Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen"

Transkript

1

2 bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen. Den nye organisering af rådgivningen på den mest specialiserede del af specialundervisningsområdet har til formål at sikre, at borgere og fagfolk har adgang til specialrådgivning uanset hvor i landet de befinder sig. Med andre ord skal det være ens behov ikke ens adresse der er afgørende for, hvilken rådgivning man kan få. Det betyder den nye organisering for dig Samlingen af den mest specialiserede rådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet. At s specialrådgivning nu indgår i en ny organisering, får ingen praktisk betydning for dig, hvad enten du henvender dig som borger eller som fagperson. Er du borger, som er i berøring med Center Høretab, skal du fortsat kontakte os direkte. Er du fagperson skal også du fortsat kontakte os direkte. Det er altså ikke nødvendigt at henvende sig til VISO, før du kontakter os. 2

3 Forord har hermed fornøjelsen at præsentere kursuskataloget for Kataloget indeholder en bred vifte af kortere og længere kurser. Nogle af emnerne er udvalgt i samarbejde med Netværksgruppen af faglige repræsentanter omkring og henvender sig landsdækkende til alle med interesse for børn med høretab. Kurserne har til formål at give kursisterne viden og indsigt i problemstillinger relateret til børn med høretab og adgang til erfaringsudveksling og netværksdannelse. Kontakt os gerne, vi står altid til rådighed i forhold til kurser, råd og vejledning. Henvendelse til Anette Thiesen på mail: eller ring på Tilmelding til kurserne sker via vores hjemmeside:. 3

4 Indholdsfortegnelse 2 dages kursus for forældre til børn med høretab dages kursus for forældre til børn med høretab... 6 Kursus for forældre til børn med høretab... 7 Gymnastik for spædbørn... 8 Bedsteforældredag... 9 Familiedag Kurser i visuel kommunikation for familier, pårørende og fagfolk Trivsel og optimale læringsmiljøer dages kursus for pædagoger og dagplejere dages kursus for pædagoger og dagplejere Kursus for pædagoger og dagplejere Kursus for lærere og andet pædagogisk personale med elev Kursus for lærere eller andet pædagogisk personale dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale Oplæg for lærere og andre pædagogisk personale Temadag for talehørekonsulenter Introduktion til Karlstadmodellen Netværkskurser Sprogbad CELF-4 analyse og tolkning af testresultater

5 2 dages kursus for forældre til børn med høretab Sæt fokus på kommunikation og samvær KURSUS NR. 15-KOMMUNIKATION-A I vil på kurset få mulighed for faglige oplæg, samtaler, diskussioner og videooptagelser af samvær mellem forældre og barn. Endvidere vil I få individuelle tilbagemeldinger, der støtter fremtidig samspil og kommunikation i lige netop jeres forældre-barn relation. Instruktør(er): Dorte Skovgaard, Mette Danielsen Deltagere: Kurset henvender sig til forældre med børn med høretab, der har en forsinket sprogudvikling. Børnene inviteres til at deltage. Deltagerantal: Max. 10 Mandag den 2. marts og tirsdag den 3. marts 2015 Begge dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 5

6 2 dages kursus for forældre til børn med høretab Sæt fokus på kommunikation og samvær KURSUS NR. 15-KOMMUNIKATION-B I vil på kurset få mulighed for faglige oplæg, samtaler, diskussioner og videooptagelser af samvær mellem forældre og barn. Endvidere vil I få individuelle tilbagemeldinger, der støtter fremtidig samspil og kommunikation i lige netop jeres forældre-barn relation. Instruktør(er): Dorte Skovgaard, Mette Danielsen Deltagere: Kurset henvender sig til forældre med børn med høretab, der har en forsinket sprogudvikling. Børnene inviteres til at deltage. Deltagerantal: Max. 10 Mandag den 2. november og tirsdag den 3. november 2015 Begge dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 6

7 Kursus for forældre til børn med høretab Få indsigt og viden om dit barns høretab Med udgangspunkt i de enkelte familiers behov og historie tilrettelægger vi to kursusdage på eller lokalt med indhold, der er aktuelt for den enkelte familie. I kan få viden om lyd, hørelse, høretab og tekniske hjælpemidler og blive præsenteret for høretræning, sprogudvikling og sprogstimulering. Endvidere kan I få mulighed for at få indsigt i eventuelle psykologiske og sociale udfordringer af et høretab, samt dele jeres erfaringer og historier fra hverdagen med hinanden. Instruktør(er): Personale fra Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen ved Deltagere: Kurset henvender sig til forældre til børn, der er audiologisk behandlede. Deltagerantal: Min. 2 familier Kurset oprettes efter behov. Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Henvendelse til: 7

8 Gymnastik for spædbørn Stimulastik - bevægelse og leg, der stimulerer spædbarnets motoriske og kommunikative udvikling Der vil være introduktion til lege og aktiviteter, som stimulerer dit barns motoriske udvikling. Dit barn vil øge sin bevægelsesglæde og kroppens erfaringer via øvelser, som stimulerer følesansen, balancesansen og muskelledsansen. Du vil blive orienteret om forhold, der er fremmende for god kommunikation med dit barn, og du vil blive introduceret til babytegn. Der vil selvfølgelig være mulighed for bleskift og amning. Instruktør(er): Ergoterapeut og talehørekonsulent fra Deltagere: Kurset henvender sig til forældre med tilknytning til med spædbørn i alderen 0-1 år. Deltagerantal: 2-8 børn pr. hold Deltagerforudsætninger: Holdene oprettes efter behov. Sted Deltagelse er gratis. Henvendelse til: 8

9 Bedsteforældredag Brug en lørdag på at få indsigt i dit barnebarns høretab - og mød andre bedsteforældre! KURSUS NR. 15-BEDSTEFORÆLDREDAG Er du bedsteforælder og ønsker du at møde en bedstemor, som sammen med sin datter vil fortælle om hverdagen med et barn med høretab, få viden om og inspiration til at støtte dit barnebarns udvikling, få ideer til at gøre samværet med dit barnebarn udnytterigt samt få mulighed for at udveksle erfaringer om at have et barnebarn med høretab. Instruktør(er): Personale fra Deltagere: Bedsteforældre til 0-10 årige børn med høretab. Deltagerantal: Max. 100 Lørgdag den 18. april 2015 kl Sted Der opkræves 100 kr. til forplejning. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 9

10 Familiedag Brug en lørdag på at komme omkring dit barns høretab - og mød andre familier! KURSUS NR. 15-FAMILIEDAG Pesonalet på tilrettelægger en dag med mulighed for at eksperimentere, lege og arbejde med tekniske og pædagogiske redskaber, som anvendes i mødet med et barn med høretab. Forskellige workshops vil bl.a. behandle emner som: Hvad er et audiogram - hvordan læser man en hørekurve. Hvad kan et høreapparat/hvad kan et CI? Hvordan og hvornår bruges ekstra kommunikativt udstyr? Hvordan stimuleres den sproglige udvikling? Hvad med motorikken? Der vil være mulighed for hyggeligt samvær og erfaringsudveksling. Instruktør(er): Personale fra Deltagere: Børn med høretab 0-18 år, søskende og forældre. Deltagerantal: Max. 100 Lørdag den 7. november 2015 kl Sted Der opkræves 100 kr. pr. person (både børn og voksne) til dækning af forplejning. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 10

11 Kurser i visuel kommunikation for familier, pårørende og fagfolk Få hjælp til at kommunikere visuelt Kurserne oprettes efter behov og tilrettelægges med afsæt i jeres formulerede behov for kommunikative redskaber. F.eks. Tegn til tale Dansk med støttetegn Tegnsprog - begynder / brush up / øvede m.m. Tekniske / visuelle virkemidler m.m. Vi tilbyder undervisning på hold, der aktuelt har behov for visuel kommunikation i samværet med et barn, en ung eller en voksen med kommunikative udfodringer. Instruktør(er): Personale fra Deltagere: Familier, pårørende og fagfolk, der oplever et behov for visuel kommunikation. Deltagerantal: Små og større hold oprettes efter behov Henvendelse til: 11

12 Trivsel og optimale læringsmiljøer Hvordan sikrer vi en vellykket inklusion af småbørn med høretab? KURSUS NR. 15-LÆRINGSMILJØ Med udgangspunkt i den daglige praksis med auditiv og verbal stimulering af børn med høretab vil begreber inden for positiv psykologi, som tillært hjælpeløshed, optimale læringsmiljøer, medierende processer og styrkebaseret læring bliver gennemgået. Nyeste forskning indenfor positiv psykologi hjælper os til at finde svar på: Hvilke faktorer, der skal være opfyldt for at sikre barnet optimal trivsel, lyst til læring og aktiv deltagelse? Hvad kan man gøre for at motivere barnet? Hvilke styrker og ressourcer kan man kan trække på - hos barnet, sig selv - i miljøet? Vi vil erfaringsudveksle, og kigge på nogle af de styrker og barrierer for trivsel og læring, der kan forekomme i barnets hverdag. Deltagerne vil blive præsenteret for registreringsværktøjer, som kan implementeres i den daglige praksis. Instruktør(er): Jeanette Jørgensen Deltagere: Kurset henvender sig til pædagoger og dagplejere, som arbejder inkluderende med småbørn med høretab. Deltagerantal: Max. 20 Torsdag den 19. februar 2015 kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 12

13 3 dages kursus for pædagoger og dagplejere Få indsigt i tekniske og pædagogiske redskaber og metoder til børn med høretab KURSUS NR. 15-PÆD-A Du vil blive præsenteret for basisinformation om høretab og høretekniske hjælpemidler. Vi vil gennemgå høretabets indflydelse på barnets sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling og give råd og vejledning i forhold til sprogstimulering af børn med høretab. Instruktør(er): Personale ved s Rådgivning og Uddannelse Deltagere: Pædagoger og dagplejere, der har kontakt til børn med høretab i lokalt tilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 20. april, tirsdag den 21. april og onsdag den 22. april 2015 Alle dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 13

14 3 dages kursus for pædagoger og dagplejere Få indsigt i tekniske og pædagogiske redskaber og metoder til børn med høretab KURSUS NR. 15-PÆD-B Du vil blive præsenteret for basisinformation om høretab og høretekniske hjælpemidler. Vi vil gennemgå høretabets indflydelse på barnets sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling og give råd og vejledning i forhold til sprogstimulering af børn med høretab. Instruktør(er): Personale ved s Rådgivning og Uddannelse Deltagere: Pædagoger og dagplejere, der har kontakt til børn med høretab i lokalt tilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 28. september, tirsdag den 29. september og onsdag den 30. september 2015 Alle dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 14

15 Kursus for pædagoger og dagplejere AVT - Auditiv Verbal Therapy KURSUS NR. 15-PÆDAVT Få ideer til at udvikle en særlig sproglig opmærksomhed, som er anvendelig i samværet med et barn med høretab. Du vil blive præsenteret for teoretiske aspekter af Auditiv Verbal Therary. Medbring egne cases til workshop. Der vil være tid og mulighed for erfaringsudveksling fra samværet og din daglige praksis med barnet med høretab. Instruktør(er): Personale ved s Rådgivning og Uddannelse Deltagere: Kurset henvender sig til pædagoger og dagplejere. Deltagerantal: Max. 20 Torsdag den 5. november 2015 kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 15

16 Kursus for lærere og andet pædagogisk personale med elev Brug en dag med din elev - og bliv klogere sammen KURSUS NR. 15-LÆRER+ELEV Mulighed for erfaringsudveksling med andre kolleger. Mulighed for erfaringsudveksling med andre elever med høretab. Mulighed for at lærer og elev sammen besøger en teknik-base og arbejder og eksperimenterer med høretekniske løsninger. Instruktør(er): Personale fra Skolerådgivningen Deltagere: Max. 10 elever med deres lærere eller andet pædagogisk personale. Deltagerforudsætninger: Lærere og andet pædagogisk personale, der har deltaget i kurset "Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab" på Center for Høretab. Torsdag den 23. april 2015 kl Sted Samlet pris for lærer og elev 300 kr. til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Tilmelding senest til: 16

17 Kursus for lærere eller andet pædagogisk personale Introduktion til at møde en elev med høretab KURSUS NR. 15-LÆRERINTRO Kort information om høretab. Hvilke muligheder er der for at kompensere for høretabet - teknisk og pædagogisk? Brug af høreapparater, CI eller BAHA - hvordan virker det? Brug af ekstra udstyr i undervisningen - hvordan kan det bruges og hvem har ansvar? Den pædagogiske indsats -hvad kan du gøre? Ideer til at løfte opgaven. Hvor og hvordan kan du hente mere inspiration? Hvor kan du rekvirere hjælp og rådgivning? Instruktør(er): Aïda Regel Poulsen Deltagere: Lærere og andet pædagogisk personale, der underviser elever med høretab i lokalt skoletilbud. Deltagerantal: Max. 20 Tirsdag den 26. maj 2015 kl Sted Der opkræves 50 kr. til dækning af kaffe/the med kage og frugt. Tilmelding senest til: 17

18 3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale Hvordan arbejder man inkluderende omkring børn med høretab? KURSUS NR. 15-LÆRER-X Basisviden om høretab. Indsigt i høretabets indflydelse på elevens psykiske, sociale og faglige udvikling. Viden om mulighederne for at arbejde med pædagogiske anvendelse af kommunikationsteknisk udstyr. Der vil blive afsat tid til erfaringsudveksling. Instruktør(er): Personale fra Skolerådgivningen suppleret med gæsteundervisere Deltagere: Lærere og andet pædagogisk personale, der underviser elever med høretab i lokalt skoletilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 2. februar, tirsdag den 3. februar og onsdag den 4. februar Alle dage fra kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 18

19 3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab? KURSUS NR. 15-LÆRER-A Basisviden om høretab. Indsigt i høretabets indflydelse på elevens psykiske, sociale og faglige udvikling. Viden om mulighederne for at arbejde med pædagogiske anvendelse af kommunikationsteknisk udstyr. Der vil blive afsat tid til erfaringsudveksling. Instruktør(er): Personale fra Skolerådgivningen suppleret med gæsteundervisere Deltagere: Lærere og andet pædagogisk personale, der underviser elever med høretab i lokalt skoletilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 7. september, tirsdag den 8. september og onsdag den 9. september 2015 Alle dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 19

20 3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab? KURSUS NR. 15-LÆRER-B Basisviden om høretab. Indsigt i høretabets indflydelse på elevens psykiske, sociale og faglige udvikling. Viden om mulighederne for at arbejde med pædagogiske anvendelse af kommunikationsteknisk udstyr. Der vil blive afsat tid til erfaringsudveksling. Instruktør(er): Personale fra Skolerådgivningen suppleret med gæsteundervisere Deltagere: Lærere og andet pædagogisk personale, der underviser elever med høretab i lokalt skoletilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 14. september, tirsdag den 15. september og onsdag den 16. september 2015 Alle dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 20

21 3 dages kursus for lærere og andet pædagogisk personale Hvordan arbejder man inkluderende omkring skolebørn med høretab? KURSUS NR. 15-LÆRER-C Basisviden om høretab. Indsigt i høretabets indflydelse på elevens psykiske, sociale og faglige udvikling. Viden om mulighederne for at arbejde med pædagogiske anvendelse af kommunikationsteknisk udstyr. Der vil blive afsat tid til erfaringsudveksling. Instruktør(er): Personale fra Skolerådgivningen suppleret med gæsteundervisere Deltagere: Lærere og andet pædagogisk personale, der underviser elever med høretab i lokalt skoletilbud. Deltagerantal: Max. 20 Mandag den 16. november - onsdag den 18. november 2015 Alle dage kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 21

22 Oplæg for lærere og andre pædagogisk personale Oplæg om fremmedsprogsundervisning af elever med høretab. Hvad er svært, når eleven med høretab skal lære fremmedsprog? Der vil være praktisk, pædagogisk og metodisk vejledning i forhold til: lokaleindretning den professionelle opgavefordeling brug af kommunikationsteknisk udstyr kommunikation forskellige prøveformer valg af materialer og pædagogiske metoder indskoling og udskoling samt tid og rum til erfaringsudveksling Instruktør(er): Talehørekonsulent Jeannette Fjordgaard, Deltagere: Undervisere i fremmedsprog, som har elever med høretab i klassen. Deltagerantal: Efter behov Kurset oprettes efter behov. Tilmelding koordineres Sted I hjemkommunerne efter aftale med PPR Ingen kursusafgift. Henvendelse til: 22

23 Temadag for talehørekonsulenter Hørefaglig dag om "overgange" KURSUS NR. 15-OVERGANGE Hørefaglig dag er en temadag, der afholdes én gang om året. Temaet for dagen varierer fra år til år, og skiftende konsulenter fra Rådgivnings- og Uddannelsesafdelingen på Center for Høretab deltager som tovholdere. Det overordnede team er i år OVERGANGE. Deltagerne på temadagen byder ind på forskellige oplæg til gensidig inspiration og sparring i forhold til opgaven med børn med høretab i det inkluderende samfund. Instruktør(er): Aïda Regel Poulsen, Dorte Skovgaard Deltagere: Talehørekonsulenter. Deltagerantal: Max. 20 Tirsdag den 5. maj 2015 kl Sted Der opkræves 50 kr. til dækning af kaffe/the med kage og frugt. Tilmelding senest til: 23

24 Introduktion til Karlstadmodellen KURSUS NR. 15-KARLSTAD Karlstadmodellen som redskab i arbejdet med børn med sproglige vanskeligheder. I vil blive præsenteret for modellens teoretiske afsæt, strukturen og materialerne og I vil få mulighed for at afprøve, øve og lege. Instruktør(er): Hanne List Deltagere: Kurset henvender sig til pædagoger og dagplejere, som arbejder inkluderende med småbørn med høretab. Deltagerantal: Max. 20 Tirsdag den 8. oktober 2015 kl Sted Der opkræves 200 kr. pr. kursusdag til dækning af udgifter til forplejning samt materialer. Forplejning: Der serveres kaffe/the med brød formiddag og eftermiddag samt frokost. Tilmelding senest til: 24

25 Netværkskurser Vi udbyder desuden det, som vi i daglig tale kalder Netværkskurser. På næste side tilbyder vi netværkskurset: Sprogbad. I løbet af 2015 vil vi udbyde flere netværkskurser via hjemmesiden samt ved udsendelse af nyhedsmails. Netværkskurserne bliver til ud fra nedenstående kommissorium: Netværksgruppen består af 13 faglige repræsentanter med en geografisk spredning fra Jylland og Fyn samt repræsentanter for. Medlemmerne har en forpligtelse til at referere tilbage i det kommunale bagland og i det område, som medlemmet repræsenterer. Gruppen er organiseret under og fungerer som s faglige bagland Gruppen har til opgave at sikre vidensopsamling og -formidling ved at arrangere kurser, workshops og temadage for professionelle. varetager sekretariatsfunktionen 25

26 Sprogbad KURSUS NR. 15-SPROGBAD "Sprogbad" er et kursustilbud til skolebørn fra Aarhus kommune. Det består af et 10 ugers tematiseret sprogkursus. Vi vil fortælle om vores tværfaglige samarbejde samt brug af vurderingsmateriale, kursets indhold, resultater og efterfølgende opfølgning. "Sprogbadet" er blevet en formaliseret del af tilbuddet på Aarhus' nye kompetencecenter for sprog og kommunikation, KSK. KSK åbnede den 1. januar Instruktør(er): Psykolog Alice Klinge fra PPR og Specialpædagogik, Aarhus, Talehørefagkonsulent Karen Beyer fra PPR og Specialpædagogik, Aarhus Deltagere: Deltagerantal: Max. 100 Torsdag den 19. februar 2015 kl Sted Der opkræves 50 kr. til dækning af kaffe/the med kage og frugt. Tilmelding senest til: 26

27 CELF-4 analyse og tolkning af testresultater KURSUS NR. 15-CELF-4 På dette kursus vil der være fokus på analyse og tolkning af testresultaterne, når CELF-4 anvendes i den logopædiske udredning. De fire niveauer i tolkningsprocessen gennemgås, og der vil blive lagt særlig vægt på de niveauer, hvor barnets styrker og svagheder bliver belyst, og hvor der er mulighed for at vurdere bagvedliggende faktorer. Som en del af dette vil det blive præsenteret, hvordan diskrepansanalyserne kan benyttes. Derudover diskuteres det, hvad de syv sammensatte scorer, som indekserne består af, kan afdække. Der vil blive præsenteret forskellige testprofiler undervejs, og tolkningen af disse profiler vil blive drøftet løbende. Instruktør(er): Kikki Førsteliin Andersen Deltagere: Tale-hørefagligt personale fra PPR-kontorer. Det forudsættes, at man som kursusdeltager har kendskab til indholdet og strukturer i CELF- 4, samt at man er fortrolig med, hvordan testen administreres og scores. Deltagerantal: Max. 100 Torsdag den 27. august 2015 kl Sted Der opkræves 50 kr. til dækning af kaffe/the med kage og frugt. Tilmelding senest til: 27

28

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE

VISPU. Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE VISPU Videncenter for børn og unge med ADHD, ADD, Tourettes Syndrom, OCD eller en autismespektrum forstyrrelse BØRN OG UNGE Indledning...2 Del 1: Baggrund og formål for etablering af videncentret...2 Inklusionsopgaven...2

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere