BrugerKommuneRolleAendretTimestamp BrugerKommuneRolleAendretFunktion BrugerKommuneRolleOphoertTimestamp PK,FK1 FK2 Bruger Bruger_Id FK_Kommune_id BrugerNavn BrugerAdresse BrugerOrganisation Bruger BrugerCertifikatId BrugerOpretTimestamp BrugerAendretTimestamp BrugerAendretFunktion BrugerOphoertTimestamp PK PK U1 I1 RolleRettighed Rollerettighed_id Kommune Kommune_id KommuneNummer KommuneNavn KommuneBbrNavn KommuneBbrKontor KommuneBbrAdresse KommuneBbrPost KommuneBbrTelefonnummer KommuneBbr FK_OpretBruger_id KommuneOpretTimestamp KommuneAendretTimestamp KommuneAendretFunktion KommuneOphoertTimestamp PK,FK2 FK1,I1 I1 UserId aspnet_membership ApplicationId Password PasswordFormat PasswordSalt MobilePIN Lowered PasswordQuestion PasswordAnswer IsApproved IsLockedOut CreateDate LastLoginDate LastPasswordChangedDate LastLockoutDate FailedPasswordAttemptCount FailedPasswordAttemptWindowStart FailedPasswordAnswerAttemptCount FailedPasswordAnswerAttemptWindowStart Comment PK FK1 Brugerrettighed BrugerRettighed_id FK_LogiskFelt_id FK_Bruger_id BrugerRettighedType BrugerRettighedOpretTimestamp BrugerRettighedAendretTimestamp BrugerRettighedAendretFunktion BrugerRettighedOphoertTimestamp FK1 FK_RoleId FK2 FK_LogiskFelt_id RolleRettighedType RolleRettighedOpretTimestamp RolleRettighedAendretTimestamp RolleRettighedAendretFunktion RolleRettighedOphoertTimestamp PK LogiskFelt LogiskFelt_id FK_LogiskEntitet_id FK_Felt_id LogiskFeltNavn LogiskFeltBbrNummer FK_Hjaelp_id LogiskFeltNormalisering LogiskFeltKlasse LogiskFeltSikkerhedsniveau LogiskFeltOioNavn LogiskFeltOpretTimestamp LogiskFeltAendretTimestamp LogiskFeltAendretFunktion LogiskFeltOphoertTimestamp Figur 9.3 Datamodel for Enterprice Library for.net Framework Security Application Block database Version 6.2 Side 8 af 29

9 9.5 Sikkerhed i forbindelse med Reporting Services For at gøre brug af den samme sikkerhedsmodel i hele Nyt BBR, inklusiv rapport delen implementeres ovenstående model i Reporting Services modulet ved hjælp af Reporting Services Security Extension : Figur 9.4 Sikkerhed i forbindelse med Reporting Services. 1. En bruger forsøger at tilgå Report Manager via en URL og redirigeres til en webform som forespørger på certifikat eller brugernavn og kodeord. 2. Bruger afleverer certifikat eller brugernavn og kodeord. 3. Brugerens sikkerhedsoplysninger afleveres til Reporting Services Web service gennem en LogonUser metode. 4. Web servicen kalder Security Application Block og verificerer at brugeren er korrekt og har de rigtige rettigheder 5. Efter autentifikationen, kreerer Web servicen en autentifikations ticket (kendt som en "cookie"), håndterer ticket en, og verificerer brugerens rolle i forhold til Report Managerens Home page'. 6. Web servicen returnerer cookie en til browseren og viser det korrekte user interface i Report Manager. 7. Når autentifikationen er overstået, sender browseren et request til Report Manager med cookie en i HTTP headeren. Disse forespørgsler er i Version 6.2 Side 9 af 29

10 modsætning til brugerens logon interaktion, implicit i Report Managerens applikation. 8. Cookie en sendes i HTTP headeren til Web servicen sammen med den forespurgte bruger aktion. 9. Cookie en valideres, og hvis den er valid, returnerer Report Serveren en security descriptor og andre informationer som relaterer sig til den forspurgte operation fra Report Serverens database. 10. Hvis cookie en er valid, laver Report Serveren et kald til security extension for at checke om brugeren er autoriseret til at udføre den specifikke operation. 11. Hvis brugeren er autoriseret, udfører Report Serveren operationen og returnerer kontrollen til den kaldende session. 12. Når brugeren en gang er autentificeret, bliver cookie en genbrugt ved efterfølgende kald til URL en. Cookie en sendes i HTTP headeren. 13. Brugeren kan fortsætte med at arbejde mod Report Serveren indtil sessionen ender. 9.6 Administration Brugerne i Nyt BBR administreres fra BBR-klienten (se kapitel 4). Der skelnes ikke mellem eksterne parter og kommunale brugere. Alle brugere har en tilhørskommune, hvilket er den kommune hvor brugeren er oprettet. Det er kun administratoren i tilhørskommune som kan rette data for brugeren, hvorimod alle administratorer kan tildele roller til brugeren. For alle brugere er det muligt at angive et OCES certifikat serienummer (dette er nærmere beskrevet i Brugervejledningen), således at brugeren knyttes til certifikatet. Til at logge på klienten skal enten benyttes brugernavn/kodeord eller OCES certifikat. Til webservices benyttes udelukkende OCES certifikat. Version 6.2 Side 10 af 29

11 9.7 Rolleprofiler Brugerrollerne inddateres i autorisationsmodulet via et modul baseret på ovenstående Security Application Block. I kapitel 2 om systemarkitektur er denne del omtalt som en del af ASP.NET Providers. Rettigheder på attributniveau tildeles de forskellige roller eksplicit. Følgende er en specificering af brugerne: Her er en oversigt over alle de roller, som findes i NYT BBR: Først de kommunespecifikke roller: Rolle Rollebeskrivelse Administration af tomme boliger Anmeldelsessager AutomatiskAdresseOprettelse Administration af tomme boliger. Skal kunne indberette felter vedr. lovlige tomme boliger og se andre relevante felter. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Giver adgang til at afvikle overførsel af anmeldelsessager. Adgang til fanebladet Links. Adgang til linket anmeldelsessager. Giver adgang til automatisk oprettelse af enhedsadresser ved oprettelse af enhed. Brugeradministrator Byggesagsbehandler A Byggesagsbehandler B Fjernvarme- og El-leverandør Se alt relevant dataindhold og indberette adresser og sagsdata vedr. adresser. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt nødvendigt dataindhold og indberette afløbsforhold. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt relevant dataindhold og indberette stam- og sagsdata vedr. Bygninger og Boliger. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser, BBR- Meddelelser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger, BBR-Medd.data og BBR-Meddelelse. Se alt dataindhold undtagen kommunale felter. Skal kunne udskrive BBR-meddelelse og andelsboligudskrift. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser, BBR- Meddelelelser og Links. Adgang til funktionen Ejd-oplysninger og BBR-Meddelelse.. Har adgang til fanen Brugeradministration, og rettigheder til at indberette alt underliggende. Se alt relevant dataindhold og indberette sagsdata vedr. byggesager. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger og BBR-Medd.data. Se alt relevant dataindhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger og BBR-Medd.data. Se alt relevant dataindhold, men kun indberette enkelte felter. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger og BBR-Medd.data. (administration af kommunens egne ejendomme). Skal muligvis kunne indberette i enkelte felter. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt nødvendigt dataindhold og indberette varmeinstallationer, opvarmningsmiddel og supplerende varme. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Version 6.2 Side 11 af 29

12 Fjernvarme-, El- og Naturgasleverandør Se alt nødvendigt dataindhold og indberette varmeinstallationer, opvarmningsmiddel og supplerende varme. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt relevant dataindhold og indberette dato for indflytning. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt relevant dataindhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger og BBR-Medd.data. KommunespecifikFelt1 Adgang til alle kommunespecifikke felter 1. KommunespecifikFelt2 Adgang til alle kommunespecifikke felter 2. KommunespecifikFelt3 Adgang til alle kommunespecifikke felter 3. KommunespecifikFelt4 Adgang til alle kommunespecifikke felter 4. KommunespecifikFelt5 Adgang til alle kommunespecifikke felter 5. KommunespecifikFelt6 Adgang til alle kommunespecifikke felter 6. Modtageboks Modtageboks delvis Påbegyndelsesrykkere Systemadministrator Øvrige bruger Se alt nødvendigt og indberette tekniske oplysninger, f.eks. tekniske anlæg (olietanke) eller afløbsforhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger og BBR-Medd.data. Se alt relevant data. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger. Se relevante data. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionen Ejd-oplysninger. Giver adgang til at generere påbegyndelsesrykkere. Adgang til fanebladet Links og linket påbegyndelsesrykkere Kan selv fremstille nye rapporter. Adgang til fanebladene Rapporter og Links. Kan genere de faste rapporter. Adgang til fanebladene Rapporter og Links Se alt nødvendigt dataindhold og oplysning om supplerende varme. Adgang til fanebladene Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Administration af sommerhusloven. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Har adgang til fanen Systemadministration, og rettigheder til at indberette alt underliggende på fanebladet. Har også adgang til fanebladet Links. Se alt nødvendigt dataindhold og indberette vandforsyningsforhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se relevant dataindhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. De kommunalt tildelte roller i relation til OIOXML-snitflader: Rolle OIOAddressGeometryServiceAddressGeometrySearch Rollebeskrivelse Giver adgang til at benytte operationen "Fremsøgning af adressekoordinater" i OIOXML webservicen AddressGeometryService. Version 6.2 Side 12 af 29

13 OIOAddressGeometryServiceAddressGeometriesUpdate Giver adgang til at benytte operationen "Opdatering af adressekoordinater" i OIOXML webservicen AddressGeometryService. OIOAddressServiceAddressAccessCreate Giver adgang til at benytte operationen "AddressAccessCreate" i OIOAddressServiceAddressAccessDelete Giver adgang til at benytte operationen "AddressAccessDelete" i OIOAddressServiceAddressAccessGet Giver adgang til at benytte operationen " AddressAccessGet" i OIOAddressServiceAddressAccessGetById Giver adgang til at benytte operationen " AddressAccessGetById" i OIOAddressServiceAddressAccessUpdate Giver adgang til at benytte operationen " AddressAccessUpdatae" i OIOAddressServiceAddressCaseCreate Giver adgang til at benytte operationen " AddressCaseCreate" i OIOAddressServiceAddressCaseDelete Giver adgang til at benytte operationen "AddressCaseDelete" i OIOAddressServiceAddressCaseGet Giver adgang til at benytte operationen " AddressCaseGet" i OIOXML webservicen AddressService. OIOAddressServiceAddressCaseGetById Giver adgang til at benytte operationen " AddressCaseGetById" i OIOAddressServiceAddressCaseSearch Giver adgang til at benytte operationen " AddressCaseSearch" i OIOAddressServiceAddressCaseUpdate Giver adgang til at benytte operationen " AddressCaseUpdate" i OIOAddressServiceAddressPointCreate Giver adgang til at benytte operationen " AddressPointCreate" i OIOAddressServiceAddressPointDelete Giver adgang til at benytte operationen " AddressPointDelete" i OIOAddressServiceAddressPointUpdate Giver adgang til at benytte operationen " AddressPointUpdate" i OIOAddressServiceAddressSearch Giver adgang til at benytte operationen "AddressSearch" i OIOXML webservicen AddressService. OIOAddressServiceAddressSpecificCreate Giver adgang til at benytte operationen "AddressSpecificCreate" i OIOAddressServiceAddressSpecificDelete Giver adgang til at benytte operationen " AddressSpecificDelete" i OIOAddressServiceAddressSpecificGet Giver adgang til at benytte operationen " AddressSpecificGet" i OIOAddressServiceAddressSpecificGetById Giver adgang til at benytte operationen " AddressSpecificGetById" i OIOAddressServiceAddressSpecificUpdate Giver adgang til at benytte operationen " AddressSpecificUpdate" i Og landsdækkende roller: Version 6.2 Side 13 af 29

14 Rolle Erhvervs- og Byggestyrelsen + KOMBIT FBE (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste) (Kulturarvsstyrelsen) Sikkerhedsgodkendt Rollebeskrivelse Se alt nødvendigt dataindhold og indberette elevatorforhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alt dataindhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser, Rapporter og Links. Se alt dataindhold og indberette stam- og sagsdata vedr. Bygninger og Boliger, herunder indberette sikkerhedsklassifikation Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser, BBR- Meddelelser, Rapporter og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger, BBR-Medd.data og BBR- Meddelelse. Se alt relevant dataindhold. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionerne Ejd-oplysninger, BBR-Medd.data og BBR-Meddelelse. Se alt nødvendigt dataindhold og indberette fredningsforhold og bevaringsværdig. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Giver og ByggesagsbehandlerA rettigheder til at indberette bestemte felter på entiteter omfattet af sikkerhedshensyn. Se alle data på tværs af kommuner. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser, BBR- Meddelelse og Links. Adgang til funktionen Ejd-oplysninger, BBR-Medd.data og BBR- Meddelelse. Se alt nødvendigt dataindhold og indberette pålæg fra og tilhørende dato. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Se alle data på tværs af kommuner. Adgang til fanebladet Bygninger og Boliger, Adresser og Links. Adgang til funktionen Ejd-oplysninger. De kommunespecifikke roller tildeles af den enkelte kommunes brugeradministrator til brugere i kommunen. De landsdækkende roller Tværkommunal og Sikkerhedgodkendt kan også deles af den kommunale brugeradministrator. Herudover tildeles de landsdækkende roller via en række pseudo-kommuner: Pseudo-kommune EBST KOMBIT Forsvaret Kan tildele følgende roller Erhvervs- og Byggestyrelsen + KOMBIT Erhvervs- og Byggestyrelsen + KOMBIT FBE, Sikkerhedsgodkendt Når en kommunal bruger får tildelt rollen Sikkerhedsgodkendt, vil denne i kombination med den kommunale rolle eller ByggesagsbehandlerA give sagsbehandleren adgang til at behandle data på ejendomme der er omfattet af sikkerhedshensyn (herunder foretage byggesagsbehandling på disse ejendomme). Version 6.2 Side 14 af 29

15 Rollernes betydning på feltniveau kan skitseres i følgende skema hvor disse koder bliver brugt: 0 = ingen adgang 1= læserettighed 2 = skriverettighed 3 = læse- og skriverettighed Version 6.2 Side 15 af 29

16 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed De angivne roller har adgang til følgende felter i dialogen: Adgangsadresse Kommunenummer Adgangsadresse Vejkode Adgangsadresse Husnummer Adgangsadresse Kilde til adgangs-adressen Adgangsadresse Oprettelsesdato Adgangsadresse Ikrafttrædelsesdato Adgangsadresse Seneste ændringsdato Adgangsadresse Dato for nedlæggelse Adgangsadresse Nøjagtighedsklasse Adgangsadresse Teknisk standard Adgangsadresse Kilde til geometri Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Kommunalt felt Adgangsadresse Journalnummer Adgangsadresse ESDH-Reference Adgangsadresse Sikkerhedsklassifikation Adgangsadresse Status Adgangsadresse VejNavn AdresseSag Sagsnummer AdresseSag AdresseSagGodkendelsesDato AdresseSag AdresseSagInitialerPaaSagsbehandler Brugsenhed Brugsenhedsnummer Version 6.2 Side 16 af 29

17 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse Brugsenhed Areal Brugsenhed Areal til beboelse Brugsenhed Areal til erhverv Brugsenhed Kilde til brugsenhedens areal Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Kommunalt felt Brugsenhed Journalnummer Brugsenhed ESDH-Reference Brugsenhed Sikkerhedsklassifikation Brugsenhed Status Brugsenhed BrugsenhedNybyggeri Brugsenhed Sagstype Byggesag ByggesagsDato Byggesag ByggesagLitra Byggesag ByggesagSagsnummer Byggesag ByggesagByggetilladelsesDato Byggesag ByggesagForventetPaabegyndelsesDato Byggesag ByggesagPaabegyndelsesdato Byggesag ByggesagIbrugtagningsTilladelsesDato Byggesag ByggesagDelvisIbrugtagningsTilladelsesDat o Byggesag ByggesagHenlaeggelse Byggesag ByggesagFaerdigtBygningsareal Version 6.2 Side 17 af 29

18 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Byggesag ByggesagForventetFuldfoertDato Byggesag ByggesagFuldfoerelseAfByggeriDato Byggesag ByggesagKode Byggesag ByggesagAnmeldelseAfByggearbejdeDato Byggesag ByggesagAnmeldelseAfNedrivningDato Byggesag ByggesagGennemfoertNedrivningDato Byggesag ByggesagForeloebigFaerdiggjortBygningsar eal Byggesag ByggesagForeloebigFaerdiggjortAntalLejligh eder Byggesag ByggesagBygherreForhold Byggesag ByggesagInitialerPaaSagsbehandler Byggesag ByggesagAnsoegningModtaget Byggesag ByggesagFyldestgoerendeAnsoegningModta get Byggesag ByggesagNaboorientering Byggesag ByggesagFaerdigbehandletNaboorientering Byggesag VurderingsTimestamp Bygning Kommunenummer Bygning Ejendomsnummer Bygning BygningNummer Bygning Anvendelseskode Bygning BygningKlassifikation Bygning BygningAnvendelsesKonverteringsKilde Bygning Antal lejligheder med køkken Bygning Antal lejligheder uden køkken Bygning Opførelsesår Bygning Seneste om-/tilbygningsår Bygning Midlertidig oprettelse/fuldførelse Version 6.2 Side 18 af 29

19 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Bygning BygningUdloebsdatoMidlertidige Bygning Bygning Bygning Ydervægsmateriale Bygning Tagdækningsmateriale Bygning Supplerende ydervægsmateriale Bygning Supplerende tagdækningsmateriale Bygning Asbestholdigt materiale Bygning Kilde til bygnings materiale Bygning Samlet areal Bygning Samlet boligareal Bygning Samlet erhversareal Bygning Bebygget areal Bygning Areal af indbygget garage Bygning Areal af indbygget carport Bygning Areal af indbygget udhus Bygning Areal af indbygget udestue Bygning Areal af lukket overdaekning Bygning Areal af affaldsrum i terraenniveau Bygning Areal, der hverken benyttes til bolig eller erhverv Bygning Areal af overdækket Bygning Areal af åben overdaekninger Bygning Adgangsareal Bygning Beregningsprincip for areal af carport Bygning Kilde til bygningsarealer Bygning Antal etager Bygning Afvigende etager Version 6.2 Side 19 af 29

20 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Bygning Varmeinstallation Bygning Opvarmningsmiddel Bygning Supplerende varmeinstallation Bygning Sikringsrumpladser Bygning Fredning Bygning Bevaringsværdighed Bygning Udlejningsforhold Bygning Leje Bygning Dato for huslejeoplysning Bygning BygningSagstype Bygning Kilde til geometri Bygning Nøjagtighedsklasse Bygning Sikkerhedsklassifikation Bygning Status Bygning Journalnummer Bygning ESDHReference Bygning Kommunalt felt Bygning Kommunalt felt Bygning Kommunalt felt Bygning Kommunalt felt Bygning Kommunalt felt Bygning Kommunalt felt Bygning FOT Bygning Pålæg fra stormråd Bygning Dato for pålæg fra stormråd Bygning Byggeskadeforsikringsselskab Bygning Dato for byggeskadeforsikring Version 6.2 Side 20 af 29

21 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Bygning stilladelse Bygning VurderingsTimestamp Bygning BygningNybyggeri Ejerskab EjerskabEntitetstype Ejerskab Kommunenummer Ejerskab Ejendomsnummer Ejerskab EjerskabEjendomsreference Ejerskab EjerskabMereEnd1Ejerlejlighed Ejerskab EjerskabEjerlejlighedsnummer Ejerskab EjerskabEjerforholdskode Enhed Kommunenummer Enhed EnhedAnvendelseKode Enhed EnhedKlassifikation Enhed EnhedAnvendelsesKonverteringsKilde Enhed EnhedBoligtype Enhed EnhedKondemneretStatus Enhed EnhedIdentifikationsOprettelsesDato Enhed EnhedSamletAreal Enhed EnhedBeboelsesAreal Enhed EnhedErhvervsAreal Enhed EnhedTinglystAreal Enhed EnhedArealKilde Enhed EnhedAntalVaerelser Enhed EnhedToiletforhold Enhed EnhedBadeforhold Enhed EnhedKoekkenforhold Enhed EnhedEnergiforsyning Version 6.2 Side 21 af 29

22 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Enhed EnhedUdlejningsforhold Enhed EnhedLeje Enhed EnhedHuslejeoplysningerDato Enhed EnhedAndetAreal Enhed EnhedGodkendtTomBoligGL Enhed EnhedLovligAnvendelse Enhed EnhedDispensationTidsbegraensetDato Enhed EnhedSagstype Enhed EnhedDelvisIbrugtagningsTilladelsesDato Enhed EnhedUdlejningsforhold Enhed EnhedOffentligStoette Enhed EnhedIndflytningDato Enhed EnhedGodkendtTomBolig Enhed EnhedVarmeinstallation Enhed EnhedOpvarmningsmiddel Enhed EnhedSupplerendeVarmeinstallation Enhed EnhedFaellesAdgangsArealAndel Enhed EnhedAabenOverdaekningAreal Enhed EnhedLukketOverdaekningAreal Enhed EnhedAntalErhversVaerelser Enhed EnhedAntalVandskylledeToilletter Enhed EnhedAntalBadevaerelser Enhed Kommunalt felt Enhed Kommunalt felt Enhed Kommunalt felt Enhed Kommunalt felt Enhed Kommunalt felt Version 6.2 Side 22 af 29

23 Øvrigebrugerfrom Modtagerboksdelvis Modtagerboks KommunespecifikFelt6 KommunespecifikFelt5 KommunespecifikFelt4 KommunespecifikFelt3 KommunespecifikFelt2 KommunespecifikFelt1 FjernvarmeElNaturgasleverandør FjernvarmeElleverandør FBE ErhvervsByggestyrelsenKommuneHolding ByggesagsbehandlerB ByggesagsbehandlerA Administrationaftommeboliger Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Enhed Kommunalt felt Enhed Journalnummer Enhed ESDH Reference Enhed Sikkerhedsklassifikation Enhed ObjektType Enhed EjendomsNummer Enhed EnhedNybyggeri Enhed VurderingsTimestamp EnhedEnhedsAdresse EnhedEnhedsAdressePrimaerAdresse EnhedOpgang EnhedOpgangPrimaerIndgang Enhedsadresse Kommunenummer Enhedsadresse Etagebetegnelse Enhedsadresse Side/dør betegnelse Enhedsadresse Vejkode Enhedsadresse Husnummer Enhedsadresse Kilde til enhedsadressen Enhedsadresse Oprettelsesdato Enhedsadresse Ikrafttrædelsesdato Enhedsadresse Seneste ændringsdato Enhedsadresse Dato for nedlæggelse Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Kommunalt felt Enhedsadresse Journalnummer Version 6.2 Side 23 af 29

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 9 - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR... 2 9.2 Grundelementer... 3 9.2.1 Log på-funktionalitet... 4 9.3 Autorisation i Nyt BBR... 5 9.3.1 Security Application Block

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Sikkerhed

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse - Sikkerhed Indholdsfortegnelse 9. Sikkerhed i BBR... 2 9.1 Autentifikation i Nyt BBR...2 9.1.1 Grundelementer...3 9.1.2 Log på-funktionalitet...4 9.2 Autorisation i Nyt BBR...5 9.2.1 Security Application Block design...5

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Administrationaftommeboliger

Administrationaftommeboliger Administrationaftommeboliger BBR felt LogiskEntitetNavn LogiskFeltnavn BRU.3 Brugsenhed Brugsenhedsnummer 1 BRU.21 Brugsenhed Brugsenhedens anvendelse 1 BRU.23 Brugsenhed Areal 1 BRU.24 Brugsenhed Areal

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 8 Administrationsdatabase Indholdsfortegnelse 5. Administrationsdatabase... 2 5.1 Metadata... 2 5.2 Administrationsdata... 3 5.2.1 Indstillingsmuligheder... 3 5.2.2 Webside... 4 5.2.3 Klikafgift (Udgået)... 4 5.2.4 Modtageboks...

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur...2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR...3 10.3 Faste BBR rapporter...4 10.4 Selvgenerede BBR rapporter...5 10.5 BBR-Meddelelser...5

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4

Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Energidata ind i BBR Systemdesign Version 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Systemarkitektur... 5 3. Use cases - diagram... 7 4. Use cases - primære aktører... 8 4.1 Indberetningsklient... 8

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Contents 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 3 2.1 Eksterne snitflader..................................................

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Version 1.0.1 Version 1.0.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Adressedomænemodel... 7 3.1.2.1 er i adressedomænemodellen... 8 3.1.3

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 01. maj 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. Utility.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0.0 Første version, 31.05.2010 3. 06.2010 Tilrettet med vejnavn/streetname i

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1.

OIO standardservice til Advis. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 22. Juli 2013 Version 1. OIO standardservice til Advis Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.1 01-07-2013 KMD A/S Side 1 af 22 Generel servicevejledning til OIO Advis Ekstern standardservice Opdateret 01.07.2013 KMD A/S

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl. Ændringer i AddressV2 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Adresser Address.wsdl Ændringer i AddressV2 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Ny opdateringsmekanisme i AddressV2...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Anvendelse af webservice til kursusoversigt i Campus Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Webservice manual til udviklere 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in

Administration af brugere vha. sammenhængende log-in Hvad er sammenhængende log-in? Danmarks Miljøportal Ref.: jejnb 21. august 2012 Formål Formålet med beskrivelsen er at skabe et overblik over sammenhængende log-in, som en nem og enkel måde at administrere

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2.

OIO standardservice til Sag. Generel servicevejledning. KMD Sag Version KMD A/S Side 1 af 19. August 2013 Dokumentversion 2. OIO standardservice til Sag Generel servicevejledning KMD Sag Version 2.1 01-08-2013 KMD A/S Side 1 af 19 Generel servicevejledning til OIO Sag Ekstern standard service til KMD Sag Opdateret 01.08.2013

Læs mere

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F

Bilag F Fejlbeskeder. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Bilag F Bilag F Fejlbeskeder 200 Der kan ikke tilknyttes niveauer til en tom grund (ingen angivelse af vand- og kloakforhold) 201 Grunden skal tilknyttes en adgangsadresse før man kan angive vand- og kloakforhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. til GeoEnviron Service BBR Service til integration mellem GeoEnviron og BBR Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. Servicen består af en webservice der udstilles

Læs mere

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter

Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bilag C Simpel validering af enkeltfelter på entiteter Bygning. BYG.1 Bygning ID UUID Dannes maskinelt BYG.2 Kommunenumm er H(4) Fra kommunetabel. Værdisæt: 0001 0999 BYG.3 Landsejerlav H(7) Fra MATR.

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0

DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 DAR 0.9 Systembeskrivelse Version 1.0 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse Initialer 0.0 01.02.2015 Version 0.0 oprettet som kopi af arkitekturbeskrivelsen JWT 1.0 27.02.2015 Version 1.0 sendt til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere