HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler"

Transkript

1 HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler

2 Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse med at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder beskriver forskellige problemstillinger, man kan komme ud for som hiv-smittet. I serien findes der foldere om bl.a. behandlingsstart, krop og psyke, sociale rettigheder samt kærlighed, parforhold og sex. Hiv-Danmark er patientforening for hiv-smittede og pårørende i Danmark. Foreningen tilbyder rådgivning til hiv-smittede og pårørende over hele landet, arrangerer kurser, seminarer, selvhjælpsgrupper, og den har væresteder i København og Århus. Du kan læse mere om foreningens tilbud på hjemmesiden Hiv-Danmark 2007, version 1 Ide og udvikling: Henrik Arildsen og Andy Grysbæk, Tekst: Andy Grysbæk, Korrektur: Henrik Lyding, Layout: Krogh & Co Designbureau, Illustration: Lene Perez, Tryk: Basistryk. Hiv-Danmark takker: Overlæge Lars Nørgaard Nielsen og afdelingslæge Nina Weis for lægefaglig bistand. Alle hiv-smittede der har hjulpet med projektet. GlaxoSmithKline som har givet Hiv-Danmark penge, så projektet kunne gennemføres.

3 Rejser, forsikringer, love og regler Love og regler I denne folder kan du læse om nogle af de love, regler og praktiske problemer, der kan have betydning for dig som hiv-smittet. Det er blandt andet straffeloven, som indeholder en paragraf, der gør det strafbart at dyrke usikker sex, men det er også love og regler, som har betydning, når du rejser til udlandet, skal tegne en forsikring eller søge et nyt job. De forskellige love ændrer sig løbende, så det kan være en god idé at kigge efter opdateret information på

4

5 Rejser, forsikringer, love og regler

6 Rejser til andre EU-lande Som hiv-smittet kan du frit rejse til et andet EU-land, og der er i princippet heller ikke noget, som forhindrer dig i at flytte til et land inden for EU og arbejde der. EU-lovgivningen giver nemlig statsborgere i et EU-land ret til at bo og arbejde i et andet EU-land, men det kan være en god ide at undersøge lovgivningen i det land, du overvejer at flytte til. Det er nemlig ikke nødvendigvis alle EU-lande, som har gennemført EU-lovgivningen på dette område. Rejser til lande udenfor EU En lang række lande uden for EU har lavet love, der helt eller delvist forhindrer hiv-smittede i at rejse ind i landet. Nogle steder er det sådan, at du kan komme på ferie men ikke slå dig ned permanent. Andre steder er det helt forbudt at rejse ind i landet. I nogle lande skal du underskrive en erklæring ved indrejsen, andre steder kan toldmyndighederne forlange en blodprøve. Det er en rigtig god idé at undersøge lovgivningen i det land, du ønsker at rejse til, fordi du ellers risikerer at blive nægtet indrejse og bliver sendt hjem med det første fly, og du risikerer selv at skulle betale hjemrejsen. Der sker løbende ændringer i lovgivningen i forskellige lande, så det er en god idé at søge opdateret information om det land, du vil rejse til. På Hiv-Danmarks hjemmeside finder du link til en liste, der opdateres en gang om året og rummer omfattende information om lovgivningen i næsten alle lande. Rejseforsikringer Når du er på ferie i et andet EU-land og en række lande, der støder op til EU, er du som hovedregel dækket af det gule sygesikringsbevis. Det gælder dog ikke, hvis det på forhånd er sandsynligt, at du kunne blive syg på rejsen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Europæiske Rejseforsikring A/S, der administrerer ordningen på vegne af det offentlige. Du er dækket af Det Gule Sygesikringsbevis: - i Europa - altså også i Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Ukraine, Moldova samt i Rusland indtil Uralbjergene - på Grønland og Færøerne - i de mellemøstlige lande og de afrikanske lande, der har kystlinie til Middelhavet - i Jordan - på de Kanariske Øer, Madeira og Azorerne. Kilde: Forsikringsoplysningen

7 Rejser, forsikringer, love og regler Ændring i sygesikringsbevisets dækning Fra 2008 dækker den offentlige sygesikring udelukkende sygebehandling i EU-lande samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Fra dette tidspunkt er det nødvendigt at tegne en privat rejseforsikring, hvis man skal have dækket sin hjemtransport. Andre rejseforsikringer På rejser, der ikke er dækket af Det Gule Sygesikringsbevis, er du selv nødt til at tegne en rejseforsikring. Du kan ikke gå ud fra, at du er dækket med en privat rejseforsikring, da betingelserne kan variere meget specielt hvis du har aids-diagnosen. Det er altid en god ide at få en forhåndsgodkendelse fra rejseforsikringsselskabet, så du ikke står et sted i udlandet uden forsikringsdækning. Hvis du ikke kan finde et forsikringsselskab, der dækker, kan du prøve at kontakte Hiv- Danmark. Erhvervsrejser Din arbejdsgiver skal have en forsikring, der dækker dig, når du rejser til udlandet for din arbejdsplads. Du skal imidlertid være opmærksom på, at nogle erhvervsrejseforsikringer ikke dækker hiv-smittede eller personer med aids-diagnosen. Det betyder, at din arbejdsgiver risikerer at skulle betale lægehjælp, sygehusregninger og eventuel hjemtransport også selvom den opståede sygdom ikke har noget med hiv at gøre. Hvis du ikke har fortalt din arbejdsgiver, at du er hiv-smittet, kan det derfor være klogt at undersøge, om du er dækket af forsikringen, så I ikke pludselig står i en ubehagelig situation. Husk også, at en del lande har regler, der helt eller delvist forbyder hiv-smittede at rejse ind. Det er regler, du også er underlagt, når du er på rejse for din arbejdsplads. Husk medicin på rejsen Når du er i medicinsk behandling, er det vigtigt, at du følger behandlingen og tager de doser medicin, som du har aftalt med lægen. Hvis du springer over i kortere eller længere tid, risikerer du nemlig, at hiv udvikler resistens mod medicinen, og at det dermed fremover bliver sværere at finde en effektiv behandling til dig. Pause i behandlingen Nogle hiv-smittede vælger at holde en pause med medicinen, hvis de tager til lande, hvor man ikke lovligt kan rejse ind som hiv-smittet. Det er ikke noget, lægen anbefaler, men det er vigtigt, at du taler med lægen, hvis du alligevel vælger at gøre det samme, fordi det kan være nødvendigt at erstatte noget af din medicin med noget andet, så du undgår resistensudvikling.

8 Noget medicin kræver pillepas Du kan uden problemer tage din almindelige hiv-medicin med på rejser indenfor EU. Men du skal være opmærksom på, at du skal have et såkaldt pillepas, hvis du ved siden af din hiv-medicin medbringer medicin, der virker euforiserende. Det kunne f.eks. være metadon eller stærk, smertestillende medicin. Pillepasset udstedes af apoteket og gælder i 30 dage. På Hiv-Danmarks hjemmeside finder du link til en opdateret liste over medicin, som kræver et pillepas, for at du kan medbringe den på rejser indenfor EU. Medicin der skal opbevares på køl Der er nogle typer medicin, som skal opbevares i køleskab for at holde sig. Hvis du får medicin, som skal stå i køleskab, kan det være en god ide at spørge lægen eller sygeplejersken, hvor længe medicinen kan holde sig udenfor køleskabet. Det er nemlig muligt, at din medicin kan tåle at stå udenfor køleskabet i nogle dage, så du undgår at skulle undersøge, om der er et køleskab, du kan bruge, der hvor du skal være. Men husk, at der er noget medicin, som skal være i køleskabet hele tiden. Forsikringer og pensioner Der er sket en medicinsk udvikling, som betyder, at de fleste hivsmittede i dag kan se frem til at leve nogenlunde ligeså længe som personer, der ikke er smittet med hiv. Det er desværre ikke noget, der har fået forsikringsselskaber og pensionskasser til at lempe reglerne. Du vil derfor i de fleste tilfælde ikke kunne tegne en forsikring, der dækker dig ved alvorlig sygdom eller død. Nogle selskaber gør imidlertid en undtagelse ved nogle forsikringer, hvor de ikke dækker sygdomme, der er relateret til hiv. Det er vigtigt, at du på forhånd undersøger forsikringsbetingelserne nøje, fordi selskabet kan kræve at få udleveret dine helbredsoplysninger, hvis du skal have udbetalt penge fra forsikringen. Hvis du ikke har lyst til at forsikringsselskabet skal vide noget om din hiv-status, kan du i første omgang ringe anonymt og undersøge, hvad forsikringen dækker i forhold til hiv, eller du kan få en god ven til at gøre det. Straffeloven Folketinget har vedtaget en paragraf i straffeloven, der indebærer, at det er forbudt at udsætte andre for fare for at blive smittet med en livstruende og uhelbredelig sygdom. I praksis er det kun hiv, der er omfattet af denne paragraf, og den betyder, at du som hiv-smittet har pligt til enten at fortælle din partner, at du har hiv eller sørge for, at I bruger kondom, så din partner ikke udsættes for risiko.

9 Rejser, forsikringer, love og regler Hiv-loven 252. Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Stk. 2. På samme måde straffes den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren, hvilke sygdomme der er omfattet af stk. 2. (Pt. er det kun hiv, som er omfattet af stk. 2) Den svenske straffelov Når du opholder dig i et andet land, skal du være opmærksom på, at du er underlagt det pågældende lands lovgivning. Det kan for eksempel have betydning i Sverige, hvor straffeloven giver dig pligt til at informere partnere om din hiv-status også selv om du beskytter din partner. Man har som borger selv pligt til at sætte sig ind i lovgivningen. Det er ikke en formildende omstændighed, at man ikke kendte loven. Åbenhed overfor andre Du behøver kun fortælle andre om din hiv-status, hvis det er relevant. Det er det normalt ikke i forhold til din arbejdsgiver, fordi hiv ikke smitter ved socialt samvær, og eventuel smitte i forbindelse med et uheld på arbejdspladsen kan forebygges med almindelige forholdsregler som gummihandsker. Ved en jobsamtale er det kun nødvendigt at sige noget, hvis det er sandsynligt, at du vil få et større antal sygedage end normalt. Det er de færreste, der vil få det. I de fleste tilfælde er det nok ikke en fordel at være åben omkring hiv på arbejdspladsen, men hvis du mener, det er det rigtigste for dig, kan du få hjælp til at informere din chef og dine kolleger gennem Hiv-Danmarks rådgivning, der har stor erfaring med det. Det kan være relevant at fortælle om din hiv-status, hvis hiv for eksempel gør det svært for dig at passe dit job. Når du er åben, giver du også arbejdsgiveren en forklaring på, hvorfor du måske ikke helt lever op til forventningerne, så I sammen kan kigge på, om der er mulighed for at tilpasse dit job efter din formåen.

10 Du har heller ikke pligt til at oplyse din praktiserende læge, din tandlæge eller socialrådgiveren på kommunen om din hiv-status. Nogle gange kan det dog være en god ide, fordi de så er i stand til at give dig den rigtige behandling. Ofte vil lægen eller tandlægen alligevel kunne se, at der er noget galt med dit immunforsvar, men de har måske svært ved at behandle dig, når de ikke med sikkerhed ved, hvad der er galt. Både læge, socialrådgiver og tandlæge har tavshedspligt, og det er strafbart, hvis tavshedspligten ikke respekteres.

11 Rejser, forsikringer, love og regler Her kan du få information og rådgivning Kontaktpersoner på hospitalet Læge Sygeplejerske Socialrådgiver Psykolog Sekretær Projektsygeplejerske Hiv-Danmark er en forening for hiv-smittede og pårørende i Danmark, og her kan du få personlig rådgivning om de psykiske og sociale sider af hiv. Du behøver ikke være medlem for at få rådgivning, men det er nødvendigt at bestille tid. Rådgivning Øst Sjælland Skindergade 44, 1. sal 1159 København K Tlf Mandag til torsdag kl Rådgivning Vest Fyn og Jylland Kannikegade Århus C Tlf Mandag til torsdag bedst kl AIDS-Linien er en anonym telefon- og chatrådgivning, hvor du kan få svar på spørgsmål om kønssygdomme, hiv, aids og sikker sex. Tlf Telefonerne er åbne alle hverdage kl og weekender samt helligdage kl Chattens åbningstider finder du på er en fælles internetportal for alle organisationer, som arbejder med hiv og aids i Danmark. Her finder du links og beskrivelser for de enkelte organisationer.

12

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Unge rejser uden forsikring

Unge rejser uden forsikring Unge rejser uden forsikring 5 Mange unge danskere sparer rejseforsikringen og det kan blive en dyr fornøjelse Af Jens Grønbech 10 15 20 25 30 35 Er du ved at køre træt i arbejdet eller eksamenslæsningen,

Læs mere

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN

SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN SÅDAN FÅR DU BILLIGERE REJSER AF OLE STOUBY UDGIVET AF REJSESØGEMASKINEN INDHOLD Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestil i god tid Side 10 Side 2. Rejs udenfor højsæsonen her er det billigst 3. Rejs billigt på bestemte

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere