Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten"

Transkript

1 Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Jørgen Goul Andersen Århus-Seminaret 19. august 2011.

2 Hovedargument Danske velfærdsstat er under pres Ikke pga. eksogene udfordringer som aldring eller globalisering Ikke pga. endogene problemer med manglende incitamenter, forvridninger, manglende selvansvarlighed Ikke pga manglende politisk tilslutning og vilje til at betale skat (Formentlig) ikke pga. bevidste neoliberale angreb Men fordi relativt kortsigtede fejl i økonomisk politik kan have langsigtede effekter, der endda kan sætte institutioner på spil Det er set før. Japan endnu værre skræk-scenarie

3 En solid krise Samlet fald BNP : Minus 6.3 pct. Største fald i fredstid siden statsbankerotten 1813 Meget mere end 1930 erne og 1856/57 Værre end andre lande: Selv om vi regner 2010 med, er BNP faldet blandt de 10 pct. værste på kloden Lidt a la Pandoras æske for selskabet Pandora Vanskeligt at pege på nogen vej frem. Genopretning bliver uhyre langvarig. Ingen umiddelbare vækst-drivere

4 Hvorfor gik det så galt - hvordan er vi kommet så tosset af sted? - hvor blev det økonomiske mirakel af? 1. Vælgerbedrag, kortsigtet politik for at please vælgerne osv. (måske LIDT, men næppe hovedforklaring) 2. Man troede, man gjorde det rigtige, det nødvendige, det hensigtsmæssige 3. Den store opmærksomhed på de langsigtede udfordringer gjorde blind for de kortsigtede fejl, trods åbenlyse tegn. Velfærdskommissionen medskyldig i uagtsomt manddrab 4. Medierne som vagthund var totalt uden sanser og uden tænder (=demokratisk problem). Forudsætter en politisering

5 Scandinavian welfare model classic Not just politics against markets Small open economies: Also politics with markets : Deregulated product markets Relatively flexible labour markets (Denmark the most) Egalitarian wage setting (=productivity whip and subsidizing advanced industries) Investment in human capital Promotion of labour supply (socializing care) Income security, universalism, high social minima Universalism = market conformity Generous protection=acceptance flexibility Successful de-industrialization & globalization (

6 Figure 1. Unemployment in Denmark, Per cent of labour force (national + HUR) Er arbejdsløsheden 4 pct. (nettoledighed), 6 pct. (bruttoledighed) eller 8 pct. (HUR incl. ledige uden off støtte)? Dk stigning ualm. stor

7 Hvad gik galt med det danske økonomiske mirakel og hvorfor opdagede man det ikke? Ligheder med Island og USA. Med tidligere fejl i de nordiske lande. Og med Japan 1990ff. Deregulering af kreditpolitikken Ødelæggende vækst i privat gældsætning Ødelæggende boligboble Pro-cyklisk penge- og finanspolitik Mislykkede kriseindgreb

8 Fejl # I. Deregulering af kreditpolitikken (= omvendt kartoffelkur med renter) (Danske krone bundet til Euro = kronen ligger fast, og renten er bestemt udefra). 1. Banker blev ikke forhindret i voldsom kreditekspansion og akkumulering af indlånsunderskud. Nationalbanken vidste, det var et problem, men forblev tavs i off. debat. I Økonomiministeriet må man også have kendt problemet i hvert fald embedsmændene.

9 Figure 1. Deposits, lending and deposit deficits of Danish banks (right axis, purple curve), Note: [blue line] deposits, [yellow line] lending, and [purple line] deposit surplus (right hand scale). Mia. kr. is billions DKK, kvt. is quarter. Source: Nationalbanken (2010) Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, dec 2009, published 26. Jan 2010

10 Banker afh. af korttidsfinansiering Som i Island var banker afh. af dag-til-dag finansiering på internationale kreditmarkeder pga. massive indlånsunderskud. Efter Lehman kollaps var det ikke længere muligt. Bankpakke I. Ubegrænset statsgaranti (c. 250 % af BNP) Banker reducerer indlånsunderskud. Mindre risikovillighed i lån til SME er Langvarig begrænsning for investeringer for SME er

11 2. Liberalisering af obligationsmarkedet årige lån genindført (tidl. 20 år) 1993 Annuitetslån igen (tidl. Mix-lån - 40 % serielån). Kontantlån genindført (=kurstab bliver til fradragsberettigede renter). Ubegrænset adgang til suppl. lån (op til 80 %) = Værdistigning kan umiddelbart veksles til forbrug 1996 Flekslån: Genfinansieret hvert år (eller m korte intervaller). = udnyttelse af ekstraord. lave korte rente. = lavere månedlig boligydelse = højere priser Afdragsfri lån: 10 år uden afdrag. Derefter genfinans. = Verdens mest forgældede boligejere/husholdninger (brutto)

12 = 3. Pro-cyklisk kreditpolitik Yderligere boost til boligpriser med 60 pct oven i massiv stign Boligpriser % ; kumulativ inflation 28 % Dog en stabiliserende effekt Prisfaldene blev (for) små

13 Boligpriser

14 Boligpriser og økonomisk vækst (ADAM og DREAM har ikke helt styr på det) Massive prisstign Fald (2007) Og igen fra 4.Kvt.2010 (men endnu næppe nok) Fald i privatforbrug i 2008 (ca. 1 %) og endnu mere i 2009 (- 4.5 %) på trods af kæmpe stigninger i disponible indkomster + SP udbet. Kun Island oplevede større fald i privatforbruget (næsten lige så forgældede). Ikke Norge, Sverige, Finland, Tyskland osv. Væksten udebliver fortsat. Privatforbrug driver 50 pct. af økonomien

15 Verdens mest forgældede boligejere (fra 40 til 80 pct. Af BNP)

16 Fejl # 2. Pro-cyklisk finanspolitik Massiv vækst i off. forbrug Skattestoppet (nominal) på ejerboliger Skattelettelser 2004ff (mest, men ikke helt ufinansierede) (helt ufinansierede, kom til at tælle som stimulans i 2009) skattereform (underfinansieret i start; indfases ) Hovedårsag til strukturelt statsunderskud Massive besparelser fra medio 2010

17 Offentligt forbrug i faste priser. Mere end 45 pct. vækst (Hvor demografien var næsten konstant ) 1992= =100

18 (=endnu en kilde til lavvækst) Offentligt forbrug den sikre vækst-driver frem til 2010 Nu trækker både privat og off. forbrug ned i væksten nul eller minus vækst Så er der kun investeringer og eksport tilbage som vækst-drivere (=en mindre del af økonomien) Men statens underskud er reelt nok, og sporene fra 1970 erne skræmmer.

19 GDP at fixed prices, Mill.Dkk Public consumption at fixed prices, Mill Dkk

20 Baumol effect Lyseblå: Faste priser: Kan beregnes Mørkeblå: Løbende priser: Skal betales! pub cons pct. GDP fixed pub cons pct. GDP current

21 Krisens forskellighed I de nordiske lande Norge: Næsten igen krise. Modvirket Danmark (og Island). Krisen kom lige så meget indefra som udefra. Kredit/boligpris-boble. Danmark: Krisen kom før andre og sluttede senere. Danmark: Tab konkurrenceevne. Seks års nulvækst (som Finland ). Stort permanent tab af industriproduktion. Danmark: Double Dip: Ny recession (= Japan + Portugal + Irland) Sverige: stort chok udefra. Hurtig recovery Finland: do. (8.2 % GDP). Recovery, men NOKIA problem

22 Eight Year Nordic comparison: Also a long-term Danish problem Green = Higher annual growth rate than Denmark Den 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-1,1-5,2 1,7 Swe 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,3 5,5 Fin 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 1,0-8,2 3,6 Nor 1,0 3,9 2,7 2,3 2,7 0,7-1,7 0,3 Iceland 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,4-6,9-3,5 Continental Norway: 2009: : +2.2

23 More indicators about the origin of crisis 2009 Source: stat bur. Export Import Priv. Cons. Public Cons. Denmark -10,7-13,2-4,5 +2,2 Sweden -12,5-13,4-0,8 +2,1 Finland -24,3-22,3-2,1 +0,7 Norway -4,3-9,7-0,1 +5,2 Iceland +6,2-24,0-14,6-3,0 Danish exports not so sensitive to the business cycle. Foodstuff + medicine. Private cons. shock.

24 Danmark sakker meget agterud ift. øvrige nordiske lande Selve dykket 2009 var større i Finland og Island, men Island havde galopperende vækst til og med 2008 og pæn positiv vækst i 2011 Øvrige lande højere vækst de fleste år Men det er værre endnu:

25 Cumulative econ. Growth (oecd) China: 167 There is something rotten in the state of Denmark (but also oil & money - GNI considerably better than GDP)

26 Boblers skadeeffekt undervurderet Den japanske tragedie i tre akter

27

28 Japan er ekstrem. 1 kvm = $ Kejserpalads m park (5 km2) = Værdi af Californien Prisfald op til 99 pct erne=det tabte årti 00 erne=et tabt årti mere (trods nul-rente og meget ekspansiv finanspolitik) - og dog var det kun forspillet

29 Aktieindex 2011 under 25 pct. af 1990-værdi

30 2. Akt 2011 Tsunamien og fornyet recession

31 3. akt 2020 ff. Japan forsvinder Ikke blot aldring, men Befolkningsnedgang fra 127 mio. (2005) til 44 mio. (2105) Negativ økonomisk vækst hvert eneste år 2020ff (produktivitetsstign. < befolkningsnedgang) Største sociale eksperiment i downsizing siden Den Sorte Død (c. 1350) og Roms omdannelse fra millionby til landsby (4-500 tallet) Europa: De te fabula narratur?

32 Danmark igen: Manglende vækstdrivere: Privatforbruget Ikke lige til at se, hvor stigning skulle komme fra. Nu falder reallønnen. Pga. krisepolitikken holder folk ekstra igen! Sikre sig selv. Det er ikke utrygheden for ledighed, der er steget mest, men utrygheden for tilværelsen som ældre (tryghedsmåling på vej okt.2011) Forv. boligpriser påvirker forbrug mere end forv. ledighed. Do, utryghed for alderdommen samt frygt for højere boligskatter (foreløbige res., men det er ikke helt, som økonomerne tror; krisepolitikken har skræmt forbrugerne og de har konsolideringsbehov)

33 Manglende vækstdrivere: Andre Off. Forbrug: Ikke muligt foreløbig Eksport: Forringet konkurrenceevne og forkerte markeder svag pos. på emerging markets. Lavere produktivitetsvækst Investeringer: Ikke uden forbrug/eksport Dog 11 % stign. i industriens produktivitet 2010 men nu skrumper eksportmarkederne

34 Den perfekte storm? (pga Realkreditsystemet ødelagt) Boligmarkedet ekstremt rentefølsomt over for korte renter Økon vækst i udlandet vil få renten til at stige Sårbar over for årlig refinansiering af flexlån ( > 50 % af BNP) mulig gentagelse af Boligejere sårbare v refinansiering afdragsfri lån i tilfælde af fortsatte prisfald Perfekte storm: Rentestigning + prisfald = refinansieringsproblemer = radikale prisfald Fx renteeksplosion som Nov Så galt går det næppe. Men boligejerne passer på. Ikke som USA subprime. Men de konsoliderer sig = lavvækst

35 Velfærdsstaten og den økonomiske krise

36 Alle langsigtede problemer næsten løst Demografien ualm. gunstig pga. høj fertilitet = lavere ældrebrøk end andre (dog falder fertiliteten i 2011 pga. genopretningspakken 2010??) Tilmed er middellevetiden meget kort! Senere tilbagetrækning end de fleste andre lande Pensionssystemet totalt reformeret: Mange pensionister skal ikke forsørges. De forbliver forsørgere. Break even kr. (i privat pensionsindtægt + ATP + renter mv). Og så er der endda overskud i form af moms+afgifter+ejend.skat til at finansiere kultur, læge, hjemmehjælp mv.!

37 Fertilitet og middellevetid Fertilitet Middellevetid Mænd Kvinder Island Norge Danmark Sverige Finland Frankrig UK Holland Belgien Tyskland Østrig Schweiz Italien Spanien Polen Japan (2008) USA (2009/07) Rusland

38 Ældrebrøk 2050 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

39 ældrebrøk 2000 og 2050 ( 65+ i pct. af årige Danmark Norge Finland Sverige UK Holland Frankrig Belgien Tyskland Italien Spanien Polen Japan USA 18.6 (2000) (32.2)

40 Vi arbejder længe i Dk. Beskæftigelse for årige mænd % OECD Employment Outlook sep 2009 per cent employed change x Luxembourg Belgium Austria Italy France Germany (+9.6) Finland EU NL Greece Spain Portugal UK Ireland Denmark Sweden USA Norway Japan Switzerland Iceland

41 Danske pensioner: Bedste af alle verdener Mange pensionister bliver forsørgere Hvis arbejdsmarkeds- og anden pension for enlig pensionist er kr, er det en overskudsforretning De er forsørgere, selv om de er pensionister Og så er der endda moms+afgifter+ejend.skatter mv. til at betale lægebesøg, bibliotek osv. (ca ) For gifte er regnestykket endnu bedre Udlandet: Hvad er jeres problem????

42 Globaliseringen ikke problem: Vi har undgået trade off mellem mindsteløn og beskæftigelse Fastholdelse lighed lønninger (på nær topledere) Bedre ratio mellem lavt- og højtuddannedes beskæftigelse end andre lande Fald i precarious employment, ikke stigning Pga. generationsudskiftning=opkvalificering Der forsvandt flere ufagl. arbejdere end ufagl. Jobs Men generationsudskiftning giver ringe gevinst fremover = strukturledighed kortuddannede

43 Globaliseringen ikke problem: Flygter danskerne fra skatten? Indkomstskatten er (slet) ikke høj i Danmark, men moms og afgifter mv. er høje Ikke skat, der er afgørende Men Skat + nødvendige sociale udgifter For de aldersgrupper, der er mobile (<35) Ikke økonomisk klogt at forlade Skandinavien, hvis man skal have børn. De økonomiske incitamenter passer perfekt med, at der ikke er stigende udflytning (som bl.a Velf.komm viste). (Men andre ting, der kan skræmme folk væk eller lokke folk til)

44 Pandoras æske. Krisen åbenbarer strukturproblemer Vi skulle work smart i stedet for at work hard, men Ringe forbedring i uddannelse. Andelen, der fuldfører uddannelse, skulle stige fra 82 % til 95 %, men er faldet til under 80 % Vi får strukturledighed blandt ufaglærte, hvis ikke lønnen sænkes Forstærkes af efterlønsreformen, hvis den lykkes Behov for endnu større løn-ulighed, hvis den lykkes

45 Besparelser og skattelettelser Cost containment ikke i sig selv problem (jf. Schlüter = konsolidering velfærdsstat) Det er også uundgåeligt! Næppe så bevidst, men der er flyttet ret så meget rundt: lavere skat = lavere velfærd På vej mod mindre inklusiv velfærdsstat. Først målrettet etniske minoriteter. Fremover også for etniske danskere Ældrepleje ser ud til nu også at blive ramt på personlig pleje ( ca. 40 pct. bespar. på praktisk hjælp)

46 Flytning af hegnspæle Betydelige skattelettelser, store velfærdsforringelser 2007ff 2006 reform PLUS 2011 reform af efterløn=skrap kost. (hvis den vedtages). Laveste tilbagetrækningsalder hæves fra 60 til 70 år, samtidig med at social ulighed i sundhed stiger Det er kvinder, der bruger efterlønnen mest (58 %). Manden i gns. 3 år ældre og lever 4 år kortere. Ufagl. arbejdere lever langt kortere end gns. = Ikke mange år at give af, hvis fælles otium Reformer får andre effekter i kontekst af ledighed. Fx 300 timers reglen, der blev til 450 timers regel Der kommer megen udstødning fra UB til kont hjælp eller ingen ting fra 2012 pga. halvering dagpenge + fordobling genoptjeningskrav til 52 uger

47 2010 Goodbye to flexicurity? May 2010 unexpected reform: Cut duration from 4 to 2 years. + stronger requalification requirements. This was the generous part of generous security Alongside efterløn. Abolition will require empl.prot. of elderly workers (as everywhere else) Flexibility has become less flexible by 2010 collective agreements=improved protection of insiders. EPL (empl.prot.legislation) via coll.agreements. Stupid to give up seniority in a firm Activation irresistible incentives to provide low quality activation. Not recession proof. Gov. intervention Dec 2010 alleviates, but insufficiently

48 Der blev én ting tilbage i Pandoras æske: Håbet Norge har oliefond 3100 mia. Nok Danmark har pensionsfonde 3100 mia.dkk Staten er de facto umådelig solvent Samfundet har opsparingsoverskud. Udlandsgælden er vendt. Betalingsbalancen enorm. BNI vækst >> BNP vækst (omvendt Anker J) Vi kan ikke leve af at producere, men måske leve af at være kuponklippere På et tidspunkt sætter det også gang i væksten

49

50

51 Denmark ca Life incomes Metal worker. = 100 Source: Det Økon.Råd private income Gross Income disp. income Family Disp. income Unskilled female w Semi-skilled male w Metal worker Engineer level Engineer level 2 (acad.) Pedagogue School Teacher Nurse Physician Economist Juridical exam Humanities Ratio Physician/unskilled

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Demensdagene, 7.maj 2012 Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Kriseudsigterne 1. Hvad er det for en krise? 2. De økonomiske udsigter

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul. Publication date: 2014. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Ældreforsørgerbyrden aflyst Andersen, Jørgen Goul Publication date: 2014 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres. Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2.

Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres. Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2. Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2. august 2014 Den nordiske velfærdsstat 1. Hvad er det nordiske ved den nordiske model?

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE

UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE UDFORDRINGER FOR DANSK ØKONOMI OG DEN OFFENTLIGE SEKTORS ROLLE Indlæg på DA s LBR/RBR-konference tirsdag den 13. marts 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut Københavns Universitet Baggrunden:

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Demografiske udfordringer for pensionssystemet

Demografiske udfordringer for pensionssystemet Demografiske udfordringer for pensionssystemet Nordisk Forsikringskonference 17. September 2014 Peter Foxman Forsikring & Pension Det positive først vi bliver ældre! Middellevetid for 0-årige mænd 80 78

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Ugens tema II Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet Skattereform ventes at skabe ca. 15.8 job Ugens analyse

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør

Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør DANMARKS NATIONALBANK Fastkurspolitik, valutaindstrømning og negative renter i Danmark Per Callesen, Nationalbankdirektør Fastkurspolitik og historik Fastkurspolitik siden 1982 Kroner per euro 9.0 8.5

Læs mere

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien.

1. Økonomi. Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009. OECD: De økonomiske indikatorer tyder på en vis fremgang i økonomien. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Bilag 120 Offentligt Økonomisk Nyt nr. 13 - September 2009 Samfunds Økonomisk Nyt fra ind- og udland Elektronisk månedsbrev til Folketingets medlemmer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Velfærdssamfundet kan og skal sikres

Velfærdssamfundet kan og skal sikres Velfærdssamfundet NFT kan og 1/2005 skal sikres Velfærdssamfundet kan og skal sikres af Stine Bosse Stine Bosse stine.bosse@tryg.dk Når diskussionen handler om de grundlæggende velfærdsordninger i det

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top

Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Danmarks offentlige finanser stadig helt i top Analysen viser, at Danmark målt på de offentlige finanser og ikke mindst den finanspolitiske holdbarhed ligger helt i top blandt sammenlignelige lande. Målt

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model?

Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Dansk velfærdspolitik som model for EU? Kan den danske flexicurity-model overleve? Og bør den være forbillede for en EU model? Søren Kaj Andersen March 21, 2006 Flexicurity For the Danish, A Job Loss Can

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Den største krise i nyere tid

Den største krise i nyere tid Danmark står midt i en økonomisk krise, der er så voldsom, at man skal tilbage til 3 ernes krise for at finde noget tilsvarende. Samtidig bliver den nuværende krise både længere og dybere end under en

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm

MAKRO 1. 2. årsprøve, forår 2007. Forelæsning 5. Pensum: Mankiw kapitel 5. Peter Birch Sørensen. www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm MAKRO 1 2. årsprøve, forår 2007 Forelæsning 5 Pensum: Mankiw kapitel 5 Peter Birch Sørensen www.econ.ku.dk/okopbs/courses.htm DEN ÅBNE ØKONOMI LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Dansk velstand er i den internationale top

Dansk velstand er i den internationale top Velstand Dansk velstand er i den internationale top Nye tal fra OECD viser, at det danske velstandsniveau er i top 0. Målt på BNP pr. indbygger er Danmark placeret på en 0. plads i OECD, mens vi på det

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst

midt- og vestjylland Udfordringen er vækst midt- og vestjylland i Udvikling Udfordringen er vækst 2 veje til vækst 5 vækst i Midt-Vestjylland og i danmark 10 Danmark som udviklingsland 14 Velstand og udvikling 16 midt-vestjylland i udvikling SIDE

Læs mere