J a n u a r I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover er der gang i Campingrådets politiske arbejde. Både det overordnede med påvirkning af politikerne på Christiansborg, samt detaljerne med at forstå det nye Campingreglement. God fornøjelse. I N D H O L D - Invitation til studietur - Det nye campingreglement - Politiske møder - Nyt fra TS - Gældsbrevsloven - Korrekt information til gæsten - Sne - Grøn turisme - Kontrakter - Nyheder VIGTIGE DATOER 10. januar: Politisk møde i Sydjylland 17. januar: Politisk møde i Østjylland 21. januar: Sidste tilmelding til studietur 6. april: Campingrådets årsmøde

2 S i d e 2 INDHOLD Invitation til studietur...3 Det nye campingreglement tre notater...7 Politiske møder Nyt fra TS: Formandskab og nye medlemmer Gældsbrevsloven og ny ejer på campingpladsen Korrekt information til gæsten Sne Grøn Nøgle, turisme og regeringen Ansættelses- og lejekontrakter Nyheder fra campingraadet.dk... 19

3 S i d e 3 INVITATION TIL STUDIETUR Efter en årrække med studieture sydpå går turen atter nordpå. Vi skal besøge seks campingpladser, der ligger vest og sydvest for Oslo. Ud af de seks campingpladser har de fem pladser 4 stjerner og den sidste plads, som vi skal besøge, har 5 stjerner. Der er kun denne ene campingplads i Norge, der har 5 stjerner. Stjernekravene i Norge er sammenlignelige med de danske, da Norge i 2005 indførte de samme stjernekrav, som de danske. Alle seks campingpladser har investeret i nye bygninger og faciliteter i de senere år. Der er derfor rigtig god mulighed for at hente inspiration til hjemlige løsninger. Bygningernes størrelse og indretning er generelt meget lig, hvad der kendes fra danske campingpladser. Der vil derfor være mere at se på for de fleste campingpladser i forhold til pladserne sydpå, hvor de pladser, vi har besøgt, ofte har været meget store. Ud af de seks campingpladser har de fire vinteråbent, da de ligger ved eller i nærheden af skianlæg. Antallet af enheder er generelt mindre end i Danmark og markant mindre end pladserne sydpå. Der er dog en

4 S i d e 4 enkelt af pladserne, der har omkring 500 enheder. Alle pladserne har hytter og nogle også lejligheder til udlejning ved siden af selve campingpladsen.

5 S i d e 5 Program Mandag den 28. februar Afgang med bus fra Kjul Camping (4 km øst for Hirtshals) Afgang med Stena Line til Oslo Tirsdag den 1. marts Ankomst med Stena Line til Oslo Rundvisning på Gol Campingsenter, Rundvisning på Vasetdansen Camping, Overnatning på Beitostølen Hytter og Camping Onsdag den 2. marts 2011 Rundvisning på Beitostølen Hytter og Camping, Rundvisning på Fagernes Camping, Overnatning på Hotel Rica Park, Sandefjord Torsdag den 3. marts 2011 Rundvisning på Moen Camping, Rundvisning på Moysand Familiecamping, Ankomst til Kristiansand Afgang med Color Line Ankomst til Hirtshals Ankomst til Kjul Camping

6 S i d e 6 (Marker skemaet, tryk Ctrl + C, åben mail til tryk Ctrl + V ) Tilmelding Turen kommer til at koste kr. pr. person og inkluderer transport, overnatning og alle måltider - dog ikke drikkevarer. Jeg/vi vil gerne tilmelde mig/os studieturen med Campingrådet den 28. februar - 3. marts 2011 til en pris på kr. pr. person. Pladsen nr.: Pladsens navn: Navn/navne på deltagere: Tilmeldingsblanketten skal mailes til hvorefter Campingrådet fremsender en faktura.

7 S i d e 7 Seneste frist for tilmelding er den 21. januar Tilmeldingen er først bindende fra Campingrådets side, når beløbet er indbetalt. Efter den 28. januar 2011 er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret, da Campingrådet efter denne dato ikke kan få refunderet beløbet i forbindelse med arrangementet. DET NYE CAMPINGREGLEMENT TRE NOTATER Campingrådet følger løbende kommunernes indarbejdelse af det nye campingreglement. Der er jo kun gået kort tid siden ikrafttrædelsen, og der foreligger stadig ikke nogen afgørelser på de forskellige områder. Campingrådet har alligevel fundet grund til at udarbejde 3 nye notater: Notat om oprettelse af autocamperpladser, Notat om campinghytter og Notat om mobilhomes. Alle tre notater kan læses nedenfor. Efterfølgende vil de også være at finde på campingraadet.dk. NOTAT OM AUTOCAMPERPLADSER Det nye campingreglement giver mulighed for, at der kan etableres autocamperpladser på lystbådehavne og ved vandrerhjem og at kommunen kan oprette parkeringsarealer til overnatning for autocampere. I den forbindelse vil Campingrådet oplyse og anbefale følgende: 1. A. Oplysning om autocamperpladser ved lystbådehavne og i byen: Der er nu åbnet op for, at der kan etableres autocamperplads ved lystbådehavne og ved vandrerhjem. En autocamperplads er som hovedregel omfattet af campingreglementet, medmindre der er tale om en parkeringsplads. En helt klar skillelinje mellem en autocamperplads, som etableres på en parkeringsplads på en lystbådehavn og en almindelig parkeringsplads, som kommunen har etableret har vi ikke, før der foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet, hvis afgørelse i sidste ende afgøres af de civile domstole. Uanset, at en autocamperplads er omfattet af

8 S i d e 8 campingreglementet, kan man dog fravige kravet om at der skal være mindst 100 enheder. Det beror på en konkret vurdering, og det er den enkelte kommune, som træffer beslutning om det. Dette spørgsmål er heller ikke endelig klarlagt, da campingreglementet er nyt, og vi har ikke set afgørelser på området. B. Campingrådets anbefaling til campingpladserne: Campingrådet er allerede involveret i sager, hvor der ønskes etableret en autocamperplads på lystbådehavnen. I én sag, hvor lystbådehavnen er kommunalt ejet, har kommunen etableret et samarbejde med de omkringliggende campingpladser og i en anden sag har den campingplads, som ligger tættest ved lystbådehavnen selv kontaktet lystbådehavnen, som ønsker et samarbejde om at drive autocamperpladsen. Campingrådet opfordrer til, at enten den enkelte campingplads eller at campingpladserne i kommunen samlet henvender sig til ejeren af lystbådehavnen for at indgå et samarbejde om at tiltrække flere turister - herunder at indgå en dialog om eventuel opførelse og driften af en autocamperplads - at eventuelt indgå en aftale om at campingpladsen står for driften af autocamperpladsen, da det er lejrcheferne, der har ekspertisen på området. I den forbindelse er det vigtigt, at den enkelte kommune får at vide, hvad campingpladserne har at tilbyde. Hvis campingpladserne ligger meget tæt på en lystbådehavn, kan man forsøge at påvirke ejeren af havnen ved at oplyse, at der allerede nu er tilstrækkelig kapacitet. Campingrådet har dog tidligere påpeget, at det er vigtigt at etablere en autocamperplads i eller uden for campingpladsen, hvis kommunen tillader det. Hvis kommunen ønsker at etablere en autocamperplads inde i byen, vil det være oplagt, at den nærliggende campingplads driver denne som en satellitplads. Det, der skal tilbydes er en sikker overnatning på et afgrænset areal, men med mulighed for tilkøb af vand, tømning af vand og eventuelt strøm. Hvis campingpladsen vil etablere en autocamperplads, skal kommunen spørges om lov og campingpladsens konsulent kan være behjælpelig med udformning af arealet. 2. A. Oprettelse af autocamperpladser på parkeringsarealer. Disse parkeringsarealer er ikke omfattet af campingbegrebet og dermed heller ikke omfattet af campingreglementet. Det er dog ejeren af vejarealet dvs. kommunalbestyrelsen eller

9 S i d e 9 vejbestyrelsen, som i samråd med politiet kan bestemme om og i hvilket omfang der må parkeres med autocampere. Der foreligger heller ingen afgørelser på dette område, så der er ikke mulighed for at komme med yderligere vejledning, end det, der står i vejledningen til campingreglementet. B. Vejledning til campingpladserne: Campingrådet synes ikke, at det er en god idé, hvis den enkelte kommune etablerer et overnatningssted på et parkeringsareal, og hvis der er planer om dette, opfordrer Campingrådet campingpladserne til at kontakte kommunen og Campingrådet for at indgå dialog herom. Måske er der nogle campingpladser, som kan tilbyde det, som autocampergæsterne har brug for, så der ikke er behov for et parkeringsareal til overnatning. NOTAT OM CAMPINGHYTTER OG BYGNINGSREGLEMENTET Dette notat er at betragte som et tillæg til notet om samme emne af 10. august 2010 dette notat er fortsat gældende. Der foreligger endnu ikke mange afgørelser fra kommunerne, der viser holdningen til ansøgninger om dispensationer fra Bygningsreglementet, som kommunerne kan med-dele efter byggelovens 22, hvis dette skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I det følgende nogle betragtninger om Energiforbrug (Isolering) Campingrådet er bekendt med, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har den opfattelse, at såfremt campinghytter opvarmes, kan de opføres efter de lidt mere lempelige energi-bestemmelser for sommerhuse som er angivet i Bygningsreglementets kpt. 7 dog under forudsætning af, at hytterne alene anvendes i perioden 1. marts 31. oktober.

10 S i d e 10 Kan andre og mere lempelige løsninger opnås med kommunerne, er det selvfølgelig helt i sin orden således er Campingrådet bekendt med, at nogle kommuner har den opfattelse, at campinghytter der kun benyttes i sommerperioden slet ikke skal isoleres (!) i og at campinghytter godkendt til vintercamping skal isoleres efter mindstebestemmelsen i kapitel 7. Tilgængelighedsbestemmelserne Med Bygningsreglement 2008 blev en række tilgængelighedsbestemmelser skærpet i overensstemmelse med regeringens handicappolitik, hvorefter der skal sikres fuld tilgængelighed på et højt niveau for alle. Tilgængelighedskravet omhandler adgangsvejen frem til hytten, niveaufri adgang, døres fri passagebredde på 77 cm m.v., således at personer med bevægelseshandicap har mulighed for at komme ind i og rundt i hytterne kravet har selvsagt konsekvenser for funktionaliteten for en m2 hytte, der jo ikke er noget stort hyttebyggeri. Kommunernes dispensationskompetence omfatter også tilgængelighedsbestemmelserne, men det er Erhvervs- og Byggestyrelsens holdning, at der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensationer fra netop disse bestemmelser. Det er samtidigt værd at bemærke, at kommunernes skønsmæssige afgørelser - eksempelvis kommunernes udøvelse af et skøn indenfor dispensationskompetencen - ikke kan påklages til Statsforvaltningen. Derfor er fremlæggelsen af byggeprojektet for kommunen og den gode dialog herom igen alt afgørende for det resultat, som I går efter, så samarbejdsrelationerne med kommunen skal passes og plejes. At dialog kan virke er der eksempler på således har enkelte kommuner givet udtryk for, at hele kapitel 3 i Bygningsreglementet om bygningers indretning og konstruktion, hvor tilgængelighedskravene er anført, slet ikke er gældende for campinghytter dette er selvfølgelig en behagelighed set fra camping-pladsernes side, men på den anden side en afgørelse, som kommunen nok slet ikke lovligt kan træffe hvis det kom til en prøvelse heraf. I forbindelse med dialogen om tilgængelighedsbestemmelserne kan det være en god ide sammen med kommunen at få inddraget den lokale handicapkonsulent i vurderingen af hytteprojektet, idet Danske Handicaporganisationer om medlemsorganisationer heraf har en særlig ret til at påklage

11 S i d e 11 kommunernes afgørelser vedrørende handicap-forhold. Får man denne klagemulighed elimineret, vil ingen andre som udgangspunkt kunne påklage kommunens afgørelse. Som det tydeligt fremgår er det helt bevidst, at beslutningerne/afgørelser er lagt decentralt ud. Det kan også langt hen ad vejen give gode løsninger, men indebærer samtidig en risiko for, at dispensationspraksis ikke bliver ensartet landet over. Det er Campingrådet meget opmærksom på og har aktuelle drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen om muligheden af at udsende en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandlingen vedrørende campinghytter men om dette lykkes er i øjeblikket umuligt at sige. NOTAT OM OPSTILLING AF MOBILHOMES Under de langvarige forhandlinger om det nye campingreglement fremførte Campingrådet flere gange ønsket om opstilling af mobilhomes på campingpladserne til udlejning. Forslaget blev hver gang afvist af By- og Landskabsstyrelsen og i forslaget til det nye campingreglement, som blev udsendt i offentlig høring i foråret 2010 var således intet anført om opstilling af mobilhomes. Men pludselig skiftede vinden da det nye reglement kom i juli 2010 kunne vi noget overraskende langt inde i Vejledningen om campingreglementet pkt. 8 læse følgende: Det beror på en kontant vurdering, om opstilling af mobilhomes og lignende kan tillades som campinghytter. Muligheden er der altså men hvordan realiseres den så? Første skridt er en henvendelse til kommunen om en udlejningstilladelse i medfør af Campingreglementets 10, hvorefter kommunen kan give tilladelse til opstilling af campinghytter, campingvogne og telte til udlejning. Kommunen skal under drøftelserne opbevises om, at de ansøgte mobilhomes er at sidestille med campinghytter med en maksimal størrelse på 30/35 m2 og at det er en god ide for alle implicerede, at de opstilles på campingpladsen.

12 S i d e 12 Hos nogle kommuner vil udlejningstilladelsen givetvis blive givet uden problemer hos andre kommuner vil det måske være aldeles håbløst. En myndigheds skønsmæssige afgørelser er altid vanskelige at påklage, men det er Campingrådets umiddelbare opfattelse, at kommunens afgørelse om mobilhomes eller ej vil kunne indbringes for Naturklagenævnet kun derved vil der på sigt kunne opnås ensartede vurderinger og afgørelser. Men det er ikke nok med udlejningstilladelsen. Næste skridt er henvendelsen til byggesagsafdelingen. Der er jo tale om opstilling som campinghytter de ansøgte mobilhomes skal derfor leve op til de byggetekniske krav, der stilles til en campinghytte. Det vil sige, at det som udgangspunkt er hele bygningsreglementet, der skal overholdes, men nøjagtig som med traditionelle hytter, kan kommunen ansøges om relevante dispensationer fra de forskellige bestemmelser i bygningsreglementet. Muligheden er der altså men det er ikke uden problemer. POLITISKE MØDER Mandag den 8. november nåede Campingrådets lokale debatmøder til Familiepark West i Hee ved Ringkøbing. Som på mødet i Saltum var dagsordenen først og fremmest, at lokale MF ere skulle mærke, at turisme og camping er et vigtigt erhverv i mange egne af Danmark. Denne gang var hovedtalerne to MF ere fra det Midt- og Vestjyske, nemlig Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, og Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen. Programmet for formiddagen var igen lagt an på, at indspark fra lokale campingfolk og lokale politikere skulle uddanne de to MF ere, inden de selv skulle duellere på politik. Desværre havde begge fremmødte folketingsmedlemmer en presset kalender, hvorfor de måtte haste af sted midt i programmet og dermed gå glip af visse dele af deres uddannelse.

13 S i d e 13 vs. Alt i alt var det dog en rigtig fin dag. Der var et godt fremmøde af både campingpladser, turismefolk og politikere. Der var gode indlæg fra lejrchefer Jørgen Hansen og Robert Kroning, revisor Ivan Christensen, viceborgmester Esben Lunde-Larsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune og flere andre. Der blev trods alt også god tid til, at de to herrer Pihl Lorentzen og Jensen fik debatteret med hinanden og resten af publikum. Begge politikere erklærede sig efterfølgende glade for debatten, og lovede at tage campingpladsernes bekymring for de rammevilkår de opererer under, med tilbage på Christiansborg. Næste møde i rækken bliver den 10. januar på Gammelbro Camping ved Haderslev. Her vil emnet ikke overraskende være Camping og politik i Sydjylland. De tre hovedtalere bliver Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht, De Konservatives erhvervspolitiske ordfører Carina Christensen og Venstres Mr. Turisme, Hans Christian Thoning.

14 S i d e 1 4 Yderligere et møde er i støbeskeen til den 17. januar. Denne gang på Elite Camp Birkhede ved Silkeborg. Her er hovedtalerne den tidligere socialdemokratiske minister Henrik Dam Christensen, MF og Venstres Kim Andersen, MF. Tilmelding til de kommende møder sker gennem Campingrådet. Alle er velkomne. NYT FRA TS: FORMANDSKAB OG NYE MEDLEMMER Campingrådet har per 1. januar 2011 overtaget formandskabet for TS Turisterhvervets Samarbejdsforum fra HORESTA. HORESTA har i de seneste par år udført et flot arbejde i front for TS, men som traditionen foreskriver, så roterer formandskabet videre i kredsen af medlemsorganisationer, og altså denne gang til Campingrådet. Campingrådet ser frem til opgaven med både ydmyghed og stor entusiasme. De sidste to års succes med at sætte turismen på den politiske dagsorden skal gerne følges op med endnu flere konkrete resultater. Det vil Campingrådet selvfølgelig arbejde benhårdt for at realisere. TS er også den 1. januar blevet udvidet med to nye medlemsorganisationer: Det er DRC Danmarks Restauranter og Cafeer, samt DRF - Dansk Rejsebureau Forening. De er begge meget relevante organisationer, der kun kan bidrage til, at turismen bliver endnu mere samlet, og dermed endnu stærkere på den politiske arena.

15 S i d e 15 GÆLDSBREVSLOVEN OG NY EJER PÅ CAMPINGPLADSEN Campingrådet vil gerne gøre opmærksom på, at Gældsbrevslovens 27 er meget relevant for nye ejere af campingpladser. Den tilsiger nemlig, at ved købet af campingpladsen, overtager den nye ejer den tidligere ejers aftaler med gæsterne, og de deraf rettigheder og pligter. Det betyder for eksempel, at depositum der er indbetalt til en tidligere ejer ikke skal betales igen. Generelt gælder det, at gæsten som udgangspunkt ikke kan komme økonomisk i klemme ved et ejerskifte i forbindelse med almindeligt salg, blot gæsten har sin dokumentation i orden. KORREKT INFORMATION TIL GÆSTEN Generelt er det selvfølgelig vigtigt, at gæster får den korrekte information om priser og forhold på campingpladsen. Når de får tilbudt en lejet hytte eller en campingvogn, skal beskrivelsen af det lejede svare til det, som gæsten får. Der opfordres til ikke at bruge nogen subjektive vurderinger, men blot skrive, hvad der indgår i prisen. F.eks. kan ordet stor virke misvisende, og hvis man udlejer en ny campinghytte er den efter Campingrådets opfattelse maks. 2-3 år. Det er bedst at loyalt oplyse, hvad den lejede hytte eller den lejede campingvogn indeholder, så eventuelle misforståelser undgås. Mange campingpladser har besøg af gæster, som normalt ikke camperer, men som af en eller anden grund vælger at tage ophold i en hytte eller i en lejet campingvogn. Disse gæster er af gode grunde ofte uvidende om, hvordan elprisen regnes ud og om de skal betale gebyr mv.

16 S i d e 16 SNE Som de fleste nok har bemærket, så står camping i Danmark over for den anden vinter i træk med store snemængder. I den forbindelse har Campingrådet i samarbejde med Thisted Forsikring lavet en række gode råd til pladserne til forebyggelse af skader. Dem kan man læse nedenfor, og også på vores hjemmeside. Derudover er det værd at minde om, at har man vinteråbent, så findes der en række forpligtelser i forbindelse med sne og frost. For det første har campingpladsen pligt til at rydde veje og stier på den del af pladsen der er åben. I særdeleshed på de arealer gæsterne sandsynligvis skal benytte; det er steder som stierne til og fra enhedspladserne, samt arealer til og fra sanitetsbygninger, fællesrum, køkkener og lignende. For det andet, skal man være bevidst om, at man kan risikere at have et erstatningsansvar, hvis nogen falder som følge af is eller sne. Campingrådet har tidligere været involveret i en sag, hvor en campingplads forsikringsselskab endte med at måtte udbetale erstatning. Til sidst gælder selvfølgelig også de almindelige regler for grundejere. Sne skal ryddes, og der skal evt. gruses eller saltes på veje og stier. Det skal ske efter snefald, og forventes udført inden for tidsrummet GODE RÅD TIL FOREBYGGELSE AF SKADER I VINTERENS LØB. I samarbejde med Thisted Forsikring er følgende udarbejdet: Snetryk: Sidste vinter gav desværre mange skader på bygninger. Det var skader lige fra mindre deformationer til total sammenstyrtede bygninger på grund af ophobning af for store snemængder på tagene. Den primære årsag var de fleste steder omskiftning i temperaturen kombineret med regnvejrsperioder. Pas særlig meget på, hvis der er faldet en del sne, eksempelvis 40 cm på taget, og det bliver tøvejr i en kort periode, uden at sneen løber af taget. Vægten på taget vil være den samme selvom sneen måske efter tøvejret kun fylder 10 cm. Hvis der så falder en ny større mængde sne, som måske også smelter delvist, og igen ny mængde ovenpå, vejer sneen pludselig meget mere end det ser ud til og mere end man regner med.

17 S i d e 17 Så derfor er det en rigtig god idé at rydde sneen på taget, inden den bliver til is og bliver for tung. Forsikringen dækker skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige foranstaltninger for at bortrydde sneen. Med alle rimelige foranstaltninger menes der, at man ikke skal sætte liv og helbred på spil, men kan man ved hjælp af forskellige hjælpemidler og sikkerhedsudstyr rydde sneen væk, er man forpligtet til det. Rimelige foranstaltninger kan også indebære at få arbejdet udført af andre end en selv. Is i tagrender: Ophobning af is i tagrender kan bevirke, at vand fra taget samles og løber ind i konstruktionen med vandskader til følge. Så det er en god ide, at holde øje med tagrenderne og få fjernet isen, så vandet kan få normal afløb. Frostsprængning af rør: Vand- og olierør skal være isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværksskik, ellers dækker forsikringen ikke vand- eller olieskader, der skyldes frostskade. Så derfor er det en god ide, at gennemgå sit røranlæg og få repareret de steder, hvor isoleringen af en eller anden grund er mangelfuld. I forbindelse med en reparation eller en ændring, kan man have overset at udbedre isoleringen, og skadedyr (eksempelvis husmår) kan også have været på spil. Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er kun dækket, såfremt det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Det er derfor nødvendigt, at man ikke lukker varmen for at spare. Rummene skal være frostfrie. Den rigtige løsning er i stedet at lukke for vandtilførslen og at rør og anlæg er tømt for vand. Rør i skunkrum eller eksempelvis rør i lukkede skabe langs en kold væg er særlig udsatte. Det kan være en rigtig god ide, at åbne skabslåger så rumvarmen kan brede sig ind i skabene.

18 S i d e 18 GRØN NØGLE, TURISME OG REGERINGEN Regeringen har afsat penge til at markedsføre virksomheder der er med i Grøn Nøgle ordningen. Regeringen og de øvrige forligspartier blev i november enige om en ny handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. I denne handlingsplan er der udmøntet 31 mio. kroner i 2011 og 2012 til at styrke markedsføringen inden for grøn turisme. Markedsføringen skal udføres af VisitDenmark, og have fokus på kystturisme og naturturisme i Danmark. Derudover er der altså afsat et ukendt beløb til at markedsføre bæredygtige turismeprodukter, der i dette tilfælde forstås som overnatningssteder, der deltager i Grøn Nøgle. Herunder er campingpladser specifikt nævnt. I skrivende stund er der otte danske campingpladser der er med i Grøn Nøgle. ANSÆTTELSES- OG LEJEKONTRAKTER Angående ansættelseskontrakter, så ser Campingrådet desværre flere sager hvert eneste år, hvor der er fejl i ansættelseskontrakten Desværre også sager, hvor pladsen ender med at måtte betale en godtgørelse til en tidligere medarbejder. Campingrådet arbejder normalt for forlig i sådanne sager, men vi må konstatere, at retspraksis har udviklet sig i retning af højere godtgørelser i de senere år. Det er kun yderligere grund til at have styr på kontrakterne. På Campingrådets hjemmeside findes nogle standardkontrakter, men ansættelser er ofte meget individuelle alt efter hvilken stilling man har, så man skal ikke anvende skabelonerne ukritisk. Og er man i tvivl, så skal man endelig kontakte Campingrådet.

19 S i d e 19 På hjemmesiden findes også skriftlige lejeaftaler. Aftaler med gæsterne bør være på papir. Dermed undgår man kedelige diskussioner om, hvad der egentlig er aftalt. Det behøver ikke kun være fastliggerne der skal på kontrakt. Der kan også spares diskussioner ved at anvende lejekontrakter til weekendgæster og ferieturister. Regler, priser, gebyrer med videre skal da blot fremgå af lejekontrakten. NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 01/ Ny lov vil øge feriehusudlejningen med 10 pct. Feriehusudlejernes Brancheforening forventer, at forhøjelsen af det skattefri bundfradrag vil skabe en vækst i feriehusudlejningen, fordi flere vil leje deres hus ud. 01/ Nyt medlem af bestyrelsen for Campingrådet Mette Friis, Frigård Camping er på TopCamps generalforsamling blevet valgt til bestyrelsen for Campingrådet. 01/ Campingrådet overtager formandskabet i TS På Turisterhvervets Samarbejdsudvalgs (TS) møde i december blev det besluttet, at Campingrådet overtager formandskabet for TS fra den 1. januar / Birkhede lægger græs til toppolitisk campingdebat

20 S i d e 20 Politisk stormøde om turisme og camping med debat mellem Henrik Dam Christensen (S) og Kim Andersen(V). 16/ Nye regler for momsafløftning vedtaget Onsdag den 15. december 2010 blev en mærkedag for dansk turisme. 14/ Region Midtjylland satser på turisme Turismen skal sikre vækst og velstand i Region Midtjylland. Derfor har forretningsudvalget i regionen gjort turisme til nyt indsatsområde i deres erhvervspolitik. Målet er at tjene 1,5 mia. kr. mere om fem år. 08/ Gode råd om sikkerheden i swimmingpoolen Ansvaret er dit står der på en ny plakat fra Rådet for Større Badesikkerhed målrettet forældre med børn i swimmingpoolen. 08/ Interesse i at få pladser til autocampere Handelsstandsforeningen i Hirtshals vil aktivt arbejde for, at der i byen oprettes registrerede pladser, hvor autocampere kan opholde sig. 08/ Flere italienske turister i Danmark I de første otte måneder af 2010 har man rundt omkring i Danmark kunne høre flere ciao og grazie mille end i Danmark har nemlig oplevet en stigning på 8,6 procent af italienske turister sammenlignet med samme periode sidste år. 02/ Topmøde om turisme holdes i Aarøsund

21 S i d e 21 Januar er ikke den største danske campingmåned, men det er tid til at holde et stormøde om camping og turisme. Derfor inviterer Campingrådet, til møde på Gammelbro Camping i Aarøsund mandag den 10. januar. 02/ VisitDenmark får ny adm. direktør 53-årige Jan Olsen skal som ny adm. direktør for VisitDenmark styrke markedsføringen af Danmark som rejsemål. Den nye topchef kommer fra markedsføringsbranchen. VisitDenmark har været uden adm. direktør siden august / Debat: Turisme er en oplagt vækstmotor - Med den nye finanslovsaftale har Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti rakt hånden frem til turisterhvervet. Sådan lyder budskabet fra Sten Slot Knudsen, formand i HORESTA Region Syddanmark. 01/ Så ta r vi cykelturismen frem Det nye transportforlig med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har afsat godt 41 millioner kroner direkte til cykelturisme.

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN!

AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! AUTOCAMPERE - EN UDVIKLING AF FORRETNINGEN! Ifølge de nye regler i Campingreglementet, som trådte i kraft sidste år, er der nu åbnet op for muligheden for at etablere campingpladser med færre end 100 enheder

Læs mere

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011. : Autocamperrådet. : Kim Lyster Hansen & Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Overnatningsfaclilteter for autocampere 22. juni 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse efter campingreglementet

Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse efter campingreglementet #BREVFLE Frydenstrand Camping V/ Anne-Dorthe T. Øland & Bjarne Øland Frydenstrand 58 Mou 9280 Storvorde 28. oktober 2016 Udlejningstilladelse - Frydenstrand 58A, 9280 Storvorde - Ansøgning om udlejlingstilladelse

Læs mere

A u g u s t 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

A u g u s t 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Hvis du endnu er tvivler til det kommende folketingsvalg, så kommer her en opfordring: Campingrådet kan ikke tage stilling til, hvilket parti man skal stemme på, men

Læs mere

By, Land og Kultur. Lars Blom Søbadvej Middelfart. udvidelse af Helnæs Camping.

By, Land og Kultur. Lars Blom Søbadvej Middelfart. udvidelse af Helnæs Camping. By, Land og Kultur Lars Blom Søbadvej 10 5500 Middelfart Udvidelse af Helnæs Camping Assens Kommune har modtaget din ansøgning om udvidelse af Helnæs Camping, der ligger Strandbakken 21, 5631 Ebberup.

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20. Campingtilladelse Lynæs Camping. Halsnæs Kommune giver hermed campingtilladelse til: Lynæs Camping

Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20. Campingtilladelse Lynæs Camping. Halsnæs Kommune giver hermed campingtilladelse til: Lynæs Camping Plan og Byg Rådhuspladsen 1 DK 3300 Frederiksværk 11. november 2015 Side 1 af 5 Sagsnr 2014/0005004 Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20 3390 Hundested Campingtilladelse Lynæs Camping Halsnæs Kommune giver

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Udlejningstilladelse vedr. Sønderby Camping.

Udlejningstilladelse vedr. Sønderby Camping. 24-02-2014 Nana Aukschun Nørsøller Sønderbygade 4 Sønderby 6470 Sydals Udlejningstilladelse vedr. Sønderby Camping. Afgørelse I henhold til 2 i campingreglementet, bekendtgørelse nr. 844 af 30. juni 2010

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

DABYFO Kreds Østjylland

DABYFO Kreds Østjylland DABYFO Kreds Østjylland Referat af kredsmøde - Tirsdag den 4. februar 2014 Vejdirektoratets informationscenter Nørreskov Bakke 2A, 8600 Silkeborg Forud for mødet var der introduktion af Svend Jakobsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af Vedersø Klit camping

Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af Vedersø Klit camping Side 1/5 VEDERSØ KLIT CAMPING A/S Øhusevej 23 6990 Ulfborg Dato: 14-12-2015 Sagsnr.: 04.14.15-P19-2-12 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse

Som skatteminister er det en af mine hovedprioriteter, at ændringer af vores regler sker i dialog ikke alene i forbindelse Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt 10. december 2015 J.nr. 15-3187620 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål H - Tale til besvarelse af spørgsmål H den 10.

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening:

Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 364 Offentligt OMTRYK Notat om Camping, By og Landskabsstyrelsen, Campingrådet og Kommunernes Landsforening: Campingrådet hævder, at Campingrådet er

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

Nebsmøllevej 65. Redegørelse. Forhold og aktiviteter

Nebsmøllevej 65. Redegørelse. Forhold og aktiviteter Nebsmøllevej 65 Redegørelse I forbindelse med standsning af ødelæggelse af det gamle jernbanetracé, den 10. januar 2011, efter anmeldelse af en nabo, blev forpagterne/ejerne kontaktet. De fik at vide at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Junior Rulleski Camp 2012

Junior Rulleski Camp 2012 Junior Rulleski Camp 2012 Fredag den 17.august søndag den 19. august Junior Rulleski Camp skal på vandski med Nivå Vandski Klub. Kom med til Junior Rulleski Camp i Nivå i august og mød en masse unge skivenner

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser

TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 171 Offentligt TopCamp - Behov for forbedringer af campingerhvervets rammebetingelser Marts 2010 Notat udarbejdet af TopCamp 1 Sammenfatning Det danske campingerhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 1) BEK nr 844 af 30/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-100-00133 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Blushøj Camping - Ebeltoft Sent: 18 Sep 2015 23:59:31 +0200 Michael Tolstrup Udvidede muligheder for autocampere i Syddjurs Kommune

Blushøj Camping - Ebeltoft Sent: 18 Sep 2015 23:59:31 +0200 Michael Tolstrup Udvidede muligheder for autocampere i Syddjurs Kommune From: Blushøj Camping - Ebeltoft Sent: 18 Sep 2015 23:59:31 +0200 To: Subject: Udvidede muligheder for autocampere i Syddjurs Kommune Kære Michael, Tak for din mail, vi er glade for at Syddjurs Kommune

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014

Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Udbudsmateriale Vejers Strand Camping 2014 Til rekvirenter af udbudsmateriale vedrørende forpagtning af Vejers Strand Camping Præsentation af Vejers Strand Camping. De fysiske rammer Vejers Strand Camping

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat af 6. Forretningsudvalgsmøde den 30. oktober 2012 Side 1 Referat af 6. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. oktober 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Christiansborg Forretningsudvalget Navn

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Invitation til deltagelse i omvendt fremstød.

Invitation til deltagelse i omvendt fremstød. Invitation til deltagelse i omvendt fremstød. Besøg fra Norge af selektivt udvalgte bygherrer Opfølgning på Norge - fremstød i København 2013 Præsentation af danske arkitekters byggeprojekter i København

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere