Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød"

Transkript

1 Modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 3 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35 Indholdsfortegnelse Modulets tema... 2 Lektionsplan... 2 Læringsudbytte og tilhørende fag... 3 Fordeling af ECTS point på modul Psykomotorisk behandling (3 ECTS)... 4 Psykomotorisk gruppeundervisning (3 ECTS)... 5 Bevægelsesudvikling (2 ECTS)... 6 Anatomi (2 ECTS)... 7 Psykologi (2 ECTS)... 8 Praktik på modul 3 (3 ECTS)... 9 Forsikring... 9 Etiske retningslinjer... 9 Praktikkens mål, indhold og litteratur... 9 Godkendelse af modul Deltagelsespligt Studieaktivitet 3: Bevægelsesudvikling observation i vuggestue Praktikopgave Sygdom ifm. studieaktivitet eller praktikopgave Modulbeskrivelse 3 Side 1 af 13

2 Modulets tema Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis faglig og videnskabelig metode, herunder at iagttage og beskrive bevægelser, bevægemønstre og funktioner hos såvel børn som voksne. Modulet retter sig desuden mod at identificere og udvikle egne kropslige kompetencer. Modulet indeholder en to-ugers praktikperiode med fokus på observationer inden for bevægelsesudvikling og psykologi. Lektionsplan Til fagene knytter sig detaljerede lektionsplaner som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 3 Side 2 af 13

3 Læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier 2. Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling 3. Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling 4. Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 5. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Bevægelsesudvikling Psykologi Praktik Psykomotorisk gruppeundervisning Anatomi 6. Anvende observation som videnskabelig metode Bevægelsesudvikling Praktik 7. Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos den voksne samt identificere og beskrive egne bevægemønstre 8. Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder 9. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer gennem observation og palpation 10. Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Psykomotorisk behandling Fordeling af ECTS point på modul 3 Fag ECTS Psykomotorisk behandling 3 Psykomotorisk gruppeundervisning 3 Bevægelsesudvikling 2 Anatomi 2 Psykologi (anført i skemaet som hhv. Psykologi 2 og Livshistorie) Praktik 3 Modulbeskrivelse 3 Side 3 af 13

4 Psykomotorisk behandling (3 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder Jf. læringsudbytte 8) for modul 3 Identificere anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer på overekstremiteten, udvalgte dele af underekstremiteten samt ryggen gennem observation og palpation Jf. læringsudbytte 9) for modul 3 Anvende og begrunde hensigtmæssige arbejdsstillinger Jf. læringsudbytte 10) for modul 3 Undersøgelse af historik, psykiske forhold, sansninger og gener i skulder, arm/hånd, nakke, hals og hoved Observation af den rygliggende grundstilling med tilrettelæggelse samt palpation af væv ved skulder, arm, nakke, hals og hoved Hovedpinebehandling: teori og undersøgelse, behandling og øvelser Undersøgelse af klientens kropsbevidsthed, bevægelighed og kontakt gennem funktionsprøver og øvelser for skulder, arm, nakke, ansigt og øjne Arbejdsstillinger på briks og gulv Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Hjemmeopgaver Akasha E (red.) (2003): Afspændingspædagogik tekster om faget, Forlag for Afspændingspædagogik og Psykomotorik. Kapitel om Akser og tyngde af Schwab, Mai-Britt Juel. Hjort, Bodil (2009): Hovedpinefri med kropsbevidsthed, træning og afspænding, forlaget for Afspænding og Psykomotorik, s Nakkehovedpine, Stop hovedpinen med 2 minutters daglig styrketræning Kern-Hansen, Jepsen og Hal (red.) 2011: Lærebog i arbejdsmiljø, Munksgaard, s Migræne og anden hovedpine Manuel Terapi og specifik øvelsesterapi ved cervicogen hovedpine Forskning/MT-Nyt/Manuel-Terapi-vedcervicogen-hovedpine/ Hvad ved vi om bevægeapparatsgener, der relaterer sig til brug af computer ( museskader ) d%20ved%20vi%20om%20bev%c3%a6geappa ratesgener_gigtforeningen.pdf Veltilpas & Afspændt. Hæfte. DAP. Rasmussen, Klaus Kornø (2010): Den store bog om afspænding, Frydenlund, s samt Kendal l & Kendall (2005): Muscles - Testing & Function, 5. udgave, Lippincott, Williams & Wilkins, s Modulbeskrivelse 3 Side 4 af 13

5 Psykomotorisk gruppeundervisning (3 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed og kropsoplevelse, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil Arbejde med kropsoplevelse samt sammenhængen mellem kropsbevidsthed og kropsoplevelse Jf. læringsudbytte 4) på modul 3 Identificere, beskrive samt reflektere over egne bevægemønstre Arbejde med at forstå og etablere relations kompetence, bla. gennem arbejdet med livshistorie, affektiv afstemning, intersubjektivitet, vitalitetseffekter, normer, roller, normalitetsforståelse, kropsligt arbejde Christiansen, I. (2011): Anerkendelse og selverkendelse. Interview med Anne Lise Løvlie Schibby i Psykolog nyt. Nr. 1. s Møller, L. (2008): Anerkendelse i praksis. Akademisk Forlag, København, kap Rosenkvist G & Augustesen L (2009): At være en krop og at have en krop, Psykoterapeuten, nr. 1, s Jf. læringsudbytte 7) på modul 3 Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos voksne (henviser til yderligere uddybning heraf på modul 4 ) Jf. læringsudbytte 7 på modul 3 Livshistoriens betydning - indre referencesystem - grundfølelser - kropsligt referencesystem - kropsoplevelse og kontakt - nærvær, grænser og afgrænsning - kropssprog og kommunikation Bevægemønstre og deres sammenhæng med livshistorie Undersøge og eksperimentere med bevægemønstre, bevægeimpulser og udtryk Autentisk bevægelse/effort Horisontal og vertikal grounding. Fri bevægelse Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Praksis- og metodetræning Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Hjemmeopgaver Modulbeskrivelse 3 Side 5 af 13

6 Bevægelsesudvikling (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Motoriske færdigheder fra 1½ år til 6 år Jf. læringsudbytte 2) på modul 3 Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 3) på modul 3 Grundmotorik fin/grov gang kast og hop Kobling mellem sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter Iagttage og beskrive udviklingen af barnets motoriske formåen ved leg Rum for leg i vuggestuen/børnehaven Brodersen A & Pedersen B (2003): Grundmotorik Testning og træning, Forfatterforlaget, Svendborg. Bentsen BS (2010): Bevægeomsorg - Børnemotorik i teori og praksis, Frydenlund, Frederiksberg. Ahlmann L (2006): Bevægelse og udvikling, Chr. Ejlers Forlag, København. Anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsudbytte 6) på modul 3 Observation som metode - iagttagelser af børn - egen udforskning af motoriske færdigheder - iagttagelse af medstuderende samt sanse- og følelsesmæssig oplevelse af dette Undervisnings- og arbejdsformer: Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Vidensformidling Praksis- og metodetræning Dialogbaseret undervisning Bentsen BS (2010): Bevægeomsorg - Børnemotorik i teori og praksis, Frydenlund, Frederiksberg. Modulbeskrivelse 3 Side 6 af 13

7 Anatomi (2 ECTS) Fagets mål (5) Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer Overekstremitetens opbygning mht. knogler, led og muskler Jf. læringsudbytte 5) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Hjemmeopgaver Skulderens og skulderbæltets kombinerede bevægelser Armens funktionelle anatomi - bevægelsesanalyser Bojsen-Møller, F. m.fl. (2014): Bevægeapparatets anatomi, 13.udgave, Munksgaard, København. Knudsen, S.E. & Sandermann, J. (1998): Bevægelsesanalyse anvendt anatomi. Syddansk Universitetsforlag, Odense. Modulbeskrivelse 3 Side 7 af 13

8 Psykologi (2 ECTS) Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Jf. læringsudbytte 1) på modul 3 Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 2) på modul 3 Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 3) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Problembaseret læring Gruppearbejde Observation, refleksion og diskussion med fokus på udviklingspsykologiske teorier og grundbegreber, herunder Udviklings- og barndomspsykologi Kompetencebarn Tilknytningsteori Den nærmeste udviklingszone Stern s teori om selvudvikling Intersubjektivitet Relation og interaktion Affektiv afstemning Positionering Kulturelle redskaber Sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det lille barn Anvendelse, diskussion og forståelse af relevante udviklingspsykologiske teorier og begreber - i relation til egne observationer og det lille barns psykomotoriske udvikling. Brodin, M. & Hylander, I. (2003) Selvfølelse at forstå sig selv og andre. Hans Reitzels Forlag. Kap. 3 Ejrnæs, M.(2003): Social arv I: Uddannelse Årg. 36, nr. 8 (2003) s Litteratur Grønbæk Hansen, K. Tænkning og sprog. I: Brørup, M. et al. (1999) Den nye Psykologihåndbog. Gyldendal. København Hansen, Ole. Henrik. (2010): Det postmoderne barn pædagoger som hjernens gartnere. I PPR. Nr. 2. s Jerlang, E. (red)(2008). Udviklingspsykologiske teorier. 4 udg. (Grundbog) McDermott, R.P. (1996): Hvordan indlæringsvanskeligheder skabes for børn I: Højholt, C og G. Witt, Skolelivets Socialpsykologi. (red). s Rechenbach, A. (2003) Attachmentbegrebet, dets historik og aktualitet. I: Psyke og Logos, 24, s Sommer, D. (2003). Barndomspsykologi udvikling i en forandret verden (2. udg). Kbh.: Hans Reitzel. Stern, D. (2000). Spædbarnets interpersonelle verden. Hans Reitzels Forlag. s Stern, D. (2004) Den intersubjektive matrix. I: Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Hans Reitzels Forlag. Kap. 5 Modulbeskrivelse 3 Side 8 af 13

9 Praktik på modul 3 (3 ECTS) Tilrettelæggelse: Praktikforløbet modsvarer 2 ugers fuldtids-studieaktivitet med fokus på bevægelsesudvikling og psykologi. Praktikken gennemføres på praktikstedet 6-8 dage i en selvvalgt børnehave eller integreret institution med fokus på det normalt fungerende 3-5 årige barn. De studerende skal som udgangspunkt gøre dette i par. Der tilbydes vejledning og supervision på uddannelsesstedet i løbet af praktikforløbet. Ved praktikkens afslutning afleveres en skriftlig praktikopgave. Praktikforløbet bedømmes gennemført og bestået, når der har været fremmøde på praktikstedet min. 6 dage, og når praktikopgaven er udarbejdet, afleveret samt godkendt ved den mundtlige fremlæggelse. Se rammer for og beskrivelse af praktikopgave 3 senere i modulbeskrivelsen. FORSIKRING Uddannelsessøgende, der på en offentlig eller privat arbejdsplads deltager i en efter uddannelsesplanen godkendt praktik, er forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes praktikken eller de forhold, hvorunder den foregår. Forsikringspligten påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor praktikken finder sted. Den studerende skal endvidere være i besiddelse af en ansvarsforsikring som dækker, hvis der gøres skade på andre personer (se evt. vejledning om ansvarsforsikring på UCC portalen). ETISKE RETNINGSLINJER Den studerende skal i forbindelse med praktikken følge Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske retningslinjer samt regler og retningslinjer, der gælder for praktikstedet og praktikstedets virksomhedsfelt. PRAKTIKKENS MÅL, INDHOLD OG LITTERATUR Praktikkens mål Praktikkens indhold Praktikkens litteratur At den studerende kan redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier Observation, refleksion og diskussion med fokus på udviklingspsykologiske grundbegreber. Jacobsen B, Schnack K, Wahlgren B, Madsen MB (1999): Videnskabsteori, Gyldendal, s Jf. læringsudbytte 1) på modul 3 At den studerende kan redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 2) på modul 3 At den studerende kan reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det lille barns psykomotoriske udvikling Jf. læringsudbytte 3) på modul 3 Sammentænkning af sansemotoriske og udviklingspsykologiske aspekter hos det normalt fungerende lille barn. Bevægelsesadfærd og - bevægelsesreaktioner Kast hop Rum og retning Rytme Iagttage og beskrive udviklingen af barnets motoriske formåen ved leg, og iagttage og beskrive barnets motoriske formåen alene og i samspil med andre. Kristiansen S & Krogstrup HK (1999): Deltagende observation Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode, Hans Reitzels Forlag, København. Thagaard T (2004): Systematik og indlevelse, Akademisk Forlag, København, s Fangen K (2004): Deltagende observation, Fagbokforlaget, Bergen, s Derudover inddrages pensum fra fagene bevægelsesudvikling og psykologi modul 1, 2 og 3 Modulbeskrivelse 3 Side 9 af 13

10 At den studerende kan anvende observation som videnskabelig metode Jf. læringsudbytte 6) på modul 3 Undervisnings- og arbejdsformer: Problembaseret læring Gruppearbejde Logbogsarbejde Skriftlige opgaver Fremlæggelse og opponance Forforståelse og videnskabelighed Egen rolle som observatør/deltager Observation som videnskabelig metode typologi og begreber Feltnotater hvordan nedskrives og bruges de? Modulbeskrivelse 3 Side 10 af 13

11 Godkendelse af modul 3 Modul 3 er først endeligt godkendt, når modulprøve 4 er bedømt bestået. Forudsætning for foreløbig godkendelse af modul 3 er følgende: 80 % deltagelse i fagene Bevægelsesudvikling, Psykomotorisk behandling, og Psykomotorisk gruppeundervisning Studieaktivitet 3 er attesteret Modul 3 praktikken er gennemført og bestået ved: o Fremmøde på praktikstedet (6 dage) o Praktikopgave 3 er godkendt Deltagelsespligt Der er deltagelsespligt i følgende fag på modul 3: Psykomotorisk behandling (19 lektioners samlet undervisning og 9 lektioners delt undervisning = min. 22 lektioners deltagelsespligt) Psykomotorisk gruppeundervisning (10 lektioners samlet undervisning og 9 lektioners delt undervisning = min. 15 lektioners deltagelsespligt) Bevægelsesudvikling (i alt 18 skemalagte lektioner=min. 14 lektioners deltagelsespligt) Forudsætning for opfyldelse af deltagelsespligt er således min. 80 % deltagelse i fagene. Overskridelse vil udløse en erstatningsopgave. Læs evt. mere information om deltagelsespligt og erstatningsopgaver under Vejledninger og retningslinjer på UCC portalen. Studieaktivitet 3: Bevægelsesudvikling observation i vuggestue Studieaktivitet 3 er en individuel, skriftlig opgave som stilles af underviser i bevægelsesudvikling. Opgaveoplæg udleveres/præsenteres via WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC portalen) senest fredag i uge 06/35. Studieaktivitet 3 laves på baggrund af observation i en vuggestue/dagpleje. Det skal fremgå af opgavebesvarelsen, at den studerende kan beskrive og redegøre for det lille barns sansemotoriske udvikling, og hvordan institutionens fysiske rammer understøtter barnets udvikling. Derudover skal besvarelsen indeholde redegørelse for den anvendte observationsmetode, samt fordele og ulemper ved denne metode. Opgaven må have et omfang af max. 2½ normalsider (svarende til 6000 anslag eksklusive mellemrum), derudover evt. bilag. Forsiden skal indeholde fulde navn, studienummer og opgave-overskrift. For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC Portalen. Studieaktivitet 3 skal afleveres uploades på WISEflow (senest fredag i uge 10/37 inden kl. 12. Opgaven attesteres af underviser i bevægelsesudvikling. Modulbeskrivelse 3 Side 11 af 13

12 Praktikopgave 3 Praktikopgave 3 består af en skriftlig og en mundtlig del. Praktikopgaven udarbejdes som led i praktikken på modul 3 i grupper af 2-3 studerende. Den skriftlige opgave relateres til undervisningen i bevægelsesudvikling og psykologi. Den mundtlige del består af fremlæggelse i modulets 10. uge. Den skriftlige opgave (eksklusiv de individuelle læringsmål) skal fylde min. 4 og max. 5 normalsider (2400 anslag eksklusiv mellemrum). For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Med udgangspunkt i et selvvalgt emne og på baggrund af observationer af og evt. aktiviteter med børn i institutionen skal praktikopgaven indeholde følgende: 1. Begrundelse for valg af emne: Hvordan er du/i nået frem til lige netop dette emne - og hvad er det der gør det interessant ud fra en psykomotorisk betragtning? 2. Problemstilling: Hvad ønsker du/i at undersøge eller vide mere om? relevant for både bevægelsesudvikling og psykologi. 3. Observationer og aktiviteter: Hvilke observationer har du/i gjort dig/jer i relation til problemstillingen? Evt. hvilke aktiviteter har I gennemført med børnene. 4. Teorier og begreber: Hvilke teorier og begreber har du/i valgt til at belyse problemstillingen? 5. Diskussion og refleksion: Diskussion af egne observationer og aktiviteter i relation til de valgte teorier og begreber. Inddrag pensum fra modulet. 6. Sammenfatning: Hvad er du/i nået frem til og har du/i fået undersøgt problemstillingen? 7. Perspektivering: Refleksioner over problemstillingen. Hvad er du/i blevet optaget af, og hvilke erfaringer tager du/i med dig/jer videre i uddannelsen og som kommende psykomotoriske terapeuter? 8. Litteratur: Liste over hvilken litteratur du/i har arbejdet med under praktikforløbet. 9. Individuelt læringsudbytte: Besvarelse af spørgsmålene vedr. individuelt læringsudbytte lægges som bilag. - Hvilke læringsmål har du/i for praktikforløbet? - Hvordan vil du/i arbejde med dem? - Hvordan har du/i arbejdet med at indfri dine/jeres læringsmål? Observationsnotater og evt. aktivitetsbeskrivelser kan evt. lægges som bilag. Opgaveoplæg udleveres/præsenteres af underviser i bevægelsesudvikling via WISEflow (se vejledning som sendes til UCC-mail samt på UCC portalen) senest fredag i uge 11/40. Praktikopgaven skal afleveres via upload i WISEflow senest fredag i uge 14/43 kl. 12. Den mundtlige del af praktikopgave 3 finder sted onsdag i uge 15/44. Den mundtlige del består af en gruppe-fremlæggelse. Ved gruppens mundtlige fremlæggelse skal indholdet i praktikopgavens punkt 1-9 præsenteres og diskuteres med medstuderende og undervisere. I umiddelbar forlængelse af den mundtlige opgavefremlæggelse vurderer praktikunderviserne praktikopgaven inkl. mundtlig fremlæggelse godkendt/ikke godkendt. Såfremt en studerende ikke møder op til fremlæggelse, skal der udarbejdes en skriftlig erstatningsopgave. Opgaven formuleres af underviserne og indebærer en uddybende beskrivelse af den valgte psykologiske teori og barnets motoriske udvikling (ud fra den alder den/de observerede børn har og den valgte problemstilling), samt en uddybende beskrivelse af hvordan der er blevet arbejdet med indfrielse af læringsmålene/de individuelle læringsmål. Erstatningsopgaven har et omfang af 2-4 normalsider. Opgaveoplæg og afleveringsfristen for erstatningsopgaven udstedes af underviserne. Modulbeskrivelse 3 Side 12 af 13

13 Sygdom ifm. studieaktivitet eller praktikopgave Såfremt den studerende er forhindret i at aflevere studieaktivitet 3 eller praktikopgave 3 grundet sygdom, skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Modulbeskrivelse 3 Side 13 af 13

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2

Modul 2 Faglige grundbegreber. Modulbeskrivelse 2 Modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point November 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 2 Gældende for efterårssemestret

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret 2015. 15 ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point

Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession. Modulbeskrivelse 1. 15 ECTS point Modul 1 Psykomotorik - en sundhedspædagogisk profession 15 ECTS point Modulbeskrivelse 1 Gældende fra efterårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk November 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for efterårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Modul 6 Psykomotorisk behandling

Modul 6 Psykomotorisk behandling Modul 6 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 6 Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point

Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper. Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret ECTS point Modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 9 Gældende fra efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 2 Faglige grundbegreber Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Faglige grundbegreber Tema: Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber indenfor faget samt beherskelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: august 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra efterårssemestret 2015

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling

Modul 7 Den professionelle rolle - behandling Modul 7 Den professionelle rolle - behandling 15 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk Revision: Februar 2015 Modulbeskrivelse 7 Gældende fra forårssemestret 2015

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8

Modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning. Modulbeskrivelse 8 Modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point April 2015 Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Psykomotorik krop og psyke 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4

Læs mere

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst

Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Modul 13 Psykomotoriske perspektiver på krop, nærvær og relationer i en professionsfaglig kontekst Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød T 4189 7200 www.ucc.dk Valgfaget afholdes: UCC Nord,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Træd i karakter. VIA University College. Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Træd i karakter VIA University College Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle,

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.nr.: Email: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Aldersgruppe: Antal børn/unge/voksne: Antal stuer/afdelinger: Institutionens

Læs mere