Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje. CPV: , 3332, 3330, Plandent

2 Danmark-Aabenraa: Tyverialarmsystemer AABENRAA KOMMUNE Alarmsystemer (AIA & ADK). Indkøb af alarmsystemer, samt installation og servicering af eksisterende AIA & ADK anlæg. CPV: , , Telesikring

3 Danmark-Aabenraa: Vagttjenester AABENRAA KOMMUNE Vægterkørsel. Vægterkørsel ved alarm og til razziatilsyn. CPV: Securitas

4 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFD. 42 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Kontrakten omfatter overdragelse af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«), samt dertilhørende nøglefærdigt byggeri bestående af 7 ungdomsboliger mv. Enggard skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri agere som ordregivers udbudsfuldmægtige, og dermed sikre opfyldelse af ordregivers udbudspligt, herunder overholdelse af udbudsdirektivet i enhver henseende. CPV: , , A. Enggard A/S, Entreprenør- og byggefirma Marathonvej Svenstrup J

5 Danmark-Aalborg: Forberedelse af byggeplads REGION NORDJYLLAND, PROJEKTAFDELINGEN NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Nyt Aalborg Universitetshospital Forberedende arbejder. Forberedende arbejder i tilknytning til opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, forkortet NAU i form af etablering af byggepladsfaciliteter og nødvendig infrastruktur for de forberedende arbejder. Arbejdet omfatter i hovedtræk etablering af perimeterhegn, sikring, etablering af byggepladsveje samt opførelse af skurby. Desuden omfatter opgaven design, projektering, levering og opsætning af i alt m2 nye pavilloner samt fremføring af forsyninger til skurby. Opgaven er opdelt i 3 fagentrepriser. CPV: A/S Mortensen & Nymark Lodsholmvej Klarup GPP Perimeter Protection A/S Håndværkervej Varde ScandiByg A/S Himmerlandsvej 9, Postboks Løgstør

6 Danmark-Aalborg: Fotokopimaskiner REGION NORDJYLLAND Udbud af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. De 5 danske regioner ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør vedr. levering af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år, med mulighed for forlængelse 2 x 2 mdr. CPV: 30200, , Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S Stensmosevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Fax:

7 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Færdiggørelsesarbejder Entreprise D, Bygningsnære anlægsgartnerarbejder. Nærværende kontrakt omhandler hovedentreprisen for udførelse af de bygningsnære arealer ved Det Nye Universitetshospital i Skejby omfatter gartner- og anlægsgartnerarbejder, jordarbejder samt tilhørende afvandingsanlæg foruden supplerende VVS-arbejder, kloakarbejder og dele af el- og belysningsanlæg for udbudsområderne N, N2, N4 og S, omfattende ca m2 gårdrum og ankomstrum. Der anlægges i alt omk m2 omfattende gårdhaver, asfaltstier, forskellige typer belægning, græs og forskellige typer beplantning for hele DNU-projektet. De m2 er omfattet af nærværende kontraktmed option på de resterende ca m2. CPV: , 45270, , , Dan Jord Viengevej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester AARHUS KOMMUNE Aarhus Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Aarhus Kommune har med virkning fra den..204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygningsforsikring, udlejningsejendomme. B: Motorkøretøjsforsikring. CPV: , , , , Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE

9 Danmark-Aarhus: Udførelse af elektriske installationer REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Køle-/varmeproduktionsanlæg. Nærværende kontrakt omhandler levering og etablering af et køle- og varmeproduktionsanlæg i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital DNU i Århus. Arbejdet består i hovedtræk i etablering af: Komplet kølecentral med varmepumper, køleeffekt ca. 5 MW, 500 m3 akkumuleringstank og frikølere, El og SRO til maskinanlæg, 4 stk. hovedfordelingstavler á 250 A til teknikbygning, Ventilation af teknikrum. Bygnings- og anlægsarbejder er ikke indeholdt i entreprisen. CPV: , , 34000, 32450, , , 4250, , Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Aarhus/Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Højbjerg Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune. Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune i form af kørsel af: Borgere til og fra specialskoler. Børn til og fra specialinstitution/børnehave. Borgere til og fra dagcenter og daghjem. CPV: , Terndrup Taxa og Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Terndrup Taxa & Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon: Byens Taxi og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon:

11 Danmark-Assens: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Sortering/behandling af genanvendeligt affald indsamlet ved husstande i Assens Kommune. Kontrakten omfatter sortering/behandling af to blandede fraktioner som indsamles i en todelt beholder ved husstande samt boligforeninger. Der indsamles følgende blandede fraktioner: Rent papir, pap, aviser, ugeblade og rent plastfolie/rene flasker og glas, rene plastdunke og metaldåser og småt metal. CPV: Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens

12 Danmark-Assens: Indsamling af husholdningsaffald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Indsamling af genanvendeligt affald i Assens Kommune. Kontrakten omfatter indsamling fra ca husstande i en 240 liter plastbeholder med skillevæg, samt tømning af 370 liter og 660 liter minicontainere ved boligforeninger m.v. CPV: Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa

13 Danmark-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI rammekontrakt 02.9 om IT-drift APS/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter byggesagssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

14 Danmark-Assens: Transport af slam ASSENS FORSYNING A/S 4257 Assens slamhåndteringsudbud. Arbejde i forbindelse med afhentning, transport og slambortskaffelse af spildevandsslam fra renseanlæg i Assens Kommune. Der er indgået kontrakt på 2 år, men med mulighed for forlængelse i 4 * år. Kontrakten er indgået med opstart CPV: , Miljøservice A/S Ådalen 3a 6600 Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Ballerup: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr.

16 Danmark-Ballerup: Forsikringstjenester BALLERUP KOMMUNE Ballerup Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Ballerup Kommune har med virkning fra den januar 204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring. B: Motorkøretøjsforsikring. C: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning. D: Rejseforsikring. E: Kommunal ledelsesansvarsforsikring. F: Kollektiv ulykkesforsikring. G: All risk, speciel forsikring. H: Kriminalitetsforsikring. I: Ansvarsforsikring for arbejdsprøvning. J: Miljøansvarsforsikring. CPV: , , , , , , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Alm. Brand Midtermolen København Ø Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

17 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vej København SV 2

18 Danmark-Ballerup: Løfte- og håndteringsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , , Løfte- og håndteringsudstyr. Sikkerhedsudstyr. Dele til spil og andet løfte- eller håndteringsudstyr. Dele til løfte- og håndteringsudstyr. Løftestropper. Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil. Nød- og sikkerhedsudstyr. Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr. Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Certex A/S Trekanten Vojens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Brøndby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde BANE TP 3 Retortvej Roads. TP3 omfatter anlæg af veje omkring den eksisterende Retortvej i Valby, inkl. afvanding, belysning, en ny bro over jernbanen samt nødvendige trafikomlægninger i forbindelse med udførelse af anlæggene. Entreprisen udbydes i hovedentreprise på hovedprojekt. Broen udføres med en forspændt broplade i beton med ende bjælker, som understøttes af spunsvægge. Omlægning af Retortvej i nyt tracé. Etablering af ny bro på Retortvej over den fremtidige nye jernbane. Kulbanevejs østlige del omlægges og tilsluttes den nye Retortvej. Frugtmarkedets sydlige del tilsluttes ny Retortvej. Ændret adgangsvej til Genbrugsstationen på Kulbanevej tilsluttes ny Retortvej. Ombygning og neddimensionering af den eksisterende Retortvej til sluttet den nye Retortvej. Flytning af eksisterende kryds Retortvej/Vigerslev Allé til et nyt kryds Retortvej/Vigerslev Allé/Danshøjvej. Afgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Etablering af støttemur langs Genbrugsplads. Flere oplysninger: uk.bane.dk/visartikel_eng.asp?artikelid=5487 CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

20 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 203/S IT-udviklingskonsulenter. IT-udviklingskonsulenter til Frontend og Middlelayer. CPV: , , , , , Pentia A/S Islands Brygge København S Pentia A/S Islands Brygge København S

21 Danmark-Broendby: Arbejder i forbindelse med højspænding BANE (DK) CPV: , , , Arbejder i forbindelse med højspænding. Stærkstrømskabler. Elektriske installationer til jernbaner. Installation af elektrisk og mekanisk udstyr. Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby

22 Danmark-Dragør: Stationære pc'er DRAGØR KOMMUNE Anskaffelse af stationære, bærbare computere, skærme, tilbehør og service. Kontrakten omfatter anskaffelse af stationære og bærbare computere, skærme og tilbehør til administration og skoler samt 3 års service. Levering forventes at skulle foregå kort efter kontraktindgåelse af 3 omgange med få ugers mellemrum. CPV: , , , KMD Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

23 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB Levering af i alt 59 nye biler til Esbjerg Kommune. Offentlig kontrakt på levering af 0 delaftaler på i alt 59 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Bilerne er person- og varebiler under kg. Der er option på tilkøbsmuligheder på nogle af delaftalerne og option på ekstra køb af biler på nogle af delaftalerne. På alle delaftaler er der option på tilbagekøbsmulighed samt tegning af serviceaftale optionerne gælder den enkelte bil. Esbjerg Kommune kan vælge at finansiere den enkelte bil via leasing eller køb. 2 delaftaler kom der ikke bud på og disse vil blive annulleret. CPV: , 34000, , , Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej 670 Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Bilhuset Exnersgade Esbjerg Bilhuset

24 Exnersgade Esbjerg 2

25 Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK) CPV: Bygge- og anlægsarbejder. A2SEA A/S Kongens Kvarter Fredericia

26 Danmark-Fredericia: Hjælpeanlæg til kedler DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: Hjælpeanlæg til kedler. Alstom Power Energy Recovery GmbH Niederlassung Boveristrasse Mannheim TYSKLAND

27 Danmark-Fredericia: Ingeniørvirksomhed DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Ingeniørvirksomhed.

28 Danmark-Fredericia: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for kystnære havmøller ved hhv. Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, SejerøBugt, Smålandsfarvandet samt Bornholm. De 6 kystnære havmølleområder betragtes som 6 selvstændige projekter, men udbydes i samme udbud. Opgaverne forventes at udbydes i 2-4 pakker omfattende eller flere af de seksområder. For hvert af områderne skal følgende opgaver gennemføres: Indkøbet omfatter for hver af de 6 havmølleområder gennemførelse af forundersøgelser på søterritoriet og land for havmølleparker, ilandføring og nettilslutning for havmølleparkerne. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter samt leveres udkast til miljørapport. Endvidere skal deltagelse på borgermøder i offentlighedsfaserne indgå. CPV: , NIRAS Sortemosevej Allerød

29 Danmark-Fredericia: Offshore-platforme DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Offshore-platforme.

30 Danmark-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY POWER A/S ( ) Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. CPV: Bm Bakkegården Bakkegårdsvej 6070 Christiansfeld Mailadresse:

31 Danmark-Frederiksberg: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af autoreservedele for Teknisk Erhvervsskole Center. Udbuddet vedrører indkøb af autoreservedele. Reservedelene skal kunne leveres op til 3 gange dagligt. Den årlige volumen estimeres til DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Rammeaftalen vil blive tildelt efter tildelingskriteriet»laveste pris«, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne, som fremsendes til de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud. Det er alene de ansøgere, som opfordrer til at afgive tilbud, der vil få mulighed for at byde på opgaven. Rammeaftalen forudsættes indgået med 3 virksomheder for perioden..204 til kan yderligere forlænge rammeaftalen i op til 2 x 2 måneder. For yderligere oplysninger henvises der til prækvalifikationsmaterialet. Bemærk! Prækvalifikationsmaterialet skal rekvireres ved at kontakte den i punkt. angivne kontaktperson. CPV: , , , AB-Autodele ApS Kirstinehøj 38A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN VESTERPORT AFD. 6 Totalentreprisekonkurrence vedr. renovering af afd. 6, Engparken. Totalentreprise vedrørende renovering i henhold til bekendtgørelse 203/S CPV: C.C. Contractor A/S Nygade Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: cc-contractor.dk/ Fax:

33 Danmark-Frederikshavn: Forarbejdet papir og pap AVØ A/S Indkøb af affaldssække. Levering af papirsække til dagrenovation. CPV: Segezha Packaging

34 Danmark-Gråsten: Programmering af software og konsulentvirksomhed SØNDERBORG KOMMUNE SKI Miniudbud. SKI miniudbud, herunder levering af et færdigudviklet ledelsesinformationssystem til Sønderborg Kommune efter teknisk afklaring af de kvalificerede på aftalen. Udbuddet blev efterfølgende gennemført som et miniudbud på SKI rammeaftalen. CPV: Fujitsu A/S Laupbjerg Ballerup

35 Danmark-Greve: Vejvedligeholdelse GREVE KOMMUNE Etablering af offentlig-privat selskab på park- og vejområdet, der skal indgå en driftskontrakt med Greve Kommune. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park & Vej, som er en kontraktstyret driftsenhed i Greve Kommune. Enheden varetager en bred vifte af drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver for kommunen. Kommunen ønsker at få mulighed for at videreudvikle kommunens viden på park- og vejområdet, opnå bedre kapacitetsudnyttelse og sikre en effektiv drift af park- og vejopgaverne i kommunen samt at byde på at udføre lignende opgaver i andre kommuner. Endvidere ønsker kommunen en højere grad af professionalisering og videndeling. Endelig ønsker kommunen at bevare indflydelse på, hvordan opgaverne udføres for kommunen. Kommunen besluttede derfor at organisere Park & Vej i et offentlig-privat selskab (OPS-selskabet), hvor kommunen indgår som ejer sammen med en privat aktør. Med henblik på at iagttage udbudsreglerne skulle den private deltager i selskabet findes ved et EU-udbud. Udbuddet omfattede derfor såvel den private ejerandel af OPS-selskabet som den driftskontrakt, OPS-selskabet indgår med Greve Kommune om at varetage den primære del af kommunens parkog vejopgaver. Ved udløb af prækvalifikationsfristen den kl. 4.00, havde Greve Kommune alene modtaget ansøgning om prækvalifikation. En gennemgang af den modtagne ansøgning viste, at denne ikke opfyldte de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav, da der ikke var vedlagt en påkrævet erklæring. Greve Kommune afviste herefter ansøgningen som ukonditionsmæssig. Da Greve Kommune således ikke modtog ansøgninger, der lovligt kunne tages i betragtning, besluttede kommunen at anullere udbuddet. Greve Kommune har samtidigt besluttet at overgå til udbud med forhandling i henhold til udbudsdirektivets artikel 3, stk., litra a. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud i en kendelse vedrørende opsættende virkning af har fastslået, at artikel 3, stk.. litra a, netop er relevant i en situation, hvor en ordregiver alene har modtaget én ansøgning, der ikke opfylder de stillede dokumentationskrav. Følgende elementer indgår i kontrakten: : Aktierne i OPS-selskabet er fordelt med 50 % til Greve Kommune og 50 % til den private samarbejdspartner. 2: Bestyrelsen i OPS-selskabet består af 6 medlemmer, hvoraf den private samarbejdspartner indstiller 3 medlemmer og Greve Kommune indstiller 3 medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Formandsposten varetages af et af de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af den private samarbejdspartner. 3: Den private samarbejdspartner indskyder i størrelsesordenen DKK i OPS-selskabet svarende til 50 % af selskabets aktiekapital. Greve Kommune indskyder aktiver, der i henhold til en uafhængig revisors vurderingsberetning har samme værdi. 4: OPS-selskabet lejer Park & Vejs nuværende grund og bygninger på markedsvilkår, som hovedsæde. 5: Driftskontrakten har en varighed på 5 år med option for kommunen på forlængelse i 2 gange 2 år. 6: Ved driftskontraktens udløb kan kommunen hjemtage opgaven. Kommunen vil i så fald kunne udtræde af OPS-selskabet, hvorefter den private samarbejdspartner kan opløse selskabet eller køre det videre med andre

36 opgaver. 7: Der indgår en række sociale klausuler i driftskontrakten, som overordnet set kan beskrives således: a) OPS-selskabet vil i relation til bemandingen af de opgaver, der skal udføres for Greve Kommune i henhold til den udbudte driftskontrakt, være forpligtet til at etablere en jobrotationsordning med henblik på opkvalificering af de medarbejdere, der skal udføre opgaver i henhold til driftskontrakten. b) OPS-selskabet skal i relation til de opgaver, der udføres for Greve Kommune i henhold til driftskontrakten, benytte et antal medarbejdere, der er ansat i henhold til en løntilskudsordning. c) OPS-selskabet skal ved ansættelse af medarbejdere, der alene eller primært skal varetage opgaver forbundet med driftskontrakten, arbejde for, at stillingerne opslås som akutjob, forudsat at der på tidspunktet, hvor stillingen opslås, gælder en ordning svarende til den nuværende akutjobordning. d) Der skal i forhold til udførelsen af den udbudte driftskontrakt tilstræbes etableret en lærlingeordning (frivilligt partnerskab) efter nærmere aftale med Greve Kommune. 8: OPS-selskabet er ved indgåelse af kontrakter med 3. mand, der relaterer sig til udførelsen af den udbudte driftskontrakt, forpligtet til at overholde Greve Kommunes politik for konkurrenceudsættelse med de nødvendige tilpasninger. 9: En række af kommunens driftsopgaver på park- og vejområdet svarende til en værdi af ca DKK årligt indgår ikke i den udbudte driftskontrakt. Disse opgaver vil blive udbudt på et senere tidspunkt, hvor OPS-selskabet vil kunne kunne afgive tilbud på lige fod med andre eksterne bydere. 0: Der forventes at blive virksomhedsoverdraget i størrelsesordenen medarbejdere fra kommunen til OPS-selskabet. : Beslutning om at indmelde OPS-selskabet i en arbejdsgiverorganisation kan træffes af bestyrelsen. 2: Der forventes at være 5-6 måneders implementeringsfase svarende til perioden fra kontraktindgåelse i december 203 til forventet kontraktstart CPV: , , , , , , , , , , , , , , Arkil A/S Aastrupvej Haderslev Internetadresse: 2

37 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 36. udbud Holstebro bybusser. Midttrafiks 36. udbud omfatter bybuskørslen i Holstebro. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 0 busser. CPV: Arriva Danmark A/S Skøjtevej Kastrup Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 Danmark-Haderslev: Kontormøbler HADERSLEV KOMMUNE Levering af kontormøbler til Haderslev Kommune. Levering af kontormøbler, herunder hæve/sænke borde, kontorstole, opbevaring, mødeborde samt tilhørende mødestole til Haderslev Kommune. CPV: Haubjerg Indretning Aps Triaglen 27a 6000 Kolding Mailadresse: Telefon:

39 Danmark-Haslev: Forsikringstjenester FAXE KOMMUNE Faxe Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Faxe Kommune har med virkning fra den..204 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: a. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring. b. Motorkøretøjsforsikring. c. Arbejdsulykke, katastrofedækning. d. Kommunal ledelsesansvarsforsikring. e. Kriminalitetsforsikring. f. Rejseforsikring. g. Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelse. h. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd. i. Lystfartøjsforsikring. CPV: , , , , , 66540, , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Topdanmark Borupvang Ballerup Protector Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg

40 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

41 Danmark-Haslev: Transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. CPV: , Kolektor Etra Šlandrova ulica 0 SI-23 Ljubljana SLOVENIEN Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

42 Danmark-Herlev: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte HERLEV KOMMUNE Udbud på vikarydelser. Indkøb af vikarydelser til ældreplejen i Herlev Kommune. CPV: Personalegruppen A/S Niels Bohrsalle Søborg

43 Danmark-Hillerød: Beklædningsartikler til specielle formål REGION HOVEDSTADEN Uniformer til sundhedspersonalet. Udbuddet vedrørte et indkøb af i alt 250 forskellige dele (herunder op til 4 forskellige længder og op til 8 forskellige størrelser) af uniformer, T-shirts, quiltede jakker og quiltet veste. CPV: Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse

44 Danmark-Hillerød: Diverse medicinske apparater og produkter REGION HOVEDSTADEN Insulinpumper, utensilier og CGM stand alone. Indkøb af insulinpumper med tilhørende utensilier, samt CGM udstyr med tilhørende utensilier til følgende af regionens hospitaler: Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø

45 Danmark-Hillerød: Intraokulære linser REGION HOVEDSTADEN Levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Udbuddet vedrører indkøb og løbende levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Der udbydes ca enheder i alt, fordelt på to produktkategorier: Produktkategori A: Ca intraokulære øjenlinser, Produktkategori B: Ca pakker/stk visco-elastica. Aftalerne for hver produktkategori dækker det samlede årlige forbrug for alle ordregivere. Der kan dog ikke garanteres et fast årligt forbrug. Det skal her nævnes at Region Hovedstaden i efteråret 203 hjemtager alle grå stær operationer hvorfor det anslået forbrug til Region Hovedstaden er korrigeret ift. dette. Yderligere information til opgaven fremgår af udbudsmaterialet. Optioner på forlængelse af aftaleperioden i 2 * 2 måneder indgår med 00 % vægt. CPV: 33730, , Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB

46 Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE 2

47 Danmark-Hillerød: Kirurgiske instrumenter REGION HOVEDSTADEN Minimal invasiv kirurgi og staplere. Aftale om levering af produkter til minimal invasiv kirurgi og staplere, herunder trokarer, verreskanyler, håndinstrumenter, clips til både engangs- og flergangstænger, staplere til åben kirurgi, præparatposer samthudstaplere, til Region Hovedstadens hospitaler. CPV: , , , 33420, 33426, Covidien Danmark A/S Arne Jacobsensvej 7, 5. sal 2300 København S B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Braun Scandinavia A/S Lejrevej Værløse Medcore A/S Finlandsgatan 62, Box 6065 SE Kista SVERIGE

48 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. CPV: , Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE

49 Danmark-Hillerød: Plejeinformationssystem HILLERØD KOMMUNE Udbud af standard omsorgs-, sundheds- og træningssystem (EOJ). Kontrakten omhandler et samlet IT-system til understøttelse af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til borgerne inden for omsorgs-, sundheds- og træningsområdet samt implementering, vedligeholdelse, eventuel videreudvikling af systemet samt option på driften heraf. Systemet kan dække følgende områder i Hillerød Kommune: hjemmepleje, sygepleje, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, kronikerrehabilitering, træning og forebyggende hjemmebesøg. CPV: , , , , , , , , , Avaleo ApS Ved Fauergården 5D 4300 Holbæk Telefon:

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 1410i Aalborg Byggrunde og 119b Aalborg Markjorder byggefelt 1A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42615966.aspx

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Tjenesteydelser

Tjenesteydelser Side 1 af 6 Tjenesteydelser - 445548-2016 17/12/2016 S244 - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I. II. III. IV. VI. Danmark-Nykøbing Falster: Tekniske undersøgelser, analyser og

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoendri NO_DOC_EXT: 2016-072711 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE

UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Nyt Hospital Hvidovre Hvidovre Hospital Kettegård Allé 30 2650 Hvidovre UDBUDSBREV - KRAVDATABASE Opgang 1 Afsnit 139 Til: Interesserede tilbudsgivere Dato: 4. december 2013 Udbud af kravdatabase mv.:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Varer

Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser SK Gadelys A/S 29396361 Lilleøvej 3 Korsør 4220 E-mail: info@skforsyning.dk Overordnet internetadresse:

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedrørende insulinpumper, CGM og forbrugsvarer Sagsnummer: 1-23-4-72-1-16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Baggrund for udbuddet... 1 1.3 Opdeling af kontrakten...

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333375-2010:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2010/S

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere