MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit"

Transkript

1 MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2013 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

2 Indholdsfortegnelse MRSA-enheden... 3 Udvidelse af MRSA-enheden... 3 Revideret MRSA vejledning... 4 Indledende om data... 5 Demografiske data... 5 Tabel 1. Incidente MRSA i Region Midt opgjort efter diagnosticerende KMA... 5 Figur 1. Alders- og kønsfordeling... 6 Detektion... 6 Figur 2. Incidente MRSA i Region Midt 2013 opgjort efter primært detektionssted... 6 MRSA typer... 7 Tabel 2. Fordeling af de hyppigste spa-typer samt sammenlignelige tal fra Figur 3. Fordeling af patienter med MRSA af svinetype og patienter med andre typer...8 Figur 4. MRSA af svinetype fordelt på køn og alder...8 Tabel 3. Frekvens af resistens for udvalgte antibiotika i relation til spa-type... 9 Erhvervelse (smittevej) af MRSA... 9 Tabel 4. Definitioner vedrørende klassificering af formodet erhvervelse af MRSA... 9 Tabel 5. Formodet smittested for MRSA Figur 5. Fordeling af patienter med henholdsvis samfundserhvervede og hospitalserhvervede MRSA Specielle MRSA-typer PVL1-genet Familiær ophobning Tabel 6. Familiær ophobning af MRSA i Region Midt 2013 i relation til spa-type Status pr. 31. december Tabel 7. Status pr for personer med MRSA fra Tabel 8. Status pr for nye personer med MRSA i Konklusion... 14

3 MRSA-enheden Den regionale MRSA-enhed i Region Midt blev etableret pr. 1. januar Der blev dannet en fælles database for MRSA oplysninger fra de tre diagnosticerende klinisk mikrobiologiske afdelinger i Region Midt (Viborg, Herning og Aarhus). MRSA-enheden består af 1 koordinationsgruppe, 1 følgegruppe og et antal MRSAteams og er organiseret på følgende måde: Koordinationsgruppen består af ledende overlæge, professor Svend Ellermann- Eriksen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aarhus Universitetshospital (AUH), afdelingslæge Mona Kjærsgaard og overvågningskoordinator Rita Andersen Leth, KMA, AUH (dataansvarlig). Koordinationsgruppen refererer til MRSA-følgegruppen som består af: 1 embedslæge (Anne Hempel-Jørgensen) 1 speciallæge i Infektionsmedicin (Eskild Petersen) 1 speciallæge i Klinisk Mikrobiologi, som ikke er tilknyttet KMA, AUH (Steen Lomborg) 1 hygiejnesygeplejerske som ikke er tilknyttet KMA, AUH (Alice Løvendahl Sørensen) 1 praksiskonsulent (Per Olav Eidner) Desuden samarbejder koordinationsgruppen med MRSA-teams, hvert bestående af en mikrobiologisk speciallæge samt en hygiejnesygeplejerske fra de enkelte mikrobiologiske afdelinger/kvalitetsafdelinger i regionen. Grupperne samt medlemmerne i MRSA-teams har sammen haft 2 møder i Udvidelse af MRSA-enheden MRSA-enheden bliver udvidet med to hygiejnesygeplejersker primo Hovedopgaver for disse hygiejnesygeplejersker bliver: 1) At koordinere MRSAindsatsen på tværs af sektorgrænser i Region Midtjylland og rådgive om MRSA på alle niveauer i primærsektoren. 2) At understøtte koordinering og udvikling af den infektionshygiejniske indsats i alle Region Midtjyllands 19 kommuner. Redigeret af Rita Andersen Leth Ansvarshavende: Koordinationsgruppen Layout: Jannie Berg Silva 3

4 Revideret MRSA vejledning I december 2012 udgav Sundhedsstyrelsen en revideret udgave af MRSA retningslinjerne fra Den nye udgave indeholder væsentlige ændringer set i forhold til 2006-udgaven, hvilket betyder, at det er svært at sammenligne tallene fra og med 2013 med de tidligere MRSA tal. I forbindelse med 2. udgave af vejledningen er de regionale retningslinjer vedrørende MRSA blevet revideret. De infektionshygiejniske enheder i Region Midt har på alle hospitalsmatrikler holdt informationsmøder om den nye vejledning. Der er derudover i Holstebro og Aarhus blevet afholdt fyraftensmøder for de praktiserende læger i Region Midt. Dette kan have givet en øget opmærksomhed på udspørgen om MRSA risikosituationer ved indlæggelse på hospital. I den nye udgave af vejledningen har MRSA af svinetype () fået sit eget afsnit, og jævnlig direkte og indirekte kontakt med levende svin er nu en risikosituation, som patienter skal screenes for i forbindelse med indlæggelse (se nedenstående billede). Der har som følge heraf i 2013 været en betydelig stigning i antallet af podninger for MRSA fra personer, som indenfor de sidste 6 måneder har haft direkte eller indirekte kontakt med levende svin og dermed også forventeligt en stigning i antallet af personer, som findes positive for MRSA af svinetype. "Lommekort" med spørgsmål til brug ved indlæggelse på hospitaler i Region Midt. 4

5 Indledende om data Antallet af nyfundne tilfælde af MRSA i Region Midt er steget væsentlig fra 2012 til Som nævnt ovenfor kræver den nye MRSA vejledning et intensiveret fokus på MRSA ved indlæggelser på hospitaler. Dette gør det svært at se størrelsen af den reelle stigning af nye MRSA tilfælde i 2013, da 2013-tallene inkluderer en ny risikogruppe (svinekontakt). På KMA i Aarhus blev der i 2013 foretaget dyrkning for MRSA på i alt 1854 personer, hvilket er væsentlig højere end det tilsvarende antal i 2012 (1287). Heraf var dyrkninger fra henholdsvis 884 personer (2013) og 565 personer (2012) indsendt fra praksissektoren. På KMA i Viborg og Herning blev der tilsvarende foretaget dyrkning for MRSA på i alt 1573 personer i 2013 imod 833 personer i Dyrkninger fra 712 personer blev i 2013 indsendt fra praksissektoren imod dyrkninger fra 432 personer i Demografiske data I 2013 blev der registreret 437 nye personer med MRSA i Region Midt. Elleve af disse personer var tidligere fundet MRSA-positive i andre regioner, men blev registreret første gang i Region Midt i I forhold til 2012 (225 nye personer med MRSA) er antallet af MRSA næsten fordoblet, steget med 94%, hvilket er væsentlig mere end stigningen fra 2011 til 2012 på 24%. Denne voldsomme stigning må fortrinsvis tilskrives den reviderede MRSA vejledning, da antallet af personer med MRSA af svinetypen i 2013 udgjorde 2½ gang flere (229 personer) end i 2012 (65 personer), hvorimod antallet af personer med MRSA, som ikke var af svinetypen, kun er steget med 30% i forhold til Tabel 1. Incidente MRSA i Region Midt opgjort efter diagnosticerende KMA Heraf mænd År Herning Aarhus Viborg I alt Antal % , , , , ,9 De 437 nye personer med MRSA fordelte sig med 136 personer diagnosticeret på Herning KMA (70 kvinder, 66 mænd), 94 personer på Viborg KMA (42 kvinder, 52 mænd) og 207 personer på Aarhus KMA (107 kvinder, 100 mænd). Køn- og aldersfordeling er vist i Figur 1. 5

6 Personer med MRSA 2013 fordelt på køn og alder Antal Mænd Kvinder Alder i år Figur 1. Nye personer med MRSA i Region Midt Alders- og kønsfordeling Detektion Figur 2 viser nye MRSA i 2013 fordelt på detektionssted og om rekvirenten er hospitalsafdeling/ambulatorium eller praktiserende læge/speciallæge. I alt blev 156 personer (36%) fundet via hospitalsafdeling/ambulatorium, mens 281 personer (64%) blev podet hos praktiserende læge eller speciallæge. I forhold til foregående år ses et øget antal personer, der er fundet positive via hospitalsafdelinger og ambulatorier. Detektionssted for MRSA positive dyrkninger Antal MRSA patienter KMA Herning KMA Aarhus KMA Viborg Hospital/Ambulatorium Lægepraksis/Speciallæge Figur 2. Incidente MRSA i Region Midt 2013 opgjort efter primært detektionssted 6

7 De nykonstaterede MRSA tilfælde i 2013 fordelte sig som følgende: 178 personer (41% ) havde infektion og 259 personer (59%) blev fundet ved screening. De tilsvarende tal for 2012 var 141 personer (63%) med infektion og 84 personer (37%) fundet ved screening. MRSA typer I løbet af 2013 blev i alt 74 forskellige spa-typer fundet hos 437 personer. Fire personer fik påvist to forskellige spa-typer i løbet af I 2012 blev der fundet 67 forskellige spa-typer hos 225 personer. Fordelingen af de hyppigste spa-typer er angivet i Tabel 2. Tabel 2. Incidente MRSA diagnosticeret i KMA`er i Region Midt Fordeling af de hyppigste spa-typer samt tilsvarende tal fra 2012 spa-type /CC type Herning Aarhus Viborg I alt 2013 I alt 2012 t034/ t002/cc t011/ t019/cc t008/cc t311/cc t032/cc t127/cc Der er set en væsentlig stigning i 2013 indenfor for spa-typerne t034/ og t011/ i forhold til er den MRSA-type som almindeligvis bliver opfattet som svine-mrsa. Udover de to nævnte spa-typer har vi i 2013 også set andre MRSA spa-typer associerede til svin: t1108/ (1 person), t571/ (4 personer) og t1793/ (1 person), t3933/ (1 person), t2582/ (2 personer), t1255/ (1 person), t1451/ (1 person) og t4208/ (1 person). Dermed udgør svinerelaterede MRSA-typer 52,4% af alle incidente MRSA diagnosticeret i Region Midt i 2013, hvilket næsten er en fordobling i forhold til Der blev desuden fundet fem personer med MRSA af en type, som er positiv overfor mecalga251 (mecc) og meca negativ. Alle af typen CC130. Denne type antages at være relateret til kvæg. 7

8 Nye personer med MRSA i RegionMidt Antal År Øvrige MRSA Figur 3. Fordeling af personer med MRSA af svinetype,, og personer med andre typer af MRSA i årene MRSA af typen fordelt på køn og alder Antal > M K M K M K M K År og køn Figur 4. MRSA af svinetype fordelt på køn og alder Resistensmønstret varierer noget i forhold til de forskellige MRSA typer (Tabel 3). 8

9 Tabel 3. Incidente MRSA 2013 i Region Midt. Frekvens af resistens for udvalgte antibiotika i relation til spa-type Antibiotikum t034/ (%) t002/cc5 (%) t008/cc8 (%) t019/cc30 (%) Andre (%) Makrolid 84/197 (43%) 20/44 (45%) 12/13 (92%) 0/17 (0%) 55/170 (32%) Clindamycin 189/197 (96%) 17/44 (39%) 4/13 (31%) 0/17 (0%) 58/168 (35%) Rifampicin 0/197 (0%) 0/44 (0%) 0/13 (0%) 0/17 (0%) 2/169 (1%) Fucidin 2/197 (1%) 8/44 (18%) 0/13 (0%) 0/17 (0%) 22/170 (13%) Gentamycin 4/197 (2%) 2/43 (5%) 0/13 (0%) 0/17 (0%) 20/168 (12%) Moxifloxacin 30/197 (15%) 2/44 (5%) 2/13 (15%) 0/17 (0%) 29/170 (17%) Mupirocin 0/197 (0%) 0/44 (0%) 0/10 (0%) 0/17 (0%) 0/170 (0%) Tetracyclin 197/197 (100%) 0/44 (0%) 2/13 (15%) 0/17 (0%) 71*/170 (42%) I alt * Heraf 32 Clonal Complex af andre svineassocierede spatyper end t034/. Mupirocin næsesalve er en hjørnesten i behandlingen af bærertilstand. Resistens for mupirocin ses heldigvis kun yderst sjældent, og er således ikke set i Region Midt i Alle MRSA af svinetypen er helt resistente overfor tetracyclin, hvorimod dette kun gælder for 28% af de øvrige stammer. Derudover er 96% af t034/ resistente overfor clindamycin, hvilket gør resistens overfor tetracyclin og clindamycin til en god markør for (Positiv - og negativ prædiktiv værdi på henholdsvis 94,7% og 93,8%). Erhvervelse (smittevej) af MRSA Kriterierne for klassificering af formodet erhvervelse (smittevej) af MRSA er angivet i Tabel 4. Kriterierne er modificeret efter de af Statens Serum Institut benyttede kriterier. I de tilfælde, hvor flere kriterier er opfyldt, er patienten klassificeret efter den risikofaktor som betragtes som den mest betydningsfulde (angivet ved rækkefølgen i tabellen), med mindre andet er klarlagt. Klassificeringen er foretaget ud fra de journalførte oplysninger. Tabel 4. Definitioner vedrørende klassificering af formodet erhvervelse af MRSA Udenlandsk hospital Dansk hospital HACO (Health Care Associated Community-onset) Ferie uden for Skandinavien Samfundserhvervet med kendt eksposition Samfundserhvervet uden kendt eksposition Indlagt eller arbejdet på udenlandsk hospital, klinik eller flygtningelejr inden for 12 mdr. Er indlagt på dansk hospital eller har været indlagt inden for 2 dage Detektion i praksis, men har været indlagt, behandlet eller arbejdet på dansk hospital inden for 12 mdr. Har været på ferie eller haft bopæl uden for Skandinavien inden for 12 mdr. Detektion i praksis eller på skadestue, og opfylder mindst én af følgende ekspositioner: 1) er en del af husstand med MRSA; 2) eller har kontakt med svinebesætninger Detektion i praksis eller på skadestue, og er ikke en del af husstand med MRSA; og har ingen kontakt med svinebesætninger 9

10 Tabel 5. Incidente MRSA i Region Midt, 2013 og Formodet smittested for MRSA Total Heraf med infektion Total Heraf med infektion Antal % Antal % Udenlandsk hospital ,0 Dansk hospital , ,0 HACO (Health Care Associated Community-onset) , ,6 Ferie uden for Skandinavien , ,7 Samfundserhvervet med kendt eksposition , ,5 Samfundserhvervet uden kendt eksposition , ,5 Uoplyst , ,7 Total , ,7 Hovedparten betragtes som smittet uden for sundhedsvæsenet. Den store stigning ses i forhold til personer med kendt MRSA eksposition. En af årsagerne er screening af husstandsmedlemmer i forbindelse med familieudbrud. Hovedårsagen er dog det øgede fokus på risikosituationen "direkte eller indirekte kontakt med svin" i forbindelse med indlæggelse. Dette forklarer også det væsentlige fald i andelen af patienter med infektion i denne gruppe i forhold til 2012 (se Tabel 5). I 2013 blev der registreret seks tilfælde af bakteriæmi forårsaget af MRSA. Antal patienter Indlagt på udenlandsk Hospital Indlagt på dansk Hospital Samfundserhvervet Samfundserhvervet ikke Figur 5. Fordeling af personer med henholdsvis kendte samfundserhvervede og hospitalserhvervede MRSA År Sundhedspersonale (f.eks. læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter/hjælpere, plejeassistenter/hjælpere eller medicinstuderende) med MRSA udgjorde i tilfælde, heraf 17 påvist ved KMA Aarhus, 6 fra KMA Herning og 3 fra KMA Viborg. 10

11 I 2012 var der i alt registreret 10 tilfælde. Af de 10 MRSA positive sundhedspersonaler fra 2012, er tre fundet MRSA negative ved dyrkning ½ år efter formodet behandling. Hos fem af de 10 sundhedspersonaler har der været ufuldstændig opfølgning, hos en har der ikke været nogen opfølgning overhovedet og en er fulgt op i anden region. Specielle MRSA-typer I Årsberetning for MRSA 2012 skrev vi (kursiv): Der har været registreret en ophobning af en anden sjælden MRSA-type (t3702/cc5) i Vestjylland. I 2010 blev nævnte MRSA-type fundet hos to personer (en far som fortsat var positiv med samme stamme i 2012) og dennes søn. I 2011 blev stammen fundet hos tre personer, heraf en mor og datter; og i 2012 blev stammen fundet hos yderligere to personer. Stammen er i alt kun registreret hos disse syv patienter i Statens Serum Instituts Nationale MRSA-database og er altså tilsyneladende en Region Midt klon. Der har ikke kunnet påvises nogen sammenhæng mellem episoderne, bortset fra at flere af patienterne har haft kontakt til plejehjemssektoren i Vestjylland. Denne problemstilling er konfereret med embedslægeinstitutionen. Som opfølgning til denne beretning skal nævnes at omtalte MRSA type t3702/cc5 i 2013 blev fundet hos to personer, begge fra samme by i Vestjylland. Den ene person havde bopæl på et plejehjem, hvor også en af personerne med denne MRSA type fra tidligere år boede. Vi fandt i 2013 ti tilfælde af MRSA af typen t032/cc22, som kun er blevet fundet ganske sporadisk i de tidligere år, f.eks. tre tilfælde i Denne stamme er kendt fra et større udbrud i Region Syd i sommeren Fire af de ti personer fra 2013 var hjemmehørende i Region Syd eller i det sydlige af Region Midt. Seks af bakteriestammerne blev fundet i KMA Viborg, og syv af de i alt ti tilfælde var hospitalsassocierede. Stammen er kendt som en af de hyppigste hospitalsassocierede MRSA typer i de øvrige europæiske lande (EMRSA-15). Den blev i 2013 fundet i 69 tilfælde i Danmark, heraf 47 tilfælde i Region Syd, 12 tilfælde i Region Sjælland + Region Hovedstaden og altså 10 tilfælde i Region Midt (kilde: Statens Serum Institut). Skønt MRSA t032/cc22 er kendt som hospitalsassocieret, har vi ikke set udbrud med denne stamme på hospitaler i Region Midt. Hos to af tilfældene var der formodet familiær smitteoverførsel. PVL-genet Panton-Velentine leucocidin (PVL-genet), som findes i visse S. aureus-stammer, koder for et enzym, der ødelægger menneskets hvide blodlegemer, hvorfor S. aureusstammer, der er positive for dette gen forventes at være mere virulente end PVLnegative stammer. Patienter med PVL-positive MRSA er således ofte plaget af gentagne bylder. På KMA i Aarhus er der i sidste halvår af 2013 undersøgt nye MRSAstammer for PVL-genet. Der blev undersøgt i alt 117 stammer, heraf blev 44 fundet 11

12 positive for PVL. Enkelte MRSA-typer er fundet homogene i forhold til om stammerne er PVL-positive eller PVL-negative. Således er de undersøgte stammer af typerne t019/cc30, t008/cc8, t437/cc59, og t044/cc80 alle fundet at være PVL-positive. Ligeledes er de undersøgte stammer af typen t445/cc45 samt alle af svinetypen fundet at være PVL-negative. Her er kun beskrevet typer, hvoraf der er fundet mere end to tilfælde. Familiær ophobning Der blev i perioden registreret 55 familieudbrud, heraf 10 i KMA Viborg, 15 i KMA Herning og 30 i KMA Aarhus. Desuden fem udbrud der gik på tværs i regionen (se Tabel 6). Familieudbruddene har i alt omfattet 149 personer fra Region Midt i Personerne fordelte sig med følgende spa-type og Clonal-Complex: Tabel 6. Familiær ophobning af MRSA i Region Midt i 2013; relation til spa-type Diagnosticerende KMA spa-type Clonal Complex Antal personer pr. udbrud Viborg t034 Herning Viborg/Herning Aarhus Aarhus/Viborg Aarhus/Herning t067 t002 t034+t1451 t034+t011 t034 t267 t355 t2649 t488 t690 t011 t3933+t4208 t311 t034 t008 t002 t034 t019 t304 t008 t445 t852 t127 t657 t032 t223 t437 t891 t022 t250 t002+t105+t2264 t311 t002 CC5 CC5 CC97 ST152/377 CC88 CC509 CC88 CC5 CC5 CC5 CC30 CC8 CC8 CC45 CC22 CC1 CC97 CC22 CC22 CC59 CC22 CC22 CCukendt CC5+CCukendt CC5 CC5 3 pers pers. + 3 pers pers. 3 pers. 3 pers. 3 pers. + 2 pers 3 pers. (2 Vib, 1 Her) (1 Vib, 1 Her) (1 Vib, 1 Her) 4 pers. + 4 pers. + 4 pers pers pers. + 3 pers pers. 3 pers. 3 pers. 5 pers. 6 pers. (1 Aar, 5 Vib) (1 Aar, 1 Her) 12

13 Desuden havde to personer relationer til personer med MRSA fra tidligere år. Antallet af registrerede familiære ophobninger er stærkt afhængig af, dels hvorvidt husstandsmedlemmer bliver podet, og dels hvilke oplysninger der er tilgængelige. Ifølge 2. udgave af Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning skal husstandsmedlemmer ikke undersøges initialt, men gennemgå bærertilstandsbehandling sammen med index-personen og undersøges for MRSA en måned efter endt behandling. Clonal Complex ses overvejende hos personer, der arbejder med levende svin. Personer som har daglig eller jævnlig kontakt med levende svin skal kun gennemgå behandling af bærertilstanden, hvis ekspositionen fra svin ophører. Forekomsten af t002 er stadig et iøjnefaldende problem i Region Midt, men på det foreliggende er der ikke grund til at tro, at der er en direkte sammenhæng imellem tilfældene. MRSA t002 betragtes overvejende som en type, der er relateret til Sydøstasien. Status pr. 31. december 2013 Som det ses i Tabel 7 var der pr. 31. december 2013 henholdsvis 16% og 22% af personer med MRSA fra 2010 og 2011, hvor sidste dyrkning var positiv eller hvor der overhovedet ikke havde været opfølgning på behandling. I MRSA-vejledningen fra 2006 blev personer med tre sæt negative kontroldyrkninger betragtet som værende MRSA fri. Sådanne patienter er inkluderet i tallene for "Sidste dyrkning negativ - mangler dyrkning efter ½ år." I 2012 begyndte den nye MRSA-vejledning fra Sundhedsstyrelsen at få indflydelse, således at personer med kontakt til levende svin ikke længere anbefaledes at forsøge bærertilstandsbehandling. Dette er formentlig årsagen til den store andel af personer fra 2012 uden kontroldyrkning. Ligeledes kan særlige forhold gøre sig gældende, således at nogle personer ikke forsøges behandlet f.eks. på grund af permanente katetre eller sonder. Disse personer vil ofte vedblive at have sidste dyrkning positiv. Børn mindre end 2 år forsøges ligeledes ikke behandlet. Tabel 7. Status pr for personer med MRSA fra År Antal Flyttet fra regionen eller død Negativ dyrkning efter ½ år Sidste dyrkning negativ - mangler dyrkning efter ½ år Sidste dyrkning positiv Ingen kontroldyrkning (20,1%) 17 (11,4%) 78 (52,3%) 8 (5,4%) 16 (10,7%) (18,2%) 16 (8,8%) 92 (50,8%) 21 (11,6%) 19 (10,5%) (12,0%) 25 (11,1%) 80 (35,6%) 48 (21,3%) 45 (20,0%) (heraf børn <2 år) I forhold til status for nye MRSA positive personer fra 2013 er det væsentligt at bemærke at hovedparten af personerne med MRSA blev detekteret i sidste halvdel af året (60%). Disse vil derfor stadig være under udredning pr

14 Tabel 8. Status pr for nye personer med MRSA i 2013 MRSA Type Antal Flyttet fra regionen eller død Negativ dyrkning efter ½ år Sidste dyrkning negativ - mangler dyrkning efter ½ år Sidste dyrkning positiv Ingen kontroldyrkning * Andre MRSA ** * Heraf 28 positive 1. gang i dec samt 5 børn <2 år ** Heraf 7 positive 1. gang i dec samt 2 børn <2 år Ovenstående data er givet ud fra den viden MRSA-enheden har været i besiddelse af. MRSA-enheden har ikke haft adgang til data fra de lovpligtige MRSA-anmeldelser, hvorfor data udelukkende stammer fra laboratorieinformationssystemets patientjournaler. Konklusion MRSA findes fortsat i stigende grad uden for hospitaler og er således i højere grad end tidligere et problem i primærsektoren. Der ses et problem med personer, der ikke får fulgt op på deres MRSA-bærer-status. Ligeledes ses en stigning i antallet af personer ansat i sundhedsvæsnet, som får påvist MRSA. For nogle af disse personer synes der at være ufuldstændig eller ingen opfølgning. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning fra 2012 med en ekstra risikogruppe og et øget fokus på MRSA-risikosituationer hos patienter i forbindelse med indlæggelse, har været medvirkende til, at antallet af personer, der får påvist MRSA, er steget. Det stigende antal MRSA-positive personer, der er påvist i 2013, skønnes at stamme fra en reelt stigende hyppighed af MRSA kombineret med en forbedret screening og overvågning, så flere detekteres. Til trods for dette har vi i 2013 ikke set nogen kendt smitteoverførsel af MRSA på hospitalerne i Region Midt. Den dominerende smitteoverførsel foregår fortsat ude i samfundet, hvorfor den fremtidige indsats overfor MRSA i højere grad bør tage udgangspunkt i forholdene uden for hospitalerne. Derfor imødeses ansættelsen af to nye MRSA hygiejnesygeplejersker med virke i primærsektoren med stor forventning. 14

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2015 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status Del I... 3 MRSA-enheden... 3 Indledende om data... 3 Demografiske

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2012 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2012. Et førstegangstilfælde

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Organisering

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT

Årsrapport: MRSA i Danmark STAFYLOKOKLABORATORIET, STATENS SERUM INSTITUT Årsrapport: MRSA i Danmark 2011 Indledning Denne rapport beskriver kliniske og mikrobiologiske data samt epidemiologiske oplysninger for danske førstegangstilfælde med MRSA diagnosticeret i 2011. Et førstegangstilfælde

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014

MRSA i Danmark. Årsrapport 2014 MRSA i Danmark Årsrapport 2014 Udgiver: RAS Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker findes hos ca: 25% om morgenen 50% bliver forurenet i løbet af dagen 75% er forurenet om aftenen STAFYLOKOKKER Stafylokokker

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006.

Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. Hovedpunkter fra MRSA-mødet den 5. december 2006. MRSA vejledningen. Lovgivningen Med MRSA vejledningen er der sket en udvidelse af risikosituationer for MRSA og af tidsperioden hvor patienterne skal isoleres/screenes

Læs mere

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Opdateringer i SSTs reviderede Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Turid Bjarnason Skifte Oversygeplejerske, MPH & Henrik L. Hansen Enhedschef/overlæge Tilsyn & Rådgivning Syd MRSA i Region

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSMØDE 1 2 MRSA førstegangsfund i 2016 i SVS optagerområde 3 4 5 Sundhedspersonale og podning for MRSA Været i én eller flere af følgende risikosituationer Været indlagt > 24 timer

Læs mere

Modeller for den regionale MRSA indsats

Modeller for den regionale MRSA indsats Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling

Læs mere

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus

Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Hvad er MRSA? MRSA står for Methicillin Resistent Staphylococcus aureus I Danmark er ca 1% af stafylokokkerne MRSA MRSA internationalt

Læs mere

Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5

Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5 Årsberetning 2015 Indholdsfortegnelse Status Del I...3 MRSA-enheden...3 Indledende om data...3 Demografiske data...4 Detektionssted...5 MRSA typer...5 Erhvervelse (smittested) af MRSA...7 Specielle MRSA-typer...9

Læs mere

MRSA i Danmark. Årsrapport 2013

MRSA i Danmark. Årsrapport 2013 MRSA i Danmark Årsrapport 2013 Udgiver: RASK Referencelaboratoriet for antibiotikaresistens og stafylokokker Ansvarlig institution: Statens Serum Institut Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER Stafylokokker er naturlige bakterier hos mennesker og dyr - Hvide stafylokokker =

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 MRSA udbrud: Erfaringer fra Region Syddanmark Spredning af en CC398 t034 PVL+ klon på en fødeafdeling hvad lærte vi? Jens Kjølseth Møller, Ledendeoverlæge, professor dr.med. KliniskMikrobiologiskAfdelingogInfektionshygiejniskEnhed,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH

MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hvordan forholder vi os til det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan forholder vi os til det? Gennemgang af Staphylococcus

Læs mere

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det?

MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH MRSA hos mennesker og dyr - hvordan skal vi håndtere det? Tinna Ravnholt Urth - hvordan skal vi

Læs mere

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres

Patientvejledning MRSA. Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Patientvejledning MRSA Til dig som er bærer af MRSA og skal opereres Hvad er MRSA? MRSA er ikke en sygdom, men en stafylokokbakterie, der kan give forskellige typer infektioner. MRSA er en forkortelse

Læs mere

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Kursus i infektionshygiejne 28. 29. oktober 2013 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk Praktiske oplysninger Toiletter Kaffe/frokost Kursusbeviser Præsentationer Hospitalserhvervede infektioner

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Svine-MRSA og andre MRSA typer smittemåder og smitteforhold Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut STAFYLOKOKKER

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut MRSA 398 svin og mennesker Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut PROGRAM Definition Staphylococcus aureus MRSA - Symptomer og behandling

Læs mere

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA OKTOBER 2015 VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave VEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 3. udgave Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2023

afholdt d. 7. februar 2023 MRSA-TEMADAG TORSDAG DEN 7. FEBR. 2013 Spørgsmål til SST og CEI PODNING OG KONTROL MRSA-kort skal vel vises i 6. mdr. og ikke mere 1 år men det står fortsat 1 år i behandlervejledningen. Er tandlægebehandling

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark

Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Marie Jakobsen, Christine Marie Bækø Skovgaard, Mette Lundsby Jensen, Rasmus Trap Wolf og Susanne Reindahl Rasmussen Omkostninger ved husdyr-mrsa for sundhedsvæsenet i Danmark Omkostninger ved husdyr-mrsa

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010 1 Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009 Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Juni 2010 2 Indledning: På baggrund af den stærkt stigende forekomst af methicillinresistent

Læs mere

FAQ frequently asked questions

FAQ frequently asked questions FAQ frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning, 2012 Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) får tilbagevendende spørgsmål om MRSA. CEI har

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne.

Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. Samfundsmæssige konsekvenser af MRSA på Færøerne. af landslæge Høgni Debes Joensen Foredrag holdt på MRSA-kongressen 28. november 2008 på Hotel Føroyar. Som udgangspunkt kan man nok antage, at Færøerne

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen

MRSA i arbejdsmiljøet. Seniorforsker Anne Mette Madsen MRSA i arbejdsmiljøet Seniorforsker Anne Mette Madsen amm@nrcwe.dk MRSA en bakterie Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA Resistent over for mange antibiotika Bakterien Staphylococcus aureus

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk

Statens Serum Institut. Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut Tlf: 4171 4866 E-mail: mrsaidyr@ssi.dk MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER S. aureus

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut

MRSA udvikling I Danmark. Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA udvikling I Danmark Robert Skov Stafylokoklaboratoriet Statens Serum Institut MRSA i Danmark 1965-2000 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 MRSA bakteriæmi MRSA alle isolater Fra 1984 har prævalensen i

Læs mere

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne

De 5 regioners aftale om infektionshygiejne De 5 regioners aftale om Region Fra sundhedsaftale Hvilke ydelser Hovedstaden Sundhedsaftale 2011-2014: Der er således et væsentligt behov for at få formaliseret samarbejdet mellem regionen og den enkelte

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik 450 mennesker fik fakta og konstruktiv debat om husdyr- MRSA på borgermøde på Egtmont Højskolen i Hou Husdyr- MRSA er et problem, som erkendes og tages

Læs mere

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI

Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI Annette Hartvig Christiansen Sygeplejerske, Epidemiologisk afdeling, SSI HIV overvågning i Danmark Hiv meldesystemet har fungeret siden 1.august 199. I henhold til Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Fælles personaleintroduktion til: kvalitetsarbejdet patientsikkerhed infektionshygiejne Introduktion til kvalitetsarbejdet og patientsikkerhed Program Kvalitet og Udvikling i Hospitalsenheden

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg og Folketingets. Fødevareudvalg. Åbent samråd med sundhedsministeren og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMIKO

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA

FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA FOREBYGGELSE AF SPREDNING AF MRSA 2006 Vejledning Forebyggelse af spredning af MRSA Vejledning Oktober 2006 Forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Kategori:

Læs mere

Årsberetning 2013. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital

Årsberetning 2013. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Årsberetning 2013 Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning.

Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre Kommune Kira Schou Dahl og Jette Høimark. Målet er at inddæmme infektionen og forhindre spredning. MRSA Dokumenttype Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af Godkendelsesdato Revision senest Revisionsansvarlig Målsætning Formål Hvad er MRSA Instruks Hvidovre Kommune Plejepersonale og servicepersonale i Hvidovre

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale.

Tabel 1. Fordeling af patienter og infektioner på speciale. Landsprævalensundersøgelse af nosokomielle infektioner 2008 Resume og konklusion: I uge 39-41 2008 registrerede landets hygiejneorganisationer i samarbejde med SSI forekomsten af sygehuserhvervede infektioner

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus)

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Overførsel af MRSA. (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Overførsel af MRSA (Methicillin-resistente Stafylococcus aureus) Januar 2005 1. Resume af hændelsen Der overføres MRSA fra patient A til patient B til trods for,

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Afholdt d. 30. marts 2017

Afholdt d. 30. marts 2017 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om generelle forholdsregler i sundhedssektoren Anne Kjerulf og Jette Houlind Statens Serum Institut GENERELT OM BAGGRUND FOR NIR Denne NIR er helt ny

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere