GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV"

Transkript

1 GL STRAND NYT KUNSTFORENINGEN NO. 2 STAFETTEN ER FORTSAT IGANG EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND Stafetten går videre i sommerens arrangementer. OG VINDERNE BLEV Se hvem der vandt kunstværker ved årets bortlodning. Læs mere på s Læs mere på s. 5 og bagsiden. Læs mere på s. 7.

2 FORORD E N KU NS T N E R I S K S TA FE T GÅ R G EN N E M G L S TR A N D SOMMER 2015 skrivende stund, hvor over halvdelen er valgt, tegner der sig på åbningsdagen d. 22. maj. En anden stafet sender vi til af, hvilke kunstnere der giver dem inspiration, hvilke kunstnere en meget interessant udstilling. Helt unge kunstnere giver Bornholm til Folkemødet, hvor kunsten skal vises og debat- der betyder noget for dem og hvorfor så lytter vi med oprigtig stafetten videre til ældre, malere giver videre til tegnere, der teres. Poesistafetten indtager vores gårdhave samtidig med, nysgerrighed. For heri ligger nogle betragtninger om andre giver videre til performerne, til fotografer osv. osv. Som en at jazz en spiller i København. Og til allersidst kulminerer kunstnere, som ofte giver en anden viden om deres værker, end slange vil udstillingen sno sig fra sal til sal og fra etage til stafetten i arrangementet One Night Only, hvor stafetten dem vi normalt møder i katalogtekster og lignende. etage op gennem huset. gives rundt mellem de mange kunstarter fra performances, digtoplæsning, musik, diskussion osv. I Kunstforeningen GL STRAND har vi denne sommer trådt Også formidlingen er overtaget af kunstnerne. Vi følger kunst- et skridt tilbage og ladet kunstnerne og de mange og forskellige nernes valg, enten gennem en tekst eller i et videointerview Vi glæder os til et forrygende forår og sommer sammen med kunstarter komme til orde. Stafetten er givet - vi har valgt på skærm i udstillingen. Iscenesættelsen af formidlingen er kunsten og kunstnerne og alle jer, der forhåbentlig ofte vil den første kunstnergruppe: SUPERFLEX, hvorefter de har givet til vores designer Marco Pedrollo fra Ironflag. kigge forbi både for at se udstillingen, men også for at sendt stafetten videre. Den går nu fra kunstner til kunstner opleve de mange arrangementer. og fra midt maj til midt august vil hele huset og gården stå Billedkunsten kommer til at indtage huset, men derudover er i udstillingens tegn. Billedkunstnerne indtager salene og i flere stafetter sat i spil. Blandt andet en stafetkronik i Politiken HA EN RIGTIG DEJLIG SOMMER! A N A PAV L O V I C : LO G I C A L H E X AG O N, 2 014, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G Når kunstnerne fortæller om deres værker, hvad de inspireres Sommerens udstilling i Kunstforeningen GL Beer, Superkilen, Superchannel mv.). De ud- STRAND præsenterer dansk samtidskunst på mærker sig også ved at have en anden tilgang en helt ny og overraskende måde. Det bliver en til kunstværket end de traditionelle æstetiske gruppeudstilling med en perlerække af danske undersøgelser. Således kalder de deres projek- kunstnere. Meget mere vides på nuværende ter for TOOLS, som de skaber som oplæg til at tidspunkt faktisk ikke. Og vi kender endda ændre på eksisterende produkter, systemer og heller ikke endnu den fulde kunstnerliste. I værdisæt i samfundet og ofte som en kritik af skrivende stund er halvdelen af kunstnerne de herskende økonomiske strukturer. fundet, men det tegner sig til at blive en UDSTILLINGSSPONSORER - STAFETTEN Københavns Kommunes Billedkunstudvalg Ernst B. Sund Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat bredtfavnende udstilling i forhold til medier, SUPERFLEX har i en årrække samarbejdet temaer, udtryk, generationer og meget mere. med andre væsentlige danske og internationale Så ikke blot bliver udstillingen en øjenåbner kunstnere fra mange positioner, ligesom de til dansk samtidskunst for jer, medlemmer, og har gennemført en række meget store projek- andre gæster, men det gør den på flere planer ter uden for en egentlig kunstsammenhæng. også for os i GL STRAND. Hvor vi er vant til at Blandt dem er Supergas, som de udviklede i stå bag udvalget af kunstnere, enten alene eller samarbejde med ingeniører i 1996 med henblik i samarbejde med andre eksterne kunstfaglige på at tilbyde familier bosat uden for byer kuratorer, så har vi denne gang smidt tøjlerne og overdraget valget og ordet til kunstnerne selv. Og det har vi gjort for at GL STRANDS SPONSORER Tekst: Pernille Fonnesbech og A nne K ielgast, udstillingsinspektører introduktion til den danske kunstscene netop nu, end vi I den følgende tekst præsenterer vi et udvalg af de billedkunst- sprog. I deres arbejde sætter de fokus på udveksling og har normalt bliver præsenteret for. Med Stafetten spørger vi, hvad nere, som I kan møde på udstillingen. Heriblandt udstillingens stor interesse i dialogen og i de nye betydninger, der opstår, kunstnerne finder inspirerende hos andre kunstnere i dag og indledende kunstnervalg, kunstnergruppen SUPERFLEX, som når forskellige positioner mødes. Det var også afsættet for hvem, de gerne vil have en kunstnerisk dialog med. er kunststafettens undtagelse og udpeget af GL STRAND. Vi deres retrospektive udstilling på Charlottenborg i sommeren ved endnu ikke, hvor stafetten slutter, men sikkert er det, at vi De havde valgt at invitere otte forskellige kuratorer Stafetten er således en udstilling med en række kunstnere, der kommer vidt omkring blandt de danske kunstnere. Og vi er i den til at udforme otte forskellige retrospektive SUPERFLEX alle er inviteret til udstillingen af andre kunstnere i udstillingen. grad glade for det store engagement, der bliver udvist fra kunst- udstillinger. Titlen på udstillingen, Working Title: A Retro- Og som disciplinen betinger, så har også denne stafetleg en nernes side. De unge og uetablerede kunstnere møder således en spective Curated by XXXXXXXXX, siger noget om, hvordan overdragelse, nemlig i form af kunstnernes begrundelse for række af Danmarks mest anerkendte kunstnere, og alt tyder på, SUPERFLEX igennem årene har presset konventioner inden deres valg af næste kunstner i udstillingen. Ved hver kunstners at dialogerne kunstnerne imellem vil fortælle om nye aspekter af for forskellige miljøer til det yderste. Ikke nok med, at udstil- værk eller kunstneriske præsentation vil den besøgende altså kendte kunstneres arbejde og tilsvarende også vil give opmærk- lingen fik en titel, som i sin form modsiger de retrospektive finde sidemandens argument for at give stafetten videre til somhed til nogle af de kunstnere, som, vi håber, vil præge scenen udstillingers ophøjelse af de udstillende kunstnere. Med tit- netop denne kunstner. Valget har ikke været helt frit. Alle i årene fremover. Tydeligt er det, at kunstnerne er engagerede, og len accepterede de også på opfordring fra én af kuratorerne kunstnere har måttet forholde sig til seks dogmer i udstillingen, at det for dem er vigtigt at invitere netop den kunstner, der sætter at anonymisere deres kunstneriske identitet ved at lade de- inden de kunne foretage deres valg af medudstiller: deres eget værk i perspektiv, og som de synes har gjort eller vil res navn udgå af alt udstillingsmateriale og erstatte det med gøre en forskel på den danske kunstscene. XXXXXXXXX. Til Stafetten kan I glæde jer til et nyt værk GL STRANDS STØTTEFONDE A.P. Mortensen og hustrus legat Politiken-Fonden Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Nykredit A/S Knud Højgaards Fond LB forsikring A/S ART PARTNERS GL STRANDS UDVIKLINGSSAMARBEJDER ArtLink It Jan Nygaard AS Tandlægerne Gammel Strand Reteam kunstneren skal have haft en væsentlig udstilling i Danmark inden for de sidste 3 år mende, brugbare og tankevækkende tools. SUPERFLEX Den danske kunstnergruppe SUPERFLEX repræsenterer en kunstneren skal bidrage med et værk enestående praksis i dansk kunst. Gruppen består af de tre PER BAK JENSEN kunstneren skal udvælge en ny kunstner (dvs. én kunstner billedkunstnere Jacob Fenger, Rasmus Nielsen og Bjørnstjerne Per Bak Jensen er født i 1949 og har, modsat mange af sine Christiansen, der fandt sammen på kunstakademiet i samtidige kolleger, aldrig beskæftiget sig med flere forskel- Kendetegnende for deres arbejde er ikke kun en gennemgåen- lige medier. Fotografiet er hans udvalgte materiale og medie, de enkel stil, som i sit orange/sorte design og slagkraftige titler og med dette har han igennem fire årtier markeret sig som en henter sit udtryk i reklameindustriens slogantradition (Free af Danmarks førende fotografer. Det var med dette medium, kan ikke optræde to gange i Stafetten) kunstneren skal begrunde sit valg af kunstner enten på skrift eller i form af et videointerview kunstneren skal deltage i dele af udstillingens Live-program SIDE 2 af kunstnerne, der fortsætter med at overraske med vedkom- kunstneren skal være arbejdende i Danmark GL STRANDS FIRMA MEDLEMMER Jørgen Nørgaard andet er plakatprojektet Foreigners, Please Don t Leave Us Alone With the Danes fra 2002, som taler sit eget tydelige udfordre vores eget arbejde, men også for at give en anden Det Obelske Familiefond støtter EXTRACT i GL STRAND i fattige lande en mulighed for at få elektricitet og gas. Et SIDE 3

3 S TA FE T T E N F O RTSÆT T ER LIVE Tekst: Pernille Fonnesbech, udstillingsinspektør Det er oppe i tiden, at lade stafet ter gå på omgang i usædvanlige sammenhænge. Stafetløbet er en udløber af oldtidens kommunikationsform, hvor beskeder mellem J E N S B I R K E M O S E S B I D R AG T I L G R Ø N N I N G E N 10 0 Å R, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G fjerne partnere blev viderebragt af løbere, som afløste hinanden over store afstande. Ligesom stafet ten danner afsæt for som- PER BA K J ENSEN: FI RST LIG HT, 2013, C-PRI NT D IASEC. PER BA K J ENSEN O G GA LLERI BO BJ ERG GA A RD merens udstilling har vi ladet disciplinen som i dag fortsat nyder en særstatus inden for billedkunsten, Samtalerne eller teksterne om man vil veksler mellem mod det ukendte, at overskride grænser. Hans heftige impulsive st yre sommerens Live-program. Forskellige at han som den første nogensinde blev optaget på Det Kgl. bebrejdelser, sorg og manglen på indlevelse og empati mellem de penselstrøg giver i hans kontrastrige kolorit et stærkt og sanseligt Danske Kunstakademi med fotografiet som sit speciale og involverede: "Kunne du ikke bare tage dig sammen?" "Jeg er også billedudtryk, der typisk virker i et lyrisk abstrakt formsprog. På stafet ter vil give anledning til kunstner- hvor han som lektor sidenhen gennem to årtier dannede skole stresset, men jeg siger det ikke til alle!" Personernes dialoger er fyldt den måde er Birkemoses univers fabulerende og vidtrækkende for yngre generationer af fotokunstelever. med voldsomme udsagn og følelsesmæssigt udfordrende udbrud, ligesom han selv har ønsket at være i sin kunstneriske praksis. samtidig med at rummet, hvor det foregår, er køligt, neutralt og Som titlen på hans aktuelle soloudstilling på Sorø Kunstmuseum, fungerer som en stiliseret skal, der afgrænser de svære tabuer, som Han har kontinuerligt arbejdet i mange medier, men særligt Skjult, antyder, så er Per Bak Jensens tilgang til fotografiet af eksisterer omkring psykisk sygdom. Tabuer, der fortsat eksisterer med fokus på grafik, maleri og fotografi, hvor han i forskellige eksistentiel karakter. Han er optaget af noget allerede tilstede i og er udbredte, samtidig med at det er et forsat mere fokuseret grader har arbejdet i spændingsfeltet mellem det abstrakte og naturen, og som han forsøger at fremhæve gennem kameraets område i sundhedssektoren og samfundsdebatten generelt. det figurative. Senest har vi set ham som gæst på Grønningens linse. Noget bagvedliggende smukt ikke nødvendigvis, som 100 års jubilæumsudstilling med et på alle måder imponerende andre umiddelbart ville finde smukt i ordets gængse forstand, Værket med titlen Logical Hexagon den logiske sekskant er maleri ovebevisende iscenesat i Museumsbygningens rum på men noget, som pirrer øjet, blikket og vores trang til at se et medrivende indlæg i en fortsat mere påtrængende debat om Østerbro. I det enorme maleri har han holdt fast i traditionen efter og fremdrage af det, som kan forekomme hverdagsagtigt konsekvenserne af et sundhedsvæsen, der vokser og vokser. Flere og fra den amerikanske abstrakte ekspressionisme og ladet store eller overset, en skønhed gennem fotografiets lysaftryk. I ud- flere mennesker vil opleve at få stillet en diagnose og blive patient. rytmiske penselstrøg og farveforløb dække den store flade. På stillingskataloget kan vi læse hans grundlæggende forklaring Pavlovic undersøger, hvordan dette skifte i vores selvforståelse andre tider har han arbejdet med bøger og illustrationer, fotografi for de mange landskaber, som toner frem i hans ofte meget påvirker os. Hvad sker der med vores identitet, når vi går fra at og grafik. Som en rød tråd i hans værk har det erotiske fungeret store fotografier: Det handler om livet!. være et almindeligt menneske og til at blive patient. Hvordan som et konstant omdrejningspunkt og afsæt. Den erotiske figur lever og overlever man sygdommen, når den er omsiggribende og eller mere præcist det pornografisk forlæg giver typisk en Det store projekt for Per Bak Jensen er en konstant søgen i det i større eller mindre grad forandrer livet. Hvordan holder man mest menneskelig tilstedeværelse helt konkret i billedet igennem en omkringliggende landskab. Han finder sine motiver i de egne, muligt fat i den identitet, der var før? Og i hvilken grad er accept figur. Det erotiske og det erotiskes placering i billedkunsten finder hvor han befinder sig til daglig eller på rejser. Altid er det et af diagnosen og behandlersystemet det mest ønskværdige? Ana Birkemose oplagt. Som han selv beskrev det i et interview med særligt væsen i og ved naturen og livet, som Per Bak Jensen Pavlovic fortolker et på alle måder aktuelt og relevant emne i en Kjeld Hybel i 2011: "Det gør jeg... Det viser sig jo, at halvdelen udstanser med sine fotografier, hvor det døde animeres og det form, der samtidig også griber ind i en tendens, som i stor stil kan af Jordens mænd og sikkert også kvinder interesserer sig for animerede får en skulpturel styrke. Kun sjældent finder men- opleves på samtidskunstscenen: hvordan den personlige fortolkning billedkunst, også kaldet pornografi. Jeg har altid sagt, at ordet nesket vej ind i Per Bak Jensens billeder, men alligevel er de af en almengyldig fortælling kan iscenesættes og æstetiseres på pornografi faktisk er et meget godt ord, det er sat sammen af tilstede som udgangspunktet for hans fotografiske søgen og medrivende og udfordrende vis. porno... det er græsk og skulle betyde noget med vellystig... og symbolsk i motivernes refleksioner og referencer. Som i bille- samtaler, en kronik om kunstnerisk inspi- "DET G ØR JEG... DET VISER SIG JO, AT HALVDELEN AF JORDENS MÆN D OG SIKKERT OGSÅ KVI N DER I NTERESSERER SIG FOR ration, per formances, poesioplæsninger samt politiske og kunstneriske debat ter. BILLEDKU NST, OGSÅ KALDET PORNOGRAFI. JEG HAR ALTI D SAGT, AT ORDET PORNOGRAFI FAKTISK ER ET MEGET GO DT ORD, K R O N I K S TA F E T Til at åbne stafetløbet bringer Politiken en kronikstafet DET ER SAT SAMMEN AF PORNO... DET ER GRÆSK OG SKULLE fredag d. 22. maj, hvor udstillingen ferniserer. Kronikken BETYDE NOGET MED VELLYSTIG... OG GRAFI, DET BETYDER BILLEDE. kunstnere, der alle er blevet bedt om at skrive om deres ET VELLYSTIGT BILLEDE. OG MAN KAN SIGE, AT NÅR JEG TAGER DET BILLEDE U D, SÅ FÅR DET EN VÆGT, SOM DEN ALMI N DELIGE DISCOU NTPORNOGRAFI ALDRIG VIL FÅ JEG SKAFFER DEN SPLI NT AF BILLEDET ET BEDRE PU BLIKUM, ELLER EN BEDRE MÅDE AT BLIVE SET PÅ. indeholder en skriftlig udveksling imellem udstillingens syn på inspiration. S TA F E T T E N TAG E R T I L F O L K E M Ø D E I juni vil nogle af udstillingens kunstnere mødes med GL STR ANDs kuratorer i udstillingen og tale om det, som har inspireret dem til at skabe deres værker og vælge hinanden. Samtidig fortsætter stafetten også til Bornholm under Folkemødet, hvor blandt andre performancekunstner J ENS BIRKEMOSE i udstillingen, vil Olof sende Olsson, stafetten der videre deltager til de kulturpolitiske debatter i en ny performance, som han udvikler hertil. S U P E R F L E X : F LO O D E D M C D O N A LD S ( F I L M S T I L L ), , R E D. S U P E R F L E X P O E S I S TA F E T I juli forløber endnu en stafet Poesistafet ten, hvor grafi, det betyder billede. Et vellystigt billede. Og man kan sige, at digteren Mor ten Søndergaard som den første læser det First Light fra 2013, hvor to halmballetårne er fastholdt i Ana Pavlovic var blandt afgangsudstillingens absolut mest roste når jeg tager det billede ud, så får det en vægt, som den almindelige op og sender poesistafet ten videre til en kollega, der aftenskumringens lys på en mark uden for Korsør. Et udbredt, kunstnere. Som Karsten R. S. Ifversen skrev i Politiken, så var discountpornografi aldrig vil få jeg skaffer den splint af billedet for tsæt ter stafet ten. O ver fire dage vil i alt 5 digtere genkendeligt, og, for nogle, meningsløst motiv for kunsten. alene hendes tilstedeværelse tilstrækkeligt til at argumentere for et bedre publikum, eller en bedre måde at blive set på. optræde sammen to og to og fremhæve sider af hinan- Men i Per Bak Jensens indramning opnår megahalmballerne vigtigheden af den kunstneriske uddannelse i København. Siden en næsten stolt, mytologisk fremtoning på linje med Påskeøer- sin præsentation på Charlottenborg har Pavlovic arbejdet med Birkemose bor i dag i København, men har i længere perioder nes mytiske og mystiske primitive statuer. flere forskellige projekter, og vi ser meget frem til at vise et nyt været bosat i Frankrig, hvor han også er uddannet. dens digtning, som de finder inspirerende. Af tenarrangementet ONE NIGHT ONLY afslut ter en usædvanlig udstillingsperiode og sæt ter stafetgrebet værk af hende på udstillingen i GL STRAND. yderligere i spil i august. Her beder vi udstillingens A N A PAV LOV I C sidste kunstner om at invitere en forfat ter, som skal Ana Pavlovic er en af udstillingens unge og meget lovende JENS BIRKEMOSE kunstnere. For kun ét år siden tog hun afgang fra Det Kgl. Jens Birkemose står modsat Ana Pavlovic med et langt og Danske Kunstakademi med et værk, der betog anmeldere og omfangsrigt værk bag sig. For et par år siden fejrede han 70 års publikum. I et lukket rum bestående af medicindoseringsæsker fødselsdag, og han har igennem et langt liv kauseret med sig selv sat i form som en sekskant kunne vi sætte os ned og lytte til flere og andre om det at skabe kunst. I dag står han som en ener i dansk kunst. I begyndelsen virkede han i et mellemrum mellem de senere D e r l ø b e r s i d e l ø b e n d e m e d u d s t i l l i n g e n a n d r e s t a f e t t e r, således til at have digtoplæsninger, rundbordssam- samtaler og udvekslinger, der på forskellig vis indkredsede h e r u n d e r e n k r o n i k s t a f e t, e n p o e s i s t a f e t o g e n s t a f e t, s o m taler, koncer ter og kunstnermøder i udstillingen på konsekvenserne af psykisk skrøbelighed og sygdom, og så berømte bevægelser: Eks-skolen og De unge vilde, men han har m u n d e r u d i a r r a n g e m e n t e t O n e N i g h t O n l y, h v o r v i f e j r e r programmet. Herigennem ønsker vi at give plads for hvordan samværet mellem mennesker, der har sygdom inde på livet igennem gået sine egne veje. Birkemoses udgangspunkt er k u n s t e n m e d p e r f o r m a n c e s, o p l æ s n i n g e r, m u s i k o g d e b a t p å spontane og konstruktive dialoger mellem forskellige livet, ændres og påvirkes, når diagnosen er stillet. ophævelsen af sit tyngdepunkt i forhold til det fortrolige, at rejse p r o g r a m m e t. L æ s m e r e i n æ s t e a r t i k e l. SIDE 4 S TA F E T T E N K A N S E S I P E R I O D E N invitere en musiker, der skal invitere en filosof, som 23. M A J 16. AU G U S T skal invitere en musiker, der igen skal invitere en for- PÅ A L L E T R E E TAG E R I K U N S T F O R E N I N G E N G L S T R A N D. fat ter. Alle er inviteret til at frembringe en performance og indgå i samtaler med hinanden. Af tenen kommer kunstneriske discipliner. SIDE 5

4 E T SÆ R L I GT S T E D A R T PA R T N E R S: FREMMER UNG KUNST FRIBILLET TER UDLODDES TIL GR AND TEATRET FO R M Ø D E R O G S E L S K A B E R Tekst: Pernille Wahlgren, Kommunikations- og sponsorchef Tekst: M aiken L. Christensen, Eventkoordinator Vi har mødt Sol Hafsahl og Camilla Myhre, begge rådgivere godt at kunne støtte et formål, som fokuserer på ung kunst, hos AGS Forsikring, til en snak om, hvorfor AGS Forsikring og det glæder os at være med til at bidrage til. har valgt at blive Art Partners i Kunstforeningen GL STRAND og om, hvor meget kunsten fylder i deres hverdag. PW: H v a d b e t y d e r k u n s t e n f o r j e re s v i r k e? AGS: Kunsten betyder alt! Vores virksomhed er helt og holdent AGS Forsikring er specialister i forsikring af kunst og har lang baseret på vores kunders kunstvirksomhed og deres behov for erfaring som ledende forsikringsformidlere. De er en af de få forsikring. Det er en forudsætning, at man selv er oprigtig aktører, som er eksperter i forsikring af museer, kunsthaller, interesseret i kunst, når man driver en forretning inden for så gallerier samt private og offentlige samlinger. AGS forsikrer specielt et område som kunsten. kunstværkerne, når de lånes ud og skal transporteres til udstillinger over hele verden. Når den forretningsmæssige og den personlige interesse er sammenfaldende giver det et helt specielt engagement og en AGS Forsikring blev grundlagt i 2008 og er forsikringsfor- glidende overgang mellem arbejdstid og fritid. VA R E R FR A V I R K VÄ R F T E T midler i både Norge, Sverige og Danmark. Visionen og udgangspunktet er, at forsikring skal associeres med tryghed. PW: H v e m i n s p i re re r j e r? AG S: Vi inspireres i mødet med vores utallige kunstkunder og PERNILLE WAHLGREN (PW): Hvordan be gyndte I som Art Partners? deres engagement i kunsten både på det personlige og professio- Vi blev kontaktet af GL STRAND, som fortalte os om nelle plan. Vi er så heldige, at vi får set mange kunstudstillinger AGS: medlemsgruppen Art Partners. Vi har haft et godt og langt og møder mange interessante mennesker gennem vores job. FORÅRSNYT FRA BUTIKKEN Tekst: A nnette Ussing, butiksansvarlig samarbejde med Kunstforeningen, og derfor var det en let beslutning at blive Art Partner. PW: H v o r n å r b l e v I s i d s t b l æ s t v æ k a f e n u d s t i l l i n g? SOL: PW: H v a d f i k j e r t i l a t v i l l e v æ re A r t Pa r t n e rs? AGS: I og med at vi arbejder inden for kunstforsikring, har vi naturligvis en stor interesse for kunst! Vi synes, det er Jeg glemmer aldrig udstillingen med den færøske maler Sámal Joensen-Mikines på Kastrupgårdsamlingen. Nolde på Arken og Lin Utzon, også på Kastrupgårdsamlingen, var også flotte udstillinger. C A M I L L A: kommende år. Sammen med mødestederne Admiral Gjeddes LI GE ARR A N GEMENTER FR A M Ø D ER, FIR M AFESTER TIL KO N- Gaard, Kosmopol og La Oficina indgår GL STRAND i sam- FIR M ATI O NER O G BRYLLUPPER, SOM VIL FYLD E SALEN O G arbejdet, som vi kalder Mødesteder i Hjertet af København. GÅRD HAVEN MED LIV. U D OVER AT VÆ RE GÆST PÅ EN SÆ RLI G På vores fælles stand i Forum kom folk fra virksomheder rundt DAG I D E U N IKKE R A M MER I GL STR A N D, HAR ALLE SA MTID I G om i landet og spurgte ind til vores unikke steder og de helt MULI GHED FO R AT O PLEVE VO RES AK TUELLE U DSTILLIN GER. særlige rammer, vi tilbyder. Vi ser allerede frem til at gentage D E T ER MED TIL AT G Ø RE O PLEVELSEN TIL N O GE T SÆ RLI GT. successen i Den danske kunstner FOS har overtaget Montanasalen fra Endelig vil vi her fra eventafdelingen opfordre til, at man holder Mads Gamdrup og skabt en unik stemning i rummet, som nu godt øje med de kommende nyhedsbreve. I starten af sommeren er indhyllet i en dyb, orange teltdug og indrettet med et smukt inviterer vi til et vinsmagningsarrangement i Gårdhaven med langbord udformet i kirsebærtræ. Når solens stråler står ind af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der driver vingården vinduet skabes et særligt lys og en varm atmosfære. Herved Chateau le Raït i Bordeaux. Le Raït var den første vingård i sit kan Montanasalen det næste års tid fortsat danne rammen om område, der omlagde til økologisk produktion tilbage i 1980 og møder, firmaarrangementer og private middage, der rækker deres vine kan købes i butikken. Under vinsmagningen vil man udover det sædvanlige. Rummet kan anvendes til helt små også kunne opleve pop-up liveorkesteret Tranquebar, der lagde møder med 3-4 deltagere eller til en middag med familie og vejen forbi GL STRAND til sidste års Kulturnat. De er snart venner for op til 20 gæster. pladeaktuelle med deres andet album og giver en intim koncert EN FILM AF i gården. Arrangementet er offentligt og vores medlemmer vil få Igen i år var GL STRAND med på Møde- og Eventmessen i en særlig rabat på entréen. Vi garanterer for en hyggelig aften og GÅ R D H AV E N S P L A N T E R O G B LO M S T E R E R V E D AT VO K S E Forum i starten af marts. Her blev vi mødt med overvældende håber, mange af jer har lyst til at deltage. F R E M I F O R Å R E T S S O L O G VA R M E, O G I B O G C A F É E N interesse for vores hus og faciliteter og har fået skabt en masse H A R V I FÅ E T M A N G E N Y E T I T L E R PÅ H Y L D E R N E. S Å KO M kontakter og nye samarbejder, som vi bygger videre på i det VEL MØDT! sidste periode i hans virke som kunstner. Jeg var så heldig, at jeg også så Krohg-udstillingen på GL STRAND omkring to år senere, som havde fokus på tiden omkring Kristiania-bohemen. To forskellige, men utroligt flotte udstillinger! TA K! L ÆS MERE OM AGS FORSIKRING PÅ W W W.AGSFORSIKRING.NO A R T PA R T N E R S S TØ T T ER KU N S T EN O G KU N S T F O R EN I N G EN G L S T R A N D Vi har indledt et samarbejde med Virkvärftet, som er en tegner og laserskærer alle produkter selv. Blandt andet LONE OG BENT L ARSEN Henrik Vibskov - litografi laver også smykker skåret i sort akryl eller birkefinér, og K A R E N GYL L I N G som tager udgangspunkt i legen med geometriske former. Ferdinand Ahm Krag - litografi GREGERS JENSEN Ivan Andersen - litografi J E S & B I R G I T T E E D VA R S Nina Steen Knudsen - litografi Som vi skrev om i sidste Medlemsnyt, har vi vin til C L A U S S A N D E H A N S E N, A K Z O N O B E L D E C O A /S salg af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der Jens Lindhe - fotogravure M IK AL A GAN DRUP Per Kirke by - lito grafi MONA PETERSEN D a v i d Ly n c h - s i g n e r e t k a t a l o g INGER & FLEMMING CHRISTENSEN Søren Hjor t Nielsen - litografi 309 LIS O G POU L BI RKEDAL Dan Sterup Hansen - litografi N I LUS DAH LERU P W i m We n d e r s - s i g n e r e t p l a k a t W I TA L I N D B E R G & T H O R K I L D R A N U M Z o e W i l l i a m s - S o f t Pa s t e, 2 013, s i l k e t r y k som er ideelle til forårsgrene eller i vinduerne. Virkvärftet Det er stilfulde og iøjnefaldende designs, der pynter både til hverdag og fest. Ø KO LO G I S K V I N driver økologisk vinproduktion på vingården Chateau le Raït i Bordeaux. nalt orienteret kunstner hvert år kan skabe en soloudstilling til 3. sal i GL STRAND. Kunstneren skaber hertil mindst ét nyt K U N S T VÆ R K E R T I L M E D L E M S P R I S understøtter et innovativt og eksperimenterende kunstmiljø i værk, som har en sådan karakter, at det efterfølgende kan deles i København og sikrer samtidig samtidskunstens udbredelse til selvstændige unika-elementer og fordeles blandt medlemmerne. Vi har et fint udvalg af litografier i butikken, samt i vores loungeområde i kælderen. Og som medlem får du god rabat. Vi har blandt andet værker af Julie Nord, helt tæt på kunsten og involvere sig i kunstens fantastiske univers. Kom til stort bogudsalg i Gårdhaven i weekenden d juni kl Mange nedsatte bøger, kataloger og plakater til spotpriser. Kom og gør et kup! FO R YD ERLI GERE INFO R M ATI O N OM ART PARTNERS KO NTAK T M E D L E M S K A B S O M GAV E KOM MU N IK ATI O NS- O G SP O NSO RCHEF PERN ILLE WAHLGREN, Og husk, at et medlemskab til Kunstforeningen A N D.D K ELLER TELEFO N SIDE 6 M E D L E M S K A B I G AV E - G AV E N S O M V A R E R H E L E Å R E T G I V J E R E S V E N N E R E L L E R FA M I L I E M E D L E M M E R E T M E D L E M S K A B I G AV E V E D KO N F I R M AT I O N E N, B R Y L L U P P E T, J U B I L Æ E T E L L E R S O M E N G O D O V E R R A S K E L S E. H U S K E T M E D L E M S K A B A F G L S T R A N D O G S Å G I V E R R A B AT T I L A N D RE KU N S T H A L L ER I DA N M A RK. Kirkeby, Ferdinand Ahm Krag og Jesper Christiansen. B O G U D S A LG somheder har lyst til at benytte sig af muligheden for at komme GIV ET Morten Schelde, Ivan Andersen, Henrik Vibskov, Per kunstværk, som er skabt i forbindelse med årets solo-udstilling. På GL STRAND glæder vi os over, at store såvel som mindre virk- HISTORISKE TROMLE: laver de forskellige fuglesilhuetter tegnet over gråspurve, hovedformål: At støtte og udstille ung kunst. Art Partners for minimum 3 år ad gangen. Hvert medlem modtager årligt ét GENDE MEDLEM MER FIK DERES NUM MER TRUKKET FR A DEN designduo med butiksværksted på Vesterbro. De designer, GL STRAND, som viderefører Kunstforeningens oprindelige betydelige kunstsamlinger. Op til 20 samlere kan blive medlem & VINDERNE B L E V M ARTS, FANDT FLERE KUNST VÆRKER ET NY T HJEM. FØL- D E S I G N VA R E R F R A V I R K VÄ R F T E T Art Partners medlemmerne bidrager til, at en yngre internatio- Art Partners består af både private samlere og virksomheder med Læs mere om filmen på: FORSA MLINGEN I GL STR ANDS VENNEFORENING D. 25. Art Partners er en eksklusiv medlemsgruppe i Kunstforeningen væsentlige samlinger. Kunstforeningen har lavet et samarbejde med biografen Grand Teatret. Som medlem af KUNSTFORENINGEN GL STRAND kan du afhente en fribillet til filmen MIN NYE VENINDE, som har premiere den 4. juni. Vi har i alt fået 30 stk. fribilletter fra Grand Teatret som kan afhentes i Kunstforeningens butik efter først-til-mølle princip. VED DEN TR ADITIONSRIGE BORTLODNING EFTER GENER AL- Jeg er rigtig glad for den norske kunstner Christian på Lillehammer Kunstmuseum. Udstillingen handlede om den FRANÇOIS OZON O G N Y D E N KO P K A F F E E L L E R E T G O DT G L A S V I N I N D E E L L E R U D E - V I G L Æ D E R O S T I L AT S E J E R. Krohg. I sommeren 2012 var der en rigtig flot Krohg udstilling A R T PA R T N E R S U D S T I L L I N G PÅ 3. S A L I G L S T R A N D E R I S K A BT A F K U N S T N E R E N P E T E R L I N D E B U S K - : P E T E R L I N D E B U S K O G GA L L E R I B O B J E R G GA A R D FO R ÅRE T I EVENTAFD ELIN GEN BYD ER PÅ E T VÆ LD AF FO RSKEL- Alt I skal gøre er at sende os oplysninger om nye medl e m m e r t i l i n f g l s t r a n d.d k, s å s ø r g e r v i f o r a t s e n d e et medlemskor t og diverse materiale om medlemsfordelene. I kan også k øbe me dlemskabet i vores butik. M e d l e m m e r n e a f G L S T R A N D s Ve n n e f o r e n i n g b e t y d e r u t r o l i g m e g e t. S i d e n K u n s t f o r e n i n g e n s s t i f t e l s e i har medlemmernes støt te været vigtig for kunsten og d e ns u d f o l d e ls e, hv ilke t vo r e s 19 0 å r s u d s t illin g s hist o r ie v id n e r o m. TA K F O R J E R E S E N GAG E M E N T M E D L E M A F G L S T R A N DS V E N N E FO R E N I N G TYPE MEDLEMSK AB E N K E LT 280 KR. PA R M E D L E M S K A B 390 KR. PENSIONIST 225 KR SOFIE AIMEE MØLLER L ARSEN PA R P E N S I O N I S T 300 KR. J u l i e N o r d, M o t h e r M o u s e, l i t o g r a f i STUDERENDE 175 K R. S T U D E R E N D E PA R 300 KR M A R C E L S C H WA R Z M o r t e n S c h e l d e, Li t h o g r a p h y (S t o n e s), l i t o g r a f i E L L E N D A L S G A A R D Z A R AV KO V I C To d d J a m e s - l i t o g r a f i, KUNSTFORENINGSMEDLEMSK AB K R. FIR M A MEDLEMSK AB K R. GL STRAND er en god gave til enhver lejlighed. SIDE 7

5 PROGRAM GL STRAND LIVE MAJ - AUGUST 2015 TILMELDING OG BESTILLING AF BILLETTER TIL ARRANGEMENTERNE PÅ: / T: FERNISERING OG FEST FREDAG 22. MAJ KL FERNISERING og FEST på Stafetten med en række danske samtidskunstnere. Performance af Olof Olsson MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 17. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Anne Kielgast vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES MEDLEMSOMVISNING ONSDAG 27. MAJ KL Medlemsomvisning i udstillingen Stafetten ved udstillingsinspektører Pernille Fonnesbech og Anne Kielgast. Vi slutter af med et glas vin i Gårdhaven. KUN FOR MEDLEMMER - TILMELDING TILRÅDES MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 3. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Pernille Fonnesbech vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES BOGUDSALG LØRDAG - SØNDAG JUNI KL Bogudsalg i Gårdhaven. POESISTAFET I GÅRDHAVEN TIRSDAG 7. JULI - FREDAG 10. JULI, HVER DAG KL Under Jazz Festivalen i juli inviterer GL STRAND til poesi i Gårdhaven. Her udfordrer vi i anledning af udstillingen Stafetten digterkunsten med endnu en stafet. 5 digtere vil over 4 dage læse op to og to. GL STRAND har inviteret den første digter, Morten Søndergaard, der vælger hvem, der skal have stafetten og læse op sammen med ham. Denne vil næste dag læse op af nye værker og sammen med en ny digter. Og sådan forløber poesistafetten henover fire dage. Det fulde program annonceres på glstrand.dk i maj. GRATIS - TILMELDING TILRÅDES ONE NIGHT ONLY ONSDAG 12. AUGUST KL I forbindelse med udstillingen Stafetten inviterer vi til en helt særlig aften i GL STRAND. Sidste kunstner i udstillingsstafetten vil denne aften starte en ny stafet rundt i hele huset og sætte et festligt punktum for sommerens udstilling. I løbet af denne aften vil andre billedkunstnere, digtere, kritikere, musikere m.fl. indtage huset og gårdhaven. Hver især vil de skabe performances, koncerter, oplæsninger, rundbordssamtaler og meget andet. Og alle vil gennem deres bidrag vise eksempler på det, som inspirerer kunstnere netop nu. PRIS: 55 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 35 KR. - TILMELDING TILRÅDES INVITATION DET ER OS EN GLÆDE AT INVITERE TIL FERNISERING OG FEST I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN AF FREDAG D. 22. KL I KUNSTFORENINGEN GL STRAND Deltagende kunstnere Stafetten er fortsat igang Dato Kunst genre SUPERFLEX OLOF OLSSON PER BAK JENSEN VLADIMIR TOMIC ANA PAVLOVIC CHRISTINA VIND JENS BIRKEMOSE JACOB STANGERUP EBBE STUB WITTRUP E.B. ITSO MAJ HASAGER JEANNETTE EHLERS JAVIER TAPIA EMIL WESTMAN HERTZ CLAUS HUGO NIELSEN HUSK AT MEDBRINGE MEDLEMSKORT SIDE 8

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber

KUNST I NATUREN. Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber KUNST I NATUREN Land Art viser vej til de Nordjyske landskaber Copyright 2016 LAND-SHAPE under KulturKANten Omslag: Kataloget er sat med: Forlag: Tryk: ISBN www.land-shape.net indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa

Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Præsentation af 3 kunstnere til udsmykningsopgave for sygehusene i Aabenraa Anbefales af Statens Kunstfond ved Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum Generelt: De tre kunstnere udvalget har valgt at pege

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/)

Om (http://www.kamillaruus.dk/om/) Hjem /) Om /om/) $ Kunst til væggen /kunst-til-vaeggen/) ) % Kunstblog /kunstblog/) Kontakt /kontakt/) K u n s tt m e s s e rr 2 0 1 5 :: D e s tt ø rr s tt e Top 3 mest populære kunstmagasiner i Danmark

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard

Årskalender Regionens hyggeligste festlokaler. Sandvad Sognegaard Årskalender 2017 Regionens hyggeligste festlokaler Sandvad Sognegaard Velkommen Kære gæster Hvorfor tage til København eller Århus når I kan få de samme oplevelser i Sandvad? Med hjertet har vi sammensat

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

STAY. Horsens Kunstmuseum. DISPLAY rykker samtidskunsten ind på FÆNGSLET LØRDAG DEN 15. AUGUST - SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER

STAY. Horsens Kunstmuseum. DISPLAY rykker samtidskunsten ind på FÆNGSLET LØRDAG DEN 15. AUGUST - SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER STAY LØRDAG DEN 15. AUGUST - SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER DISPLAY rykker samtidskunsten ind på FÆNGSLET DISPLAY Festivalen den 15. august markerede startskuddet på en unik udstilling lavet af 11 unge studerende

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Den faglitterære gruppe

Den faglitterære gruppe Dansk Forfatterforening F-gruppen NYHEDSBREV OKTOBER 2017 Den faglitterære gruppe DEN FAGLITTERÆRE PRIS Du indbydes som medlem af den faglitterære gruppe til Prisfesten i forbindelse med overrækkelsen

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet...

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet... Publiceret på KUNSTEN.NU d. 29. november 2011. http://www.kunsten.nu/artikler /artikel.php?samtalekoekkenet+forum+for+performativ+kunst Frans Jacobi: Silent Stand. Performance fra 5. Samtalekøkken, 2011.

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, 1264 COPENHAGEN SUSANNE WELLM BETWEEN STILL AND MOVING SELECTED SHORT STORIES Fernisering - torsdag 2. juni 17-19 Udstillingsperiode - 3. juni - 2. juli 2016. tirsdag - fredag 12.00-18.00

Læs mere

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune,

København, 11. august 2014. Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, København, 11. august 2014 Til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, CHART ART FAIR er en unik kulturbegivenhed, der præsenterer samtidskunst af højeste kvalitet og i international særklasse

Læs mere

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET

TO GODE TILBUD UANSET VEJRET MEDLEMSBLADET TO GODE TILBUD UANSET VEJRET Selv om VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nu har lidt over 1000 medlemmer, har vi fortsat behov for nye medlemmer. Jo flere vi er, jo stærkere står kunstmuseet,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn.

Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. Pressemeddelelse Den landskendte kunstner Poul Pava udstiller sammen med elever fra Nymarkskolen, Slagelse, i det Røde Tårn. - En del af udstillingen er en golfbil produceret af Garia og designet af Poul

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber

UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF. Indre og ydre landskaber UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium & HF Indre og ydre landskaber Fotografisk Center 16. august 21. september Udstillingen vises i Museumsbygningen Tonje Bøe Birkeland: Plate #4, Papa Westray,

Læs mere

Kulturnyt: Chart Art Fair

Kulturnyt: Chart Art Fair SHOP ABONNEMENT ABO SHOP MODE K U LT U R BEAUTY KONKURRENCE K U LT U R INFO K O N TA K T ABONNEMENTSTILBUD Kulturnyt: Chart Art Fair C Caam miillllaa LLoouuiissee H Høøgg 1177//0088//22001155 KKuullttuurrnnyytt

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Jeanette Ringkøbing Rothenborg

Jeanette Ringkøbing Rothenborg INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg cand.merc.int. (interkulturel kommunikation, strategi & ledelse, CBS/WSU) Journalist og ICC-certificeret coach Kommunikationschef Center for Familieudvikling,

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling

SCE 2014 Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling Udstillingsbetingelser og anmeldelsesblanket KUNST og LYD (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

De unge kunstnere gider ikke politik - UgebrevetA4.dk 28-10-2015 22:00:45

De unge kunstnere gider ikke politik - UgebrevetA4.dk 28-10-2015 22:00:45 POLITISK KUNST De unge kunstnere gider ikke politik Af Mette Trudsø Susanne Sayers Torsdag den 29. oktober 2015, 05:00 Del: Den samfundskritiske kunst står svagt blandt yngre billedkunstnere, siger en

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Cover Chart Art Fair: Q&A med Marco

Cover Chart Art Fair: Q&A med Marco cover.dk Cover Chart Art Fair: Q&A med Marco Pedrollo Billede 2: Richard Coleman, Orange. Marco Pedrollo driver til daglig det københavnske designbureau Ironflag sammen med partneren Mikkel Møller Andersen,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre!

Nyhedsbrev nummer 6. Ollerup, den 20. januar 2015. Kære forældre! Ollerup, den 20. januar 2015. Nyhedsbrev nummer 6 Kære forældre! Højdepunkter siden sidst Nogle af de store højdepunkter i et skoleår er kirkekoncerterne. Søndag den 11. januar var der to særdeles velbesøgte

Læs mere