NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser"

Transkript

1 NISSAN 5 Udvidet Tryghed Vilkår & Betingelser Kære kunde, Tillykke med dit køb af Nissan 5 Udvidet Tryghed, som herefter er benævnt Nissan 5 Udvidet Tryghed" eller Udvidet Tryghed. Nærværende dokument indeholder de generelle Vilkår & Betingelser, der finder anvendelse på Nissan 5 Udvidet Tryghed. Forsikringsperioden er angivet i Policen. Læs venligst de generelle Vilkår & Betingelser grundigt igennem for præcist at forstå, hvad Udvidet Tryghed dækker, og hvad den ikke dækker. Opbevar nærværende dokument et sikkert sted. Forsikringsselskabet, der udsteder din Nissan 5 Udvidet Tryghed, er Nissan International Insurance Ltd, No. 2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malta. 1 DEFINITIONER Ord eller udtryk, hvortil der er knyttet en særlig betydning, skal have den samme betydning i hele nærværende dokument og vil stå med stort begyndelsesbogstav og med fremhævet skrift. Vær opmærksom på, at nedenstående definitioner er generelle definitioner, der finder anvendelse på alle dækningstyperne omfattet af nærværende Udvidet Tryghed. Udover nedenstående definitioner kan der være særlige definitioner eller afvigelser i en definition. 1. Nedbrud betyder, at en Komponent ikke fungerer efter producentens hensigt som følge af en mekanisk eller elektrisk fejl forårsaget af en intern fejl eller brud, der påvirker dele, der er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed. 2. Skadesafdelingen betyder Nissan Nordic Europe Oy, PO Box 45 (Keilasatama 5), Espoo, Finland. 3. Komponent betyder en hvilken som helst mekanisk, elektrisk eller elektronisk del, der er en del af Køretøjets originale specifikationer, og som er forsikret i henhold til afsnit 2-1 i nærværende Vilkår & Betingelser. 4. Forsikringsperiode betyder den tids- og kilometertalsperiode for nærværende Nissan 5 Udvidet Tryghed som anført i Policen. 5. Forhandler betyder en autoriseret Nissan-forhandler og/eller et autoriseret Nissan-værksted. 6. Hjemstedsforhandler betyder den autoriserede Nissan-forhandler, hvor kunden enten købte Køretøjet, eller hvor Køretøjet får foretaget serviceeftersyn eller bliver repareret. 7. Europ Assistance betyder Europ Assistance (Scandinavia) AB, Mejerivägen, PO Box 44095, SE Stockholm, Sverige. 8. Forsikrede betyder ejeren af Køretøjet, hvis navn er anført på Policen. 9. Forsikringsselskabet betyder Nissan International Insurance Ltd, No. 2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malta. 10. Producentens Garanti betyder den første Nissanproducentgaranti, der er udstedt af Nissan International S.A. for alle nye køretøjer. 11. Nissan 5 Udvidet Tryghed betyder en forsikring mod mekanisk nedbrud og vejhjælp som beskrevet i punkt Nissan Pan Europe Vejhjælp betyder den vejhjælp, der er anført i Nissan 5 Udvidet Tryghed som beskrevet i afsnit i nærværende Vilkår & Betingelser, og som er dækket af Europ Assistance. 13. Ejers Instruktionsbog betyder den instruktionsbog, ejeren modtog samtidig med Køretøjet, eller anden litteratur, som De har modtaget fra Nissan eller en Forhandler vedrørende Køretøjet. 14. Policen betyder det dokument, hvor Forsikringsperioden og Køretøjet er defineret. 15. Reparationsomkostninger betyder den mest økonomiske måde at reparere Nedbruddet på inklusiv arbejdstid ved brug af Nissans generelle arbejdstidssats.

2 16. Udskiftningsomkostning skal forstås som den omkostning, det koster at erstatte den Komponent, der forårsagede Nedbruddet, ved brug af originale, nye eller genfremstillede dele inklusiv arbejdstid ved brug af Nissans enhedspriser (Nissan Flat Rate Schedule) i henhold til Nissans gældende prisliste i det pågældende land. 17. Vilkår & Betingelser henviser til nærværende dokument, der indeholder de vilkår og betingelser, som gælder for Nissan 5 Udvidet Tryghed. 18. Køretøj skal forstås som det køretøj, der er anført i Policen. 19. Garantihæfte & Vedligeholdelsesfortegnelser skal forstås som det garantihæfte & de vedligeholdelsesfortegnelser, der fulgte med Køretøjet. 20. Slitage skal forstås som den gradvise forringelse, der svarer til Køretøjets normale brug, alder og kilometerstand. 21. Nedslidt beskriver Komponenter, hvis normale brugstid er udløbet på grund af alder og/eller brug. Nissan 5 Udvidet Tryghed består af Vilkår & Betingelser samt Policen. Policen, som du modtager, når du indgår Nissan 5 Udvidet Tryghed og enhver efterfølgende kontraktmæssig ændring, udgør en tilføjelse til eller individualiserer nærværende Vilkår & Betingelser. 2 NISSAN 5 UDVIDET TRYGHEDS DÆKNING 2-1 Hvad er dækket? Nissan 5 Udvidet Tryghed dækker (i) forsikring mod mekanisk nedbrud, og (ii) vejhjælp i en udvidet tids- og/eller kilometerstandsperiode, der overstiger hvad, der er dækket af Producentens Garanti som anført i Policen Forsikring mod mekanisk nedbrud Forsikringen mod mekanisk nedbrud dækker Reparationsomkostninger eller, efter Forsikringsselskabets skøn, Udskiftningsomkostninger, der opstår som følge af, at Køretøjet har haft et Nedbrud som defineret i nærværende Udvidet Tryghed. De eneste Komponenter, der er forsikret i medfør af forsikringen mod mekanisk nedbrud, er dem, der er anført nedenfor. Olie eller andre væsker, der er nødvendige i forbindelse med reparationer eller udskiftning af følgende Komponenter, er også dækkede. Komponenter, der er dækket af forsikring mod mekanisk nedbrud: Klimaanlæg, herunder fordamper og pumpe Bremsesystem & ABS: Alle komponenter med undtagelse af Slitage Centrallås, herunder elektriske motorer og styreenhed Computere: Alle komponenter Køleanlæg: Inklusiv vandpumpe, køler og termostat Drivaksler: Inklusiv bælge, manchetter og gummikoblinger De elektriske dele: Inklusiv alle elektriske motorer Motor: Alle komponenter, herunder udstødningsmanifold Brændstofsystem: Inklusiv brændstofpumpe Måleinstrumenter: Alle komponenter med undtagelse af speedometer/kilometertæller Gearkasse: Inklusiv manuelle og automatiske gearkasser Varmesystem: Inklusiv varmematrix og ventilatormotor Tændingssystem: Inklusiv ECU Styresystem: Inklusiv styretandstang, pumpe og sammenkoblinger

3 Affjedring: Inklusiv krængningsstabilisator, kugleled, bøsninger, ophæng, knæledsarm og styrebolte Turboenhed: Alle komponenter Hjulleje: Alle komponenter Udstødningskontrol: Katalysator/ 02 sensor/egr-system/dpf Nissan 5 Udvidet Tryghed finder alene anvendelse, hvis du har købt Nissan 5 Udvidet Tryghed inden for maksimum 35 måneder efter den første registrering af et Nissan-Køretøj eller km, alt efter hvilket af disse tidspunkter, der indtræder først Nissan Pan Europe Vejhjælp Nissan 5 Udvidet Tryghed omfatter vejhjælp fra Europ Pan Europe Vejhjælp i den periode, der er anført i Policen. Hvis Køretøjet strander som følge af et uventet mekanisk eller elektrisk nedbrud, vil Nissan Pan Europe Vejhjælp sende et redningskøretøj. 1. Hvis årsagen til Nedbruddet er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed, og Køretøjet kan repareres på stedet, er vejhjælpen og Reparationsomkostningerne for Forsikringsselskabets regning. 2. Hvis Nedbruddet er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed, og skaden ikke kan repareres på stedet, vil Køretøjet blive bugseret til Hjemstedsforhandleren eller Forhandleren på Forsikringsselskabets regning. Såfremt afstanden er mindre end 50 km, vil Køretøjet blive bugseret til Hjemstedsforhandleren, og i de tilfælde, hvor afstanden overstiger 50 km, til Forhandleren. Såfremt Køretøjet ikke kan repareres den samme dag, eller såfremt Køretøjet bugseres til Hjemstedsforhandleren uden for normal åbningstid, kan føreren af Køretøjet og dennes medpassagerer vælge den mest passende af følgende muligheder: Fortsætte turen eller tage hjem: Nissan Pan Europe Vejhjælp sørger og betaler for, at turen kan fortsætte eller returnering til førerens hjemadresse. Transporten foregår med tog eller bus ved afstande, der overstiger 50 km, med fly på økonomiklasse ved afstande, der overstiger km, samt taxa ved afstande indtil 50 km. Erstatningskøretøj: Nissan Pan Europe Vejhjælp stiller et erstatningskøretøj til førerens rådighed i højst 3 arbejdsdage. Brændstof og vej-/broafgifter og lignende er for Forsikringstagers regning. Logi: Såfremt føreren af et Køretøj ønsker at vente på, at Køretøjet bliver repareret, sørger og betaler Nissan Pan Europe Vejhjælp for førerens og dennes medpassagerers logi i op til 3 nætter på et 3-stjernet hotel eller tilsvarende. Hjemtransport af Køretøjet: Såfremt Køretøjet ikke kan repareres eller bjærges inden for tre arbejdsdage, vil Nissan Pan Europe Vejhjælp sørge og betale for hjemtransporten af Køretøjet, føreren, dennes medpassagerer og bagage til førerens hjemadresse eller til Hjemstedsforhandleren. 3. Hvis nedbruddet ikke er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed (for eksempel trafikulykke, dækskifte), vil omkostningen ved vejhjælp på stedet eller bugsering i Forsikringsperioden være dækket. Dog vil reparationsomkostningerne samt andre mulige omkostninger fortsat være for Forsikredes eller føreren af Køretøjets regning. Nissan Pan Europe Vejhjælp kan levere yderligere ydelser end dem, der er beskrevet i punkt 2 ovenfor, på førerens anmodning og for førerens regning. 4. Nissan Pan Europe Vejhjælp står til rådighed 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet: Gratis opkald: , alternativt:

4 Udbyderen har brug for følgende oplysninger, når udbyderen modtager et opkald: Policenummeret Bilens registreringsnummer og stelnummer Forsikredes efternavn, fornavn og adresse Køretøjets nøjagtige placering og type af Nedbrud eller problem Et telefonnummer, hvor du kan kontaktes Navnet på Hjemstedsforhandleren Vejhjælpen leveres udelukkende med Europ Assistances forudgående samtykke. Ingen af ydelserne vil blive godkendt og betalt, før Europ Assistance har givet sin forudgående accept. 3 NISSAN 5 UDVIDET TRYGHEDS BETINGELSER Såfremt disse betingelser vedrørende omsorg og eftersyn ikke overholdes, kan Forsikringsselskabet nægte at udbetale erstatning og/eller opsige Nissan 5 Udvidet Tryghed i henhold til gældende ret, herunder forsikringsaftaleloven. 3-1 Betingelser for forsikringen mod mekanisk nedbrud For at sikre fuld forsikringsdækning mod mekanisk nedbrud skal følgende betingelser være opfyldt. 1. Omsorgspligt De må ikke fortsætte med at køre i Køretøjet, efter at der er sket en skade, hændelse eller tydelig mangel. Såfremt dette sker, er der risiko for at påføre yderligere skade på Køretøjet. De skal tage alle de skridt, der er nødvendige for at beskytte Køretøjet mod yderligere skade eller forringelse efter Nedbruddet. De skal sikre Dem, at enhver mangel eller fejl, der opstår i de dele, der er dækket af forsikringen mod mekanisk nedbrud i den periode, hvor Producentens Garanti gælder, straks udbedres. 2. Korrekt brug, vedligeholdelse og pleje af Køretøjet som følger: Serviceeftersyn - Der skal foretages serviceeftersyn af Køretøjet i Nissan 5 Udvidet Trygheds løbetid som anført i Køretøjets Ejers Instruktionsbog eller Garantihæfte & Vedligeholdelsesfortegnelser. Det er Forsikredes ansvar at fastsætte Køretøjets serviceeftersynsplan samt at overholde denne inden for 30 dage eller km, alt efter hvilket tidspunkt, der indtræder først, efter det angivne anbefalede serviceeftersynsinterval og i henhold til de brugskriterier, der gælder for Køretøjet (tid eller kilometerstand). Det anbefales, at du får foretaget serviceeftersyn af Køretøjet hos en Forhandler. Når en autoriseret Nissan forhandler foretager serviceeftersyn, er Forhandleren i besiddelse af de seneste tekniske oplysninger, det serviceeftersyn, der udføres, foretages af fabriksuddannede teknikere, der benyttes originale Nissan-reservedele ved reparationer, og værkstedet er udstyret med det moderne udstyr, der er nødvendigt for at sikre et kvalitetsserviceeftersyn, samt at Køretøjet fungerer korrekt. Når Køretøjet skal til serviceeftersyn, skal Forsikrede give det korrekte Garantihæfte & Vedligeholdelsesfortegnelser til et medlem af personalet. Når serviceeftersynet er blevet udført, skal Forsikrede sikre sig, at serviceeftersynsskemaerne er blevet udfyldt og stemplet. Køretøjets vedligeholdelses-, serviceeftersyns- og eftersynsfortegnelser skal opbevares, da disse oplysninger er påkrævede i tilfælde af krav. Væsker - Forsikrede skal sikre sig, at væskestanden ikke kommer under det minimumsniveau, der er anført i Ejerens Instruktionsbog. Køretøjet skal behandles i henhold til Ejerens Instruktionsbog og Garantihæftet & Vedligeholdelsesfortegnelserne.

5 3-2 Andre betingelser Køretøjet skal indleveres til Køretøjets Hjemstedsforhandlers værksted, såfremt nedbruddet finder sted inden for en radius på 50 km fra Hjemstedsforhandleren. Såfremt nedbruddet finder sted mere end 50 km fra Hjemstedsforhandleren, skal Køretøjet indleveres til den nærmeste Forhandler. Køretøjet skal i alle tilfælde indleveres straks eller senest den første arbejdsdag efter konstateringen af Nedbruddet. Ydelser, der er dækket af nærværende Nissan 5 Udvidet Tryghed, skal udføres efter indhentelse af Forsikrede, Skadesafdelingen for Nissan 5 Udvidet Trygheds eller Europ Assistances accept. Forsikrede accepterer at involvere en bilekspert, når der skal ske et serviceeftersyn på Køretøjet samt at videregive alle relevante oplysninger. Såfremt Forsikrede ønsker, at tredjemand foretager en uvildig undersøgelse, skal konsulentgebyret betales af Forsikrede. Disse gebyrer returneres alene fuldt ud til Forsikrede, såfremt resultatet af den uvildige undersøgelse viser, at den påkrævede reparation er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed. Forsikringsselskabet forbeholder sig ret til i overensstemmelse med gældende ret, herunder forsikringsaftaleloven, at kræve, at Forsikrede refunderer de omkostninger, der uretmæssigt er blevet udbetalt i henhold til Nissan 5 Udvidet Tryghed i tilfælde af misbrug, urigtige eller misvisende oplysninger eller bedrageri. 4 IKRAFTTRÆDELSESDAG OG DET GEOGRAFISKE OMRÅDE FOR NISSAN 5 UDVIDET TRYGHED 4-1 Nissan 5 Udvidet Trygheds ikrafttrædelsesdag og løbetid Ikrafttrædelsesdagen og løbetiden for nærværende police er anført i Policen. 4-2 Geografisk begrænsning Nissan 5 Udvidet Tryghed finder anvendelse i Danmark og for rejser i udlandet i op til 90 sammenhængende dage hver i: Andorra, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrigs fastland, Tyskland, Ungarn, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Holland, Norge, Polen, Portugal*, Rusland (kun hovedvejene til og omkring Moskva og Sankt Petersborg), San Marino, Slovakiet, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraine, Storbritannien og Nordirland, Vatikanet * Med undtagelse af øerne 5 UNDTAGELSER (Hvad er ikke dækket af NISSAN 5 UDVIDET TRYGHED?) Nissan 5 Udvidet Tryghed dækker ikke: 1. Udskiftning, reparationer eller hovedreparationer, der skyldes normal Slitage af Komponenterne, eller hvor Komponenten er Nedslidt, uanset om disse er omfattet af Nissan 5 Udvidet Trygheds dækning eller ej. 2. Køretøjer: der på nogen måde er blevet ændret, uanset om ændringen er i henhold til producentens specifikationer eller ej, eller der opbevares midlertidigt eller på anden måde (som følge af en byttehandel eller køb med henblik på videresalg) af en virksomhed, der er etableret med henblik på at sælge eller foretage eftersyn af motorkøretøjer, eller der er blevet brugt til konkurrencer eller prøvekørsel, rally, racerløb, pacing, terrænkørsel, daglig udlejning, kortvarig udlejning eller som præmie, køreskoler, taxaer, biler til den offentlige administration, herunder politibil, ambulance, brandvæsen og militærkøretøj, medmindre Forsikringsselskabet har godkendt sådan brug. 3. Reparationsomkostninger eller Udskiftningsomkostninger for komponenter:

6 der var defekte, eller som var brudt sammen før Nissan 5 Udvidet Tryghed trådte i kraft, eller hvor der kan kræves erstatning for reparationen, udskiftningen, tabet, skaden eller ansvaret i henhold til eksisterende garanti, eller der er omfattet af anden eksisterende forsikringspolice med et andet forsikringsselskab, og hvor betingelserne for en sådan anden forsikring indeholder en bestemmelse om, at dækningen vil blive reduceret helt eller delvis, såfremt risikoen er dækket af en forsikring med et andet forsikringsselskab. En sådan bestemmelse skal i så fald også finde anvendelse på Nissan 5 Udvidet Tryghed med den følge, at Reparationsomkostningerne eller Udskiftningsomkostningerne skal betales forholdsmæssigt af forsikringsselskaberne, eller er nødvendige på grund af iboende defekt design, fabriksfejl eller som følge af producentens tilbagekaldelse, eller skade forårsaget af fejl, uagtsomhed eller førerens uerfarenhed eller upassende brug af Køretøjet (overbelastning, konkurrencer af en hvilken som helst art, motoroverhastighed mv.), når fejlen, uagtsomheden eller uerfarenheden kan karakteriseres som værende grov uagtsomhed eller forsæt, eller udskiftningen eller justeringen af dele for, at Køretøjet kan godkendes ved et bilsyn, eller hvad der lokalt er tilsvarende, eller hvor Nedbruddet var forårsaget af eller opstod som følge af ændringer, der ikke overholder producentens specifikationer, tilbehør eller udstyr, der ikke er udstyret med eller leveret med Køretøjet på tidspunktet for produktionen eller testudstyr, uanset om producenten har foretaget leveringen eller ej. 4. Skader på Køretøjet eller dets Komponent(er): hvor der ikke - efter Nedbruddet - er taget passende skridt til at begrænse den oprindelige skade på Køretøjet, når en sådan undladelse kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt, eller er forårsaget af en ulykke, brand, tyveri eller forsøg på tyveri, sammenstød, trafikulykke, hændelig skade under bugsering, vandskade, hærværk, eksplosion, naturkatastrofer, uvejr, oversvømmelse, krig, uroligheder, udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, fysisk skade, knuste ruder eller andre eksterne påvirkninger, eller der er forårsaget af frost, tæring, forurening, mangel på kølervæske eller frysning af væsker, eller der er forårsaget af forurenede, ukorrekte eller upassende brændstoffer, væsker eller smøremidler, eller en form for brændstof eller smøremiddel, som producenten ikke anbefaler, eller der skyldes forkert brug, handling eller undladelse fra Forsikredes eller føreren af Køretøjets side, når sådan forkert brug, handling eller undladelse kan karakteriseres som forsætlig, ulovlig eller groft uagtsomt, eller der er forårsaget af manglende rutinemæssig vedligeholdelse i overensstemmelse med Producentens anbefalinger, når en sådan undladelse kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. 5. Fejl eller skader som følge af: Forsætlig eller groft uagtsom undladelse af at opretholde korrekt olie-, væske-, kølevæske-, eller smøremiddelstand. brug af dårligere, modificerede eller ikke-godkendte dele. ændring af Køretøjet, der går ud over de oprindelige fabriksspecifikationer. brug af Køretøjet med defekt(e) komponent(er), når en sådan brug kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. træk af en trailer eller andet køretøj, der overstiger Nissans anbefalinger, eller som overstiger Køretøjets maksimale bruttovægt (GVW), når en sådan handling kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. følger af unormal brug eller misbrug, når en sådan brug kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. overbelastning af Køretøjet, når en sådan handling kan karakteriseres som grov uagtsomhed eller forsæt. rust eller tæring.

7 mangler, der helt eller delvis skyldes forsæt, grov uagtsomhed eller misbrug. 6. Tab af en hvilket som helst art, værditab, tab af indtægt (som direkte eller indirekte, helt eller delvist, opstår som følge af et Nedbrud, der er eller ikke er dækket af nærværende Nissan 5 Udvidet Tryghed). 7. Dele, der er blevet tilbagekaldt af producenten. 8. Regelmæssig vedligeholdelse og rutinemæssige serviceeftersyn. 9. Dæk, hjul, afbalancering af hjul og sporing. 10. Vandindtrængen og utætheder, støj forårsaget af vind, piben eller raslen. 11. Tekniske justeringer eller servicejusteringer, der ikke normalt er forbundet med udskiftningen af dele, herunder justering af døre, kølerhjelm, bagagerumsklap eller bagklap. 12. Dele, herunder for eksempel: Pærer, lamper, lys og lygteglas, sikringer, tændrør, tændrørskabler, dæksler, viskerblade, filtre, supplerende drevbælter, kølervæske, væsker, smørelse, brændstof eller olier. Smørelse og olier er dækket, hvis deres udskiftning er nødvendig som følge af en Komponents Nedbrud, som udgør en del af et gyldigt krav, der er accepteret af os. 13. Alle skader eller fejl og deres konsekvenser, der er blevet meddelt til Forsikrede på tidspunktet for Køretøjets eftersyn, og som ikke er blevet repareret før Nedbruddet. 14. Omkostninger, der skal betales til Forhandleren, der overstiger den kontraktmæssige dækning, der tilbydes i henhold til nærværende Udvidet Tryghed. 15. Enhver form for følgeskade eller skade på en komponent, der ikke er dækket eller ikke er omfattet. 16. Enhver værdiforringelse af Køretøjet. 17. Håndværksmæssige fejl, fejl i materialer eller reparationer, der er blevet betalt af Forsikringsselskabet på Forsikredes vegne. 18. Alle ydelser, der leveres uden forudgående, gældende autorisation. 19. Tilbehør. 20. Komponenter, der ikke er nævnt i afsnit 2, er ikke dækket af nærværende Udvidet Tryghed, herunder: Karosseriarbejde, malearbejde, glas, indtræk, sædestel og stilleanordninger, tæppe, dør- og vinduestætning, indtræk/blødt indtræk og kosmetiske farver og lakker, poleret metal/krombelægning Antenner Kaleche Lyd- og navigationsudstyr, herunder højtalere, cd'er og dvd'er Påfyldning eller skiftning af olier, væsker og smøremidler Batterier og udstødningssystemer, friktionsbremsematerialer, skiverotorer og bremsetromler Koblingstrykplade, friktionsplade og udløserleje Udløste airbags, udløste sikkerhedsseleforstrammere og airbagsensorer 6 ERKLÆRINGER OG FORPLIGTELSER 6-1 Erklæring om risici ved indgåelsen af denne forsikringsaftale og i dennes løbetid Ved indgåelsen af Nissan 5 Udvidet Tryghed Udvidet Tryghed er blevet udstedt på grundlag af de oplysninger, som Forsikrede har givet om sig selv, Køretøjet og dets brugstilstand. Forsikrede skal straks svare klart og præcist på de spørgsmål, som Forsikringsselskabet og/eller Forhandleren stiller, da dette gør sidstnævnte i stand til at vurdere de risici, som denne påtager sig I Under løbetiden af Nissan 5 Udvidet Tryghed Forsikrede er forpligtet til at informere Forsikringsselskabet eller Forhandleren inden for rimelig tid, hvis de afgivne oplysninger har ændret sig, i særdeleshed: adresseændring, brugen af Køretøjet, for eksempel privat udlejning, eller en anden ændring af de omstændigheder, der er blevet meddelt i Policen, der øger risikoen for skader Retsvirkninger af ukorrekte eller utilstrækkelige erklæringer

8 Svigagtig tilbageholdelse af oplysninger eller ukorrekte erklæringer, der er givet ved indgåelsen af Nissan 5 Udvidet Tryghed kan medføre bortfald eller nedsættelse af Forsikringsselskabets ansvar i henhold til denne forsikringsaftale og kan føre til opsigelse af forsikringsaftalen overfor Forsikrede i overensstemmelse med forsikringsaftaleloven. Forsætlig eller uagtsom (bortset fra simpel uagtsom) tilbageholdelse af oplysninger eller afgivelse af ukorrekte erklæringer ved indgåelsen af Nissan 5 Udvidet Tryghed eller efterfølgende uagtsom undladelse af at korrigere de oplysninger, der er givet til Forsikringsselskabet, kan føre til bortfald eller nedsættelse af Forsikringsselskabets ansvar, ændret præmien og andre Vilkår & Betingelser for Udvidet Tryghed, således at de svarer til de faktiske omstændigheder, samt opsigelse af Nissan 5 Udvidet Tryghed i henhold til reglerne herom i forsikringsaftaleloven. Såfremt Forsikrede forsætligt eller groft uagtsomhed (bortset fra simpel uagtsom) undlader at orientere Forsikringsselskabet eller Forhandleren om en væsentlig ændring i omstændigheder, der i væsentlig grad øger risikoen for skader, kan Forsikringsselskabets ansvar efter Udvidet Tryghed bortfalde eller nedsættes i henhold til reglerne herom i forsikringsaftaleloven. 6-2 Forsikringspræmie og stempelafgift Præmien og stempelafgiften for Nissan 5 Udvidet Tryghed er anført i Policen. Forsikrede skal betale præmien inden for 21 dage efter Forsikringsselskabets eller Forhandlerens betalingskrav. I tilfælde af manglende rettidig betaling af præmien, kan Forsikringsselskabet - uafhængig af dennes ret til at søge opfyldelse af forsikringsaftalen ved domstolene - eller Forhandleren sende et anbefalet opsigelsesbrev til Forsikrede til Forsikredes sidst registrerede adresse, hvori det anføres, at forsikringen vil blive opsagt, medmindre den forfaldne præmie betales inden for 21 dage. Opsigelsesbrevet sendes ikke før 14 dage efter udløbet af perioden på 21 dage, der er anført i ovenstående afsnit. 7 BETALING AF KRAV 7-1 Forpligtelser ved krav Forsikrede skal give en skriftlig eller mundtlig erklæring til Hjemstedsforhandleren om Nedbrud, der kan være dækkede af Nissan 5 Udvidet Tryghed, lige så snart Forsikrede konstaterer Nedbruddet. Umiddelbart efter Nedbruddet har fundet sted, skal Forsikrede tage de skridt, der er nødvendige for at begrænse skadens omfang samt drage omsorg for, at den ejendom, der er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed, bevares. Manglende overholdelse af ovenstående forpligtelser eller afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende Nedbruddet kan føre til nedsættelse af Forsikringsselskabets ansvar efter denne forsikringsaftale i henhold til reglerne herom i forsikringsaftaleloven. 7-2 Betaling Kravenes størrelse/erstatningsbegrænsning Det samlede beløb, der er dækket af Nissan 5 Udvidet Tryghed kan under ingen omstændigheder overstige Køretøjets købspris på tidspunktet for Nedbruddet. Forsikringen mod mekanisk nedbrud dækker de lavest mulige omkostninger, navnlig reparation af defekte dele, deres udskiftning med andre originale nye eller genfremstillede Nissan-dele. Forsikrede er fortsat ansvarlig for: udgifter for skader, der ikke er dækkede af forsikringen mod mekanisk nedbrud enhver udgift, der overstiger det maksimale beløb, der er dækket af forsikringen mod mekanisk nedbrud.

9 Reparationer, der er dækket af forsikringen mod mekanisk nedbrud, vil blive godtgjort over for Forhandleren til den gældende pris for reservedele og arbejdstid (i henhold til Nissans tidsskala). Demontering, der udføres med henblik på fejlfinding, betales af Forsikringsselskabet, såfremt skaden er dækket af forsikringen mod mekanisk nedbrud, ellers skal Forsikrede bære omkostningerne Betaling af erstatning Forsikrede skal ikke foretage betaling til Forhandleren. Forsikringsselskabet foretager direkte betaling til Forhandleren op til den godkendte Reparationsomkostningsgrænse. Forsikrede skal altid være erstatningsansvarlig over for Forhandleren for omkostninger, der er påløbet udover eller uden for den dækning, der ydes i henhold til forsikringen mod mekanisk nedbrud. Forsikrede skal under ingen omstændigheder lægge nogen penge ud, da Forsikringsselskabet foretager betaling direkte til den Forhandler, der udfører arbejdet i henhold til forsikringen mod mekanisk nedbrud. Til dette formål forpligter Forsikrede sig til - ved at indgå nærværende forsikringsaftale - at give Forsikringsselskabet tilladelse til med frigørende virkning at foretage direkte betaling, i Forsikringsselskabets navn og på dennes vegne, af den erstatning, der skyldes i henhold til nærværende forsikringsaftale (reparationsomkostninger, bugseringsomkostninger mv.). 8 OPSIGELSE AF NISSAN 5 UDVIDET TRYGHED 8-1 Opsigelse foretaget af Forsikrede Forsikrede kan opsige nærværende Nissan 5 Udvidet Tryghed på et hvilket som helst tidspunkt inden for 14 dage efter indgåelsen af forsikringsaftalen. Perioden på 14 dage begynder dog ikke at løbe, før De har modtaget disse oplysninger om Deres ret til at opsige Nissan 5 Udvidet Tryghed. Såfremt De modtager meddelelse om indgåelsen af Nissan 5 Udvidet Tryghed samt om Deres ret til at opsige forsikringsaftalen mandag den 1., har De ret til at opsige Nissan 5 Udvidet Tryghed indtil mandag den 15. Såfremt De ikke har modtaget oplysninger om Deres ret til at opsige Nissan 5 Udvidet Tryghed før onsdag den 3., er De berettiget til at opsige forsikringsaftalen indtil onsdag den 17. Såfremt perioden på 14 dage udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller den 31. december, udløber retten til at foretage opsigelse ikke før den følgende hverdag. Såfremt De ønsker at gøre brug af Deres ret til at opsige Nissan 5 Udvidet Tryghed, skal De kontakte den Forhandler, hvor De har købt forsikringsaftalen, før udløbet af perioden på 14 dage. Såfremt De ønsker at opsige forsikringsaftalen skriftligt, er det tilstrækkeligt, at De sender opsigelsesmeddelelsen til Forhandleren før udløbet af perioden på 14 dage. Såfremt De ønsker at få bekræftet, at De har opsagt forsikringsaftalen rettidigt, kan De sende opsigelsesmeddelelsen pr. anbefalet post og gemme postbeviset. Forsikrede kan herefter opsige forsikringsaftalen med 30 dages varsel til udgangen af en måned ved at kontakte den Forhandler, hvor forsikringsaftalen er købt. Såfremt forsikringsaftalen er finansieret, vil finansieringsselskabet modtage eventuel refusion af præmie. 8-2 Opsigelse foretaget af Forsikringsselskabet Forsikringsselskabet kan, i det omfang det er muligt efter forsikringsaftaleloven, opsige forsikringsaftalen i følgende tilfælde: I tilfælde af, at der er afgivet urigtige eller utilstrækkelige oplysninger ved indgåelsen af Nissan 5Udvidet Tryghed, og hvor Forsikringsselskabet ikke ville have indgået forsikringsaftalen på grundlag af de korrekte oplysninger, I tilfælde af manglende betaling af præmie,

10 I tilfælde af en væsentlig ændring i omstændighederne, der øger risikoen for skader, I tilfælde af, at Forsikrede forsætlig eller groft uagtsomt ikke har fulgt de instruktioner, der er anført i afsnit 3 i nærværende dokument, I tilfælde af, at Forsikrede efter Nedbruddet svigagtigt har givet ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger til Forsikringsselskabet, og de pågældende oplysninger påvirker vurderingen af Forsikringsselskabets ansvar, og I tilfælde af, at Forsikrede ved forsæt og grov uagtsomhed har forårsaget Nedbruddet. 8-3 Automatisk ophør Nissan 5 Udvidet Tryghed vil ophøre automatisk før udløbet af forsikringsperioden i følgende tilfælde: Såfremt Forsikrede har overdraget Køretøjet til tredjemand, uanset årsag. Såfremt Køretøjet er blevet omregistreret i et andet land som følge af fortsat brug af Køretøjet uden for det land, hvor Nissan 5 Udvidet Tryghed blev tegnet, og i alle tilfælde hver gang Køretøjet i en periode på over 90 sammenhængende dage, benyttes uden for det land, hvor Udvidet Tryghed blev tegnet. Såfremt Køretøjet totalskades som følge af en ulykke, brand, eksplosion eller Nedbrud, hvor det ikke kan betale sig at reparere Køretøjet. Såfremt Køretøjet bliver stjålet og ikke genfindes inden for 30 dage, efter at tyveriet er blevet anmeldt til politiet. 8-4 Refusion af præmie Såfremt Nissan 5 Udvidet Tryghed opsiges af Forsikrede inden for de første 14 dage, er Forsikrede berettiget til fuld refusion af den præmie, der allerede er blevet betalt. Såfremt Nissan 5 Udvidet Tryghed opsiges før udløbet af Forsikringsperioden (beregnet på grundlag af tid eller kilometertal), er Forsikrede berettiget til refusion af allerede betalt præmie. Præmierefusion ydes for den periode, hvor Nissan 5 Udvidet Tryghed på grund af opsigelsen ikke længere vil være/har været i kraft, men for hvilken en præmie er blevet betalt. En forholdsmæssig beregning vil finde anvendelse på den resterende del på baggrund af tid eller kilometertal, alt efter hvilken periode, der er længst. 9 FORTROLIGHEDSERKLÆRING I medfør af gældende lovgivning om personoplysninger meddeler Forsikringsselskabet herved Forsikrede, at alle personoplysninger, der indhentes, er absolut nødvendige i forbindelse med ansøgningen om Nissan 5 Udvidet Tryghed, og de vil derfor være genstand for automatisk databehandling, hvis eneste formål er ansøgningen, kontrol og styring af den forsikringsaftale, der er tegnet for at yde de relevante tilknyttede ydelser. Disse oplysninger indhentes til Forsikringsselskabets interne brug og kan videregives til tredjemand, der handler på Forsikringsselskabets vegne i forbindelse med opfyldelsen af Nissan 5Udvidet Tryghed. Personoplysninger kan således overføres til et andet land inden for EU eller EØS eller til lande, der sikrer et passende niveau af beskyttelse for oplysningerne. Ændringer i Forsikredes personoplysninger skal gives til Hjemstedsforhandleren eller Forhandleren. Forsikrede kan udøve sine rettigheder om adgang til, berigtigelse af, sletning af eller indsigelser mod sådanne oplysninger ved at kontakte Nissan Nordic Europe Oy (kontaktoplysningerne er anført i afsnit 1 ovenfor).

11 10 OVERDRAGELSE AF NISSAN 5 UDVIDET TRYGHED Kun Forsikrede er berettiget til at være begunstiget af nærværende Udvidet Tryghed. Det kan efter Forsikringsselskabets skøn tillades at overdrage Udvidet Tryghed til en ny ejer, såfremt Forsikrede sælger Køretøjet privat. For at anmode om en overdragelse skal Forsikrede tage kontakt til den Forhandler, der har solgt Udvidet Tryghed, og give denne en kopi af Køretøjets gældende trafiksikkerhedsrapport/synsrapport samt Garantihæftet & Vedligeholdelsesfortegnelserne. Overdragelse vil ikke blive accepteret, såfremt Køretøjet sælges til eller gennem en forhandler, medmindre dette accepteres af Forsikringsselskabet. I den periode, hvor en forhandler/en professionel forretningsmand er i besiddelse af Køretøjet, vil Nissan 5 Udvidet Trygheds gyldighed blive sat ud af kraft. Kun den nye ejer (ikke en forhandler eller anden professionel mellemmand) kan gøre brug af de ydelser, der fortsat er tilgængelige i henhold til betingelserne i Nissan 5 Udvidet Tryghed som anført i Policen, dog forudsat at denne nye ejer opfylder alle betingelser i henhold til forsikringsaftalen og som anført i nærværende Vilkår & Betingelser. 11 KLAGER/LOVVALG OG KONFLIKTLØSNING 11-1 Klager Forsikringsselskabet for denne forsikring er Nissan International Insurance No. 2 Portomaso Marina, The Quay, Portomaso STJ 4011, Malta. Såfremt Forsikrede har forespørgsler eller klager vedrørende Nissan 5 Udvidet Tryghed, skal Forsikrede først kontakte den Forhandler, der har solgt forsikringsaftalen. Såfremt Forsikrede ikke er tilfreds med den måde, som klagen behandles på, kan Forsikrede tage kontakt til Skadesafdelingen (Nissan Nordic Europe Oy Customer Service). Såfremt Forsikrede fortsat er utilfreds, kan Forsikrede tage kontakt til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 Copenhagen V, Denmark, således at denne kan behandle sagen. Forsikrede kan altid indgive klagen til lederen for forbrugerklager (Consumer Complaints Manager) hos Maltas Finanstilsyn. Kontaktoplysningerne er som følger: Consumer Complaints Manager Malta Financial Services Authority Notabile Road Attard BKR14 Malta 11-2 Lovvalg og konfliktløsning Nærværende forsikringsaftale er underlagt dansk ret. I tilfælde af uenigheder vedrørende nærværende forsikringsaftale, skal en sådan tvist behandles ved Forsikrede hjemting.

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA

FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA FORSIKRINGSBETINGELSER SELVRISIKO DÆKNING FOR BILLEJE I EUROPA Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår billeje i Europa 060715, 0097001048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn

Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn Vilkår for Tophjælp camping- eller påhængsvogn 6467-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DÆKFORSIKRING, FEJLTANKNING OG NØGLEFORSIKRING Branche 97E.10.2013 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker de skadetilfælde, der er beskrevet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60

Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice - telefon (+45) 80 20 30 60 Audi Mobilitetsservice en oversigt Telefon +45 80 20 30 60 I Danmark I udlandet Mobilitetsservice Som Audi-ejer har du adgang til en unik service, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere