Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9"

Transkript

1 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA O k to b er 2013 NR. 3 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN O k to b er 2013 Driftsomkostninger er fortsat for høje Lav vækst i samfundet, nye kapitalkrav, stigende lønsumsafgifter m.v. er vitale faktorer med stor betydning for de finansielle virksomheders indtjening. Det er desværre også faktorer, som ledelserne ikke har indflydelse på. En af de faktorer, som ledelserne til gengæld kan påvirke, er lønomkostningerne. Der er derfor ingen tvivl om, at stram styring af omkostningerne er et væsentligt instrument, som skal anvendes i en rum tid endnu for at sikre en sund omstilling af de danske finansielle virksomheder til nye tider. Men går det ikke bedre i Danmark? Det gør det måske, men kun set i forhold til et meget sort udgangspunkt. Og selvom der er en svag optimisme, er beskæftigelsen fortsat lav. Det kan måske også få en afsmittende effekt på sektoren, men vi ved det ikke endnu. Derfor går ledelserne i stort set alle virksomheder målrettet efter at effektivisere og begrænse omkostningerne. Adm. dir. Mariane Dissing Set i den sammenhæng er det godt at kunne konstatere, at det forsvarlige overenskomstresultat i 2012 betyder, at den faktiske lønudvikling i sektoren nu er forholdsvis stabil på omkring to procent om året. For dem, der tænker flere år tilbage lyder det måske ikke prangende, men på dagens danske arbejdsmarked ligger det absolut i den øvre ende sammenlignet med andre lønmodtagergrupper og har givet reallønsstigning. I dette FA Magasin sætter vi fokus på finansielle virksomheders omkostninger til arbejdskraft. Vi vil give et nøgternt billede af tingenes tilstand, så vi kan forholde os til udfordringerne på et oplyst grundlag. Mariane Dissing

3 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 3 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende Af Kirsten Lemming-Christensen, Selvom de finansansattes lønstigninger er lavere end i 2008, ligger de stadig over det øvrige arbejdsmarked. Derfor stiger reallønnen for finansansatte også mere end for andre på arbejdsmarkedet De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at de årlige lønstigninger inden for finans og forsikring har nu stabiliseret sig på omkring to procent som rækker frem til og med 2. kvartal Årlige lønstigninger på et par procent har hørt til dagens orden siden slutningen af 2011 kun afbrudt af et kvartal i 2012, hvor lønudviklingen var på omkring én procent. Den lave lønudvikling i det kvartal skyldes, at den overenskomstmæssige lønstigning i 2011 kom i april, mens den i 2012 kom i juli. Set over tidsrummet siden 2008 og frem til midten af 2013 er lønstigningstakten i den finansielle sektor dermed halveret. Årlig ændring i timefortjenesten Pct K3 2009K3 2010K3 2011K3 2012K3 Kilde: Danmarks Statistik Privat i alt Finansiering og forsikring Staten Kommuner og regioner I den periode var de finansansatte med årlige lønstigninger på op til fem procent ofte førende i lønkapløbet sammenlignet med øvrige grupper på arbejdsmarkedet. Det er de for så vidt stadig, fordi lønudviklingen for andre lønmodtagere aftager tilsvarende. Fastfryser man fx lønudviklingen ved udgangen af 2. kvartal i år, ligger de ansatte i den finansielle sektor markant højere end deres kolleger i kommuner og staten, hvor de årlige lønforhøjelser ligger på henholdsvis 0,3 procent og 0,5 procent. Også på det øvrige private arbejdsmarked er lønudviklingen lavere end i finanssektoren.

4 4 FA MAGASIN O k to b er 2013 Lønstigningerne er sammensat af flere faktorer. Først og fremmest de overenskomstmæssige stigninger gennem årene. Andre stigninger skyldes, at et mindre antal medarbejdere er steget i anciennitet. Dertil kommer automatiske lønstigninger til medarbejdere, der afslutter en uddannelse samt til almindelige forfremmelser, markeds- og fastholdelsesbehov. Reallønnen stiger igen Efter i lange perioder at have haft reallønsfremgang på mellem en og fire procent oplevede de finansansatte reallønstilbagegang fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal Men nu stiger reallønnen atter og ligger på omkring én procent om året, hvilket er over gennemsnittet på det øvrige private arbejdsmarked. Helårsreallønsændringer 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2013 Pct. 5 Privat sektor Finanssektoren /2 07/4 08/2 08/4 09/2 09/4 10/2 10/4 11/2 11/4 12/2 12/4 13/2 år/kvt Kilde: Danmarks Statistik

5 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 5 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring Af Kirsten Lemming-Christensen, Fraværet i finanssektoren har udviklet sig positivt. Men en finansansat har flere sygedage end funktionærer på DA-området. Sygefraværet blandt finansmedarbejderne var i gennemsnit 6,3 dage i 2012, og det er et fald på knap en tredjedel dag i forhold til På det private arbejdsmarked i øvrigt falder sygefraværet også, viser den netop offentliggjorte FraværsStatistik 2012 fra Dansk Arbejdsgiverforening. Sygefraværet på hele DA-området, inklusive arbejdere og funktionærer, er således faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage fra 2011 til Ser man alene på funktionærerne på DA-området har de faktisk et lavere sygefravær end i finanssektoren. Her ligger det gennemsnitlige årlige sygefravær på under 6 dage. Tilsvarende fald har fundet sted i kommunerne og regionerne, og i det hele taget viser sygefraværet i finanssektoren, i kommunerne og regionerne samt på det private arbejdsmarked, en parallel udvikling. Sygefraværet i kommuner og regioner er markant højere end på det private arbejdsmarked Trods et konstant fald i sygefraværet i kommunerne og regionerne de seneste fem år, ligger sygefraværet i FA s medlemsvirksomheder fortsat markant lavere. Den finansielle sektor udmærker sig dermed ved at være en af de brancher, hvor sygefraværet er lavest. Endeligt er der en række fælles træk inden for alle områder. Kvinders sygefravær er markant højere end mændenes. Forskellen er dog størst inden for finans og forsikring, se skema. Lønmodtagere i Vestdanmark har mindre fravær end deres kolleger i Østdanmark, og fraværet er lavere blandt chefer og medarbejdere med en akademisk uddannelse. Det sidste kan hænge sammen med mulighederne for at arbejde trods sygdom. Sygefravær fordelt på sektorer 2012 Kommuner Regioner Private funktionærer (DA) Finanssektoren Kvinder 12,6 11,6 7,8 8,4 Mænd 9,7 8,6 4,4 4,3 Alle 11,9 11,0 5,7 6,3 Kilder: FA s Fraværsstatistik 2012, Kommunernes og Regionernes fraværsstatistik 2012, DA FraværsStatistik Tallene viser dagsværk i fravær pr. fuldtidsbeskæftiget.

6 6 FA MAGASIN O k to b er 2013 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger Af Kirsten Lemming-Christensen, 13 procent af de finansielle virksomheders arbejdsomkostninger når ikke frem til de ansatte. Lønsumsafgiften er nu oppe på over 40 kr. pr. arbejdstime, og i de kommende år fortsætter afgiften med at stige Når en arbejdsgiver i den finansielle sektor har medarbejderudgifter på1.000 kr., er det kun godt 870 kr., der tilfalder den ansatte. Resten af beløbet, og det vil sige knap 130 kr., havner på en lang række andre konti, primært i de offentlige kasser. Det fremgår af den nye FA Statistik, Arbejdsomkostninger 2012, som netop er udgivet. En række af de ekstra omkostninger går til velkendte formål som fx forsikringer, bidrag til AER og til uddannelsesfonde m.v. Men for den finansielle sektor er der én helt afgørende og dominerende post, som påvirker omkostningerne. Det er lønsumsafgiften, som nu overstiger to tredjedele af arbejdsgivernes øvrige arbejdsomkostninger altså de omkostninger, som ikke tilfalder medarbejderne i form af løn. Lønsumsafgiften store betydning for omkostningsudviklingen i den finansielle sektor er også tydelig, når man sammenligner med andre områder på arbejdsmarkedet. Fx udgør de øvrige medarbejderomkostninger på DA-området i 2012 ifølge DA s Strukturstatistik i gennemsnit 7,96 kr. Posten øvrige arbejdsomkostninger har været i stadig vækst i de senere år inden for FA s område. I 2009 var den på 50,46 kr. om året pr. medarbejder pr. time, og i 2012 var den vokset til 59,55 kr. Det er en stigning på 18 procent, som især skyldes den stadig voksende lønsumsafgift, som i øjeblikket er på over 40 kr. pr. arbejdstime. Arbejdsomkostninger pr. præsteret time Kr. 500 Øvrige arbejdsomkostninger Fortjeneste Kilde: FA

7 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 7 Der er ingen tvivl om, at de øvrige arbejdsomkostninger vil fortsætte med at vokse de kommende år. Det hænger sammen med, at lønsumsafgiften, som i 2012 var 10,5 pct., nu er på 10,9 pct., og stiger yderligere til 15,3 pct. frem til Nu lyder knap 60 kr. pr time for de samlede øvrige omkostninger måske ikke af så meget, men tager man alene lønsumsafgiften, udgjorde den i 2012 en omkostninger på ca. 4,2 mia. kr. for den finansielle sektor. Med de stigninger, der er vedtaget, betyder det, at den samlede lønsumsafgift i 2021 når op på 6,1 mia. kr. årligt, hvis medarbejderantallet og deres lønninger holdes i ro. Sammensætningen af øvrige arbejdsmomkostninger pr. præsteret time Årligt beløb i kr. og øre 2012 Arbejdsgiverens samlede arbejdsomkostninger 463,77 Fortjeneste 404,22 Øvrige arbejdsomkostninger 59,55 Bidrag til og fra offentlige kasser 37,97 Finansieringsbidrag 0,68 Bidrag til AER 1,87 Refusioner fra AER -0,20 Bidrag til sygedagpengeforsikring 0,00 Lønsumsafgift 40,61 Løntilskud -0,68 Refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. -4,31 Lovpligtige omkostninger 0,46 Arbejdsulykkesforsikring 0,64 Erhvervssygdomssikring (AES) 0,11 Dagpengegodtgørelse ved afskedigelse 0,01 Bidrag til lovpligtig barselfond 0,57 Refusioner fra lovpligtig barselfond -0,87 Aftalebestemte omkostninger 0,56 Bidrag til uddannelsesfonde 0,56 Refusioner fra uddannelsesfonde 0,00 Uddannelsesomkostninger 5,77 Direkte uddannelsesomkostninger 5,78 Kursusgodtgørelse til arbejdsgiveren -0,02 Andre personaleomkostninger 14,79 Erhvervsansvarsforsikring 0,28 Andre frivillige medarbejderrelaterede forsikringer 1,56 Bidrag til firmapensionskasser (tilsagnsordninger) 0,64 Rekrutteringsomkostninger 0,67 Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 4,60 Andre personaleomkostninger 7,04

8 8 FA MAGASIN O k to b er 2013 Beskæftigelsen falder, men ledigheden er lav Af Kirsten Lemming-Christensen Udviklingen i beskæftigelsen er nærmest identisk med tendensen på det øvrige arbejdsmarked. Ledigheden slår ikke så hårdt igennem i finanssektoren Færre filialer, øget digitalisering og mere Lønmodtager-beskæftigelsen indenfor selvbetjening hos kunderne i pengeinstitutterne medfører, at antallet af beskæftigede Pct. finansiering og forsikring i den finansielle sektor fortsat falder. Fra til 2013 er der således blevet ca færre bankansatte K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Andel af samlet beskæftigelse (ikkesæsonkorrigeret) Tilbagegangen i beskæftigelsen i den finansielle sektor er imidlertid ikke markant større end på det øvrige arbejdsmarked, viser en sammenligning, som FA har foretaget. I 2008 var den finansielle sektors andel af beskæftigelsen på det private arbejdsmarked 5,6 procent, og i dag er andelen 5,7 procent. Frem mod starten af 2010 faldt beskæftigelsen faktisk mindre i finanssektoren end på det private arbejdsmarked som helhed. Siden da er beskæftigelsen faldet lidt mere i finanssektoren, men ikke mere end at sektorens andel af beskæftigelsen er på samme niveau som før finanskrisen. Ser man på udviklingen i beskæftigelsen i forhold til hele arbejdsmarkedet, altså både offentlig og privat ansatte, er udviklingen nærmest identisk. Ledighed blandt forsikrede Pct Kilde: Danmarks Statistik og FTF-A Anm.: Databrud fra marts til april 2011 fsva. Finansforbundet og DFL Hele landet Andel af beskæftigelse i private virksomheder (ikkesæsonkorrigeret) Finansforbundet DFL Den faldende beskæftigelse har ført til stigende ledighed, men de ansatte i finans og forsikring er ikke så hårdt ramt som deres kolleger på det øvrige arbejdsmarked. En oversigt over udviklingen i ledigheden blandt arbejdsløshedsforsikrede inden for FA s område sammenholdt med hele arbejdsmarkedet siden 2007 viser, at ledigheden på hele arbejdsmarkedet i juli 2008 var på to procent og knap én procent i den finansielle sektor. I dag er ledigheden på hele arbejdsmarkedet steget til 5 procent, mens den fortsat er under tre procent for Finansforbundets og Danske Forsikringsfunktionærers forsikrede medlemmer.

9 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 9 Danmark: Nordens største finansarbejdsplads Af Maria Søndergaard, Beskæftigelsen i de danske pengeinstitutter falder, men vi er fortsat det land i Norden, der har suverænt flest ansatte. Danske ansatte i pengeinstitutter har fortsat et lavt antal kunder sammenlignet med fx Sverige Selvom den danske finanssektor de seneste år har været præget af fusioner, lukninger og reduktioner i filialnettet, skiller Danmark sig ud som det land i Norden, der har markant flest ansatte i pengeinstitutter. Det dokumenterer de foreløbige tal fra Nordisk Bankstatistik, som udkommer i oktober. Med udgangen af 2012 var der således ansat i de danske pengeinstitutter. Til sammenligning var der i Sverige, som har ca. 4 mio. flere indbyggere end Danmark, ansat knap medarbejdere i pengeinstitutterne. De nye tal i dette års undersøgelse indikerer, at enten har finanskrisen ikke ramt de øvrige nordiske lande så voldsomt som i Danmark, eller også har disse lande tilpasset deres struktur på et langt tidligere tidspunkt. Danmark har slanket filialnettet Ser man på antallet af filialer, er Danmark det land, der har taget hårdest fat. Her er filialerne reduceret med 186 fra 2011 til 2012, mens antallet af filialer kun er gået ned med omkring 30 i Finland og Norge. Og i Sverige er antallet forøget med 9. Totalt set er der forsvundet 250 filialer i Norden, og tre fjerdele af dem lå i Danmark. Lukninger af filialer smitter også af på antallet af medarbejdere. Danmark har således reduceret med flest medarbejdere i perioden, knap 1.500, mens Finland i den anden ende totalt set har opretholdt samme antal ansatte. Samlet set er antallet af ansatte i de nordiske pengeinstitutter faldet med knap i 2012, og heraf tegner Danmark sig altså for ca. halvdelen af faldet. Pengeinstitutter, filialer og ansatte i Norden i 2012 Pengeinstitutter Filialer Ansatte Danmark 108 (-19) (-186) (-1.463) Finland 291 (-19) (-30) (-1) Island 14 (-1) 103 (-12) (-40) Norge 149 (-4) (-31) (-567) Sverige 103 (+1) (+9) (-895) Kilde: Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal Anm.:Tallene i parentes angiver udviklingen fra 2011 til 2012.

10 10 FA MAGASIN O k to b er 2013 Effektive svenskere Sætter man antallet af medarbejdere i forhold til indbyggerne i de enkelte lande, fremstår forskellene mellem de nordiske lande i al sin tydelighed. Antager vi fx, at de danske pengeinstitutmedarbejdere servicerer samtlige indbyggere i Danmark, svarer det til, at hver ansat har 123 kunder. Til sammenligning har en svensk medarbejder 281 kunder, eller langt over det dobbelte. Kun Island ligger under Danmark med 86 kunder pr. medarbejder. Antal indbyggere pr. finansmedarbejder Danmark Finland Island Norge Sverige Kilde: FA, Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal Ser man på antallet af filialer i forhold til indbyggere, tegner der sig et langt mere ensartet billede. Igen er Sverige det land, der betjener flest indbyggere pr. filial, 5.194, mens de danske filialer i gennemsnit hver betjener indbyggere. Antal indbyggere pr. hhv. ansat og filial i Norden, 2012 Danmark Finland Island Norge Sverige Befolkningstal Indbyggere pr. ansat Indbyggere pr. filial Kilde: Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal.

11 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Nets Denmark A/S pr. 30. juni Teller A/S pr. 30. juni 2013 Udmeldelser - Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S pr. 30. juni Fusioneret med ID-Spar invest A/S - Jyske Global Asset Management A/S pr. 30. september Navneændring - Rise Spare- og Lånekasse til Rise Sparekasse Pr. 30. september 2013 har FA 196 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2013 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Nyt fra sekretariatet Pr. 31. juli 2013 fratrådte økonomisk student Andreas Thomsen. Pr. 1. september 2013 er økonomisk student Mette Lange ansat. Medlemsmøde om OK14 webstreames FA holder medlemsmøde om OK14 den 7. november 2013 i København. Som noget nyt vil det være muligt for FA s medlemmer at deltage virtuelt og dermed spare turen til København. Der vil blive etableret en facilitet på FA s hjemmeside, hvor man kan følge mødet live og stille spørgsmål til oplægsholderne og salen. Både almindelig og virtuel deltagelse er gratis, men vil kræve tilmelding. Medlemsmødet vil blive slået op på FA s kursusoversigt snarest.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere