K U R S E R O G U D D A N N E L S E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3"

Transkript

1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R

2 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg tlf.: Grafisk design: Michala C. Bendixen Foto: Colourbox Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet august 2012

3 Konfliktløsning Udgangspunktet for vores kurser og uddannelser er, at alle kan lære at løse konflikter på en konstruktiv måde. Det gælder både privatlivets konflikter og konflikter på arbejdspladsen. Den måde, konflikter håndteres på, kan være med til at skabe udvikling frem for indvikling. Når der opstår spændinger i og mellem mennesker, er der grund til at skærpe opmærksomheden og tage hånd om problemerne. Du håndterer konflikter hver dag og vores kurser og uddannelser bygger videre på det, du allerede gør, som fungerer godt. Tanken er at give dig nogle redskaber, teorier og metoder, så du bliver bedre til at håndtere konflikter. Alle kurser og uddannelser i konflikthåndtering og -mægling er udviklet på baggrund af erfaringer med konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Vil du på kursus i konfliktløsning eller mægling, så kan du vælge vores åbne kurser eller uddannelser se beskrivelsen her i kataloget. Er der brug for praktisk konflikthåndtering på arbejdspladsen eller et skræddersyet kursus til virksomheden kontakt os venligst. August 2012

4 Kurser og uddannelser Praktisk Konflikthåndtering 6 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 Konflikt og Kommunikation 8 Interkulturel Konflikthåndtering 9 Ungemægler 10 Konfliktløsning i Grupper 11 Grunduddannelse i Konfliktløsning (GRUK) 12 Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) 14 Kalender med oversigt over alle kurser 16 Praktiske oplysninger 19

5 K U R S U S 5 D A G E Praktisk Konflikthåndtering Konflikter kan udvikle eller fastlåse os det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag. Men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt derfor dette kursus. MÅLGRUPPE Kurset i praktisk konflikthåndtering henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af livet. De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og de sammenhænge, du i øvrigt indgår i. INDHOLD I løbet af kurset lærer du at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får lejlighed til at kaste et blik på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter personligt og organisatorisk ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to undervisere og max. 20 deltagere. TID OG STED Forår marts og april, København. Undervisere: Mette Juel Madsen og Nethe Plenge. Efterår september og oktober, København. Undervisere: Nethe Plenge og yderligere en underviser. Pris kr. (medlemmer: kr.) 6

6 K U R S U S 7 D A G E Praktisk Konflikthåndtering og Mægling Vi tilbyder her et koncentreret kursus, der rummer både en grundlæggende forståelse for og analyse af konflikter og mægling samt en specifik metode til at løse komplekse og fastlåste konflikter. MÅLGRUPPE Kurset er åbent for alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere konflikter og lære om mæglingsprocesser. INDHOLD Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Desuden får du indsigt i, hvordan en mægling fungerer, og du får en fornemmelse for, hvordan du selv vil befinde dig i rollen som mægler. Du bliver introduceret til, hvordan man kan styre mæglingsprocesser og optræde som neutral tredjepart. Endvidere får du indblik i principperne i mægling og indføres i mæglingens idégrundlag, redskaber og faser. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning for op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag At kende principperne i mægling herunder de etiske retningslinjer At være bevidst om mæglerens rolle som upartisk procesleder Træning i mægling og mæglerrollen Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over syv dage med to gennemgående undervisere (tre undervisere til mæglingstræning) og max.18 deltagere. TID OG STED Forår januar, februar, april og 13. maj, København. Undervisere: Anne Karin Smidt, Marianne Munis og Lene Holmsgaard. Efterår august, september, oktober og 3. december, København. Undervisere: Marianne Munis, Mette Lindgren Helde og Bo Ørsnes. Pris kr. (medlemmer: kr) 7

7 K U R S U S 5 D A G E Konflikt og Kommunikation 8 Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver kan bremse både idéer og arbejdsglæde. Klar kommunikation kan åbne for kontakt, give ny energi og få stressniveauet til at falde. Omdrejningspunktet på dette kursus er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Kurset sætter fokus på konfliktmønstre og konstruktiv kommunikation. MÅLGRUPPE Kurset er relevant både for dem, der er en del af et arbejdsteam og for alle, som ønsker at lære kunsten at lytte aktivt og tale klart på arbejdspladsen, i foreningen eller i den private omgangskreds. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. INDHOLD På kurset får du viden om kommunikationens veje og vildveje, og du får mulighed for at arbejde med din egen måde at kommunikere på. Undervisningen omfatter blandt andet de grundlæggende vilkår for kommunikation (tegn, tolkning, kontekst), og tager udgangspunkt i tænkningen omkring ikke-voldelig kommunikation. Du kommer også til at arbejde med kompetencer som at kvittere, lytte, anerkende, spejle, give og modtage feedback, og du kommer rundt om begreber som coaching, girafsprog, empati og den opmærksomme samtale. Andre emner på kurset er magt, roller og symmetri/asymmetri i konflikter. KOMPETENCEMÅL Viden, indsigt og forståelse af kommunikationsmønstre Teori, træning og refleksion for at styrke din bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en god og klar kommunikation Udvikle din evne til at gå ind i orkanens øje og møde en konflikt åbent Blive bevidst om dit eget konfliktmønster, så du kan handle efter din egen drejebog Styrke din analyse og forståelse af kommunikation og kommunikationens dynamik i konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset varer i alt fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to gennemgående undervisere og max. 20 deltagere på kurset. TID OG STED Forår marts og april, København. Undervisere: Vibeke Thorsen og Anne Karin Smidt. Efterår september og oktober, København. Undervisere: Anne Karin Smidt og John Andersen. Pris: kr kr (medlemmer kr)

8 K U R S U S 8 D A G E Interkulturel Konflikthåndtering At blive bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, er en kompetence, der slår flere fluer med ét smæk. Du får både forståelse for konflikters dynamik og muligheder og for hvad der særligt er på spil i en konflikt, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. MÅLGRUPPE Interkulturel Konflikthåndtering er et kursus for dig, som vil være bedre til at kommunikere og løse konflikter med mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen. INDHOLD Hvad er en interkulturel konflikt, hvordan optrappes den, hvordan reagerer du, hvad er den dybereliggende årsag til interkulturelle konflikter, og hvornår er det relevant at behandle en konflikt som en interkulturel konflikt? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på. Derudover træner vi dialog om værdier, meninger og holdninger. Du får viden om, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse, og hvordan kommunikation kan bruges som konstruktivt redskab til konfliktløsning. Du får øget din kulturforståelse både i forhold til din egen kultur (hvad er det at være dansk, arabisk eller tyrkisk eller en blanding?) og andres kulturer. KOMPETENCEMÅL At forstå, hvordan kulturforskelle kan skabe konflikter At kunne kommunikere interkulturelt At kunne argumentere i en interkulturel sammenhæng for at påvirke andres adfærd At løse interkulturelle konflikter, når man selv er part, og når man vil hjælpe parter i konflikt At kunne forstå sig selv og sine egne reaktioner og mønstre i forbindelse med interkulturelle konflikter ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem praktiske øvelser, diskussioner i gruppen og korte oplæg. Alle eksempler og de fleste øvelser bygger på virkelige hændelser, ligesom deltagernes egne erfaringer og oplevelser spiller en central rolle i undervisningen. På den måde sikres, at hver enkelt deltager lærer noget, som de kan bruge direkte i deres egen hverdag. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset er delt i to forløb af fire dages varighed i alt otte dage. Der er to gennemgående undervisere på kurset og max. 15 deltagere på hvert hold. TID OG STED Efterår september - 3. oktober og november, København. Undervisere: Bjørn Nygaard og Kirsten Frydensberg. Pris: kr. (medlemmer: kr.) 9

9 U D D A N N E L S E 9 D A G E Ungemægler fokus på genoprettende processer 10 Ungemægling er en veldokumenteret metode til at håndtere de konflikter, som unge kan have med voksne og hinanden. Erfaringerne viser, at mange konflikter kan løses, hvis man bruger konfliktløsning og mægling. Der er ikke tale om en mirakelkur, men om konstruktiv tilgang til de konflikter, der er en del af hverdagen. Mægling kombineret med genoprettende processer kan være et alternativ til en kriminel løbebane. Flere internationale undersøgelser viser, at unge, der har deltaget i mægling, sjældnere kommer ud for den samme type konflikter igen. MÅLGRUPPE Ungemægling er en uddannelse til dig, der arbejder dér, hvor konflikterne blusser op mellem drenge og piger, mellem unge, der har forskellig religiøs og kulturel baggrund, i og mellem grupper, mellem unge og voksne. INDHOLD På uddannelsen får du viden, træning og kompetencer til at arbejde med mægling og genoprettende processer. Overskrifterne er: Konfliktforståelse og mødet med konflikter herunder interkulturelle aspekter i konflikter Genoprettende processer og mægling Ungemægling metode og træning herunder gruppemægling Gruppekonflikters kompleksitet Rollen som facilitator og mægler Etik og dilemmaer herunder konflikter, hvor parterne er under 18 år KOMPETENCEMÅL Lære at se og lytte uden at dømme Lære at undersøge og forblive nysgerrig Lære at spørge til motivation, følelser og behov Lære at støtte de unge i selv at beholde ejerskabet til deres konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem praktiske øvelser, refleksion over praksis, oplæg og træning. Udgangspunktet er deltagernes erfaringer fra hverdagen. I forbindelse med øvelserne giver underviserne direkte coaching og feedback til deltagerne. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsens varighed er ni dage fordelt på tre x tre dages intensivt internat. Der er gennemgående to undervisere og deltagere. TID OG STED Forår februar, marts og april, internat i Hillerød. Undervisere: Bo Ørsnes og Lene Holmsgaard. Efterår august, oktober og november, internat i Hillerød. Undervisere: Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes. Pris: kr. Rabat: kr. for hver yderligere deltager fra samme arbejdsplads. Prisen omfatter i alt 9 dages internat med overnatning og forplejning samt undervisningsmaterialer.

10 K U R S U S, 1 0 D A G E Konfliktløsning i Grupper Projektsamfundet er i stigende grad kendetegnet ved organisering i grupper og teams, og det stiller store krav til vores evner til at kommunikere og samarbejde. Når samarbejdet bliver vanskeligt eller destruktivt, er der brug for intervention i form af facilitering af processer, der kan åbne for kontakt og kommunikation, så gruppen kan hjælpe sig selv tilbage på sporet. Det er rollen som facilitator i de processer, vi arbejder med på kurset. MÅLGRUPPE Center for Konfliktløsning udbyder hermed et nyt kursus, der giver gruppeledere, projektledere m.fl. mulighed for at tilegne sig kompetencer i at facilitere konflikthåndtering i grupper og organisationer. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har længerevarende erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. fra Center for Konfliktløsnings grunduddannelser. Man må forvente at blive indkaldt til en samtale. INDHOLD På kurset arbejder vi med: Grupper og konflikter hvad sker der? Værdigrundlag og grundantagelser Om at opbygge et godt og tillidsfuldt rum til konfliktarbejdet Metoder til konflikthåndtering i grupper Træning hvor vi afprøver forskellige metoder Arbejde med eksempler fra eget regi Magt, rang og hierarkier i en gruppe Parallelprocesser og samarbejdet i facilitatorgruppen Etiske dilemmaer i grupper KOMPETENCEMÅL At kunne kortlægge konflikter i grupper og designe gruppeprocesser Større indsigt og forståelse af gruppers dynamik i forbindelse med konflikt Erfaring med at lede og deltage i konfliktløsende processer Viden om forskellige metoder til konfliktløsning i grupper Indsigt i egne værdier, fortolkninger og grænser i forbindelse med konflikter i grupper ARBEJDSFORM Undervisningen kommer til at veksle mellem korte teoretiske oplæg, dialog, refleksion, øvelser og gruppeprocesser. Deltagergruppens egen proces vil blive gjort til genstand for læring. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kursets varighed er 10 dage fordelt på 4 dages internat i Maribo og 2 gange 3 dages eksternat i København. Hvert hold har tre undervisere, og der vil være max. 20 deltagere på holdet. TID OG STED Efterår september, i Maribo (internat) samt oktober og november, begge i København (eksternat). Undervisere: Anne Karin Smidt, Kirsten Frydensberg og Bo Ørsnes. Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 dages internat samt 2 x 3 dages eksternat. 11

11 G R U K, 1 5 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning På Grunduddannelse i Konfliktløsning får du redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. Du får teoretisk forståelse, selvindsigt samt psykologiske, samfundsmæssige og filosofiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning MÅLGRUPPE Uddannelsen er et tilbud til alle, som har brug for at kunne håndtere konflikter i faglig sammenhæng, f.eks. mennesker med sociale, pædagogiske eller humanitære funktioner eller i personale- og samarbejdssituationer. Uddannelsen er også rettet mod arbejdspladser, der ønsker at få uddannet egne konfliktvejledere. INDHOLD På GRUK træner du dine kompetencer og tilegner dig nye i forhold til at forstå og løse konflikter. Du får praktisk træning i en række grundlæggende temaer i konfliktløsning: Konflikttyper og dynamik menneskesyn og konfliktløsning Zoner og genrer i konfliktløsning Konfliktmønstre hos den enkelte og i arbejdsgrupper Optrappende og afspændende kommunikation Basal konfliktløsning, teori og træning Konflikter på mikro- og makroplan Forhandlingskultur og -teknik Dialog i teori og praksis Konflikthåndtering i grupper Teambuilding som metode i det daglige arbejde At give og modtage feedback og kritik Stresshåndtering og ro KOMPETENCEMÅL At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, du selv er part i At støtte en person, der er part i en konflikt At være den uvildige tredje part i en konflikt mellem andre At lede møder og samarbejdsprocesser ARBEJDSFORM På uddannelsen sætter du som deltager din egen praksis i spil. Undervisningen veksler mellem korte oplæg, foredrag, refleksion, dialog, supervision samt øvelser og træning. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at udarbejde en konkret handleplan, der er rettet mod dit liv og arbejdsfelt. 12

12 MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Bogen udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen omfatter tre forløb på hver fem dage i internat samt 2 træningsdage mellem modulerne. Der er max. 20 deltagere på holdet. UNDERVISERE To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet og står for oplæg, gruppearbejde og øvelser. Der vil også indgå gæstelærere med viden om f.eks. krop og konflikter, internationale konflikter og konfliktløsning i andre kulturer. TID OG STED Forår februar, marts og 29. april - 3. maj, internat i Maribo. Undervisere: Vibeke Thorsen og John Andersen Efterår august, 30. september - 4. oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Else Hammerich og Allan Schurmann. Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 5 dages internat samt undervisningsmaterialer. 13

13 G R U M, 1 2 D A G E Grunduddannelse i Konfliktmægling På Grunduddannelsen i Konfliktmægling bliver du kvalificeret til at lede en mægling. Du arbejder med at afdække lagene i parternes konflikt, og du træner, hvordan du hjælper dem med at holde fokus på muligheder frem for modsætninger. Desuden får du omfattende træning i at støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler. MÅLGRUPPE Du skal have kvalifikationer indenfor konfliktløsning for at få noget ud af denne uddannelse. Grunduddannelse i Konfliktmægling ligger indholdsmæssigt i forlængelse af Grunduddannelse i Konfliktløsning, og de fleste deltagere har gennemført denne. Hvis du har en anden baggrund eller andre kvalifikationer, kan disse i visse tilfælde godkendes på baggrund af et interview med dig. INDHOLD På uddannelsen får du en indføring i konfliktmæglingens idégrundlag, redskaber og faser. Gennem hele forløbet bliver der lagt vægt på at udvikle dine konkrete færdigheder og gøre dig bevidst om dit etiske ansvar som mægler. Uddannelsen er bygget op om tre moduler: Grundlæggende viden om mægling Lytte til standpunkter finde interesser og behov Træning i ledelse af dialog mellem parterne Hvad er til dialog, og hvad er til forhandling Fokus på fælles problemformulering og dagsorden Mægleren som leder af forhandlinger Refleksion og fordybelse Mæglingens forskellige aspekter Træning i mæglingens elementer Mæglingens etik Mæglerens rolle Distance og nærvær Egne erfaringer og personlige ressourcer KOMPETENCEMÅL At forberede en mægling og skabe en tryg atmosfære At støtte parterne gennem mæglingen At afdække de interesser og behov hos parterne, der ligger bag deres konflikt At opstille fælles problemformuleringer At lede forhandlingen om løsninger og aftaler At rumme konflikten og parternes følelser med empati og overblik 14

14 ARBEJDSFORM OG MATERIALER Grunduddannelsen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker, erfaringer og faglige baggrunde. Gennem korte oplæg, øvelser og rollespil trænes deltagerne i at påtage sig ansvaret som mægler. Bogen Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv udsendes, inden uddannelsen starter, til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen består af tre forløb på hver fire dage i internat. Hvert hold har tre gennemgående undervisere, og der er max. 15 deltagere på holdet. TID OG STED Forår januar, marts og april, internat i Maribo. Undervisere: Susan Kristiansen, John Andersen og Jesper Bastholm Munk. Efterår september, oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Lene Holmsgaard, Jesper Bastholm Munk og Bo Ørsnes. Pris kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer. 15

15 Kalender 2013 JANUAR Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 dage, eksternat januar, februar, april og 13. maj, København. Undervisere: Anne Karin Smidt, Marianne Munis og Lene Holmsgaard. Grunduddannelse i Konfliktmægling 12 dage, internat januar, marts og april, internat i Maribo. Undervisere: Susan Kristiansen, John Andersen og Jesper Bastholm Munk. FEBRUAR Ungemægleruddannelse 9 dage, internat februar, marts og april, internat i Hillerød. Undervisere: Bo Ørsnes og Lene Holmsgaard. Grunduddannelse i Konfliktløsning 15 dage, internat februar, marts og 29. april - 3. maj, internat i Maribo. Undervisere: Vibeke Thorsen og John Andersen. MARTS Konflikt og Kommunikation 5 dage, eksternat marts og april, København. Undervisere: Vibeke Thorsen og Anne Karin Smidt. Praktisk Konflikthåndtering 5 dage, eksternat marts og april, København. Undervisere: Mette Juel Madsen og Nethe Plenge. AUGUST Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 dage, eksternat august, september, oktober og 3. december, København. Undervisere: Marianne Munis, Mette Lindgren Helde og Bo Ørsnes. Ungemægleruddannelse 9 dage, internat august, oktober og november, internat i Hillerød. Undervisere: Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes. Grunduddannelse i Konfliktløsning 15 dage, internat august, 30. september - 4. oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Else Hammerich og Allan Schurmann. 16

16 SEPTEMBER Konflikt og Kommunikation 5 dage, eksternat september og oktober, København. Undervisere: Anne Karin Smidt og John Andersen. Praktisk Konflikthåndtering 5 dage, eksternat september og oktober, København. Undervisere: Nethe Plenge og en underviser mere. Konfliktløsning i Grupper 10 dage, internat og eksternat september, oktober og november, i Maribo (internat for modul 1) og i København (eksternat for modul 2 og 3). Undervisere: Anne Karin Smidt, Kirsten Frydensberg og Bo Ørsnes. Grunduddannelse i Konfliktmægling 12 dage, internat september, oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Lene Holmsgaard, Jesper Bastholm Munk og Bo Ørsnes. Interkulturel Konflikthåndtering 8 dage, eksternat 30. september - 3. oktober og november, København. Undervisere: Bjørn Nygaard og Kirsten Frydensberg. Se også under Kurser på vores hjemmeside for eventuelle ændringer og tilføjelser: 17

17 Praktiske oplysninger TILMELDING Du kan tilmelde dig elektronisk på www. konfliktloesning.dk ved at gå ind under kurser og vælge menupunktet tilmelding. Du kan også ringe på (mandag - torsdag kl. 9-16) eller sende en mail til dk PRIS OG BETALING Når du reserverer plads på et kursus eller en uddannelse, får du fremsendt en faktura. Vi skelner mellem eksternat og internat. For kurser uden overnatning (eksternat) gælder det, at din plads er sikret, når du har betalt kursusafgiften. For kurser og uddannelser, der foregår som internat, opkræver vi depositum ved tilmelding, og din plads er sikret, når du har betalt det. Restbeløbet opkræves omkring en måned før kursusstart. Vi tager forbehold for prisstigninger. AFMELDING Deltagelse på åbne kurser og uddannelser kan afmeldes uden omkostninger indtil 4 uger før undervisningens start. Herefter er købet bindende, og vi refunderer ikke. Er en deltager forhindret, kan en anden deltage i stedet, såfremt det aftales med Center for Konfliktløsning inden undervisningens start. Hvis der kræves særlige forudsætninger, skal disse også gælde stedfortræderen. AFLYSNING Center for Konfliktløsning forbeholder sig ret til at aflyse kurser og uddannelser op til 4 uger inden start. I tilfælde af aflysning vil allerede indbetalte beløb blive refunderet. INTERNAT Center for Konfliktløsnings uddannelser foregår helt eller delvist i internat, det vil sige med overnatning og fuld forplejning, som er inkluderet i prisen. Undervisningen i internatperioderne er tilrettelagt, så både morgen- og aftentimer inddrages i forløbet. Internatet er dermed en integreret del af den enkelte uddannelse. EKSTERNAT En del kurser foregår helt eller delvist som eksternat, det vil sige som dagkurser uden overnatning. Forplejningen består af the/kaffe, frugt og frokost. DELTAGERBEVIS Efter gennemført kursus eller uddannelse udstedes deltagerbevis fra Center for Konfliktløsning. ECTS-POINT Center for Konfliktløsning stiller ikke krav om 12 års forudgående uddannelse for at deltage på kurser og uddannelser. Derfor opererer vi ikke med ECTS-point, som er et system til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser. (European Credit Transfer System). Ved beregningen af ECTS-point måler man arbejdsbelastning (fuldtidsstudium 60 point /årligt) og vores grunduddannelser GRUK og GRUM svarer hver især til 10 ECTS-point. 19

18 Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et center for samarbejde, kurser, uddannelser, mægling, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt samt at kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. Center for Konfliktløsning udbyder kurser og uddannelser, tilbyder mægling, rådgivning, sparring og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private. Vores undervisere og konfliktmæglere har gennem de sidste 18 år udviklet en erfaringsbaseret praksis i undervisning, procesledelse og konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Medlemskab Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Til medlemsfordelene hører rabat på vores kurser og uddannelser. Kontakt /tilmelding Du er altid velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre om vores aktuelle tilbud. For eksempel skræddersyr vi gerne undervisning til din arbejdsplads eller kommune. Ring på kl mandag-torsdag. Eller send en mail til: Du kan også se vores seneste tilbud og tilmelde dig kurser og uddannelser på

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund, Viceforstander, ASV Vestfyn)

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART GENERATOR KURSER OG KONFERENCER NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING OG KVALIFICERING KURSUS BROGAARDEN MIDDELFART 05.-06.03.2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK NARRATIVE SAMTALER INSPIRATION, UDVIKLING

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER

KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER KURSUS: DE VANSKELIGE SAMTALER En del af en leders praksis er at tage de vanskelige medarbejdersamtaler. Det er den type af samtaler, der omhandler emner eller situationer, som på en eller anden måde påvirker

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København

Gl. Strand Lok. 50, København januar marts 25. april 16. maj 16. nov. LØSNING. Gl. Strand Lok. 50, København Kurser 2017 Forløb VÆRKTØJ FORHANDLING KONFLIKT- LØSNING SERVICE EFTERSYN OPFØLGNING 1 Hotel First Grand, Odense Severin Kursuscenter, Middelfart Lok. 50, 17.-19. januar 14. 16. marts 25. april 16. maj

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere