Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os"

Transkript

1 Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

2 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Erhvervs-og boligmarkedet i København

3 Erhvervs-og boligmarkedet i København VELKOMMEN TIL KONFERENCEN Kamilla Sevel, Estate Media

4 Erhvervs-og boligmarkedet i København UDVIKLING OG INVESTERINGER I KØBENHAVN I 2015 Anne Skovbro, Direktør, Københavns Kommune

5 Erhvervs- og boligmarkedet i København 2015 // Anne Skovbro

6 København satser på skolen, boliger og flere job Nøgletal for budget15 Vi investerer 2,3 mia. kr. i denne aftale. Det samlede anlægsbudget i perioden er på 11,1 mia. kr. Det skaber ca nye arbejdspladser. Skatten er uændret på 23,8 % én af landets laveste Vi nedsætter byggesagsgebyrerne for i alt 42,4 mio. kr. Fortsat investering i internationalisering: Copenhagen Connected, internationale skoler, International House m.m. 6

7 Fokuseret Vækstdagsorden Investeringer i infrastruktur Principaftale om Sydhavnsmetro 5 nye metro stationer til Sydhavn 8,6 mia. kr. (inkl. 30% reserver) Færdig i 2023

8 Fokuseret Vækstdagsorden Investeringer i infrastruktur Principaftale om Nordhavnstunnel Forlængelse af Nordhavnsvej med tunnel 2,1 mia. kr. (inkl. 50% reserver)

9 Ny lov om almene boliger Planlovsændring Mulighed for krav om 25 % alment boligbyggeri i nye lokalplaner Ændringen gælder allerede udlagte byudviklingsområder Almenboliglovsændring Øget låneramme på 500 mio. over 10 år Lånet er rente- og afdragsfrit i 50 år Lånet indgår ikke i beregning af huslejen

10 Status og udfordringer Boliger

11 Befolkningsvækst Vi bliver københavnere i 2025 = en stigning på 33 % på 20 år flere københavnere de næste 12 år Personer

12 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år + % Befolkningen bliver yngre Unge flytter til, børnefamilierne bliver og der kommer relativt færre ældre. 3,0 Ændring i aldersfordeling ,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0

13 Indeks 1995=100 Flere boliger men endnu flere nye københavnere! 120 Befolknings- og boligudvikling. København Beboere Boliger

14 Unge og familier vælger byen Der kommer flere børnefamilier til København, og flere vælger at blive boende i byen, efter de har fået børn Børnefamilierne vil gerne bo i store boliger med adgang til grønne omgivelser og byliv Nye boliger er særligt attraktive for børnefamilier Der kommer mange unge og studerende til København De unge vil gerne bo midt i byen, gerne i brokvartererne Det vigtigste for de unge er prisen på boligen

15 Behov for mange boliger KP11: nye boliger 95 m2 i snit Nye lempede krav til ungdomsboliger 20 % almene boliger Revision i KP15

16 Stigende indkomster 40 Personindkomstfordeling i København % under og derover

17 Stigende boligpriser Priser på ejerbolig og disponibel indkomst i København og Danmark. Indeks 100 = 2000K1 Boligpriserne i Kbh. er steget med næsten 93% fra 2000 til K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 2014K1 Hele landet København Disp. indkomst Danmark Disp. indkomst København % Boligbyrde København 70 Huse 60 Lejligheder Samtidig er den disponible indkomst steget med 55%. Københavnerne har generelt råd til dyrere boliger, bl.a. som følge af billigere lån. Stockholm og Oslo er hhv. 33 % og 51 % dyrere at købe bolig i

18 Pct. af samlet antal boliger Sammenhængskraft udfordret Boliger efter ejerform, Københavns Kommune % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Udsatte byområder Nye boliger opført år 2000 og frem Hele København Ejerboliger Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger Kommune og stat

19 DKK Billigere end naboerne Boligudgift første år København Oslo Stockholm

20 Status og udfordringer Erhverv

21 Arbejdspladser Udvikling i arbejdspladser fordelt på offentlige og private Antallet af arbejdspladser vokser for langsomt Privat sektor Offentlig sektor

22 Fordelt på brancher Antal beskæftigede efter brancher Tendens: Videns- og serviceerhvervene vokser mest X. uoplyst S. Anden service mv. R. Kultur og fritid QB. Sociale institutioner QA. Sundhedsvæsen P. Undervisning O. Offentlig administration mv. N. Rejsebereauer,rengøring og anden operationel MC. Reklame og øvrig erhvervsservice MB. Forskning og udvikling MA. Rådgivning mv. L. Ejendomshandel og udlejning K. Finansiering og forsikring JC. IT- og informationstjenester JB. Telekommunikation JA. Forlag, tv og radio I. Hotel og restauration H. Transport G. Handel F. Bygge og anlæg E. Vandfosyning og renovation D. Energiforsyning C. Industri B. Råstofudvinding A. Landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: CVR Registerudtræk og egne beregninger

23 Fordelt på byområder Indekseret udvikling af antallet af arbejdspladser fordelt på byområder Indre By Nordøstamager Ørestad Sydhavn Valby Syd Nordvest Copenhagen Science City Nordhavn Københavns Kommune Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) og egne beregninger

24 Tomgang i kontorarealer Københavns by: Tomgang på 8,8 pct. i kontolokaler Ca etagemeter På niveau med andre større europæiske storbyer Copenhagen Amsterdam Berlin Brussels Frankfurt Hamburg London Munich Paris Stockholm 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Kilde: JLL og Sadolin & Albæk

25 Kommuneplan 15 25

26 Hovedtemaer i KPS 14 Tema 1: Plads til flere københavnere Nyt areal til flere boliger og fortætning i den eksisterende by, bl.a. omkring metrostationer Tema 2: Bæredygtig udvikling Nå målet om CO2-neutralitet og samarbejde med omegnskommuner om business region, byudvikling og infrastruktur Tema 3: Flere arbejdspladser i København Fastholdelse af rene erhvervsområder, plads til både gamle og nye virksomheder Tema 4: En sammenhængende by Imødegå polarisering af byen økonomisk og socialt, bl.a. ved flere boliger, bedre forbindelser og løft til udsatte byområder Tema 5: Kvalitet i byen Imødegå pres på bygninger og arealer via flerfunktionel anvendelse. Udvikle byens grønne og blå elementer til rekreative aktiviteter

27 Analyser frem mod KP15 De vigtigste er: Rækkefølgeplan Boligstørrelser Parkeringsnormer Detailhandel Erhvervsarealer Grønne arealer

28 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Andersen, Statsaut. ejendomsmægler, MDE, cand.negot. Partner, Nybolig Erhverv København A/S

29 Date Month Date Month November 2014 Estate Media 2014 Vigtigste trends og tendenser på ejendomsmarkedet frem mod 2015 Mikkel Andersen

30 Agenda Kontormarkedet Makro Lejeniveauer Udbud Tomgang og arbejdsmarked Befolkningsudvikling Mikro Tendenser

31 Kontormarkedet

32 1. kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt 2014 Kontormarkedet Historisk udvikling i prime bruttoleje DKK/M2/År City Nordhavnen / Sydhavnen Ørestad Tuborg Havn Frederiksberg 0

33 Kontormarkedet Forventet stabil udvikling i kontorlejeniveauet frem mod 2025 DKK/M2/År City Nordhavnen / Sydhavnen Ørestad Tuborg Havn Frederiksberg 500 0

34 Etagemeter Kontormarkedet Kontorudbud Udbudt Planlagt Igangsat Færdigt Planlagt: Ikke-igangsat byggeri, som forventes færdigopført inden for 4 år Udbudt: Ikke-igangsat byggeri, som ikke forventes færdiggjort indenfor 4 år

35 Kontormarkedet Sammenhæng mellem ledighed og kontor tomgang i Hovedstaden 12,0 10,0 Tomgang (pct.) Kontor tomgang, Region Hovedstaden Beskæftigelsen (højre akse) Beskæftigelse 1000 pers. (inverteret) , , , , , K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

36 De underliggende faktorer Stigende befolkningstilvækst i Hovedstadsområdet Indeks 100 = '000 personer København og Frederiksberg (Højre Akse) København og Frederiksberg Hele landet Resten af Hovedstadsområdet

37 Boliger fokus København Færdigbygget boligenheder vs. underbud af boligenheder Antal enheder Antal enheder Akk Enheder færdigbygget Underudbud (enheder) Akumuleret underudbud (enheder)

38 Tendens 1: Konvertering fra kontor til bolig Realiserede Holmbladsgade 111 Åbenrå På vej Tagensvej ISS på Rentemestervej

39 Tendens 2: De siger at de vil, men

40 Tendens 3: OPP-projekter kvm kontor på Kalvebod Brygge Sammenhæng mellem anlægsudgifter og den efterfølgende drift Totaløkonomisk perspektiv på et projekt, hvor driftsomkostninger fra starten regnes med i projekteringen Meget lav risiko = meget lav fortjeneste

41 Tendens 4: Internationalisering Internationale virksomheder sætter standarden Færre kvadratmeter pr. medarbejder Nord for København er ikke altid nok Ørestad og Ballerup trives

42 Konklusion Det går den rigtige vej! Urbanisering bliver til metropolisering Kontorkvadratmetre forsvinder Lejeniveauer holdes lave af geografiske og markedsmæssige forhold

43 Date Month Date Month Kontaktperson Mikkel Andersen Ejendomsmægler, MDE, cand.negot, partner Direkte Nybolig Erhverv København A/S Vester Farimagsgade 7, København V Tlf Fax

44 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Scheel, Associeret partner, afdelingsleder vurdering & research, DTZ Egeskov & Lindquist A/S

45 Erhvervs- og Boligmarked konference Investorernes forventinger de næste 6 måneder Tirsdag PRIVATE & CONFIDENTIAL COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide. This text will no longer be visible if done correctly.

46 DTZ og UGL DTZ daterer sig tilbage til 1756, og blev i 1992 stiftet som en sammenlægning af tre europæiske firmaer: D DebenhamThorpe (England) T Jean Thouard (Frankrig) Z Zadelhoff (Holland/Tyskland) I 2011 blev DTZ opkøbt af australske UGL Services og i 2012 smeltede de to selskaber sammen som DTZ, a UGL company. I Danmark har DTZ dog eget logo med hele det danske firmanavn integreret. I november 2014 blev DTZ købt af TPG konsortium 46

47 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på kontorlokaler indenfor det næste halve år 20% 1% 7% Falde/decrease Tomgangen falder i hovedstadsområdet Til trods for, at tomgangen er faldet med knapt et procentpoint er investorernes forventninger til det kommende halve år stadig en uændret efterspørgsel på kontollokaler, hvor et mindretal tror på højere efterspørgsel. 72% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Historisk tomgang kontor 47

48 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på detailhandelslokaler indenfor det næste halve år. 17% 9% 22% Falde/decrease Blandede forventninger til efterspørgslen Investorernes forventninger er meget blandede. Dog forventer ca. 50% at efterspørgslen holdes i ro, mens omkring en femtedel tror på henholdsvis stigninger og fald i efterspørgslen. 52% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Historisk tomgang detail 48

49 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på industrilokaler indenfor det næste halve år. 11% 15% 25% Falde/decrease Efterspørgslen bedre end forventet Investorernes forventninger viser, at de i højere grad tror på en faldende efterspørgsel, end en stigende, mens halvdelen tror, at markedet er, hvor det skal være. Dog har tomgangen vist sig at være stabil det sidste halve år. 49% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Historisk tomgang industri 49

50 Investeringsmarkedet Få spekulative byggerier Andel forhåndsudlejet før igangsættelse af byggeri For investorer, som har interesse i nybyggeri, er kun omkring 15% villige til at igangsætte byggeri hvor under 50% er forhåndsudlejet, mens næsten 70% vil have over 50% lejet ud på forhånd, før de involverer sig i byggeprojekter. 17% af investorerene er ikke interesseret i nybyggeri. 40% 35% 30% 34% 34% 25% 20% 15% 17% 10% 5% 0% 8% 6% 0-25% 25-50% 50-75% % Ikke relevant not relevant 50

51 Investeringsmarkedet Færre lejerabatter Lejefri periode for at sikre 10-årig lejekontrakt Der er en lille bevægelse i retning af, at færre vil give lejerabatter hvis lejer indgår en 10 årig lejekontrakt i forhold til sidste undersøgelse. Således vil 9% ikke være villig til at give nogen form for lejerabat i modsætning til 5% i sidste undersøgelse, mens markant færre også er interesseret i at give 2 års lejerabat i forhold til sidste undersøgelse 45% 40% 35% 41% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% Ingen/none 0-1/2 år 1/2-1 år 1-2 år 2+ år Ikke relevant/ not relevant 7% 2% 8% 51

52 Udlejningsmarkedet kontorudlejning Ved udlejning af kontor, hvor vigtige er følgende punkter (ranger fra 1-6, hvor 1 er vigtigst og 6 er mindst vigtig)?: 1. Lejekontraktens løbetid 2. Selve lejeprisen 3. Udlejningsperiodens varighed 4. Lejers krav til istandsættelse 5. Lejers bonitet 6. Øvrige lejevilkår Ifølge investorerne er det lejekontraktens udløb, som er det vigtigste parameter. Herefter kommer selve lejeprisen og udlejningsperioden varighed. I forhold til køb af investeringsejendom hvor lejernes bonitet rangerede højest, ligger dette parameter her anden sidst, hvilket kan synes en smule bemærkelsesværdigt. 52

53 Udlejningsmarkedet Villighed til at udleje på vilkår, som er ringere end markedsbetingelserne på korttidskontrakter 40% 27% Næsten 70% af investorerne er villige til at give en eller anden form for rabat på korttidskontrakter. En tredjedel ønsker derimod den fulde pris. Til sammenligning var det kun 9%, som ikke ville give nogen form for rabat på en lang lejekontrakt. 33% Ja/yes Nej/no Muligvis/perhaps 53

54 Udlejningsmarkedet Villighed til at finansiere lejers særindretning uden at dette afspejles I lejeprisen. 50% 11% En anden måde at sikre sig udlejning på er at finansiere lejers indretning. Dette er i højere grad blevet moderne efter at finanskrisen og den efterfølgende recession har lagt en dæmper på især kontorudlejningsmarkedet. Halvdelen af investorerne kunne måske finde på at betale for særindretningen eller dele af den, mens 11% gerne vil, og 39% afviser dette. 39% Ja/yes Nej/no Muligvis/perhaps 54

55 Kontakt Mikkel Scheel, Associeret partner, afdelingsleder vurdering & research Tlf. (direkte): DTZ Egeskov & Lindquist A/S Silkegade København K Tlf.: Banegårdspladsen 20 A 8000 Aarhus C Tlf.:

56 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Andersen, Nybolig Erhverv København A/S Mikkel Scheel, DTZ Egeskov & Lindquist A/S

57 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Ib Dahl Carlsen, Viceområdedirektør, Nordea, København Erhverv

58 Erhvervs- og udviklingsejendomme i København v/ Ib Dahl Carlsen, Viceområdedirektør Nordea, København Erhverv

59 Case 1 Formål Bestående god kunde Opførelse af ejerlejligheder samt butiksareal i stueetagen med henblik på videresalg Projektsum mdkk 100 Kundens oplæg: SPV Egenfinansiering (LTC) 20% Ingen forhåndssalg Øvrige forhold (entreprenører mm.) OK Potentiel dealbreaker: 20% egenfinansiering Ingen forhåndssalg Aftalt og gennemført løsningsmodel: 20% egenfinansiering (egenfinansiering bruges forud byggekredit) 100% opbakning fra moderselskabet Presalg - nej

60 Case 2 Formål Ny kunde Opførelse af ejerlejligheder med henblik på videresalg Projektsum mdkk 225 Kundens oplæg: SPV Egenfinansiering (LTC) 20% (+ teoretisk værdi af byggeretter) 30% forhåndssalg af lejlighederne Øvrige forhold (entreprenører mm.) OK Potentiel dealbreaker: Egenfinansiering 30% forhåndssalg Ingen opbakning fra moderselskabet Aftalt løsningsmodel: Yderligere kapital fra endnu en investor i niveau 10-15% Den komplicerede opstart af byggeriet gennemføres for egne midler før byggelån åbnes. 30% forhåndssalg - OK

61 Hvem ejer/drifter ejendommen Kapitalgrundlag, drift og likviditet i ejendommen Beliggenhed Ejendommens sammensætning, tilstand og anvendelses-/genudlejningsmuligheder Lejere, lejeniveau og lejekontrakternes løbetid.. Vi prøver at undgå at forelske os.. Bæredygtig by

62 København Muligheder & aktiviteter for læring Ren by Udviklings & erhvervsorienteret kommune Kulturelle atmosfære Sociale atmosfære Infrastruktur Godt sted at investere og finansiere

63 Rating = en standardiseret risikovurdering 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Bidragssats Pris baseret på belåning og bidrag Rating 3 Rating 4 Rating 5 Hvilke faktorer indgår i rating Finansielle Rentedækningsgrad Soliditet Kvalitative Ledelse og kompetence Finansiel risikostyring og rapportering Marked 0,0 Belåningsprocent 0-30 % 30-50% 50-60% Kontor- og forretningsejendomme

64 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Kim Bek, partner, Urban Help, tidl. udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity

65 Kan København tiltrække erhvervsdomiciler? November 2014 Kim Bek, Partner

66 Hvad er Københavns egentlige position? Godt hovedkvarterer er blevet registreret i Vesteuropa siden 2009 Reelt kan der være tale om ca. 100 hovedkvarterer om året med mere end 50 medarbejdere Danmark taber til Irland, Schweiz, England og Holland Tyskland tiltrækker hovedkvarterer fra Asien og Østeuropa 40 i Skandinavien og vi taber terræn år for år Dem der kommer er hovedsageligt inden for IKT, Lifescience og kreative erhverv.

67 Hvad ser de internationale virksomheder efter? Tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og logistik, og reguleringer eller erhvervsklima er de oftest nævnte faktorer for placering af hovedkvarterer i Vesteuropa. Afgørende lokaliseringsfaktorer: Marked, kritisk masse og kompetencer Klynger og internationale styrkepositioner Eksport og vækstpotentiale Differentiering og internationale styrkepositioner Service, risikominimering, reducering af etableringsomkostninger 61% af alle virksomheder påpeger betydningen af infrastruktur, som et afgørende lokaliseringsparameter.

68 Det kan lade sig gøre, men kræver fokus Konstant styrkelse af rammevilkårene 360 grader value proposition til de internationale virksomheder Fokus på erhverv, der har logistik og produktion differentiering Fokus væk fra hovedkvarterer og fokus inden for specifikke klyngeområder og eller servicevirksomheder Etablering af strategiske samarbejder mellem kommune, sektorspecifikke virksomheder og ejendomsbranchen

69 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Ib Dahl Carlsen, Nordea Kim Bek, Urban Help

70 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAFFEPAUSE OG NETVÆRK

71 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Carsten Viggo Bæk, Managing partner, Thylander gruppen

72 THYLANDER GRUPPEN Erhvervs - og boligområdet ved Københavns Lufthavn

73 THYLANDER GRUPPEN» Thylander Gruppen blev etableret i 1986 af Lars Thylander» Drives i partnerskab med Carsten Viggo Bæk» Private Equity Real Estate» 6 fonde med 51 investorer, investeringer for DKK + 4,5 mia.» m² under management m² byggeretter» Samlet transaktionsvolumen på DKK + 7 mia. 7

74 BLUE STAR PORTEFØLJEN LUFT FOTO» Porteføljen har en god infrastrukturel beliggenhed tæt på Københavns Lufthavn og direkte ved metrostationer» Porteføljens ejendomme:» Hedegaardsvej ( m²)» Engvej (23.547m²)» Amager Strandvej ( m²)» Skøjtevej (4.199 m²)» Porteføljens samlede udlejningsareal andrager m².» Grundarealet er på ca m².» Der er mulighed for yderligere ca m² bebyggelse (???) 7

75 OMRÅDETS KVALITETER EJENDOMMENE 1 Engvej 2 Hedegaardsvej 3 Amager Strandvej 4 Skøjtevej » Kbh.lufthavn» Øresundsbroen» Optimale vej-og offentlige transportforbindelser» Tiltrækker veletablerede lejere» Udvikling i området 75

76 PROCES» Forretningsplan for hvert enkelt ejendom/lokation» Baseret på en konservativ base case» Identificeret worst case» Ambitioner om best case 7

77 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

78 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

79 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

80 8 BLUE STAR PORTEFØLJEN

81 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Elo Alsing, Markedschef, Skanska Øresund A/S

82 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Jørgen Jensen, Business Development Manager, Real Estate, Copenhagen Airports

83 Copenhagen Airports Scandinavia s Hub Estate Media - Erhvervs- og boligmarkedet i København 2015

84 Agenda Indlægsholderen Introduktion til Københavns Lufthavn Expanding CPH Real Estate Development Aerotropolis 84

85 Indlægsholderen Jørgen Jensen Business Development Manager - Real Estate Statsaut. Ejendomsmægler, Valuar 15 år i ejendomsbranchen. Udlejning og udvikling af alt fra hangar til hoteller dog ikke butikkerne i shopping centeret. Tlf

86 Introduktion til Københavns Lufthavn 86

87 Lidt tal om lufthavnen 87

88 Something to Remember Lufthavnens areal er 12,4 km 2 = fodbold baner 3 km 2 baner og rulleveje = 70 fodbold baner eller 190 km firesporet motorvej fra CPH til Odense 24 km hegn rundt om lufthavnen 825 security-kameraer inde og ude km data kabler i CPH nok til at nå jorden rundt 650 starter og landinger dagligt 14 sneplove rydder 3,6 km bane på mindre end 15 minutter Over m 2 bygninger terminal-m 2 rengøres dagligt = 25 fodboldbaner passagerer i terminalerne hver dag 88

89 CPH s rute netværk 89

90 Expanding CPH 90

91 Expanding CPH EXPANDING CPH Vores helhedsplan giver os grundlaget at håndtere dobbelt så mange passagerer. Mulighed for at allokere arealer til yderligere udvikling. NUVÆRENDE LAYOUT MASTERPLAN 40 MPPA HOVED ELEMENTER I MASTERPLANEN Consolidated Terminal One-roof Terminal Separation af ankomst og afgang Western Airside Expansion Forlængelse af fingre Forkortelse af krydsbane RWY Expansion in steps Udvikle i forhold til efterspørgsel Optimere investeringer 91

92 Expanding CPH 92

93 Master Plan Investments LTE expansion CSC capacity expansion 2015 Baggage reclaim 2013/2015 Baggage Enhancement 2013 Terminal Expansion (2020+) Terminal Airside expansion 2017 Deicing facilities 2015 Pier C extension 2015 Bus gates 2016 Aircraft stands Year indicates time of operation 93

94 Finger C udvidelse Finger C der benyttes til oversøiske flyvninger, bliver udvidet med 100 meter for at matche fremtidige vækst i langdistanceflyvninger. Tre nye gates, moderne lay-out og gate boarding miljø m 2 ekstra passager plads. Indvielse: Efterår

95 REAL ESTATE DEVELOPMENT 95

96 Real Estate Development 96

97 Nordområdet 97

98 Nordområdet Hotel og Parkering Mulighed for at bygge yderligere m 2

99 Østområdet Cargo og logistik 99

100 Airport Business Park CPH s største udviklingsområde Netto Areal m 2 Forventet byggeret m 2 Afventer lokalplan Cargo og logistik Parkering

101 Airport Business Park Grundleje CPH sørger for infrastruktur 1. prioritet er virksomheder der kan generere yderligere flytrafik Alle virksomheder i lufthavnen skal være lufthavnsrelateret

102 AEROTROPOLIS - En strategi 102

103 Aerotropolis Strategi The aerotropolis model brings together airport planning, urban and regional planning, and business-site planning, to create a new urban form that is highly competitive, attractive, and sustainable. Dr. John D. Kasarda Aerotropolis Lufthavnens omkringliggende områder Airport City Lufthavnens område

104 Aerotropolis

105 Aerotropolis UDVIKLINGEN ER I FULD GANG

106 I har nu fået en kort introduktion til Københavns Lufthavn Expanding CPH Real Estate Development i CPH Aerotropolis 106

107 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Carsten Viggo Bæk, Thylander gruppen Elo Alsing, Skanska Øresund A/S Jørgen Jensen, Copenhagen Airports

108 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Nicholas Thurø, Managing Partner HD(F), MDE, MRICS, RED Property Advisers P/S

109 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Rikke Lykke, Managing Director, Patrizia Nordics A/S

110 Erhvervs- og boligmarkedet i København Den 18. november 2014 PATRIZIA Nordics A/S PATRIZIA Nordics A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25 F, København K T

111 Ejendomsinvesteringer i København INVESTERINGSMARKEDET I KØBENHAVN ER FORTSAT STÆRKT INTERESSANT BÅDE NÅR DET GÆLDER BOLIGER, DETAIL OG KONTORER. HVOR LÆNGE KAN INTERESSEN FORTSÆTTE OG VIL VI SNART SE, AT INVESTORERNE IKKE BARE OVERVEJER, MEN GØR ALVOR AF KØB AF MERE SEKUNDÆRE ELLER PERIFERE EJENDOMME? PATRIZIA Nordics A/S

112 Ejendomsinvesteringer i København SEKUNDÆRE ELLERPERIFERE EJENDOMME? In practical terms, secondary real estate investments are those which have one or more attributes which prevent them from being classified as prime. * *http://www.propnews.co.uk/issues/2012/11/articles/65/is-this-the-right-time-to-be-buying-secondary-investments-/ PATRIZIA Nordics A/S

113 Ejendomsinvesteringer i København BELIGGENHED KØBENHAVN STORKØBENHAVN PATRIZIA Nordics A/S

114 Ejendomsinvesteringer i København BELIGGENHED DEMOGRAFISKE UDVIKLING INFRASTRUKTU R VÆKST PATRIZIA Nordics A/S

115 Ejendomsinvesteringer i København TOMGANG LEJEPERIODE /LEJERE PATRIZIA Nordics A/S

116 Ejendomsinvesteringer i København ANVENDELSESMULIGHEDER TEKNISKE STAND PATRIZIA Nordics A/S

117 Ejendomsinvesteringer i København BUSINESS CASEN PATRIZIA Nordics A/S

118 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Jesper Damborg, Adm. Direktør/Partner, Capital Investment A/S

119 Recent acquisitions

120 Capital Investment 18th November2014

121 KØBMAGERGADE 60 (CORE + HIGH STREET DEAL)

122 KØBMAGERGADE 60 (CORE + HIGH STREET DEAL) 3,671 sqm rental area on an excellent location between Rundetårn (Round Tower) and Kultorvet (Small Square) Prime tenants are Hennes & Mauritz, Con Retail (Solid), 2 office tenants and 1 vacant office planned to be converted into residential. Acquisition price: MDKK 173

123 ØSTERGADE ( PLAIN HIGH STREET DEAL)

124 ØSTERGADE ( PLAIN HIGH STREET DEAL) 1,925 sqm rental area on one of the best retail locations in Copenhagen (a corner on Østergade and a side street) Prime tenants are H&M and Body Shop backed by strong mother companies and a small office tenant Acquisition price: MDKK 215

125 ØSTERGADE (CORE+ HIGH STREET DEAL)

126 ØSTERGADE (CORE+ HIGH STREET DEAL) 5,404 sqm rental area on an excellent location close to the intersection of Købmagergade at Amagertorv and Kongens Nytorv, next to Tenants as Gucci, COS, Topshop, Bodyshop, H&M and Magasin du Nord, on a part of Østergade usually referred as the upper prime part of the high street in Copenhagen. Prime tenants are Birger Christensen and four office tenants Acquisition price: MDKK 282

127

128 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Nicholas Thurø, RED Property Advisers P/S Rikke Lykke, Patrizia Nordics A/S Jesper Damborg, Capital Investment A/S

129 Erhvervs-og boligmarkedet i København TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN

130 Erhvervs-og boligmarkedet i København FROKOST OG NETVÆRK

131 Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Boligmarkedet i Danmark 2015 Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til konferencen Kamilla Sevel, Estate Media Boligmarkedet i Danmark 2015 Fremtidens bolig Jens Elmelund,

Læs mere

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

mellem husene Opfordring til investorer og udviklere: Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer ESTATE MAGASIN ESTATE MAGASIN Nr. 06 Professionel erhvervsudlejning 2013 6. årgang Søger din virksomhed nye lokaler? - Find dem på www.dal.dk Case: 100 procents finansiering på plads med ejendomsobligationer

Læs mere

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet

Byggeriets frelsere. Boom. Trodser konjunkturen. De største transaktioner FOKUS PÅ REGIONERNE. i boligmarkedet ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 01 2013 6. årgang Trodser konjunkturen Derfor tror Lyngby på grundsalg nu Læs side 44 De største transaktioner

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk

Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012. København har vokseværk Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Nr. 2 > Sommer 2012 København har vokseværk Danskerne flytter til storbyerne Københavns Ejendomme sikrer det gode byliv Moms

Læs mere

Prisudvikling på det lokale boligmarked

Prisudvikling på det lokale boligmarked Prisudvikling på det lokale boligmarked Afgangsprojekt på ejendomsmægleruddannelsen Udarbejdet af: Hold: Vejleder: Jørgen Nielsen Afleveret i Nørresundby d. 16.12.2013 ---------------------------------

Læs mere

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

FORSLAG Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo FORSLAG Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik november 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Arkitekternes vej gennem krisen

Arkitekternes vej gennem krisen MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING Nr. 6 december 2008 1. årgang Pris Dkk 85,- Arkitekternes vej gennem krisen OPS og OPP i højere gear Butikscentre på vej over hele Europa Yderregioner bliver

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Mange singler forventer at bo alene

Mange singler forventer at bo alene Mange singler forventer at bo alene Hver 3. single i 30 erne og 40 erne forventer at bo alene resten af livet, viser en ny undersøgelse, YouGov har foretaget for BEDRE HJEM. Det vil betyde fortsat pres

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave Tillægget er udgivet af Polish-Danish Chamber of Commerce (Det Polsk-Danske Handelskammer) TÆT PÅ POLEN LYKKE FRIIS Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave ÅBN ØJNENE Polen er et kæmpe marked for

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

FTF-grupperne og boligmarkedet

FTF-grupperne og boligmarkedet 14.8.2006 Notat 13557 bihj FTF-grupperne og boligmarkedet FTF modtog i november 2005 en henvendelse fra Politiforbundet i Danmark, Dansk Sygeplejeråd og Danmarks Lærerforening med opfordring til, at FTF

Læs mere

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere