Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje. CPV: , 3332, 3330, Plandent

2 Danmark-Aabenraa: Tyverialarmsystemer AABENRAA KOMMUNE Alarmsystemer (AIA & ADK). Indkøb af alarmsystemer, samt installation og servicering af eksisterende AIA & ADK anlæg. CPV: , , Telesikring

3 Danmark-Aabenraa: Vagttjenester AABENRAA KOMMUNE Vægterkørsel. Vægterkørsel ved alarm og til razziatilsyn. CPV: Securitas

4 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFD. 42 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Kontrakten omfatter overdragelse af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«), samt dertilhørende nøglefærdigt byggeri bestående af 7 ungdomsboliger mv. Enggard skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri agere som ordregivers udbudsfuldmægtige, og dermed sikre opfyldelse af ordregivers udbudspligt, herunder overholdelse af udbudsdirektivet i enhver henseende. CPV: , , A. Enggard A/S, Entreprenør- og byggefirma Marathonvej Svenstrup J

5 Danmark-Aalborg: Forberedelse af byggeplads REGION NORDJYLLAND, PROJEKTAFDELINGEN NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Nyt Aalborg Universitetshospital Forberedende arbejder. Forberedende arbejder i tilknytning til opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, forkortet NAU i form af etablering af byggepladsfaciliteter og nødvendig infrastruktur for de forberedende arbejder. Arbejdet omfatter i hovedtræk etablering af perimeterhegn, sikring, etablering af byggepladsveje samt opførelse af skurby. Desuden omfatter opgaven design, projektering, levering og opsætning af i alt m2 nye pavilloner samt fremføring af forsyninger til skurby. Opgaven er opdelt i 3 fagentrepriser. CPV: A/S Mortensen & Nymark Lodsholmvej Klarup GPP Perimeter Protection A/S Håndværkervej Varde ScandiByg A/S Himmerlandsvej 9, Postboks Løgstør

6 Danmark-Aalborg: Fotokopimaskiner REGION NORDJYLLAND Udbud af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. De 5 danske regioner ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør vedr. levering af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år, med mulighed for forlængelse 2 x 2 mdr. CPV: 30200, , Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S Stensmosevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Fax:

7 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Færdiggørelsesarbejder Entreprise D, Bygningsnære anlægsgartnerarbejder. Nærværende kontrakt omhandler hovedentreprisen for udførelse af de bygningsnære arealer ved Det Nye Universitetshospital i Skejby omfatter gartner- og anlægsgartnerarbejder, jordarbejder samt tilhørende afvandingsanlæg foruden supplerende VVS-arbejder, kloakarbejder og dele af el- og belysningsanlæg for udbudsområderne N, N2, N4 og S, omfattende ca m2 gårdrum og ankomstrum. Der anlægges i alt omk m2 omfattende gårdhaver, asfaltstier, forskellige typer belægning, græs og forskellige typer beplantning for hele DNU-projektet. De m2 er omfattet af nærværende kontraktmed option på de resterende ca m2. CPV: , 45270, , , Dan Jord Viengevej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester AARHUS KOMMUNE Aarhus Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Aarhus Kommune har med virkning fra den..204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygningsforsikring, udlejningsejendomme. B: Motorkøretøjsforsikring. CPV: , , , , Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE

9 Danmark-Aarhus: Udførelse af elektriske installationer REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Køle-/varmeproduktionsanlæg. Nærværende kontrakt omhandler levering og etablering af et køle- og varmeproduktionsanlæg i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital DNU i Århus. Arbejdet består i hovedtræk i etablering af: Komplet kølecentral med varmepumper, køleeffekt ca. 5 MW, 500 m3 akkumuleringstank og frikølere, El og SRO til maskinanlæg, 4 stk. hovedfordelingstavler á 250 A til teknikbygning, Ventilation af teknikrum. Bygnings- og anlægsarbejder er ikke indeholdt i entreprisen. CPV: , , 34000, 32450, , , 4250, , Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Aarhus/Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Højbjerg Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune. Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune i form af kørsel af: Borgere til og fra specialskoler. Børn til og fra specialinstitution/børnehave. Borgere til og fra dagcenter og daghjem. CPV: , Terndrup Taxa og Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Terndrup Taxa & Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon: Byens Taxi og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon:

11 Danmark-Assens: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Sortering/behandling af genanvendeligt affald indsamlet ved husstande i Assens Kommune. Kontrakten omfatter sortering/behandling af to blandede fraktioner som indsamles i en todelt beholder ved husstande samt boligforeninger. Der indsamles følgende blandede fraktioner: Rent papir, pap, aviser, ugeblade og rent plastfolie/rene flasker og glas, rene plastdunke og metaldåser og småt metal. CPV: Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens

12 Danmark-Assens: Indsamling af husholdningsaffald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Indsamling af genanvendeligt affald i Assens Kommune. Kontrakten omfatter indsamling fra ca husstande i en 240 liter plastbeholder med skillevæg, samt tømning af 370 liter og 660 liter minicontainere ved boligforeninger m.v. CPV: Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa

13 Danmark-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI rammekontrakt 02.9 om IT-drift APS/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter byggesagssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

14 Danmark-Assens: Transport af slam ASSENS FORSYNING A/S 4257 Assens slamhåndteringsudbud. Arbejde i forbindelse med afhentning, transport og slambortskaffelse af spildevandsslam fra renseanlæg i Assens Kommune. Der er indgået kontrakt på 2 år, men med mulighed for forlængelse i 4 * år. Kontrakten er indgået med opstart CPV: , Miljøservice A/S Ådalen 3a 6600 Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Ballerup: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr.

16 Danmark-Ballerup: Forsikringstjenester BALLERUP KOMMUNE Ballerup Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Ballerup Kommune har med virkning fra den januar 204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring. B: Motorkøretøjsforsikring. C: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning. D: Rejseforsikring. E: Kommunal ledelsesansvarsforsikring. F: Kollektiv ulykkesforsikring. G: All risk, speciel forsikring. H: Kriminalitetsforsikring. I: Ansvarsforsikring for arbejdsprøvning. J: Miljøansvarsforsikring. CPV: , , , , , , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Alm. Brand Midtermolen København Ø Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

17 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vej København SV 2

18 Danmark-Ballerup: Løfte- og håndteringsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , , Løfte- og håndteringsudstyr. Sikkerhedsudstyr. Dele til spil og andet løfte- eller håndteringsudstyr. Dele til løfte- og håndteringsudstyr. Løftestropper. Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil. Nød- og sikkerhedsudstyr. Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr. Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Certex A/S Trekanten Vojens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Brøndby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde BANE TP 3 Retortvej Roads. TP3 omfatter anlæg af veje omkring den eksisterende Retortvej i Valby, inkl. afvanding, belysning, en ny bro over jernbanen samt nødvendige trafikomlægninger i forbindelse med udførelse af anlæggene. Entreprisen udbydes i hovedentreprise på hovedprojekt. Broen udføres med en forspændt broplade i beton med ende bjælker, som understøttes af spunsvægge. Omlægning af Retortvej i nyt tracé. Etablering af ny bro på Retortvej over den fremtidige nye jernbane. Kulbanevejs østlige del omlægges og tilsluttes den nye Retortvej. Frugtmarkedets sydlige del tilsluttes ny Retortvej. Ændret adgangsvej til Genbrugsstationen på Kulbanevej tilsluttes ny Retortvej. Ombygning og neddimensionering af den eksisterende Retortvej til sluttet den nye Retortvej. Flytning af eksisterende kryds Retortvej/Vigerslev Allé til et nyt kryds Retortvej/Vigerslev Allé/Danshøjvej. Afgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Etablering af støttemur langs Genbrugsplads. Flere oplysninger: uk.bane.dk/visartikel_eng.asp?artikelid=5487 CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

20 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 203/S IT-udviklingskonsulenter. IT-udviklingskonsulenter til Frontend og Middlelayer. CPV: , , , , , Pentia A/S Islands Brygge København S Pentia A/S Islands Brygge København S

21 Danmark-Broendby: Arbejder i forbindelse med højspænding BANE (DK) CPV: , , , Arbejder i forbindelse med højspænding. Stærkstrømskabler. Elektriske installationer til jernbaner. Installation af elektrisk og mekanisk udstyr. Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby

22 Danmark-Dragør: Stationære pc'er DRAGØR KOMMUNE Anskaffelse af stationære, bærbare computere, skærme, tilbehør og service. Kontrakten omfatter anskaffelse af stationære og bærbare computere, skærme og tilbehør til administration og skoler samt 3 års service. Levering forventes at skulle foregå kort efter kontraktindgåelse af 3 omgange med få ugers mellemrum. CPV: , , , KMD Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

23 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB Levering af i alt 59 nye biler til Esbjerg Kommune. Offentlig kontrakt på levering af 0 delaftaler på i alt 59 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Bilerne er person- og varebiler under kg. Der er option på tilkøbsmuligheder på nogle af delaftalerne og option på ekstra køb af biler på nogle af delaftalerne. På alle delaftaler er der option på tilbagekøbsmulighed samt tegning af serviceaftale optionerne gælder den enkelte bil. Esbjerg Kommune kan vælge at finansiere den enkelte bil via leasing eller køb. 2 delaftaler kom der ikke bud på og disse vil blive annulleret. CPV: , 34000, , , Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej 670 Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Bilhuset Exnersgade Esbjerg Bilhuset

24 Exnersgade Esbjerg 2

25 Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK) CPV: Bygge- og anlægsarbejder. A2SEA A/S Kongens Kvarter Fredericia

26 Danmark-Fredericia: Hjælpeanlæg til kedler DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: Hjælpeanlæg til kedler. Alstom Power Energy Recovery GmbH Niederlassung Boveristrasse Mannheim TYSKLAND

27 Danmark-Fredericia: Ingeniørvirksomhed DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Ingeniørvirksomhed.

28 Danmark-Fredericia: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for kystnære havmøller ved hhv. Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, SejerøBugt, Smålandsfarvandet samt Bornholm. De 6 kystnære havmølleområder betragtes som 6 selvstændige projekter, men udbydes i samme udbud. Opgaverne forventes at udbydes i 2-4 pakker omfattende eller flere af de seksområder. For hvert af områderne skal følgende opgaver gennemføres: Indkøbet omfatter for hver af de 6 havmølleområder gennemførelse af forundersøgelser på søterritoriet og land for havmølleparker, ilandføring og nettilslutning for havmølleparkerne. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter samt leveres udkast til miljørapport. Endvidere skal deltagelse på borgermøder i offentlighedsfaserne indgå. CPV: , NIRAS Sortemosevej Allerød

29 Danmark-Fredericia: Offshore-platforme DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Offshore-platforme.

30 Danmark-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY POWER A/S ( ) Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. CPV: Bm Bakkegården Bakkegårdsvej 6070 Christiansfeld Mailadresse:

31 Danmark-Frederiksberg: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af autoreservedele for Teknisk Erhvervsskole Center. Udbuddet vedrører indkøb af autoreservedele. Reservedelene skal kunne leveres op til 3 gange dagligt. Den årlige volumen estimeres til DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Rammeaftalen vil blive tildelt efter tildelingskriteriet»laveste pris«, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne, som fremsendes til de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud. Det er alene de ansøgere, som opfordrer til at afgive tilbud, der vil få mulighed for at byde på opgaven. Rammeaftalen forudsættes indgået med 3 virksomheder for perioden..204 til kan yderligere forlænge rammeaftalen i op til 2 x 2 måneder. For yderligere oplysninger henvises der til prækvalifikationsmaterialet. Bemærk! Prækvalifikationsmaterialet skal rekvireres ved at kontakte den i punkt. angivne kontaktperson. CPV: , , , AB-Autodele ApS Kirstinehøj 38A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN VESTERPORT AFD. 6 Totalentreprisekonkurrence vedr. renovering af afd. 6, Engparken. Totalentreprise vedrørende renovering i henhold til bekendtgørelse 203/S CPV: C.C. Contractor A/S Nygade Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: cc-contractor.dk/ Fax:

33 Danmark-Frederikshavn: Forarbejdet papir og pap AVØ A/S Indkøb af affaldssække. Levering af papirsække til dagrenovation. CPV: Segezha Packaging

34 Danmark-Gråsten: Programmering af software og konsulentvirksomhed SØNDERBORG KOMMUNE SKI Miniudbud. SKI miniudbud, herunder levering af et færdigudviklet ledelsesinformationssystem til Sønderborg Kommune efter teknisk afklaring af de kvalificerede på aftalen. Udbuddet blev efterfølgende gennemført som et miniudbud på SKI rammeaftalen. CPV: Fujitsu A/S Laupbjerg Ballerup

35 Danmark-Greve: Vejvedligeholdelse GREVE KOMMUNE Etablering af offentlig-privat selskab på park- og vejområdet, der skal indgå en driftskontrakt med Greve Kommune. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park & Vej, som er en kontraktstyret driftsenhed i Greve Kommune. Enheden varetager en bred vifte af drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver for kommunen. Kommunen ønsker at få mulighed for at videreudvikle kommunens viden på park- og vejområdet, opnå bedre kapacitetsudnyttelse og sikre en effektiv drift af park- og vejopgaverne i kommunen samt at byde på at udføre lignende opgaver i andre kommuner. Endvidere ønsker kommunen en højere grad af professionalisering og videndeling. Endelig ønsker kommunen at bevare indflydelse på, hvordan opgaverne udføres for kommunen. Kommunen besluttede derfor at organisere Park & Vej i et offentlig-privat selskab (OPS-selskabet), hvor kommunen indgår som ejer sammen med en privat aktør. Med henblik på at iagttage udbudsreglerne skulle den private deltager i selskabet findes ved et EU-udbud. Udbuddet omfattede derfor såvel den private ejerandel af OPS-selskabet som den driftskontrakt, OPS-selskabet indgår med Greve Kommune om at varetage den primære del af kommunens parkog vejopgaver. Ved udløb af prækvalifikationsfristen den kl. 4.00, havde Greve Kommune alene modtaget ansøgning om prækvalifikation. En gennemgang af den modtagne ansøgning viste, at denne ikke opfyldte de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav, da der ikke var vedlagt en påkrævet erklæring. Greve Kommune afviste herefter ansøgningen som ukonditionsmæssig. Da Greve Kommune således ikke modtog ansøgninger, der lovligt kunne tages i betragtning, besluttede kommunen at anullere udbuddet. Greve Kommune har samtidigt besluttet at overgå til udbud med forhandling i henhold til udbudsdirektivets artikel 3, stk., litra a. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud i en kendelse vedrørende opsættende virkning af har fastslået, at artikel 3, stk.. litra a, netop er relevant i en situation, hvor en ordregiver alene har modtaget én ansøgning, der ikke opfylder de stillede dokumentationskrav. Følgende elementer indgår i kontrakten: : Aktierne i OPS-selskabet er fordelt med 50 % til Greve Kommune og 50 % til den private samarbejdspartner. 2: Bestyrelsen i OPS-selskabet består af 6 medlemmer, hvoraf den private samarbejdspartner indstiller 3 medlemmer og Greve Kommune indstiller 3 medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Formandsposten varetages af et af de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af den private samarbejdspartner. 3: Den private samarbejdspartner indskyder i størrelsesordenen DKK i OPS-selskabet svarende til 50 % af selskabets aktiekapital. Greve Kommune indskyder aktiver, der i henhold til en uafhængig revisors vurderingsberetning har samme værdi. 4: OPS-selskabet lejer Park & Vejs nuværende grund og bygninger på markedsvilkår, som hovedsæde. 5: Driftskontrakten har en varighed på 5 år med option for kommunen på forlængelse i 2 gange 2 år. 6: Ved driftskontraktens udløb kan kommunen hjemtage opgaven. Kommunen vil i så fald kunne udtræde af OPS-selskabet, hvorefter den private samarbejdspartner kan opløse selskabet eller køre det videre med andre

36 opgaver. 7: Der indgår en række sociale klausuler i driftskontrakten, som overordnet set kan beskrives således: a) OPS-selskabet vil i relation til bemandingen af de opgaver, der skal udføres for Greve Kommune i henhold til den udbudte driftskontrakt, være forpligtet til at etablere en jobrotationsordning med henblik på opkvalificering af de medarbejdere, der skal udføre opgaver i henhold til driftskontrakten. b) OPS-selskabet skal i relation til de opgaver, der udføres for Greve Kommune i henhold til driftskontrakten, benytte et antal medarbejdere, der er ansat i henhold til en løntilskudsordning. c) OPS-selskabet skal ved ansættelse af medarbejdere, der alene eller primært skal varetage opgaver forbundet med driftskontrakten, arbejde for, at stillingerne opslås som akutjob, forudsat at der på tidspunktet, hvor stillingen opslås, gælder en ordning svarende til den nuværende akutjobordning. d) Der skal i forhold til udførelsen af den udbudte driftskontrakt tilstræbes etableret en lærlingeordning (frivilligt partnerskab) efter nærmere aftale med Greve Kommune. 8: OPS-selskabet er ved indgåelse af kontrakter med 3. mand, der relaterer sig til udførelsen af den udbudte driftskontrakt, forpligtet til at overholde Greve Kommunes politik for konkurrenceudsættelse med de nødvendige tilpasninger. 9: En række af kommunens driftsopgaver på park- og vejområdet svarende til en værdi af ca DKK årligt indgår ikke i den udbudte driftskontrakt. Disse opgaver vil blive udbudt på et senere tidspunkt, hvor OPS-selskabet vil kunne kunne afgive tilbud på lige fod med andre eksterne bydere. 0: Der forventes at blive virksomhedsoverdraget i størrelsesordenen medarbejdere fra kommunen til OPS-selskabet. : Beslutning om at indmelde OPS-selskabet i en arbejdsgiverorganisation kan træffes af bestyrelsen. 2: Der forventes at være 5-6 måneders implementeringsfase svarende til perioden fra kontraktindgåelse i december 203 til forventet kontraktstart CPV: , , , , , , , , , , , , , , Arkil A/S Aastrupvej Haderslev Internetadresse: 2

37 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 36. udbud Holstebro bybusser. Midttrafiks 36. udbud omfatter bybuskørslen i Holstebro. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 0 busser. CPV: Arriva Danmark A/S Skøjtevej Kastrup Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 Danmark-Haderslev: Kontormøbler HADERSLEV KOMMUNE Levering af kontormøbler til Haderslev Kommune. Levering af kontormøbler, herunder hæve/sænke borde, kontorstole, opbevaring, mødeborde samt tilhørende mødestole til Haderslev Kommune. CPV: Haubjerg Indretning Aps Triaglen 27a 6000 Kolding Mailadresse: Telefon:

39 Danmark-Haslev: Forsikringstjenester FAXE KOMMUNE Faxe Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Faxe Kommune har med virkning fra den..204 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: a. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring. b. Motorkøretøjsforsikring. c. Arbejdsulykke, katastrofedækning. d. Kommunal ledelsesansvarsforsikring. e. Kriminalitetsforsikring. f. Rejseforsikring. g. Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelse. h. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd. i. Lystfartøjsforsikring. CPV: , , , , , 66540, , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Topdanmark Borupvang Ballerup Protector Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg

40 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

41 Danmark-Haslev: Transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. CPV: , Kolektor Etra Šlandrova ulica 0 SI-23 Ljubljana SLOVENIEN Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

42 Danmark-Herlev: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte HERLEV KOMMUNE Udbud på vikarydelser. Indkøb af vikarydelser til ældreplejen i Herlev Kommune. CPV: Personalegruppen A/S Niels Bohrsalle Søborg

43 Danmark-Hillerød: Beklædningsartikler til specielle formål REGION HOVEDSTADEN Uniformer til sundhedspersonalet. Udbuddet vedrørte et indkøb af i alt 250 forskellige dele (herunder op til 4 forskellige længder og op til 8 forskellige størrelser) af uniformer, T-shirts, quiltede jakker og quiltet veste. CPV: Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse

44 Danmark-Hillerød: Diverse medicinske apparater og produkter REGION HOVEDSTADEN Insulinpumper, utensilier og CGM stand alone. Indkøb af insulinpumper med tilhørende utensilier, samt CGM udstyr med tilhørende utensilier til følgende af regionens hospitaler: Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø

45 Danmark-Hillerød: Intraokulære linser REGION HOVEDSTADEN Levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Udbuddet vedrører indkøb og løbende levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Der udbydes ca enheder i alt, fordelt på to produktkategorier: Produktkategori A: Ca intraokulære øjenlinser, Produktkategori B: Ca pakker/stk visco-elastica. Aftalerne for hver produktkategori dækker det samlede årlige forbrug for alle ordregivere. Der kan dog ikke garanteres et fast årligt forbrug. Det skal her nævnes at Region Hovedstaden i efteråret 203 hjemtager alle grå stær operationer hvorfor det anslået forbrug til Region Hovedstaden er korrigeret ift. dette. Yderligere information til opgaven fremgår af udbudsmaterialet. Optioner på forlængelse af aftaleperioden i 2 * 2 måneder indgår med 00 % vægt. CPV: 33730, , Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB

46 Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE 2

47 Danmark-Hillerød: Kirurgiske instrumenter REGION HOVEDSTADEN Minimal invasiv kirurgi og staplere. Aftale om levering af produkter til minimal invasiv kirurgi og staplere, herunder trokarer, verreskanyler, håndinstrumenter, clips til både engangs- og flergangstænger, staplere til åben kirurgi, præparatposer samthudstaplere, til Region Hovedstadens hospitaler. CPV: , , , 33420, 33426, Covidien Danmark A/S Arne Jacobsensvej 7, 5. sal 2300 København S B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Braun Scandinavia A/S Lejrevej Værløse Medcore A/S Finlandsgatan 62, Box 6065 SE Kista SVERIGE

48 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. CPV: , Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE

49 Danmark-Hillerød: Plejeinformationssystem HILLERØD KOMMUNE Udbud af standard omsorgs-, sundheds- og træningssystem (EOJ). Kontrakten omhandler et samlet IT-system til understøttelse af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til borgerne inden for omsorgs-, sundheds- og træningsområdet samt implementering, vedligeholdelse, eventuel videreudvikling af systemet samt option på driften heraf. Systemet kan dække følgende områder i Hillerød Kommune: hjemmepleje, sygepleje, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, kronikerrehabilitering, træning og forebyggende hjemmebesøg. CPV: , , , , , , , , , Avaleo ApS Ved Fauergården 5D 4300 Holbæk Telefon:

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9. Informationsteknologi FARUM-KOMMISSIONEN Bind 9 Informationsteknologi Bind 9 Informationsteknologi Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere