Brugermanual RI Revisorinformatik ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual RI. 2012 Revisorinformatik ApS"

Transkript

1 Brugermanual RI

2 2 Brugermanual RI Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 Kapitel Opretning af ny kunde 3 Kapitel CaseWare Arbejdspapirer Indholdsfortegnelsen Dokum enter... 6 Automatiske... dokumenter 7 Caseview dokumenter... 9 Andre dokumenter Dokumentbiblioteket Opfølgninger Andre posteringer Råbalance Konto Afrunding CaseWare Pengestrøm Grupperinger Fremmed valuta Efterposteringer Mappekontoplan Import Im port fra... E-conom ic Im port fra... tekstfil og Excelfil Tilknytning... af mappenumre 41 Kapitel CaseView Opsætning Masterbibliotek Opsætning Byg regnskab Regnskabselem... ter Gå til Firm aoplysninger Kundedata... m v Sideopsætning Layout Regnskabstype Regnskabselem... enter Færdig... Årsrapport mv. til udprintning Menu Gå til Opsætning Rediger... 56

3 Contents 3 Resultatdisponering Opsætning af påtegning Dateringer Regnskabsvisning Opsætning af dokument Afrunding Vis Indsæt frispecifikation Udkast Poster mappeefterposteringer... til pengestrøm (??) 62 Opret nyt mappenummer Udskrifter Sorter XBRL Redigering Redigering/Brugerdefineret/Master Linier Forside Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... og Balance Noter Opgørelse... af skattepligtig indkomst Indkom st... opgørelse Frem ført... underskud Obligationer Driftsm idler Bygninger... og installationer Udskudt... skat Opgørelse... selskabsskat Lønafstem... ning 77 3

4 1 Forord Forord Velkommen til Revisor Informatiks brugermanual version 1. Denne brugermanualen indeholder en række forklaringer på en masse features. Brugermanualen hjælper den enkelte bruger med opsætning og generel forståelse af daglig dagens brug heraf.

5 Introduktion 1 Introduktion Velkommen til Revisor Informatik's brugermanual. Vores målsætning med brugermanualen er, at du som bruger kommer godt igang, med anvendelsen af CaseWare og CaseView. Manualen tager brugeren igennem alle de af CaseWare og CaseView. Med venlig hilsen Revisor informatik ApS Allesø-Norden 170 DK-5270 Odense N Tel:

6 3 2 Brugermanual RI Opretning af ny kunde Ved oprettelsen af en CaseWare fil, er det vigtigt at komme rigtigt igang. Det første step i processen er, at CaseWare er installeret på din maskine. Dernæst at du har en model template liggende. Både programmet CaseWare og den regnskabsmodel som skal være udgangspunktet for udarbejdelsen af regnskabet, hentes via webshare. Adgang til webshare, sker fra vores hjemmeside Når programmet og model templaten er installeret, kan du gå igang. Åben derfor CaseWare, hvorefter følgende billede dukker op: Når der skal oprettes en ny fil, vælg "Opret et nyt Arkiv". Tryk herefter "OK". Du får nu følgende billede frem:

7 Opretning af ny kunde I den hvide linie under Nyt Arkivnavn, navngiver du din regnskabsfil. Et eksempel kunne være, Handel AS Det er en fordel at navngive efter selskabets navn. Det gør det nemmere at skille de enkelte filer ad, hvis du skal lave flere regnskaber. Herefter vælger du placeringen af den nye regnskabsfil. Som udgangspunkt vil programmet gemme filen, på C-drevet. Har du en anden placering, trykker du på "Gennemse". Endelig skal man vælge hvilket model det nye regnskab skal bygges på. Som det kan ses af ovenstående, er der 3 muligheder. Den første er model templaten, som du har hentet på webshare. Brug denne. Klik derfor en gang på templaten, og tryk herefter på "OK". Når der er trykket på "OK", vil programmet generere din nye regnskabsfil. Du er nu klar til, at gå igang. 4

8 5 Brugermanual RI 3 CaseWare Arbejdspapirer 3.1 Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen er maskinrummet i CaseWare Arbejdspapirer. Det er her du finder alle funktionaliteterne i programmet. I de kommende afsnit vil de forskellige funktionaliter i programmet blive gennemgået. Det vil sige en nærmere gennemgang af: Dokumenter Opfølgning Råbalance Efterposteringer Andre posteringer Filtre Knapper Menuer Import af data Indholdsfortegnelsen i ovenstående billede indeholder ingen dokumenter, som er det første vi vil se på. (Der vil normalt altid være dokumenter, hvis det er baseret på en model fra RI)

9 CaseWare Arbejdspapirer Dokumenter Dokumenterne i indholdsfortegnelsen kan være mange og det i forskellige filformater. Under dette afsnit i brugermanualen gennemgås de dokumenttyper som kan anvendes i programmet. Dokumenterne kan ligge frit og flyde i indholdsfortegnelsen, men kan også ligge i nogle mapper, som i ovenstående tilfælde. Du kan lave rækkefølgen i dine mapper efter eget ønske. Du kan ved at markere mappen, og træk med musen flytte rundt på mappestrukturen. Når du vil udvide mappestrukturen, med nye mapper så gøres det let. Du trykker blot på følgende knap. Når du trykker på mappen, vil du blive mødt af egenskaberne for mappen.

10 7 Brugermanual RI Her navngiver du mappen, og giver den de egenskaber som du ønsker mappen skal have. Du kan nu ligge dokumenter ned i dine oprettede mapper Automatiske dokumenter De automatiske dokumenter, som kan laves i CaseWare Arbejdspapirer, relaterer sig til de importerede data som ligger i den enkelte kundefil. Som navnet antyder så er denne form for dokument automatiseret. Brugeren har derfor begrænset adgang til at individualisere dokumenterne fra hinanden. Når du vil oprette et nyt dokument, så kan det gøres på 2 måder. Enten ved at vælge: Hvorefter du vælger nyt dokument og så Automatisk dokument. Den anden mulighed ligger i følgende.

11 CaseWare Arbejdspapirer 8 Når du har valgt "Automatisk dokument", så åbnes dokumentegenskaberne for det automtiske dokument, som du er ved at oprette. Du tildeler nu et nummer og et navn til dokumentet. Når dette er udført vælges der hvilken dokument type, som ønskes anvendt i det pågældende dokument.

12 9 Brugermanual RI Når der er valgt dokument type, skal der herefter vælges format. Det vil sige hvilken opstilling som dokumentet skal have. Du skal her vælge om der skal vises finanskonti/mappekonti eller grupperingskonti. Herefter ser man på opsætningen af dokumentet. Du tilpasser opsætningen, således at den passer til formålet med dokumentet Caseview dokumenter Med Caseview dokumenterne kan du næsten lave alt imellem himmel og jord. Det er dog ikke bare lige og lave noget som virker i CaseView dokumenterne, hvis man ikke ved hvordan CaseWare arbejdspapirer fungerer. Der vil således ikke blive gennemgået hvordan man opretter et CaseView dokument, da dette er en brugermanual i sig selv.

13 CaseWare Arbejdspapirer 10 Hvis du vil oprette et Caseview dokument, så har du samme muligheder, som beskrevet under Automatiske dokumenter. Revisor Informatik's modeller er udviklet i CaseView Andre dokumenter Du kan sætte andre dokumenter ind i en CaseWare fil, end blot de automatiske og Caseview dokumenter. Du kan således vælge at indsætte word eller excel dokumenter, og en præsentation heraf behøves ikke. Ved oprettelsen af et word eller excel dokument, så åbner programmerne inde i selve CaseWare filen og du arbejder let videre igennem processen. Du har endvidere også mulighed for at indsætte billeddokumenter, pdf dokumenter mv. dette gøres via en af følgende 3 knapper. Funktionaliteterne i de forskellige knapper er ikke helt den samme, og de tager ikke det samme udgangspunkt. Essensen er dog den samme, og det er at sætte nogle dokumenter ind i CaseWare filen Dokumentbiblioteket I dokumentbiblioteket kan du gemme en række standard dokumenter, som kan sættes ind i din CaseWare fil alt efter den enkelte kundes behov. Fra Revisor Informatik's side af har vi valgt at vores Revision/ reviewproces,

14 11 Brugermanual RI protokol samt selvangivelsesblanketter skal tilføres den enkelte kunde via dokumentbiblioteket. I ovenstående eksempel kan der vælges imellem alle 3 modeller. For at eksemplificere tingene, vælger vi nu blanketter. Du vil nu kunne se hvilke dokumenter der kan tilvælges. Ved tryk på knappen Kilde, kan du endvidere vælge imellem de forskellige modeller som er tilgængelige i dokumentbiblioteket. Herefter kan man filtrere dokumenterne i modellen, efter de tilgængelige filtre. Endelig vælges de dokumenter, som man vil have sat ind i sin kundefil. Til slut trykkes der på tilføj, og dokumenterne bliver tilføjet i indholdsfortegnelsen. Du skal som bruger være opmærksom på, at eventuelle tidligere versioner af samme dokument, som du vil indsætte er slettet. Hvis ikke du sikrer dig at dokumenterne er slettet, og tømt fra papirkurven, så kan der ske ulykker. Dokumenterne har nemlig samme ID og da der kun kan være et unikt dokument ID i indholdsfortegnelsen, så skal de gamle versioner af dokumenterne slettes Opfølgninger Når der er oprettet dokumenter i indholdsfortegnelsen, og disse anvendes, så har du mulighed for at tilknytte

15 CaseWare Arbejdspapirer 12 bemærkninger/opfølgninger til disse dokumenter. Du åbner for indtastningen af opfølgninger ved tryk på knappen opfølgning. Når der trykkes her, kommer følgende billede frem nederst i skærmen. Her tilknytter du så din opfølgning til det område, og eventuelt også til det dokument i indholdsfortegnelsen som opfølgningen vedrører. I ovenstående eksempel er der lavet en opfølgning til et bestemt dokument i indholdsfortegnelsen. I ovenstående eksempel kan det endvidere ses, at der en række kolonner vist i forbindelse med denne opfølgning. Der kan ændres i rækkefølgen samt visningen af kolonner, ved at højreklikke på musen. Når du højreklikker får du muligheden for organisere kolonnerne, og det er her du ændrer i rækkefølgen samt antallet af kolonner som vises.

16 13 Brugermanual RI Når du har oprettet en opfølgning til et dokument, kan du endvidere se det på dokumentet. Der er nu et opfølgningssymbol ud for dokumentet. Hvis du trykker på dette opfølgningssymbol, bliver du mødt med følgende. Du kommer ind i dokumentegenskaberne for det aktuelle dokument, som opfølgningen hører til. Du kan nu filtrere imellem de forskellige opfølgninger som måtte være knyttet til dokumentet. Du kan endvidere oprette nye opfølgninger, redigere i eksisterende opfølgninger samt slette opfølgninger.

17 CaseWare Arbejdspapirer Andre posteringer Under Andre posteringer foretages der en række forskellige ting. Et overblik over andre posteringer kan ses her. Dine importerede data, i form af finansposteringer eller råbalance kan ses her under Period Balances. Under General Journal har du mulighed for selv at bogføre dine posteringer til finanskontiene. Samme procedure kan foretages under de andre faneblade.

18 Brugermanual RI Råbalance Råbalancen indeholder en række muligheder, som er fordelt ud på en række underpunkter. Øverst har du knapper, som der kan trykkes på, mens du nederst har de faneblade som knapperne kan påvirke. Vi vil starte gennemgangen her med en gennemgang af fanebladene. De faneblade som vil blive brugt mest er Konto, Pengestrøm, Grupperinger samt Fremmed mønt. Disse vil blive gennemgået nærmere her, mens Rapport, Skat og Mængder ikke vil blive gennemgået Konto Vi starter med Konto, det er her finanskonti mv. gemmmes. Fra Revisor Informatik's side af er vores modeller født med en række standardkonti. Disse bruges til afrunding af CaseView dokumenter, samt til automatisk bogføring af årets resultat og skat. Du importerer finanskonti til dette faneblad via CaseWare's import funktion. Se mere om dette under kapitlet Import. Du kan endvidere oprette nye konti, slette konti samt ændre egenskaberne for den enkelte konto. Dette gøres ved tryk på knapperne "Ny", "Slet" eller "Egenskaber". Når du vælger "Ny", så åbnes der en messagebox med følgende muligheder.

19 CaseWare Arbejdspapirer 16 Du starter med at give den nye konto et nummer. Dette nummer skal som minimum være på 3 karakterer. Der er ikke noget til hinder for at kontonummeret kun består af bogstaver. Fremgangsmåden for oprettelsen af konti er meget ligetil. Du tager bare punkterne en af gangen og tildeler kontoen de egenskaber, som er de rette. Når du er kommet igennem egenskaberne kan du afslutte oprettelsen på flere måder. Du kan således vælge at oprette flere konti, dette gøres ved tryk på "Næste". Vælger du "OK" afsluttes oprettelsen af nye konti, og din nye konto er oprettet. Vælger du derimod "Annuller", så oprettes din nye konto ikke, og messageboxen lukkes. Ved tryk på Hjælp, åbnes CaseWare's egen brugermanual til oprettelsen af konti. Denne brugermanual er på engelsk. Ønsker du derimod at gøre brug af "Slet" knappen, så sletter den med det samme den markerede konto.

20 17 Brugermanual RI I ovenstående eksempel er der markeret ved konto 100 Testkonto. Trykkes der på knappen Slet, så slettes kontoen med det samme. Trykkes der derimod på egenskaber, så åbner du en messagebox som viser egenskaberne for kontoen.

21 CaseWare Arbejdspapirer 18 Her retter du så egenskaberne til og afslutter med tryk på "Luk". Du kan endvidere tilføje en bemærkning til kontoen, dette gøres ved tryk på knappen "Bemærkning".

22 19 Brugermanual RI Du vil nu blive mødt med en messagebox, som ser således ud. Du kan nu lave din bemærkning med en reference til et andet dokument eller lignende, men du kan også vælge at give kontoen et checkmærke. Dette checkmærke kan således anvendes i revisionsmæssige øjemed, hvor du med checkmærkerne kan signalere de udførte revisionshandlinger på hver enkelt bogføringskonto. Du har endvidere muligheden for at lave en note til kontoen. Når du har lavet en bemærkning kan den ses i råbalancen. Den oprettede bemærkning eller note kan ses i råbalancen under kolonnen "Bemærkning". Her vil du kunne se et checkmærke symbol eller en cirkel, som i ovenstående billede hvor der er lavet en note til kontoen. Du kan her se hvem der har oprettet samt eventuelt ændret i checkmærket/noten. Når der trykkes på opsætning, åbnes der for opsætningen af afrundingsfunktionaliteterne i programmet. Dette

23 CaseWare Arbejdspapirer 20 er beskrevet i afsnittet Afrunding CaseWare Afrunding CaseWare Afrundingsfunktionaliteten i CaseWare finder du her under Råbalance. Du trykker på "Opsætning" når du står på fanebladet konto. Du bliver nu mødt med denne Messagebox. Det som du skal gøre her, det er at få sat kontiene for "Overført overskud", "Status" samt "Resultatopgørelse". Processen er meget enkel, du vælger nemlig bare kontoen fra listen. Kontooversigten findes frem ved tryk på trekanten i højre side af indtastningsfeltet. Du kan med fordel anvende Revisor Informatik's standard afrundingskonti AFBAL og AFRES. Når du har sat kontiene op, så skal du derefter sætte afrundingen efter hvordan du ønsker tallene vist i regnskabet. Hvis du ønsker at tallene i årsregnskabet vist i enere, så vælger man dette. Der kan vælges mellem Enere, Tusinder, Millioner, Milliarder, Ti tusinder samt Hundrede millioner.

24 21 Brugermanual RI I den næste række vælges der altid "Rapport". Under Medtag justering til er det vores anbefaling at der vælges justering til mappenummer. Endelig kan du notere antallet af decimaler som skal tages med, når der skal anvendes fremmed valuta Pengestrøm Pengestrømskontiene er nogen der følger med modellen fra Revisor Informatik's side af. Disse konti et nix pille område, som du som bruger skal holde fingrene fra. Kontiene bruges til at automatisere processen med udarbejdelsen af pengestrømsopgørelsen. Kontiene oplistet under rapport er ligeledes et nix pille område Grupperinger Grupperingerne kan i lighed med mappestrukturen hægtes op til finanskontiene. Som udgangspunkt er Revisor Informatik's modeller født med nogle standard grupperinger. For at tilgå grupperingerne trykkes der på gruppeopsætning. Når der trykket på Gruppeopsætning, åbnes der et nyt billede. I dette billede har du disse tilgængelige grupper. Med modellerne følger en standard gruppeopsætning, som bruges forskelligt alt efter hvilken model, som der arbejdes med. For det første er der Lead Sheets, som kan vise de enkelte regnskabsposter i de automatiske dokumenter, som du finder i indholdsfortegnelsen.

25 CaseWare Arbejdspapirer 22 Hvis du ønsker at tilføje eller slette nogle af de oprettede lead sheets, så er det her. Hvis du ændrer i opsætningen her, så skal du huske at ændre i finanskonto tilknytningen til lead sheet numrene. Den næste gruppe er "Funktionsopdelt" og denne bruges alene i den funktionsopdelte model. Med dette filter kan de automatiske dokumenter opdeles efter de tre funktioner i gruppen. Segmenterings grupperingerne er oprettet til brug for de selskaber, som udarbejder regnskaber i segmenter. Det er således hensigten at disse grupperinger skal fungere i CaseView dokumenter.

26 23 Brugermanual RI Under "Group 8" er der alene en gruppering, den er ikke desto mindre meget væsentlig. Denne gruppering skal bruges i forbindelse med udvælgelsen af de mapper som indeholder repræsentationsomkostningerne. Rent praktisk, så går du ind i mappekontoplanen og vælger de mapper, som skal med i beregningen af de ikke fradragsberettigede omkostninger. Når dette er gjort, beregner programmet selv hvad den ikke fradragsberettigede del af repræsentationsomkostningerne. Når du står i råbalancen og kan se dine finanskonti m.v, dvs. at du står her. Her har du muligheden for at vælge "Grupperinger". Hvis du gør dette, så får du muligheden for at hægte de enkelte finanskonti op på en gruppe.

27 CaseWare Arbejdspapirer 24 I ovenstående eksempel er der tilknyttet et "Lead Sheet" nummer til den enkelte finanskonto. Et andet godt eksempel på tilknytning til gruppenumre er tilknytningen til de ikke fradragsberettigede repræsentationsomkostninger. Denne sker ved tilknytning af mappenumret til gruppen, for ikke fradragsberettiget repræsentation Fremmed valuta Under fanebladet "Fremmed valuta" styrer du hvorvidt dit regnskab skal aflægges i danske kroner eller i en anden valuta. Udgangspunktet er at regnskabet aflægges i den valuta, som finanskontiene er læst ind med. Om det så er "Danske kroner", "Euro" eller "Dollars", det styrer brugeren selv. I kolonnen satstype vælger du imellem "Historisk" eller "Aktuel". Med denne henvisning fortæller du programmet i hvilken af kolonnerne Primosats og Aktuel sats at den skal omregne beløbet fra. Dette skal gøres for hver enkelt bogføringskonto. Vær opmærksom på at den aktuelle sats kan variere alt efter finanskontoens tilknytning. Er der tale om en resultatkonto, så har den en sats, mens balancekontiene har en anden sats Efterposteringer Under funktionaliteten "Efterposteringer", kan du ikke alene lave efterposteringer, det er også her du laver reklassifikationer, elimineringer mv.

28 25 Brugermanual RI Når du åbner for funktionaliteten bliver du mødt med følgende billede. Du starter med at oprette en ny postering. Dette gøres ved tryk på "Ny Postering". Får du ved en fejl oprettet en postering, som du ikke skal bruge, så vælges der "Slet Postering". Ønsker du en anden nummereringsrækkefølge end den som programmet automatisk vælger, så har du mulighed for at renummerere posteringen. Dette gøres ved tryk på "Renummerer". De efterfølgende knapper i samme område bruges til at bladre imellem efterposteringerne. De yderste knapper bruges skifte til første eller sidste efterpostering. De midterste knapper bruges således til at bladre til næste eller forrige efterpostering. Når der er oprettet en efterpostering, vil det fremgå af efterposteringen hvilken bruger som har oprettet den pågældende efterpostering.

29 CaseWare Arbejdspapirer 26 I ovenstående tilfælde er det Nikolaj Levi Hansen der har oprettet efterposteringen. Når efterposteringen er oprettet, så har du en række muligheder for at redigere i den. For det første skal du sikre dig at datoen for posteringen er rigtig. Du skal altså sætte den rigtige dato (som oftest datoen for regnskabsårets afslutning). Dernæst har du mulighed for at lave en reference til et andet dokument i kundefilen, hvor grundlaget for efterposteringen er vist. Dette gøres under Reference. Under "Type" vælger du formen af efterposteringen. Ved valg af "Normal korrektion", laver man en normal efterpostering. Under "Type" kan du endvidere vælge følgende posteringstyper. Udover "Normal korrektion", så vil "Reklassifikation" og "Eliminering", være dem som brugerne som oftest vil anvende. Under "Konti" skal du vælge hvor du vil lave din efterpostering.

30 27 Brugermanual RI Vælger man finans, så bogføres efterposteringerne på de normale bogføringskonti. Vælger man derimod en af de andre valgmuligheder, så posteres der på enten gruppe eller mappenumre. "Elimineringer" samt "Reklassifikationer" kan med fordel laves på mappenumre. Efter foretaget valg af konti, som ligger til grund for efterposteringen, så skal der vælges hvortil efterposteringen skal laves. Dette valg foretages under Saldo. Saldoknappen giver dig tre valgmuligheder, "I/A", "Budget" samt "Prognose". "I/A" står alene for at der skal laves efterpostering i regnskabsårene, mens valg af Budget eller Prognose sender efterposteringen ned som en efterpostering til det foreliggende budget eller prognose.

31 CaseWare Arbejdspapirer 28 Dernæst laver du en beskrivelse af efterposteringen i lighed med den du ville lave til et almindeligt bilag. Sidder du og er ved at lave en postering, som vil gå igen i efterfølgende regnskabsår, så kan du med fordel anvende funktionaliteten "Gentagelse". Denne giver dig mulighed for at bruge et eller flere elementer i efterposteringen til næste år. Ved tryk på "Avanceret" får du ovenstående billede frem. Her foretages opsætningen af gentagelsen. Det vigtigste er egentlig at fortælle den hvorvidt man ønsker at medtage beløbene eller ej. En ny feature med CaseWare 2011 er kalkulerede efterposteringer. Med kalkulerede efterposteringer, kan du få programmet til at beregne dine efterposteringer automatisk. Denne funktionalitet kunne findes anvendlig ved konsolidering af regnskaber, når der skal elimineres mellemregningskonti mv. Vi er nu nået til at indtaste vores efterpostering. Processen er simpel, vælg blot det kontonummer, mappenummer, gruppenummer som er relevant for denne efterpostering. Husk at dette hænger sammen med

32 29 Brugermanual RI det valg du har foretaget på Konti knappen. Hvis du ønsker at ændre på udseendet af indtastningskollonnerne i efterposteringerne, så er det knapperne nederst til højre du skal arbejde med. Det er disse knapper. Har du ændret i tallene i efterposteringen, så kan du få den til at rekalkulere beløbene i efterposteringen. Med tryk på "Historik" åbnes der op for historikken i efterposteringen. Ved tryk på tilret får du i lighed med tryk på "Historik", et nyt billede frem. Dette billede ser således ud.

33 CaseWare Arbejdspapirer 30 Hvis du ikke er tilfreds med standard opsætningen, så vælger du til/fra i denne boks så det passer til dine forhold. Luk knappen siger lidt sig selv, denne fører dig ud af "Efterposteringer" og tilbage til indholdsfortegnelsen. Trykker du på Hjælp, så åbnes CaseWares eget hjælpeværktøj, hvor du står i efterposteringer. Denne hjælp er på engelsk. 3.2 Mappekontoplan "Engagement" -> "Mappekonti" Mappekontoplanen er maskinrummet for Revisor Informatik's modeller. Det er her alle regnskabsposterne er samlet. For hver regnskabspost er der en række undermapper der skal bruges til at specificere den enkelte regnskabspost.

34 31 Brugermanual RI Ovenstående er et udsnit af mappekontoplanen, og vi er her inde i regnskabsposten Nettoomsætning. Her er der nogle overliggende mappenumre med en titel, og de underliggende mapper som bruges til specifikationerne. Du kan godt ændre i teksterne til mappenumrene. Dette gør du ved at ændre teksten under kolonnen tekst. Hvis det enkelte mappenummer har en udvidet beskrivelse, så er det denne beskrivelse som bliver vist i regnskabet. Når en mappe har en udvidet beskrivelse, så er der er en knap med et plus i. Denne knap er yderst til højre i kolonnen tekst. Hvis du trykker på knappen til et kontonummer, så bliver du mødt med en tekstboks som denne.

35 CaseWare Arbejdspapirer 32 Først vil der stå en udvidet dansk beskrivelse efterfulgt af en lodret streg, hvorefter den engelske tekst vil stå der. I nogle tilfælde kan det være at der alene er en engelsk tekst. I disse tilfælde vil feltet ovenstående blot bestå af den lodrette streg efterfulgt af den engelske tekst. (Den lodrette streg sættes ved at trykke på Alt Gr + knappen til højre for plus.) Modellen er født med en standardopsætning, hvilket bl.a. betyder at Lead Sheets er hægtet op på mappekontoplanen. Der er endvidere andre grupperinger som er hægtet op på mappekontoplanen. Dette gøres i kolonnerne, der starter med L/S og i de efterfølgende kolonner til højre. Det kan ikke anbefales at ændre i mappestrukturen uden forudgående samtale med Revisor Informatik. Der kan tilføjes mappenumre inden for samme regnskabspost, uden at det betyder noget.

36 Brugermanual RI Import Importfunktionaliteten i CaseWare kan håndtere en lang række af forskellige filformater. Vi vil i dette afsnit gennemgå de mest anvendte metoder til import af finansdata. Import fra E-conomic Import af tekstfil Import af Excelfil Du finder CaseWare's importfunktionalitet her Import fra E-conomic Når du vil importere direkte fra E-conomic, vælges der import fra bogføringsprogrammer. Herinde vælger du E-conomic. Du vil nu blive mødet med følgende billede.

37 CaseWare Arbejdspapirer 34 Her vælger du så hvilken import du ønsker, "Saldobalance" eller "Posteringer". Endvidere tager du stilling til hvorvidt du ønsker at importere kundens stamdata. Næste trin i processen er at sige til CaseWare hvilken kunde det er, som den skal grave frem. Dette gøres ved at indtaste Aftalenr mv. Husk endvidere at sætte kryds i Tilslut som administrator, hvis dette er nødvendigt. Sidste trin i processen er at definere hvilke årstal som importen skal medtage. I ovenstående eksempel er der skrevet 2010 ved regnskabsåret. Dette betyder at indeværende års tal er Du skal endvidere sørge for at API'en er åben på kunden. En beskrivelse af hvordan du åbner for API'en ligger på Import fra tekstfil og Excelfil Import af tekstfiler sker under menupunktet ASCII Tekstfil. Når du trykker her starter du samtidigt en importguide. Denne importguide ser således ud.

38 35 Brugermanual RI (Import fra Excelfil og tekst fil er generelt den samme, du starter dog Excel importen ved at klikke på Excelfil) I lighed med importen fra E-conomic, så indeholder importguiden til tekstfiler også to muligheder. Du kan her vælge imellem og importere Kontoplan og råbalance eller Finansposteringer. Det næste man gør, det er at finde stien til tekstfilen, som man vil importere. Hvis man evt. vil gøre brug af en rekordfil, så henvises der til dennes placering. Endelig kan man, hvis der anvendes import i flere perioder, vælges hvilken periode vi befinder os i.

39 CaseWare Arbejdspapirer 36 Det næste trin i processen er at fortælle programmet om filen er adskilt eller om kolonnerne har en fast bredde. Hvis din fil er komma, tabulator eller lign separeret, så skal du vælge Adskildt.

40 37 Brugermanual RI Når du har valgt "Adskildt", så åbnes ovenstående billede. Start med at sætte den rigtige "Felt Separator", den er som udgangspunkt sat til tabulator separeret. Derefter sætter du "Tekst Kvalifikationen" samt om du vil udelade nogle rækker i importen. Som det fremgår af ovenstående billede, så skal den første linie springes over. Dette kan gøres på 2 måder, enten ved at sige udelad første eller ved at sætte et flueben i checkboksen yderst til venstre i rækken.

41 CaseWare Arbejdspapirer I dette billede tildeler du egenskaberne for kolonnen. Du tildeler egenskaber til kolonnerne ved at højreklikke på ignorer over kolonnen. Når du gør dette, åbnes der for en menu. 38

42 39 Brugermanual RI Menuen der åbnes for varierer alt efter om du importerer "Kontoplan og råbalance" eller "Finansposteringer". I ovenstående eksempel bliver der importeret "Finansposteringer". Du tildeler nu de enkelte kolonner den egenskab, som er påkrævet. Når du har tildelt egenskaber til de enkelte kolonner, trykkes der på næste eller udfør. Ved tryk på udfør springer du de næste trin i importen over. Ved tryk på næste kommer du til følgende billede.

43 CaseWare Arbejdspapirer 40 Det væsentligste ved dette billede er om du vil nulstille åbningsbalancen samt eventuelle importerede data. Endvidere kan du ændre i formatet vedrørende punktummer og kommaer. Hvis du vælger at nulstille åbningsbalancen eller finanskontiene, så kan dette valg ikke fortrydes efterfølgende. Du skal således være helt sikker i din sag, om det skal slettes. Du har i dette billede igen valgmuligheden for enten at udføre importen eller springe til det næste billede. Det sidste billede er følgende.

44 41 Brugermanual RI Her vælger du alene om du ønsker at lave en rekordfil af den foretagne import. Hvis du ønsker dette, tryk da på gennemse ellers trykker du bare Import. 3.4 Tilknytning af mappenumre Efter du har importeret råbalance eller posteringer, skal du have opmappet de importede konti. Det gør du på følgende måde.

45 CaseWare Arbejdspapirer 42 Efter du har valgt "Tilknyt til mappenumre" får du følgende billede frem. I venstre rude kan du se de konti der ikke er opmappet, du opmapper disse konti ved at trække dem over på den placering du nu ønsker i mappestrukturen. (Du kan med fordel markere flere konti af gangen.) Hvis det er andet år du importerer, er det kun de nye konti der er oprettet siden sidste år der skal opmappes. Hvis du ønsker flere informationer omkring de konti du opmapper, kan du højreklikke på de ikke tilknyttede konti, du vil nu få følgende billede.

46 43 Brugermanual RI De funktioner du hovedsageligt vil få brug for er skjul/vis "Saldi", "FÅ Saldo" og "FÅ2 Saldi". Før du går videre, skal du sikre dig at alle konti med beløb er opmappet, hvis du ikke mapper alle konti med beløb, vil du IKKE kunne få regnskabet til at stemme.

47 CaseWare Arbejdspapirer 4 44 CaseView Efter du har importeret og opmappet skal du i gang med at lave årsrapporten mv. Der vil i dette afsnit blive forklaret om standardfunktionerne i Revisor Informatik's standard model, vi vil i dette afsnit kigge nærmere på "Opsætning", "Færdig Årsrapport mv. til udprintning" og "Opgørelse af skattepligtig indkomst" 4.1 Opsætning Det første dokument du skal benytte er " Opsætning" som ligger under dokumenter. Dobbeltklik på dokumentet for at komme i gang med opsætning af årsrapporten. CaseView vil nu blive åbnet og du står nu med følgende billede. Hvis der kommer en fejlmelding når du åbner dokumentet, er det næsten altid fordi "Masterbibliotek" ikke er sat til den rette sti Masterbibliotek Du bør altid kontrollere "Masterbibliotek" stien, ligemeget om der kommer en fejl eller ej. Du kan se hvilken sti masterbibliotekket peger på, ved at køre musen henover knappen "Masterbibliotek". Hvis stien er forkert, retter du den ved at klikke knappen "Masterbibliotek" og finder den rigtige sti. Stien skal

48 45 Brugermanual RI altid pege på mappen "Library", hvis "Library" mappen ligger på en fælles server skal stien pege på denne. Hvis du retter i stien, skal du gemme dokumentet før du går videre, for ellers registreres den ændrede sti ikke Opsætning Før du bygger er det en god idé at opdatere. "Opdater" gennemgår biblioteket og markere regnskabselemterne, med en gul trekant hvis byggeklodsen er opdateret. "Scan for opdateringer" funktioner giver dig mulighed for at genindsættte alle de byggeklodser der er opdateret. Funktionen "Reparer" kunne i praksis også kaldes oprydningsfunktionen, hvis du har store problemer i årsrapport eller skattebilaget pga. du sidder i et ældre regnskab, kunne det være meget fornuftigt at bruge denne funktion. Da den erstatter grunddokumentet med et nyt og sætter alle de valgte byggeklodser ind på ny. (Vær opmærksom på alt brugerdefineret vil blive slettet) "Opdater sideopsætning og vandmærke" løber alle siderne igennem og opdaterer sideopsætning og

49 CaseView vandmærke, så det er identisk hele vejen igennem dokumentet Byg regnskab Når du har valgt hvilke elementer du kunne tænke dig i årsrapporten og skattehæftet, er det her du starter funktionen der generer årsrapporten. Teksterne er meget forklarende i sig selv, så der vil ikke være en dybdegående forklaring. 46

50 Brugermanual RI Regnskabselemter For at danne overblik over de forskellige regnskabselementer, er der her mulighed for at begrænse visningen vha. nedenstående valgmuligheder Gå til Her har du mulighed hoppe mellem de forskellige hængemapper, hvilket gerne skulle hjælpe dig med at navigere rundt i opsætningsdokumentet Firmaoplysninger Her skal oplysninger omkring XBRL-indsender, Revisor oplysninger og Underskrivende revisor indtastes. Ved underskrivende revisor, er der mulighed for at vælge om der er en eller to underskrivende revisorer.

51 CaseView Kundedata mv. Her skal du udfylde alle virksomhedens oplysninger. Den første du støder på er "Kundedata", navn mv. retter du ved at klikke på knappen "Ret kundedata" de yderligere oplysninger under kundedata så som stiftelsesdato mv. er indtastningsfelter eller dropdown menuer, som du stort set kan vælge/redigere efter behov.

52 49 Brugermanual RI Ved direktionen vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring direktionsmedlemmet/ direktionsmedlemmer. Ved bestyrelsen vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring bestyrelsesmedlemmet/ bestyrelsesmedlemmer.

53 CaseView 50 Ved bankforbindelser vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring banken. Ved advokatforbindelser vælger du først antallet vha. drop-down menuen, derefter udfylder du oplysningerne omkring advokaten Sideopsætning Under sideopsætning har du mulighed for at redigere marginer og kolonnebredde. Som udgangs skal du som bruger ikke beskæftige dig med dette, da firmastandarden gerne skulle være sat, som noget fast, for at alle regnskaberne bliver så ens som mulig. (Før du ændre i det bør du diskutere det med kontorets/firmaets super bruger. Afsnittet vil ikke blive uddybet yderligere)

54 Brugermanual RI Layout Under layout har du mulighed for at redigere talbetegnelse, passiver, aktiver og årstal. Som udgangs skal du som bruger ikke beskæftige dig med dette, da firmastandarden gerne skulle være sat, som noget fast, for at alle regnskaberne bliver så ens som mulig. (Før du ændre i det bør du diskutere det med kontorets/firmaets super bruger. Afsnittet vil ikke blive uddybet yderligere)

55 CaseView Regnskabstype "Type" Det er en nix pille drop-down menu, da typen allerede skulle stå rigtigt pga. det oprettede dokument. I linien "Sporg" kan du skifte mellem om årsrapporten skal være "Dansk" eller "Dansk/Engelsk". I linien "Hoved- og nøgle tal" kan du vælge om du vil have tallene i "Årsrapport" eller "Specifikationshæftet" 52

56 53 Brugermanual RI I linien "Egenkapital" vælger du om egenkapital skal indsættes som note eller efter passiver "Selskabets hovedaktivitet" noteres i det gråtonede felt. Her vælger du om skattehæftet skal være en del af specifikationshæftet eller et selvstændigt hæfte Her kan lave et specifikt vandmærke hvis du ikke har valgt "Udkast", du noterer blot det ønskede vandmærke i det gråtonede felt. Her kan du vha. drop-down menuen vælge om der skal være logo på forsiden. Det sidste under regnskabstyper er XBRL dokumenterne, først vælger du hvor de skal placeres, det gør du ved at klikke på det gråtonede felt. Derefter vælger du opsætningsfil og møntenhed, hvis du laver et standardregnskab, skal du kun vælge destinationsmappen. resten bør være sat i standardregnskabet.

57 CaseView Regnskabselementer Under regnskabselementer skal du vælge alle de elementer du ønsker at tilføje/fjerne. Du fjerner/indsætter de ønskede byggeklodser, ved at sætte fluetegn udfor byggeklodsen i kolonnerne indsæt/fjern. Hvis der er fluetegn i kolonnen "Nuværende", er byggeklodsen allerede indsat i årsrapporten/ skattehæftet. Hvis det ikke er de nyeste byggeklodser der er indsat, vil du kunne se det ved at der er en gul trekant, som vist nedenfor. Hvis du benytter en byggeklods, hvor der er en advarselstrekant efter, bør du genindsætte byggeklodsen. Efter du har valgt de ønskede byggeklodser, går du op og trykker på "Byg regnskab" og vælger "Indsæt/fjern valgte byggeklodser og åben årsrapport" eller "skattemæssig opgørelse". 4.2 Færdig Årsrapport mv. til udprintning Enter topic text here.

58 Brugermanual RI Menu Enter topic text here Gå til I "Gå til" kan du navigere hurtigt rundt mellem de forskellige punkter og afsnit Opsætning I menuen opsætning kan du skifte mellem en masse forskellige funktioner til både redigering og visning, alle de forskellige funktioner vil blive forklaret i de underliggende afsnit.

59 CaseView Rediger Hvis du slår "Redigering" til skifter CaseView udseende. Du vil nu have mulighed for at redigere i de afsnit, du har skiftet til brugerdefineret. Brugerdefineret vil være forklaret i afsnittet "Brugerdefineret/Begge/Master" Resultatdisponering Her kan du fordele årets resultat, mellem de nedenstående poster. Efter du har fordelt resultatet har du mulighed for at bogføre det som efterpostering vha. knappen "Bogfør". Du lukker resultatdisponeringen ved at trykke på knappen "Luk" Opsætning af påtegning Her kan du opsætte revisors påtegning. Du vælger hvilke forbehold eller supplerende oplysninger mv. der nu måtte være. Efter du har valgt hvilke forbehold mv. der måtte være, kan du vha. knapperne "Eksempler" indsætte nogle tekster.

60 57 Brugermanual RI Du indsætter/fjerner de enkelte eksempler, ved at sætte fluetegn i kolonnen ud for de enkelte afsnit.

61 CaseView Når du trykker "OK" vil de tilvalgte/fravalgte bliver indsat/fjernet. Du lukker opsætning af påtegning ved at trykke på knappen "Luk" Dateringer Her sætter du dato på ledelsespåtegningen, revisors påtegninger og generalforsamling. Du lukker dateringen ved at trykke på knappen "Luk". 58

62 59 Brugermanual RI Regnskabsvisning Her kan du skifte mellem visning af regnskabet, punktet giver lidt sig selv det du vælger er det der bliver vist Opsætning af dokument "Vis oplysninger om generalforsamling" Alt efter om knappen er slået til eller fra, vises generalforsamlingen på forsiden. "Indlæs typografi" Her da du vælge hvilket typografiskema der skal indlæses. Du vælger typografiskemaet ved at trykke på knappen "Typografi - alm. regnskab dansk", efter du har fundet dit typografiskema indlæser du typografien, ved at trykke på knappen "og indlæs". Du lukker menuen ved at trykke på "OK". "Opdater kolonnebredder" Når du trykker på denne knap vil der blive afviklet et script. Scriptet løber dokumentet igennem og sørger for at kolonnebredden bliver identisk dokumentet igennem. "Vis mappenumre" Her har du mulighed for at slå visning af mappenumre til, det der bliver vist efter talkolonner er mappenumre som vist nedenfor. "Aktiver og passiver på samme side"

63 CaseView 60 Hvis du f.eks. laver et lille holding selskab, kan der være et ønske om at aktiver og passiver er på samme side, denne funktion fjerne/tilføjer sideskiftet før passiver. "Sæt marginer" Når du trykker på denne knap vil der blive afviklet et script. Scriptet løber dokumentet igennem og sørger for at marginerne bliver identisk dokumentet igennem Afrunding Her har du mulighed for at tilføje/fjerne afrunding. Under "Opsætning af afrunding" kan du vælge om der skal afrundes til enere, tusinder eller millioner. Hvis afrunding ikke virker, så mangler du formentlig opsætning i CaseWare se "Afrunding" Du lukker afrunding ved at trykke på knappen "Luk" Vis Her får du mulighed for at kun vise bruttoresultat samt et yderligere sammenligningsår. Du slår dem til og fra, ved at trykke på de enkelte områder Indsæt frispecifikation Hvis du vil tilføje en ekstra specifikation i specifikationshæftet, kan du gøre det vha. denne knap. Når du har trykket på knappen får du følgende frispec sat ind, som den første specifikation i specifikationshæftet. Alle de gråtonede felter er redigeringsfelter dvs. du kan skrive din ønskede tekst.

64 61 Brugermanual RI Hvis du klikker på drop-down menuen til højre for linien, får du mulighed for at lænke linien til den ønskede mappekonto, tallene for den valgte mappekonto vil nu blive vist. Hvis du ikke ønsker at lænke linien til en konto, har du mulighed for at ændre tallene til indtastning ved at højreklikke på teksten og vælge "Indtastning i beløbskolonner". I denne menu er der flere forskellige muligheder, de meste anvendte er "Indsæt linie" og "Indsæt/fjern sideskift". Hvis du ønsker at slette menuen, kan det gøre vha. knappen "Setup" denne knap giver dig mulighed for at slette specifikationen, tilføje tekst før/efter eller tilføje flere subtotaler. (Hvis du vælger slet, vil du ikke få nogen advarsel specifikationen bliver slettet med det samme)

65 CaseView Udkast Hvis du trykker på "Udkast" tilføjer du et vandmærk på alle sider hvor der står udkast, samt over påtegningerne bliver der tilføjet en tekst som nedenstående Poster mappeefterposteringer til pengestrøm (??) Her får du mulighed for at tilføje mappeefterposteringer til pengestrøm Opret nyt mappenummer Her har du mulighed for at oprette nye mappenumre, hvis du skulle have behov herfor. Du indtaster det ønskede mappemummer, derefter vælger du hvilket nummer det skal laves på baggrund af. Når du har valgt hvordan mappenumret skal være, trykker du på knappen "Opret" og kontoen vil nu være oprettet. Hvis du ikke ønsker at oprette flere mappenumre, kan du lukke menuen ved at trykke på knappen "Luk". Vær dog opmærksom på at hvis du opretter et nyt mappenummer, kan det ske regnskabet ikke stemmer da kontoen skal indarbejdes i regnskabet.

66 63 Brugermanual RI Hvis du ønsker yderligere information om kontooprettelse, kan det findes under "Konto" Udskrifter Her har du mulighed for at opsætte og benytte udskriftsjobs. Hvis du vælger "Opsætning af udskriftsjob" får du nedenstående billede. For at opsætte et udskriftsjob, skal du først trykke på knappen "Opdater printerliste", så alle dine printere kommer med på listen. Derefter udfylder du hver enkelt linie med, hvilken printer, antal, dokument og dirigent. efter hvilket behov du måtte have. Efter du har opsat dine udskriftsjob lukker du menuen ved at trykke på knappen "Luk". Nu kan du udskrive dine opsatte udskriftsjob ved at vælge udskriftsjob Sorter Her har du mulighed for at ændre i sorteringen af de enkelte noter mv.

67 CaseView 64 Ligemeget hvilken en af de ovenstående punkter du vælger, vil der komme en menu op der ligner nedenstående. Hvis du klikker på en af nedenstående punkter, kan du flytte de enkelte noter op og ned. Samt gendanne orden vha. knapperne i højre side XBRL Her danner du de dokumenter du skal bruge til insendelse til erhvervs- og selskabsstyrelsen. Når du trykker på dan instance, slettes de gamle tags og der indsættes nye tags efter seneste taxanomi. Derefter vil de to dokumenter du skal bruge til indsendelse, være udskrevet til den destination du har valgt i opsætningsdokumentet

68 Brugermanual RI Redigering Under dette punkt kan du se de mest normale redigeringsmetoder Redigering/Brugerdefineret/Master Du har under en stor del af byggeklodserne mulighed for at vælge mellem "Master", "Begge" og "Brugerdefineret". Byggeklodserne vil som standard stå med valget "Master", hvis du ønsker at lave en brugerdefineret skifter du vha. drop-down menuen til "Brugerdefineret", for at få lov til at skrive i den brugerdefinerede skal du slå redigering til det gør du vha. "Opsætning" -> "Rediger". Hvis du ønsker at redigere i standard teksten, kan du kopiere standard teksten fra master til den brugerdefineret, hvis du skifter over til begge og trykker på knappen "Kopier master til Brugerdefineret" Linier Hvis du ønsker en anden tekst i linierne i resultatopgørelsen, balance eller noter, har du mulighed for at redigere i disse ved at højre klikke på linie teksten og vælge "Rediger tekst". Der vil efterfølgende komme en menu op i bunden af CaseView, under kolonnen title kan du ændre

69 CaseView 66 teksten. Først Dansk derefter deles der op vha. tegnet " " og så kan du skrive den engelske tekst. Der er i dette tilfælde også en tysk beskrivelse det er dog ikke indarbejdet i nogen modeller. Du højre klikker i menuen og vælger "Luk" for at lukke menuen Forside På forsiden er der et begrænsede antal muligheder. Hvis du sætter fluetegn ud for "Årsrapport for XXXX" ændres det til "Årsrapport for perioden X. januar til X. december XXXX" Fluetegn ud for regnskabsåret bestemmer om regnskabsåret skal vises eller ej. Dirigentnavnet kan du tilføje ved at skrive i det gråtonede felt under stregen. Datoen for generalforsamling ændres under "Dateringer" under menuen opsætning Indholdsfortegnelse Du har mulighed for at sortere i indholdsfortegnelsen hvis du ønsker en anden orden. Du åbner muligheden for at sortere ved at klikke på knappen "AZ" Efter du har trykket på knappen får du følgende billede frem, du kan nu redigere ordenen ved at klikke på elementet du vil flytte og derefter bruge funktionerne i højre side.

70 67 Brugermanual RI Hvis du sætter fluetegn ud for "Resultatopgørelse" eller "Balance" fjerner/tilføjer du dato/årstal Resultatopgørelse og Balance De funktioner der som oftes anvendes i resultatopgørelsen og balancen er funktionerne "Resultatdisponering", "Bruttoresultat" og "Rediger tekst". Funktionerne: "Resultatdisponering" & "Bruttoresultat" er forklaret under punktet menu. "Rediger tekst" er forklaret under redigering. Du kan ved at højreklikke på de røde notereference celler, redigere i hvilke noter der skal refereres til.

71 CaseView Noter Her vil der blive taget udgangspunkt i brugen af to type noter, en standardnote og en anlægsnote. Da de to type noter dækker de mest almindelige funktioner i notesystemet. Standardnoten. Hvis du højreklikker på overskriften får du nedenstående menu frem, funktionerne i menuen giver lidt sig selv, da det står kort beskrevet hvad der sker hvis du klikker på dem. Derudover er det muligt at tilføje tekst før/efter noten, vha. setup knappen til højre. Genrelt ligger funktionerne i en setup knap eller på overskriften. Anlægsanoten Næsten alle funktionerne ligger i setupknappen, de ekstra funktioner der er frem for en standard note er "Opdater kolonner" og "Vis i alt kolonne". Derudover er det muligt at vise linier uden tal, ved at slå fluetegn til/fra i den grønne kolonne. Hvis du ikke kan se den grønne kolonne skal du gå op i "Opsætning" -> "Opsætning af dokument" og klikke på "Vis mappenumre" I specifikationshæftet er det muligt at indsætte frispecifikationer "Fri spec".

72 Brugermanual RI Opgørelse af skattepligtig indkomst Der er to forskellige skattehæfter, der hvor den er i sit eget hæfte eller en del af specifikationshæftet. Manualen tager udgangspunkt i at skattehæftet er en del af specifikationshæftet, forskellen er om man i opsætningen har valgt om det er et samlet hæftet eller ej. Hvis man kører i en samlet hæfte skal følgende punkter i opsætningsarket ikke være indsat under mappen "Bilag til selvangivelse m.v.". Forside Indholdsfortegnelse Revisorerklæring Der vil i "Opgørelse af skattepligtig indkomst" blive kigget nærmere på følgende byggeklodser. Indkomstopgørelse Fremført underskud Obligationer Driftsmidler Bygninger og installationer Udskudt skat Opgørelse selskabsskat Lønafstemning Indkomst opgørelse Du har mulighed for vha. af dropdown-menuen at skifte mellem 3 forskellige overskrifter: Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2010 Opgørelse af skattapligtig indkomst for indkomståret 2010 Opgørelse af skattepligtig indkomst

73 CaseView 70 Hvis du skifter overskriften, vil den automatisk blive ændret de andre steder i dokumentet hvor overskriften fremgår. Derudover kan du også her i toppen af menuen vælge om den skattepligtige indkomst opgøres i DKK eller fremmed valuta, hvis der angives i fremmed valuta skal valutakursten noteres i det gråtonede felt. I indkomstopgørelsen er der flere muligheder for redigering af indholdet i de forskellige linier, som du kan se i menuen til højre herunder. De to funktioner du kommer til at anvende mest er, "Indsæt standardkalkulation" og "Indtastningscelle". "Indtastningscelle" Hvis du ønsker et andet tal i cellen, fordi standardkalkulation ikke dækker behovet. Som du kan se herunder i eksemplet, bliver cellen grå hvis den bliver ændret til indtastningscelle, du har nu mulighed for at skrive det ønskede tal i cellen. "Indsæt standardkalkulation" Hvis du har haft benyttet en anden form for celle, har du mulighed for at kommet tilbage til den oprindelige kalkulation. Hvis du mangler nogle linier er der linier som f.eks. andre reguleringer eller tomme linier, som du selv kan definere ved at redigere i teksten, samt lave en indtastningscelle til tallene.

74 71 Brugermanual RI I bunden af indkomstopgørelsen kan du vælge om du vil vise den forventede pålignede skat, ved at sætte fluetegn i "Forventet pålignet...". "Selskabet er sambeskattet med" skjules hvis der IKKE står noget i det gråtonede felt efter teksten Fremført underskud Her har du som i så mange andre byggeklodser, mulighed for at indsætte og fjerne sideskift ved at højreklikke på overskriften. Hvis der er fremført underskud og der er overskud i året, vil underskuddet automatisk blive mordregnet i året. Du har mulighed for at tilføje linier mv. vha. knappen til højre for linierne.

75 CaseView 72 Derudover har du mulighed for at tilføje tekst før/efter vha. setupknappen Obligationer Her kan du specificere tilgang/afgang mv. for firmaets obligationer, vha. de gråtonede felter har du mulighed for at opgøre en eventuelt avance/tab. I knappen opsætning har du ud over muligheden for at indsætte/fjerne sideskift, mulighed for at indsætte linier. Du kan vælge om den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi skal vises Driftsmidler I denne byggeklods vil tilgang til driftsmidler blive hentet automatisk fra opmapningen, hvis det ikke er det

76 73 Brugermanual RI ønskede tal der kommer frem, kan det ændre vha. af knappen til højre for linien. Hvor du har mulighed for at ændre linien til en indtastningscelle eller lænke den til en anden mappekonto. Sideskift og årstal over noten styres ved at højreklikke på overskriften som vist nedenfor Bygninger og installationer Du tilføjer visning af de enkelte kolonner ved at sætte fluetegn over den enkelte kolonne, hvis kolonnen ikke er bred nok til at vise hele tallet, kan du ændre kolonnebreden ved at ændre tallet under fluetegnet. Hvis du ser eksemplet herunder, er der ikke plads nok til anskaffelsessummen.

77 CaseView 74 Hvis du nu ændrer kolonnebreden til 2,5 er der nu plads nok til tallet, cellebreden ændres med det samme du ændrer i tallet. I knappen opsætning styrer du alle de andre forhold for opsætning af denne byggeklods, du har mulighed for at: Indsætte/slette de linier, hvor du kan fordele de enkelte elementer for ejendommen. Indsætte/slette en ejendom Ændre skriftstørrelsen, hvis det er nødvendigt for at det hele kan være der. Vis/skjul ikke valgte kolonner, for at danne et nemmere overblik over den samlede brede Sideskift, under dette punkt kan du styre alt vedrørende sideskift.

78 Brugermanual RI Udskudt skat Her vil alle de værdier der er opmappet til det specifikke område blive samlet op til udregning af udskudt skat, hvis du ønsker at ændre i tallene kan du gøre det i de gråtonede felter, samt ved at ændre felttypen til indtastningscelle vha. knappen til højre for linien. Du kan vha. af menuen til højre for linien skifte mellem "Indtastningscelle", "Indsæt standardkalkulation" mv. Her kan du afstemme grundlaget for udskudt skat, som udgangspunkt skal det altid give 0 i difference. Ud over muligheden for de forskellige afrundinger, er der mulighed for at skjule og vise de forskellige områder, så som skatteafstemning og forrige år

79 CaseView Opgørelse selskabsskat I "Opgørelse af selsskabsskat" bliver resultat automatisk hentet fra indkomstopgørelsen, der vil blive beregnet skat efter gældende skattesat. Du kan herefter udfylde skemaet med udenlandsk indkomst, ordinære rater og frivillig indbetaling. Der vil ud fra den beregnede skat og indbetalte aconto skat, blive beregnet et rentetillæg eller en rente godtgørelse. Du kan ændre rentesatsen vha. dropdownmenuen til højre for rentetillægget Sideskift styrer du ved at højreklikke på overskriften og til/fravælg efter behov.

80 Brugermanual RI Lønafstemning Lønafstemningen er generelt lige ud af landevejen, det er +/- hele vejen ned igennem byggeklodsen. Du kan efter ønske skifte egenskaber for linien, det gør du ved at klikke på menuen til højre for linien. Alle de gråtonede felter er indtastningsfelter og kan redigeres efter behov.

Brugermanual RI. 2012 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2012 Revisor Informatik ApS Brugermanual RI 2012 Revisor Informatik ApS 2 Brugermanual RI Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 5 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 6 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 8 3.1 Import... 8 port fra

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

FSR - Danske Revisorer

FSR - Danske Revisorer Brugermanual FSR - Danske Revisorer 2 Brugermanual FSR - Danske Revisorer Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Oprettelse af ny kunde 5 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 CaseWare Arbejdspapirer...

Læs mere

Koncernregnskaber i CaseWare. 2012 Revisor Informatik ApS

Koncernregnskaber i CaseWare. 2012 Revisor Informatik ApS Koncernregnskaber i CaseWare 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 1.1 Opbygning... af struktur 3 1.2 Konsolidering... 3 1.3 Eliminering... 6 1.4 Anvendelse... af råbalancen 9 1.5 Koncernregnskabet... 14 1

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Årsafslutning Indhold. Årsafslutning Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Årsafslutning 2017.5 Indhold Nyheder til Årsafslutning 2017.5... 2 1 Virksomheder... 3 1.1 Ny note til visning af resultatdisponering for regnskabsklasse C... 3 1.2 Kontrol af anvendt

Læs mere

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S

Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Kom godt i gang Årsafslutning Unik System Design A/S Vejle & København CVR 17 51 26 72 T +45 76 42 11 00 @ unik@unik.dk W unik.dk 1 Indhold Årsafslutning... 3 Kort fortalt... 3 Foreløbig årskørsel... 4

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice

Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Kom godt i gang med Årsregnskabet i Spejdernes Medlemsservice Gode råd ved opgørelsen af årsregnskabet Spejdernes Medlemsservice I/S December 2017 Version 1.1.3 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1.1 Opmærksomhedspunkter

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er Brugermanual til vandværkshjemmeside Opsætning af sider og menu er 1 Forside 3 Liste Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside Sideopsætninger Siden er opdelt i: Kolonner & Afsnit Alt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

UDKAST: Indeholder kun indtastning

UDKAST: Indeholder kun indtastning København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual.doc Manual vedrørende: IDAP manual Måler modul UDKAST: Indeholder kun indtastning Adresse: Århusgade 88, 4.sal 2100 København Ø Danmark Kontakt:

Læs mere

Nye udskriftsskabeloner

Nye udskriftsskabeloner Nye udskriftsskabeloner 5. april 2016 Indhold 1 Nye skabelonpakker... 2 1.1 Valg af skabelonpakke... 3 2 Delelementer i det personlige regnskab... 3 2.1 Samlingsdokument... 4 2.2 Forside... 5 2.3 Godkendendelsespåtegning/

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere