Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi"

Transkript

1 Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne vil styrke børn og unges musikalske udvikling og vil gavne trivsel og læring på alle tre universer jf. Haderslev reformen. Som noget særligt betyder udmøntningen af strategien, at alle børn i Haderslev Kommune kommer til at møde musik i løbet at deres tid i de tre universer og det er ikke kun et møde med musikken alle børn kommer til at spille et instrument i min. to år. Dette enormt brede arbejde skal vækste musikalske talenter, som senere vil blive kandidater til Haderslev kommunes talentklasser i musik. Oversættelsen er delt op i tre dele: 1. En status på allerede iværksatte musikklasser i Haderslev Kommune 2. En samlet økonomisk redegørelse for alle mål i strategien 3. En prioriteret rækkefølge af seks mål fra strategien i en fireårig periode Som supplement til oversættelsen anbefaler jeg, at den læses sammen med strategien som er vedhæftet. Jesper Ry Jørgensen, Musikskoleleder 1.Status på allerede iværksatte musikklasser i Haderslev Kommune Fra 1. august 2017 kan Haderslev Kommune bryste sig af at være den første kommune i hele landet, hvor alle børn kommer til at spille på det samme instrument i minimum 2 år i skoletiden. Initiativet er forankret i musikskolens strategi om, at alle børn i kommunen skal have været en del af musikskolen. Det er en stor ambition - men folkeskolereformen har været løftestang for at få det muliggjort. I Haderslev Kommune er der nemlig allerede et godt samarbejde mellem musikskolen og samtlige folkeskoler. Musikskolen har de seneste to år, i samarbejde med udvalgte folkeskoler, prøvekørt de musikpædagogiske, didaktiske og indholdsmæssige forudsætninger for at lykkes med at undervise en hel klasse på samme instrumenttype. Vi har knækket koden til denne musikundervisningsform, og starter nu fra sæson 17/18 på samtlige folkeskoler i Haderslev Kommune. I denne sæson har musikskolen og folkeskolerne i Haderslev kommune satset og lavet fælles investering ved oprettelse af 28 musikklasser fordelt mellem årgang (se skemaet herunder). Det årlige budget ligger på ca kr. for musikskolens

2 lærerkræfter i en to-lærerordning. Musikskolen og folkeskolerne har desuden selv finansieret instrumenterne. Med musikklasserne ønsker vi at sætte læring i fokus og gennem fordybelsen i musikken og et instrument kan vi bane vejen for, at børn og unge kan udvikle sig til kreative, innovative og dannede mennesker. Skole Årgang Antal klasser Instrumenter Favrdal 2. 3 ak. Guitar Favrdal 3. 2 Klarinet og tværfløjte Favrdal 3. 1 Trompet Favrdal 4. 2 Trompet og basun Lagoni 3. 3 Elbas Fjelstrup 1., 2. og 3. 1 Sang Sdr. Otting 1. 3 Klaver Sankt Severin 4. 3 Klaver Hoptrup 4. 1 Elguitar Over Jerstal 3. 1 Guitar Bevtoft 3. 1 Violin Sommersted 3. 1 Klarinet Nustrup 3. 1 Klarinet Gram 4. 1 Elguitar Starup 4. 3 ak. Guitar Øsby 4. 1 ak. Guitar Vedr. sæson 2017/18 (iværksat af skolernes egne budgetter) Folkeskolens investeringer i musikskolelærertimer: kr. Folkeskolens investeringer i instrumenter: kr. Musikskolens investeringer i instrumenter: kr. Musikskolen: koordination, administration, uddannelse: kr. Samlet budget for musikklasserne: kr. Dette er blot en forsøgsordning, som vi gennemfører denne sæson. Men vi ønsker at forsætte med musikklasserne og søger om ekstrabevilling til at drifte det fra sæson 2018/19.

3 2.Samlet økonomisk redegørelse for alle mål i strategien Her ses hele den økonomiske oversættelse af strategien, som er sat op som et samlet katalog fordelt på de tre universer. Børneuniverset A. Musikklasserne strækker sig pt. fra 1. til 4. klassetrin, og involverer således også junioruniverset. Vi beholder stadig musikklassernes budgetforslag under børneuniverset. Det koster kr. årligt for en hel årgang. Modellen bygger over en 2-årig model, så fra sæson er ønsket, at der skal være to hele årgange i gang samtidig. B. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer. Her ønsker musikskolen at invitere alle dagpleje- og vuggestuebørn til et 10-gers forløb á 45 min. For at dække alle skal det gentages 30 gange. C. Musikalsk legestue i alle børnehaver. Alle 27 børnehaver/afd. får tilbudt et 10-ugers forløb á 45 min. D. Matemusik i alle daginstitutioner for børnene i storgrupperne. De første 13 børnehaver har været en del af matemusik som UBF tidligere har støttet med kr kr. Musikskolen anbefaler, at de resterende 14 børnehaver/afd. får samme tilbud. Økonomi: A. Musikklasser (to hele årgange. Se budget øverst) = kr. B. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer = kr. C. Musikalsk legestue i alle børnehaver = kr. D. Matemusik i alle daginstitutioner = kr. Junioruniverset E. Musikskolen faciliterer musikevents i form af fælles sammenspilsdage for musikklasser i Haderslev Kommune. Det vil musikskolen gøre med en årlig kæmpekoncert for alle musikklasser. F. Desuden etableres der sammenspilsprojekter for musikklasserne på tværs af skolerne (2-3 skoler ad gangen). G. Skoleorkestre: Det er i Junioruniverset, der skal prioriteres at styrke rekrutteringen af musiktalentelever til talentklasserne. Dette skal styrkes ved at etablere orkestre for de musikklasseelever, som har evnen og viljen. Derfor skal de elever tilbydes en plads i skolens orkester. Skoleorkestrene vil blomstre op i takt med, at musikklasserne har været i gang 1-2 år. H. Matemusik: Haderslev kommune har nu et udviklet produkt, som UVM har støttet med kr De folkeskoler, der har været en del af Matemusik har responderet virkelig godt på faget, og ønsker at forankre det på skolerne. De fleste folkeskolelærere er ikke

4 klar til at undervise i faget endnu - men kan med tiden lære matemusik bedre ved at fortsætte matemusik med lærerassistance fra musikskolen. Musikskolens oplæg er at udvælge to skoler, hvor matemusik kan fortsætte på 3. årgang. Herved kan skolernes lærerstab med tiden overtage og på sigt videndele og efteruddanne andre lærerkollegaer på andre skoler i kommunen. Materialet ligger klar som færdige lektioner (power points). 40 ugers undervisning i fire 3. klasser fordelt på 2 skoler. Økonomi: E. Kæmpekoncert på Harmonien (4 timer á 250 kr. x 10 musikskolelærere) = kr. F. 6 mindre sammenspilsprojekter (4 timer á 250 kr. x 6 dage x 5 lærere) = kr. G. Skoleorkestre på 14 matrikler (60 min. 40 uger á 375 kr.) = kr. H. Matemusik (50 min. 40 uger á 375 kr. x 4 klasser) = kr. Ungeuniverset I. Musikskolen faciliterer bands eller orkestre på alle overbygningsskoler. Undervisningen skal være frivillig, og alle kan deltage - uanset om de er musikskoleelever eller ikke. 32 ugers undervisning á 90 min. på 4 skoler. Undervisningen er lige efter skoletid J. To årlige musikarrangementer med fokus på de sociale relationer for elever i ungeuniverset. Det kan fx være koncerter eller talentkonkurrence á la X Factor. K. I samarbejde med Haderslev Sangakademi og ungeuniverserne styrkes korsangen. Det skal være projektundervisning (gerne i den understøttende undervisning), som munder ud i en eller flere koncerter. Økonomi: I. 32 ugers undervisning á 90 min. på 4 skoler (32 uger x 90 min x 4 x 375 kr.)= kr. J. To årlige musikarrangementer (lærere, planlægning, udstyr mm.)= kr. K. Korsangsprojekter (4 timer 375 kr. x 20 dage x 4 skoler) = kr. Samlet budget (A-K) = kr. på årsbasis. 3.Prioriteret rækkefølge af seks mål fra strategien i en fireårig periode Hermed følger musikskolens oplæg til første fase af udmøntningen over en fireårig periode. De fire udmøntninger er også skitseret i to skemaer på sidste side. 1. Musikklasserne strækker sig pt. fra 1. til 4. klassetrin og involverer således også junioruniverset. Vi beholder stadig musikklassernes budgetforslag under børneuniverset. Det koster kr. årligt for en hel årgang. Modellen bygger over en 2-årig model så fra sæson er ønsket, at der skal være to hele årgange i gang samtidig. Den årlige budgetpost på til instrumenter er vigtig, da der løbende skal repareres samt nye instrumentanskaffelser til de kommende musikklasseårgange. Første år er valg af instrumenttyper baseret på de

5 billige. Fx guitar og trompeter til ca.1000 kr. pr. stk. For at skabe skoleorkestre og diversitet er det nødvendigt, på sigt, at udvide instrumentparken. En saxofon koster fx. fra 4500 kr. Hvis vi skal have 27 saxofoner beløber det sig i kr. (og det er blot et klassesæt). Musikskolen ønsker at musikklasserne skal forankres og blive en fast del af alle kommunens folkeskoler. Derfor søger vi om fuld finansiering til musikklasserne. Fra 1. august 2018 fortsætter en musikklasseorgan samt en ny årgang som starter op (75/12 af x 2 årgange) = kr. fra årligt. 2. Skoleorkestre: Det er i Junioruniverset, der skal prioriteres at styrke rekrutteringen af musiktalentelever til talentklasserne. Dette skal styrkes ved at etablere orkestre for de musikklasseelever, som har evnen og viljen. Derfor skal de elever tilbydes en plads i skolens orkester. Skoleorkestrene vil blomstre op i takt med at musikklasserne har været i gang 1-2 år. Når Haderslev kommune har etableret musikklasser skal disse orkestre selvfølgelig også prioriteres. Den årlige udgift er Dog i 2019 kun 5/12 af (87.500) 3. Musikalsk legestue for alle dagplejer og vuggestuer. Her ønsker musikskolen at invitere alle dagpleje- og vuggestuebørn til et 10-ugers forløb á 45 min. For at dække alle skal det gentages 30 gange. Musikskolen ønsker at dette tilbud skal ske hvert andet år. I alt kr. 4. Musikalsk legestue i alle børnehaver. Alle 27 børnehaver/afd. får tilbudt et 10-ugers forløb á 45 min. Musikskolen ønsker at dette tilbud skal ske hvert andet år som supplement til de forløb, daginstitutionerne vælger at købe for egne budgetter. Det vil dække de behov for udvidelser af musikforløb, børnehaver har, og som de ikke har budgetmidler til at prioritere. I alt kr. 5. Matemusik: Haderslev kommune har nu et udviklet produkt som UVM har støttet med kr De folkeskoler, der har været en del af Matemusik har responderet virkelig godt på faget, og ønsker at forankre det på skolerne. De fleste folkeskolelærere er ikke klar til at undervise i faget endnu - men kan med tiden lære matemusik bedre ved at fortsætte matemusik med lærerassistance fra musikskolen. Musikskolens oplæg er at udvælge to skoler, hvor matemusik kan fortsætte på 3. årgang. Herved kan skolernes lærerstab med tiden overtage og på sigt videndele og efteruddanne andre lærerkollegaer på andre skoler i kommunen. Materialet ligger klar som færdige lektioner (power points). 40 ugers undervisning i fire 3. klasser fordelt på 2 skoler. Efter en toårig periode (Skolesæson 18/19 og 19/20) vurderer musikskolen, at Matemusik har forankret sig på de to skoler, og at det uddannede personale har en vejledende funktion i forhold til at uddanne personale fra kommunens øvrige skoler. I alt kr. pr. sæson. Dog i 2018 kun 5/12 af ( kr.) 6. I samarbejde med Haderslev Sangakademi og ungeuniverserne styrkes korsangen. Det skal være projektundervisning (gerne i den understøttende undervisning), som munder ud i en eller flere koncerter. Korsang er en vigtig og yderst dannende disciplin. Den danske sangskat og højskolesangbogen er rygraden i vores samfund. Derfor ønsker musikskolen og sangakademiet, at korsangen skal være et bærende fundament i Haderslev Kommunes ungeuniverser. I alt kr. på år

6 (1)Musikklasser (2)Skoleorkestre (3)Musikalsk legestuer (4)Musikalsk legestuer (5)Matemusik (6)Kor i ungeunivers I Alt:

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi

Haderslev Kommunale Musikskoles strategi Haderslev Kommunale Musikskoles strategi FORORD Du sidder nu med den nye strategi for Haderslev Kommunale Musikskole i hænderne. Det er en strategi, der har været længe undervejs, da vi i bestyrelsen har

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2017

Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2017 Ny institutionsstruktur og ledelsesstruktur i kommunale daginstitutioner pr. 1. august 217 Anvendt data og forudsætninger i materialet: : Angivet som budget 217 i budgetoplæg. Dvs. før eventuelle reguleringer

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Slagelse Musikskole og folkeskolerne har igennem mange år haft et godt samarbejde, som nu udvides gennem folkeskolereformen. Dette katalog kan bruges

Læs mere

Ungeuniverser i Haderslev Kommune

Ungeuniverser i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune Børne- og Familieservice (BF) Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. maj 2011 Sagsident: 11/7604 Sagsbehandler: Kim

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester?

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Idéen opstår: Ved en Spil Dansk-debataften med temaet Musikken ind i skolen Skal et samarbejdsprojekt ml. en musikskole og folkeskole fungere,

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere

Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune. Kategori: Analyse. Kommune: Haderslev. Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen

Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune. Kategori: Analyse. Kommune: Haderslev. Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen Titel: Benchmarking og dybdeanalyse på Kend din Kommune Kategori: Analyse Kommune: Haderslev Kontaktperson: Christian Skaarup Pedersen System: KMD Opus Ledelsesinformation Beskrivelse: Haderslev Kommune

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole Bilag til udviklingsplan 2018-21 Fakta om Faxe Musikskole Faxe Musikskoles formål ifølge vedtægterne 2. Formål Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem

Læs mere

BØRNEKULTUREN LØFTER FREDERICIA

BØRNEKULTUREN LØFTER FREDERICIA Notat vedr. børnekulturstrategi, marts 2019, Kristian Lykkebo INDHOLD Rammetekst: Børnekulturen løfter Fredericia 1 Børnekulturstrategi: Den kulturelle opvækst i Fredericia, 0-16 år 3 Temadag: Børnekultur

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole.

Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. Beskrivelse af Holstebro Musikskoles musikprofilskole. 1. Hvornår startede samarbejdet og hvordan. Samarbejdet startede i 2004 med etableringen af Nørrelandsskolens Harmoniorkester (i dag er Nørrelandsskolen

Læs mere

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014

Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Torsdag den 22. maj 2014 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Lærerværelset, Vojens Kultur og Musikhus Annie Christensen, Jakob Karlsson,

Læs mere

Talentklasser i musik & sang. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik & sang. Haderslev Kommune Talentklasser i musik & sang Haderslev Kommune Vi bestræber os på, at talentklasserne i musik skal være for de bedste talenter i deres årgang i Haderslev Kommune Haderslev Sangakademi er sammen med Haderslev

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole

Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Esbjerg Kulturskole i den nye Folkeskole Strategi og Idekatalog Januar 2014 Esbjerg Kulturskole Islandsgade 50 6700 Esbjerg Tlf. 7616 6500 Fax 7616 6514 www. kulturskolen.dk email: kulturskolen@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole

Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Formand Peter Als Børne-og Skoleudvalget Ansøgning om midler til projekt: Musikløft et samarbejde mellem Måløvhøj Skole og Ballerup Musikskole Vi fremsender hermed ansøgning til Børne-og Skoleudvalget

Læs mere

Velkommen til Den Kreative Skole

Velkommen til Den Kreative Skole Velkommen til Den Kreative Skole Jeg vil gerne byde velkommen til Den Kreative Skoles nye sæson 2018/2019. Vi vil hermed præsentere en bred palet af tilbud til den enkelte elev med mulighed for individuel

Læs mere

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet:

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet: KLADDE TIL INDBERETNING AF STATISTIK FOR MUSIKSKOLER Skal ikke indsendes! Indberetning skal ske digitalt Almindelige oplysninger 1. Almindelige oplysninger Musikskolens navn - adresse - postnr/by - tlf.numre

Læs mere

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi

Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi 1 Folkeskolereformen og den musikalske fødekædestrategi Katalog over musikskolens tilbud om samarbejde i forbindelse med folkeskolereformen Den kommende folkeskolereform indebærer, at folkeskolerne og

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

Musiktalenter skal brande kommunen

Musiktalenter skal brande kommunen Musiktalenter skal brande kommunen Hedensted Kommune vil gerne være kendt for at satse på musikken. Tørring Skole og Hedensted Musikskole skal folde drømmen ud med projektet Musik Talent Tørring. Af Jakob

Læs mere

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer:

1. Indledning. Den nye tildelingsmodel består af tre elementer: Haderslev kommune Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet gældende fra 2013 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Baggrund...3 1.2 Udarbejdelse af ny tildelingsmodel...4 2. Hovedprincipper bag ny tildelingsmodel...5

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer.

Notat. Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen. Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning. Dato: 8. januar 2014. Sagsnummer. Notat Partnerskab mellem folkeskoler, ungdomsskolen og musikskolen Udarbejdet af: Fagsekretariat Undervisning Dato: 8. januar 2014 Sagsnummer.: 17.00.00-G01-1-13 1. Om den åbne skole Intentionen med den

Læs mere

Temadrøftelse. Fullservicebegrebet og specialundervisning

Temadrøftelse. Fullservicebegrebet og specialundervisning Temadrøftelse Fullservicebegrebet og specialundervisning Haderslev-reformen I Haderslevreformen defineres en fullserviceskole på følgende måde: Her er alle funktionerne samlet: daginstitution, skole, specialtilbud,

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst drama Da n s SÆSONPROGRAM Kulturfag for alle TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst drama Da n s SÆSONPROGRAM Kulturfag for alle TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2018-2019 kulturskolen Kulturfag for alle Musik Billedkunst drama Da n s TILMELDING 16. APRIL - 9. MAJ 2018 MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN, UNGE OG VOKSNE Det skal være sjovt at gå til

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

!! !! PRESSEMEDDELELSE JANUAR 2015. Blæsere puster liv ind i den understøttende undervisning Hvordan favner man nye begreber som Åben Skole og Understøttende Undervisning, som den nye Folkeskolereform

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. og 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2019 optager

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN 2018-28 VISIONS- OG HANDLEPLAN V E R D E N S B E D S T E M U S I K S K O L E F O R D I G 2 3 Kolding Musikskoles Visions- og Handleplan...... er en ambitiøs vision der understøtter Kolding Kommunes samlede

Læs mere

KVALITETSRAPPORT Haderslev Kommune 2016/17

KVALITETSRAPPORT Haderslev Kommune 2016/17 KVALITETSRAPPORT Haderslev Kommune 2016/17 1/60 Kvalitetsrapport Haderslev Kommune INDHOLD 2 FORORD...3 3 LÆSEVEJLEDNING...4 4 INTRODUKTION TIL SKOLEOMRÅDET...6 5 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...7 6

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 MUSIKSKOLEN Indhold Mission...3 Vision...3 Værdier...3 Resultatberetning for 2014...4 Den levende by...5 kunst, kultur og bevægelse i byrummet..5 Kant og kvalitet eksperimenterende

Læs mere

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune

1. Koncerter i Frederikshavn Kommune 1. Koncerter i Frederikshavn Kommune Dato: 14.april 2015 Ungebyrådet ønsker at gøre det mere attraktivt at være ung i Frederikshavn Kommune. Et tiltag for at gøre dette er ved at tilbyde gratis koncerter.

Læs mere

Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing

Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing Skernanr.: 412669 Ststus: GOD Dato: 3-DEC-15 Side 1 sf 2 sider Åben skole, Eolzate samarbejder og nattona[ vidensdefing Ansøger/projektansvarlig 1.Kode/nummer: 142 2.Ansøger: Assens Kommune 3.Adresse:

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner

MUSIKUNDERVISNING. Katalog til skoler og institutioner 2018-2019 MUSIKUNDERVISNING Katalog til skoler og institutioner 1 2 Fotos: Rasmus Bukholt, Torben Mougaard, Birgitte Foged Kristensen og Troels Aarøe Nissen Layout: Troels Aarøe Nissen For os er musikken

Læs mere

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020 Skovens Børn Undervisningsprogram 2019/2020 Velkommen til Skovens Børn Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc. Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt

Læs mere

Velkommen til SFO i Haderslev

Velkommen til SFO i Haderslev Velkommen til SFO i Haderslev Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger kaldes i daglig tale SFO og er et tilbud der oprettes ved alle folkeskoler i Haderslev Kommune. SFO er en del af folkeskolen. SFO

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Generelle bemærkninger. Fra. Lagoniskolen

Generelle bemærkninger. Fra. Lagoniskolen Haderslev Kommune Børn og Familieservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Direkte: 74 34 10 82 Fax kisv@haderslev.dk www.haderslev.dk 28. februar 2013 Sagsident: 12/33332 Sagsbehandler: Kirsten

Læs mere

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk

Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Skanderborg Musikskole - En samarbejdspartner i hverdagen! www.skanderborgmusikskole.dk Sæson 08/09 Skanderborg Musikskole er kommunens tilbud til børn og unge, der gerne vil dygtiggøre sig indenfor musikken.

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musikklasser på Østervangsskolen

Musikklasser på Østervangsskolen Musikklasser på Østervangsskolen 7M 09-10- 2017 t il 13-10- 2017 MAN DAG 09-10- 2017 TI RSDAG 10-10- 2017 ONSDAG 11-10- 2017 TORSDAG 12-10- 2017 FREDAG 13-10- 2017 08:00-08:45 08:45-09:30 09:50-10:35 10:35-11:20

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Beskrivelse af Egedal Musikskoles strategiseminar d. 23. februar 2016

Beskrivelse af Egedal Musikskoles strategiseminar d. 23. februar 2016 Beskrivelse af Egedal Musikskoles strategiseminar d. 23. februar 2016 Kære deltagere! Denne vision er udarbejdet i fællesskab med jer, og jeg håber, at I vil tage den til jer og leve den, der hvor I er.

Læs mere

SKOLELEDERFORENINGENS MAGASIN NR. 4 JUN 2018

SKOLELEDERFORENINGENS MAGASIN NR. 4 JUN 2018 OK 18 AFSTEMNING // Foreningen på Bornholm // Folke- og musikskoler // Markante forældre // Vilkår Lederlivet // Ny lederuddannelse // Skoleøkonomi // Kom til årsmødet! SKOLELEDERFORENINGENS MAGASIN NR.

Læs mere

BØRNE- KULTURUGE MAJ MARIAGERFJORD UD I VERDEN UDSYN OG INDBLIK

BØRNE- KULTURUGE MAJ MARIAGERFJORD UD I VERDEN UDSYN OG INDBLIK BØRNE- 2019 KULTURUGE MARIAGERFJORD UD I VERDEN UDSYN OG INDBLIK 20.-24.MAJ PRAKTISK INFO: Alle aktiviteter foregår i uge 21, fra mandag d. 20. maj - fredag d. 24. maj. Den specifikke målgruppe, står beskrevet

Læs mere

MUSIKKENS SPROG BESKRIVELSE AF PROJEKTET

MUSIKKENS SPROG BESKRIVELSE AF PROJEKTET MUSIKKENS SPROG BESKRIVELSE AF PROJEKTET Introduktion Herning Musikskole ansøger Forebyggelsesudvalget om at bevilge 182.000 kr. til et 2-årigt projekt Musikkens sprog, som er et projekt, der henvender

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014

REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 REFERAT Musikskolebestyrelse Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Lærerværelset, Vojens Kultur og Musikhus Tine Kierkegaard, Julie

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Den musikalske fødekæde

Den musikalske fødekæde Den musikalske fødekæde Strategi 2012-2014 Strategi 2012-2014 1 2 Den musikalske fødekæde Forord Musikken spiller i Vallensbæk Musik er i sig selv en kilde til glæde og fællesskab. Musik beriger os med

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag

- et vindue til musikkens sjæl. Ballerup Musikskole. 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag - et vindue til musikkens sjæl Ballerup Musikskole 25. april 2014 - og den sammenhængende skoledag 2 Ballerup Musikskole Den sammenhængende skoledag Indholdsfortegnelse Et arbejdsredskab 3 Tradition for

Læs mere

Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013

Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013 Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Stab 18. november 2013 13-13149 lb.nr. 38113-13/AN Skolernes anvendelse af lockoutmidler i 2013 Skole Anvendelse Andel af lockoutmider uden kompenserende tiltag

Læs mere

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er

Kulturskolens katalog i skemaform til Læringsreformen. En musikalsk fortælling om at være som man er titel: Dragetøsen En musikalsk fortælling om at være som man er sæt : God plads X X 10 12 13-16 Ved en medarbejder fra Kulturskolen : Ma 150 3 musikere fra musikskolen varighed 45 min Antal lektioner afvikling

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Notat. Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune. Formålet med skolevejsanalysen:

Notat. Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune. Formålet med skolevejsanalysen: Notat Projekt Skolevejsanalyse i Haderslev Kommune 2007 Kunde Haderslev Kommune Emne Skolevejsanalyse Fra Rambøll Nyvig Til Haderslev Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2018-2019 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2018-2019. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

REFERAT. Susann Gabelgaard deltog som suppleant for Ruth Rosenkrans.

REFERAT. Susann Gabelgaard deltog som suppleant for Ruth Rosenkrans. REFERAT Service-MED for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 13:30 Afbud: Lisbeth Erbs Olsen, Lise Dahl Christiansen, Ruth

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Høringssvar fra Ikast-Brande Biblioteks MED-udvalg

Høringssvar fra Ikast-Brande Biblioteks MED-udvalg Høringssvar fra Ikast-Brande Biblioteks MED-udvalg Ikast-Brande Biblioteks medarbejdere og ledelse har på et personalemøde (med MED-status) den 19. november 2018 drøftet den af Byrådet besluttede besparelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune 29. september 2014 Samarbejdsaftale mellem Den Kreative Skole (DKS) og Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune Målsætning og motivation, vision og succeskriterier - Folkeskolereformen har som et af sine overordnede

Læs mere

Institutionernes ferie og lukkedage i 2015

Institutionernes ferie og lukkedage i 2015 Institutionernes ferie og lukkedage i 2015 Dagplejen: 2. jan. 30. 31. 1. 15. 5. Uge Uge Uge 23. 24. 28. 29. 30. 31. marts marts april maj juni 28 29 30 dec dec dec dec dec dec Dagplejen har X X X X ½ X

Læs mere