Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten"

Transkript

1 Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Jørgen Goul Andersen Århus-Seminaret 19. august 2011.

2 Hovedargument Danske velfærdsstat er under pres Ikke pga. eksogene udfordringer som aldring eller globalisering Ikke pga. endogene problemer med manglende incitamenter, forvridninger, manglende selvansvarlighed Ikke pga manglende politisk tilslutning og vilje til at betale skat (Formentlig) ikke pga. bevidste neoliberale angreb Men fordi relativt kortsigtede fejl i økonomisk politik kan have langsigtede effekter, der endda kan sætte institutioner på spil Det er set før. Japan endnu værre skræk-scenarie

3 En solid krise Samlet fald BNP : Minus 6.3 pct. Største fald i fredstid siden statsbankerotten 1813 Meget mere end 1930 erne og 1856/57 Værre end andre lande: Selv om vi regner 2010 med, er BNP faldet blandt de 10 pct. værste på kloden Lidt a la Pandoras æske for selskabet Pandora Vanskeligt at pege på nogen vej frem. Genopretning bliver uhyre langvarig. Ingen umiddelbare vækst-drivere

4 Hvorfor gik det så galt - hvordan er vi kommet så tosset af sted? - hvor blev det økonomiske mirakel af? 1. Vælgerbedrag, kortsigtet politik for at please vælgerne osv. (måske LIDT, men næppe hovedforklaring) 2. Man troede, man gjorde det rigtige, det nødvendige, det hensigtsmæssige 3. Den store opmærksomhed på de langsigtede udfordringer gjorde blind for de kortsigtede fejl, trods åbenlyse tegn. Velfærdskommissionen medskyldig i uagtsomt manddrab 4. Medierne som vagthund var totalt uden sanser og uden tænder (=demokratisk problem). Forudsætter en politisering

5 Scandinavian welfare model classic Not just politics against markets Small open economies: Also politics with markets : Deregulated product markets Relatively flexible labour markets (Denmark the most) Egalitarian wage setting (=productivity whip and subsidizing advanced industries) Investment in human capital Promotion of labour supply (socializing care) Income security, universalism, high social minima Universalism = market conformity Generous protection=acceptance flexibility Successful de-industrialization & globalization (

6 Figure 1. Unemployment in Denmark, Per cent of labour force (national + HUR) Er arbejdsløsheden 4 pct. (nettoledighed), 6 pct. (bruttoledighed) eller 8 pct. (HUR incl. ledige uden off støtte)? Dk stigning ualm. stor

7 Hvad gik galt med det danske økonomiske mirakel og hvorfor opdagede man det ikke? Ligheder med Island og USA. Med tidligere fejl i de nordiske lande. Og med Japan 1990ff. Deregulering af kreditpolitikken Ødelæggende vækst i privat gældsætning Ødelæggende boligboble Pro-cyklisk penge- og finanspolitik Mislykkede kriseindgreb

8 Fejl # I. Deregulering af kreditpolitikken (= omvendt kartoffelkur med renter) (Danske krone bundet til Euro = kronen ligger fast, og renten er bestemt udefra). 1. Banker blev ikke forhindret i voldsom kreditekspansion og akkumulering af indlånsunderskud. Nationalbanken vidste, det var et problem, men forblev tavs i off. debat. I Økonomiministeriet må man også have kendt problemet i hvert fald embedsmændene.

9 Figure 1. Deposits, lending and deposit deficits of Danish banks (right axis, purple curve), Note: [blue line] deposits, [yellow line] lending, and [purple line] deposit surplus (right hand scale). Mia. kr. is billions DKK, kvt. is quarter. Source: Nationalbanken (2010) Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, dec 2009, published 26. Jan 2010

10 Banker afh. af korttidsfinansiering Som i Island var banker afh. af dag-til-dag finansiering på internationale kreditmarkeder pga. massive indlånsunderskud. Efter Lehman kollaps var det ikke længere muligt. Bankpakke I. Ubegrænset statsgaranti (c. 250 % af BNP) Banker reducerer indlånsunderskud. Mindre risikovillighed i lån til SME er Langvarig begrænsning for investeringer for SME er

11 2. Liberalisering af obligationsmarkedet årige lån genindført (tidl. 20 år) 1993 Annuitetslån igen (tidl. Mix-lån - 40 % serielån). Kontantlån genindført (=kurstab bliver til fradragsberettigede renter). Ubegrænset adgang til suppl. lån (op til 80 %) = Værdistigning kan umiddelbart veksles til forbrug 1996 Flekslån: Genfinansieret hvert år (eller m korte intervaller). = udnyttelse af ekstraord. lave korte rente. = lavere månedlig boligydelse = højere priser Afdragsfri lån: 10 år uden afdrag. Derefter genfinans. = Verdens mest forgældede boligejere/husholdninger (brutto)

12 = 3. Pro-cyklisk kreditpolitik Yderligere boost til boligpriser med 60 pct oven i massiv stign Boligpriser % ; kumulativ inflation 28 % Dog en stabiliserende effekt Prisfaldene blev (for) små

13 Boligpriser

14 Boligpriser og økonomisk vækst (ADAM og DREAM har ikke helt styr på det) Massive prisstign Fald (2007) Og igen fra 4.Kvt.2010 (men endnu næppe nok) Fald i privatforbrug i 2008 (ca. 1 %) og endnu mere i 2009 (- 4.5 %) på trods af kæmpe stigninger i disponible indkomster + SP udbet. Kun Island oplevede større fald i privatforbruget (næsten lige så forgældede). Ikke Norge, Sverige, Finland, Tyskland osv. Væksten udebliver fortsat. Privatforbrug driver 50 pct. af økonomien

15 Verdens mest forgældede boligejere (fra 40 til 80 pct. Af BNP)

16 Fejl # 2. Pro-cyklisk finanspolitik Massiv vækst i off. forbrug Skattestoppet (nominal) på ejerboliger Skattelettelser 2004ff (mest, men ikke helt ufinansierede) (helt ufinansierede, kom til at tælle som stimulans i 2009) skattereform (underfinansieret i start; indfases ) Hovedårsag til strukturelt statsunderskud Massive besparelser fra medio 2010

17 Offentligt forbrug i faste priser. Mere end 45 pct. vækst (Hvor demografien var næsten konstant ) 1992= =100

18 (=endnu en kilde til lavvækst) Offentligt forbrug den sikre vækst-driver frem til 2010 Nu trækker både privat og off. forbrug ned i væksten nul eller minus vækst Så er der kun investeringer og eksport tilbage som vækst-drivere (=en mindre del af økonomien) Men statens underskud er reelt nok, og sporene fra 1970 erne skræmmer.

19 GDP at fixed prices, Mill.Dkk Public consumption at fixed prices, Mill Dkk

20 Baumol effect Lyseblå: Faste priser: Kan beregnes Mørkeblå: Løbende priser: Skal betales! pub cons pct. GDP fixed pub cons pct. GDP current

21 Krisens forskellighed I de nordiske lande Norge: Næsten igen krise. Modvirket Danmark (og Island). Krisen kom lige så meget indefra som udefra. Kredit/boligpris-boble. Danmark: Krisen kom før andre og sluttede senere. Danmark: Tab konkurrenceevne. Seks års nulvækst (som Finland ). Stort permanent tab af industriproduktion. Danmark: Double Dip: Ny recession (= Japan + Portugal + Irland) Sverige: stort chok udefra. Hurtig recovery Finland: do. (8.2 % GDP). Recovery, men NOKIA problem

22 Eight Year Nordic comparison: Also a long-term Danish problem Green = Higher annual growth rate than Denmark Den 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-1,1-5,2 1,7 Swe 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,3 5,5 Fin 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 1,0-8,2 3,6 Nor 1,0 3,9 2,7 2,3 2,7 0,7-1,7 0,3 Iceland 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,4-6,9-3,5 Continental Norway: 2009: : +2.2

23 More indicators about the origin of crisis 2009 Source: stat bur. Export Import Priv. Cons. Public Cons. Denmark -10,7-13,2-4,5 +2,2 Sweden -12,5-13,4-0,8 +2,1 Finland -24,3-22,3-2,1 +0,7 Norway -4,3-9,7-0,1 +5,2 Iceland +6,2-24,0-14,6-3,0 Danish exports not so sensitive to the business cycle. Foodstuff + medicine. Private cons. shock.

24 Danmark sakker meget agterud ift. øvrige nordiske lande Selve dykket 2009 var større i Finland og Island, men Island havde galopperende vækst til og med 2008 og pæn positiv vækst i 2011 Øvrige lande højere vækst de fleste år Men det er værre endnu:

25 Cumulative econ. Growth (oecd) China: 167 There is something rotten in the state of Denmark (but also oil & money - GNI considerably better than GDP)

26 Boblers skadeeffekt undervurderet Den japanske tragedie i tre akter

27

28 Japan er ekstrem. 1 kvm = $ Kejserpalads m park (5 km2) = Værdi af Californien Prisfald op til 99 pct erne=det tabte årti 00 erne=et tabt årti mere (trods nul-rente og meget ekspansiv finanspolitik) - og dog var det kun forspillet

29 Aktieindex 2011 under 25 pct. af 1990-værdi

30 2. Akt 2011 Tsunamien og fornyet recession

31 3. akt 2020 ff. Japan forsvinder Ikke blot aldring, men Befolkningsnedgang fra 127 mio. (2005) til 44 mio. (2105) Negativ økonomisk vækst hvert eneste år 2020ff (produktivitetsstign. < befolkningsnedgang) Største sociale eksperiment i downsizing siden Den Sorte Død (c. 1350) og Roms omdannelse fra millionby til landsby (4-500 tallet) Europa: De te fabula narratur?

32 Danmark igen: Manglende vækstdrivere: Privatforbruget Ikke lige til at se, hvor stigning skulle komme fra. Nu falder reallønnen. Pga. krisepolitikken holder folk ekstra igen! Sikre sig selv. Det er ikke utrygheden for ledighed, der er steget mest, men utrygheden for tilværelsen som ældre (tryghedsmåling på vej okt.2011) Forv. boligpriser påvirker forbrug mere end forv. ledighed. Do, utryghed for alderdommen samt frygt for højere boligskatter (foreløbige res., men det er ikke helt, som økonomerne tror; krisepolitikken har skræmt forbrugerne og de har konsolideringsbehov)

33 Manglende vækstdrivere: Andre Off. Forbrug: Ikke muligt foreløbig Eksport: Forringet konkurrenceevne og forkerte markeder svag pos. på emerging markets. Lavere produktivitetsvækst Investeringer: Ikke uden forbrug/eksport Dog 11 % stign. i industriens produktivitet 2010 men nu skrumper eksportmarkederne

34 Den perfekte storm? (pga Realkreditsystemet ødelagt) Boligmarkedet ekstremt rentefølsomt over for korte renter Økon vækst i udlandet vil få renten til at stige Sårbar over for årlig refinansiering af flexlån ( > 50 % af BNP) mulig gentagelse af Boligejere sårbare v refinansiering afdragsfri lån i tilfælde af fortsatte prisfald Perfekte storm: Rentestigning + prisfald = refinansieringsproblemer = radikale prisfald Fx renteeksplosion som Nov Så galt går det næppe. Men boligejerne passer på. Ikke som USA subprime. Men de konsoliderer sig = lavvækst

35 Velfærdsstaten og den økonomiske krise

36 Alle langsigtede problemer næsten løst Demografien ualm. gunstig pga. høj fertilitet = lavere ældrebrøk end andre (dog falder fertiliteten i 2011 pga. genopretningspakken 2010??) Tilmed er middellevetiden meget kort! Senere tilbagetrækning end de fleste andre lande Pensionssystemet totalt reformeret: Mange pensionister skal ikke forsørges. De forbliver forsørgere. Break even kr. (i privat pensionsindtægt + ATP + renter mv). Og så er der endda overskud i form af moms+afgifter+ejend.skat til at finansiere kultur, læge, hjemmehjælp mv.!

37 Fertilitet og middellevetid Fertilitet Middellevetid Mænd Kvinder Island Norge Danmark Sverige Finland Frankrig UK Holland Belgien Tyskland Østrig Schweiz Italien Spanien Polen Japan (2008) USA (2009/07) Rusland

38 Ældrebrøk 2050 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

39 ældrebrøk 2000 og 2050 ( 65+ i pct. af årige Danmark Norge Finland Sverige UK Holland Frankrig Belgien Tyskland Italien Spanien Polen Japan USA 18.6 (2000) (32.2)

40 Vi arbejder længe i Dk. Beskæftigelse for årige mænd % OECD Employment Outlook sep 2009 per cent employed change x Luxembourg Belgium Austria Italy France Germany (+9.6) Finland EU NL Greece Spain Portugal UK Ireland Denmark Sweden USA Norway Japan Switzerland Iceland

41 Danske pensioner: Bedste af alle verdener Mange pensionister bliver forsørgere Hvis arbejdsmarkeds- og anden pension for enlig pensionist er kr, er det en overskudsforretning De er forsørgere, selv om de er pensionister Og så er der endda moms+afgifter+ejend.skatter mv. til at betale lægebesøg, bibliotek osv. (ca ) For gifte er regnestykket endnu bedre Udlandet: Hvad er jeres problem????

42 Globaliseringen ikke problem: Vi har undgået trade off mellem mindsteløn og beskæftigelse Fastholdelse lighed lønninger (på nær topledere) Bedre ratio mellem lavt- og højtuddannedes beskæftigelse end andre lande Fald i precarious employment, ikke stigning Pga. generationsudskiftning=opkvalificering Der forsvandt flere ufagl. arbejdere end ufagl. Jobs Men generationsudskiftning giver ringe gevinst fremover = strukturledighed kortuddannede

43 Globaliseringen ikke problem: Flygter danskerne fra skatten? Indkomstskatten er (slet) ikke høj i Danmark, men moms og afgifter mv. er høje Ikke skat, der er afgørende Men Skat + nødvendige sociale udgifter For de aldersgrupper, der er mobile (<35) Ikke økonomisk klogt at forlade Skandinavien, hvis man skal have børn. De økonomiske incitamenter passer perfekt med, at der ikke er stigende udflytning (som bl.a Velf.komm viste). (Men andre ting, der kan skræmme folk væk eller lokke folk til)

44 Pandoras æske. Krisen åbenbarer strukturproblemer Vi skulle work smart i stedet for at work hard, men Ringe forbedring i uddannelse. Andelen, der fuldfører uddannelse, skulle stige fra 82 % til 95 %, men er faldet til under 80 % Vi får strukturledighed blandt ufaglærte, hvis ikke lønnen sænkes Forstærkes af efterlønsreformen, hvis den lykkes Behov for endnu større løn-ulighed, hvis den lykkes

45 Besparelser og skattelettelser Cost containment ikke i sig selv problem (jf. Schlüter = konsolidering velfærdsstat) Det er også uundgåeligt! Næppe så bevidst, men der er flyttet ret så meget rundt: lavere skat = lavere velfærd På vej mod mindre inklusiv velfærdsstat. Først målrettet etniske minoriteter. Fremover også for etniske danskere Ældrepleje ser ud til nu også at blive ramt på personlig pleje ( ca. 40 pct. bespar. på praktisk hjælp)

46 Flytning af hegnspæle Betydelige skattelettelser, store velfærdsforringelser 2007ff 2006 reform PLUS 2011 reform af efterløn=skrap kost. (hvis den vedtages). Laveste tilbagetrækningsalder hæves fra 60 til 70 år, samtidig med at social ulighed i sundhed stiger Det er kvinder, der bruger efterlønnen mest (58 %). Manden i gns. 3 år ældre og lever 4 år kortere. Ufagl. arbejdere lever langt kortere end gns. = Ikke mange år at give af, hvis fælles otium Reformer får andre effekter i kontekst af ledighed. Fx 300 timers reglen, der blev til 450 timers regel Der kommer megen udstødning fra UB til kont hjælp eller ingen ting fra 2012 pga. halvering dagpenge + fordobling genoptjeningskrav til 52 uger

47 2010 Goodbye to flexicurity? May 2010 unexpected reform: Cut duration from 4 to 2 years. + stronger requalification requirements. This was the generous part of generous security Alongside efterløn. Abolition will require empl.prot. of elderly workers (as everywhere else) Flexibility has become less flexible by 2010 collective agreements=improved protection of insiders. EPL (empl.prot.legislation) via coll.agreements. Stupid to give up seniority in a firm Activation irresistible incentives to provide low quality activation. Not recession proof. Gov. intervention Dec 2010 alleviates, but insufficiently

48 Der blev én ting tilbage i Pandoras æske: Håbet Norge har oliefond 3100 mia. Nok Danmark har pensionsfonde 3100 mia.dkk Staten er de facto umådelig solvent Samfundet har opsparingsoverskud. Udlandsgælden er vendt. Betalingsbalancen enorm. BNI vækst >> BNP vækst (omvendt Anker J) Vi kan ikke leve af at producere, men måske leve af at være kuponklippere På et tidspunkt sætter det også gang i væksten

49

50

51 Denmark ca Life incomes Metal worker. = 100 Source: Det Økon.Råd private income Gross Income disp. income Family Disp. income Unskilled female w Semi-skilled male w Metal worker Engineer level Engineer level 2 (acad.) Pedagogue School Teacher Nurse Physician Economist Juridical exam Humanities Ratio Physician/unskilled

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Ejerboligmarkedet på knivsæggen

Ejerboligmarkedet på knivsæggen Ejerboligmarkedet på knivsæggen 10 FORFATTER Lektor, cand.polit. Jens Lunde Handelshøjskolen i København E-mail: jl.fi@cbs.dk Jens Lunde er ansat ved Institut for Finansiering på Handelshøjskolen i København.

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1

VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE. Af Peter Birch Sørensen 1 VISMÆNDENE OG DANSK ØKONOMI I 00 ERNE Af Peter Birch Sørensen 1 Overophedningen af dansk økonomi i årene op til finanskrisen betød, at Danmark blev særligt hårdt ramt af krisen. Det hektiske opsving i

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere