Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club. Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os"

Transkript

1 Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

2 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Erhvervs-og boligmarkedet i København

3 Erhvervs-og boligmarkedet i København VELKOMMEN TIL KONFERENCEN Kamilla Sevel, Estate Media

4 Erhvervs-og boligmarkedet i København UDVIKLING OG INVESTERINGER I KØBENHAVN I 2015 Anne Skovbro, Direktør, Københavns Kommune

5 Erhvervs- og boligmarkedet i København 2015 // Anne Skovbro

6 København satser på skolen, boliger og flere job Nøgletal for budget15 Vi investerer 2,3 mia. kr. i denne aftale. Det samlede anlægsbudget i perioden er på 11,1 mia. kr. Det skaber ca nye arbejdspladser. Skatten er uændret på 23,8 % én af landets laveste Vi nedsætter byggesagsgebyrerne for i alt 42,4 mio. kr. Fortsat investering i internationalisering: Copenhagen Connected, internationale skoler, International House m.m. 6

7 Fokuseret Vækstdagsorden Investeringer i infrastruktur Principaftale om Sydhavnsmetro 5 nye metro stationer til Sydhavn 8,6 mia. kr. (inkl. 30% reserver) Færdig i 2023

8 Fokuseret Vækstdagsorden Investeringer i infrastruktur Principaftale om Nordhavnstunnel Forlængelse af Nordhavnsvej med tunnel 2,1 mia. kr. (inkl. 50% reserver)

9 Ny lov om almene boliger Planlovsændring Mulighed for krav om 25 % alment boligbyggeri i nye lokalplaner Ændringen gælder allerede udlagte byudviklingsområder Almenboliglovsændring Øget låneramme på 500 mio. over 10 år Lånet er rente- og afdragsfrit i 50 år Lånet indgår ikke i beregning af huslejen

10 Status og udfordringer Boliger

11 Befolkningsvækst Vi bliver københavnere i 2025 = en stigning på 33 % på 20 år flere københavnere de næste 12 år Personer

12 0-4 år 5-9 år år år år år år år år år år år år år år år år år år 95 år + % Befolkningen bliver yngre Unge flytter til, børnefamilierne bliver og der kommer relativt færre ældre. 3,0 Ændring i aldersfordeling ,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0

13 Indeks 1995=100 Flere boliger men endnu flere nye københavnere! 120 Befolknings- og boligudvikling. København Beboere Boliger

14 Unge og familier vælger byen Der kommer flere børnefamilier til København, og flere vælger at blive boende i byen, efter de har fået børn Børnefamilierne vil gerne bo i store boliger med adgang til grønne omgivelser og byliv Nye boliger er særligt attraktive for børnefamilier Der kommer mange unge og studerende til København De unge vil gerne bo midt i byen, gerne i brokvartererne Det vigtigste for de unge er prisen på boligen

15 Behov for mange boliger KP11: nye boliger 95 m2 i snit Nye lempede krav til ungdomsboliger 20 % almene boliger Revision i KP15

16 Stigende indkomster 40 Personindkomstfordeling i København % under og derover

17 Stigende boligpriser Priser på ejerbolig og disponibel indkomst i København og Danmark. Indeks 100 = 2000K1 Boligpriserne i Kbh. er steget med næsten 93% fra 2000 til K1 2002K1 2004K1 2006K1 2008K1 2010K1 2012K1 2014K1 Hele landet København Disp. indkomst Danmark Disp. indkomst København % Boligbyrde København 70 Huse 60 Lejligheder Samtidig er den disponible indkomst steget med 55%. Københavnerne har generelt råd til dyrere boliger, bl.a. som følge af billigere lån. Stockholm og Oslo er hhv. 33 % og 51 % dyrere at købe bolig i

18 Pct. af samlet antal boliger Sammenhængskraft udfordret Boliger efter ejerform, Københavns Kommune % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Udsatte byområder Nye boliger opført år 2000 og frem Hele København Ejerboliger Privat udlejning Almene boliger Andelsboliger Kommune og stat

19 DKK Billigere end naboerne Boligudgift første år København Oslo Stockholm

20 Status og udfordringer Erhverv

21 Arbejdspladser Udvikling i arbejdspladser fordelt på offentlige og private Antallet af arbejdspladser vokser for langsomt Privat sektor Offentlig sektor

22 Fordelt på brancher Antal beskæftigede efter brancher Tendens: Videns- og serviceerhvervene vokser mest X. uoplyst S. Anden service mv. R. Kultur og fritid QB. Sociale institutioner QA. Sundhedsvæsen P. Undervisning O. Offentlig administration mv. N. Rejsebereauer,rengøring og anden operationel MC. Reklame og øvrig erhvervsservice MB. Forskning og udvikling MA. Rådgivning mv. L. Ejendomshandel og udlejning K. Finansiering og forsikring JC. IT- og informationstjenester JB. Telekommunikation JA. Forlag, tv og radio I. Hotel og restauration H. Transport G. Handel F. Bygge og anlæg E. Vandfosyning og renovation D. Energiforsyning C. Industri B. Råstofudvinding A. Landbrug, skovbrug og fiskeri Kilde: CVR Registerudtræk og egne beregninger

23 Fordelt på byområder Indekseret udvikling af antallet af arbejdspladser fordelt på byområder Indre By Nordøstamager Ørestad Sydhavn Valby Syd Nordvest Copenhagen Science City Nordhavn Københavns Kommune Kilde: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) og egne beregninger

24 Tomgang i kontorarealer Københavns by: Tomgang på 8,8 pct. i kontolokaler Ca etagemeter På niveau med andre større europæiske storbyer Copenhagen Amsterdam Berlin Brussels Frankfurt Hamburg London Munich Paris Stockholm 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Kilde: JLL og Sadolin & Albæk

25 Kommuneplan 15 25

26 Hovedtemaer i KPS 14 Tema 1: Plads til flere københavnere Nyt areal til flere boliger og fortætning i den eksisterende by, bl.a. omkring metrostationer Tema 2: Bæredygtig udvikling Nå målet om CO2-neutralitet og samarbejde med omegnskommuner om business region, byudvikling og infrastruktur Tema 3: Flere arbejdspladser i København Fastholdelse af rene erhvervsområder, plads til både gamle og nye virksomheder Tema 4: En sammenhængende by Imødegå polarisering af byen økonomisk og socialt, bl.a. ved flere boliger, bedre forbindelser og løft til udsatte byområder Tema 5: Kvalitet i byen Imødegå pres på bygninger og arealer via flerfunktionel anvendelse. Udvikle byens grønne og blå elementer til rekreative aktiviteter

27 Analyser frem mod KP15 De vigtigste er: Rækkefølgeplan Boligstørrelser Parkeringsnormer Detailhandel Erhvervsarealer Grønne arealer

28 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Andersen, Statsaut. ejendomsmægler, MDE, cand.negot. Partner, Nybolig Erhverv København A/S

29 Date Month Date Month November 2014 Estate Media 2014 Vigtigste trends og tendenser på ejendomsmarkedet frem mod 2015 Mikkel Andersen

30 Agenda Kontormarkedet Makro Lejeniveauer Udbud Tomgang og arbejdsmarked Befolkningsudvikling Mikro Tendenser

31 Kontormarkedet

32 1. kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt Kvt 2014 Kontormarkedet Historisk udvikling i prime bruttoleje DKK/M2/År City Nordhavnen / Sydhavnen Ørestad Tuborg Havn Frederiksberg 0

33 Kontormarkedet Forventet stabil udvikling i kontorlejeniveauet frem mod 2025 DKK/M2/År City Nordhavnen / Sydhavnen Ørestad Tuborg Havn Frederiksberg 500 0

34 Etagemeter Kontormarkedet Kontorudbud Udbudt Planlagt Igangsat Færdigt Planlagt: Ikke-igangsat byggeri, som forventes færdigopført inden for 4 år Udbudt: Ikke-igangsat byggeri, som ikke forventes færdiggjort indenfor 4 år

35 Kontormarkedet Sammenhæng mellem ledighed og kontor tomgang i Hovedstaden 12,0 10,0 Tomgang (pct.) Kontor tomgang, Region Hovedstaden Beskæftigelsen (højre akse) Beskæftigelse 1000 pers. (inverteret) , , , , , K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2

36 De underliggende faktorer Stigende befolkningstilvækst i Hovedstadsområdet Indeks 100 = '000 personer København og Frederiksberg (Højre Akse) København og Frederiksberg Hele landet Resten af Hovedstadsområdet

37 Boliger fokus København Færdigbygget boligenheder vs. underbud af boligenheder Antal enheder Antal enheder Akk Enheder færdigbygget Underudbud (enheder) Akumuleret underudbud (enheder)

38 Tendens 1: Konvertering fra kontor til bolig Realiserede Holmbladsgade 111 Åbenrå På vej Tagensvej ISS på Rentemestervej

39 Tendens 2: De siger at de vil, men

40 Tendens 3: OPP-projekter kvm kontor på Kalvebod Brygge Sammenhæng mellem anlægsudgifter og den efterfølgende drift Totaløkonomisk perspektiv på et projekt, hvor driftsomkostninger fra starten regnes med i projekteringen Meget lav risiko = meget lav fortjeneste

41 Tendens 4: Internationalisering Internationale virksomheder sætter standarden Færre kvadratmeter pr. medarbejder Nord for København er ikke altid nok Ørestad og Ballerup trives

42 Konklusion Det går den rigtige vej! Urbanisering bliver til metropolisering Kontorkvadratmetre forsvinder Lejeniveauer holdes lave af geografiske og markedsmæssige forhold

43 Date Month Date Month Kontaktperson Mikkel Andersen Ejendomsmægler, MDE, cand.negot, partner Direkte Nybolig Erhverv København A/S Vester Farimagsgade 7, København V Tlf Fax

44 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Scheel, Associeret partner, afdelingsleder vurdering & research, DTZ Egeskov & Lindquist A/S

45 Erhvervs- og Boligmarked konference Investorernes forventinger de næste 6 måneder Tirsdag PRIVATE & CONFIDENTIAL COVER SLIDE: If you see this text, you must copy the swish graphic from a pre-built COVER slide and onto this slide. This text will no longer be visible if done correctly.

46 DTZ og UGL DTZ daterer sig tilbage til 1756, og blev i 1992 stiftet som en sammenlægning af tre europæiske firmaer: D DebenhamThorpe (England) T Jean Thouard (Frankrig) Z Zadelhoff (Holland/Tyskland) I 2011 blev DTZ opkøbt af australske UGL Services og i 2012 smeltede de to selskaber sammen som DTZ, a UGL company. I Danmark har DTZ dog eget logo med hele det danske firmanavn integreret. I november 2014 blev DTZ købt af TPG konsortium 46

47 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på kontorlokaler indenfor det næste halve år 20% 1% 7% Falde/decrease Tomgangen falder i hovedstadsområdet Til trods for, at tomgangen er faldet med knapt et procentpoint er investorernes forventninger til det kommende halve år stadig en uændret efterspørgsel på kontollokaler, hvor et mindretal tror på højere efterspørgsel. 72% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Historisk tomgang kontor 47

48 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på detailhandelslokaler indenfor det næste halve år. 17% 9% 22% Falde/decrease Blandede forventninger til efterspørgslen Investorernes forventninger er meget blandede. Dog forventer ca. 50% at efterspørgslen holdes i ro, mens omkring en femtedel tror på henholdsvis stigninger og fald i efterspørgslen. 52% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Historisk tomgang detail 48

49 Lejemarkedet - forventet efterspørgsel på industrilokaler indenfor det næste halve år. 11% 15% 25% Falde/decrease Efterspørgslen bedre end forventet Investorernes forventninger viser, at de i højere grad tror på en faldende efterspørgsel, end en stigende, mens halvdelen tror, at markedet er, hvor det skal være. Dog har tomgangen vist sig at være stabil det sidste halve år. 49% Være uændret/remain unchanged Stige/increase Ingen mening/no opinion 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Historisk tomgang industri 49

50 Investeringsmarkedet Få spekulative byggerier Andel forhåndsudlejet før igangsættelse af byggeri For investorer, som har interesse i nybyggeri, er kun omkring 15% villige til at igangsætte byggeri hvor under 50% er forhåndsudlejet, mens næsten 70% vil have over 50% lejet ud på forhånd, før de involverer sig i byggeprojekter. 17% af investorerene er ikke interesseret i nybyggeri. 40% 35% 30% 34% 34% 25% 20% 15% 17% 10% 5% 0% 8% 6% 0-25% 25-50% 50-75% % Ikke relevant not relevant 50

51 Investeringsmarkedet Færre lejerabatter Lejefri periode for at sikre 10-årig lejekontrakt Der er en lille bevægelse i retning af, at færre vil give lejerabatter hvis lejer indgår en 10 årig lejekontrakt i forhold til sidste undersøgelse. Således vil 9% ikke være villig til at give nogen form for lejerabat i modsætning til 5% i sidste undersøgelse, mens markant færre også er interesseret i at give 2 års lejerabat i forhold til sidste undersøgelse 45% 40% 35% 41% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9% Ingen/none 0-1/2 år 1/2-1 år 1-2 år 2+ år Ikke relevant/ not relevant 7% 2% 8% 51

52 Udlejningsmarkedet kontorudlejning Ved udlejning af kontor, hvor vigtige er følgende punkter (ranger fra 1-6, hvor 1 er vigtigst og 6 er mindst vigtig)?: 1. Lejekontraktens løbetid 2. Selve lejeprisen 3. Udlejningsperiodens varighed 4. Lejers krav til istandsættelse 5. Lejers bonitet 6. Øvrige lejevilkår Ifølge investorerne er det lejekontraktens udløb, som er det vigtigste parameter. Herefter kommer selve lejeprisen og udlejningsperioden varighed. I forhold til køb af investeringsejendom hvor lejernes bonitet rangerede højest, ligger dette parameter her anden sidst, hvilket kan synes en smule bemærkelsesværdigt. 52

53 Udlejningsmarkedet Villighed til at udleje på vilkår, som er ringere end markedsbetingelserne på korttidskontrakter 40% 27% Næsten 70% af investorerne er villige til at give en eller anden form for rabat på korttidskontrakter. En tredjedel ønsker derimod den fulde pris. Til sammenligning var det kun 9%, som ikke ville give nogen form for rabat på en lang lejekontrakt. 33% Ja/yes Nej/no Muligvis/perhaps 53

54 Udlejningsmarkedet Villighed til at finansiere lejers særindretning uden at dette afspejles I lejeprisen. 50% 11% En anden måde at sikre sig udlejning på er at finansiere lejers indretning. Dette er i højere grad blevet moderne efter at finanskrisen og den efterfølgende recession har lagt en dæmper på især kontorudlejningsmarkedet. Halvdelen af investorerne kunne måske finde på at betale for særindretningen eller dele af den, mens 11% gerne vil, og 39% afviser dette. 39% Ja/yes Nej/no Muligvis/perhaps 54

55 Kontakt Mikkel Scheel, Associeret partner, afdelingsleder vurdering & research Tlf. (direkte): DTZ Egeskov & Lindquist A/S Silkegade København K Tlf.: Banegårdspladsen 20 A 8000 Aarhus C Tlf.:

56 Erhvervs-og boligmarkedet i København VIGTIGSTE TRENDS OG TENDENSER PÅ EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MOD 2015 Mikkel Andersen, Nybolig Erhverv København A/S Mikkel Scheel, DTZ Egeskov & Lindquist A/S

57 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Ib Dahl Carlsen, Viceområdedirektør, Nordea, København Erhverv

58 Erhvervs- og udviklingsejendomme i København v/ Ib Dahl Carlsen, Viceområdedirektør Nordea, København Erhverv

59 Case 1 Formål Bestående god kunde Opførelse af ejerlejligheder samt butiksareal i stueetagen med henblik på videresalg Projektsum mdkk 100 Kundens oplæg: SPV Egenfinansiering (LTC) 20% Ingen forhåndssalg Øvrige forhold (entreprenører mm.) OK Potentiel dealbreaker: 20% egenfinansiering Ingen forhåndssalg Aftalt og gennemført løsningsmodel: 20% egenfinansiering (egenfinansiering bruges forud byggekredit) 100% opbakning fra moderselskabet Presalg - nej

60 Case 2 Formål Ny kunde Opførelse af ejerlejligheder med henblik på videresalg Projektsum mdkk 225 Kundens oplæg: SPV Egenfinansiering (LTC) 20% (+ teoretisk værdi af byggeretter) 30% forhåndssalg af lejlighederne Øvrige forhold (entreprenører mm.) OK Potentiel dealbreaker: Egenfinansiering 30% forhåndssalg Ingen opbakning fra moderselskabet Aftalt løsningsmodel: Yderligere kapital fra endnu en investor i niveau 10-15% Den komplicerede opstart af byggeriet gennemføres for egne midler før byggelån åbnes. 30% forhåndssalg - OK

61 Hvem ejer/drifter ejendommen Kapitalgrundlag, drift og likviditet i ejendommen Beliggenhed Ejendommens sammensætning, tilstand og anvendelses-/genudlejningsmuligheder Lejere, lejeniveau og lejekontrakternes løbetid.. Vi prøver at undgå at forelske os.. Bæredygtig by

62 København Muligheder & aktiviteter for læring Ren by Udviklings & erhvervsorienteret kommune Kulturelle atmosfære Sociale atmosfære Infrastruktur Godt sted at investere og finansiere

63 Rating = en standardiseret risikovurdering 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Bidragssats Pris baseret på belåning og bidrag Rating 3 Rating 4 Rating 5 Hvilke faktorer indgår i rating Finansielle Rentedækningsgrad Soliditet Kvalitative Ledelse og kompetence Finansiel risikostyring og rapportering Marked 0,0 Belåningsprocent 0-30 % 30-50% 50-60% Kontor- og forretningsejendomme

64 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Kim Bek, partner, Urban Help, tidl. udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity

65 Kan København tiltrække erhvervsdomiciler? November 2014 Kim Bek, Partner

66 Hvad er Københavns egentlige position? Godt hovedkvarterer er blevet registreret i Vesteuropa siden 2009 Reelt kan der være tale om ca. 100 hovedkvarterer om året med mere end 50 medarbejdere Danmark taber til Irland, Schweiz, England og Holland Tyskland tiltrækker hovedkvarterer fra Asien og Østeuropa 40 i Skandinavien og vi taber terræn år for år Dem der kommer er hovedsageligt inden for IKT, Lifescience og kreative erhverv.

67 Hvad ser de internationale virksomheder efter? Tilgængelighed af kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og logistik, og reguleringer eller erhvervsklima er de oftest nævnte faktorer for placering af hovedkvarterer i Vesteuropa. Afgørende lokaliseringsfaktorer: Marked, kritisk masse og kompetencer Klynger og internationale styrkepositioner Eksport og vækstpotentiale Differentiering og internationale styrkepositioner Service, risikominimering, reducering af etableringsomkostninger 61% af alle virksomheder påpeger betydningen af infrastruktur, som et afgørende lokaliseringsparameter.

68 Det kan lade sig gøre, men kræver fokus Konstant styrkelse af rammevilkårene 360 grader value proposition til de internationale virksomheder Fokus på erhverv, der har logistik og produktion differentiering Fokus væk fra hovedkvarterer og fokus inden for specifikke klyngeområder og eller servicevirksomheder Etablering af strategiske samarbejder mellem kommune, sektorspecifikke virksomheder og ejendomsbranchen

69 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAN KØBENHAVN TILTRÆKKE ERHVERVSDOMICILER? Ib Dahl Carlsen, Nordea Kim Bek, Urban Help

70 Erhvervs-og boligmarkedet i København KAFFEPAUSE OG NETVÆRK

71 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Carsten Viggo Bæk, Managing partner, Thylander gruppen

72 THYLANDER GRUPPEN Erhvervs - og boligområdet ved Københavns Lufthavn

73 THYLANDER GRUPPEN» Thylander Gruppen blev etableret i 1986 af Lars Thylander» Drives i partnerskab med Carsten Viggo Bæk» Private Equity Real Estate» 6 fonde med 51 investorer, investeringer for DKK + 4,5 mia.» m² under management m² byggeretter» Samlet transaktionsvolumen på DKK + 7 mia. 7

74 BLUE STAR PORTEFØLJEN LUFT FOTO» Porteføljen har en god infrastrukturel beliggenhed tæt på Københavns Lufthavn og direkte ved metrostationer» Porteføljens ejendomme:» Hedegaardsvej ( m²)» Engvej (23.547m²)» Amager Strandvej ( m²)» Skøjtevej (4.199 m²)» Porteføljens samlede udlejningsareal andrager m².» Grundarealet er på ca m².» Der er mulighed for yderligere ca m² bebyggelse (???) 7

75 OMRÅDETS KVALITETER EJENDOMMENE 1 Engvej 2 Hedegaardsvej 3 Amager Strandvej 4 Skøjtevej » Kbh.lufthavn» Øresundsbroen» Optimale vej-og offentlige transportforbindelser» Tiltrækker veletablerede lejere» Udvikling i området 75

76 PROCES» Forretningsplan for hvert enkelt ejendom/lokation» Baseret på en konservativ base case» Identificeret worst case» Ambitioner om best case 7

77 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

78 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

79 7 BLUE STAR PORTEFØLJEN

80 8 BLUE STAR PORTEFØLJEN

81 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Elo Alsing, Markedschef, Skanska Øresund A/S

82 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Jørgen Jensen, Business Development Manager, Real Estate, Copenhagen Airports

83 Copenhagen Airports Scandinavia s Hub Estate Media - Erhvervs- og boligmarkedet i København 2015

84 Agenda Indlægsholderen Introduktion til Københavns Lufthavn Expanding CPH Real Estate Development Aerotropolis 84

85 Indlægsholderen Jørgen Jensen Business Development Manager - Real Estate Statsaut. Ejendomsmægler, Valuar 15 år i ejendomsbranchen. Udlejning og udvikling af alt fra hangar til hoteller dog ikke butikkerne i shopping centeret. Tlf

86 Introduktion til Københavns Lufthavn 86

87 Lidt tal om lufthavnen 87

88 Something to Remember Lufthavnens areal er 12,4 km 2 = fodbold baner 3 km 2 baner og rulleveje = 70 fodbold baner eller 190 km firesporet motorvej fra CPH til Odense 24 km hegn rundt om lufthavnen 825 security-kameraer inde og ude km data kabler i CPH nok til at nå jorden rundt 650 starter og landinger dagligt 14 sneplove rydder 3,6 km bane på mindre end 15 minutter Over m 2 bygninger terminal-m 2 rengøres dagligt = 25 fodboldbaner passagerer i terminalerne hver dag 88

89 CPH s rute netværk 89

90 Expanding CPH 90

91 Expanding CPH EXPANDING CPH Vores helhedsplan giver os grundlaget at håndtere dobbelt så mange passagerer. Mulighed for at allokere arealer til yderligere udvikling. NUVÆRENDE LAYOUT MASTERPLAN 40 MPPA HOVED ELEMENTER I MASTERPLANEN Consolidated Terminal One-roof Terminal Separation af ankomst og afgang Western Airside Expansion Forlængelse af fingre Forkortelse af krydsbane RWY Expansion in steps Udvikle i forhold til efterspørgsel Optimere investeringer 91

92 Expanding CPH 92

93 Master Plan Investments LTE expansion CSC capacity expansion 2015 Baggage reclaim 2013/2015 Baggage Enhancement 2013 Terminal Expansion (2020+) Terminal Airside expansion 2017 Deicing facilities 2015 Pier C extension 2015 Bus gates 2016 Aircraft stands Year indicates time of operation 93

94 Finger C udvidelse Finger C der benyttes til oversøiske flyvninger, bliver udvidet med 100 meter for at matche fremtidige vækst i langdistanceflyvninger. Tre nye gates, moderne lay-out og gate boarding miljø m 2 ekstra passager plads. Indvielse: Efterår

95 REAL ESTATE DEVELOPMENT 95

96 Real Estate Development 96

97 Nordområdet 97

98 Nordområdet Hotel og Parkering Mulighed for at bygge yderligere m 2

99 Østområdet Cargo og logistik 99

100 Airport Business Park CPH s største udviklingsområde Netto Areal m 2 Forventet byggeret m 2 Afventer lokalplan Cargo og logistik Parkering

101 Airport Business Park Grundleje CPH sørger for infrastruktur 1. prioritet er virksomheder der kan generere yderligere flytrafik Alle virksomheder i lufthavnen skal være lufthavnsrelateret

102 AEROTROPOLIS - En strategi 102

103 Aerotropolis Strategi The aerotropolis model brings together airport planning, urban and regional planning, and business-site planning, to create a new urban form that is highly competitive, attractive, and sustainable. Dr. John D. Kasarda Aerotropolis Lufthavnens omkringliggende områder Airport City Lufthavnens område

104 Aerotropolis

105 Aerotropolis UDVIKLINGEN ER I FULD GANG

106 I har nu fået en kort introduktion til Københavns Lufthavn Expanding CPH Real Estate Development i CPH Aerotropolis 106

107 Erhvervs-og boligmarkedet i København KØBENHAVNS LUFTHAVN OG DE NYE ERHVERVSOMRÅDER Carsten Viggo Bæk, Thylander gruppen Elo Alsing, Skanska Øresund A/S Jørgen Jensen, Copenhagen Airports

108 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Nicholas Thurø, Managing Partner HD(F), MDE, MRICS, RED Property Advisers P/S

109 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Rikke Lykke, Managing Director, Patrizia Nordics A/S

110 Erhvervs- og boligmarkedet i København Den 18. november 2014 PATRIZIA Nordics A/S PATRIZIA Nordics A/S Skt. Annæ Passage Bredgade 25 F, København K T

111 Ejendomsinvesteringer i København INVESTERINGSMARKEDET I KØBENHAVN ER FORTSAT STÆRKT INTERESSANT BÅDE NÅR DET GÆLDER BOLIGER, DETAIL OG KONTORER. HVOR LÆNGE KAN INTERESSEN FORTSÆTTE OG VIL VI SNART SE, AT INVESTORERNE IKKE BARE OVERVEJER, MEN GØR ALVOR AF KØB AF MERE SEKUNDÆRE ELLER PERIFERE EJENDOMME? PATRIZIA Nordics A/S

112 Ejendomsinvesteringer i København SEKUNDÆRE ELLERPERIFERE EJENDOMME? In practical terms, secondary real estate investments are those which have one or more attributes which prevent them from being classified as prime. * *http://www.propnews.co.uk/issues/2012/11/articles/65/is-this-the-right-time-to-be-buying-secondary-investments-/ PATRIZIA Nordics A/S

113 Ejendomsinvesteringer i København BELIGGENHED KØBENHAVN STORKØBENHAVN PATRIZIA Nordics A/S

114 Ejendomsinvesteringer i København BELIGGENHED DEMOGRAFISKE UDVIKLING INFRASTRUKTU R VÆKST PATRIZIA Nordics A/S

115 Ejendomsinvesteringer i København TOMGANG LEJEPERIODE /LEJERE PATRIZIA Nordics A/S

116 Ejendomsinvesteringer i København ANVENDELSESMULIGHEDER TEKNISKE STAND PATRIZIA Nordics A/S

117 Ejendomsinvesteringer i København BUSINESS CASEN PATRIZIA Nordics A/S

118 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Jesper Damborg, Adm. Direktør/Partner, Capital Investment A/S

119 Recent acquisitions

120 Capital Investment 18th November2014

121 KØBMAGERGADE 60 (CORE + HIGH STREET DEAL)

122 KØBMAGERGADE 60 (CORE + HIGH STREET DEAL) 3,671 sqm rental area on an excellent location between Rundetårn (Round Tower) and Kultorvet (Small Square) Prime tenants are Hennes & Mauritz, Con Retail (Solid), 2 office tenants and 1 vacant office planned to be converted into residential. Acquisition price: MDKK 173

123 ØSTERGADE ( PLAIN HIGH STREET DEAL)

124 ØSTERGADE ( PLAIN HIGH STREET DEAL) 1,925 sqm rental area on one of the best retail locations in Copenhagen (a corner on Østergade and a side street) Prime tenants are H&M and Body Shop backed by strong mother companies and a small office tenant Acquisition price: MDKK 215

125 ØSTERGADE (CORE+ HIGH STREET DEAL)

126 ØSTERGADE (CORE+ HIGH STREET DEAL) 5,404 sqm rental area on an excellent location close to the intersection of Købmagergade at Amagertorv and Kongens Nytorv, next to Tenants as Gucci, COS, Topshop, Bodyshop, H&M and Magasin du Nord, on a part of Østergade usually referred as the upper prime part of the high street in Copenhagen. Prime tenants are Birger Christensen and four office tenants Acquisition price: MDKK 282

127

128 Erhvervs-og boligmarkedet i København EJENDOMSINVESTERINGER I KØBENHAVN Nicholas Thurø, RED Property Advisers P/S Rikke Lykke, Patrizia Nordics A/S Jesper Damborg, Capital Investment A/S

129 Erhvervs-og boligmarkedet i København TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN

130 Erhvervs-og boligmarkedet i København FROKOST OG NETVÆRK

131 Deltag på alle dagskonferencer i 1 år for kun 5990 kr. - Bliv medlem af Estate More Club Se mere på estatekonference.dk/more eller spørg os

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut?

Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Fremtidsprognoser for det danske ejendomsmarked er krisen slut? Værdiansættelsesseminar den 7. november 2013 v/ Peter Winther, Sadolin & Albæk Indhold 1. Sadolin & Albæk 2. Ejendomsmarkedet i de seneste

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København

Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020. Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Byens ejendom Kontormarkedets udvikling 2014-2020 Peter Lassen, Colliers International Danmark A/S, København Indhold Overskrifter kontormarkedet Sammenhæng beskæftigelse tomgang Lejeniveau og markedssituation

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Ejendomsmarkedet i Danmark

Ejendomsmarkedet i Danmark Ejendomsmarkedet i Danmark Status og forventninger Søren Leth Pedersen Partner, regionsdirektør EDC EDC Poul Erik Bech Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed Etableret i 1978 og beskæftiger i dag 400+

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk

Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted. SA-K.90024 www.dtz.dk Ole Hansens Vej 7 4100 Ringsted SA-K.90024 www.dtz.dk Ejendommen kort Offentligt udbud for Ringsted Kommune I alt 3.026 m², hvoraf 1.636 m² udgør ledigt vandrerhjem og 667 m² ledigt kontor. 723 m² er udlejet

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup

Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Markedet for kontor- og industrilejemål samt kommercielle investeringsejendomme Claus Sondrup Agenda Kort intro Markedet Kontor- og industri/logistikområdet Markedet Kommercielle investeringsejendomme

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008

Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Den Nordiske Børs Aktionæraften Radisson SAS Scandinavia Hotel 4. juni 2008 Agenda 1) Hvem er Victoria Properties? 2) Hvorfor Tyskland? 3) Sådan arbejder Victoria Properties 4) Hvad vil Victoria Properties?

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

en ny, unik bydel i Rødovre

en ny, unik bydel i Rødovre en ny, unik bydel i Rødovre ELF DEVELOPMENT A/S Udviklingsdirektør Anette Krarup ELFDEVELOPMENT.DK 2014 ELF Development Præsentation af ELF Tendenser for udvikling i Københavnsområdet IrmaByen - Fakta

Læs mere

Vestre Teglgade 10 2450 København SV

Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Vestre Teglgade 10 2450 København SV Udlejningsprospekt Gå ikke glip af udviklingen og det spændende liv i Sydhavnen bo i en ny og veludviklet bydel Sejl på arbejde og læg til ved kajen

Læs mere

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Opførelse af butiksejendom

Opførelse af butiksejendom Lejeopstilling Opførelse af butiksejendom Skitseforslag: ved Svendborg Storcenter Sag 7644-6 Mølmarksvej, 5700 Svendborg Indretning og udlejning af 2-3 butikker i alt ca. 3.000 m2 Ca. 2.000 m2 reserveret

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme

N Y H E D S B R E V Boligudlejningsejendomme 2 4 6 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME HANDLES IGEN HVILKE INVESTORTYPER ER I ØJEBLIKKET AKTIVE? NYBYGGEDE EJERLEJLIGHEDER SÆLGES SOM UDLEJNINGSEJEN- DOMME? WWW.DTZ.COM/DK handles igen Bunden er nået ifølge seneste

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær

Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen. John Ankjær Nordens ledende konsulenthus indenfor hotelbranchen John Ankjær 1 Historie Nordic Hotel Consulting [NHC] blev etableret i 2004 i København. NHC har arbejdet på nogle af de største og mest prestigefyldte

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Erhvervs-og boligmarkedet i Trekantområdet 2015

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Erhvervs-og boligmarkedet i Trekantområdet 2015 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Erhvervs-og boligmarkedet i Trekantområdet 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Trekantområdet 2015 Velkommen til konferencen Kamilla Sevel, Estate Media Erhvervs- og boligmarkedet

Læs mere

Generelt om hvad der driver projektudvikling

Generelt om hvad der driver projektudvikling Generelt om hvad der driver projektudvikling Projektudvikling af ejendomme går kort sagt ud på at tilføre en ejendom en merværdi ved f.eks. ændret arealanvendelse og/eller øgede byggerater. Merværdien

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien

Om Berlin IV. Ejendomsporteføljen og strategien November 2014 AGENDA 1. Om Berlin IV A/S - overblik over porteføljen og strategien 2. Finansielle resultater og forventninger 3. Hvorfor investere i Berlin 4. Hvorfor investere i Berlin IV A/S 2 Om Berlin

Læs mere

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal

Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tal om bosætning i Skanderborg Kommune, suppl. nøgletal Tredje udvalgsmøde om bosætning i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Torsdag den 9. oktober 2014 Indhold 1. Grundværdier

Læs mere

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2

Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Kontor og showroom Bådehavnsgade 2 1.751 m 2 Attraktivt kontorlejemål og showroom i New Yorker-stil Lyse storrumskontorer og gode mødefaciliteter Integreret og højloftet lager på 410 m 2 med portadgang

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Ejendomsdagene INDLÆGSHOLDERE. Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media

Ejendomsdagene INDLÆGSHOLDERE. Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media Ejendomsdagene Torsdag den 3. september kl. 12.00 - Fredag den 4. september kl. 13.00 INDLÆGSHOLDERE Kamilla Sevel, chefredaktør, Estate Media Kamilla Sevel er chefredaktør i Estate Media og ansvarlig

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013

PenSams ejendomsinvesteringer. Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 PenSams ejendomsinvesteringer Benny Andersen CIO PenSam Asset Allocation netværksmøde 10. juni 2013 2 Agenda Hvorfor København? Pensionskasser rolle som investor og långiver Partnerskabsmodel ErhvervsPhD

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

HOVEDVEJEN 197 GLOSTRUP. Ejendomspræsentation

HOVEDVEJEN 197 GLOSTRUP. Ejendomspræsentation HOVEDVEJEN 19 GLOSTRUP Ejendomspræsentation Projektstart:... Ultimo 2014 Sidste opdateret:...12. aug. 2015 ontent 2.0 HOVEDVEJEN 19 GLOSTRUP ORSIDE...1.0 ONTENT...2.0 ATS OM PROJEKTET... 3.0 PLAERING A

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

FM og ejendomsinvesteringer

FM og ejendomsinvesteringer THE NORDIC REGION PROPERTY SPECIALIST FM og ejendomsinvesteringer Mikkel Skat Skov, Facility Direktør, Saxo Properties A/S FACILITY MANAGEMENT & EJENDOMSINVESTERING Saxo Bank og Saxo Properties A/S FM

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

IPD Konference 25. februar 2014

IPD Konference 25. februar 2014 www.pwc.dk IPD Konference 25. februar 2014 Per Andersen, Partner Financial Services, Revision. Skat. Rådgivning. Hvilke områder arbejder med? Ejendomsspecifikke ydelser Køb og salg af fast ejendom Enkeltudbud

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere