J a n u a r I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J a n u a r 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!"

Transkript

1 S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Så er det blevet tid til studietur! I denne udgave af Campingrådet Informerer kan man se en beskrivelse af turen, samt finde tilmeldingsblanket. Derudover er der gang i Campingrådets politiske arbejde. Både det overordnede med påvirkning af politikerne på Christiansborg, samt detaljerne med at forstå det nye Campingreglement. God fornøjelse. I N D H O L D - Invitation til studietur - Det nye campingreglement - Politiske møder - Nyt fra TS - Gældsbrevsloven - Korrekt information til gæsten - Sne - Grøn turisme - Kontrakter - Nyheder VIGTIGE DATOER 10. januar: Politisk møde i Sydjylland 17. januar: Politisk møde i Østjylland 21. januar: Sidste tilmelding til studietur 6. april: Campingrådets årsmøde

2 S i d e 2 INDHOLD Invitation til studietur...3 Det nye campingreglement tre notater...7 Politiske møder Nyt fra TS: Formandskab og nye medlemmer Gældsbrevsloven og ny ejer på campingpladsen Korrekt information til gæsten Sne Grøn Nøgle, turisme og regeringen Ansættelses- og lejekontrakter Nyheder fra campingraadet.dk... 19

3 S i d e 3 INVITATION TIL STUDIETUR Efter en årrække med studieture sydpå går turen atter nordpå. Vi skal besøge seks campingpladser, der ligger vest og sydvest for Oslo. Ud af de seks campingpladser har de fem pladser 4 stjerner og den sidste plads, som vi skal besøge, har 5 stjerner. Der er kun denne ene campingplads i Norge, der har 5 stjerner. Stjernekravene i Norge er sammenlignelige med de danske, da Norge i 2005 indførte de samme stjernekrav, som de danske. Alle seks campingpladser har investeret i nye bygninger og faciliteter i de senere år. Der er derfor rigtig god mulighed for at hente inspiration til hjemlige løsninger. Bygningernes størrelse og indretning er generelt meget lig, hvad der kendes fra danske campingpladser. Der vil derfor være mere at se på for de fleste campingpladser i forhold til pladserne sydpå, hvor de pladser, vi har besøgt, ofte har været meget store. Ud af de seks campingpladser har de fire vinteråbent, da de ligger ved eller i nærheden af skianlæg. Antallet af enheder er generelt mindre end i Danmark og markant mindre end pladserne sydpå. Der er dog en

4 S i d e 4 enkelt af pladserne, der har omkring 500 enheder. Alle pladserne har hytter og nogle også lejligheder til udlejning ved siden af selve campingpladsen.

5 S i d e 5 Program Mandag den 28. februar Afgang med bus fra Kjul Camping (4 km øst for Hirtshals) Afgang med Stena Line til Oslo Tirsdag den 1. marts Ankomst med Stena Line til Oslo Rundvisning på Gol Campingsenter, Rundvisning på Vasetdansen Camping, Overnatning på Beitostølen Hytter og Camping Onsdag den 2. marts 2011 Rundvisning på Beitostølen Hytter og Camping, Rundvisning på Fagernes Camping, Overnatning på Hotel Rica Park, Sandefjord Torsdag den 3. marts 2011 Rundvisning på Moen Camping, Rundvisning på Moysand Familiecamping, Ankomst til Kristiansand Afgang med Color Line Ankomst til Hirtshals Ankomst til Kjul Camping

6 S i d e 6 (Marker skemaet, tryk Ctrl + C, åben mail til tryk Ctrl + V ) Tilmelding Turen kommer til at koste kr. pr. person og inkluderer transport, overnatning og alle måltider - dog ikke drikkevarer. Jeg/vi vil gerne tilmelde mig/os studieturen med Campingrådet den 28. februar - 3. marts 2011 til en pris på kr. pr. person. Pladsen nr.: Pladsens navn: Navn/navne på deltagere: Tilmeldingsblanketten skal mailes til hvorefter Campingrådet fremsender en faktura.

7 S i d e 7 Seneste frist for tilmelding er den 21. januar Tilmeldingen er først bindende fra Campingrådets side, når beløbet er indbetalt. Efter den 28. januar 2011 er det ikke muligt at få tilbagebetalt deltagergebyret, da Campingrådet efter denne dato ikke kan få refunderet beløbet i forbindelse med arrangementet. DET NYE CAMPINGREGLEMENT TRE NOTATER Campingrådet følger løbende kommunernes indarbejdelse af det nye campingreglement. Der er jo kun gået kort tid siden ikrafttrædelsen, og der foreligger stadig ikke nogen afgørelser på de forskellige områder. Campingrådet har alligevel fundet grund til at udarbejde 3 nye notater: Notat om oprettelse af autocamperpladser, Notat om campinghytter og Notat om mobilhomes. Alle tre notater kan læses nedenfor. Efterfølgende vil de også være at finde på campingraadet.dk. NOTAT OM AUTOCAMPERPLADSER Det nye campingreglement giver mulighed for, at der kan etableres autocamperpladser på lystbådehavne og ved vandrerhjem og at kommunen kan oprette parkeringsarealer til overnatning for autocampere. I den forbindelse vil Campingrådet oplyse og anbefale følgende: 1. A. Oplysning om autocamperpladser ved lystbådehavne og i byen: Der er nu åbnet op for, at der kan etableres autocamperplads ved lystbådehavne og ved vandrerhjem. En autocamperplads er som hovedregel omfattet af campingreglementet, medmindre der er tale om en parkeringsplads. En helt klar skillelinje mellem en autocamperplads, som etableres på en parkeringsplads på en lystbådehavn og en almindelig parkeringsplads, som kommunen har etableret har vi ikke, før der foreligger en afgørelse fra Naturklagenævnet, hvis afgørelse i sidste ende afgøres af de civile domstole. Uanset, at en autocamperplads er omfattet af

8 S i d e 8 campingreglementet, kan man dog fravige kravet om at der skal være mindst 100 enheder. Det beror på en konkret vurdering, og det er den enkelte kommune, som træffer beslutning om det. Dette spørgsmål er heller ikke endelig klarlagt, da campingreglementet er nyt, og vi har ikke set afgørelser på området. B. Campingrådets anbefaling til campingpladserne: Campingrådet er allerede involveret i sager, hvor der ønskes etableret en autocamperplads på lystbådehavnen. I én sag, hvor lystbådehavnen er kommunalt ejet, har kommunen etableret et samarbejde med de omkringliggende campingpladser og i en anden sag har den campingplads, som ligger tættest ved lystbådehavnen selv kontaktet lystbådehavnen, som ønsker et samarbejde om at drive autocamperpladsen. Campingrådet opfordrer til, at enten den enkelte campingplads eller at campingpladserne i kommunen samlet henvender sig til ejeren af lystbådehavnen for at indgå et samarbejde om at tiltrække flere turister - herunder at indgå en dialog om eventuel opførelse og driften af en autocamperplads - at eventuelt indgå en aftale om at campingpladsen står for driften af autocamperpladsen, da det er lejrcheferne, der har ekspertisen på området. I den forbindelse er det vigtigt, at den enkelte kommune får at vide, hvad campingpladserne har at tilbyde. Hvis campingpladserne ligger meget tæt på en lystbådehavn, kan man forsøge at påvirke ejeren af havnen ved at oplyse, at der allerede nu er tilstrækkelig kapacitet. Campingrådet har dog tidligere påpeget, at det er vigtigt at etablere en autocamperplads i eller uden for campingpladsen, hvis kommunen tillader det. Hvis kommunen ønsker at etablere en autocamperplads inde i byen, vil det være oplagt, at den nærliggende campingplads driver denne som en satellitplads. Det, der skal tilbydes er en sikker overnatning på et afgrænset areal, men med mulighed for tilkøb af vand, tømning af vand og eventuelt strøm. Hvis campingpladsen vil etablere en autocamperplads, skal kommunen spørges om lov og campingpladsens konsulent kan være behjælpelig med udformning af arealet. 2. A. Oprettelse af autocamperpladser på parkeringsarealer. Disse parkeringsarealer er ikke omfattet af campingbegrebet og dermed heller ikke omfattet af campingreglementet. Det er dog ejeren af vejarealet dvs. kommunalbestyrelsen eller

9 S i d e 9 vejbestyrelsen, som i samråd med politiet kan bestemme om og i hvilket omfang der må parkeres med autocampere. Der foreligger heller ingen afgørelser på dette område, så der er ikke mulighed for at komme med yderligere vejledning, end det, der står i vejledningen til campingreglementet. B. Vejledning til campingpladserne: Campingrådet synes ikke, at det er en god idé, hvis den enkelte kommune etablerer et overnatningssted på et parkeringsareal, og hvis der er planer om dette, opfordrer Campingrådet campingpladserne til at kontakte kommunen og Campingrådet for at indgå dialog herom. Måske er der nogle campingpladser, som kan tilbyde det, som autocampergæsterne har brug for, så der ikke er behov for et parkeringsareal til overnatning. NOTAT OM CAMPINGHYTTER OG BYGNINGSREGLEMENTET Dette notat er at betragte som et tillæg til notet om samme emne af 10. august 2010 dette notat er fortsat gældende. Der foreligger endnu ikke mange afgørelser fra kommunerne, der viser holdningen til ansøgninger om dispensationer fra Bygningsreglementet, som kommunerne kan med-dele efter byggelovens 22, hvis dette skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I det følgende nogle betragtninger om Energiforbrug (Isolering) Campingrådet er bekendt med, at Erhvervs- og Byggestyrelsen har den opfattelse, at såfremt campinghytter opvarmes, kan de opføres efter de lidt mere lempelige energi-bestemmelser for sommerhuse som er angivet i Bygningsreglementets kpt. 7 dog under forudsætning af, at hytterne alene anvendes i perioden 1. marts 31. oktober.

10 S i d e 10 Kan andre og mere lempelige løsninger opnås med kommunerne, er det selvfølgelig helt i sin orden således er Campingrådet bekendt med, at nogle kommuner har den opfattelse, at campinghytter der kun benyttes i sommerperioden slet ikke skal isoleres (!) i og at campinghytter godkendt til vintercamping skal isoleres efter mindstebestemmelsen i kapitel 7. Tilgængelighedsbestemmelserne Med Bygningsreglement 2008 blev en række tilgængelighedsbestemmelser skærpet i overensstemmelse med regeringens handicappolitik, hvorefter der skal sikres fuld tilgængelighed på et højt niveau for alle. Tilgængelighedskravet omhandler adgangsvejen frem til hytten, niveaufri adgang, døres fri passagebredde på 77 cm m.v., således at personer med bevægelseshandicap har mulighed for at komme ind i og rundt i hytterne kravet har selvsagt konsekvenser for funktionaliteten for en m2 hytte, der jo ikke er noget stort hyttebyggeri. Kommunernes dispensationskompetence omfatter også tilgængelighedsbestemmelserne, men det er Erhvervs- og Byggestyrelsens holdning, at der kun helt undtagelsesvist kan meddeles dispensationer fra netop disse bestemmelser. Det er samtidigt værd at bemærke, at kommunernes skønsmæssige afgørelser - eksempelvis kommunernes udøvelse af et skøn indenfor dispensationskompetencen - ikke kan påklages til Statsforvaltningen. Derfor er fremlæggelsen af byggeprojektet for kommunen og den gode dialog herom igen alt afgørende for det resultat, som I går efter, så samarbejdsrelationerne med kommunen skal passes og plejes. At dialog kan virke er der eksempler på således har enkelte kommuner givet udtryk for, at hele kapitel 3 i Bygningsreglementet om bygningers indretning og konstruktion, hvor tilgængelighedskravene er anført, slet ikke er gældende for campinghytter dette er selvfølgelig en behagelighed set fra camping-pladsernes side, men på den anden side en afgørelse, som kommunen nok slet ikke lovligt kan træffe hvis det kom til en prøvelse heraf. I forbindelse med dialogen om tilgængelighedsbestemmelserne kan det være en god ide sammen med kommunen at få inddraget den lokale handicapkonsulent i vurderingen af hytteprojektet, idet Danske Handicaporganisationer om medlemsorganisationer heraf har en særlig ret til at påklage

11 S i d e 11 kommunernes afgørelser vedrørende handicap-forhold. Får man denne klagemulighed elimineret, vil ingen andre som udgangspunkt kunne påklage kommunens afgørelse. Som det tydeligt fremgår er det helt bevidst, at beslutningerne/afgørelser er lagt decentralt ud. Det kan også langt hen ad vejen give gode løsninger, men indebærer samtidig en risiko for, at dispensationspraksis ikke bliver ensartet landet over. Det er Campingrådet meget opmærksom på og har aktuelle drøftelser med Erhvervs- og Byggestyrelsen om muligheden af at udsende en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandlingen vedrørende campinghytter men om dette lykkes er i øjeblikket umuligt at sige. NOTAT OM OPSTILLING AF MOBILHOMES Under de langvarige forhandlinger om det nye campingreglement fremførte Campingrådet flere gange ønsket om opstilling af mobilhomes på campingpladserne til udlejning. Forslaget blev hver gang afvist af By- og Landskabsstyrelsen og i forslaget til det nye campingreglement, som blev udsendt i offentlig høring i foråret 2010 var således intet anført om opstilling af mobilhomes. Men pludselig skiftede vinden da det nye reglement kom i juli 2010 kunne vi noget overraskende langt inde i Vejledningen om campingreglementet pkt. 8 læse følgende: Det beror på en kontant vurdering, om opstilling af mobilhomes og lignende kan tillades som campinghytter. Muligheden er der altså men hvordan realiseres den så? Første skridt er en henvendelse til kommunen om en udlejningstilladelse i medfør af Campingreglementets 10, hvorefter kommunen kan give tilladelse til opstilling af campinghytter, campingvogne og telte til udlejning. Kommunen skal under drøftelserne opbevises om, at de ansøgte mobilhomes er at sidestille med campinghytter med en maksimal størrelse på 30/35 m2 og at det er en god ide for alle implicerede, at de opstilles på campingpladsen.

12 S i d e 12 Hos nogle kommuner vil udlejningstilladelsen givetvis blive givet uden problemer hos andre kommuner vil det måske være aldeles håbløst. En myndigheds skønsmæssige afgørelser er altid vanskelige at påklage, men det er Campingrådets umiddelbare opfattelse, at kommunens afgørelse om mobilhomes eller ej vil kunne indbringes for Naturklagenævnet kun derved vil der på sigt kunne opnås ensartede vurderinger og afgørelser. Men det er ikke nok med udlejningstilladelsen. Næste skridt er henvendelsen til byggesagsafdelingen. Der er jo tale om opstilling som campinghytter de ansøgte mobilhomes skal derfor leve op til de byggetekniske krav, der stilles til en campinghytte. Det vil sige, at det som udgangspunkt er hele bygningsreglementet, der skal overholdes, men nøjagtig som med traditionelle hytter, kan kommunen ansøges om relevante dispensationer fra de forskellige bestemmelser i bygningsreglementet. Muligheden er der altså men det er ikke uden problemer. POLITISKE MØDER Mandag den 8. november nåede Campingrådets lokale debatmøder til Familiepark West i Hee ved Ringkøbing. Som på mødet i Saltum var dagsordenen først og fremmest, at lokale MF ere skulle mærke, at turisme og camping er et vigtigt erhverv i mange egne af Danmark. Denne gang var hovedtalerne to MF ere fra det Midt- og Vestjyske, nemlig Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, og Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen. Programmet for formiddagen var igen lagt an på, at indspark fra lokale campingfolk og lokale politikere skulle uddanne de to MF ere, inden de selv skulle duellere på politik. Desværre havde begge fremmødte folketingsmedlemmer en presset kalender, hvorfor de måtte haste af sted midt i programmet og dermed gå glip af visse dele af deres uddannelse.

13 S i d e 13 vs. Alt i alt var det dog en rigtig fin dag. Der var et godt fremmøde af både campingpladser, turismefolk og politikere. Der var gode indlæg fra lejrchefer Jørgen Hansen og Robert Kroning, revisor Ivan Christensen, viceborgmester Esben Lunde-Larsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune og flere andre. Der blev trods alt også god tid til, at de to herrer Pihl Lorentzen og Jensen fik debatteret med hinanden og resten af publikum. Begge politikere erklærede sig efterfølgende glade for debatten, og lovede at tage campingpladsernes bekymring for de rammevilkår de opererer under, med tilbage på Christiansborg. Næste møde i rækken bliver den 10. januar på Gammelbro Camping ved Haderslev. Her vil emnet ikke overraskende være Camping og politik i Sydjylland. De tre hovedtalere bliver Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht, De Konservatives erhvervspolitiske ordfører Carina Christensen og Venstres Mr. Turisme, Hans Christian Thoning.

14 S i d e 1 4 Yderligere et møde er i støbeskeen til den 17. januar. Denne gang på Elite Camp Birkhede ved Silkeborg. Her er hovedtalerne den tidligere socialdemokratiske minister Henrik Dam Christensen, MF og Venstres Kim Andersen, MF. Tilmelding til de kommende møder sker gennem Campingrådet. Alle er velkomne. NYT FRA TS: FORMANDSKAB OG NYE MEDLEMMER Campingrådet har per 1. januar 2011 overtaget formandskabet for TS Turisterhvervets Samarbejdsforum fra HORESTA. HORESTA har i de seneste par år udført et flot arbejde i front for TS, men som traditionen foreskriver, så roterer formandskabet videre i kredsen af medlemsorganisationer, og altså denne gang til Campingrådet. Campingrådet ser frem til opgaven med både ydmyghed og stor entusiasme. De sidste to års succes med at sætte turismen på den politiske dagsorden skal gerne følges op med endnu flere konkrete resultater. Det vil Campingrådet selvfølgelig arbejde benhårdt for at realisere. TS er også den 1. januar blevet udvidet med to nye medlemsorganisationer: Det er DRC Danmarks Restauranter og Cafeer, samt DRF - Dansk Rejsebureau Forening. De er begge meget relevante organisationer, der kun kan bidrage til, at turismen bliver endnu mere samlet, og dermed endnu stærkere på den politiske arena.

15 S i d e 15 GÆLDSBREVSLOVEN OG NY EJER PÅ CAMPINGPLADSEN Campingrådet vil gerne gøre opmærksom på, at Gældsbrevslovens 27 er meget relevant for nye ejere af campingpladser. Den tilsiger nemlig, at ved købet af campingpladsen, overtager den nye ejer den tidligere ejers aftaler med gæsterne, og de deraf rettigheder og pligter. Det betyder for eksempel, at depositum der er indbetalt til en tidligere ejer ikke skal betales igen. Generelt gælder det, at gæsten som udgangspunkt ikke kan komme økonomisk i klemme ved et ejerskifte i forbindelse med almindeligt salg, blot gæsten har sin dokumentation i orden. KORREKT INFORMATION TIL GÆSTEN Generelt er det selvfølgelig vigtigt, at gæster får den korrekte information om priser og forhold på campingpladsen. Når de får tilbudt en lejet hytte eller en campingvogn, skal beskrivelsen af det lejede svare til det, som gæsten får. Der opfordres til ikke at bruge nogen subjektive vurderinger, men blot skrive, hvad der indgår i prisen. F.eks. kan ordet stor virke misvisende, og hvis man udlejer en ny campinghytte er den efter Campingrådets opfattelse maks. 2-3 år. Det er bedst at loyalt oplyse, hvad den lejede hytte eller den lejede campingvogn indeholder, så eventuelle misforståelser undgås. Mange campingpladser har besøg af gæster, som normalt ikke camperer, men som af en eller anden grund vælger at tage ophold i en hytte eller i en lejet campingvogn. Disse gæster er af gode grunde ofte uvidende om, hvordan elprisen regnes ud og om de skal betale gebyr mv.

16 S i d e 16 SNE Som de fleste nok har bemærket, så står camping i Danmark over for den anden vinter i træk med store snemængder. I den forbindelse har Campingrådet i samarbejde med Thisted Forsikring lavet en række gode råd til pladserne til forebyggelse af skader. Dem kan man læse nedenfor, og også på vores hjemmeside. Derudover er det værd at minde om, at har man vinteråbent, så findes der en række forpligtelser i forbindelse med sne og frost. For det første har campingpladsen pligt til at rydde veje og stier på den del af pladsen der er åben. I særdeleshed på de arealer gæsterne sandsynligvis skal benytte; det er steder som stierne til og fra enhedspladserne, samt arealer til og fra sanitetsbygninger, fællesrum, køkkener og lignende. For det andet, skal man være bevidst om, at man kan risikere at have et erstatningsansvar, hvis nogen falder som følge af is eller sne. Campingrådet har tidligere været involveret i en sag, hvor en campingplads forsikringsselskab endte med at måtte udbetale erstatning. Til sidst gælder selvfølgelig også de almindelige regler for grundejere. Sne skal ryddes, og der skal evt. gruses eller saltes på veje og stier. Det skal ske efter snefald, og forventes udført inden for tidsrummet GODE RÅD TIL FOREBYGGELSE AF SKADER I VINTERENS LØB. I samarbejde med Thisted Forsikring er følgende udarbejdet: Snetryk: Sidste vinter gav desværre mange skader på bygninger. Det var skader lige fra mindre deformationer til total sammenstyrtede bygninger på grund af ophobning af for store snemængder på tagene. Den primære årsag var de fleste steder omskiftning i temperaturen kombineret med regnvejrsperioder. Pas særlig meget på, hvis der er faldet en del sne, eksempelvis 40 cm på taget, og det bliver tøvejr i en kort periode, uden at sneen løber af taget. Vægten på taget vil være den samme selvom sneen måske efter tøvejret kun fylder 10 cm. Hvis der så falder en ny større mængde sne, som måske også smelter delvist, og igen ny mængde ovenpå, vejer sneen pludselig meget mere end det ser ud til og mere end man regner med.

17 S i d e 17 Så derfor er det en rigtig god idé at rydde sneen på taget, inden den bliver til is og bliver for tung. Forsikringen dækker skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige foranstaltninger for at bortrydde sneen. Med alle rimelige foranstaltninger menes der, at man ikke skal sætte liv og helbred på spil, men kan man ved hjælp af forskellige hjælpemidler og sikkerhedsudstyr rydde sneen væk, er man forpligtet til det. Rimelige foranstaltninger kan også indebære at få arbejdet udført af andre end en selv. Is i tagrender: Ophobning af is i tagrender kan bevirke, at vand fra taget samles og løber ind i konstruktionen med vandskader til følge. Så det er en god ide, at holde øje med tagrenderne og få fjernet isen, så vandet kan få normal afløb. Frostsprængning af rør: Vand- og olierør skal være isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god håndværksskik, ellers dækker forsikringen ikke vand- eller olieskader, der skyldes frostskade. Så derfor er det en god ide, at gennemgå sit røranlæg og få repareret de steder, hvor isoleringen af en eller anden grund er mangelfuld. I forbindelse med en reparation eller en ændring, kan man have overset at udbedre isoleringen, og skadedyr (eksempelvis husmår) kan også have været på spil. Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er kun dækket, såfremt det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede. Det er derfor nødvendigt, at man ikke lukker varmen for at spare. Rummene skal være frostfrie. Den rigtige løsning er i stedet at lukke for vandtilførslen og at rør og anlæg er tømt for vand. Rør i skunkrum eller eksempelvis rør i lukkede skabe langs en kold væg er særlig udsatte. Det kan være en rigtig god ide, at åbne skabslåger så rumvarmen kan brede sig ind i skabene.

18 S i d e 18 GRØN NØGLE, TURISME OG REGERINGEN Regeringen har afsat penge til at markedsføre virksomheder der er med i Grøn Nøgle ordningen. Regeringen og de øvrige forligspartier blev i november enige om en ny handlingsplan for Offensiv global markedsføring af Danmark. I denne handlingsplan er der udmøntet 31 mio. kroner i 2011 og 2012 til at styrke markedsføringen inden for grøn turisme. Markedsføringen skal udføres af VisitDenmark, og have fokus på kystturisme og naturturisme i Danmark. Derudover er der altså afsat et ukendt beløb til at markedsføre bæredygtige turismeprodukter, der i dette tilfælde forstås som overnatningssteder, der deltager i Grøn Nøgle. Herunder er campingpladser specifikt nævnt. I skrivende stund er der otte danske campingpladser der er med i Grøn Nøgle. ANSÆTTELSES- OG LEJEKONTRAKTER Angående ansættelseskontrakter, så ser Campingrådet desværre flere sager hvert eneste år, hvor der er fejl i ansættelseskontrakten Desværre også sager, hvor pladsen ender med at måtte betale en godtgørelse til en tidligere medarbejder. Campingrådet arbejder normalt for forlig i sådanne sager, men vi må konstatere, at retspraksis har udviklet sig i retning af højere godtgørelser i de senere år. Det er kun yderligere grund til at have styr på kontrakterne. På Campingrådets hjemmeside findes nogle standardkontrakter, men ansættelser er ofte meget individuelle alt efter hvilken stilling man har, så man skal ikke anvende skabelonerne ukritisk. Og er man i tvivl, så skal man endelig kontakte Campingrådet.

19 S i d e 19 På hjemmesiden findes også skriftlige lejeaftaler. Aftaler med gæsterne bør være på papir. Dermed undgår man kedelige diskussioner om, hvad der egentlig er aftalt. Det behøver ikke kun være fastliggerne der skal på kontrakt. Der kan også spares diskussioner ved at anvende lejekontrakter til weekendgæster og ferieturister. Regler, priser, gebyrer med videre skal da blot fremgå af lejekontrakten. NYHEDER FRA CAMPINGRAADET.DK Her får du en oversigt over de seneste nyheder fra Campingrådets hjemmeside. Du kan læse det seneste års nyheder på Campingrådets hjemmeside campingraadet.dk under [Nyheder]. 01/ Ny lov vil øge feriehusudlejningen med 10 pct. Feriehusudlejernes Brancheforening forventer, at forhøjelsen af det skattefri bundfradrag vil skabe en vækst i feriehusudlejningen, fordi flere vil leje deres hus ud. 01/ Nyt medlem af bestyrelsen for Campingrådet Mette Friis, Frigård Camping er på TopCamps generalforsamling blevet valgt til bestyrelsen for Campingrådet. 01/ Campingrådet overtager formandskabet i TS På Turisterhvervets Samarbejdsudvalgs (TS) møde i december blev det besluttet, at Campingrådet overtager formandskabet for TS fra den 1. januar / Birkhede lægger græs til toppolitisk campingdebat

20 S i d e 20 Politisk stormøde om turisme og camping med debat mellem Henrik Dam Christensen (S) og Kim Andersen(V). 16/ Nye regler for momsafløftning vedtaget Onsdag den 15. december 2010 blev en mærkedag for dansk turisme. 14/ Region Midtjylland satser på turisme Turismen skal sikre vækst og velstand i Region Midtjylland. Derfor har forretningsudvalget i regionen gjort turisme til nyt indsatsområde i deres erhvervspolitik. Målet er at tjene 1,5 mia. kr. mere om fem år. 08/ Gode råd om sikkerheden i swimmingpoolen Ansvaret er dit står der på en ny plakat fra Rådet for Større Badesikkerhed målrettet forældre med børn i swimmingpoolen. 08/ Interesse i at få pladser til autocampere Handelsstandsforeningen i Hirtshals vil aktivt arbejde for, at der i byen oprettes registrerede pladser, hvor autocampere kan opholde sig. 08/ Flere italienske turister i Danmark I de første otte måneder af 2010 har man rundt omkring i Danmark kunne høre flere ciao og grazie mille end i Danmark har nemlig oplevet en stigning på 8,6 procent af italienske turister sammenlignet med samme periode sidste år. 02/ Topmøde om turisme holdes i Aarøsund

21 S i d e 21 Januar er ikke den største danske campingmåned, men det er tid til at holde et stormøde om camping og turisme. Derfor inviterer Campingrådet, til møde på Gammelbro Camping i Aarøsund mandag den 10. januar. 02/ VisitDenmark får ny adm. direktør 53-årige Jan Olsen skal som ny adm. direktør for VisitDenmark styrke markedsføringen af Danmark som rejsemål. Den nye topchef kommer fra markedsføringsbranchen. VisitDenmark har været uden adm. direktør siden august / Debat: Turisme er en oplagt vækstmotor - Med den nye finanslovsaftale har Venstre, De konservative og Dansk Folkeparti rakt hånden frem til turisterhvervet. Sådan lyder budskabet fra Sten Slot Knudsen, formand i HORESTA Region Syddanmark. 01/ Så ta r vi cykelturismen frem Det nye transportforlig med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten har afsat godt 41 millioner kroner direkte til cykelturisme.

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp

Vi Lejere. 24 breve retur fra udlejer. adresse-cirkus: www.lejerneslo.dk. Endelig: Stop for stråmands-snyd. Lotte vandt tre års kamp nr.3 august 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere adresse-cirkus: 24 breve retur fra udlejer Endelig: Stop for stråmands-snyd Lotte vandt tre års kamp Ny LLO-afdeling på Djursland Massiv medlemsfremgang

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009).

16. møde. Torsdag den 12. november 2009 (D) 1. (Fremsættelse 22.10.2009). Torsdag den 12. november 2009 (D) 1 (Fremsættelse 22.10.2009). 16. møde Torsdag den 12. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere