Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje. CPV: , 3332, 3330, Plandent

2 Danmark-Aabenraa: Tyverialarmsystemer AABENRAA KOMMUNE Alarmsystemer (AIA & ADK). Indkøb af alarmsystemer, samt installation og servicering af eksisterende AIA & ADK anlæg. CPV: , , Telesikring

3 Danmark-Aabenraa: Vagttjenester AABENRAA KOMMUNE Vægterkørsel. Vægterkørsel ved alarm og til razziatilsyn. CPV: Securitas

4 Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN FJORDBLINK, AFD. 42 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Kontrakten omfatter overdragelse af del af matr.nr. 40i Aalborg Byggrunde og 9b Aalborg Markjorder byggefelt A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«), samt dertilhørende nøglefærdigt byggeri bestående af 7 ungdomsboliger mv. Enggard skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne forbundet med opførelsen af det nøglefærdige byggeri agere som ordregivers udbudsfuldmægtige, og dermed sikre opfyldelse af ordregivers udbudspligt, herunder overholdelse af udbudsdirektivet i enhver henseende. CPV: , , A. Enggard A/S, Entreprenør- og byggefirma Marathonvej Svenstrup J

5 Danmark-Aalborg: Forberedelse af byggeplads REGION NORDJYLLAND, PROJEKTAFDELINGEN NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Nyt Aalborg Universitetshospital Forberedende arbejder. Forberedende arbejder i tilknytning til opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, forkortet NAU i form af etablering af byggepladsfaciliteter og nødvendig infrastruktur for de forberedende arbejder. Arbejdet omfatter i hovedtræk etablering af perimeterhegn, sikring, etablering af byggepladsveje samt opførelse af skurby. Desuden omfatter opgaven design, projektering, levering og opsætning af i alt m2 nye pavilloner samt fremføring af forsyninger til skurby. Opgaven er opdelt i 3 fagentrepriser. CPV: A/S Mortensen & Nymark Lodsholmvej Klarup GPP Perimeter Protection A/S Håndværkervej Varde ScandiByg A/S Himmerlandsvej 9, Postboks Løgstør

6 Danmark-Aalborg: Fotokopimaskiner REGION NORDJYLLAND Udbud af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. De 5 danske regioner ønsker at indgå en rammeaftale med en leverandør vedr. levering af multifunktionsmaskiner og printere med tilhørende serviceydelser. Rammeaftalen har en løbetid på 2 år, med mulighed for forlængelse 2 x 2 mdr. CPV: 30200, , Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S Stensmosevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Fax:

7 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU Færdiggørelsesarbejder Entreprise D, Bygningsnære anlægsgartnerarbejder. Nærværende kontrakt omhandler hovedentreprisen for udførelse af de bygningsnære arealer ved Det Nye Universitetshospital i Skejby omfatter gartner- og anlægsgartnerarbejder, jordarbejder samt tilhørende afvandingsanlæg foruden supplerende VVS-arbejder, kloakarbejder og dele af el- og belysningsanlæg for udbudsområderne N, N2, N4 og S, omfattende ca m2 gårdrum og ankomstrum. Der anlægges i alt omk m2 omfattende gårdhaver, asfaltstier, forskellige typer belægning, græs og forskellige typer beplantning for hele DNU-projektet. De m2 er omfattet af nærværende kontraktmed option på de resterende ca m2. CPV: , 45270, , , Dan Jord Viengevej Risskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

8 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester AARHUS KOMMUNE Aarhus Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Aarhus Kommune har med virkning fra den..204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygningsforsikring, udlejningsejendomme. B: Motorkøretøjsforsikring. CPV: , , , , Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Protector Forsikring Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE

9 Danmark-Aarhus: Udførelse af elektriske installationer REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Køle-/varmeproduktionsanlæg. Nærværende kontrakt omhandler levering og etablering af et køle- og varmeproduktionsanlæg i forbindelse medbyggeriet af Det Nye Universitetshospital DNU i Århus. Arbejdet består i hovedtræk i etablering af: Komplet kølecentral med varmepumper, køleeffekt ca. 5 MW, 500 m3 akkumuleringstank og frikølere, El og SRO til maskinanlæg, 4 stk. hovedfordelingstavler á 250 A til teknikbygning, Ventilation af teknikrum. Bygnings- og anlægsarbejder er ikke indeholdt i entreprisen. CPV: , , 34000, 32450, , , 4250, , Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Aarhus/Højbjerg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Johnson Controls Køleteknik Christian X's Vej Højbjerg Aarhus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

10 Danmark-Aars: Specialiseret personbefordring ad vej VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune. Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune i form af kørsel af: Borgere til og fra specialskoler. Børn til og fra specialinstitution/børnehave. Borgere til og fra dagcenter og daghjem. CPV: , Terndrup Taxa og Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Terndrup Taxa & Turistbusser A/S Industrivej Terndrup Telefon: Internetadresse: Cimbrerbilerne I/S Industrivej Aars Mailadresse: Telefon: Byens Taxi og Turist v/flemming Hollen Vindblæsvej Løgstør Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon: Cimbrer Bilerne I/S Industrivej Aars Telefon:

11 Danmark-Assens: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Sortering/behandling af genanvendeligt affald indsamlet ved husstande i Assens Kommune. Kontrakten omfatter sortering/behandling af to blandede fraktioner som indsamles i en todelt beholder ved husstande samt boligforeninger. Der indsamles følgende blandede fraktioner: Rent papir, pap, aviser, ugeblade og rent plastfolie/rene flasker og glas, rene plastdunke og metaldåser og småt metal. CPV: Dansk Affald A/S Tingvejen 6500 Vojens

12 Danmark-Assens: Indsamling af husholdningsaffald ASSENS AFFALD OG GENBRUG A/S Indsamling af genanvendeligt affald i Assens Kommune. Kontrakten omfatter indsamling fra ca husstande i en 240 liter plastbeholder med skillevæg, samt tømning af 370 liter og 660 liter minicontainere ved boligforeninger m.v. CPV: Meldgaard Miljø A/S Askelund Aabenraa

13 Danmark-Assens: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ASSENS KOMMUNE Leveringsaftale indgået iht SKI rammekontrakt 02.9 om IT-drift APS/Cloud. Leveringsaftale indgået iht SKI Rammekontrakt 02.9 om IT-drift ASP/Cloud. Leveringsaftalen omfatter byggesagssystem. CPV: KMD A/S Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

14 Danmark-Assens: Transport af slam ASSENS FORSYNING A/S 4257 Assens slamhåndteringsudbud. Arbejde i forbindelse med afhentning, transport og slambortskaffelse af spildevandsslam fra renseanlæg i Assens Kommune. Der er indgået kontrakt på 2 år, men med mulighed for forlængelse i 4 * år. Kontrakten er indgået med opstart CPV: , Miljøservice A/S Ådalen 3a 6600 Vejen Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

15 Danmark-Ballerup: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til militært luft- og rumfartsudstyr.

16 Danmark-Ballerup: Forsikringstjenester BALLERUP KOMMUNE Ballerup Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Ballerup Kommune har med virkning fra den januar 204 indgået forsikringskontrakt inden for områderne: A: Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring. B: Motorkøretøjsforsikring. C: Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning. D: Rejseforsikring. E: Kommunal ledelsesansvarsforsikring. F: Kollektiv ulykkesforsikring. G: All risk, speciel forsikring. H: Kriminalitetsforsikring. I: Ansvarsforsikring for arbejdsprøvning. J: Miljøansvarsforsikring. CPV: , , , , , , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Alm. Brand Midtermolen København Ø Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej København Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV

17 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vej København SV 2

18 Danmark-Ballerup: Løfte- og håndteringsudstyr DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: , , , , , , , Løfte- og håndteringsudstyr. Sikkerhedsudstyr. Dele til spil og andet løfte- eller håndteringsudstyr. Dele til løfte- og håndteringsudstyr. Løftestropper. Løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil. Nød- og sikkerhedsudstyr. Brandbekæmpelses-, rednings- og sikkerhedsudstyr. Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Certex A/S Trekanten Vojens Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Carl Stahl A/S Vognmagervej Fredericia Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Brøndby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde BANE TP 3 Retortvej Roads. TP3 omfatter anlæg af veje omkring den eksisterende Retortvej i Valby, inkl. afvanding, belysning, en ny bro over jernbanen samt nødvendige trafikomlægninger i forbindelse med udførelse af anlæggene. Entreprisen udbydes i hovedentreprise på hovedprojekt. Broen udføres med en forspændt broplade i beton med ende bjælker, som understøttes af spunsvægge. Omlægning af Retortvej i nyt tracé. Etablering af ny bro på Retortvej over den fremtidige nye jernbane. Kulbanevejs østlige del omlægges og tilsluttes den nye Retortvej. Frugtmarkedets sydlige del tilsluttes ny Retortvej. Ændret adgangsvej til Genbrugsstationen på Kulbanevej tilsluttes ny Retortvej. Ombygning og neddimensionering af den eksisterende Retortvej til sluttet den nye Retortvej. Flytning af eksisterende kryds Retortvej/Vigerslev Allé til et nyt kryds Retortvej/Vigerslev Allé/Danshøjvej. Afgravning og bortskaffelse af forurenet jord. Etablering af støttemur langs Genbrugsplads. Flere oplysninger: uk.bane.dk/visartikel_eng.asp?artikelid=5487 CPV: Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup

20 Danmark-Brøndby: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support DANSKE SPIL A/S 203/S IT-udviklingskonsulenter. IT-udviklingskonsulenter til Frontend og Middlelayer. CPV: , , , , , Pentia A/S Islands Brygge København S Pentia A/S Islands Brygge København S

21 Danmark-Broendby: Arbejder i forbindelse med højspænding BANE (DK) CPV: , , , Arbejder i forbindelse med højspænding. Stærkstrømskabler. Elektriske installationer til jernbaner. Installation af elektrisk og mekanisk udstyr. Bravida Danmark A/S Park Allé Brøndby

22 Danmark-Dragør: Stationære pc'er DRAGØR KOMMUNE Anskaffelse af stationære, bærbare computere, skærme, tilbehør og service. Kontrakten omfatter anskaffelse af stationære og bærbare computere, skærme og tilbehør til administration og skoler samt 3 års service. Levering forventes at skulle foregå kort efter kontraktindgåelse af 3 omgange med få ugers mellemrum. CPV: , , , KMD Lautrupparken Ballerup Internetadresse:

23 Danmark-Esbjerg: Personbiler ESBJERG KOMMUNE, UDBUD & INDKØB Levering af i alt 59 nye biler til Esbjerg Kommune. Offentlig kontrakt på levering af 0 delaftaler på i alt 59 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til Esbjerg Kommune. Bilerne er person- og varebiler under kg. Der er option på tilkøbsmuligheder på nogle af delaftalerne og option på ekstra køb af biler på nogle af delaftalerne. På alle delaftaler er der option på tilbagekøbsmulighed samt tegning af serviceaftale optionerne gælder den enkelte bil. Esbjerg Kommune kan vælge at finansiere den enkelte bil via leasing eller køb. 2 delaftaler kom der ikke bud på og disse vil blive annulleret. CPV: , 34000, , , Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej 670 Esbjerg Toyota Louis Lund A/S Hededammen Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Burgaard Sørensen Sædding Ringvej Esbjerg Bilhuset Exnersgade Esbjerg Bilhuset

24 Exnersgade Esbjerg 2

25 Danmark-Fredericia: Bygge- og anlægsarbejder DONG ENERGY WIND POWER A/S (DK) CPV: Bygge- og anlægsarbejder. A2SEA A/S Kongens Kvarter Fredericia

26 Danmark-Fredericia: Hjælpeanlæg til kedler DONG ENERGY THERMAL POWER A/S (DK) CPV: Hjælpeanlæg til kedler. Alstom Power Energy Recovery GmbH Niederlassung Boveristrasse Mannheim TYSKLAND

27 Danmark-Fredericia: Ingeniørvirksomhed DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Ingeniørvirksomhed.

28 Danmark-Fredericia: Miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ENERGINET.DK Forundersøgelser og udarbejdelse af VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter og udkast til miljørapporter for kystnære havmøller ved hhv. Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, SejerøBugt, Smålandsfarvandet samt Bornholm. De 6 kystnære havmølleområder betragtes som 6 selvstændige projekter, men udbydes i samme udbud. Opgaverne forventes at udbydes i 2-4 pakker omfattende eller flere af de seksområder. For hvert af områderne skal følgende opgaver gennemføres: Indkøbet omfatter for hver af de 6 havmølleområder gennemførelse af forundersøgelser på søterritoriet og land for havmølleparker, ilandføring og nettilslutning for havmølleparkerne. Herudover skal der udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende plandokumenter samt leveres udkast til miljørapport. Endvidere skal deltagelse på borgermøder i offentlighedsfaserne indgå. CPV: , NIRAS Sortemosevej Allerød

29 Danmark-Fredericia: Offshore-platforme DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: Offshore-platforme.

30 Danmark-Fredericia: Vejtransport DONG ENERGY POWER A/S ( ) Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. Landevejs transport af træflis til Herningværket og eller Måbjergværket. CPV: Bm Bakkegården Bakkegårdsvej 6070 Christiansfeld Mailadresse:

31 Danmark-Frederiksberg: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil TEKNISK ERHVERVSSKOLE CENTER Udbud af autoreservedele for Teknisk Erhvervsskole Center. Udbuddet vedrører indkøb af autoreservedele. Reservedelene skal kunne leveres op til 3 gange dagligt. Den årlige volumen estimeres til DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Rammeaftalen vil blive tildelt efter tildelingskriteriet»laveste pris«, hvilket fremgår af udbudsbetingelserne, som fremsendes til de ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud. Det er alene de ansøgere, som opfordrer til at afgive tilbud, der vil få mulighed for at byde på opgaven. Rammeaftalen forudsættes indgået med 3 virksomheder for perioden..204 til kan yderligere forlænge rammeaftalen i op til 2 x 2 måneder. For yderligere oplysninger henvises der til prækvalifikationsmaterialet. Bemærk! Prækvalifikationsmaterialet skal rekvireres ved at kontakte den i punkt. angivne kontaktperson. CPV: , , , AB-Autodele ApS Kirstinehøj 38A 2770 Kastrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

32 Danmark-Frederikshavn: Bygge- og anlægsarbejder BOLIGFORENINGEN VESTERPORT AFD. 6 Totalentreprisekonkurrence vedr. renovering af afd. 6, Engparken. Totalentreprise vedrørende renovering i henhold til bekendtgørelse 203/S CPV: C.C. Contractor A/S Nygade Herning Mailadresse: Telefon: Internetadresse: cc-contractor.dk/ Fax:

33 Danmark-Frederikshavn: Forarbejdet papir og pap AVØ A/S Indkøb af affaldssække. Levering af papirsække til dagrenovation. CPV: Segezha Packaging

34 Danmark-Gråsten: Programmering af software og konsulentvirksomhed SØNDERBORG KOMMUNE SKI Miniudbud. SKI miniudbud, herunder levering af et færdigudviklet ledelsesinformationssystem til Sønderborg Kommune efter teknisk afklaring af de kvalificerede på aftalen. Udbuddet blev efterfølgende gennemført som et miniudbud på SKI rammeaftalen. CPV: Fujitsu A/S Laupbjerg Ballerup

35 Danmark-Greve: Vejvedligeholdelse GREVE KOMMUNE Etablering af offentlig-privat selskab på park- og vejområdet, der skal indgå en driftskontrakt med Greve Kommune. Greve Kommunes opgaver på park- og vejområdet varetages i dag af Park & Vej, som er en kontraktstyret driftsenhed i Greve Kommune. Enheden varetager en bred vifte af drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver for kommunen. Kommunen ønsker at få mulighed for at videreudvikle kommunens viden på park- og vejområdet, opnå bedre kapacitetsudnyttelse og sikre en effektiv drift af park- og vejopgaverne i kommunen samt at byde på at udføre lignende opgaver i andre kommuner. Endvidere ønsker kommunen en højere grad af professionalisering og videndeling. Endelig ønsker kommunen at bevare indflydelse på, hvordan opgaverne udføres for kommunen. Kommunen besluttede derfor at organisere Park & Vej i et offentlig-privat selskab (OPS-selskabet), hvor kommunen indgår som ejer sammen med en privat aktør. Med henblik på at iagttage udbudsreglerne skulle den private deltager i selskabet findes ved et EU-udbud. Udbuddet omfattede derfor såvel den private ejerandel af OPS-selskabet som den driftskontrakt, OPS-selskabet indgår med Greve Kommune om at varetage den primære del af kommunens parkog vejopgaver. Ved udløb af prækvalifikationsfristen den kl. 4.00, havde Greve Kommune alene modtaget ansøgning om prækvalifikation. En gennemgang af den modtagne ansøgning viste, at denne ikke opfyldte de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav, da der ikke var vedlagt en påkrævet erklæring. Greve Kommune afviste herefter ansøgningen som ukonditionsmæssig. Da Greve Kommune således ikke modtog ansøgninger, der lovligt kunne tages i betragtning, besluttede kommunen at anullere udbuddet. Greve Kommune har samtidigt besluttet at overgå til udbud med forhandling i henhold til udbudsdirektivets artikel 3, stk., litra a. Det bemærkes, at Klagenævnet for Udbud i en kendelse vedrørende opsættende virkning af har fastslået, at artikel 3, stk.. litra a, netop er relevant i en situation, hvor en ordregiver alene har modtaget én ansøgning, der ikke opfylder de stillede dokumentationskrav. Følgende elementer indgår i kontrakten: : Aktierne i OPS-selskabet er fordelt med 50 % til Greve Kommune og 50 % til den private samarbejdspartner. 2: Bestyrelsen i OPS-selskabet består af 6 medlemmer, hvoraf den private samarbejdspartner indstiller 3 medlemmer og Greve Kommune indstiller 3 medlemmer. Ved stemmelighed i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt. Formandsposten varetages af et af de bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet af den private samarbejdspartner. 3: Den private samarbejdspartner indskyder i størrelsesordenen DKK i OPS-selskabet svarende til 50 % af selskabets aktiekapital. Greve Kommune indskyder aktiver, der i henhold til en uafhængig revisors vurderingsberetning har samme værdi. 4: OPS-selskabet lejer Park & Vejs nuværende grund og bygninger på markedsvilkår, som hovedsæde. 5: Driftskontrakten har en varighed på 5 år med option for kommunen på forlængelse i 2 gange 2 år. 6: Ved driftskontraktens udløb kan kommunen hjemtage opgaven. Kommunen vil i så fald kunne udtræde af OPS-selskabet, hvorefter den private samarbejdspartner kan opløse selskabet eller køre det videre med andre

36 opgaver. 7: Der indgår en række sociale klausuler i driftskontrakten, som overordnet set kan beskrives således: a) OPS-selskabet vil i relation til bemandingen af de opgaver, der skal udføres for Greve Kommune i henhold til den udbudte driftskontrakt, være forpligtet til at etablere en jobrotationsordning med henblik på opkvalificering af de medarbejdere, der skal udføre opgaver i henhold til driftskontrakten. b) OPS-selskabet skal i relation til de opgaver, der udføres for Greve Kommune i henhold til driftskontrakten, benytte et antal medarbejdere, der er ansat i henhold til en løntilskudsordning. c) OPS-selskabet skal ved ansættelse af medarbejdere, der alene eller primært skal varetage opgaver forbundet med driftskontrakten, arbejde for, at stillingerne opslås som akutjob, forudsat at der på tidspunktet, hvor stillingen opslås, gælder en ordning svarende til den nuværende akutjobordning. d) Der skal i forhold til udførelsen af den udbudte driftskontrakt tilstræbes etableret en lærlingeordning (frivilligt partnerskab) efter nærmere aftale med Greve Kommune. 8: OPS-selskabet er ved indgåelse af kontrakter med 3. mand, der relaterer sig til udførelsen af den udbudte driftskontrakt, forpligtet til at overholde Greve Kommunes politik for konkurrenceudsættelse med de nødvendige tilpasninger. 9: En række af kommunens driftsopgaver på park- og vejområdet svarende til en værdi af ca DKK årligt indgår ikke i den udbudte driftskontrakt. Disse opgaver vil blive udbudt på et senere tidspunkt, hvor OPS-selskabet vil kunne kunne afgive tilbud på lige fod med andre eksterne bydere. 0: Der forventes at blive virksomhedsoverdraget i størrelsesordenen medarbejdere fra kommunen til OPS-selskabet. : Beslutning om at indmelde OPS-selskabet i en arbejdsgiverorganisation kan træffes af bestyrelsen. 2: Der forventes at være 5-6 måneders implementeringsfase svarende til perioden fra kontraktindgåelse i december 203 til forventet kontraktstart CPV: , , , , , , , , , , , , , , Arkil A/S Aastrupvej Haderslev Internetadresse: 2

37 Danmark-Højbjerg: Offentlig vejtransport MIDTTRAFIK Midttrafiks 36. udbud Holstebro bybusser. Midttrafiks 36. udbud omfatter bybuskørslen i Holstebro. Der blev udbudt én kontrakt på køreplantimer pr. år fordelt på 0 busser. CPV: Arriva Danmark A/S Skøjtevej Kastrup Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

38 Danmark-Haderslev: Kontormøbler HADERSLEV KOMMUNE Levering af kontormøbler til Haderslev Kommune. Levering af kontormøbler, herunder hæve/sænke borde, kontorstole, opbevaring, mødeborde samt tilhørende mødestole til Haderslev Kommune. CPV: Haubjerg Indretning Aps Triaglen 27a 6000 Kolding Mailadresse: Telefon:

39 Danmark-Haslev: Forsikringstjenester FAXE KOMMUNE Faxe Kommune Indgåelse af forsikringsaftaler. Faxe Kommune har med virkning fra den..204 indgået en forsikringskontrakt inden for områderne: a. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring. b. Motorkøretøjsforsikring. c. Arbejdsulykke, katastrofedækning. d. Kommunal ledelsesansvarsforsikring. e. Kriminalitetsforsikring. f. Rejseforsikring. g. Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelse. h. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd. i. Lystfartøjsforsikring. CPV: , , , , , 66540, , Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV Topdanmark Borupvang Ballerup Protector Filipstad Brygge 03 Oslo NORGE Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg

40 AIG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge København SV 2

41 Danmark-Haslev: Transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. 6/20 MVA 50/ kv Power Transformer. CPV: , Kolektor Etra Šlandrova ulica 0 SI-23 Ljubljana SLOVENIEN Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

42 Danmark-Herlev: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte HERLEV KOMMUNE Udbud på vikarydelser. Indkøb af vikarydelser til ældreplejen i Herlev Kommune. CPV: Personalegruppen A/S Niels Bohrsalle Søborg

43 Danmark-Hillerød: Beklædningsartikler til specielle formål REGION HOVEDSTADEN Uniformer til sundhedspersonalet. Udbuddet vedrørte et indkøb af i alt 250 forskellige dele (herunder op til 4 forskellige længder og op til 8 forskellige størrelser) af uniformer, T-shirts, quiltede jakker og quiltet veste. CPV: Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile group A/S Strudsbergsvej Slagelse Borch Textile Group A/S Strudsbergsvej Slagelse

44 Danmark-Hillerød: Diverse medicinske apparater og produkter REGION HOVEDSTADEN Insulinpumper, utensilier og CGM stand alone. Indkøb af insulinpumper med tilhørende utensilier, samt CGM udstyr med tilhørende utensilier til følgende af regionens hospitaler: Hvidovre Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital. CPV: Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Medtronic Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø Abbott Laboratories A/S Emdrupvej 28C 200 København Ø

45 Danmark-Hillerød: Intraokulære linser REGION HOVEDSTADEN Levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Udbuddet vedrører indkøb og løbende levering af intraokulære øjenlinser og viskoelastika til Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden. Der udbydes ca enheder i alt, fordelt på to produktkategorier: Produktkategori A: Ca intraokulære øjenlinser, Produktkategori B: Ca pakker/stk visco-elastica. Aftalerne for hver produktkategori dækker det samlede årlige forbrug for alle ordregivere. Der kan dog ikke garanteres et fast årligt forbrug. Det skal her nævnes at Region Hovedstaden i efteråret 203 hjemtager alle grå stær operationer hvorfor det anslået forbrug til Region Hovedstaden er korrigeret ift. dette. Yderligere information til opgaven fremgår af udbudsmaterialet. Optioner på forlængelse af aftaleperioden i 2 * 2 måneder indgår med 00 % vægt. CPV: 33730, , Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3 A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Alcon Edvard Thomsensvej København S Abbott Medical Optics Norden AB

46 Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE Abbott Medical Optics Norden AB Kanalvægen 3A, 6 th fl. SE-94 6 Upplands Vasby SVERIGE 2

47 Danmark-Hillerød: Kirurgiske instrumenter REGION HOVEDSTADEN Minimal invasiv kirurgi og staplere. Aftale om levering af produkter til minimal invasiv kirurgi og staplere, herunder trokarer, verreskanyler, håndinstrumenter, clips til både engangs- og flergangstænger, staplere til åben kirurgi, præparatposer samthudstaplere, til Region Hovedstadens hospitaler. CPV: , , , 33420, 33426, Covidien Danmark A/S Arne Jacobsensvej 7, 5. sal 2300 København S B. Braun Medical A/S Dirch Passers Allé 27, 3. sal 2000 Frederiksberg Johnson og Johnson Bregnerødvej Birkerød Braun Scandinavia A/S Lejrevej Værløse Medcore A/S Finlandsgatan 62, Box 6065 SE Kista SVERIGE

48 Danmark-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. Udstyrkonfiguration til DNA oprensning inkl. afpipetteringssytem til PCR, reagenser og forbrugsartikler. CPV: , Promega Biotech AB Finnboda Varvsväg 6 SE-3 73 Nacka SVERIGE

49 Danmark-Hillerød: Plejeinformationssystem HILLERØD KOMMUNE Udbud af standard omsorgs-, sundheds- og træningssystem (EOJ). Kontrakten omhandler et samlet IT-system til understøttelse af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til borgerne inden for omsorgs-, sundheds- og træningsområdet samt implementering, vedligeholdelse, eventuel videreudvikling af systemet samt option på driften heraf. Systemet kan dække følgende områder i Hillerød Kommune: hjemmepleje, sygepleje, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, kronikerrehabilitering, træning og forebyggende hjemmebesøg. CPV: , , , , , , , , , Avaleo ApS Ved Fauergården 5D 4300 Holbæk Telefon:

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220908-2010:text:da:html DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger,

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

SKI s vejviser til it- og teleaftaler

SKI s vejviser til it- og teleaftaler SKI s vejviser til it- og teleaftaler Juni 2010 SKI tilbyder offentlige enheder en flersporet motorvej af rammeaftaler inden for it og telekommunikation. Brug vejviseren til at speede processen op og hurtigt

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere