K U R S E R O G U D D A N N E L S E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3"

Transkript

1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R

2 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg tlf.: Grafisk design: Michala C. Bendixen Foto: Colourbox Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Udgivet august 2012

3 Konfliktløsning Udgangspunktet for vores kurser og uddannelser er, at alle kan lære at løse konflikter på en konstruktiv måde. Det gælder både privatlivets konflikter og konflikter på arbejdspladsen. Den måde, konflikter håndteres på, kan være med til at skabe udvikling frem for indvikling. Når der opstår spændinger i og mellem mennesker, er der grund til at skærpe opmærksomheden og tage hånd om problemerne. Du håndterer konflikter hver dag og vores kurser og uddannelser bygger videre på det, du allerede gør, som fungerer godt. Tanken er at give dig nogle redskaber, teorier og metoder, så du bliver bedre til at håndtere konflikter. Alle kurser og uddannelser i konflikthåndtering og -mægling er udviklet på baggrund af erfaringer med konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Vil du på kursus i konfliktløsning eller mægling, så kan du vælge vores åbne kurser eller uddannelser se beskrivelsen her i kataloget. Er der brug for praktisk konflikthåndtering på arbejdspladsen eller et skræddersyet kursus til virksomheden kontakt os venligst. August 2012

4 Kurser og uddannelser Praktisk Konflikthåndtering 6 Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 Konflikt og Kommunikation 8 Interkulturel Konflikthåndtering 9 Ungemægler 10 Konfliktløsning i Grupper 11 Grunduddannelse i Konfliktløsning (GRUK) 12 Grunduddannelse i Konfliktmægling (GRUM) 14 Kalender med oversigt over alle kurser 16 Praktiske oplysninger 19

5 K U R S U S 5 D A G E Praktisk Konflikthåndtering Konflikter kan udvikle eller fastlåse os det afhænger af, hvordan vi håndterer og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag. Men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt derfor dette kursus. MÅLGRUPPE Kurset i praktisk konflikthåndtering henvender sig til alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere de konflikter, der er en del af livet. De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og de sammenhænge, du i øvrigt indgår i. INDHOLD I løbet af kurset lærer du at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Du får lejlighed til at kaste et blik på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning i op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter personligt og organisatorisk ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to undervisere og max. 20 deltagere. TID OG STED Forår marts og april, København. Undervisere: Mette Juel Madsen og Nethe Plenge. Efterår september og oktober, København. Undervisere: Nethe Plenge og yderligere en underviser. Pris kr. (medlemmer: kr.) 6

6 K U R S U S 7 D A G E Praktisk Konflikthåndtering og Mægling Vi tilbyder her et koncentreret kursus, der rummer både en grundlæggende forståelse for og analyse af konflikter og mægling samt en specifik metode til at løse komplekse og fastlåste konflikter. MÅLGRUPPE Kurset er åbent for alle, der ønsker at blive bedre til at forstå og håndtere konflikter og lære om mæglingsprocesser. INDHOLD Du lærer at bruge forskellige metoder til at forstå og løse konflikter. Du får indsigt i forholdet mellem sag og relation i en konflikt, hvordan en konflikt kan eskalere og de forskellige dimensioner, som en konflikt kan indeholde. Samtidig får du øvelse i, hvordan du kan nedtrappe en konflikt. Desuden får du indsigt i, hvordan en mægling fungerer, og du får en fornemmelse for, hvordan du selv vil befinde dig i rollen som mægler. Du bliver introduceret til, hvordan man kan styre mæglingsprocesser og optræde som neutral tredjepart. Endvidere får du indblik i principperne i mægling og indføres i mæglingens idégrundlag, redskaber og faser. KOMPETENCEMÅL Forståelse af konflikters kompleksitet og dynamik Forståelse af kommunikationens betydning for op- og nedtrapning af konflikter Øget indsigt i egne reaktionsmønstre At kunne analysere konflikter i egen hverdag At kende principperne i mægling herunder de etiske retningslinjer At være bevidst om mæglerens rolle som upartisk procesleder Træning i mægling og mæglerrollen Flere handlemuligheder i relation til håndtering af konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset strækker sig over syv dage med to gennemgående undervisere (tre undervisere til mæglingstræning) og max.18 deltagere. TID OG STED Forår januar, februar, april og 13. maj, København. Undervisere: Anne Karin Smidt, Marianne Munis og Lene Holmsgaard. Efterår august, september, oktober og 3. december, København. Undervisere: Marianne Munis, Mette Lindgren Helde og Bo Ørsnes. Pris kr. (medlemmer: kr) 7

7 K U R S U S 5 D A G E Konflikt og Kommunikation 8 Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver kan bremse både idéer og arbejdsglæde. Klar kommunikation kan åbne for kontakt, give ny energi og få stressniveauet til at falde. Omdrejningspunktet på dette kursus er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Kurset sætter fokus på konfliktmønstre og konstruktiv kommunikation. MÅLGRUPPE Kurset er relevant både for dem, der er en del af et arbejdsteam og for alle, som ønsker at lære kunsten at lytte aktivt og tale klart på arbejdspladsen, i foreningen eller i den private omgangskreds. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage. INDHOLD På kurset får du viden om kommunikationens veje og vildveje, og du får mulighed for at arbejde med din egen måde at kommunikere på. Undervisningen omfatter blandt andet de grundlæggende vilkår for kommunikation (tegn, tolkning, kontekst), og tager udgangspunkt i tænkningen omkring ikke-voldelig kommunikation. Du kommer også til at arbejde med kompetencer som at kvittere, lytte, anerkende, spejle, give og modtage feedback, og du kommer rundt om begreber som coaching, girafsprog, empati og den opmærksomme samtale. Andre emner på kurset er magt, roller og symmetri/asymmetri i konflikter. KOMPETENCEMÅL Viden, indsigt og forståelse af kommunikationsmønstre Teori, træning og refleksion for at styrke din bevidsthed om, hvad der skal til for at udvikle en god og klar kommunikation Udvikle din evne til at gå ind i orkanens øje og møde en konflikt åbent Blive bevidst om dit eget konfliktmønster, så du kan handle efter din egen drejebog Styrke din analyse og forståelse af kommunikation og kommunikationens dynamik i konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i et trygt og respektfuldt klima. På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra underviserne, gruppearbejde og praktiske øvelser. Kurset er tilrettelagt således, at det vil være dine egne erfaringer, der danner udgangspunkt for træningen. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset varer i alt fem dage fordelt på henholdsvis tre og to dage i sammenhæng. Der er to gennemgående undervisere og max. 20 deltagere på kurset. TID OG STED Forår marts og april, København. Undervisere: Vibeke Thorsen og Anne Karin Smidt. Efterår september og oktober, København. Undervisere: Anne Karin Smidt og John Andersen. Pris: kr kr (medlemmer kr)

8 K U R S U S 8 D A G E Interkulturel Konflikthåndtering At blive bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund, er en kompetence, der slår flere fluer med ét smæk. Du får både forståelse for konflikters dynamik og muligheder og for hvad der særligt er på spil i en konflikt, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. MÅLGRUPPE Interkulturel Konflikthåndtering er et kursus for dig, som vil være bedre til at kommunikere og løse konflikter med mennesker med en anden kulturel baggrund end din egen. INDHOLD Hvad er en interkulturel konflikt, hvordan optrappes den, hvordan reagerer du, hvad er den dybereliggende årsag til interkulturelle konflikter, og hvornår er det relevant at behandle en konflikt som en interkulturel konflikt? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på. Derudover træner vi dialog om værdier, meninger og holdninger. Du får viden om, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse, og hvordan kommunikation kan bruges som konstruktivt redskab til konfliktløsning. Du får øget din kulturforståelse både i forhold til din egen kultur (hvad er det at være dansk, arabisk eller tyrkisk eller en blanding?) og andres kulturer. KOMPETENCEMÅL At forstå, hvordan kulturforskelle kan skabe konflikter At kunne kommunikere interkulturelt At kunne argumentere i en interkulturel sammenhæng for at påvirke andres adfærd At løse interkulturelle konflikter, når man selv er part, og når man vil hjælpe parter i konflikt At kunne forstå sig selv og sine egne reaktioner og mønstre i forbindelse med interkulturelle konflikter ARBEJDSFORM Kurset veksler mellem praktiske øvelser, diskussioner i gruppen og korte oplæg. Alle eksempler og de fleste øvelser bygger på virkelige hændelser, ligesom deltagernes egne erfaringer og oplevelser spiller en central rolle i undervisningen. På den måde sikres, at hver enkelt deltager lærer noget, som de kan bruge direkte i deres egen hverdag. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kurset er delt i to forløb af fire dages varighed i alt otte dage. Der er to gennemgående undervisere på kurset og max. 15 deltagere på hvert hold. TID OG STED Efterår september - 3. oktober og november, København. Undervisere: Bjørn Nygaard og Kirsten Frydensberg. Pris: kr. (medlemmer: kr.) 9

9 U D D A N N E L S E 9 D A G E Ungemægler fokus på genoprettende processer 10 Ungemægling er en veldokumenteret metode til at håndtere de konflikter, som unge kan have med voksne og hinanden. Erfaringerne viser, at mange konflikter kan løses, hvis man bruger konfliktløsning og mægling. Der er ikke tale om en mirakelkur, men om konstruktiv tilgang til de konflikter, der er en del af hverdagen. Mægling kombineret med genoprettende processer kan være et alternativ til en kriminel løbebane. Flere internationale undersøgelser viser, at unge, der har deltaget i mægling, sjældnere kommer ud for den samme type konflikter igen. MÅLGRUPPE Ungemægling er en uddannelse til dig, der arbejder dér, hvor konflikterne blusser op mellem drenge og piger, mellem unge, der har forskellig religiøs og kulturel baggrund, i og mellem grupper, mellem unge og voksne. INDHOLD På uddannelsen får du viden, træning og kompetencer til at arbejde med mægling og genoprettende processer. Overskrifterne er: Konfliktforståelse og mødet med konflikter herunder interkulturelle aspekter i konflikter Genoprettende processer og mægling Ungemægling metode og træning herunder gruppemægling Gruppekonflikters kompleksitet Rollen som facilitator og mægler Etik og dilemmaer herunder konflikter, hvor parterne er under 18 år KOMPETENCEMÅL Lære at se og lytte uden at dømme Lære at undersøge og forblive nysgerrig Lære at spørge til motivation, følelser og behov Lære at støtte de unge i selv at beholde ejerskabet til deres konflikter ARBEJDSFORM Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem praktiske øvelser, refleksion over praksis, oplæg og træning. Udgangspunktet er deltagernes erfaringer fra hverdagen. I forbindelse med øvelserne giver underviserne direkte coaching og feedback til deltagerne. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsens varighed er ni dage fordelt på tre x tre dages intensivt internat. Der er gennemgående to undervisere og deltagere. TID OG STED Forår februar, marts og april, internat i Hillerød. Undervisere: Bo Ørsnes og Lene Holmsgaard. Efterår august, oktober og november, internat i Hillerød. Undervisere: Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes. Pris: kr. Rabat: kr. for hver yderligere deltager fra samme arbejdsplads. Prisen omfatter i alt 9 dages internat med overnatning og forplejning samt undervisningsmaterialer.

10 K U R S U S, 1 0 D A G E Konfliktløsning i Grupper Projektsamfundet er i stigende grad kendetegnet ved organisering i grupper og teams, og det stiller store krav til vores evner til at kommunikere og samarbejde. Når samarbejdet bliver vanskeligt eller destruktivt, er der brug for intervention i form af facilitering af processer, der kan åbne for kontakt og kommunikation, så gruppen kan hjælpe sig selv tilbage på sporet. Det er rollen som facilitator i de processer, vi arbejder med på kurset. MÅLGRUPPE Center for Konfliktløsning udbyder hermed et nyt kursus, der giver gruppeledere, projektledere m.fl. mulighed for at tilegne sig kompetencer i at facilitere konflikthåndtering i grupper og organisationer. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har længerevarende erfaring i konfliktløsning og mægling, f.eks. fra Center for Konfliktløsnings grunduddannelser. Man må forvente at blive indkaldt til en samtale. INDHOLD På kurset arbejder vi med: Grupper og konflikter hvad sker der? Værdigrundlag og grundantagelser Om at opbygge et godt og tillidsfuldt rum til konfliktarbejdet Metoder til konflikthåndtering i grupper Træning hvor vi afprøver forskellige metoder Arbejde med eksempler fra eget regi Magt, rang og hierarkier i en gruppe Parallelprocesser og samarbejdet i facilitatorgruppen Etiske dilemmaer i grupper KOMPETENCEMÅL At kunne kortlægge konflikter i grupper og designe gruppeprocesser Større indsigt og forståelse af gruppers dynamik i forbindelse med konflikt Erfaring med at lede og deltage i konfliktløsende processer Viden om forskellige metoder til konfliktløsning i grupper Indsigt i egne værdier, fortolkninger og grænser i forbindelse med konflikter i grupper ARBEJDSFORM Undervisningen kommer til at veksle mellem korte teoretiske oplæg, dialog, refleksion, øvelser og gruppeprocesser. Deltagergruppens egen proces vil blive gjort til genstand for læring. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Kursets varighed er 10 dage fordelt på 4 dages internat i Maribo og 2 gange 3 dages eksternat i København. Hvert hold har tre undervisere, og der vil være max. 20 deltagere på holdet. TID OG STED Efterår september, i Maribo (internat) samt oktober og november, begge i København (eksternat). Undervisere: Anne Karin Smidt, Kirsten Frydensberg og Bo Ørsnes. Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 4 dages internat samt 2 x 3 dages eksternat. 11

11 G R U K, 1 5 D A G E Grunduddannelse i Konfliktløsning På Grunduddannelse i Konfliktløsning får du redskaber til og træning i at håndtere arbejdsmæssige konflikter. Du får teoretisk forståelse, selvindsigt samt psykologiske, samfundsmæssige og filosofiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning MÅLGRUPPE Uddannelsen er et tilbud til alle, som har brug for at kunne håndtere konflikter i faglig sammenhæng, f.eks. mennesker med sociale, pædagogiske eller humanitære funktioner eller i personale- og samarbejdssituationer. Uddannelsen er også rettet mod arbejdspladser, der ønsker at få uddannet egne konfliktvejledere. INDHOLD På GRUK træner du dine kompetencer og tilegner dig nye i forhold til at forstå og løse konflikter. Du får praktisk træning i en række grundlæggende temaer i konfliktløsning: Konflikttyper og dynamik menneskesyn og konfliktløsning Zoner og genrer i konfliktløsning Konfliktmønstre hos den enkelte og i arbejdsgrupper Optrappende og afspændende kommunikation Basal konfliktløsning, teori og træning Konflikter på mikro- og makroplan Forhandlingskultur og -teknik Dialog i teori og praksis Konflikthåndtering i grupper Teambuilding som metode i det daglige arbejde At give og modtage feedback og kritik Stresshåndtering og ro KOMPETENCEMÅL At kortlægge konfliktmønstre At håndtere konflikter, du selv er part i At støtte en person, der er part i en konflikt At være den uvildige tredje part i en konflikt mellem andre At lede møder og samarbejdsprocesser ARBEJDSFORM På uddannelsen sætter du som deltager din egen praksis i spil. Undervisningen veksler mellem korte oplæg, foredrag, refleksion, dialog, supervision samt øvelser og træning. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at udarbejde en konkret handleplan, der er rettet mod dit liv og arbejdsfelt. 12

12 MATERIALER Grundbog i undervisningen er Konflikt og Kontakt af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Bogen udsendes inden uddannelsen til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen omfatter tre forløb på hver fem dage i internat samt 2 træningsdage mellem modulerne. Der er max. 20 deltagere på holdet. UNDERVISERE To gennemgående undervisere er ansvarlige for forløbet og står for oplæg, gruppearbejde og øvelser. Der vil også indgå gæstelærere med viden om f.eks. krop og konflikter, internationale konflikter og konfliktløsning i andre kulturer. TID OG STED Forår februar, marts og 29. april - 3. maj, internat i Maribo. Undervisere: Vibeke Thorsen og John Andersen Efterår august, 30. september - 4. oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Else Hammerich og Allan Schurmann. Pris: kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 5 dages internat samt undervisningsmaterialer. 13

13 G R U M, 1 2 D A G E Grunduddannelse i Konfliktmægling På Grunduddannelsen i Konfliktmægling bliver du kvalificeret til at lede en mægling. Du arbejder med at afdække lagene i parternes konflikt, og du træner, hvordan du hjælper dem med at holde fokus på muligheder frem for modsætninger. Desuden får du omfattende træning i at støtte parterne i at forhandle sig frem til realistiske og holdbare aftaler. MÅLGRUPPE Du skal have kvalifikationer indenfor konfliktløsning for at få noget ud af denne uddannelse. Grunduddannelse i Konfliktmægling ligger indholdsmæssigt i forlængelse af Grunduddannelse i Konfliktløsning, og de fleste deltagere har gennemført denne. Hvis du har en anden baggrund eller andre kvalifikationer, kan disse i visse tilfælde godkendes på baggrund af et interview med dig. INDHOLD På uddannelsen får du en indføring i konfliktmæglingens idégrundlag, redskaber og faser. Gennem hele forløbet bliver der lagt vægt på at udvikle dine konkrete færdigheder og gøre dig bevidst om dit etiske ansvar som mægler. Uddannelsen er bygget op om tre moduler: Grundlæggende viden om mægling Lytte til standpunkter finde interesser og behov Træning i ledelse af dialog mellem parterne Hvad er til dialog, og hvad er til forhandling Fokus på fælles problemformulering og dagsorden Mægleren som leder af forhandlinger Refleksion og fordybelse Mæglingens forskellige aspekter Træning i mæglingens elementer Mæglingens etik Mæglerens rolle Distance og nærvær Egne erfaringer og personlige ressourcer KOMPETENCEMÅL At forberede en mægling og skabe en tryg atmosfære At støtte parterne gennem mæglingen At afdække de interesser og behov hos parterne, der ligger bag deres konflikt At opstille fælles problemformuleringer At lede forhandlingen om løsninger og aftaler At rumme konflikten og parternes følelser med empati og overblik 14

14 ARBEJDSFORM OG MATERIALER Grunduddannelsen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i deltagernes ønsker, erfaringer og faglige baggrunde. Gennem korte oplæg, øvelser og rollespil trænes deltagerne i at påtage sig ansvaret som mægler. Bogen Konfliktmægling en refleksiv model af Vibeke Vindeløv udsendes, inden uddannelsen starter, til alle deltagere. VARIGHED OG HOLDSTØRRELSE Uddannelsen består af tre forløb på hver fire dage i internat. Hvert hold har tre gennemgående undervisere, og der er max. 15 deltagere på holdet. TID OG STED Forår januar, marts og april, internat i Maribo. Undervisere: Susan Kristiansen, John Andersen og Jesper Bastholm Munk. Efterår september, oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Lene Holmsgaard, Jesper Bastholm Munk og Bo Ørsnes. Pris kr. (medlemmer kr.) Prisen omfatter 3 x 4 dages internat samt undervisningsmaterialer. 15

15 Kalender 2013 JANUAR Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 dage, eksternat januar, februar, april og 13. maj, København. Undervisere: Anne Karin Smidt, Marianne Munis og Lene Holmsgaard. Grunduddannelse i Konfliktmægling 12 dage, internat januar, marts og april, internat i Maribo. Undervisere: Susan Kristiansen, John Andersen og Jesper Bastholm Munk. FEBRUAR Ungemægleruddannelse 9 dage, internat februar, marts og april, internat i Hillerød. Undervisere: Bo Ørsnes og Lene Holmsgaard. Grunduddannelse i Konfliktløsning 15 dage, internat februar, marts og 29. april - 3. maj, internat i Maribo. Undervisere: Vibeke Thorsen og John Andersen. MARTS Konflikt og Kommunikation 5 dage, eksternat marts og april, København. Undervisere: Vibeke Thorsen og Anne Karin Smidt. Praktisk Konflikthåndtering 5 dage, eksternat marts og april, København. Undervisere: Mette Juel Madsen og Nethe Plenge. AUGUST Praktisk Konflikthåndtering og Mægling 7 dage, eksternat august, september, oktober og 3. december, København. Undervisere: Marianne Munis, Mette Lindgren Helde og Bo Ørsnes. Ungemægleruddannelse 9 dage, internat august, oktober og november, internat i Hillerød. Undervisere: Lene Holmsgaard og Bo Ørsnes. Grunduddannelse i Konfliktløsning 15 dage, internat august, 30. september - 4. oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Else Hammerich og Allan Schurmann. 16

16 SEPTEMBER Konflikt og Kommunikation 5 dage, eksternat september og oktober, København. Undervisere: Anne Karin Smidt og John Andersen. Praktisk Konflikthåndtering 5 dage, eksternat september og oktober, København. Undervisere: Nethe Plenge og en underviser mere. Konfliktløsning i Grupper 10 dage, internat og eksternat september, oktober og november, i Maribo (internat for modul 1) og i København (eksternat for modul 2 og 3). Undervisere: Anne Karin Smidt, Kirsten Frydensberg og Bo Ørsnes. Grunduddannelse i Konfliktmægling 12 dage, internat september, oktober og november, internat i Maribo. Undervisere: Lene Holmsgaard, Jesper Bastholm Munk og Bo Ørsnes. Interkulturel Konflikthåndtering 8 dage, eksternat 30. september - 3. oktober og november, København. Undervisere: Bjørn Nygaard og Kirsten Frydensberg. Se også under Kurser på vores hjemmeside for eventuelle ændringer og tilføjelser: 17

17 Praktiske oplysninger TILMELDING Du kan tilmelde dig elektronisk på www. konfliktloesning.dk ved at gå ind under kurser og vælge menupunktet tilmelding. Du kan også ringe på (mandag - torsdag kl. 9-16) eller sende en mail til dk PRIS OG BETALING Når du reserverer plads på et kursus eller en uddannelse, får du fremsendt en faktura. Vi skelner mellem eksternat og internat. For kurser uden overnatning (eksternat) gælder det, at din plads er sikret, når du har betalt kursusafgiften. For kurser og uddannelser, der foregår som internat, opkræver vi depositum ved tilmelding, og din plads er sikret, når du har betalt det. Restbeløbet opkræves omkring en måned før kursusstart. Vi tager forbehold for prisstigninger. AFMELDING Deltagelse på åbne kurser og uddannelser kan afmeldes uden omkostninger indtil 4 uger før undervisningens start. Herefter er købet bindende, og vi refunderer ikke. Er en deltager forhindret, kan en anden deltage i stedet, såfremt det aftales med Center for Konfliktløsning inden undervisningens start. Hvis der kræves særlige forudsætninger, skal disse også gælde stedfortræderen. AFLYSNING Center for Konfliktløsning forbeholder sig ret til at aflyse kurser og uddannelser op til 4 uger inden start. I tilfælde af aflysning vil allerede indbetalte beløb blive refunderet. INTERNAT Center for Konfliktløsnings uddannelser foregår helt eller delvist i internat, det vil sige med overnatning og fuld forplejning, som er inkluderet i prisen. Undervisningen i internatperioderne er tilrettelagt, så både morgen- og aftentimer inddrages i forløbet. Internatet er dermed en integreret del af den enkelte uddannelse. EKSTERNAT En del kurser foregår helt eller delvist som eksternat, det vil sige som dagkurser uden overnatning. Forplejningen består af the/kaffe, frugt og frokost. DELTAGERBEVIS Efter gennemført kursus eller uddannelse udstedes deltagerbevis fra Center for Konfliktløsning. ECTS-POINT Center for Konfliktløsning stiller ikke krav om 12 års forudgående uddannelse for at deltage på kurser og uddannelser. Derfor opererer vi ikke med ECTS-point, som er et system til meritoverførsel inden for de videregående uddannelser. (European Credit Transfer System). Ved beregningen af ECTS-point måler man arbejdsbelastning (fuldtidsstudium 60 point /årligt) og vores grunduddannelser GRUK og GRUM svarer hver især til 10 ECTS-point. 19

18 Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et center for samarbejde, kurser, uddannelser, mægling, rådgivning og projekter inden for konfliktløsning. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt samt at kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. Center for Konfliktløsning udbyder kurser og uddannelser, tilbyder mægling, rådgivning, sparring og skræddersyr løsninger til virksomheder, institutioner og private. Vores undervisere og konfliktmæglere har gennem de sidste 18 år udviklet en erfaringsbaseret praksis i undervisning, procesledelse og konkret konfliktløsning både på private og offentlige arbejdspladser. Medlemskab Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Til medlemsfordelene hører rabat på vores kurser og uddannelser. Kontakt /tilmelding Du er altid velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre om vores aktuelle tilbud. For eksempel skræddersyr vi gerne undervisning til din arbejdsplads eller kommune. Ring på kl mandag-torsdag. Eller send en mail til: Du kan også se vores seneste tilbud og tilmelde dig kurser og uddannelser på

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog

NATURLIGVIS 2013. Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog NATURLIGVIS 2013 Kursuskatalog Kursuskatalog 2 Naturligvis 2013 Forord Naturligvis 2013 indeholder som sædvanlig en bred vifte af FIU-kurser, der alle har mangfoldighed og

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere