Installatørvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørvejledning"

Transkript

1 Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger Om dokumenttionen Betydning f dvrsler og symoler Til instlltøren Generelt Instlltionsstedet Kølemiddel Brine Vnd Elektrisk... 5 Om dokumenttionen 6.1 Om dette dokument Oversigt over instlltørvejledningen Om kssen Oversigt: Om kssen Indendørsenhed Sådn pkkes indendørsenheden ud Sådn fjernes lt tilehør fr indendørsenheden Om enheden og tilehør Oversigt: Om enheden og tilehør Identifiktion Identifiktionsmærkt: Indendørsenhed Muligt tilehør til indendørsenheden Anvendelsesretningslinjer Oversigt: Anvendelsesretningslinjer Opsætning f rumopvrmningssystemet Enkelt rum Flere rum Én LWT zone Flere rum To LWT zoner Opsætning f en hjælpevrmekilde til rumopvrmning Opsætning f vrmtvndstnken til oligen Systemlyout Integreret DHW tnk Vlg f ønsket tempertur for DHW tnken Opsætning og konfigurtion DHW tnk DHW pumpe til øjelikkeligt vrmt vnd DHW pumpe til desinfektion Opsætning f energimålingen Produceret vrme Forrugt energi Strømforsyning med norml kwh sts Strømforsyning med foretrukken kwh sts Opsætning f styring f strømforruget Permnent strømegrænsning Strømegrænsning ktiveret f digitle indgnge Strømegrænsningsproces Opsætning f en ekstern tempertursensor Foreredelse Oversigt: Foreredelse Foreredelse f instlltionssted Krv til instlltionsstedet for indendørsenheden Foreredelse f rør Kredsløskrv Formel til eregning f ekspnsionseholderens fortryk Sådn kontrolleres vndmængden i rumopvrmningskredsen og rinekredsen Ændring f fortrykket i ekspnsionstnken Sådn kontrolleres vndmængden: Eksempler Foreredelse f de elektriske ledninger Om foreredelse f de elektriske ledninger Om strømforsyning med foretrukken kwh sts Oversigt over elektriske tilslutninger med undtgelse f eksterne ktutorer Oversigt over elektrisk tilslutning for eksterne og interne ktutorer Instlltion Oversigt: Instlltion Åning f enhederne Om åning f enhederne Sådn ånes indendørsenheden Sådn ånes dækslet til el oksen på indendørsenheden Montering f indendørsenheden Om montering f indendørsenheden Sådn instlleres indendørsenheden Tilslutning f rinerørsystemet Om tilslutning f rinerørsystemet Sådn tilsluttes rinerørsystemet Sådn fyldes rinekredsen Sådn sluttes overtryksventilen til fløet på rinesiden Sådn isoleres rinerørene Tilslutning f vndrørsystemet Om tilslutning f vndrørsystemet Sådn tilsluttes vndrørsystemet Sådn sluttes overtryksventilen til fløet Sådn fyldes rumopvrmningskredsen Sådn påfyldes vrmtvndstnken til olig Sådn isoleres vndrørene Sådn tilsluttes recirkultionsrørene Sådn tilsluttes fløsslngen Tilslutning f de elektriske ledninger Om tilslutning f de elektriske ledninger Om overholdelse f elektricitetsestemmelser Sådn forindes de elektriske ledninger til indendørsenheden Sådn tilsluttes hovedstrømforsyningen Sådn tilsluttes den eksterne udendørssensor Sådn tilsluttes rugergrænseflden Sådn tilsluttes spærreventilen Sådn tilsluttes de elektriske målere Sådn tilsluttes vrmtvndspumpen til olig Sådn tilsluttes lrm output Sådn tilsluttes udgngen til rumopvrmning TIL/ FRA Sådn tilsluttes skift til ekstern vrmekilde Sådn tilsluttes de digitle indgnge til strømforrug Færdiggørelse f instlltion f indendørsenheden Sådn fstgøres dækslet til rugergrænseflde på indendørsenheden Sådn lukkes indendørsenheden Konfigurtion Oversigt: Konfigurtion Sådn sluttes pc klet til eloksen Sådn opnås der dgng til de mest rugte kommndoer Sådn kopieres systemindstillingerne fr første til nden rugergrænseflde Sådn kopieres det indstillede sprog fr første til nden rugergrænseflde Hurtigguide: Indstil systemlyoutet efter første tænding Grundlæggende konfigurtion Hurtig guide: Sprog / tid og dto Hurtig guide: Stndrd Hurtig guide: Tilehør Hurtig guide: Kpciteter (energimåling) Styring f rumopvrmning Styring f vrmt vnd til oligen Kontkt/service telefon Instlltørvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe

3 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 8.3 Avnceret konfigurtion/optimering Rumopvrmning: vnceret Styring f vrmt vnd til oligen: vnceret Vrmekildeindstillinger Systemindstillinger Menustruktur: Oversigt rugerindstillinger Menustruktur: Oversigt instlltørindstillinger Irugtgning Oversigt: Irugtgning Tjekliste før testkørsel Udluftningsfunktion på rumopvrmningskredsen Sådn udføres mnuel udluftning Sådn udføres utomtisk udluftning Sådn frydes udluftning Sådn udføres en testkørsel Sådn udføres en ktutor testkørsel Mulige ktutor testkørsler Beton tørring med gulvvrme Sådn progrmmeres en tidspln for eton tørring med gulvvrme Sådn udføres eton tørring med gulvvrme Sådn udlæses sttus for eton tørring med gulvvrme Sådn frydes eton tørring med gulvvrme Overdrgelse til rugeren Sådn fstgøres det relevnte sprog på enhedens typeskilt Vedligeholdelse og service Oversigt: Vedligeholdelse og service Sikkerhedsfornstltninger i forindelse med vedligeholdelse Tjekliste for årlig vedligeholdelse f indendørsenheden Sådn tømmes vrmtvndstnken til oligen Sådn tømmes vrmtvndstnken til oligen Fejlfinding Oversigt: Fejlfinding Generelle retningslinjer Løsning f prolemer ud fr symptomer Symptom: Enheden vrmer IKKE som forventet Symptom: Kompressoren strter IKKE (rumopvrmning eller opvrmning f vnd til oligen) Symptom: Pumpen støjer (kvittion) Symptom: Overtryksventilen for vndtryk åner Symptom: Overtryksventilen lækker Symptom: Rummet opvrmes IKKE tilstrækkeligt ved lve udendørstemperturer Symptom: Trykket på forrugsstedet er midlertidigt usædvnligt højt Symptom: Plderne trykkes f på grund f en opsvulmet tnk Symptom: Funktionen til desinfektion f tnk er IKKE fuldført korrekt (AH fejl) Løsning f prolemer ud fr fejlkoder Fejlkoder: Oversigt Bortskffelse Tekniske dt Oversigt: Tekniske dt Dimensioner og pldskrv til service Dimensioner og pldskrv til service: Indendørsenhed Komponenter Komponenter: Eloks (indendørsenhed) Rørdigrm Rørdigrm: Indendørsenhed Ledningsdigrm Ledningsføringsdigrm: Indendørsenhed Tekniske specifiktioner Tekniske specifiktioner: Indendørsenhed Driftsområde Driftsområde: Indendørsenhed ESP kurve ESP kurve: Indendørsenhed Ordliste 83 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger 1.1 Om dokumenttionen Den oprindelige dokumenttion er skrevet på engelsk. Alle ndre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er eskrevet i dette dokument omhndler meget vigtige emner og skl derfor følges omhyggeligt. Alle ktiviteter, der er eskrevet i instlltionsvejledningen, skl udføres f en utoriseret instlltør Betydning f dvrsler og symoler FARE Angiver en sitution, der resulterer i dødsfld eller lvorlig personskde. FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Angiver en sitution, der kn resultere i elektrisk stød. FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER Angiver en sitution, der kn resultere i forrændinger på grund f ekstremt høje eller lve temperturer. ADVARSEL Angiver en sitution, der kn resultere i dødsfld eller lvorlig personskde. PAS PÅ Angiver en sitution, der kn resultere i mindre eller modert personskde. Angiver en sitution, der kn resultere i udstyr eller mterielle skder. Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger. 1. Til instlltøren 1..1 Generelt Hvis du ikke er sikker på, hvordn enheden skl instlleres eller etjenes, edes du kontkte din forhndler. Forkert instlltion eller tilslutning f udstyr eller tilehør kn medføre elektrisk stød, kortslutning, udslip, rnd eller ndre skder på udstyret. Brug kun tilehør, ekstrudstyr og reservedele, der er fremstillet eller godkendt f Dikin. Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 3

4 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger ADVARSEL Sørg for, t instlltion, test og nvendte mteriler er i overensstemmelse med gældende lovgivning (ud over instruktionerne i Dikin dokumenttionen). PAS PÅ Brug pssende personlige værnemidler (hndsker, sikkerhedsriller m.m.) under instlltion, vedligeholdelse og servicering f systemet. ADVARSEL Riv plstposer fr emllgen i stykker og smid dem væk, så ingen, især ikke ørn, kn lege med dem. Mulig risiko: kvælning. FARE: RISIKO FOR FORBRÆNDINGER Kølerør, vndrør og indvendige dele må IKKE erøres lige efter drift. De kn være for vrme eller for kolde. Giv delene tid t vende tilge til norml tempertur. Hvis du er nødt til t røre ved delene, skl du ære eskyttelseshndsker. Kølemiddel, der trænger ud ved et uheld, må IKKE erøres. Sørg for pssende fornstltninger til t forhindre, t enheden kn ruges som tilflugtssted for små dyr. Små dyr, der får kontkt med elektriske dele, kn forårsge funktionsfejl, røg eller rnd. Der må IKKE nringes genstnde eller udstyr oven på enheden. Mn må IKKE sidde, kltre eller stå på enheden. Gældende lovgivning kn kræve, t mn stiller en logog til rådighed smmen med produktet, der som et minimum indeholder: oplysninger om vedligeholdelse, reprtion, testresultter, stndyperioder, Som et minimum skl følgende oplysninger findes på et let tilgængeligt sted på produktet: Instruktioner i nedlukning f systemet i tilfælde f en nødsitution Nvn og dresse på rndvæsen, politi og hospitl Nvn, dresse smt dg og nttelefonnumre til service I Europ giver EN378 den nødvendige vejledning for denne logog. 1.. Instlltionsstedet Sørg for tilstrækkelig plds rundt om enheden til service og luftcirkultion. Sørg for, t instlltionsstedet holder til enhedens vægt og virtioner. Sørg for, t området er godt udluftet. Sørg for, t enheden er i vter. Sørg for, t gulvet er i vter på det sted, hvor enheden skl instlleres. Enheden må IKKE instlleres på følgende steder: I eksplosionsfrlig tmosfære. På steder med mskiner, der udsender elektromgnetiske ølger. Elektromgnetiske ølger kn forstyrre styresystemet og forårsge funktionsfejl i udstyret. På steder, hvor der er risiko for rnd på grund f udslip f rndfrlige gsser (f.eks. fortynder eller enzin), kulfier eller ntændeligt støv. På steder, hvor der dnnes ætsende gs (f.eks. gsformig svovlsyre). Korrosionsdnnelse på koerrør eller loddede dele kn medføre kølemiddel lækge Kølemiddel Sørg for, t kølerørsinstlltionen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. I Europ er EN378 den gældende stndrd. Sørg for, t rør og forindelser ikke udsættes for elstning. ADVARSEL Under test må produktet ALDRIG sættes under højere tryk end det mksimlt tilldte tryk (som ngivet på enhedens typeskilt). ADVARSEL Tg tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde f lækge f kølemiddel. Hvis der opstår lækge f kølemiddelgs, skl området strks udluftes. Mulige risici: For høje kølemiddelkoncentrtioner i et lukket rum kn føre til iltmngel. Der kn dnnes giftige gsser, hvis kølemidlet kommer i kontkt med ild. ADVARSEL Kølemidlerne skl ltid genvindes. De må IKKE slippes direkte ud i miljøet. Brug en vkuumpumpe til t tømme instlltionen. Når du hr tilsluttet lle rør, skl du kontrollere, om der er utætheder. Brug kvælstof til kontrol for gslækge. Der kn ikke påfyldes kølemiddel, før ledningsføringen på stedet er færdigmonteret. Kølemiddel kn kun påfyldes efter udførelse f tæthedsprøve og vkuumtørring. Når systemet påfyldes, skl mn psse på ldrig t komme til t overskride det tilldte påfyldningstryk for t undgå fren for krftig væskeudstrømning. Hvis kølesystemet skl ånes, skl kølemidlet ehndles i henhold til relevnte estemmelser. Påfyld ikke mere end den specificerede mængde kølemiddel for t undgå, t kompressoren ryder smmen. Hvis det er nødvendigt t efterfylde, skl mn se nvisningerne på enhedens friksskilt. Her er der nført typen f kølemiddel og den nødvendige mængde. Enheden er påfyldt med kølemiddel fr frikken, og fhængigt f rørstørrelser og rørlængder kræver nogle systemer yderligere påfyldning f kølemiddel. Brug kun værktøj, der psser til det kølemiddel, som nvendes i systemet, for t opretholde trykket og for t hindre, t fremmedlegemer trænger ind i systemet. Instlltørvejledning 4 Dikin Altherm jordvrmepumpe

5 1 Generelle sikkerhedsfornstltninger Påfyld flydende kølemiddel på følgende måde: Hvis Der findes en hævertslnge (dvs. t cylinderen er mærket med "Liquid filling siphon ttched" / "monteret hævert til væskepåfyldning") Så Påfyldning med opretstående cylinder. Der findes IKKE en hævertslnge Påfyldning med cylinderen drejet omkring. Mn skl åne kølemiddelcylindre lngsomt. Påfyld kølemidlet i væskeform. Påfyldning i gsform kn hindre norml drift. PAS PÅ Efter fslutning f påfyldning, eller når du holder puse, skl du lukke ventilen på kølemiddeleholderen med det smme. Hvis eholderen står med åen ventil, kn visningen f den mængde kølemiddel, der rent fktisk er levet påfyldt, live misvisende. Der kn efterfyldes mere kølemiddel unset tryk, når enheden er levet stndset Brine Hvis relevnt. Find yderligere informtion i instlltionsvejledningen eller instlltørvejledningen for nvendelsen. ADVARSEL Vlget f rine SKAL være i overensstemmelse med gældende lovgivning. ADVARSEL Tg tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde f lækge f rine. Hvis der opstår lækge f rine, skl du strks udlufte området og kontkte din lokle forhndler. ADVARSEL Den omgivende tempertur inde i enheden kn live meget højere end i rummet, f.eks. 70 C. Ved lækge f rine kn vrme dele inde i enheden ske en frlig sitution. ADVARSEL Brug og instlltion f progrmmet SKAL overholde de sikkerheds og miljømæssige fornstltninger, der er ngivet i gældende lovgivning Vnd Sørg for, t vndkvliteten er i overensstemmelse med EU direktiv 98/83 EF Elektrisk FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Slå l strømforsyning FRA, før du fjerner el oksens dæksel, der forinder elektriske ledninger, eller rører ved elektriske dele. Afryd strømforsyningen i mere end 1 minut, og mål spændingen over terminlerne på hovedfryderens kondenstorer eller elektriske komponenter før servicering. Spændingen SKAL være mindre end 50 V DC, før du kn røre ved elektriske komponenter. Du kn finde plceringen f terminlerne i ledningsdigrmmet. Elektriske komponenter må IKKE erøres med våde hænder. Enheden må IKKE efterldes uden opsyn, når servicedækslet er fjernet. ADVARSEL Hvis en hovedfryder eller metode til komplet frydelse f strømmen med kontktdskillelse på lle poler efter overspændingsktegori III IKKE er instlleret fr frikken, skl en sådn instlleres i ledningsnettet. ADVARSEL Brug KUN koerledninger. Al ledningsføring på instlltionsstedet skl udføres i overensstemmelse med ledningsdigrmmet, der lev leveret med produktet. Kelundter må ALDRIG presse smmen, og du skl sørge for, t de ikke kommer i kontkt med rør og skrpe knter. Sørg for, t terminlforindelserne er flstede. Sørg for t instllere jordledning. Enheden må IKKE jordes til et forsyningsrør, en fleder til stødstrøm eller en jordforindelse til telefon. Ufuldstændig jordforindelse kn medføre elektrisk stød. Sørg for t ruge en særskilt strømkreds. Brug ALDRIG en strømforsyning, der deles med et ndet pprt. Sørg for t instllere de påkrævede sikringer eller frydere. Sørg for t instllere en fejlstrømsfryder. I modst fld kn der opstå elektrisk stød eller rnd. Ved instlltion f fejlstrømsfryderen skl du sikre, t den er komptiel med inverteren (modstndsdygtig over for højfrekvent elektrisk støj) for t undgå, t fejlstrømsfryderen ktiveres unødigt. Strømkler skl instlleres mindst 1 meter fr fjernsyn eller rdioer for t forhindre interferens. Afhængigt f rdioølgerne er en fstnd på 1 meter måske ikke tilstrækkelig. ADVARSEL Efter udførelsen f det elektriske rejde, skl du kontrollere, t lle elektriske komponenter og terminler inde i den elektriske komponentoks er tilsluttet korrekt. Sørg for, t lle dæksler er lukket, før enheden strtes op. Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 5

6 Om dokumenttionen Kun gældende, hvis strømforsyningen er trefset, og kompressoren hr en TIL/FRA strtmetode. Hvis der er mulighed for omvendt fse efter et midlertidigt strømsvigt, eller hvis strømmen kommer og går, mens produktet er i drift, skl du montere en lokl omvendt fseeskytter. Hvis produktet drives med omvendt fse, kn kompressoren og ndre dele live ødelgt. Om dokumenttionen.1 Om dette dokument Målgruppe Autoriserede instlltører Dokumenttionssæt Dette dokument er en del f et dokumenttionssæt. Hele sættet estår f: Dokument Indeholder Formt Generelle Sikkerhedsinstruktioner, sikkerhedsfo som du skl læse før rnstltning instlltion er Instlltions Instlltionsvejledning vejledning for indendørsen hed Instlltørvej ledning Tillægsog om tilehør Foreredelse f instlltionen, tekniske specifiktioner, god prksis, referencedt Yderligere oplysninger om instlltion f tilehør Ppir (i kssen til indendørsenheden) Digitle filer på support nd mnuls/ product informtion/. Ppir (i kssen til indendørsenheden) Digitle filer på support nd mnuls/ product informtion/. Konfigurtion Irugtgning Kpitel Overdrgelse til rugeren Vedligeholdelse og service Fejlfinding Bortskffelse Tekniske dt Ordliste 3 Om kssen Beskrivelse Hvd mn skl gøre og vide for t konfigurere systemet efter instlltionen Hvd mn skl gøre og vide for t irugtge systemet efter konfigurtionen Hvd mn skl give og forklre rugeren Sådn vedligeholdes og serviceres enhederne Hvd mn skl gøre i tilfælde f prolemer Sådn ortskffes systemet Specifiktioner for systemet Definition f egreer 3.1 Oversigt: Om kssen Dette kpitel eskriver, hvd du skl gøre, efter t kssen med indendørsenheden er levet leveret til opstillingsstedet. Det indeholder oplysninger om: Udpkning og håndtering f enheden Fjernelse f tilehør fr enhederne Vær opmærksom på følgende: Ved leveringen skl enheden kontrolleres for skder. Eventuelle skder skl strks nmeldes til trnsportfirmet. Anring den emllerede enhed så tæt som muligt på det endelige plceringssted for t forhindre skder under trnsporten. 3. Indendørsenhed 3..1 Sådn pkkes indendørsenheden ud Nyere udgver f den medfølgende dokumenttion kn være tilgængelige på det regionle Dikin wested eller vi din forhndler.. Oversigt over instlltørvejledningen Kpitel Beskrivelse Generelle Sikkerhedsinstruktioner, som du skl sikkerhedsfornstltninger læse før instlltion Om dokumenttionen Om kssen Om enheden og tilehør Anvendelsesretningslinjer Foreredelse Instlltion Hvilken dokumenttion findes for instlltøren Sådn pkkes enhederne ud, og sådn fjernes deres tilehør Sådn identificeres enhederne Mulige komintioner f enheder og tilehør Forskellige instlltionsopsætninger for systemet Hvd skl mn gøre og vide, før mn tger til opstillingsstedet Hvd mn skl gøre og vide for t instllere systemet Instlltørvejledning 6 Dikin Altherm jordvrmepumpe

7 4 Om enheden og tilehør 3.. Sådn fjernes lt tilehør fr indendørsenheden 1 Fjern skruerne oven på enheden. Fjern topplden. 4 Om enheden og tilehør 4.1 Oversigt: Om enheden og tilehør Dette kpitel indeholder oplysninger om: Identifiktion f indendørsenheden 4x Komintion f indendørsenheden med tilehør 4. Identifiktion Ved instlltion f eller service på flere enheder smtidig må der IKKE tændes for servicepnelerne mellem forskellige modeller Identifiktionsmærkt: Indendørsenhed Sted 3 Fjern tilehøret. 1x c 1x e f 1x d 1x 1x 1x g 1x Modelidentifiktion Eksempel: E GS Q H 10 S 18 AA 9W Kode c d e f g 4 Generelle sikkerhedsfornstltninger Tillægsog om tilehør Instlltionsvejledning Betjeningsvejledning Ekstern udendørssensor Dæksel til rugergrænsefldesæt Flersproget mærkt om fluorholdige drivhusgsser Monter topplden igen. Dikin Altherm jordvrmepumpe 4P B Beskrivelse E Europæisk model GS Jordvrmepumpe Q Kølemiddel R410A H Kun opvrmning 10 Kpcitetsklsse: 10 kw S Mterile for integreret tnk: Rustfrit stål 18 Volumen for integreret tnk: 180 l AA Serie 9W Ekstrvrmer model: 9 W Instlltørvejledning 7

8 5 Anvendelsesretningslinjer 4.3 Muligt tilehør til indendørsenheden Brugergrænseflde (EKRUCBL*) Brugergrænseflden og en eventuel ekstr rugergrænseflde kn fås som tilehør. Den ekstr rugergrænseflde kn tilsluttes: For t hve åde: styring tæt ved indendørsenheden, rumtermosttfunktion i det hovedrum, der skl opvrmes. For t hve en grænseflde med ndre sprog. Følgende rugergrænseflder er tilgængelige: EKRUCBL1 indeholder følgende sprog: tysk, frnsk, hollndsk, itliensk. EKRUCBL indeholder følgende sprog: engelsk, svensk, norsk, finsk. EKRUCBL3 indeholder følgende sprog: engelsk, spnsk, græsk, portugisisk. EKRUCBL4 indeholder følgende sprog: engelsk, tyrkisk, polsk, rumænsk. EKRUCBL5 indeholder følgende sprog: tysk, tjekkisk, slovensk, slovkisk. EKRUCBL6 indeholder følgende sprog: engelsk, krotisk, ungrsk, estisk. EKRUCBL7 indeholder følgende sprog: engelsk, tysk, russisk, dnsk. Brugergrænsefldens sprog kn overføres med pc softwre eller kopieres fr én rugergrænseflde til en nden. Instlltionsinstruktioner kn findes i "7.6.6 Sådn tilsluttes rugergrænseflden" på side 3. Rumtermostt (EKRTWA, EKRTR1) Det er muligt t slutte en vlgfri rumtermostt til indendørsenheden. Denne termostt kn enten være ledningsforundet (EKRTWA) eller trådløs (EKRTR1). Instlltionsinstruktioner kn findes i instlltionsvejledningen til rumtermostten og i tillægsogen om tilehør. Fjernsensor til trådløs termostt (EKRTETS) En trådløs sensor til den indendørs tempertur (EKRTETS) kn kun ruges i komintion med den trådløse termostt (EKRTR1). Instlltionsinstruktioner kn findes i instlltionsvejledningen til rumtermostten og tillægsogen om tilehør. Digitlt I/O PCB (EKRP1HB) Digitlt I/O PCB ruges til følgende signler: Alrm output Rumopvrmning med Til/FRA udgng Skift til ekstern vrmekilde Instlltionsinstruktioner kn findes i instlltionsvejledningen til digitlt I/O PCB og i tillægsogen om tilehør. Demnd PCB (EKRP1AHTA) Demnd PCB skl instlleres for t ktivere styring f strømesprelsesforrug med digitle indgnge. Instlltionsinstruktioner kn findes i instlltionsvejledningen til demnd PCB og i tillægsogen om tilehør. Ekstern indendørssensor (KRCS01 1) Den interne rugergrænsefldes sensor ruges som stndrd som rumtempertursensor. Instlltørvejledning 8 Den eksterne indendørssensor kn instlleres som ekstrudstyr for t måle rumtemperturen et ndet sted. Instlltionsinstruktioner kn findes i instlltionsvejledningen til den eksterne indendørssensor og i tillægsogen om tilehør. Den eksterne indendørssensor kn kun ruges, hvis rugergrænseflden er konfigureret med rumtermosttfunktionen. Pc konfigurtor (EKPCCAB) Pc klet forinder indendørsenhedens eloks med en pc. Det giver mulighed for t overføre forskellige sprogfiler til rugergrænseflden og indendørsprmetre til indendørsenheden. Kontkt den lokle forhndler for t få oplysninger om de tilgængelige sprogfiler. Softwren og den tilhørende rugsvejledning findes på nd mnuls/softwre downlods/. Se instlltionsvejledningen til pc klet og "8 Konfigurtion" på side 35 for t få instlltionsinstruktioner. Kel til tilslutning f rinetrykkontkt (EKGSCONBP1) Alt efter den gældende lovgivning skl du måske instllere en rinetrykkontkt (medfølger ikke). Brinetrykkontkten sluttes til enheden med tilslutningsklet til rinetrykkontkten. Du kn finde instruktioner for instlltion i instlltionsvejledningen til tilslutningsklet for rinetrykkontkten. Dikin nefler t ruge en meknisk rinetrykkontkt. Hvis der nvendes en elektrisk rinetrykkontkt, kn kpcitive strømme forstyrre flowkontktfunktionen og forårsge fejl på enheden. 5 Anvendelsesretningslinjer 5.1 Oversigt: Anvendelsesretningslinjer Formålet med nvendelsesretningslinjerne er t give et overlik over mulighederne for Dikin vrmepumpesystemet. Illustrtionerne i nvendelsesretningslinjerne er kun til reference og må IKKE ruges som detljerede hydrulikdigrmmer. Detljeret hydrulikdimensionering og flncering er IKKE vist og er instlltørens nsvr. Yderligere oplysninger om konfigurtionsindstillingerne til optimering f vrmepumpedriften kn findes i "8 Konfigurtion" på side 35. Funktionliteten Energimåling er IKKE relevnt og/eller ikke gyldig for denne enhed, hvis den eregnes f enheden. Hvis der ruges tilehør i form f eksterne målere, er energimålingsvisning gyldig. Dette kpitel indeholder nvendelsesretningslinjer for: Opsætning f rumopvrmningssystemet Opsætning f en hjælpevrmekilde til rumopvrmning Opsætning f vrmtvndstnken til oligen Opsætning f energimålingen Opsætning f strømforruget Opsætning f en ekstern tempertursensor Dikin Altherm jordvrmepumpe

9 5 Anvendelsesretningslinjer 5. Opsætning f rumopvrmningssystemet Vrmepumpesystemet Dikin leverer fgngsvnd til vrme emittere i et eller flere rum. Systemet giver stor fleksiilitet ved styring f temperturen i hvert rum, så derfor skl du først overveje følgende: Hvor mnge rum skl opvrmes f Dikin vrmepumpesystemet? Hvilke vrme emitter typer ruges i hvert rum, og hvilken fgngsvndtempertur er de konstrueret til? Når der er overlik over krvene til rumopvrmning, nefler Dikin t følge nedenstående opsætningsretningslinjer. Hvis der nvendes en ekstern rumtermostt, vil den eksterne rumtermostt styre rumfrostsikringen. Rumfrostsikring er dog kun mulig, hvis styringen f fgngsvndtempertur på enhedens rugergrænseflde er slået TIL Enkelt rum Gulvvrme eller rditorer Ledningsforundet rumtermostt Opsætning A B Konfigurtion Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordele Værdi (RT kontrol): Enhedens drift estemmes ud fr rugergrænsefldens omgivende tempertur. 0 (1 LWT zone): Hoved Omkostningseffektivt. Der kræves IKKE en ekstr ekstern rumtermostt. Størst mulig komfort og effektivitet. Den intelligente rumtermosttfunktion kn øge eller reducere den ønskede udgngsvndtempertur ud fr den fktiske rumtempertur (modulering). Dette medfører: Stil rumtempertur, der stemmer overens med den ønskede tempertur (større komfort) Færre TIL/FRA cykler (mindre støj, større komfort og mere effektivitet) Lvest mulige fgngsvndtempertur (højere effektivitet) Nemt. Du kn nemt indstille den ønskede rumtempertur vi rugergrænseflden: Til dglig rug kn du ruge forudindstillede værdier og tidsplner. Hvis du vil fvige fr det dglige ehov, kn du midlertidigt tilsidesætte de forudindstillede værdier og tidsplner vh. ferietilstnden Gulvvrme eller rditorer Trådløs rumtermostt Opsætning A B A B Hovedfgngsvndtemperturzone Et enkelt rum Brugergrænseflde rugt som rumtermostt Gulvvrmen eller rditorerne er direkte tilsluttet indendørsenheden. Rumtemperturen styres vi rugergrænseflden, der ruges som rumtermostt. Mulige instlltioner: Brugergrænseflde (stndrdudstyr) instlleret i rummet og rugt som rumtermostt Brugergrænseflde (stndrdudstyr) instlleret ved indendørsenheden og rugt til styring tæt på indendørsenheden + rugergrænseflde (ekstrudstyr EKRUCBL*) instlleret i rummet og rugt som rumtermostt. A B Hovedfgngsvndtemperturzone Et enkelt rum Modtger til trådløs ekstern rumtermostt Trådløs ekstern rumtermostt Gulvvrmen eller rditorerne er direkte tilsluttet indendørsenheden. Rumtemperturen styres f den trådløse eksterne rumtermostt (ekstrudstyr EKRTR1). Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 9

10 5 Anvendelsesretningslinjer Konfigurtion Konfigurtion Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: Værdi 1 (Ekst. RT kontr.): Enhedens drift estemmes f den eksterne termostt. 0 (1 LWT zone): Hoved Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: Værdi 1 (Ekst. RT kontr.): Enhedens drift estemmes f den eksterne termostt. 0 (1 LWT zone): Hoved #: [A..1.8] #: [A..1.8] Kode: [7 0] Ekstern rumtermostt til hovedzonen: #: [A...4] Kode: [C 05] 1 (Termo ON/OFF): Når den nvendte eksterne rumtermostt eller vrmepumpekonvektor kun kn sende en termo TIL/FRAtilstnd. Kode: [7 0] Ekstern rumtermostt til hovedzonen: #: [A...4] Kode: [C 05] 1 (Termo ON/OFF): Når den nvendte eksterne rumtermostt eller vrmepumpekonvektor kun kn sende en termo TIL/FRAtilstnd. Fordele Trådløst. Den eksterne Dikin rumtermostt fås i en trådløs version. Effektivitet. Selvom den eksterne rumtermostt kun sender TIL/ FRA signler, er den konstrueret specielt til vrmepumpesystemet. Vrmepumpekonvektorer Opsætning A B Fordele Effektivitet. Optiml energieffektivitet på grund f smmenkædningsfunktionen. Elegnt. 5.. Flere rum Én LWT zone Hvis der kun er rug for én fgngsvndtemperturzone, fordi lle vrme emittere er konstrueret til smme fgngsvndtempertur, er det IKKE nødvendigt t ruge en lndeventilsttion (omkostningseffektivt). Eksempel: Hvis vrmepumpesystemet ruges til t opvrme en etge, hvor lle rummene hr de smme vrme emittere. Gulvvrme eller rditorer Termosttstyrede ventiler Hvis der opvrmes rum med gulvvrme eller rditorer, er det meget lmindeligt t styre temperturen i hovedrummet vh. en termostt (dette kn enten være rugergrænseflden eller en ekstern rumtermostt), mens de ndre rum styres f såkldte termosttstyrede ventiler, der ånes eller lukkes fhængigt f rumtemperturen. Opsætning A B C A B Hovedfgngsvndtemperturzone Et enkelt rum Vrmepumpekonvektorernes fjernetjening Vrmepumpekonvektorerne er direkte tilsluttet indendørsenheden. Den ønskede rumtempertur indstilles vi vrmepumpekonvektorernes fjernetjening. Rumopvrmningssignlet sendes til en digitl indgng på indendørsenheden (XM/1 og XM/4). Rumdriftstilstnden sendes til vrmepumpekonvektorerne vi en digitl udgng på indendørsenheden (XM/33 og XM/34). T Ved rug f flere vrmepumpekonvektorer skl de egge modtge det infrrøde signl fr vrmepumpekonvektorernes fjernetjening. A Hovedfgngsvndtemperturzone B Rum 1 C Rum Brugergrænseflde Gulvvrmen i hovedrummet er direkte tilsluttet indendørsenheden. Rumtemperturen i hovedrummet styres f den rugergrænseflde, der ruges som termostt. Instlltørvejledning 10 Dikin Altherm jordvrmepumpe

11 5 Anvendelsesretningslinjer Der instlleres en termosttstyret ventil før gulvvrmen i hvert f de ndre rum. Konfigurtion Vær opmærksom på situtioner, hvor hovedrummet kn opvrmes f en nden vrmekilde. Eksempel: Kminer. Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordele Omkostningseffektivt. Værdi (RT kontrol): Enhedens drift estemmes ud fr rugergrænsefldens omgivende tempertur. 0 (1 LWT zone): Hoved Nemt. Smme instlltion som ved ét rum, men med termosttstyrede ventiler. Gulvvrme eller rditorer Flere eksterne rumtermostter Konfigurtion Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Fordele Værdi 1 (Ekst. RT kontr.): Enhedens drift estemmes f den eksterne termostt. 0 (1 LWT zone): Hoved Smmenlignet med gulvvrme eller rditorer for ét rum: Komfort. Det er muligt t indstille den ønskede rumtempertur, herunder tidsplner, for hvert rum vi rumtermostterne. Vrmepumpekonvektorer Opsætning A B C Opsætning A B C M1 M A Hovedfgngsvndtemperturzone B Rum 1 C Rum Ekstern rumtermostt Omløsventil For hvert rum instlleres der en spærreventil (medfølger ikke) for t undgå forsyning f fgngsvnd, når der ikke er rug for opvrmning. Der skl instlleres en omløsventil for t muliggøre recirkultion f vnd, når lle spærreventiler er lukket. Den rugergrænseflde, der er tilsluttet indendørsenheden, estemmer rumdriftstilstnden. Bemærk, t driftstilstnden for hver rumtermostt skl indstilles, så den stemmer overens med indendørsenheden. Rumtermostterne er tilsluttet spærreventilerne, men ehøver IKKE t være tilsluttet indendørsenheden. Indendørsenheden tilfører fgngsvnd hele tiden, og det er muligt t progrmmere en tidspln for fgngsvndet. A Hovedfgngsvndtemperturzone B Rum 1 C Rum Vrmepumpekonvektorernes fjernetjening Den ønskede rumtempertur indstilles vi vrmepumpekonvektorernes fjernetjening. Den rugergrænseflde, der er tilsluttet indendørsenheden, estemmer rumdriftstilstnden. Opvrmningssignlerne for hver vrmepumpekonvektor tilsluttes prllelt med den digitle indgng på indendørsenheden (XM/1 og XM/4). Indendørsenheden tilfører kun fgngsvndtempertur, hvis der er ehov for det. Konfigurtion For t opnå større komfort og edre ydelse nefler Dikin t instllere ventilsættilehøret EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Værdi 1 (Ekst. RT kontr.): Enhedens drift estemmes f den eksterne termostt. 0 (1 LWT zone): Hoved Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 11

12 5 Anvendelsesretningslinjer Fordele Smmenlignet med vrmepumpekonvektorer for ét rum: Komfort. Det er muligt t indstille den ønskede rumtempertur, herunder tidsplner, for hvert rum vi vrmepumpekonvektorernes fjernetjening. Komintion: Gulvvrme + vrmepumpekonvektorer Opsætning A B C 5..3 Flere rum To LWT zoner Hvis de vlgte vrme emittere for hvert rum er konstrueret til forskellige fgngsvndtemperturer, kn du ruge forskellige fgngsvndtemperturzoner (mksimum ). I dette dokument: Hovedzone = Zone med den lveste designtempertur Ekstr zone = Den nden zone PAS PÅ Hvis der er mere end én fgngsvndzone, skl du ALTID instllere en lndeventilsttion i hovedzonen for t reducere (ved opvrmning) fgngsvndtemperturen, når der er ehov for det i den ekstr zone. Typisk eksempel: M1 Rum (zone) Vrme emittere: Designtempertur Dgligstue (hovedzone) Gulvvrme: 35 C Soveværelser (ekstr zone) Vrmepumpekonvektorer: 45 C Opsætning A B C A Hovedfgngsvndtemperturzone B Rum 1 C Rum Ekstern rumtermostt Vrmepumpekonvektorernes fjernetjening For hvert rum med vrmepumpekonvektorer: Vrmepumpekonvektorerne er tilsluttet indendørsenheden direkte. For hvert rum med gulvvrme: Der instlleres en spærreventil (medfølger ikke) før gulvvrmen. Den forhindrer vrmtvndsforsyning, hvis der ikke er noget vrmeehov i rummet. For hvert rum med vrmepumpekonvektorer: Den ønskede rumtempertur indstilles vi vrmepumpekonvektorernes fjernetjening. For hvert rum med gulvvrme: Den ønskede rumtempertur indstilles vi den eksterne rumtermostt (ledningsforundet eller trådløs). Den rugergrænseflde, der er tilsluttet indendørsenheden, estemmer rumdriftstilstnden. Bemærk, t driftstilstnden for hver ekstern rumtermostt og fjernetjening til vrmepumpekonvektorerne skl indstilles, så den stemmer overens med indendørsenheden. Konfigurtion For t opnå større komfort og edre ydelse nefler Dikin t instllere ventilsættilehøret EKVKHPC på hver vrmepumpekonvektor. Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] Værdi 0 (LWT kontrol): Enhedens drift estemmes ud fr fgngsvndtemperturen. 0 (1 LWT zone): Hoved d c D E A Ekstr fgngsvndtemperturzone B Rum 1 C Rum D Hovedfgngsvndtemperturzone E Rum 3 Vrmepumpekonvektorernes fjernetjening Brugergrænseflde c Blndeventilsttion d Trykreguleringsventil Der skl være en trykreguleringsventil før lndeventilsttionen. Den skl grntere korrekt vndflowlnce mellem hovedfgngsvndtemperturzonen og den ekstr fgngsvndtemperturzone i forhold til den krævede kpcitet for egge vndtemperturzoner. Instlltørvejledning 1 Dikin Altherm jordvrmepumpe

13 5 Anvendelsesretningslinjer For hovedzonen: Der instlleres en lndeventilsttion før gulvvrmen. Blndeventilsttionens pumpe styres vh. indendørsenhedens TIL/FRA signl (XM/5 og XM/7; normlt lukket spærreventiludgng). Rumtemperturen styres vi rugergrænseflden, der ruges som rumtermostt. For den ekstr zone: Vrmepumpekonvektorerne er direkte tilsluttet indendørsenheden. Den ønskede rumtempertur indstilles vi fjernetjeningen til vrmepumpekonvektorerne for hvert rum. Opvrmningssignlerne for hver vrmepumpekonvektor tilsluttes prllelt med den digitle indgng på indendørsenheden (XM/1 og XM/4). Indendørsenheden tilfører kun den ønskede udgngsvndtempertur, hvis der er ehov for det. Den rugergrænseflde, der er tilsluttet indendørsenheden, estemmer rumdriftstilstnden. Bemærk, t driftstilstnden for hver fjernetjening til vrmepumpekonvektorerne skl indstilles, så den stemmer overens med indendørsenheden. Konfigurtion Indstilling Enhedstemperturstyring: #: [A..1.7] Kode: [C 07] Antl vndtemperturzoner: #: [A..1.8] Kode: [7 0] For vrmepumpekonvektorer: Ekstern rumtermostt til den ekstr zone: #: [A...5] Kode: [C 06] Spærreventiludgng Ved lndeventilsttionen Fordele Komfort. Værdi (RT kontrol): Enhedens drift estemmes ud fr rugergrænsefldens omgivende tempertur. Bemærk: Hovedrum = rugergrænseflde rugt som rumtermostt Andre rum = ekstern rumtermostt 1 ( LWT zoner): Hoved + ekstr 1 (Termo ON/OFF): Når den nvendte eksterne rumtermostt eller vrmepumpekonvektor kun kn sende en termo TIL/FRAtilstnd. Indstil til t følge hovedzonens termoehov. Indstil den ønskede hovedfgngsvndtempertur. Den intelligente rumtermosttfunktion kn øge eller reducere den ønskede udgngsvndtempertur ud fr den fktiske rumtempertur (modulering). Komintionen f de to vrme emittersystemer giver den fremrgende vrmekomfort fr gulvvrmen og den hurtige luftopvrmning fr vrmepumpekonvektorerne (f.eks. stue = gulvvrme og soveværelset = konvektor (ingen kontinuerlig opvrmning)). Effektivitet. Afhængigt f ehovet tilfører indendørsenheden forskellig fgngsvndtempertur, der psser til den tempertur, de forskellige vrme emittere er konstrueret til. Gulvvrme hr den edste ydelse smmen med Altherm LT. 5.3 Opsætning f en hjælpevrmekilde til rumopvrmning Rumopvrmning kn ske med: Indendørsenheden En hjælpekedel (medfølger ikke) tilsluttet systemet Når rumtermostten nmoder om opvrmning, egynder indendørsenheden eller hjælpekedlen t køre fhængigt f udendørstemperturen (sttus for skift til ekstern vrmekilde). Når der gives tilldelse til hjælpekedlen, slås rumopvrmning med indendørsenheden FRA. Bivlent drift er kun mulig ved rumopvrmning, IKKE ved produktion f vrmt vnd til oligen. Vrmt vnd til oligen produceres ltid f DHW tnken, som er tilsluttet indendørsenheden. Opsætning Under vrmedrift f vrmepumpen kører vrmepumpen for t opnå den ønskede tempertur, der er indstillet vi rugergrænseflden. Når vejrfhængig styring er ktiv, estemmes vndtemperturen utomtisk fhængigt f udendørstemperturen. Under vrmedrift f hjælpekedlen kører hjælpekedlen for t opnå den ønskede vndtempertur, som er indstillet vi hjælpekedlens styring. Integrer hjælpekedlen på følgende måde: c d e f g h i j FHL1...3 c d e Indendørsenhed Vrmeveksler Ekstr vrmer Pumpe Spærreventil Kontrventil (medfølger ikke) Spærreventil (medfølger ikke) Kollektor (medfølger ikke) Hjælpekedel (medfølger ikke) Aqustt ventil (medfølger ikke) Gulvvrme j i f g g f FHL1 h FHL FHL3 Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 13

14 5 Anvendelsesretningslinjer Sørg for, t hjælpekedlen og dens integrtion i systemet overholder gældende lovgivning. Dikin er IKKE nsvrlig for forkerte eller usikre situtioner i hjælpekedelsystemet. Kontrollér, t returvndet til vrmepumpen IKKE overstiger 55 C. Det gøres på følgende måde: Indstil den ønskede vndtempertur vi hjælpekedlens styring til mks. 55 C. Instller en qustt ventil i vrmepumpens returvndflow. Indstil qustt ventilen til lukket over 55 C og til åen under 55 C. Instller kontrventiler. Der må kun være 1 ekspnsionseholder i vndkredsen. En ekspnsionseholder er formonteret i indendørsenheden. Instller digitlt I/O PCB (vlg EKRP1HB). Slut X1 og X (skift til ekstern vrmekilde) på PCB til hjælpekedlens termostt. Oplysninger om opsætning f vrme emitterne kn findes i "5. Opsætning f rumopvrmningssystemet" på side 9. Konfigurtion Vi rugergrænseflden (hurtigguide): Indstil rugen f et ivlent system som ekstern vrmekilde. Indstil den ivlente tempertur og hysterese. Kontrollér, t den ivlente hysterese hr tilstrækkeligt differentile til t undgå hyppige skift mellem indendørsenheden og hjælpekedlen. Hyppige skift kn forårsge korrosion f hjælpekedlen. Kontkt producenten f hjælpekedlen for t få yderligere oplysninger. Kontrollér, t hjælpekontkten hr tilstrækkeligt differentile eller tidsforsinkelse til t undgå hyppige skift mellem indendørsenheden og hjælpekedlen. Hvis hjælpekontkten er en udendørs temperturstyret termostt, skl du montere termostten i skyggen, så den IKKE påvirkes eller tændes/slukkes f direkte sollys. Hyppige skift kn forårsge korrosion f hjælpekedlen. Kontkt producenten f hjælpekedlen for t få yderligere oplysninger. 5.4 Opsætning f vrmtvndstnken til oligen Systemlyout Integreret DHW tnk d e c M f g g FHL1 UI h FHL FHL3 Skift til ekstern vrmekilde estemt f en hjælpekontkt Kun muligt ved ekstern rumtermosttstyring OG én fgngsvndtemperturzone (se "5. Opsætning f rumopvrmningssystemet" på side 9). Hjælpekontkten kn være: En udendørs temperturstyret termostt En elektriske trifkontkt En mnuelt styret kontkt Opsætning: Tilslut følgende ledningsføring på stedet: L H Com c d e f g h FHL1...3 UI Indendørsenhed Vrmeveksler Ekstr vrmer Pumpe Motordrevet 3 vejsventil DHW tnk Spærreventil Kollektor (medfølger ikke) Gulvvrme Brugergrænseflde Indoor/Auto/Boiler A Indoor XM B TI X Y N B TI A H K1A KA Indoor Auto Boiler K1A KA K1A KA Kedeltermosttindgng Hjælpekontkt (normlt lukket) Rumtermostt til opvrmningskrv (vlg) Hjælperelæ til ktivering f indendørsenhed (medfølger ikke) Hjælperelæ til ktivering f kedel (medfølger ikke) Indendørsenhed Automtisk Kedel Instlltørvejledning 14 Dikin Altherm jordvrmepumpe

15 5 Anvendelsesretningslinjer 5.4. Vlg f ønsket tempertur for DHW tnken Folk oplever vnd som vrmt, når dets tempertur er 40 C. Derfor udtrykkes DHW forruget ltid som tilsvrende mængde vrmt vnd ved 40 C. DHW tnkens tempertur kn dog indstilles til en højere tempertur (eksempel: 53 C), som derefter lndes med koldt vnd (eksempel: 15 C). Vlg f mængde og ønsket tempertur for DHW tnken estår f: 1 Fstsættelse f DHW forrug (tilsvrende mængde vrmt vnd ved 40 C). Fstsættelse f mængde og ønsket tempertur for DHWtnken. Mulige mængder i DHW tnken Type Integreret DHW tnk Energispretip Dikin Altherm jordvrmepumpe 180 l Mulige mængder Hvis DHW forruget vrierer fr dg til dg, kn du progrmmere en ugentlig tidspln med forskellige ønskede DHWtnktemperturer for hver dg. Jo lvere den ønskede DHW tnktempertur er, jo mere omkostningseffektivt er det. Selve vrmepumpen kn producere vrmt vnd til oligen på mks. 55 C. Den elektriske modstnd, der er integreret i vrmepumpen, kn hæve denne tempertur. Dette ruger dog mere energi. Dikin nefler t indstille den ønskede DHWtnktempertur til under 55 C for t undgå t ruge den elektriske modstnd. Når vrmepumpen producerer vrmt vnd til oligen, kn den ikke opvrme et rum. Hvis du skl ruge vrmt vnd til oligen og rumopvrmning smtidig, nefler Dikin t producere vrmt vnd til oligen om ntten, når der er mindre ehov for rumopvrmning. Fstsættelse f DHW forruget Besvr følgende spørgsmål, og eregn DHW forruget (tilsvrende mængde vrmt vnd ved 40 C) vh. de typiske vndmængder: Spørgsmål Hvor mnge rusede kræves der pr. dg? Hvor mnge de kræves der pr. dg? Hvor meget vnd kræves der til køkkenvsken pr. dg? Bruges der vrmt vnd ndre steder i oligen? Typisk vndmængde 1 rused = 10 min. 10 l/min. = 100 l 1 d = 150 l 1 vsk = min. 5 l/min. = 10 l Eksempel: Hvis DHW forruget for en fmilie (4 personer) pr. dg er som følger: 3 rusede 1 d 3 fyldte køkkenvske Så er DHW forruget = (3 100 l)+(1 150 l)+(3 10 l)=480 l Fstsættelse f mængde og ønsket tempertur for DHW tnken Formel V 1 =V +V (T 40)/(40 T 1 ) Hvis: V =180 l T =54 C T 1 =15 C Så er V 1 =80 l Eksempel V 1 V T T 1 Formel V =V 1 (40 T 1 )/(T T 1 ) Hvis: V 1 =480 l T =54 C T 1 =15 C Så er V =307 l Eksempel DHW forrug (tilsvrende mængde vrmt vnd ved 40 C) Påkrævet DHW tnkvolumen ved kun én opvrmning DHW tnktempertur Koldtvndstempertur Opsætning og konfigurtion DHW tnk Ved stort DHW forrug kn du opvrme DHW tnken flere gnge dgligt. Der kn ruges følgende energikilder til t opvrme DHW tnken til den ønskede tempertur for DHW tnken: Vrmepumpens termodynmiske cyklus Elektrisk ekstrvrmer Du kn finde flere oplysninger om optimering f energiforruget ved produktion f vrmt vnd til oligen under "8 Konfigurtion" på side DHW pumpe til øjelikkeligt vrmt vnd Opsætning e f c d e f c d DHW tnk DHW pumpe Bruser Koldt vnd Vrmt vnd til oligen UD Recirkultionsforindelse Ved t tilslutte en DHW pumpe kn øjelikkeligt vrmt vnd live tilgængeligt ved hnen. DHW pumpen og instlltionen medfølger ikke og er instlltørens nsvr. Du kn finde flere oplysninger om tilslutning f recirkultionsforindelsen her: "7 Instlltion" på side 4. Konfigurtion Yderligere oplysninger kn findes i "8 Konfigurtion" på side 35. Du kn progrmmere en tidspln til styring f DHW pumpen vi rugergrænseflden. Se rugervejledningen for t få yderligere oplysninger DHW pumpe til desinfektion Opsætning g h c d e f g h c e d f DHW tnk DHW pumpe Vrmerelement Kontrventil Bruser Koldt vnd Vrmt vnd til oligen UD Recirkultionsforindelse DHW pumpen og instlltionen medfølger ikke og er instlltørens nsvr. Instlltørvejledning 15

16 5 Anvendelsesretningslinjer DHW tnkens tempertur kn indstilles til mks. 60 C. Hvis gældende lovgivning kræver højere tempertur til desinfektion, kn du tilslutte en DHW pumpe og et vrmerelement som vist ovenfor. Hvis gældende lovgivning kræver desinfektion f vndrørene indtil forrugsstedet, kn du tilslutte en DHW pumpe og et vrmerelement (hvis det er påkrævet) som vist ovenfor. Konfigurtion Indendørsenheden kn styre DHW pumpens drift. Yderligere oplysninger kn findes i "8 Konfigurtion" på side Opsætning f energimålingen Vi rugergrænseflden er det muligt t udlæse følgende energidt: Produceret vrme Forrugt energi Energidtene kn udlæses: For rumopvrmning For produktion f vrmt vnd til oligen Energidtene kn udlæses: P. måned Pr. år Den eregnede producerede vrme og forrugte energi er et skøn, nøjgtigheden kn ikke grnteres Produceret vrme Sensorerne, som ruges til t eregne den producerede vrme, klireres under ktutortestkørslen "Pumpetest (rumopvrmning)". Klireringen nulstilles, når softwren opdteres. Den producerede vrme eregnes internt seret på: Afgngs og indløsvndtemperturen Flowhstigheden Opsætning og konfigurtion: Yderligere udstyr ikke nødvendigt Forrugt energi Måling f den forrugte energi Kræver eksterne strømmålere. Opsætning og konfigurtion: Se "14 Tekniske dt" på side 67 for t få oplysninger om specifiktionerne for hver type måler. Ved rug f elektriske strømmålere skl ntl impulser/kwh for hver strømmåler indstilles vi rugergrænseflden. Forrugte energidt er kun tilgængelige, hvis denne indstilling er konfigureret Strømforsyning med norml kwh sts Generel regel Det er tilstrækkeligt med 1 strømmåler, der dækker hele systemet. Opsætning Slut strømmåleren til X5M/7 og X5M/8. Strømmålertype Brug en trefset strømmåler. Eksempel e Undtgelse A A c d e c d Indendørsenhed Elsk (L 1 /L /L 3 /N) Strømmåler (L 1 /L /L 3 /N) Sikring (L 1 /L /L 3 /N) Ekstr vrmer (L 1 /L /L 3 /N) Indendørsenhed (L 1 /L /L 3 /N) Du kn ruge en ekstr strømmåler, hvis: Én måler ikke dækker over et tilstrækkeligt stort strømområde. Den elektriske måler er svær t instllere i elsket. Tilslutning og opsætning: Slut den ekstr strømmåler til X5M/9 og X5M/10. Strømforrugsdtene for egge målere tilføjes i softwren, så du IKKE ehøver indstille, hvilken måler der dækker hvilket strømforrug. Du ehøver kun indstille ntl impulser for hver strømmåler. Se "5.5.4 Forsyning med foretrukken kwh sts" på side 16 for t få et eksempel med to strømmålere Strømforsyning med foretrukken kwhsts Opsætning Slut strømmåler 1 til X5M/7 og X5M/8. Slut strømmåler til X5M/9 og X5M/10. Se "6.4.3 Oversigt over elektriske tilslutninger med undtgelse f eksterne ktutorer" på side 3. Ved måling f det elektriske strømforrug skl de elektriske strømmålere dække over AL systemets strømforsyning. Instlltørvejledning 16 Dikin Altherm jordvrmepumpe

17 5 Anvendelsesretningslinjer 5.6 Opsætning f styring f strømforruget Styringen f strømforruget: Gør det muligt t egrænse strømforruget for hele systemet (summen f indendørsenhed og ekstrvrmer). Konfigurtion: Indstil strømegrænsningsniveuet og hvordn det opnås vi rugergrænseflden. Strømegrænsningsniveuet kn udtrykkes som: Mksiml strømstyrke (i A) Mksimum strømforsyning (i kw) Strømegrænsningsniveuet kn ktiveres: Permnent Vi digitle indgnge Under nøddrift vil styring f strømforrug IKKE live nvendt. Det skyldes, t ekstrvrmeren hr højere kpcitet end norml drift (9 kw i stedet for 6 kw), og derfor vil enhedens eregnede effekt være lvere end den fktiske effekt. Hvis effektgrænsesttus er ktiveret, grnteres der IKKE for kontrolpunkter for vndtempertur over 60 C til rumopvrmning Permnent strømegrænsning Permnent strømegrænsning er nyttigt, hvis mn ønsker t sikre en mksiml strømforsynings eller strømstyrkeindgng for systemet. I nogle lnde egrænser lovgivningen det mksimle strømforrug for rumopvrmning og DHW produktion. DI P i P i t DI Opsætning og konfigurtion t Strømforsyning Tid Digitl indgng (strømegrænsningsniveu) Strømegrænsning ktiv Fktisk strømforsyning Der kræves ikke ekstrudstyr. Foretg indstillingerne for styring f strømforruget som eskrevet i "Sådn ændres en oversigtsindstilling" på side 36 vi rugergrænseflden (en eskrivelse f lle indstillingerne kn findes i "8 Konfigurtion" på side 35): Vælg tilstnden med permnent egrænsning. Vælg egrænsningstypen (effekt i kw eller styrke i A). Indstil det ønskede niveu for strømegrænsning. Indstil et minimum strømforrug på ±3 kw for t grntere rumopvrmning og DHW produktion ved t tillde mindst én ekstrvrmer trin Strømegrænsning ktiveret f digitle indgnge Strømegrænsning er også nyttigt komineret med et energistyringssystem. Strømmen eller styrken for hele Dikin systemet egrænses dynmisk vi digitle indgnge. Strømegrænsningsniveuet indstilles vi rugergrænseflden vi egrænsning f et f følgende: Strømstyrke (i A) Strømforsyning (i kw) Energistyringssystemet (medfølger ikke) estemmer ktivering f et vist strømegrænsningsniveu. Eksempel: Begrænsning f den mksimle strømforsyning for hele huset (elysning, husholdningspprter, rumopvrmning ). DI4 DI3 DI1 P i A8P 1 Opsætning A A B P i t DI B Indendørsenhed Energistyringssystem Aktivering f strømegrænsning (4 digitle indgnge) Ekstr vrmer t Strømforsyning Tid Digitle indgnge (strømegrænsningsniveuer) Strømegrænsning ktiv Fktisk strømforsyning Demnd PCB (vlg EKRP1AHTA) påkrævet. Der ruges mksimum 4 digitle indgnge til t ktivere det tilsvrende strømegrænsningsniveu: DI1 = mindste egrænsning (højeste energiforrug) DI4 = største egrænsning (lveste energiforrug) Oplysninger om specifiktionen og tilslutning f de digitle indgnge kn findes i "14.5 Ledningsdigrm komponenter: Indendørsenhed" på side 7. Konfigurtion Foretg indstillingerne for styring f strømforruget som eskrevet i "Sådn ændres en oversigtsindstilling" på side 36 vi rugergrænseflden (en eskrivelse f lle indstillingerne kn findes i "8 Konfigurtion" på side 35): Vælg ktivering med digitle indgnge. Vælg egrænsningstypen (effekt i kw eller styrke i A). Indstil det ønskede strømegrænsningsniveu, der svrer til hver digitl indgng. Hvis mere end 1 digitl indgng er lukket (på smme tid), er den digitle indgngsprioritet fst: DI4 prioritet> >DI1. Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 17

18 6 Foreredelse Strømegrænsningsproces Kompressoren er mere effektiv end den elektriske vrmer. Den elektriske vrmer egrænses og slås FRA først f denne grund. Systemet egrænser strømforruget i følgende rækkefølge: 1 Begrænser elektrisk vrmer. Slår den elektriske vrmer FRA. 3 Begrænser kompressoren. 4 Slår kompressoren FRA. Eksempel P h A P h C e A B c d c d B C e Produceret vrme Forrugt energi Kompressor Ekstr vrmer Begrænset kompressordrift Fuld kompressordrift Trin 1 for ekstr vrmer ktiveret Trin for ekstr vrmer ktiveret 5.7 Opsætning f en ekstern tempertursensor Indendørs omgivende tempertur Der kn tilsluttes én ekstern tempertursensor. Den kn måle den omgivende tempertur indendørs. Dikin nefler t ruge en ekstern tempertursensor i følgende tilfælde: Ved styring med rumtermostt ruges rugergrænseflden som rumtermostt, og den måler den indendørs omgivende tempertur. Derfor skl rugergrænseflden instlleres på et sted: hvor den gennemsnitlige tempertur i rummet kn registreres så den ikke udsættes for direkte sollys. som ikke er i nærheden f en vrmekilde som IKKE påvirkes f luft udefr eller f træk, f.eks. på grund f t døre ånes/lukkes. Hvis det IKKE er muligt, nefler Dikin t tilslutte en ekstern indendørs sensor (vlg KRCS01 1). Opsætning: Se instlltionsvejledningen til den eksterne indendørssensor for t få instlltionsinstruktioner. Konfigurtion: Vælg rumsensor [A...B]. Udendørs omgivende tempertur Den eksterne udendørssensor (leveres som tilehør) måler den udendørs omgivende tempertur. Opsætning: For instlltion f den eksterne udendørssensor udenfor, se instlltionsvejledningen for sensoren (leveres som tilehør). For tilslutning f den eksterne udendørssensor til indendørsenheden, se "7.6.5 Sådn tilsluttes den eksterne udendørssensor" på side 3. Konfigurtion: Ingen. 6 Foreredelse 6.1 Oversigt: Foreredelse Dette kpitel eskriver, hvd du skl gøre og vide, før du tger til opstillingsstedet. Det indeholder oplysninger om: Foreredelse f instlltionsstedet Foreredelse f rørføring Foreredelse f de elektriske ledninger 6. Foreredelse f instlltionssted Instller IKKE enheden på steder, der hyppigt enyttes som rejdspldser. Hvis der udføres yggerejde (f.eks. slining), hvor der dnnes meget støv, skl enheden dækkes til. Vælg et instlltionssted med tilstrækkeligt plds til t ære enheden ud og ud fr stedet Krv til instlltionsstedet for indendørsenheden Læs også forholdsreglerne og krvene i kpitlet "Generelle sikkerhedsfornstltninger". Vær opmærksom på følgende fstndsretningslinjer for instlltionen: (mm) 50 > Enheden må IKKE instlleres på følgende steder: Hvor der forekommer minerlolietåger, olieforstøvning eller dmp. Plsticdele kn nedrydes og live defekte, og dette kn medføre vndlækge. Støjfølsomme områder (f.eks. i nærheden f et soveværelse og lignende), så støj fr driften skl give prolemer. Fundmentet skl være tilstrækkeligt stærkt til t ære enhedens vægt. Tg højde for vægten f en enhed med vrmvndstnk til oligen, som er fyldt med vnd. Sørg for, t vnd fr en eventuel vndlækge ikke kn eskdige instlltionsstedet og dets omgivelser. På steder med høj fugtighed (mks. RH=85%), for eksempel et deværelse. På steder, hvor frost er mulig. Den omgivende tempertur rundt om indendørsenheden skl være >5 C. Indendørsenheden er kun eregnet til indendørs instlltion og til omgivende temperturer på 5~30 C i vrmetilstnd. Instlltørvejledning 18 Dikin Altherm jordvrmepumpe

19 6 Foreredelse 6.3 Foreredelse f rør Kredsløskrv Læs også forholdsreglerne og krvene i kpitlet "Generelle sikkerhedsfornstltninger". Kredsløstyper. Bortset kølemiddelkredsen er der inde i enheden ndre kredslø. Herefter kldes kredsen, der er sluttet til orehullet, for rinekredsen, mens den nden kreds, der er sluttet til vrmestrålingskilderne, kldes rumopvrmningskredsen. Tilslutningsrør lovgivning. Alle rørtilslutninger skl udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og instruktionerne i kpitlet "Instlltion", hvd ngår vndindtget og vndudtget. Tilslutningsrør krft. Brug IKKE overdreven krft, når du tilslutter rørene. Hvis rørene deformeres, kn det medføre funktionsfejl på enheden. Tilslutningsrør værktøj. Brug kun korrekt værktøj til håndtering f messing, d det er et lødt mterile. Ellers kn rørene live eskdiget. Tilslutning f rør luft, fugt, støv. Hvis der trænger luft, fugt eller støv ind i kredsen, kn der opstå prolemer. Gør følgende for t undgå det: Brug kun rene rør. Hold rørenderne nedd, når der fjernes grt. Dæk rørenderne, når de føres gennem en væg, så der ikke trænger støv og/eller prtikler ind i røret. Brug en god gevindpkning til tætning f forindelserne. Lukket kredslø. Brug KUN indendørsenheden i et lukket vndsystem for rinekreds og rumopvrmningskreds. Brug f systemet i et åent vndsystem vil medføre etydelig korrosion. ADVARSEL Ved tilslutning til et åent grundvndssystem kræves en mellemliggende vrmeveksler for t forhindre skder (snvs, tilfrysning) på enheden. Glykol. Af sikkerhedsgrunde er det IKKE tilldt t tilføje glykol til rumopvrmningskredsen. Rørlængde. Det nefles t undgå lnge rørlængder mellem vrmtvndstnken til oligen og slutpunktet for det vrme vnd (ruser, dekr osv.) for t undgå stillestående vnd. Rørdimeter. Vælg rørdimeter i henhold til det påkrævede flow og pumpens tilgængelige eksterne sttiske tryk. Se "14 Tekniske dt" på side 67 for t få oplysninger om indendørsenhedens eksterne sttiske trykkurver. Væskeflow. Du kn finde den mindste krævede vndmængde for indendørsenheden i følgende tel. Hvis flowet er lvere, vises flowfejl 7H, og indendørsenheden stopper. Model Minimum flow 10 Rumopvrmningskreds: 8 l/min. Brinekreds: 5 l/min. Komponenter, som ikke medfølger væske. Brug kun mteriler, som kn nvendes smmen med væsken i systemet og smmen med mterilerne, der ruges i indendørsenheden. Komponenter, som ikke medfølger væsketryk og tempertur. Kontrollér, t lle komponenterne i rørene på opstillingsstedet kn modstå væsketrykket og væsketemperturen. Væsketryk rumopvrmning og rinekreds. Det mksimle væsketryk i rinekredsen er 4 r. Sørg for tilstrækkelige sikkerhedsfornstltninger i vndkredsen for t sikre, t det mksimle tryk IKKE overskrides. Væsketryk vrmtvndstnk til olig. Det mksimle væsketryk i vrmtvndstnken til olig er 10 r. Sørg for tilstrækkelige sikkerhedsfornstltninger i vndkredsen for t sikre, t det mksimle tryk IKKE overskrides. Væsketempertur. Alle instllerede rør og rørtilehøret (ventil, tilslutninger osv.) SKAL kunne modstå følgende temperturer: Følgende illustrtion er et eksempel og vil muligvis IKKE stemme overens med dit systemlyout. c d e f g h i j FCU1...3 FHL C i j f M d c e e 70 C g M h h FCU1 FCU FCU3 h h FHL1 Indendørsenhed Vrmeveksler Ekstr vrmer Pumpe Stopventil Motordrevet 3 vejsventil Motordreven vejsventil (medfølger ikke) Kollektor Vrmtvndstnk til oligen Vrmevekslerspole Ventiltionskonvektor (vlg) Gulvvrmekreds FHL FHL3 Dræning lve punkter. Sørg for, t der er ftpningshner på lle systemets lve punkter, så kredsen kn tømmes helt. Dræning overtryksventil. Sørg for korrekt dræn for overtryksventilen for t undgå, t der drypper væske ud f enheden. Se "7.5.3 Sådn sluttes overtryksventilen til fløet" på side 8. ADVARSEL Alle rør, som er tilsluttet rine overtryksventilen SKAL hve et kontinuerligt fld. Afstrømningsrøret fr rine overtryksventilen SKAL slutte på et sikkert, synligt sted uden t udgøre fre for personer i nærheden. Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltørvejledning 19

20 6 Foreredelse Udluftningsventiler. Sørg for udluftningsventiler på lle systemets høje punkter, som også er lettilgængelige i forindelse med service. På rumopvrmningssiden findes en utomtisk udluftning i indendørsenheden. Kontrollér, t denne udluftning IKKE er spændt for hårdt, så der utomtisk kn ledes luft ud f vndkredsen. Zinkelgte dele. Brug ALDRIG zinkelgte dele i væskekredsen. Fordi enhedens interne væskekreds ruger koerrør, kn der forekomme krftig korrosion. Forzinkede dele, der nvendes i rinekredsen, kn føre til udfældning f visse komponenter i ntifrostvæskernes ntioxidtionsmiddel. ADVARSEL På grund f glykolindholdet kn systemet korrodere. Glykol uden ntioxidtionsmiddel liver til syre under indflydelse f ilt. Denne proces fremskyndes f tilstedeværelsen f koer og høje temperturer. Den sure, oxiderede glykol ngrier metloverflder og sker glvniske korrosionsceller, der forårsger lvorlig skde på systemet. Det er derfor vigtigt, t: vndehndlingen udføres korrekt f en kvlificeret vndspecilist, glykol med ntioxidtionsmiddel vælges for t forhindre syrednnelse fr oxidtion f glykoler, der ikke enyttes glykol til rug i iler, fordi deres ntioxidtionsmiddel hr egrænset levetid og indeholder silikter, der kn forurene eller tilstoppe systemet, glvniserede rør IKKE nvendes i glykolsystemer, d deres tilstedeværelse kn forårsge udfældning f visse komponenter i glykolens ntioxidtionsmiddel. Vær opmærksom på ntioxidtionsvæskernes hygroskopiske egensker: De opsuger fugt fr sine omgivelser. Hvis ntioxidtionsvæskeeholderen ikke lukkes med hætte, kn vndkoncentrtionen stige. Derved liver koncentrtionen f ntioxidtionsvæske lvere end ntget. Og som følge herf kn der lligevel forekomme tilfrysning. Der SKAL træffes foreyggende fornstltninger for t sikre miniml eksponering f ntioxidtionsvæske over for luften. Metlrør, som ikke er f messing. Ved rug f metlrør, som ikke er f messing, skl messingen og det ndet mterile isoleres korrekt, så de to mteriler IKKE kommer i kontkt med hinnden. Dette hr til formål t forhindre glvnisk korrosion. Ventil skiftetid. Ved rug f en vejsventil i rumopvrmningskredsen SKAL den mksimle skiftetid for ventilen være 60 sekunder. Filter. Det nefles krftigt t instllere et ekstr filter på vrmtvndskredsen. Formålet er især t fjerne metlprtikler fr forurenede vrmerør, og det nefles t ruge et mgnet eller cyklonfilter, der kn fjerne små prtikler. Små prtikler kn eskdige enheden og vil IKKE live fjernet f stndrdfilteret i vrmepumpesystemet. Vrmtvndstnk til olig kpcitet. For t undgå stillestående vnd er det vigtigt, t lgerkpciteten i vrmtvndstnken til oligen svrer til det dglige vrmtvndsforrug. Vrmtvndstnk til olig efter instlltion. Umiddelrt efter instlltionen skl vrmtvndstnken i oligen gennemskylles med frisk vnd. Denne procedure skl gentges mindst én gng om dgen de første 5 dge i træk efter instlltionen. Vrmtvndstnk til olig stilstnd. Hvis der ikke ruges vrmt vnd i længere tid, SKAL udstyret skylles med frisk vnd før rug. Vrmtvndstnk til olig desinfektion. Vedrørende funktionen til desinfektion f vrmtvndstnken til oligen, se "8.3. Styring f vrmt vnd til oligen: vnceret" på side 49. Termosttstyrede lndeventiler. Gældende lovgivning kn kræve, t der instlleres termosttstyrede lndeventiler. Hygiejniske fornstltninger. Instlltionen skl være i overensstemmelse med den gældende lovgivning og kn kræve yderligere hygiejniske fornstltninger i instlltionen. Recirkultionspumpe. I henhold til gældende lovgivning kn det være nødvendigt t tilslutte en recirkultionspumpe mellem slutpunktet for det vrme vnd og recirkultionstilslutningen for vrmtvndstnken til oligen. c d c d Recirkultionsforindelse Vrmtvndsforindelse Bruser Recirkultionspumpe 6.3. Formel til eregning f ekspnsionseholderens fortryk Beholderens fortryk (Pg) fhænger f instlltionens højdeforskel (H): Pg=0,3+(H/10) (r) Sådn kontrolleres vndmængden i rumopvrmningskredsen og rinekredsen Indendørsenheden hr ekspnsionseholdere på 10 liter, én til rumopvrmningskredsen og én til rinekredsen. Sådn kontrolleres, t enheden fungerer korrekt: Kontrollér minimum og mksimum vndmængde. Det kn være nødvendigt t justere ekspnsionseholderens fortryk. Kontrollér den smlede vndmængde til rumopvrmning i enheden. Kontrollér den smlede rinevndmængde i enheden. Minimum vndmængde Kontrollér, t den smlede vndmængde pr. kreds i instlltionen er minimum 0 liter, når vndmængden inde i indendørsenheden IKKE inkluderes. Hvis en opvrmningselstning på mindst 1 kw kn grnteres, og indstillingen [9 04] ændres f instlltøren fr 1 til 4 C, kn minimum vndvolumen sænkes til 10 liter. Hvis der stilles høje krv til driften, eller der er tle om rum, hvor der kræves megen opvrmning, kn det dog være nødvendigt med ekstr vnd. Når cirkultionen i hver vrmekreds styres f fjernstyrede ventiler, er det vigtigt, t denne minimum vndmængde opretholdes, selv om lle ventilerne er lukkede. Instlltørvejledning 0 Dikin Altherm jordvrmepumpe

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolok ekstrvrmer Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dokumenttionen. Om dette dokument... Om kssen.

Læs mere

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom

Micro-USB-kabel SD-hukommelseskort Hurtig installationsvejledning Dvd-rom Hurtig instlltionsvejledning DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tk, fordi du hr vlgt t køe et Brother-produkt. Inden du ruger din mskine, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning for

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Instlltionsvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Instlltionsvejledning Dikin Altherm jordvrmepumpe Dnsk CE DECLARATION OF CONFORMITY CE DECLARACION DE CONFORMIDAD CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE ERKLÆRING

Læs mere

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse.

Tak fordi du valgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste standarder til at levere pålidelig ydelse. Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tk fordi du vlgte et Brother-produkt. Dit Brother-produkt er udviklet og fremstillet efter de højeste stndrder til t

Læs mere

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW

Start her. Hurtig installationsvejledning. maskinen ud, og kontroller delene DCP-9015CDW DCP-9020CDW Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-9015CDW DCP-9020CDW Læs Produktsikkerhedsguide først, læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for den korrekte opsætningsog instlltionsproedure. For t

Læs mere

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner)

maskinen ud, og kontroller komponenterne Tromle (inklusive standard toner) Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-8085DN Før du tger mskinen i rug, skl du læse din Hurtig instlltionsvejledning for t få oplysninger om korrekt opsætning og instlltion. Hvis du vil læse din Hurtig

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

TopWing - varmeventilator TLHD

TopWing - varmeventilator TLHD TopWing - vrmeventiltor TLHD 1 TopWing vrmeventiltor TLHD TLHD en er ekstremt lydsvg og komineret med den trinløse regulering f omdrejningstllet stiller TopWing det væsentlige i forgrunden og lyden i ggrunden.

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel

Medfølgende blækpatroner. Produktsikkerhedsguide Cd-rom* Strømkabel Hurtig instlltionsvejledning Strt her DCP-J132W Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Installatørvejledning

Installatørvejledning Instlltørvejledning Dikin Altherm lvt tempertursplit + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Instlltørvejledning Dikin Altherm lvt tempertursplit Dnsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0

Lynvejledning. i625ptz indfældet indendørs forsænket montering af hus A0 Lynvejledning i625ptz indfældet indendørs forsænket montering f hus 8200-0999-0313 A0 Bemærk Oplysningerne i denne vejledning vr gældende, d den lev udgivet. Producenten foreholder sig retten til t revidere

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2

Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Betjeningsvejledning for Esy Interctive Tools Ver.2 Esy Interctive Tools Oversigt 3 Funktioner Tegnefunktion Du kn bruge Esy Interctive Tools til t tegne

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk EGSQH0S8AA9W Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dette dokument Om systemet. Komponenter i et typisk systemlayout... Drift. Oversigt: Drift.... Overblik over brugergrænsefladen..... Knapper.....

Læs mere

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende:

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende brug af maskinen, herunder følgende: VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Følg ltid de grundlæggende sikkerhedsregler vedrørende rug f mskinen, herunder følgende: Læs smtlige instruktioner, inden mskinen tges i rug. FARLIGT - Sådn undgår du t få stød:.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008

Funktioner. 888-SV-21MN-00 udg. C - SV21-91008 Funktioner - SV-9008 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Elektronisk skuffe med utomtisk lås 5 Vipr tsttuskke og håndledsstøtte 6 Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgslyssystem Soltue 90 DS Dgslyssystem Instlltionsnvisninger 8 Reservdelslist * Antl Kuppel med Ryender 3000-teknik (). Stød-sorerende indvendig kuppel* 8 Tghætte

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode):

Brugsanvisning Computerstyret symaskine Product Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksanvisning Datastyrt symaskin Product Code (Produktkode): Brugsnvisning Computerstyret symskine Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Bruksnvisning Dtstyrt symskin Produt Code (Produktkode): 885-V12/13 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsinstruktioner,

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Vigtige oplysninger vedrørende brugen af vejledningen. Ansvarsfraskrivelse. Ophavsret Brugsnvisning 00 Velkommen Tk, fordi du hr nskffet dig denne Mio. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du begynder t bruge Mio. Opbevr vejledningen på et sikkert sted og brug den som første reference.

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS

Kom godt i gang med Insemineringsplaner i DMS Kom godt i gng med Insemineringsplner i DMS 1 OPRET NY INSEMINERINGSPLAN... 2 2 GRUNDINDSTILLINGER... 3 2.1 SÆDBEHOLDERKODE... 4 2.2 PRIORITEREDE EGENSKABER... 5 2.3 GÅRDINDEKS... 5 3 HUNDYRGRUPPER...

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT

Installation af ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT Instlltion f ventilsæt TBVL GOLD/COMPACT. Generelt Ventilsæt TBVL er en styring f vrmeflde/køleflde og består f ()-vejsventil, motor, tilslutningskbel med lynkobling, frostvgtføler (f typen dykføler) og

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C

Specifikationer for arbejdsvogn Bevægelsesområde Vertikalt justeringsområde: 508mm (20 ) 888-SV-21DN-00 udg. C Funktioner- SV-9007 Stndrør Rum til ærr computer 3 Arejdsflde Opevringsområde for et () lithium Ion-tteri Vipr tsttuskke og håndledsstøtte Højre/venstre muskke og holder 7 Kelholder 8 Løfteremse til stndrør

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING INSTALLATIONS- OG BRUGSANVISNING Sunovn 74-45-78 74-60-78 74-80-78 74-90-78 9 7 8 4 5 6. Krns. Kolingsur. Termostt 4. Temperturegrænsers genindkolingsknp 5. Kolingsox 6. Vægeslg 7. Skruer til kolingsoxens

Læs mere

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL VEKA DANLINE 70 A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL VEK DNLINE 70 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+4) 98 3 1 00 3 ESLG TIL VEK DNLINE 70 Indholdsfortegnelse Kunststofprofi l - VEK Danline 70 4 Forslag - ntal

Læs mere

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1

Lamina. stærk, farverig facadeplade med format. Facader. Altanbrystninger. Trappegelænder. Brystninger. Væg- og dørbeklædning. Sandwichelementer 1:1 Juni 2008 2.312 DK Lmin stærk, frverig fcdeplde med formt Fcder Altnbrystninger Trppegelænder Brystninger Væg- og dørbeklædning Sndwichelementer Lmin er en højtrykslmintplde. Specielt velegnet til områder

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL SCHÜCO ALU INSIDE NORDIC A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC 2015 /S J. PETERSENS BESLGFBRIK JCOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 BESLG TIL SCHÜCO LU INSIDE NORDIC Indholdsfortegnelse SIDE SCHÜCO LU INSIDE

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

IPA BESLAG TIL 16 X 5 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL 16 X 5 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL 16 X MM SPOR 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+4) 98 3 1 00 3 ESLG TIL 16 X SPOR Indholdsfortegnelse SIDE Træprofi l 4 Forslag - ntal Hængsler Forslag -

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW.

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilldte fremløbstemperturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Dtbld Best.-nr. og priser på forespørgsel Gælder ikke ved dimensionering f kedlen.

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Lofter monteret direkte på underlag

Lofter monteret direkte på underlag Lofter / Direkte montge på underlg Lofter monteret direkte på underlg Underlg for gipsbeklædning Underlget for gipsplderne kn være bjælkelg, trælægter, forsklling, stålprofiler S25/85, S45/85 eller Gyproc

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL REHAU NORDIC DESIGN A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL REHU NORDIC DESIGN Indholdsfortegnelse Træprofil 4 SIDE ESLG IP nr. 61774 90 mm

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0.

Ny Sigma 9, s Andengradsfunktioner med regneforskrift af typen y = ax + bx + c, hvor a 0. Ny Sigm 9, s 110 Andengrdsfunktioner med regneforskrift f typen y = x + x + c, hvor 0 Lineære funktioner (førstegrdsfunktioner) med regneforskrift f typen y = αx + β Grfen for funktioner f disse typer

Læs mere

IPA BESLAG TIL 16 X 9 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00

IPA BESLAG TIL 16 X 9 MM SPOR A/S J. PETERSENS BESLAGFABRIK JACOB PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIBE TEL: (+45) 98 35 15 00 IP ESLG TIL 16 X 9 MM SPOR 2014 /S J. PETERSENS ESLGFRIK JCO PETERSENSVEJ 9, DK-9240 NIE TEL: (+45) 98 35 15 00 3 ESLG TIL 16 X 9 SPOR Indholdsfortegnelse SIDE Træprofi l 4 Forslag - ntal Hængsler 5 Forslag

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet LindabUltraLink Teknisk information

lindab vi forenkler byggeriet LindabUltraLink Teknisk information lindb vi forenkler byggeriet LindbUltrLink Teknisk informtion Indhold Indledning... 2 1. Monitor FTMU Oversigt... 3 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Tilslutning... 4 Strømforsyning... 5 Disply FTD... 6

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum

Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose. Puttetæppeblokke 1998-2007. 10 års jubilæum Projekt puttetæpper til julemærkehjemmet Kildemose Puttetæppelokke 1998-2007 10 års juilæum fter ønske udgives de lokke, som er rugt i projektet. lokkene er lle trditionelle lokke, som kn ruges til personligt

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere