Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten"

Transkript

1 Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Jørgen Goul Andersen Århus-Seminaret 19. august 2011.

2 Hovedargument Danske velfærdsstat er under pres Ikke pga. eksogene udfordringer som aldring eller globalisering Ikke pga. endogene problemer med manglende incitamenter, forvridninger, manglende selvansvarlighed Ikke pga manglende politisk tilslutning og vilje til at betale skat (Formentlig) ikke pga. bevidste neoliberale angreb Men fordi relativt kortsigtede fejl i økonomisk politik kan have langsigtede effekter, der endda kan sætte institutioner på spil Det er set før. Japan endnu værre skræk-scenarie

3 En solid krise Samlet fald BNP : Minus 6.3 pct. Største fald i fredstid siden statsbankerotten 1813 Meget mere end 1930 erne og 1856/57 Værre end andre lande: Selv om vi regner 2010 med, er BNP faldet blandt de 10 pct. værste på kloden Lidt a la Pandoras æske for selskabet Pandora Vanskeligt at pege på nogen vej frem. Genopretning bliver uhyre langvarig. Ingen umiddelbare vækst-drivere

4 Hvorfor gik det så galt - hvordan er vi kommet så tosset af sted? - hvor blev det økonomiske mirakel af? 1. Vælgerbedrag, kortsigtet politik for at please vælgerne osv. (måske LIDT, men næppe hovedforklaring) 2. Man troede, man gjorde det rigtige, det nødvendige, det hensigtsmæssige 3. Den store opmærksomhed på de langsigtede udfordringer gjorde blind for de kortsigtede fejl, trods åbenlyse tegn. Velfærdskommissionen medskyldig i uagtsomt manddrab 4. Medierne som vagthund var totalt uden sanser og uden tænder (=demokratisk problem). Forudsætter en politisering

5 Scandinavian welfare model classic Not just politics against markets Small open economies: Also politics with markets : Deregulated product markets Relatively flexible labour markets (Denmark the most) Egalitarian wage setting (=productivity whip and subsidizing advanced industries) Investment in human capital Promotion of labour supply (socializing care) Income security, universalism, high social minima Universalism = market conformity Generous protection=acceptance flexibility Successful de-industrialization & globalization (

6 Figure 1. Unemployment in Denmark, Per cent of labour force (national + HUR) Er arbejdsløsheden 4 pct. (nettoledighed), 6 pct. (bruttoledighed) eller 8 pct. (HUR incl. ledige uden off støtte)? Dk stigning ualm. stor

7 Hvad gik galt med det danske økonomiske mirakel og hvorfor opdagede man det ikke? Ligheder med Island og USA. Med tidligere fejl i de nordiske lande. Og med Japan 1990ff. Deregulering af kreditpolitikken Ødelæggende vækst i privat gældsætning Ødelæggende boligboble Pro-cyklisk penge- og finanspolitik Mislykkede kriseindgreb

8 Fejl # I. Deregulering af kreditpolitikken (= omvendt kartoffelkur med renter) (Danske krone bundet til Euro = kronen ligger fast, og renten er bestemt udefra). 1. Banker blev ikke forhindret i voldsom kreditekspansion og akkumulering af indlånsunderskud. Nationalbanken vidste, det var et problem, men forblev tavs i off. debat. I Økonomiministeriet må man også have kendt problemet i hvert fald embedsmændene.

9 Figure 1. Deposits, lending and deposit deficits of Danish banks (right axis, purple curve), Note: [blue line] deposits, [yellow line] lending, and [purple line] deposit surplus (right hand scale). Mia. kr. is billions DKK, kvt. is quarter. Source: Nationalbanken (2010) Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, dec 2009, published 26. Jan 2010

10 Banker afh. af korttidsfinansiering Som i Island var banker afh. af dag-til-dag finansiering på internationale kreditmarkeder pga. massive indlånsunderskud. Efter Lehman kollaps var det ikke længere muligt. Bankpakke I. Ubegrænset statsgaranti (c. 250 % af BNP) Banker reducerer indlånsunderskud. Mindre risikovillighed i lån til SME er Langvarig begrænsning for investeringer for SME er

11 2. Liberalisering af obligationsmarkedet årige lån genindført (tidl. 20 år) 1993 Annuitetslån igen (tidl. Mix-lån - 40 % serielån). Kontantlån genindført (=kurstab bliver til fradragsberettigede renter). Ubegrænset adgang til suppl. lån (op til 80 %) = Værdistigning kan umiddelbart veksles til forbrug 1996 Flekslån: Genfinansieret hvert år (eller m korte intervaller). = udnyttelse af ekstraord. lave korte rente. = lavere månedlig boligydelse = højere priser Afdragsfri lån: 10 år uden afdrag. Derefter genfinans. = Verdens mest forgældede boligejere/husholdninger (brutto)

12 = 3. Pro-cyklisk kreditpolitik Yderligere boost til boligpriser med 60 pct oven i massiv stign Boligpriser % ; kumulativ inflation 28 % Dog en stabiliserende effekt Prisfaldene blev (for) små

13 Boligpriser

14 Boligpriser og økonomisk vækst (ADAM og DREAM har ikke helt styr på det) Massive prisstign Fald (2007) Og igen fra 4.Kvt.2010 (men endnu næppe nok) Fald i privatforbrug i 2008 (ca. 1 %) og endnu mere i 2009 (- 4.5 %) på trods af kæmpe stigninger i disponible indkomster + SP udbet. Kun Island oplevede større fald i privatforbruget (næsten lige så forgældede). Ikke Norge, Sverige, Finland, Tyskland osv. Væksten udebliver fortsat. Privatforbrug driver 50 pct. af økonomien

15 Verdens mest forgældede boligejere (fra 40 til 80 pct. Af BNP)

16 Fejl # 2. Pro-cyklisk finanspolitik Massiv vækst i off. forbrug Skattestoppet (nominal) på ejerboliger Skattelettelser 2004ff (mest, men ikke helt ufinansierede) (helt ufinansierede, kom til at tælle som stimulans i 2009) skattereform (underfinansieret i start; indfases ) Hovedårsag til strukturelt statsunderskud Massive besparelser fra medio 2010

17 Offentligt forbrug i faste priser. Mere end 45 pct. vækst (Hvor demografien var næsten konstant ) 1992= =100

18 (=endnu en kilde til lavvækst) Offentligt forbrug den sikre vækst-driver frem til 2010 Nu trækker både privat og off. forbrug ned i væksten nul eller minus vækst Så er der kun investeringer og eksport tilbage som vækst-drivere (=en mindre del af økonomien) Men statens underskud er reelt nok, og sporene fra 1970 erne skræmmer.

19 GDP at fixed prices, Mill.Dkk Public consumption at fixed prices, Mill Dkk

20 Baumol effect Lyseblå: Faste priser: Kan beregnes Mørkeblå: Løbende priser: Skal betales! pub cons pct. GDP fixed pub cons pct. GDP current

21 Krisens forskellighed I de nordiske lande Norge: Næsten igen krise. Modvirket Danmark (og Island). Krisen kom lige så meget indefra som udefra. Kredit/boligpris-boble. Danmark: Krisen kom før andre og sluttede senere. Danmark: Tab konkurrenceevne. Seks års nulvækst (som Finland ). Stort permanent tab af industriproduktion. Danmark: Double Dip: Ny recession (= Japan + Portugal + Irland) Sverige: stort chok udefra. Hurtig recovery Finland: do. (8.2 % GDP). Recovery, men NOKIA problem

22 Eight Year Nordic comparison: Also a long-term Danish problem Green = Higher annual growth rate than Denmark Den 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-1,1-5,2 1,7 Swe 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,3 5,5 Fin 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 1,0-8,2 3,6 Nor 1,0 3,9 2,7 2,3 2,7 0,7-1,7 0,3 Iceland 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,4-6,9-3,5 Continental Norway: 2009: : +2.2

23 More indicators about the origin of crisis 2009 Source: stat bur. Export Import Priv. Cons. Public Cons. Denmark -10,7-13,2-4,5 +2,2 Sweden -12,5-13,4-0,8 +2,1 Finland -24,3-22,3-2,1 +0,7 Norway -4,3-9,7-0,1 +5,2 Iceland +6,2-24,0-14,6-3,0 Danish exports not so sensitive to the business cycle. Foodstuff + medicine. Private cons. shock.

24 Danmark sakker meget agterud ift. øvrige nordiske lande Selve dykket 2009 var større i Finland og Island, men Island havde galopperende vækst til og med 2008 og pæn positiv vækst i 2011 Øvrige lande højere vækst de fleste år Men det er værre endnu:

25 Cumulative econ. Growth (oecd) China: 167 There is something rotten in the state of Denmark (but also oil & money - GNI considerably better than GDP)

26 Boblers skadeeffekt undervurderet Den japanske tragedie i tre akter

27

28 Japan er ekstrem. 1 kvm = $ Kejserpalads m park (5 km2) = Værdi af Californien Prisfald op til 99 pct erne=det tabte årti 00 erne=et tabt årti mere (trods nul-rente og meget ekspansiv finanspolitik) - og dog var det kun forspillet

29 Aktieindex 2011 under 25 pct. af 1990-værdi

30 2. Akt 2011 Tsunamien og fornyet recession

31 3. akt 2020 ff. Japan forsvinder Ikke blot aldring, men Befolkningsnedgang fra 127 mio. (2005) til 44 mio. (2105) Negativ økonomisk vækst hvert eneste år 2020ff (produktivitetsstign. < befolkningsnedgang) Største sociale eksperiment i downsizing siden Den Sorte Død (c. 1350) og Roms omdannelse fra millionby til landsby (4-500 tallet) Europa: De te fabula narratur?

32 Danmark igen: Manglende vækstdrivere: Privatforbruget Ikke lige til at se, hvor stigning skulle komme fra. Nu falder reallønnen. Pga. krisepolitikken holder folk ekstra igen! Sikre sig selv. Det er ikke utrygheden for ledighed, der er steget mest, men utrygheden for tilværelsen som ældre (tryghedsmåling på vej okt.2011) Forv. boligpriser påvirker forbrug mere end forv. ledighed. Do, utryghed for alderdommen samt frygt for højere boligskatter (foreløbige res., men det er ikke helt, som økonomerne tror; krisepolitikken har skræmt forbrugerne og de har konsolideringsbehov)

33 Manglende vækstdrivere: Andre Off. Forbrug: Ikke muligt foreløbig Eksport: Forringet konkurrenceevne og forkerte markeder svag pos. på emerging markets. Lavere produktivitetsvækst Investeringer: Ikke uden forbrug/eksport Dog 11 % stign. i industriens produktivitet 2010 men nu skrumper eksportmarkederne

34 Den perfekte storm? (pga Realkreditsystemet ødelagt) Boligmarkedet ekstremt rentefølsomt over for korte renter Økon vækst i udlandet vil få renten til at stige Sårbar over for årlig refinansiering af flexlån ( > 50 % af BNP) mulig gentagelse af Boligejere sårbare v refinansiering afdragsfri lån i tilfælde af fortsatte prisfald Perfekte storm: Rentestigning + prisfald = refinansieringsproblemer = radikale prisfald Fx renteeksplosion som Nov Så galt går det næppe. Men boligejerne passer på. Ikke som USA subprime. Men de konsoliderer sig = lavvækst

35 Velfærdsstaten og den økonomiske krise

36 Alle langsigtede problemer næsten løst Demografien ualm. gunstig pga. høj fertilitet = lavere ældrebrøk end andre (dog falder fertiliteten i 2011 pga. genopretningspakken 2010??) Tilmed er middellevetiden meget kort! Senere tilbagetrækning end de fleste andre lande Pensionssystemet totalt reformeret: Mange pensionister skal ikke forsørges. De forbliver forsørgere. Break even kr. (i privat pensionsindtægt + ATP + renter mv). Og så er der endda overskud i form af moms+afgifter+ejend.skat til at finansiere kultur, læge, hjemmehjælp mv.!

37 Fertilitet og middellevetid Fertilitet Middellevetid Mænd Kvinder Island Norge Danmark Sverige Finland Frankrig UK Holland Belgien Tyskland Østrig Schweiz Italien Spanien Polen Japan (2008) USA (2009/07) Rusland

38 Ældrebrøk 2050 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

39 ældrebrøk 2000 og 2050 ( 65+ i pct. af årige Danmark Norge Finland Sverige UK Holland Frankrig Belgien Tyskland Italien Spanien Polen Japan USA 18.6 (2000) (32.2)

40 Vi arbejder længe i Dk. Beskæftigelse for årige mænd % OECD Employment Outlook sep 2009 per cent employed change x Luxembourg Belgium Austria Italy France Germany (+9.6) Finland EU NL Greece Spain Portugal UK Ireland Denmark Sweden USA Norway Japan Switzerland Iceland

41 Danske pensioner: Bedste af alle verdener Mange pensionister bliver forsørgere Hvis arbejdsmarkeds- og anden pension for enlig pensionist er kr, er det en overskudsforretning De er forsørgere, selv om de er pensionister Og så er der endda moms+afgifter+ejend.skatter mv. til at betale lægebesøg, bibliotek osv. (ca ) For gifte er regnestykket endnu bedre Udlandet: Hvad er jeres problem????

42 Globaliseringen ikke problem: Vi har undgået trade off mellem mindsteløn og beskæftigelse Fastholdelse lighed lønninger (på nær topledere) Bedre ratio mellem lavt- og højtuddannedes beskæftigelse end andre lande Fald i precarious employment, ikke stigning Pga. generationsudskiftning=opkvalificering Der forsvandt flere ufagl. arbejdere end ufagl. Jobs Men generationsudskiftning giver ringe gevinst fremover = strukturledighed kortuddannede

43 Globaliseringen ikke problem: Flygter danskerne fra skatten? Indkomstskatten er (slet) ikke høj i Danmark, men moms og afgifter mv. er høje Ikke skat, der er afgørende Men Skat + nødvendige sociale udgifter For de aldersgrupper, der er mobile (<35) Ikke økonomisk klogt at forlade Skandinavien, hvis man skal have børn. De økonomiske incitamenter passer perfekt med, at der ikke er stigende udflytning (som bl.a Velf.komm viste). (Men andre ting, der kan skræmme folk væk eller lokke folk til)

44 Pandoras æske. Krisen åbenbarer strukturproblemer Vi skulle work smart i stedet for at work hard, men Ringe forbedring i uddannelse. Andelen, der fuldfører uddannelse, skulle stige fra 82 % til 95 %, men er faldet til under 80 % Vi får strukturledighed blandt ufaglærte, hvis ikke lønnen sænkes Forstærkes af efterlønsreformen, hvis den lykkes Behov for endnu større løn-ulighed, hvis den lykkes

45 Besparelser og skattelettelser Cost containment ikke i sig selv problem (jf. Schlüter = konsolidering velfærdsstat) Det er også uundgåeligt! Næppe så bevidst, men der er flyttet ret så meget rundt: lavere skat = lavere velfærd På vej mod mindre inklusiv velfærdsstat. Først målrettet etniske minoriteter. Fremover også for etniske danskere Ældrepleje ser ud til nu også at blive ramt på personlig pleje ( ca. 40 pct. bespar. på praktisk hjælp)

46 Flytning af hegnspæle Betydelige skattelettelser, store velfærdsforringelser 2007ff 2006 reform PLUS 2011 reform af efterløn=skrap kost. (hvis den vedtages). Laveste tilbagetrækningsalder hæves fra 60 til 70 år, samtidig med at social ulighed i sundhed stiger Det er kvinder, der bruger efterlønnen mest (58 %). Manden i gns. 3 år ældre og lever 4 år kortere. Ufagl. arbejdere lever langt kortere end gns. = Ikke mange år at give af, hvis fælles otium Reformer får andre effekter i kontekst af ledighed. Fx 300 timers reglen, der blev til 450 timers regel Der kommer megen udstødning fra UB til kont hjælp eller ingen ting fra 2012 pga. halvering dagpenge + fordobling genoptjeningskrav til 52 uger

47 2010 Goodbye to flexicurity? May 2010 unexpected reform: Cut duration from 4 to 2 years. + stronger requalification requirements. This was the generous part of generous security Alongside efterløn. Abolition will require empl.prot. of elderly workers (as everywhere else) Flexibility has become less flexible by 2010 collective agreements=improved protection of insiders. EPL (empl.prot.legislation) via coll.agreements. Stupid to give up seniority in a firm Activation irresistible incentives to provide low quality activation. Not recession proof. Gov. intervention Dec 2010 alleviates, but insufficiently

48 Der blev én ting tilbage i Pandoras æske: Håbet Norge har oliefond 3100 mia. Nok Danmark har pensionsfonde 3100 mia.dkk Staten er de facto umådelig solvent Samfundet har opsparingsoverskud. Udlandsgælden er vendt. Betalingsbalancen enorm. BNI vækst >> BNP vækst (omvendt Anker J) Vi kan ikke leve af at producere, men måske leve af at være kuponklippere På et tidspunkt sætter det også gang i væksten

49

50

51 Denmark ca Life incomes Metal worker. = 100 Source: Det Økon.Råd private income Gross Income disp. income Family Disp. income Unskilled female w Semi-skilled male w Metal worker Engineer level Engineer level 2 (acad.) Pedagogue School Teacher Nurse Physician Economist Juridical exam Humanities Ratio Physician/unskilled

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Demensdagene, 7.maj 2012 Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Kriseudsigterne 1. Hvad er det for en krise? 2. De økonomiske udsigter

Læs mere

Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen

Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen Krise! Men hvilken krise? Jørgen Goul Andersen LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 26.9.2013 1) Hvad gik galt? 2) Har regeringen bekæmpet den forkerte økonomiske krise? Hvor

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder

Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder Ældreudfordringen demografi og løsningsmuligheder 1. Dagsordenen siden velfærdskommissionen 2. Det demografiske pres og udgiftspresset 3. Hvordan gør man velfærdskommissionens beregninger forkerte? 4.

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Hvordan kunne krisen blive værre i Danmark end i andre lande, når...

Hvordan kunne krisen blive værre i Danmark end i andre lande, når... Hvordan kunne krisen blive værre i Danmark end i andre lande, når... Der har været overskud på betalingsbalancen i 22 af sidste 23 år (p.t. rekord på 7 pct. af BNP) Udlandsgælden er afløst af dansk nettotilgodehavende

Læs mere

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser

Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Flere langtidsledige i EU har store sociale konsekvenser Nye tal fra stat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på ca. 2 mio. personer svarende til, at,7 pct. af arbejdsstyrken i EU står uden job. Alene

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009

Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 Dansk Valutakurspolitik lørdag den 21. marts 2009 jesperj@ruc.dk Jesper Jespersen Professor, dr.scient.adm. Roskilde Universitet Den faste fastkurspolitik, 1982-? Danmark har i hele efterkrigstiden ført

Læs mere

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal

Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Dansk beskæftigelse hårdere ramt end Grækenland og Portugal Det danske arbejdsmarked er hårdt ramt af krisen. Når man måler på tværs af 16 sammenlignelige lande viser det sig, at Danmark har det tredjestørste

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige

Krise i Europa: 10 millioner europæere er nu langtidsledige Krise i Europa: 10 millioner Krisen i Europa gør ondt. Ledigheden i EU-7 er nu oppe på 10,3 pct. svarende til,7 mio. personer. Det er det højeste niveau i 1 år. Samtidig viser nye tal fra Eurostat, som

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

3. Globaliseringen en udfordring?

3. Globaliseringen en udfordring? 3. Globaliseringen en udfordring? Et nyt begreb tidligere talte man om internationalisering Begrebet Globalisering fra begyndelsen af 1990 erne (under Clinton) Knyttet til en fortælling om nye nødvendigheder

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009

Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej. Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 Økonomisk Perspektiv -ved en korsvej Cheføkonom Helge J. Pedersen København 15. juni 2009 1 Global økonomisk krise men nu lysner det Langvarig krise med rod i boligmarkedet Krisen har spredt sig fra Wall

Læs mere

Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11.

Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11. Konjunkturbilledet 2010 + Hvilke virksomheder bliver vindere i fremtiden? Leif Beck Fallesen Ansv. chefredaktør, adm. dir. Børsen, 10.11.09 Konjunktur 2010 Det amputerede U-, vækst, men lavere vækst end

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning?

Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Velfærdssamfund og produktivitetsvækst en modsætning? Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus University OECONKONFERENCE 2013 Offentlig sektor og vækst Betydning af offentlige sektor for den private

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed

De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed De unge er hårdest ramt af stigende arbejdsløshed Både den registrerede og den stikprøvebaserede arbejdsløshed bekræfter, at de unge er hårdest ramt af arbejdsløshed. Ifølge Eurostat skal vi 17 år tilbage

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

En alternativ udgiftsvej ja tak!

En alternativ udgiftsvej ja tak! Nye opgaver Udgiftspres Forventningspres Bekymringer om dansk sundhedsvæsen Ingen åben prioritering Frit valg uden betaling Realudgiftsindeks 15 EU lande 23 vestlige lande 1970 1980 1990 2000 400 350 300

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Fra kriseskabende til kriseforlængende politik?

Fra kriseskabende til kriseforlængende politik? Fra kriseskabende til kriseforlængende politik? Bekæmpelse af den forkerte økonomiske krise NETØK. Netværk for Økonomisk-Politisk Debat 18. Okt. 2013 Jørgen Goul Andersen Aalborg Universitet Hvordan kunne

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark

Fordeling af indkomster og formuer i Danmark Fordeling af indkomster og formuer i Danmark 6. august 214 Præsentation er udviklet som baggrund for diskussion om indkomstfordeling i Danmark ved Folkemødet på Bornholm 214. Diskussionen var arrangeret

Læs mere

Regeringen bør sætte forbruget i bero

Regeringen bør sætte forbruget i bero Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Regeringen bør sætte forbruget i bero I det netop fremlagte regeringsgrundlag er der udsigt til en offentlig forbrugsvækst, som

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Europa: Fortsat stagnation, høj arbejdsløshed og øget ulighed. Jesper Jespersen Onsdag, den 16. marts 2016

Europa: Fortsat stagnation, høj arbejdsløshed og øget ulighed. Jesper Jespersen Onsdag, den 16. marts 2016 Europa: Fortsat stagnation, høj arbejdsløshed og øget ulighed Jesper Jespersen Onsdag, den 16. marts 2016 jesperj@ruc.dk Europa vækker altid stærke følelser 1. Fordi vi er en del af Europa fælles problemer:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.

Udfordringer for dansk økonomi. Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku. Udfordringer for dansk økonomi Professor, dr. polit. Niels Kærgård Institut for Fødevare- ressourceøkonomi Københavns Universitet, nik@ifro.ku.dk To slags problemer Kortsigtede konjunkturproblemer Langsigtede

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres. Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2.

Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres. Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2. Den nordiske velfærdsmodel økonomisk triumf, men politisk pres Jørgen Goul Andersen Nordisk Folkemøde Valby Kulturhus 2. august 2014 Den nordiske velfærdsstat 1. Hvad er det nordiske ved den nordiske model?

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem?

Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Konkurrenceevnen Har vi i Danmark et stort problem? Handelsgymnasiet, København Nord 28. September 2015 Ved Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www.ae.dk acebook Baggrund 1988 1991 Student Frederiksborg Gymnasium,

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere