KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG."

Transkript

1 KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG

2 KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges ud fra enkeltfag på enten akademieller diplomniveau og tilrettelægges over 3 eller 6 uger. Eneste undtaglese er Computer Design A+ B, som er fagspecifikke kurser uden eksamen. Alle 3 og 6 ugers kurser udbydes under Lov om Åben Uddannelse. //OVERSIGT// 4. marts 2013 Computer Design A (3 uger) 4. marts 2013 Det personlige lederskab I (3 uger ) 4. marts 2013 Kommunikation i praksis (6 uger) 4. marts 2013 Arbejdsmiljøledelse (6 uger) 4. marts 2013 Innovationsledelse (6 uger) 4. marts 2013 Salgspsykologi (6 uger) 4. marts 2013 Testuddannelse (6 uger) 25. marts 2013 Det personlige lederskab II (3 uger) 25. marts 2013 Human Ressource Management (6 uger) 2. april 2013 Computer Design B (3 uger) 23. april 2013 Iværksætteri i praksis (6 uger) 23. april 2013 Det personlige lederskab - detail (6 uger) 29. april 2013 Computer Design A (3 uger) 29. april 2013 Kvalitetsudv. og dokumentation (6 uger) 13. maj 2013 Coaching i organisationer (6 uger) 13. maj 2013 Spilteknologi (6 uger) 23. maj 2013 Computer Design B (3 uger) Der kommer løbende nye kurser til, så tjek altid ledig for de aktuelle kurser.

3 ARBEJDSMILJØLEDELSE // Lær at planlægge og udføre arbejdsmiljøtiltag // Gennem uddannelsen i Arbejdsmiljø får du indgående kendskab til de centrale metoder og redskaber, der kan bruges inden for regulering af arbejdsmiljøet på danske virksomheder. Du får værktøjerne til at planlægge og udføre arbejdsmiljøtiltag, og indgående kendskab til roller og ansvar inde for arbejdsmiljøområdet. Du lærer specifikt om arbejdspladsvurderinger, sikkerhedskultur, ulykkesforebyggelse og metoder til forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø. Lær de centrale metoder og redskaber indenfor reguleringen af arbejdsmiljøarbejdet i Danmark Lær at håndtere udviklingsorienterede situationer indenfor arbejdsmiljøet Lær at formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder indenfor arbejdsmiljø området Du lærer at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i forbindelse med arbejdsmiljøet samt at tilegne dig ny viden om arbejdsmiljøet i en struktureret sammenhæng. Du lærer desuden at kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af arbejdsmiljøområdet og reguleringen af dette. På dette kursus suppleres undervisningen med personlig vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen. Periode: 4. marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Ledelse

4 COMPUTER DESIGN MODUL A OG B // Lær design- og præsentationsteknikker på computer // Kurserne henvender sig til dig, der ønsker at få eller har arbejde i beklædnings- eller tekstilindustrien eller som har interesse for området, og synes du mangler viden om design- og præsentationsteknikker på computer. Modul A Intensiv undervisning i Adobe Photoshop og Adobe Illustrator Få kendskab til de forskellige værktøjer og palletter Lær om farvereducering af billeder, collage- og farvepræsentation samt mønstredesign, strukturer og effekter og meget mere Modul B Introduktion til PAD-system. Mulighed for at digitize egne mønstre i PAD-system Få kendskab til i digital tekstilprint, hvor du lærer at lave mønstre klar til print og ser dem printet ud på forskellige tekstile metervarer I slutningen af forløbet vil der blive stillet en designopgave, hvor de anvendte programmer bruges til både design og præsentation. En repræsentant fra industrien giver konstruktiv feedback på opgaven. 3 uger pr. modul Periode: Modul A: marts 2013 Modul B: april 2013 Modul A: 29. april maj 2013 Modul B: 23. maj 12. juni 2013 Fagspecifikt kursus uden eksamen

5 DET PERSONLIGE LEDERSKAB I // Bliv en kommunikerende leder// Virksomheder i dag befinder sig i en opadgående kommunikationsspiral, hvor det er lederens opgave at navigere i dette kaos og gennem kommunikation skabe mening hos medarbejderne og samtidigt sikre, at virksomheden når sine mål. Al god kommunikation starter med, at lederen tænker situationen nøje igennem og vurderer nye strategier, større beslutninger eller forandringer i relation til det kommunikationsfelt en organisation udgør. Få indsigt i de teorier og metoder, der har betydning for ledelse og kommunikation Lær sammenhængene mellem kommunikation, lederstil og ledelsesmæssige udfordringer i egen praksis Lær om tilpasning af kommunikation og ledelsesstil til den organisatoriske helhed, som lederen er en del af Du lærer at udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer. Du lærer at indgå i samarbejde internt og eksternt og herigennem at medvirke til en hensigtsmæssig og fælles udvikling af kommunikativ ledelsespraksis samt at identificere og formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. 5 ECTS 3 uger Periode: marts 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 22. marts 2013 Fag fra diplomuddannelsen i ledelse

6 DET PERSONLIGE LEDERSKAB II // Bliv en reflekterende leder // Mange virksomheder befinder sig i dag fortsat i mellem traditionelle og moderne ledelsesformer. Helheden, hvori lederen agere, ændres og forandres kontinuerligt, og der vil være behov for forskellige perspektiver på ledelse. Det medfører, at lederens evne til at sætte sig selv i kontekst og forstå sine omgivelser og sig selv er afgørende for, at få succes som leder. En helt afgørende kompetence for en leder er således at evne at forstå -, reflektere over - og udvikle sig selv. Lær om de forskellige perspektiver på ledelsesteori, der kan fokusere det personlige lederskab Få identiteten som leder og evnen til at reflektere over det professionelle lederskab Lær at sætte ledelse i kontekst af helheden, så lederadfærden udøves hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne Du lærer at udvikle dit lederskab i forhold til den kompleksitet, der hersker i organisationer og samfund i dag. Du lærer at udlede og analysere egne kompetenceudviklingsbehov i forhold til det ledelsesrum, du skal udfylde samt forholde dig refleksivt i forhold til egen professionelle ledelsespraksis. Derudover får du dit lederskab at se som bevidste valg og fravalg, der har konsekvens for den måde, du indgår i organisatoriske sammenhænge på. 5 ECTS 3 uger Periode: 25. marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 17. april 2013 Fag fra diplomuddannelsen i Ledelse

7 DET PERSONLIGE LEDERSKAB I DETAILHANDLEN // Bliv en bedre leder i detailhandlen // Det personlige lederskab i detailhandlen gør dig til en stærk leder, og giver dig alle nødvendige redskaber til butiksledelse i detailhandlen. Bliv udviklet fra medarbejder til leder Bliv bedre til den personlige planlægning Få større gennemslagskraft Få kompetencer til at håndtere forandringer Få større indsigt i adfærd og lederroller Bliv bedre til at kommunikere situationsbestemt med både kunder og medarbejdere Du får kendskab til de klassiske og anerkendende ledelsesteorier. Du får værktøjer til personlig planlægning og indsigt i lederroller (SLII) og adfærdsmønstre (DISC). Du får indsigt i de forskellige kommunikationsteorier og bliver udviklet personligt. Periode: 23. april - 7. juni 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. juni 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Retail

8 HUMAN RESSOURCE MANAGEMENT // Bliv specialiseret inden for rekruttering og kompetenceudvikling // Human Resources Management bliver du rustet til at varetage HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Med et strategisk udgangspunkt lærer du både at rekruttere nye kolleger og udvikle de medarbejdere, som allerede er i virksomheden og på den måde sikre virksomheden en sund fremtid. Bliv rustet til at varetage HR-opgaver Lær at fastholde og udvikle medarbejdere Få redskaberne til at tiltrække og rekruttere medarbejdere Få værtøjer til at udvikle HR-relaterede processer Du lærer at lægge en HR-strategi og får kendskab til videnregnskaber og ledelsesfilosofi. Du lærer at identificere virksomhedens rekrutteringsbehov, undersøge medarbejdernes udviklingsbehov og udarbejde job- og personprofiler. Du får værktøjerne til de forskellige samtaleformer til både vanskelige og feedback samtaler. Derudover får du viden om modeller til personalestyring, og hvordan de hænger sammen med virksomhedens strategiske planlægning. Periode: 25. marts - 7. maj 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. maj 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Ledelse

9 INNOVATIONSLEDELSE // Lær at drive en innovationsproces fra a-z // Med kurset Innovationsledelse lærer du en lang række redskaber og analysemetoder, som du kan bruge til at skabe en innovation gennem omsætning af kunders behov til nye produkter og ydelser. Derudover lærer du at skabe grundlaget for at innovation kan finde sted, nemlig innovative miljøer i virksomheder og organisationer. Lær at vurdere og anvende relevante motivationsprocesser i relation til teamprocesser i innovation. Få værktøjerne til at danne overblik over forløbet af innovationsprocessen i et givent produkt. Lær at vurdere og anvende forskellige ledelsesformer og deres betydning for teamets dynamik og innovative processer. Du lærer at lede afgrænsede innovationsprojekter og at indgå i større tværfaglige innovationsprojekter og du får de forskellige formidlings- og præsentationsværktøjer, du får brug for i relation til de forskellige målgrupper. På dette kursus suppleres undervisningen med personlig vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen. Periode: marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013 Fag fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

10 IVÆRKSÆTTERI I PRAKSIS // Bliv rustet til at etablere og drive din egen virksomhed // Iværksætteri i praksis ruster dig til at etablere og drive din egen virksomhed. Du lærer at udarbejde forretningskoncepter og forretningsplaner, ligesom du lærer, hvordan man løbende kan forbedre og optimere sin virksomhed. Lær om de juridiske og skattemæssige forhold omkring start af virksomhed Lær om idéudvikling og kreativ tænkning Få indsigt i markedsføring og visuel identitet Lær om salg og kundeforståelse Du bliver klædt på til at starte egen virksomhed og får redskaberne til at idégenerere og udvikle bæredygtige koncepter. Du lærer at udarbejde kunde- og markedsanalyser og får kendskab til, hvordan du sælger produkter og ydelser. Du lærer at vurdere forskellige markedsføringsredskabers relevans og at kunne udarbejde og vurdere en forretningsplan og et budget. Periode: 23. april - 7. juni Eksamen: Mundtlig eksamen den 7. juni 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Innovation, produkt og produktion

11 KOMMUNIKATION I PRAKSIS // Slå igennem med dit budskab og bliv hørt, set og læst // I Kommunikation i praksis får du kompetencerne til selvstændigt at udføre mundtlige, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver på et professionelt niveau. Få redskaberne til at komme ud over rampen med dit budskab Lær at skrive så det fænger Få gode præsentationsteknikker Få kompetencer til at udføre mundtlige, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver Du får indsigt i kommunikationens psykologi og sprog, og forholdet mellem modtager og afsender. Du bliver ydermere rustet til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af budskabet, afsenderen og modtagerne. Derudover lærer du at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation samt at analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning. Periode: 4. marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 17. april 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling

12 KVALITETSUDVIKLING OG DOKUMENTATION // Lær den nyeste praksis for kvalitetsudvikling og dokumentation // Dokumentation og kvalitetsudvikling er vigtige arbejdsopgaver i det offentlige velfærdsarbejde. I forløbet arbejder vi med praksisnære problemstillinger indenfor dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling i social- og sundhedsvæsenet. Lær at udarbejde konkrete, innovative og prioriterede løsningsforslag Få værktøjer til at deltage i udviklingsorienterede aktiviteter Opnå kompetence til at udvikle og forbedre din egen sundhedspraksis Få kompetencer til at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i dit arbejde Du bliver bedre i stand til at beskrive, forstå og udvikle din praksis og deltage aktivt i fagligt og tværfagligt samarbejde. Du får viden om kvalitetsmodeller og deres betydning for udviklingen af det danske social- og sundhedsvæsen. Du får værktøjer til at gennemføre evalueringer og dokumentationsopgaver, og får viden om læring i praksis og forstår sammenhængen mellem læring og dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling. Du kan formidle ny viden om dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling til borgere, pårørende og kolleger. Periode: 29. april juni 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 12. juni 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Sundhedspraksis

13 SALGSPSYKOLOGI // Bliv bedre til at sælge dig selv, din íde eller dit produkt // I Salgspsykologi opnår du gennem kurset en forståelse af grundlæggende salgspsykologi og opøver kompetence til at handle i forhold til forskellig kundeadfærd, tilpasse egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper og derved opnå bedre resultater. Få indsigt i din egen og andres adfærd og motiver Få værtøjerne til at lave salgs- og kommunika tionsstrategier Bliv klædt på til at analysere konflikter og vurdere, hvilke løsningsmetoder der virker bedst. Du får et godt indblik i og forståelse for vigtigheden af planlægning, og du lærer at anvende konkrete værktøjer til at planlægge og prioritere din tid effektivt og forebygge negativ stress i salgsarbejdet. På dette kursus suppleres undervisningen med personlig vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen. Periode: 4. marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013 Fag fra akademiuddannelsen i int. handel og markedsføring

14 SPILTEKNOLOGI // Lær metoder til realisering af spil og game-engines // I Spilteknologi kvalificerer du dig til at kunne designe og udvikle simple computerspil. Du lærer de relevante teknikker til at optimere lyd og grafik, implementere 2D/3D grafik i spil samt kunne forstå og anvende teknikker og specifikke gameengine skabeloner til realisering af spil. Lær at optimere grafik og lyd til brug i spil Lær at skabe og implementere simple 2D/3D grafikelementer i spil Lær at integrere lyd i spil Lær at implementere flere forskellige interaktions former i spil Lær at anvende og implementere game-engine skabelon i spil Du får viden om den historiske udvikling indenfor spilindustrien samt de primære spilgenrer. Du får forståelsen for de grundlæggende begreber indenfor spiludvikling og de forskellige arbejdsteknikker til spildesign. Periode: 13. maj 21. juni 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 21. juni 2013 Fag fra akademiuddannelsen i Informationsteknologi

15 TEST // Lær at vælge og anvende forskellige testmodeller // Test-kurset kvalificerer dig til at kunne arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Herved kan du være med til at kvalitetssikre udviklingsarbejdet. Lær hvilken strategisk rolle testen får i den samlede udviklingsproces Lær at anvende test som en del af kvalitetssikringen i projektarbejdet Lær at opbygge systemer til styring af test og fejlretningsprocessen i udviklingsprojektet Lær at anvende teknikker og værktøjer til automatisering af forskellige testformer Du får kompetencer til at planlægge og styre gennemførelsen af såvel intern som ekstern test af et system. Du lærer at designe en test med en relevant testdækningsgrad samt at fastlægge principper for systemdesign, som medvirker til at gøre systemet testbart. På dette kursus suppleres undervisningen med personlig vejledning, som skal hjælpe dig med at bruge kurset i din jobsøgning. Undervisningen vil også fokusere på at det faglige indhold skal bruges til jobsøgning, og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen. Periode: 4. marts april 2013 Eksamen: Mundtlig eksamen den 19. april 2013 Fag fra professionsbacheloren i Software Development

16 PRAKTISK // Generel Information Om Alle Kurser // Uddannelsesforløbene indeholder 3 og 6 ugers intensiv undervisning, hvor de teoretiske redskaber kobles direkte til virksomhedernes udfordringer Praksisnær uddannelse på videregående niveau og på 5 eller 10 ECTS En afsluttende eksamen på akademi- eller diplomniveau På fire af forårets kurser suppleres undervisningen med personlig vejledning, som kan hjælpe dig med at bruge kurset i din jobsøgning og der indgår virksomhedsbesøg i undervisningen. Disse kurser er markeret med På alle KEAs ledighedskurser vil der i undervisningen blive fokuseret på, hvordan det faglige indhold kan bruges i din jobsøgning. Hvem kan tage uddannelsen? Er du i 1. ledighedsperiode med ret til selvvalgt uddannelse, skal du udfylde blanketten AR245 for at få dækket deltagerbetalingen. Denne finder du på sammen med tilmeldingsblanketten. Hvis du er ledig under uddannelsesordningen for ledige med opbrugt dagpengeret (akutpakken) eller ledig i 2. ledighedsperiode, skal du kontakte dit jobcenter, som skal bevillige deltagerbetalingen. Tilmelding og AR245 blanket sendes til dk eller KEA Center for Efteruddannelse, Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup. Pris kr. pr. uge Uddannelsessted

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere