Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9"

Transkript

1 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA O k to b er 2013 NR. 3 kontak t: ISsN

2 2 FA MAGASIN O k to b er 2013 Driftsomkostninger er fortsat for høje Lav vækst i samfundet, nye kapitalkrav, stigende lønsumsafgifter m.v. er vitale faktorer med stor betydning for de finansielle virksomheders indtjening. Det er desværre også faktorer, som ledelserne ikke har indflydelse på. En af de faktorer, som ledelserne til gengæld kan påvirke, er lønomkostningerne. Der er derfor ingen tvivl om, at stram styring af omkostningerne er et væsentligt instrument, som skal anvendes i en rum tid endnu for at sikre en sund omstilling af de danske finansielle virksomheder til nye tider. Men går det ikke bedre i Danmark? Det gør det måske, men kun set i forhold til et meget sort udgangspunkt. Og selvom der er en svag optimisme, er beskæftigelsen fortsat lav. Det kan måske også få en afsmittende effekt på sektoren, men vi ved det ikke endnu. Derfor går ledelserne i stort set alle virksomheder målrettet efter at effektivisere og begrænse omkostningerne. Adm. dir. Mariane Dissing Set i den sammenhæng er det godt at kunne konstatere, at det forsvarlige overenskomstresultat i 2012 betyder, at den faktiske lønudvikling i sektoren nu er forholdsvis stabil på omkring to procent om året. For dem, der tænker flere år tilbage lyder det måske ikke prangende, men på dagens danske arbejdsmarked ligger det absolut i den øvre ende sammenlignet med andre lønmodtagergrupper og har givet reallønsstigning. I dette FA Magasin sætter vi fokus på finansielle virksomheders omkostninger til arbejdskraft. Vi vil give et nøgternt billede af tingenes tilstand, så vi kan forholde os til udfordringerne på et oplyst grundlag. Mariane Dissing

3 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 3 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende Af Kirsten Lemming-Christensen, Selvom de finansansattes lønstigninger er lavere end i 2008, ligger de stadig over det øvrige arbejdsmarked. Derfor stiger reallønnen for finansansatte også mere end for andre på arbejdsmarkedet De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at de årlige lønstigninger inden for finans og forsikring har nu stabiliseret sig på omkring to procent som rækker frem til og med 2. kvartal Årlige lønstigninger på et par procent har hørt til dagens orden siden slutningen af 2011 kun afbrudt af et kvartal i 2012, hvor lønudviklingen var på omkring én procent. Den lave lønudvikling i det kvartal skyldes, at den overenskomstmæssige lønstigning i 2011 kom i april, mens den i 2012 kom i juli. Set over tidsrummet siden 2008 og frem til midten af 2013 er lønstigningstakten i den finansielle sektor dermed halveret. Årlig ændring i timefortjenesten Pct K3 2009K3 2010K3 2011K3 2012K3 Kilde: Danmarks Statistik Privat i alt Finansiering og forsikring Staten Kommuner og regioner I den periode var de finansansatte med årlige lønstigninger på op til fem procent ofte førende i lønkapløbet sammenlignet med øvrige grupper på arbejdsmarkedet. Det er de for så vidt stadig, fordi lønudviklingen for andre lønmodtagere aftager tilsvarende. Fastfryser man fx lønudviklingen ved udgangen af 2. kvartal i år, ligger de ansatte i den finansielle sektor markant højere end deres kolleger i kommuner og staten, hvor de årlige lønforhøjelser ligger på henholdsvis 0,3 procent og 0,5 procent. Også på det øvrige private arbejdsmarked er lønudviklingen lavere end i finanssektoren.

4 4 FA MAGASIN O k to b er 2013 Lønstigningerne er sammensat af flere faktorer. Først og fremmest de overenskomstmæssige stigninger gennem årene. Andre stigninger skyldes, at et mindre antal medarbejdere er steget i anciennitet. Dertil kommer automatiske lønstigninger til medarbejdere, der afslutter en uddannelse samt til almindelige forfremmelser, markeds- og fastholdelsesbehov. Reallønnen stiger igen Efter i lange perioder at have haft reallønsfremgang på mellem en og fire procent oplevede de finansansatte reallønstilbagegang fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal Men nu stiger reallønnen atter og ligger på omkring én procent om året, hvilket er over gennemsnittet på det øvrige private arbejdsmarked. Helårsreallønsændringer 2. kvartal 2007 til 2. kvartal 2013 Pct. 5 Privat sektor Finanssektoren /2 07/4 08/2 08/4 09/2 09/4 10/2 10/4 11/2 11/4 12/2 12/4 13/2 år/kvt Kilde: Danmarks Statistik

5 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 5 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring Af Kirsten Lemming-Christensen, Fraværet i finanssektoren har udviklet sig positivt. Men en finansansat har flere sygedage end funktionærer på DA-området. Sygefraværet blandt finansmedarbejderne var i gennemsnit 6,3 dage i 2012, og det er et fald på knap en tredjedel dag i forhold til På det private arbejdsmarked i øvrigt falder sygefraværet også, viser den netop offentliggjorte FraværsStatistik 2012 fra Dansk Arbejdsgiverforening. Sygefraværet på hele DA-området, inklusive arbejdere og funktionærer, er således faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage fra 2011 til Ser man alene på funktionærerne på DA-området har de faktisk et lavere sygefravær end i finanssektoren. Her ligger det gennemsnitlige årlige sygefravær på under 6 dage. Tilsvarende fald har fundet sted i kommunerne og regionerne, og i det hele taget viser sygefraværet i finanssektoren, i kommunerne og regionerne samt på det private arbejdsmarked, en parallel udvikling. Sygefraværet i kommuner og regioner er markant højere end på det private arbejdsmarked Trods et konstant fald i sygefraværet i kommunerne og regionerne de seneste fem år, ligger sygefraværet i FA s medlemsvirksomheder fortsat markant lavere. Den finansielle sektor udmærker sig dermed ved at være en af de brancher, hvor sygefraværet er lavest. Endeligt er der en række fælles træk inden for alle områder. Kvinders sygefravær er markant højere end mændenes. Forskellen er dog størst inden for finans og forsikring, se skema. Lønmodtagere i Vestdanmark har mindre fravær end deres kolleger i Østdanmark, og fraværet er lavere blandt chefer og medarbejdere med en akademisk uddannelse. Det sidste kan hænge sammen med mulighederne for at arbejde trods sygdom. Sygefravær fordelt på sektorer 2012 Kommuner Regioner Private funktionærer (DA) Finanssektoren Kvinder 12,6 11,6 7,8 8,4 Mænd 9,7 8,6 4,4 4,3 Alle 11,9 11,0 5,7 6,3 Kilder: FA s Fraværsstatistik 2012, Kommunernes og Regionernes fraværsstatistik 2012, DA FraværsStatistik Tallene viser dagsværk i fravær pr. fuldtidsbeskæftiget.

6 6 FA MAGASIN O k to b er 2013 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger Af Kirsten Lemming-Christensen, 13 procent af de finansielle virksomheders arbejdsomkostninger når ikke frem til de ansatte. Lønsumsafgiften er nu oppe på over 40 kr. pr. arbejdstime, og i de kommende år fortsætter afgiften med at stige Når en arbejdsgiver i den finansielle sektor har medarbejderudgifter på1.000 kr., er det kun godt 870 kr., der tilfalder den ansatte. Resten af beløbet, og det vil sige knap 130 kr., havner på en lang række andre konti, primært i de offentlige kasser. Det fremgår af den nye FA Statistik, Arbejdsomkostninger 2012, som netop er udgivet. En række af de ekstra omkostninger går til velkendte formål som fx forsikringer, bidrag til AER og til uddannelsesfonde m.v. Men for den finansielle sektor er der én helt afgørende og dominerende post, som påvirker omkostningerne. Det er lønsumsafgiften, som nu overstiger to tredjedele af arbejdsgivernes øvrige arbejdsomkostninger altså de omkostninger, som ikke tilfalder medarbejderne i form af løn. Lønsumsafgiften store betydning for omkostningsudviklingen i den finansielle sektor er også tydelig, når man sammenligner med andre områder på arbejdsmarkedet. Fx udgør de øvrige medarbejderomkostninger på DA-området i 2012 ifølge DA s Strukturstatistik i gennemsnit 7,96 kr. Posten øvrige arbejdsomkostninger har været i stadig vækst i de senere år inden for FA s område. I 2009 var den på 50,46 kr. om året pr. medarbejder pr. time, og i 2012 var den vokset til 59,55 kr. Det er en stigning på 18 procent, som især skyldes den stadig voksende lønsumsafgift, som i øjeblikket er på over 40 kr. pr. arbejdstime. Arbejdsomkostninger pr. præsteret time Kr. 500 Øvrige arbejdsomkostninger Fortjeneste Kilde: FA

7 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 7 Der er ingen tvivl om, at de øvrige arbejdsomkostninger vil fortsætte med at vokse de kommende år. Det hænger sammen med, at lønsumsafgiften, som i 2012 var 10,5 pct., nu er på 10,9 pct., og stiger yderligere til 15,3 pct. frem til Nu lyder knap 60 kr. pr time for de samlede øvrige omkostninger måske ikke af så meget, men tager man alene lønsumsafgiften, udgjorde den i 2012 en omkostninger på ca. 4,2 mia. kr. for den finansielle sektor. Med de stigninger, der er vedtaget, betyder det, at den samlede lønsumsafgift i 2021 når op på 6,1 mia. kr. årligt, hvis medarbejderantallet og deres lønninger holdes i ro. Sammensætningen af øvrige arbejdsmomkostninger pr. præsteret time Årligt beløb i kr. og øre 2012 Arbejdsgiverens samlede arbejdsomkostninger 463,77 Fortjeneste 404,22 Øvrige arbejdsomkostninger 59,55 Bidrag til og fra offentlige kasser 37,97 Finansieringsbidrag 0,68 Bidrag til AER 1,87 Refusioner fra AER -0,20 Bidrag til sygedagpengeforsikring 0,00 Lønsumsafgift 40,61 Løntilskud -0,68 Refusioner for udgifter til løn under sygdom, barsel mv. -4,31 Lovpligtige omkostninger 0,46 Arbejdsulykkesforsikring 0,64 Erhvervssygdomssikring (AES) 0,11 Dagpengegodtgørelse ved afskedigelse 0,01 Bidrag til lovpligtig barselfond 0,57 Refusioner fra lovpligtig barselfond -0,87 Aftalebestemte omkostninger 0,56 Bidrag til uddannelsesfonde 0,56 Refusioner fra uddannelsesfonde 0,00 Uddannelsesomkostninger 5,77 Direkte uddannelsesomkostninger 5,78 Kursusgodtgørelse til arbejdsgiveren -0,02 Andre personaleomkostninger 14,79 Erhvervsansvarsforsikring 0,28 Andre frivillige medarbejderrelaterede forsikringer 1,56 Bidrag til firmapensionskasser (tilsagnsordninger) 0,64 Rekrutteringsomkostninger 0,67 Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale 4,60 Andre personaleomkostninger 7,04

8 8 FA MAGASIN O k to b er 2013 Beskæftigelsen falder, men ledigheden er lav Af Kirsten Lemming-Christensen Udviklingen i beskæftigelsen er nærmest identisk med tendensen på det øvrige arbejdsmarked. Ledigheden slår ikke så hårdt igennem i finanssektoren Færre filialer, øget digitalisering og mere Lønmodtager-beskæftigelsen indenfor selvbetjening hos kunderne i pengeinstitutterne medfører, at antallet af beskæftigede Pct. finansiering og forsikring i den finansielle sektor fortsat falder. Fra til 2013 er der således blevet ca færre bankansatte K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Andel af samlet beskæftigelse (ikkesæsonkorrigeret) Tilbagegangen i beskæftigelsen i den finansielle sektor er imidlertid ikke markant større end på det øvrige arbejdsmarked, viser en sammenligning, som FA har foretaget. I 2008 var den finansielle sektors andel af beskæftigelsen på det private arbejdsmarked 5,6 procent, og i dag er andelen 5,7 procent. Frem mod starten af 2010 faldt beskæftigelsen faktisk mindre i finanssektoren end på det private arbejdsmarked som helhed. Siden da er beskæftigelsen faldet lidt mere i finanssektoren, men ikke mere end at sektorens andel af beskæftigelsen er på samme niveau som før finanskrisen. Ser man på udviklingen i beskæftigelsen i forhold til hele arbejdsmarkedet, altså både offentlig og privat ansatte, er udviklingen nærmest identisk. Ledighed blandt forsikrede Pct Kilde: Danmarks Statistik og FTF-A Anm.: Databrud fra marts til april 2011 fsva. Finansforbundet og DFL Hele landet Andel af beskæftigelse i private virksomheder (ikkesæsonkorrigeret) Finansforbundet DFL Den faldende beskæftigelse har ført til stigende ledighed, men de ansatte i finans og forsikring er ikke så hårdt ramt som deres kolleger på det øvrige arbejdsmarked. En oversigt over udviklingen i ledigheden blandt arbejdsløshedsforsikrede inden for FA s område sammenholdt med hele arbejdsmarkedet siden 2007 viser, at ledigheden på hele arbejdsmarkedet i juli 2008 var på to procent og knap én procent i den finansielle sektor. I dag er ledigheden på hele arbejdsmarkedet steget til 5 procent, mens den fortsat er under tre procent for Finansforbundets og Danske Forsikringsfunktionærers forsikrede medlemmer.

9 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 9 Danmark: Nordens største finansarbejdsplads Af Maria Søndergaard, Beskæftigelsen i de danske pengeinstitutter falder, men vi er fortsat det land i Norden, der har suverænt flest ansatte. Danske ansatte i pengeinstitutter har fortsat et lavt antal kunder sammenlignet med fx Sverige Selvom den danske finanssektor de seneste år har været præget af fusioner, lukninger og reduktioner i filialnettet, skiller Danmark sig ud som det land i Norden, der har markant flest ansatte i pengeinstitutter. Det dokumenterer de foreløbige tal fra Nordisk Bankstatistik, som udkommer i oktober. Med udgangen af 2012 var der således ansat i de danske pengeinstitutter. Til sammenligning var der i Sverige, som har ca. 4 mio. flere indbyggere end Danmark, ansat knap medarbejdere i pengeinstitutterne. De nye tal i dette års undersøgelse indikerer, at enten har finanskrisen ikke ramt de øvrige nordiske lande så voldsomt som i Danmark, eller også har disse lande tilpasset deres struktur på et langt tidligere tidspunkt. Danmark har slanket filialnettet Ser man på antallet af filialer, er Danmark det land, der har taget hårdest fat. Her er filialerne reduceret med 186 fra 2011 til 2012, mens antallet af filialer kun er gået ned med omkring 30 i Finland og Norge. Og i Sverige er antallet forøget med 9. Totalt set er der forsvundet 250 filialer i Norden, og tre fjerdele af dem lå i Danmark. Lukninger af filialer smitter også af på antallet af medarbejdere. Danmark har således reduceret med flest medarbejdere i perioden, knap 1.500, mens Finland i den anden ende totalt set har opretholdt samme antal ansatte. Samlet set er antallet af ansatte i de nordiske pengeinstitutter faldet med knap i 2012, og heraf tegner Danmark sig altså for ca. halvdelen af faldet. Pengeinstitutter, filialer og ansatte i Norden i 2012 Pengeinstitutter Filialer Ansatte Danmark 108 (-19) (-186) (-1.463) Finland 291 (-19) (-30) (-1) Island 14 (-1) 103 (-12) (-40) Norge 149 (-4) (-31) (-567) Sverige 103 (+1) (+9) (-895) Kilde: Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal Anm.:Tallene i parentes angiver udviklingen fra 2011 til 2012.

10 10 FA MAGASIN O k to b er 2013 Effektive svenskere Sætter man antallet af medarbejdere i forhold til indbyggerne i de enkelte lande, fremstår forskellene mellem de nordiske lande i al sin tydelighed. Antager vi fx, at de danske pengeinstitutmedarbejdere servicerer samtlige indbyggere i Danmark, svarer det til, at hver ansat har 123 kunder. Til sammenligning har en svensk medarbejder 281 kunder, eller langt over det dobbelte. Kun Island ligger under Danmark med 86 kunder pr. medarbejder. Antal indbyggere pr. finansmedarbejder Danmark Finland Island Norge Sverige Kilde: FA, Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal Ser man på antallet af filialer i forhold til indbyggere, tegner der sig et langt mere ensartet billede. Igen er Sverige det land, der betjener flest indbyggere pr. filial, 5.194, mens de danske filialer i gennemsnit hver betjener indbyggere. Antal indbyggere pr. hhv. ansat og filial i Norden, 2012 Danmark Finland Island Norge Sverige Befolkningstal Indbyggere pr. ansat Indbyggere pr. filial Kilde: Nordisk Bankstatistik 2012, foreløbige tal.

11 O k to b er 2013 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser - Nets Denmark A/S pr. 30. juni Teller A/S pr. 30. juni 2013 Udmeldelser - Sparinvest Fondsmæglerselskab A/S pr. 30. juni Fusioneret med ID-Spar invest A/S - Jyske Global Asset Management A/S pr. 30. september Navneændring - Rise Spare- og Lånekasse til Rise Sparekasse Pr. 30. september 2013 har FA 196 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2013 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. Nyt fra sekretariatet Pr. 31. juli 2013 fratrådte økonomisk student Andreas Thomsen. Pr. 1. september 2013 er økonomisk student Mette Lange ansat. Medlemsmøde om OK14 webstreames FA holder medlemsmøde om OK14 den 7. november 2013 i København. Som noget nyt vil det være muligt for FA s medlemmer at deltage virtuelt og dermed spare turen til København. Der vil blive etableret en facilitet på FA s hjemmeside, hvor man kan følge mødet live og stille spørgsmål til oplægsholderne og salen. Både almindelig og virtuel deltagelse er gratis, men vil kræve tilmelding. Medlemsmødet vil blive slået op på FA s kursusoversigt snarest.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3

FA STATISTI K ARBEJDSOMKOSTNINGER 2012. Om statistikken 2. Finanssektoren i alt Figur 1 Arbejdsomkostninger pr. præsteret time 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 47 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K ISSN 193-4776 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Tørre tal i farver sikrer fremtiden

Tørre tal i farver sikrer fremtiden Tørre tal i farver sikrer fremtiden 2 Er stillingen lige? 6 Kvinderne er på vej til at udligne Fravær har betydning for bundlinien 4 Fraværsstatistikken bruges til trivselsprojekt Seniorerne bliver længere

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

LønStatistik 2. kvartal 2009

LønStatistik 2. kvartal 2009 Statistik-Nyt. kvartal 9. november 9 LønStatistik. kvartal 9 Udgives af Dansk Arbejdsgiverforening Vester Voldgade 79 København V Telefon: 9 Redaktion: Fini Beilin Stærkt aftagende lønudvikling - fra,

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. December 2015 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen December 2015 Udvikling i danske lønninger og priser 1.1. DA s lønstatistik i forhold til TEKNIQs I den årlige StrukturStatistik opgør Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Lønudviklingen 2. kvartal 2017

Lønudviklingen 2. kvartal 2017 Lønudviklingen. kvartal 7. august 7 Øget lønstigningstakt som følge af stigning i fritvalgsbidrag Fra. kvartal til. kvartal 7 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området i gennemsnit steget med,

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016

Løn- og prisstatistik for installationsbranchen. Maj 2016 » Løn- og prisstatistik for installationsbranchen Maj 2016 Udvikling i løn og priser 1.1. Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik Dansk Arbejdsgiverforening (DA) opgør i deres årlige StrukturStatistik

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening

Om statistiken Bankstatistik Tabel 1.1 Antal virksomheder... 3 Tabel 1.2 Antal virksomheder som er medlem af en arbejdsgiverforening FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4830 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: mas@fanet.dk NORDIsk

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere