GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GL STRAND NYT. EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND OG VINDERNE BLEV"

Transkript

1 GL STRAND NYT KUNSTFORENINGEN NO. 2 STAFETTEN ER FORTSAT IGANG EN ANDERLEDES UDSTILLING Startskuddet til Stafetten introduceres. LIVE I GL STRAND Stafetten går videre i sommerens arrangementer. OG VINDERNE BLEV Se hvem der vandt kunstværker ved årets bortlodning. Læs mere på s Læs mere på s. 5 og bagsiden. Læs mere på s. 7.

2 FORORD E N KU NS T N E R I S K S TA FE T GÅ R G EN N E M G L S TR A N D SOMMER 2015 skrivende stund, hvor over halvdelen er valgt, tegner der sig på åbningsdagen d. 22. maj. En anden stafet sender vi til af, hvilke kunstnere der giver dem inspiration, hvilke kunstnere en meget interessant udstilling. Helt unge kunstnere giver Bornholm til Folkemødet, hvor kunsten skal vises og debat- der betyder noget for dem og hvorfor så lytter vi med oprigtig stafetten videre til ældre, malere giver videre til tegnere, der teres. Poesistafetten indtager vores gårdhave samtidig med, nysgerrighed. For heri ligger nogle betragtninger om andre giver videre til performerne, til fotografer osv. osv. Som en at jazz en spiller i København. Og til allersidst kulminerer kunstnere, som ofte giver en anden viden om deres værker, end slange vil udstillingen sno sig fra sal til sal og fra etage til stafetten i arrangementet One Night Only, hvor stafetten dem vi normalt møder i katalogtekster og lignende. etage op gennem huset. gives rundt mellem de mange kunstarter fra performances, digtoplæsning, musik, diskussion osv. I Kunstforeningen GL STRAND har vi denne sommer trådt Også formidlingen er overtaget af kunstnerne. Vi følger kunst- et skridt tilbage og ladet kunstnerne og de mange og forskellige nernes valg, enten gennem en tekst eller i et videointerview Vi glæder os til et forrygende forår og sommer sammen med kunstarter komme til orde. Stafetten er givet - vi har valgt på skærm i udstillingen. Iscenesættelsen af formidlingen er kunsten og kunstnerne og alle jer, der forhåbentlig ofte vil den første kunstnergruppe: SUPERFLEX, hvorefter de har givet til vores designer Marco Pedrollo fra Ironflag. kigge forbi både for at se udstillingen, men også for at sendt stafetten videre. Den går nu fra kunstner til kunstner opleve de mange arrangementer. og fra midt maj til midt august vil hele huset og gården stå Billedkunsten kommer til at indtage huset, men derudover er i udstillingens tegn. Billedkunstnerne indtager salene og i flere stafetter sat i spil. Blandt andet en stafetkronik i Politiken HA EN RIGTIG DEJLIG SOMMER! A N A PAV L O V I C : LO G I C A L H E X AG O N, 2 014, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G Når kunstnerne fortæller om deres værker, hvad de inspireres Sommerens udstilling i Kunstforeningen GL Beer, Superkilen, Superchannel mv.). De ud- STRAND præsenterer dansk samtidskunst på mærker sig også ved at have en anden tilgang en helt ny og overraskende måde. Det bliver en til kunstværket end de traditionelle æstetiske gruppeudstilling med en perlerække af danske undersøgelser. Således kalder de deres projek- kunstnere. Meget mere vides på nuværende ter for TOOLS, som de skaber som oplæg til at tidspunkt faktisk ikke. Og vi kender endda ændre på eksisterende produkter, systemer og heller ikke endnu den fulde kunstnerliste. I værdisæt i samfundet og ofte som en kritik af skrivende stund er halvdelen af kunstnerne de herskende økonomiske strukturer. fundet, men det tegner sig til at blive en UDSTILLINGSSPONSORER - STAFETTEN Københavns Kommunes Billedkunstudvalg Ernst B. Sund Fonden Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat bredtfavnende udstilling i forhold til medier, SUPERFLEX har i en årrække samarbejdet temaer, udtryk, generationer og meget mere. med andre væsentlige danske og internationale Så ikke blot bliver udstillingen en øjenåbner kunstnere fra mange positioner, ligesom de til dansk samtidskunst for jer, medlemmer, og har gennemført en række meget store projek- andre gæster, men det gør den på flere planer ter uden for en egentlig kunstsammenhæng. også for os i GL STRAND. Hvor vi er vant til at Blandt dem er Supergas, som de udviklede i stå bag udvalget af kunstnere, enten alene eller samarbejde med ingeniører i 1996 med henblik i samarbejde med andre eksterne kunstfaglige på at tilbyde familier bosat uden for byer kuratorer, så har vi denne gang smidt tøjlerne og overdraget valget og ordet til kunstnerne selv. Og det har vi gjort for at GL STRANDS SPONSORER Tekst: Pernille Fonnesbech og A nne K ielgast, udstillingsinspektører introduktion til den danske kunstscene netop nu, end vi I den følgende tekst præsenterer vi et udvalg af de billedkunst- sprog. I deres arbejde sætter de fokus på udveksling og har normalt bliver præsenteret for. Med Stafetten spørger vi, hvad nere, som I kan møde på udstillingen. Heriblandt udstillingens stor interesse i dialogen og i de nye betydninger, der opstår, kunstnerne finder inspirerende hos andre kunstnere i dag og indledende kunstnervalg, kunstnergruppen SUPERFLEX, som når forskellige positioner mødes. Det var også afsættet for hvem, de gerne vil have en kunstnerisk dialog med. er kunststafettens undtagelse og udpeget af GL STRAND. Vi deres retrospektive udstilling på Charlottenborg i sommeren ved endnu ikke, hvor stafetten slutter, men sikkert er det, at vi De havde valgt at invitere otte forskellige kuratorer Stafetten er således en udstilling med en række kunstnere, der kommer vidt omkring blandt de danske kunstnere. Og vi er i den til at udforme otte forskellige retrospektive SUPERFLEX alle er inviteret til udstillingen af andre kunstnere i udstillingen. grad glade for det store engagement, der bliver udvist fra kunst- udstillinger. Titlen på udstillingen, Working Title: A Retro- Og som disciplinen betinger, så har også denne stafetleg en nernes side. De unge og uetablerede kunstnere møder således en spective Curated by XXXXXXXXX, siger noget om, hvordan overdragelse, nemlig i form af kunstnernes begrundelse for række af Danmarks mest anerkendte kunstnere, og alt tyder på, SUPERFLEX igennem årene har presset konventioner inden deres valg af næste kunstner i udstillingen. Ved hver kunstners at dialogerne kunstnerne imellem vil fortælle om nye aspekter af for forskellige miljøer til det yderste. Ikke nok med, at udstil- værk eller kunstneriske præsentation vil den besøgende altså kendte kunstneres arbejde og tilsvarende også vil give opmærk- lingen fik en titel, som i sin form modsiger de retrospektive finde sidemandens argument for at give stafetten videre til somhed til nogle af de kunstnere, som, vi håber, vil præge scenen udstillingers ophøjelse af de udstillende kunstnere. Med tit- netop denne kunstner. Valget har ikke været helt frit. Alle i årene fremover. Tydeligt er det, at kunstnerne er engagerede, og len accepterede de også på opfordring fra én af kuratorerne kunstnere har måttet forholde sig til seks dogmer i udstillingen, at det for dem er vigtigt at invitere netop den kunstner, der sætter at anonymisere deres kunstneriske identitet ved at lade de- inden de kunne foretage deres valg af medudstiller: deres eget værk i perspektiv, og som de synes har gjort eller vil res navn udgå af alt udstillingsmateriale og erstatte det med gøre en forskel på den danske kunstscene. XXXXXXXXX. Til Stafetten kan I glæde jer til et nyt værk GL STRANDS STØTTEFONDE A.P. Mortensen og hustrus legat Politiken-Fonden Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond Nykredit A/S Knud Højgaards Fond LB forsikring A/S ART PARTNERS GL STRANDS UDVIKLINGSSAMARBEJDER ArtLink It Jan Nygaard AS Tandlægerne Gammel Strand Reteam kunstneren skal have haft en væsentlig udstilling i Danmark inden for de sidste 3 år mende, brugbare og tankevækkende tools. SUPERFLEX Den danske kunstnergruppe SUPERFLEX repræsenterer en kunstneren skal bidrage med et værk enestående praksis i dansk kunst. Gruppen består af de tre PER BAK JENSEN kunstneren skal udvælge en ny kunstner (dvs. én kunstner billedkunstnere Jacob Fenger, Rasmus Nielsen og Bjørnstjerne Per Bak Jensen er født i 1949 og har, modsat mange af sine Christiansen, der fandt sammen på kunstakademiet i samtidige kolleger, aldrig beskæftiget sig med flere forskel- Kendetegnende for deres arbejde er ikke kun en gennemgåen- lige medier. Fotografiet er hans udvalgte materiale og medie, de enkel stil, som i sit orange/sorte design og slagkraftige titler og med dette har han igennem fire årtier markeret sig som en henter sit udtryk i reklameindustriens slogantradition (Free af Danmarks førende fotografer. Det var med dette medium, kan ikke optræde to gange i Stafetten) kunstneren skal begrunde sit valg af kunstner enten på skrift eller i form af et videointerview kunstneren skal deltage i dele af udstillingens Live-program SIDE 2 af kunstnerne, der fortsætter med at overraske med vedkom- kunstneren skal være arbejdende i Danmark GL STRANDS FIRMA MEDLEMMER Jørgen Nørgaard andet er plakatprojektet Foreigners, Please Don t Leave Us Alone With the Danes fra 2002, som taler sit eget tydelige udfordre vores eget arbejde, men også for at give en anden Det Obelske Familiefond støtter EXTRACT i GL STRAND i fattige lande en mulighed for at få elektricitet og gas. Et SIDE 3

3 S TA FE T T E N F O RTSÆT T ER LIVE Tekst: Pernille Fonnesbech, udstillingsinspektør Det er oppe i tiden, at lade stafet ter gå på omgang i usædvanlige sammenhænge. Stafetløbet er en udløber af oldtidens kommunikationsform, hvor beskeder mellem J E N S B I R K E M O S E S B I D R AG T I L G R Ø N N I N G E N 10 0 Å R, F OTO : A N D E R S S U N E B E R G fjerne partnere blev viderebragt af løbere, som afløste hinanden over store afstande. Ligesom stafet ten danner afsæt for som- PER BA K J ENSEN: FI RST LIG HT, 2013, C-PRI NT D IASEC. PER BA K J ENSEN O G GA LLERI BO BJ ERG GA A RD merens udstilling har vi ladet disciplinen som i dag fortsat nyder en særstatus inden for billedkunsten, Samtalerne eller teksterne om man vil veksler mellem mod det ukendte, at overskride grænser. Hans heftige impulsive st yre sommerens Live-program. Forskellige at han som den første nogensinde blev optaget på Det Kgl. bebrejdelser, sorg og manglen på indlevelse og empati mellem de penselstrøg giver i hans kontrastrige kolorit et stærkt og sanseligt Danske Kunstakademi med fotografiet som sit speciale og involverede: "Kunne du ikke bare tage dig sammen?" "Jeg er også billedudtryk, der typisk virker i et lyrisk abstrakt formsprog. På stafet ter vil give anledning til kunstner- hvor han som lektor sidenhen gennem to årtier dannede skole stresset, men jeg siger det ikke til alle!" Personernes dialoger er fyldt den måde er Birkemoses univers fabulerende og vidtrækkende for yngre generationer af fotokunstelever. med voldsomme udsagn og følelsesmæssigt udfordrende udbrud, ligesom han selv har ønsket at være i sin kunstneriske praksis. samtidig med at rummet, hvor det foregår, er køligt, neutralt og Som titlen på hans aktuelle soloudstilling på Sorø Kunstmuseum, fungerer som en stiliseret skal, der afgrænser de svære tabuer, som Han har kontinuerligt arbejdet i mange medier, men særligt Skjult, antyder, så er Per Bak Jensens tilgang til fotografiet af eksisterer omkring psykisk sygdom. Tabuer, der fortsat eksisterer med fokus på grafik, maleri og fotografi, hvor han i forskellige eksistentiel karakter. Han er optaget af noget allerede tilstede i og er udbredte, samtidig med at det er et forsat mere fokuseret grader har arbejdet i spændingsfeltet mellem det abstrakte og naturen, og som han forsøger at fremhæve gennem kameraets område i sundhedssektoren og samfundsdebatten generelt. det figurative. Senest har vi set ham som gæst på Grønningens linse. Noget bagvedliggende smukt ikke nødvendigvis, som 100 års jubilæumsudstilling med et på alle måder imponerende andre umiddelbart ville finde smukt i ordets gængse forstand, Værket med titlen Logical Hexagon den logiske sekskant er maleri ovebevisende iscenesat i Museumsbygningens rum på men noget, som pirrer øjet, blikket og vores trang til at se et medrivende indlæg i en fortsat mere påtrængende debat om Østerbro. I det enorme maleri har han holdt fast i traditionen efter og fremdrage af det, som kan forekomme hverdagsagtigt konsekvenserne af et sundhedsvæsen, der vokser og vokser. Flere og fra den amerikanske abstrakte ekspressionisme og ladet store eller overset, en skønhed gennem fotografiets lysaftryk. I ud- flere mennesker vil opleve at få stillet en diagnose og blive patient. rytmiske penselstrøg og farveforløb dække den store flade. På stillingskataloget kan vi læse hans grundlæggende forklaring Pavlovic undersøger, hvordan dette skifte i vores selvforståelse andre tider har han arbejdet med bøger og illustrationer, fotografi for de mange landskaber, som toner frem i hans ofte meget påvirker os. Hvad sker der med vores identitet, når vi går fra at og grafik. Som en rød tråd i hans værk har det erotiske fungeret store fotografier: Det handler om livet!. være et almindeligt menneske og til at blive patient. Hvordan som et konstant omdrejningspunkt og afsæt. Den erotiske figur lever og overlever man sygdommen, når den er omsiggribende og eller mere præcist det pornografisk forlæg giver typisk en Det store projekt for Per Bak Jensen er en konstant søgen i det i større eller mindre grad forandrer livet. Hvordan holder man mest menneskelig tilstedeværelse helt konkret i billedet igennem en omkringliggende landskab. Han finder sine motiver i de egne, muligt fat i den identitet, der var før? Og i hvilken grad er accept figur. Det erotiske og det erotiskes placering i billedkunsten finder hvor han befinder sig til daglig eller på rejser. Altid er det et af diagnosen og behandlersystemet det mest ønskværdige? Ana Birkemose oplagt. Som han selv beskrev det i et interview med særligt væsen i og ved naturen og livet, som Per Bak Jensen Pavlovic fortolker et på alle måder aktuelt og relevant emne i en Kjeld Hybel i 2011: "Det gør jeg... Det viser sig jo, at halvdelen udstanser med sine fotografier, hvor det døde animeres og det form, der samtidig også griber ind i en tendens, som i stor stil kan af Jordens mænd og sikkert også kvinder interesserer sig for animerede får en skulpturel styrke. Kun sjældent finder men- opleves på samtidskunstscenen: hvordan den personlige fortolkning billedkunst, også kaldet pornografi. Jeg har altid sagt, at ordet nesket vej ind i Per Bak Jensens billeder, men alligevel er de af en almengyldig fortælling kan iscenesættes og æstetiseres på pornografi faktisk er et meget godt ord, det er sat sammen af tilstede som udgangspunktet for hans fotografiske søgen og medrivende og udfordrende vis. porno... det er græsk og skulle betyde noget med vellystig... og symbolsk i motivernes refleksioner og referencer. Som i bille- samtaler, en kronik om kunstnerisk inspi- "DET G ØR JEG... DET VISER SIG JO, AT HALVDELEN AF JORDENS MÆN D OG SIKKERT OGSÅ KVI N DER I NTERESSERER SIG FOR ration, per formances, poesioplæsninger samt politiske og kunstneriske debat ter. BILLEDKU NST, OGSÅ KALDET PORNOGRAFI. JEG HAR ALTI D SAGT, AT ORDET PORNOGRAFI FAKTISK ER ET MEGET GO DT ORD, K R O N I K S TA F E T Til at åbne stafetløbet bringer Politiken en kronikstafet DET ER SAT SAMMEN AF PORNO... DET ER GRÆSK OG SKULLE fredag d. 22. maj, hvor udstillingen ferniserer. Kronikken BETYDE NOGET MED VELLYSTIG... OG GRAFI, DET BETYDER BILLEDE. kunstnere, der alle er blevet bedt om at skrive om deres ET VELLYSTIGT BILLEDE. OG MAN KAN SIGE, AT NÅR JEG TAGER DET BILLEDE U D, SÅ FÅR DET EN VÆGT, SOM DEN ALMI N DELIGE DISCOU NTPORNOGRAFI ALDRIG VIL FÅ JEG SKAFFER DEN SPLI NT AF BILLEDET ET BEDRE PU BLIKUM, ELLER EN BEDRE MÅDE AT BLIVE SET PÅ. indeholder en skriftlig udveksling imellem udstillingens syn på inspiration. S TA F E T T E N TAG E R T I L F O L K E M Ø D E I juni vil nogle af udstillingens kunstnere mødes med GL STR ANDs kuratorer i udstillingen og tale om det, som har inspireret dem til at skabe deres værker og vælge hinanden. Samtidig fortsætter stafetten også til Bornholm under Folkemødet, hvor blandt andre performancekunstner J ENS BIRKEMOSE i udstillingen, vil Olof sende Olsson, stafetten der videre deltager til de kulturpolitiske debatter i en ny performance, som han udvikler hertil. S U P E R F L E X : F LO O D E D M C D O N A LD S ( F I L M S T I L L ), , R E D. S U P E R F L E X P O E S I S TA F E T I juli forløber endnu en stafet Poesistafet ten, hvor grafi, det betyder billede. Et vellystigt billede. Og man kan sige, at digteren Mor ten Søndergaard som den første læser det First Light fra 2013, hvor to halmballetårne er fastholdt i Ana Pavlovic var blandt afgangsudstillingens absolut mest roste når jeg tager det billede ud, så får det en vægt, som den almindelige op og sender poesistafet ten videre til en kollega, der aftenskumringens lys på en mark uden for Korsør. Et udbredt, kunstnere. Som Karsten R. S. Ifversen skrev i Politiken, så var discountpornografi aldrig vil få jeg skaffer den splint af billedet for tsæt ter stafet ten. O ver fire dage vil i alt 5 digtere genkendeligt, og, for nogle, meningsløst motiv for kunsten. alene hendes tilstedeværelse tilstrækkeligt til at argumentere for et bedre publikum, eller en bedre måde at blive set på. optræde sammen to og to og fremhæve sider af hinan- Men i Per Bak Jensens indramning opnår megahalmballerne vigtigheden af den kunstneriske uddannelse i København. Siden en næsten stolt, mytologisk fremtoning på linje med Påskeøer- sin præsentation på Charlottenborg har Pavlovic arbejdet med Birkemose bor i dag i København, men har i længere perioder nes mytiske og mystiske primitive statuer. flere forskellige projekter, og vi ser meget frem til at vise et nyt været bosat i Frankrig, hvor han også er uddannet. dens digtning, som de finder inspirerende. Af tenarrangementet ONE NIGHT ONLY afslut ter en usædvanlig udstillingsperiode og sæt ter stafetgrebet værk af hende på udstillingen i GL STRAND. yderligere i spil i august. Her beder vi udstillingens A N A PAV LOV I C sidste kunstner om at invitere en forfat ter, som skal Ana Pavlovic er en af udstillingens unge og meget lovende JENS BIRKEMOSE kunstnere. For kun ét år siden tog hun afgang fra Det Kgl. Jens Birkemose står modsat Ana Pavlovic med et langt og Danske Kunstakademi med et værk, der betog anmeldere og omfangsrigt værk bag sig. For et par år siden fejrede han 70 års publikum. I et lukket rum bestående af medicindoseringsæsker fødselsdag, og han har igennem et langt liv kauseret med sig selv sat i form som en sekskant kunne vi sætte os ned og lytte til flere og andre om det at skabe kunst. I dag står han som en ener i dansk kunst. I begyndelsen virkede han i et mellemrum mellem de senere D e r l ø b e r s i d e l ø b e n d e m e d u d s t i l l i n g e n a n d r e s t a f e t t e r, således til at have digtoplæsninger, rundbordssam- samtaler og udvekslinger, der på forskellig vis indkredsede h e r u n d e r e n k r o n i k s t a f e t, e n p o e s i s t a f e t o g e n s t a f e t, s o m taler, koncer ter og kunstnermøder i udstillingen på konsekvenserne af psykisk skrøbelighed og sygdom, og så berømte bevægelser: Eks-skolen og De unge vilde, men han har m u n d e r u d i a r r a n g e m e n t e t O n e N i g h t O n l y, h v o r v i f e j r e r programmet. Herigennem ønsker vi at give plads for hvordan samværet mellem mennesker, der har sygdom inde på livet igennem gået sine egne veje. Birkemoses udgangspunkt er k u n s t e n m e d p e r f o r m a n c e s, o p l æ s n i n g e r, m u s i k o g d e b a t p å spontane og konstruktive dialoger mellem forskellige livet, ændres og påvirkes, når diagnosen er stillet. ophævelsen af sit tyngdepunkt i forhold til det fortrolige, at rejse p r o g r a m m e t. L æ s m e r e i n æ s t e a r t i k e l. SIDE 4 S TA F E T T E N K A N S E S I P E R I O D E N invitere en musiker, der skal invitere en filosof, som 23. M A J 16. AU G U S T skal invitere en musiker, der igen skal invitere en for- PÅ A L L E T R E E TAG E R I K U N S T F O R E N I N G E N G L S T R A N D. fat ter. Alle er inviteret til at frembringe en performance og indgå i samtaler med hinanden. Af tenen kommer kunstneriske discipliner. SIDE 5

4 E T SÆ R L I GT S T E D A R T PA R T N E R S: FREMMER UNG KUNST FRIBILLET TER UDLODDES TIL GR AND TEATRET FO R M Ø D E R O G S E L S K A B E R Tekst: Pernille Wahlgren, Kommunikations- og sponsorchef Tekst: M aiken L. Christensen, Eventkoordinator Vi har mødt Sol Hafsahl og Camilla Myhre, begge rådgivere godt at kunne støtte et formål, som fokuserer på ung kunst, hos AGS Forsikring, til en snak om, hvorfor AGS Forsikring og det glæder os at være med til at bidrage til. har valgt at blive Art Partners i Kunstforeningen GL STRAND og om, hvor meget kunsten fylder i deres hverdag. PW: H v a d b e t y d e r k u n s t e n f o r j e re s v i r k e? AGS: Kunsten betyder alt! Vores virksomhed er helt og holdent AGS Forsikring er specialister i forsikring af kunst og har lang baseret på vores kunders kunstvirksomhed og deres behov for erfaring som ledende forsikringsformidlere. De er en af de få forsikring. Det er en forudsætning, at man selv er oprigtig aktører, som er eksperter i forsikring af museer, kunsthaller, interesseret i kunst, når man driver en forretning inden for så gallerier samt private og offentlige samlinger. AGS forsikrer specielt et område som kunsten. kunstværkerne, når de lånes ud og skal transporteres til udstillinger over hele verden. Når den forretningsmæssige og den personlige interesse er sammenfaldende giver det et helt specielt engagement og en AGS Forsikring blev grundlagt i 2008 og er forsikringsfor- glidende overgang mellem arbejdstid og fritid. VA R E R FR A V I R K VÄ R F T E T midler i både Norge, Sverige og Danmark. Visionen og udgangspunktet er, at forsikring skal associeres med tryghed. PW: H v e m i n s p i re re r j e r? AG S: Vi inspireres i mødet med vores utallige kunstkunder og PERNILLE WAHLGREN (PW): Hvordan be gyndte I som Art Partners? deres engagement i kunsten både på det personlige og professio- Vi blev kontaktet af GL STRAND, som fortalte os om nelle plan. Vi er så heldige, at vi får set mange kunstudstillinger AGS: medlemsgruppen Art Partners. Vi har haft et godt og langt og møder mange interessante mennesker gennem vores job. FORÅRSNYT FRA BUTIKKEN Tekst: A nnette Ussing, butiksansvarlig samarbejde med Kunstforeningen, og derfor var det en let beslutning at blive Art Partner. PW: H v o r n å r b l e v I s i d s t b l æ s t v æ k a f e n u d s t i l l i n g? SOL: PW: H v a d f i k j e r t i l a t v i l l e v æ re A r t Pa r t n e rs? AGS: I og med at vi arbejder inden for kunstforsikring, har vi naturligvis en stor interesse for kunst! Vi synes, det er Jeg glemmer aldrig udstillingen med den færøske maler Sámal Joensen-Mikines på Kastrupgårdsamlingen. Nolde på Arken og Lin Utzon, også på Kastrupgårdsamlingen, var også flotte udstillinger. C A M I L L A: kommende år. Sammen med mødestederne Admiral Gjeddes LI GE ARR A N GEMENTER FR A M Ø D ER, FIR M AFESTER TIL KO N- Gaard, Kosmopol og La Oficina indgår GL STRAND i sam- FIR M ATI O NER O G BRYLLUPPER, SOM VIL FYLD E SALEN O G arbejdet, som vi kalder Mødesteder i Hjertet af København. GÅRD HAVEN MED LIV. U D OVER AT VÆ RE GÆST PÅ EN SÆ RLI G På vores fælles stand i Forum kom folk fra virksomheder rundt DAG I D E U N IKKE R A M MER I GL STR A N D, HAR ALLE SA MTID I G om i landet og spurgte ind til vores unikke steder og de helt MULI GHED FO R AT O PLEVE VO RES AK TUELLE U DSTILLIN GER. særlige rammer, vi tilbyder. Vi ser allerede frem til at gentage D E T ER MED TIL AT G Ø RE O PLEVELSEN TIL N O GE T SÆ RLI GT. successen i Den danske kunstner FOS har overtaget Montanasalen fra Endelig vil vi her fra eventafdelingen opfordre til, at man holder Mads Gamdrup og skabt en unik stemning i rummet, som nu godt øje med de kommende nyhedsbreve. I starten af sommeren er indhyllet i en dyb, orange teltdug og indrettet med et smukt inviterer vi til et vinsmagningsarrangement i Gårdhaven med langbord udformet i kirsebærtræ. Når solens stråler står ind af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der driver vingården vinduet skabes et særligt lys og en varm atmosfære. Herved Chateau le Raït i Bordeaux. Le Raït var den første vingård i sit kan Montanasalen det næste års tid fortsat danne rammen om område, der omlagde til økologisk produktion tilbage i 1980 og møder, firmaarrangementer og private middage, der rækker deres vine kan købes i butikken. Under vinsmagningen vil man udover det sædvanlige. Rummet kan anvendes til helt små også kunne opleve pop-up liveorkesteret Tranquebar, der lagde møder med 3-4 deltagere eller til en middag med familie og vejen forbi GL STRAND til sidste års Kulturnat. De er snart venner for op til 20 gæster. pladeaktuelle med deres andet album og giver en intim koncert EN FILM AF i gården. Arrangementet er offentligt og vores medlemmer vil få Igen i år var GL STRAND med på Møde- og Eventmessen i en særlig rabat på entréen. Vi garanterer for en hyggelig aften og GÅ R D H AV E N S P L A N T E R O G B LO M S T E R E R V E D AT VO K S E Forum i starten af marts. Her blev vi mødt med overvældende håber, mange af jer har lyst til at deltage. F R E M I F O R Å R E T S S O L O G VA R M E, O G I B O G C A F É E N interesse for vores hus og faciliteter og har fået skabt en masse H A R V I FÅ E T M A N G E N Y E T I T L E R PÅ H Y L D E R N E. S Å KO M kontakter og nye samarbejder, som vi bygger videre på i det VEL MØDT! sidste periode i hans virke som kunstner. Jeg var så heldig, at jeg også så Krohg-udstillingen på GL STRAND omkring to år senere, som havde fokus på tiden omkring Kristiania-bohemen. To forskellige, men utroligt flotte udstillinger! TA K! L ÆS MERE OM AGS FORSIKRING PÅ W W W.AGSFORSIKRING.NO A R T PA R T N E R S S TØ T T ER KU N S T EN O G KU N S T F O R EN I N G EN G L S T R A N D Vi har indledt et samarbejde med Virkvärftet, som er en tegner og laserskærer alle produkter selv. Blandt andet LONE OG BENT L ARSEN Henrik Vibskov - litografi laver også smykker skåret i sort akryl eller birkefinér, og K A R E N GYL L I N G som tager udgangspunkt i legen med geometriske former. Ferdinand Ahm Krag - litografi GREGERS JENSEN Ivan Andersen - litografi J E S & B I R G I T T E E D VA R S Nina Steen Knudsen - litografi Som vi skrev om i sidste Medlemsnyt, har vi vin til C L A U S S A N D E H A N S E N, A K Z O N O B E L D E C O A /S salg af den fransk/danske vinbonde Jon Capoul, der Jens Lindhe - fotogravure M IK AL A GAN DRUP Per Kirke by - lito grafi MONA PETERSEN D a v i d Ly n c h - s i g n e r e t k a t a l o g INGER & FLEMMING CHRISTENSEN Søren Hjor t Nielsen - litografi 309 LIS O G POU L BI RKEDAL Dan Sterup Hansen - litografi N I LUS DAH LERU P W i m We n d e r s - s i g n e r e t p l a k a t W I TA L I N D B E R G & T H O R K I L D R A N U M Z o e W i l l i a m s - S o f t Pa s t e, 2 013, s i l k e t r y k som er ideelle til forårsgrene eller i vinduerne. Virkvärftet Det er stilfulde og iøjnefaldende designs, der pynter både til hverdag og fest. Ø KO LO G I S K V I N driver økologisk vinproduktion på vingården Chateau le Raït i Bordeaux. nalt orienteret kunstner hvert år kan skabe en soloudstilling til 3. sal i GL STRAND. Kunstneren skaber hertil mindst ét nyt K U N S T VÆ R K E R T I L M E D L E M S P R I S understøtter et innovativt og eksperimenterende kunstmiljø i værk, som har en sådan karakter, at det efterfølgende kan deles i København og sikrer samtidig samtidskunstens udbredelse til selvstændige unika-elementer og fordeles blandt medlemmerne. Vi har et fint udvalg af litografier i butikken, samt i vores loungeområde i kælderen. Og som medlem får du god rabat. Vi har blandt andet værker af Julie Nord, helt tæt på kunsten og involvere sig i kunstens fantastiske univers. Kom til stort bogudsalg i Gårdhaven i weekenden d juni kl Mange nedsatte bøger, kataloger og plakater til spotpriser. Kom og gør et kup! FO R YD ERLI GERE INFO R M ATI O N OM ART PARTNERS KO NTAK T M E D L E M S K A B S O M GAV E KOM MU N IK ATI O NS- O G SP O NSO RCHEF PERN ILLE WAHLGREN, Og husk, at et medlemskab til Kunstforeningen A N D.D K ELLER TELEFO N SIDE 6 M E D L E M S K A B I G AV E - G AV E N S O M V A R E R H E L E Å R E T G I V J E R E S V E N N E R E L L E R FA M I L I E M E D L E M M E R E T M E D L E M S K A B I G AV E V E D KO N F I R M AT I O N E N, B R Y L L U P P E T, J U B I L Æ E T E L L E R S O M E N G O D O V E R R A S K E L S E. H U S K E T M E D L E M S K A B A F G L S T R A N D O G S Å G I V E R R A B AT T I L A N D RE KU N S T H A L L ER I DA N M A RK. Kirkeby, Ferdinand Ahm Krag og Jesper Christiansen. B O G U D S A LG somheder har lyst til at benytte sig af muligheden for at komme GIV ET Morten Schelde, Ivan Andersen, Henrik Vibskov, Per kunstværk, som er skabt i forbindelse med årets solo-udstilling. På GL STRAND glæder vi os over, at store såvel som mindre virk- HISTORISKE TROMLE: laver de forskellige fuglesilhuetter tegnet over gråspurve, hovedformål: At støtte og udstille ung kunst. Art Partners for minimum 3 år ad gangen. Hvert medlem modtager årligt ét GENDE MEDLEM MER FIK DERES NUM MER TRUKKET FR A DEN designduo med butiksværksted på Vesterbro. De designer, GL STRAND, som viderefører Kunstforeningens oprindelige betydelige kunstsamlinger. Op til 20 samlere kan blive medlem & VINDERNE B L E V M ARTS, FANDT FLERE KUNST VÆRKER ET NY T HJEM. FØL- D E S I G N VA R E R F R A V I R K VÄ R F T E T Art Partners medlemmerne bidrager til, at en yngre internatio- Art Partners består af både private samlere og virksomheder med Læs mere om filmen på: FORSA MLINGEN I GL STR ANDS VENNEFORENING D. 25. Art Partners er en eksklusiv medlemsgruppe i Kunstforeningen væsentlige samlinger. Kunstforeningen har lavet et samarbejde med biografen Grand Teatret. Som medlem af KUNSTFORENINGEN GL STRAND kan du afhente en fribillet til filmen MIN NYE VENINDE, som har premiere den 4. juni. Vi har i alt fået 30 stk. fribilletter fra Grand Teatret som kan afhentes i Kunstforeningens butik efter først-til-mølle princip. VED DEN TR ADITIONSRIGE BORTLODNING EFTER GENER AL- Jeg er rigtig glad for den norske kunstner Christian på Lillehammer Kunstmuseum. Udstillingen handlede om den FRANÇOIS OZON O G N Y D E N KO P K A F F E E L L E R E T G O DT G L A S V I N I N D E E L L E R U D E - V I G L Æ D E R O S T I L AT S E J E R. Krohg. I sommeren 2012 var der en rigtig flot Krohg udstilling A R T PA R T N E R S U D S T I L L I N G PÅ 3. S A L I G L S T R A N D E R I S K A BT A F K U N S T N E R E N P E T E R L I N D E B U S K - : P E T E R L I N D E B U S K O G GA L L E R I B O B J E R G GA A R D FO R ÅRE T I EVENTAFD ELIN GEN BYD ER PÅ E T VÆ LD AF FO RSKEL- Alt I skal gøre er at sende os oplysninger om nye medl e m m e r t i l i n f g l s t r a n d.d k, s å s ø r g e r v i f o r a t s e n d e et medlemskor t og diverse materiale om medlemsfordelene. I kan også k øbe me dlemskabet i vores butik. M e d l e m m e r n e a f G L S T R A N D s Ve n n e f o r e n i n g b e t y d e r u t r o l i g m e g e t. S i d e n K u n s t f o r e n i n g e n s s t i f t e l s e i har medlemmernes støt te været vigtig for kunsten og d e ns u d f o l d e ls e, hv ilke t vo r e s 19 0 å r s u d s t illin g s hist o r ie v id n e r o m. TA K F O R J E R E S E N GAG E M E N T M E D L E M A F G L S T R A N DS V E N N E FO R E N I N G TYPE MEDLEMSK AB E N K E LT 280 KR. PA R M E D L E M S K A B 390 KR. PENSIONIST 225 KR SOFIE AIMEE MØLLER L ARSEN PA R P E N S I O N I S T 300 KR. J u l i e N o r d, M o t h e r M o u s e, l i t o g r a f i STUDERENDE 175 K R. S T U D E R E N D E PA R 300 KR M A R C E L S C H WA R Z M o r t e n S c h e l d e, Li t h o g r a p h y (S t o n e s), l i t o g r a f i E L L E N D A L S G A A R D Z A R AV KO V I C To d d J a m e s - l i t o g r a f i, KUNSTFORENINGSMEDLEMSK AB K R. FIR M A MEDLEMSK AB K R. GL STRAND er en god gave til enhver lejlighed. SIDE 7

5 PROGRAM GL STRAND LIVE MAJ - AUGUST 2015 TILMELDING OG BESTILLING AF BILLETTER TIL ARRANGEMENTERNE PÅ: / T: FERNISERING OG FEST FREDAG 22. MAJ KL FERNISERING og FEST på Stafetten med en række danske samtidskunstnere. Performance af Olof Olsson MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 17. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Anne Kielgast vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES MEDLEMSOMVISNING ONSDAG 27. MAJ KL Medlemsomvisning i udstillingen Stafetten ved udstillingsinspektører Pernille Fonnesbech og Anne Kielgast. Vi slutter af med et glas vin i Gårdhaven. KUN FOR MEDLEMMER - TILMELDING TILRÅDES MØD STAFETTENS KUNSTNERE ONSDAG 3. JUNI KL I samtale med udstillingsinspektør Pernille Fonnesbech vil tre af de deltagende kunstnere i udstillingen Stafetten mødes og tale om deres inspirationskilder og syn på samtidskunsten i dag. PRIS: 30 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 20 KR. - TILMELDING TILRÅDES BOGUDSALG LØRDAG - SØNDAG JUNI KL Bogudsalg i Gårdhaven. POESISTAFET I GÅRDHAVEN TIRSDAG 7. JULI - FREDAG 10. JULI, HVER DAG KL Under Jazz Festivalen i juli inviterer GL STRAND til poesi i Gårdhaven. Her udfordrer vi i anledning af udstillingen Stafetten digterkunsten med endnu en stafet. 5 digtere vil over 4 dage læse op to og to. GL STRAND har inviteret den første digter, Morten Søndergaard, der vælger hvem, der skal have stafetten og læse op sammen med ham. Denne vil næste dag læse op af nye værker og sammen med en ny digter. Og sådan forløber poesistafetten henover fire dage. Det fulde program annonceres på glstrand.dk i maj. GRATIS - TILMELDING TILRÅDES ONE NIGHT ONLY ONSDAG 12. AUGUST KL I forbindelse med udstillingen Stafetten inviterer vi til en helt særlig aften i GL STRAND. Sidste kunstner i udstillingsstafetten vil denne aften starte en ny stafet rundt i hele huset og sætte et festligt punktum for sommerens udstilling. I løbet af denne aften vil andre billedkunstnere, digtere, kritikere, musikere m.fl. indtage huset og gårdhaven. Hver især vil de skabe performances, koncerter, oplæsninger, rundbordssamtaler og meget andet. Og alle vil gennem deres bidrag vise eksempler på det, som inspirerer kunstnere netop nu. PRIS: 55 KR. (EKSKL. ENTRÉ TIL UDSTILLINGERNE) / MEDLEMMER 35 KR. - TILMELDING TILRÅDES INVITATION DET ER OS EN GLÆDE AT INVITERE TIL FERNISERING OG FEST I FORBINDELSE MED ÅBNINGEN AF FREDAG D. 22. KL I KUNSTFORENINGEN GL STRAND Deltagende kunstnere Stafetten er fortsat igang Dato Kunst genre SUPERFLEX OLOF OLSSON PER BAK JENSEN VLADIMIR TOMIC ANA PAVLOVIC CHRISTINA VIND JENS BIRKEMOSE JACOB STANGERUP EBBE STUB WITTRUP E.B. ITSO MAJ HASAGER JEANNETTE EHLERS JAVIER TAPIA EMIL WESTMAN HERTZ CLAUS HUGO NIELSEN HUSK AT MEDBRINGE MEDLEMSKORT SIDE 8

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

TEATER RIO ROSE BLAH BLAH BLAH

TEATER RIO ROSE BLAH BLAH BLAH 1 FORORD Med forestillingen stiller TEATER RIO ROSE skarpt på temaet misbrug. Vi mener, det er et vigtigt emne at beskæftige sig med og forholde sig til, fordi så mange mennesker, både børn og voksne,

Læs mere

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01

TEMA KUNST OG KULTUR PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 PENGEVIRKE - 2/2014 TEMA: KUNST OG KULTUR 01 TEMA KUNST OG KULTUR T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 4 TEATER UDEN AUTOPILOT 04 Teater Katapult laver teater man kan tænke over

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere