GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV"

Transkript

1 GL STRAND NYT KUNSTFORENINGEN NO. 2 STAFETTEN ER FORTSAT IGANG EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND Stafetten går videre i sommerens arrangementer. OG VINDERNE BLEV Se hvem der vandt kunstværker ved årets bortlodning. Læs mere på s Læs mere på s. 5 og bagsiden. Læs mere på s. 7.

2 FORORD E N KU NS T N E R I S K S TA FE T GÅ R G EN N E M G L S TR A N D SOMMER 2015 skrivende stund, hvor over halvdelen er valgt, tegner der sig på åbningsdagen d. 22. maj. En anden stafet sender vi til af, hvilke kunstnere der giver dem inspiration, hvilke kunstnere en meget interessant udstilling. Helt unge kunstnere giver Bornholm til Folkemødet, hvor kunsten skal vises og debat- der betyder noget for dem og hvorfor så lytter vi med oprigtig stafetten videre til ældre, malere giver videre til tegnere, der teres. Poesistafetten indtager vores gårdhave samtidig med, nysgerrighed. For heri ligger nogle betragtninger om andre giver videre til performerne, til fotografer osv. osv. Som en at jazz en spiller i København. Og til allersidst kulminerer kunstnere, som ofte giver en anden viden om deres værker, end slange vil udstillingen sno sig fra sal til sal og fra etage til stafetten i arrangementet One Night Only, hvor stafetten dem vi normalt møder i katalogtekster og lignende. etage op gennem huset. gives rundt mellem de mange kunstarter fra performances, digtoplæsning, musik, diskussion osv. I Kunstforeningen GL STRAND har vi denne sommer trådt Også formidlingen er overtaget af kunstnerne. Vi følger kunst- et skridt tilbage og ladet kunstnerne og de mange og forskellige nernes valg, enten gennem en tekst eller i et videointerview Vi glæder os til et forrygende forår og sommer sammen med kunstarter komme til orde. Stafetten er givet - vi har valgt på skærm i udstillingen. Iscenesættelsen af formidlingen er kunsten og kunstnerne og alle jer, der forhåbentlig ofte vil den første kunstnergruppe: SUPERFLEX, hvorefter de har givet til vores designer Marco Pedrollo fra Ironflag. kigge forbi både for at se udstillingen, men også for at sendt stafetten videre. Den går nu fra kunstner til kunstner opleve de mange arrangementer. og fra midt maj til midt august vil hele huset og gården stå Billedkunsten kommer til at indtage huset, men derudover er i udstillingens tegn. Billedkunstnerne indtager salene og i flere stafetter sat i spil. Blandt andet en stafetkronik i Politiken HA EN RIGTIG DEJLIG SOMMER! A N A PAV L O V I C : LO G I C A L H E X AG O N, 2 014, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G Når kunstnerne fortæller om deres værker, hvad de inspireres Sommerens udstilling i Kunstforeningen GL Beer, Superkilen, Superchannel mv.). De ud- STRAND præsenterer dansk samtidskunst på mærker sig også ved at have en anden tilgang en helt ny og overraskende måde. Det bliver en til kunstværket end de traditionelle æstetiske gruppeudstilling med en perlerække af danske undersøgelser. Således kalder de deres projek- kunstnere. Meget mere vides på nuværende ter for TOOLS, som de skaber som oplæg til at tidspunkt faktisk ikke. Og vi kender endda ændre på eksisterende produkter, systemer og heller ikke endnu den fulde kunstnerliste. I værdisæt i samfundet og ofte som en kritik af skrivende stund er halvdelen af kunstnerne de herskende økonomiske strukturer. fundet, men det tegner sig til at blive en UDSTILLINGSSPONSORER - STAFETTEN Københavns Kommunes Billedkunstudvalg Ernst B. Sund Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat bredtfavnende udstilling i forhold til medier, SUPERFLEX har i en årrække samarbejdet temaer, udtryk, generationer og meget mere. med andre væsentlige danske og internationale Så ikke blot bliver udstillingen en øjenåbner kunstnere fra mange positioner, ligesom de til dansk samtidskunst for jer, medlemmer, og har gennemført en række meget store projek- andre gæster, men det gør den på flere planer ter uden for en egentlig kunstsammenhæng. også for os i GL STRAND. Hvor vi er vant til at Blandt dem er Supergas, som de udviklede i stå bag udvalget af kunstnere, enten alene eller samarbejde med ingeniører i 1996 med henblik i samarbejde med andre eksterne kunstfaglige på at tilbyde familier bosat uden for byer kuratorer, så har vi denne gang smidt tøjlerne og overdraget valget og ordet til kunstnerne selv. Og det har vi gjort for at GL STRANDS SPONSORER Tekst: Pernille Fonnesbech og A nne K ielgast, udstillingsinspektører introduktion til den danske kunstscene netop nu, end vi I den følgende tekst præsenterer vi et udvalg af de billedkunst- sprog. I deres arbejde sætter de fokus på udveksling og har normalt bliver præsenteret for. Med Stafetten spørger vi, hvad nere, som I kan møde på udstillingen. Heriblandt udstillingens stor interesse i dialogen og i de nye betydninger, der opstår, kunstnerne finder inspirerende hos andre kunstnere i dag og indledende kunstnervalg, kunstnergruppen SUPERFLEX, som når forskellige positioner mødes. Det var også afsættet for hvem, de gerne vil have en kunstnerisk dialog med. er kunststafettens undtagelse og udpeget af GL STRAND. Vi deres retrospektive udstilling på Charlottenborg i sommeren ved endnu ikke, hvor stafetten slutter, men sikkert er det, at vi De havde valgt at invitere otte forskellige kuratorer Stafetten er således en udstilling med en række kunstnere, der kommer vidt omkring blandt de danske kunstnere. Og vi er i den til at udforme otte forskellige retrospektive SUPERFLEX alle er inviteret til udstillingen af andre kunstnere i udstillingen. grad glade for det store engagement, der bliver udvist fra kunst- udstillinger. Titlen på udstillingen, Working Title: A Retro- Og som disciplinen betinger, så har også denne stafetleg en nernes side. De unge og uetablerede kunstnere møder således en spective Curated by XXXXXXXXX, siger noget om, hvordan overdragelse, nemlig i form af kunstnernes begrundelse for række af Danmarks mest anerkendte kunstnere, og alt tyder på, SUPERFLEX igennem årene har presset konventioner inden deres valg af næste kunstner i udstillingen. Ved hver kunstners at dialogerne kunstnerne imellem vil fortælle om nye aspekter af for forskellige miljøer til det yderste. Ikke nok med, at udstil- værk eller kunstneriske præsentation vil den besøgende altså kendte kunstneres arbejde og tilsvarende også vil give opmærk- lingen fik en titel, som i sin form modsiger de retrospektive finde sidemandens argument for at give stafetten videre til somhed til nogle af de kunstnere, som, vi håber, vil præge scenen udstillingers ophøjelse af de udstillende kunstnere. Med tit- netop denne kunstner. Valget har ikke været helt frit. Alle i årene fremover. Tydeligt er det, at kunstnerne er engagerede, og len accepterede de også på opfordring fra én af kuratorerne kunstnere har måttet forholde sig til seks dogmer i udstillingen, at det for dem er vigtigt at invitere netop den kunstner, der sætter at anonymisere deres kunstneriske identitet ved at lade de- inden de kunne foretage deres valg af medudstiller: deres eget værk i perspektiv, og som de synes har gjort eller vil res navn udgå af alt udstillingsmateriale og erstatte det med gøre en forskel på den danske kunstscene. XXXXXXXXX. Til Stafetten kan I glæde jer til et nyt værk GL STRANDS STØTTEFONDE A.P. Mortensen og hustrus legat Politiken-Fonden Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Nykredit A/S Knud Højgaards Fond LB forsikring A/S ART PARTNERS GL STRANDS UDVIKLINGSSAMARBEJDER ArtLink It Jan Nygaard AS Tandlægerne Gammel Strand Reteam kunstneren skal have haft en væsentlig udstilling i Danmark inden for de sidste 3 år mende, brugbare og tankevækkende tools. SUPERFLEX Den danske kunstnergruppe SUPERFLEX repræsenterer en kunstneren skal bidrage med et værk enestående praksis i dansk kunst. Gruppen består af de tre PER BAK JENSEN kunstneren skal udvælge en ny kunstner (dvs. én kunstner billedkunstnere Jacob Fenger, Rasmus Nielsen og Bjørnstjerne Per Bak Jensen er født i 1949 og har, modsat mange af sine Christiansen, der fandt sammen på kunstakademiet i samtidige kolleger, aldrig beskæftiget sig med flere forskel- Kendetegnende for deres arbejde er ikke kun en gennemgåen- lige medier. Fotografiet er hans udvalgte materiale og medie, de enkel stil, som i sit orange/sorte design og slagkraftige titler og med dette har han igennem fire årtier markeret sig som en henter sit udtryk i reklameindustriens slogantradition (Free af Danmarks førende fotografer. Det var med dette medium, kan ikke optræde to gange i Stafetten) kunstneren skal begrunde sit valg af kunstner enten på skrift eller i form af et videointerview kunstneren skal deltage i dele af udstillingens Live-program SIDE 2 af kunstnerne, der fortsætter med at overraske med vedkom- kunstneren skal være arbejdende i Danmark GL STRANDS FIRMA MEDLEMMER Jørgen Nørgaard andet er plakatprojektet Foreigners, Please Don t Leave Us Alone With the Danes fra 2002, som taler sit eget tydelige udfordre vores eget arbejde, men også for at give en anden Det Obelske Familiefond støtter EXTRACT i GL STRAND i fattige lande en mulighed for at få elektricitet og gas. Et SIDE 3

3 S TA FE T T E N F O RTSÆT T ER LIVE Tekst: Pernille Fonnesbech, udstillingsinspektør Det er oppe i tiden, at lade stafet ter gå på omgang i usædvanlige sammenhænge. Stafetløbet er en udløber af oldtidens kommunikationsform, hvor beskeder mellem J E N S B I R K E M O S E S B I D R AG T I L G R Ø N N I N G E N 10 0 Å R, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G fjerne partnere blev viderebragt af løbere, som afløste hinanden over store afstande. Ligesom stafet ten danner afsæt for som- PER BA K J ENSEN: FI RST LIG HT, 2013, C-PRI NT D IASEC. PER BA K J ENSEN O G GA LLERI BO BJ ERG GA A RD merens udstilling har vi ladet disciplinen som i dag fortsat nyder en særstatus inden for billedkunsten, Samtalerne eller teksterne om man vil veksler mellem mod det ukendte, at overskride grænser. Hans heftige impulsive st yre sommerens Live-program. Forskellige at han som den første nogensinde blev optaget på Det Kgl. bebrejdelser, sorg og manglen på indlevelse og empati mellem de penselstrøg giver i hans kontrastrige kolorit et stærkt og sanseligt Danske Kunstakademi med fotografiet som sit speciale og involverede: "Kunne du ikke bare tage dig sammen?" "Jeg er også billedudtryk, der typisk virker i et lyrisk abstrakt formsprog. På stafet ter vil give anledning til kunstner- hvor han som lektor sidenhen gennem to årtier dannede skole stresset, men jeg siger det ikke til alle!" Personernes dialoger er fyldt den måde er Birkemoses univers fabulerende og vidtrækkende for yngre generationer af fotokunstelever. med voldsomme udsagn og følelsesmæssigt udfordrende udbrud, ligesom han selv har ønsket at være i sin kunstneriske praksis. samtidig med at rummet, hvor det foregår, er køligt, neutralt og Som titlen på hans aktuelle soloudstilling på Sorø Kunstmuseum, fungerer som en stiliseret skal, der afgrænser de svære tabuer, som Han har kontinuerligt arbejdet i mange medier, men særligt Skjult, antyder, så er Per Bak Jensens tilgang til fotografiet af eksisterer omkring psykisk sygdom. Tabuer, der fortsat eksisterer med fokus på grafik, maleri og fotografi, hvor han i forskellige eksistentiel karakter. Han er optaget af noget allerede tilstede i og er udbredte, samtidig med at det er et forsat mere fokuseret grader har arbejdet i spændingsfeltet mellem det abstrakte og naturen, og som han forsøger at fremhæve gennem kameraets område i sundhedssektoren og samfundsdebatten generelt. det figurative. Senest har vi set ham som gæst på Grønningens linse. Noget bagvedliggende smukt ikke nødvendigvis, som 100 års jubilæumsudstilling med et på alle måder imponerende andre umiddelbart ville finde smukt i ordets gængse forstand, Værket med titlen Logical Hexagon den logiske sekskant er maleri ovebevisende iscenesat i Museumsbygningens rum på men noget, som pirrer øjet, blikket og vores trang til at se et medrivende indlæg i en fortsat mere påtrængende debat om Østerbro. I det enorme maleri har han holdt fast i traditionen efter og fremdrage af det, som kan forekomme hverdagsagtigt konsekvenserne af et sundhedsvæsen, der vokser og vokser. Flere og fra den amerikanske abstrakte ekspressionisme og ladet store eller overset, en skønhed gennem fotografiets lysaftryk. I ud- flere mennesker vil opleve at få stillet en diagnose og blive patient. rytmiske penselstrøg og farveforløb dække den store flade. På stillingskataloget kan vi læse hans grundlæggende forklaring Pavlovic undersøger, hvordan dette skifte i vores selvforståelse andre tider har han arbejdet med bøger og illustrationer, fotografi for de mange landskaber, som toner frem i hans ofte meget påvirker os. Hvad sker der med vores identitet, når vi går fra at og grafik. Som en rød tråd i hans værk har det erotiske fungeret store fotografier: Det handler om livet!. være et almindeligt menneske og til at blive patient. Hvordan som et konstant omdrejningspunkt og afsæt. Den erotiske figur lever og overlever man sygdommen, når den er omsiggribende og eller mere præcist det pornografisk forlæg giver typisk en Det store projekt for Per Bak Jensen er en konstant søgen i det i større eller mindre grad forandrer livet. Hvordan holder man mest menneskelig tilstedeværelse helt konkret i billedet igennem en omkringliggende landskab. Han finder sine motiver i de egne, muligt fat i den identitet, der var før? Og i hvilken grad er accept figur. Det erotiske og det erotiskes placering i billedkunsten finder hvor han befinder sig til daglig eller på rejser. Altid er det et af diagnosen og behandlersystemet det mest ønskværdige? Ana Birkemose oplagt. Som han selv beskrev det i et interview med særligt væsen i og ved naturen og livet, som Per Bak Jensen Pavlovic fortolker et på alle måder aktuelt og relevant emne i en Kjeld Hybel i 2011: "Det gør jeg... Det viser sig jo, at halvdelen udstanser med sine fotografier, hvor det døde animeres og det form, der samtidig også griber ind i en tendens, som i stor stil kan af Jordens mænd og sikkert også kvinder interesserer sig for animerede får en skulpturel styrke. Kun sjældent finder men- opleves på samtidskunstscenen: hvordan den personlige fortolkning billedkunst, også kaldet pornografi. Jeg har altid sagt, at ordet nesket vej ind i Per Bak Jensens billeder, men alligevel er de af en almengyldig fortælling kan iscenesættes og æstetiseres på pornografi faktisk er et meget godt ord, det er sat sammen af tilstede som udgangspunktet for hans fotografiske søgen og medrivende og udfordrende vis. porno... det er græsk og skulle betyde noget med vellystig... og symbolsk i motivernes refleksioner og referencer. Som i bille- samtaler, en kronik om kunstnerisk inspi- "DET G ØR JEG... DET VISER SIG JO, AT HALVDELEN AF JORDENS MÆN D OG SIKKERT OGSÅ KVI N DER I NTERESSERER SIG FOR ration, per formances, poesioplæsninger samt politiske og kunstneriske debat ter. BILLEDKU NST, OGSÅ KALDET PORNOGRAFI. JEG HAR ALTI D SAGT, AT ORDET PORNOGRAFI FAKTISK ER ET MEGET GO DT ORD, K R O N I K S TA F E T Til at åbne stafetløbet bringer Politiken en kronikstafet DET ER SAT SAMMEN AF PORNO... DET ER GRÆSK OG SKULLE fredag d. 22. maj, hvor udstillingen ferniserer. Kronikken BETYDE NOGET MED VELLYSTIG... OG GRAFI, DET BETYDER BILLEDE. kunstnere, der alle er blevet bedt om at skrive om deres ET VELLYSTIGT BILLEDE. OG MAN KAN SIGE, AT NÅR JEG TAGER DET BILLEDE U D, SÅ FÅR DET EN VÆGT, SOM DEN ALMI N DELIGE DISCOU NTPORNOGRAFI ALDRIG VIL FÅ JEG SKAFFER DEN SPLI NT AF BILLEDET ET BEDRE PU BLIKUM, ELLER EN BEDRE MÅDE AT BLIVE SET PÅ. indeholder en skriftlig udveksling imellem udstillingens syn på inspiration. S TA F E T T E N TAG E R T I L F O L K E M Ø D E I juni vil nogle af udstillingens kunstnere mødes med GL STR ANDs kuratorer i udstillingen og tale om det, som har inspireret dem til at skabe deres værker og vælge hinanden. Samtidig fortsætter stafetten også til Bornholm under Folkemødet, hvor blandt andre performancekunstner J ENS BIRKEMOSE i udstillingen, vil Olof sende Olsson, stafetten der videre deltager til de kulturpolitiske debatter i en ny performance, som han udvikler hertil. S U P E R F L E X : F LO O D E D M C D O N A LD S ( F I L M S T I L L ), , R E D. S U P E R F L E X P O E S I S TA F E T I juli forløber endnu en stafet Poesistafet ten, hvor grafi, det betyder billede. Et vellystigt billede. Og man kan sige, at digteren Mor ten Søndergaard som den første læser det First Light fra 2013, hvor to halmballetårne er fastholdt i Ana Pavlovic var blandt afgangsudstillingens absolut mest roste når jeg tager det billede ud, så får det en vægt, som den almindelige op og sender poesistafet ten videre til en kollega, der aftenskumringens lys på en mark uden for Korsør. Et udbredt, kunstnere. Som Karsten R. S. Ifversen skrev i Politiken, så var discountpornografi aldrig vil få jeg skaffer den splint af billedet for tsæt ter stafet ten. O ver fire dage vil i alt 5 digtere genkendeligt, og, for nogle, meningsløst motiv for kunsten. alene hendes tilstedeværelse tilstrækkeligt til at argumentere for et bedre publikum, eller en bedre måde at blive set på. optræde sammen to og to og fremhæve sider af hinan- Men i Per Bak Jensens indramning opnår megahalmballerne vigtigheden af den kunstneriske uddannelse i København. Siden en næsten stolt, mytologisk fremtoning på linje med Påskeøer- sin præsentation på Charlottenborg har Pavlovic arbejdet med Birkemose bor i dag i København, men har i længere perioder nes mytiske og mystiske primitive statuer. flere forskellige projekter, og vi ser meget frem til at vise et nyt været bosat i Frankrig, hvor han også er uddannet. dens digtning, som de finder inspirerende. Af tenarrangementet ONE NIGHT ONLY afslut ter en usædvanlig udstillingsperiode og sæt ter stafetgrebet værk af hende på udstillingen i GL STRAND. yderligere i spil i august. Her beder vi udstillingens A N A PAV LOV I C sidste kunstner om at invitere en forfat ter, som skal Ana Pavlovic er en af udstillingens unge og meget lovende JENS BIRKEMOSE kunstnere. For kun ét år siden tog hun afgang fra Det Kgl. Jens Birkemose står modsat Ana Pavlovic med et langt og Danske Kunstakademi med et værk, der betog anmeldere og omfangsrigt værk bag sig. For et par år siden fejrede han 70 års publikum. I et lukket rum bestående af medicindoseringsæsker fødselsdag, og han har igennem et langt liv kauseret med sig selv sat i form som en sekskant kunne vi sætte os ned og lytte til flere og andre om det at skabe kunst. I dag står han som en ener i dansk kunst. I begyndelsen virkede han i et mellemrum mellem de senere D e r l ø b e r s i d e l ø b e n d e m e d u d s t i l l i n g e n a n d r e s t a f e t t e r, således til at have digtoplæsninger, rundbordssam- samtaler og udvekslinger, der på forskellig vis indkredsede h e r u n d e r e n k r o n i k s t a f e t, e n p o e s i s t a f e t o g e n s t a f e t, s o m taler, koncer ter og kunstnermøder i udstillingen på konsekvenserne af psykisk skrøbelighed og sygdom, og så berømte bevægelser: Eks-skolen og De unge vilde, men han har m u n d e r u d i a r r a n g e m e n t e t O n e N i g h t O n l y, h v o r v i f e j r e r programmet. Herigennem ønsker vi at give plads for hvordan samværet mellem mennesker, der har sygdom inde på livet igennem gået sine egne veje. Birkemoses udgangspunkt er k u n s t e n m e d p e r f o r m a n c e s, o p l æ s n i n g e r, m u s i k o g d e b a t p å spontane og konstruktive dialoger mellem forskellige livet, ændres og påvirkes, når diagnosen er stillet. ophævelsen af sit tyngdepunkt i forhold til det fortrolige, at rejse p r o g r a m m e t. L æ s m e r e i n æ s t e a r t i k e l. SIDE 4 S TA F E T T E N K A N S E S I P E R I O D E N invitere en musiker, der skal invitere en filosof, som 23. M A J 16. AU G U S T skal invitere en musiker, der igen skal invitere en for- PÅ A L L E T R E E TAG E R I K U N S T F O R E N I N G E N G L S T R A N D. fat ter. Alle er inviteret til at frembringe en performance og indgå i samtaler med hinanden. Af tenen kommer kunstneriske discipliner. SIDE 5

4 E T SÆ R L I GT S T E D A R T PA R T N E R S: FREMMER UNG KUNST FRIBILLET TER UDLODDES TIL GR AND TEATRET FO R M Ø D E R O G S E L S K A B E R Tekst: Pernille Wahlgren, Kommunikations- og sponsorchef Tekst: M aiken L. Christensen, Eventkoordinator Vi har mødt Sol Hafsahl og Camilla Myhre, begge rådgivere godt at kunne støtte et formål, som fokuserer på ung kunst, hos AGS Forsikring, til en snak om, hvorfor AGS Forsikring og det glæder os at være med til at bidrage til. har valgt at blive Art Partners i Kunstforeningen GL STRAND og om, hvor meget kunsten fylder i deres hverdag. PW: H v a d b e t y d e r k u n s t e n f o r j e re s v i r k e? AGS: Kunsten betyder alt! Vores virksomhed er helt og holdent AGS Forsikring er specialister i forsikring af kunst og har lang baseret på vores kunders kunstvirksomhed og deres behov for erfaring som ledende forsikringsformidlere. De er en af de få forsikring. Det er en forudsætning, at man selv er oprigtig aktører, som er eksperter i forsikring af museer, kunsthaller, interesseret i kunst, når man driver en forretning inden for så gallerier samt private og offentlige samlinger. AGS forsikrer specielt et område som kunsten. kunstværkerne, når de lånes ud og skal transporteres til udstillinger over hele verden. Når den forretningsmæssige og den personlige interesse er sammenfaldende giver det et helt specielt engagement og en AGS Forsikring blev grundlagt i 2008 og er forsikringsfor- glidende overgang mellem arbejdstid og fritid. VA R E R FR A V I R K VÄ R F T E T midler i både Norge, Sverige og Danmark. Visionen og udgangspunktet er, at forsikring skal associeres med tryghed. PW: H v e m i n s p i re re r j e r? AG S: Vi inspireres i mødet med vores utallige kunstkunder og PERNILLE WAHLGREN (PW): Hvordan be gyndte I som Art Partners? deres engagement i kunsten både på det personlige og professio- Vi blev kontaktet af GL STRAND, som fortalte os om nelle plan. Vi er så heldige, at vi får set mange kunstudstillinger AGS: medlemsgruppen Art Partners. Vi har haft et godt og langt og møder mange interessante mennesker gennem vores job. FORÅRSNYT FRA BUTIKKEN Tekst: A nnette Ussing, butiksansvarlig samarbejde med Kunstforeningen, og derfor var det en let beslutning at blive Art Partner. PW: H v o r n å r b l e v I s i d s t b l æ s t v æ k a f e n u d s t i l l i n g? SOL: PW: H v a d f i k j e r t i l a t v i l l e v æ re A r t Pa r t n e rs? AGS: I og med at vi arbejder inden for kunstforsikring, har vi naturligvis en stor interesse for kunst! Vi synes, det er Jeg glemmer aldrig udstillingen med den færøske maler Sámal Joensen-Mikines på Kastrupgårdsamlingen. Nolde på Arken og Lin Utzon, også på Kastrupgårdsamlingen, var også flotte udstillinger. C A M I L L A: kommende år. Sammen med mødestederne Admiral Gjeddes LI GE ARR A N GEMENTER FR A M Ø D ER, FIR M AFESTER TIL KO N- Gaard, Kosmopol og La Oficina indgår GL STRAND i sam- FIR M ATI O NER O G BRYLLUPPER, SOM VIL FYLD E SALEN O G arbejdet, som vi kalder Mødesteder i Hjertet af København. GÅRD HAVEN MED LIV. U D OVER AT VÆ RE GÆST PÅ EN SÆ RLI G På vores fælles stand i Forum kom folk fra virksomheder rundt DAG I D E U N IKKE R A M MER I GL STR A N D, HAR ALLE SA MTID I G om i landet og spurgte ind til vores unikke steder og de helt MULI GHED FO R AT O PLEVE VO RES AK TUELLE U DSTILLIN GER. særlige rammer, vi tilbyder. Vi ser allerede frem til at gentage D E T ER MED TIL AT G Ø RE O PLEVELSEN TIL N O GE T SÆ RLI GT. successen i Den danske kunstner FOS har overtaget Montanasalen fra Endelig vil vi her fra eventafdelingen opfordre til, at man holder Mads Gamdrup og skabt en unik stemning i rummet, som nu godt øje med de kommende nyhedsbreve. I starten af sommeren er indhyllet i en dyb, orange teltdug og indrettet med et smukt inviterer vi til et vinsmagningsarrangement i Gårdhaven med langbord udformet i kirsebærtræ. Når solens stråler står ind af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der driver vingården vinduet skabes et særligt lys og en varm atmosfære. Herved Chateau le Raït i Bordeaux. Le Raït var den første vingård i sit kan Montanasalen det næste års tid fortsat danne rammen om område, der omlagde til økologisk produktion tilbage i 1980 og møder, firmaarrangementer og private middage, der rækker deres vine kan købes i butikken. Under vinsmagningen vil man udover det sædvanlige. Rummet kan anvendes til helt små også kunne opleve pop-up liveorkesteret Tranquebar, der lagde møder med 3-4 deltagere eller til en middag med familie og vejen forbi GL STRAND til sidste års Kulturnat. De er snart venner for op til 20 gæster. pladeaktuelle med deres andet album og giver en intim koncert EN FILM AF i gården. Arrangementet er offentligt og vores medlemmer vil få Igen i år var GL STRAND med på Møde- og Eventmessen i en særlig rabat på entréen. Vi garanterer for en hyggelig aften og GÅ R D H AV E N S P L A N T E R O G B LO M S T E R E R V E D AT VO K S E Forum i starten af marts. Her blev vi mødt med overvældende håber, mange af jer har lyst til at deltage. F R E M I F O R Å R E T S S O L O G VA R M E, O G I B O G C A F É E N interesse for vores hus og faciliteter og har fået skabt en masse H A R V I FÅ E T M A N G E N Y E T I T L E R PÅ H Y L D E R N E. S Å KO M kontakter og nye samarbejder, som vi bygger videre på i det VEL MØDT! sidste periode i hans virke som kunstner. Jeg var så heldig, at jeg også så Krohg-udstillingen på GL STRAND omkring to år senere, som havde fokus på tiden omkring Kristiania-bohemen. To forskellige, men utroligt flotte udstillinger! TA K! L ÆS MERE OM AGS FORSIKRING PÅ W W W.AGSFORSIKRING.NO A R T PA R T N E R S S TØ T T ER KU N S T EN O G KU N S T F O R EN I N G EN G L S T R A N D Vi har indledt et samarbejde med Virkvärftet, som er en tegner og laserskærer alle produkter selv. Blandt andet LONE OG BENT L ARSEN Henrik Vibskov - litografi laver også smykker skåret i sort akryl eller birkefinér, og K A R E N GYL L I N G som tager udgangspunkt i legen med geometriske former. Ferdinand Ahm Krag - litografi GREGERS JENSEN Ivan Andersen - litografi J E S & B I R G I T T E E D VA R S Nina Steen Knudsen - litografi Som vi skrev om i sidste Medlemsnyt, har vi vin til C L A U S S A N D E H A N S E N, A K Z O N O B E L D E C O A /S salg af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der Jens Lindhe - fotogravure M IK AL A GAN DRUP Per Kirke by - lito grafi MONA PETERSEN D a v i d Ly n c h - s i g n e r e t k a t a l o g INGER & FLEMMING CHRISTENSEN Søren Hjor t Nielsen - litografi 309 LIS O G POU L BI RKEDAL Dan Sterup Hansen - litografi N I LUS DAH LERU P W i m We n d e r s - s i g n e r e t p l a k a t W I TA L I N D B E R G & T H O R K I L D R A N U M Z o e W i l l i a m s - S o f t Pa s t e, 2 013, s i l k e t r y k som er ideelle til forårsgrene eller i vinduerne. Virkvärftet Det er stilfulde og iøjnefaldende designs, der pynter både til hverdag og fest. Ø KO LO G I S K V I N driver økologisk vinproduktion på vingården Chateau le Raït i Bordeaux. nalt orienteret kunstner hvert år kan skabe en soloudstilling til 3. sal i GL STRAND. Kunstneren skaber hertil mindst ét nyt K U N S T VÆ R K E R T I L M E D L E M S P R I S understøtter et innovativt og eksperimenterende kunstmiljø i værk, som har en sådan karakter, at det efterfølgende kan deles i København og sikrer samtidig samtidskunstens udbredelse til selvstændige unika-elementer og fordeles blandt medlemmerne. Vi har et fint udvalg af litografier i butikken, samt i vores loungeområde i kælderen. Og som medlem får du god rabat. Vi har blandt andet værker af Julie Nord, helt tæt på kunsten og involvere sig i kunstens fantastiske univers. Kom til stort bogudsalg i Gårdhaven i weekenden d juni kl Mange nedsatte bøger, kataloger og plakater til spotpriser. Kom og gør et kup! FO R YD ERLI GERE INFO R M ATI O N OM ART PARTNERS KO NTAK T M E D L E M S K A B S O M GAV E KOM MU N IK ATI O NS- O G SP O NSO RCHEF PERN ILLE WAHLGREN, Og husk, at et medlemskab til Kunstforeningen A N D.D K ELLER TELEFO N SIDE 6 M E D L E M S K A B I G AV E - G AV E N S O M V A R E R H E L E Å R E T G I V J E R E S V E N N E R E L L E R FA M I L I E M E D L E M M E R E T M E D L E M S K A B I G AV E V E D KO N F I R M AT I O N E N, B R Y L L U P P E T, J U B I L Æ E T E L L E R S O M E N G O D O V E R R A S K E L S E. H U S K E T M E D L E M S K A B A F G L S T R A N D O G S Å G I V E R R A B AT T I L A N D RE KU N S T H A L L ER I DA N M A RK. Kirkeby, Ferdinand Ahm Krag og Jesper Christiansen. B O G U D S A LG somheder har lyst til at benytte sig af muligheden for at komme GIV ET Morten Schelde, Ivan Andersen, Henrik Vibskov, Per kunstværk, som er skabt i forbindelse med årets solo-udstilling. På GL STRAND glæder vi os over, at store såvel som mindre virk- HISTORISKE TROMLE: laver de forskellige fuglesilhuetter tegnet over gråspurve, hovedformål: At støtte og udstille ung kunst. Art Partners for minimum 3 år ad gangen. Hvert medlem modtager årligt ét GENDE MEDLEM MER FIK DERES NUM MER TRUKKET FR A DEN designduo med butiksværksted på Vesterbro. De designer, GL STRAND, som viderefører Kunstforeningens oprindelige betydelige kunstsamlinger. Op til 20 samlere kan blive medlem & VINDERNE B L E V M ARTS, FANDT FLERE KUNST VÆRKER ET NY T HJEM. FØL- D E S I G N VA R E R F R A V I R K VÄ R F T E T Art Partners medlemmerne bidrager til, at en yngre internatio- Art Partners består af både private samlere og virksomheder med Læs mere om filmen på: FORSA MLINGEN I GL STR ANDS VENNEFORENING D. 25. Art Partners er en eksklusiv medlemsgruppe i Kunstforeningen væsentlige samlinger. Kunstforeningen har lavet et samarbejde med biografen Grand Teatret. Som medlem af KUNSTFORENINGEN GL STRAND kan du afhente en fribillet til filmen MIN NYE VENINDE, som har premiere den 4. juni. Vi har i alt fået 30 stk. fribilletter fra Grand Teatret som kan afhentes i Kunstforeningens butik efter først-til-mølle princip. VED DEN TR ADITIONSRIGE BORTLODNING EFTER GENER AL- Jeg er rigtig glad for den norske kunstner Christian på Lillehammer Kunstmuseum. Udstillingen handlede om den FRANÇOIS OZON O G N Y D E N KO P K A F F E E L L E R E T G O DT G L A S V I N I N D E E L L E R U D E - V I G L Æ D E R O S T I L AT S E J E R. Krohg. I sommeren 2012 var der en rigtig flot Krohg udstilling A R T PA R T N E R S U D S T I L L I N G PÅ 3. S A L I G L S T R A N D E R I S K A BT A F K U N S T N E R E N P E T E R L I N D E B U S K - : P E T E R L I N D E B U S K O G GA L L E R I B O B J E R G GA A R D FO R ÅRE T I EVENTAFD ELIN GEN BYD ER PÅ E T VÆ LD AF FO RSKEL- Alt I skal gøre er at sende os oplysninger om nye medl e m m e r t i l i n f g l s t r a n d.d k, s å s ø r g e r v i f o r a t s e n d e et medlemskor t og diverse materiale om medlemsfordelene. I kan også k øbe me dlemskabet i vores butik. M e d l e m m e r n e a f G L S T R A N D s Ve n n e f o r e n i n g b e t y d e r u t r o l i g m e g e t. S i d e n K u n s t f o r e n i n g e n s s t i f t e l s e i har medlemmernes støt te været vigtig for kunsten og d e ns u d f o l d e ls e, hv ilke t vo r e s 19 0 å r s u d s t illin g s hist o r ie v id n e r o m. TA K F O R J E R E S E N GAG E M E N T M E D L E M A F G L S T R A N DS V E N N E FO R E N I N G TYPE MEDLEMSK AB E N K E LT 280 KR. PA R M E D L E M S K A B 390 KR. PENSIONIST 225 KR SOFIE AIMEE MØLLER L ARSEN PA R P E N S I O N I S T 300 KR. J u l i e N o r d, M o t h e r M o u s e, l i t o g r a f i STUDERENDE 175 K R. S T U D E R E N D E PA R 300 KR M A R C E L S C H WA R Z M o r t e n S c h e l d e, Li t h o g r a p h y (S t o n e s), l i t o g r a f i E L L E N D A L S G A A R D Z A R AV KO V I C To d d J a m e s - l i t o g r a f i, KUNSTFORENINGSMEDLEMSK AB K R. FIR M A MEDLEMSK AB K R. GL STRAND er en god gave til enhver lejlighed. SIDE 7

5 PROGRAM GL STRAND LIVE MAJ - AUGUST 2015 TILMELDING OG BESTILLING AF BILLETTER TIL ARRANGEMENTERNE PÅ: / T: FERNISERING OG FEST FREDAG 22. MAJ KL FERNISERING og FEST på Stafetten med en række danske samtidskunstnere. Performance af Olof Olsson MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 17. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Anne Kielgast vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES MEDLEMSOMVISNING ONSDAG 27. MAJ KL Medlemsomvisning i udstillingen Stafetten ved udstillingsinspektører Pernille Fonnesbech og Anne Kielgast. Vi slutter af med et glas vin i Gårdhaven. KUN FOR MEDLEMMER - TILMELDING TILRÅDES MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 3. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Pernille Fonnesbech vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES BOGUDSALG LØRDAG - SØNDAG JUNI KL Bogudsalg i Gårdhaven. POESISTAFET I GÅRDHAVEN TIRSDAG 7. JULI - FREDAG 10. JULI, HVER DAG KL Under Jazz Festivalen i juli inviterer GL STRAND til poesi i Gårdhaven. Her udfordrer vi i anledning af udstillingen Stafetten digterkunsten med endnu en stafet. 5 digtere vil over 4 dage læse op to og to. GL STRAND har inviteret den første digter, Morten Søndergaard, der vælger hvem, der skal have stafetten og læse op sammen med ham. Denne vil næste dag læse op af nye værker og sammen med en ny digter. Og sådan forløber poesistafetten henover fire dage. Det fulde program annonceres på glstrand.dk i maj. GRATIS - TILMELDING TILRÅDES ONE NIGHT ONLY ONSDAG 12. AUGUST KL I forbindelse med udstillingen Stafetten inviterer vi til en helt særlig aften i GL STRAND. Sidste kunstner i udstillingsstafetten vil denne aften starte en ny stafet rundt i hele huset og sætte et festligt punktum for sommerens udstilling. I løbet af denne aften vil andre billedkunstnere, digtere, kritikere, musikere m.fl. indtage huset og gårdhaven. Hver især vil de skabe performances, koncerter, oplæsninger, rundbordssamtaler og meget andet. Og alle vil gennem deres bidrag vise eksempler på det, som inspirerer kunstnere netop nu. PRIS: 55 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 35 KR. - TILMELDING TILRÅDES INVITATION DET ER OS EN GLÆDE AT INVITERE TIL FERNISERING OG FEST I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN AF FREDAG D. 22. KL I KUNSTFORENINGEN GL STRAND Deltagende kunstnere Stafetten er fortsat igang Dato Kunst genre SUPERFLEX OLOF OLSSON PER BAK JENSEN VLADIMIR TOMIC ANA PAVLOVIC CHRISTINA VIND JENS BIRKEMOSE JACOB STANGERUP EBBE STUB WITTRUP E.B. ITSO MAJ HASAGER JEANNETTE EHLERS JAVIER TAPIA EMIL WESTMAN HERTZ CLAUS HUGO NIELSEN HUSK AT MEDBRINGE MEDLEMSKORT SIDE 8

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3 Grazyna Gotz 26/1 0-01 /1 2 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Grazyna Gotz lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach

Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014. Formandens beretning ved Tina Bach Generalforsamling i Viborg Handel Torsdag d. 27. februar 2014 Formandens beretning ved Tina Bach Året der er gået I dette års beretning har vi valgt at gøre det lidt anderledes end ellers. Vi plejer at

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter,

konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, konference i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sten sans papir om kunst leg og materialer d. 7.- 9. november 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart invitation Kan vi mærke verden, nu hvor vi helst

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk

Galleri-MD. Billedkunst. Firmaudstillinger - Kunst & Bolig. Billedkunstner Mette Danielsen. www.galleri-md.dk Firmaudstillinger - Kunst & Bolig Billedkunstner Mette Danielsen Billedkunst www.galleri-md.dk Specielarrangemnater for kunstforeninger Der arrangeres også private fremvisninger eller andre særlige arrangementer,

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7.

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7. 3 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: Onsdag 8. oktober kl. 18.30: Louisiana Emil Nolde og Olafur Eliasson...side 2-3 Præsentation af to nye undervisere... - 4-5 Maleskolen... - 6 Onsdag 19. november kl. 18.00, Kastrupgård

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser

Kultur forbinder. på tværs. af landegrænser Kultur forbinder på tværs af landegrænser Københavnsafdelingen, program oktober 2013 Kære medlem Vi vil gerne takke for et rigtig godt Hovedstadstræf i København 23-25. august, hvor vi mødte en masse medlemmer

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk

Lav en avis! Navn: Christina Staalgaard/ www.danskagenten.dk Lav en avis! Navn: 1 Indhold Job på en avisredaktion 3 Nyhedskriterier 4 Vælg en vinkel 5 Avisens genrer 6 Nyhedsartikel 7 Reportage 8 Baggrund 9 Feature 10 Interview 11 Læserbrev 12 Kronik 13 Leder 14

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.

SPONSORSAMARBEJDE KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD PRÆSENTATION. KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad. SPONSORSAMARBEJDE PRÆSENTATION KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD KONTAKT Direktør Iben From, direkte: 38410945, mail: from@silkeborgbad.dk Driftschef Ole Dahl, direkte: 38410940, mail: oledahl@silkeborgbad.dk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER

KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER FEBRUAR 2006 KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT WWW.KUM.DK KØB AF KUNST KAN TRÆKKES FRA I SKAT NYE FORBEDREDE FRADRAGSREGLER FOR VIRKSOMHEDER INFORMATION TIL VIRKSOMHEDER Lin Utzon: Uden titel, 2000 Lin

Læs mere

VINDUE FOR EN FORENING

VINDUE FOR EN FORENING VINDUE FOR EN FORENING Samler lokalsamfundet HVAD ER VINDUE FOR EN FORENING? Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag. Det er tanken at der rundt omkring i hele landet på denne dag skal

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

GL STRAND NYT. FOS Lars Bukdahl introducerer de nye unge talenter ved forårets to POESI-arrangementer.

GL STRAND NYT. FOS Lars Bukdahl introducerer de nye unge talenter ved forårets to POESI-arrangementer. GL STRAND NYT E D VA R D W E I E : F A U N O G N Y M F E 1941 - O L I E PÅ L Æ R R E D 19 7 X 13 7 C M KUNSTFORENINGEN GL STRAND MEDLEMSNYT NO. 1 N Y E TA L E N T E R FOS E D VA R D W E I E Lars Bukdahl

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private

Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private Professionel og visionær kunstrådgivning til virksomheder, institutioner og private In situ IN SITU yder professionel og kvalificeret rådgivning om indkøb og integrering af kunst til virksomheder, institutioner

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere