Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007"

Transkript

1 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008 forventes en bruttopræmievækst på 5 % i lokal valuta, en combined ratio før afløb i niveauet 90 og en egenkapitalforrentning efter skat på %. Højdepunkter TrygVesta har ingen direkte eksponering i strukturerede gældspapirer (CDO/sub-prime). Bruttopræmievækst på 4,5 % (4,0 % i DKK) i 3. kvartal 2007 i forhold til samme periode sidste år drevet af næsten 10 % vækst i Industri og 71 % vækst i Finland/Sverige. Positiv vækst i gennemsnitspræmien i Privat & Næringsliv Norge for første gang siden Markedsandelen i Norge er steget 0,2 procentpoint for 2. kvartal i træk til 18,2 %. Højt aktivitetsniveau i Finland og Sverige, som tilsammen har øget porteføljen med mere end nye forsikringer i løbet af 3. kvartal Forsikringsteknisk resultat forbedret med 10,5 % til 821 mio. DKK 3. kvartal 2007 er det bedste kvartal siden 2005 præsteret på trods af flere vejrligs- og storskader, mens investeringsresultatet er faldet på grund af tab på aktiemarkedet. Combined ratio for kvartalet er uændret 83,7 med en underliggende positiv udvikling i omkostnings-procenten. Omkostningsprocenten er faldet 0,5 point til 16,1 drevet af en god udvikling i Danmark og Norge, hvor omkostningsprocenten er faldet til 15,0 mod 16,1 i samme periode året før. Resultat før skat på 726 mio. DKK, hvilket er 384 mio. DKK lavere end 3. kvartal Udviklingen er et resultat af fremgang i det forsikringstekniske resultat og en reduktion i investeringsresultatet. Egenkapitalforrentning år til dato og efter skat på 25 %. Stærkt forsikringsteknisk resultat medfører, at forventningerne til årets resultat før skat fastholdes trods kvartalets udvikling i aktiemarkedet. Forventningen til resultatet efter skat reduceres med 0,1 mia. DKK til 2,3 mia. DKK på grund af reducerede skattefri aktieavancer. Webcast og telekonference TrygVesta telekonference den kl CET. Telekonferencedeltagere kan ringe på eller Et optaget webcast ligger tilgængeligt på fra kl Kvartalsrapporten er ikke revideret DK-2750 Ballerup Fax: CVR nr

2 Side 2 af 26 2 Koncernens hoved- og nøgletal

3 Side 3 af 26 3 Koncernens udvikling - 9 måneder 2007 Bruttopræmieindtægter Koncernens bruttopræmieindtægter udgør mio. DKK i de første 9 måneder af 2007, hvilket svarer til en vækst på 3,5 % i lokal valuta (2,5 % i DKK) i forhold til samme periode Fremgangen kan tilskrives en positiv udvikling i kundetilgangen og fornyelsen i alle områder, hvor især Industri samt Nye Markeder skiller sig positivt ud med markant stigende vækstrater. År til dato er præmievæksten fordelt med 1,3 % i Privat & Erhverv Danmark, -0,6 % (-2,5 % i DKK) i Privat & Næringsliv Norge, 7,1 % i Industri (6,3 % i DKK) og 75,5 % i Sverige/Finland. Den høje vækst i Industri skyldes hovedsagelig tilgangen af nye kunder, høj fornyelsesprocent samt prisstigninger på arbejdsskadeforsikringer i Danmark År til dato udgør nettovæksten i antal forsikringer cirka , hvoraf Finland og Sverige står for mere end halvdelen. Som resultat af TrygVestas fokuserede markedsindsats har Health Care-området opnået en præmievækst på 77 % i forhold til samme periode Skadeforløb År til dato er erstatningerne påvirket af betydeligt højere udgifter til både storskader og vejrrelaterede skader end i samme periode Skadeforløbet er med 69,3 % år til dato 2007 på niveau med samme periode sidste år, hvilket vidner om en sund underliggende forretning, hvor gruppens målsætning om lønsom vækst fastholdes. Udgiften til vejrrelaterede skader er i perioden 252 mio. DKK, hvilket er højere end forventet og cirka 100 mio. DKK højere end samme periode I et normalt år forventes udgiften til vejrrelaterede skader at udgøre 225 mio. DKK. Storskadeniveauet udgør brutto 669 mio. DKK (netto 420 mio. DKK) mod brutto 470 mio. DKK (netto 321 mio. DKK) i samme periode sidste år. Dette er ligeledes betydeligt højere end i et normalt år, som ligger på 410 mio. DKK, men en større industriportefølje medfører naturligt flere storskader. Afløbsgevinster udgør ved udgangen af 3. kvartal brutto 553 mio. DKK (netto 556 mio. DKK) og påvirker erstatningsprocenten positivt med 4,5 procentpoint. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i samme periode 2006 brutto 459 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten med 3,8 procentpoint. Positive afløb er på bil-, ulykke- og ansvarsforsikringer, mens arbejdsskade er blevet styrket. Et positivt udfald af en retssag vedrørende en storskade i Norge påvirker alene afløbsresultatet med en bruttogevinst på 100 mio. DKK (netto 20 mio. DKK). Omkostninger De faste omkostninger er i 3. kvartal 2007 fastholdt med en stigning på kun 1,8 %. Løn og øvrige omkostninger er steget mindre end den generelle lønudvikling, hvilket vidner om et fortsat fokus på effektivitet og procesforbedringer til gavn for kunder og investorer. År til dato udgør omkostningsprocenten 16,7 mod 16,8 i samme periode Den underliggende udvikling vidner dog om en endnu bedre performance, hvor de danske og norske aktiviteter nu har reduceret bruttoomkostningsprocenten til 15,6 mod 16,4 i samme periode Investeringerne i Nye Markeder (Finland og Sverige) påvirker fortsat omkostningsprocenten negativt, men forretningsområderne styrker TrygVestas nordiske markedsposition, innovationssatsning og konkurrencekraft. I takt med at de finske og svenske aktiviteter gradvist bliver større, vil de påvirke koncernens samlede omkostningsprocent positivt. Resultat af investeringsvirksomhed Efter 9 måneder udgør det samlede resultat af TrygVestas investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente i alt mio. DKK. Dette giver et afkast på 3,4 %. Afkastet er præget af uroen på aktiemarkedet siden sommeren 2007, men er steget i forhold til samme periode i 2006 som følge af et højere renteniveau. Efter overførsel af forsikringsteknisk rente udgør investeringsafkastet 384 mio. DKK mod 566 mio. DKK i samme periode Bruttoafkastet svarer til et samlet afkast på 3,4 %, hvilket fremkommer af et 9 måneders afkast på aktier på 6,9 %, obligationer på 2,5 % og ejendomme med mere på 5,2 %.

4 Side 4 af 26 4 Combined ratio Combined ratio er 86,0 i forhold til 86,1 i samme periode 2006 trods storskader, som påvirker med 3,4 procentpoint og vejrlig med 2,0 procentpoint. Combined ratio er positivt påvirket af afløbsgevinster med 4,5 procentpoint og højere diskonteringsrente, der påvirker med 0,9 procentpoint. Resultat før skat År til dato udgør det samlede resultat før skat på mio. DKK på niveau med samme periode sidste år. Udviklingen er sammensat af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 189 mio. DKK, mens investeringsafkastet ligger 182 mio. DKK lavere end samme periode Resultat efter skat År til dato udgør resultatet efter skat mio. DKK, hvilket er 245 mio. DKK lavere i forhold til samme periode 2006 og skyldes især en højere skatteudgift på 624 mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2007 mod 457 mio. DKK for samme periode sidste år. Den højere skatteudgift skyldes en kombination af lavere skattefrie aktieavancer, samt at den effektive skatteprocent i 2006 var ekstraordinær lav som følge af en tilbageførsel af en hensættelse vedrørende udskudt skat. Skattebetalingen er positivt påvirket af den nye skattereform i Egenkapitalforrentningen efter skat er 25 % for perioden. Andre højdepunkter: TrygVestas konceptkunder, som er kunder med flere forsikringsprodukter, har fordele som kunder med ét enkelt produkt ikke har. De senere år har TrygVesta øget antallet af konceptkundefordele, og i oktober 2007 er Tryghedsrådgiveren og Tryghedsbutikken lanceret. Læs mere på og TrygVesta har en kundefornyelse på Koncepttankegangen er blandt andet udarbejdet for at belønne loyale flervarekunder. Fornyelsesprocenten er et essentielt målepunkt for langvarig værdiskabelse for både kunder og aktionærer. I løbet af 2007 er fornyelsesprocenten steget til 91 % i Danmark og 86 % i Norge. Se den grafiske fremstilling af udviklingen i fornyelsesprocenten på / investor/ 3Q 2007 præsentation. TrygVesta har indgået et nordisk samarbejde med to arkitektfirmaer, som skal stå for moderniseringen af kontorerne i Ballerup og Bergen. Samarbejdet skal skabe åbne kontormiljøer og en fremtidssikret arbejdspladsindretning i tråd med vores værdier. Arbejdet forventes færdigt i slutningen af I efteråret 2007 lancerer TrygVesta en tryghedsleverandøruddannelse for medarbejdere i Kundeservice og Salg. Uddannelsen fokuserer blandt andet på kommunikationstræning og strækker sig fra september 2007 til maj Desuden har TrygVesta introduceret en Innovation Driver-uddannelse, som skal bidrage til værdiskabelse samt udbrede innovationskompetencen i hele koncernen.

5 Side 5 af 26 5 Koncernens udvikling i 3. kvartal 2007 Bruttopræmieindtægter Koncernens bruttopræmieindtægter udgør mio. DKK i 3. kvartal 2007 svarende til en vækst på 4,5 % i lokal valuta (4,0 % i DKK) i forhold til 3. kvartal Præmievæksten er drevet frem af 9,7 % vækst i Industri (10,2 % i lokal valuta), 71 % vækst i Finland og Sverige. Væksten i Privat & Erhverv Danmark er 0,3 % (1,0 % før bonus) og 0,6 % (0 % i DKK) i Privat & Næringsliv Norge. Det er første gang siden 2004, at gennemsnitspræmierne i Norge stiger, hvilket skyldes en kombination af en stigning i antallet af forsikringer samt prisstigninger på udvalgte produkter. Nettovæksten i antal forsikringer udgør ca i 3. kvartal Health Care har i 3. kvartal 2007 en vækst i bruttopræmien på ikke mindre end 90 % i forhold til samme periode Skadeforløb Bruttoerstatningsprocenten udgør 64,4 i 3. kvartal 2007 mod 62,4 i samme periode Stigningen skyldes flere storskader på i alt 196 mio. DKK brutto sammenlignet med 50 mio. DKK brutto i samme kvartal sidste år. Vejrrelaterede skader udgør 151 mio. DKK i 3. kvartal mod 88 mio. DKK i samme kvartal sidste år, mens nettoafløbsresultatet udgør 248 mio. DKK i 3. kvartal mod 148 mio. DKK i samme kvartal sidste år. Omkostninger Omkostningsprocenten for 3. kvartal 2007 udgør 16,1 mod 16,6 i samme periode sidste år. De danske og norske aktiviteter reducerer omkostningerne med 24 mio. DKK svarende til en omkostningsprocent på 15,0 i 3. kvartal 2007 i forhold til 16,1 i 3. kvartal I de hastigt voksende aktiviteter i Finland og Sverige ligger omkostningerne 29 mio. DKK højere end i samme periode 2006 og udgør samlet 58 mio. DKK. Resultat af investeringsvirksomhed I 3. kvartal 2007 er det samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel til forsikringsteknisk rente 331 mio. DKK svarende til et afkast på 0,9 %. Aktierne har givet et afkast på minus 1,5 %, hvilket er i linie med udviklingen i benchmark aktieindeksene. Combined ratio En uændret combined ratio på 83,7 er opnået trods mange vejrrelaterede skader og flere storskader. Dette skyldes især, at afløb og lavere omkostningsprocent har opvejet de højere skadesudgifter. Afløbsresultatet netto udgør 233 mio. DKK i 3. kvartal 2007 mod 159 mio. DKK i samme periode 2006 og påvirker combined ratio positivt med henholdsvis 5,5 procentpoint i 2007 mod 3,9 procentpoint i samme periode Vejrrelaterede skader udgør 151 mio. DKK i 3. kvartal 2007 mod 88 mio. DKK i samme periode sidste år og påvirker combined ratio negativt med 3,6 procentpoint. Resultat før skat Resultat før skat udgør 726 mio. DKK i 3. kvartal 2007 mod mio. DKK i samme periode Resultatet er således 384 mio. DKK lavere, som især skyldes det lavere investeringsafkast på 463 mio. DKK, der hovedsageligt hænger sammen med forskelle i aktieudviklingen i 3. kvartal 2006 og 3. kvartal Resultat efter skat Resultat efter skat udgør i 3. kvartal i år 487 mio. DKK og ligger 508 mio. DKK lavere end i samme periode sidste år. Årsagen er især det lave investeringsresultat i 3. kvartal 2007, hvor aktieafkastet til sammenligning lå meget højt i 3. kvartal 2006, og endelig den højere effektive skattesats i 3. kvartal Desuden påvirker en gevinst vedrørende salget af Chevanstell Ltd. resultatet i 3. kvartal 2006 positivt.

6 Side 6 af 26 6 Geografiske segmenter TrygVesta er organisatorisk og driftsmæssigt opdelt i de enheder, der er nævnt tidligere i meddelelsen. For at give et billede af udviklingen i henholdsvis Danmark og Norge har vi udarbejdet en segmentering, hvor Industris aktiviteter er opdelt i Danmark og Norge, og de respektive aktiviteter Privat & Erhverv Danmark og Privat & Næringsliv Norge er lagt sammen med disse. Danmark Fordelt på geografiske segmenter er præmieindtægten i Danmark steget med 2,7 % år til dato 2007 i forhold til samme periode sidste år, og det forsikringstekniske resultat er forbedret med 161 mio. DKK til mio. DKK i forhold til samme periode året før. Combined ratio for den danske forretning udgør 84,5, skadeforløbet 68,7 %, og omkostningsprocenten var 15,8 år til dato Resultatforbedringen afspejler især en positiv præmieudvikling samt et positivt bidrag fra reassurandørerne i forbindelse med storskader. Både vejrrelaterede skader og storskader samt afløbsresultatet ligger højere i 3. kvartal i år sammenlignet med sidste år. Norge Tilsvarende har præmieindtægterne i Norge udviklet sig positivt med 2,4 % i NOK (0,5 % i DKK) i forhold til samme periode året før. Det forsikringstekniske resultat er forbedret med 106. mio. DKK til 958 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år. Combined ratio for den norske forretning udgør 85,1 mod 85,7 i samme periode året før, skadeforløbet 69,7 %, og omkostningsprocenten er 15,4 mod 16,9 året før. Resultatforbedringen skyldes især en positiv præmieudvikling samt denne tilfredsstillende udvikling på omkostningssiden. Finland og Sverige er kommenteret i separate afsnit på side 14 og 15. Kapital Ved udgangen af 3. kvartal 2007 har koncernen en egenkapital på mio. DKK i forhold til mio. DKK i samme periode Inklusive hybridkapital på 1,1 mia. DKK udgør den samlede kapital 10,8 mia. DKK. I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel (Capital Adequacy Ratio eller CAR model) ligger TrygVestas CAR ratio ved udgangen af 3. kvartal 2007 på 151,5 mod 150,7 i samme periode sidste år. TrygVesta anser et interval på % som et passende niveau for kapital og basis for den årlige udlodning til aktionærer. En forenklet CAR model opdateret med regnskabstallene fra 3. kvartal 2007 kan findes på under Investor Relations/Data Room. Voldgiftssag TrygVesta har primo september modtaget afgørelse i en voldgiftssag vedrørende en tvist om genforsikring købt i perioden Afgørelsen giver TrygVesta medhold i hovedparten af sine synspunkter og resulterer i en betaling på 85 mio. DKK, hvilket giver en regnskabsmæssig effekt før skat på 41 mio. DKK i 3. kvartal Sagen er en af flere tilsvarende voldgiftsager. De resterende sager ventes afsluttet inden for kort tid med en mindre positiv regnskabsmæssig effekt. TrygVesta har offentliggjort en selskabsmeddelelse om afgørelsen den 4. september 2007.

7 Side 7 af 26 7 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Distributionen foregår primært gennem tre regioner, en kundeserviceregion, 16 lokale servicecentre samt gennem interesseorganisationer og Nordeas 340 filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Bruttopræmieindtægterne i 3. kvartal 2007 udgør mio. DKK svarende til en vækst på 0,3 % (1,0 % før bonus) i forhold til samme periode sidste år. I forhold til første halvår 2007 er væksten lavere, hvilket skyldes en kombination af cirka 3 % højere gennemsnitspræmier på villa- og indboforsikringer, 5 % lavere gennemsnitspræmier på bilforsikringer samt fortsat høj vækst inden for sundhedsforsikringer. Fornyelsesprocenten er 91 % i 3. kvartal i forhold til 90 % i samme periode året før. I årets første 9 måneder er nettotilgangen på cirka forsikringer, men tilgangen i 3. kvartal har været mindre end i de to første kvartaler i året. En række salgsfremmende tiltag er iværksat, der ventes at resultere i stigende nettotilgang i de kommende kvartaler. Priskonkurrencen er fortsat koncentreret omkring bilforsikringer, og 3. kvartal 2007 har ikke været præget af større ændringer i konkurrentadfærd. Den generelle konkurrence er i højere grad koncentreret omkring dækninger og kundernes behov i skadessituationen. Erstatningerne udgør 987 mio. DKK i 3. kvartal 2007, hvilket er en reduktion på 81 mio. DKK trods flere udgifter til vandskader som følge af de store regnmængder i juli og august. Omtrent halvdelen af reduktionen i erstatningsudgifterne skyldes afløb, og den anden halvdel skyldes lavere underliggende skadesudgifter. Udviklingen i de underliggende skadesudgifter er drevet af flere faktorer. På bilerne er frekvensen steget som følge af at hærværks-, tyveri- og trafikskader er stigende, mens antallet af alvorlige personskader falder. Frekvensen på villa har gennem 3. kvartal 2007 steget som følge af vejrrelaterede skader. Udviklingen i gennemsnitsskaden på villa har været stort set flad gennem 3. kvartal 2007, mens den på biler er steget 8 % det seneste år på grund af, at den danske bilpark generelt er blevet udskiftet med dyrere biler med mere avanceret udstyr og dyrere reservedelspriser. Desuden påvirker cirka haglskader, der samlet beløb sig til cirka 25 mio. DKK, gennemsnitsskaden på bilerne negativt. Den stigende frekvens giver desuden kapacitetsproblemer hos vores leverandører, hvilket presser priserne op. Det forsikringstekniske resultat udgør 357 mio. DKK i 3. kvartal 2007, hvilket er en stigning på 117 mio. DKK i forhold til samme periode De nominelle omkostninger er reduceret 10 mio. DKK fra 3. kvartal 2006, hvilket især skyldes lavere salgsomkostninger.

8 Side 8 af 26 8 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge leverer skadeforsikringsprodukter til private samt små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta- og Enter-brandene. Distributionen foregår gennem 85 franchisekontorer, 3 regionale kundecentre, 35 lokale servicecentre, bilforhandlere samt Nordeas 140 bankfilialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere. I Privat & Næringsliv Norge har bruttopræmieindtægterne vokset 0,6 % (0,0 % i DKK) i 3. kvartal 2007 til mio. DKK. I forhold til de foregående kvartaler har udviklingen taget en positiv drejning, hvilket skyldes en kombination af flere solgte forsikringer og højere priser på udvalgte produkter og segmenter. Samtidig er gennemsnitspræmierne for første gang siden 2004 stigende. Fornyelsesprocenten er 86 % i 3. kvartal i forhold til 84,5 % i samme periode året før. I 3. kvartal har Privat & Næringsliv Norge haft en nettotilgang på cirka forsikringer. Tilgangen af nye forsikringer skyldes både en tilgang af nye kunder, fokus på Oslo-området, samt at eksisterende kunder køber flere forsikringer. I gennemsnit har hver kunde 3,3 forsikringer. Priskonkurrencen i Norge har gennem 2006 og 2007 været fokuseret på at give flervarekunder rabatter. I løbet af 2007 har konkurrencebilledet ændret sig en smule, idet højere erstatningsudgifter medfører behov for højere priser på visse produkter og segmenter. TrygVestas priser er fuldt gennemsigtige på privatmarkedet, idet samme pris gælder uanset, hvilken salgskanal kunden vælger, hvilket kunderne foretrækker jævnfør den stigende fornyelsesprocent. Erstatningerne udgør 719 mio. DKK i 3. kvartal 2007 svarende til en stigning på 25 mio. DKK, og dermed var skadeforløbet 64,5 % i forhold til 62,9 % samme periode året før. Udviklingen i frekvensen på bil og villa har været flad gennem 3. kvartal. Den kraftige stigning, vi hidtil har set på gennemsnitsskaderne på villa, er nu fladet ud og er kun steget marginalt gennem 3. kvartal. Udviklingen er tilsvarende flad på gennemsnitsskaden på bilerne. Det forsikringstekniske resultat udgør i 3. kvartal mio. DKK, hvilket er en stigning på 9 mio. DKK i forhold til samme periode De nominelle omkostninger er steget 1 mio. DKK i forhold til 3. kvartal 2006 svarende til 0,5 % (4,4 % i lokal valuta), og omkostningsprocenten ligger derfor uændret på 19,4 %. Udviklingen i lokal valuta skyldes især løninflation. År til dato er omkostninger faldet 36 mio. DKK trods løninflation. Afløbsresultatet år til dato er 1 mio. DKK mod 34 mio. DKK i samme periode 2006.

9 Side 9 af 26 9 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, der leverer skadeforsikringsprodukter til større virksomheder under TrygVesta-brandet. Industri servicerer kunderne gennem eget salgskorps og gennem mæglere. Vi definerer industrikunder som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 medarbejdere. Industri har cirka kunder og omkring 500 medarbejdere. TrygVesta Garantiforsikring/ TrygVesta Garanti indgår i Industri og er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden. I Industri er bruttopræmieindtægterne vokset 123 mio. DKK eller 9,7 % til mio. DKK, hvilket er væsentligt over markedsudviklingen. Den høje vækst skyldes hovedsagelig tilgangen af nye kunder, høj fornyelsesprocent samt prisstigninger på arbejdsskadeforsikringer i Danmark. Siden sommeren 2006 har Industri forbedret og udvidet det såkaldte risikorådgivningskoncept, hvor kunden betjenes af tværfaglige kundeteams. Konceptet har blandt andet betydet, at alle involverede medarbejdere har fået uddannelse, og at cirka 400 kundeteams er blevet etableret. Med etableringen af rådgivningskonceptet er Industri særdeles godt rustet til at møde kundernes behov fremover. De igangværende fornyelser og nytegninger for 2008 viser et fortsat positivt momentum, som Industri vil fortsætte ind i Erstatningsudgifterne i 3. kvartal 2007 udgør 946 mio. DKK i forhold til 741 mio. DKK samme periode året før, og skadeforløbet lander dermed på 75,2 %. Stigningen på 205 mio. DKK i erstatningsudgifterne skyldes en stigning i storskader på 127 mio. DKK. De nominelle omkostninger er 117 mio. DKK eller 11,4 % lavere end samme periode året før. Omkostningsprocenten er således faldet fra 10,4 % til 8,4 %. Faldet i omkostningsprocenten skyldes tilbageholdenhed på omkostningssiden samt den høje toplinievækst. Det forsikringstekniske resultat falder 7,9 % til 258 mio. DKK i 3. kvartal primært på grund af de omtalte storskader, men 3. kvartal 2006 havde til sammenligning en meget lav combined ratio under 80. Afløb påvirker resultatet positivt med netto 28 mio. DKK i 3. kvartal 2007 mod 43 mio. DKK i samme periode I afløbet er indeholdt en gevinst på brutto 100 mio. DKK (netto 20 mio. DKK) vedrørende en storskade på ansvar, hvor en retssag vedrørende skaden er faldet ud til TrygVestas fordel.

10 Side 10 af Finland I Finland leverer vi skadeforsikringsprodukter til private og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Distributionen foregår gennem Nordeas cirka 440 filialer samt gennem eget call center, egne sælgere, tilknyttede sælgere, bilforhandlere og netbank. I Finland arbejder cirka 130 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er i fortsat vækst i takt med udviklingen af den finske forretning. Bruttopræmievæksten på 24,1 % til 67 mio. DKK er lavere end de foregående kvartaler. Den finske forretning har i 2007 anvendt ressourcer på at lancere salg til mindre erhvervskunder, etablere eget outbound call center og uddanne egne sælgere og tilknyttede sælgere. I årets første 9 måneder varierede det ugentlige salg mellem og forsikringer. Efter de seneste initiativer varierer salget mellem og nye forsikringer om ugen. Den finske forretnings samlede bestand er nu 270 mio. DKK. I de første 3 kvartaler 2007 er nettotilgangen af nye forsikringer cirka , og antallet af kunder er steget til cirka Privatforretningen har reduceret omkostningsprocenten til 31 % i 3. kvartal 2007 fra 35 % i samme periode Omkostningsprocenten for den samlede forretning (Privat & Erhverv) udgør 52 i 3. kvartal 2007 og er negativt påvirket af opstartsomkostninger til erhvervssalget. Skadeforløbet udgør 80,6 % i 3. kvartal 2007 og 76,7 % år til dato, hvilket afspejler god risikoudvælgelse og effektivitet i skadebehandlingen. Combined ratio for privatforretningen udgør 114,2 i 3. kvartal 2007 mod 100,0 samme periode året før.

11 Side 11 af Sverige I Sverige leverer vi skadeforsikringsprodukter til private under brandet Vesta Skadeforsäkring, som vi lancerede i sommeren Distributionen foregår gennem Nordeas cirka 250 filialer og parallelt hermed i eget call center og via netbank. I Sverige arbejder cirka 60 medarbejdere. Antallet af medarbejdere er i fortsat vækst i takt med udviklingen af den svenske forretning. De svenske aktiviteter vokser i et højt tempo. I oktober 2007 er forsikring nr blevet solgt, hvilket er sket på kun 16 måneder siden starten i juni På ugebasis sælger forretningen ofte over forsikringer, hvoraf 75 % kommer som direkte salg i Nordeas filialer og 25 % i form af henvisninger fra Nordea og via direkte kundehenvendelser til Vesta. I 3. kvartal 2007 er nettotilvæksten på nye forsikringer. Den svenske forretning har øget antallet af medarbejdere i løbet af 2007, så momentum ikke aftager. Ved udgangen af 3. kvartal 2007 er der samlet tegnet forsikringer for 205 mio. SEK. Desuden vidner et skadeforløb på 77,8 % om en tilfredsstillende risikoudvælgelse for en nytegnet portefølje. Bruttoomkostningerne udgør 23 mio. DKK i 3. kvartal 2007, hvilket er en stigning fra 10 mio. DKK i samme periode Ved direkte sammenligning fra år til år skal der tages hensyn til den markante forretningsmæssige vækst.

12 Side 12 af Investeringsvirksomhed TrygVestas samlede investeringsresultat efter andre finansielle indtægter og udgifter, men før overførsel af forsikringsteknisk rente er i året første ni måneder mio. DKK. Afkastet er præget af uroen på aktiemarkedet i 3. kvartal. Det samlede afkast er 94 mio. DKK højere end samme periode i 2006 som følge af et højere renteniveau, mens aktieafkastet bidrager negativt til forskellen. Obligationsafkastet inklusive kursgevinster vedrørende diskontering af erstatnings-hensættelser er mio. DKK mod 782 mio. DKK i kvartal Efter overførsel af forsikringsteknisk rente udgør investeringsafkastet 384 mio. DKK mod 566 mio. DKK i samme periode I 3. kvartal er TrygVestas samlede investeringsresultat efter andre finansielle indtægter og udgifter og før overførsel af forsikringsteknisk rente 280 mio. DKK. Dette er 360 mio. DKK under afkastet i samme periode året før som følge af, at aktiemarkedet udviklede sig vældigt positivt i 3. kvartal 2006 og negativt i 3. kvartal Lidt over 80 % af aktiverne er placeret i obligationer, mens den øvrige del er placeret i aktier og ejendomme. Aktieandelen er i løbet af kvartalet faldet fra 13,7 % til 13,1 %, mens obligationsandelen er steget 0,8 procentpoint til 80,4 %. Aktivtypernes karakteristika er ikke ændret væsentligt i løbet af kvartalet. TrygVesta investerer fortsat ikke i hedgefonde, strukturerede produkter og lignende (blandt andet CDO og CLO) eller amerikanske sub-prime etc.

13 Side 13 af Forventninger til 2007 og 2008 TrygVesta fastholder de finansielle forventninger før skat til helåret 2007 i forhold til forventningerne kommunikeret sammen med resultatet for 1. halvår Mio. DKK Realiseret 2006 Forventet Forventet Capital Markets Day Forventet Forventet Gunstigt forløb Negativt forløb Præmievækst 2,0% 3% 3% 3,3% 4% 4% Forsikringsteknisk resultat Investeringsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio (%) 86, * Målt i lokal valuta Præmieindtægterne forventes at stige cirka 4 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til udmeldingen i forbindelse med halvårsresultatet den 16. august Forudsætningen for præmievæksten er, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Opjusteringen af forventningen til præmievæksten i forhold til starten af året skyldes prisstigninger inden for arbejdsskadeforsikringer i Danmark, tilgangen af nye kunder i Norge, indgåelsen af flere større forsikringsaftaler i Industri samt væksten i Nye Markeder og Sverige i særdeleshed. Forventningen til combined ratio reduceres fra 88 til 87. Ændringen skyldes primært afløbsgevinster i 3. kvartal 2007 på netto 233 mio. DKK svarende til en positiv påvirkning på 1,4 procentpoint på helåret. Påvirkningen fra ændringer i rentekurven er neutral gennem 3. kvartal. Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 410 mio. DKK for hele Efter 9 måneder udgør storskader 669 mio. DKK og storskade niveauet for 2007 forventes derfor at blive 800 mio. DKK, idet 4. kvartal forventes at ligge over 100 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2007 at udgøre 225 mio. DKK for hele Efter 9 måneder 2007 udgør vejrrelaterede skader 252 mio. DKK. Idet 4. kvartal ofte indeholder vejrligskader som storme, er udgifter til vejrligskader øget til 325 mio. DKK for hele Både storskade- og vejrrelaterede skader er indeholdt i forventningerne til 2007 og indregnet i den samlede forventning på 87 i combined ratio på året. For resten af året forudsættes afløbsresultatet at være 0. Omkostningsprocenten forventes at udgøre 16,7 for helåret Forbedringen i omkostnings-procenten i forhold til 16,8 i 2006 vil blandt andet komme fra fortsat tilbageholdenhed på omkostningssiden. De danske og norske aktiviteter fortsætter med at reducere omkostnings-procenten, mens Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op med ca. 1 % procentpoint. Investeringsresultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente for 2007 forventes at blive 400 mio. DKK mod tidligere forventet 700 mio. DKK. Af nedjusteringen på 300 mio. DKK kan cirka halvdelen henføres til et lavere afkast i 3. kvartal 2007, mens resten skyldes højere overførsel af teknisk rente. Forventningen til investeringsresultatet for 2007 er baseret på investeringsresultatet pr. ultimo september 2007 samt en forudsætning om et afkast i de resterende 3 måneder af 2007 på 7,0 procent p.a. for aktier, 6,0 procent p.a. for fast ejendom og 5,1 procent p.a. på obligationer. Siden 3. kvartals afslutning har aktiemarkederne fortsat været volatile og faldende. Skat I juni 2007 har folketinget i Danmark vedtaget et lovforslag om nedsættelse af selskabsskatten fra 28 % til 25 %. Den nye skattelov baseret på 2007 forventningen giver TrygVesta en årlig besparelse i størrelsesordenen 50 mio. DKK. Nedsættelsen af selskabsskattesatsen, regulering til tidligere år samt et fald i forventningerne til skattefrie aktieavancer har medført, at forventningerne til den effektive skatteprocent er ændret fra 23 til 26. Efter 2007 forventes en effektiv skatteprocent på 24.

14 Side 14 af Forventninger til 2008 På baggrund af de opdaterede forventninger for 2007 samt handlingsplaner for 2008 venter TrygVesta i 2008 en præmievækst omkring 5 % i lokal valuta, hvor 1,5 % point forventes at stamme fra vækst i Finland og Sverige. Combined ratio før afløb forventes i niveauet 90. Afløb har i perioden påvirket combined ratio positivt i niveauet 2,3 til 4,6 procentpoint. Indfries forventningerne vil egenkapitalen blive forrentet med % efter skat. Forventningerne er dels baseret på, at det nordiske forsikringsmarked udviser fornuftig prisdannelse, dels at vores handlingsplaner for specifikke produkter, regioner og segmenter bliver gennemført, og dels at forretningsområderne Health Care, Finland og Sverige vokser som planlagt. Forbehold usikkerheder og risici Visse udsagn i denne regnskabsmeddelelse er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i denne regnskabsmeddelelse, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i denne regnskabsmeddelelse. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger lovgivningens krav hertil.

15 Side 15 af Anvendt regnskabspraksis TrygVestas regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at rapporten er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at værdiansættelsesprincipperne er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS erne). Udover de nedenfor anførte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten 2006 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Ændringer i anvendt regnskabspraksis TrygVesta anvender fra 1. januar 2007 en mere enkel model for unwinding. Unwinding er den opskrivning af erstatningshensættelsen, der skyldes løbetidsforkortelse, og som overføres fra erstatninger til forsikringsteknisk rente i resultatopgørelsen. Vi henviser til regnskabsmeddelelsen for 1. kvartal 2007 og /investor relations for en uddybende beskrivelse. Ændring i regnskabsmæssigt skøn I halvårsmeddelelsen udgør den effektive skatteprocent 22. Nedgangen i skattefrie aktieavancer har medført, at den effektive skatteprocent ultimo 3. kvartal er forøget til 25. Ændringen i skønnet har medført en samlet forøgelse af skatteomkostningen ultimo 3. kvartal på 79 mio. kr. Den skønnede skatteprocent for hele 2007 forventes at blive 26. I efterfølgende år forventes en skatteprocent på 24 under forudsætning af et aktieafkast på 7 %.

16 Side 16 af Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ikke-reviderede regnskabsmeddelelse for 3. kvartal Regnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, samt de krav som lov om finansiel virksomhed og Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabsmeddelelsen efter vores opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2007 samt resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 3. kvartal Ballerup, den Direktion: Christine Bosse Koncernchef Morten Hübbe Koncernfinansdirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Trond Christiansen John R. Frederiksen Håkon J. Huseklepp Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Per Skov

17 side 17 af 26

18 side 18 af 26

19 side 19 af 26

20 side 20 af 26

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001

Codan A/S - Fondskode 1021354-5 - Delårsrapport for 3. kvartal 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Highlights 2 1. halvår 2006 : Resultatet efter skat steg fra 436 mio. kr. til 689 mio. kr. Resultat pr. aktie steg fra 21,4 kr. til 35,2 kr. Præmiefremgang på 5,6 pct. i skade

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Topdanmarks resultat 2005

Topdanmarks resultat 2005 Topdanmarks resultat 2005 Highlights 2 2005: Stigning i resultatet på 50 pct. til 1.160 mio. kr. efter skat Resultat pr. aktie steg med 61 pct. til 58 kr. Præmiefremgang på 6,6 pct. i skade og 11,6 pct.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004

Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Topdanmarks resultat Q1 - Q3 2004 Hovedpunkter i Q1 - Q3 2004 2 Resultat på 553 mio. kr. efter skat og efter overførsel af 19 mio. kr. til udjævningshensættelser Q1 - Q3 2003: 742 mio. kr. efter skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse nr.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør

Dansk Aktionærforening. Download præsentationen på tryg.com. Tryg En sikker havn i en turbulent tid. Lars Møller, IR-direktør Dansk Aktionærforening Tryg En sikker havn i en turbulent tid Lars Møller, IR-direktør Download præsentationen på tryg.com 1 Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse,

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere