Forsikringsbetingelser nr. 0803

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser nr. 0803"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker forsikringen behandling af en akut forværring af sygdommen opstået under rejsen, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse. Det blå kort Vi vil anbefale, at du bestiller det blå kort gennem din kommune. Kortet dokumenterer, at du er berettiget til sygehjælp i Europa* på linje med landets egne borgere. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget. Er du i tvivl, om forsikringen vil dække, kan du kontakte Tryg. Ved rejser i Europa*, bør du henvende dig til Den Offentlige Rejsesygesikring. Dækningen omfatter i modsætning til Den Offentlige Rejsesygesikring også behandling af bestående sygdom, og dækningen er ikke begrænset til rene ferierejser. Tilsyn og garantifond Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på denne forsikring kan fås på eller Tryg Alarm Vi samarbejder med SOS International A/S under navnet Tryg Alarm. Medarbejdere og læger på Tryg Alarm sidder klar døgnet rundt på: Telefon: Telefax: Skader kan også anmeldes på under Privat Anmeld skade. Se i øvrigt I tilfælde af skade, afsnit 2. Side 1 af 24

2 FORTRYDELSESRET For private forbrugerforsikringer, der dækker i mere end 1 måned gælder følgende fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. FORTRYDELSESFRIST Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1 / Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2 / Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3 / Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DU Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup HVIS DU FORTRYDER Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købet forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Side 2 af 24

3 Vejledning til forsikringsbetingelserne Ungdomsrejseforsikringen dækker en hel række af de situationer, du kan komme ud for på din rejse, men betingelserne må nødvendigvis også bestå af både undtagelser og begrænsninger. Vi har i disse betingelser bestræbt os på at tydeliggøre, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket. En Forsikringens indhold og opbygning Forsikringen består af en grundforsikring og eventuelt tilvalgsdækningen Sygdom og hjemtransport. Hver dækning er opdelt i: Hvad er dækket Hvad er ikke dækket Erstatning række ord/udtryk er markeret med fed skrift og en stjerne*, hvilket betyder, at disse ord/udtryk er forklaret. Vi vil anbefale, at du læser forsikringsbetingelserne igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Hvis du har spørgsmål til forsikringen, kan du altid kontakte os. Det fremgår af policen, hvilken dækning du har valgt. Det er vigtigt, at du kontrollerer din police for at sikre, at du har fået den dækning, du har bedt om. Hvis du får brug for forsikringen Forsikringsbetingelserne indeholder et afsnit om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får brug for forsikringen. Derfor er det en god idé at tage forsikringsbetingelserne med på rejsen. Side 3 af 24

4 Indholdsfortegnelse Indhold Side Indhold Side Fortrydelsesret 2 Vejledning til forsikringsbetingelserne 3 1 Generelle betingelser 1.1 Ungdomsrejseforsikring Hvor dækker forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvilke typer rejser er dækket Hvornår dækker forsikringen Udbetaling af erstatning Forsikring i andet selskab Generelle undtagelser 6 2 I tilfælde af skade 7 Grundforsikring - Ungdomsrejseforsikring 3 Sygdom og hjemtransport 8 Er omfattet, af forsikringen, når det fremgår af policen. 4 Hjemkaldelse 10 5 Tilkaldelse 11 6 Sygeledsagelse 11 7 Eftersøgning og redning 12 8 Evakuering og ufrivilligt ophold 12 9 Krisehjælp Varigt mén Dødsfald Tandskade Overfald Bagageforsinkelse Dækning af selvrisiko Ansvar for skade på lejet feriebolig Sikkerhedsstillelse 18 Bagage, Privatansvar og Retshjælp Automatisk omfattet efter en samlet rejseperiode på 3 måneder, når det fremgår af policen. 18 Bagage Privatansvar Retshjælp Fællesbetingelser 21.1 Betaling af præmie Klagemulighed 21 Ordforklaring 22 Side 4 af 24

5 1 Generelle betingelser 1.1 Ungdomsrejseforsikring Ungdomsrejseforsikring kan tegnes med dækning i enten Europa* eller i hele verden. Det fremgår af policen, hvilket geografisk dækningsområde der er valgt for forsikringen. 1.2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker enten i Europa* eller i hele verden. Europa* svarer til det område, der er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Ændres dette område, ændres denne forsikrings dækningsområde tilsvarende. Dækningen Sygdom og hjemtransport, se afsnit 3, skal tegnes, når: Rejsen varer mere end 1 måned. Rejsen går uden for Europa. Der indgår erhvervsarbejde på rejsen. Forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Det fremgår af policen, når Sygdom og hjemtransport er omfattet af forsikringen. Det fremgår af policen, hvilket dækningsområde der er valgt for forsikringen Rejser i Danmark er ikke dækket. 1.3 Hvem er dækket af forsikringen Forsikringen dækker den person, der fremgår af policen Dækningerne Hjemkaldelse, afsnit 4, og Sygeledsagelse, afsnit 6, er udvidet til at dække følgende personkreds, når denne ikke er omfattet af policen for denne forsikring: Børn, svigerbørn eller børnebørn. Forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Søskende, svogre eller svigerinder. Det er en forudsætning for dækning, at: Personerne fra den nævnte personkreds rejser sammen med forsikrede på hele rejsen og har samme udrejsetidspunkt fra og hjemkomsttidspunkt til Danmark som forsikrede. De nævnte personer er dækket af en tilsvarende årsrejseforsikring eller korttidsrejseforsikring i Tryg Det er en betingelse, at: Forsikrede ikke er fyldt 35 år på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Udrejse sker fra Danmark. Forsikrede har et gyldigt dansk sygesikringsbevis eller midlertidigt er frameldt folkeregisteret på grund af en udlandsrejse. 1.4 Hvilke typer rejser er dækket Forsikringen dækker: Ferierejser. Studierejser. Studieophold, når forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet, se afsnit Rejser, hvori der indgår erhvervsarbejde, se afsnit Deltagelse i farlig sport* Forsikringen dækker ikke deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning og professionel sport* Uanset rejseperiodens* længde skal Ungdomsrejseforsikringen tegnes med dækning for sygdom og hjemtransport fra 1. dag, når rejsens formål er: Studieophold, hvor forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Erhvervsarbejde, evt. i kombination med ferie/studierejse. Se også Sygdom og hjemtransport, afsnit 3. Side 5 af 24

6 1.5 Hvornår dækker forsikringen Ungdomsrejseforsikring gælder for den rejseperiode*, forsikringen er tegnet for. Rejseperioden* fremgår af policen Forlængelse af rejseperiode* Rejseperioden* kan forlænges til at vare op til 18 måneder* i alt fra den oprindelige afrejsedato Dækning træder i kraft På det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/sit opholdssted* for at begynde udlandsrejsen Dækning ophører Når forsikrede kommer tilbage til sin bopæl/sit opholdssted* i Danmark, dog senest på den hjemkomstdato, der fremgår af policen. Hvis hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges dækningsperioden automatisk med indtil 48 timer Ophævelse af forsikringen før udløb Hvis forsikringen ophæves før udløb, tilbagebetales en forholdsmæssig andel af den betalte præmie. Beløb under 200 kr. betales ikke tilbage. Dokumentation for hjemkomsttidspunkt i form af billetter eller lignende sendes til Tryg. Det er en forudsætning for tilbagebetaling af ikke forbrugt præmie, at rejseforsikringen ikke ophæves før udløb på grund af en skade, som Tryg har betalt erstatning for. 1.6 Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales samt erstatningens størrelse. I tilfælde af en udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner. 1.7 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Dette gælder dog ikke for Varigt mén, afsnit 10 og Dødsfald, afsnit Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand og anden rådgivning. Forsikringen dækker ikke skade, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler eller selvmordsforsøg. Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Strejke eller lockout. Arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed. Desuden dækker forsikringen ikke skade som direkte eller indirekte følge af: Indrejse i et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Hvis en af de nævnte tilstande pludseligt opstår efter, at forsikrede er rejst ind i landet, kan forsikrede opholde sig der i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Side 6 af 24

7 2 I tilfælde af skade I forbindelse med et skadetilfælde kan forsikrede få erstatning fra en eller flere af dækningerne omfattet af forsikringen. Af de følgende afsnit fremgår det, hvordan forsikrede skal forholde sig i de enkelte situationer, og hvilken dokumentation der kræves. 2.1 Sygdom, tilskadekomst eller dødsfald Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg Alarm. Sygdom og hjemtransport Ved indlæggelse og/eller ekstraordinær hjemtransport på grund af sygdom eller tilskadekomst, eller hvis hjemrejsen forsinkes, vil Trygs læge kontakte hospitalet/den behandlende læge og aftale den videre behandling, overførsel, hjemtransport mv. Hvis sygdommen eller tilskadekomsten ikke kræver indlæggelse, sendes lægeerklæring, kopi af recepter, en liste over udgifterne, vedlagt de originale regninger og skadeanmeldelsen til Tryg efter hjemkomsten. Tryg kan stille garanti eller sende betaling til hospitalet/ den behandlende læge. Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan i forbindelse med hjemkaldelse inden for 6 timer efter, at anmeldelsen er modtaget og erstatningspligten er anerkendt, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæringen, dødsattesten eller politianmeldelsen til Tryg. Varigt mén Efter hjemkomsten sendes lægeerklæringen til Tryg. Dødsfald Dødsattesten sendes til Tryg. Tryg har ret til at forlange obduktion af forsikrede. Tandskade Efter hjemkomsten sendes dokumentationen/ erklæringen fra tandlægen på feriestedet til Tryg. Overfald Dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed, lægeerklæring og navne på eventuelle vidner sendes til Tryg. 2.2 Feriebolig Ansvar for skade på lejet bolig Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på skadelidte og vidner, opgørelse over de dokumenterede krav og eventuelt politianmeldelse til Tryg. 2.3 Redningshjælp Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Evakuering og ufrivilligt ophold Tryg kan være behjælpelig med at arrangere transport*, ophold* mv. Transportmuligheder kan være begrænsede i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande, og Tryg er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå, men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med Det Danske Udenrigsministerium, rejseselskabet eller lignende. Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakueringen inden for 12 timer efter, at det er besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Efter hjemkomsten sendes de originale regninger for de afholdte udgifter til Tryg. Eftersøgning og redning Dokumentation for anmeldelse til lokal offentlig myndighed sendes til Tryg. Krisehjælp Ved behov for psykologisk krisehjælp vil Tryg være behjælpelig med kontakt til psykolog og med at arrangere transport*, ophold* mv. for tilkaldte personer. Side 7 af 24

8 2.4 Øvrige skader opstået på rejsen Bagageforsinkelse Efter hjemkomsten sendes dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (P.I.R. Property Irregularity Report), flybillet, bagagebevis og dokumentation for, hvornår bagagen* er modtaget retur, til Tryg. Dækning af selvrisiko Bagageskaden anmeldes til forsikredes private indboforsikring. En kopi af skadeopgørelsen fra indboforsikringen og dokumentation for, hvor og hvornår skaden er sket, sendes til Tryg. Sikkerhedsstillelse Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm. Dokumentation sendes til Tryg. 2.5 Bagage, Privatansvar og Retshjælp Efter en samlet rejseperiode* på 3 måneder, er følgende dækninger omfattet, når det fremgår af policen. Bagage Dokumentation i form af anmeldelse til politi eller transportselskab og dokumentation for alder og værdi af de stjålne/beskadigede ting sendes til Tryg. Privatansvar Efter hjemkomsten sendes en beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på vidner og skadelidte, en opgørelse over de dokumenterede krav fra skadelidte og eventuel politirapport til Tryg. Retshjælp Kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg. Ungdomsrejseforsikring 3 Sygdom og hjemtransport Ungdomsrejseforsikringens dækning for sygdom og hjemtransport er udarbejdet som et supplement til dækningen hos Den Offentlige Rejsesygesikring. Derfor kan forsikrede få dækning for udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst samt for udgifter til hjemtransport på følgende måde: Ungdomsrejseforsikring ved rejse i Europa*: Rejseperiode Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Den første måned Den Offentlige Rejsesygesikring Rejseforsikringens grundforsikring Den Offentlige Rejsesygesikring Mere end 1 måned Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Rejse uden for Europa* Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse eller i stedet tegnes Årsrejse Verden Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse eller i stedet tegnes Årsrejse Verden Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse eller i stedet tegnes Årsrejse Verden Side 8 af 24

9 Ungdomsrejseforsikring ved rejse i hele verden: Rejseperiode Sygdom og tilskadekomst Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Den første måned Den Offentlige Rejseforsikringens Den Offentlige - Rejse i Europa* Rejsesygesikring grundforsikring Rejsesygesikring - Rejse uden for Europa* Rejseforsikringens grundforsikring Rejseforsikringens grundforsikring Rejseforsikringens grundforsikring Mere end 1 måned Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Der skal tegnes tillæg for den enkelte rejse Uanset rejseperiodens* længde er Sygdom og hjemtransport dog dækket fra 1. dag, når rejsens formål er: Erhvervsrejse, evt. i kombination med ferierejse. Studieophold, hvor forsikrede er tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet. Rejsens formål fremgår af policen. 3.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så forsikrede kan få behandling og/eller blive transporteret hjem ved akut sygdom* eller tilskadekomst, der opstår på rejsen Bestående sygdom Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse Akut opstået sygdom og tilskadekomst opstået før rejsen Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af sygdom/tilskadekomst, der opstod indenfor de sidste 2 måneder før afrejse, når Trygs læge vurderer, at der ikke med rimelighed kunne forventes et behandlingsbehov under rejsen. 3.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Sygdom/tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejsen, se dog afsnit Hvis der ved lægelig undersøgelse eller behandling umiddelbart før afrejsen forventes forværring i sygdom/tilskadekomst under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter, og rejsen derfor frarådes af behandlende læge. Hvis forsikrede inden forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker ikke udgifter til: Rekreations- eller kurophold. Behandling af følger efter kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har planlagt at få gennemført i udlandet. Fortsat behandling, hvis forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel den behandlende læge som Trygs læge har besluttet, at hjemtransport skal ske. Behandling efter hjemkomsten til Danmark. Dog er forsikrede dækket under kortere ophold i Danmark, hvis det kan dokumenteres, at forsikrede har planlagt at rejse retur*. Behandling af sygdom/tilskadekomst, hvis forsikrede efter at have været transporteret hjem rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt skriftligt med Tryg. Graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller sterilitetsbehandling. Fødsel eller følger af graviditet, som opstår efter svangerskabets 35. uge. Side 9 af 24

10 3.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om den udførte behandling Forsikringen dækker nødvendige udgifter til: Hospitalsophold og -behandling, inkl. operationer og ambulancetransport til nærmeste behandlingssted. Lægebehandling og lægeordineret medicin. Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr. Akut tandbehandling*. Hotel og forplejning*, når ekstraordinært ophold er ordineret af læge. Lægeordineret hjemtransport eller transport* til nærmeste egnede behandlingssted. Krisehjælp, når akut sygdom*, dødsfald, røveri*, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud har medført en akut psykisk krise. Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygdommen/tilskadekomsten strækker sig ud over forsikringsperioden Desuden dækker forsikringen nødvendige udgifter til: Sygeledsager, godkendt af Trygs læge, fordi forsikrede ikke er i stand til at rejse alene. Transport* til Danmark eller til indhentning af den fastlagte rejserute, når rejsen er forsinket, fordi forsikrede blev lægeordineret ophold på hospital eller hotel Hvis forsikrede er afgået ved døden, dækkes udgifter til transport af afdøde til Danmark, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger. 4 Hjemkaldelse 4.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede kaldes hjem til Danmark på grund af: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst* eller som følge af en akut* opstået alvorlig sygdom* hos en af følgende personer, som opholder sig i Danmark: - Forsikredes ægtefælle eller samlever*. - Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. - Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. - Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, hvis der foreligger anmeldelse til politi eller redningsselskab. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, hvis der foreligger politianmeldelse. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed Forsikrede og 1 person, som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen, og som er dækket af en tilsvarende Ungdomsrejseforsikring i Tryg, kan afbryde rejsen, hvis de rejser hjem sammen. 4.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før rejsens dækningsperiode, jf. afsnit Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at hjemrejsen sker efter aftale med Tryg Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport* Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj til et sted i Europa*, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøj og evt. campingvogn, hvis det er aftalt med Tryg Hvis forsikrede og/eller den person, der er rejst hjem sammen med forsikrede, jf. afsnit 4.1.2, genoptager rejsen, dækker forsikringen nødvendige udgifter til transport* til at rejse retur*, forudsat at rejsen gen- Side 10 af 24

11 optages senest 7 døgn før rejseperiodens* planlagte 5 Tilkaldelse udløb. 5.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så 2 personer kan rejse ud til forsikrede på grund af: Forsikredes akutte* og alvorlige sygdom*. Forsikredes alvorlige tilskadekomst*. At forsikrede er afgået ved døden. 5.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke tilkaldelse, hvor en person gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. afsnit 6, Sygeledsagelse. 5.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Rejsen sker efter aftale med Tryg, og at det ikke på forhånd er besluttet, at forsikrede snart skal transporteres hjem. Tilkaldte rejser ud fra Danmark Forsikringen dækker: Nødvendige udgifter til transport*, inkl. lokal transport. Nødvendige udgifter til hotel og forplejning* for en periode af indtil 21 døgn. Rejseforsikring til de tilkaldte personer. 6 Sygeledsagelse 6.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, så 1 person, som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen, og som er dækket af en tilsvarende Ungdomsrejseforsikring i Tryg, kan: Sygeledsage, hvis forsikrede bliver akut syg* eller kommer til skade, og dette medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. Ledsage ved transporten hjem, hvis forsikrede afgår ved døden. 6.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Sygeledsagelse efter hjemkomst til Danmark, medmindre det er et led i den fortsatte sygeledsagelse. Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit 5, Tilkaldelse. Tilkaldte, der rejser ud fra Danmark. 6.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Der fremskaffes en lægeerklæring på forsikredes sygdom eller tilskadekomst eller dødsattest fra den lokalt autoriserede behandlende læge. At sygeledsagelsen sker efter aftale med Tryg For sygeledsager, jf. afsnit 6.1, dækker forsikringen: Nødvendige ekstra udgifter til hotel og forplejning*. Nødvendige ekstra udgifter til transport*, inkl. lokal transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Nødvendige ekstra udgifter til transport* til indhentning af den fastlagte rejserute. Nødvendige ekstra udgifter til transport* til at rejse retur* senest 7 døgn før rejseperiodens* udløb. Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygeledsagelsen strækker sig ud over rejsens dækningsperiode, se afsnit 1.5. Nødvendige merudgifter til afhentning af bilen fra et sted i Danmark og levering på ejerens bopæl, hvis medforsikrede* må efterlade bilen på grund af sygeledsagelse. Side 11 af 24

12 7 Eftersøgning og redning 7.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker: Eftersøgning af forsikrede inden for en radius af 50 km fra det sted, forsikrede sidst er blevet set. Redning af forsikrede, når forsikredes opholdssted er blevet fastlagt. 7.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivilligt og/ eller ulønnet med den slags opgaver. Eftersøgning i forbindelse med kidnapning eller kapring. Eftersøgning og redning nord for polarcirklen eller på Sydpolen. Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi forsikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor forsikrede opholder sig, eller fordi familien eller andre ønsker kontakt med forsikrede. 7.3 Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Forsikrede har været væk i mere end 24 timer. Begivenheden er anmeldt til det lokale politi, og at igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter et krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium. Tryg Alarm på forhånd godkender de parter, der skal forestå eftersøgning og redning samt omfanget heraf Forsikringen dækker eftersøgning og redning i indtil 14 dage med op til kr Der er en selvrisiko på 10% af de dækningsberettigede omkostninger, dog minimum kr. 8 Evakuering og ufrivilligt ophold 8.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker udgifter til evakuering eller til forsikredes ufrivillige ophold: Hvis der udbryder eller er overhængende fare for krig, krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller epidemi. Hvis der opstår situationer, der må betegnes som terrorisme*, eller der er overhængende fare for terrorisme*. 8.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: På en krigsskueplads*. Dog dækker forsikringen, hvis forsikrede befinder sig på krigsskuepladsen* ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne i afsnit er opfyldt. Indrejse i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse eller har anbefalet evakuering fra. Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende. 8.3 Erstatning Evakuering Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport* hjem til Danmark, hvis Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har konstateret og dokumenteret hændelsen efter følgende forudsætninger: Side 12 af 24

13 Når Det Danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, skal forsikrede følge anvisningerne derfra, så forsikrede kan blive evakueret ved først givne lejlighed. Når Det Danske Udenrigsministerium ikke tager initiativ til evakuering, kan evakuering ske efter aftale med Tryg. Aftale om hjemrejse kan ske, når situationen er opstået i det område, hvor forsikrede opholder sig og færdes i, og hvor det må vurderes, at det vil være forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed fortsat at opholde sig eller færdes der. Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede ikke på et tidligere tidspunkt har undladt at følge Det Danske Udenrigsministeriums opfordring til at lade sig evakuere. Ufrivilligt ophold Hvis det ikke er muligt at komme ud af landet umiddelbart efter, at det er aftalt, at evakuering fra området skal ske, fordi de offentlige myndigheder på stedet har lukket for ud- og/eller indrejse til landet, dækker forsikringen transport* til nærmeste destination, der af de offentlige myndigheder på stedet og Det Danske Udenrigsministerium betragtes som et sikkert opholdssted. Transport* til Danmark vil herefter ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet Forsikrede, der opholder sig i det land, der er ramt af en situation, som nævnt i afsnit 8.1, men som ikke selv direkte er berørt af situationen, vil være dækket af forsikringen, hvis det ikke er muligt at rejse ud af landet igen som planlagt i henhold til rejseplanen, fordi de offentlige myndigheder har lukket for ud- og/eller indrejse til landet. Forsikringen dækker ekstra udgifter som nævnt i afsnit fra det tidspunkt, hvor forsikrede oprindeligt skulle have været rejst hjem i henhold til den oprindelige rejseplan. Transport* til Danmark vil ske ved først givne lejlighed efter, at det igen er muligt at rejse ud af landet Under det ufrivillige ophold dækker forsikringen dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter i indtil 3 måneder til: Forplejning med indtil 800 kr. pr. påbegyndt døgn. Ophold* og transport* med indtil kr. Evakuering for egen regning I tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker udgifter til evakuering eller ufrivilligt ophold, fordi det er vurderet, at det ikke er forbundet med forøget risiko for forsikrede fortsat at opholde sig på stedet, kan Tryg tilbyde forsikrede hjælp til, for egen regning, at komme væk fra området, fordi forsikrede er utryg ved at opholde sig der. Forsikrede kan få hjælp til ændring eller køb af flybilletter til et tidligere fly end oprindeligt planlagt eller hjælp til at finde et opholdssted væk fra området, hvorfra ferien kan fortsættes. Tryg tilbyder alene administrativ hjælp til ændring af eller bestilling af flybilletter eller feriebolig*. De omkostninger, der er forbundet hermed, betales af forsikrede selv. 9 Krisehjælp 9.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed har medført en psykisk krise som følge af: Akut sygdom* eller dødsfald. Røveri*, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud. Eftersøgnings- og redningsaktioner Desuden dækker forsikringen krisehjælp ved udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme*, naturkatastrofer eller epidemier. 9.2 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke krisehjælp, hvis: Forsikrede opholder sig på en krigsskueplads*. Dog dækker forsikringen, hvis forsikrede befinder sig på krigsskuepladsen* ved kamphandlingernes start, hvis betingelserne under Evakuering og ufrivilligt ophold, afsnit er opfyldt. Forsikrede rejser ind i et område, hvor Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse eller i forvejen har anbefalet evakuering fra. Side 13 af 24

14 9.3 Erstatning Forsikringen dækker nødvendige udgifter til: Psykologisk krisehjælp på stedet til forsikrede og 1 person, som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen, og som er dækket af en tilsvarende Ungdomsrejseforsikring i Tryg. Forsikredes egenandel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkomst til Danmark med op til kr. under forudsætning af, at behandlingen påbegyndes senest 4 uger efter hjemkomst og sker efter aftale med Trygs læge, og at der samtidig ydes tilskud fra Den Offentlige Sygesikring. Telefonisk krisehjælp til forsikredes ægtefælle/ samlever*, børn, forældre og søskende, der opholder sig i Danmark. Transport* og nødvendige udgifter til hotel og forplejning* i op til 5 døgn for 2 personer, der rejser ud til forsikrede, hvis Trygs læge vurderer, at forsikrede har behov for personligt fremmøde af forsikredes ægtefælle/samlever*, børn, forældre eller søskende, hvis der ikke samtidig gøres brug af dækning for Tilkaldelse, afsnit Varigt mén 10.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde* og giver ret til erstatning i tilfælde af varigt mén på 5% eller derover Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet* kan bestemmes Méngraden kan højst være 100% pr. ulykkestilfælde*. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel. Det er altid den på afgørelsestidspunktet gældende vejledende méntabel, der anvendes ved erstatningsfastsættelsen. Méngraden fastsættes uden hensyn til forsikredes erhverv og sociale situation. Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv og sociale situation Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet* og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Gener svarende til et i forvejen bestående mén eller en lidelse, herunder degenerativ forandring, uanset om den ikke tidligere har været symptomgivende. Endvidere kan dette forhold ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén eller en sådan lidelse ikke eksisterede. Sygdomstilfælde. Følger af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller en tilfældigt tilstødende sygdom. Skade på kroppen som følge af nedslidning. Skade på kroppen, der ikke er pludselig. Mén som følge af overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet*. Skade, der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Varigt mén i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare eller personskade. Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Skader sket i forbindelse med fødsler. Udgifter til undersøgelser, konsultationer, læge- og hospitalsbehandling. Udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, hjælpemidler og lignende. Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet luftfartøj. Side 14 af 24

15 10.3 Erstatning Forsikringssummen ved varigt mén er kr Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Erstatning udbetales til den forsikrede, medmindre andet er aftalt, jf. dog afsnit Er forsikrede fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen forsikrede Til brug for vurdering af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen, og en eventuel erstatnings størrelse, kan Tryg kræve lægeundersøgelse i Danmark. Tryg betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen For børn under 18 år gælder, medmindre andet er aftalt med Tryg, at erstatning vedrørende børn udbetales til forældrene*. I tilfælde af disses død tilfalder erstatningen det forsikrede barn og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler Genoptagelse Når en sag er afsluttet, kan den senere genoptages på forsikredes anmodning Hvis Tryg beslutter at genoptage sagen, betales udgifterne til den lægelige dokumentation af Tryg Genoptagelse kræver lægelig dokumentation for, at følgerne efter ulykkestilfældet* er blevet forværret. Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af forsikrede. 11 Dødsfald 11.1 Hvad er dækket Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde*, når dødsfaldet sker inden for et år efter ulykkestilfældet* Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke dødsfald, der skyldes: Naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Følge af ulykkestilfælde*, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. Smitte med sygdomme, vira (virus), bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. Følge efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Fødsel. Overbelastning af kroppen. Ulykkestilfælde*, der rammer forsikrede under transport i et ikke nationalitetsbetegnet luftfartøj Erstatning Side 15 af 24

16 Forsikringssummen ved dødsfald er kr Er forsikrede under 18 år gives alene et beløb på kr. til begravelseshjælp Erstatning betales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i Forsikringsaftaleloven, medmindre andet skriftligt er meddelt Tryg, eller policen er påtegnet herom. Nærmeste pårørende er ægtefælle, eller hvis en sådan ikke efterlades, en samlever. Samleveren skal opfylde betingelserne i Forsikringsaftalelovens 105a, stk. 2. Efterlades hverken ægtefælle eller samlever, er nærmeste pårørende forsikredes børn. Efterlades heller ingen børn, er nærmeste pårørende forsikredes øvrige arvinger Er der tidligere i forbindelse med samme ulykkestilfælde* udbetalt erstatning for varigt mén, fratrækkes dette beløb forsikringssummen ved dødsfald. 12 Tandskade 12.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker tandskade som følge af et ulykkestilfælde*. Forsikringen dækker i samme omfang skader på tandprotese, hvis protesen bliver beskadiget, mens den er placeret i munden Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Udgifter, der kan betales ad anden vej, fx Den Offentlige Sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring. Tandskade opstået ved tygning. Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via forsikringen. Følgeudgifter efter ulykkestilfælde*, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende. Følger efter tandlæge-, læge- og andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet* Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at: Det kan dokumenteres, at der er søgt tandlæge på feriestedet. Behandlingen er godkendt af Tryg, inden den påbegyndes. Undtaget herfra er dog akut tandbehandling* Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes tandbehandling efter et ulykkestilfælde* Hvis ulykkestilfældet* er sket, inden forsikrede er fyldt 18 år, dækker forsikringen udgifter til behandling, der foretages, inden forsikrede fylder 25 år Nedsættelse af erstatningen Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet*, fx som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller anden sygdom i tænderne og de omgivende knogler Hvis nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. 13 Overfald Side 16 af 24

17 13.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis tredjemand forsætligt påfører forsikrede en personskade Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke skade, som tilføjes forsikrede af en person, som rejser sammen med forsikrede på hele rejsen, og som er dækket af en tilsvarende Ungdomsrejseforsikring i Tryg Erstatning Erstatningen for overfald svarer til det beløb, som en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis og dansk erstatningsansvarslov skulle have betalt i erstatning ved en tilsvarende skade med op til kr Det er en betingelse for erstatning, at overfaldet anmeldes til nærmeste politimyndighed. 14 Bagageforsinkelse 14.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis indskrevet bagage* er forsinket i mere end 5 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen* er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage* Forsikringen yder en erstatning på 800 kr. pr. påbegyndt døgn, hvis bagagen* er forsinket, dog max kr. i alt pr. forsikringsbegivenhed I tilfælde, hvor der er tale om bagage*, der alene indeholder toiletartikler eller lignende, fx en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til 800 kr. i alt pr. begivenhed Erstatning for forsinket udstyr, fx klapvogn, ski- eller golfudstyr eller lignende, er begrænset til udgiften til leje af tilsvarende udstyr i den periode, hvor forsikredes eget udstyr er forsinket. Den samlede udgift kan dog ikke overstige de summer, der er nævnt i Dækning af selvrisiko 15.1 Hvad er dækket Ved en bagageskade dækker forsikringen den selvrisiko, der er fratrukket en skadeudbetaling fra forsikredes private indboforsikring Hvad er ikke dækket Se de generelle undtagelser i afsnit 1.8. Side 17 af 24

18 15.3 Erstatning Forsikringen dækker indtil kr. pr. begivenhed. 16 Ansvar for skade på lejet feriebolig 16.1 Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på: Inventar i lejet feriebolig*, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. Bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt. Lejet telt, når det er i forsikredes varetægt Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde. Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Skade forvoldt af dyr Erstatning Forsikringen dækker op til 2 mio. kr. pr. begivenhed. Forsikringssummen danner højeste grænse for Trygs forpligtelse efter en enkelt begivenhed, selv om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Tryg Der er en selvrisiko på kr. pr. begivenhed Ud over forsikringssummen godtgøres renter og omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, forudsat at de er accepteret af Tryg Tryg er ikke bundet af, at forsikrede anerkender erstatningspligten eller godkender erstatningskravet uden Trygs accept Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende lov i det land, hvor skaden sker. 17 Sikkerhedsstillelse 17.1 Hvad er dækket Forsikringen stiller i forbindelse med private tvister* sikkerhed for: Betaling af forsikredes omkostninger til advokat. Krav fra lokale myndigheder til dækning af erstatningskrav, der er rejst mod forsikrede. Betaling for frigivelse af forsikrede eller forsikredes ejendele Hvad er ikke dækket Forsikringen stiller ikke sikkerhed ved: Tvister*, der er knyttet til forsikredes erhvervs- eller arbejdsforhold. Tvister* om kontraktforhold. Straffesager med undtagelse af færdselssager Erstatning Side 18 af 24

19 Forsikringen stiller indtil kr. i sikkerhed pr. tvist* Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg ved sikkerhedsstillelsens frigivelse Bagage, Privatansvar og Retshjælp Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, af forsikredes manglende fremmøde til retsmøde, eller hvis forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, som tilbagebetales til Tryg straks ved sikkerhedsstillelsens beslaglæggelse. 18 Bagage* Er omfattet af forsikringen efter en samlet rejseperiode* på 3 måneder, når der er tegnet tillægsforsikring Hvad er dækket Forsikringen dækker ved: Brand, lynnedslag, eksplosion, vandskade*, indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran* eller røveri* af bagagen*. Bortkomst og beskadigelse af indskrevet bagage*. Bortkomst og beskadigelse af bagage* som følge af en hændelse, der er dækket under dækningen Evakuering og ufrivilligt ophold, afsnit Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke: Motorkøretøjer, campingvogne, både (herunder surfbrætter), cykler og andre transportmidler samt tilbehør til disse. Simpelt tyveri* fra uaflåste motorkøretøjer, campingvogne, lystfartøjer eller telte. Glemte, tabte, forlagte eller efterladte genstande. Skade, som skyldes mangelfuld emballage samt almindelig ramponering af kufferter og anden bagage* Skade, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker. Skade som følge af langsom udsivning af væske fra vand-, varme- eller afløbsrør i bygning. Skade på bagage*, mens den er indleveret til et andet transportmiddel end det, forsikrede rejste med Erstatning Det er en betingelse for erstatning: Ved brand, lynnedslag, eksplosion og vandskade*, at forsikrede skaffer dokumentation for anmeldelse til politi eller redningsselskab. Ved indbrudstyveri*, simpelt tyveri*, ran* eller røveri*, at forsikrede har anmeldt forholdet til den lokale politimyndighed. Ved simpelt tyveri* fra aflåst motorkøretøj, campingvogn, lystfartøj eller telt, at der er synligt tegn på voldeligt opbrud. At skaden omgående anmeldes til transportselskabet, hvis skaden er sket, mens bagagen* har befundet sig i transportselskabets varetægt. At det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at forsikrede har haft de stjålne eller beskadigede ting i sin besiddelse. Herudover skal tingenes alder og genanskaffelsespris kunne dokumenteres eller sandsynliggøres. Hvis forsikrede ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, forbeholder Tryg sig ret til at afvise erstatningskravet eller skønsmæssigt at fastsætte erstatningen. Forsikringssummen for hele rejseperioden* er max kr Side 19 af 24

20 Rede penge, rejsechecks, billetter og værdipapirer erstattes kun ved brand, lynnedslag, eksplosion, indbrudstyveri*, ran* eller røveri*, og med op til kr Guld, sølv, smykker, ædelmetaller og lignende erstattes kun ved brand, lynnedslag, eksplosion, indbrudstyveri*, ran* eller røveri* Tyveri fra aflåst motorkøretøj, campingvogn, lystfartøj eller telt erstattes med op til 50% af forsikringssummen En enkelt ting med tilhørende udstyr (fx bærbar pc og mobiltelefon) erstattes med op til 50% af forsikringssummen Filmoptagelser, båndoptagelser, manuskripter, tegninger, IT-programmer og lignende erstattes kun med prisen for råmaterialet, kassetten, disketten, cd en eller lignende elektroniske lagringsmedier Tryg kan vælge selv at foranledige de beskadigede ting repareret, eller kan udbetale et beløb svarende til, hvad det koster at få tingene repareret For stjålne og totalskadede ting, der er indkøbt som nye, er mindre end 2 år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af brug foretages dog kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. 19 Privatansvar Er omfattet af forsikringen efter en samlet rejseperiode* på 3 måneder, når der er tegnet tillægsforsikring Hvad er dækket Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson forvolder person- eller tingskade, og derved pådrager sig et erstatningsansvar Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde. Skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Skade på eller tab af dyr og ting, som forsikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning, behandling, har sat sig i besiddelse af eller af anden grund har i sin varetægt. Skade på eller tab af ting, der tilhører forsikrede. Skade, der er forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingvogn, luftfartøj og søfartøj, der er over 5,5 meter langt, og hvis motorkraft overstiger 5 hk. Skade forvoldt af dyr. Skade, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom Erstatning Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede ikke anerkender erstatningspligten eller godkender erstatningskravet uden Trygs accept. Tryg bestemmer i øvrigt sagens behandling. Forsikringen dækker med op til 10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingskade. Disse summer danner højeste grænse for Trygs forpligtelse ved en enkelt forsikringsbegivenhed, selv om ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Tryg Side 20 af 24

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0802

Forsikringsbetingelser nr. 0802 Side 1 af 28 Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring. Police Gældende pr

Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring. Police Gældende pr Forsikringsbetingelser DIF/DGI Idrætsrejseforsikring Police 654 1.440.938.828 - Gældende pr. 01.01.2016 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 9 300 Personassistance 11 310

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Årsrejse

Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13T7 Gælder fra 01.07.2013 TJM 507 (06.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk En

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0611

FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0611 FORSIKRINGSBETINGELSER INTERNATIONAL PERSONFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0611 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere