J a n u a r I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover er der gang i Campingrådets politiske arbejde. Både det overordnede med påvirkning af politikerne på Christiansborg, samt detaljerne med at forstå det nye Campingreglement. God fornøjelse. I N D H O L D - Invitation til studietur - Det nye campingreglement - Politiske møder - Nyt fra TS - Gældsbrevsloven - Korrekt information til gæsten - Sne - Grøn turisme - Kontrakter - Nyheder VIGTIGE DATOER 10. januar: Politisk møde i Sydjylland 17. januar: Politisk møde i Østjylland 21. januar: Sidste tilmelding til studietur 6. april: Campingrådets årsmøde

2 S i d e 2 INDHOLD Invitation til studietur...3 Det nye campingreglement tre notater...7 Politiske møder Nyt fra TS: Formandskab og nye medlemmer Gældsbrevsloven og ny ejer på campingpladsen Korrekt information til gæsten Sne Grøn Nøgle, turisme og regeringen Ansættelses- og lejekontrakter Nyheder fra campingraadet.dk... 19

3 S i d e 3 INVITATION TIL STUDIETUR Efter en årrække med studieture sydpå går turen atter nordpå. Vi skal besøge seks campingpladser, der ligger vest og sydvest for Oslo. Ud af de seks campingpladser har de fem pladser 4 stjerner og den sidste plads, som vi skal besøge, har 5 stjerner. Der er kun denne ene campingplads i Norge, der har 5 stjerner. Stjernekravene i Norge er sammenlignelige med de danske, da Norge i 2005 indførte de samme stjernekrav, som de danske. Alle seks campingpladser har investeret i nye bygninger og faciliteter i de senere år. Der er derfor rigtig god mulighed for at hente inspiration til hjemlige løsninger. Bygningernes størrelse og indretning er generelt meget lig, hvad der kendes fra danske campingpladser. Der vil derfor være mere at se på for de fleste campingpladser i forhold til pladserne sydpå, hvor de pladser, vi har besøgt, ofte har været meget store. Ud af de seks campingpladser har de fire vinteråbent, da de ligger ved eller i nærheden af skianlæg. Antallet af enheder er generelt mindre end i Danmark og markant mindre end pladserne sydpå. Der er dog en

4 S i d e 4 enkelt af pladserne, der har omkring 500 enheder. Alle pladserne har hytter og nogle også lejligheder til udlejning ved siden af selve campingpladsen.

5 S i d e 5 Program Mandag den 28. februar Afgang med bus fra Kjul Camping (4 km øst for Hirtshals) Afgang med Stena Line til Oslo Tirsdag den 1. marts Ankomst med Stena Line til Oslo Rundvisning på Gol Campingsenter, Rundvisning på Vasetdansen Camping, Overnatning på Beitostølen Hytter og Camping Onsdag den 2. marts 2011 Rundvisning på Beitostølen Hytter og Camping, Rundvisning på Fagernes Camping, Overnatning på Hotel Rica Park, Sandefjord Torsdag den 3. marts 2011 Rundvisning på Moen Camping, Rundvisning på Moysand Familiecamping, Ankomst til Kristiansand Afgang med Color Line Ankomst til Hirtshals Ankomst til Kjul Camping

6 S i d e 6 (Marker skemaet, tryk Ctrl + C, åben mail til tryk Ctrl + V ) Tilmelding Turen kommer til at koste kr. pr. person og inkluderer transport, overnatning og alle måltider - dog ikke drikkevarer. Jeg/vi vil gerne tilmelde mig/os studieturen med Campingrådet den 28. februar - 3. marts 2011 til en pris på kr. pr. person. Pladsen nr.: Pladsens navn: Navn/navne på deltagere: Tilmeldingsblanketten skal mailes til hvorefter Campingrådet fremsender en faktura.

7 S i d e 7 Seneste frist for tilmelding er den 21. januar Tilmeldingen er først bindende fra Campingrådets side, når beløbet er indbetalt. Efter den 28. januar 2011 er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret, da Campingrådet efter denne dato ikke kan få refunderet beløbet i forbindelse med arrangementet. DET NYE CAMPINGREGLEMENT TRE NOTATER Campingrådet følger løbende kommunernes indarbejdelse af det nye campingreglement. Der er jo kun gået kort tid siden ikrafttrædelsen, og der foreligger stadig ikke nogen afgørelser på de forskellige områder. Campingrådet har alligevel fundet grund til at udarbejde 3 nye notater: Notat om oprettelse af autocamperpladser, Notat om campinghytter og Notat om mobilhomes. Alle tre notater kan læses nedenfor. Efterfølgende vil de også være at finde på campingraadet.dk. NOTAT OM AUTOCAMPERPLADSER Det nye campingreglement giver mulighed for, at der kan etableres autocamperpladser på lystbådehavne og ved vandrerhjem og at kommunen kan oprette parkeringsarealer til overnatning for autocampere. I den forbindelse vil Campingrådet oplyse og anbefale følgende: 1. A. Oplysning om autocamperpladser ved lystbådehavne og i byen: Der er nu åbnet op for, at der kan etableres autocamperplads ved lystbådehavne og ved vandrerhjem. En autocamperplads er som hovedregel omfattet af campingreglementet, medmindre der er tale om en parkeringsplads. En helt klar skillelinje mellem en autocamperplads, som etableres på en parkeringsplads på en lystbådehavn og en almindelig parkeringsplads, som kommunen har etableret har vi ikke, før der foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet, hvis afgørelse i sidste ende afgøres af de civile domstole. Uanset, at en autocamperplads er omfattet af

8 S i d e 8 campingreglementet, kan man dog fravige kravet om at der skal være mindst 100 enheder. Det beror på en konkret vurdering, og det er den enkelte kommune, som træffer beslutning om det. Dette spørgsmål er heller ikke endelig klarlagt, da campingreglementet er nyt, og vi har ikke set afgørelser på området. B. Campingrådets anbefaling til campingpladserne: Campingrådet er allerede involveret i sager, hvor der ønskes etableret en autocamperplads på lystbådehavnen. I én sag, hvor lystbådehavnen er kommunalt ejet, har kommunen etableret et samarbejde med de omkringliggende campingpladser og i en anden sag har den campingplads, som ligger tættest ved lystbådehavnen selv kontaktet lystbådehavnen, som ønsker et samarbejde om at drive autocamperpladsen. Campingrådet opfordrer til, at enten den enkelte campingplads eller at campingpladserne i kommunen samlet henvender sig til ejeren af lystbådehavnen for at indgå et samarbejde om at tiltrække flere turister - herunder at indgå en dialog om eventuel opførelse og driften af en autocamperplads - at eventuelt indgå en aftale om at campingpladsen står for driften af autocamperpladsen, da det er lejrcheferne, der har ekspertisen på området. I den forbindelse er det vigtigt, at den enkelte kommune får at vide, hvad campingpladserne har at tilbyde. Hvis campingpladserne ligger meget tæt på en lystbådehavn, kan man forsøge at påvirke ejeren af havnen ved at oplyse, at der allerede nu er tilstrækkelig kapacitet. Campingrådet har dog tidligere påpeget, at det er vigtigt at etablere en autocamperplads i eller uden for campingpladsen, hvis kommunen tillader det. Hvis kommunen ønsker at etablere en autocamperplads inde i byen, vil det være oplagt, at den nærliggende campingplads driver denne som en satellitplads. Det, der skal tilbydes er en sikker overnatning på et afgrænset areal, men med mulighed for tilkøb af vand, tømning af vand og eventuelt strøm. Hvis campingpladsen vil etablere en autocamperplads, skal kommunen spørges om lov og campingpladsens konsulent kan være behjælpelig med udformning af arealet. 2. A. Oprettelse af autocamperpladser på parkeringsarealer. Disse parkeringsarealer er ikke omfattet af campingbegrebet og dermed heller ikke omfattet af campingreglementet. Det er dog ejeren af vejarealet dvs. kommunalbestyrelsen eller

9 S i d e 9 vejbestyrelsen, som i samråd med politiet kan bestemme om og i hvilket omfang der må parkeres med autocampere. Der foreligger heller ingen afgørelser på dette område, så der er ikke mulighed for at komme med yderligere vejledning, end det, der står i vejledningen til campingreglementet. B. Vejledning til campingpladserne: Campingrådet synes ikke, at det er en god idé, hvis den enkelte kommune etablerer et overnatningssted på et parkeringsareal, og hvis der er planer om dette, opfordrer Campingrådet campingpladserne til at kontakte kommunen og Campingrådet for at indgå dialog herom. Måske er der nogle campingpladser, som kan tilbyde det, som autocampergæsterne har brug for, så der ikke er behov for et parkeringsareal til overnatning. NOTAT OM CAMPINGHYTTER OG BYGNINGSREGLEMENTET Dette notat er at betragte som et tillæg til notet om samme emne af 10. august 2010 dette notat er fortsat gældende. Der foreligger endnu ikke mange afgørelser fra kommunerne, der viser holdningen til ansøgninger om dispensationer fra Bygningsreglementet, som kommunerne kan med-dele efter byggelovens 22, hvis dette skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I det følgende nogle betragtninger om Energiforbrug (Isolering) Campingrådet er bekendt med, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har den opfattelse, at såfremt campinghytter opvarmes, kan de opføres efter de lidt mere lempelige energi-bestemmelser for sommerhuse som er angivet i Bygningsreglementets kpt. 7 dog under forudsætning af, at hytterne alene anvendes i perioden 1. marts 31. oktober.

10 S i d e 10 Kan andre og mere lempelige løsninger opnås med kommunerne, er det selvfølgelig helt i sin orden således er Campingrådet bekendt med, at nogle kommuner har den opfattelse, at campinghytter der kun benyttes i sommerperioden slet ikke skal isoleres (!) i og at campinghytter godkendt til vintercamping skal isoleres efter mindstebestemmelsen i kapitel 7. Tilgængelighedsbestemmelserne Med Bygningsreglement 2008 blev en række tilgængelighedsbestemmelser skærpet i overensstemmelse med regeringens handicappolitik, hvorefter der skal sikres fuld tilgængelighed på et højt niveau for alle. Tilgængelighedskravet omhandler adgangsvejen frem til hytten, niveaufri adgang, døres fri passagebredde på 77 cm m.v., således at personer med bevægelseshandicap har mulighed for at komme ind i og rundt i hytterne kravet har selvsagt konsekvenser for funktionaliteten for en m2 hytte, der jo ikke er noget stort hyttebyggeri. Kommunernes dispensationskompetence omfatter også tilgængelighedsbestemmelserne, men det er Erhvervs- og Byggestyrelsens holdning, at der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensationer fra netop disse bestemmelser. Det er samtidigt værd at bemærke, at kommunernes skønsmæssige afgørelser - eksempelvis kommunernes udøvelse af et skøn indenfor dispensationskompetencen - ikke kan påklages til Statsforvaltningen. Derfor er fremlæggelsen af byggeprojektet for kommunen og den gode dialog herom igen alt afgørende for det resultat, som I går efter, så samarbejdsrelationerne med kommunen skal passes og plejes. At dialog kan virke er der eksempler på således har enkelte kommuner givet udtryk for, at hele kapitel 3 i Bygningsreglementet om bygningers indretning og konstruktion, hvor tilgængelighedskravene er anført, slet ikke er gældende for campinghytter dette er selvfølgelig en behagelighed set fra camping-pladsernes side, men på den anden side en afgørelse, som kommunen nok slet ikke lovligt kan træffe hvis det kom til en prøvelse heraf. I forbindelse med dialogen om tilgængelighedsbestemmelserne kan det være en god ide sammen med kommunen at få inddraget den lokale handicapkonsulent i vurderingen af hytteprojektet, idet Danske Handicaporganisationer om medlemsorganisationer heraf har en særlig ret til at påklage

11 S i d e 11 kommunernes afgørelser vedrørende handicap-forhold. Får man denne klagemulighed elimineret, vil ingen andre som udgangspunkt kunne påklage kommunens afgørelse. Som det tydeligt fremgår er det helt bevidst, at beslutningerne/afgørelser er lagt decentralt ud. Det kan også langt hen ad vejen give gode løsninger, men indebærer samtidig en risiko for, at dispensationspraksis ikke bliver ensartet landet over. Det er Campingrådet meget opmærksom på og har aktuelle drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen om muligheden af at udsende en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandlingen vedrørende campinghytter men om dette lykkes er i øjeblikket umuligt at sige. NOTAT OM OPSTILLING AF MOBILHOMES Under de langvarige forhandlinger om det nye campingreglement fremførte Campingrådet flere gange ønsket om opstilling af mobilhomes på campingpladserne til udlejning. Forslaget blev hver gang afvist af By- og Landskabsstyrelsen og i forslaget til det nye campingreglement, som blev udsendt i offentlig høring i foråret 2010 var således intet anført om opstilling af mobilhomes. Men pludselig skiftede vinden da det nye reglement kom i juli 2010 kunne vi noget overraskende langt inde i Vejledningen om campingreglementet pkt. 8 læse følgende: Det beror på en kontant vurdering, om opstilling af mobilhomes og lignende kan tillades som campinghytter. Muligheden er der altså men hvordan realiseres den så? Første skridt er en henvendelse til kommunen om en udlejningstilladelse i medfør af Campingreglementets 10, hvorefter kommunen kan give tilladelse til opstilling af campinghytter, campingvogne og telte til udlejning. Kommunen skal under drøftelserne opbevises om, at de ansøgte mobilhomes er at sidestille med campinghytter med en maksimal størrelse på 30/35 m2 og at det er en god ide for alle implicerede, at de opstilles på campingpladsen.

12 S i d e 12 Hos nogle kommuner vil udlejningstilladelsen givetvis blive givet uden problemer hos andre kommuner vil det måske være aldeles håbløst. En myndigheds skønsmæssige afgørelser er altid vanskelige at påklage, men det er Campingrådets umiddelbare opfattelse, at kommunens afgørelse om mobilhomes eller ej vil kunne indbringes for Naturklagenævnet kun derved vil der på sigt kunne opnås ensartede vurderinger og afgørelser. Men det er ikke nok med udlejningstilladelsen. Næste skridt er henvendelsen til byggesagsafdelingen. Der er jo tale om opstilling som campinghytter de ansøgte mobilhomes skal derfor leve op til de byggetekniske krav, der stilles til en campinghytte. Det vil sige, at det som udgangspunkt er hele bygningsreglementet, der skal overholdes, men nøjagtig som med traditionelle hytter, kan kommunen ansøges om relevante dispensationer fra de forskellige bestemmelser i bygningsreglementet. Muligheden er der altså men det er ikke uden problemer. POLITISKE MØDER Mandag den 8. november nåede Campingrådets lokale debatmøder til Familiepark West i Hee ved Ringkøbing. Som på mødet i Saltum var dagsordenen først og fremmest, at lokale MF ere skulle mærke, at turisme og camping er et vigtigt erhverv i mange egne af Danmark. Denne gang var hovedtalerne to MF ere fra det Midt- og Vestjyske, nemlig Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, og Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen. Programmet for formiddagen var igen lagt an på, at indspark fra lokale campingfolk og lokale politikere skulle uddanne de to MF ere, inden de selv skulle duellere på politik. Desværre havde begge fremmødte folketingsmedlemmer en presset kalender, hvorfor de måtte haste af sted midt i programmet og dermed gå glip af visse dele af deres uddannelse.

13 S i d e 13 vs. Alt i alt var det dog en rigtig fin dag. Der var et godt fremmøde af både campingpladser, turismefolk og politikere. Der var gode indlæg fra lejrchefer Jørgen Hansen og Robert Kroning, revisor Ivan Christensen, viceborgmester Esben Lunde-Larsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune og flere andre. Der blev trods alt også god tid til, at de to herrer Pihl Lorentzen og Jensen fik debatteret med hinanden og resten af publikum. Begge politikere erklærede sig efterfølgende glade for debatten, og lovede at tage campingpladsernes bekymring for de rammevilkår de opererer under, med tilbage på Christiansborg. Næste møde i rækken bliver den 10. januar på Gammelbro Camping ved Haderslev. Her vil emnet ikke overraskende være Camping og politik i Sydjylland. De tre hovedtalere bliver Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht, De Konservatives erhvervspolitiske ordfører Carina Christensen og Venstres Mr. Turisme, Hans Christian Thoning.

14 S i d e 1 4 Yderligere et møde er i støbeskeen til den 17. januar. Denne gang på Elite Camp Birkhede ved Silkeborg. Her er hovedtalerne den tidligere socialdemokratiske minister Henrik Dam Christensen, MF og Venstres Kim Andersen, MF. Tilmelding til de kommende møder sker gennem Campingrådet. Alle er velkomne. NYT FRA TS: FORMANDSKAB OG NYE MEDLEMMER Campingrådet har per 1. januar 2011 overtaget formandskabet for TS Turisterhvervets Samarbejdsforum fra HORESTA. HORESTA har i de seneste par år udført et flot arbejde i front for TS, men som traditionen foreskriver, så roterer formandskabet videre i kredsen af medlemsorganisationer, og altså denne gang til Campingrådet. Campingrådet ser frem til opgaven med både ydmyghed og stor entusiasme. De sidste to års succes med at sætte turismen på den politiske dagsorden skal gerne følges op med endnu flere konkrete resultater. Det vil Campingrådet selvfølgelig arbejde benhårdt for at realisere. TS er også den 1. januar blevet udvidet med to nye medlemsorganisationer: Det er DRC Danmarks Restauranter og Cafeer, samt DRF - Dansk Rejsebureau Forening. De er begge meget relevante organisationer, der kun kan bidrage til, at turismen bliver endnu mere samlet, og dermed endnu stærkere på den politiske arena.

15 S i d e 15 GÆLDSBREVSLOVEN OG NY EJER PÅ CAMPINGPLADSEN Campingrådet vil gerne gøre opmærksom på, at Gældsbrevslovens 27 er meget relevant for nye ejere af campingpladser. Den tilsiger nemlig, at ved købet af campingpladsen, overtager den nye ejer den tidligere ejers aftaler med gæsterne, og de deraf rettigheder og pligter. Det betyder for eksempel, at depositum der er indbetalt til en tidligere ejer ikke skal betales igen. Generelt gælder det, at gæsten som udgangspunkt ikke kan komme økonomisk i klemme ved et ejerskifte i forbindelse med almindeligt salg, blot gæsten har sin dokumentation i orden. KORREKT INFORMATION TIL GÆSTEN Generelt er det selvfølgelig vigtigt, at gæster får den korrekte information om priser og forhold på campingpladsen. Når de får tilbudt en lejet hytte eller en campingvogn, skal beskrivelsen af det lejede svare til det, som gæsten får. Der opfordres til ikke at bruge nogen subjektive vurderinger, men blot skrive, hvad der indgår i prisen. F.eks. kan ordet stor virke misvisende, og hvis man udlejer en ny campinghytte er den efter Campingrådets opfattelse maks. 2-3 år. Det er bedst at loyalt oplyse, hvad den lejede hytte eller den lejede campingvogn indeholder, så eventuelle misforståelser undgås. Mange campingpladser har besøg af gæster, som normalt ikke camperer, men som af en eller anden grund vælger at tage ophold i en hytte eller i en lejet campingvogn. Disse gæster er af gode grunde ofte uvidende om, hvordan elprisen regnes ud og om de skal betale gebyr mv.

16 S i d e 16 SNE Som de fleste nok har bemærket, så står camping i Danmark over for den anden vinter i træk med store snemængder. I den forbindelse har Campingrådet i samarbejde med Thisted Forsikring lavet en række gode råd til pladserne til forebyggelse af skader. Dem kan man læse nedenfor, og også på vores hjemmeside. Derudover er det værd at minde om, at har man vinteråbent, så findes der en række forpligtelser i forbindelse med sne og frost. For det første har campingpladsen pligt til at rydde veje og stier på den del af pladsen der er åben. I særdeleshed på de arealer gæsterne sandsynligvis skal benytte; det er steder som stierne til og fra enhedspladserne, samt arealer til og fra sanitetsbygninger, fællesrum, køkkener og lignende. For det andet, skal man være bevidst om, at man kan risikere at have et erstatningsansvar, hvis nogen falder som følge af is eller sne. Campingrådet har tidligere været involveret i en sag, hvor en campingplads forsikringsselskab endte med at måtte udbetale erstatning. Til sidst gælder selvfølgelig også de almindelige regler for grundejere. Sne skal ryddes, og der skal evt. gruses eller saltes på veje og stier. Det skal ske efter snefald, og forventes udført inden for tidsrummet GODE RÅD TIL FOREBYGGELSE AF SKADER I VINTERENS LØB. I samarbejde med Thisted Forsikring er følgende udarbejdet: Snetryk: Sidste vinter gav desværre mange skader på bygninger. Det var skader lige fra mindre deformationer til total sammenstyrtede bygninger på grund af ophobning af for store snemængder på tagene. Den primære årsag var de fleste steder omskiftning i temperaturen kombineret med regnvejrsperioder. Pas særlig meget på, hvis der er faldet en del sne, eksempelvis 40 cm på taget, og det bliver tøvejr i en kort periode, uden at sneen løber af taget. Vægten på taget vil være den samme selvom sneen måske efter tøvejret kun fylder 10 cm. Hvis der så falder en ny større mængde sne, som måske også smelter delvist, og igen ny mængde ovenpå, vejer sneen pludselig meget mere end det ser ud til og mere end man regner med.

17 S i d e 17 Så derfor er det en rigtig god idé at rydde sneen på taget, inden den bliver til is og bliver for tung. Forsikringen dækker skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige foranstaltninger for at bortrydde sneen. Med alle rimelige foranstaltninger menes der, at man ikke skal sætte liv og helbred på spil, men kan man ved hjælp af forskellige hjælpemidler og sikkerhedsudstyr rydde sneen væk, er man forpligtet til det. Rimelige foranstaltninger kan også indebære at få arbejdet udført af andre end en selv. Is i tagrender: Ophobning af is i tagrender kan bevirke, at vand fra taget samles og løber ind i konstruktionen med vandskader til følge. Så det er en god ide, at holde øje med tagrenderne og få fjernet isen, så vandet kan få normal afløb. Frostsprængning af rør: Vand- og olierør skal være isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværksskik, ellers dækker forsikringen ikke vand- eller olieskader, der skyldes frostskade. Så derfor er det en god ide, at gennemgå sit røranlæg og få repareret de steder, hvor isoleringen af en eller anden grund er mangelfuld. I forbindelse med en reparation eller en ændring, kan man have overset at udbedre isoleringen, og skadedyr (eksempelvis husmår) kan også have været på spil. Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er kun dækket, såfremt det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Det er derfor nødvendigt, at man ikke lukker varmen for at spare. Rummene skal være frostfrie. Den rigtige løsning er i stedet at lukke for vandtilførslen og at rør og anlæg er tømt for vand. Rør i skunkrum eller eksempelvis rør i lukkede skabe langs en kold væg er særlig udsatte. Det kan være en rigtig god ide, at åbne skabslåger så rumvarmen kan brede sig ind i skabene.

18 S i d e 18 GRØN NØGLE, TURISME OG REGERINGEN Regeringen har afsat penge til at markedsføre virksomheder der er med i Grøn Nøgle ordningen. Regeringen og de øvrige forligspartier blev i november enige om en ny handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. I denne handlingsplan er der udmøntet 31 mio. kroner i 2011 og 2012 til at styrke markedsføringen inden for grøn turisme. Markedsføringen skal udføres af VisitDenmark, og have fokus på kystturisme og naturturisme i Danmark. Derudover er der altså afsat et ukendt beløb til at markedsføre bæredygtige turismeprodukter, der i dette tilfælde forstås som overnatningssteder, der deltager i Grøn Nøgle. Herunder er campingpladser specifikt nævnt. I skrivende stund er der otte danske campingpladser der er med i Grøn Nøgle. ANSÆTTELSES- OG LEJEKONTRAKTER Angående ansættelseskontrakter, så ser Campingrådet desværre flere sager hvert eneste år, hvor der er fejl i ansættelseskontrakten Desværre også sager, hvor pladsen ender med at måtte betale en godtgørelse til en tidligere medarbejder. Campingrådet arbejder normalt for forlig i sådanne sager, men vi må konstatere, at retspraksis har udviklet sig i retning af højere godtgørelser i de senere år. Det er kun yderligere grund til at have styr på kontrakterne. På Campingrådets hjemmeside findes nogle standardkontrakter, men ansættelser er ofte meget individuelle alt efter hvilken stilling man har, så man skal ikke anvende skabelonerne ukritisk. Og er man i tvivl, så skal man endelig kontakte Campingrådet.

19 S i d e 19 På hjemmesiden findes også skriftlige lejeaftaler. Aftaler med gæsterne bør være på papir. Dermed undgår man kedelige diskussioner om, hvad der egentlig er aftalt. Det behøver ikke kun være fastliggerne der skal på kontrakt. Der kan også spares diskussioner ved at anvende lejekontrakter til weekendgæster og ferieturister. Regler, priser, gebyrer med videre skal da blot fremgå af lejekontrakten. NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 01/ Ny lov vil øge feriehusudlejningen med 10 pct. Feriehusudlejernes Brancheforening forventer, at forhøjelsen af det skattefri bundfradrag vil skabe en vækst i feriehusudlejningen, fordi flere vil leje deres hus ud. 01/ Nyt medlem af bestyrelsen for Campingrådet Mette Friis, Frigård Camping er på TopCamps generalforsamling blevet valgt til bestyrelsen for Campingrådet. 01/ Campingrådet overtager formandskabet i TS På Turisterhvervets Samarbejdsudvalgs (TS) møde i december blev det besluttet, at Campingrådet overtager formandskabet for TS fra den 1. januar / Birkhede lægger græs til toppolitisk campingdebat

20 S i d e 20 Politisk stormøde om turisme og camping med debat mellem Henrik Dam Christensen (S) og Kim Andersen(V). 16/ Nye regler for momsafløftning vedtaget Onsdag den 15. december 2010 blev en mærkedag for dansk turisme. 14/ Region Midtjylland satser på turisme Turismen skal sikre vækst og velstand i Region Midtjylland. Derfor har forretningsudvalget i regionen gjort turisme til nyt indsatsområde i deres erhvervspolitik. Målet er at tjene 1,5 mia. kr. mere om fem år. 08/ Gode råd om sikkerheden i swimmingpoolen Ansvaret er dit står der på en ny plakat fra Rådet for Større Badesikkerhed målrettet forældre med børn i swimmingpoolen. 08/ Interesse i at få pladser til autocampere Handelsstandsforeningen i Hirtshals vil aktivt arbejde for, at der i byen oprettes registrerede pladser, hvor autocampere kan opholde sig. 08/ Flere italienske turister i Danmark I de første otte måneder af 2010 har man rundt omkring i Danmark kunne høre flere ciao og grazie mille end i Danmark har nemlig oplevet en stigning på 8,6 procent af italienske turister sammenlignet med samme periode sidste år. 02/ Topmøde om turisme holdes i Aarøsund

21 S i d e 21 Januar er ikke den største danske campingmåned, men det er tid til at holde et stormøde om camping og turisme. Derfor inviterer Campingrådet, til møde på Gammelbro Camping i Aarøsund mandag den 10. januar. 02/ VisitDenmark får ny adm. direktør 53-årige Jan Olsen skal som ny adm. direktør for VisitDenmark styrke markedsføringen af Danmark som rejsemål. Den nye topchef kommer fra markedsføringsbranchen. VisitDenmark har været uden adm. direktør siden august / Debat: Turisme er en oplagt vækstmotor - Med den nye finanslovsaftale har Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti rakt hånden frem til turisterhvervet. Sådan lyder budskabet fra Sten Slot Knudsen, formand i HORESTA Region Syddanmark. 01/ Så ta r vi cykelturismen frem Det nye transportforlig med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har afsat godt 41 millioner kroner direkte til cykelturisme.

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør

ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE. v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør ORIENTERING OM CAMPINGRÅDETS ARBEJDE v/poul Fejer Christiansen, Campingrådets direktør STATUS FOR 2012 Alle overnatningerne faldt med 5 % Danske overnatninger faldt med 5 % Udenlandske overnatninger faldt

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv

CAMPING I DANMARK. Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 2010 CAMPING I DANMARK Camping et stærkt, men udfordret, erhverv 1. Campingrådets politiske ønsker En nedsættelse af den danske moms på overnatninger, så den afspejler niveauet hos vore nærmeste konkurrenter

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA.

Alle klager op til en værdi af 150.000 kr. vil kunne behandles. Det gælder også klager over virksomheder, der ikke er medlem af HORESTA. Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Gæstens sikkerhed Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med reservation, afvikling af et arrangement

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen

Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen Hvad man bør vide... når fester, møder og konferencer skal holdes i byen HORESTA Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg C Tel. +45 35 36 51 21 kontakt@hrt-ankenaevn.dk www.hrt-ankenaevn.dk Gæstens sikkerhed

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Californien - NY LAVERE PRIS - lørdag 8. november til onsdag 19. november 2014 (begge dage inkl.) Studieturen er planlagt, så den både har spændende faglige

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Bestyrelsens beretning om Campingrådets virksomhed i 2013 Status for overnatninger Antallet af overnatninger steg med godt 1 % på årsbasis fra 2012 til 2013. Det skyldes ene og alene juli måned, hvor antallet

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

M a r t s 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

M a r t s 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Sæsonen står for døren, og det er tid til det sidste check af pladsen, inden forårsgæsterne kommer. Det kunne dog også være tid til et sidste check af om

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

19. april 2011 SHM/JLI

19. april 2011 SHM/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. eksisterende vindmølle nr. 3 på Rodhøjvej 25, 9610 Nørager som følge af opstilling af vindmøller ved Brorstrup i henhold til lokalplan nr. 244 for Rebild

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter.

Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Bortforpagtning af en campingplads er en betydningsfuld disposition for såvel bortforpagter som forpagter. Udarbejdelsen af selve forpagtningskontrakten er på tilsvarende måde et kompliceret anliggende,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Bindende tilmelding :

Bindende tilmelding : Bindende tilmelding : Business Trip 9 til Kazan (Rusland), 07 10. oktober 2013 Firma/sektor: Deltager 1: Titel: Adresse: Postnr./By: Tlf.: e-mail: Navne og e-mail på evt. yderligere deltagende kolleger:

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere