Servicekatalog. Hvad er det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicekatalog. Hvad er det?"

Transkript

1 Servicekatalog Hvad er det? Mange organisationer ved i bund og grund ikke, hvilke services de leverer. Det kan betyde, at services leveres inkonsistent og ineffektivt, og at it-organisationen ikke har overblik over, hvor mange ressourcer der er bundet op på at levere den pågældende service, og hvad servicen egentlig koster! Set fra kunders og brugeres side spildes der ofte meget tid med at finde ud af, hvor man kan bestille en service, hvordan men bestiller en service, hvem der skal godkende en bestilling, samt hvilken information der skal være til stede ved bestillingen. Et middel til at imødegå ovennævnte udfordringer er at få udviklet et servicekatalog, så du som leverandør kan komme i styring samt skabe overblik for dine kunder og brugere. Opfattelserne af, hvad et servicekatalog er, er mange. I dette notat kan du læse mere om forskellige typer af servicekataloger, og hvad der kendetegner hvert enkelt. af Lise Dall Eriksen, CFN People A/S 2011

2 Indhold 1. Indledning Forskellige typer af Servicekataloger Forretningsservicekatalog Teknisk servicekatalog Brugerservicekatalog Eksempel på indhold af forskellige kataloger Tips & tricks til dit eget arbejde med Servicekataloget Kilder CFN People A/S Side 2 af 11

3 1. Indledning Forestil dig en restaurant uden et menukort. Hvordan skal kunderne vide, hvad de kan bestille? Hvordan skal køkkenchefen vide, hvad han kan lave med de forhåndenværende ingredienser? Hvordan skal køkkenchefen kunne sætte tingene sammen til velsmagende måltider og menuer, hvor retterne klæder hinanden? Hvordan skal vi som kunde kunne sammenligne denne restaurant med den, der ligger lidt henne ad gaden? Hvordan kan en sådan restaurant være profitabel? kunder ved ikke, hvad de kan købe, og ledelsen ved ikke hvilke omkostninger de har til produktionen En it-organisation uden et servicekatalog kan sammenlignes med en restaurant uden et menukort. Men i modsætning til menukortet leverer et servicekatalog langt mere til organisationen end blot en udstilling af menuen over mulige services. Det er også et udstillingsvindue for it-organisationen på, hvad it leverer og ikke mindst et billede af i hvilken grad, it understøtter forretningen og dennes kunder. Det giver brugere og kunder muligheden for at se, hvad it kan levere og ved at være bevidst om ens modtagergruppe, kan man beskrive sine services på en sådan måde, at det kan forstås og anvendes af den pågældende modtager. For virkelig at forstå opbygningen af et servicekatalog er det essentielt at kende til begrebet en service. Definitionen af en service, og hvad denne består af, er nærmere beskrevet i dokumentet IT Service Management baseret på ITIL og ISO/IEC 20000, som ligeledes kan downloades på CFN Peoples hjemmeside. Det er ikke altafgørende, om man rammer plet i sin identifikation af sine services. Der findes som udgangspunkt ikke nogen facitliste. Det er langt mere afgørende, at man kan definere og forstår sine services og kan nedbryde disse i de indeholdte komponenter for på den måde bedre at kunne forstå sin service end-to-end for bl.a. at kunne: bygge servicelandskaber baseret på de enkelte komponenter omkostnings- og prisfastsætte sine services rapportere på sine services på forskellige niveauer anvende de forskellige servicekataloger på en effektiv måde opnå et klarere billede af, hvad it understøtter i forhold til forretningen forstå it s rolle i forhold til at forretningen kan udføre deres rolle 2. Forskellige typer af Servicekataloger Når snakken falder på servicekataloger, er der mange forskellige opfattelser af, hvad et servicekatalog er. Grundlæggende opstår forskellen ved, at vi snakker om forskellige interessenter til forskellige typer af servicekataloger. Tænk på dine interessenter: Er det f.eks. en kunde, der har CFN People A/S Side 3 af 11

4 økonomi til at købe en service, eller er det en bruger, der skal anvende servicen i sit daglige arbejde, og som udgangspunkt ikke har nogen økonomi? Alene af den grund er der selvfølgelig forskel på de servicekataloger, vi skal udstille for vore interessenter. De forskellige interessenter og deres dedikerede servicekataloger kan illustreres i følgende figur, hvor er brugt som eksempel på en service. En bruger vil kigge i brugerservicekataloget og kontakte ServiceDesk for en effektuering af sine Service Requests for en given service. En forretningsenhed vil kigge i forretningsservicekataloget for at se de services, som it stiller til rådighed og vil typisk gå via en Service Level Manager eller Business Relationship Manager for at aftale nærmere omkring sine services. Figur 1 - Eksempel på en service Det er således relevant at tale om flere typer af servicekataloger (den engelske betegnelse er bibeholdt i parentesen for at sikre link til engelsksproget litteratur om emnet): Kundeservicekatalog (Customer Service Catalogue and Customer Actionable Service Catalogue) Forretningsservicekatalog (Business Service Catalogue) Teknisk servicekatalog (Technical Service Catalogue) Brugerservicekatalog (The actionable Service Catalogue or Service Request Catalogue) Herudover hører vi ofte CMDBen/CMSen nævnt, når vi snakker om servicekataloger, hvorfor sammenhængen mellem de forskellige typer af servicekataloger samt CMDBen/CMSen kan illustreres på følgende måde: CFN People A/S Side 4 af 11

5 Figur 2 Sammenhæng mellem forskellige typer af servicekataloger Et servicekatalog er grundlæggende et sted, hvor information er samlet omkring organisationens services. Det udgør en mekanisme, hvor services kan bestilles, og hvoraf evt. pris fremgår. Det kan anvendes til at forventningsafstemme, og det kan være en indgangsvinkel til at influere og sætte serviceniveauer. Vi taler typisk ikke om et enkelt servicekatalog i en organisation, men om flere servicekataloger, afhængig af indhold og modtager. Vær dog opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt at have én fælles integreret datakilde dækkende alle typer, hvor de enkelte typer således efterfølgende præsenteres i form af dedikerede views, som giver netop det servicekatalog, man ønsker at udstille. Det er derfor vigtigt, at man gør op med sig selv, hvilket behov det enkelte servicekatalog skal tjene, og hvem der er målgruppe/interessenter, inden arbejdet med at etablere et servicekatalog går i gang. Uanset hvilken type af servicekatalog, du ønsker at arbejde med, kan følgende fordele opnås: En klar definition og styring af dine services Pålidelig og nøjagtig information om alle dine services Mulighed for at identificere ineffektive og omkostningstunge services, der ikke har strategisk relevans Muliggør flytning af ressourcer fra ikke-kritiske services til kritiske services Stiller et konsistent gentageligt rammeværk til rådighed samt en proces til identifikation, registrering og styring af alle services Skaber gennemsigtighed af dine services. En gennemsigtighed som bl.a. kan bruges til at redegøre og argumentere for dine services CFN People A/S Side 5 af 11

6 I nærværende notat vil vi komme nærmere ind på tre af de nævnte fire typer af servicekataloger (forretningsservicekatalog, teknisk servicekatalog samt brugerservicekatalog) og uddybe forskel i indhold og anvendelse. De tre servicekatalog typer er udvalgt, fordi det oftest er disse, der arbejdes med i praksis. 3. Forretningsservicekatalog I restauranteksemplet er det en udstilling af diverse menuer på menukortet. Her kan du se de forskellige menuer og få en overordnet beskrivelse af deres indhold. Ikke ned i detaljer, men på en overordnet kundevenlig facon. Menuen indeholder en beskrivelse af indholdet samt eventuelt leveringsbetingelser (eks.vis: påregn 45 min for denne ret) samt evt. forudsætninger (eks vis: min. 2 bestillinger. I -eksemplet kunne det være en -service, hvor denne er beskrevet overordnet i form af den funktionalitet, der stilles til rådighed samt de betingelser, den leveres på (i form af f.eks. availability, capacity, continuity samt security). Formålet med et forretningsservicekatalog er at udstille vore it-services overfor forretningen. En itservice er kendetegnet ved, at den understøtter en forretningsproces, der sætter organisationen i stand til at opnå et ønsket afkast. Indholdet af dette servicekatalog skal være målrettet forretningen, og de udstillede services skal være beskrevet på en sådan måde, at de forstås af forretningen, og hvor forretningen på den måde kan se, hvilken værdi de enkelte services kan bibringe. Forretningsservicekataloget er en central kilde til information og skulle gerne give forretningen et præcist og konsistent billede af vore it-services. Der skal være oplysninger omkring, hvordan services kan anvendes, hvilke forretningsprocesser de understøtter samt forventninger omkring kvalitetsniveau. Husk også her, at de it-services, vi udstiller, ofte skal understøtte forretningens processer, og at de således kun udgør en delmængde af de services, der i sidste ende bliver præsenteret for slutkunderne i kundeservicekataloget. Forretningsservicekataloget kan opfattes som forretningens indkøbsportal, og såfremt der arbejdes med priser vil disse således også fremgå af forretningsservicekataloget såvel som angivelser af forventet service niveau(er) (service level(s)). Da dette katalog retter sig mod forretningen og dermed også mod eventuelt flere kundesegmenter, kan der forekomme mere end et forretningsservicekatalog i én organisation nogle services må måske kun kunne ses af nogle forretningsområder. Karakteristika ved et forretningsservicekatalog: Indeholder detaljer om it-services, der stilles til rådighed for forretningen Indeholder relationer imellem forretning services og it-services Skal skrives og præsenteres i et sprog som kan forstås af forretningen Fra forretningsservicekataloger kan der skabes en direkte relation til organisationens SLA er Med et forretningsservicekatalog kan følgende fordele opnås: CFN People A/S Side 6 af 11

7 Stiller et middel til rådighed, hvor omkostninger kan opgøres, og brugere og kunder som følge heraf kan faktureres på en fair og ensartet måde It kan demonstrere sin strategiske vigtighed i forhold til organisationen og dens værdi i det hele taget i forhold til forretningens services Organisationen kan identificere sig med og forstå hvad it betyder Kan øge samarbejdet mellem it, organisationen og brugerne af de enkelte services Skaber en servicekultur (i modsætning til en produktkultur) Brugere og kunder kan identificere de services, som netop de bruger Et forretningsservicekatalog giver organisationen mulighed for at: Forstå de it-services, der eksisterer Forstå relationer og afhængigheder mellem forretningsservices og it-services Forstå den indvirkning, som en fejl i it-servicen har på en forretningsservice Skabe gennemsigtighed over it-services og dermed hjælp til incident håndtering Skabe overblik over services til forretningen Forstå kravene vedrørende service udbud og efterspørgsel i organisationen 4. Teknisk servicekatalog I restauranteksemplet kan det ses som de ingredienser/komponenter (ikke råvarer så er vi nede i CMDBen/CMSen), som indgår i menuen. Kokken, der fremstiller menuen, skal have en form for opskrift på, hvordan ingredienser med held kan sættes sammen. Så i dette servicekatalog kan han se de forskellige ingredienser, han kan se hvordan nogle ingredienser med fordel er sat sammen til retter, og han kan læse om, hvordan ingredienser kan sættes sammen med andre for at opnå f.eks. smag og fylde. Kokken kan arbejde med varianter, f.eks. i smagsstyrke (mild, medium, stærk) og i størrelse af portioner (lille, medium, stor). I -eksemplet er det de understøttende services, som udgør den samlede service, f.eks.: netværk, database, back-up, platform (server og OS), klient (PC) etc. Det primære formål med et teknisk servicekatalog er at udstille vore tekniske services internt i it. En teknisk service er kendetegnet ved, at den tilvejebringer de it formåender, der skal til for at kunne supportere og levere en given it-service. Læs mere om, hvordan service formåender defineres i dokumentet IT Service Management baseret på ITIL og ISO/IEC 20000, som ligeledes kan downloades på CFN Peoples hjemmeside. Indholdet af dette tekniske servicekatalog skal derfor være målrettet it internt, og de udstillede services skal være beskrevet på en sådan måde, at de primært skal kunne forstås og anvendes af it. Det sætter organisationen i stand til at forstå, hvilke tekniske services, der er nødvendige for en given it-service og til at sikre, at passende support og vedligehold kan stilles til rådighed. Det sætter organisationen i stand til at identificere nødvendig teknologi og til at træffe beslutning om hvilken teknologi, der skal satses på, og hvilken teknologi der måske ikke længere er nødvendig og kan erstattes med billigere alternativer så som investering i virtuel teknologi i stedet for traditionelle stand-alone servere. Det tekniske servicekatalog understøtter de beskrevne og udstillede it-services, CFN People A/S Side 7 af 11

8 og bruges af it til at sammensætte og standardisere løsninger. Det tekniske servicekatalog har en nær sammenhæng med CMDB en, idet alle nødvendige CIs er refereret i det tekniske servicekatalog. Ved at have styr på sine tekniske services får man samtidig muligheden for at identificere hvilke services, der bruges af flere forretningsområder/kunder, og i stedet for at udvikle individuelle løsninger til de enkelte forretningsområder, så kan man her nyde godt af stordriftsfordele og konsistens. Karakteristika ved et teknisk servicekatalog: Indeholder detaljer om de tekniske services Indeholder relationer imellem de tekniske services og it-services Indeholder relationer til CIs Er skrevet og præsenteret i et sprog, som kan forstås af it Fra det tekniske servicekatalog kan der skabes en direkte relation til organisationens OLA er Med et teknisk servicekatalog kan følgende fordele opnås: Fremmer billedet af hvordan it-services understøttes Identificerer muligheder for at konsolidere it-infrastruktur og arkitektur med henblik på at reducere it-service omkostninger Udstyrer support grupper med et komplet overblik over it-infrastrukturen et overblik, der er nødvendigt for at kunne levere den pågældende service Er en støtte ved bl.a. Incident, Problem og Change håndtering men også ved en lang række andre processer Udstyrer de tekniske teams med værdifuld information, der kan hjælpe ved redesign af eksisterende services samt design af nye service Et teknisk servicekatalog giver it-afdelingen mulighed for at: forstå de tekniske services (systemer), der eksisterer forstå relationer og afhængigheder mellem it-systemer og services forstå den indvirkning, som et it-system fejl har på it-servicen skabe gennemsigtighed over CIs og dermed hjælp til incident håndtering skabe overblik over it-infrastrukturen opbygge et kort over alle it-systemer og services 5. Brugerservicekatalog I restauranteksemplet er det her, at vi giver brugeren mulighed for at anmode om yderligere services i forbindelse med den menu, de allerede har bestilt. Det kunne være ekstra hvidløg, medium stegt, take-away mulighed, etc. Services, som vi på forhånd ved, at brugeren kan og vil bestille, og som vi på forhånd har taget stilling til, hvordan vi skal håndtere. I -eksemplet kunne det være; midlertidig udvidelse af sin postkasse, tilføjelse af bruger til distributionsliste, fraværshåndtering etc CFN People A/S Side 8 af 11

9 Formålet med brugerservicekataloget er at udstille de service requests, som en bruger har lov til at bestille i forhold til de it-services, som forretningen allerede har købt. Her er mulighed for brugeren til at kunne bestille forskellige services. Så her er i høj grad tale om, at brugeren får en oversigt over, hvilke services der kan bestilles og hvordan de skal forholde sig i forhold til en sådan bestilling: Hvilke oplysninger, der skal leveres? Hvor lang leveringstid, de kan forvente? Hvem der må foretage bestilling? Hvem der skal godkende? Etc. Et karakteristika ved de service requests, der udstilles i et brugerservicekatalog er, at vi på forhånd kender dem, der kan komme til forskel fra f.eks. Incidents -, og at vi således på forhånd kan planlægge, hvilke opgaver der skal gennemføres for at levere den ønskede service. For hver it-service vil der være et antal service requests, som brugerne kan anmode om. Der kan enten på forhånd være betalt for en type service requests, eller der kan være behov for en økonomisk godkendelse, inden bestillingen effektueres. Vi stiller således en kanal til rådighed, hvor disse service requests udstilles, og hvorfra brugeren kan bestille, således at vi efterfølgende kan effektuere og levere den ønskede service på en standardiseret og effektiv måde. Et brugerservicekatalog kan internt anvendes til at muliggøre, at organisationen arbejder mere effektivt og reducerer omkostninger til support af brugerne ved at lade it automatisere leverancerne. Det kan f.eks. gøres via en intranetside eller gennem organisationens service management værktøj, såfremt dette giver mulighed herfor. Bag brugerservicekataloget defineres og beskrives de underliggende processer og procedurer, som skal til for at kunne effektuere et givet request. Dette gøres typisk ved anvendelse af automatiserede workflows og automatiseret tildeling af opgaver til relevante grupper. Først der opnår vi forventet output og udbytte. Når vi snakker om brugerservicekataloget kan det være relevant også at nævne endnu en katalogtype; nemlig produktkataloget. Af produktkataloget fremgår en beskrivelse af et givent produkt eksempelvis organisationens standard mobiltelefoner. Mobiltelefonerne er således beskrevet i produktkataloget i form af en beskrivelse af produktet, en beskrivelse af funktionalitet og garanti, produktets pris evt., en vurdering af produktet, en sammenligning af dette produkt med lignende produkter etc. Et brugerservicekatalog vil således indeholde formularen, hvorpå en mobiltelefon kan bestilles, medens produktkataloget vil indeholde en beskrivelse af de typer af mobiltelefoner, der kan bestilles. Ofte vælger organisationer dog at lægge denne beskrivelse ind i selve brugerservicekataloget. Karakteristika ved et brugerservicekatalog: Præsenteres i et hverdagssprog som brugerne forstår Udgør en liste af service requests, som er mulige for brugeren at bestille - typisk udstillet på organisationens intranet eller i det tilhørende service management værktøj Er nemt at navigere rundt i og giver brugeren hurtig mulighed for at finde, hvad vedkommende søger Det kan have funktionalitet som en indkøbsvogn Forskellige brugere kan have forskelligt billede afhængig af, hvad de må bestille CFN People A/S Side 9 af 11

10 Det anvender bagvedliggende workflows for at kunne levere hurtigere, billigere og mere effektivt Med et brugerservicekatalog kan følgende fordele opnås: Hurtigere levering Reducerer manuel håndtering og dermed omkostninger gennem anvendelse af workflows Flytter arbejdet over til brugerne gennem selvbetjeningsservices Standardiserer de services, der tilbydes Konsoliderer på leverancen af services Udarbejdelsen af et brugerservicekatalog kan endvidere medvirke til, at vi som organisation får mulighed for at identificere: Besparelser Effektiviseringer Automatiseringer Øget brugertilfredshed 6. Eksempel på indhold af forskellige kataloger Nedenfor er vist et eksempel på, hvilke services de forskellige typer af servicekataloger typisk kan indeholde: Forretningsservicekatalog (business service catalogue) service PC-arbejdsplads Økonomi service Løn service HR service Fag service Brugerservicekatalog (service request catalogue) Midlertidig udvidelse af postkasse Oprettelse af distibutionsliste Nyt password Ny mus Teknisk servicekatalog (technical service catalogue) Application Backup Database Klient PC Netværk Platform SAN 7. Tips & tricks til dit eget arbejde med Servicekataloget Én af de store udfordringer i udarbejdelsen af et servicekatalog er at tage stilling til, hvad en service egentlig er. Ofte tænker it-organisationen i it-systemer, når de skal definere services, men i mange tilfælde er den it-service, som udbydes i virkeligheden sammensat af mange tekniske services (itsystemer), hvilke er med til at retfærdiggøre, at vi både har et forretningsservicekatalog og et teknisk servicekatalog, hvor it-infrastrukturen er synliggjort i form af hardware, software, netværk, miljøer, data og applikationer m.v.. Det kan således være en rigtig god ide at inddrage forretningen, når itservices skal defineres, idet de ofte har en bedre ide om de services, de forbruger, og hvordan disse passer ind i forretningens øvrige processer CFN People A/S Side 10 af 11

11 8. Kilder De officielle OGC ITIL grundbøger Service Strategy (ISBN: ) Service Design (ISBN: ) Relevant officiel supplerende litteratur The Service Catalogue A Practitioner Guide Van Haren Publishing 2009 (ISBN: ) Håber du har fundet inspiration i notatet, og du ønskes held og lykke med dit videre arbejde med dine servicekataloger Kommentarer/input modtages med glæde på CFN People A/S Side 11 af 11

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog

Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog Sådan opretter du et Bruger Servicekatalog En praktisk guide til at komme i gang med dit eget Bruger Servicekatalog 1 Information Materialet er baseret på en kombination af det bedste fra de mest anerkendte

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Ole Westergaard, partner

Ole Westergaard, partner Ole Westergaard, partner Kort fortalt Hvem er Westergaard? Steen Sverker Nilsson Partner Ole Westergaard Stifter og partner Vi er ca. 20 medarbejdere ITIL for alle? ITIL for alle? ITIL kom til verden i

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe

Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe Lasse Hedensted, Manager Regional Service Centre Northern Europe Den praktiske tilgang til incident og change håndtering i JYSK på tværs af mange afdelinger, mange lande og flere tidszoner har haft stor

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM

Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM Hvad kommer ITIL V3 og Cobit til at betyde for IT-supporten? Ole Westergaard Westergaard CSM V3 Westergaard CSM Westergaard CSM 2 Gode konsulenter hænger ikke på træerne! [Indsæt billede af Jakob/Lars/Gitte/Ulla

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden

Service Desken anno Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Service Desken anno 2013 Workshop E Effektivisering gennem genanvendelse af viden Søren Riis-Vestergaard 2007- : Chefkonsulent i WESTERGAARD Service Management-og ledelsesrådgivning Implementering og optimering

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

It-direktør Nils Lau Frederiksen

It-direktør Nils Lau Frederiksen It-direktør Nils Lau Frederiksen Hvordan skaber vi en god kvalitetskultur i en hverdag i forandring? Hvordan professionaliserer man offentlig IT? Nils Lau Frederiksen Dagsorden Region Syddanmark It-staben.

Læs mere

IT Service Management. Orker I Fyn?

IT Service Management. Orker I Fyn? IT Service Management på fynsk Orker I Fyn? Servicemangement på fynsk Organisering: Borgmesterforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc

Workshoppens indhold. 2 minutter om ispoc Simply improve Simply improve Mobile Service Management Copyright ispoc a/s. 1 Workshoppens indhold Præsentation 2 minutter om ispoc Mobile bevægelser Mobile muligheder og udfordringer Praktiske øvelser

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm.

90 erne. Værksted. Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk. Applikationer. Isolerede Systemer. Mange leder var biologer. Uddannelsen hed svagstrøm. 90 erne Værksted Håndværker (Specialister) Kunsthåndværk Applikationer Isolerede Systemer 2 1 0 '90'erne Mange leder var biologer Moore s Law Uddannelsen hed svagstrøm. ITSM- Tool Mailbox, simpel database

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-software løsning for virksomheder, hvis kerneværdi

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account Maintenance Subscription

Vejledning til Autodesk Account Maintenance Subscription Vejledning til Autodesk Account Maintenance Subscription Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

ITIL - Kan processtyring lære l

ITIL - Kan processtyring lære l ITIL - Kan processtyring lære l noget af IT Management? Christian F. Nissen, CFN People A/S ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene

Bilag 1 - a. It og Telestyrelsens principper 15 Skarpe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Få styr på forretningsg angene Bilag 1 - a 1 Ét hospital Der samarbejdes koordineres om it i DNU inden for områder hvor øget forretningsværdi eller reducerede omkostninger kan realiseres 2 It styring er en ledelseopgave DNU ledelsen

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Pionerer inden for offentlig administration

Pionerer inden for offentlig administration Sammenlægning af organisationen -ITIL som fundament Pionerer inden for offentlig administration 05-11-2007 Agenda Præsentation -de 7 forvaltninger Sammenlægning af it-funktioner I forvaltningerne På tværs

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen?

Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Hvor kan det bedst betale sig at optimere it-infrastrukturen? Claus Jul Christiansen Divisionschef, Server & Tools Microsoft Danmark claus.jul@microsoft.com Agenda Introduktion Hvorfor er infrastrukturen

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation

Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation Koncern IT Driftsafdelingen Håndbog for god sagshåndtering og kommunikation April 2011 Driftsafdelingen Koncern IT VELKOMMEN Du sidder her med den første udgave af HÅNDBOG FOR GOD SAGSHÅNDTERING OG KOMMUNIKATION.

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 1. Indledning 1.1. Formål Kunden har i Bilag 5 defineret krav om Leverandørens integration til Kundens Service Management System ( ServiceNow

Læs mere

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model Generation APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model KEA kantine Problemløsning Digital løsning Automatiserede services KEA studerende Selv-service Intellektuelle App

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Proces for Incident Management

Proces for Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Incident Management Version: 0.1.7 Igangsat den: 27/10 2011 Sidst rettet 25/09-2014 Indledning Incident Management processen behandler alle incidents og Service

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S

MOF i NCC. Holdninger Enkelhed Automatik. Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S MOF i NCC Holdninger Enkelhed Automatik Niels Flemming IT-driftschef NCC Construction A/S Hvem er NCC 2002: 25.000 ansatte i alt 4.300 ansatte i dk 40 mia. oms. i alt 7 mia. oms. i DK Side 2 Mange udfordringer

Læs mere

Kommunale IT løsninger

Kommunale IT løsninger Kommunale IT løsninger Hvad skal forvaltningsledelsen fokusere på IT-mæssigt? Anders Elbak Chefanalytiker - IDC Copyright 2008 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Udfordringer

Læs mere

Service Desken. Med brug af SCRUM og KANBAN

Service Desken. Med brug af SCRUM og KANBAN Service Desken Med brug af SCRUM og KANBAN More than 100 offices 6200 employees HQ in the Nordic 400 000 Customers Forretningsområder Mindre og mellemstore virksomheder Offentligsektor og størrevirksomheder

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

Servicekataloget, en voksen udfordring. Om livet, universet og svaret på alt

Servicekataloget, en voksen udfordring. Om livet, universet og svaret på alt Servicekataloget, en voksen udfordring Om livet, universet og svaret på alt Introduktion Lidt om taleren Formålet med præsentationen Lidt om case n EnergiMidt A/S opstået gennem fusioner Decentral IT-styring

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Den daglige operationelle Servicedesk. -hvor gemmer der sig Quick Wins?

Den daglige operationelle Servicedesk. -hvor gemmer der sig Quick Wins? Den daglige operationelle Servicedesk -hvor gemmer der sig Quick Wins? Claus Bay Eriksen Maj 2014 Winspire A/S Organisationsudvikling Projekt- program- og porteføljeledelse Etablering og optimering af

Læs mere

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk

02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen. Læs mere på ski.dk 02.03 Servere og Storage Vejledning i anvendelse af rammeaftalen Læs mere på ski.dk Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige kunder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

INCIDENT & PROBLEM MANAGEMENT

INCIDENT & PROBLEM MANAGEMENT INCIDENT & PROBLEM MANAGEMENT en eller to processer? thomas.fejfer@cfnpeople.dk 1 PÅSTAND Mange it-organisationer har vanskeligt ved at adskille Incident management og Problem management, hvilket ofte

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Servicedesk JAST/december 2015

Servicedesk JAST/december 2015 JAST/december 2015 Formål Formålet med dette dokument er, at give styregruppen for IT Center Fyn en beskrivelse af, hvordan supportsager håndteres efter etableringen af en, samt en forklaring af de begreber

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Hvem er Westergaard A/S?

Hvem er Westergaard A/S? Hvem er Westergaard A/S? Steen Sverker Nilsson Adm. Dir og Partner Ole Westergaard Stifter Westergaard A/S leverer rådgivning, uddannelse, konferencer og værktøjer i Danmark og Sverige. Vi er stiftet i

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2

Integration til Kundens Service Management System. Bilag 2a-2 Integration til Kundens Service Management System Bilag 2a-2 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Integration til Kundens Service

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt

TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt Engineered with TIA Portal Innovation Tour 2014 TIA-portalen V13 Engineeringværktøjet, som gør det mere effektivt siemens.dk/tia-portal Maskinbyggerens problemstillinger Salgsafdelingens udfordringer Har

Læs mere

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data

OnApplications. OnCall CTI. The missing link. Med OnCall CTI. drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data OnCall CTI The missing link Med OnCall CTI drager din virksomhed fordel af at integrere telefoni og data kan dine medarbejderne håndtere den telefoniske kontakt til kunderne både professionelt og effektivt

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere